SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY WWW.CERTYFIKATPMK.PL"

Transkrypt

1 SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY

2 PROFESJONALNY MENEDŻER KOMPETENCJI Z perspektywy Organizatora Z perspektywy Eksperta Szanowni Państwo, jest nam niezwykle miło zaprosić Państwa do udziału w szkoleniowo doradczym Programie Certyfikacyjnym Profesjonalny Menedżer Kompetencji (PMK). Od 2008 roku szkolimy przedstawicieli kadry kierowniczej z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o model kompetencji zawodowych. Celem Programu jest dostarczenie Uczestnikom nowoczesnych narzędzi z zakresu zarządzania kompetencjami, które usprawnią realizację procesów strategicznych w organizacji. Program Certyfikacyjny PMK jest skierowany do dyrektorów, menedżerów działów oraz wszystkich tych, którzy są zainteresowani kompetencjami w kontekście zarządzania organizacją. Mając na uwadze potrzeby naszych Uczestników, w Programie stawiamy na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, wysokiej klasy ekspertów, dostęp do specjalistycznych publikacji z zakresu ZZL. Jesteśmy przekonani, iż Program Profesjonalny Menedżer Kompetencji będzie dla Państwa cennym źródłem dobrych praktyk w zarządzaniu kompetencjami. Z życzeniami wielu sukcesów zawodowych, Agnieszka Żebrowska Zarządzanie Kompetencjami stało się w ostatniej dekadzie jedną z podstawowych perspektyw kształtowania polityki personalnej. Dzieje się tak w znacznej mierze dlatego, że mamy coraz więcej dobrych doświadczeń w tym obszarze, coraz lepsze narzędzia, a co najważniejsze jesteśmy coraz lepiej przygotowani do wykorzystania potencjału, jaki kryje się w tej koncepcji. W wielu organizacjach systemy kompetencyjne stały się czymś tak naturalnym jak systemy motywacyjne czy administracja kadrowa. Jednocześnie obserwujemy niezwykle dynamiczny rozwój praktycznych rozwiązań wykorzystujących modele kompetencyjne. Rozwija się przede wszystkim wykorzystanie systemów kompetencyjnych w kształtowaniu efektywności pracowników i organizacji. Zmieniają się metody oceny i rozwoju kompetencji. Dopracowywane zostają narzędzia i systemowe rozwiązania związane z kształtowaniem rozwojowej kultury organizacyjnej. Wszystko to powoduje, że Zarządzanie Kompetencjami z jednej strony jest nieustannie obszarem kreatywnego rozwoju, a z drugiej coraz bardziej wymaga profesjonalnego podejścia. Program Profesjonalny Menedżer Kompetencji (PMK) został pomyślany właśnie jako platforma pozwalająca zarówno profesjonalnie przygotować się do wdrożenia Zarządzania Kompetencjami, jak i poznać najnowsze trendy w tym obszarze. Jest to program dla profesjonalistów, którzy dużo wymagają od siebie i chętnie wykorzystują swój potencjał we własnych organizacjach. Grzegorz Filipowicz Koordynator projektu Fundacja Obserwatorium Zarządzania Przewodniczący Rady Programowej Profesjonalny Menedżer Kompetencji

3 DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU Program PMK funkcjonuje na rynku szkoleniowym od trzech lat. O wartości Programu przekonało się ponad 200 certyfikowanych Absolwentów! Funkcjonując w dzisiejszym świecie biznesu niezwykle istotne jest rozumienie czym są kompetencje, jaką rolę odgrywają zarówno z punktu widzenia własnego rozwoju zawodowego, jak i pełnionej roli pracodawcy rekrutującego odpowiednich pracowników taką wiedzę dostarcza Program Certyfikacyjny Profesjonalny Menedżer Kompetencji. Realizując poszczególne szkolenia Programu poznałam narzędzia pomocne w przygotowaniu i wdrożeniu Systemu Kompetencji Zawodowych. Marta Dębowska Wilkosz Doosan Babcock Energy Polska Certyfikowany Profesjonalny Menedżer Kompetencji Udział w Programie Certyfikacyjnym PMK wzbogacił i usystematyzował moją wiedzę w zakresie zarządzania ludźmi, a zwłaszcza w zakresie kompetencji zawodowych. Program był tak ułożony, by przechodząc od ogółu (strategia i cele firmy) do szczegółu (ocena pracowników i opracowanie programów rozwojowych) ujrzeć wagę kompetencji w procesie zarządzania organizacją. Istotnym elementem programu był aspekt praktyczny: ćwiczenia, oraz opracowanie na zakończenie cyklu, przy wsparciu mentora, programu wykorzystującego zdobytą wiedzę i wdrożenie go w organizacji. Anna Skubis HR Business Solutions Certyfikowany Profesjonalny Menedżer Kompetencji Program świetnie systematyzuje już posiadaną wiedzę na temat kompetencji, ale również dostarcza nowych źródeł poszukiwań. Uczestnictwo w Programie dało mi możliwość uczenia się od najlepszych w tej dziedzinie. Małgorzata Skorupska Grupa Radiowa Agory Uczestniczka Programu Korzyści z uczestnictwa w Programie Profesjonalny Menedżer Kompetencji WSPARCIE MERYTORYCZNE opracowanie projektu wdrożeniowego przy wsparciu eksperta Programu dostęp do platformy kompetencyjnej wraz z pakietem punktów do wykorzystania dostęp do specjalistycznych publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi członkostwo w Polish Society for Training & Development możliwość uczestniczenia w działaniach specjalistycznej grupy społecznościowej ekspertów w dziedzinie zarządzania kompetencjami, realizacji badań, dostęp do wewnętrznych opracowań PROMOCJA ABSOLWENTÓW BUDOWANIE WIZERUNKU EKSPERTA możliwość prowadzenia wybranych modułów szkoleniowych w ramach Programu współpraca redakcyjna z branżowymi pismami z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi publikacja projektu wdrożeniowego na łamach Przeglądu Konsultingowego MERITUM prezentacja, opracowanego w ramach Programu, projektu wdrożeniowego podczas konferencji realizowanych przez Organizatora Programu oraz Partnerów Merytorycznych wystąpienie w charakterze prelegenta SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY

4 PROCES CERTYFIKACJI NABYCIE KOMPETENCJI PRETEST z zakresu zarządzania kompetencjami pozwala Uczestnikom ocenić poziom wiedzy SZKOLENIA 96 godzin (6 dwudniowych sesji) 1. System kompetencji zawodowych 2. Tworzenie opisów kompetencji i stanowisk pracy 3. Audyt kompetencyjny & narzędzia IT 4. Rekrutacja i selekcja 5. System ocen pracowniczych oraz AC/DC 6. Budowanie programów rozwoju kompetencji POSTTEST weryfikuje nabytą wiedzę i umiejętności WDROŻENIE Każdy Uczestnik, realizujący cały cykl szkoleń, ma możliwość opracowania projektu wdrożeniowego pod opieką jednego z ekspertów Programu Tutora. PROJEKT WDROŻENIOWY POWINIEN przedmiotowo dotyczyć projektu szkoleniowego zrealizowanego, wykonywanego bądź przygotowywanego przez Uczestnika Programu być opracowany w formie pozwalającej na jego publikację i/lub prezentację. Tutor projektu wdrożeniowego rekomenduje Uczestnika do certyfikacji. Ukończenie szkoleń i zatwierdzenie projektu wdrożeniowego przez Radę Programową oznacza przyznanie Certyfikatu Profesjonalnego Menedżera Kompetencji. CERTYFIKAT PMK Sukces nie jest tym co nam się przydarza. On zależy od tego, co zrobimy z tym co nam się przydarza. Charles Handy

5 SZKOLENIA W RAMACH PROGRAMU Firma rozwija się najlepiej i uzyskuje lepsze wyniki finansowe, gdy za najważniejsze ze swoich zasobów uznaje kompetencje. C.K. Prahalad, G. Hamel SYSTEM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PODSTAWA ROZWOJU EFEKTYWNOŚCI PRACOWNIKÓW I ORGANIZACJI TWORZENIE OPISÓW KOMPETENCJI I STANOWISK PRACY Podstawowe zagadnienia dotyczące strategii organizacji z perspektywy wykorzystania Systemu Kompetencji Zawodowych (SKZ) Podejście do ZZL ukierunkowane na tworzenie wartości dla interesariuszy Model kompetencyjny jako podstawa profesjonalizacji ZZL ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ PRACOWNIKÓW STRATEGIA ORGANIZACJI Metodologia opisu kompetencji wskaźniki, budowa skali kompetencji Pakiet Kompetencyjny oraz sposoby tworzenia własnych pakietów kompetencyjnych Etapy wdrożenia opracowań SKZ w poszczególne obszary ZZL przykładowe wdrożenia OPIS STANOWISK PRACY INWENTARZ ZADAŃ ORGANI- ZACYJNYCH & INDEX KPI OPIS KOMPETENCJI Strategiczne znaczenie i wykorzystanie modelu kompetencyjnego Podstawowe pojęcia koncepcji Human Performance Improvement (HPI) Narzędzia analizy efektywności zawodowej pracowników Budowa strategii i polityki personalnej w oparciu o koncepcje HPI oraz SKZ od zarządzania kompetencjami do zarządzania efektywnością Jest to szkolenie wprowadzające Uczestników Programu w zagadnienia związane z przygotowaniem i wdrożeniem do organizacji Systemu Kompetencji Zawodowych (SKZ). Uczestnicy zobaczą jak SKZ może tworzyć podstawę do systemowych rozwiązań w zakresie ZZL i przyczyniać się do realizacji strategii całej organizacji. Główne pojęcia i kategorie opisu stanowisk oraz kategorie uzupełniające opisy Budowa i wykorzystanie Inwentarza Zadań Organizacyjnych oraz Indeksu wskaźników efektywności (KPI Index) Panel Ekspertów, reguły prowadzenia i budowa stanowiskowych profili kompetencyjnych.do wewnętrznych opracowań W trakcie szkolenia, Uczestnicy przejdą do praktycznych działań, związanych z wykorzystaniem modelu kompetencji, zyskają możliwość tworzenia własnych katalogów kompetencyjnych (wraz z pełnym opisem poszczególnych kompetencji) i wykorzystania ich w podstawowym zakresie jakim jest kompetencyjny opis stanowisk pracy. Kwestionariusz Potrzeb Organizacyjnych Zestawienie podstawowych kompetencji i wskaźników efektywności Wzór dokumentu Strategia Personalna Firmy Szablon opisu kompetencji wraz ze szczegółową instrukcją postępowania Formularz Kompetencyjnego Opisu Stanowiska Pracy (KOSP) Szczegółowa instrukcja postępowania do Panelu Ekspertów SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY

6 SZKOLENIA W RAMACH PROGRAMU Ze wszystkich zasobów ekonomicznych najmniej sprawnie użytkuje się zasoby ludzkie, a największa szansa poprawy wydajności ekonomicznej tkwi w podniesieniu efektywności pracy ludzkiej. Peter F. Drucker 3. AUDYT KOMPETENCYJNY & NARZĘDZIA IT 4. REKRUTACJA I SELEKCJA Budowa skal i arkuszy obserwacyjnych jako baza do procesu oceny kompetencji Metodologiczne i psychologiczne aspekty procesu oceny kompetencji Ocena jako proces poznawczy błędy w ocenie Budowa podstawowych narzędzi audytu kompetencyjnego (testy kompetencyjne, kwestionariusze, zadania symulacyjne etc.) Budowa raportów indywidualnych i zbiorczych Porównanie kompetencyjnych narzędzi audytu do innych narzędzi oceny pracowników (testy osobowościowe, preferencji zawodowych etc.) Wykorzystanie Platformy IT do budowy Systemu Zarządzania Kompetencjami SKALE OCENA METODY NARZĘDZIA Jest to szkolenie umożliwiające Uczestnikom Programu realizację projektów związanych z audytem kompetencji pracowników fi rmy. Celem szkolenia jest zapoznanie się z podstawowymi narzędziami, metodologią audytu oraz systemami informatycznymi umożliwiającymi samodzielną realizację tego typu przedsięwzięć w ramach własnej organizacji. Model procesu rekrutacji i selekcji Najskuteczniejsze metody docierania do kandydatów w kontekście zmian na rynku pracy Metody rekrutacji i selekcji w oparciu o kompetencje trafność diagnozy zawodowej Tworzenie pytań do wywiadu pytania kompetencyjne pod wskaźniki behawioralne Zasady przeprowadzania wywiadów selekcyjnych (metoda STAR) symulacja Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i uczestnikami procesu selekcyjnego Sposoby wyboru najlepszego kandydata integracja danych, pomocne wskaźniki Etyka postępowania w procesie rekrutacji i selekcji NARZĘDZIA SELEKCJA KANDYDATA WYBÓR MODEL PROCESU Rekrutacja i selekcja pracowników to jedno z podstawowych i najważniejszych zadań osób odpowiedzialnych za politykę personalną. Jest to także jeden z głównych obszarów wykorzystania koncepcji związanych z kompetencjami. W trakcie zajęć Uczestnicy w praktyczny sposób poznają kluczowe elementy systemu kompetencyjnego w obszarze doboru kadr. Szablony raportów z oceny Szczegółowa instrukcja tworzenia narzędzi oceny kompetencji (m.in. testów) Formularz oceny kandydata w kategoriach kompetencji Formularz do analiz i porównań większej ilości kandydatów

7 SZKOLENIA W RAMACH PROGRAMU Liderzy, którzy sprawdzają się w organizacji nastawionej na rozwijanie wiedzy rozumieją, że ich własny sukces jest funkcją sukcesu zespołu, którym kierują. Jim Collins 5. SYSTEMY OCEN PRACOWNICZYCH ORAZ AC/DC 6. BUDOWANIE PROGRAMÓW ROZWOJU KOMPETENCJI AC / DC Założenia i potrzeby dotyczące oceny i rozwoju pracowników w organizacji Budowa procesu wdrażania systemu ocen kryteria oceny efektywności systemów ocen Określanie kluczowych kompetencji oraz wykorzystywanie metod ich rozwoju Przygotowanie menedżerów i pracowników do prowadzenia rozmów oceniających i planowania działań rozwojowych w oparciu o kompetencje Plany i zasady prowadzenia sesji AC/DC, dobór ćwiczeń AC/DC do kompetencji Rola i zadania asesora Przygotowanie wzorcowych raportów indywidualnych i zbiorczych z sesji SYSTEM OCEN POTRZEBA ORGANIZACJI OCENA POTENCJAŁU Właściwa ocena potencjału kompetencyjnego z wykorzystaniem systemu ocen bądź projektów AC/DC to baza dla większości programów rozwoju kompetencji i poprawy efektywności pracowników. Uczestnicy będą mieli okazję poznać zasady, metody i narzędzia pozwalające im na wdrożenie tego typu działań do własnej organizacji. Macierz Kompetencji Strategicznych metoda tworzenia planów rozwoju kompetencji Zasady doboru metod rozwijania kompetencji Metody rozwoju kompetencji (szkolenia; coaching; active learning, prace projektowe itp.) Czynniki decydujące o ostatecznym doborze metod rozwojowych do potrzeb danej osoby Planowanie działań rozwojowych indywidualnych i w skali organizacji Determinanty wpływające na rozwój kariery pracowników w organizacjach (np. wartości zawodowe, nadzieja na sukces, fazy rozwoju zawodowego) Przygotowywanie programów typu Talent Management ROZWÓJ PLANOWANIE DIAGNOZA Dobre przygotowanie efektywnych programów rozwoju kompetencji to zwieńczenie działań związanych z wykorzystaniem systemów kompetencji. Ich sukces przyczynia się do sukcesu organizacji i jest dowodem na skuteczność polityki ZZL. Celem szkolenia jest podzielenie się najlepszymi praktykami umożliwiającymi rozwój kompetencji pracowników. Wzorcowe formularze SOP i wzór raportu z SOP Przykładowe zadania do sesji AC/DC oraz wzór raportu indywidualnego i zbiorczego z AC/DC Macierz Kompetencji Strategicznych formularz wraz z instrukcją postępowania Wzorcowy program Talent Management SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY

8 ORGANIZATOR PARTNERZY MERYTORYCZNI PATRONI MEDIALNI FUNDACJA OBSERWATORIUM ZARZĄDZANIA UL. WIERTNICZA WARSZAWA TEL. (22) AGNIESZKA ŻEBROWSKA KOORDYNATOR PROJEKTU TEL. (22) MARCIN PIOTROWSKI MENEDŻER SPRZEDAŻY TEL. (22)

SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY WWW.CERTYFIKATPMS.PL

SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY WWW.CERTYFIKATPMS.PL SZKOLENIOWO DORADCZY PROGRAM CERTYFIKACYJNY PROFESJONALNY MENEDŻER SZKOLEŃ Z perspektywy Organizatora Z perspektywy Eksperta Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniowo doradczym Programie

Bardziej szczegółowo

OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PARP ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W MSP

OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PARP ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W MSP OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PARP ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W MSP 13 MARCA 2014, POZNAŃ 1. Ramowy harmonogram seminarium

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY MENEDŻER SZKOLEŃ

PROFESJONALNY MENEDŻER SZKOLEŃ PROFESJONALNY MENEDŻER SZKOLEŃ Do kogo jest skierowany Profesjonalny Menedżer Szkoleń? Profesjonalny Menedżer Szkoleń adresowany jest do wszystkich osób zarządzających polityką szkoleniową w swoich organizacjach,

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji

Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji Kapitał Ludzki Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji Organizatorzy: Współpraca: www.katalizatorinnowacji.pl Katalizator Innowacji Katalizator Innowacji usługi doradcze dla biznesu

Bardziej szczegółowo

HR MANAGEMENT SERIES

HR MANAGEMENT SERIES HR MANAGEMENT SERIES Zdobądź międzynarodowy certyfikat potwierdzający kwalifikacje Profesjonalnego Managera HR INFORMACJE HR MANAGEMENT SERIES to seria programów rozwojowych opartych o standardy American

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol)

Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol) Portfel metod i narzędzi 89 Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol) Autorka przedstawia korzyści płynące z wdrożenia i certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ),

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER

PROGRAM HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER PROGRAM HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER ZARZĄDZANIE LUDŹMI W CZASACH KRYZYSU PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY W PROCESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM HUMAN

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Model Kompetencyjny

Uniwersalny Model Kompetencyjny Uniwersalny Model Kompetencyjny Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika przygotowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania przy współpracy z Competency Institute Katalizator Innowacji - usługi

Bardziej szczegółowo

Transformacja funkcji kadrowej

Transformacja funkcji kadrowej Human Capital Advisory Services Transformacja funkcji kadrowej Deloitte to jedna z najszybciej rozwijających się globalnych firm doradczych na świecie, świadcząca usługi w obszarach konsultingu, audytu,

Bardziej szczegółowo

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty Inspiruj, motywuj, rozwijaj pasje, kształtuj pokolenia Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty KATALOG e-szkoleń 2014 SEKA.edu wyłączny przedstawiciel Skill Pill w Polsce Skill Pill to partner

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008

Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Lider przyszłości Personel i Zarządzanie, maj 2008 Rozwój kompetencji menedżerskich w firmie Hager Polo - studium przypadku Anna Syrek-Kosowska Autorka jest doktorem psychologii, trenerem rekomendowanym

Bardziej szczegółowo

Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014. menadżerskiej

Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014. menadżerskiej Metodologia wdrażania modelu zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Materiały dla kadry TORUŃ 2014 menadżerskiej Materiał opracowany w ramach projektu Różnorodność procentuje, realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

III edycja projektu SZKOLENIA W POLSCE. Era Profesjonalizacji WARSZTATY: I. Coaching lekarstwem na wszystko?

III edycja projektu SZKOLENIA W POLSCE. Era Profesjonalizacji WARSZTATY: I. Coaching lekarstwem na wszystko? III edycja projektu SZKOLENIA W POLSCE Era Profesjonalizacji WARSZTATY: I. Coaching lekarstwem na wszystko? II. Wzorce zarządzania i tworzenia relacji, czyli wykorzystanie Analizy Transakcyjnej w szkoleniach

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by

General Management Program. Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. General. Advanced. Multimedia content provided by General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Advanced General Basic Multimedia content provided by Szczegóły: str. 12-16, 18-19 General Management Program Kompleksowy, praktyczny

Bardziej szczegółowo

III edycja projektu. Siła telemarketingu. oferta współpracy. 8 9 października 2007 Centrum Finansowe Puławska

III edycja projektu. Siła telemarketingu. oferta współpracy. 8 9 października 2007 Centrum Finansowe Puławska III edycja projektu Siła telemarketingu oferta współpracy 8 9 października 2007 Centrum Finansowe Puławska Oferta Siła Telemarketingu 2007 - strona 2 Fundacja Obserwatorium Zarządzania we współpracy z

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo