Marka Lubuskie. Raport otwarcia analiza obecnego wizerunku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marka Lubuskie. Raport otwarcia analiza obecnego wizerunku"

Transkrypt

1 Marka Lubuskie Raport otwarcia analiza obecnego wizerunku 1

2 Strategiczne cele województwa lubuskiego Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu. Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zwiększenie potencjału innowacyjnego nauki oraz informatyzacja społeczeństwa. Rozwój przedsiębiorczości oraz działania mające na celu podniesienie poziomu technologicznego przedsiębiorstw i ich innowacyjności dzięki współpracy z nauką. Efektywne, prorozwojowe wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego. 2

3 Wnioski atuty położenie geograficzne olbrzymi, niewykorzystany potencjał, transgraniczny charakter, główne szlaki komunikacyjne (autostrady A2 i A18, droga S3, kolej), praktyczne realizowanie przez przygraniczne miasta marzeń o wspólnocie europejskiej, okno na świat. natura sieć szlaków wodnych, duża ilość jezior, olbrzymia powierzchnia lasów (niemal 50% powierzchni!), wielki potencjał turystyczny regionu największy potencjał w turystyce aktywnej, wysoka jakość życia, możliwość łatwego oderwania się od zgiełku codzienności. gospodarka przemysł drzewny, przemysł samochodowy, przemysł papierniczy, przemysł metalowy, przemysł nowych technologii, zróżnicowanie gospodarki i jej oparcie na wielu podmiotach gwarancją wysokiej odporności regionu na zawirowania gospodarcze. 3

4 Wnioski SWOT mocne strony wielkie walory turystyczne, zróżnicowana gospodarka, silny sektor małych i średnich, przedsiębiorstw, położenie przy zachodniej granicy kraju, prężne środowiska kulturalne, gospodarz ogólnopolskich wydarzeń kulturalnych. szanse rozwijająca się baza akademicka, świadomość konieczności inwestycji w B&R, podróże sentymentalne zachodnich sąsiadów, wzrastająca atrakcyjność turystyki bliskiej odkrywania atrakcji lokalnych i bliskich, rozwój i powiększanie się lokalnych podmiotów gospodarczych, świadomość zagrożeń wśród rządzących regionem. 4

5 Kierunki działań region, w którym warto inwestować Nie w pełni wykorzystane atuty gospodarcze położenie, zasoby naturalne, infrastruktura. Opracowanie listy korzyści i USP województwa. Te atrybuty pozwolą stworzyć markę, której nie oprze się żaden potencjalny inwestor! marka turystyczna regionu Województwo posiada olbrzymie walory turystyczne, których jednak nie wykorzystuje. Niezbędne jest stworzenie produktów turystycznych i marki, która by je promowała. kreacja ikon województwa Wcześniej opisane działania powinny być spięte spójną oprawą wizualną, (dźwiękową?). Branding ten powinien obejmować stworzenie znaków dla poszczególnych marek województwa, systemu identyfikacji wizualnej (dźwiękowej?) województwa wraz z wdrożeniem oraz opis kierunków działań promocyjnych. 5

6 Grupy opiniotwórcze aby podbić serca biznesmenów inwestorzy lokalni zarówno polscy jak i zagraniczni inwestorzy z zewnątrz zarówno polscy jak i zagraniczni media biznesowe, ogólne i branżowe aby podbić serca Polaków mieszkańcy województwa, organizacje pozarządowe i media lokalne (w tym Internet!) media ogólnopolskie (w tym Internet!) aby przyciągnąć turystów media o tematyce turystycznej społeczności internetowe (WOMM) aby stać się partnerem sąsiedzi polscy i niemieccy ambasadorowie marki lubuskie Kazimierz Marcinkiewicz Tomasz Lis Krystyna Prońko Urszula Dudziak Ewa Minge Raz, dwa, trzy Potem (i inne kabarety) Papusza Piotr Bukartyk Stal Gorzów kolarze (Zenon Jaskuła, Zbigniew Spruch) wioślarze (Michał Jeliński, Tomasz Kucharski, Robert Sycz i inni) 6

7 Ikony? Lubuskie to koło Lublina? Nieznajomość położenia województwa lubuskiego, mylenie go z regionem lubelskim. Zielona Góra a! to co innego! Zagłębie kabaretowe klasa sama w sobie, nazwy i nazwiska powszechnie rozpoznawane w całym kraju. Wino. Falubaz. Gorzów Wielkopolski tak, to miasto w Wielkopolsce Stilon Gorzów, Stal Gorzów Wielkopolski, Kazimierz Marcinkiewicz. Wniosek Województwu absolutnie brak rozpoznawalności. Wbrew pozorom, to dobrze! Nie istnieją wśród Polaków niekorzystne skojarzenia, z którymi trzeba by walczyć. Marka województwa ma szansę wyłonić się z nicości. 7

8 Wnioski Województwo przystępuje do tworzenia strategii komunikacji z czystą kartą, nie ma na koncie wpadek, ale też nie zbudowało w świadomości Polaków żadnych skojarzeń z regionem. Z jednej strony ułatwia to zadanie zespołu ds. budowy strategii, ale z drugiej powoduje konieczność wyjątkowej dbałości o wszystkie wymiary komunikacji podczas projektowania i wdrażania strategii. 8

9 Wizerunek województwa wśród mieszkańców województwa lubuskiego 9

10 Skojarzenia z województwem lubuskim w oczach mieszkańców Silne skojarzenia z zielonością, przyrodą w jej naturalnym stanie, lasami, jeziorami. Duże znaczenie przygranicznego położenia (postrzeganego obecnie jako negatywny element wizerunku województwa). Częste wskazywanie zróżnicowanych miejsc lub wydarzeń, które kojarzą się z województwem (słaba znajomość lokalnych wydarzeń i charakterystycznych imprez). 10

11 Wnioski Możliwa jest taka formuła strategicznego kierunku dla województwa, która godziłaby punkty widzenia różnych grup interesariuszy, zachowując zarazem wewnętrzną spójność. Np. formuła eko nadawałaby się w sposób naturalny do promocji turystyki, sprzyjając zarazem rozwojowi niektórych gałęzi przemysłu, w tym również wysoko wyspecjalizowanego. 11

12 Wizerunek województwa wśród mieszkańców województw ościennych 12

13 Najsilniejsze skojarzenia z województwem (badanie jakościowe) zieloność, lasy, jeziora, przyroda, grzybobranie i agroturystyka, wino i winobranie, żużel, główne ośrodki miejskie Zielona Góra (w większym stopniu) i Gorzów Wielkopolski, ubóstwo, bezrobocie, granica z Niemcami, krasnale ogrodowe, tzw. zagłębie kabaretowe. 13

14 Rzadziej pojawiające się skojarzenia Gospodarka województwa (charakter ogólny). Charakterystyczne miejsca województwa (zabytki, atrakcje turystyczne, muzea, miejsca kultu religijnego itp.). 14

15 Atrakcje turystyczne województwa Większość badanych nie potrafiła wskazać żadnej atrakcji turystycznej w obrębie województwa lubuskiego. Podstawowe skojarzenia: Różnego typu wydarzenia, imprezy i produkty turystyczne. Atrakcje stanowiące elementy krajobrazu naturalnego, choć raczej bez wskazania konkretnych miejsc. Najsilniejsze obecnie marki turystyczne województwa: Święto wina w Zielonej Górze. Przyroda województwa lubuskiego zielona marka. Międzyrzecki Rejon Umocniony. Żadna z tych marek nie ma statusu gwiazdy. 15

16 Cechy wizerunkowe Lubuskiego kategorie oceniania Wysoko, a zarazem odróżnia się od konkurentów (wizerunkowe wyróżniki lubuskiego): duża ilość terenów zielonych w obrębie województwa, zaciszny i spokojny charakter województwa, potencjał tkwiący w bliskości granicy z Niemcami (na równi z Zachodniopomorskim). Stosunkowo wysoko, ale w sposób, który nie odróżnia go od sąsiadów: sympatyczność mieszkańców (typowy wymiar generyczny), niewykorzystany potencjał województwa. Stosunkowo nisko, ale w sposób nieodróżniający go od sąsiadów: intencja odwiedzenia województwa w celach turystycznych, chęć zamieszkania w województwie, pracowitość mieszkańców, wiedza na temat województwa. 16

17 Pozycjonowanie województwa dwa wymiary Rozwój województwa (w wymiarze ekonomicznym i infrastrukturalnym) wraz z zinstytucjonalizowanymi formami kultury (zabytkami, wydarzeniami kulturalnymi, muzeami). Ogólna atrakcyjność turystyczna i ocena naturalnych zasobów województwa. 17

18 Wizerunek województwa wśród mieszkańców największych miast Polski 18

19 Cechy wizerunkowe Lubuskiego Jest postrzegane jako zielone, zalesione, a także ciche i spokojne. Nie wyróżnia się na tle sąsiadów, jeśli chodzi o ocenę stopnia wykorzystania swojego potencjału, wizerunek mieszkańców jako osób sympatycznych i atrakcyjność z punktu widzenia zamieszkania (co jest zrozumiałe w kontekście tego, że oceniającymi byli mieszkańcy innych regionów Polski). Zajmuje drugie miejsce (ustępując w tym względzie Zachodniopomorskiemu) pod względem atrakcyjności jako celu wycieczki turystycznej. Średnia ocena jest wyższa niż w przypadku Wielkopolskiego i Dolnośląskiego, ale niewysoka: Lubuskie nie jest postrzegane jako ponadprzeciętnie atrakcyjna turystycznie część Polski. Na pozostałych wymiarach w mniejszym lub większym stopniu oceny Lubuskiego in minus odbiegają od ocen pozostałych województw sąsiednich. 19

20 Wizerunek województwa wśród mieszkańców przygranicznych landów niemieckich Saksonia i Brandenburgia oraz mieszkańców Berlina 20

21 Postrzeganie Skojarzenia Niemców z tym regionem są szczątkowe: Jego polska nazwa prawie nieznana, podobnie jak główne ośrodki miejskie. Oferta kulturalna i turystyczna województwa nie jest znana potencjalnym klientom zza zachodniej granicy (uruchamia niekorzystne stereotypy). Dla niemieckiego turysty Lubuskie musi dopiero zaistnieć, pokazać się, odróżnić. Kierunek turystyki zakupowej dla mieszkańców przygranicznych landów Niemiec i Berlina (zapoczątkowana relacja z potencjalnym klientem turystycznym). 21

22 Wizerunek województwa lubuskiego wśród przedsiębiorców 22

23 Opinie i spostrzeżenia przedsiębiorców O atrakcyjności województwa z punktu widzenia inwestorów decydują: obecność Kostrzyńsko-Słubickiej SSE, obejmującej swoim zasięgiem znaczną część województwa, stosunkowo dobry stan sieci dróg zwłaszcza w ostatnich latach inwestorzy podkreślają postępy w zakresie stanu dróg, bliskość granicy z Niemcami, obecność ośrodka akademickiego (Zielona Góra), stosunkowo niskie koszty pracy. 23

24 Wnioski z badań Podsumowując część badań związaną z rekonstrukcją zewnętrznego wizerunku województwa można powiedzieć, że Lubuskie nie ma w pełni ukształtowanego wizerunku, w którym obecne byłyby jednoznaczne, silne i wyróżniające skojarzenia. Bardziej przypomina wizerunkową białą mapę, którą dopiero należałoby zapełnić, wzmacniając te cechy i submarki, które będą wspierać wybrany strategiczny kierunek dla marki lubuskie. Oprócz mieszkańców województw ościennych i innych części Polski oraz mieszkańców województwa lubuskiego, inną ważną z punktu widzenia opracowania strategii grupą docelową są mieszkańcy przygranicznych landów niemieckich i Berlina. 24

25

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 2 Aktualne podstawy prawne... 4 Dokumenty regionalne, krajowe i unijne... 4 Część

Bardziej szczegółowo

AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina

AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ oraz ANALIZA KAPITAŁÓW w aspekcie kreacji marki miasta i strategii promocji dla Miasta Koszalina Wrocław, 9 czerwca 2008 r. WSTĘP Niezwykle intensywny, rozwój miast i regionów powoduje,

Bardziej szczegółowo

Marketing terytorialny

Marketing terytorialny ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO Marketing terytorialny Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 1 ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU STRATEGICZNEGO MARKETING TERYTORIALNY KIERUNKI POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 36/2009 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr 36/2009 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr 36/2009 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia Strategii promocyjnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii «Silesia» Działając na

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Dotychczasowe działania promocyjne miasta Łodzi nie były realizowane zgodnie z powyższym postulatem. Brakowało w nich

Wstęp. Dotychczasowe działania promocyjne miasta Łodzi nie były realizowane zgodnie z powyższym postulatem. Brakowało w nich Spis treści Wstęp 3 1. Analiza SWOT 7 1.1. Wprowadzenie do analizy SWOT 7 1.2. O analizie SWOT 7 1.3. Analiza SWOT (gospodarka) 10 1.4. Analiza SWOT (kultura) 12 1.5. Analiza SWOT (edukacja) 14 1.6. Analiza

Bardziej szczegółowo

Tarnów Woźnawieś, marzec 2012 r.

Tarnów Woźnawieś, marzec 2012 r. Tarnów Woźnawieś, marzec 2012 r. Zespół ekspertów: RENATA GŁOMB, MICHAŁ GOLEMO, ANDRZEJ KLIMCZUK, BEATA MAKARSKA, JANUSZ MERCHUT, ŁUKASZ NIKITIN, PAWEŁ TADEJKO Opracowanie i redakcja: KRZYSZTOF GŁOMB Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SIERADZA NA LATA 2008-2013

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SIERADZA NA LATA 2008-2013 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SIERADZA NA LATA 2008-2013 Wrocław, marzec 2008 AUDYT POTENCJAŁU MARKI Dla Miasta Sieradza WSTĘP DuŜa konkurencja miedzy miastami w dostępie do zewnętrznych zasobów: inwestycji,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. promocji oraz komunikacji marketingowej0t... 23. docelowe komunikacji0t... 26 Strefy Inwestycyjnej Tuszów Narodowy0T... 30 ...

Spis treści. promocji oraz komunikacji marketingowej0t... 23. docelowe komunikacji0t... 26 Strefy Inwestycyjnej Tuszów Narodowy0T... 30 ... 0T1.0T 0TWprowadzenie0T... 0T2.0T 0TAnaliza 0T3.0T 0TStrategia 0T4.0T 0TGrupy 0T5.0T 0TPromocja 0T6.0T 0TPriorytety 0T7.0T 0THarmonogram 0T8.0T 0TBudżet0T 0T9.0T 0TOdpowiedzialność0T... Spis treści 3 0T1.10T

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Lubuskie mieć i być Dźwignie i hamulce rozwoju regionalnego

Lubuskie mieć i być Dźwignie i hamulce rozwoju regionalnego Paweł Zerka mieć i być Dźwignie i hamulce rozwoju regionalnego Warszawa 214 = Spis Treści Wprowadzenie... 5 1 Dziki Zachód... 7 2 Dźwignie rozwoju... 17 3 Hamulce rozwoju... 21 4 Przyszłości alternatywne...

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

www.szklarskaporeba.pl

www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORÊBA NA LATA 2010-2020 www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 2020 Dr Andrzej Raszkowski Szklarska Poręba 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY

2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY Załącznik do uchwały Nr LVII/303/2014 z dnia 19 września 2014 r. Rady Miasta Brzeziny w sprawie przyjęcia Strategii Promocji Miasta Brzeziny na lata 2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Leszczyńskie smaki. Strategia marki. Poznań, 06 czerwca 2011 roku

Leszczyńskie smaki. Strategia marki. Poznań, 06 czerwca 2011 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Analiza strategiczna... 4 2.1. Wprowadzenie... 4 2.2. Region... 5 2.3. Konkurencja... 6 2.4. Klient... 7 3. Pozycjonowanie... 10 3.1. Wprowadzenie... 10 3.2. Grupa docelowa...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAOSTWA PRZEKRACZAMY GRANICE

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAOSTWA PRZEKRACZAMY GRANICE PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAOSTWA PRZEKRACZAMY GRANICE sierpień 2010 Projekt Strategia rozwoju turystycznego i promocji

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Katowic

Strategia Promocji Katowic Katowice, 25 października 2012r. Strategia Promocji Katowic Konsorcjum firm: Media Partner W. Czyżewski, M. Lorenc, Business Consulting, Imago Public Relations. str. 1 Spis treści: Wstęp 8 I.A. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020

Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020 Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020 Dokument przygotowany przez Fundację Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc na zlecenie Gdańskiej Organizacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY Tarnów 2011 Strategia Rozwoju Miasta WSTĘP Strategia jest kluczowym dokumentem z punktu widzenia rozwoju miasta. Stanowi ona punkt wyjścia

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Sporządził: Adam Puza Ełk, sierpień 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Założenia wstępne... 4 3. Metodologia, analizy, badania, działania...

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl Raporty na temat wielkich miast Polski Kraków

www.pwc.com/pl Raporty na temat wielkich miast Polski Kraków www.pwc.com/pl Raporty na temat wielkich miast Polski Kraków 2011 Zaprezentowane wyniki bazują na założeniu, że uzyskane informacje ze źródeł innych niż PwC, są kompletne i dokładne we wszystkich aspektach.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA 2010 2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA 2010 2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA 2010 2015 czerwiec 2010 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... 3 1.1 Podejście marketingowe... 3 1.2 Wnioski z sytuacji zastanej... 4 2. DIAGNOZA OBECNEGO WIZERUNKU

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż Załącznik 1 do Uchwały nr 912/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo