Najtrudniejszy pierwszy krok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najtrudniejszy pierwszy krok"

Transkrypt

1 Najtrudniejszy pierwszy krok Program zajęć komputerowobibliotecznych dla seniorów. Karol Grabowski Agnieszka Grabowska Kołobrzeg, 2010

2 Wstęp Rozwój technologii informacyjnej oraz wzrost popularności idei uczenia się przez całe życie, powoduje, że edukacja informatyczna staje się coraz bardziej potrzebna także w gronie seniorów. Program adresowany jest głównie do nauczycieli emerytów, a także innych seniorów będących członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kołobrzegu. Jego wdrożenie ma umożliwić tej szczególnej grupie osób korzystnie z technologii informacyjnej tak by umiały poruszać się w świecie mediów w domu i w nowoczesnej bibliotece. Cel główny: Nauczenie podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną. Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i umiejętności, które powinny być opanowane przez uczestników zajęć: 1. Posługiwanie się komputerem i współpracującymi z nim urządzeniami. 2. Poznanie zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu komputerowego. 3. Poznanie środowiska Windows. 4. Przygotowanie do posługiwania się programem do edycji tekstu. 5. Korzystanie z komputera jako narzędzia do pozyskiwania informacji z różnych źródeł. 6. Korzystanie ze zbiorów biblioteki z pomocą automatycznych systemów wyszukiwawczych. Treści kształcenia: 1. Zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem. 2. Opracowanie za pomocą komputera prostych tekstów. 3. Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wyszukiwania informacji i rozrywki. Metody pracy: 1. podająca pogadanka, opis 2. eksponująca pokaz z objaśnieniem 3. praktyczna ćwiczenia przedmiotowe Formy pracy: 1. praca jednostkowa 2. praca zbiorowa 3. praca w parach Środki: 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu identyfikatory duży arkusz szarego papieru, czarny flamaster wizytówki filii

3 ćwiczenia na paskach papieru pisemne podziękowania dla uczestników płyty CD Czas realizacji programu: 8 godzin zegarowych ; dwa zajęcia w tygodniu, z dwudniowym odstępem, po 1 godzinie każde. Grupa I wrzesień, grupa II październik Liczba uczestników w grupie: 5-9 osób Miejsce realizacji programu: Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej mieszczące się w Centrum Edukacji Nauczycieli Bibliotece Pedagogicznej Filia nr 3 w Kołobrzegu Realizatorzy programu: nauczyciel informatyki Karol Grabowski, nauczyciel bibliotekarz Agnieszka Grabowska Odbiorcy programu: emerytowani nauczyciele oraz inni użytkownicy biblioteki będący członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kołobrzegu Ewaluacja: 1. Ewaluacja początkowa (diagnoza wstępna): rozmowa z panią prezes UTW ankieta wstępna 2. Ewaluacja kształtująca: rozmowa z uczestnikami zajęć (po 3 zajęciu) obserwacja uczestników 2. Ewaluacja sumująca (końcowa): ankieta końcowa spontaniczne wypowiedzi uczestników

4 KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY Temat Osiągnięcia Umiejętności Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem Zapoznanie z zasadami bezpiecznej pracy z komputerem uruchomienie zestawu komputerowego prawidłowe kończenie pracy zestawu komputerowego Zapoznanie z urządzeniami zewnętrznymi komputera nazwanie podstawowych elementów zestawu komputerowego Umie nazwać elementy zestawu komputerowego Włączyć i wyłączyć zestaw komputerowy i urządzenia zewnętrzne KOMUNIKOWANIE SIĘ Z KOMPUEREM W ŚRODOWISKU WINDOWS Sposoby komunikowania się z komputerem w środowisku Windows Tworzenie dokumentów tekstowych Posługiwanie się myszką rozpoznawanie kursora wykonywanie operacji (wskazanie, kliknięcie, podwójne kliknięcie) Rozpoznawanie najważniejszych elementów środowiska Windows: okno, pulpit ikony, przyciski, pasek zadań otwieranie okna Mój komputer korzystanie z przycisków do sterowania oknem omówienie różnych rodzajów ikon Posługiwanie się klawiaturą wyszukiwanie podstawowych klawiszy (litery, cyfry, klawisze specjalne) uruchomienie WordPad i sprawdzenie działania podstawowych klawiszy KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW URZYTKOWYCH Pisanie prostych tekstów uruchomienie edytora tekstu przypomnienie przeznaczenia klawiszy SPACJA, BACKSPACE, DELETE, ENTER, ALT, SHIFT, CAPS LOCK pisanie prostych tekstów z podziałem na akapity, zawierającego wielkie i małe litery, polskie znaki diakrytyczne przesuwanie kursora po tekście klawiszami ze strzałkami Umie Wskazać, zaznaczyć elementy środowiska Windows za pomocą myszki sterować oknem za pomocą myszki uruchomić program przez przycisk Start napisać prosty tekst w Notatniku Umie napisać tekst z podziałem na akapity zawierający wielkie i małe litery oraz znaki diakrytyczne sformatować tekst utworzyć dokument wg potrzeb

5 Zapisywanie i odczytywanie wyników pracy z komputerem Strony internetowe bogatym źródłem informacji kasowanie lub dopisywanie pojedynczych znaków zapisywanie tekstu w pliku Formatowanie tekstu poznanie sposobów wyboru i zmiany rodzaju i rozmiaru czcionki oraz innych atrybutów (B, I, U) pisanie tekstów zawierających czcionki różnych atrybutach Omówienie narzędzi do formatowania akapitu: wyrównanie, ustalenie wcięć pisanie krótkich tekstów i nadanie im formatu zgodnego z podanym opisem Tworzenie dokumentów pisanie listów pisanie podań zapisanie dokumentu w pliku Zapoznanie z określeniem: plik, folder przeglądanie zasobów komputera; korzystanie z aplikacji Mój komputer Tworzenie folderów i zapisywanie informacji w plikach utworzenie własnego folderu otwarcie programu WordPad i napisanie prostego tekstu Zapisywanie dokumentów w utworzonym folderze Porządkowanie własnych prac na dysku tworzenie struktury folderów przenoszenie, kopiowanie i usuwanie plików i folderów zapoznanie z funkcjami systemowego Kosza Umie napisać prosty tekst i zapiać go w pliku utworzyć folder skopiować, usunąć, przenieść pliki lub foldery ZDOBYWANIE INFORMACJI ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU Wyszukiwanie informacji w Internecie Zapoznanie z pojęciami: Internet, strona WWW, adres URL, przeglądarka internetowa Zapoznanie z budową strony WWW odsyłacze elementy aktywne Przeglądanie wybranych stron WWW Zapoznanie z pojęciem portalu internetowego i wyszukiwarki internetowej działanie wyszukiwarki Google Umie uruchomić przeglądarkę www rozpoznać elementy aktywne strony www Umie znaleźć informacje w Internecie posługując się

6 wyszukiwarką www KORZYSTANIE Z KOMPUTEROWYCH KATALOGÓW BIBLIOTECZNYCH Katalog Biblioteki Pedagogicznej w Kołobrzegu Katalogi on-line innych bibliotek Wyszukiwanie wybranych pozycji wg różnych kryteriów wyszukiwania informacje na temat zawartości karty katalogowej Zapoznanie z obsługą katalogów on-line innych bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu Umie wyszukać potrzebną pozycję w katalogu internetowym biblioteki PLAN ZAJĘĆ Z ĆWICZENIAMI* ZAJĘCIE 1 TEMAT: Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem. Komunikacja z komputerem w środowisku Windows. Cz. 1 (prowadzi bibliotekarz) 7. Powitanie uczestników zajęć, przedstawienie osoby prowadzącej, zapoznanie uczestników z imienia (rozdanie identyfikatorów). Uwagi organizacyjne: 4. ustalenie i zapisanie zasad obowiązujących w czasie zajęć (kontrakt) 5. podanie celów zajęć i sposobów ich osiągnięcia 6. poinformowanie o formie zajęć ; dobranie się w pary i zajęcie stanowisk komputerowych Cz. 2 (prowadzi informatyk) 2. Poznanie prawidłowo zorganizowanego stanowiska pracy 1. nazywanie elementów zestawu komputerowego 2. poznanie zastosowania przycisków POWER i RESET na obudowie jednostki centralnej 3. przedstawienie prawidłowej postawy podczas pracy przy komputerze i zasad bezpiecznej pracy Uruchamianie zestawu komputerowego i kończenie pracy za pomocą przycisku START pomoc w zalogowaniu się ; wyjaśnienie różnicy między logowaniem się do komputera domowego a bibliotecznego Posługiwanie się myszką

7 rozpoznawanie kursora pojedyncze i podwójne kliknięcie ; wskazywanie, zaznaczanie i uruchamianie za pomocą myszki Rozpoznawanie najważniejszych elementów środowiska Windows nazywanie elementów: Pulpit, ikona, przycisk, pasek zadań, okno otwarcie i zamknięcie okna Mój komputer działanie przycisków do sterowania oknem Uruchomienie Notatnika (Start - Wszystkie programy Akcesoria Notatnik) posługiwanie się klawiaturą uruchomienie programu WordPad (Start Wszystkie programy Akcesoria WordPad) zapisanie prostego tekstu - monitor, komputer, - działanie klawisza SPACJA *W połowie każdego zajęcia gimnastyka śródlekcyjna i zamiana miejscami. zapoznanie z działaniem klawiszy BACKSPACE skasowanie niektórych wyrazów z napisanego tekstu zapoznanie z działaniem klawiszy SHIFT, CAPS LOCK, ALT zapisanie w nowej linii teksu zawierającego znaki diakrytyczne np. źrebię ZAJĘCIE 2 TEMAT: Tworzenie dokumentów tekstowych. (prowadzi informatyk) Tworzenie plików Ćwiczenie 1: Otworzyć Word napisać swoje imię i nazwisko i zapisać plik w folderze Moje dokumenty pod nazwą dane Ćwiczenie 2: Otworzyć Word i napisać nazwy trzech nadmorskich miast np. Kołobrzeg, Gdańsk, Łeba i zapisać jako plik pod nazwą miasta w folderze Moje dokumenty Ćwiczenie 3: Otworzyć Word i napisać nazwy trzech miesięcy: październik, listopad, grudzień. Zapisać plik pod nazwą miesiące w folderze Moje dokumenty Porządkowanie plików wyjaśnienie pojęcia folder i plik tworzenie folderów Ćwiczenie 4: Utworzyć folder o nazwie ćwiczenia przenoszenie plików Ćwiczenie 5: Przenieść do folderu ćwiczenia utworzone wcześniej pliki Podsumowanie

8 Ćwiczenie 6: Otworzyć Word, napisać nazwy dni tygodnia jeden pod drugim; zapisać plik w folderze Moje dokumenty pod nazwą dni. Przenieść utworzony plik do folderu ćwiczenia ZAJĘCIE 3 TEMAT: Tworzenie, otwieranie i formatowanie dokumentów tekstowych. (prowadzi informatyk) Tworzenie prostych tekstów i zapisywanie ich w plikach Ćwiczenie 1: Przepisać tekst: W październiku wybraliśmy się na wycieczkę do kuźni. i zapisać w folderze Moje dokumenty pod nazwą wycieczka Ćwiczenie 2: Przepisać tekst: Mały, słaby w lesie stoi nigdy się nie rusza i przed nikim nie zdejmuje swego kapelusza. Zapisać w folderze Moje dokumenty pod nazwą grzyb Przenoszenie plików Ćwiczenie 3: Przenieść utworzone pliki do folderu Ćwiczenia Otwieranie plików i poprawianie tekstu Ćwiczenie 4: przepisać tekst: Julian Tuwim - Lokomotywa (fragment) Stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna i pot z niej spływa - tłusta oliwa. Zapisać w folderze Moje dokumenty pod nazwą lokomotywa Ćwiczenie 5: Otworzyć plik lokomotywa pogrubić Julian Tuwim - Lokomotywa zmienić czcionkę na 12 pkt. w fragment. ZAJĘCIE 4 TEMAT: Otwieranie plików i formatowanie tekstu. Cz. 1 (prowadzi bibliotekarz) Przeprowadzenie ewaluacji kształtującej rozmowa z uczestnikami zajęć w celu ustalenia czy zajęcia wg nich przebiegają prawidłowo i dokonania ewentualnych korekt dotyczących treści, sposobu prowadzenia zajęć. Pytania

9 do uczestników: Czy to czego się uczą jest zgodne z ich potrzebami i oczekiwaniami? Czy coś w zajęciach ulepszyć? Czy czują się na nich dobrze? Cz. 2 (prowadzi informatyk) Formatowanie tekstu otwieranie plików i formatowanie tekstu (pliki tekstowe wcześniej przygotowane i wgrane na Pulpit) Ćwiczenie 1: Otworzyć plik list i sformatować tekst według wzoru; zapisać zmiany w pliku Kołobrzeg, dnia (do prawej) Droga Kasiu Bardzo miło wspominam nasze ostatnie spotkanie. Ten wspólny spacer po parku, w ostatnich ciepłych promieniach słońca, był naprawdę przyjemny. Anna (do środka) Ćwiczenie 2: Otworzyć plik podanie i sformatować tekst według wzoru; zapisać zmiany w pliku Kołobrzeg, dnia (do prawej) Anna Kowalska Ul. Kwiatowa Kołobrzeg Dyrekcja Biblioteki Pedagogicznej (do środka) w Koszalinie (do środka) Bardzo proszę o zapianie mnie na kurs komputerowy, który będzie odbywał się w Bibliotece Pedagogicznej w Kołobrzegu. Jestem emerytowanym nauczycielem i członkiem UTW. Anna Kowalska (do środka) Ćwiczenie 3: otworzyć plik grzyby i sformatować tekst według wzoru; zapisać zmiany w pliku Grzyby Padały deszcze...(do lewej) jeszcze... i jeszcze...(do lewej) A dziś nowina wesoła -(do środka) grzyby rosną nam dokoła!(do środka) Rosną borowiki, rydze i maślaki,(do prawej) Kurki, kanie, gąski, gołąbki, koźlaki!(do prawej) - Czy się znacie na grzybach?(do środka) - Toć wiadomo! - No chyba!(do środka) - Muchomorze, mój panie,(do lewej) już ty w lesie zostaniesz!(do lewej)

10 Rośnij sobie mój kochany,(do środka) w kapeluszu nakrapianym!(do środka) Bo ja pięknie dziękuję(do prawej) za grzyb taki co truje!(do prawej) Dziś pełno grzybów, gdzie się kto ruszy!(do środka) Wiewiórka grzyby na sęczkach suszy...(do środka) Na zimę chowa po dziuplach, norkach...(do lewej) i mama suszy chowa do worka!(do lewej) Maria Konopnicka(do środka) Ćwiczenie 4: Otworzyć plik lokomotywa i wyśrodkować tekst; zapisać zmiany w pliku Ćwiczenie 5: Otworzyć plik dni tygodnia i tekst wyśrodkować; zmienić czcionkę na: poniedziałek, wtorek - pogrubić, środa, czwartek - pochylić, piątek, sobota, niedziela - podkreślić; zapisać zmiany w pliku Ćwiczenie 6: otworzyć plik miasta i wyróżnić każde miasto inaczej; zapisać zmiany w pliku ZAJĘCIE 5 TEMAT: Strony internetowe bogatym źródłem informacji. (Prowadzi informatyk) 1. Powtórka pisania i formatowania tekstu Ćwiczenie 1: Przepisać tekst: Kołobrzeg, Jan Nowak nauczyciel Dyrekcji Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu Proszę o zapisanie mnie na kurs komputerowy. Sformatować tekst. Zapiać jako plik o nazwie podanie w folderze Moje dokumenty. Ćwiczenie 2: Przepisać tekst i zmienić wygląd czcionki kasztanowiec kasztan leszczyna orzech buk buczyna Zapisać plik w folderze Moje dokumenty pod nazwą drzewa 2. Korzystanie z Internetu. Podstawowe informacje o Internecie Wyszukiwanie informacji przez wpisanie adresu

11 ZAJĘCIE 6 (scenariusz wraz z ćwiczeniami w załączniku 1) TEMAT: Korzystanie z komputerowych katalogów bibliotecznych. (prowadzi bibliotekarz) 1. Wyszukiwanie w Internecie poprzez wpisanie adresu bibliotek w Pasek adresu (kontynuacja zajęcia 6). 2. Przeszukiwanie katalogów bibliotecznych on-line bibliotek kołobrzeskich (pedagogicznej i publicznej). 3. Zapoznanie z zawartością karty katalogowej ze szczególnym uwzględnieniem sygnatur książek. ZAJĘCIE 7 TEMAT: Internet i zewnętrzne nośniki danych. (prowadzi informatyk) 1. Powtórzenie wyszukiwania wybranej pozycji w katalogu on-line Biblioteki Pedagogicznej w Kołobrzegu 2. Wyszukiwanie informacji w Internecie bez adresu www. Korzystanie z wyszukiwarki Google (uniwersytet trzeciego wieku, osteoporoza). otwarcie strony wyszukiwanie informacji przez wpisywanie słów kluczowych zwrócenie uwagi na ilość wyświetlonych linków do stron z poszukiwanym słowem kluczowym zwrócenie uwagi na krótkie opisy stron zamieszczone pod linkiem do strony 3. Korzystanie z danych zapisanych na płycie CD otwarcie napędu właściwe włożenie płyty zamknięcie napędu jeżeli płyta nie otworzy się automatycznie Start\Mój komputer\cd przeglądania zawartości płyty wyjęcie płyty z napędu

12 ZAJĘCIE 8 TEMAT:. Rozrywka w Internecie. Cz. 1 (prowadzi informatyk) 1. Rozrywka w Internecie wyszukiwanie gier przez Google (pasjans, kulki) Cz. 2 (prowadzi bibliotekarz) 1. Podsumowanie i zakończenie: zajęcie miejsc przy stolikach podziękowania za udział w zajęciach i wywiązywanie się z kontraktu wręczenie imiennych, pisemnych Podziękowań zachęta do rozwijania nabytych umiejętności i wiedzy ; wskazanie możliwości dom, biblioteki, kawiarenki internetowe, samouczki. ewaluacja sumująca wypełnianie ankiet *Gimnastyka śródlekcyjna: Prostowanie pleców i przeciąganie się. Krążenie głowy do przodu i do tyłu. Krążenie ramion w lewo, prawo. Krążenie i napinanie nadgarstków obu dłoni. Wykorzystana literatura: Bereźnicki F.: Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków Alexander N. P.: Udane szkolenie. Przewodnik szkoleń i warsztatów. Kielce 2007.

13 Załącznik 1 Scenariusz zajęcia 6 (PROWADZI BIBLIOTEKARZ) TEMAT: Korzystanie z komputerowych katalogów bibliotecznych. Kontynuacja poprzedniego tematu wyszukiwanie informacji w Internecie przez wpisanie podanego adresu w Pasek adresu. 1. Rozdanie wizytówek BP Filia nr 3 z adresem strony www. 2. Wpisanie adresu w Pasek. 3. Wejście do katalogu on-line krótkie objaśnienie. Wszystkie biblioteki tworzą katalogi on-line, dzięki temu mamy wgląd w zbiory bez wychodzenia z domu. Różny stopień skomputeryzowania niektóre w całości, inne częściowo. Nasze zbiory do 2006r. katalog kartkowy, od 2007r. tylko w komputerze. 4. Wspólne wyszukiwanie wg kolejnych kryteriów: - autor: Dostojewski omówienie zawartości karty katalogowej (co zapisać) - tytuł: Wszystko o wychowaniu - seria: Biblioteka Wychowawcy - hasło przedmiotowe: psychologia 5. Ćwiczenia rozdanie zadań na paskach papieru (praca w parach): Sprawdź czy w bibliotece pedagogicznej jest książka pt. Encyklopedia seniora. Znajdź w bibliotece pedagogicznej 1 książkę na temat muzykoterapii. Odszukaj w bibliotece pedagogicznej album z dziedziny malarstwa polskiego. Sprawdź czy biblioteka pedagogiczna posiada książki psychologa Philipa Zimbardo. Wyszukaj w bibliotece pedagogicznej 1 pozycję z serii Psychologia Rodziny. Ćwiczenia dodatkowe: Sprawdź czy biblioteka posiada książkę pt. Rozwój człowieka dorosłego. Znajdź dowolną książkę z dziedziny socjologii.

14 Odszukaj 1 książkę z serii Biblioteka Narodowa. Katalog komputerowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu. 1. Wpisanie podanego adresu strony: Krótkie objaśnienie Inna strona, szukamy wejścia do katalogu. 2. Wejście do katalogu. Krótkie objaśnienie Biblioteki wykorzystują różnego rodzaju programy: nasza ma program o nazwie PATRON, miejska biblioteka ma program MOL. Zasady wyszukiwania są podobne. 3. Wspólne wyszukiwanie wg kolejnych kryteriów: - autor: Tuwim wygląd karty katalogowej inny ; sygnatury - tytuł: Romeo i Julia - seria: Pedagogika - wydawnictwo: Impuls Podsumowanie: Dzięki Internetowi mamy wgląd we wszystkie biblioteki pedagogiczne, miejskie, akademickie. Podanie tematu następnych zajęć: wyszukiwanie informacji gdy nie znamy adresu jakiejś placówki, instytucji.

15 Załącznik 2 KONTRAKT* 1. Rozpoczynamy i kończymy zajęcia punktualnie. 2. W czasie zajęć nie jemy. 3. Wyłączamy telefony komórkowe. 4. Zwracamy się do siebie używając imienia. 5. Potrzeby, zapytania zgłaszamy przez podniesienie ręki. 6. Wychodzimy do toalety bez pytania. 7. Wszyscy dbamy o dobrą atmosferę pracy. * Propozycje do uzgodnienia z grupą.

16 Załącznik 3 ANKIETA diagnozująca potrzeby środowiska seniorów* 1. Na szkoleniu komputerowym chciałbym/chciałabym A. Zapoznać się z podstawami obsługi komputera, nauczyć się pisać i drukować dokumenty. B. Zapoznać się z możliwościami wykorzystania Internetu w życiu codziennym, nauczyć się korzystania z serwisów informacyjnych, wyszukiwarek, poczty internetowej. C. Zapoznać się z katalogiem komputerowym biblioteki pedagogicznej oraz miejskiej i nauczyć się wyszukiwania w nich książek. D. Inne propozycje (proszę wpisać): 2. Nie jestem zainteresowany/zainteresowana szkoleniem komputerowym. * Proszę zakreślić wybrane stwierdzenia. Dziękuję z wypełnienie ankiety.

17 Załącznik 4 ANKIETA do oceny zajęć komputerowo-bibliotecznych. 1. Czy kiedykolwiek brałaś udział w tego rodzaju zajęciach? a) Tak b) Nie 2. Jaka była Twoja motywacja uczestniczenia w zajęciach? a) nuda b) podobał mi się program zajęć c) namowa znajomych d) rozwój osobisty e) inne 3. Czy omawiane zagadnienia okazały się dla Ciebie interesujące i przydatne? a) zdecydowanie tak b) raczej tak c) raczej nie d) zdecydowanie nie 4. Jakie elementy zajęć podobały Ci się? Możesz wskazać więcej niż jedną odpowiedź. a) sposób prowadzenia zajęć b) atmosfera na zajęciach c) aktywizacja uczestników szkolenia d) inne Co Ci się w przebiegu zajęć nie podobało? Dlaczego?

18 6. Czego się nauczyłaś? Oceń siebie w skali od 1 do 5 zaznaczając krzyżykiem odpowiedni stopień. Pokonałam lęk przed komputerem Oswoiłam się z myszką, klawiaturą, programem do pisania i umiem napisać prosty tekst Poznałam podstawowe możliwości wykorzystania Internetu w życiu codziennym i umiem wyszukać niektóre informacje korzystając z niego Jestem/nie jestem emerytowaną nauczycielką.* *Proszę podkreślić właściwe. Dziękuję za wypełnienie ankiety.

19 Załącznik 5 Podziękowania Dziękujemy Pani. za udział w zajęciach komputerowo -bibliotecznych zorganizowanych w Bibliotece Pedagogicznej w Kołobrzegu. Życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu komputerowych umiejętności oraz satysfakcji z nabywania ich. Kołobrzeg,

Akademia e-seniora UPC. podręcznik

Akademia e-seniora UPC. podręcznik Akademia e-seniora UPC podręcznik Akademia e-seniora UPC podręcznik O d o r g a n i z a t o r ó w Simon Boyd, Prezes UPC Polska...4 Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce...5 W s t ę

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli

INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli 1 INTERNET JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI. Program kursu dla nauczycieli Ewa Patkowska i Elżbieta Kortkowicz-Białowąs, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Opublikowano 15.06.2005 WSTĘP Jednym z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 Poznajemy komputer 16. 3 Uruchamiamy komputer 21. 4 Zapisujemy i porządkujemy dokumenty 29

SPIS TREŚCI. 2 Poznajemy komputer 16. 3 Uruchamiamy komputer 21. 4 Zapisujemy i porządkujemy dokumenty 29 SPIS TREŚCI Nr spotkania Temat spotkania Strona Witaj, czwartoklasisto! 7 1 BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE Potrafimy właściwie korzystać z komputera Poznajemy zasady zdrowego i bezpiecznego korzystania z komputera

Bardziej szczegółowo

Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008

Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008 Redakca i korekta Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek J. Piwko Redakcja techniczna Grzegorz Bociek Wydanie I, wrzesień 2008 Videograf Edukacja Sp. z o.o. 41-500 Chorzów, al. Harcerska 3C tel. (032)

Bardziej szczegółowo

1.2. Podstawy obsługi komputera i połączeń z internetem. 2.2. E-społeczeństwo

1.2. Podstawy obsługi komputera i połączeń z internetem. 2.2. E-społeczeństwo Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1.2. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Komputer nie gryzie poradnik dla babci i dziadka

Komputer nie gryzie poradnik dla babci i dziadka Komputer nie gryzie poradnik dla babci i dziadka Poradnik opracowany przez uczniów klasy VI b Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy w ramach udziału w akcji: 1 SPIS TREŚCI: Wstęp.....

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputera

Podstawy obsługi komputera Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy 41-709 Ruda Śląska, ul. Markowej 22 Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej Podstawy obsługi komputera Materiały pomocnicze do kursu komputerowego Piotr Krawczyk, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia w zakresie obsługi zestawów komputerowych, dołączonego do nich oprogramowania oraz zasad i możliwości korzystania z Internetu w ramach projektu Tychy w sieci

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

Nie taki komputer straszny jak go malują

Nie taki komputer straszny jak go malują Nie taki komputer straszny jak go malują PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Warszawski e-podręcznik seniora

Warszawski e-podręcznik seniora Warszawski e-podręcznik seniora i S k POLSKO-JAPOŃSKA 3 F u n d a c j a A m ic u s akademia technik > ^. r i a le j KOnPUTEROUYCH ASOS 2014-2020 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe

Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji Przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba Osiągnięcia wychowawcze 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

profil organizacji np.: com oznacza firmę; edu placówkę oświatową; gov instytucję rządową; org organizację itp. www.wmbp.edu.pl

profil organizacji np.: com oznacza firmę; edu placówkę oświatową; gov instytucję rządową; org organizację itp. www.wmbp.edu.pl Pierwsze kroki w świecie Internetu Cz. 1. Budowa i najważniejsze funkcje przeglądarki Internet to globalna sieć, łącząca miliony komputerów na całym świecie. Umożliwia, m.in.: korzystanie ze zgromadzonej

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-61125-58-7

ISBN 978-83-61125-58-7 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Publikacja jest rezultatem realizacji Projektu: Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII. Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest Internet?

1. Co to jest Internet? 1. Co to jest Internet? Internet (łac. Inter między, ang. net sieć, dosłownie międzysieć) ogólnoświatowa sieć komputerowa. Początki Internetu wiążą się z powstaniem internetu ARPANET i sięgają końca lat

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Instalacja systemu (administrator)... 7 3. Pierwsze uruchomienie (administrator)...10 3.1. Połączenie z innego komputera...12

Bardziej szczegółowo