PROFESJONALNY MENEDŻER SZKOLEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROFESJONALNY MENEDŻER SZKOLEŃ"

Transkrypt

1

2 PROFESJONALNY MENEDŻER SZKOLEŃ Do kogo jest skierowany Profesjonalny Menedżer Szkoleń? Profesjonalny Menedżer Szkoleń adresowany jest do wszystkich osób zarządzających polityką szkoleniową w swoich organizacjach, zainteresowanych nabyciem oraz pogłębieniem wiedzy z zakresu najnowszych koncepcji, metod, technik zarządzania szkoleniami. Co jest celem programu? podniesienie kompetencji i profesjonalizmu środowiska zawodowego specjalistów odpowiedzialnych za skuteczną realizację procesów szkoleniowo-rozwojowych w organizacji, przełożenie nabytych i rozwijanych umiejętności na faktyczną poprawę parametrów sukcesu biznesowego oraz procesów strategicznych dla firmy. Dlaczego warto wziąć udział w programie? kompleksowy program obejmujący całość zagadnień polityki szkoleń, małe grupy warsztatowe (do 12 osób), odniesienie do międzynarodowych standardów kompetencyjnych (model ASTD American Society for Training and Development), proces nauki nastawiony na wdrożenie rozwiązań, narzędzi będących usprawnieniem polityki szkoleniowej, wiarygodna weryfikacja kompetencji uczestników: testy wiedzy, praktyczne wdrożenia, stały kontakt z ekspertami potwierdzona certyfikatem PMS, nowoczesne narzędzia, sprawdzone koncepcje, praktyczne rozwiązania do zastosowania już następnego dnia w pracy, zapewnienie pełnej wymiany doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami, renomowane organizacje, doświadczeni trenerzy, którzy osobiście pracowali jako menedżerowie HR w dużych organizacjach lub wdrażali projekty konsultingowe, bardzo korzystne warunki cenowe zakupu.

3 PROGRAM CERTYFIKACYJNY PROFESJONALNY MENEDŻER SZKOLEŃ Certyfikat mogą uzyskać jedynie profesjonaliści decydujący się na uczestnictwo w cyklu 6 dwudniowych warsztatów, którzy z powodzeniem przejdą proces oceny kompetencji. Elementy składowe Programu: PRETEST kompetencji szkoleniowych, który dostępny jest na stronie wykonanie pre-testu nie zobowiązuje do uczestnictwa w programie, ale osoby deklarujące udział w PMS powinny go wypełnić, UDZIAŁ w sześciu dwudniowych warsztatach, REALIZACJA PROJEKTU WDROŻENIOWEGO w swojej organizacji bądź we współpracy z organizacją klienta. Temat i zakres projektu wdrożeniowego wybiera się w odniesieniu do bieżących potrzeb firmy, opcjonalnie korzystając z dostępnej listy tematów wdrożeniowych, POSTTEST pokazujący stopień opanowania wiedzy i umiejętności z cyklu warsztatów, CERTYFIKAT - w swojej treści będzie potwierdzał enumeratywnie zakres wiedzy i umiejętności opanowanych w ramach uczestnictwa w Programie oraz zakres zrealizowanego Projektu Wdrożeniowego. Certyfikat zostanie wydany wspólnie przez wszystkie organizacje tworzące konsorcjum Programu. W tej formie stanowi on wiarygodne potwierdzenie spełniania określonych standardów kompetencyjnych oraz daje możliwość weryfikacji (opis i prezentacja Projektu Wdrożeniowego jest archiwizowana i udostępniana na życzenie).

4

5 CYKL DWUDNIOWYCH WARSZTATÓW Wszystkie zajęcia mają charakter warsztatowy, z uwzględnieniem dużej roli dyskusji między uczestnikami i wymiany doświadczeń. Programy bazują na podejściu maksymalnie narzędziowym i praktycznym, a treści znajdują swoje odniesienie do wymogów kompetencyjnych określonych w amerykańskich standardach, opracowanych przez ASTD (American Society for Training and Development), największą organizację profesjonalistów z obszaru szkoleń i rozwoju na świecie. Grupy liczą do 12 uczestników, a każdy warsztat jest prowadzony przez doświadczonych trenerów lub konsultantów. Do każdego z warsztatów uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne w postaci segregatora. WARSZTAT NR 1. STRATEGIA I POLITYKA SZKOLEŃ w efekcie tego warsztatu uczestnicy będą między innymi: znać szerokie spektrum form i metod dydaktycznych w odniesieniu do różnorodnych podejść do rozwoju potencjału ludzi w organizacji, przekładać cele firmy na cele polityki rozwoju zasobów ludzkich, definiować ramy strategii szkoleniowej wspierającej cele biznesowe organizacji, integrować politykę rozwoju pracowników z innymi elementami zarządzania ludźmi, znać 10-cio etapowy Proces Szkoleniowy (według modelu Leslie Rae), znać 5 obszarów wsparcia efektywności projektów szkoleniowych, identyfikować zastosowanie Modelu Donalda Kirkpatricka, tworzyć komunikatywne formy raportowania efektywności działań szkoleniowych. WARSZTAT NR 2. NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI w efekcie tego warsztatu uczestnicy będą między innymi: znać obszary Analizy Uwarunkowań Skutecznego Szkolenia (AUSS), wiedzieć jak wyznaczać i formułować cele szkoleniowe z wykorzystaniem modelu Kirkpatricka i zasady SMART, umieć przygotowywać specyfikacje projektów szkoleniowych, umieć zastosować narzędzia wyboru wykonawcy (macierz kryteriów, referencje, sampling itp.), aranżować przygotowanie motywacyjne i merytoryczne uczestników szkolenia, umieć przygotować lub ocenić profesjonalne materiały szkoleniowe oraz różnego typu pomoce procesu dydaktycznego, projektować skutecznie narzędzie do tworzenia Planów Działań Poszkoleniowych (PDP), umieć zapewnić maksymalne wsparcie dla transferu zdobytych lub zwiększonych kompetencji na stanowisku pracy, wspierać ocenianie efektów szkoleniowych na poziomie zmiany w działaniach pracowników i efektach ich pracy.

6 WARSZTAT NR 3. DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH w efekcie tego warsztatu uczestnicy poznają między innymi: elementy systemu diagnozy, kryteria skutecznego systemu diagnozy potrzeby szkoleniowej, przegląd stosowanych systemów do Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych, zasady doboru odpowiedniego systemu do specyfiki organizacji, narzędzia zbierania informacji o potrzebach szkoleniowych, optymalizacja struktury Rocznego Planu Szkoleń (z budżetem), identyfikacja Potrzeb Szkoleniowych w zarządzaniu sytuacyjnym, kryteria skuteczności Analizy Potrzeby Szkoleniowej. WARSZTAT NR 4. OCENA EFEKTYWNOŚCI I RENTOWNOŚCI w efekcie tego warsztatu uczestnicy będą między innymi: szacować rentowność wybranych inwestycji szkoleniowej, (procesowy model ROI, J.J. Phillipsa), izolować efekty szkoleniowe od innych czynników wpływających na zmiany parametrów w firmie, zamieniać efekty szkoleniowe na wartości pieniężne, mieć pragmatyczne argumenty do promowania szkoleń jako opłacalnej inwestycji, a nie jedynie kosztu, umieć zaprojektować proces oceny efektów szkoleniowych adekwatnie do rodzaju i rangi projektu szkoleniowego, wiedzieć jak pozyskiwać zaangażowanie innych uczestników procesów szkoleniowych do procesu oceny efektów szkoleniowych, ze szczególnym naciskiem na kadrę kierowniczą, identyfikować wrażliwe obszary efektywności szkoleniowej, konstruować wybrane narzędzia oceny efektywności szkoleniowej, wzbogacić swoje raportowanie o efektywności szkoleń w elementy wskaźnikowe.

7 WARSZTAT NR 5. ZARZĄDZANIE COACHINGIEM W ORGANIZACJI w efekcie tego warsztatu uczestnicy będą między innymi: rozumienie istoty coachingu: Czy jest i czym nie jest coaching, obszary zastosowania tego narzędzia, ograniczenia i bariery dla rozwiązań coachingowych, budowanie w organizacji wsparcia dla coachingu, rozumienie środowiska coachingu standardów, szkół, źródeł akredytacji, kompetencje wymagane w procesie coachingu, zarządzanie jakością: wybór i selekcja coachów, monitorowanie przebiegu procesów coachingowych, coaching w roli menedżera, budowanie i projektowanie programów coachingowych zorientowanych na konkretne potrzeby, integrowanie coachingu z procesami zarządzania (HR i biznesowymi). WARSZTAT NR 6. KULTURA PROSZKOLENIOWA FIRMY w efekcie tego warsztatu uczestnicy będą między innymi: znać model Kwintetu Uczestników Procesów Szkoleniowych oraz jego wykorzystanie w budowaniu organizacji uczącej się, umieć budować pozytywne i efektywne relacje z różnymi uczestnikami procesu szkoleniowego, a w szczególności z klientem wewnętrznym, umieć udzielać właściwej informacji zwrotnej uczestnikom procesu szkoleniowego, umieć promować politykę szkoleniową językiem korzyści klienta wewnętrznego, znać sposoby pozyskiwania zaangażowania kierownictwa liniowego w proces szkoleniowy, umiejętnie promować kulturę i mechanizmy dzielenia się wiedzą w ramach organizacji, kreować wśród pracowników kulturę organizacji nastawioną na rozwój.

8 EKSPERCI Paweł Kopijer Certyfikowany konsultant, trener i coach: Model ROI J.J.Phillips, metodologia HPI, programy LMI, Paul J. Meyer. Autor Modelu SEB (narzędzie usprawniania procesów szkoleniowych i oceny efektywności). Autor wielu publikacji i opracowań o tematyce zarządzania ludźmi (Home & Market, Serwis HR, Rzeczpospolita, CH Beck). Specjalizacja w PMS narzędzia zarządzania szkoleniami Jacek Małkowski Jedna z dwóch osób w Polsce posiadająca unikalne doświadczenie w realizacji projektów badania rentowności projektów szkoleniowych. Autor szeregu publikacji z zakresu HR, twórca interaktywnych narzędzi wspierających realizację polityki szkoleniowej tworzonych dla wydawnictwa Wolters Kluwer. Specjalizacja w PMS ocena efektywności i rentowności szkoleń Grzegorz Filipowicz Ewa Zięcina Posiada osiemnastoletnie doświadczenie w branży szkoleniowokonsultingowej. Twórca autorskiego Modelu Kompetencji Zawodowych oraz Inwentarza Zadań Organizacyjnych - NOMINO. Autor książek: Zarządzanie Kompetencjami Zawodowymi, Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników, jak również licznych publikacji z zakresu ZZL, Zarządzania Kompetencjami, Human Performance Improvement i kultury organizacyjnej. Specjalizacja w PMS strategia i polityka szkoleń Założyciel i wiodący konsultant ACC coach (akredytacja w ICF), konsultant HR. Pracuje z klientami korporacyjnymi i indywidualnymi w takich obszarach jak: przywództwo, zarządzanie ludźmi, komunikacja i budowanie relacji, rozwój osobisty, integralność wewnętrzna i balans w życiu. Specjalizacja w PMS coaching w organizacji Monika Ziaja Trener i konsultant. Prowadzi zajęcia w obszarze Diagnozy Potrzeb Szkoleniowych i Systemów Oceny Efektywności. Realizowała projekty kompleksowego wdrażania systemów szkoleniowych. Obecny główny obszar specjalizacji to optymalizacja rozwoju kompetencji w organizacjach biznesowych. Specjalizacja w PMS diagnoza potrzeb szkoleniowych Agnieszka Zielonka Sujkowska Trener, praktyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, licencjonowany Trener Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, nauczyciel mianowany MENiS, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizacja w PMS kultura proszkoleniowa firmy

9 ORGANIZATORZY I PARTNERZY Organizator: Fundacja Obserwatorium Zarządzania Partnerzy: 2C Consulting Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego Obserwatorium Zarządzania Coaching Center Certyfikacja: ASTD - American Society for Training and Development Patronat merytoryczny: IFTDO - International Federation of Training and Development Organisations PMS bazuje na Modelu Kompetencji ASTD, a także jest zgłoszony do procesu akredytacyjnego w ramach IFTDO (International Federation of Training and Development Organizations). KOSZT UCZESTNICTWA W PROGRAMIE Cena pełnego cyklu PMS: 8800 PLN + 23% VAT W ramach ceny uczestnicy otrzymują: możliwość sprawdzenia wiedzy z zakresu zarządzania szkoleniami w preteście oraz postteście (on-line), uczestnictwo w cyklu sześciu warsztatów (w cenie wszystkie materiały dydaktyczne, serwis kawowy oraz lunch podczas zajęć), możliwość skorzystania ze wsparcia merytorycznego tutora przy projekcie wdrożeniowym, zniżki na dodatkowe warsztaty eksperckie nie objęte programem cyklu. Cena pojedynczego warsztatu (oferta kafeteryjna): 1990 PLN + 23% VAT Pełny regulamin udziału w Programie PMS dostępny jest na stronie internetowej Programu.

10

11

12

OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PARP ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W MSP

OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PARP ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W MSP OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PARP ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W MSP 13 MARCA 2014, POZNAŃ 1. Ramowy harmonogram seminarium

Bardziej szczegółowo

III edycja projektu SZKOLENIA W POLSCE. Era Profesjonalizacji WARSZTATY: I. Coaching lekarstwem na wszystko?

III edycja projektu SZKOLENIA W POLSCE. Era Profesjonalizacji WARSZTATY: I. Coaching lekarstwem na wszystko? III edycja projektu SZKOLENIA W POLSCE Era Profesjonalizacji WARSZTATY: I. Coaching lekarstwem na wszystko? II. Wzorce zarządzania i tworzenia relacji, czyli wykorzystanie Analizy Transakcyjnej w szkoleniach

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji

Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji Kapitał Ludzki Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji Organizatorzy: Współpraca: www.katalizatorinnowacji.pl Katalizator Innowacji Katalizator Innowacji usługi doradcze dla biznesu

Bardziej szczegółowo

Human Partner Sp. z o. o.

Human Partner Sp. z o. o. JESIENNA OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH Human Partner Sp. z o. o. 1 Szkolenia nic nie zmieniają w życiu firm y. Nie usprawniają jej działania, nie zwiększają zysków ani nie obniżają kosztów. Cóż z tego, że

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Kompleksowe podejście do planowania strategii w obszarach funkcjonalnych JEDNOSTKI BIZNESOWE PIONY DZIAŁY ZESPOŁY Strategic Pathfinding www.xellect.com www.gomodelcanvas.com

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym

Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program realizowany we współpracy z Franklin University, USA Pierwszy i jedyny Program MBA z partnerem amerykańskim w województwie

Bardziej szczegółowo

* Metodologia Business HR Technology jest wyłączną własnością Fundacji Projekt Polacy.

* Metodologia Business HR Technology jest wyłączną własnością Fundacji Projekt Polacy. Szanowni Państwo! Fundacja Projekt Polacy proponuje zwiększenie wyników finansowych Państwa organizacji poprzez zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu Business HR doskonalących skuteczność

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 100 miejsc Zajęcia i materiały w języku polskim! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) edycja 2015 Wizja poprawia jakość przywództwa Advanced

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca Advanced Executive Education UWAGA: Tylko 100 miejsc. Start od września 2012 r. Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

ROZVIYAK szkoła trenerów organizacji

ROZVIYAK szkoła trenerów organizacji ROZVIYAK szkoła trenerów organizacji Szkoła Trenerów Organizacji ROZVIYAK to jedna z najlepszych szkół trenerów biznesu w Polsce. Dotychczas w ramach 31 edycji szkoleń wykształciliśmy 372 trenerów biznesu.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami Zarządzanie Projektami Zawartość oferty: I. WSTĘP II. METODY KSZTAŁCENIA III. WARUNKI REKRUTACJI IV. PROGRAM V. KADRA DYDAKTYCZNA VI. ORGANIZACJA ZAJĘĆ VII. CENA VIII. AKTUALNY HARMONOGRAM IX. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów TYLKO 100 MIEJSC ZAJĘCIA I MATERIAŁY W JĘZYKU POLSKIM! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) EDYCJA 2016 Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016 Nowe tematy,

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo