cennik usługi transmisja danych DSL tp Tabela 1 Tabela 2 Opłaty instalacyjne za usługę transmisja danych DSL TP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "cennik usługi transmisja danych DSL tp Tabela 1 Tabela 2 Opłaty instalacyjne za usługę transmisja danych DSL TP"

Transkrypt

1 cennik usługi transmisja danych DSL tp Tabela 1 Opłaty instalacyjne za usługę transmisja danych DSL TP Jednorazowa opłata instalacyjna VAT w lokalizacji centralnej CENTRUM ruter CISCO w lokalizacji centralnej CENTRUM ruter HUAWEI w lokalizacji terenowej LINK modem podstawowy w lokalizacji terenowej LINK modem podstawowy umowa zawarta na czas określony 24 miesięcy lub 36 miesięc 849,00 195, ,27 499,00 114,77 613,77 399,00 91,77 490,77 1,00 0,23 1,23 Tabela 2 Opłaty aktywacyjne za usługę transmisja danych DSL TP Jednorazowa opłata instalacyjna VAT Aktywacja dostępu do Internetu dla usługi transmisja danych DSL tp CENTRUM 99,00 22,77 121,77

2 Tabela 3 Miesięczne opłaty abonamentowe za usługę transmisja danych DSL TP Miesięczna opłata abonamentowa VAT CENTRUM kbit/s / 512 kbit/s. CENTRUM kbit/s / 1024 kbit/s. CENTRUM kbit/s / 2048 kbit/s. CENTRUM kbit/s / 4096 kbit/s. CENTRUM + INTERNET kbit/s /512 kbit/s i z dostępem do lokalizacji Abonenta 512 kbit/s /512 kbit/s. CENTRUM + INTERNET kbit/s /1024 kbit/s i z dostępem do lokalizacji Abonenta 1024 kbit/s /1024 kbit/s. CENTRUM + INTERNET kbit/s /2048 kbit/s i z dostępem do lokalizacji Abonenta 1024 kbit/s /1024 kbit/s. CENTRUM + INTERNET kbit/s /4096 kbit/s i z dostępem do lokalizacji Abonenta 1024 kbit/s /1024 kbit/s. 799,00 183,77 982,77 999,00 229, , ,00 252, , ,00 379, ,27 949,00 218, , ,00 264, , ,00 287, , ,00 425, ,27 strona 2 z 6

3 Miesięczne opłaty abonamentowe za usługę transmisja danych DSL TP Miesięczna opłata abonamentowa VAT LINK kbit/s / 128 kbit/s. LINK kbit/s / 128 kbit/s. LINK kbit/s / 256 kbit/s. LINK kbit/s / 512 kbit/s. 299,00 68,77 367,77 399,00 91,77 490,77 599,00 137,77 736,77 699,00 160,77 859,77 Tabela 4 Opłaty jednorazowe za usługi dodatkowe Jednorazowa opłata aktywacyjna VAT Zmiana domyślnej konfiguracji Adresacji IP DHCP na Adresację statyczną lub odwrotnie - opłata za każdą zmianę Zmiana Podsieci prywatnych adresów IP na inną Podsieć prywatną opłata za każdą zmianę Zmiana Adresacji IP według specyfikacji Abonenta opłata za każdą zmianę Rozszerzenie Podsieci prywatnych adresów IP dla Łącza LINK lub CENTRUM do opłata za każdą zmianę Konfiguracja DNS przez DHCP opłata za każdą zmianę Zmiana Abonenta w wyniku przejęcia praw i obowiązków wynikających z umowy Zmiana ilości lub rodzaju reguł zawartych w Pakiecie Firewall 10/33 lub w Pakiecie Firewall niestandardowy (opłata za każdą zmianę dokonaną na wniosek Abonenta więcej niż raz w miesiącu) Zmiana miejsca instalacji 149,00 34,27 183,27 50% opłaty instalacyjnej dla Łącza CENTRUM lub Łącza LINK z Tabeli 1 poz. 1 lub 2 strona 3 z 6

4 Opłaty jednorazowe za usługi dodatkowe Jednorazowa opłata aktywacyjna VAT Zmiana opcji usługi: a) na wyższą opcję prędkości łącza lub prędkości dostępu do Internetu b) na niższą opcję prędkości łącza lub prędkości dostępu do Internetu 149,00 34,27 183,27 Tabela 5 Miesięczne opłaty za usługi dodatkowe Miesięczna opłata abonamentowa VAT Wyłączenie dostępu do sieci Internet dla Łącza LINK przy korzystaniu z Łącza CENTRUM + INTERNET (opłata za jedną lokalizację) Przekierowanie portu TCP/IP z zewnętrznego publicznego adresu IP na adres w Wirtualnej Sieci Prywatnej 99,00 22,77 121, Pakiet Firewall 10/33 199,00 45,77 244, Pakiet Firewall niestandardowy (opłata za każdą regułę) Zwiększenie prędkości dostępu do sieci Internet do 1024 kbit/s Zwiększenie prędkości dostępu do sieci Internet do 2048 kbit/s Zwiększenie prędkości dostępu do sieci Internet do 4096 kbit/s Konfiguracja Łącza do Internetu dostarczonego przez Abonenta Zawieszenie na wniosek Abonenta świadczenia usługi transmisja danych DSL tp (na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż dwanaście miesięcy) Ponowne rozpoczęcie świadczenia usługi transmisja danych DSL tp po jej zawieszeniu 199,00 45,77 244,77 299,00 68,77 367,77 499,00 114,77 613,77 299,00 68,77 367,77 50 % właściwej opłaty netto przewidzianej w Tabeli 3 powiększonej o kwotę należnego podatku VAT Bez opłat 1 Pakiet hostingowy Rozszerzony 15,00 3,45 18,45 1 Pakiet hostingowy Premium 30,00 6,90 36,90 Objaśnienia i informacje do Tabeli 1,2 i 3 1. Opłaty za instalację i aktywację oraz za miesięczne opłaty abonamentowe dotyczą opłaty za każde Łącze w lokalizacji Abonenta. 2. Aktywacja opcji z Tabeli 2 poz. 1 oznacza zamianę Łącza CENTRUM na Łącze CENTRUM + INTERNET o tych samych parametrach prędkości łącza dla transmisji danych. 3. Opłaty wskazane w Tabelach 1-3 są niezależne od położenia geograficznego lokalizacji Abonenta i odległości między nimi. strona 4 z 6

5 4. Za okres zawieszenia lub ograniczenia przez TP świadczenia usługi transmisja danych DSL tp, Abonent uiszcza miesięczne opłaty abonamentowe w wysokości wskazanej w Tabeli TP udziela ulgi w opłacie instalacyjnej w lokalizacji terenowej ŁĄCZA LINK w wysokości 398,00 zł netto (489,54 zł brutto) w związku z zawarciem przez Abonenta umowy o świadczenie usługi transmisja danych DSL tp przez TP S.A. na czas określony 24 miesięcy lub 36 miesięcy. W przypadku jednostronnego rozwiązania ww. umowy przez Abonenta lub przez TP z winy Abonenta, przed upływem terminu na jaki ta umowa była zawarta, Abonent zobowiązany jest do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość udzielonej ulgi.(poz. 4 tabela 1). 6. W ramach Łącza CENTRUM + INTERNET, TP świadczy na rzecz Abonenta, który zawiera: 1) 1 GB powierzchni przestrzeni dyskowej na dowolną liczbę kont poczty elektronicznej, 2) utrzymanie domeny nazwa.internetdsl.pl oraz obsługę dowolnego typu domen funkcjonalnych, 3) możliwość podziału przestrzeni dyskowej w dowolny sposób z dokładnością do 1MB, 4) ochronę antywirusową, 5) ochronę antyspamową, 6) wirtualne serwery WWW z obsługą PHP i możliwością obsługi wielu domen, 7) 1 serwer MySQL (MyISAM,InnoDB) o powierzchni do 50MB, 8) dostęp do panelu administracyjnego do zarządzania kontami, 9) dostęp do kont poczty elektronicznej z poziomu przeglądarki internetowej oraz za pomocą protokołu POP3, 10) brak limitu ruchu od / do Internetu, 11) dostęp do logów WWW. 7. W ramach Łącza Centrum + INTERNET, TP świadczy na rzecz Abonenta, który zawiera: 1) badanie stanu każdego pakietu IP, 2) translację adresów NAT, 3) brak limitów ściągania/wysyłania danych od / do Internetu, 4) ochronę przed atakami DOS/DDOS, 5) całkowite zablokowanie ruchu transmisji danych do Wirtualnej Sieci Prywatnej z Internetu, 6) całkowite odblokowanie ruchu transmisji danych do Internetu z Wirtualnej Sieci Prywatnej. Objaśnienia i informacje do Tabeli 4 1. Opłaty wskazane w Tabeli 4 są opłatami za każdą czynność dokonaną przez TP na wniosek Abonenta. 2. Opłaty wskazane w Tabeli 4 poz. 1, 4 oraz poz. 8-9 dotyczą opłaty za każde łącze w lokalizacji Abonenta. Objaśnienia i informacje do Tabeli 5 1. Opłata wskazana w Tabeli 5 poz. 2 pobierana jest dla każdego przekierowanego portu i dotyczy wyłącznie lokalizacji z Łączem CENTRUM + INTERNET 2. Usługa dodatkowa Pakiet Firewall 10/33 obejmuje bezpieczny dostęp do Internetu z systemem bezpieczeństwa realizowanym przez Firewall na platformie TP, zawierającą funkcjonalność pozwalającą na przekierowanie ruchu transmisji danych do Wirtualnej Sieci Prywatnej z Internetu i/lub do Internetu z Wirtualnej Sieci Prywatnej z możliwością całkowitego zablokowania lub odblokowania ruchu z opcją włączenia maksymalnie 10 z 33 (zdefiniowanych przez TP i przedstawionych w załączniku do Zamówienia na usługę transmisji danych DSL tp ) standardowych reguł filtrowania dla każdego kierunku ruchu z poszczególnych portów na wybrane przez Abonenta adresy IP. Usługa dotyczy wyłącznie lokalizacji z Łączem CENTRUM + INTERNET. Zmiana ilości lub/i rodzaju reguł może zostać wykonana bezpłatnie raz w miesiącu. 3. Usługa dodatkowa Pakiet Firewall Niestandardowy obejmuje bezpieczny dostęp do Internetu z systemem bezpieczeństwa realizowanym przez Firewall na platformie TP, kształtowany według reguł wybranych przez Abonenta, dla każdego kierunku ruchu i zawiera funkcjonalność pozwalającą na przekierowanie ruchu transmisji danych do Wirtualnej Sieci Prywatnej z Internetu i/lub do Internetu z Wirtualnej Sieci Prywatnej z możliwością całkowitego zablokowania lub odblokowania ruchu z opcją włączenia reguł filtrowania ruchu z dowolnych portów na wybrane przez Abonenta adresy IP. Opłata wskazana w Tabeli 5 poz. 4 jest naliczana w przypadku wybrania przez Abonenta więcej niż 10 reguł standardowych zdefiniowanych i określonych przez TP w Załączniku do Zamówienia na usługę lub w przypadku zamówienia przez Abonenta reguł przez niego zdefiniowanych. Opłata jest naliczana za każdą wybraną przez Abonenta regułę. Zmiana ilości lub/i rodzaju reguł może zostać wykonana bezpłatnie raz w miesiącu. 4. Opłata wskazana w Tabeli 5 poz. 4 pobierana jest dla każdej świadczonej na rzecz Abonenta reguły dla każdego kierunku ruchu. Usługa dodatkowa Pakiet Firewall niestandardowy dotyczy wyłącznie lokalizacji z Łączem CENTRUM + INTERNET. 5. Usługi dodatkowe wskazane w Tabeli 5 poz. 3 i 4 mogą być świadczone łącznie. 6. Opłaty wskazane w Tabeli 5 poz. 5 7 dotyczą lokalizacji z łączem CENTRUM + INTERNET. Abonent może korzystać tylko z jednej usługi dodatkowej wskazanej w Tabeli 5 poz Opłata wskazana w Tabeli 5 poz. 5 dotyczy lokalizacji z łączem CENTRUM + INTERNET 512. strona 5 z 6

6 7. Opłata wskazana w Tabeli 5 poz. 8 naliczana jest w przypadku, gdy Abonent nie korzysta z Łączy CENTRUM + INTERNET wskazanych w Tabeli 3 poz. 5 8 a Wirtualna Sieć Prywatna posiada dostęp do Internetu realizowany przez usługę inną niż transmisja danych DSL tp. Korzystając z usługi dodatkowej Konfiguracja Łącza do Internetu dostarczonego przez Abonenta, Abonent zapewnia we własnym zakresie system bezpieczeństwa dla Wirtualnej Sieci Prywatnej. 8. W przypadku korzystania z usługi dodatkowej wskazanej w Tabeli 5 poz.1 Abonent traci dostęp do Internetu z systemem bezpieczeństwa realizowanym przez Firewall na platformie TP w ramach Pakietu Firewall Podstawowy, usług dodatkowych Pakietu Firewall 10/33 i Pakietu Firewall, niestandardowego na wskazanym przez Abonenta Łączu LINK. 9. W przypadku zawieszenia na wniosek Abonenta świadczenia usługi transmisja danych DSL tp, Abonent uiszcza miesięczne opłaty abonamentowe w wysokości wskazanej w Tabeli 5 poz W przypadku korzystania z usługi wskazanej w Tabeli 5 poz.1, Abonent traci dostęp do danego Pakietu hostingowego we wskazanym przez Abonenta Łączu LINK. 11. Opłaty wskazane w Tabeli 5 poz. 11 i 12 dotyczą wyłącznie lokalizacji z Łączem CENTRUM + INTERNET. 12. Pakiet hostingowy Rozszerzony zawiera następujące funkcjonalności: 1) 5 GB powierzchni przestrzeni dyskowej na dowolną liczbę kont poczty elektronicznej, 2) utrzymanie domeny nazwa.internetdsl.pl oraz obsługę dowolnego typu domen funkcjonalnych, 3) możliwość podziału przestrzeni dyskowej w dowolny sposób z dokładnością do 1MB, 4) ochronę antywirusową, 5) ochronę antyspamową, 6) wirtualne serwery WWW z obsługą PHP i możliwością obsługi wielu domen, 7) 1 serwer MySQL (MyISAM,InnoDB) o powierzchni do 50MB, 8) dostęp do panelu administracyjnego do zarządzania kontami, 9) dostęp do kont poczty elektronicznej z poziomu przeglądarki internetowej oraz za pomocą protokołu POP3, 10) brak limitu ruchu od / do Internetu, 11) dostęp do logów WWW, 12) możliwość tworzenia kont FTP, 13) dostęp do statystyki serwera WWW do roku wstecz. 13. Pakiet hostingowy Premium zawiera następujące funkcjonalności: 1) 10 GB powierzchni przestrzeni dyskowej na dowolną liczbę kont poczty elektronicznej, 2) utrzymanie domeny nazwa.internetdsl.pl oraz obsługę dowolnego typu domen funkcjonalnych, 3) możliwość podziału przestrzeni dyskowej w dowolny sposób z dokładnością do 1MB, 4) ochronę antywirusową, 5) ochronę antyspamową, 6) wirtualne serwery WWW z obsługą PHP i możliwością obsługi wielu domen, 7) 2 serwery MySQL (MyISAM,InnoDB) o powierzchni do 100 MB, 8) 1 serwer PostgreSQL o powierzchni do 50 MB, 9) dostęp do panelu administracyjnego do zarządzania kontami, 10) dostęp do kont poczty elektronicznej z poziomu przeglądarki internetowej oraz za pomocą protokołu POP3, 11) brak limitu ruchu do / od Internetu, 12) dostęp do logów WWW, 13) możliwość tworzenia kont FTP, 14) dostęp do statystyki serwera WWW do roku wstecz, 15) dostęp do statystyki serwera SMTP oraz POP W przypadku korzystania przez Abonenta z Pakietu hostingowego Rozszerzony albo Premium wskazanych w Tabeli 5 poz. 10 albo 11, Abonent traci możliwość korzystania z Pakietu hostingowego Standard. strona 6 z 6

obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 grudnia 2014r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Biznes Pakiet.

obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 grudnia 2014r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Biznes Pakiet. cennik usługi Biznes Pakiet obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 grudnia 2014r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Biznes Pakiet. Jednorazowa opłata instalacyjna za usługę Biznes

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY USŁUGI etlink FIRMA

CENNIK PODSTAWOWY USŁUGI etlink FIRMA CENNIK PODSTAWOWY USŁUGI 1. Postanowienia ogólne 1.1. Usługi świadczonej przez Opertora, zwanego dalej Cennikiem, określa wysokość opłat za Usługi oraz zasady naliczania tych opłat. 1.2. Zgodnie z regulaminem,

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY USŁUGI etlink FIRMA

CENNIK PODSTAWOWY USŁUGI etlink FIRMA 1. Postanowienia ogólne CENNIK PODSTAWOWY USŁUGI etlink FIRMA 1.1. Usługi etlink FIRMA świadczonej przez Opertora, zwanego dalej Cennikiem, określa wysokość opłat za Usługi etlink FIRMA oraz zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III na krótki okres CU, PON, ETTH 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 29.09.2014 r. do 30.06.2015 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką

Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką Szczegółowe Warunki Promocji Oferta z GigaNagrywarką 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 13.04.2015 r. do 30.06.2016 r. 1.2. Z Promocji może skorzystać wyłącznie Nowy Abonent, który zawrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Multimedialna z dnia 15 maja 2014 r. obowiązuje od 15.05.2014 r. do 30.06.2014 r. lub do odwołania

Regulamin Promocji Multimedialna z dnia 15 maja 2014 r. obowiązuje od 15.05.2014 r. do 30.06.2014 r. lub do odwołania Regulamin Promocji Multimedialna z dnia 15 maja 2014 r. obowiązuje od 15.05.2014 r. do 30.06.2014 r. lub do odwołania 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Multimedialna z dnia 15.05.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Twoja Telewizja Biznesowa III

Szczegółowe Warunki Promocji Twoja Telewizja Biznesowa III BSA/WLR Szczegółowe Warunki Promocji Twoja Telewizja Biznesowa III 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od dnia 4.11.2013 r. do 31.12.2014 r. 1.2. Operator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA USŁUG HOSTINGOWYCH

SPECYFIKACJA USŁUG HOSTINGOWYCH SPECYFIKACJA USŁUG HOSTINGOWYCH Ważność specyfikacji Od dnia 2011-09-28 do odwołania nowszą wersją Specyfikacji. Określenia występujące w Specyfikacji 1. Panel Klienta oznacza oprogramowanie udostępnione

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 13.01.2014 r.

Wersja z dnia 13.01.2014 r. Szczegółówe warunki korzystania z usługi Dedicated Cloud Wersja z dnia 13.01.2014 r. Artykuł 1 Definicje Na potrzeby regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie terminów: 1. Cloud: Technologia pozwalająca

Bardziej szczegółowo

NET-KONT@KT S.C. M. Pawlak P. Janicki ul. 1 Maja 18 27-300 Lipsko

NET-KONT@KT S.C. M. Pawlak P. Janicki ul. 1 Maja 18 27-300 Lipsko Regulamin promocji TrioPack HD 1. Organizatorem promocji jest NET-KONT@KT S.C. z siedzibą w Lipsku przy ulicy 1 Maja 18, zwany dalej operatorem. 2. Promocja trwa od 01.02.2015 do 30.04.2015. Operator zastrzega

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS

Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS 1. Definicje Operator firma pod nazwą ABAKS Adam Długosz, z siedzibą w Skowarcz ul. Gdańska 82 83-032 Pszczółki, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO obowiązuje od 22.03.2013 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO obowiązuje od 22.03.2013 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO obowiązuje od 22.03.2013 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej należy w okresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA USŁUGI VPS Online (zwana dalej Specyfikacją )

SPECYFIKACJA USŁUGI VPS Online (zwana dalej Specyfikacją ) SPECYFIKACJA USŁUGI VPS Online (zwana dalej Specyfikacją ) 1 DEFINICJE 1. W treści Specyfikacji następujące słowa i określenia należy rozumieć jak podano poniżej w treści, a w zakresie nieuregulowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH. przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS) z siedzibą w Poznaniu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH. przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS) z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS) z siedzibą w Poznaniu (http://www.wokiss.pl/regulamin/) Poznań 2013 r. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA FIRM. Internet. Telefonia internetowa VoIP (łódzka pula numerów) Hosting. Monitoring internetowy

OFERTA DLA FIRM. Internet. Telefonia internetowa VoIP (łódzka pula numerów) Hosting. Monitoring internetowy OFERTA DLA FIRM Internet Telefonia internetowa VoIP (łódzka pula numerów) Hosting Monitoring internetowy Forweb S.C. 91-463 Łódź ul. Łagiewnicka 54/56 tel: +48 (42) 235 10 00 fax: +48 (42) 235 10 01 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki dzierżawy serwera VPS Wersja z dnia 17 marca 2014 r. ARTYKUŁ 1 Cel

Szczegółowe warunki dzierżawy serwera VPS Wersja z dnia 17 marca 2014 r. ARTYKUŁ 1 Cel Szczegółowe warunki dzierżawy serwera VPS Wersja z dnia 17 marca 2014 r. ARTYKUŁ 1 Cel Niniejsze warunki szczegółowe mają na celu określenie warunków technicznych i finansowych, na jakich OVH zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Grupę Adweb usług hostingowych. Podjęcie współpracy z Grupą Adweb jest jednoznaczne z akceptacją dla Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 27 kwietnia 2015 r. do odwołania Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania z planu taryfowego

Bardziej szczegółowo

pozostawania Abonentem Organizatora Promocji przez najmniej 12 miesięcy abonament miesięczny za wybrane w Promocji usługi będzie

pozostawania Abonentem Organizatora Promocji przez najmniej 12 miesięcy abonament miesięczny za wybrane w Promocji usługi będzie REGULAMIN PROMOCJI Twój Biznes z UPC (2011-2) 1 [Definicje] 1. Organizator Promocji - spółka UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 27. 2. Promocja - kampania promocyjna prowadzona

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez firmę NPLAY Sp. z o.o.

Cennik usług świadczonych przez firmę NPLAY Sp. z o.o. Cennik usług świadczonych przez firmę NPLAY Sp. z o.o. Obowiązuje od dnia 11 lipca 2013 r. telewizja PAKIET PEŁNY Aktywacja 99 zł Abonament miesięczny 62 zł PAKIET NPLAY CYFROWY Aktywacja 599 zł Abonament

Bardziej szczegółowo