EFEKTY ROCZNEJ PRACY KOTŁA BP-1150 W PGE ELEKTROWNIA OPOLE SA PO WYPOSAŻENIU GO W INSTALACJE USUWANIA NO x ROFA i ROTAMIX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFEKTY ROCZNEJ PRACY KOTŁA BP-1150 W PGE ELEKTROWNIA OPOLE SA PO WYPOSAŻENIU GO W INSTALACJE USUWANIA NO x ROFA i ROTAMIX"

Transkrypt

1 EFEKTY ROCZNEJ PRACY KOTŁA BP-1150 W PGE ELEKTROWNIA OPOLE SA PO WYPOSAŻENIU GO W INSTALACJE USUWANIA NO x ROFA i ROTAMIX Włodzimierz BŁASIAK, Robert ŻMUDA, Edward KINAL NALCO MOBOTEC POLSKA Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 55, TYCHY STRESZCZENIE PGE El. Opole SA w 2010 r. zmodernizowała kocioł BP-1150 na blok nr 3 w zakresie dotyczącym emisji tlenków azotu (NO x ), przystosowując go do pracy ze standardem emisyjnym (nazywanym w pracy emisją) poniżej 200 mg/m n 3 (przy 6% O 2 ) w sposób ciągły. Przeprowadzone pomiary gwarancyjne potwierdziły osiągnięcie głównego celu kontraktu, tj. pracy ze stężeniem NO x w spalinach poniżej 180 mg/m n 3. W oparciu o te wyniki PGE El. Opole SA podjęła decyzję o skorzystaniu z funduszów NFOŚ zobowiązując się tym samym do pracy w sposób ciągły z emisją nieprzekraczającym 200 mg/m n 3. W efekcie od dnia r. PGE El. Opole SA. eksploatuje blok nr 3 z poziomem standardu emisyjnego obowiązującym po 2016 r. W roku 2011 średnia emisja NO x z boku nr 3 wyniosła 188 mg/m n 3 dająca wskaźnik 0,62 kg/mwh. Zużycie mocznika wyniosło średnio w skali roku 0,43 kg/mwh, a popiół, gips i żużel zachowały parametry handlowe. 1. Wstęp Po roku 2016 polskie przepisy dotyczące emisji tlenków azotu będą wymagały utrzymania poziomu emisji poniżej 200 mg/m n 3 (przy 6% O 2 ) zgodnie z dyrektywą dla dużych zakładów spalania (LPCD) [1]. W celu spełnienie tego wymogu, PGE El. Opole SA zamówiła w 2008 roku instalację do redukcji emisji NO x wg systemu oferowanego przez Mobotec, którego głównymi elementami są: 1. System ROFA [2-3]do poprawy procesu spalania i redukcji emisji NO x. 2. System Rotamix [4] (SNCR) do dalszej redukcji emisji NO x poprzez wtrysk roztworu mocznika do komory paleniskowej. 3. Modyfikacja i modernizacja układu powietrza wtórnego jako uzupełnienie w/w systemów. Elektrownia Opole SA postawiła Wykonawcy ostre warunki techniczno-handlowe wymagając, aby instalacja oprócz redukcji emisji NO x do poziomu poniżej 180 mg/m n 3 nie pogorszyła osiąganych przed modernizacją parametrów technicznych i handlowych elektrowni. Dotyczyło to między innymi dyspozycyjności, sprawności kotła, przepływu i temperatury pary, a także parametrów UPS-ów, które powinny zachować właściwości handlowe. Określiła dopuszczalne zawartości części palnych (LOI) w popiele lotnym i w żużlu, wartości ulotu amoniaku za kotłem i wynikające stąd zawartości amoniaku w popiele i gipsie. Wszystkie prace dla El. Opole wykonywało Konsorcjum w składzie: Remak-Rozruch SA Opole, Nalco Mobotec Sp z o.o. Tychy oraz SEFAKO SA Sędziszów. Po zrealizowaniu całości zadania i potwierdzeniu osiągnięcia założonych celów pomiarami gwarancyjnymi, PGE El. Opole SA postanowiła skorzystać z dotacji NFOŚ, zobowiązując się równocześnie do eksploatacji kotła BP-1150 nr 3 od dnia r. z emisją NO x nie przekraczającą 200 mg/m n 3. Roczna eksploatacja potwierdziła słuszność kierunków działania PGE El. Opole SA, gdyż uzyskano potwierdzenie, że: 45

2 - instalacja deno x zapewniła ciągłą pracę kotła BP-1150 z emisją NO x poniżej 200 mg/m n 3 (przy 6% O 2 ), a więc spełniła podstawowy wymóg ochrony środowiska, - parametry ubocznych produktów spalania nie straciły właściwości handlowych, - wielkość pobranej dotacji NFOŚ w sposób znaczący zmniejszyła inwestycyjne koszty poniesione przez EL. Opole i całkowicie pokrywa minimalnie zwiększone koszty wynikające z eksploatacji kotła z emisją NO x znacznie niższą niż obecnie obowiązującą, - na pozostałych blokach należy zrealizować redukcję emisji NO x metodami pierwotnymi wspomaganymi technologiami wtórnymi niekatalitycznymi (SNCR). W ten sposób blok nr 3 w PGE El. Opole SA w roku 2011 jako pierwszy w Polsce spełnił wszystkie wymogi ekologiczne, jakie będą obowiązywały po roku Opis kotła BP-1150 nr 3 w PGE Elektrownia Opole SA Kocioł parowy BP-1150 produkcji RAFAKO [6] jest kotłem wieżowym, jednociągowym pracującym na parametrach podkrytycznych z wydajnością znamionową 1150 Mg/h pary o temperaturze 540 C i ciśnieniu 18,7 MPa.. Układ paleniskowy jest typowym paleniskiem tangencjalnym, z palnikami pyłowymi szczelinowymi, umieszczonymi w narożnikach komory paleniskowej, zasilanymi pyłem węglowym z pięciu młynów rolkowo-misowych typu Rp-1043x. Schemat kotła został przedstawiony na rys 1. Rys. 1. Schemat kotła BP-1150 Układ gorącego powietrza do spalania jest trójdrogowy, z trzema obrotowymi podgrzewaczami powietrza typu Ljungström (LUVO). Jeden z nich wykorzystany jest do podgrzewu powietrza pierwotnego służącego do osuszania paliwa w młynach oraz transportu pyłu z młynów do palników, a dwa pozostałe podgrzewają powietrze do układu powietrza wtórnego. Przed modernizacją kocioł BP-1150 posiadał instalację paleniskową wyposażoną w dysze powietrza wtórnego OFA i SOFA, umożliwiające utrzymywanie emisji NO x na poziomie mg/m n 3. Istniejący system SOFA pracował z wydajnością w zakresie między 12% a 14% całkowitego przepływu powietrza (TAF) i zapewniał aktualnie 46

3 obowiązujące normy emisji NO x. Układ powietrza OFA powstał w efekcie likwidacji młyna nr 6, czyli zastąpienie dysz pyłowych dyszami OFA. Można uznać ten układ jako CCOFA. W trakcie modernizacji układ OFA został zachowany, a zmianie uległy jedynie same dysze OFA. Zastąpiono je nowymi, z końcówkami o innej konstrukcji, a także zapewniono możliwość regulacji kąta nachylenia w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Kotły BP-1150 produkcji RAFAKO Racibórz zainstalowane w El. Opole SA. zaprojektowane zostały pierwotnie do spalania węgla kamiennego, ale obecna sytuacja rynkowo-prawna zmusiła PGE El. Opole SA do współspalania biomasy z węglem. Do chwili obecnej współspalanie węgla i biomasy realizowane jest poprzez mieszanie biomasy z węglem na placu składowym paliwa. Udział masowy biomasy w paliwie w przypadku kotłów BP-1150 może dochodzić do 8%. Powyżej tej wielkości pojawiają się problemy eksploatacyjne związane z młynami. Typową biomasę stanowią odpady drzewne lub rolnicze, aktualny jej skład zależy w dużej mierze od rynkowej ich dostępności. 3. Opis modernizacji 3.1. Budowa układu ROFA Istniejący układ SOFA został zastąpiony całkowicie nową instalacją ROFA. Głównym zadaniem systemu ROFA, jaki został zaprojektowany i zabudowany na kotle BP-1150, jest wymieszanie spalin w górnej części komory, w celu dopalenia CO i LOI. System ten obejmuje wentylator ROFA zwiększający ciśnienie, kanały łączące i dysze wtryskowe powietrza. Powietrze do układu ROFA jest pobierane z kanałów powietrza za obrotowymi podgrzewaczami LUVO dwoma oddzielnymi kanałami. Każdy kanał ma zabudowaną zwężkę pomiarową, umożliwiającą systemowi sterowania kotła określenie przepływu powietrza przez układ ROFA (rys. 2). Rys. 2. Układ ROFA Wentylator ROFA jest wentylatorem promieniowym, sterowanym przemiennikiem częstotliwości (VFD). Gorące powietrze w systemie ROFA wprowadzone jest do komory paleniskowej ponad palnikami pyłowymi. Dysze powietrza ROFA rozmieszczone są na 47

4 wszystkich ścianach komory paleniskowej w taki sposób, aby doprowadzić do turbulentnego zawirowania spalin w całej objętości paleniska. Dzięki wysokiej energii kinetycznej powietrze ROFA dociera do wszystkich sektorów komory paleniskowej doprowadzając do homogenizacji spalin. Taka homogenizacja spalin ułatwia dopalanie CO oraz umożliwia wypalenie się części palnych, zawartych w lotnym popiele (LOI) opuszczającym komorę paleniskową Budowa systemu ROTAMIX System Rotamix, przedstawiony na rysunku 3, ma za zadanie rozpylić równomiernie reagent (roztwór mocznika) w całym przekroju spalin w górnej części komory paleniskowej. Redukcja tlenków azotu (NO x ) w systemie Rotamix opiera się na chemicznej reakcji reagenta z powstałymi w trakcie spalania tlenkami azotu w wyniku której następuje rozkład tlenków azotu i substratów reagenta na obojętne gazy wolny azot oraz parę wodną. Rys. 3. Układ Rotamix W celu realizacji w/w zadań system Rotamix wyposażono w układ podawania powietrza nośnego oraz układ podawania cieczy (mocznika i wody). Głównym elementem układu podawania powietrza nośnego jest wentylator Rotamix, który pobiera z kanałów przed obrotowymi podgrzewaczami (LUVO) zimne powietrze (ok. 20 C) i podnosząc jego ciśnienie podaje go kanałami do dysz powietrza Rotamix. Dysze Rotamix rozmieszczono na trzech poziomach na wszystkich ścianach komory paleniskowej ponad dyszami ROFA. W celu maksymalizacji chemicznej redukcji NO x wtrysk reagenta powinien być dokonywany w odpowiedniej strefie temperatury spalin. W zależności od obciążenia kotła zmienia się rozkład temperatur spalin w komorze paleniskowej, a więc system sterowania uruchamia wtrysk reagenta, wybierając do pracy optymalny poziom dysz Rotamix. Układ podawania mocznika składa się ze zbiornika mocznika, dostarczanego do PGE El. Opole SA w postaci granulatu, instalacji przygotowania wodnego roztworu mocznika, 48

5 instalacji rozprowadzenia i wtrysku mocznika do spalin. Do utrzymania w pełnej gotowości niepracujące dysze są płukane wodą i chłodzone sprężonym powietrzem. Wentylator Rotamix jest wentylatorem promieniowym, sterowanym przemiennikiem częstotliwości (VFD). Ciśnienie tłoczenia i wydajność są regulowane w sposób płynny w celu zapewnienia właściwych prędkości strug powietrza w dyszach Rotamix Pozostałe modyfikacje urządzeń na kotle BP-1150 W trakcie procesu przetargowego ustalono, że zakres modernizacji będzie obejmował jedynie zmiany w konstrukcji kotła konieczne ze względu na redukcję emisji NO x, a więc modyfikacje urządzeń na kotle BP-1150 ograniczyły się do niżej wymienionych: Ingerencja w układ parowo-wodny kotła była minimalna i ograniczyła się jedynie do zabudowy odgięć rur parownika na zabudowę dysz ROFA i Rotamix. W układzie paleniskowym oprócz w/w wymienionych instalacji ROFA i Rotamix dokonano zmian w dyszach powietrza wtórnego w palnikach pyłowych. Dysze powietrza wtórnego w skrzyni palników pyłowych zostały dostosowane do zmniejszonej ilości powietrza. W układzie sterowania położeniem dysz pyłowych i powietrznych w palnikach zastosowano napędy elektryczne i włączono je do automatycznego układu sterowania. Napędy te umożliwiły zdalne sterowanie ich położeniem (kąt nachylenia) zarówno przez system sterowania, jak również przez operatora kotła z pulpitu. Do układu regulacji temperatury pary pierwotnej i wtórnej wprowadzono automatyczną regulację odchyłu pionowego dysz pyłowych wspomagającego układ wtryskowy regulacji (schładzania) pary pierwotnej i wtórnej. 4. Roczna eksploatacja kotła BP-1150 nr Przyjęta strategia i oczekiwane cele na rok 2011 Przygotowując program modernizacji w zakresie redukcji emisji NO x kotłów BP-1150 w PGE El. Opole SA pierwotnie zakładano, że blok nr 3 ma potwierdzić kierunek modernizacji pozostałych bloków i zdobyć doświadczenia w redukcji emisji NO x metodami pierwotnymi (ROFA) wspomaganymi SNCR czyli metodą wtórną niekatalityczą (Rotamix). Wobec zaistnienia możliwości uzyskania dotacji finansowej z NFOŚ oraz osiągnięcia pozytywnych wyników z pomiarów gwarancyjnych (rys. 4) PGE El. w Opole SA podjęto decyzję o skorzystaniu z dotacji, zobowiązując się tym samym do spełnienia wymogów emisji NO x już od takich, jakie będą obowiązywać po roku W tej sytuacji praca instalacji deno x na kotłe BP-1150 nr 3 w roku 2011 musiała być prowadzona w sposób ciągły z emisją poniżej 200 mg/m n 3. 49

6 Rys. 4. Wyniki pomiarów gwarancyjnych 4.2. Prowadzone testy, modyfikacje i optymalizacje Instalacja deno x na kotłe BP-1150 nr 3 jest w pewnym sensie prototypowa i zaprojektowana została na podstawie symulacji komputerowych z pewnymi nadwyżkami gwarancyjnymi. Doświadczenia eksploatacji w dłuższym okresie czasu pokazały możliwości optymalizacji niektórych parametrów pod kątem optymalizacji kosztów eksploatacji. Głównym powodem do takiego spojrzenia na instalację deno x jest fakt, że modernizacja była zakontraktowana i zoptymalizowana na limit emisji NO x poniżej 180 mg/m n 3, a w obecnej chwili przyjęty limit emisji NO x określono na 200 mg/m n 3. Taka zmiana głównego celu jej pracy daje możliwość korekty niektórych wielkości eksploatacyjnych np. ilości wtrysku mocznika. Prowadzone obserwacje i testy pod kątem redukcji ilości wtryskiwanego roztworu mocznika pokazały możliwość nawet całkowitego wyłączenia podawania mocznika w niektórych sytuacjach ruchowych bloku przy zachowaniu emisji poniżej 200 mg/m n 3 (rys. 5). 50

7 Rys. 5. Możliwości redukcji zużycia mocznika 4.3. Osiągnięte wyniki Główne wskaźniki emisji NO x, SO 2 i pyłu Emisje NO x w każdym miesiącu, obliczone jako średnie arytmetyczne średnich wartości godzinowych nie przekraczały 196 mg/m n 3 (rys. 6). Przy czym należy zwrócić uwagę, że PGE EL. Opole SA do września osiągnęła średnią emisję 186 mg/m n 3 co jest wynikiem lepszym o 14 mg/m n 3 od wymaganego na koniec roku. Taka nadwyżka emisji nasunęła myśl, że należy oszczędniej dawkować mocznik i równocześnie podnieść emisję NO x. Stąd końcowe miesiące roku 2011 wykazują emisję powyżej 190 mg/m n 3. Rys. 6. Emisja zanieczyszczeń powietrza z bloku nr 3 w 2011 r. Emisja NO x, łącznie z dobrymi wynikami emisji pyłu i SO 2, uzyskanymi dzięki instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą, stawiają blok nr 3 PGE El Opole SA już obecnie w gronie spełniających wymogi roku 2016 (rys. 7). 51

8 Rys. 7. Emisja zanieczyszczeń z bloków 1-4 w PGE El. Opole SA w 2011 r Parametry ubocznych produktów spalania Głównym zagrożeniem UPS-ów jest pozostałość amoniaku i jego związków chemicznych mogących obniżać jakość gipsu, popiołu i żużla. Jak wykazały pomiary ilość amoniaku w gipsie nie przekracza 7,11 mg/kg (wartość średnia miesięczna), a więc ten parametr nie eliminuje jego przydatności do celów przemysłowych. Parametr ten w skali roku przedstawiono na rys. 8. Zawartość amoniaku w lotnym popiele nie przekracza 42 mg/kg co podtrzymuje jego przydatność do przemysłowego wykorzystania np. do produkcji materiałów budowlanych (rys. 8). Pozostałość amoniaku w żużlu należy uznać za śladową, nie przekracza 4 mg/kg Rys. 8. Parametry popiołu, żużla i gipsu w 2011 r. 52

9 Zużycie materiałów eksploatacyjnych Głównym materiałem generującym koszty eksploatacji w niskoemisyjnym spalaniu jest mocznik. W pierwszej połowie roku zużycie mocznika wyniosło 0,46 kg/mwh przy emisji NO x 186 mg/m n 3. Mając na uwadze duży zapas w emisji postanowiono oszczędzać mocznik, a emisję NO x zbliżyć do 200 mg/m n 3. Dzięki temu w drugiej połowie roku zmniejszono zużycie mocznika do 0,34 kg/mwh 4.4. Możliwości dalszej optymalizacji Jak pokazuje seria pomiarowa nr 4 (rys. 5) istnieje możliwość zmniejszenie zużycia mocznika do 0,14 kg/mwh, co daje koszty mocznika niższe od oszczędności wynikających ze zmniejszenia opłat środowiskowych za emisję NO x z 500 do 200 mg/m n 3. Uzyskana średnia emisja 188 mg/ m n 3 w roku 2011 wykazała rezerwę do limitu 200 mg/m n 3, sugerująca możliwość ponownego optymalizowania układu ROFA. Utrudnienia w pracy układu przygotowania roztworu mocznika z granulatu wskazują, że optymalnym rozwiązaniem w modernizacji następnych kotłów powinna być dostawa mocznika w postaci roztworu. 5. Podsumowanie Roczna eksploatacja wskazuje na osiągnięcie następujących efektów: Kocioł BP-1150 nr 3 wraz z instalacją denox spełnia wymogi IED jakie będą obowiązywać po roku 2016 r.; Emisja NO x w sposób trwały utrzymywała się poniżej 200 mg/m n 3, co pozwoliło na uzyskanie wartości średniorocznej na poziomie ok. 188 mg/m n 3, a maksymalna średnia miesięczna wyniosła 196 mg/m n 3 ; Dzięki pracy instalacji denox zmniejszono emisję NO x z bloku nr 3 z 3053 Mg w roku 2009 (bez instalacji denox) do 1266 Mg NO x w roku 2011, tym samym wskaźnik emisji NO x zmniejszył się z 1,51 kg/mwh do 0,63 kg/mw; Średni ulot amoniaku wyniósł ok. 2,5 ppm i przy tym poziomie ulotu amoniaku nie stanowił on zagrożenia dla popiołu i gipsu; Średnie zużycie mocznika wyniosło 0,42 kg/mw, ze wskazaniem na możliwość dalszego zmniejszenia po optymalizacji, pod wymóg emisji NO x poniżej 200 mg/m n 3 ; Uzyskane wyniki eksploatacyjne poparte wynikami testów wskazują, że istnieje rezerwa techniczna optymalizacji instalacji, w celu oszczędności kosztów; Zastosowana technologia redukcji emisji NO x oparta na metodzie pierwotnej, wspomaganej metodą wtórną niekatalityczną (SNCR) potwierdziła swoją przydatność do zastosowania jej dla kotłów BP-1150, co równocześnie potwierdza słuszność decyzji PGE El. Opole SA z rezygnacji z drogich, ale skutecznych metod katalitycznych (SCR); Efekty rocznej eksploatacji bloku nr 3 całkowicie potwierdzają słuszność przyjętego kierunku obniżania emisji NO x w PGE EL. Opole SA z pozostałych bloków i ogłoszenia przetargu pt: Redukcja emisji NOx poniżej 200 mg/ m n 3 na blokach nr 1, 2 i 4 metodami niekatalitycznymi w PGE Elektrowni Opole S.A. 53

10 Literatura 1. Dyrektywa 20001/80/WE Parlamentu Europejskiego i KE z dn , w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do atmosfery z dużych zakładów spalania [OJ L 309, ] 2. Coombs, Crilley, Shilling, and Higgins, SCR Levels of NO x Reduction with ROFA and Rotamix (SNCR) at Dynegy s Vermilion Power Station: 2004 Sympozjum dot. emisji. Clearwater Beach, Floryda, lipiec 28-30, Haddad, Ralston, Green, and Castagnero, Full-Scale Evaluation of a Multi-Pollutant Technology: SO 2, Hg, and NO x, MEGA Symposium, Paper No.117, Liu, Higgins, and Zarzar, Performance Testing and Modelling of Advanced SNCR NO x Control System MEGA Sympozjum, nr 103, RAFAKO S.A. 54

Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego

Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego Włodzimierz Błasiak, Profesor* NALCO MOBOTEC EUROPE *Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm Division Energy

Bardziej szczegółowo

Redukcja emisji NOx poniżej 200mg/Nm3

Redukcja emisji NOx poniżej 200mg/Nm3 Redukcja emisji NOx poniżej 200mg/Nm3 czyli możliwości technologii ROFA i Rotamix wczoraj, dziś i jutro Bełchatów 9-10.09.2013r. Opracowali: Edward Kinal Marek Gajko ZAŁOŻENIA PREZENTACJI A. Cel prezentacji

Bardziej szczegółowo

Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA

Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Załącznik 2.4. Pomiary Zerowe i Gwarancyjne Załącznik nr 2.4.: Pomiary Zerowe i Gwarancyjne Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI 2.4.1 WYMAGANIA OGÓLNE DLA POMIARÓW ZEROWYCH I POMIARÓW GWARANCYJNYCH... 3 2.4.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Programy inwestycyjne pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED. Katowice, 8 grudnia 2014 r.

Programy inwestycyjne pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED. Katowice, 8 grudnia 2014 r. pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED Katowice, 8 grudnia 2014 r. Moce wytwórcze TAURON Wytwarzanie TAURON WYTWRZANIE W LICZBACH 4 671,0 1 496,1 MWe moc elektryczna zainstalowana MWt moc cieplna

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (54)Kocioł z hybrydowym układem spalania i sposób spalania w kotle z hybrydowym układem spalania

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (54)Kocioł z hybrydowym układem spalania i sposób spalania w kotle z hybrydowym układem spalania RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174562 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305511 (22) Data zgłoszenia: 20.10.1994 (51) IntCl6: F23C 11/02 F23B

Bardziej szczegółowo

Modernizacja bloków 200 MW w kierunku zmniejszenia emisji NOx poniżej 200 mg/m 3 u w TAURON Wytwarzanie S.A.

Modernizacja bloków 200 MW w kierunku zmniejszenia emisji NOx poniżej 200 mg/m 3 u w TAURON Wytwarzanie S.A. Modernizacja bloków 200 MW w kierunku zmniejszenia emisji NOx poniżej 200 mg/m 3 u w TAURON Wytwarzanie S.A. 1 1. Cel projektu Obniżenie wielkości stężenia NOx w spalinach odprowadzanych do powietrza z

Bardziej szczegółowo

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne

Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Autorzy: Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Ecoenergia Sp.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie Moc zainstalowana TAURON Wytwarzanie TAURON Wytwarzanie w liczbach 4 506 MWe 1 274.3 MWt Elektrownia Jaworzno Elektrownia Łagisza Elektrownia Łaziska

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Kielce ze spalania biomasy w kotle OS-20

Doświadczenie PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Kielce ze spalania biomasy w kotle OS-20 Doświadczenie PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Kielce ze spalania biomasy w kotle OS-20 Forum Technologii w Energetyce Spalanie Biomasy BEŁCHATÓW 2016-10-20 1 Charakterystyka PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia

Bardziej szczegółowo

Informacje Ogólne Podstawowymi wymogami w przypadku budowy nowych jednostek wytwórczych - bloków (zwłaszcza dużej mocy) są aspekty dotyczące emisji

Informacje Ogólne Podstawowymi wymogami w przypadku budowy nowych jednostek wytwórczych - bloków (zwłaszcza dużej mocy) są aspekty dotyczące emisji Informacje Ogólne Podstawowymi wymogami w przypadku budowy nowych jednostek wytwórczych - bloków (zwłaszcza dużej mocy) są aspekty dotyczące emisji szkodliwych substancji do środowiska. Budowane nowe jednostki

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI O MOCY DO 20 MW t. Jacek Wilamowski Bogusław Kotarba

Bardziej szczegółowo

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Pojęcia, określenia, definicje Klasyfikacja kotłów, kryteria klasyfikacji Współspalanie w kotłach różnych typów Przegląd konstrukcji Współczesna budowa bloków

Bardziej szczegółowo

REDUKCJA TLENKÓW AZOTU ORAZ OPTYMALIZACJA SPALANIA W KOMORACH KOTŁÓW ZA POMOCĄ ASYMETRYCZNEGO SYSTEMU PODAWANIA POWIETRZA WTÓRNEGO

REDUKCJA TLENKÓW AZOTU ORAZ OPTYMALIZACJA SPALANIA W KOMORACH KOTŁÓW ZA POMOCĄ ASYMETRYCZNEGO SYSTEMU PODAWANIA POWIETRZA WTÓRNEGO REDUKCJA TLENKÓW AZOTU ORAZ OPTYMALIZACJA SPALANIA W KOMORACH KOTŁÓW ZA POMOCĄ ASYMETRYCZNEGO SYSTEMU PODAWANIA POWIETRZA WTÓRNEGO Autorstwo Robert Żmuda Streszczenie. Stopniowanie powietrza spalania w

Bardziej szczegółowo

Wpływ redukcji emisji tlenków azotu na pracę kotła

Wpływ redukcji emisji tlenków azotu na pracę kotła Aspekty dostosowania energetyki krajowej do standardów emisyjnych tlenków azotu wpływ zastosowanych technologii na pracę kotła oraz koszty realizacji odazotowania spalin Autor: Kazimierz Zamorowski ENERGOPOMIAR

Bardziej szczegółowo

4. ODAZOTOWANIE SPALIN

4. ODAZOTOWANIE SPALIN 4. DAZTWANIE SPALIN 4.1. Pochodzenie tlenków azotu w spalinach 4.2. Metody ograniczenia emisji tlenków azotu systematyka metod 4.3. Techniki ograniczania emisji tlenków azotu 4.4. Analiza porównawcza 1

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny ofert. Instalacja odazotowania spalin w CEZ Skawina S.A.

Zasady oceny ofert. Instalacja odazotowania spalin w CEZ Skawina S.A. Zasady oceny ofert Instalacja odazotowania spalin w CEZ Skawina S.A. 1. Wprowadzenie Dla oceny ofert wybrane są te kryteria i parametry/wskaźniki, które mają decydujący wpływ na ekonomikę eksploatacji.

Bardziej szczegółowo

Współspalanie biomasy (biopaliw) oraz redukcja NO x za pomocą spalania objętościowego

Współspalanie biomasy (biopaliw) oraz redukcja NO x za pomocą spalania objętościowego Współspalanie biomasy (biopaliw) oraz redukcja NO x za pomocą spalania objętościowego Włodzimierz Błasiak, Profesor* Nalco Mobotec Europe AB, Göteborg Nalco Mobotec Inc, Chicago *Royal Institute of Technology

Bardziej szczegółowo

10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych

10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych Tłumaczenie z jęz. angielskiego 10.2 Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) dla energetycznego spalania paliw stałych 10.2.1 Konkluzje BAT dla spalania węgla kamiennego i brunatnego Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy

Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy Politechnika Śląska, Katedra Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy dr inż. Robert Kubica Każdy ma prawo oddychać czystym powietrzem

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.:

ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: UDZIAŁ W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI ELEKTROWNIA SKAWINA Rok powstania 1957-1961 Moc elektryczna Moc cieplna Paliwo 440 MW 588 MWt Węgiel kamienny Biomasa Olej opałowy

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

ITC REDUKCJA TLENKÓW AZOTU METODĄ SNCR ZE SPALIN MAŁYCH I ŚREDNICH KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH - WSTĘPNE DOŚWIADCZENIA REALIZACYJNE

ITC REDUKCJA TLENKÓW AZOTU METODĄ SNCR ZE SPALIN MAŁYCH I ŚREDNICH KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH - WSTĘPNE DOŚWIADCZENIA REALIZACYJNE WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI i LOTNICTWA ITC INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ Projekt POIG.01.03.01-14-035/12 współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Kotłownia wodna elektrociepłowni

Kotłownia wodna elektrociepłowni Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery, W-9/I-20 Siłownie cieplne laboratorium Kotłownia wodna elektrociepłowni Instrukcja do ćwiczenia nr 5 Opracował: dr inŝ. Andrzej Tatarek Wrocław, październik 2008

Bardziej szczegółowo

Usuwanie NOx w instalacji odsiarczania spalin

Usuwanie NOx w instalacji odsiarczania spalin prof. dr hab. inż. Mieczysław A. Gostomczyk, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski Usuwanie NOx w instalacji odsiarczania spalin Konieczność ograniczania emisji NO x do poziomu poniżej 200 mg NO 2

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych Dzień dzisiejszy Elektrownia Ostrołę łęka B Źródło o energii elektrycznej o znaczeniu strategicznym dla zasilania

Bardziej szczegółowo

Współspalanie biomasy oraz redukcja NO x za pomocą systemu ROFA

Współspalanie biomasy oraz redukcja NO x za pomocą systemu ROFA Współspalanie biomasy oraz redukcja NO x za pomocą systemu ROFA Autorzy: Brian Higgins, Li Yan, Hani Gadalla, John Meier, Tore Fareid, Guisu Liu, + Nalco Mobotec, USA, Mirosław Milewicz, Arkadiusz Repczyński,

Bardziej szczegółowo

PL B1. Zakłady Budowy Urządzeń Spalających ZBUS COMBUSTION Sp. z o.o.,głowno,pl BUP 04/06

PL B1. Zakłady Budowy Urządzeń Spalających ZBUS COMBUSTION Sp. z o.o.,głowno,pl BUP 04/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203050 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369645 (51) Int.Cl. F23N 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 18.08.2004

Bardziej szczegółowo

dr inż. Dariusz Szewczyk (dariusz.szewczyk@icsco.eu) dr inż. Jan Chmielewski

dr inż. Dariusz Szewczyk (dariusz.szewczyk@icsco.eu) dr inż. Jan Chmielewski Strona 1/34, ICS Sp. z o. o., 2015.09.15 TECHNOLOGIE ECOTUBE REDUKCJA EMISJI NOX I OPTYMALIZACJA PROCESU SPALANIA DLA KOTŁÓW MAŁEJ I ŚREDNIEJ MOCY dr inż. Dariusz Szewczyk (dariusz.szewczyk@icsco.eu) dr

Bardziej szczegółowo

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań 24-25.04. 2012r EC oddział Opole Podstawowe dane Produkcja roczna energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

Dwie podstawowe konstrukcje kotłów z cyrkulującym złożem. Cyklony zewnętrzne Konstrukcja COMPACT

Dwie podstawowe konstrukcje kotłów z cyrkulującym złożem. Cyklony zewnętrzne Konstrukcja COMPACT Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Kotły fluidalne to jednostki wytwarzające w sposób ekologiczny energię cieplną w postaci gorącej wody lub pary z paliwa stałego (węgiel, drewno, osady z oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne.

Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne. Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne. Instalacje spalania pyłu biomasowego w kotłach energetycznych średniej

Bardziej szczegółowo

System pomiarowy kotła wodnego typu WR-10 pracującego w elektrociepłowni Ostrów Wlkp. informacje dodatkowe

System pomiarowy kotła wodnego typu WR-10 pracującego w elektrociepłowni Ostrów Wlkp. informacje dodatkowe System pomiarowy kotła wodnego typu WR-10 pracującego w elektrociepłowni Ostrów Wlkp. informacje dodatkowe Zdjęcia kotła Tabliczka znamionowa kotła Kocioł WR-10 jest przeznaczony do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej

Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej Marek Bogdanowicz Elektrownia Skawina Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej Dostosowanie Elektrowni

Bardziej szczegółowo

KOLOKWIUM: 1-szy termin z kursu: Palniki i paleniska, część dotycząca palników IV r. ME, MiBM Test 11 ( r.) Nazwisko..Imię.

KOLOKWIUM: 1-szy termin z kursu: Palniki i paleniska, część dotycząca palników IV r. ME, MiBM Test 11 ( r.) Nazwisko..Imię. KOLOKWIUM: 1-szy termin Test 11 (15.12.2006 r.) 1. Gdzie w przemyśle mają zastosowanie gazowe palniki regeneracyjne: 2. Podać warunki wymienności gazów w palnikach gazowych: 3. Podać warunki awaryjnego

Bardziej szczegółowo

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Urząd Dozoru Technicznego Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Bełchatów, październik 2011 1 Technologie procesu współspalania

Bardziej szczegółowo

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta Kim jesteśmy PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych efektywną metodą kogeneracji, czyli skojarzonej produkcji

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 05 Stan zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego W 755.05 2/12 SPIS TREŚCI 5.1

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KOTŁA BLOKU BIOMASOWEGO BB20p

OPIS TECHNICZNY KOTŁA BLOKU BIOMASOWEGO BB20p Załącznik 1 do OPISU POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO w postępowaniu na wybór Wykonawcy prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego dla realizacji zadania pn.: Optymalizacja kotła parowego bloku biomasowego

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja obiektów energetycznych

Rewitalizacja obiektów energetycznych Rewitalizacja obiektów energetycznych z równoczesnym przystosowywaniem majątku produkcyjnego do wymogów proekologicznych z uwypukleniem redukcji emisji NOx poniżej 200mg/Nm 3 Licheń 19-20.11.2013r. Opracowali:

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Puławy, kwiecień 2017

Inwestycje Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Puławy, kwiecień 2017 Inwestycje Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Puławy, kwiecień 2017 1 Granulacja mechaniczna saletry 2 Projekt granulacja mechaniczna Projekt polega na budowie nowego kompleksu nawozowego w Grupie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wytwórcze (https://www.elturow.pgegiek.pl/technika-i-technologia/urzadzenia-wytworcze) Podstawowe urządzenia bloku.

Urządzenia wytwórcze (https://www.elturow.pgegiek.pl/technika-i-technologia/urzadzenia-wytworcze) Podstawowe urządzenia bloku. Urządzenia wytwórcze (https://www.elturow.pgegiek.pl/technika-i-technologia/urzadzenia-wytworcze) Podstawowe urządzenia bloku. W Elektrowni Turów zainstalowanych jest sześć bloków energetycznych. W wyniku

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PROJEKTOWE PALNIKÓW PYŁOWYCH

ZAGADNIENIA PROJEKTOWE PALNIKÓW PYŁOWYCH ZAGADNIENIA PROJEKTOWE PALNIKÓW PYŁOWYCH Podstawowe parametry palników pyłowych 1. Typ palnika (pyłowy, strumieniowy) 2. Moc palnika 3. Przekroje kanałów: mieszanki gazowo-pyłowej powietrza wtórnego 4.

Bardziej szczegółowo

Fala uderzeniowa i jej zastosowania.

Fala uderzeniowa i jej zastosowania. Fala uderzeniowa i jej zastosowania. Temat wystąpienia: EKOZUB Sp. z o.o. Fala uderzeniowa Fala uderzeniowa jest to ruch cząsteczek wprawionych w drgania, które pozostają w pobliżu jednego ustalonego miejsca.

Bardziej szczegółowo

www.strabag-energy.com STRABAG ENERGY TECHNOLOGIES (SET) 2013

www.strabag-energy.com STRABAG ENERGY TECHNOLOGIES (SET) 2013 www.strabag-energy.com ENERGY TECHNOLOGIES () 2013 Marki koncernowe Na rodzinę w Polsce składa się kilka marek, które łącznie oferują całe spektrum usług budowlanych na najwyższym poziomie. Marki te mają

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rewizji kotła KP-8/2,5

Sprawozdanie z rewizji kotła KP-8/2,5 Sprawozdanie z rewizji kotła KP-8/2,5 Żerdziny 15.10.2013r. W dniu 02.10.2013r. został przeprowadzony przegląd kotła parowego, spalającego wilgotną biomasę, o wydajności 8 t/h i maksymalnym ciśnieniu pary

Bardziej szczegółowo

Część I. Obliczenie emisji sezonowego ogrzewania pomieszczeń (E S ) :

Część I. Obliczenie emisji sezonowego ogrzewania pomieszczeń (E S ) : Potwierdzenie wartości emisji zgodnych z rozporządzeniem UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie Ecoenergii w zakresie redukcji NOx. Seminarium w dniu Jan Siwiński

Doświadczenie Ecoenergii w zakresie redukcji NOx. Seminarium w dniu Jan Siwiński Doświadczenie Ecoenergii w zakresie redukcji NOx Seminarium w dniu 18.11.2015 Jan Siwiński Jubileusz 25 lat Jubileusz ECOENERGIA Sp. z o.o. 25 lat dla energetyki i ekologii KIM JESTEŚMY? 1991 - ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza

Zał.3B. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Zał.3B Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza Wrocław, styczeń 2014 SPIS TREŚCI 1. Wytyczne w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia

Bardziej szczegółowo

Oferta Ecoenergii Sp. z o.o. w zakresie instalacji redukcji emisji tlenków azotu w kotłach małej i średniej mocy.

Oferta Ecoenergii Sp. z o.o. w zakresie instalacji redukcji emisji tlenków azotu w kotłach małej i średniej mocy. SEMINARIUM Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin w małych i średnich kotłach energetycznych organizowane wspólnie przez Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Zadania palników pyłowych. 1. Wytworzenie mieszanki pyłowo-powietrznej 2. Stabilny zapłon 3. Niska emisja zanieczyszczeń

Zadania palników pyłowych. 1. Wytworzenie mieszanki pyłowo-powietrznej 2. Stabilny zapłon 3. Niska emisja zanieczyszczeń PALNIKI PYŁOWE Zadania palników pyłowych 1. Wytworzenie mieszanki pyłowo-powietrznej 2. Stabilny zapłon 3. Niska emisja zanieczyszczeń Co przepływa przepływa przez palnik pyłowy? Strumień mieszanki gazowo-pyłowej

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Kasprzyk, Pełnomocnik Dyrektora Generalnego, Elektrociepłownia "KRAKÓW" S. A. 6.12.2010 Kraków

Tadeusz Kasprzyk, Pełnomocnik Dyrektora Generalnego, Elektrociepłownia KRAKÓW S. A. 6.12.2010 Kraków Tadeusz Kasprzyk, Pełnomocnik Dyrektora Generalnego, Elektrociepłownia "KRAKÓW" S. A. 6.12.2010 Kraków Działanie: 4.2 Pozycja na liście rankingowej: 20 Budowa instalacji akumulatora ciepła w Elektrociepłowni

Bardziej szczegółowo

ENEA Wytwarzanie S.A. 2013 RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A.

ENEA Wytwarzanie S.A. 2013 RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A. RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A. Program rozwoju dla ENEA Wytwarzanie S.A. zakłada wydłużenie czasu pracy bloków 200 MW do roku 2028. Wdrożono działania mające na celu przedłużenie żywotności

Bardziej szczegółowo

DORAGO ENERGETYKA DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA I EKSPLOATACJI UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH Opracował Andrzej Grzesiek Pakiet 3x20 (marzec 2007r) Kompleksowe rozwiązania energetyczno klimatyczne kierunki dla ciepłownictwa:

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w źródłach ciepła PGNiG TERMIKA

Inwestycje w źródłach ciepła PGNiG TERMIKA Inwestycje w źródłach ciepła PGNiG TERMIKA Warszawa 22.11.2016 Grupa PGNiG TERMIKA Roczna produkcja 4,9 TWh energii elektrycznej i 42,5 PJ ciepła. Dostawy ciepła do 70 procent mieszkańców Warszawy i 60

Bardziej szczegółowo

NISKA EMISJA. -uwarunkowania techniczne, technologiczne i społeczne- rozwiązania problemu w realiach Polski

NISKA EMISJA. -uwarunkowania techniczne, technologiczne i społeczne- rozwiązania problemu w realiach Polski IX Konferencja Naukowo-Techniczna Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym -OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI Z OGRZEWNICTWA INDYWIDUALNEGO- Sosnowiec 21.02.2014r. NISKA EMISJA -uwarunkowania techniczne, technologiczne

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW 1. Wprowadzenie 1.1. Skład węgla LABORATORIUM SPALANIA I PALIW Węgiel składa się z substancji organicznej, substancji mineralnej i wody (wilgoci). Substancja mineralna i wilgoć stanowią bezużyteczny balast.

Bardziej szczegółowo

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie:

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie: PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. tworzą trzy elektrownie: Elektrownia Dolna Odra Elektrownia Dolna Odra moc elektryczna 1772 MWe, moc cieplna 117,4 MWt Elektrownia Pomorzany Elektrownia Pomorzany

Bardziej szczegółowo

OCHRONA POWIETRZA. Opracował: Damian Wolański

OCHRONA POWIETRZA. Opracował: Damian Wolański OCHRONA POWIETRZA Policzenie aktualnej emisji pyłu, dwutlenku siarki SO2, tlenku węgla CO i tlenku azotu NO przeliczanego na dwutlenku azotu NO2 Opracował: Damian Wolański Wzory wykorzystywane w projekcie

Bardziej szczegółowo

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Rytro, 25 27 08.2015 System ciepłowniczy w Opolu moc zainstalowana w źródle 282

Bardziej szczegółowo

1 Układ kondensacji spalin ( UKS )

1 Układ kondensacji spalin ( UKS ) 1 Układ kondensacji spalin ( UKS ) W wyniku spalania biomasy o dużej zawartość wilgoci: 30 50%, w spalinach wylotowych jest duża zawartość pary wodnej. Prowadzony w UKS proces kondensacji pary wodnej zawartej

Bardziej szczegółowo

PL B1. SUROWIEC BOGDAN, Bolszewo, PL BUP 18/13. BOGDAN SUROWIEC, Bolszewo, PL WUP 04/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. SUROWIEC BOGDAN, Bolszewo, PL BUP 18/13. BOGDAN SUROWIEC, Bolszewo, PL WUP 04/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 221580 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221580 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 398286 (51) Int.Cl. F24H 9/00 (2006.01) C10J 3/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego

Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Inwestycje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na terenie województwa łódzkiego Łódź, 30 maja 2012r. Marek Wdowiak Dyrektor Departamentu Inwestycji PGE GiEK S.A. slajd 1 Podstawowe dane Grupa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.7. Parametry Gwarantowane

Załącznik nr 2.7. Parametry Gwarantowane Załącznik nr 2.7. Parametry Gwarantowane ZAŁĄCZNIK NR 2.7. PARAMETRY GWARANTOWANE STRONA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 2.7.1. Parametry Gwarantowane Kategorii A... 3 2.7.2. Parametry Gwarantowane Kategorii B... 5

Bardziej szczegółowo

Energetyka konwencjonalna

Energetyka konwencjonalna ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ Energetyka konwencjonalna Dr hab. inż. prof. ZUT ZBIGNIEW ZAPAŁOWICZ Energetyka

Bardziej szczegółowo

(2)Data zgłoszenia: (57) Układ do obniżania temperatury spalin wylotowych oraz podgrzewania powietrza kotłów energetycznych,

(2)Data zgłoszenia: (57) Układ do obniżania temperatury spalin wylotowych oraz podgrzewania powietrza kotłów energetycznych, RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173096 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 302418 (2)Data zgłoszenia: 28.02.1994 (51) IntCl6: F23L 15/00 F23J

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Jesienna 25 30-00 Wadowice Powiat Wadowicki województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer opracowania:

Bardziej szczegółowo

EKOZUB Sp. z o.o Żerdziny, ul. Powstańców Śl. 47 Tel ; Prelegent: mgr inż. Andrzej Zuber

EKOZUB Sp. z o.o Żerdziny, ul. Powstańców Śl. 47 Tel ; Prelegent: mgr inż. Andrzej Zuber Fala uderzeniowa jest to ruch cząsteczek wprawionych w drgania, które pozostają w pobliżu jednego ustalonego miejsca. Wygenerowana fala uderzeniowa rozchodzi się szybciej niż fala dźwiękowa, a wywołane

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji zadania

Warunki realizacji zadania Nazwa zadania: Wariantowa koncepcja techniczna dostosowania Ciepłowni Łąkowa II do wymagań konkluzji BAT. 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zadania jest opracowanie dokumentacji wariantowej

Bardziej szczegółowo

Green Program Połaniec Poland Ostrołęka, 22-23. 03. 2012

Green Program Połaniec Poland Ostrołęka, 22-23. 03. 2012 Green Program Połaniec Poland Ostrołęka, 22-23. 03. 2012 Main Events 2008 Zakres prezentacji 1. Informacje ogólne o Elektrowni 2. Kalendarium rozwoju projektów biomasowych 3. Wspołspalanie biomasy 3.1

Bardziej szczegółowo

GRUPA REMAK-ROZRUCH S.A. ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY WYZWANIEM NASZYCH CZASÓW. Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o.

GRUPA REMAK-ROZRUCH S.A. ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY WYZWANIEM NASZYCH CZASÓW. Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o. GRUPA REMAK-ROZRUCH S.A. ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY WYZWANIEM NASZYCH CZASÓW PLAN PREZENTACJI 1. INFORMACJE OGÓLNE O REMAK-ROZRUCH S.A. 2. ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI 3. ROZWÓJ INFORMACJE OGÓLNE O REMAK-ROZRUCH S.A.

Bardziej szczegółowo

NOWY BLOK ENERGETYCZNY 71 MWe. Opracował: Zbigniew Strzałka

NOWY BLOK ENERGETYCZNY 71 MWe. Opracował: Zbigniew Strzałka NOWY BLOK ENERGETYCZNY 71 MWe Opracował: Zbigniew Strzałka PRZEZNACZENIE BLOKU Blok od strony technologii produkcji koksu jest elementem spalania gazu koksowniczego powstałego przy produkcji koksu, spalając

Bardziej szczegółowo

PEC S.A. w Wałbrzychu

PEC S.A. w Wałbrzychu PEC S.A. w Wałbrzychu Warszawa - 31 lipca 2014 Potencjalne możliwości wykorzystania paliw alternatywnych z odpadów komunalnych RDF koncepcja budowy bloku kogeneracyjnego w PEC S.A. w Wałbrzychu Źródła

Bardziej szczegółowo

ZBUS-TKW Combustion Sp. z o. o.

ZBUS-TKW Combustion Sp. z o. o. ZBUS-TKW Combustion Sp. z o. o. ZBUS-TKW MBUSTION Sp. z o.o. 95-015 Głowno, ul. Sikorskiego 120, Tel.: (42) 719-30-83, Fax: (42) 719-32-21 SPALANIE MĄCZKI ZWIERZĘCEJ Z OBNIŻONĄ EMISJĄ NO X Henryk Karcz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. Modernizacji kotła wodnego WR-25 zabudowa dodatkowego podgrzewacza wody w miejscu podgrzewacza

PROJEKT TECHNICZNY. Modernizacji kotła wodnego WR-25 zabudowa dodatkowego podgrzewacza wody w miejscu podgrzewacza 10.2012 Nr strony : 1/5 TYTUŁ : PROJEKT TECHNICZNY Zakres projektu: Modernizacji kotła wodnego WR-25 zabudowa dodatkowego podgrzewacza wody w miejscu podgrzewacza powietrza. Dane urządzenia: WR-25 ; nr

Bardziej szczegółowo

Potencjał i doświadczenia RAFAKO S.A. w realizacji kontraktów w systemie pod klucz

Potencjał i doświadczenia RAFAKO S.A. w realizacji kontraktów w systemie pod klucz VIII Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów - od planów do realizacji Zakończyć przetargi i rozpocząć budowę Szczecin - Malmo, 18-21.10.2011 r. Potencjał i doświadczenia RAFAKO S.A.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE

ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE ELEKTROWNIA CZECZOTT W WOLI SPOTKANIE INFORMACYJNE LOKALIZACJA ELEKTROWNI Teren w Woli w gminie Miedźna w powiecie pszczyńskim, Teren obejmuje działki wyłączonej kopalni Czeczott oraz obszar na północ

Bardziej szczegółowo

Aspekty techniczno-ekonomiczne budowy nowej kotłowni w Cukrowni Krasnystaw

Aspekty techniczno-ekonomiczne budowy nowej kotłowni w Cukrowni Krasnystaw Aspekty techniczno-ekonomiczne budowy nowej kotłowni w Cukrowni Krasnystaw Wytwarzanie pary dla potrzeb technologii wytwarzania cukru oraz produkcji energii elektrycznej realizowane było w oparciu o trzy

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane Technologie Mielenia Węgla Separatory Dynamiczne Loesche

Zaawansowane Technologie Mielenia Węgla Separatory Dynamiczne Loesche Prezentacja firmy Loesche na temat Zaawansowane Technologie Mielenia Węgla Separatory Dynamiczne Loesche LIPIEC 2008 www.loesche.com www.enerwis.pl Loesche Ekspert w zakresie mielenia węgla 2 Młyny Loesche

Bardziej szczegółowo

Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem

Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem A. Krupa D. Kardaś, M. Klein, M. Lackowski, T. Czech Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku Stan powietrza

Bardziej szczegółowo

Typowe konstrukcje kotłów parowych. Maszyny i urządzenia Klasa II TD

Typowe konstrukcje kotłów parowych. Maszyny i urządzenia Klasa II TD Typowe konstrukcje kotłów parowych Maszyny i urządzenia Klasa II TD 1 Walczak podstawowy element typowych konstrukcji kotłów parowych zbudowany z kilku pierścieniowych członów z blachy stalowej, zakończony

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rewizji kotła WR-25 nr 1 zabudowanego w Ciepłowni Żory

Sprawozdanie z rewizji kotła WR-25 nr 1 zabudowanego w Ciepłowni Żory PEC Jastrzębie S.A. Ciepłownia Żory ul. Pszczyńska 54 44-240 Żory Żerdziny 11.03.2014r. Sprawozdanie z rewizji kotła WR-25 nr 1 zabudowanego w Ciepłowni Żory W dniu 07.03.2014r. został przeprowadzony przegląd

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 546/TZ/S2/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 546/TZ/S2/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE DLA PROJEKTU:,,BUDOWA INSTALACJI ODSIARCZANIA I ODAZOTOWANIA SPALIN Z KOTŁA NR 9 (POIŚ DZIAŁANIE 4.5) ZAPYTANIE OFERTOWE L.DZ. 546/TZ/S2/2012 Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Instalacji Termicznej Utylizacji Sitkówce k/kielc.

Prezentacja Instalacji Termicznej Utylizacji Sitkówce k/kielc. WODOCIĄGI KIELECKIE sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel. 0-41/3650 41/365-31-00, fax. 0-41/3450 41/345-52-2020 e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl kiel.com.pl http://www.wod-kiel.com.pl Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Autor: Piotr Kirpsza - ENEA Wytwarzanie ("Czysta Energia" - nr 1/2015) W grudniu 2012 r. Elektrociepłownia Białystok uruchomiła drugi fluidalny

Bardziej szczegółowo

Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce

Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce R A Z E M C I E P L E J Wpływ regulacji unijnych na ciepłownictwo w Polsce Janusz Lewandowski 3 lutego 2011 Wybrane Dyrektywy UE określające warunki działania i rozwoju ciepłownictwa sieciowego 1. Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE

NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE możliwości technologiczne i oferta rynkowa OPRACOWAŁ: Zespół twórców wynalazku zgłoszonego do opatentowania za nr P.400894 Za zespól twórców Krystian Penkała Katowice 15 październik

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZYKŁADY INSTALACJI DO SPALANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 1. INSTALACJA DO TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W maju 2003 roku rozpoczęła pracę najnowocześniejsza w

Bardziej szczegółowo

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Konferencja techniczna : NOWOCZESNE KOTŁOWNIE Zawiercie, marzec 2012 1 GRUPA KAPITAŁOWA 1. Zespół

Bardziej szczegółowo

Wymogi emisyjne. KSC S.A. Zakopane

Wymogi emisyjne. KSC S.A. Zakopane Doświadczenia eksploatacyjne w oczyszczaniu spalin z kotła OR 50-N w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Oddział Cukrownia Kluczewo w Stargardzie Szczecińskim Jerzy Opieka Wymogi emisyjne Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Paleniska rusztowe w aspekcie norm emisji zanieczyszczeń.

Paleniska rusztowe w aspekcie norm emisji zanieczyszczeń. Żerdziny 09.09.2013r. Andrzej Zuber, Prezes Zarządu EKOZUB. Sp. z o.o. Paleniska rusztowe Paleniska rusztowe w aspekcie norm emisji zanieczyszczeń. Aktualne wymagania Unii Europejskiej idą w kierunku ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW

KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW Konferencja Alternatywne technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów 7 październik 2010r. 1 Prawo Podstawowym aktem prawnym regulującym

Bardziej szczegółowo

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia

Spalarnia. odpadów? jak to działa? Jak działa a spalarnia Grzegorz WIELGOSIŃSKI Politechnika Łódzka Spalarnia odpadów jak to działa? a? Jak działa a spalarnia odpadów? Jak działa a spalarnia odpadów? Spalarnia odpadów komunalnych Przyjęcie odpadów, Magazynowanie

Bardziej szczegółowo

Modernizacje kotłów w cukrowniach Südzucker Polska

Modernizacje kotłów w cukrowniach Südzucker Polska Modernizacje kotłów w cukrowniach Südzucker Polska Dobrowolski Maciej Smoła Paweł Suedzucker Polska Zakopane, Maj 2008 Plan prezentacji SR: Przeniesienie i rozbudowa kotła OR-32 z ML, Montaż turbozespołu

Bardziej szczegółowo