Najtrudniejszy pierwszy krok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najtrudniejszy pierwszy krok"

Transkrypt

1 Najtrudniejszy pierwszy krok Program zajęć komputerowobibliotecznych dla seniorów. Karol Grabowski Agnieszka Grabowska Kołobrzeg, 2010

2 Wstęp Rozwój technologii informacyjnej oraz wzrost popularności idei uczenia się przez całe życie, powoduje, że edukacja informatyczna staje się coraz bardziej potrzebna także w gronie seniorów. Program adresowany jest głównie do nauczycieli emerytów, a także innych seniorów będących członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kołobrzegu. Jego wdrożenie ma umożliwić tej szczególnej grupie osób korzystnie z technologii informacyjnej tak by umiały poruszać się w świecie mediów w domu i w nowoczesnej bibliotece. Cel główny: Nauczenie podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną. Szczegółowe cele kształcenia określające wiadomości i umiejętności, które powinny być opanowane przez uczestników zajęć: 1. Posługiwanie się komputerem i współpracującymi z nim urządzeniami. 2. Poznanie zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu komputerowego. 3. Poznanie środowiska Windows. 4. Przygotowanie do posługiwania się programem do edycji tekstu. 5. Korzystanie z komputera jako narzędzia do pozyskiwania informacji z różnych źródeł. 6. Korzystanie ze zbiorów biblioteki z pomocą automatycznych systemów wyszukiwawczych. Treści kształcenia: 1. Zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem. 2. Opracowanie za pomocą komputera prostych tekstów. 3. Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wyszukiwania informacji i rozrywki. Metody pracy: 1. podająca pogadanka, opis 2. eksponująca pokaz z objaśnieniem 3. praktyczna ćwiczenia przedmiotowe Formy pracy: 1. praca jednostkowa 2. praca zbiorowa 3. praca w parach Środki: 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu identyfikatory duży arkusz szarego papieru, czarny flamaster wizytówki filii

3 ćwiczenia na paskach papieru pisemne podziękowania dla uczestników płyty CD Czas realizacji programu: 8 godzin zegarowych ; dwa zajęcia w tygodniu, z dwudniowym odstępem, po 1 godzinie każde. Grupa I wrzesień, grupa II październik Liczba uczestników w grupie: 5-9 osób Miejsce realizacji programu: Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej mieszczące się w Centrum Edukacji Nauczycieli Bibliotece Pedagogicznej Filia nr 3 w Kołobrzegu Realizatorzy programu: nauczyciel informatyki Karol Grabowski, nauczyciel bibliotekarz Agnieszka Grabowska Odbiorcy programu: emerytowani nauczyciele oraz inni użytkownicy biblioteki będący członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kołobrzegu Ewaluacja: 1. Ewaluacja początkowa (diagnoza wstępna): rozmowa z panią prezes UTW ankieta wstępna 2. Ewaluacja kształtująca: rozmowa z uczestnikami zajęć (po 3 zajęciu) obserwacja uczestników 2. Ewaluacja sumująca (końcowa): ankieta końcowa spontaniczne wypowiedzi uczestników

4 KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY Temat Osiągnięcia Umiejętności Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem Zapoznanie z zasadami bezpiecznej pracy z komputerem uruchomienie zestawu komputerowego prawidłowe kończenie pracy zestawu komputerowego Zapoznanie z urządzeniami zewnętrznymi komputera nazwanie podstawowych elementów zestawu komputerowego Umie nazwać elementy zestawu komputerowego Włączyć i wyłączyć zestaw komputerowy i urządzenia zewnętrzne KOMUNIKOWANIE SIĘ Z KOMPUEREM W ŚRODOWISKU WINDOWS Sposoby komunikowania się z komputerem w środowisku Windows Tworzenie dokumentów tekstowych Posługiwanie się myszką rozpoznawanie kursora wykonywanie operacji (wskazanie, kliknięcie, podwójne kliknięcie) Rozpoznawanie najważniejszych elementów środowiska Windows: okno, pulpit ikony, przyciski, pasek zadań otwieranie okna Mój komputer korzystanie z przycisków do sterowania oknem omówienie różnych rodzajów ikon Posługiwanie się klawiaturą wyszukiwanie podstawowych klawiszy (litery, cyfry, klawisze specjalne) uruchomienie WordPad i sprawdzenie działania podstawowych klawiszy KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW URZYTKOWYCH Pisanie prostych tekstów uruchomienie edytora tekstu przypomnienie przeznaczenia klawiszy SPACJA, BACKSPACE, DELETE, ENTER, ALT, SHIFT, CAPS LOCK pisanie prostych tekstów z podziałem na akapity, zawierającego wielkie i małe litery, polskie znaki diakrytyczne przesuwanie kursora po tekście klawiszami ze strzałkami Umie Wskazać, zaznaczyć elementy środowiska Windows za pomocą myszki sterować oknem za pomocą myszki uruchomić program przez przycisk Start napisać prosty tekst w Notatniku Umie napisać tekst z podziałem na akapity zawierający wielkie i małe litery oraz znaki diakrytyczne sformatować tekst utworzyć dokument wg potrzeb

5 Zapisywanie i odczytywanie wyników pracy z komputerem Strony internetowe bogatym źródłem informacji kasowanie lub dopisywanie pojedynczych znaków zapisywanie tekstu w pliku Formatowanie tekstu poznanie sposobów wyboru i zmiany rodzaju i rozmiaru czcionki oraz innych atrybutów (B, I, U) pisanie tekstów zawierających czcionki różnych atrybutach Omówienie narzędzi do formatowania akapitu: wyrównanie, ustalenie wcięć pisanie krótkich tekstów i nadanie im formatu zgodnego z podanym opisem Tworzenie dokumentów pisanie listów pisanie podań zapisanie dokumentu w pliku Zapoznanie z określeniem: plik, folder przeglądanie zasobów komputera; korzystanie z aplikacji Mój komputer Tworzenie folderów i zapisywanie informacji w plikach utworzenie własnego folderu otwarcie programu WordPad i napisanie prostego tekstu Zapisywanie dokumentów w utworzonym folderze Porządkowanie własnych prac na dysku tworzenie struktury folderów przenoszenie, kopiowanie i usuwanie plików i folderów zapoznanie z funkcjami systemowego Kosza Umie napisać prosty tekst i zapiać go w pliku utworzyć folder skopiować, usunąć, przenieść pliki lub foldery ZDOBYWANIE INFORMACJI ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU Wyszukiwanie informacji w Internecie Zapoznanie z pojęciami: Internet, strona WWW, adres URL, przeglądarka internetowa Zapoznanie z budową strony WWW odsyłacze elementy aktywne Przeglądanie wybranych stron WWW Zapoznanie z pojęciem portalu internetowego i wyszukiwarki internetowej działanie wyszukiwarki Google Umie uruchomić przeglądarkę www rozpoznać elementy aktywne strony www Umie znaleźć informacje w Internecie posługując się

6 wyszukiwarką www KORZYSTANIE Z KOMPUTEROWYCH KATALOGÓW BIBLIOTECZNYCH Katalog Biblioteki Pedagogicznej w Kołobrzegu Katalogi on-line innych bibliotek Wyszukiwanie wybranych pozycji wg różnych kryteriów wyszukiwania informacje na temat zawartości karty katalogowej Zapoznanie z obsługą katalogów on-line innych bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu Umie wyszukać potrzebną pozycję w katalogu internetowym biblioteki PLAN ZAJĘĆ Z ĆWICZENIAMI* ZAJĘCIE 1 TEMAT: Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem. Komunikacja z komputerem w środowisku Windows. Cz. 1 (prowadzi bibliotekarz) 7. Powitanie uczestników zajęć, przedstawienie osoby prowadzącej, zapoznanie uczestników z imienia (rozdanie identyfikatorów). Uwagi organizacyjne: 4. ustalenie i zapisanie zasad obowiązujących w czasie zajęć (kontrakt) 5. podanie celów zajęć i sposobów ich osiągnięcia 6. poinformowanie o formie zajęć ; dobranie się w pary i zajęcie stanowisk komputerowych Cz. 2 (prowadzi informatyk) 2. Poznanie prawidłowo zorganizowanego stanowiska pracy 1. nazywanie elementów zestawu komputerowego 2. poznanie zastosowania przycisków POWER i RESET na obudowie jednostki centralnej 3. przedstawienie prawidłowej postawy podczas pracy przy komputerze i zasad bezpiecznej pracy Uruchamianie zestawu komputerowego i kończenie pracy za pomocą przycisku START pomoc w zalogowaniu się ; wyjaśnienie różnicy między logowaniem się do komputera domowego a bibliotecznego Posługiwanie się myszką

7 rozpoznawanie kursora pojedyncze i podwójne kliknięcie ; wskazywanie, zaznaczanie i uruchamianie za pomocą myszki Rozpoznawanie najważniejszych elementów środowiska Windows nazywanie elementów: Pulpit, ikona, przycisk, pasek zadań, okno otwarcie i zamknięcie okna Mój komputer działanie przycisków do sterowania oknem Uruchomienie Notatnika (Start - Wszystkie programy Akcesoria Notatnik) posługiwanie się klawiaturą uruchomienie programu WordPad (Start Wszystkie programy Akcesoria WordPad) zapisanie prostego tekstu - monitor, komputer, - działanie klawisza SPACJA *W połowie każdego zajęcia gimnastyka śródlekcyjna i zamiana miejscami. zapoznanie z działaniem klawiszy BACKSPACE skasowanie niektórych wyrazów z napisanego tekstu zapoznanie z działaniem klawiszy SHIFT, CAPS LOCK, ALT zapisanie w nowej linii teksu zawierającego znaki diakrytyczne np. źrebię ZAJĘCIE 2 TEMAT: Tworzenie dokumentów tekstowych. (prowadzi informatyk) Tworzenie plików Ćwiczenie 1: Otworzyć Word napisać swoje imię i nazwisko i zapisać plik w folderze Moje dokumenty pod nazwą dane Ćwiczenie 2: Otworzyć Word i napisać nazwy trzech nadmorskich miast np. Kołobrzeg, Gdańsk, Łeba i zapisać jako plik pod nazwą miasta w folderze Moje dokumenty Ćwiczenie 3: Otworzyć Word i napisać nazwy trzech miesięcy: październik, listopad, grudzień. Zapisać plik pod nazwą miesiące w folderze Moje dokumenty Porządkowanie plików wyjaśnienie pojęcia folder i plik tworzenie folderów Ćwiczenie 4: Utworzyć folder o nazwie ćwiczenia przenoszenie plików Ćwiczenie 5: Przenieść do folderu ćwiczenia utworzone wcześniej pliki Podsumowanie

8 Ćwiczenie 6: Otworzyć Word, napisać nazwy dni tygodnia jeden pod drugim; zapisać plik w folderze Moje dokumenty pod nazwą dni. Przenieść utworzony plik do folderu ćwiczenia ZAJĘCIE 3 TEMAT: Tworzenie, otwieranie i formatowanie dokumentów tekstowych. (prowadzi informatyk) Tworzenie prostych tekstów i zapisywanie ich w plikach Ćwiczenie 1: Przepisać tekst: W październiku wybraliśmy się na wycieczkę do kuźni. i zapisać w folderze Moje dokumenty pod nazwą wycieczka Ćwiczenie 2: Przepisać tekst: Mały, słaby w lesie stoi nigdy się nie rusza i przed nikim nie zdejmuje swego kapelusza. Zapisać w folderze Moje dokumenty pod nazwą grzyb Przenoszenie plików Ćwiczenie 3: Przenieść utworzone pliki do folderu Ćwiczenia Otwieranie plików i poprawianie tekstu Ćwiczenie 4: przepisać tekst: Julian Tuwim - Lokomotywa (fragment) Stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna i pot z niej spływa - tłusta oliwa. Zapisać w folderze Moje dokumenty pod nazwą lokomotywa Ćwiczenie 5: Otworzyć plik lokomotywa pogrubić Julian Tuwim - Lokomotywa zmienić czcionkę na 12 pkt. w fragment. ZAJĘCIE 4 TEMAT: Otwieranie plików i formatowanie tekstu. Cz. 1 (prowadzi bibliotekarz) Przeprowadzenie ewaluacji kształtującej rozmowa z uczestnikami zajęć w celu ustalenia czy zajęcia wg nich przebiegają prawidłowo i dokonania ewentualnych korekt dotyczących treści, sposobu prowadzenia zajęć. Pytania

9 do uczestników: Czy to czego się uczą jest zgodne z ich potrzebami i oczekiwaniami? Czy coś w zajęciach ulepszyć? Czy czują się na nich dobrze? Cz. 2 (prowadzi informatyk) Formatowanie tekstu otwieranie plików i formatowanie tekstu (pliki tekstowe wcześniej przygotowane i wgrane na Pulpit) Ćwiczenie 1: Otworzyć plik list i sformatować tekst według wzoru; zapisać zmiany w pliku Kołobrzeg, dnia (do prawej) Droga Kasiu Bardzo miło wspominam nasze ostatnie spotkanie. Ten wspólny spacer po parku, w ostatnich ciepłych promieniach słońca, był naprawdę przyjemny. Anna (do środka) Ćwiczenie 2: Otworzyć plik podanie i sformatować tekst według wzoru; zapisać zmiany w pliku Kołobrzeg, dnia (do prawej) Anna Kowalska Ul. Kwiatowa Kołobrzeg Dyrekcja Biblioteki Pedagogicznej (do środka) w Koszalinie (do środka) Bardzo proszę o zapianie mnie na kurs komputerowy, który będzie odbywał się w Bibliotece Pedagogicznej w Kołobrzegu. Jestem emerytowanym nauczycielem i członkiem UTW. Anna Kowalska (do środka) Ćwiczenie 3: otworzyć plik grzyby i sformatować tekst według wzoru; zapisać zmiany w pliku Grzyby Padały deszcze...(do lewej) jeszcze... i jeszcze...(do lewej) A dziś nowina wesoła -(do środka) grzyby rosną nam dokoła!(do środka) Rosną borowiki, rydze i maślaki,(do prawej) Kurki, kanie, gąski, gołąbki, koźlaki!(do prawej) - Czy się znacie na grzybach?(do środka) - Toć wiadomo! - No chyba!(do środka) - Muchomorze, mój panie,(do lewej) już ty w lesie zostaniesz!(do lewej)

10 Rośnij sobie mój kochany,(do środka) w kapeluszu nakrapianym!(do środka) Bo ja pięknie dziękuję(do prawej) za grzyb taki co truje!(do prawej) Dziś pełno grzybów, gdzie się kto ruszy!(do środka) Wiewiórka grzyby na sęczkach suszy...(do środka) Na zimę chowa po dziuplach, norkach...(do lewej) i mama suszy chowa do worka!(do lewej) Maria Konopnicka(do środka) Ćwiczenie 4: Otworzyć plik lokomotywa i wyśrodkować tekst; zapisać zmiany w pliku Ćwiczenie 5: Otworzyć plik dni tygodnia i tekst wyśrodkować; zmienić czcionkę na: poniedziałek, wtorek - pogrubić, środa, czwartek - pochylić, piątek, sobota, niedziela - podkreślić; zapisać zmiany w pliku Ćwiczenie 6: otworzyć plik miasta i wyróżnić każde miasto inaczej; zapisać zmiany w pliku ZAJĘCIE 5 TEMAT: Strony internetowe bogatym źródłem informacji. (Prowadzi informatyk) 1. Powtórka pisania i formatowania tekstu Ćwiczenie 1: Przepisać tekst: Kołobrzeg, Jan Nowak nauczyciel Dyrekcji Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu Proszę o zapisanie mnie na kurs komputerowy. Sformatować tekst. Zapiać jako plik o nazwie podanie w folderze Moje dokumenty. Ćwiczenie 2: Przepisać tekst i zmienić wygląd czcionki kasztanowiec kasztan leszczyna orzech buk buczyna Zapisać plik w folderze Moje dokumenty pod nazwą drzewa 2. Korzystanie z Internetu. Podstawowe informacje o Internecie Wyszukiwanie informacji przez wpisanie adresu

11 ZAJĘCIE 6 (scenariusz wraz z ćwiczeniami w załączniku 1) TEMAT: Korzystanie z komputerowych katalogów bibliotecznych. (prowadzi bibliotekarz) 1. Wyszukiwanie w Internecie poprzez wpisanie adresu bibliotek w Pasek adresu (kontynuacja zajęcia 6). 2. Przeszukiwanie katalogów bibliotecznych on-line bibliotek kołobrzeskich (pedagogicznej i publicznej). 3. Zapoznanie z zawartością karty katalogowej ze szczególnym uwzględnieniem sygnatur książek. ZAJĘCIE 7 TEMAT: Internet i zewnętrzne nośniki danych. (prowadzi informatyk) 1. Powtórzenie wyszukiwania wybranej pozycji w katalogu on-line Biblioteki Pedagogicznej w Kołobrzegu 2. Wyszukiwanie informacji w Internecie bez adresu www. Korzystanie z wyszukiwarki Google (uniwersytet trzeciego wieku, osteoporoza). otwarcie strony wyszukiwanie informacji przez wpisywanie słów kluczowych zwrócenie uwagi na ilość wyświetlonych linków do stron z poszukiwanym słowem kluczowym zwrócenie uwagi na krótkie opisy stron zamieszczone pod linkiem do strony 3. Korzystanie z danych zapisanych na płycie CD otwarcie napędu właściwe włożenie płyty zamknięcie napędu jeżeli płyta nie otworzy się automatycznie Start\Mój komputer\cd przeglądania zawartości płyty wyjęcie płyty z napędu

12 ZAJĘCIE 8 TEMAT:. Rozrywka w Internecie. Cz. 1 (prowadzi informatyk) 1. Rozrywka w Internecie wyszukiwanie gier przez Google (pasjans, kulki) Cz. 2 (prowadzi bibliotekarz) 1. Podsumowanie i zakończenie: zajęcie miejsc przy stolikach podziękowania za udział w zajęciach i wywiązywanie się z kontraktu wręczenie imiennych, pisemnych Podziękowań zachęta do rozwijania nabytych umiejętności i wiedzy ; wskazanie możliwości dom, biblioteki, kawiarenki internetowe, samouczki. ewaluacja sumująca wypełnianie ankiet *Gimnastyka śródlekcyjna: Prostowanie pleców i przeciąganie się. Krążenie głowy do przodu i do tyłu. Krążenie ramion w lewo, prawo. Krążenie i napinanie nadgarstków obu dłoni. Wykorzystana literatura: Bereźnicki F.: Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków Alexander N. P.: Udane szkolenie. Przewodnik szkoleń i warsztatów. Kielce 2007.

13 Załącznik 1 Scenariusz zajęcia 6 (PROWADZI BIBLIOTEKARZ) TEMAT: Korzystanie z komputerowych katalogów bibliotecznych. Kontynuacja poprzedniego tematu wyszukiwanie informacji w Internecie przez wpisanie podanego adresu w Pasek adresu. 1. Rozdanie wizytówek BP Filia nr 3 z adresem strony www. 2. Wpisanie adresu w Pasek. 3. Wejście do katalogu on-line krótkie objaśnienie. Wszystkie biblioteki tworzą katalogi on-line, dzięki temu mamy wgląd w zbiory bez wychodzenia z domu. Różny stopień skomputeryzowania niektóre w całości, inne częściowo. Nasze zbiory do 2006r. katalog kartkowy, od 2007r. tylko w komputerze. 4. Wspólne wyszukiwanie wg kolejnych kryteriów: - autor: Dostojewski omówienie zawartości karty katalogowej (co zapisać) - tytuł: Wszystko o wychowaniu - seria: Biblioteka Wychowawcy - hasło przedmiotowe: psychologia 5. Ćwiczenia rozdanie zadań na paskach papieru (praca w parach): Sprawdź czy w bibliotece pedagogicznej jest książka pt. Encyklopedia seniora. Znajdź w bibliotece pedagogicznej 1 książkę na temat muzykoterapii. Odszukaj w bibliotece pedagogicznej album z dziedziny malarstwa polskiego. Sprawdź czy biblioteka pedagogiczna posiada książki psychologa Philipa Zimbardo. Wyszukaj w bibliotece pedagogicznej 1 pozycję z serii Psychologia Rodziny. Ćwiczenia dodatkowe: Sprawdź czy biblioteka posiada książkę pt. Rozwój człowieka dorosłego. Znajdź dowolną książkę z dziedziny socjologii.

14 Odszukaj 1 książkę z serii Biblioteka Narodowa. Katalog komputerowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu. 1. Wpisanie podanego adresu strony: Krótkie objaśnienie Inna strona, szukamy wejścia do katalogu. 2. Wejście do katalogu. Krótkie objaśnienie Biblioteki wykorzystują różnego rodzaju programy: nasza ma program o nazwie PATRON, miejska biblioteka ma program MOL. Zasady wyszukiwania są podobne. 3. Wspólne wyszukiwanie wg kolejnych kryteriów: - autor: Tuwim wygląd karty katalogowej inny ; sygnatury - tytuł: Romeo i Julia - seria: Pedagogika - wydawnictwo: Impuls Podsumowanie: Dzięki Internetowi mamy wgląd we wszystkie biblioteki pedagogiczne, miejskie, akademickie. Podanie tematu następnych zajęć: wyszukiwanie informacji gdy nie znamy adresu jakiejś placówki, instytucji.

15 Załącznik 2 KONTRAKT* 1. Rozpoczynamy i kończymy zajęcia punktualnie. 2. W czasie zajęć nie jemy. 3. Wyłączamy telefony komórkowe. 4. Zwracamy się do siebie używając imienia. 5. Potrzeby, zapytania zgłaszamy przez podniesienie ręki. 6. Wychodzimy do toalety bez pytania. 7. Wszyscy dbamy o dobrą atmosferę pracy. * Propozycje do uzgodnienia z grupą.

16 Załącznik 3 ANKIETA diagnozująca potrzeby środowiska seniorów* 1. Na szkoleniu komputerowym chciałbym/chciałabym A. Zapoznać się z podstawami obsługi komputera, nauczyć się pisać i drukować dokumenty. B. Zapoznać się z możliwościami wykorzystania Internetu w życiu codziennym, nauczyć się korzystania z serwisów informacyjnych, wyszukiwarek, poczty internetowej. C. Zapoznać się z katalogiem komputerowym biblioteki pedagogicznej oraz miejskiej i nauczyć się wyszukiwania w nich książek. D. Inne propozycje (proszę wpisać): 2. Nie jestem zainteresowany/zainteresowana szkoleniem komputerowym. * Proszę zakreślić wybrane stwierdzenia. Dziękuję z wypełnienie ankiety.

17 Załącznik 4 ANKIETA do oceny zajęć komputerowo-bibliotecznych. 1. Czy kiedykolwiek brałaś udział w tego rodzaju zajęciach? a) Tak b) Nie 2. Jaka była Twoja motywacja uczestniczenia w zajęciach? a) nuda b) podobał mi się program zajęć c) namowa znajomych d) rozwój osobisty e) inne 3. Czy omawiane zagadnienia okazały się dla Ciebie interesujące i przydatne? a) zdecydowanie tak b) raczej tak c) raczej nie d) zdecydowanie nie 4. Jakie elementy zajęć podobały Ci się? Możesz wskazać więcej niż jedną odpowiedź. a) sposób prowadzenia zajęć b) atmosfera na zajęciach c) aktywizacja uczestników szkolenia d) inne Co Ci się w przebiegu zajęć nie podobało? Dlaczego?

18 6. Czego się nauczyłaś? Oceń siebie w skali od 1 do 5 zaznaczając krzyżykiem odpowiedni stopień. Pokonałam lęk przed komputerem Oswoiłam się z myszką, klawiaturą, programem do pisania i umiem napisać prosty tekst Poznałam podstawowe możliwości wykorzystania Internetu w życiu codziennym i umiem wyszukać niektóre informacje korzystając z niego Jestem/nie jestem emerytowaną nauczycielką.* *Proszę podkreślić właściwe. Dziękuję za wypełnienie ankiety.

19 Załącznik 5 Podziękowania Dziękujemy Pani. za udział w zajęciach komputerowo -bibliotecznych zorganizowanych w Bibliotece Pedagogicznej w Kołobrzegu. Życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu komputerowych umiejętności oraz satysfakcji z nabywania ich. Kołobrzeg,

Diagnoza międzysemestralna postępów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 54 realizujących innowacyjny

Diagnoza międzysemestralna postępów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 54 realizujących innowacyjny Diagnoza międzysemestralna postępów nauczania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 54 realizujących innowacyjny Program nauczania informatyki w edukacji wczesnoszkolnej dzieci słabo widzących i niewidomych

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału Klasa 2

Rozkład materiału Klasa 2 Rozkład materiału Klasa 2 Miesiąc Numer zajęć Temat zajęć wrzesień 1. Znowu razem w szkole 2. Bądźmy bezpieczni! Bądźmy uważni! 3. Pożegnalne dary lata październik 1. Z notatnika przyrodnika Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP WYMAGAIA EDUKACYJE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP START 16 godz. w godzinnym Cele kształcenia i wychowania: Lp. Treści nauczania Osiągnięcia uczniów TPP 3 godz. w 1 Regulamin pracowni a Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału KLASA 3

Rozkład materiału KLASA 3 Rozkład materiału KLASA 3 Miesiąc zajęć Temat zajęć wrzesień 1. Powroty i wspomnienia 2. Szkoła radosna i bezpieczna Liczba Wiadomości i umiejętności godzin 1 Zasady bezpiecznego korzystania z komputera.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV Dział lub zagadnienie programowe UMIEJĘTNOŚCI Osiągnięcia ucznia WIADOMOŚCI Komputer jako narzędzie pracy Komunikowanie się z komputerem w środowisku Windows

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe Test z przedmiotu zajęcia komputerowe 1. System operacyjny to: a) nowoczesna gra komputerowa, b) program niezbędny do pracy na komputerze, c) urządzenie w komputerze. d) przeglądarka internetowa 2.Angielskie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe (Windows 98, Windows XP, Linux) Podstawowe informacje o popularnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach edukacji wczesnoszkolnej. 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie uczył

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH I-III 2013/2014

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH I-III 2013/2014 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH I-III 2013/2014 Czego uczą się dzieci w klasach I-III? W każdej klasie przypomnienie zasad pracy przy komputerze, BHP podczas pracy z komputerem. Klasa I: a) rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem Informacje o koncepcji serii Elementarz małego informatyka Współczesny świat zdominowany jest przez komputery. Towarzyszą nam one wszędzie w domu, w miejscu pracy, w urzędzie i w szkole. Dlatego tak ważne

Bardziej szczegółowo

z poradni pedagogicznej

z poradni pedagogicznej Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach kształcenia zintegrowanego dla dzieci z opiniami z poradni pedagogicznej Zajęcia z informatyki są ćwiczeniami praktycznymi, które łączą zabawę z nauką,

Bardziej szczegółowo

Klasa I. 1. Komputer wśród nas 2 godz Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze.

Klasa I. 1. Komputer wśród nas 2 godz Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze. Nazywam się Waldemar Rurarz. Jestem nauczycielem nauczania początkowego w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe. Ukończyłem studia o specjalności nauczanie początkowe, jak również studia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH UCZNIA. Klasa I

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH UCZNIA. Klasa I KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH UCZNIA Klasa I Nazywa i wskazuje elementy komputera. Potrafi uruchomić i wyłączyć komputer, zamyka i otwiera programy korzystając z myszy i klawiatury. Rysuje

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka dla klasy: IV w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych w roku szkolnym 2013/2014 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Galeria możliwości Zajęcia komputerowe Rozkład materiału nauczania dla klasy drugiej Podręcznik z ćwiczeniami WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autor publikacji: Anna Kulesza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. określić przeznaczenie klawiszy służących do poruszania się w obrębie tekstu i dokumentu: Home, End, Page UP Page Down, strzałki;

Scenariusz lekcji. określić przeznaczenie klawiszy służących do poruszania się w obrębie tekstu i dokumentu: Home, End, Page UP Page Down, strzałki; Scenariusz lekcji Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Pisanie na ekranie. 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: wymienić podstawowe klawisze klawiatury służące do wprowadzania polskich znaków i wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło Plan pracy kółka informatycznego dla klas I-III przy Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło 2 Znaczenie technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a Z. KOMPUTEROWE KLASY II-III SP

W y m a g a n i a Z. KOMPUTEROWE KLASY II-III SP W y m a g a n i a Z. KOMPUTEROWE KLASY II-III SP r. szk.2014/2015 Waldemar Kurlej Uczeń, który biegle posługuje się komputerem - OCENA 5 Uruchamia wybrany program komputerowy, np. Paint, Word, Logomocja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie. Potrafi uruchomić program korzystając z myszy. Zna zagrożenia związane z pracą przy komputerze.

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie. Potrafi uruchomić program korzystając z myszy. Zna zagrożenia związane z pracą przy komputerze. Klasa I Doskonale 6pkt. Nazywa i wskazuje elementy komputera. Potrafi uruchomić i wyłączyć komputer, zamyka i otwiera programy korzystając z myszy i klawiatury. Rysuje z zastosowaniem wybranych narzędzi.

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Klasa I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Klasa I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa I ZAJĘCIA KOMPUTEROWE DOSKONALE Nazywa i wskazuje elementy komputera. Potrafi uruchomić i wyłączyć komputer, zamyka i otwiera programy korzystając z myszy i klawiatury. Rysuje z zastosowaniem wybranych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Edukacja informatyczna w nauczaniu zintegrowanym

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Edukacja informatyczna w nauczaniu zintegrowanym PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Edukacja informatyczna w nauczaniu zintegrowanym Autor innowacji: Marzanna Greń nauczyciel nauczania zintegrowanego i informatyki w Publicznej Szkole Podstawowej w Brodach.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Magdalena Masłowska Zajęcia komputerowe w Szkole podstawowej nr 35 w Toruniu realizowane

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 5. Tabulatory i inne funkcje edytora OpenOffice Writer Tabulatory umożliwiają wyrównanie tekstu do lewej, do prawej, do środka, do znaku dziesiętnego lub do

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. INTERNET. Lekcja 5. Temat: Przeglądanie stron internetowych

ROZDZIAŁ 2. INTERNET. Lekcja 5. Temat: Przeglądanie stron internetowych ROZDZIAŁ 2. INTERNET Lekcja 5. Przeglądanie stron internetowych.................21 Lekcja 6. Wyszukiwanie informacji w internecie...............24 Lekcja 7. Gry w internecie...........................26

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III Opracowała: mgr Jolanta śydek nauczycielka kształcenia zintegrowanego I. CELE NAUCZANIA INFORMATYKI. 1. Posługiwanie się systemem komputerowym. Umiejętność

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania wraz z planem wynikowym z przedmiotu: Zajęcia komputerowe dla klasy 4 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania wraz z planem wynikowym z przedmiotu: Zajęcia komputerowe dla klasy 4 szkoły podstawowej Podręcznik: Informatyka Europejczyka dla klasy 4 Robert Gruszewski Rok szkolny 2015/2016 (Nr dopuszczenia 396/1/2011 lub 260/2010) Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki

Bardziej szczegółowo

Planowany harmonogram i plan warsztatów komputerowych dla seniorów. Integracja grupy poznanie uczestników i ich wyobrażeń oraz oczekiwań.

Planowany harmonogram i plan warsztatów komputerowych dla seniorów. Integracja grupy poznanie uczestników i ich wyobrażeń oraz oczekiwań. Nazwa zadania: Utworzenie kawiarenki internetowej oraz organizacja warsztatów komputerowych dla seniorów z obszaru gminy Suchy Dąb w świetlicy wiejskiej w Krzywym Kole Planowany harmonogram i plan warsztatów

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat

Otwórz okno na Świat Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015

WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015 WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015 INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKA KONKURSU: 1. Sprawdź, czy test zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM

1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 4 1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM dopuszczający Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4 Ocena dostateczna :uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra: uczeń Ocena celująca: uczeń zna i stosuje zasady bezpiecznej pracy z komputerem, wymienia

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA KOMPUTEROWA

EDUKACJA KOMPUTEROWA EDUKACJA KOMPUTEROWA podstawa programowa wg portalu Scholaris Lp. numer karty obszar tytuł karty opis słowa kluczowe edukacja pozycja Karta pracy - regulamin, która w 1 Uczę się w sposób obrazkowy ilustruje

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Nr tematu Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Temat z podstawy programowej 1 1 Kodeks dla każdego Komputer bez

Bardziej szczegółowo

KLASA I. System Windows/Vista Uruchamianie programów z ikony Uruchamianie programów z menu Start

KLASA I. System Windows/Vista Uruchamianie programów z ikony Uruchamianie programów z menu Start KLASA I Praca przy Stosowanie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy Rozpoznawanie i nazywanie urządzeń znajdujących się w pracowni Włączanie komputera Wyłączanie komputera Posługiwanie się klawiaturą

Bardziej szczegółowo

1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word

1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word 1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości 1. Uczeń potrafi wyjaśnić pojęcia: nagłówek, stopka, przypis. 2. Uczeń potrafi wymienić dwie zasadnicze

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

d) program działający w środowisku Windows 10. Edytorem tekstu jest: a) Paint b) WordPad c) PowerPoint d) Excel

d) program działający w środowisku Windows 10. Edytorem tekstu jest: a) Paint b) WordPad c) PowerPoint d) Excel I SZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY MISTRZ KOMPUTERA 1. Czy pamięć RAM: a. jest pamięcią zewnętrzną b. jest pamięcią wewnętrzną c. jest pamięcią przechowywaną na dyskietce 2. Co oznacza pojęcie SIMM,DIMM,DDR:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Windows Commander (WinCmd)

Windows Commander (WinCmd) Windows Commander (WinCmd) Windows Commander jest wygodnym i funkcjonalne narzędziem do zarządzania plikami. Stanowi on pewną konkurencję do Eksploratora Windows. Okno główne programu WinCmd składa się

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA EDUACYJNE Z INFORMATYI LASA CZWARTA OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU likplik. Informatyka w klasach IV-VI szkoły podstawowej I PODRĘCZNIA O NR DOP. 58/09/S Przewidziane w Programie nauczania likplik treści

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office

Podstawy pracy z edytorem tekstu. na przykładzie Open Office Podstawy pracy z edytorem tekstu na przykładzie Open Office inż. Krzysztof Głaz krzysztof.glaz@gmail.com http://krzysztofglaz.eu.org Wprowadzenie Dokument ten został napisany jako pomoc dla osób, które

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC Lekcja: Kodeks dla każdego Zna i rozumie przepisy obowiązujące w

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa. Program nauczania: Klik Plik w klasach 4 6

Szkoła Podstawowa. Program nauczania: Klik Plik w klasach 4 6 Wymagania programowe z informatyki Szkoła Podstawowa Program nauczania: Klik Plik w klasach 4 6 Przewidziane w Programie nauczania KlikPlik treści zostały zgodnie z układem podręcznika podzielone na osiem

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania ocen cząstkowych

Zasady ustalania ocen cząstkowych Przedmiotowy System Oceniania Zajęcia komputerowe w klasie I-III 1. Przedmiotowy system oceniania Zajęcia komputerowe w kl. I-III jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Uczniów I Etapu Edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015 Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015 PODSTAWOWE ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I PROGRAMEM KOMPUTEROWYM Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka

Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka w klasie 6 Szkoły Podstawowej (2 godziny przedmiotu tygodniowo) Dział: Podstawy tworzenia stron i ich publikacja uczeń nie zna pojęć: domena, hosting, plik.

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4.

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4. Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13 Uruchamianie Ubuntu 14 Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25 Uruchamianie aplikacji 25 Skróty do programów 28 Preferowane aplikacje

Bardziej szczegółowo

INTERNET W PRACY NAUCZYCIELA (Program 16 godzinnych warsztatów komputerowych dla nauczycieli)

INTERNET W PRACY NAUCZYCIELA (Program 16 godzinnych warsztatów komputerowych dla nauczycieli) INTERNET W PRACY NAUCZYCIELA (Program 16 godzinnych warsztatów komputerowych dla nauczycieli) Alicja Rytwińska, Biblioteka Pedagogiczna w Lubsku i Mariusz Rytwiński, Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubsku 1 W

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4 Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia 1. Zna i rozumie regulamin i przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej oraz ich przestrzega. Temat

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach Ocena niedostateczna nie zna regulaminu pracowni nie wymieni 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY

MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY MATERIAŁY SZKOLENIOWE WORD PODSTAWOWY 2013 Klawiatura narzędzie do wpisywania tekstu. 1. Wielkie litery piszemy z wciśniętym klawiszem SHIFT albo z włączonym klawiszem CAPSLOCK. 2. Litery typowe dla języka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe - plan wynikowy klasy 1 A. wie, jak się zachowywać w pracowni wie, jakich zasad należy przestrzegać podczas pracy na komputerze

Zajęcia komputerowe - plan wynikowy klasy 1 A. wie, jak się zachowywać w pracowni wie, jakich zasad należy przestrzegać podczas pracy na komputerze Zajęcia komputerowe - plan wynikowy klasy 1 A Wymagania programowe (edukacyjne) 1,2. 1, 2 tydzień 1. Pracownia komputerowa Zasady bezpiecznej pracy w pracowni komputerowej wie, jak się zachowywać w pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących

Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC. Scenariusz warsztatów doskonalących 1 Zawartość i możliwości wykorzystania bazy PROLIB OPAC Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci I roku różnych kierunków studiów Cele ogólne: Zapoznanie uczestników

Bardziej szczegółowo

Uczeń potrafi. uruchomić wskazany. narzędzi. poprzez wybór myszką z menu Start i kolejnych podgrup programów

Uczeń potrafi. uruchomić wskazany. narzędzi. poprzez wybór myszką z menu Start i kolejnych podgrup programów dobry dopuszczający Kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie IV (1 godzina przedmiotu tygodniowo) Podstawy obsługi systemu Windows Budowa i obsługa komputera. Podstawy obsługi systemu

Bardziej szczegółowo

Komputer + Internet dla Seniora

Komputer + Internet dla Seniora Komputer + Internet dla Seniora w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzegu 2009-2011 AKCJA KOMPUTER + INTERNET dla SENIORA Informacja w lokalnej prasie KOMPUTER + INTERNET dla SENIORA w MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

Bardziej szczegółowo

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM Autor: Firma: 1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM 1.1. WPROWADZENIE 1.1.1. KOMPUTER I JEGO ZASTOSOWANIE 1.1.2. WNĘTRZE KOMPUTERA 1.1.3. SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE 1.1.4. RODZAJE KOMPUTERÓW 1.1.5. SYSTEM WINDOWS

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_05/Z4 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Tworzenie własnej witryny WWW - Zadanie 4 (D1) Zadanie 4 Wypełnianie zawartością

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. opisać podstawowe pojęcia związane z internetem; scharakteryzować pojęcia: portal, wortal, witryna, WWW, HTTP;

Scenariusz lekcji. opisać podstawowe pojęcia związane z internetem; scharakteryzować pojęcia: portal, wortal, witryna, WWW, HTTP; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Pozyskiwanie informacji z internetu 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: opisać podstawowe pojęcia związane z internetem; opisać budowę strony WWW; scharakteryzować

Bardziej szczegółowo

ABC komputera i Internetu

ABC komputera i Internetu ABC komputera i Internetu Spotkanie Agenda spotkania: o sobie wstęp obsługa komputera podstawy korzystania z Internetu Pamiętaj, jeśli czegoś nie rozumiesz, pytaj od razu. Do czego potrzebny jest nam Internet?

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a październik 2012

Tematy lekcji informatyki klasa 4a październik 2012 Tematy lekcji informatyki klasa 4a październik 2012 5 Komputer pomaga w pracy i nauce temat 1. z podręcznika (str. 12-14); ćwiczenie 1. (str. 13); pytanie 3. (str. 17); zadanie 2. (str. 17); gra Domino2

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Informatyka klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną 1. TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Zawartość i możliwości wykorzystania Bazy Edukacyjnej Scenariusz warsztatów doskonalących

Zawartość i możliwości wykorzystania Bazy Edukacyjnej Scenariusz warsztatów doskonalących Zawartość i możliwości wykorzystania Bazy Edukacyjnej Scenariusz warsztatów doskonalących Czas trwania: 2 godz. Uczestnicy: studenci pierwszego roku różnych kierunków Cele ogólne: - zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo