Protokół spisany w dniu 04 listopada 2004 r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół spisany w dniu 04 listopada 2004 r"

Transkrypt

1 Protokół spisany w dniu 04 listopada 2004 r na okoliczność spotkania z mieszkańcami miasta w sprawie poprawy bezpieczeństwa przy ulicy 3 Maja w Myślenicach. W spotkaniu uczestniczyli: Maciej Ostrowski - Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice organizator spotkania Adam Gumularz - Starosta Powiatu Myślenickiego Jerzy Grabowski - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach Tomasz Bombol - Kierownik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego Tadeusz Rabski - Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Służb i Inspekcji Starostwa Powiatowego Marek Malina - Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach Stanisław Mitana Sołtys Bysiny Radni Gminy Myślenice: Andrzej Cyrek Jan Bylica Bogdan Podmokły Władysław Suder Stanisław Jędrzejowski Radni Powiatu Myślenickiego: Józef Tomal Stanisław Cichoń Ryszard Kalisz Bronisław Motyka Jerzy Krygier Stanisław Nowacki oraz Pan Bogdan Sztabkowski - wnioskodawca Zainteresowani mieszkańcy Ogólna liczba uczestniczących w spotkaniu ok. 60 osób Spotkanie oficjalnie otworzył Burmistrz Maciej Ostrowski i przedstawił genezę spotkania. Przypomniał, że problem konieczności poprawy bezpieczeństwa na ulicy 3 Maja został zgłoszony na wiosnę tego roku. W tej sprawie odbyło się już jedno spotkanie w Starostwie, (ulica 3 Maja jest drogą powiatową). Na kolejne dzisiejsze spotkanie, zorganizowane przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice zaproszeni zostali przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Zarządu Dróg Powiatowych, Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, Radni, Policja oraz mieszkańcy. 1

2 Harmonogram spotkania: 1. Wystąpienie przedstawiciela Wnioskodawców: Problem mieszkańców ulicy 3 Maja w Myślenicach przedstawił Pan Bogdan Sztabkowski - treść wystąpienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 2. Wystąpienie Burmistrza Macieja Ostrowskiego Burmistrz w imieniu Komisji ds. oznakowań działającej przy Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice przedstawił wniosek Komisji, która odbyła się w dniu r. i decyzję tej komisji załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 3. Wystąpienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Jerzego Grabowskiego. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przedstawił harmonogram prac wykonanych w ramach poprawy bezpieczeństwa na ul. 3 Maja. Stwierdził, że po dwóch spotkaniach podjął rozmowy o stworzeniu nowej organizacji ruchu na tej ulicy. Zlecono i zatwierdzono projekt oznakowania. Projekt ten jest właśnie realizowany. Nowe tablice mają być na dniach. Wyznaczono trzy przejścia dla pieszych, z których dwa są oznakowane (oznakowanie poziome), pozostało jedno na ostatnim moście. Oznaczony jest odcinek od dawnej mleczarni do granic wsi Bysina. Przy przejściach dla pieszych zamontowane zostaną tablice tzw. agatki oraz 2 znaki o obiektach inżynierskich: na moście na Bysince i od strony wjazdu do Myślenic. Przy przejściach dla pieszych wyznaczona będzie strefa ochronna długości 50 m. na obu krańcach drogi - z zakazem wyprzedzania. Jeżeli chodzi o techniczne warunki poruszania się ustawione zostaną dwa znaki o dopuszczeniu masy rzeczywistej 15 ton Bysinka most od strony Zakopianki. Planowana jest także rozbudowa chodnika w kierunku Bysiny (300m.). Przetarg jest rozstrzygnięty, najdalej wiosną przyszłego roku inwestycja zostanie zakończona. 4. Wystąpienie przedstawiciela Policji aspiranta sztabowego Marka Maliny. Aspirant sztabowy Marek Malina przedstawił analizę ruchu drogowego w mieście i stwierdził że od 1999 r analiza wykazuje, że ulica 3 Maja jest w czołówce ulic stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa. Na pierwszym miejscu jest ulica Słowackiego, na drugim Kazimierza Wielkiego. Na tych ulicach średnio notuje się ponad 30 wypadków. Dodał, że Policja stara się robić wszystko, aby poprawić bezpieczeństwo na tych drogach. Od czasu wpłynięcia postulatu mieszkańców Policja stara się regulować ruch na tej właśnie ulicy. Sprawdzano warunki techniczne pojazdów oraz prędkość. Statystyki wskazują, że najwięcej wykroczeń popełniają mieszkańcy ulicy 3 Maja, Jasienicy i Bysiny. Są to głównie ludzie młodzi. Trudno jest się upilnować, żeby nie przekroczyć ograniczenia prędkości do 40 km/h. Zapowiedział, że kontrole nasilą się szczególnie po 8 listopada wtedy bowiem Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach otrzyma przenośny fotoradar. Podkreślił, że tam gdzie stoi Policja z radarem przeważnie nie ma wypadków, zdarzają się one najczęściej na zakrętach i w miejscach, gdzie Policja nie może stać. Przypomniał również, że przed radarem przeważnie sami się ostrzegamy mruganiem świateł. Poinformował, że Policja nie podlega ani pod Gminę, ani pod Powiat, a środki dzielone są centralnie. Dodał, że mimo to, że mało jest zarówno służb mundurowych jak i funduszy, postarają się pomóc. 2

3 5. Wystąpienie Kierownika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego Tomasza Bombola Kierownik Wydziału Komunikacji - Tomasz Bombol przedstawił podstawowe zadania wydziału, w tym dokonywanie zmian w organizacji ruchu drogowego, kontrolę wykonania decyzji. Przedstawił klasę drogi, która od 1999 r jest drogą powiatową. Nadmienił, że termin odbioru prac związanych z nowym oznakowaniem nastąpi do 14 listopada. Powiedział, że wniosek gminnej Komisji ds. Stosowania Znaków i Sygnałów Drogowych z dnia 03 listopada 2004r nie trafił jeszcze do wydziału i zapowiedział, że wydział odniesie się do przedstawionych we wniosku propozycji. Poinformował również, iż Wydział zastanawia się nad wprowadzeniem ograniczenia prędkości do 40 km/h na całym odcinku drogi od Myślenic do Bysiny. Pytania i wnioski mieszkańców: Pan Bogdan Sztabkowski Stwierdził, że warunki zabudowy nie pozwalają na poruszanie się samochodów ciężarowych po tej drodze. Zabudowa mieszkaniowa powinna być dopuszczona w odległości 20 m. od osi jezdni. Tymczasem mieszkańcy otrzymywali zezwolenia na budowę prawie na drodze. Nie można więc dopuścić do ruchu samochodów ciężarowych. Pan Marek Malina odpowiedział, że komisja ds. oznakowań zaproponowała dopuszczenie do ruchu pojazdów nie przekraczających masy 10 ton nie jak proponowali we wniosku mieszkańcy 25 ton. Postawienie znaku 25 ton nie zmieni sytuacji. Kierowcy będą bezkarni, gdyż Policja nie ma wag, sprawdza dowód rejestracyjny pojazdu oraz tzw. kartę załadunku i tu najczęściej kierowcy oszukują wpisując w kartę niższy od rzeczywistego tonaż. Ponadto kierowcy są zorganizowani i informują się wzajemnie o kontroli. Radny Stanisław Nowacki Stwierdził, że dyskusja na temat ulicy 3 Maja trwa od dawna, ale nikt nie podał żadnych konkretów, Poprosił więc o podanie dokładnej daty rozpoczęcia i zakończenia budowy chodnika, kiedy dokładnie ulica zostanie oznakowana i na ile dzisiejsze postulaty mogą być zrealizowane (dodał, że temat wlecze się od czerwca), czy ograniczenie prędkości wyniesie 30 czy 40 km/h Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Jerzy Grabowski, odpowiadając na pytania przypomniał, że środki finansowe zostały uruchomione w lipcu i że Zarząd Dróg Powiatowych nie posiadał wówczas dokumentacji, którą ma dzisiaj. Dodał, iż ogłaszając przetarg miał świadomość, że warunki pogodowe mogą nie pozwolić na ukończenie inwestycji, która teoretycznie powinna się zakończyć do 15 grudnia. Ale nie wiadomo czy warunki pogodowe pozwolą na zakończenie prac. Poinformował obecnych, że oznakowanie poziome jest już w większości wykonane, w tym tygodniu zostaną ukończone pasy rozgraniczające na długości 50 m od przejścia dla pieszych linia ciągła. Zamówione zostały również tablice a ich montaż ukończony zostanie najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Sołtys Bysiny Poinformował, że problem bezpieczeństwa nie dotyczy tylko miasta, ale także Bysiny. Przypomniał, iż wielokrotnie starał się o wykonanie poboczy, przejść dla pieszych i chodnika w swojej miejscowości. Informowano go wówczas, że Bysina wzięta jest pod uwagę, teraz otrzymał jednak pismo, że do 2006 r Bysiny nie uwzględniono w planie inwestycyjnym 3

4 powiatu. Dodał, że w mieście buduje się nowe chodniki, Gmina dokłada do inwestycji powiatowych 50 % a Bysina nie może doczekać się na inwestycję. Propozycje mieszkańców: - zamontowanie progów zwalniających wytłumaczono ze kategoria drogi nie dopuszcza możliwości montowania takich progów. - Wprowadzenie ruchu na ulicę Średniawskiego (jeden kierunek) stwierdzono, że na tej ulicy nie ma chodników. Józef Tomal Radny Powiatowy Poinformował, że wprowadzając znak ograniczenia masy poruszających się po ulicy 3 Maja pojazdów do 10 ton musimy mieć świadomość, że możemy w ten sposób zablokować ruch, że może pojawić się kolejny problem, gdy właściciele firm transportowych nie dojadą do domu. Stwierdził, że ta dzielnica wciąż się rozwija, budują się domy i może się okazać, że na budowę nie dojedzie ciężki sprzęt. Dodał również, że nie można puścić ruchu ulicą Średniawskiego, gdyż jest tam słaba nakładka i samochody ciężarowe szybko zniszczą nawierzchnię. Radny Andrzej Cyrek Przewodniczący gminnej Komisji ds. Stosowania Znaków i Sygnałów Drogowych Wytłumaczył, iż Komisja ds. Oznakowań przy Urzędzie Miasta wprowadzając oznakowanie w odpowiednich punktach chce ograniczyć ruch tranzytowy przez miasto. Wytłumaczył, iż ruch tranzytowy to nie ruch wewnętrzny, którego ograniczać nie chcemy. Celem proponowanego we wniosku komisji oznakowania, jest przerzucenie ruchu tranzytowego na drogę wojewódzką. Podkreślił, że tonaż tranzytowy należy wyłapać na granicach miasta. Radny Bogusław Podmokły Przypomniał, że mieszkańcy ulicy 3 Maja złożyli wniosek w trzech tematach: wykonania oznakowania poziomego i pionowego (temat został podjęty), ograniczenia prędkości (podano propozycję ograniczenia prędkości do 40 km/h na całym odcinku drogi) i ograniczenia tonażu pojazdów poruszających się po ulicy 3 Maja. Dodał, że podając propozycję ustawienia znaków ograniczających tonaż na granicach miasta nie udzielono odpowiedzi mieszkańcom czy ich wniosek (wprowadzenie znaku ograniczającego do 25 ton) został pozytywnie rozpatrzony. Przypomniał że od czerwca Powiat wprowadza znak ograniczenia do 25 ton. Co do ograniczenia prędkości na tej ulicy zaproponował postawienie tzw. puszek na radary, których zaletą jest to, że przy puszkach kierowca zawsze zwolni nie wiedząc czy jest w nich zainstalowany w tej chwili fotoradar, czy też nie. Przypomniał, że Rada Gminy wyraziła wolę dofinansowania zakupu fotoradaru. Starosta Adam Gumularz poddał propozycję wspólnego sfinansowania fotoradaru przez Starostwo i Gminę oraz przekazanie go na stan Policji. Przypomniał, iż ograniczając tonaż możemy doprowadzić do zamknięcia ruchu ciężkich samochodów. Dodał, że można pomyśleć o zmianie kategorii drogi droga powiatowa posiada pewne parametry, ponadto statystyki Policji wyraźnie mówią, że samochody ciężarowe karane były za naruszanie przepisów zaledwie kilka razy. Stwierdził, że nie jest w stanie wyobrazić sobie budowy chodnika, gdy mieszkańcy Bysiny wybudowali ogrodzenia swoich posesji prawie w drodze. Ulica 3 Maja jest drogą typu G i należy pamiętać, ze pełni ona funkcję publiczną i że na dzień dzisiejszy nie odpowie na postulat mieszkańców dotyczący ustawienia znaku o ograniczeniu masy do 25 ton. Stwierdził, że postulaty mieszkańców pewnie kiedyś zwyciężą, ale musimy mieć świadomość, że wszyscy z tej drogi korzystamy przypomniał, że autobus 4

5 bez pasażerów waży średnio 8-9 ton możemy więc doprowadzić do sytuacji, w której z drogi nie skorzysta nawet autobus przewożący dzieci. Radny Bogusław Podmokły stwierdził, że nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią Pana Starosty, dodał że mieszkańcy oczekują konkretnej odpowiedzi na pytanie, a jeżeli ich wniosek jest bezzasadny to proszę to powiedzieć. Zaapelował ponownie o postawienie tzw. puszek na fotoradary. Przedstawiciel Policji dodał, że jeżeli Gmina i Powiat sfinansuje zakup radaru i przekaże go Policji to pieniądze z mandatów wpływać będą na konto ogólne Policji, gdyby natomiast fotoradarem dysponowała Straż Miejska, pieniądze wpływałyby do Gminy. Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice przypomniał, że problem zakupu fotoradaru przedstawiony był Radzie Miejskiej na sesji, i że Gmina będzie miała problem z egzekwowaniem należności. Rada Miejska wyraziła wolę dofinansowania fotoradaru dla Policji. Jeden z mieszkańców ulicy 3 Maja stwierdził, że gdyby sami mieszkańcy przestrzegali znaku ograniczenia prędkości do 40 km/h to byłaby to jedna z bezpieczniejszych ulic miasta. Problem pojawił się dopiero w momencie, gdy droga tą zaczęły jeździć tzw. gruszki do betoniarni Gościbia, znajdującej się na granicy Gminy Myślenice. Mieszkańcy ponownie zaproponowali wprowadzenie jednego kierunku na ul. 3 Maja, drugiego ulicą Średniawskiego. Burmistrz dodał, że Gmina planuje rozbudowę chodnika przy ul. Średniawskiego w przyszłym roku, zaś przedłużenie drogi do Bysiny jest ujęte w planie inwestycyjnym. Radny Jan Bylica Poprosił Starostę o jasną deklarację czy w okolicy szkoły zainstalowany zostanie próg akustyczny, o który zabiegają i czy jest szansa na wybudowanie zatoki przystankowej dla autobusów. Starosta odpowiedział, że nowy projekt nie szedł w kierunku montażu progów akustycznych, ale na ile jest władny, poprosi o dołożenie do planu progów akustycznych. Odnośnie zatoki przystankowej należy sprawdzić czy istnieje możliwość wybudowania takiej zatoki, musi ona bowiem spełniać odpowiednie warunki techniczne, a większość gruntów leży w rękach prywatnych. Dyrektor Jerzy Grabowski dodał, że zatoka zgodnie z przepisami powinna mieć 50m długości i co najmniej 3 m szerokości. Biorąc pod uwagę tzw. spocznik to dochodzą dodatkowe 2 m i jak na razie Starostwo nie widzi możliwości wybudowania zatoki. Propozycje mieszkańców: - na ulicy 3 Maja koło PZU wprowadzić pierwszeństwo przejazdu, gdyż ciągle tworzą się tam korki - przygotowanie przez urbanistów kompleksowego opracowania rozwiązania komunikacji w mieście na to jednak nie ma funduszy, jeżeli powstanie projekt, nie będzie mógł być zrealizowany. - odnośnie ograniczenia tonażu zaproponowano postawienie znaku nie dotyczy mieszkańców. - poszerzenie poboczy - utworzenie zatoki parkingowej od strony parkingu przy hali sportowej SP3 stwierdzono, że parking przy SP3 nie może być zlikwidowany, gdyż w sezonie rozgrywek siatkarek często brakuje miejsc parkingowych. Należy więc wziąć pod uwagę parking przy garażach. 5

6 W dyskusji zabrał głos Radny Jerzy Krygier radny powiatowy twierdząc, że zgadza się z postulatem mieszkańców, że władze powinny podać konkretne, kompleksowe rozwiązania komunikacyjne w mieście, ale niestety nie ma na to funduszy. Niestety częścią ulic w mieście zarządza Starostwo, częścią Gmina. Drogi w mieście powinny należeć do Burmistrza, a za nimi powinny iść pieniądze z budżetu państwa. Niestety tych pieniędzy nie ma. Dodał, że brakuje funduszy i że Starostwo ma również na utrzymaniu szpital - a chodników, oświetlenia brakuje wszędzie. Stwierdził, że coś wreszcie zaczęło się dziać, że wybrani Radni będą patrzeć na ręce władzom, jak wydatkują środki. Poinformował obecnych, że opracowaniem koncepcji oznakowania zajmują się przecież fachowcy. Radny Stanisław Nowacki zaapelował do Starosty o podanie konkretów i odpowiedź co tak naprawdę w kwestii poprawy bezpieczeństwa zrealizuje Powiat. Starosta Adam Gumularz jeszcze raz powtórzył, że oznakowanie jest prawie ukończone, przejścia dla pieszych i chodnik także, a co do ograniczenia tonażu poddał propozycję przekwalifikowania drogi na lokalną. Dodał, że można wprowadzić ograniczenie do 10 ton, ale tym sposobem możemy całkowicie zamknąć ruch samochodów ciężarowych. Wytłumaczył, że dawniej można było wydawać stosowne zezwolenia wjazdu dla mieszkańców teraz niestety przepis ten został zniesiony. Nadmienił, że spisuje on numery rejestracyjne samochodów ciężarowych łamiących przepisy i dzwoni do ich właścicieli. Radny Bogusław Podmokły zadał pytanie czy Starosta odrzuca więc wniosek o ograniczenie tonażu. Starosta odpowiedział, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, jest jednak pewien, że wprowadzenie proponowanych ograniczeń zablokuje ruch samochodów ciężarowych w kierunku innych miejscowości. Jeżeli wprowadzimy to ograniczenie z problemem wystąpią mieszkańcy innych miejscowości. Zaproponował przekwalifikowanie drogi na gminną wtedy można wprowadzać proponowane ograniczenia. Należy problem wyważyć, wprowadzenie zakazu niesie za sobą pewne konsekwencje. Radny Bogdan Podmokły stwierdził, że wprowadzenie znaku ograniczenia tonażu do 25 ton, o który od dawna wnioskują mieszkańcy z pewnością nie zamknie ruchu na tej drodze. Pan Sztabkowski stwierdził, że jest rozczarowany dzisiejszym spotkaniem, gdyż oczekiwał konkretów. Problem samochodów ciężarowych zwłaszcza gruszek - łamiących przepisy dotyczy wszystkich mieszkańców ulicy. Chcemy zmniejszyć zagrożenie. Zezwolenie na działalność betoniarni Gościbia wydały władze Sułkowic, dlaczego więc mieszkańcy Myślenic mają ponosić konsekwencje takiej decyzji. Pozwolenia na budowę wydało Starostwo, nikt tutaj nie wybudował się sam. Dodał, że przecież przewoźnicy składają stosowne deklaracje i można na ich podstawie wywnioskować jakie dać ograniczenie. Przypomniał, że ze względu na zabudowany teren zawsze stał na tej ulicy znak ograniczenia do 15 ton. Poprosił o pisemną odpowiedź na apel mieszkańców, której mieszkańcy nie otrzymali od czerwca. Starosta odpowiedział, że spotkanie też jest formą reakcji na problem i wszczęcia postępowania. Dodał, że postawienie znaku ograniczenia masy do 25 ton niewiele zmieni, gdyż nośność mostów wynosi 15 ton i ustawienie takiego znaku mija się z celem. Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Maciej Ostrowski w tym miejscu przypomniał wniosek gminnej Komisji ds. Stosowania Znaków i Sygnałów Drogowych, która zaproponowała 6

7 wprowadzenie ograniczenia do 10 ton na moście Jasienica-Sułkowice. Podkreślił, iż rozwiązanie to pozwoli na ograniczenie ruchu tranzytowego w mieście, nie ograniczając przy tym ruchu wewnętrznego. Na zakończenie spotkania Pan Bogdan Sztabkowski podkreślił, że mieszkańcy chcą doczekać się właściwego oznakowania. Nikomu nie bronimy prowadzenia działalności, tym bardziej nie chcemy jej nikomu zamykać. Przypomniał, że w wyniku ruchu samochodów ciężarowych pękają budynki, na których budowę kiedyś wydało zezwolenie Starostwo. Poprosił również o prawidłowe oznakowanie wjazdu na osiedle. Na tym protokół zakończono Protokołowała: Małgorzata Trolka Biuro Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Zatwierdził: Maciej Ostrowski Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Otrzymują: 1. Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Reja 13, Myślenice 2. Pan Bogdan Sztabkowski, zam. ul. 3 Maja 38 a, Myślenice 3. A/a 7

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 lutego 2015 r.

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 lutego 2015 r. Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 lutego 2015 r. Radny Jacek Kawka 96/V/15 ja mam interpelację, którą kieruję do Burmistrza Sawaryna, którego nie

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych

JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Obozowej 27 października 16 listopada

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

REJESTR INTERPELACJI, WNIOSKÓW I ZAPYTAŃ RADNEGO ADAMA KASZUBSKIEGO ZGŁOSZONYCH NA SESJACH RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE- VI KADENCJA

REJESTR INTERPELACJI, WNIOSKÓW I ZAPYTAŃ RADNEGO ADAMA KASZUBSKIEGO ZGŁOSZONYCH NA SESJACH RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE- VI KADENCJA REJESTR INTERPELACJI, WNIOSKÓW I ZAPYTAŃ RADNEGO ADAMA KASZUBSKIEGO ZGŁOSZONYCH NA SESJACH RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE- VI KADENCJA Lp. Data zgłoszenia, interpelacji wniosku 1. 29 grudnia 2010 roku Nazwa

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

Brak słów... Gazeta. bezpłatna. czytaj na stronie 17. Kredyt. Pobierz bezpłatne e-wydanie ze strony. Kozy. www.region.info.pl

Brak słów... Gazeta. bezpłatna. czytaj na stronie 17. Kredyt. Pobierz bezpłatne e-wydanie ze strony. Kozy. www.region.info.pl MIESIĘCZNIK NR: 7 (100) Nakład 15 000 25 czerwca 2014 REDAKCJA: Bielsko-Biała, ul. Krańcowa 35, tel: 33 4876606 Gazeta bezpłatna Następny numer: 23 LIPCA Nr indeksu: 285080 ISSN: 2299-0976 Pobierz bezpłatne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

Społeczny raport na temat stanu i perspektyw transportu rowerowego w Łodzi

Społeczny raport na temat stanu i perspektyw transportu rowerowego w Łodzi Fundacja Normalne Miasto Fenomen adres do korespondencji: skr. poczt. 14, 90-435 Łódź 36 Fax 42 209 32 55 E-mail: kontakt@fundacjafenomen.pl Społeczny raport na temat stanu i perspektyw transportu rowerowego

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. Protokół Nr 19/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 marca 2009 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 12 00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. P R O T O K Ó Ł N R XLV/2008 z czterdziestej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 27 października 2008 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył

Bardziej szczegółowo

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady.

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady. PROTOKÓŁ NR LVIII/10 z obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się w dniu 31 marca 2010 roku i 7 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Na ogólną liczbę 23 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10 10, a zakończyła o godz.17 00. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 15.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

Radlin: bal na Titanicu trwa

Radlin: bal na Titanicu trwa Materiał KW Stowarzyszenie Ruch Demokracji Lokalnej Radlin: bal na Titanicu trwa W lipcu Nowiny Wodzisławskie opublikowały raport miesięcznika Wspólnota odnośnie dochodów gmin w Polsce. W dochodach tych

Bardziej szczegółowo