K A N C E L A R I A D W O K A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K A N C E L A R I A D W O K A"

Transkrypt

1 K A N C E L A R I A D W O K A C K AG R Z E G O R Z K I E L I S Z C Z Y Oferta usług doradztwa prawnego świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Grzegorza Kieliszczyka Warszawa

2 PREZENTACJA KANCELARII Dane kancelarii: Firma: Kancelaria Adwokacka Grzegorz Kieliszczyk Adres: ul. Kobielska 6 lokal 71 (kl. IV), Warszawa Telefon: Strona internetowa: Nr wpisu: 4764 NIP: Kancelaria powstała w 2013 roku, a głównym przedmiotem jej działalności jest kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych. Kancelaria prowadzi również sprawy klientów indywidualnych i organizacji pozarządowych, stale współpracując z prawnikami o bogatym doświadczeniu zawodowym i ugruntowanej wiedzy, co pozwala zapewnić wszystkim Klientom fachową pomoc prawną. Do grona współpracowników Kancelarii należą: 1. Adwokat Krzysztof Karaś (członek Izby Adwokackiej w Warszawie, nr wpisu: 4848), 2. Radca prawny Beata Stachoń (członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, nr wpisu: WA ), 3. Doradca podatkowy Tomasz Karaś (członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, nr wpisu: Region Mazowiecki). 2

3 ZAKRES USŁUG Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje: 1. Obsługę prawną, a w jej ramach: 1.1.zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi obu instancji oraz Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych w tym również gospodarczych, o ochronę dóbr osobistych, rejestrowych, upadłościowych, wieczystoksięgowych, a także z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w sprawach wykroczeniowych i karnych w tym również na etapie postępowania przygotowawczego w charakterze obrońcy i pełnomocnika; 1.2.reprezentowanie interesów Klienta w sprawach windykacyjnych w tym również na etapie przedsądowym oraz zastępstwo procesowe przed organami egzekucyjnymi; 1.3.zastępstwo procesowe w sprawach administracyjnych przed właściwymi organami administracyjnymi obu instancji między innymi z zakresu: prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, transportu drogowego, prawa farmaceutycznego, ochrony zabytków, ochrony środowiska, wolności i praw obywatelskich oraz statusu prawnego osób fizycznych, a także w postępowaniach sądowoadministracyjnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym; 1.4.sporządzanie pism procesowych w związku z reprezentowaniem Klienta przed sądami, organami ochrony prawnej i organami administracji publicznej; 3

4 1.5.reprezentowanie interesów Klienta w trakcie mediacji, postępowaniach pojednawczych i postępowaniach polubownych; 1.6.pomoc w przygotowaniu i opiniowanie dokumentów przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz zastępstwo procesowe w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem okręgowym; 1.7.udzielanie bieżących porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa cywilnego, karnego, upadłościowego, handlowego, gospodarczego oraz administracyjnego; 1.8.opracowywanie projektów aktów prawnych: ugód sądowych i pozasądowych, porozumień, umów cywilnoprawnych, umów o pracę, umów gospodarczych, statutów i umów spółek, uchwał oraz regulaminów wewnętrznych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i podmiotów nieprowadzących działalności komercyjnej, statutów spółdzielni, fundacji oraz stowarzyszeń; 2. Doradztwo podatkowe, a w jego ramach: 2.1 podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od towarów i usług, podatki i opłaty lokalne, doradztwo inwestycyjno-restrukturyzacyjne, planowanie podatkowe, doradztwo i zastępstwo w postępowaniach kontrolno-podatkowych, przeglądy podatkowe. 4

5 ZASADY WSPÓŁPRACY 1. Stała współpraca bieżąca obsługa doradcza. Jedną z form współpracy, którą oferujemy Klientom, jest świadczenie usług w zakresie bieżącej obsługi doradczej. Wynagrodzenie za taką formę współpracy ustalane jest w formie ryczałtu (por. pkt 3.1). Stała współpraca polega na bieżącym szybkim reagowaniu na aktualne problemy Klientów. Współpraca ta może, w zależności od potrzeb Klienta, przebiegać między innymi w formie: porad udzielonych na piśmie, dyżurów w siedzibie Klienta, konsultacji telefonicznych lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Liczba godzin, w ramach których Kancelaria pozostaje do dyspozycji Klienta, ustalana jest szczegółowo w umowie o współpracy. Pragniemy zaznaczyć, że bieżąca obsługa doradcza pozwala na wnikliwe zapoznanie się z sytuacją Klienta, co z kolei wpływa pozytywnie na trafność i efektywność proponowanych rozwiązań. 2. Jednorazowa porada prawna. Kancelaria udziela również doraźnych jednorazowych porad, mających na celu umożliwienie Klientowi znalezienie skutecznego i satysfakcjonującego rozwiązania napotkanego problemu prawnego. Ta forma współpracy dedykowana jest w szczególności do osób fizycznych, a jej koszt uzależniony jest od czasu koniecznego do wydania opinii albo nakładu pracy prawnika (por. pkt 3.2 i 3.3). 5

6 3. Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług doradztwa. Wysokość i ustalenie zasad zapłaty wynagrodzenia za sprawowanie obsługi prawnej zależy przede wszystkim od potrzeb Klienta. Wynagrodzenie może kształtować się według następujących zasad: 3.1. Wynagrodzenie ryczałtowe. Możliwe jest ustalenie wynagrodzenia w formie ryczałtowej za dany okres rozliczeniowy (np. ryczałt miesięczny). W ramach takiego wynagrodzenia zapewniamy i gwarantujemy gotowość do świadczenia stałej obsługi doradczej Wynagrodzenie ustalone według stawki godzinowej. Wynagrodzenie za wykonane usługi ustalane może być także na podstawie faktycznej liczby godzin poświęconych na opracowanie porady, spotkania z Klientem albo na uczestnictwo w postępowaniu przed sądami, organami ochrony prawnej i organami administracji publicznej Wynagrodzenie ustalone z góry (uzgodniony budżet). W przypadku zarówno jednorazowych porad, jak i projektów wymagających znacznego zaangażowania czasowego możliwe jest dokonanie oszacowania wysokości wynagrodzenia przed rozpoczęciem pracy nad danym projektem. W ten sposób określana jest zwyczajowo cena za przygotowanie projektów aktów prawnych oraz projektów innych dokumentów, prowadzenie postępowania rejestrowego, przygotowanie szczególnej dokumentacji dla celów podatkowych, przeprowadzenie przeglądu prawnego oraz podatkowego. 6

7 4. Fakturowanie. Za wykonane usługi faktury wystawiane są na koniec każdego okresu rozliczeniowego. W przypadku usług o charakterze jednorazowym faktury wystawiane są po otrzymaniu przez Klienta rezultatu usługi (konsultacji, opinii, projektu umowy, projektu aktu prawnego itp.). Osobną fakturą objęte są zasądzone na rzecz Klienta koszty zastępstwa procesowego. Do wynagrodzenia każdorazowo doliczany jest podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Koszty. Klient ponosi bezpośrednie wydatki związane z doradztwem, takie jak: opłaty sądowe, opłaty skarbowe, opłaty notarialne, koszty tłumaczeń, koszty podróży i inne. W celu ustalenia szczegółowych zasad współpracy, w tym zakresu i formy współpracy, jak i wysokości wynagrodzenia oraz wybranego modelu jego zapłaty, proponujemy zorganizowanie w dogodnym dla Państwa terminie spotkania, na którym szczegóły te zostaną omówione. Grzegorz Kieliszczyk Adwokat 7

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA OBSŁUGI PRAWNEJ

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA OBSŁUGI PRAWNEJ OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA OBSŁUGI PRAWNEJ KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MARCIN JÓZEFIAK Niniejsze Ogólne Warunki zostały wydane na podstawie art. 384 1 i 2 Kodeksu cywilnego i określają treść umów o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej.

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Wrocław Prezentowana oferta składa się z następujących części: I. Prezentacja Kancelarii CASUS, ZARZYCKA & Wspólnicy. II. Prezentacja prawników Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

OFERTA KANCELARII SQLEGAL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI JACEK REPS, PAWEŁ MARCINKIEWICZ, KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, JACEK CZARNOHORSKI SPÓŁKA PARTNERSKA

OFERTA KANCELARII SQLEGAL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI JACEK REPS, PAWEŁ MARCINKIEWICZ, KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, JACEK CZARNOHORSKI SPÓŁKA PARTNERSKA OFERTA KANCELARII SQLEGAL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI JACEK REPS, PAWEŁ MARCINKIEWICZ, KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, JACEK CZARNOHORSKI SPÓŁKA PARTNERSKA WSTĘP I. INFORMACJE OGÓLNE O KANCELARII II. ZAKRES USŁUG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH W RAMACH ABONAMENTU OCHRONA PRAWNA DLA LEKARZY 1. Postanowienia wstępne. Niniejszy Regulamin świadczenia usług prawnych w ramach abonamentu Ochrona Prawna Dla Lekarzy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

Oferta Produktowa. Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności Sp. z o.o. Sp.k.

Oferta Produktowa. Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności Sp. z o.o. Sp.k. Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności Sp. z o.o. Sp.k. Mirosław Ochojski Prezes Zarządu tel: 71 788 85 91 fax: 71 788 85 92 Oferta Produktowa Spis treści: 1. Przedmiot oferty 3 2. O Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Kancelaria Prawna Stigma Office... Rozwiązanie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb Szanowni Państwo! Kancelaria

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O. OFERTA ŚWIADCZONYCH USŁUG Warszawa, 2014 O Kancelarii Nasza firma została założona w 1991 roku. Współwłaściciele firmy to doradcy podatkowi o wieloletnim doświadczeniu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Kancelaria Prawna Stigma Office... Rozwiązanie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb Szanowni Państwo! Kancelaria

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG PRAWNYCH

OFERTA USŁUG PRAWNYCH OFERTA USŁUG PRAWNYCH Kancelaria Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni to zespół ponad 20 prawników wyspecjalizowanych we wszystkich dziedzinach prawa. Klienci doceniają nasze interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law

KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law www.jarzpartner.pl Stary Rynek 81 Pl 61-772 Poznań, Poland Tel : + 4861 8522610 Fax : + 4861 8527636 E-mail : poznan@jarzpartner.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów o organizację

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DORADCA PODATKOWY to pewność działania w zmiennych warunkach

DORADCA PODATKOWY to pewność działania w zmiennych warunkach DORADCA PODATKOWY to pewność działania w zmiennych warunkach Szanowni Panstwo, warunkiem efektywnego zarządzania finansami są m.in. optymalne i bezpieczne rozwiązania podatkowe, księgowe i płacowe. Kancelaria

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213. Art. 1. Ustawa określa warunki i

Bardziej szczegółowo

JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JC-INKASO KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Radca Prawny Jerzy Cieślak Kim jesteśmy Kancelaria prawna www.cieślak-kancelaria.pl Kancelaria Radcy Prawnego Jerzego Cieślaka działa na rynku polskich usług prawniczych

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ubezpieczenie ochrony prawnej. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

OFERTA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI ORAZ DORADZTWA PRAWNEGO DLA UŻYTKOWNIKÓW STRATEO.PL

OFERTA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI ORAZ DORADZTWA PRAWNEGO DLA UŻYTKOWNIKÓW STRATEO.PL OFERTA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI ORAZ DORADZTWA PRAWNEGO DLA UŻYTKOWNIKÓW STRATEO.PL e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. ul. Gen. Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław, www.e-kancelaria.com

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

zawarta dnia... w... pomiędzy firmą:... forma prawna... NIP:... Tel... Fax... e-mail... Tel. kom.. Bank i nr konta:... 1)... 2)...

zawarta dnia... w... pomiędzy firmą:... forma prawna... NIP:... Tel... Fax... e-mail... Tel. kom.. Bank i nr konta:... 1)... 2)... Lexius sp. j. WINDYKACJA * OBRÓT WIERZYTELNOSCI * OBSŁUGA PRAWNA I KSIĘGOWA * MONITORING PŁATNOŚCI * WWW.OGW.PL B UMOWA O STAŁEJ WSPÓŁPRACY w zakresie zapewnienia obsługi prawnej i windykacyjnej zawarta

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne O FIRMIE Kancelaria Prawnicza Windmill Gąsiewski & Roman została utworzona jako firma prawnicza specjalizująca się w prawie korporacyjnym i gospodarczym w listopadzie 1996 roku. W latach 1997-1999 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Spis treści Ogólnie o umowie ubezpieczenia Ochrony Prawnej... 1 W jakim zakresie chronimy i jakie koszty pokrywamy... 1 Za

Bardziej szczegółowo

broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl

broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl broszura informacyjna kancelaria-lbc.pl O KANCELARII O KANCELARII Działamy po to, aby Twoja firma mogła zająć się już tylko biznesem... 1 Stanowimy kancelarię radców prawnych zajmującą się kompleksowym

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80

MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. nr

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego O Firmie Spółka INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w zakresie świadczenia usług doradztwa podatkowego w lutym 2004 roku.

Bardziej szczegółowo

Oferta OPTYMANI Biura Doradczo Księgowego w zakresie świadczenia usług księgowych, doradztwa gospodarczego oraz pozyskiwania dotacji dla firm

Oferta OPTYMANI Biura Doradczo Księgowego w zakresie świadczenia usług księgowych, doradztwa gospodarczego oraz pozyskiwania dotacji dla firm Polecane przez RZETELNEBIURO.PL OFERTA Oferta OPTYMANI Biura Doradczo Księgowego w zakresie świadczenia usług księgowych, doradztwa gospodarczego oraz pozyskiwania dotacji dla firm Rzeszów, czerwiec 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo