4 grupa firmy małe - Doradztwo Podatkowe Graczyk Ewa i Dariusz Graczyk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4 grupa firmy małe - Doradztwo Podatkowe Graczyk Ewa i Dariusz Graczyk"

Transkrypt

1 Najlepsze firmy doradztwa podatkowego IV RANKING FIRM I DORADCÓW PODATKOWYCH - KPMG, Grupa Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, Grant Thornton Frąckowiak i spółka Doradztwo Podatkowe Graczyk to najlepsze firmy IV Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej w 2009 roku. 4 grupa firmy małe - Doradztwo Podatkowe Graczyk Ewa i Dariusz Graczyk 3 grupa firmy średniej wielkości - Grant Thornton Frąckowiak Od lewej: Grzegorz Maślanko, Beata Hudziak, Dariusz Bednarski, Dariusz Gałązka, Rafał Śmigórski 2 grupa firmy duże Grupa Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - Od lewej: Prof. Witold Modzelewski, Renata Janiec-Modzelewska, Jerzy Bielawny 1 grupa wielka czwórka KPMG - Od lewej strony górny rząd: Mirosław Michna, Jacek Bajger, Peter Kay, Andrzej Bernatek, Tomasz Grunwald, Dariusz Malinowski. Od lewej dolny rząd: Sylwester Grochowina, Marcin Rudnicki, Honorata Green, Grzegorz Jaszczuk oraz Andrzej Marczak

2 Najlepsze firmy doradztwa podatkowego w 2009 roku

3 Firmy podział rynku W IV Rankingu wprowadziliśmy istotną zmianę dotyczącą podziału rynku firm doradztwa podatkowego. Najlepsze firmy wyłoniliśmy nie w trzech, ale w czterech grupach, w zależności od liczby doradców podatkowych. Nowością jest wyłonienie najlepszych firm wśród firm zaliczanych do wielkiej czwórki. Decyzję o wyodrębnieniu czwartej grupy podjęła redakcja po przeanalizowaniu wyników poprzednich edycji rankingu. Wynikało z nich, że firmy duże, zatrudniające 10 i więcej doradców podatkowych, osiągają wyniki, które trudno porównywać z wynikami firm największych, czyli firm zaliczanych do wielkiej czwórki. W rezultacie pierwszą grupę utworzyły firmy wielkiej czwórki, drugą, firmy zatrudniające 10 i więcej doradców podatkowych, trzecią, zatrudniające od trzech do dziewięciu doradców podatkowych, a czwartą, zatrudniające dwóch i mniej doradców podatkowych. Firmy kryteria Firmy zostały ocenione według sześciu kryteriów: liczby doradców podatkowych, liczby innych osób z uprawnieniami do doradztwa podatkowego (radcy prawni, adwokaci, biegli rewidenci, osoby uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych), osiągniętych przychodów (od stycznia do listopada 2009 r.) na jedną osobę merytoryczną, liczby klientów, liczby wygranych spraw sądowych oraz renomy firmy. W rankingu na najlepsze firmy doradztwa podatkowego wzięliśmy pod uwagę pięć pierwszych kryteriów. W rankingu na najskuteczniejsze firmy doradztwa podatkowego kapituła redakcyjna dodatkowo oceniła osiągnięcia firm w 2009 roku i na tej podstawie przyznała dodatkowe punkty, które decydowały o miejscu, jakie firma zajęła w tej części rankingu. Zdecydowaliśmy, że w rankingu na najskuteczniejsze firmy wyłonimy trzy najlepsze firmy w każdej z czterech grup (wielka czwórka, firmy duże, średniej wielkości oraz małe). Po dyskusjach z przedstawicielami firm, podjęliśmy decyzję o utrzymaniu kategorii przychodu na jedną osobę merytoryczną. Kategoria ta pokazuje zatem efektywność osób, które posiadają uprawnienia do doradztwa podatkowego. Wyszliśmy z założenia, że nawet w firmach, w których na przychód pracują konsultanci podatkowi, czyli osoby nieposiadające uprawnień, osobą, która musi zatwierdzić ich pracę oraz podpisać własnym imieniem i nazwiskiem, jest osoba z uprawnieniami. A zatem nawet jeśli konsultant wypracował przychód, to i tak zaliczany jest on na konto osoby posiadającej uprawnienia (doradcy podatkowego, radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, osoby z uprawnieniami od usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych). W tym roku po raz pierwszy DGP wyłonił nie tylko firmy najlepsze, ale również najskuteczniejsze. W tej części rankingu liczyły się osiągnięcia firm w 2009 roku. Zwycięzcami zostali: Ernst & Young, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe oraz Chadbourne & Parke. Firmy doradztwa podatkowego odczuły i dalej odczuwają skutki kryzysu na świecie i spowolnienia gospodarczego w Polsce. Wyniki rankingu pokazują jednak, że firmy dobrze poradziły sobie w tym trudnym i wymagającym czasie. W wielu firmach przychody nie

4 zmalały, a wzrosły. Niektórzy stracili klientów, ale są spółki, które świadczyły usługi nawet dla 250 klientów więcej niż przed rokiem. Widać również zmiany w samych firmach doradczych. Do grona doradców podatkowych w firmach dołączyli nowi, ale wielu doradców albo zmieniło miejsce pracy, albo założyło własne spółki doradcze. Punktacja W rankingu na najlepsze firmy w 2009 roku, podobnie jak w zeszłym roku, różnicowaliśmy liczbę przyznawanych punktów w poszczególnych kategoriach. W dwóch kategoriach firma mogła uzyskać maksymalnie 100 punktów (liczba doradców podatkowych, osiągnięte przychody/osobę merytoryczną). Za największą liczbę innych osób z uprawnieniami można było uzyskać maksymalnie 40 punktów, za największą liczbę klientów maksymalnie 60 punktów, za największą liczbę wygranych spraw sądowych do 50 punktów. W każdej kategorii, podobnie jak w latach poprzednich, maksymalną liczbę punktów otrzymywała firma (lub firmy), która uzyskała najwyższy wskaźnik, np. osiągnęła najwyższe przychody/osobę merytoryczną. Kolejne firmy uzyskiwały liczbę punktów proporcjonalną do udziału w wyniku najlepszej firmy. Przykładowo: jeśli firma zaliczana do małych zatrudniała dwóch doradców podatkowych, otrzymała 100 punktów. Firma, która w tej grupie miała jednego doradcę, czyli połowę maksymalnej liczby, otrzymała proporcjonalną liczbę punktów, czyli 50. A zatem firma, która w tej grupie wykazała brak doradców, otrzymała w tej kategorii zero punktów. Analogicznie postępowaliśmy w każdej z czterech grup i w każdej z sześciu kategorii. Jeśli firma nie podała informacji, otrzymywała zero punktów. Następnie sumowaliśmy liczbę punktów, które firma osiągnęła w każdej kategorii. W ten sposób firma, która osiągnęła największą liczbę punktów w swojej grupie, została zwycięzcą. W rankingu na najskuteczniejsze firmy w 2009 roku punkty przyznane przez kapitułę redakcyjną zostały dodane do punktów przyznanych w części dotyczącej najlepszych firm. Należy jednak zaznaczyć, że wskazania kapituły redakcyjnej miały decydujące znaczenie na rozstrzygnięcie tej części rankingu. Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Najlepsi doradcy podatkowi w 2009 roku IV RANKING FIRM I DORADCÓW PODATKOWYCH - Jerzy Martini, Sławomir Zieleń, Iwona Smith, dr Janusz Fiszer - to najlepsi doradcy podatkowi IV Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej w 2009 rooku.

5 Dr Janusz Fiszer Międzynarodowe prawo podatkowe Iwona Smith Fuzje i przejęcia SŁawomir Zieleń

6 Podatki dochodowe Jerzy Martini VAT W IV Rankingu DGP wyłonił najlepszych doradców podatkowych w sześciu kategoriach, w zakresie: podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, fuzji i przejęć, międzynarodowego prawa podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz postępowań przed sądami: administracyjnymi i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Zmienił się jednak sposób wyboru najlepszych doradców. W trzech poprzednich rankingach najlepszych doradców wskazywali konkurenci, czyli inne firmy doradcze. W tym roku poprosiliśmy firmy doradztwa podatkowego, aby w ankietach wskazały swoich najlepszych doradców podatkowych w 2009 roku oraz ich osiągnięcia. Następnie kapituła redakcyjna, biorąc pod uwagę te wskazania oraz wiedzę na temat działań podejmowanych przez poszczególnych doradców podatkowych, przyznała punkty i wybrała najlepszych w powyższych sześciu kategoriach. Taki sposób wyboru pozwolił na ocenę dokonań doradców podatkowych w 2009 roku Trzej najlepsi zdaniem kapituły doradcy podatkowi w każdej z sześciu kategorii zostali uhonorowani jako najlepsi doradcy podatkowi w Polsce. JERZY MARTINI doradca podatkowy oraz partner w Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe, specjalizuje się w podatku od towarów i usług. Wielokrotnie wyróżniany za osiągnięcia w zakresie VAT w rankingach międzynarodowych Legal 500 and Chambers

7 Europe Doradza m.in. firmom z branży FMCG, telekomunikacyjnej, zaawansowanych technologii oraz medialnej. Jest autorem wielu komentarzy z zakresu VAT oraz orzecznictwa sądów polskich i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie VAT. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, włada czterema językami obcymi. Uzasadnienie wyboru Jerzy Martini jest uznanym doradcą podatkowym, specjalizującym się w podatku od towarów i usług. Za najważniejsze jego osiągnięcia w 2009 roku należy uznać precedensowe rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie spółki Magoora. Rozstrzygnięcie krakowskiego sądu dotyczące możliwości odliczenia VAT od samochodów wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz od paliwa do tych samochodów stało się przełomowe dla wielu firm oraz praktyki odliczania VAT. Wyrok WSA w Krakowie wydany po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w tej samej sprawie spowodował zmiany mające wpływ na rozliczenia tysięcy firm w Polsce. W wyniku sporu sądowego, który prowadził Jerzy Martini, wiele innych sądów administracyjnych podjęło rozstrzygnięcia korzystne dla podatników VAT, różniące się jednak od tez wyroku WSA w Krakowie. Spory sądowe oraz ich konsekwencje dla podatników i fiskusa spowodowały podjęcie działań przez Ministerstwo Finansów w zakresie uregulowania kwestii odliczenia VAT od samochodów z kratką. Ponadto w 2009 roku Jerzy Martini był autorem, współautorem i redaktorem wielu publikacji poświęconych VAT, m.in. komentarza do dyrektywy VAT, komentarza do ustawy o VAT oraz komentarza VAT w orzecznictwie ETS. Powyższe osiągnięcia oraz wysoka skuteczność w reprezentacji klientów przed sądami pozwoliła również zająć mu pierwsze miejsce w kategorii rozprawy przed sądami. Na 27 spraw sądowych, w których reprezentował klientów, wygrał 26. Prowadził sprawy precedensowe, w tym poza opisaną powyżej sprawę odzyskania podatku akcyzowego zapłaconego przez producenta energii elektrycznej. SŁAWOMIR ZIELEŃ doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest również doktorantem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Prowadzi działalność od 1991 roku. Był wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz uczestniczył w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej do spraw doradztwa podatkowego drugiej kadencji. Autor wielu publikacji z zakresu podatków oraz wykładowca. Uzasadnienie wyboru W 2009 roku jednym z najbardziej znaczących sukcesów Sławomira Zielenia była wygrana przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przez rezydenta, który uiszcza je w innym kraju UE. Sprawa ta była opisywana i komentowana m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej. Sprawa wygrana przed WSA we Wrocławiu była konsekwencją wydanego w trybie zapytania prejudycjalnego wyroku ETS (sygn. akt C-544/07 Rüffler z 23 kwietnia 2009 r.). Trybunał orzekł, że art. 18 ust. 1 TWE stoi na przeszkodzie, aby państwo członkowskie odmawiało podatnikowi, będącemu polskim rezydentem, możliwości odliczenia składek na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzanych do niemieckiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

8 IWONA SMITH doradca podatkowy, szefowa działu podatkowego PricewaterhouseCoopers w Polsce (partner zarządzający). Koordynuje też działania oddziałów PwC na Litwie, Łotwie i w Estonii. Związana z PricewaterhouseCoopers od 1995 roku. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym dla spółek z sektora energetycznego, nieruchomości oraz leasingu. Jej zainteresowania wykraczają poza działalność stricte doradczą i podatkową. Jest zaangażowana w promowanie działalności charytatywnej w ramach Fundacji PwC Podaruj siebie, której jest pomysłodawczynią i prezesem. Uzasadnienie wyboru Iwona Smith doradza największym funduszom, koncernom międzynarodowym oraz firmom polskim. W 2009 roku doradzała przy 40 transakcjach oraz restrukturyzacjach. Szczegółowe dane firm nie mogą zostać opublikowane ze względu na tajemnicę zawodową oraz etykę zawodu doradcy podatkowego. DR JANUSZ FISZER doradca podatkowy, radca prawny, partner w międzynarodowej firmie prawniczej White & Case, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski), a od 2007 roku również docent. Kancelaria White & Case, w której jest partnerem, zajęła w IV Rankingu DGP piąte miejsce wśród firm zatrudniających od trzech do dziewięciu doradców podatkowych. Dr Janusz Fiszer jest cenionym doradcą podatkowym w kraju i Europie. W wydaniu Chambers Europe 2009 dr Janusz Fiszer został liderem w kategorii podatki. W raporcie World Tax 2009 otrzymał rekomendację czwarty rok z rzędu. Był członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Jest autorem kilkuset publikacji z zakresu prawa podatkowego. Publikuje m.in. na łamach Dziennika Gazety Prawnej. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim. Uzasadnienie wyboru W 2009 roku doradzał w wielu transakcjach, w których zastosowanie znalazły przepisy polskie oraz międzynarodowe. Wiele z jego działań miało na celu optymalizację podatkową, co pozwoliło zająć czołowe miejsca w dwóch kategoriach rankingu jednocześnie. Szczegółowe dane dotyczące transakcji nie mogą zostać opublikowane ze względu na tajemnicę zawodową oraz etykę zawodu doradcy podatkowego. Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Artykuł z dnia:

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA PARTNER WYDANIA WCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA D2 30 wschodzących gwiazd prawa zamiast wstępu PAJA POMAGA TALENTOWI Jadwiga ztabińska redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej Być gwiazdą prawniczego świata!

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 Konferencja portalu TaxFin.pl Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 26-27 lutego 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji:

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji: Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Sponsorzy Konferencji: Partnerzy merytoryczni: Partnerzy: Patroni medialni: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Szkolenie portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Dzień 1: CIT Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii Paczuski,

Bardziej szczegółowo

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa Strona Tytułowa Program i istniejące problemy Informacje Ogólne Prelegenci GŁÓWNE ZAGADNIENIA Marta Bieniada Clifford Chance dr Janusz Fiszer GESSEL Joanna Grynfelder Alior Bank dr Karolina Kocemba Tomczak

Bardziej szczegółowo

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org.

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org. 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC2014 Edycja 12 Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC Firmy doradcze i kancelarie prawnicze Wydawnictwa Business Centre Club: GAZETA BCC Klubowy miesięcznik BCC o sprawach najważniejszych dla polskich

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Rachunkowość i podatki

Biuletyn Rachunkowość i podatki Biuletyn Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Sprawozdanie finansowe sporządzone przy braku założenia kontynuacji działalności 2 Rozpoznanie przychodu według Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty.

W zakresie I rozdziału Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zawierających Rekomendacje komentarza wymagają dwa punkty. 28 Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego 28.1 Stosowanie zasad ładu korporacyjnego W roku 2011 spółka CIECH S.A. stosowała się do zbioru zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

PRAWA GWIAZD WSCHODZĄCYCH. 26 września. Zobacz, kto zdobył tytuł. Prawnicy liderzy jutra 2014. Wyniki konkursu. w tygodniku Prawnik

PRAWA GWIAZD WSCHODZĄCYCH. 26 września. Zobacz, kto zdobył tytuł. Prawnicy liderzy jutra 2014. Wyniki konkursu. w tygodniku Prawnik Piątek niedziela 26 28 września 2014 SCHODZĄCYCH GIAZD PRAA Prawnicy liderzy jutra 2014 Zobacz, kto zdobył tytuł. yniki konkursu 26 września w tygodniku Prawnik Organizatorzy: Patronat honorowy: SHUTTERSTOCK

Bardziej szczegółowo

Fiskus pokazuje, jak być partnerem podatnika

Fiskus pokazuje, jak być partnerem podatnika DZIŚ Prawo na co dzień wydanie specjalne n Zmiany w ozusowaniu umów-zleceń od 2015 r., dotyczące członków rad nadzorczych i rolników ubezpieczonych w KRUS gazetaprawna.pl DZIENNIK.PL FORSAL.PL prawniczy

Bardziej szczegółowo

Czy powstaną agencje ratingowe dla kancelarii i ich usług? Turniej negocjacyjny Lobbing? Nic nowego! Wspierajmy trzeci wiek Bieszczadzki raj(d)...

Czy powstaną agencje ratingowe dla kancelarii i ich usług? Turniej negocjacyjny Lobbing? Nic nowego! Wspierajmy trzeci wiek Bieszczadzki raj(d)... Numer 131 Listopad 2012 Czy powstaną agencje ratingowe dla kancelarii i ich usług? Turniej negocjacyjny Lobbing? Nic nowego! Wspierajmy trzeci wiek Bieszczadzki raj(d)... 1 Spis treści Moim zdaniem ETYKA

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA. materiały konferencyjne

RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA. materiały konferencyjne RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA materiały konferencyjne Patronat: Partnerzy: RACHUNKOWOŚĆ WARTA POZNANIA materiały konferencyjne Redakcja Ilona Baranowska Justyna Engel Katarzyna Grochowska Magdalena Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne Warszawa, 9 grudnia 2014 r. Przedsiębiorczość w Polsce na podstawie Raportu z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska

Bardziej szczegółowo

WPŁYWAMY NA RZECZYWISTOŚĆ

WPŁYWAMY NA RZECZYWISTOŚĆ WPŁYWAMY NA RZECZYWISTOŚĆ Wybrane publikacje prasowe 2007/2008 Gazeta Prawna, 13 maja 2008 Negotiation Workshop Szkoła Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (SPA), we współpracy z kancelarią

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych Pełnienie funkcji w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z o.o. oznacza sprawowanie dużej władzy, możliwość decydowania we wszystkich sprawach spółki. To niemal codziennie podejmowanie decyzji w kluczowych

Bardziej szczegółowo

DZIŚ. jest od 200 do 1000 zł będzie 2000 zł. będzie 1000 zł. jest 800 zł będzie 2000 zł. Rosną opłaty sądowe dla firm

DZIŚ. jest od 200 do 1000 zł będzie 2000 zł. będzie 1000 zł. jest 800 zł będzie 2000 zł. Rosną opłaty sądowe dla firm DZIŚ DODATEK SPECJALNY NOWE PRAWO W NOWYM ROKU Zmiany w prawie od 1 stycznia 2006 roku ważne dla każdego DZIŚ Co zrobić, żeby dostać zniżkę w opłacie za użytkowanie wieczyste str. 23 JUTRO PIT-37 wypełniony

Bardziej szczegółowo

zauważyć zwrot do renomowanych

zauważyć zwrot do renomowanych PONIEDZIAŁEK 29 czerwca 2009 nr 124 (2500) B Prawo partner dodatku dla menedżera RAPORT Rynek usług prawniczych Kancelarie o wąskich specjalizacjach i ustalonej renomie nie muszą bać się kryzysu Kryzys

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 20 1 4 SPIS T Raport kwartalny z działalności TAX-NET S.A. za okres 01.01.2014-31.03.2014 Katowice, 15 maj 2014 r. 1. Informacje podstawowe 2. Dane rejestracyjne, skład Zarządu

Bardziej szczegółowo

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów,

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów, 28-29 lutego 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III Forum Corporate Legal Counsel 2012 Doroczne, najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! 42 Prelegentów: Prezesów, Dyrektorów Działów Prawnych

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna Skarbiec. Nagrody i wyróżnienia

Kancelaria Prawna Skarbiec. Nagrody i wyróżnienia Kancelaria Prawna Skarbiec Nagrody i wyróżnienia GENTLEMAN MAGAZINE ekskluzywny miesięcznik, obecny na rynku od 14 lat Robert Nogacki wśród 25 najcenniejszych nazwisk w polskim prawie 2012 Mecenas Robert

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

Raport płacowy Polska i Świat. Raport opracowany pod kierownictwem Pawła Tomczyka

Raport płacowy Polska i Świat. Raport opracowany pod kierownictwem Pawła Tomczyka Raport płacowy Polska i Świat Raport opracowany pod kierownictwem Pawła Tomczyka Warszawa 2012 1 Wstęp Wartość wynagrodzenia polskiej kadry zarządzającej liczona w euro plasuje nasz kraj na 21-22 miejscu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK.PL FORSAL.PL NR 88 (3478 W2) ROK 19 ISSN 2080-6744, NR INDEKSU 348 066 CENA GAZETY (W TYM 8% VAT) Janusz Jankowiak Polska Rada Biznesu

DZIENNIK.PL FORSAL.PL NR 88 (3478 W2) ROK 19 ISSN 2080-6744, NR INDEKSU 348 066 CENA GAZETY (W TYM 8% VAT) Janusz Jankowiak Polska Rada Biznesu RYS. JAROSŁAW ŁOKIETEK mogą być opłakane prawnik McPrawnicy McPrawo DZIŚ: UWAGA NA SPADEK Z ZAGRANICY! TRZEBA ZAPŁACIĆ PODATEK DWUKROTNIE B5 JUTRO: JAK PRZYJĄĆ LUB ODRZUCIĆ SPADEK Telefoniczne porady prawne

Bardziej szczegółowo

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl Oferta wydawnicza VAT PIT CIT 801 01 12 12 www.unimex.pl LEKSYKONY LEKSYKON VAT 2013 wydanie dwutomowe OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX ul. Skarbowców 85 b 53-025 Wrocław Telefony: dział sprzedaży: 801 01 12

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: 27-28 lutego 2013 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa IV FORUM Corporate Legal Counsel 2013 DOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY PRAWNICZEJ: WIĘCEJ NIŻ DORADZTWO PRAWNE DLA BIZNESU! WŚRÓD PRELEGENTÓW: Wojciech

Bardziej szczegółowo