SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY WWW.CERTYFIKATPMS.PL"

Transkrypt

1 SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY

2 PROFESJONALNY MENEDŻER SZKOLEŃ Z perspektywy Organizatora Z perspektywy Eksperta Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniowo doradczym Programie Certyfikacyjnym Profesjonalny Menedżer Szkoleń (PMS). Celem Programu jest dostarczenie Uczestnikom praktycznych rozwiązań, które usprawnią procesy szkoleniowo rozwojowe w organizacji. Program Certyfikacyjny PMS jest skierowany do wszystkich osób, które zarządzają polityką szkoleniową w swoich organizacjach, jak również do tych, którzy są zainteresowani nabyciem wiedzy z zakresu najnowszych koncepcji, metod oraz technik zarządzania szkoleniami. Proces nauki w Programie Profesjonalny Menedżer Szkoleń jest nastawiony na wdrożenie praktycznych rozwiązań, nowoczesnych narzędzi, które można wykorzystać w zarządzaniu szkoleniami. Jesteśmy przekonani, iż wiedza zdobyta w ramach Programu Certyfikacyjnego Profesjonalny Menedżer Szkoleń przyczyni się do osiągnięcia założonych celów strategicznych Państwa organizacji. Z życzeniami rozwoju zawodowego, Agnieszka Żebrowska Szkolenia i inne formy aktywnej edukacji coraz częściej towarzyszą różnym rolom zawodowym. Sam od wielu lat jestem zarówno szkoleniowcem, jak i konsultantem wspierającym organizację we wdrażaniu różnorodnych rozwiązań w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Szkolenia dominowały w moim życiu przez kilkanaście lat przez co miałem okazję zaobserwować jak wielkie zmiany dokonały się w tym obszarze w ciągu dwóch dekad. Teraz nie wystarczy już być szkoleniowcem. Aby profesjonalnie zarządzać procesem rozwoju pracowników musimy być ekspertami w zakresie analiz efektywności pracowników, audytu kompetencji, budowania ścieżek kariery, doboru metod szkoleniowych, badania efektywności programów szkoleniowych etc. Na szczęście wszystkie działania związane ze szkoleniami można opisać w kategoriach spójnego procesu począwszy od diagnozy potrzeb poprzez realizację aż po ocenę efektów. Procesem tym możemy dość precyzyjnie zarządzać, dlatego też często używamy sformułowania zarządzanie szkoleniami. A skoro mówimy o zarządzaniu to niezbędna okazuje się postać menedżera szkoleń. Jest to rola zarówno niezwykle wymagająca, jak i pasjonująca pod warunkiem, że jesteśmy do niej dobrze przygotowani. We wszystkich tych i wielu innych sytuacjach profesjonalne podejście do tematu wymaga przyswojenia szeregu narzędzi, zasad i technik pracy. W moim odczuciu Program Profesjonalny Menedżer Szkoleń jest właśnie płaszczyzną edukacji i wymiany doświadczeń osób, które w sposób profesjonalny chcą zarządzać procesem szkoleń. Grzegorz Filipowicz Koordynator projektu Fundacja Obserwatorium Zarządzania Przewodniczący Rady Programowej Profesjonalny Menedżer Szkoleń

3 DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU Program PMS funkcjonuje na rynku szkoleniowym od pięciu lat. O wartości Programu przekonało się ponad 300 certyfikowanych Absolwentów! W mojej ocenie największą wartością Programu PMS jest budowanie przekonania, że szkolenia są dla pracodawcy inwestycją i jako takie muszą być rentowne. Zaletą jest również to, że uczestnicy wykorzystują zdobytą wiedzę prowadząc w swoich organizacjach projekty wdrożeniowe. W moim przypadku zaowocowało to wdrożeniem pełnego procesu szkoleń związanego z efektywnym rozwijaniem pracowników. Mam poczucie, że szkolenia nie są zagrożone marnotrawstwem potrzeby pracowników są rzeczowo analizowane, a ocena efektywności szkoleń wymusza wdrożenie nowych umiejętności na stanowisku pracy, co ma wpływ na biznesowy wynik organizacji. Katarzyna Kobylińska Techno Service S.A. Certyfikowany Profesjonalny Menedżer Szkoleń Udział w Programie PMS był dla mnie niezwykle cenny jako kolejny krok w rozwoju mojej kariery zawodowej, podnoszenia umiejętności i rozwijania kompetencji. Szkolenia ukierunkowane są na dynamiczny rozwój kompetencji osób związanych ze szkoleniami poprzez naukę o dostępnych narzędziach oraz wdrożenie ich w kulturę organizacyjną firmy. Na uwagę zasługuje także elastyczność prowadzących i ich indywidualne podejście do uczestników. Szkolenia w ramach Programu nastawione są na rozwój, zmianę i efekt. Paulina Rutkowska LexisNexis Polska Uczestniczka Programu PMS Z przyjemnością wyrażam pozytywną opinię na temat przeprowadzenia cyklu szkoleń Profesjonalny Menedżer Szkoleń. Realizowane szkolenia charakteryzowały się profesjonalnym przygotowaniem pod względem merytorycznym. Rzetelna wiedza i doświadczenie trenerów umożliwiły przyswojenie szerokiej wiedzy i wielu niezbędnych informacji. Atutem Programu jest możliwość opracowania i wdrożenia projektu pod opieką eksperta. Aleksandra Pańkowska Huf Polska Uczestniczka Programu PMS Korzyści z uczestnictwa w Programie Profesjonalny Menedżer Szkoleń WSPARCIE MERYTORYCZNE opracowanie projektu wdrożeniowego przy wsparciu eksperta Programu dostęp na czas realizacji Programu do profesjonalnego narzędzia do zarządzania procesami szkoleniowymi trainingbot dostęp do specjalistycznych publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi członkostwo w Polish Society for Training & Development możliwość uczestniczenia w działaniach specjalistycznej grupy społecznościowej ekspertów w dziedzinie zarządzania szkoleniami, dostęp do wewnętrznych opracowań PROMOCJA ABSOLWENTÓW BUDOWANIE WIZERUNKU EKSPERTA możliwość prowadzenia wybranych modułów szkoleniowych w ramach Programu współpraca redakcyjna z branżowymi pismami z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi publikacja projektu wdrożeniowego na łamach Przeglądu Konsultingowego MERITUM prezentacja projektu wdrożeniowego podczas konferencji realizowanych przez Organizatora Programu oraz Partnerów Merytorycznych wystąpienie w charakterze prelegenta SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY

4 PROCES CERTYFIKACJI 1. NABYCIE KOMPETENCJI 2. PROJEKT WDROŻENIOWY 96 GODZIN SZKOLENIOWYCH NOWOCZESNE PRETEST/POSTTEST WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE KONSULTACJE Z EKSPERTAMI ZARZĄDZANIE COACHINGIEM W ORGANIZACJI KULTURA I PARTNERSTWO ROZWOJU STRATEGIA I POLITYKA SZKOLEŃ STANDARDY I Każdy Uczestnik realizujący cały cykl szkoleń ma możliwość opracowania projektu wdrożeniowego pod opieką jednego z ekspertów Programu Tutora. PROJEKT WDROŻENIOWY POWINIEN: przedmiotowo dotyczyć projektu szkoleniowego zrealizowanego, wykonywanego bądź przygotowywanego przez Uczestnika Programu, być opracowany w formie pozwalającej na jego publikację i/lub prezentację. OCENA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI DIAGNOZA POTRZEB SZKO- LENIOWYCH Tutor projektu wdrożeniowego rekomenduje Uczestnika do certyfikacji. Ukończenie szkoleń i zatwierdzenie projektu wdrożeniowego przez Radę Programową oznacza przyznanie Certyfikatu Profesjonalnego Menedżera Szkoleń. Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować już po niej. Henry Ford

5 SZKOLENIA W RAMACH PROGRAMU 1. STRATEGIA I POLITYKA SZKOLEŃ Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do budowy strategii szkoleniowej na bazie strategii rozwoju i diagnozy potrzeb rozwojowych organizacji. W trakcie szkolenia wykorzystujemy zarówno sprawdzone koncepcje zarządzania, jak i przykłady dobrych praktyk. Uczestnicy przygotowują opracowania odnoszące się do własnych organizacji. Określanie strategii organizacji w kategoriach użytecznych dla obszaru ZZL Przekładanie celów firmy na cele polityki rozwoju zasobów ludzkich Definiowanie ram strategii szkoleniowej wspierającej cele biznesowe organizacji Planowanie działań szkoleniowo rozwojowych Elementy budżetowania procesów szkoleniowych Przygotowywanie dokumentacji i formalne wdrażanie strategii szkoleniowej Plan komunikacji Mechanizmy weryfikacji strategii i planów szkoleniowych 10 cio etapowy Proces Szkoleniowy (według modelu Leslie Rae) I OPRACOWANIA Wzór / szablon dokumentu strategia szkoleń Formatka planu szkoleniowego i komunikacji STRATEGIA SZKOLEŃ STRATEGIA ZZL STRATEGIA ORGANIZACJI 2. STANDARDY I REALIZACJI PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do wykorzystania podstawowych form i metod realizacji programów szkoleniowych. Dzięki zdobytej wiedzy Uczestnicy będą gotowi do budowania programów szkoleniowych na bazie różnorodnych metod ze szczególnym uwzględnieniem nowych koncepcji i podejść w tym zakresie. MODEL ETAPY PROCESU SEB Etapy procesów szkoleniowo rozwojowych Informatyczne narzędzia zarządzania procesem szkoleniowym. Model SEB jako narzędzie do profesjonalnego zaplanowania oceny efektywności szkolenia Formularz Specyfikacji Projektu Szkoleniowego Dobór metodologii do zakresu szkoleniowego Wykorzystanie różnorodnych form edukacyjnych w procesach szkoleniowych Plan działań poszkoleniowych oraz metodyka wspierania wdrożenia kompetencji I OPRACOWANIA Formularz Specyfi kacji Projektu Szkoleniowego Formatka Plan Działań Poszkoleniowych TRAININGBOT FORMULARZ SPS PLAN DOBÓR METOD PLAN DZIAŁAŃ SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY

6 SZKOLENIA W RAMACH PROGRAMU 3. DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Jakie potrzeby i wyzwania stoją przed fi rmą Czego fi rma oczekuje od pracowników ORGANIZACJA Celem szkolenia jest zapoznanie z metodami i systemami stosowanymi zarówno w Identyfikacji Potrzeby Szkoleniowej, jak i w Analizie Potrzeby Szkoleniowej oraz praktyką ich zastosowania. Dzięki tej wiedzy Uczestnicy będą wiedzieli jak dobierać, projektować i oceniać skuteczność narzędzi. Efektywność szkolenia a efektywność pracowników Metody oceny efektywności KPI Określenie zakresu zmian skuteczność szkolenia Ocena kompetencji pre i posttest Ankieta ewaluacji szkolenia Analiza i raportowanie wyników DZIAŁANIA KOMPETENCJE REAKCJA I OPRACOWANIA Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych Kwestionariusz diagnozy potrzeb rozwojowych fi rmy trainingbot moduł diagnostyczny Elementy systemu diagnozy Kryteria skutecznego systemu diagnozy potrzeby szkoleniowej Przegląd stosowanych systemów do Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych Zasady doboru odpowiedniego systemu do specyfiki organizacji Narzędzia zbierania informacji o potrzebach szkoleniowych Optymalizacja struktury Rocznego Planu Szkoleń (z budżetem) Identyfikacja Potrzeb Szkoleniowych w zarządzaniu sytuacyjnym. Kryteria skuteczności Analizy Potrzeby Szkoleniowej 4. OCENA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI BIZNESOWEJ SZKOLEŃ Celem szkolenia jest dostarczenie Uczestnikom wiedzy (metod i technik) oraz narzędzi niezbędnych do realizacji pomiaru efektywności i skuteczności szkoleń oraz zebranie doświadczeń związanych z przeprowadzeniem procesu takiego pomiaru. W konsekwencji umożliwi to rozpoczęcie samodzielnych działań związanych z pomiarem skuteczności i efektywności szkoleń. KOMPETENCJE REAKCJA ROI ZACHOWANIA I OPRACOWANIA Formatka do obliczania ROI Wzorcowa ankieta reakcji poszkoleniowej Przykładowy test kompetencji trainingbot moduł ewaluacji Strategiczne znaczenie pomiaru skuteczności i efektywności szkoleń dla organizacji Typowe mity i fakty związane z pomiarem skuteczności i efektywności szkoleń Kanon metodologiczny pomiaru efektywności: od D. Kirkpatricka, do J. Phillipsa Analiza i projektowanie narzędzi Izolowanie czynnika szkoleniowego oraz przełożenie na aspekt finansowy Case study pomiaru rentowności projektu szkoleniowego (ROI) Projektowe podejście do pomiaru efektywności

7 SZKOLENIA W RAMACH PROGRAMU 5. ZARZĄDZANIE COACHINGIEM W ORGANIZACJI Celem warsztatu jest przygotowanie Uczestników do efektywnego wdrożenia coachingu jako narzędzia wspomagającego rozwój pracowników. Dzięki zdobytej wiedzy Uczestnicy rozwiną umiejętności rozpoznawania potrzeb coachingowych, skutecznego projektowania i monitorowania procesów oraz tworzenia coachingu jako narzędzia systemowego. Rozumienie istoty coachingu: czym jest i czym nie jest coaching Obszary zastosowania coachingu Ograniczenia i bariery dla rozwiązań coachingowych Budowanie w organizacji wsparcia dla coachingu Kompetencje wymagane w procesie coachingu Ewaluacja coachingu Coaching w roli menedżera Budowanie i projektowanie programów coachingowych zorientowanych na konkretne potrzeby Integrowanie coachingu z procesami zarządzania (HR i biznesowymi) Zarządzanie jakością: wybór i selekcja coachów, monitorowanie przebiegu. procesów coachingowych I OPRACOWANIA Arkusz indywidualnego rozwoju trainingbot baza wiedzy i narzędzi rozwojowych SZKOLENIA COACHING DZIAŁANIA WŁASNE 6. KULTURA I PARTNERSTWO ROZWOJU Celem szkolenia jest prezentacja najlepszych koncepcji i praktyk oraz przygotowanie własnych rozwiązań umożliwiających efektywne wykorzystanie procesów szkoleniowych w organizacji adekwatnie do rozpoznanej kultury organizacji. PROMOCJA WSPARCIE Promowanie polityki szkoleniowej językiem korzyści klienta wewnętrznego w odniesieniu do kwintetu szkoleniowego Sposoby pozyskiwania zaangażowania kierownictwa liniowego w proces szkoleniowy Obszary wsparcia efektywności projektów szkoleniowych Wykorzystanie modelu Kwintetu Uczestników Procesów Szkoleniowych Metody wzmacniania efektów procesów szkoleniowych Budowanie, wspierającego rozwój, klimatu zaufania wokół działań pro-szkoleniowych w firmie Promowanie kultury dzielenia się wiedzą w ramach organizacji Kreowanie wśród pracowników kultury zaangażowania i rozwoju zawodowego I OPRACOWANIA Wzorcowy plan komunikacji procesów szkoleniowych Moduł trainingbota ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ ROZWÓJ NOWE PERSPEKTYWY KULTURA ROZWOJU SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY

8 ORGANIZATOR PARTNERZY MERYTORYCZNI PATRONI MEDIALNI FUNDACJA OBSERWATORIUM ZARZĄDZANIA UL. WIERTNICZA WARSZAWA TEL. (22) AGNIESZKA ŻEBROWSKA KOORDYNATOR PROJEKTU TEL. (22) MARCIN PIOTROWSKI MENEDŻER SPRZEDAŻY TEL. (22)

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Kompleksowe podejście do planowania strategii w obszarach funkcjonalnych JEDNOSTKI BIZNESOWE PIONY DZIAŁY ZESPOŁY Strategic Pathfinding www.xellect.com www.gomodelcanvas.com

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji

Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji Kapitał Ludzki Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji Organizatorzy: Współpraca: www.katalizatorinnowacji.pl Katalizator Innowacji Katalizator Innowacji usługi doradcze dla biznesu

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

* Metodologia Business HR Technology jest wyłączną własnością Fundacji Projekt Polacy.

* Metodologia Business HR Technology jest wyłączną własnością Fundacji Projekt Polacy. Szanowni Państwo! Fundacja Projekt Polacy proponuje zwiększenie wyników finansowych Państwa organizacji poprzez zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu Business HR doskonalących skuteczność

Bardziej szczegółowo

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty Inspiruj, motywuj, rozwijaj pasje, kształtuj pokolenia Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty KATALOG e-szkoleń 2014 SEKA.edu wyłączny przedstawiciel Skill Pill w Polsce Skill Pill to partner

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

III edycja projektu SZKOLENIA W POLSCE. Era Profesjonalizacji WARSZTATY: I. Coaching lekarstwem na wszystko?

III edycja projektu SZKOLENIA W POLSCE. Era Profesjonalizacji WARSZTATY: I. Coaching lekarstwem na wszystko? III edycja projektu SZKOLENIA W POLSCE Era Profesjonalizacji WARSZTATY: I. Coaching lekarstwem na wszystko? II. Wzorce zarządzania i tworzenia relacji, czyli wykorzystanie Analizy Transakcyjnej w szkoleniach

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PARP ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W MSP

OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PARP ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W MSP OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PARP ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W MSP 13 MARCA 2014, POZNAŃ 1. Ramowy harmonogram seminarium

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

METODYKA INTERIM MANAGEMENT

METODYKA INTERIM MANAGEMENT METODYKA INTERIM MANAGEMENT Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Interim Management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą POKL.08.01.01-14-029/12 Beneficjent: Stowarzyszenie Interim Managers Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo