Green Program Połaniec Poland Ostrołęka,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Green Program Połaniec Poland Ostrołęka, 22-23. 03. 2012"

Transkrypt

1 Green Program Połaniec Poland Ostrołęka, Main Events 2008

2 Zakres prezentacji 1. Informacje ogólne o Elektrowni 2. Kalendarium rozwoju projektów biomasowych 3. Wspołspalanie biomasy 3.1 Wspołspalanie biomasy leśnej 3.2. Współspalanie biomasy pozaleśnej (agro) 4. Spalanie biomasy 4.1. Budowa jednostki wytwórczej Zielony Blok 4.2. Logistyka wewnętrzna zarządzania biomasą 4.3. Dokumentacja fotograficzna inwestycji 2

3 1. Informacje ogólne o Elektrowni Elektrownia cieplna, kondensacyjna z otwartym obiegiem chłodzenia (pobór wody z Wisły) Paliwo podstawowe węgiel kamienny dostarczany z Dolnego Śląska i z Zagłębia Lubelskiego Udział w produkcji krajowej energii elektrycznej na poziomie 5,5%. Produkcja około 8 mln MWh rocznie Moc zainstalowana 1800 MW (osiem bloków energetycznych po 225 MW) Od roku produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przez współspalanie biomasy z węglem Od listopada możliwość odsiarczania spalin ze wszystkich bloków 3

4 2. Kalendarium rozwoju projektów biomasowych , 2002 wykonanie testów współmielenia biomasy drzewnej i węgla Cel testów: Gromadzenie informacji/doświadczeń na temat współmielenia i współspalania z węglem biomasy leśnej określenie optymalnego rozmiaru zrębków biomasy leśnej współmielonej z węglem zbieranie informacji/doświadczeń na temat urządzeń do rozdrabniania drewna, przygotowanie zapytania ofertowego na wykonanie kompleksowej instalacji do rozładunku, magazynowania, rozdrabniania i dozowania biomasy do węgla styczeń 2004 podpisanie kontraktu z konsorcjum: MEKRO sp. z o. o. (Polska) METSO PAPER PORI OY (Finlandia) na wykonanie w systemie pod klucz instalacji do rozładunku, magazynowania, rozdrabniania i dozowania biomasy do węgla o wydajności rocznej 500 tys. ton

5 2. Kalendarium rozwoju projektów biomasowych , wrzesień podanie do kotła pierwszych zrębków drzewnych budowa dodatkowej linii do rozdrabniania drewna wyposażonej w rębak bębnowy o wydajności 250 tys. t/rok wykonanie linii do podawania biomasy pozaleśnej o wydajności 70 tys. t/rok , wrzesień podpisanie kontraktu na wykonanie linii do magazynowania i podawania biomasy pozaleśnej o wydajności rocznej do 400 tys. ton /2010 przygotowanie inwestycji Budowa jednostki wytwórczej Zielony Blok , marzec - podpisanie kontraktu na realizację pierwszego etapu inwestycji Budowa kotła fluidalnego opalanego w 100% biomasą 5

6 3. Współspalanie biomasy 6

7 3.1. Współspalanie biomasy leśnej Cel: Produkcja energii ze źródeł odnawialnych (tzw. zielonej energii Obniżanie emisji SO2, CO2 i pyłów do atmosfery Zmniejszenie ilości odpadów paleniskowych Poprawienie wyników ekonomicznych Instalacja rozdrabniania biomasy leśnej Efekty: Od momentu uruchomienia instalacji w 2004 r. zostało wyprodukowane ponad 3,7 TWh zielonej energii 7

8 3.1. Współspalanie biomasy leśnej schemat linii. Instalacja dozowania Silos buforowy Przenośnik taśmowy Linia pomocnicza dla drewna kawałkowego Rębak Podstawowa linia zasilająca Linia AGRO 8

9 3.1. Współspalanie biomasy leśnej c.d. Punkt dozowania biomasy Linia transportu drewna kawałkowego Silos buforowy biomasy Budynek rębaka Estakada transportowa zrębków Rozładunek drewna na pryzmę 9

10 3.1. Współspalanie biomasy leśnej parametry linii rozdrabniania 1. Wydajność linii głównej rozdrabniania t/godz. 2. Wydajność linii pomocniczej - 35 t/godz. 3. Pojemność zbiornika magazynowego biomasy m3 (ok.1000 t) 4. Roczna wydajność instalacji ton 10

11 3.2. Współspalanie biomasy pozaleśnej I etap 1. Rozporządzenie MG z narzuca wytwórcom energii zielonej konieczność stosowania biomasy pozaleśnej wraz z biomasą leśną do celów współspalania z węglem począwszy od roku W 2007 r. Elektrownia podejmuje decyzję o budowie I etapu linii do podawania biomasy pozaleśnej o wydajności t/rok. Instalacja pracuje od stycznia Pionowy przenośnik kubełkowy Zasobnik biomasy z przenośnikiem śrubowym Waga przenośnikowa 11

12 3.2. Współspalanie biomasy pozaleśnej - II etap 1. Rozpoczęcie inwestycji - wrzesień Szacunkowy koszt ok. 30 mln EUR 3. Wydajność linii ok. 400 tys. t/rok. 4. Uruchomienie linii grudzień Pojemność magazynów m3 (ok t). 12

13 3.2. Współspalanie biomasy pozaleśnej - II etap Stacja odpylania Pomieszczenie oczyszczania biomasy Rozładownia samochodowa biomasy Silosy magazynowe 1

14 3.2. Współspalanie biomasy pozaleśnej - II etap c.d. 14

15 4. Spalanie biomasy 1. Zmiana Rozporządzenia MG z dn przyspieszyła działania związane z realizacją inwestycji: Budowa jednostki wytwórczej Zielony Blok opalanej w 100% biomasą 2. W marcu 2010 rozpoczęto realizację pierwszego etapu tej inwestycji Budowa kotła fluidalnego ze złożem cyrkulacyjnym z terminem zakończenia listopad Wymagania prawa (Rozporządzenie MG z ) obligują inwestorów do zakończenia inwestycji przed r., co pozwoli na spalanie 80% biomasy leśnej i 20% biomasy pozaleśnej. 1. Zakładana produkcja energii zielonej z Zielonego Bloku MWh/r.

16 4.1. Budowa jednostki wytwórczej Zielony Blok Etap 1: Budowa kotła fluidalnego ze złożem cyrkulacyjnym

17 4.1 Korzyści z budowy Zielonego Bloku dla GSEP i środowiska mg/nm 3 (6% O2) Coal Unit Green Unit SO2 NOx Dust GWh Without the Green Unit With the Green Unit 1

18 4.1. Oczekiwane efekty i skutki Emisja CO2 Emisja neutralnego CO2 Produkcja energii elektrycznej przez Zielony Blok (około1,2 TWh) spowoduje redukcję emisji o około t CO2 rocznie w stosunku do jednostki opalanej węglem Produkcja energii elektrycznej Stan wyjściowy: o Blok nr 8: 225MW; o 8 Bloków (8 x 225MW) 1800MW Po zakończeniu inwestycji: o Zielony Blok205MW; o 8 Bloków (7 x 225MW + 1 x 205MW) = 1780MW Paliwo: Zużycie paliwa w 2009 Węgiel Biomasa pochodzenia leśnego Biomasa AGRO Przewidywane zapotrzebowanie na paliwo po 2012 r.: Efekt budowy Zielonego Bloku: Węgiel Biomasa pochodzenia leśnego Biomasa AGRO ~ 3 Mt/a ~ 0,6 Mt/a ~ 0,1 Mt/a ~ 3-4 Mt/a ~ 0,95 Mt/a ~ 0,25 Mt/a 18

19 4.1. Kocioł fluidalny FW ze złożem cyrkulacyjnym Walczak Separator Kocioł fluidalny ze złożem cyrkulacyjnym Foster Wheelera Wydajność i parametry pary świeżej: 158,3 kg/s; 535 ºC; 127,5 bar(a) Temperatura pary przegrzanej: 535 ºC Moc cieplna wprowadzona w paliwie 476,2 MWt Wydajność cieplna kotła : 447 MWt (ok. 205 MWe) Paliwo: Zrębki drzewne (80%) i biomasa pozaleśna (20%), Emisje w spalinach (przeliczone na 6% O2 suchych spalin): NO X 150 mg/m 3 n SO mg/m 3 n CO 100 mg/m 3 n Pył 20 mg/m 3 n Komora paleniskowa Katalizator spalin Elektrofiltr Podajniki biomasy Popiół lotny Intrex (przegrzewacz 3 st.) 19

20 4.1. Budowa kotła fluidalnego układ przygotowania i podawania biomasy Agro fuel handling CFB boiler plant Agro fuel storage Wood chip storage Wood handling and chipping 20

21 4.2. Logistyka wewnętrzna zarządzania biomasą Punkt rozładowczy AGRO Magazyn wiata dla AGRO punkt oczyszczania agro Planowana pojemność magazynów i pow. składowych dla biomasy w obszarze Elektrowni: AGRO: Silosy m3 zapas na 14 dni Wiaty m3 Leśna: magazyn zrębków m3 zapas. Place składowe m3 na 15 dni Unloading area from rail wagons dołek rozładowczy agro rozładownia samochodów Planowana pojemność składow. zewnętrznych biomasy leśnej pozwoli na zwiększenie zapasu na kolejne 15 dni Tor kolejowy Silos AGRO waga silosy dla AGRO Legenda: Istniejące instalacj e biomasowe Place składowe biomasy lesnej w budowie PT PT 22 Magazyn zrębków Magazyn (A-barn) zrębków (A-barn) BIOMASS II Tor kolejowy Instalacj e biomasowe w budowie Do kotła Zrębki Punkt dozowania agro Unloading area from rail wagons Plac składowy biomasy leśnej zrębki Przesiewacz Dołek rozładowczy Składowisko otwarte zrębków Istniejąca linia rozdrabniania Nowa linia rozdrab. drewna Drewno kawałkowe Punkt rozładowczy zrębków Tor kolejowy ENERGY EUROPE & INTERNATIONAL p. 21

22 4.3. Dokumentacja fotograficzna inwestycji - model 22

23 4.3. Dokumentacja fotograficzna inwestycji - układ podawania biomasy 23

24 4.3. Dokumentacja fotograficzna inwestycji c.d. 24

25 4.3. Dokumentacja fotograficzna inwestycji - magazyn zrębków drzewnych; w głębi silosy biomasy agro 25

26 4.3. Dokumentacja fotograficzna inwestycji - zbiornik buforowy biomasy agro dla zielonego bloku 26

27 Dziękuję za uwagę Ostrołęka,

28 Produkcja zielonej energii z biomasy w Polsce. 2 8

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji

Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Operator Systemu Zielonych Inwestycji w Polsce Realizacja projektów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji Green Investment Scheme (GIS) w

Bardziej szczegółowo

LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski

LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski LNG własnosci i zastosowanie Michał Bagniewski Skroplony gaz ziemny czyli Liquefied Natural gas (LNG) produkowany jest poprzez obniżanie temperatury gazu poniżej punktu wrzenia i jego oczyszczanie. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energia w gospodarstwie rolnym przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy INSTYTUTU ENERGII ODNAWIALNEJ z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energia w gospodarstwie rolnym Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul.

Bardziej szczegółowo

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Wersja 20 Warszawa, 12 listopada 2013 Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny, prezentuje wyniki prac analitycznych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju

Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju Andrzej Kassenberg Instytut na rzecz Ekorozwoju Konferencja p.t. Ochrona klimatu szansą dla gospodarki i społeczeństwa organizowana przez Komisję Środowiska Senatu R.P. i Instytut na rzecz Ekorozwoju Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Autor: Marcin Łapa 1. Wprowadzenie Początek XXI wieku niesie ze sobą poważne zmiany dotyczące wytwarzania energii. Ludzkość powoli uświadamia sobie, że bazujemy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG Olsztyn, sierpień 2012 Wykonanie: WARMIŃSKO MAZURSKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. ul. Kopernika 46A 10-513

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

3. Proces roztwarzania siarczynowego

3. Proces roztwarzania siarczynowego 3. Proces roztwarzania siarczynowego Wielkość produkcji mas celulozowych siarczynowych jest dużo mniejsza od produkcji mas celulozowych siarczanowych, przy czym masy siarczynowe są stosowane w papiernictwie

Bardziej szczegółowo

Plany do 2020, czyli myśl globalnie działaj lokalnie Marek Ściążko Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. >1.5 t węgla/osobę 1

Plany do 2020, czyli myśl globalnie działaj lokalnie Marek Ściążko Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. >1.5 t węgla/osobę 1 Plany do 2020, czyli myśl globalnie działaj lokalnie Marek Ściążko Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla >1.5 t węgla/osobę 1 Stan aktualny Węgiel, jako surowiec energetyczny poddawany jest krytyce z uwagi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA Projekt z dnia o odnawialnych źródłach energii 1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

STAN OBECNY I STRATEGIA ROZWOJU BRANŻY WĘGLA BRUNATNEGO W I POŁOWIE XXI WIEKU W POLSCE

STAN OBECNY I STRATEGIA ROZWOJU BRANŻY WĘGLA BRUNATNEGO W I POŁOWIE XXI WIEKU W POLSCE GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2010 Tom 5 Zeszyt 3 Antoni TAJDUŚ, Piotr CZAJA, Zbigniew KASZTELEWICZ Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków STAN OBECNY I STRATEGIA ROZWOJU BRANŻY WĘGLA BRUNATNEGO W I POŁOWIE XXI WIEKU

Bardziej szczegółowo

Raport na temat propozycji uwolnienia mocy przyłączeniowej dla nowych elektrowni wiatrowych. Spis treści

Raport na temat propozycji uwolnienia mocy przyłączeniowej dla nowych elektrowni wiatrowych. Spis treści Warszawa, Maj 2015 Raport na temat propozycji uwolnienia mocy przyłączeniowej dla nowych elektrowni wiatrowych Uwolnić Moc Polskiej Elektroenergetyki Instytut Jagielloński Spis treści 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo