PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY"

Transkrypt

1 Jeżeli nie potrafimy czegoś narysować to znaczy, że to dla nas nie istnieje. Jeżeli potrafimy coś narysować to znaczy, że rozumiemy jak to funkcjonuje. PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY NINIEJSZY DOKUMENT JEST EFEKTEM STALE ZBIERANYCH DOŚWIADCZEŃ W DOTYCHCZASOWYCH PROJEKTACH, A CELEM JEST PODNOSZENIE JAKOŚCI USŁUG, JAKIE OFERUJĘ ORAZ WDRAŻANIE DOBRYCH PRAKTYK JAWNOŚCI TAKICH USTALEŃ. Jarosław Żeliński, kluczowe kompetencje: Modelowanie i dokumentowanie wszystkich lub wybranych obszarów biznesowych organizacji takich jak: realizowane funkcje, procesy oraz dane i informacje. Definiowanie wymagań do poprawy i ulepszenia procesów i systemów. Tworzenie praktycznych opisów i specyfikacji do tworzenia systemów informacyjnych. Szkolenia z całego zakresu kompetencji. (wersja z dnia: niedziela, 9 sierpnia 2015 warunki finansowe ważne 90 dni) IT-Consulting Jarosław Żeliński, Zegrze, ul. Osiedle Wojskowe 55 m24, NIP: , REGON: , wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzony przez Wójta Gminy Nieporęt nr.: 2734, NRB: Adres biura: IT-Consulting Jarosław Żeliński, Atrium Centrum, ul. Jana Pawła II 27, Warszawa, Strona WWW:

2 SPIS TREŚCI TYPOWY ZAKRES USŁUG - KOMPETENCJE... 3 Specyfika oferowanych usług eksperckich... 3 ZASADY ZAWIERANIA, REALIZACJI UMÓW I WSPÓŁPRACY... 4 Umowy i ich realizacja... 4 Komunikacja... 4 KOSZT USŁUG... 5 Umowa na wykonanie analizy, opracowanie projektu... 5 Wstępne wyliczenie kosztu usługi... 5 Audyty i recenzje dokumentów... 6 Szkolenia... 6 Wystąpienia publiczne, seminaria i prezentacje eksperckie... 6 Konsultacje... 6 Jarosław Żeliński 2/7 niedziela, 9 sierpnia 2015

3 TYPOWY ZAKRES USŁUG - KOMPETENCJE Podstawowe moje kompetencje to Analiza biznesowa i systemowa organizacji: modelowanie i dokumentowanie wszystkich lub wybranych obszarów biznesowych organizacji takich jak realizowane funkcje, procesy oraz dane i informacje. Definiowanie wymagań do poprawy i ulepszenia procesów i systemów. Tworzenie praktycznych opisów i specyfikacji do tworzenia systemów informacyjnych. Szkolenia z całego zakresu kompetencji. Dodatkowe informacje na temat moich kompetencji, stosowanych metod pracy, doświadczenia oraz lista wybranych projektów dostępne na stronie SPECYFIKA OFEROWANYCH USŁUG EKSPERCKICH Usługi eksperckie można zdefiniować, jako zawodową działalność gospodarczą polegającą na oferowaniu swoich kompetencji przez specjalistów posiadających ekspercką wiedzę w określonej dziedzinie bądź dziedzinach, skierowaną do szeroko pojętych przedsiębiorców, jako pomoc w rozwiązywaniu napotykanych przez nich problemów. Usługi takie prowadzone są na podstawie stosownej umowy cywilnoprawnej (o świadczenie usług) w oparciu o informacje i dane dostarczone przez zlecającego. Wynikiem takiej usługi są z zalecenia, rady natury specjalistycznej dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta bądź kompleksowe i wielopłaszczyznowe ekspertyzy oraz projekty rozwiązań. Działalność ta i jej profesjonalizm polega na świadczeniu usług w sposób neutralny, obiektywny, z dołożeniem szczególnej dbałości o interes podmiotu zlecającego. Jest to praktycznie zawsze związane z koniecznością dochowania poufności, wynikającą z charakteru świadczonej usługi oraz częstokroć z wagi danych przekazywanych przez zlecającego. Powstające opracowania to niezależne opinie eksperta (rekomendowane rozwiązania) i projekty. Raporty z tych analiz są niezależnym dziełem eksperta, który zgodnie z prawem - jest ich jedynym autorem. Każdy raport z analizy zawiera także dokument opisujący, na bazie otrzymanych danych, sposób działania organizacji analizowanej. Treść tych dokumentów jest chroniona na mocy USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz na mocy USTAWY z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Chroni to knowhow analizowanej firmy oraz autora takiego opracowania. Prawo nie chroni know-how firm, jeżeli nie zostało ono udokumentowane i nie jest chronione przez tę firmę. Dlatego warto mieć udokumentowany model działania organizacji. Jarosław Żeliński 3/7 niedziela, 9 sierpnia 2015

4 ZASADY ZAWIERANIA, REALIZACJI UMÓW I WSPÓŁPRACY UMOWY I ICH REALIZACJA Z uwagi na charakter usług: Standardowo zawieram z Zamawiającym umowy o dzieło (umowa rezultatu), którym jest chronione prawem autorskim opracowanie, analiza, projekt lub specyfikacja. Zawarcie takiej umowy wymaga jednak możliwości zdefiniowania produktu, jaki ma powstać. Prawa majątkowe do tego produktu (powstałej treści) są przekazywane Zamawiającemu. Jeżeli zdefiniowanie takiego produktu jest w danej sytuacji niemożliwe, zawiera jest umowa rozliczana czasem pracy. Kontynuacją takiej współpracy jest często zarządzanie powstałą dokumentacją, np. jej aktualizacja w toku projektu wdrożeniowego lub w miarę rozwoju analizowanej firmy czy organizacji (nadzór autorski). Harmonogramy prac (deklarowanie jakichkolwiek terminów) uzgadniane są wyłącznie po zawarciu umowy, przed jej podpisaniem żadne terminy nie są gwarantowane, mogą być traktowane jedynie, jako proponowany plan realizacji prac. Używam do pracy wyłącznie własnych, sprawdzonych narzędzi i oprogramowania, które stanowią zasób wykorzystywany do świadczenia usługi i stanowiący także koszt jej świadczenia. KOMUNIKACJA Zrezygnowałem z poczty elektronicznej jako głównego medium wymiany danych z klientami ze względu na jej zawodność i niemożność zapewnienia pełnego bezpieczeństwa. Poczta elektroniczna nie jest szyfrowana, istnieje możliwość niedostarczenia poczty do odbiorcy lub jej przekłamania, informacja ginie w sieci lub przechwytują ją osoby niepowołane. Bezpieczeństwo klienta i poufność przekazywanych mi informacji to jeden z moich priorytetów. W celu wyeliminowania ryzyka ujawnienia przesyłanych informacji udostępniam klientom aplikacje, które umożliwiają bezpieczną i pewną wymianę informacji. Oczywiście nie zrezygnowałem z poczty elektronicznej całkowicie, nadal odbieram listy i wysyłam je, jednak są to informacje nie stanowiące ryzyka dla Państwa, korzystanie z poczty elektronicznej w danej sytuacji jest decyzją każdego wysyłającego dane. Wysyłanie do mnie informacji pocztą elektroniczną jest oczywiście możliwe, jednak by mieć 100% gwarancji tego, że dotarła do mnie (potwierdzenie przyjęcia) oraz pewność, że nikt jej w drodze nie czyta, na czas współpracy udostępniam stosowne narzędzia. Jarosław Żeliński 4/7 niedziela, 9 sierpnia 2015

5 KOSZT USŁUG UMOWA NA WYKONANIE ANALIZY, OPRACOWANIE PROJEKTU Preferuję rozliczenia z góry uzgodnione, wynagrodzenia ryczałtowe. Ważne jest dla mnie ścisłe określenie zakresu prac i zasad wynagradzania by nie zaskakiwać klientów niekontrolowanymi kosztami. Umowy o dzieło. W bardzo wielu przypadkach da się oszacować pracochłonność i tempo prac a więc i koszt wykonania usługi. Dotyczy to w szczególności szkoleń, audytów organizacji, prac projektowych i recenzji dokumentów. Koszt jest tu wynikiem trudności i skali problemu oraz ryzyka jakie rodzi rozwiązywany problem. Usługi rozliczane za czas zaangażowania. Aktualna rozliczeniowa stawka w tak rozliczanych projektach to 275zł/godzina (2200zł/dzień) netto, jednorazowe minimalne zaangażowanie poza biurem to 3 godziny. Stawka ta zawiera zaangażowanie wszystkich zasobów Wykonawcy (obsługa biurowa, dostęp do elektronicznego systemu zgłaszania spraw, przechowywania, recenzowania i obiegu dokumentów, w tym wykonywania ich kopii zapasowych). Projekt czas i materiał jest standardowo rozliczany za czas faktycznego mojego zaangażowania a nie za czas trwania projektu, standardowo prace są zlecane i rozliczane zadaniowo. Koszty dojazdu Wykonawcy do Zamawiającego, oraz pobytu, poza Warszawą, są rozliczane ustalonym z Zamawiającym ryczałtem (ryczałty ustawowe np. kilometrówka, ryczałtowa dieta dzienna w delegacji, inne). WSTĘPNE WYLICZENIE KOSZTU USŁUGI Szacunkowy maksymalny rozliczeniowy czas mojego miesięcznego zaangażowania w trybie zadaniowym w projekcie, to 10 stawek dziennych miesięcznie. W trybie zadaniowym potwierdzam w ciągu dnia roboczego przyjęcie zlecenia a gwarantowany czas uzyskania odpowiedzi to 48 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli oczekiwany reakcji ma być krótszy, jest to uznawane za obciążenie permanentne (full-time) i tak rozliczane. Doświadczenie projektowe wskazuje na pewne ogólne prawidłowości: - analiza biznesowa zakończona specyfikacją wymagań (w formie jaką oferuję, załącznik Metodyka prowadzenia analiz ) to koszt 10% wartości kupowanego i wdrażanego oprogramowania gotowego (pod klucz) oraz 20% oprogramowania (lub jego części) dedykowanego, - nadzór autorski nad realizacją to ryczałtowa opłata rzędu 10% wartości (wyrażona w roboczogodzinach) wykonanej w ramach umowy o dzieło dokumentacji wymagań, usługa ta trwa od rozpoczęcia wyboru dostawcy do formalnego zakończenia wdrożenia. Jarosław Żeliński 5/7 niedziela, 9 sierpnia 2015

6 AUDYTY I RECENZJE DOKUMENTÓW Przyjmuję do audytu lub recenzji dokumenty, których merytoryczna treść leży w granicach moich kompetencji i doświadczenia. Ryczałtowe wynagrodzenie za zapoznanie się z dokumentacją i opracowanie rekomendacji, to koszt wynikający z przeliczenia każdych pełnych 10 stron dokumentu (strona A4, min. margines 2,5 cm, czcionka min. 11 pkt, w tym ilustracje) na jedną godzinę pracy. Wynikiem recenzji są uwagi i ewentualne rekomendacje do zmian w treści oraz działań zmierzających do minimalizacji ryzyka związanego z wykorzystaniem dokumentu. SZKOLENIA Autorskie szkolenia dedykowane zamknięte dla grup nie przekraczających 12 osób: 6.000zł/jeden dzień szkolenia (obejmują koszty wynajmu sali z wyposażeniem, obsługę i całodzienny katering w tym obiad), cena obejmuje autorski program, egzemplarze materiałów oraz 60-dniowe wsparcie (zdalne konsultacje) dla uczestników szkolenia po jego zakończeniu. We własnym biurze zapewniam: klimatyzowane sale szkoleniowe, bezpłatny dostęp do Internetu Wi-Fi. Firmy chcące swoim klientom oferować moje autorskie szkolenia otrzymują rabat zależny od ich zaangażowania w organizacje szkolenia (koszty z jakich ja zostanę zwolniony). WYSTĄPIENIA PUBLICZNE, SEMINARIA I PREZENTACJE EKSPERCKIE Opracowanie, przygotowanie i wygłoszenie referatu (do 1 godz.) na konferencji: 750zł. Prowadzenie konferencji w roli gospodarza: 500zł (nie obejmuje referatu). Przygotowanie i wygłoszenie całodniowej (od 4 do 8 godzin w tym przerwy) prezentacji, seminarium, prelekcji-wykładu: 2800zł. Rozliczenia barterowe nie stanowią standardowej alternatywy wynagrodzenia, zachowuję prawo odmowy barteru bez podania przyczyny. Lokalizacje poza Warszawą wymagają pokrycia kosztów dojazdu. KONSULTACJE Konsultacje doraźne, rozumiane jako: zasięganie opinii u specjalisty, udzielanie rad i wyjaśnień przez specjalistę, udział w naradzie specjalistów w jakiejś sprawie, są rozliczne stawką godzinową (patrz rozdz. Usługi rozliczane za czas zaangażowania). Jarosław Żeliński 6/7 niedziela, 9 sierpnia 2015

7 UWAGI KOŃCOWE UWAGA! Elementy nie podlegające negocjacjom: Stawki dzienna i godzinowa reprezentują moje kompetencje oraz zasoby i nie podlegają negocjacjom. Negocjowany jest wyłącznie zakres usług (nakład pracy) i terminy realizacji oraz ryzyka i ich koszt. Nie podpisuje weksli, kary umowne nie mogą przekraczać wartości pracy wykonanej wykazanej jako wadliwa. Z uwagi na Kodeks Cywilny, Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz na profesjonalizm usług eksperckich jakie świadczę: W zawieranych umowach nie zrzekam się wykonywania autorskich praw osobistych. Podstawą zapłaty dla Wykonawcy jest dostarczenie (poświadczenie dostarczenia) Zamawiającemu produktu zgodnego z umową, a nie oświadczenie odbiorcy o jego przyjęciu. Zamawiający ma prawo zgłaszania uwag i zastrzeżeń do dostarczonych produktów, mogą one jednak dotyczyć wyłącznie ich merytorycznej strony i niezgodności z zakresem umowy. Wykonawca odnosi się do uwag nanosząc korekty w swoim produkcie lub uzasadniając przekazaną treść. Jako osoba świadcząca niezależne usługi eksperckie: Nie zajmuję się sprzedażą produktów ani nawiązywaniem kontaktów handlowych. Nie pobieram i nie wypłacam żadnych prowizji z tytułu zawieranych umów. Wzór umowy jaki przekazuję jest integralną część oferty. Jarosław Żeliński 7/7 niedziela, 9 sierpnia 2015

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (Xawery Konarski, dr Jan Byrski,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista wytycznych...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Na usługi doradcze w zakresie: zaprojektowania i określenia sposobu wdrożenia systemu klasy ERP i BI wspomagającego zarządzanie Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, wyboru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Kredyty hipoteczne Niniejsza Rekomendacja została przyjęta przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 15 lipca 2014 roku Niniejsza Rekomendacja została

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198100-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Automatycznej Rekomendacji RekoMe

Regulamin Usługi Automatycznej Rekomendacji RekoMe Regulamin Usługi Automatycznej Rekomendacji RekoMe (wersja z dnia 4.03.2013) kognitek.pl KogniTek Sp. z o. o. ul. Szlachecka 19 60-685 Poznań REGON 301 353 808 NIP 9721 20 94 79 KRS 0000 346 646 Kapitał

Bardziej szczegółowo

Open Finance Doradcy z zasadami

Open Finance Doradcy z zasadami Open Finance Doradcy z zasadami GWA RAN ZAS CJA AD! Firma Open Finance stosuje rekomendację dobrych praktyk dla doradców kredytowych przyjętą przez Związek Firm Doradztwa Finansowego oraz Związek Banków

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW Wszystko to co nas otacza, samo w sobie jest naturalnie proste. Złożone są, nie poszczególne rzeczy, a to, że jest ich wiele i mają na

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo