Protokół spisany w dniu 04 listopada 2004 r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół spisany w dniu 04 listopada 2004 r"

Transkrypt

1 Protokół spisany w dniu 04 listopada 2004 r na okoliczność spotkania z mieszkańcami miasta w sprawie poprawy bezpieczeństwa przy ulicy 3 Maja w Myślenicach. W spotkaniu uczestniczyli: Maciej Ostrowski - Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice organizator spotkania Adam Gumularz - Starosta Powiatu Myślenickiego Jerzy Grabowski - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach Tomasz Bombol - Kierownik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego Tadeusz Rabski - Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Służb i Inspekcji Starostwa Powiatowego Marek Malina - Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach Stanisław Mitana Sołtys Bysiny Radni Gminy Myślenice: Andrzej Cyrek Jan Bylica Bogdan Podmokły Władysław Suder Stanisław Jędrzejowski Radni Powiatu Myślenickiego: Józef Tomal Stanisław Cichoń Ryszard Kalisz Bronisław Motyka Jerzy Krygier Stanisław Nowacki oraz Pan Bogdan Sztabkowski - wnioskodawca Zainteresowani mieszkańcy Ogólna liczba uczestniczących w spotkaniu ok. 60 osób Spotkanie oficjalnie otworzył Burmistrz Maciej Ostrowski i przedstawił genezę spotkania. Przypomniał, że problem konieczności poprawy bezpieczeństwa na ulicy 3 Maja został zgłoszony na wiosnę tego roku. W tej sprawie odbyło się już jedno spotkanie w Starostwie, (ulica 3 Maja jest drogą powiatową). Na kolejne dzisiejsze spotkanie, zorganizowane przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice zaproszeni zostali przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Zarządu Dróg Powiatowych, Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, Radni, Policja oraz mieszkańcy. 1

2 Harmonogram spotkania: 1. Wystąpienie przedstawiciela Wnioskodawców: Problem mieszkańców ulicy 3 Maja w Myślenicach przedstawił Pan Bogdan Sztabkowski - treść wystąpienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 2. Wystąpienie Burmistrza Macieja Ostrowskiego Burmistrz w imieniu Komisji ds. oznakowań działającej przy Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice przedstawił wniosek Komisji, która odbyła się w dniu r. i decyzję tej komisji załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 3. Wystąpienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Jerzego Grabowskiego. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przedstawił harmonogram prac wykonanych w ramach poprawy bezpieczeństwa na ul. 3 Maja. Stwierdził, że po dwóch spotkaniach podjął rozmowy o stworzeniu nowej organizacji ruchu na tej ulicy. Zlecono i zatwierdzono projekt oznakowania. Projekt ten jest właśnie realizowany. Nowe tablice mają być na dniach. Wyznaczono trzy przejścia dla pieszych, z których dwa są oznakowane (oznakowanie poziome), pozostało jedno na ostatnim moście. Oznaczony jest odcinek od dawnej mleczarni do granic wsi Bysina. Przy przejściach dla pieszych zamontowane zostaną tablice tzw. agatki oraz 2 znaki o obiektach inżynierskich: na moście na Bysince i od strony wjazdu do Myślenic. Przy przejściach dla pieszych wyznaczona będzie strefa ochronna długości 50 m. na obu krańcach drogi - z zakazem wyprzedzania. Jeżeli chodzi o techniczne warunki poruszania się ustawione zostaną dwa znaki o dopuszczeniu masy rzeczywistej 15 ton Bysinka most od strony Zakopianki. Planowana jest także rozbudowa chodnika w kierunku Bysiny (300m.). Przetarg jest rozstrzygnięty, najdalej wiosną przyszłego roku inwestycja zostanie zakończona. 4. Wystąpienie przedstawiciela Policji aspiranta sztabowego Marka Maliny. Aspirant sztabowy Marek Malina przedstawił analizę ruchu drogowego w mieście i stwierdził że od 1999 r analiza wykazuje, że ulica 3 Maja jest w czołówce ulic stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa. Na pierwszym miejscu jest ulica Słowackiego, na drugim Kazimierza Wielkiego. Na tych ulicach średnio notuje się ponad 30 wypadków. Dodał, że Policja stara się robić wszystko, aby poprawić bezpieczeństwo na tych drogach. Od czasu wpłynięcia postulatu mieszkańców Policja stara się regulować ruch na tej właśnie ulicy. Sprawdzano warunki techniczne pojazdów oraz prędkość. Statystyki wskazują, że najwięcej wykroczeń popełniają mieszkańcy ulicy 3 Maja, Jasienicy i Bysiny. Są to głównie ludzie młodzi. Trudno jest się upilnować, żeby nie przekroczyć ograniczenia prędkości do 40 km/h. Zapowiedział, że kontrole nasilą się szczególnie po 8 listopada wtedy bowiem Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach otrzyma przenośny fotoradar. Podkreślił, że tam gdzie stoi Policja z radarem przeważnie nie ma wypadków, zdarzają się one najczęściej na zakrętach i w miejscach, gdzie Policja nie może stać. Przypomniał również, że przed radarem przeważnie sami się ostrzegamy mruganiem świateł. Poinformował, że Policja nie podlega ani pod Gminę, ani pod Powiat, a środki dzielone są centralnie. Dodał, że mimo to, że mało jest zarówno służb mundurowych jak i funduszy, postarają się pomóc. 2

3 5. Wystąpienie Kierownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego Tomasza Bombola Kierownik Wydziału Komunikacji - Tomasz Bombol przedstawił podstawowe zadania wydziału, w tym dokonywanie zmian w organizacji ruchu drogowego, kontrolę wykonania decyzji. Przedstawił klasę drogi, która od 1999 r jest drogą powiatową. Nadmienił, że termin odbioru prac związanych z nowym oznakowaniem nastąpi do 14 listopada. Powiedział, że wniosek gminnej Komisji ds. Stosowania Znaków i Sygnałów Drogowych z dnia 03 listopada 2004r nie trafił jeszcze do wydziału i zapowiedział, że wydział odniesie się do przedstawionych we wniosku propozycji. Poinformował również, iż Wydział zastanawia się nad wprowadzeniem ograniczenia prędkości do 40 km/h na całym odcinku drogi od Myślenic do Bysiny. Pytania i wnioski mieszkańców: Pan Bogdan Sztabkowski Stwierdził, że warunki zabudowy nie pozwalają na poruszanie się samochodów ciężarowych po tej drodze. Zabudowa mieszkaniowa powinna być dopuszczona w odległości 20 m. od osi jezdni. Tymczasem mieszkańcy otrzymywali zezwolenia na budowę prawie na drodze. Nie można więc dopuścić do ruchu samochodów ciężarowych. Pan Marek Malina odpowiedział, że komisja ds. oznakowań zaproponowała dopuszczenie do ruchu pojazdów nie przekraczających masy 10 ton nie jak proponowali we wniosku mieszkańcy 25 ton. Postawienie znaku 25 ton nie zmieni sytuacji. Kierowcy będą bezkarni, gdyż Policja nie ma wag, sprawdza dowód rejestracyjny pojazdu oraz tzw. kartę załadunku i tu najczęściej kierowcy oszukują wpisując w kartę niższy od rzeczywistego tonaż. Ponadto kierowcy są zorganizowani i informują się wzajemnie o kontroli. Radny Stanisław Nowacki Stwierdził, że dyskusja na temat ulicy 3 Maja trwa od dawna, ale nikt nie podał żadnych konkretów, Poprosił więc o podanie dokładnej daty rozpoczęcia i zakończenia budowy chodnika, kiedy dokładnie ulica zostanie oznakowana i na ile dzisiejsze postulaty mogą być zrealizowane (dodał, że temat wlecze się od czerwca), czy ograniczenie prędkości wyniesie 30 czy 40 km/h Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Jerzy Grabowski, odpowiadając na pytania przypomniał, że środki finansowe zostały uruchomione w lipcu i że Zarząd Dróg Powiatowych nie posiadał wówczas dokumentacji, którą ma dzisiaj. Dodał, iż ogłaszając przetarg miał świadomość, że warunki pogodowe mogą nie pozwolić na ukończenie inwestycji, która teoretycznie powinna się zakończyć do 15 grudnia. Ale nie wiadomo czy warunki pogodowe pozwolą na zakończenie prac. Poinformował obecnych, że oznakowanie poziome jest już w większości wykonane, w tym tygodniu zostaną ukończone pasy rozgraniczające na długości 50 m od przejścia dla pieszych linia ciągła. Zamówione zostały również tablice a ich montaż ukończony zostanie najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Sołtys Bysiny Poinformował, że problem bezpieczeństwa nie dotyczy tylko miasta, ale także Bysiny. Przypomniał, iż wielokrotnie starał się o wykonanie poboczy, przejść dla pieszych i chodnika w swojej miejscowości. Informowano go wówczas, że Bysina wzięta jest pod uwagę, teraz otrzymał jednak pismo, że do 2006 r Bysiny nie uwzględniono w planie inwestycyjnym 3

4 powiatu. Dodał, że w mieście buduje się nowe chodniki, Gmina dokłada do inwestycji powiatowych 50 % a Bysina nie może doczekać się na inwestycję. Propozycje mieszkańców: - zamontowanie progów zwalniających wytłumaczono ze kategoria drogi nie dopuszcza możliwości montowania takich progów. - Wprowadzenie ruchu na ulicę Średniawskiego (jeden kierunek) stwierdzono, że na tej ulicy nie ma chodników. Józef Tomal Radny Powiatowy Poinformował, że wprowadzając znak ograniczenia masy poruszających się po ulicy 3 Maja pojazdów do 10 ton musimy mieć świadomość, że możemy w ten sposób zablokować ruch, że może pojawić się kolejny problem, gdy właściciele firm transportowych nie dojadą do domu. Stwierdził, że ta dzielnica wciąż się rozwija, budują się domy i może się okazać, że na budowę nie dojedzie ciężki sprzęt. Dodał również, że nie można puścić ruchu ulicą Średniawskiego, gdyż jest tam słaba nakładka i samochody ciężarowe szybko zniszczą nawierzchnię. Radny Andrzej Cyrek Przewodniczący gminnej Komisji ds. Stosowania Znaków i Sygnałów Drogowych Wytłumaczył, iż Komisja ds. Oznakowań przy Urzędzie Miasta wprowadzając oznakowanie w odpowiednich punktach chce ograniczyć ruch tranzytowy przez miasto. Wytłumaczył, iż ruch tranzytowy to nie ruch wewnętrzny, którego ograniczać nie chcemy. Celem proponowanego we wniosku komisji oznakowania, jest przerzucenie ruchu tranzytowego na drogę wojewódzką. Podkreślił, że tonaż tranzytowy należy wyłapać na granicach miasta. Radny Bogusław Podmokły Przypomniał, że mieszkańcy ulicy 3 Maja złożyli wniosek w trzech tematach: wykonania oznakowania poziomego i pionowego (temat został podjęty), ograniczenia prędkości (podano propozycję ograniczenia prędkości do 40 km/h na całym odcinku drogi) i ograniczenia tonażu pojazdów poruszających się po ulicy 3 Maja. Dodał, że podając propozycję ustawienia znaków ograniczających tonaż na granicach miasta nie udzielono odpowiedzi mieszkańcom czy ich wniosek (wprowadzenie znaku ograniczającego do 25 ton) został pozytywnie rozpatrzony. Przypomniał że od czerwca Powiat wprowadza znak ograniczenia do 25 ton. Co do ograniczenia prędkości na tej ulicy zaproponował postawienie tzw. puszek na radary, których zaletą jest to, że przy puszkach kierowca zawsze zwolni nie wiedząc czy jest w nich zainstalowany w tej chwili fotoradar, czy też nie. Przypomniał, że Rada Gminy wyraziła wolę dofinansowania zakupu fotoradaru. Starosta Adam Gumularz poddał propozycję wspólnego sfinansowania fotoradaru przez Starostwo i Gminę oraz przekazanie go na stan Policji. Przypomniał, iż ograniczając tonaż możemy doprowadzić do zamknięcia ruchu ciężkich samochodów. Dodał, że można pomyśleć o zmianie kategorii drogi droga powiatowa posiada pewne parametry, ponadto statystyki Policji wyraźnie mówią, że samochody ciężarowe karane były za naruszanie przepisów zaledwie kilka razy. Stwierdził, że nie jest w stanie wyobrazić sobie budowy chodnika, gdy mieszkańcy Bysiny wybudowali ogrodzenia swoich posesji prawie w drodze. Ulica 3 Maja jest drogą typu G i należy pamiętać, ze pełni ona funkcję publiczną i że na dzień dzisiejszy nie odpowie na postulat mieszkańców dotyczący ustawienia znaku o ograniczeniu masy do 25 ton. Stwierdził, że postulaty mieszkańców pewnie kiedyś zwyciężą, ale musimy mieć świadomość, że wszyscy z tej drogi korzystamy przypomniał, że autobus 4

5 bez pasażerów waży średnio 8-9 ton możemy więc doprowadzić do sytuacji, w której z drogi nie skorzysta nawet autobus przewożący dzieci. Radny Bogusław Podmokły stwierdził, że nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią Pana Starosty, dodał że mieszkańcy oczekują konkretnej odpowiedzi na pytanie, a jeżeli ich wniosek jest bezzasadny to proszę to powiedzieć. Zaapelował ponownie o postawienie tzw. puszek na fotoradary. Przedstawiciel Policji dodał, że jeżeli Gmina i Powiat sfinansuje zakup radaru i przekaże go Policji to pieniądze z mandatów wpływać będą na konto ogólne Policji, gdyby natomiast fotoradarem dysponowała Straż Miejska, pieniądze wpływałyby do Gminy. Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice przypomniał, że problem zakupu fotoradaru przedstawiony był Radzie Miejskiej na sesji, i że Gmina będzie miała problem z egzekwowaniem należności. Rada Miejska wyraziła wolę dofinansowania fotoradaru dla Policji. Jeden z mieszkańców ulicy 3 Maja stwierdził, że gdyby sami mieszkańcy przestrzegali znaku ograniczenia prędkości do 40 km/h to byłaby to jedna z bezpieczniejszych ulic miasta. Problem pojawił się dopiero w momencie, gdy droga tą zaczęły jeździć tzw. gruszki do betoniarni Gościbia, znajdującej się na granicy Gminy Myślenice. Mieszkańcy ponownie zaproponowali wprowadzenie jednego kierunku na ul. 3 Maja, drugiego ulicą Średniawskiego. Burmistrz dodał, że Gmina planuje rozbudowę chodnika przy ul. Średniawskiego w przyszłym roku, zaś przedłużenie drogi do Bysiny jest ujęte w planie inwestycyjnym. Radny Jan Bylica Poprosił Starostę o jasną deklarację czy w okolicy szkoły zainstalowany zostanie próg akustyczny, o który zabiegają i czy jest szansa na wybudowanie zatoki przystankowej dla autobusów. Starosta odpowiedział, że nowy projekt nie szedł w kierunku montażu progów akustycznych, ale na ile jest władny, poprosi o dołożenie do planu progów akustycznych. Odnośnie zatoki przystankowej należy sprawdzić czy istnieje możliwość wybudowania takiej zatoki, musi ona bowiem spełniać odpowiednie warunki techniczne, a większość gruntów leży w rękach prywatnych. Dyrektor Jerzy Grabowski dodał, że zatoka zgodnie z przepisami powinna mieć 50m długości i co najmniej 3 m szerokości. Biorąc pod uwagę tzw. spocznik to dochodzą dodatkowe 2 m i jak na razie Starostwo nie widzi możliwości wybudowania zatoki. Propozycje mieszkańców: - na ulicy 3 Maja koło PZU wprowadzić pierwszeństwo przejazdu, gdyż ciągle tworzą się tam korki - przygotowanie przez urbanistów kompleksowego opracowania rozwiązania komunikacji w mieście na to jednak nie ma funduszy, jeżeli powstanie projekt, nie będzie mógł być zrealizowany. - odnośnie ograniczenia tonażu zaproponowano postawienie znaku nie dotyczy mieszkańców. - poszerzenie poboczy - utworzenie zatoki parkingowej od strony parkingu przy hali sportowej SP3 stwierdzono, że parking przy SP3 nie może być zlikwidowany, gdyż w sezonie rozgrywek siatkarek często brakuje miejsc parkingowych. Należy więc wziąć pod uwagę parking przy garażach. 5

6 W dyskusji zabrał głos Radny Jerzy Krygier radny powiatowy twierdząc, że zgadza się z postulatem mieszkańców, że władze powinny podać konkretne, kompleksowe rozwiązania komunikacyjne w mieście, ale niestety nie ma na to funduszy. Niestety częścią ulic w mieście zarządza Starostwo, częścią Gmina. Drogi w mieście powinny należeć do Burmistrza, a za nimi powinny iść pieniądze z budżetu państwa. Niestety tych pieniędzy nie ma. Dodał, że brakuje funduszy i że Starostwo ma również na utrzymaniu szpital - a chodników, oświetlenia brakuje wszędzie. Stwierdził, że coś wreszcie zaczęło się dziać, że wybrani Radni będą patrzeć na ręce władzom, jak wydatkują środki. Poinformował obecnych, że opracowaniem koncepcji oznakowania zajmują się przecież fachowcy. Radny Stanisław Nowacki zaapelował do Starosty o podanie konkretów i odpowiedź co tak naprawdę w kwestii poprawy bezpieczeństwa zrealizuje Powiat. Starosta Adam Gumularz jeszcze raz powtórzył, że oznakowanie jest prawie ukończone, przejścia dla pieszych i chodnik także, a co do ograniczenia tonażu poddał propozycję przekwalifikowania drogi na lokalną. Dodał, że można wprowadzić ograniczenie do 10 ton, ale tym sposobem możemy całkowicie zamknąć ruch samochodów ciężarowych. Wytłumaczył, że dawniej można było wydawać stosowne zezwolenia wjazdu dla mieszkańców teraz niestety przepis ten został zniesiony. Nadmienił, że spisuje on numery rejestracyjne samochodów ciężarowych łamiących przepisy i dzwoni do ich właścicieli. Radny Bogusław Podmokły zadał pytanie czy Starosta odrzuca więc wniosek o ograniczenie tonażu. Starosta odpowiedział, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, jest jednak pewien, że wprowadzenie proponowanych ograniczeń zablokuje ruch samochodów ciężarowych w kierunku innych miejscowości. Jeżeli wprowadzimy to ograniczenie z problemem wystąpią mieszkańcy innych miejscowości. Zaproponował przekwalifikowanie drogi na gminną wtedy można wprowadzać proponowane ograniczenia. Należy problem wyważyć, wprowadzenie zakazu niesie za sobą pewne konsekwencje. Radny Bogdan Podmokły stwierdził, że wprowadzenie znaku ograniczenia tonażu do 25 ton, o który od dawna wnioskują mieszkańcy z pewnością nie zamknie ruchu na tej drodze. Pan Sztabkowski stwierdził, że jest rozczarowany dzisiejszym spotkaniem, gdyż oczekiwał konkretów. Problem samochodów ciężarowych zwłaszcza gruszek - łamiących przepisy dotyczy wszystkich mieszkańców ulicy. Chcemy zmniejszyć zagrożenie. Zezwolenie na działalność betoniarni Gościbia wydały władze Sułkowic, dlaczego więc mieszkańcy Myślenic mają ponosić konsekwencje takiej decyzji. Pozwolenia na budowę wydało Starostwo, nikt tutaj nie wybudował się sam. Dodał, że przecież przewoźnicy składają stosowne deklaracje i można na ich podstawie wywnioskować jakie dać ograniczenie. Przypomniał, że ze względu na zabudowany teren zawsze stał na tej ulicy znak ograniczenia do 15 ton. Poprosił o pisemną odpowiedź na apel mieszkańców, której mieszkańcy nie otrzymali od czerwca. Starosta odpowiedział, że spotkanie też jest formą reakcji na problem i wszczęcia postępowania. Dodał, że postawienie znaku ograniczenia masy do 25 ton niewiele zmieni, gdyż nośność mostów wynosi 15 ton i ustawienie takiego znaku mija się z celem. Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Maciej Ostrowski w tym miejscu przypomniał wniosek gminnej Komisji ds. Stosowania Znaków i Sygnałów Drogowych, która zaproponowała 6

7 wprowadzenie ograniczenia do 10 ton na moście Jasienica-Sułkowice. Podkreślił, iż rozwiązanie to pozwoli na ograniczenie ruchu tranzytowego w mieście, nie ograniczając przy tym ruchu wewnętrznego. Na zakończenie spotkania Pan Bogdan Sztabkowski podkreślił, że mieszkańcy chcą doczekać się właściwego oznakowania. Nikomu nie bronimy prowadzenia działalności, tym bardziej nie chcemy jej nikomu zamykać. Przypomniał, że w wyniku ruchu samochodów ciężarowych pękają budynki, na których budowę kiedyś wydało zezwolenie Starostwo. Poprosił również o prawidłowe oznakowanie wjazdu na osiedle. Na tym protokół zakończono Protokołowała: Małgorzata Trolka Biuro Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Zatwierdził: Maciej Ostrowski Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Otrzymują: 1. Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Reja 13, Myślenice 2. Pan Bogdan Sztabkowski, zam. ul. 3 Maja 38 a, Myślenice 3. A/a 7

Projekt docelowej organizacji ruchu na terenie inwestycyjnym w Będzinie dzielnica Warpie. Opracował: inż. Krzysztof Strzeżyk inż.

Projekt docelowej organizacji ruchu na terenie inwestycyjnym w Będzinie dzielnica Warpie. Opracował: inż. Krzysztof Strzeżyk inż. Projekt docelowej organizacji ruchu na terenie inwestycyjnym w Będzinie dzielnica Warpie Opracował: inż. Krzysztof Strzeżyk inż. Maciej Babiak Oświęcim Październik 2009 Spis treści: Dane ogólne Temat i

Bardziej szczegółowo

G T TOM V/ OR/ST. BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH J & G & T UL. ZWYCIĘSKA 3 / LUBLIN tel/fax / 081 / POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH

G T TOM V/ OR/ST. BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH J & G & T UL. ZWYCIĘSKA 3 / LUBLIN tel/fax / 081 / POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH J& G T & BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH J & G & T UL. ZWYCIĘSKA 3 / 4 20-555 LUBLIN tel/fax / 08 / 526-02-95 Zleceniodawca: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH Przedsięwzięcie Zadanie Obiekt Stadium Rodzaj pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu na czas robót

Projekt organizacji ruchu na czas robót Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt budowlano - wykonawczy Budowy chodnika ulicy Granicznej w Józefowie wraz z wjazdami na posesje Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1767G NA RZECE KAMIENICA W MIEJSCOWOŚCI TUCHOMIE

PRZEBUDOWA MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1767G NA RZECE KAMIENICA W MIEJSCOWOŚCI TUCHOMIE Projekt nr TU/01/16 PRZEBUDOWA MOSTU WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1767G Projekt organizacji ruchu na czas robót drogowych odcinek robót: droga powiatowa nr 1767G objazd drogami: droga krajowa

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 6/07

P r o t o k ó ł nr 6/07 P r o t o k ó ł nr 6/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 25 czerwca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU W związku ze zmianą przebiegu DW 266 od km 6+392 do km 12+567 Projekt uwzględnia uwagi zawarte w opiniach BRANŻA: DROGOWA ZLECENIODAWCA: ZDW Bydgoszcz RDW Włocławek Ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. nr 1. Plan orientacyjny skala 1: Rys. nr 2. Plan sytuacyjny-oznakowanie skala 1:1000

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. nr 1. Plan orientacyjny skala 1: Rys. nr 2. Plan sytuacyjny-oznakowanie skala 1:1000 SPIS ZAWARTOŚCI Strona tytułowa...1 Spis zawartości...2 Część opisowa...3 Karta uzgodnień...4 Opis techniczny...5 1. Podstawa opracowania...5 2. Wykorzystane materiały...5 3. Cel opracowania...5 4. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel.-fax (029) 760-69-38, kom. 692-755-975 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Inwestor: Obiekt: Działki: Gmina ŁomŜa ul.

Bardziej szczegółowo

Nr umowy: SRG/2222/XXVII/67/10 z dnia r. oraz SRG/2222/XXVII/108/10 z dnia r

Nr umowy: SRG/2222/XXVII/67/10 z dnia r. oraz SRG/2222/XXVII/108/10 z dnia r Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt budowlany i wykonawczy ul. Zakolejowej w Wyszkowie na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Serockiej oraz ul. Sikorskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. Zakolejowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze: Zasada ruchu prawostronnego. Zasada ostrożności- każdy uczestnik ruchu i wszystkie osoby znajdujące się

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJI RUCHU W ciągu drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin Lipno w związku z Przebudowa drogi gminnej nr 170241C w Miejscowości Makówiec (włączenie w drogę woj 557 km 24+547 strona prawa)

Bardziej szczegółowo

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi Załącznik : karne oraz wykroczenia dla których obowiązuja stałe opłaty Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi zapłaceniu mandatu wyroku skazujący m pierwszych Przekroczenie dozwolonej prędkości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. Inwestor : Gmina Bobrowniki, ul. Gminna Bobrowniki

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. Inwestor : Gmina Bobrowniki, ul. Gminna Bobrowniki Egz. 1 PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICA OGRODZIENIEC W ROGOŹNIKU Inwestor : Gmina Bobrowniki, ul. Gminna 8 42 583 Bobrowniki Projektował : Bogusław Brzozowski... Jednostka

Bardziej szczegółowo

Projekt stałej organizacji ruchu drogowego rozbudowa ulicy Prymasa St. Wyszyńskiego z uzbrojeniem technicznym w Suwałkach

Projekt stałej organizacji ruchu drogowego rozbudowa ulicy Prymasa St. Wyszyńskiego z uzbrojeniem technicznym w Suwałkach PRACOWNIA PROJEKTOWA D A R P O L mgr inż. Zygmunt Dargiewicz Gawrych Ruda 86, 16 402 Suwałki tel./fax (087) 5639120; e-mail: pp.darpol@gmail.com Obiekt: Rozbudowa ulicy Prymasa St. Wyszyńskiego z uzbrojeniem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1994Z 1991Z 1996Z O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 12.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1994Z 1991Z 1996Z O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 12. OPIS TECHNICZNY DO PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1994Z 1991Z 1996Z O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 12.20KM 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Projekt opracowano w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 105730B ulica Lipowa we wsi Giełczyn PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Działki Nr : Działki Nr : obręb wsi Milewo : - działki istniejącego pasa drogowego: 474, 228,

Bardziej szczegółowo

Powiat Sulęciński Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Powiat Sulęciński Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Powiat Sulęciński Bezpieczeństwo w ruchu drogowym PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Białystok, 16.05.2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. DLA DROGI GMINNEJ NR C w Miejscowości Makówiec DROGOWA

PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. DLA DROGI GMINNEJ NR C w Miejscowości Makówiec DROGOWA PROJEKT TECHNICZNY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA DROGI GMINNEJ NR 170241C w Miejscowości Makówiec NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU BRANŻA: DROGOWA INWESTOR: Gmina Chrostkowo 87-602 Chrostkowo

Bardziej szczegółowo

Droga gminna klasy D (dojazdowa)

Droga gminna klasy D (dojazdowa) ZESPÓŁ PROJEKTOWY D i M PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE DRÓG i MOSTÓW mgr inż. Leszek Chmielewski 07 410 Ostrołęka, ul. Wybickiego 20 tel. 608-35-88-77 D O K U M E N T A C J A P R O J E

Bardziej szczegółowo

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 STAN PROJEKTOWANY... 4 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA...

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 STAN PROJEKTOWANY... 4 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA... SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE... 2 1.1. INWESTOR:... 2 1.2. PODSTAWA FORMALNOPRAWNA OPRACOWANIA:... 2 1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 3.

Bardziej szczegółowo

KARTA UZGODNIEŃ. Projekt stałej organizacji ruchu: Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej Mikołajki Szczudły, gm. Kalinowo, powiat ełcki

KARTA UZGODNIEŃ. Projekt stałej organizacji ruchu: Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej Mikołajki Szczudły, gm. Kalinowo, powiat ełcki KARTA UZGODNIEŃ Projekt stałej organizacji ruchu: Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej Mikołajki Szczudły, gm. Kalinowo, powiat ełcki 1. Komenda Powiatowa Policji w Ełku 2. Gmina Kalinowo Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DROGI GMINNEJ UL. SANATORYJNA W KOWARACH

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DROGI GMINNEJ UL. SANATORYJNA W KOWARACH PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DROGI GMINNEJ UL. SANATORYJNA W KOWARACH Przedmiot inwestycji: Inwestor: Projekt stałej organizacji ruchu Urząd Miasta Kowary ul. 1-go Maja 1a 58-530 Kowary Miejsce

Bardziej szczegółowo

DLA DROGI GMINNEJ NR C

DLA DROGI GMINNEJ NR C PROJEKT TECHNICZNY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA DROGI GMINNEJ NR 170217 C w MIEJSCOWOŚCI WILDNO NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU BRANŻA: DROGOWA INWESTOR: GMINA CHROSTKOWO PROJEKT OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Białystok ul. Łąkowa 3 Tel

Białystok ul. Łąkowa 3 Tel BIPRO BIURO PROJEKTÓW BIPRO 15-017 Białystok ul. Łąkowa 3 15-017 Białystok ul. Łąkowa 3 Tel. 085 73-23-337 Obiekt : ulice: Ogrodowa, Jabłonowskiej, Jabłoniowa, Sadowa, Legionów Piłsudskiego i Szpitalna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 CEL OPRACOWANIA... 4 ZAKRES OPRACOWANIA... 4 CHARAKTERYSTYKA DRÓG POWIATOWYCH... 4 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU... 4 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:... 6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Na czas prowadzenia robót: Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Stan istniejący 3. Zasady ogólne 4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA DROGI GMINNEJ

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA DROGI GMINNEJ 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA DROGI GMINNEJ DROGA GMINNA W MIEJSCOWOŚCI - ZABIEŻKI UL. Szpacza NUMER DROGI GMINNE NR DZIAŁKI 54 KILOMETRACJA DROGI - OD KM 0+000 DO KM 0+350 CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ DROGI

Bardziej szczegółowo

ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE PROKURATORA PROKURATURY REJONOWEJ Z DNIA r. O ODMOWIE WSZCZĘCIA ŚLEDZTWA

ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE PROKURATORA PROKURATURY REJONOWEJ Z DNIA r. O ODMOWIE WSZCZĘCIA ŚLEDZTWA Kicin, 17 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań za pośrednictwem Prokuratura Rejonowa Poznań-Wilda w Poznaniu ul. Solna 10 61-736 Poznań Sygn.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU dla zadania:

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU dla zadania: PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Z poważaniem

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Z poważaniem Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Urząd Miasta Tarczyn Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska ul. Juliana Stępkowskiego 17 05-555 Tarczyn tel: (48 22) 715 79 00 faks: (48 22)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Z poważaniem

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Z poważaniem Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Urząd Miasta Tarczyn Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska ul. Juliana Stępkowskiego 17 05-555 Tarczyn tel: (48 22) 715 79 00 faks: (48 22)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH w m. Sieburczyn, gm. Wizna odcinek I w km 0+000 0+319,28, odcinek II w km 0+000 0+343,71, odcinek III w km 0+000 0+488,30 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Działki Nr : obręb wsi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Biuro Usług Projektowo-Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Egz. Nr 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105 800 B ULICA LIPOWA WE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ (DOCELOWEJ) ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ (DOCELOWEJ) ORGANIZACJI RUCHU ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH ADRES SIEDZIBY: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ INZDROG@REPUBLIKA.PL ADRES BIURA: UL. CHEŁMIŃSKA 106A/38 86-300 GRUDZIĄDZ TEL./FAX.(0-56) 4638042

Bardziej szczegółowo

LILA BAST Usługi Projektowe

LILA BAST Usługi Projektowe LILA BAST Usługi Projektowe Właściciel: Lila Marszałkowska PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO Zleceniodawca: Zarządca Nieruchomości Osiedle Piernikowe w Toruniu Nazwa zadania: Wykonanie projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE DRÓG I ULIC

PROJEKTOWANIE DRÓG I ULIC Egz. 1 PROJEKTOWANIE DRÓG I ULIC ANDRZEJ WŁODARCZAK 67-400 WSCHOWA UL. WOLSZTYŃSKA 19A/6 tel. 540-40-08 tel. kom. 607-163-551 Nazwa obiektu budowlanego: Projekt stałej organizacji ruchu na drodze gminnej

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu w istniejącym układzie komunikacyjnym na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.

Projekt organizacji ruchu w istniejącym układzie komunikacyjnym na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. SD PROJEKT s.c. ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań tel./fax 61 847 38 06 e-mail: biuro@sdprojekt.pl P R O J E K T S T A Ł E J O R G A N I Z A C J I R U C H U (przewidywany termin wprowadzenia organizacji

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU U S Ł U G I P R O J E K T O W E I N A D Z O R U A N D R Z E J M R U G A Ł A OSIEDLE KOPA 2/10, 63-600 KĘPNO REGON 251082093 NIP 619-101-85-04 Tel. +48 698-629-705 d-mrugala11@wp.pl EGZ. 4. PROJEKT ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podstawa prawna projektu. 2. Zakres opracowania. 3. Charakterystyka układu drogowego. 4. Projektowana organizacja ruchu

Spis treści Podstawa prawna projektu. 2. Zakres opracowania. 3. Charakterystyka układu drogowego. 4. Projektowana organizacja ruchu -1- Spis treści 1. Podstawa prawna projektu. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka układu drogowego 4. Projektowana organizacja ruchu 5. Uwagi końcowe -2-1. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Police, dnia 24.06.2015 r.

Police, dnia 24.06.2015 r. Police, dnia 24.06.2015 r. Analiza bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego. Droga powiatowa nr 3922Z

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE Wybierz interesujący temat: OBSZAR ZABUDOWANY DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ, URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE PORZUSZANIE SIĘ PO DROGACH DLA ROWERÓW MOŻLIWOŚĆ CZY OBOWIĄZEK?

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Napisano dnia: 2016-11-26 15:31:06 Mieszkańcy Chmielenia (gm. Lubomierz) od lat proszą o budowę chodnika w ich wsi, w staraniach wspierają ich

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIV/2016 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 kwietnia 2016 r. VII kadencji

Protokół Nr XIV/2016 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 kwietnia 2016 r. VII kadencji Nr OR.0002.3.2016.J.W. Protokół Nr XIV/2016 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 kwietnia 2016 r. VII kadencji 2014 2018 Obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu

Bardziej szczegółowo

Police, dnia 5.06.2015 r.

Police, dnia 5.06.2015 r. Police, dnia 5.06.2015 r. Analiza bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego. 1. Droga powiatowa nr

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Policji. oraz. Powiat Siemiatycki

Komenda Główna Policji. oraz. Powiat Siemiatycki Komenda Główna Policji oraz Powiat Siemiatycki na podstawie: Umowy Partnerstwa zawartej dnia 27.03.2012r. i Porozumienia nr URP/SPPW/1.2/KIK/76 z dnia 17.07.2012r realizują Projekt KIK 76 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

G T TOM V/ OR/ST. BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH J & G & T UL. ZWYCIĘSKA 3 / LUBLIN tel/fax / 081 / POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH

G T TOM V/ OR/ST. BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH J & G & T UL. ZWYCIĘSKA 3 / LUBLIN tel/fax / 081 / POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH J& G T & BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH J & G & T UL. ZWYCIĘSKA 3 / 4 20-555 LUBLIN tel/fax / 081 / 526-02-95 Zleceniodawca: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PUŁAWACH Przedsięwzięcie Zadanie Obiekt Stadium Rodzaj pracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Krystian Gajda Prądzew 70A 97-438 Rusiec tel. 606 297 796 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa drogi gminnej Orzk Drzewociny nr 108020E OBIEKT: Droga gminna Orzk Drzewociny nr 108020E ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Pracownia Projektowa ROADWAY mgr inż. Piotr Klepczyński Jenin, ul. Wojska Polskiego 23 66-450 Bogdaniec Tel. 693-892-043 pracownia.roadway@gmail.com PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Inwestor: Zarząd

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas przebudowy mostu drogowego nad rzeką Brynicą w ciągu drogi powiatowej nr 4700 S (ul. Akacjowa) w Bobrownikach Projektował i opracował: mgr inż. Marek Puchała mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Usługi Projektowe mgr inŝ. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. 74 851 34 79 kom. 607 667 901 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU INWESTYCJA: UTWARDZENIE TERENU NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 333/2 NA POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

Police, dnia 25.06.2015 r.

Police, dnia 25.06.2015 r. Police, dnia 25.06.2015 r. Analiza bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego. Droga powiatowa nr 3916Z

Bardziej szczegółowo

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych. Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach i organizacji publicznego transportu zbiorowego tel. (063) 26 17 811, Wydanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Egz. Nr 5 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGI GMINNEJ NR 105 878 B WE WSI NOWOSIEDLINY Inwestor: Obiekt: Gmina Miastkowo 18-413 Miastkowo, ul. ŁomŜyńska 32 Przebudowa drogi gminnej nr 105 878 B we wsi Nowosiedliny

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie. Augustów, ulica Rynek Zygmunta Augusta

Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie. Augustów, ulica Rynek Zygmunta Augusta PRACOWNIA PROJEKTOWA D A R P O L Gawrych Ruda 86, tel./fax (087) 5639120; e-mail: pp.darpol@gmail.com 16 402 Suwałki Obiekt: Przebudowa ulicy Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie Adres: Augustów, ulica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO P R O N A D Q PROJEKTY I NADZORY Jarosław Kubis ul. Powstańców Śląskich 77, 43-211 Czarków NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103 tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa... str. 1 2. Spis zawartości opracowania... str. 2 3. Opis techniczny... str. 3-5 4. Zestawienie projektowanych znaków... str. 6 5. Plan orientacyjny skala

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

OPIS TECHNICZNY PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU OPIS TECHNICZNY PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa ulicy Marii Dąbrowskiej i Brzozowej w Komorowie i budowa ronda na skrzyŝowaniu ulic Brzozowej i Komorowskiej Dane wyjściowe Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne oceny wniosków:

Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Obszar oceny wniosków I. Wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (w skali od 0 do 10 pkt.):

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OZNAKOWANIA I ZABEZPIECZENIA ROBÓT ORAZ TYMCZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU. Oświetlenie drogowe gminy Warta Bolesławiecka

PROJEKT OZNAKOWANIA I ZABEZPIECZENIA ROBÓT ORAZ TYMCZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU. Oświetlenie drogowe gminy Warta Bolesławiecka Zakład Usług Inwestycyjno-Remontowych i Pomiarów Elektrycznych inż. Bogdan Cybertowicz NIP: 613-000-06-45 TELEFON: +48 075 721 03 08 ADRES KORESPONDENCYJNY: +48 601 557 270 ul. Zawidowska 4a FAX: +48 075

Bardziej szczegółowo

Projekt czasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: Budowa zatok parkingowych w ciągu drogi gminnej ulicy Sosnowej na działce nr ew. gr.

Projekt czasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: Budowa zatok parkingowych w ciągu drogi gminnej ulicy Sosnowej na działce nr ew. gr. Projekt zawiera: Część opisowa 1. Podstawę opracowania 2. Podstawę projektowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Opis stanu projektowanego 5. Zestawienie projektowanego oznakowania 6. Termin wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO PE-POLSKA sp. z o.o. sp.k Al. Grunwaldzka 19/23 80-236 Gdańsk www.pe-polska.pl tel. (+48) 058 73 27 906, fax (+48) 058 73 27 916 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO OBIEKT: ADRES: ULICE BOTANICZNA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE DRÓG I ULIC

PROJEKTOWANIE DRÓG I ULIC Egz. 1 PROJEKTOWANIE DRÓG I ULIC ANDRZEJ WŁODARCZAK 67-400 WSCHOWA UL. WOLSZTYŃSKA 19A/6 tel. 540-40-08 tel. kom. 607-163-551 Nazwa obiektu budowlanego: Inwestor: Projekt stałej organizacji ruchu budowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 1 Kazimierz Mamos 97-400 Bełchatów Os. Okrzei 1/48 tel. 603896170 NIP 769-101-50-76 STADIUM: OBIEKT: ADRES: BRANŻA- OPRACOWANIE: INWESTOR: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR

Bardziej szczegółowo

C Z A S O W E J Z M I A N Y O R G A N I Z A C J I R U C H U

C Z A S O W E J Z M I A N Y O R G A N I Z A C J I R U C H U USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE, ROBOTY DROGOWE mgr inż. Andrzej Józef Olszowski 38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35 tel/fax. (18) 353 72 13 kom: 693 333 448; 783 996 468 a14projekty@gmail.com P R O J

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Skaryszew ul. Słowackiego 6; Skaryszew STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

Miasto i Gmina Skaryszew ul. Słowackiego 6; Skaryszew STAŁA ORGANIZACJA RUCHU Biuro Projektowo Usługowe DROGAN Grzegorz Nachyła ul. Szczecińska 78/1 26-600 Radom www.drogan.radom.pl tel: 508-348-065 e-mail: drogan@interia.eu Zamawiający : Miasto i Gmina Skaryszew ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Wygląd Znaczenie Objaśnienie

Wygląd Znaczenie Objaśnienie Wygląd Znaczenie Objaśnienie ruchu w obu kierunkach Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa drogi powiatowej nr 2862W ul. Wojska Polskiego ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 OPIS TECHNICZNY... 5 B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 9 D-01. - Plan orientacyjny

Bardziej szczegółowo

Spis załączników. I. Część opisowa. 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień. II. Część rysunkowa. 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy

Spis załączników. I. Część opisowa. 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień. II. Część rysunkowa. 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy Spis załączników I. Część opisowa 1. opis techniczny 2. karta uzgodnień II. Część rysunkowa 1. orientacja 2. plan sytuacyjno-wysokościowy OPIS TECHNICZNY do projektu stałej organizacji ruchu drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU TRAFFIC Pracownia Projektowa Dróg i Mostów mgr inż. Maciej Giers, 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Roweckiego Grota 9/1, tel. 510-168-863 NIP 758 210 24 68, Regon 141928879 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

POWIAT SIEMIATYCKI. KIK 76 - Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Skrócony opis zadania inwestycyjnego

POWIAT SIEMIATYCKI. KIK 76 - Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Skrócony opis zadania inwestycyjnego KIK 76 - Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Źródło: http://brd.policja.pl/brd/partnerzy/16,powiat-siemiatycki.html Wygenerowano: Poniedziałek, 18 lipca 2016, 00:47 Rozmiar tekstu: A A A POWIAT SIEMIATYCKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 105667B Ul. Forteczna w Piątnicy Poduchownej na odcinku od skrzyŝowania z droga powiatową Nr 1900B (ul. Czarnocka) do skrzyŝowania z drogą gminną nr 109671B (ul.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA: 7. Plan sytuacyjny oznakowanie pionowe i poziome 1: rys. nr 1

OPRACOWANIE ZAWIERA: 7. Plan sytuacyjny oznakowanie pionowe i poziome 1: rys. nr 1 OPRACOWANIE ZAWIERA: 1. Opis techniczny. 2. Uzgodnienie nr GDDKiA-O/WA.Z.3-k-435/1519/2011 skrzyżowania ulicy Nadrzecznej z drogą krajową nr 48, 3. Opinie: - Gminy Głowaczów, - Komendy Powiatowej Policji

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Powiat Bieruńsko - Lędziński Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1

I.M. Inwestor: Powiat Bieruńsko - Lędziński Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1 ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. 44-200 Rybnik, ul. Emilii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. Departament Transportu Drogowego

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. Departament Transportu Drogowego MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA USTAWA: z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1137, z późn. zm.) znowelizowana ustawą

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO inż. Franciszek Dobruk 22-100 CHEŁM, UL.WOŁYŃSKA 63/20 Tel/fax 082 5630546 kom. 0602516386 REGON 110121030 NIP 563-106-72-52 e-mail: dobruk@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

Stała organizacja ruchu

Stała organizacja ruchu PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU dla Projektu przebudowy nawierzchni drogowej wraz z w ulicy Sikorskiego w Czersku Stała organizacja ruchu w zakresie drogi gminnej INWESTOR: Gmina Czersk ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

egzemplarz do zatwierdzenia nr... INWESTOR: OPRACOWAŁ: Usługi Projektowe PRO-ZAT mgr inŝ. Andrzej Zaniat Bystra ul. Ogrodowa 35 Strona: 1

egzemplarz do zatwierdzenia nr... INWESTOR: OPRACOWAŁ: Usługi Projektowe PRO-ZAT mgr inŝ. Andrzej Zaniat Bystra ul. Ogrodowa 35 Strona: 1 egzemplarz do zatwierdzenia nr... PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DOCELOWEJ I NA CZAS ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA PARKINGÓW DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY KOMONIECKIEGO, UL. WIŚNIOWEJ I UL. WIERZBOWEJ W śywcu

Bardziej szczegółowo

obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1

obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1 obiekt: przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Dane techniczne projektowanej drogi 4. Opis stanu istniejącego

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN: TRAMWAJ NA SKRZYŻOWANIU O RUCHU OKRĘŻNYM CD.

OLSZTYN: TRAMWAJ NA SKRZYŻOWANIU O RUCHU OKRĘŻNYM CD. KOMENDA MIEJSKA POLICJI W OLSZTYNIE Źródło: http://www.olsztyn.policja.gov.pl/o02/aktualnosci/14978,olsztyn-tramwaj-na-skrzyzowaniu-o-ruchu-okreznym-cd.html Wygenerowano: Wtorek, 6 września 2016, 08:38

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

BIURO Anna Dębowska Raczyńska ul. Piłsudskiego 21E/7, Szczecinek tel.: (094) , tel. kom

BIURO Anna Dębowska Raczyńska ul. Piłsudskiego 21E/7, Szczecinek tel.: (094) , tel. kom BIURO Anna Dębowska Raczyńska ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek tel.: (094)37-203-27, tel. kom. 509-568-434 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Tytuł zadania: ZMIANA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU W CIĄGU

Bardziej szczegółowo

Projekt Organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej Na Zadki w Ogrodzonej.

Projekt Organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej Na Zadki w Ogrodzonej. Dębowiec, dnia 29 września 2009r. Inw 5510-07/02/KW/09 Projekt Organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej Na Zadki w Ogrodzonej. INWESTOR: Gmina Dębowiec ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec tel.(033) 853

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach Załącznik 2 Barkowo I Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach 1. Z informacji przekazanych przez Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY 1. ZESPÓŁ PROJEKTOWY ZATWIERDZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE...

SPIS TREŚCI PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY 1. ZESPÓŁ PROJEKTOWY ZATWIERDZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE... SPIS TREŚCI PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY 1. ZESPÓŁ PROJEKTOWY...2 2. ZATWIERDZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE...3 3. UZYSKANE OPINIE...4 3.1. Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie...

Bardziej szczegółowo

S T A ŁE J O R G A N IZ A C J R U C H U

S T A ŁE J O R G A N IZ A C J R U C H U P R O J E K T S T A ŁE J O R G A N IZ A C J R U C H U PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1626 W SKURÓW-WILCZOGÓRA NAZWY I KODY WG CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg ZAMAWIAJĄCY: Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJI RUCHU W ciągu dróg wojewódzkich nr 539 Bilno Ligowo Tłuchowo w związku z Przebudowa drogi gminnej nr 170932 C Mysłakówko Koziróg Leśny (włączenie w drogę woj 539 km 16+157

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. CEL OPRACOWANIA... 4 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4. CHARAKTERYSTYKA DRÓG: GMINNYCH... 4 5. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU... 5 6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:...

Bardziej szczegółowo

Vademecum rowerzysty

Vademecum rowerzysty Vademecum rowerzysty Opracował: Oficer Rowerowy Gorzowa Wlkp. mgr inż. Krzysztof Kropiński Konsultacje: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. podinsp. Wiesław

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY "L" WE WSI SŁOMCZYN OD KM 0+000,00 DO KM 0+780,00

BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY L WE WSI SŁOMCZYN OD KM 0+000,00 DO KM 0+780,00 EGZEMPLARZ 1 INWESTOR GMINA GRÓJEC ul.piłsudskiego 47 05-600 Grójec "TRAKT" Nadzory i Projektowanie Bednarski Krzysztof ul.drogowców 2/17 05-600 Grójec OBIEKT BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY "L" WE WSI SŁOMCZYN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel.-fax (029) 760-69-38, kom. 692-755-975 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Inwestor: Obiekt: Gmina ŁomŜa ul. Marii Curie-Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na drogach w Gminie Radzanowo

Bezpieczeństwo na drogach w Gminie Radzanowo Załącznik nr 4 do uchwały nr 29/Y/07 Rady Gminy Radzanowo z dnia!5.02.2007r w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Radzanowo. AGATA TROJANOWSKA 26-01-2011 Imię i nazwisko Data złożenia interpelacji INTERPELACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA UZGODNIEŃ. Lp. Data Pieczęć Instytucji Podpis Uwagi

KARTA UZGODNIEŃ. Lp. Data Pieczęć Instytucji Podpis Uwagi PRACOWNIA PROJEKTOWA D A R P O L mgr inż. Zygmunt Dargiewicz Gawrych Ruda 86, 16 402 Suwałki tel./fax (087) 5639120; e-mail: pp.darpol@gmail.com Obiekt: Rozbudowa i przebudowa z budową zjazdów ul. Władysława

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania Materiały wyjściowe Podstawowe przepisy i normatywy...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania Materiały wyjściowe Podstawowe przepisy i normatywy...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania... 2 1.1. Materiały wyjściowe...2 1.2. Podstawowe przepisy i normatywy...2 2. Cel opracowania... 3 3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze... 3 4. Opis stanu projektowanego...

Bardziej szczegółowo

Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych

Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych Warszawa, dnia 21 października 2009 r. Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych Obraz spokojnego miasteczka czy wsi, żyjącego od lat ustalonym rytmem, przez które co pewien czas przejeżdżają kilkudziesięciotonowe

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo