DEFINIOWANIE WZORCA SQL ZA POMOCĄ GENERATORA TABEL W MODULE ANALIZY SYSTEMU KS-AOW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEFINIOWANIE WZORCA SQL ZA POMOCĄ GENERATORA TABEL W MODULE ANALIZY SYSTEMU KS-AOW"

Transkrypt

1 DEFINIOWANIE WZORCA ZA POMOCĄ GENERATORA TABEL W MODULE ANALIZY SYSTEMU Dokument ten opisuje możliwości tworzenia własnych raportów w oparciu o składnię języka, przy założeniu znajomości podstaw tego języka. Aby utworzyć nowy raport należy z modułu APW24-Analizy wybrać funkcję Generator tabel, a następnie wybrać kategorię z wyświetlonej listy i wywołać funkcję [F2] Dodaj Zapytanie (rys. 1). Rys.1. Okno generatora tabel z listą raportów uporządkowanych w kategorie. W zależności jaką kategorię wybrano w momencie wywołania funkcji taki pojawi się przykład wzorca w oknie definicji zapytania. Przykładowo jeśli wybrana kategoria to Towary wówczas treść wzorca będzie zawierać zapytanie odwołujące się do tabel TOWR i LEKI (zawierających dane o aptecznych kartach towarowych) i wyświetlające domyślnie wszystkie dostępne kolumny. Po ustaleniu nazwy wzorca oraz kategorii można przystąpić do definiowania samego raportu (rys.2). Raport może się składać z jednego polecenia SELECT, które można poprzedzić definicją wyglądu raportu umieszczoną w komentarzu tzn. pomiędzy a. Polecenie SELECT może być dowolnie rozbudowane i zawierać podzapytania i wszystkie funkcje składni dostępne dla danego rodzaju bazy danych (Oracle, Firebird). Raport nie może składać się z poleceń modyfikujących dane na bazie (np. INSERT, UPDATE, DELETE). Definicję wyglądu raportu można przygotować za pomocą funkcji [F4] Ustawienia lub bezpośrednio wpisując odpowiednie polecenia w komentarzu. Możliwe jest także za pomocą skrótu CTRL+F4 wklejenie przykładowej definicji raportu w sytuacji, gdy istnieje tylko SELECT. Wywołując funkcję [F4] Ustawienia program wczytuje definicję z komentarza, natomiast po zmianach odpowiednio modyfikuje komentarz. PRZYKŁAD 1: TYTUL=[Tytuł raportu.] select * from TOWR Strona 1 z 10

2 Rys.2. Okno definicji wzorca z wywołanym oknem ustawień wyglądu tabelki. W komentarzu przed poleceniem SELECT możliwe jest użycie następujących poleceń definiujących wygląd raportu: TYTUL=[TRESC] STOPKA=[TRESC] Polecenie Opis Przykłady SZEROKOSC=[c1,c2,c3 ] Umieszcza tekst TRESC nad tabelką raportu. W treści można umieszczać pseudo instrukcje opisane w osobnej tabelce. Umieszcza tekst TRESC pod tabelką raportu. W treści można umieszczać pseudo instrukcje opisane w osobnej tabelce. Określa szerokość dla kolejnych kolumn c1, c2, c3 itd. Jedna z wartości może być poprzedzona znakiem minus, co oznacza kolumnę ze zmienną szerokością (automatyczne dopasowanie do okna). TYTUL=[Tytuł raportu.] TYTUL=[Raport z dnia {CZAS} wygenerowany przez {PRACOWNIK}] TYTUL=[Sprzedaż towarów z grupy asortymentowej {WYBIDGRPN} w okresie od {DATAOD} do {DATADO}] STOPKA=[Stopka raportu.] STOPKA=[Raport z dnia {CZAS} wygenerowany na komputerze {KOMPUTER} ze stanowiska nr {STANOWISKO}] SZEROKOSC=[12,11,8,42,14] SZEROKOSC=[8,-42,20] TYTUL_KOLUMNY_X=[NAZWA] Umieszcza tytuł NAZWA dla kolumny o numerze X TYTUL_KOLUMNY_1=[Data sprzedaży] TYTUL_KOLUMNY_2=[Ilość] FORMAT_KOLUMNY_X=[NAZWA] Określa format danych dla kolumny X. Dostępne symbole formatu dla liczb: 0 jeśli w tym miejscu występuje cyfra to jest przepisywana jeśli nie to jest umieszczane 0. # jeśli w tym miejscu występuje cyfra to jest przepisywana jeśli nie to nie jest nic umieszczane.. separator zmiennoprzecinkowy, separator tysięcy FORMAT_KOLUMNY_1=[ ] FORMAT_KOLUMNY_2=[#.00] FORMAT_KOLUMNY_3=[0.00 zł] FORMAT_KOLUMNY_4=[0.##] FORMAT_KOLUMNY_5=[,0.#####] FORMAT_KOLUMNY_6=[0.0] Dostępne symbole formatu dla daty: Strona 2 z 10

3 KOLUMNA_LP=[X] ROZDZIAL_WIERSZY=[X] WYSOKOSC_NAGLOWKA=[X] WYROWNANIE_NAGLOWKA=[X] WYROWNANIE_TABELKI=[X] RAMKA=[X] WIZYTOWKA=[X] SUMA=[c1;c2;c3...] d dzień w formacie jedno lub dwucyfrowym dd dzień w formacie dwucyfrowym ddd dzień tygodnia w formacie dwuliterowym (Pn, Wt, itd.) dddd dzień tygodnia słownie M miesiąc w formacie jedno lub dwucyfrowym MM miesiąc w formacie dwucyfrowym MMM miesiąc w formacie trzyliterowym (sty, lut, itd.) MMMM miesiąc słownie yy rok w formacie dwucyfrowym yyyy rok w formacie czterocyfrowym Dostępne symbole formatu dla godziny: h godzina w formacie 12-godzinnym jedno lub dwucyfrowym. hh godzina w formacie 12-godzinnym dwucyfrowym. H godzina w formacie 24-godzinnym jedno lub dwucyfrowym. HH godzina w formacie 24-godzinnym dwucyfrowym. m minuty w formacie jedno lub dwucyfrowym. mm minuty w formacie dwucyfrowym. s sekundy w formacie jedno lub dwucyfrowym. ss sekundy w formacie jedno lub dwucyfrowym. Określa czy wyświetlać dodatkową kolumnę z liczbą porządkową. Znaczenie X: 1 TAK 0 NIE Określa czy umieszczać na wydruku linie rozdzielające wiersze. Znaczenie X: 1 TAK 0 NIE Wysokość nagłówka dla kolumn, gdzie X określa ilość zajmowanych linii. Wyrównanie nazw dla kolumn, gdzie X przyjmuje: 0 wyrównanie do lewej 1 wycentrowanie 2 wyrównanie do prawej Wyrównanie tabelki raportu, gdzie X przyjmuje: 0 wyrównanie do lewej 1 wycentrowanie 2 wyrównanie do prawej Rodzaj ramki dla tabeli raportu, gdzie X przyjmuje: 0 ramka podwójna 1 ramka pojedyncza 2 ramka ogólna Określa czy umieszczać na wydruku wizytówkę apteki. Znaczenie X: 1 TAK 0 NIE Określa kolumny których wartości na końcu tabelki mają być podsumowane. Zamiast nazwy kolumny można podać jej alias. FORMAT_KOLUMNY_7=[yy.mm.dd] FORMAT_KOLUMNY_8=[dd-mm-yy] FORMAT_KOLUMNY_9=[yyyy.MM.d] FORMAT_KOLUMNY_10=[d MMM] FORMAT_KOLUMNY_11=[hh:mm:ss] FORMAT_KOLUMNY_12=[hh:mm] FORMAT_KOLUMNY_13=[h:m] KOLUMNA_LP=[1] KOLUMNA_LP=[0] ROZDZIAL_WIERSZY=[1] WYSOKOSC_NAGLOWKA=[2] WYROWNANIE_NAGLOWKA=[0] WYROWNANIE_TABELKI=[1] RAMKA=[2] WIZYTOWKA=[0] SUMA=[ILAKT;ILOSP;WRTBR;WRTNT] W treści umieszczanej nad lub pod tabelką (polecenie TYTUL lub STOPKA) można stosować pseudo instrukcje w miejsce których zostanie wstawiona właściwa dla instrukcji treść. Odpowiednią pseudo instrukcję można wprowadzić z poziomu okna ustawień ( [F4] Ustawienia ) za pomocą przycisku [F5] Wstaw parametr lub w bezpośredniej edycji definicji za pomocą skrótu CTRL+F5. W treści pseudo instrukcje umieszcza się w nawiasach klamrowych. Strona 3 z 10

4 Poniższa tabela zawiera opis dostępnych pseudo instrukcji: INSTRUKCJA OPIS (co zostanie wyświetlone) PRZYKŁADY ADRES Informacja o adresie apteki TYTUL=[Treść {ADRES} treść] KODPCZ Informacja o kodzie pocztowym apteki STOPKA=[Treść {KODPCZ} treść] CZAS Informacja o lokalnej dacie i godzinie systemowej TYTUL=[Treść {CZAS} treść] DATA Informacja o lokalnej dacie systemowej STOPKA=[Treść {DATA} treść] GODZINA Informacja o lokalnej godzinie systemowej TYTUL=[Treść {GODZINA} treść] KOMPUTER Informacja o lokalnej nazwie komputera STOPKA=[Treść {KOMPUTER} treść] MIASTO Informacja o mieście apteki TYTUL=[Treść {MIASTO} treść] APTEKA Informacja o nazwie apteki TYTUL=[Treść {APTEKA} treść] BANK1 Informacja o nazwie banku 1 TYTUL=[Treść {BANK1} treść] BANK2 Informacja o nazwie banku 2 TYTUL=[Treść {BANK2} treść] FAX Informacja o numerze fax apteki TYTUL=[Treść {FAX} treść] KONTO1 Informacja o numerze konta bankowego 1 TYTUL=[Treść {KONTO1} treść] KONTO2 Informacja o numerze konta bankowego 2 TYTUL=[Treść {KONTO2} treść] TELEFON Informacja o numerze telefonu apteki TYTUL=[Treść {TELEFON} treść] JEDNOSTKA Informacja o obecnej jednostce organizacyjnej TYTUL=[Treść {JEDNOSTKA} treść] WERSJABAZY Informacja o obecnej wersji struktury bazy danych TYTUL=[Treść {WERSJABAZY} treść] PRACOWNIK Informacja o obecnie zalogowanym pracowniku TYTUL=[Treść {PRACOWNIK} treść] MAGAZYN Informacja o obecnym magazynie aptecznym TYTUL=[Treść {MAGAZYN} treść] STANOWISKO Informacja o obecnym numerze stanowiska TYTUL=[Treść {STANOWISKO} treść] REGON Informacja o regonie apteki TYTUL=[Treść {REGON} treść] ULICA Informacja o ulicy apteki TYTUL=[Treść {ULICA} treść] WLASCICIEL1 Informacja o właścicielu 1 TYTUL=[Treść {WLASCICIEL1} treść] WLASCICIEL2 Informacja o właścicielu 2 TYTUL=[Treść {WLASCICIEL2} treść] WLASCICIEL3 Informacja o właścicielu 3 TYTUL=[Treść {WLASCICIEL3} treść] CENA1 TYTUL=[Treść {CENA1} treść] o cenę CENAB TYTUL=[Treść {CENAB} treść] o cenę brutto CENAMAX TYTUL=[Treść {CENAMAX} treść] o cenę maksymalną CENAMIN TYTUL=[Treść {CENAMIN} treść] o cenę minimalną CENAN TYTUL=[Treść {CENAN} treść] o cenę netto DATA1 TYTUL=[Treść {DATA1} treść] o datę DATA2 TYTUL=[Treść {DATA2} treść] o datę DATAR TYTUL=[Treść {DATAR} treść] o datę (rok.miesiąc.dzień) DATAD TYTUL=[Treść {DATAD} treść] o datę (dzień.miesiąc.rok) DATADO TYTUL=[Treść {DATADO} treść] o datę końcową DATAOD TYTUL=[Treść {DATAOD} treść] o datę początkową DATSP TYTUL=[Treść {DATSP} treść] o datę sprzedaży DATAP TYTUL=[Treść {DATAP} treść] o datę przyjęcia dokumentu DATAW TYTUL=[Treść {DATAW} treść] o datę wystawienia dokumentu DATZK TYTUL=[Treść {DATZK} treść] o datę zakupu FRNAZWA TYTUL=[Treść {FRNAZWA} treść] o fragment nazwy IDENT1 TYTUL=[Treść {IDENT1} treść] o identyfikator IDMAGZ TYTUL=[Treść {IDMAGZ} treść] o identyfikator magazynu IDENTOS TYTUL=[Treść {IDENTOS} treść] o identyfikator osoby ILOSC1 TYTUL=[Treść {ILOSC1} treść] o ilość ILOSC2 o ilość TYTUL=[Treść {ILOSC2} treść] Strona 4 z 10

5 ILAKT ILOSCDNI ILOSCMAX ILOSCMIN ILZKL ILZKP IMIE KOD KWOTA1 KWOTA2 LICZBA1 LICZBA2 LICZPKT LIMITCN LIMITIL NAZWA1 NAZWA2 NDOST NLEK NMAG NMIEN NTOWR NODB NZWSK MIASTO NUMER NRSTN NRTOW NRKLN NRREC PESEL RABAT RODZJ STVAT SYMBOL o ilość aktualną lekospisową o ilość dni o ilość maksymalną o ilość minimalną o ilość zakupioną lekospisową o ilość zakupioną pierwotną o imię o kod o kwotę o kwotę o liczbę o liczbę o liczbę punktów o limit cenowy o limit ilościowy o nazwę o nazwę o nazwę dostawcy o nazwę leku o nazwę magazynu o nazwę międzynarodową o nazwę towaru o nazwę odbiorcy o nazwisko o miasto o numer o numer stanowiska o numer towaru o numer klienta o numer recepty o PESEL o rabat o rodzaj (numerycznie) o stawkę VAT o symbol TYTUL=[Treść {ILAKT} treść] TYTUL=[Treść {ILOSCDNI} treść] TYTUL=[Treść {ILOSCMAX} treść] TYTUL=[Treść {ILOSCMIN} treść] TYTUL=[Treść {ILZKL} treść] TYTUL=[Treść {ILZKP} treść] TYTUL=[Treść {IMIE} treść] TYTUL=[Treść {KOD} treść] TYTUL=[Treść {KWOTA1} treść] TYTUL=[Treść {KWOTA2} treść] TYTUL=[Treść {LICZBA1} treść] TYTUL=[Treść {LICZBA2} treść] TYTUL=[Treść {LICZPKT} treść] TYTUL=[Treść {LIMITCN} treść] TYTUL=[Treść {LIMITIL} treść] TYTUL=[Treść {NAZWA1} treść] TYTUL=[Treść {NAZWA2} treść] TYTUL=[Treść {NDOST} treść] TYTUL=[Treść {NLEK} treść] TYTUL=[Treść {NMAG} treść] TYTUL=[Treść {NMIEN} treść] TYTUL=[Treść {NTOWR} treść] TYTUL=[Treść {NODB} treść] TYTUL=[Treść {NZWSK} treść] TYTUL=[Treść {MIASTO} treść] TYTUL=[Treść {NUMER} treść] TYTUL=[Treść {NRSTN} treść] TYTUL=[Treść {NRTOW} treść] TYTUL=[Treść {NRKLN} treść] TYTUL=[Treść {NRREC} treść] TYTUL=[Treść {PESEL} treść] TYTUL=[Treść {RABAT} treść] TYTUL=[Treść {RODZJ} treść] TYTUL=[Treść {STVAT} treść] TYTUL=[Treść {SYMBOL} treść] Strona 5 z 10

6 SYMZR TYTUL=[Treść {SYMZR} treść] o symbol dokumentu SERIA TYTUL=[Treść {SERIA} treść] o serię NRTYP TYTUL=[Treść {NRTYP} treść] o typ (numerycznie) UPUST TYTUL=[Treść {UPUST} treść] o upust WART1 TYTUL=[Treść {WART1} treść] o wartość WRTBR TYTUL=[Treść {WRTBR} treść] o wartość brutto WRTMAX TYTUL=[Treść {WRTMAX} treść] o wartość maksymalną WRTMIN TYTUL=[Treść {WRTMIN} treść] o wartość minimalną WARTMNZ TYTUL=[Treść {WARTMNZ} treść] o wartość mnożnika WRTNT TYTUL=[Treść {WRTNT} treść] o wartość netto WRWSK TYTUL=[Treść {WRWSK} treść] o wartość wskaźnika ZNACZNIK TYTUL=[Treść {ZNACZNIK} treść] o znacznik WYBIDDOST Pobrana informacja od użytkownika z wyboru dostawcy TYTUL=[Treść {WYBIDDOST} treść] WYBIDFIRM Pobrana informacja od użytkownika z wyboru firmy TYTUL=[Treść {WYBIDFIRM} treść] WYBIDGRPN Pobrana informacja od użytkownika z wyboru grupy TYTUL=[Treść {WYBIDGRPN} treść] asortymentowej WYBIDGRRB Pobrana informacja od użytkownika z wyboru grupy rabatowej TYTUL=[Treść {WYBIDGRRB} treść] WYBIDHURT Pobrana informacja od użytkownika z wyboru hurtowni TYTUL=[Treść {WYBIDHURT} treść] WYBIDPORA Pobrana informacja od użytkownika z wyboru jednostki TYTUL=[Treść {WYBIDPORA} treść] WYBKLDOST Pobrana informacja od użytkownika z wyboru klasy dostawców TYTUL=[Treść {WYBKLDOST} treść] WYBKLFIRM Pobrana informacja od użytkownika z wyboru klasy firm TYTUL=[Treść {WYBKLFIRM} treść] WYBKLPORA Pobrana informacja od użytkownika z wyboru klasy jednostek TYTUL=[Treść {WYBKLPORA} treść] WYBKLLEKA Pobrana informacja od użytkownika z wyboru klasy lekarzy TYTUL=[Treść {WYBKLLEKA} treść] WYBKLPACA Pobrana informacja od użytkownika z wyboru klasy TYTUL=[Treść {WYBKLPACA} treść] pacjentów/odbiorców WYBKLTOWR Pobrana informacja od użytkownika z wyboru klasy towarów TYTUL=[Treść {WYBKLTOWR} treść] WYBIDLEKA Pobrana informacja od użytkownika z wyboru lekarza TYTUL=[Treść {WYBIDLEKA} treść] WYBIDMAGZ Pobrana informacja od użytkownika z wyboru magazynu TYTUL=[Treść {WYBIDMAGZ} treść] WYBIDMSKL Pobrana informacja od użytkownika z wyboru miejsca TYTUL=[Treść {WYBIDMSKL} treść] składowania WYBIDKACH Pobrana informacja od użytkownika z wyboru oddziału NFZ TYTUL=[Treść {WYBIDKACH} treść] WYBIDPACA Pobrana informacja od użytkownika z wyboru pacjenta/odbiorcy TYTUL=[Treść {WYBIDPACA} treść] WYBBLOZ12 Pobrana informacja od użytkownika z wyboru pozycji z BLOZ (12) TYTUL=[Treść {WYBBLOZ12} treść] WYBBLOZ07 Pobrana informacja od użytkownika z wyboru pozycji z BLOZ (7) TYTUL=[Treść {WYBBLOZ07} treść] WYBIDPERS Pobrana informacja od użytkownika z wyboru pracownika TYTUL=[Treść {WYBIDPERS} treść] WYBIDPRFM Pobrana informacja od użytkownika z wyboru profilu TYTUL=[Treść {WYBIDPRFM} treść] farmaceutycznego WYBIDRFND Pobrana informacja od użytkownika z wyboru refundatora TYTUL=[Treść {WYBIDRFND} treść] WYBIDSKPC Pobrana informacja od użytkownika z wyboru skradzionej TYTUL=[Treść {WYBIDSKPC} treść] pieczątki WYBIDSPLE Pobrana informacja od użytkownika z wyboru specjalności TYTUL=[Treść {WYBIDSPLE} treść] lekarskiej WYBIDSWDC Pobrana informacja od użytkownika z wyboru świadczeniodawcy TYTUL=[Treść {WYBIDSWDC} treść] WYBIDTOWR Pobrana informacja od użytkownika z wyboru towaru (zwracany TYTUL=[Treść {WYBIDTOWR} treść] identyf.) WYBNRTOWR Pobrana informacja od użytkownika z wyboru towaru (zwracany TYTUL=[Treść {WYBNRTOWR} treść] nr towaru) WYBIDWLTY Pobrana informacja od użytkownika z wyboru waluty TYTUL=[Treść {WYBIDWLTY} treść] WYBTOWROD Pobrana informacja od użytkownika z wyboru zakresu nazw TYTUL=[Treść {WYBTOWROD} treść] towar początkowy (zwracana nazwa towaru) WYBTOWRDO Pobrana informacja od użytkownika z wyboru zakresu nazw TYTUL=[Treść {WYBTOWRDO} treść] towar końcowy (zwracana nazwa towaru) WYBIDCDOST Pobrana informacja od użytkownika z wyboru z centralnej bazy TYTUL=[Treść {WYBIDCDOST} treść] dostawców WYBIDCPACA Pobrana informacja od użytkownika z wyboru z centralnej bazy TYTUL=[Treść {WYBIDCPACA} treść] pacjentów WYBIDCTOWR Pobrana informacja od użytkownika z wyboru z centralnej bazy towarów TYTUL=[Treść {WYBIDCTOWR} treść] Strona 6 z 10

7 Wszystkie powyższe pseudo instrukcje oprócz tych które nie wymagają pobierania informacji od użytkownika (np. informacja o aktualnie zalogowanym użytkowniku, o adresie apteki, o numerze konta bankowego) mogą być stosowane jako parametr w zapytaniu SELECT. Umieszczenie takiej nazwy poprzedzonej dwukropkiem spowoduje w momencie wywołania raportu odpowiednią reakcję. Przykładowo umieszczenie parametru WYBKLTOWR spowoduje, że w momencie wywołania raportu wyświetlona zostanie lista dostępnych klas towarowych a do zapytania SELECT zwrócony zostanie identyfikator wybranej przez użytkownika klasy towarowej. Podobnie jeśli zastosujemy parametry DATAOD i DATADO wówczas wyświetlany będzie komunikat z prośbą o podanie daty początkowej i końcowej. To jaki komunikat ma być użytkownikowi wyświetlony i jaki rodzaj danych pobierany (data, ciąg znaków, liczba) określane jest na podstawie nazwy parametru (nazwa jako pseudo instrukcja). Wszystkie pseudo instrukcje zaczynające się od WYB zastosowane jako parametr w zapytaniu SELECT powodują wyświetlenie odpowiedniego okna wyboru i zwracają odpowiedni dla danej pseudo instrukcji identyfikator. Dzięki temu można poprosić użytkownika o wskazanie np. klasy towarów i ograniczyć raport w zapytaniu SELECT do towarów z wybranej przez użytkownika klasy. Pełną listę parametrów, które mogą zostać zastosowane w zapytaniu SELECT wyświetla funkcja [F5] Wstaw parametr. Funkcja ta po wybraniu pozycji z listy parametrów zwraca odpowiednią pseudo instrukcję i umieszcza w miejscu kursora. Jest kilka pseudo instrukcji, które można stosować tylko w zapytaniu SELECT (nie można się do nich odwołać w treści tytułu lub stopki). Zwracają one informacje do polecenia SELECT, które określa sam program bez pytania użytkownika podczas wywołania raportu. Mogą być także pomocne w układaniu planu dla zapytania SELECT (aby móc rozszerzyć warunek np. o pole IDFIRM). Instrukcje stosowane tylko w zapytaniu SELECT przedstawia poniższa tabelka: Instrukcja Opis Przykłady AKTIDFIRM Informacja wewnętrzna o ID apteki select * from firm where id=:aktidfirm DOMIDRFND Informacja wewnętrzna o ID domyślnego refundatora select * from rfnd where id=:domidrfnd AKTIDMAGZ Informacja wewnętrzna o ID obecnego magazynu select * from kzak where id_magc=:aktidmagz AKTIDSTAN Informacja wewnętrzna o ID obecnego stanowiska select * from stan where id=:aktidstan AKTIDPERS Informacja wewnętrzna o ID obecnie zalogowanego select * from sprz where id_ksj=:aktidpers użytkownika AKTIDPORA Informacja wewnętrzna o ID obecnej jednostki organizacyjnej select * from kzak where idpora=:aktidpora Poniżej przykłady wzorców z wykorzystaniem pseudo instrukcji (pogrubione). PRZYKŁAD 2: TYTUL=[Towary należące do klasy "{WYBKLTOWR}"] SZEROKOSC=[8,42] TYTUL_KOLUMNY_1=[Numer towaru] TYTUL_KOLUMNY_2=[Nazwa towaru] select t.nrtow, t.nazwa from towr t where t.id>0 and t.idklas=:wybkltowr and t.wskus=0 order by t.nazwu PRZYKŁAD 3: TYTUL=[ Towary z nazwą międzynarodową zawierającą ciąg "{FRNAZWA}" ] STOPKA=[Raport wykonano dnia {CZAS}] SZEROKOSC=[8,42,42] TYTUL_KOLUMNY_1=[Numer towaru] TYTUL_KOLUMNY_2=[Nazwa towaru] TYTUL_KOLUMNY_3=[Nazwa międzynarodowa] select t.nrtow, t.nazwa, l.nzwmi from towr t, leki l where t.id<>0 and t.wskus=0 and l.idtowr=t.id and UPPER(l.nzwmi) like '%' UPPER(:FRNAZWA) '%' order by t.nazwu Strona 7 z 10

8 PRZYKŁAD 4 (FIREBIRD): TYTUL=[ Towary według czasu wyprzedaży dostaw. Zakres uwzględnionych danych: od towaru "{WYBTOWROD}" do towaru "{WYBTOWRDO}" Dostawy z okresu od {DATAOD} do {DATADO} ] SZEROKOSC=[10,6,42,11,12,8,11,11,10] TYTUL_KOLUMNY_1=[Wyprzedane (w dniach)] FORMAT_KOLUMNY_1=[0] TYTUL_KOLUMNY_2=[Numer towaru] FORMAT_KOLUMNY_2=[0] TYTUL_KOLUMNY_3=[Nazwa towaru] FORMAT_KOLUMNY_3=[0] TYTUL_KOLUMNY_4=[Data zakupu] FORMAT_KOLUMNY_4=[yy.mm.dd] TYTUL_KOLUMNY_5=[Ilość zakupiona] FORMAT_KOLUMNY_5=[ ] TYTUL_KOLUMNY_6=[Cena zak. br.] FORMAT_KOLUMNY_6=[0.00] TYTUL_KOLUMNY_7=[(A) Dzień wyprzedaży] FORMAT_KOLUMNY_7=[yy.mm.dd] TYTUL_KOLUMNY_8=[(B) Data ważności] FORMAT_KOLUMNY_8=[yy.mm.dd] TYTUL_KOLUMNY_9=[(B-A) w dniach] FORMAT_KOLUMNY_9=[0] KOLUMNA_LP=[0] ROZDZIAL_WIERSZY=[0] WYSOKOSC_NAGLOWKA=[2] WYROWNANIE_NAGLOWKA=[1] WYROWNANIE_TABELKI=[1] RAMKA=[1] WIZYTOWKA=[1] select (select first 1 s.datsp from sprz s where s.id<>0 and s.idkzak=k.id and s.idfirm=t.idfirm and s.bufor=0 and s.wskus=0 PLAN (S INDEX (SPRZ_IDKZAK)) order by s.datsp desc ) - k.datzk + 1 as OKRES_WYPRZEDAZY_W_DNIACH, t.nrtow, t.nazwa, k.datzk, k.ilzkl, k.czlbr, (select first 1 s.datsp from sprz s where s.id<>0 and s.idkzak=k.id and s.idfirm=t.idfirm and s.bufor=0 and s.wskus=0 PLAN (S INDEX (SPRZ_IDKZAK)) order by s.datsp desc ) as DZIEN_WYPRZEDAZY, k.datwz as DATA_WAZNOSCI, k.datwz - (select first 1 s.datsp from sprz s where s.id<>0 and s.idkzak=k.id and s.idfirm=t.idfirm and s.bufor=0 and s.wskus=0 PLAN (S INDEX (SPRZ_IDKZAK)) order by s.datsp desc ) as DNI_DO_KONCA_WAZNOSCI from towr t, kzak k where k.id<>0 and t.id=k.idtowr and t.idfirm=k.idfirm and k.empty=1 and k.wskus=0 and k.bufor=0 and k.datzk between :DATAOD and :DATADO and t.nazwa between :WYBTOWROD and :WYBTOWRDO PLAN JOIN (K NATURAL, T INDEX (TOWR_ID)) order by (select first 1 s.datsp from sprz s where s.id<>0 and s.idkzak=k.id and s.idfirm=t.idfirm and s.bufor=0 and s.wskus=0 PLAN (S INDEX (SPRZ_IDKZAK)) order by s.datsp desc ) - k.datzk desc Strona 8 z 10

9 Istnieją pola w bazie danych których zawartość może być zakodowana lub niejasna dla użytkownika. Aby umożliwić przedstawienie wartości tych pól w raporcie w sposób zrozumiały dla użytkownika możliwe jest załączenie dla danego wzorca funkcji, które odpowiednio przekodują wartości takiej kolumny. Listę funkcji z których może korzystać dany wzorzec w momencie wywołania raportu można określić wywołując [F6] Funkcje wzorca. Przykładowo jeśli dany wzorzec przedstawia godzinę w formie zakodowanej po załączeniu w tym oknie opcji Zamieniaj pola z zaszyfrowaną godziną na godzinę w formacie GG:MM kolumna z godziną w raporcie zostanie rozkodowana. Podobnie aby przykładowo zamienić pole ze wskaźnikiem usunięcia (WSKUS) z wartości 0 i 1 na treść Istniejące / Usunięte wystarczy załączyć dla danego wzorca funkcję przekodowującą tą kolumnę. Wskazówki przy tworzeniu zapytania SELECT WSKAZÓWKA Z danych wybieranych z danej tabeli zawsze pomijamy rekord zerowy. Wybierając dane z kilku tabel które mają pole IDFIRM w warunku powiązanie między nimi wykonuje się po polu ID tabeli oraz po polu IDFIRM (klucz główny). Jeśli interesują nas tylko dane istniejące i nie znajdujące się w buforze i tabela ma kolumny WSKUS i BUFOR trzeba uwzględnić to w warunku. Aby przyspieszyć zapytanie można umieszczać polecenie PLAN. Należy jednak pamiętać że wówczas raport taki będzie działał tylko na wybranym typie bazy danych (Oracle, Firebird). W niektórych przypadkach aby wykorzystać odpowiedni indeks można posłużyć się dodatkowo warunkiem po polu IDFIRM z pseudo instrukcją AKTIDFIRM w celu przekazania tej wartości przez program. Listę dostępnych kolumn dla tabeli można wyświetlić przez wpisanie pełnego polecenia SELECT a następnie cofnięcie się kursorem do pozycji za słowem SELECT i wybranie kombinacji CTRL+Spacja. Program bada tabele z których korzysta dany SELECT i wyświetla dostępne w tym miejscu kolumny. Warunkiem jest włączone wyświetlanie podpowiedzi ( [F11] Wyświetlaj podpowiedź ). Wśród podpowiedzi znajduje się także lista dostępnych funkcji specyficznych dla danego typu bazy danych. PRZYKŁADY select * from towr where ID<>0 select * from towr t, leki l where t.id<>0 and t.id=l.idtowr and t.idfirm=l.idfirm select * from kzak where id<>0 and wskus=0 and bufor=0 select t.nazwa, (select max(datzk) from kzak k where k.id<>0 and k.idtowr=t.id and k.idfirm=t.idfirm and k.wskus=0 and k.bufor=0 PLAN (K INDEX (KZAK_IDTOWR)) ) as OST_DATA_ZAKUPU from towr t where t.id>0 and t.wskus=0 and t.idfirm=:aktidfirm PLAN (T INDEX (TOWR_ID)) Strona 9 z 10

10 PODZAPYTANIE Funkcja podzapytania umożliwia zdefiniowanie raportu generowanego dla wybranej pozycji z innego raportu, tzn. można zdefiniować wzorzec (podzapytanie ), który dołącza się do już zdefiniowanego wzorca i odwołać się do danych pobranych ze wzorca nadrzędnego. Rys. 3. Wybór funkcji Podzapytanie. Przykładowo dla wzorca prezentującego listę towarów można utworzyć podzapytanie, które zostanie wywołane po wybraniu danej pozycji ([Ent] Wybierz ), prezentujące np. sprzedaż wybranego towaru: DEFINICJA ZAPYTANIA : TYTUL=[Przykładowy raport nadrzędny] SZEROKOSC=[-1,8,40] select id, nrtow, nazwa from TOWR where id > 0 and wskus=0 order by nazwu DEFINICJA PODZAPYTANIA : TYTUL=[Sprzedaż dotycząca towaru {PZP_NAZWA} ] select datsp, ilosp, zplcl from SPRZ where idtowr =:PZP_ID and wskus=0 and bufor=0 Wartość -1 w szerokości kolumny pozwala na jej ukrycie w trakcie wyświetlania raportu. Strona 10 z 10

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

Jak wyskoczy okienko z listą miejsc to proszę odznaczyć pierwszą pozycję i poszukać swoją aptekę, zaznaczyć ją i OK.

Jak wyskoczy okienko z listą miejsc to proszę odznaczyć pierwszą pozycję i poszukać swoją aptekę, zaznaczyć ją i OK. Załącznik nr 7 Wgrywanie UMX i realizacja wniosków - ŚRODKI POMOCNICZE KS-AOW 2016 v.10.02.2016 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Usługa Leki on-line instrukcja obsługi rezerwacji leków w systemie KS-Apteka

Usługa Leki on-line instrukcja obsługi rezerwacji leków w systemie KS-Apteka Usługa Leki on-line instrukcja obsługi rezerwacji leków w systemie KS-Apteka Rekomendowana wersja KS-Apteka: 2016.2.0.6 Spis treści Usługa Leki on-line... 3 Obsługa rezerwacji w systemie KS-AOW... 3 Rezerwacje

Bardziej szczegółowo

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 KS-APTEKA Windows (Wielomagazynowość) KAMSOFT S.A. Katowice 2013 Strona 1 z 10 1. Koncepcja wielomagazynowości w System umożliwia zdefiniowanie hierarchicznej struktury przedsiębiorstwa. Elementy struktury

Bardziej szczegółowo

irap Raporty on-line

irap Raporty on-line irap Raporty on-line Moduł raportowania on-line irap jest zbiorem funkcji umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy aptekami oraz udostępnienie strony internetowej dla apteki. Niektóre funkcje realizowane

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE ŚRODKI POMOCNICZE 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w postaci elektronicznej (plik z rozszerzeniem *.umx, który w zależności od oddziału

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 33/2015 MODUŁ aswslow.dll SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-08-18 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano informację o nazwach międzynarodowych na karcie definiowania odpowiedników

Bardziej szczegółowo

irap Raporty on-line

irap Raporty on-line irap Raporty on-line Moduł raportowania on-line irap jest zbiorem funkcji umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy aptekami oraz udostępnienie strony internetowej dla apteki. Niektóre funkcje realizowane

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat

UONET+ - moduł Sekretariat UONET+ - moduł Sekretariat Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon korespondencji seryjnej? W systemie UONET+ w module Sekretariat można tworzyć różne zestawienia i wydruki. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Aby zalogować się do Systemu Elektronicznej Faktury, wejdź na stronę internetową www.upc.pl/ebok W pola formularza wpisz swój Numer Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika. Instrukcja dla użytkownika

Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika. Instrukcja dla użytkownika Skanowanie OCR w aplikacji Kancelaria Komornika Instrukcja dla użytkownika Spis treści 1. Zakładka Wyrażenia... 3 2. Zakładka Grupy wyrażeń... 5 3. Opcje Skanowania / OCR... 7 4. Rozpoznawanie Danych...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika GenRap Wydruk Faktury Sprzedaży w języku obcym Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 NAZWA TOWARU (MODUŁ HANDEL PLUS)... 3 2 FORMA PŁATNOŚCI... 5 3 WARTOŚĆ FAKTURY SPRZEDAŻY WYRAŻONA SŁOWNIE...

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

MODUŁ NAUCZYCIEL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ NAUCZYCIEL - INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ NAUCZYCIEL - INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracował: Paweł Mikłaszewski Strona 1 System NESOS jest oprogramowaniem komputerowym działającym w Akademii Muzycznej w Krakowie, wspierającym elektroniczną obsługę

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów

Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów Ćwiczenie to będzie poświęcone zaprojektowaniu formularza pozwalającego na rejestrację dostaw produktów dla naszej hurtowni. Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Porównywarki cen Liquid Wersja 2016.2 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 OPIS OBSZARU... 4 2.1 TOWARY... 5 2.2 RELACJE... 5 2.3 EDYTUJ... 6 2.3.1 KONFIGURACJA... 6 2.3.2 KATEGORIE...

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych

3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych 3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych 1. Przy pomocy kreatora utwórz raport tabelaryczny, wyświetlający dane dotyczące prowadzących listę przebojów. W tym celu: a. Uruchom narzędzie Application

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013

Symfonia Produkcja. Kreator raportów. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Kreator raportów Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne.

Rozpoczynamy import Kreator uruchamiamy przyciskiem Z tekstu, znajdującym się na karcie Dane, w grupie Dane zewnętrzne. 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera 91 2. Zadania praktyczne rozwiązywane z użyciem komputera Wczytywanie danych Dane do zadań rozwiązywanych na komputerze zapisane są w plikach tekstowych.

Bardziej szczegółowo

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Wprowadzenie do języka SQL. Polecenia generujące strukturę bazy danych: CREATE, ALTER i DROP. Polecenia: wprowadzające dane do bazy - INSERT, modyfikujące zawartość

Bardziej szczegółowo

opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje nazwy tabel lub widoków warunek (wybieranie wierszy)

opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje nazwy tabel lub widoków warunek (wybieranie wierszy) Zapytania SQL. Polecenie SELECT jest używane do pobierania danych z bazy danych (z tabel lub widoków). Struktura polecenia SELECT SELECT FROM WHERE opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Tabele 9 Klucze 10 Relacje 11 Podstawowe zasady projektowania tabel 16 Rozdział 2. Praca z tabelami 25 Typy danych 25 Tworzenie tabel 29 Atrybuty kolumn

Bardziej szczegółowo

Typ danych. Karta ogólne. Rozmiar pola Liczba całkowita długa. Autonumerowanie. Rozmiar pola 50. Tekst. Rozmiar pola 50. Tekst. Zerowa dł.

Typ danych. Karta ogólne. Rozmiar pola Liczba całkowita długa. Autonumerowanie. Rozmiar pola 50. Tekst. Rozmiar pola 50. Tekst. Zerowa dł. 2.1.1. Tworzenie tabel i relacji Ćwiczenie 2.1 Utworzyć bazę danych o nazwie Biblioteka domowa składającą się z tabel: Osoby IDOsoby Nazwisko Imię Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr mieszkania Adres korespondencyjn

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ KODU BLOZ12 ORAZ WDROŻENIEM NOWEGO FORMATU OSOZ-EDI OBOWIĄZUJĄCEGO OD 12 GRUDNIA 2012

ZMIANY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ KODU BLOZ12 ORAZ WDROŻENIEM NOWEGO FORMATU OSOZ-EDI OBOWIĄZUJĄCEGO OD 12 GRUDNIA 2012 ZMIANY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ KODU BLOZ12 ORAZ WDROŻENIEM NOWEGO FORMATU OSOZ-EDI OBOWIĄZUJĄCEGO OD 12 GRUDNIA 2012 I. ZMIANY W SYSTEMIE Od dnia 12 grudnia 2012 w programie KS - Apteka Ogólna Windows przestanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API BizIn

Dokumentacja API BizIn Dokumentacja API BizIn Spis treści Wstęp... 1 Dostęp do API BizIn... 1 Identyfikatory API... 1 Dostępne akcje... 3 Przykład wywołania API w języku PHP... 3 Pobieranie danych... 3 Wystawianie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Bazy danych SQL Server 2005

Bazy danych SQL Server 2005 Bazy danych SQL Server 2005 TSQL Michał Kuciapski Typ zadania: Podstawowe zapytania Select Zadanie 1: Wyświetl następujące informacje z bazy: A. 1. Wyświetl informacje o klientach: nazwa firmy, imie, nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

WYCIĄGI: 1. Administracja:

WYCIĄGI: 1. Administracja: WYCIĄGI: Aplikacja BOŚBank24 iboss będzie umożliwiać pobór wyciągów z różnych typów produktów z poziomu dwóch miejsc. Wyciągi dla rachunków bieżących i pomocniczych tak jak obecnie w opcji Rachunki. Nowością

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Wspomaganie procesu rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Załącznik nr 5 do SIWZ Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Zasada działania Funkcjonalność obsługi płatności masowych przychodzących oparta jest na najnowszych standardach

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery

Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery 1. Przypisanie szkoły do nauczyciela Po zalogowaniu się lub rejestracji nowego konta należy wybrać zakładkę Szkoły u góry ekranu. Przejdziesz do okna

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.20 zmiany w programie grudzień 2011

Kancelaria 2.20 zmiany w programie grudzień 2011 1. Moduł FINANSE - Opcje faktur a) Wprowadzono nową kartę Koperty, na której można wybrać sposób wydruku faktur, które będą pakowane w koperty. b) Grupa Układ faktury pozwala wybrać wydruk bez koperty

Bardziej szczegółowo

Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy

Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy Dokumentacja programu e Zoz Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy Wprowadzanie puli numerów recept do programu ezoz Drukowanie recept z programu ezoz Wersja 1.27.0.1 Zielona Góra 2011-01-23

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Sposób implementacji e-faktury w oprogramowaniu Sage. e-faktura. implementacja w oprogramowaniu

Sposób implementacji e-faktury w oprogramowaniu Sage. e-faktura. implementacja w oprogramowaniu e-faktura implementacja w oprogramowaniu Korzystaj w pełni z e-faktury Spis treści 1. Wstęp 2. Zawartość e-faktury 3. Błędy podczas eksportu e-faktury 4. Ostrzeżenia podczas eksportu e-faktury 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Użytkowe ćwiczenia Semestr I mgr inż. Daniel Riabcew SWSPiZ

Oprogramowanie Użytkowe ćwiczenia Semestr I mgr inż. Daniel Riabcew SWSPiZ Sekcje W czasie formatowania dokumentu może zaistnieć potrzeba podziału dokumentu na sekcje, czyli mniejsze części, z których każda może być inaczej sformatowana. Jest to konieczne w przypadku, gdy w jakiejś

Bardziej szczegółowo

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MASOWEGO WYSTAWIANIA OFERT ZA POMOCĄ PLIKU CSV

INSTRUKCJA MASOWEGO WYSTAWIANIA OFERT ZA POMOCĄ PLIKU CSV INSTRUKCJA MASOWEGO WYSTAWIANIA OFERT ZA POMOCĄ PLIKU CSV 1. Wymiana danych za pomocą pliku CSV umożliwia jednoczesne wystawienie do 100.000 ofert sprzedaży wierzytelności. 2. Za pomocą pliku CSV można

Bardziej szczegółowo

[Wartość domyślna] xmlns : mz 1 Przestrzeń nazw Definiuje przestrzeń nazw (namespace)

[Wartość domyślna] xmlns : mz 1 Przestrzeń nazw Definiuje przestrzeń nazw (namespace) WZÓR BUDOWY KOMUNIKATU ELEKTRONICZNEGO Poziom Znaczniki Krotn ość Nazwa Format [Wartość domyślna] Opis Ograniczenia i inne zależności Element Atrybuty 0 mz:komunikat 1 Komunikat Element główny komunikatu

Bardziej szczegółowo

Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK

Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK W związku ze zmianą sposobu rozliczania podatku VAT, firma AstraZeneca UK będzie traktowana jak dostawca krajowy. Od 1 kwietnia 2013 roku transakcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L P o d s t a w y j ę z y k a S Q L Adam Cakudis IFP UAM Użytkownicy System informatyczny Aplikacja Aplikacja Aplikacja System bazy danych System zarządzania baz ą danych Schemat Baza danych K o n c e p

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość

Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość Zakładanie nowej firmy Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Zestawienia osobowe - kreator

Zestawienia osobowe - kreator Strona 1 z 13 Zestawienia osobowe - kreator Dostęp do niego jest możliwy poprzez wybranie z menu głównego opcji Konfiguracja Kreatory zestawień osobowych lub - z okna zarządzania kartoteką osobową - wybierając

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rysunek 1 Przykładowe okno (1) Rejestracji wydania karty DiLO Miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Zakładanie nowej firmy. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Zakładanie nowej firmy. Wersja 2013 Symfonia Faktura Zakładanie nowej firmy Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Dodawanie języka i waluty. autor: Adrian Potępa (biuro@eclairsoaware.pl)

WellCommerce Poradnik: Dodawanie języka i waluty. autor: Adrian Potępa (biuro@eclairsoaware.pl) WellCommerce Poradnik: Dodawanie języka i waluty autor: Adrian Potępa (biuro@eclairsoaware.pl) 2 Spis treści Internet pozwala dziś sprzedawać i dokonywać zakupów na całym świecie, nie wychodząc przy tym

Bardziej szczegółowo

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy Opracowanie: dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska, mgr Grażyna Gębal MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy 1. Opracować formularz Pracownicy edycja wg wzorca przedstawionego na

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Eksport

CitiDirect Online Banking Eksport CitiDirect Online Banking Eksport CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

KREATOR RAPORTÓW - INSTRUKCJA

KREATOR RAPORTÓW - INSTRUKCJA Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Kreator raportów w KS-ASW... 2 3. Nowy raport... 3 3.1. Wybrane funkcje dostępne w menu głównym... 4 3.2. Drzewo projektu... 6 3.3. Wybrane elementy paska właściwości obiektów...

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Spis treści OPIS PLIKU W FORMACIE CSV Z DANYMI PPE LUB EP 1

Spis treści OPIS PLIKU W FORMACIE CSV Z DANYMI PPE LUB EP 1 O PIS PLIKU W F O R M A C I E CSV Z D A N Y M I PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH L U B E K S PRESÓW PIENIĘŻNYCH D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N A W E R S J A 4.0 L I P I E C 2 0 1 4 Spis treści 1. Struktura

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Jak wprowadzać do dziennika oceny cząstkowe uczniów? W systemie UONET+ oceny cząstkowe uczniów wprowadza się w module Dziennik w widoku Lekcja, na karcie Oceny lub w widoku Dziennik

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Program: Access 2007

Baza danych. Program: Access 2007 Baza danych Program: Access 2007 Bazę danych składa się z czterech typów obiektów: tabela, formularz, kwerenda i raport (do czego, który służy, poszukaj w podręczniku i nie bądź za bardzo leniw) Pracę

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo