Analiza Techniczna Rynków Finansowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza Techniczna Rynków Finansowych"

Transkrypt

1 Analiza Techniczna Rynków Finansowych X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 forex, indeksy, towary. masz x możliwości

2 Analiza Techniczna - definicja Analiza techniczna jest nauką, która zajmuje się badaniem zachowań rynku za pomocą wykresów. Przeprowadzone badania mogą dotyczyć wszelkiego rodzaju rynków jak i również wszelkich interwałów. 2 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 2

3 Analiza Techniczna Podstawowe założenia 1) Rynek dyskontuje wszystko. Wszystkie czynniki mające wpływ na cenę rynkową mają w niej odbicie. Nie ma zatem sensu badać czynników, ale samą cenę. 2) Ceny podlegają trendom. Trend wskazuje silniejszą tendencję do kontynuacji swego biegu w dotychczasowym kierunku aniżeli do jego zmiany. 3) Historia się powtarza. Badanie przeszłości jest metodą na poznanie przyszłości. 3 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 3

4 Uniwersalność analizy technicznej Zasady analizy wykresów znajdują zastosowanie zarówno w przypadku rynków kapitałowych (akcje), terminowych (kontrakty futures), jak i instrumentów z wykorzystaniem dźwigni finansowej (np.forex). Pierwotnie podejście to było wykorzystywane dla analizy rynku akcji, jednak z biegiem czasu inwestorzy zaczęli z powodzeniem stosować je na pozostałych rynkach. 4 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 4

5 Praktyczne podejście W rozumieniu praktyków oznacza to, iż nie jest konieczna znajomość fundamentalnych przyczyn stojących u podstaw zachowania rynku, a do oceny przeszłości, jak i przyszłych możliwych scenariuszy rozwoju wydarzeń wystarczy sama analiza wykresu w jego formie graficznej. Nie ma znaczenia, czy dany wykres przedstawia notowania na rynku EUR/USD, ceny ropy czy indeksów giełdowych. 5 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 5

6 Przygoda AT Podstawą do rozpoczęcia przygody z AT jest poznanie zasad budowy wykresów i zagadnień związanych z graficzną reprezentacją rynkowych cen. Prezentowane narzędzia mogą dać początek samodzielnym badaniom, jak i wirtualnym i realnym inwestycjom. 6 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 6

7 Rodzaje wykresów liniowe słupkowe świecowe 7 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 7

8 Wykres liniowy Wykresy tego rodzaju budowane są w oparciu o ceny zamknięcia. Nie ukazują zakresu wahań cen w danym interwale czasowym. 8 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 8

9 Wykresy słupkowe Technika ta zakłada, iż każda obserwacja jest przedstawiona na wykresie w postaci słupka, którego wysokość odzwierciedla rozpiętość wahań w danym okresie czasu. W symboliczny sposób odzwierciedlone są także poziomy otwarcia i zamknięcia notowań. 9 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 9

10 Budowa słupka Maksimum SPADKI Zamknięcie Otwarcie Otwarcie Zamknięcie WZROSTY Minimum 10 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 10

11 Wykres świecowy Świece japońskie przedstawiają nie tylko zakres wahań cen (wysokość całej świecy), ale także różnicę między poziomami otwarcia i zamknięcia (korpus świecy) i przebieg notowań w danym okresie (spadek cen na zamknięcie w stosunku do otwarcia- kolor czarny, wzrosty kolor biały). 11 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 11

12 Świece japońskie MAKSIMUM ŚWIECY (knot, cień) SPADKI Zamknięcie Otwarcie Otwarcie Zamknięcie WZROSTY MINIMUM ŚWIECY (knot, cień) 12 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 12

13 Podstawowe pojęcie analizy trendu Wszystkie narzędzia, jakimi posługuje się analityk - linie trendu, wsparcia i opory, formacje cenowe, średnie kroczące, wskaźniki mają za zadanie pomóc w zidentyfikowaniu głównego trendu i podjęciu trafnej decyzji Trend wzrostowy: coraz wyżej położone szczyty i dołki Trend spadkowy: coraz niżej położone szczyty i dołki Trend boczny: szczyty i dołki układają się horyzontalnie Złota zasada brzmi: Nigdy nie walcz z trendem 13 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 13

14 Wyznaczanie linii trendu Do wyznaczenia wstępnej linii trendu potrzebne są minimum dwa punkty styczne powstałe w wyniku korekt. Potwierdzeniem wiarygodności linii jest trzeci punkt. Dołki dla wyznaczenia trendu wzrostowego Szczyty dla wyznaczenia trendu spadkowego forex, indeksy, towary. masz x możliwości 14

15 Linie trendu wzrostowego COPPER, D1 Trzeci punkt potwierdzający trend wzrostowy. Dwa pierwsze punkty styczne. 15 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 15

16 Trend spadkowy Dwa Punkty styczne wyznaczają linię trendu. EUR/GBP, H1 Trzeci punk styczny, potwierdzenie linii trendu. 16 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 16

17 Trend horyzontalny Trend horyzontalny na EUR/SEK, wykres dzienny. 17 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 17

18 Poziomy wsparcia i oporu WSPARCIE punkt odbicia zniżki. Jest to obszar, gdzie zainteresowanie ze strony kupujących jest na tyle silne, aby zatrzymać dotychczasowe spadki i przezwyciężyć presję sprzedających. Wsparcia hamują cenę przed dalszymi spadkami Opór Wsparcie OPÓR punkt odbicia zwyżki. Wyznacza poziom ceny, na którym presja ze strony sprzedających okazała się silniejsza i dotychczasowe wzrosty zamieniły się w spadki. Opór hamuje cenę przed dalszymi wzrostami 18 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 18

19 EUR/USD,H4 Opory i wsparcia w trendzie spadkowym na EUR/USD 19 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 19

20 Zamiana ról na W20PLN W20PLN, D1 Nierzadko zdarza się, że przełamany poziom oporu staje się wsparciem i odwrotnie. Opór Wsparcie 20 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 20

21 EUR/USD,H1 Przebicie wsparcia sygnałem do zajęcia pozycji krótkiej. Zamiana ról, wsparcia w opór. 21 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 21

22 EUR/USD, H4 Wsparcie Potencjalne linie wsparć i oporów na najbardziej płynnym rynku EUR/USD Opór Wsparcie Opór 22 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 22

23 Kanał trendu wykreślanie, interpretacja 1) Wykreślić linię trendu (wierzchołki 1 i 3); 2) Wykreślić linię równoległą do linii trendu począwszy od pierwszego dołka (dołek nr 2). Kanał trendu spadkowego Sygnały: Przełamanie linii kanału trendu - sygnał znaczącej zmiany danego trendu. Dla trendu spadkowego: Wybicie w górę sygnał zmiany trendu; w dół zapowiedź przyspieszenia trendu. Wybicie 23 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 23

24 EUR/USD,H4 Wybicie z kanału jako sygnał zmiany trendu 24 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 24

25 Formacje Cenowe Kształty, które mogą się pojawiać na wykresach i które wspomagają prognozowanie przyszłych ruchów cenowych. 25 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 25

26 Formacje Cenowe Formacje odwrócenia trendu: Formacja głowy i ramion (koniec hossy) Odwrócona formacja głowy i ramion (koniec bessy) Podwójne dno (koniec bessy) Podwójny szczyt. (koniec hossy) Formacje kontynuacji trendu: Trójkąt (symetryczny, zwyżkujący, zniżkujący) Flaga Prostokąt 26 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 26

27 Formacja głowy i ramion Głowa (G) Ramię (R) Ramię (R) Linia szyi Przełamanie linii szyi oznacza dopełnienia się formacji Minimalny zasięg spadku wyznacza odległość w pionie od szczytu głowy do linii szyi, odmierzamy od punktu przełamania linii szyi, często występuje ruch powrotny ku tej linii. 27 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 27

28 USD/CAD,H4 Moment przebicia linii szyi, sygnał sprzedaży 28 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 28

29 GPB/USD,H4 Odwrócona Głowa z ramionami na GBP/USD,H4 R R G 29 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 29

30 Formacja podwójnego szczytu i podwójnego dna Są to najłatwiej rozpoznawalne i najczęściej spotykane formacje odwrócenia trendu Wysokość formacji określa zakres potencjalnego spadku Podwójny szczyt M Przełamanie linii wsparcia oznacza ukształtowanie się formacji Podwójne dno W 30 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 30

31 EUR/GBP,H1 Podwójny szczyt na EUR/GBP Potencjalny zasięg został osiągnięty. 31 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 31

32 Podwójne dno PALLADIUM, D1 32 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 32

33 Formacje kontynuacji trendu: Trójkąty Symetryczny na wzrosty Zwyżkujący Symetryczny na spadki Zniżkujący A Wybicie punktu A jako miejsce do zajęcia pozycji zgodnie z głównym trendem 33 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 33

34 Trójkąt na cukrze CUKIER,D1 Długa biała świeca, zamykająca się ponad trójkątem, sygnał do kupna 34 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 34

35 Trójkąt na PKO BP S.A. D1 35 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 35

36 FLAGA Należy do najbardziej wiarygodnych formacji zapowiadających kontynuację trendu. Budową przypomina równoległobok wyznaczony przez dwie równoległe linie, które nachylają się w kierunku przeciwnym do istniejącego trendu. W trendzie spadkowym flaga będzie powiewać do góry. Trend spadkowy Trend wzrostowy 36 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 36

37 EUR/USD,H4 SELL na zamknięciu świecy 37 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 37

38 Flaga na KGHM S.A. D1 Pokonana górna linia flagi działa jako wsparcie 38 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 38

39 Prostokąt dwie równoległe poziome linie trend horyzontalny okres konsolidacji; dopełnienie formacji w punkcie A, wybicie zgodnie z kierunkiem trendu A Zlecenie sprzedaży Potencjał spadkowy zbliżony do impulsu poprzedzającego tworzenie się formacji 39 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 39

40 Prostokąt EUR/USD,H1 Wybicie jako sygnał do kontynuacji trendu 40 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 40

41 Co może się wydarzyć na rynku? 41 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 41

42 Wybicie z formacji 42 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 42

43 Rozwiązanie Trójkąt, potwierdzeniem kontynuacji trendu, rynek cukru po wybiciu z formacji, osiągną kolejne rekordy cenowe. 43 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 43

44 OIL,H1 Prognozowane zdarzenia, na rynku ropy? 44 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 44

45 OIL,H1 45 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 45

46 OIL,H1 Potrójny szczyt Zamiana ról. 46 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 46

47 WSKAŹNIKI Celem wskaźników/oscylatorów jest pomoc w identyfikowaniu pewnych stanów rynku (wykupienia lub wyprzedania) i w ten sposób generowaniu odpowiednich sygnałów. W większości przypadków jakość sygnałów zależna jest od dobranych parametrów. Nie zaleca się opierania swych decyzji inwestycyjnych wyłącznie o jeden wskaźnik, można go połączyć z innym oscylatorem i średnimi kroczącymi (Moving Average) Najpopularniejsze wskaźniki: MACD, RSI, Oscylator Stochastyczny 47 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 47

48 Średnie kroczące Średnie kroczące są z racji swojej prostoty i łatwości obliczeń bardzo popularnym narzędziem analitycznym. Są stosowane na giełdach od samych początków. Uzasadnienie tej metody jest proste. Ceny z ostatnich X dni przedstawiamy jako jedną liczbę, która jest ich średnią, czyli ich sumą podzieloną przez ich liczbę. Wartość ta zmienia się w czasie. Gdy będziemy znać cenę jutrzejszą, odrzucamy cenę sprzed X dni, dodajemy nową cenę i znów dzielimy. 48 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 48

49 Przykład na wykresie sprzedaj kupuj 49 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 49

50 Moving Average Convergence Divergence MACD powstał w oparciu o wykładnicze średnie kroczące. Moment przecięcia średnich oznacza tym samym zrównanie ich wartości. Wyjście ponad linę 0 daje nam sygnały do kupna, analogicznie zejście poniżej sygnał sprzedaży. Narzędzie to jest bardzo czułe na zmiany trendu, precyzyjnie identyfikuje lokalne ekstrema rynku. 50 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 50

51 MACD sprzedaj sprzedaj kupuj 51 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 51

52 ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA ZAAWANSOWANE EURUSD H4 Strategia OneToOne, PRO XTB. SELL 52 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 52

53 Rady Graj z trendem. Miej Plan. Trzymaj się swoich zasad niezależnie od sytuacji. Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę. Wchodzimy 10 % kapitału. Nie myśl o pieniądzach, myśl o przeprowadzeniu dobrej transakcji. Pozbądź się emocji. Stawiaj stop loss-y. Nie zmieniaj stop lossa z nadzieją że kierunek się zmieni. Nadzieja jest zgubna. 53 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 53

54 Rady Nie realizuj zysków zbyt szybko. Nie bój się zarabiać. Nie przetrzymuj strat ale się ich nie bój. Strata to nie ja. Strata jest częścią gry. Nie przeprowadzaj transakcji za wszelką cenę, liczy się jakość nie ilość. Utrzymuj współczynnik zysk : ryzyko; 3:1. Zapisuj swoje transakcje i je analizuj po fakcie. Nie graj w grupie. Więcej opinii to więcej emocji. 54 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 54

55 Dziękujemy za uwagę Paweł Śliwa Tomasz Mączka Małgorzata Ambroziak Piotr Morek Bartosz Białkowski X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A Warszawa, ul. Ogrodowa 58 Tel. (22) Wszelkie treści oraz materiały udostępnione w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób podczas szkoleń X-Trade Brokers Dom Maklerski SA stanowią utwór w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. poz. Nr 90, poz. 631) i podlegają ochronie w rozumieniu tej ustawy. 55 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 55

WSTĘP DO ANALIZY TECHNICZNEJ RYNKÓW FINANSOWYCH

WSTĘP DO ANALIZY TECHNICZNEJ RYNKÓW FINANSOWYCH WSTĘP DO ANALIZY TECHNICZNEJ RYNKÓW FINANSOWYCH Analiza Techniczna jest podejściem inwestycyjnym bazującym na wykresach instrumentów, którego celem jest określenie w którym kierunku podąży rynek, a co

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku Metody analizy technicznej akcji Wprowadzenie Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku kluczowych pojęć, a mianowicie: - cena -wykres -trend -formacja - wolumen - powtarzalność zdarzeń Jużż

Bardziej szczegółowo

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. II SPIS TREŚCI

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. II SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Metoda Ichimoku Kinkoy Hyo... 3 1.1. Geneza powstania... 3 1.2. Struktura wskaźnika... 3 1.3. Parametryzacja... 6 1.4. Chmura (Kumo)... 6 1.4.1. Definiowanie poziomów wsparcia i oporu w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA PROGNOZY KURSU WALUTOWEGO

ANALIZA TECHNICZNA PROGNOZY KURSU WALUTOWEGO ANALIZA TECHNICZNA PROGNOZY KURSU WALUTOWEGO DR HAB.K.KALICKI 2008 E.Chrabonszczewska, K.Kalicki Teoria i polityka kursu walutowego Technische Devisenkursprognose, Deutsche Morgan Grenfell, 1996 Francesca

Bardziej szczegółowo

Platforma Transakcyjna X-Trader, podstawy AT, zarządzanie wielkością pozycji.

Platforma Transakcyjna X-Trader, podstawy AT, zarządzanie wielkością pozycji. Platforma Transakcyjna X-Trader, podstawy AT, zarządzanie wielkością pozycji. Łukasz Pisarek X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 1 Platforma X-Trader:

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski Rynek walutowy FOREX Wprowadzenie i podstawy Krzysztof Wojciechowski 2013 Od autora... 2 Spis treści Rozdział I... 4 1.1 Co to jest forex... 4 1.2 Najważniejsze pary... 5 1.3 Dzwignia... 6 1.4 Lot... 6

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER

Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER Lista wskaźników technicznych na platformie BReTRADER Spis treści 1 Lista wskaźników na platformie BReTRADER... 3 1.1 ACCELERATOR OSCILLATOR... 3 1.2 ACCUMULATION/DISTRIBUTION (A/D)... 4 1.3 ALLIGATOR...

Bardziej szczegółowo

Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012

Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012 Autor: Wiktor Moskalewicz Tytuł: Jak zrozumieć Forex Nr zamówienia: 1334472-20131003 Nr Klienta: 1311971 Data realizacji:

Bardziej szczegółowo

FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI

FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA WYKRESY ŚWIECOWE FALE ELLIOTTA . SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki STUDIA PODYPLOMOWE ANALIZA DANYCH I DATA MINING ANALIZA TECHNICZNA I FUNDAMENTALNA dr Sebastian Sakowski Rok akademicki 2014/2015 Sebastian Sakowski

Bardziej szczegółowo

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych Politechnika Gdaoska Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Decyzyjnych Skrypt Podejmowanie Decyzji Kapitałowych praca zbiorowa Automatyka i Robotyka 2005 grupy ISD-1 i ISD-2

Bardziej szczegółowo

Inwestuj, stosując właściwe

Inwestuj, stosując właściwe Inwestuj, stosując właściwe STRATEGIE RYNKOWE Uzyskaj dokładny wgląd w globalny rynek Poznaj podstawy analizy fundamentalnej Dowiedz się, jak zauważyć trendy rynkowe i najlepiej je wykorzystać Inwestuj,

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez doradca-finansowy.info

Darmowa publikacja dostarczona przez doradca-finansowy.info Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Giełda, pasja, pieniądze!" Darmowa publikacja dostarczona przez doradca-finansowy.info Copyright by Złote Myśli & Daniel

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Katarzyna Jarno Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Wprowadzenie Przełom XX i

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "GPW IV - Analiza techniczna w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Copyright by Złote Myśli & Marcin Krzywda, rok 2010 Autor: Marcin

Bardziej szczegółowo

Formacje harmoniczne & Zarządzanie kapitałem

Formacje harmoniczne & Zarządzanie kapitałem Formacje harmoniczne & Zarządzanie kapitałem wszystkie forex, towary, rynki giełda w jednym miejscu I. Geometria rynku Czym jest geometria rynku? Analiza rynku w oparciu o geometrię jest matematycznym

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna rynków kapitałowych

Analiza techniczna rynków kapitałowych AGNIESZKA HUBA Analiza techniczna rynków kapitałowych W artykule przedstawiono syntezę badań prowadzonych w ramach pracy magisterskiej pt. Analiza techniczna rynków kapitałowych. Podjęto w niej próbę zastosowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na egzamin

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na egzamin ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM Zakres materiału na egzamin Podstawowe pojęcia - terminy - analiza fundamentalna i techniczna (podstawy, różnice), - trader, makler (cechy, różnice),

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na kolokwium

ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM. Zakres materiału na kolokwium ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM Zakres materiału na kolokwium Podstawowe pojęcia - terminy - analiza fundamentalna i techniczna (podstawy, różnice), - trader, makler (cechy,

Bardziej szczegółowo

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy?

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy? Budowa świec Wielu inwestorów od razu porzuca analizę wykresów świecowych, ponieważ na pierwszy rzut oka są one zbyt skomplikowane. Na szczęście tylko na pierwszy rzut oka. Jeśli lepiej im się przyjrzeć

Bardziej szczegółowo

Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników

Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników Inwestorzy nieustannie poszukują coraz to nowszych i lepszych wskaźników, mających na celu jak najdokładniejsze opisanie sytuacji na

Bardziej szczegółowo

Podstawy Analizy Technicznej

Podstawy Analizy Technicznej Rozdział 1 Podstawy Analizy Technicznej Zawsze lepiej spytać rynek, co się na nim dzieje, niż mówić mu co powinien zrobić Już w początkowym okresie handlu towarami uczestnicy rynku zauważyli, że ceny zachowują

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii inwestycyjnej ( Paweł Szczepanik, makler DI BRE)

Budowanie strategii inwestycyjnej ( Paweł Szczepanik, makler DI BRE) ( Paweł Szczepanik, makler DI BRE) Prawie wszyscy doradcy i twórcy produktów inwestycyjnych obiecują łatwą drogę do bogactwa lub przynajmniej sugerują, że wielkie zyski na giełdzie mogą być zrobione łatwo

Bardziej szczegółowo

FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut

FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut Dziś pierwszy odcinek Akademii Rynku FOREX FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut Czy podobnie jak ja gdy zaczynałem interesować się FOREXEM wyobrażaliście sobie FOREX jako wielką giełdę walutową,

Bardziej szczegółowo

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane miejsce wyceny oraz wymiany wszystkich walut świata,

Bardziej szczegółowo

Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone

Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone Autor: Krzysztof Kochan ISBN: 978-83-246-2286-3 Format: A5, stron: 296 Oprawa: twarda Sposób na inwestowanie Analiza techniczna

Bardziej szczegółowo

Ebookpoint.pl kopia dla: look8@wp.pl

Ebookpoint.pl kopia dla: look8@wp.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

niniejszej publikacji tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez

niniejszej publikacji tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Copyright by Data: 27.07.2007 Tytuł: Jak analizować wykresy giełdowe Autor: Paweł Biedrzycki Skład: JPP Group Zezwala się na kopiowanie oraz dowolne rozprowadzanie niniejszej publikacji tylko i wyłącznie

Bardziej szczegółowo