Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-VII Opis przedmiotu zamówienia Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): Główny kod CPV: usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie nasadzeń kwiatów, bylin i krzewów wraz z pielęgnacją na terenach wskazanych przez Zamawiającego w Mieście Łodzi w roku Rodzaje usług występujące w przedmiocie zamówienia: Zakup i nasadzenie krzewów liściastych wraz z ich pielęgnacją; Zakup i nasadzenie krzewów iglastych wraz z ich pielęgnacją; Zakup wraz z nasadzeniem asortymentu kwiatowego w gazonach terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy (w zależności od warunków atmosferycznych)., wraz z pielęgnacją; Zakup wraz z nasadzeniem asortymentu kwiatowego w gazonach w okresie (w zależności od warunków atmosferycznych) od 1-20 września 2017 r., wraz z pielęgnacją; Pielęgnacja nasadzeń krzewów liściastych i iglastych w trybie interwencyjnym. 3. Termin realizacji usługi: Usługa będzie realizowana w okresie od dnia podpisania umowy do 31 października 2017 r. 4. Zasady realizacji usług: 4.1. Zakup i nasadzenie krzewów liściastych wraz z ich pielęgnacją Zakres usługi Orientacyjna planowana ilość nasadzeń krzewów liściastych 300 szt Charakterystyka usługi: a) materiałem nasadzeniowym muszą być sadzonki pochodzące z uprawy, o dobrze wykształconych systemach korzeniowych i części naziemnej o wysokości co najmniej 50 cm; materiał roślinny sadzeniowy musi być akceptowany przez Zamawiającego; b) ustala się następujący asortyment (gatunki krzewów) do nasadzeń: jaśminowiec, lilak, tawuła, berberys, forsycja, pęcherzyca; c) krzewy muszą być wolne od chorób, szkodników i uszkodzeń mechanicznych; d) Przygotowanie gruntu do posadzeni a roślin polega na ręcznym przekopaniu gleby na głębokość cm, zebraniu gruzu i zanieczyszczeń w pryzmy wraz z wywozem tego samego dnia po skończonej pracy, zagrabienie przekopanej gleby, rozrzuceniu warstwy 5 cm torfu i nawozów mineralnych, powtórne zagrabienie wraz z przekopaniem i zagrabieniem; e) zakup i transport roślin do miejsca przeznaczenia pozostaje w gestii Wykonawcy; f) sadzenie roślin obejmuje: doniesienie roślin, wybicie z doniczek, zebranie i ułożenie doniczek, posadzenie roślin oraz podlanie ich na głębokość sadzenia, wyrównanie ziemi, wywóz odpadów tego samego dnia po zakończeniu pracy. 1

2 g) sadzenie krzewów odbywa się w dołkach całkowicie zaprawionych ziemią urodzajną o głębokości i średnicy odpowiedniej do danego gatunku krzewu; h) ziemię z wykopów dołków należy w miarę możliwości rozplanować na przyległym terenie lub w przypadku braku takich możliwości wywieźć; i) pielęgnacja nasadzeń krzewów obejmuje: spulchnianie ziemi i pielenie chwastów systematyczne podlewanie (w sposób zapewniający ciągłą wilgotność podłoża w upalne dni w godzinach porannych do 8:00, a wieczornych po 18:00); j) ustala się okres gwarancji na przedmiotowe nasadzenia na okres 12 miesięcy od dnia odbioru prac Zakup i nasadzenie krzewów iglastych wraz z ich pielęgnacją Zakres usługi Orientacyjna planowana ilość nasadzeń krzewów liściastych 300 szt Charakterystyka usługi: a) materiałem nasadzeniowym muszą być sadzonki pochodzące z uprawy, o dobrze wykształconych systemach korzeniowych i części naziemnej o wysokości co najmniej 50 cm; materiał roślinny sadzeniowy musi być akceptowany przez Zamawiającego; b) ustala się następujący asortyment (gatunki krzewów) do nasadzeń: jałowiec, tuja, cyprys; c) krzewy muszą być wolne od chorób, szkodników i uszkodzeń mechanicznych; d) Przygotowanie gruntu do posadzenia roślin polega na ręcznym przekopaniu gleby na głębokość cm, zebraniu gruzu i zanieczyszczeń w pryzmy wraz z wywozem tego samego dnia po skończonej pracy, zagrabienie przekopanej gleby, rozrzuceniu warstwy 5 cm torfu i nawozów mineralnych, powtórne zagrabienie wraz z przekopaniem i zagrabieniem; e) zakup i transport roślin do miejsca przeznaczenia pozostaje w gestii Wykonawcy; f) sadzenie roślin obejmuje: doniesienie roślin, wybicie z doniczek, zebranie i ułożenie doniczek, posadzenie roślin oraz podlanie ich na głębokość sadzenia, wyrównanie ziemi, wywóz odpadów tego samego dnia po zakończeniu pracy. g) sadzenie krzewów odbywa się w dołkach całkowicie zaprawionych ziemią urodzajną o głębokości i średnicy odpowiedniej do danego gatunku krzewu; h) ziemię z wykopów dołków należy w miarę możliwości rozplanować na przyległym terenie lub w przypadku braku takich możliwości wywieźć; i) pielęgnacja nasadzeń krzewów obejmuje: spulchnianie ziemi i pielenie chwastów systematyczne podlewanie (w sposób zapewniający ciągłą wilgotność podłoża w upalne dni w godzinach porannych do 8:00, a wieczornych po 18:00); j) ustala się okres gwarancji na przedmiotowe nasadzenia na okres 12 miesięcy od dnia odbioru prac. 4.3 Zakup wraz z nasadzeniem asortymentu kwiatowego w gazonach w okresie (w zależności od warunków atmosferycznych) kwietnia 2017 r. wraz z pielęgnacją Zakres usługi Orientacyjna planowana ilość nasadzeń asortymentu kwiatowego szt Charakterystyka usługi: a. materiał roślinny (kwiaty) stosowany do nasadzeń letnich musi być najwyższej jakości (posiadać wykształcone i rozwinięte części naziemne i systemy korzeniowe), wolny 2

3 od chorób i szkodników, o wyrównanym wzroście i kwitnieniu, pochodzący z uprawy doniczkowej; b. do nasadzeń letnich ustala się następujący asortyment kwiatów: aksamitka, szałwia, petunia, starzec, pelargonia, lobelia, dalia; c. przed posadzeniem roślin należy przygotować podłoże, tj. odchwaścić i spulchnić ziemię, w przypadku niewystarczającej ilości uzupełnić, zasilić nawozami, a po posadzeniu dobrze podlać wodą; d. projekty nasadzeń (kompozycje kwiatowe rozmieszczenie i asortyment roślin) zostaną przygotowane przez Wykonawcę i ustalone z Zamawiającym w terminie dwóch dni przed dokonaniem nasadzeń; e. nasadzenia należy wykonywać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy ogrodniczej; f. rośliny kwitnące należy sadzić w takiej fazie kwitnienia, aby efekt kwitnienia był widoczny najpóźniej po upływie 1 tygodnia od momentu posadzenia g. Pielęgnacja kwiatów polega na systematycznym pieleniu oraz spulchnieniu, zebraniu zachwaszczenia, usuwaniu przekwitłych kwiatów na bieżąco, nawożeniu nawozem wieloskładnikowym granulowanym o spowolnionym działaniu wg potrzeb poszczególnych gatunków i odmian kwiatów, obserwację roślin w zakresie występowania chorób lub szkodników, stosowanie oprysku; systematyczne podlewanie (w sposób zapewniający ciągłą wilgotność podłoża w upalne dni w godzinach porannych do 8:00, a wieczornych po 18:00) oraz uzupełnianie brakujących roślin, usunięcie przekwitłych roślin; 4.4 Zakup wraz z nasadzeniem asortymentu kwiatowego w gazonach gazonach w okresie (w zależności od warunków atmosferycznych) od 1-20 września 2017 r., wraz z pielęgnacją Zakres usługi Orientacyjna planowana ilość nasadzeń asortymentu kwiatowego szt Charakterystyka usługi: a) materiał roślinny (kwiaty) stosowany do nasadzeń jesiennych musi być najwyższej jakości (posiadać wykształcone i rozwinięte części naziemne i systemy korzeniowe), wolny od chorób i szkodników, o wyrównanym wzroście i kwitnieniu, pochodzący z uprawy doniczkowej; b) do nasadzeń jesiennych ustala się następujący asortyment kwiatów: bratki; c) przed posadzeniem roślin należy przygotować podłoże, tj. odchwaścić i spulchnić ziemię, w przypadku niewystarczającej ilości uzupełnić, zasilić nawozami, a po posadzeniu dobrze podlać wodą; d) projekty nasadzeń (kompozycje kwiatowe rozmieszczenie i asortyment roślin) zostaną przygotowane przez Wykonawcę i ustalone z Zamawiającym w terminie dwóch dni przed dokonaniem nasadzeń; e) nasadzenia należy wykonywać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy ogrodniczej; f) rośliny kwitnące należy sadzić w takiej fazie kwitnienia, aby efekt kwitnienia był widoczny najpóźniej po upływie 1 tygodnia od momentu posadzenia g) Pielęgnacja kwiatów polega na systematycznym pieleniu oraz spulchnieniu, zebraniu zachwaszczenia, usuwaniu przekwitłych kwiatów na bieżąco, nawożeniu nawozem wieloskładnikowym granulowanym o spowolnionym działaniu wg potrzeb poszczególnych gatunków i odmian kwiatów, obserwację roślin w zakresie występowania chorób lub szkodników, stosowanie oprysku; systematyczne podlewanie (w sposób zapewniający ciągłą wilgotność podłoża w upalne dni 3

4 w godzinach porannych do 8:00, a wieczornych po 18:00) oraz uzupełnianie brakujących roślin, usunięcie przekwitłych roślin; 4.5. Pielęgnacja nasadzeń krzewów liściastych i iglastych w trybie interwencyjnym Zakres usługi Orientacyjna planowana ilość nasadzeń krzewów liściastych i iglastych w trybie interwencyjnym 100 szt Charakterystyka usługi: a) pielęgnacja nasadzeń krzewów obejmuje: spulchnianie ziemi i pielenie chwastów - systematyczne podlewanie (w sposób zapewniający ciągłą wilgotność podłoża w upalne dni w godzinach porannych do 8:00, a wieczornych po 18:00); b) pielęgnacja realizowana będzie do r.; c) pielęgnacja 1 szt. krzewu przez jeden miesiąc rozliczana będzie w jednostkach. Jedna jednostka = pielęgnacja 1 szt. krzewu przez 1 miesiąc; d) pielęgnacja będzie prowadzona od chwili przekazania każdorazowo zlecenia na istniejące już nasadzenia w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego z określonym terminem zakończenia; e) usługa będzie rozliczana ryczałtowo, w trybie miesięcznym. Zamawiającemu przysługuje prawo do proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku świadczenia usługi w skali niepełnego miesiąca. Rozpoczęcie i zakończenie pielęgnacji nastąpi na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego. 5. Postanowienia dodatkowe 5.1. Kontrola robót w zakresie wykonania i pielęgnacji kwietników polega na sprawdzeniu: a) zgodności nasadzeń kwiatowych z projektem pod względem, rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości sadzenia, b) jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem jednolitości pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju), c) przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tj. grubość warstwy urodzajnej, d) prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania nawożenia, zwalczania szkodników, przycinana przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymianę uschniętych, zniszczonych lub skradzionych roślin) W okresie trwania robót Wykonawca będzie: podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace wyłącznie w zakresie rzeczowym i ilościowym określonym w zleceniu oraz terminie wskazanym w zleceniu W cenie 1 szt. nasadzeń wliczony jest zakup, nasadzenie oraz pielęgnacja polegająca na systematycznym pieleniu oraz spulchnieniu, zebraniu zachwaszczenia, usuwaniu przekwitłych kwiatów na bieżąco, nawożeniu nawozem wieloskładnikowym granulowanym o spowolnionym działaniu wg potrzeb poszczególnych gatunków i odmian kwiatów, obserwację roślin w zakresie występowania chorób lub szkodników, stosowanie oprysku; systematyczne podlewanie (w sposób zapewniający ciągłą wilgotność podłoża w upalne dni w godzinach porannych do 8:00, a wieczornych po 18:00) oraz uzupełnianie brakujących roślin, usunięcie przekwitłych roślin. 4

5 5.5. Zamawiający zobowiązuje się na dwa tygodnie przez rozpoczęciem nasadzeń letnich i jesiennych przedstawić wykaz lokalizacji gazonów wraz z ilością sadzonek Czas trwania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 października 2017 r.\ 5.7. Lokalizacja gazonów do obasadzeń kwiatowych: L.p. Usytuowanie gazonów Ilość w terenie 1 Stary Rynek 18 szt. 2 Ul. Zachodnia 47 (przy dawnej siedzibie Delegatury Łódź Bałuty) i na parkingu 3 Al. O. Jana Wszędyrównego (między ul. Traktorowa 86, a ul. Traktorowa 88) 15 szt. 4 szt. 4 ul. Krzemieniecka 2b ( przy siedzibie dawnej Delegatury Łódź-Polesie) 16 szt. 5 ul. Długosza (fontanna) 12 szt. 6 Plac Dąbrowskiego 30 szt. 7 Al. Piłsudskiego 100 (przy siedzibie dawnej Delegatury Łódź Widzew i Urzędu Stanu Cywilnego) 8 Krzemieniecka/ Włókniarz. Dom Pomocy Społecznej 35 szt. 3 szt Wymagania dotyczące zatrudnienia osób skierowanych do realizacji usługi: Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) tj. nasadzenia i pielęgnację materiału roślinnego Zamawiający wymaga a Wykonawca zobowiązuje się, że wszyscy pracownicy wykonujący czynności objęte umową określone w 1, będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.). W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, z którymś z pracowników wykonujących ww. czynności objęte umową Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w jego miejsce innej osoby, która będzie w dalszym czasie wykonywać czynności objęte umową, określone w 1 umowy W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 5

6 a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, lub w siedzibie Wykonawcy W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 2 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu za każdą osobę poniżej liczby wymaganych pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Wykonawcę w ust. 3 lit a) Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 6

7 lub uniemożliwianie kontroli w tym zakresie, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 7

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Numer: Data:

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Numer: Data: Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 348443-2016 z dnia 22-11-2016 - Cewice 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ul. Kwiatowej w Łebuni 2. Zakres robót obejmuje wykonanie następującego zakresu prac:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia DOA-ZP-VIII.271.35.2017 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 189 w Łodzi ul. Kossaka 19 w ramach realizacji zadania Budżetu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro)

ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro) Starachowice, dnia 15.02.2017 r. Znak: GKDŚ.7021.1.10.2017.RJ ZAPYTANIE OFERTOWE (zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w równowartości kwoty 30.000 euro) Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg

Bardziej szczegółowo

MZD Skoczów, dnia

MZD Skoczów, dnia MZD.341.100.2016 Skoczów, dnia 2016-03-24 Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej Gminy Skoczów wartość całości zamówienia nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i zakres prac

Harmonogram i zakres prac Załącznik nr 4 do SIWZ Harmonogram i zakres prac Utrzymanie skwery i zieleńce 1. Wiosenne grabienie trawników: usunięcie kretowin i dołów, wygrabienie pozostałych po zimie liści i do 30.III martwych roślin,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, Otwock, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, Otwock, woj. mazowieckie, tel , faks Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Otwocka w 2015 roku.

Bardziej szczegółowo

Umowa została zawarta zgodnie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony sprawa nr /2017

Umowa została zawarta zgodnie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony sprawa nr /2017 Istotne postanowienia umowy Umowa nr../ SZP / 2017 zawarta w dniu.. w Chrzanowie pomiędzy: Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

zgłoszony pisemnie Zamawiającemu, co najmniej trzy dni przed wykonaniem czynności.

zgłoszony pisemnie Zamawiającemu, co najmniej trzy dni przed wykonaniem czynności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie nasadzeń kwiatowych z pielęgnacją i konserwacją terenów zielonych na terenie miasta Janów Lubelski w 2017 roku. 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracował: dr inż. Maciej Wałecki

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracował: dr inż. Maciej Wałecki PRACOWNIA ZIELENI ul. Studencka 23/5, 31-116 KRAKÓW tel.12-412-21-88, fax: 12-413-44-73, tel. kom. 602-46-98-78 e-mail: biuro@pracownia-zieleni.pl NIP 676-001-22-65 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wąbrzeźno: Utrzymanie terenów zielonych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wąbrzeźno: Utrzymanie terenów zielonych. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wąbrzeźno: Utrzymanie terenów zielonych. Numer ogłoszenia: 105530-2010; data zamieszczenia: 14.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA NR... (WZÓR) zawarta w Warszawie w dniu... roku

UMOWA RAMOWA NR... (WZÓR) zawarta w Warszawie w dniu... roku ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ pomiędzy: UMOWA RAMOWA NR... (WZÓR) zawarta w Warszawie w dniu... roku Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. LEGNICKIEJ NA ODCINKU OD UL. RYBACKIEJ DO UL. POZNAŃSKIEJ W CELU WYZNACZENIA TRASY ROWEROWEJ WRAZ Z WYNIESIENIAMI PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH WE WROCŁAWIU OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski Gminy Mosina

Budżet Obywatelski Gminy Mosina Budżet Obywatelski Gminy Mosina PRZYKŁADY - PROPOZYCJE Mosina czerwiec 2016 Ławka Wymiary: Wysokośd: 77cm Szerokośd: 58cm Długośd: 180cm Materiały: Podstawy żeliwne, lakierowane Drewno impregnowane, lakierobejca.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracowali : dr inż. Danuta Kraus. Błażej Kraus, stud. Arch. i Urb. PK

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracowali : dr inż. Danuta Kraus. Błażej Kraus, stud. Arch. i Urb. PK PRACOWNIA ZIELENI ul. Studencka 23/5, 31-116 KRAKÓW tel.12-412-21-88, fax: 12-413-44-73, tel. kom. 602-46-98-78 e-mail: biuro@pracownia-zieleni.pl NIP 676-001-22-65 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą,

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą, UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę* osób wykonujących wskazane poniżej czynności w

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę* osób wykonujących wskazane poniżej czynności w Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dział Zamówień Publicznych tel.: +618691651, +618691756, +618691759 tel./fax: 618691847 www.spsk2.pl

Bardziej szczegółowo

SIWZ Tom II Wzór umowy. Umowa nr

SIWZ Tom II Wzór umowy. Umowa nr SIWZ Tom II Wzór umowy Umowa nr zawarta dnia... pomiędzy Zakładem Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach 1a, 63-200 Jarocin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-3 ZIELEŃ 26 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...28 1.1. Przedmiot SST...28 1.2. Zakres stosowania...28 1.3. Określenia podstawowe...28 1.4. Zakres robót

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kalwaria-zebrzydowska.pl Kalwaria Zebrzydowska: Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, Otwock, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, Otwock, woj. mazowieckie, tel , faks Otwock: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Otwocka w 2011 roku Numer ogłoszenia: 114763-2011; data zamieszczenia: 13.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta dnia... r. pomiędzy:

Umowa nr... zawarta dnia... r. pomiędzy: zawarta dnia... r. pomiędzy: Umowa nr... WZÓR Teatrem Muzycznym Capitol, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

1. Prace agrotechniczne przed zagospodarowaniem terenu Wykaz projektowanego materiału roślinnego Sadzenie roślin Ściółkowanie korą 4

1. Prace agrotechniczne przed zagospodarowaniem terenu Wykaz projektowanego materiału roślinnego Sadzenie roślin Ściółkowanie korą 4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SIENKIEWICZA TERENÓW ZIELENI NA UL. W BOCHNI Spis treści 1. Prace agrotechniczne przed zagospodarowaniem terenu 2 2. Wykaz projektowanego materiału roślinnego 2 3. Sadzenie roślin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w dwóch etapach poniższych prac: I. Etap 1 Prace ogrodnicze polegające na zakupie sadzonek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI Pracownia Projektowo-Konsultingowa DROMOS Dróg i Mostów Spółka z o.o. 10-059 Olsztyn ul.polna 1B/10 tel./fax 534-94-20 PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI Nazwa inwestycji: Budowa przedłużenia ulicy Zielonej

Bardziej szczegółowo

Technik architektury krajobrazu. Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora

Technik architektury krajobrazu. Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora Tytuł: Projekt realizacji prac obejmujących wykonanie rewaloryzacji XIX-wiecznego ogrodu willowego w zakresie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z nasadzeniem

Bardziej szczegółowo

Przewidywana śr. pow./krotność/ ilość. Cena jednostkowa (zł) netto

Przewidywana śr. pow./krotność/ ilość. Cena jednostkowa (zł) netto Część III siwz kosztorys ofertowy (zadanie 1) KOSZTORYS OFERTOWY Obszar I północno - wschodni Bieżące utrzymanie terenów komunalnych 2015/2016 Lp. Podstawa wyceny Opis zadania Jednostka miary Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZP/PN/U/06/2016 WZÓR UMOWY -ZADANIE NR 5

Nr postępowania: ZP/PN/U/06/2016 WZÓR UMOWY -ZADANIE NR 5 Warszawa, Warszawa, Warszawa, Nr postępowania: ZP/PN/U/06/2016 Załącznik nr 5.5 do siwz WZÓR UMOWY -ZADANIE NR 5 zawarta zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2164 z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zzm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie sadzenia drzew i krzewów z roczną pielęgnacją w pasie drogowym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Sporządził Natalia Maćków

PRZEDMIAR ROBÓT. Sporządził Natalia Maćków PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

TABELA KOSZTOWA ZP.271/1/OŚZ/13

TABELA KOSZTOWA ZP.271/1/OŚZ/13 Załącznik nr 2 do SIWZ.. pieczęć firmowa Wykonawcy/Wykonawców TABELA KOSZTOWA przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Zawarta w dniu..., pomiędzy:

Załącznik Nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Zawarta w dniu..., pomiędzy: Załącznik Nr 8 do SIWZ Zawarta w dniu..., pomiędzy: WZÓR UMOWY Wrocławskim Teatrem Lalek z siedzibą we Wrocławiu (kod 50 051) przy Placu Teatralnym 4, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr R0AP

Wzór umowy nr R0AP Wzór umowy nr R0AP0000.272.1.2017 Zawarta w dniu... 2017 roku, we Wrocławiu, pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, NIP: 896-000-53-54, Regon: 000001867

Bardziej szczegółowo

Umowa została zawarta zgodnie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony sprawa nr 2017

Umowa została zawarta zgodnie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony sprawa nr 2017 Istotne postanowienia umowy Umowa nr../ SZP / 2017 zawarta w dniu.. w Chrzanowie pomiędzy: Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar na wykonanie koniecznych robót korekty drzewostanu i zakładanie nowych powierzchni trawiastych

Przedmiar na wykonanie koniecznych robót korekty drzewostanu i zakładanie nowych powierzchni trawiastych Przedmiar na wykonanie koniecz robót korekty drzewostanu i zakładanie nowych powierzchni trawiastych Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: NUMER KODU TERYTORIALNEGO Miasto Wieś Nr konta bankowego:

ZAMAWIAJĄCY: NUMER KODU TERYTORIALNEGO Miasto Wieś Nr konta bankowego: ZAMAWIAJĄCY: GMINA RADZYMIN Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin tel. (22) 786-62-92, faks (22) 782-51-95 e-mail: mludziejewski@radzymin.pl REGON - 013269700 NIP - 1251333745 NUMER KODU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Zakres prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w Jeleniej Górze z podziałem na dziesięć części

Zakres prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w Jeleniej Górze z podziałem na dziesięć części Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego IZP.271.158.2013 Zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia Zakres prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w Jeleniej Górze z podziałem na dziesięć

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 145/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie utrzymania parku miejskiego w Szczecinku w roku 2009

ZARZĄDZENIE Nr 145/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie utrzymania parku miejskiego w Szczecinku w roku 2009 ZARZĄDZENIE Nr 145/08 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie utrzymania parku miejskiego w Szczecinku w roku 2009 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 7 ust 1 pkt. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Wojewoda Dolnoņląski:

Wojewoda Dolnoņląski: ANEKS NR 7 z dnia 12 marca 2010 r. do porozumienia nr DOL/CW/1/2007 w sprawie powierzenia Gminie Wrocław obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Wrocław, zawartego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8.2 do SIWZ wzór umowy dotyczy części II trasa nr 4 UMOWA NR.

Załącznik nr 8.2 do SIWZ wzór umowy dotyczy części II trasa nr 4 UMOWA NR. Postępowanie nr FI.271.11.2016 Dowozy dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Kożuchów Załącznik nr 8.2 do SIWZ wzór umowy dotyczy części II trasa nr 4 UMOWA NR. zawarta w dniu.. roku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Nasadzenia oraz pielęgnacja roślin. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia w BZP:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Nasadzenia oraz pielęgnacja roślin. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia w BZP: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Nasadzenia oraz pielęgnacja roślin Numer ogłoszenia: 58008-2014; data zamieszczenia w BZP: 19.02.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gryfino.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gryfino.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gryfino.pl Gryfino: Wykonywanie usług komunalnych z zakresu utrzymania zieleni niskiej i

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁÓDŹ URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ - POLESIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MIASTO ŁÓDŹ URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ - POLESIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIASTO ŁÓDŹ URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ - POLESIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Utrzymanie zieleni na nieruchomościach niezabudowanych oraz w pasach dróg wewnętrznych w Łodzi na terenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWA NR

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWA NR WZÓR UMOWA NR Załącznik nr 7 do SIWZ 271.5.2017 Zawarta w dniu.. 2017 r. pomiędzy Gminą Szubin z siedzibą w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, 89-200 Szubin, reprezentowaną przez Burmistrza Szubina Artura

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie przestrzenie centrum wsi Zieluń. GMINA LUBOWIDZ ul. Zielona Lubowidz Zieluń gm. Lubowidz, dz. nr ewid.

Zagospodarowanie przestrzenie centrum wsi Zieluń. GMINA LUBOWIDZ ul. Zielona Lubowidz Zieluń gm. Lubowidz, dz. nr ewid. INWESTYCJA INWESTOR LOKALIZACJA Zagospodarowanie przestrzenie centrum wsi Zieluń GMINA LUBOWIDZ ul. Zielona 10 08-304 Lubowidz Zieluń gm. Lubowidz, dz. nr ewid. 321 LUTY 2012 I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej

1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej 1. Zestawienie drzew do przesadzenia w ramach realizacji przebudowy ul. Miłoszyckiej Drzewa należy przesadzić na teren dz. 59 i 64 AM-11 obręb Kowale przy ul. Kowalskiej we Wrocławiu. Rośliny należy sadzić

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR I/358/2005. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 13 lipca 2005 roku

ZARZĄDZENIE NR I/358/2005. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 13 lipca 2005 roku ZARZĄDZENIE NR I/358/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 lipca 2005 roku w sprawie przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utrzymanie i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU PRAC BRANŻA ZIELEŃ. CPV: , wazony na kwiaty

Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU PRAC BRANŻA ZIELEŃ. CPV: , wazony na kwiaty Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU PRAC BRANŻA ZIELEŃ CPV: 77.00.00.00-0, 77.30.00.00-3 39.29.83.00-0 wazony na kwiaty Lokalizacja inwestycji: gmina: Dopiewo powiat: poznański województwo:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu... r. w Gdyni, pomiędzy

UMOWA NR... Zawarta w dniu... r. w Gdyni, pomiędzy UMOWA NR... Zawarta w dniu... r. w Gdyni, pomiędzy Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, (81-382), NIP 586-002-28-60, REGON 000598486, reprezentowaną przez:. - Wiceprezydenta

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26125-2016 z dnia 2016-03-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kępno 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. Konserwacja zieleni wraz z utrzymaniem czystości

Bardziej szczegółowo

D ZIELEŃ DROGOWA

D ZIELEŃ DROGOWA D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA AS Zakład Usługowo Projektowy w Świeciu strona 124 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA AS Zakład Usługowo Projektowy w Świeciu strona 125 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu nasadzeń 90 szt. krzewów wraz z trzyletnią pielęgnacją na terenie kompleksów wojskowych w Kielcach.

Bardziej szczegółowo

Reprezentowanym przez

Reprezentowanym przez Umowa nr../szp/2017 Zawarta w dniu roku w Chrzanowie, pomiędzy: Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT HALA SPORTOWA PRZY SZKOLE w m. BOJANO gm. SZEMUD - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PRZEDMIAR ROBÓT HALA SPORTOWA PRZY SZKOLE w m. BOJANO gm. SZEMUD - ZAGOSPODAROWANIE TERENU Strona tytułowa BranŜa: Budowlana Wspólny Słownik Zamówień: PRZEDMIAR ROBÓT HALA SPORTOWA PRZY SZKOLE w m. BOJANO gm. SZEMUD - ZAGOSPODAROWANIE TERENU 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Otwocka w 2015 roku.

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Otwocka w 2015 roku. Gmina Otwock, którą reprezentuje: Prezydent Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock tel. (0-22) 779 20 01 fax (0-22) 779 42 25 www.otwock.pl umotwock@otwock.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8c dot. Części IV U M O W A (WZÓR) zawarta w dniu... r. w Płocku pomiędzy:

Załącznik nr 8c dot. Części IV U M O W A (WZÓR) zawarta w dniu... r. w Płocku pomiędzy: Załącznik nr 8c dot. Części IV U M O W A (WZÓR) zawarta w dniu... r. w Płocku pomiędzy: Gminą Miasto Płock, w imieniu i na rzecz której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS spółka z o.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA INWESTYCJI: TEMAT OPRACOWANIA

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA INWESTYCJI: TEMAT OPRACOWANIA INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, 53-633 Wrocław BETTULLA Anneet taa Brrooddaa Ul..Elbbl ląąsskkaa 1155 5544- -334411 Wrrooccł łaaw NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZIELENI. PLAC WOLNOŚCI I ULICE PRZYLEGAJĄCE w CZARNKOWIE. mgr.inż.magdalena Lisiak. POZNAŃ, czerwiec 2006 r.

PROJEKT ZIELENI. PLAC WOLNOŚCI I ULICE PRZYLEGAJĄCE w CZARNKOWIE. mgr.inż.magdalena Lisiak. POZNAŃ, czerwiec 2006 r. PROJEKT ZIELENI OBIEKT : PLAC WOLNOŚCI I ULICE PRZYLEGAJĄCE w CZARNKOWIE WYKONAWCA : mgr.inż.magdalena Lisiak POZNAŃ, czerwiec 2006 r. 2 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI Strona tytułowa Spis zawartości teczki

Bardziej szczegółowo

Zakres i standaryzacja dla prac rozliczanych powykonawczo

Zakres i standaryzacja dla prac rozliczanych powykonawczo Prace rozliczane kosztorysowo zlecane będą na drodze odrębnych zleceń w ramach umowy w zależności od bieżących potrzeb wskazanych przez przedstawiciela Zamawiąjącego na terenie obszaru lub obiektu w ramach

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI...

1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI... Specyfikacja wykonania i odbioru robót dot. przetargu nieograniczonego pn.: Całoroczne utrzymanie terenu Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą" Grudzień 2016 1 1. WSTĘP... 3

Bardziej szczegółowo

SST 14 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ZAGOSPODAROWANIE TERENU- TERENY ZIELONE. kody CPV:

SST 14 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ZAGOSPODAROWANIE TERENU- TERENY ZIELONE. kody CPV: SST 14 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ZAGOSPODAROWANIE TERENU- TERENY ZIELONE kody CPV: 45112710-5 - roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA STRONA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE...2 II. OPIS NASADZEŃ ZAMIENNYCH...3 III. OPIS PROJEKTOWANYCH GATUNKÓW ROŚLIN ZE ZDJĘCIAMI...4 IV. MATERIAŁ ROŚLINNY SPIS ILOŚCIOWY I WYMAGANIA...4 V.

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie zieleni na terenach nierekreacyjnych.

Utrzymanie zieleni na terenach nierekreacyjnych. FORMULARZ ZP-400 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie obowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY: Zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: Urząd Miejski Adres pocztowy: ul. Wolności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w okresie 9

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Egz. nr. Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników przy ul. Orzeszkowej w Opolu

PRZEDMIAR ROBÓT. Egz. nr. Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników przy ul. Orzeszkowej w Opolu MZD/78/TP2/2006 data: VI 2006 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112730-1 Roboty w zakresie kałtowania zieleni ulicznej Nazwa obiektu i adres: Remont nawierzchni chodników

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park)

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) L.P. Wyszczególnienie - rodzaj prac do wykonania Termin wykonania I. Konserwacja zieleni niskiej 1. Pielęgnacja trawników: Załącznik Nr 2 2. Koszenie trawników

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-VII.271.4.2016 Opis przedmiotu zamówienia Część I Remonty chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Wydziału

Bardziej szczegółowo

- 1 - Załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia U M O W A NR...

- 1 - Załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia U M O W A NR... U M O W A NR... Załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia W dniu... w Legnicy pomiędzy Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy z siedzibą w Legnicy, ul. Zielona 7, NIP.. reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-13 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-13 ZIELEŃ Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45112710 Roboty w zakresie terenów

Bardziej szczegółowo

NASADZENIA DRZEW I PIELĘGNACJA WCZEŚNIEJ NASADZONYCH DRZEW W PASACH DRÓG POWIATOWYCH ZDP POZNAŃ

NASADZENIA DRZEW I PIELĘGNACJA WCZEŚNIEJ NASADZONYCH DRZEW W PASACH DRÓG POWIATOWYCH ZDP POZNAŃ Załącznik nr 1 /2016 NASADZENIA DRZEW I PIELĘGNACJA WCZEŚNIEJ NASADZONYCH DRZEW W PASACH DRÓG POWIATOWYCH ZDP POZNAŃ Zadanie I NA TERENIE GMIN: Kostrzyn, Czerwonak, Pobiedziska, Kleszczewo, Swarzędz, Murowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 162 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-09.00 ZIELEŃ 162 163 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

REGON..., NIP..., reprezentowaną przez: 1..., zwaną dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści:

REGON..., NIP..., reprezentowaną przez: 1..., zwaną dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA Nr (wzór ogólny do dostosowania względem części zamówienia) zawarta w dniu:... 20... roku w Ćmielowie, pomiędzy: Gminą Ćmielów z siedzibą w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów, NIP: 661-21-64-776,

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-11 ZAGOSPODAROWANIE TERENU Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) DZIAŁ - 45 - Roboty budowlane GRUPA ROBÓT - 451 - Przygotowanie terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści:

UMOWA NR. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: UMOWA NR. zawarta w dniu r pomiędzy Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, Instytucją Kultury z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia REGON 221715245 NIP 586-22-77-972, zwanym w dalszej treści umowy

Bardziej szczegółowo

zawarta zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 201r. poz z późn. zm)

zawarta zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 201r. poz z późn. zm) kierownicy Nr postępowania: ZP/PN/U/06/2016 Załącznik nr 5.3 do siwz WZÓR UMOWY - ZADANIE NR 3 zawarta zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 201r. poz. 2164 z późn. zm) W dniu w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz nr DGK-IV

Załącznik nr 9 do siwz nr DGK-IV Załącznik nr 9 do siwz nr DGK-IV.271.2.2017 W/UB/DGK/.../UM BIAŁYSTOK/2017 UMOWA NR DGK-IV-272.2017 na Kompleksową pielęgnację drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Białegostoku wraz z nasadzeniami

Bardziej szczegółowo

3 byliny 118,6 m 2 118,6 m 2 118,6 m 2

3 byliny 118,6 m 2 118,6 m 2 118,6 m 2 Załącznik nr 9 do siwz DOS.IV-271.20.2014 W/UB/OSGK/ /2014 UMOWA NR DOS.IV-271.20.2014 /projekt/ Kompleksową pielęgnację drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Białegostoku wraz z nasadzeniami

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Otwocka w 2014 roku.

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Otwocka w 2014 roku. Gmina Otwock, którą reprezentuje: Prezydent Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock tel. (0-22) 779 20 01 fax (0-22) 779 42 25 www.otwock.pl umotwock@otwock.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zgorzelec: BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZĘŚCI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W 2010 ROKU Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Zgorzelec: BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZĘŚCI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W 2010 ROKU Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Zgorzelec: BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZĘŚCI TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W 2010 ROKU Numer ogłoszenia: 56068-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA Nr LZU/ /2015

(WZÓR) UMOWA Nr LZU/ /2015 (WZÓR) UMOWA Nr LZU/ /2015 zawarta w Lublinie w dniu DD.MM.2015r. pomiędzy: Lubelskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna, z siedzibą w Lublinie, ul. Puławska 28 /20-822 Lublin/, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Formularz oferty. Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Załącznik nr 1 do SIWZ Wzór formularza oferty Formularz oferty W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na pielęgnację i utrzymanie zieleni w

Bardziej szczegółowo

Projekt zieleni. mgr inż.teresa Pudzianowska

Projekt zieleni. mgr inż.teresa Pudzianowska Przedmiar robót Projekt zieleni Obiekt Kod CPV 45233260-9, 45100000-8 Inwestor Urząd Gminy Bakałarzewo Wykonawca Pracownia projektowa AR-EL RYSZARD RYBAK 16-400 Suwałki ulica Klonowa 43/47 Sporządził mgr

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. 1 ha 4.252,1

Formularz cenowy. 1 ha 4.252,1 Formularz cenowy Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w Rejonie Nr 2 Lp Rodzaj i zakres prac Jednostka miary Cena jednostkowa netto Ilość Łączna Wartość netto (kol. 4 x kol.5)

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja ceny ofertowej REJON II Rodzaj robót, materiałów i opłat

Kalkulacja ceny ofertowej REJON II Rodzaj robót, materiałów i opłat Kalkulacja ceny ofertowej REJON II Rodzaj robót, materiałów i opłat 1. Usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z alejek spacerowych, trawników, kwietników, waz, w tym usuwanie wiatrołomów 25 28 m3 zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia I CZĘŚĆ REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 55 W ŁODZI PRZY UL. MACKIEWICZA 9 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Gawłowska ROŚLINY CEBULOWE

Agnieszka Gawłowska ROŚLINY CEBULOWE Agnieszka Gawłowska ROŚLINY CEBULOWE Spis treści WSTĘP 3 Ogólna charakterystyka 4 Wymagania roślin cebulowych 6 Uprawa 7 Sadzenie roślin cebulowych 8 Pielęgnacja 10 Nawożenie 10 Podlewanie 11 Odchwaszczanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr... OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w okresie od

Bardziej szczegółowo

Jedn. miary i ilość. Zamiatanie ciągów pieszych (chodniki, place, schody) 2 x w roku 6 x 6 ha = 36,00 ha

Jedn. miary i ilość. Zamiatanie ciągów pieszych (chodniki, place, schody) 2 x w roku 6 x 6 ha = 36,00 ha Siwz część II Załącznik do umowy../ku/zp/10 KOSZTORYS OFERTOWY NA UTRZYMANIE PASÓW DROGOWYCH OD KWIETNIA 2010R. DO KWIETNIA 2013 R. REJON I - PÓŁNOCNY Opis i netto 1 Ręczna zbieranie nieczystości z trawników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. WZÓR UMOWY Umowa Nr

Załącznik nr 4 do SIWZ. WZÓR UMOWY Umowa Nr Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

DZS PJ L.p. 2 Gdańsk, dnia r.

DZS PJ L.p. 2 Gdańsk, dnia r. Aneks nr 2 do SIWZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A Sekretariat tel. (0 58) 32-64-990; faks (0 58) 32-64-999; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276 Rachunek bankowy: Bank

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik 4a do SIWZ Utrzymanie zieleni miejskiej w okresie od r. do r.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik 4a do SIWZ Utrzymanie zieleni miejskiej w okresie od r. do r. Załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik 4a do SIWZ Utrzymanie zieleni miejskiej w okresie od 01.02.2008 r. do 31.12.2008 r. A. Utrzymanie zieleńców miejskich części miasta połoŝonej na zachód

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2151/../2013. Gmina Kleszczewo z siedzibą w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Umowa Nr 2151/../2013. Gmina Kleszczewo z siedzibą w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni w Zabytkowym Parku w Kleszczewie Umowa Nr 2151/../2013 zawarta w dniu...08.2013r. w Kleszczewie pomiędzy: Gmina Kleszczewo z siedzibą w Kleszczewie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr / zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA Nr /2012 W dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2B, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. Marcina Wieruchowskiego

Bardziej szczegółowo

B. Opis zadania (kolejność punktów zgodnie z kosztorysem inwestorskim)

B. Opis zadania (kolejność punktów zgodnie z kosztorysem inwestorskim) Załącznik nr 3 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiot zamówienia obejmuje: UTRZYMANIE ZIELENI W ŚRODMIEŚCIU ZIELONEJ GÓRY w 2016r. B. Opis zadania (kolejność punktów zgodnie z kosztorysem inwestorskim)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiot prac dot. pielęgnacji zieleni

Załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiot prac dot. pielęgnacji zieleni Załącznik nr 7 do SIWZ Przedmiot prac dot. pielęgnacji zieleni Lp. Zakres prac Miejsce / Materiał Termin wykonania prac 1 koszenie trawników na terenach objętych umową, obejmuje to również zebranie kretowisk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU PRAC BRANŻA ZIELEŃ. CPV: 77.00.00.00-0, 77.30.00.00-3 39.29.83.00-0 wazony na kwiaty

Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU PRAC BRANŻA ZIELEŃ. CPV: 77.00.00.00-0, 77.30.00.00-3 39.29.83.00-0 wazony na kwiaty Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU PRAC BRANŻA ZIELEŃ CPV: 77.00.00.00-0, 77.30.00.00-3 39.29.83.00-0 wazony na kwiaty Lokalizacja inwestycji: gmina: Dopiewo powiat: poznański województwo:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 4510 ANEKS NR 2. z dnia 20 lipca 2012 r.

Wrocław, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 4510 ANEKS NR 2. z dnia 20 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 4510 ANEKS NR 2 z dnia 20 lipca 2012 r. do porozumienia Nr DOL/CW/1/2007 w sprawie powierzenia Gminie Wrocław obowiązku

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC

TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC Załącznik nr 1b do SIWZ TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC Wyszczególnienie PRACE PRZY DRZEWACH Cięcia pielęgnacyjne drzew Usuwanie drzew Cięcia techniczne Cięcia techniczne utrudnione Palikowanie Usunięcie odrostów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nasadzenia w ogrodzie botanicznym

Przedmiar robót Nasadzenia w ogrodzie botanicznym Przedmiar robót Nasadzenia w ogrodzie botanicznym Obiekt Budowa Inwestor Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi

Bardziej szczegółowo