Inteligentne zarabianie pieniędzy na forex

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inteligentne zarabianie pieniędzy na forex"

Transkrypt

1 Inteligentne zarabianie pieniędzy na forex Zarządzanie pozycją Czesław Mazur 2015 WYDAWCA MC MAZUR

2 Copyright by Czesław Mazur, rok 2015 Prezentowany fragment wydania jest wersją darmową. Zezwala się na publikację i rozpowszechnianie tego fragmentu w mediach w niezmienionej formie. Zabrania się dokonywania zmian w tym dokumencie. Zabrania się sprzedaży i czerpania z tego korzyści finansowych. Fragment wydania pełni rolę edukacyjną i promocyjną pełnej wersji książki. Autor: Czesław Mazur Tytuł: Inteligentne zarabianie pieniędzy na forex Zarządzanie pozycją Data: 20 sierpnia 2015 Wydawca: MC MAZUR Autor dołożył wszelkich starań, aby zawarte w tej książce informacje były kompletne oraz rzetelne. Nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw autorskich. Autor nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Copyright by Czesław Mazur, Strona 2

3 Inteligentne zarabianie pieniędzy na forex Zarządzanie pozycją Wydanie 1 Czesław Mazur 2015 Copyright by Czesław Mazur, Strona 3

4 Spis treści 1. Wstęp 6 2. Zarządzanie pozycją forex Cel w zarządzaniu pozycją Planowanie elementów pozycji Zlecenie otwarcia pozycji Zlecenie obronne stop loss Zlecenia zamknięcia take profit Ryzyko akceptowane Wielkość pozycji Proces decyzyjny w zarządzaniu pozycją Osobowość inwestora forex Emocje w procesie inwestycyjnym Otoczenie inwestora forex Kontrola realizacji celów w zarządzaniu pozycją Zarządzanie systemem transakcyjnym na forex Planowanie elementów systemu Korekta elementów systemu i zamknięcie pozycji Kontrola wykonania zadań w zarządzaniu systemem Zarządzanie pieniędzmi w zarządzaniu pozycją Kapitał Wielkość ryzyka Wielkość pozycji Zarządzanie systemem a zarządzanie pieniędzmi Zarządzanie ryzykiem w pozycji Model konserwatywny w zarządzaniu ryzykiem Model stałej wielkości ryzyka Model stałego stosunku ryzyka do kapitału Wielkość pozycji a dźwignia finansowa Praktyczne zastosowanie zarządzania pozycją forex Zarządzanie systemem transakcyjnym w praktyce Sygnał otwarcia pozycji przykład Zlecenie stop loss przykład 76 Copyright by Czesław Mazur, Strona 4

5 Zamknięcie pozycji przykład Zarządzanie pieniędzmi w praktyce Podsumowanie przeprowadzonej transakcji BONUS kontrola efektywności strategii Wyliczanie efektywności strategii Efektywność strategii w praktyce przykład Analiza wyników przeprowadzonych transakcji Indeks pojęć Wykaz wykresów O autorze 110 Copyright by Czesław Mazur, Strona 5

6 9.2. Efektywność strategii w praktyce przykład Zaprezentuję przykładowe transakcje w celu przedstawienia sposobu wyliczenia efektywności strategii. Opiszę pięć transakcji historycznych zawartych od 20 maja 2011 do 07 kwietnia 2011 roku z warunkami otwarcia i zarządzania pozycją na parze walutowej EURUSD. Dane wyjściowe to: kapitał początkowy 10000$, dźwignia finansowa 100:1, ryzyko akceptowane Ra=10$ na 1 pips, otwarcie pozycji OP, stop loss SL, zysk planowany Zp, zysk zrealizowany Zr. L.p. Data OP SL Ra Zp Zr Wynik $ 2360$ 2760$ $ 2750$ 5610$ $ 3490$ 5620$ $ 1620$ 2140$ $ 920$ -350$ - Tabela 4. Zestawienie transakcji Strategia, która generuje podobne transakcje należy do jednych z najbardziej efektywnych. Nie jest jednak możliwe uniknięcie stratnych pozycji. Efektywność strategii powinniśmy badać w dwóch wariantach. Pierwszy to sprawdzenie efektywności naszego wykorzystania strategii, a drugi to sprawdzenie efektywności strategii w tych samych pozycja, lecz na danych historycznych wykonując dokładnie procedury strategii. W taki sposób ocenisz i zbadasz błędy, jakie ty popełniasz. Sprawdzisz twoją efektywność działań inwestycyjnych. Poniżej przedstawiam wykresy poszczególnych transakcji zamieszczonych w tabeli 4. Nie omawiam szczegółowo jak przebiegało zarządzanie pozycją ponieważ musiałbym zapoznać cię z całą strategią inwestycyjną a nie jest to przedmiotem tej książki i wymaga szczegółowego opisania zasad strategii. Zwracam tu uwagę na Copyright by Czesław Mazur, Strona 6

7 wybór takiego miejsca do inwestowania, aby zarządzanie pozycją przebiegało w ramach impulsu trendu a nie korekcyjnego czy konsolidacji. Pozycja 1 Ideą tej pozycji było wykorzystanie formacji klina, który kończy się w ważnej strefie oporu, a sygnał objęcia bessy rozpoczyna impuls trendu podstawowego, wykres 37. Wykres 37. Pozycja 1. Otwarcie następuje na otwarciu świecy po objęciu bessy, stop loss ustawiony nad maksimum objęcia bessy, a planowany take profit na minimum formacji klina. Zakładam aktywne prowadzenie pozycji i dopuszczam przesunięcie take profit, gdy impuls trendu jest dynamiczny. Zamknięcie następuje po formacji przenikania, która zapowiada możliwość tworzenia się korekty. Pozycja 2 Ideą pozycji 2 było wykorzystanie trendu podstawowego wzrostowego na D1 po zakończeniu korekty długiego trendu wzrostowego, wykres 38. Otwarcie pozycji było po sygnale objęcia hossy w strefie wsparcia z ram czasowych tygodniowych i schemacie fałszywego wybicia w ramach trendu głównego. Copyright by Czesław Mazur, Strona 7

8 Wykres 38. Pozycja 2. Ze względu na bardzo głęboką i dynamiczną korektę jaka trwała od 4 maja 2011 do 23 maja 2011 i załamanie się długoterminowych wzrostów należało spodziewać się reakcji wzrostowej, ale w postaci ruchu korekcyjnego. Z tego powodu wstępny take profit został ustawiony na pierwszym ważnym oporze. Dynamika wzrostów i tworzące się warunki pozwoliły na aktywne zarządzanie pozycją poprzez zlecenie stop loss i usunięcie pierwotnego take profit. Pozycja 3 Pozycja 3 jest wynikiem zakończenia ruchu korekcyjnego w strefie oporu poprzez formację doji tworzącą fałszywe wybicie, wykres 39. Na ramach czasowych czterech godzin utworzył się sygnał objęcia bessy, po którym następuje otwarcie pozycji. Stop loss nad sygnałem a planowane zamknięcie jest w strefie wsparcia dla trendu podstawowego spadkowego planowanego, jako impuls trendu. Copyright by Czesław Mazur, Strona 8

9 Wykres 39. Pozycja 3. Kolejne zlecenie, w którym pokazuję znaczenie wyboru miejsca otwarcia pozycji tak aby zarządzanie pozycją przebiegało sprawnie i dawało duży potencjał na zyski. Zamknięcie następuje po pojawieniu się bardzo mocnej formacji młota na H4 po bardzo dynamicznych spadkach. Pozycja 4 Pozycja 4 jest kolejnym przykładem wyboru miejsca otwarcia pozycji ze względu na planowany impuls trendu. Kurs dotarł do bardzo mocnej strefy oporu potwierdzonej długim górnym cieniem z 27 grudnia 2013 roku, wykres 40. Sygnałem otwarcia jest ponownie objęcie bessy na H4, rozpoczynające nowy trend podstawowy spadkowy. Zlecenie stop loss ustawiamy nad maksimum formacji objęcia bessy. Zlecenie take profit zostało zaplanowane ważnym poziomie wsparcia, jednak ze względu na dużą dynamikę spadków i możliwość pokonania tego poziomu wsparcia, zlecenie take profit zostało usunięte, a rolę zlecenia zamknięcia pozycji przejęło zlecenie stop loss. Copyright by Czesław Mazur, Strona 9

10 Wykres 40. Pozycja 4. Aktywne zarządzanie pozycją uwzględniające zmieniające się warunki rynkowe pozwoliło na optymalne zamknięcie pozycji z dużym zyskiem. Powodem zamknięcia było dotarcie kursu do kolejnej ważnej strefy wsparcia i zdecydowane osłabienie potencjału podaży. Pozycja 5 Pozycja 5 to doskonały przykład na pośpiech w otwieraniu pozycji, wykres 41. Wykres 41. Pozycja 5. Copyright by Czesław Mazur, Strona 10

11 Idea otwarcia pozycji była słuszna i planowany impuls trendu wzrostowego utworzył się dając bardzo dobre warunki do zarządzania pozycją. Jednak brak dyscypliny i wykorzystanie słabego schematu, jakim było fałszywe wybicie w trendzie głównym sprawiło, że pozycja została otwarta po bardzo dobrym sygnale, ale za wcześnie. Sygnałem otwarcia pozycji było objęcie hossy, które jednak nie zmieniało trendu podstawowego na wzrostowy a dodatkowo utworzył się ten sygnał w strefie oporu jakim była luka cenowa z W1. Otwarcie nastąpiło po objęciu hossy a zlecenie obronne ustawione na minimum tego sygnału. Planowane zlecenie take profit zostało ustawione na ważnym poziomie oporu dla trendu podstawowego wzrostowego. Niestety po otwarciu zlecenia kurs gwałtownie spadł poniżej zlecenia stop loss zamykając pozycję z akceptowaną stratą. Copyright by Czesław Mazur, Strona 11

12 10. Wykaz wykresów Wykres 1. Elementy techniczne systemu w zarządzaniu pozycją 10 Wykres 2. Schemat techniczny sygnału otwarcia pozycji długiej 14 Wykres 3. Poziomy i rodzaje zleceń otwarcia pozycji 16 Wykres 4. Okno otwarcia pozycji po cenie rynkowej na platformie MT4 17 Wykres 5. Okno otwarcia pozycji wg zlecenia oczekującego LIMIT 18 Wykres 6. Okno otwarcia pozycji wg zlecenia oczekującego STOP 19 Wykres 7. Planowanie zlecenia stop loss dla otwartej pozycji 21 Wykres 8. Zasada ustawienia zlecenia take profit 22 Wykres 9. Planowanie poziomu take profit 23 Wykres 10. Sygnał otwarcia pozycji długiej 39 Wykres 11. Zarządzanie elementami systemu 43 Wykres 12. Wyznaczanie ryzyka zmienności na parze walutowej 52 Wykres 13. Zarządzanie pieniędzmi a zarządzanie systemem 56 Wykres 14. Zarządzanie stop loss w trendzie głównym 58 Wykres 15. Zmiana wielkości ryzyka w pozycji 60 Wykres 16. Spadek ryzyka spowodowany stratą w otwartej pozycji 61 Wykres 17. Konserwatywny model zarządzania ryzykiem 65 Wykres 18. Model stałej wielkości ryzyka 67 Wykres 19. Utrzymanie ryzyka w stałej relacji do kapitału bieżącego 69 Wykres 20. Sygnał i miejsce otwarcia pozycji 76 Wykres 21. Wyznaczanie poziomów stop loss 77 Wykres 22. Poziom zlecenia SL 0 78 Copyright by Czesław Mazur, Strona 12

13 Wykres 23. Ustawienie poziomu SL 1 78 Wykres 24. Ustawienie zlecenia SL 2 79 Wykres 25. Ustawienie zlecenia SL 3 80 Wykres 26. Ustawienie zlecenia SL 4 80 Wykres 27. Ustawienie zlecenia SL 5 81 Wykres 28. Zamknięcie pozycji na take profit 82 Wykres 29. Ustalenie wielkości pozycji dla poziomu SL 0 84 Wykres 30. Ustalenie wielkości pozycji dla poziomu SL 1 85 Wykres 31. Ustalenie wielkości pozycji dla poziomu SL 2 86 Wykres 32. Ustalenie wielkości pozycji dla poziomu SL 3 87 Wykres 33. Ustalenie wielkości pozycji dla poziomu SL 4 88 Wykres 34. Ustalenie wielkości pozycji dla poziomu SL 5 89 Wykres 35. Zamknięcie pozycji na take profit 89 Wykres 36. Zmiana wielkości pieniężnych 92 Wykres 37. Pozycja 1 98 Wykres 38. Pozycja 2 99 Wykres 39. Pozycja Wykres 40. Pozycja Wykres 41. Pozycja Copyright by Czesław Mazur, Strona 13

14 11. O autorze Czesław Mazur to doświadczony inwestor, który pierwsze pieniądze na rynkach finansowych zaczął inwestować w 1993 roku. Przeszedł wszystkie możliwe stany inwestora zdobywając nieocenione doświadczenie i ogromną wiedzę nie tylko z zakresu prowadzenia analizy technicznej. Autor jest absolwentem Akademii Ekonomiczne we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość. Pasja, z jaką zajmuje się światem inwestycji na różnych rynka, pozwoliła na stworzenie autorskich projektów, tj. System analizy technicznej Tx4 opartej na czystej cenie (Price Action), bazowej strategii inwestycyjnej na forex, która służy w procesie nauczania profesjonalnych inwestorów w programie Mentor Forex Biznes i jest stosowana w rzeczywistych inwestycjach autora. Wiedza profesjonalna, doświadczenie zawodowe oraz rozumienie potrzeb inwestorów indywidualnych przyczyniło się do stworzenia projektu Forex Biznes. Wizją Czesława Mazura jest stworzenie skutecznego modelu kształcenia, narzędzi i możliwości wspierania każdej osoby, dla której świat inwestycji jest wspaniałym wyzwaniem i sposobem na realizacji swoich marzeń. Czesław Mazur jest autorem pierwszego wydania książki z zakresu analizy technicznej Świece japońskie w analizie Tx4. Książka, która przynosi wymierne korzyści jej czytelnikom. Ważniejszym od zarabiania jest zrozumienie, dlaczego chcesz zarabiać. Czesław Mazur Copyright by Czesław Mazur, Strona 14

15 Świece japońskie w analizie Tx4 Jak wyznaczyć początek długiego trendu i zarabiać na forex? Świece japońskie w stosowaniu z nowoczesną techniką Tx4 analizy technicznej rynku forex pozwalają budować strategie inwestycyjne o skuteczności przekraczającej 90%. Wykorzystując opisany sposób analizy ceny walut będziesz mógł planować zlecenia otwarcia i zabezpieczenia pozycji oraz take profit, w taki sposób, aby relacje zysku do straty w danej pozycji przekraczały 10, co nie będzie rzadkością. Świece japońskie w analizie Tx4 pozwalają tworzyć najskuteczniejsze sygnały otwarcia i zamknięcia pozycji. Dzięki technice Tx4 opartej na Price Action i zastosowaniu świec japońskich zarządzanie pozycją forex stanie się proste oraz efektywne. Kupując Świece japońskie w analizie Tx4 dołączysz do grona inwestorów, którzy mogą tworzyć najskuteczniejsze systemy transakcyjne na forex. Sklep Wiedza Forex Biznes wiedza.forex-biznes.pl Program kształcenia zawodowych inwestorów rynku walutowego forex. Nowatorski i niespotykany program mentoringu, którego celem jest odkrywanie talentów wśród poszukujących sukcesu w inwestowaniu na forex. Od nowicjusza do profesjonalnego inwestora przez rok intensywnego szkolenia, ale też kształtowania osobowości przyszłego inwestora. Koniec z oszukiwaniem samego siebie i poszukiwaniem latami tego, co jest w Tobie, aby odnieść sukces. Program, który odpowiada Twoim potrzebom, Twojej osobowości, wzmacnia potencjał do zarabiania i pomaga przekształcić Twoje słabości w potężną broń. Copyright by Czesław Mazur, Strona 15

Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012

Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012 Autor: Wiktor Moskalewicz Tytuł: Jak zrozumieć Forex Nr zamówienia: 1334472-20131003 Nr Klienta: 1311971 Data realizacji:

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski Rynek walutowy FOREX Wprowadzenie i podstawy Krzysztof Wojciechowski 2013 Od autora... 2 Spis treści Rozdział I... 4 1.1 Co to jest forex... 4 1.2 Najważniejsze pary... 5 1.3 Dzwignia... 6 1.4 Lot... 6

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Ceny akcji" Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz,

Bardziej szczegółowo

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. II SPIS TREŚCI

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. II SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Metoda Ichimoku Kinkoy Hyo... 3 1.1. Geneza powstania... 3 1.2. Struktura wskaźnika... 3 1.3. Parametryzacja... 6 1.4. Chmura (Kumo)... 6 1.4.1. Definiowanie poziomów wsparcia i oporu w

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez doradca-finansowy.info

Darmowa publikacja dostarczona przez doradca-finansowy.info Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Giełda, pasja, pieniądze!" Darmowa publikacja dostarczona przez doradca-finansowy.info Copyright by Złote Myśli & Daniel

Bardziej szczegółowo

Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone

Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone Autor: Krzysztof Kochan ISBN: 978-83-246-2286-3 Format: A5, stron: 296 Oprawa: twarda Sposób na inwestowanie Analiza techniczna

Bardziej szczegółowo

Ebookpoint.pl kopia dla: look8@wp.pl

Ebookpoint.pl kopia dla: look8@wp.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Zespół InvestTracer.com

Przedmowa. Zespół InvestTracer.com 2 Przedmowa Systematyczne pomnażanie pieniędzy nie jest sprawą łatwą. Przekonał się o tym każdy inwestor, który spróbował swoich sił na rynku kapitałowym. Poświęciliśmy kilkanaście lat aby stworzyć narzędzia,

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "GPW IV - Analiza techniczna w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Copyright by Złote Myśli & Marcin Krzywda, rok 2010 Autor: Marcin

Bardziej szczegółowo

NAJSKUTECZNIEJSZE SYSTEMY GIEŁDOWE: TURBO FOREX SYSTEM

NAJSKUTECZNIEJSZE SYSTEMY GIEŁDOWE: TURBO FOREX SYSTEM Raport drugi NAJSKUTECZNIEJSZE SYSTEMY GIEŁDOWE: TURBO FOREX SYSTEM Jak podwoić kapitał w dwa miesiące? dr Dariusz Świerk z zespołem Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub

Bardziej szczegółowo

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane miejsce wyceny oraz wymiany wszystkich walut świata,

Bardziej szczegółowo

FOREX PODSTAWY, CZYLI JAK ZACZĄĆ ZARABIAĆ NA GIEŁDIE WALUTOWEJ

FOREX PODSTAWY, CZYLI JAK ZACZĄĆ ZARABIAĆ NA GIEŁDIE WALUTOWEJ FOREX PODSTAWY, CZYLI JAK ZACZĄĆ ZARABIAĆ NA GIEŁDIE WALUTOWEJ Jerzy Kozak Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez ForexManiak.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez ForexManiak.pl Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Forex 1. Podstawy Giełdy Walutowej" Darmowa publikacja dostarczona przez ForexManiak.pl Copyright by Złote Myśli &, rok 2008 Autor: Tytuł: Forex 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

MACIEJ ŻELAZNY HARMONIC TRADING. Precyzyjna strategia inwestycyjna od otwarcia do zamknięcia. pozycji na rynku FOREX

MACIEJ ŻELAZNY HARMONIC TRADING. Precyzyjna strategia inwestycyjna od otwarcia do zamknięcia. pozycji na rynku FOREX MACIEJ ŻELAZNY HARMONIC TRADING Precyzyjna strategia inwestycyjna od otwarcia do zamknięcia pozycji na rynku FOREX Redakcja: Aldona Jurek Projekt okładki: Justyna Danielewska Copyright Maciej Żelazny Wydawca:

Bardziej szczegółowo

JAK GRAĆ NA GIEŁDZIE I BEZPIECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK?

JAK GRAĆ NA GIEŁDZIE I BEZPIECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK? Raport pierwszy JAK GRAĆ NA GIEŁDZIE I BEZPIECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK? Jak najłatwiej możesz zarobić od 100 do 1000 USD DZIENNIE na giełdzie FOREX? dr Dariusz Świerk z zespołem Darmowy ebook polecony

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Forex 1. Podstawy Giełdy Walutowej" Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Copyright by Złote Myśli &, rok 2008

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków

Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Forex 1. Podstawy Giełdy Walutowej" Darmowa publikacja dostarczona przez PatBank.pl - bank banków Copyright by Złote Myśli

Bardziej szczegółowo

Copyright by Złote Myśli & Daniel Sokołowski, rok 2010

Copyright by Złote Myśli & Daniel Sokołowski, rok 2010 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Niniejszy ebook to darmowa wersja promocyjna, nie przeznaczona do sprzedaży, dołączana do drukowanej książki o tym samym tytule. Copyright by Złote Myśli & Daniel Sokołowski,

Bardziej szczegółowo

Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011. Spis treści:

Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011. Spis treści: NaviFund Analytics Opis Aplikacji Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011 Wprowadzenie Spis treści: 1 Wprowadzenie 2 Funkcjonalność aplikacji 3 Krok pierwszy 3 Krok drugi 4 Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Systemy Transakcyjne

Systemy Transakcyjne Wprowadzenie Na wstępie, warto jest postawić pytanie, dlaczego każdy uczestnik rynku finansowego powinien posługiwać się systemem transakcyjnym oraz dlaczego system transakcyjny stanowi niezbędne oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE POZYCJĄ. Wstęp dlaczego właściwe zarządzanie kapitałem jest tak ważne?

ZARZĄDZANIE POZYCJĄ. Wstęp dlaczego właściwe zarządzanie kapitałem jest tak ważne? ZARZĄDZANIE POZYCJĄ Wstęp dlaczego właściwe zarządzanie kapitałem jest tak ważne? Zarządzanie kapitałem, obok strategii inwestycyjnej i kontroli nad własnymi emocjami, jest najważniejszym elementem determinującym

Bardziej szczegółowo

Platforma Transakcyjna X-Trader, podstawy AT, zarządzanie wielkością pozycji.

Platforma Transakcyjna X-Trader, podstawy AT, zarządzanie wielkością pozycji. Platforma Transakcyjna X-Trader, podstawy AT, zarządzanie wielkością pozycji. Łukasz Pisarek X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 1 Platforma X-Trader:

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

AND TRADERS UNIVERSITY PRZEDSTAWIA

AND TRADERS UNIVERSITY PRZEDSTAWIA AND TRADERS UNIVERSITY PRZEDSTAWIA 1 Jak skutecznie używać stop loss-ów? 1. Trzy strategie budowania Stop Loss-ów 2. Pięć narzędzi potrzebnych do zbudowania Stop loss-a 3. Cztery powody, dla których porzucamy

Bardziej szczegółowo

niniejszej publikacji tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez

niniejszej publikacji tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Copyright by Data: 27.07.2007 Tytuł: Jak analizować wykresy giełdowe Autor: Paweł Biedrzycki Skład: JPP Group Zezwala się na kopiowanie oraz dowolne rozprowadzanie niniejszej publikacji tylko i wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez platformyforex.com

Darmowa publikacja dostarczona przez platformyforex.com Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Forex 3. Strategie i systemy transakcyjne" Darmowa publikacja dostarczona przez platformyforex.com Copyright by Złote Myśli &, rok 2008 Autor: Tytuł: Forex

Bardziej szczegółowo

Forex, giełda, opcje binarne.

Forex, giełda, opcje binarne. 1 Spis treści Wstęp... 3 Forex, giełda, opcje binarne.... 4 Dlaczego Opcje Binarne?... 5 Zakładanie konta u brokera Opcji Binarnych:... 6 Zakładanie darmowego konta demo platformy MT4... 10 Strategia cz.

Bardziej szczegółowo