WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Gmina Miasta Łowicza Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek Łowicz Do wszystkich Wykonawców nr post.: 2009/S nazwa: PL-Łowicz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Znak: PŚZ 341-6/09 Łowicz, dnia 23 grudnia 2009 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr post.: 2009/S w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy dostawy polegającej na dostawie sprzętu komputerowego wraz z jego instalacją i eksploatacyjnym uruchomieniem oraz dostawie, udzieleniu licencji i wdrożeniu oprogramowania w ramach realizacji Projektu pn.: E Urząd w Łowiczu. WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający, tj. Gmina Miasta Łowicza Urząd Miejski w Łowiczu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą, w związku z zapytaniem złożonym w dniu r. niniejszym wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej TED nr 2009/S w dniu r. przez Gminę Miasta Łowicza Urząd Miejski w Łowiczu, Stary Rynek 1, Łowicz, pn.: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie oprogramowania w ramach realizacji projektu E-Urząd w Łowicz, nr ref. PŚZ 341-6/2009. Pytanie nr 1: W wymaganiach ogólnych dla dostarczonych rozwiązań Zamawiający określił, że ze względu na pożądaną pełną kompatybilność, rozwiązania dostarczone w ramach zadań 3, 5, 6 powinny pochodzić od jednego producenta, lub w przypadku kiedy nie pochodzą - należy dostarczyć oświadczenia producentów o kompatybilności urządzeń i wzajemnym serwisowaniu. Ze względu na to, że w zadaniach 3, 5, 6 mamy różne typy urządzeń i oprogramowania, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń pochodzących od jednego producenta w ramach różnych grup funkcjonalnych: drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, skanery i plotery; 1

2 komputery, notebooki, serwery, macierz dyskowa, biblioteka taśmowa, szafa rack, KVM, LCD; UPS; oprogramowanie domeny, oprogramowanie systemu pocztowego; oprogramowanie inżynierskie; oprogramowanie backupowe. Odpowiedź na Pytanie nr 1: Zamawiający wymaga zastosowania urządzeń/oprogramowania pochodzących od jednego producenta w ramach następujących grup funkcjonalnych: 1) drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, skaner i ploter; 2) zestawy komputerowe, notebooki, serwery, macierz dyskowa, biblioteka taśmowa, szafa rack, przełącznik KVM; 3) oprogramowanie domeny i systemu pocztowego; 4) oprogramowanie wspomagające backup. Pytanie nr 2: Czy Zamawiający zapewni punkt zasilania w energie elektryczną o odpowiednich parametrach w pomieszczeniu przeznaczonym na serwerownię? Odpowiedź na Pytanie nr 2: Nie. Wykonawca musi doprowadzić zasilanie z rozdzielni głównej budynku Ratusza. Pytanie nr 3: Czy Zamawiający zapewni zasilanie oraz dostęp do sieci logicznej w miejscach instalacji wszystkich punktów dostępowych, przełączników dostępowych realizowanych w ramach zadania 7? Odpowiedź na Pytanie nr 3: Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modelu drukarki typ A (Zadanie III, pkt.iii.5) z parametrem - czas wydruku pierwszej strony poniżej lub równy 8s? Odpowiedź na Pytanie nr 4: Pytanie nr 5: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modelu drukarki typ B (Zadanie III, pkt.iii.6) z parametrem prędkość druku w czerni 19str/min lub więcej? Odpowiedź na Pytanie nr 5: Pytanie nr 6: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modelu skanera (Zadanie III, pkt. III.13) o prędkości skanowania 8 str/min z rozdzielczością 200dpi? 2

3 Odpowiedź na Pytanie nr 6: Pytanie nr 7: SIWZ Wymaga przeprowadzenia testów aplikacji na zakończenie etapu 2. Czy przez aplikację w etapie 2 Zamawiający rozumie oprogramowanie systemowe i narzędziowe na stacjach roboczych i serwerach? Odpowiedź na Pytanie nr 7: Pytanie nr 8: Zamawiający wymaga instalacji na komputerach typ (Zadanie III, pkt.2) oprogramowania Microsoft Office2007 Premium. W związku z tym, że w dystrybucji nie ma takiej wersji oprogramowania czy Zamawiający dopuści oprogramowanie w wersji Office 2007 Professjonal? Odpowiedź na Pytanie nr 8: Nie. Zamawiający wymaga oprogramowania Microsoft Office2007 Professional Plus lub innego oprogramowania biurowego o funkcjonalności porównywalnej. Pytanie nr 9: Zamawiający oczekuje, iż urządzenia firewall określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Zadaniu I powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa Common Criteria EAL 4+. W związku z tym, że Oferent nie znalazł na rynku urządzeń spełniających wymagania w SIWZ w tym posiadających CC EAL 4+ Zamawiający zgadza się aby zaoferowane urządzenia posiadały certyfikat Common Criteria EAL 4? Odpowiedź na Pytanie nr 9: Zamawiający uzna za spełnienie warunku certyfikat Common Criteria EAL 4. Pytanie nr 10: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w zadaniu II, pkt.6, punktu dostępowego zewnętrznego o wadze nie przekraczającej 8 kg? Odpowiedź na Pytanie nr 10: Pytanie nr 11: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w notebooku (Zadanie III, pkt. III.4) zamiast baterii 6 celowej baterii 9 celowej? Odpowiedź na Pytanie nr 11: Pytanie nr 12: W zadaniu III, pkt. III.1 (Komputer typ A) w wymaganiu na kartę dźwiękową jest wymóg wyposażenia monitora w głośniki. Czy głośnik powinien być zainstalowany w obudowie komputera czy głośniki zainstalowane przy monitorze LCD? 3

4 Odpowiedź na Pytanie nr 12: Zamawiający wymaga by w głośniki wyposażony był monitor LCD. Pytanie nr 13: Czy Zamawiający dopuszcza użycie w Zadaniu 7 (Dostępowe urządzenie zabezpieczające, pkt. VII.2) urządzenia niewyposażonego w port asynchroniczny dla przyłączenia modemu? Odpowiedź na Pytanie nr 13: Pytanie nr 14: Zamawiający oczekuje załączenia do oferty dokumentacji technicznej wskazującej, że oferowany sprzęt spełnia wymagania SIWZ. Ze względu na fakt iż pełna dokumentacja dla urządzeń sieciowych liczy kilkanaście tysięcy stron czy Zamawiający odstąpi od tego wymogu jeśli dokumentacja dla zaoferowanych urządzeń jest publicznie dostępna na stronach www. producenta? Odpowiedź na Pytanie nr 14: Zamawiający wyraża zgodę przy czym w przypadku wątpliwości będzie wymagał od Wykonawcy wskazania w dokumentacji, że produkt spełnia określone wymagania. Pytanie nr 15: W wymogach dla urządzeń (Zadanie VII, pkt.vii.2) pojawia się zapis, że urządzenie powinno wspierać tryb pracy failover jako active-active. Ze względu na fakt, że wymagane urządzenia są urządzeniami dostępowymi, nie mającymi jednocześnie charakteru elementu krytycznego sieci i nie są zdublowane czy Zamawiający wyraża zgodę aby zaoferowane urządzenia pracowały w trybie acive-standby? Odpowiedź na Pytanie nr 15: Pytanie nr 16: Czy Zamawiający dopuszcza użycie w Zadaniu 7 (Dostępowe urządzenia zabezpieczające, pkt.vii.2) urządzenia o obudowie plastikowej? Odpowiedź na Pytanie nr 16: Pytanie nr 17: Czy Zamawiający dopuszcza użycie w Zadaniu 2 (Przełączniki dostępowe, pkt.ii.1 oraz II.2) urządzeń o określonym w SIWZ poziomie hałasu mierzonym w temperaturze 30 st. C? Odpowiedź na Pytanie nr 17: Pytanie nr 18: Czy Zamawiający w Zadaniu 3, w zestawach komputerowych dopuści monitor LCD charakteryzujący się kontrastem 1000:1 oraz czasem reakcji matrycy 6ms? 4

5 Odpowiedź na Pytanie nr 18: Pytanie nr 19: Pytanie do IV.4: Jaka ilość użytkowników zarejestrowanych w systemie ma być obsługiwana? Odpowiedź na Pytanie nr 19: Minimum 25. Pytanie nr 20: Pytanie do IV.4 pkt. 7: Czy użytkownicy nie zarejestrowani w systemie, zapraszani do komunikacji z lokalizacji nie należących do sieci LAN/WAN Zamawiającego, przed rozpoczęciem komunikacji, musza zainstalować wcześniej otrzymany certyfikat SSL czy też komunikacja ma odbywać się na podstawie publicznych płatnych certyfikatów SSL i jeśli tak, to w jaki sposób certyfikaty te będą odnawiane po terminie ich wygaśnięcia? Odpowiedź na Pytanie nr 20: Spełnieniem wymogu będzie przypadek gdy wszyscy użytkownicy (zarejestrowani i nie zarejestrowani w systemie) będą mieli możliwość komunikowania się na podstawie wewnętrznych certyfikatów dostarczanych przez Zamawiającego. Pytanie nr 21: Czy na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga zrealizowania wymagań Zadania IV.4 pkt. 20 oraz 21? Jeśli tak to w jakim zakresie i dla jakich parametrów wyjściowych? Odpowiedź na Pytanie nr 21: Nie. Na etapie realizacji Zamawiający nie będzie wymagał wdrożenia w tym zakresie. Pytanie nr 22: Czy Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty kart katalogowych ze specyfikacjami w wersji angielskiej? Odpowiedź na Pytanie nr 22: Sporządził w zakresie formalno-prawnym: Piotr Kosiorek sekretarz Komisji przetargowej Sporządził w zakresie merytorycznym: Dariusz Fabijański członek Komisji przetargowej Z poważaniem 5

6 Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński 6

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 L.dz.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa

Bardziej szczegółowo

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r.

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 30 grudnia 2013r. Oferenci biorący udział w postępowaniu

Łódź, dnia 30 grudnia 2013r. Oferenci biorący udział w postępowaniu Łódź, dnia 30 grudnia 2013r. MP D / DN/ 217 /13 Oferenci biorący udział w postępowaniu Dotyczy wyjaśnień do SIWZ i Załączników w postępowaniu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Dostawa i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. 03-335 Warszawa, ul. Władysława Syrokomli 6 Z A T W I E R D Z A M... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ:

Zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ: MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE Sp. z o. o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 5242688913 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

Kraśnik, dnia 27.03.2014 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

Kraśnik, dnia 27.03.2014 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ Kraśnik, dnia 27.03.2014 r. Numer sprawy: Zp 272.3.2014 Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ Dotyczy: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Dostawa komputerów Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r.

ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r. ZP.26.03.2015.KT Radom, 22.04.2015 r. Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż w związku z zapytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo