Plan wynikowy z techniki dla klasy IV Szkoły Podstawowej w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wynikowy z techniki dla klasy IV Szkoły Podstawowej w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza"

Transkrypt

1 Rok szkolny 2008/2009 Prowadzący: Roman Seta Plan wynikowy z techniki dla klasy IV Szkoły Podstawowej w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza Temat lekcji Wymagania ponadpodstawowe I. DROGA, SZKOŁA, BEZPIECZEŃSTWO. Poznajemy pracownię techniczną zasady bhp regulamin pracowni technicznej rodzaje i znaczenie znaków bezpieczeństwa (zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne) zasady udzielania pierwszej pomocy zna regulamin pracowni technicznej rozróżnia rodzaje znaków bezpieczeństwa wymienia urządzenia i maszyny znajdujące się w pracowni technicznej korzysta z apteczki pierwszej pomocy charakteryzuje poszczególne rodzaje znaków bezpieczeństwa uzasadnia konieczność przestrzegania 6, s. 9 0 regulaminu pracowni technicznej regulamin pracowni technicznej omawia znaczenie prawidłowej plansze z różnymi znakami bhp organizacji stanowiska pracy apteczka pierwszej pomocy wykonuje poprawnie czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy 2. Znaczenie znaków informacyjnych pojęcie: piktogram rozróżnia znaki informacyjne rodzaje znaków informacyjnych stosowanych w miejscach informacyjnych, w tym znaków odczytuje znaczenie znaków publicznych lub na opakowaniach produktów, w tym znaki zna drogę ewakuacyjną w szkole, np. z ewakuacyjnych i przeciwpożarowych ewakuacyjne i przeciwpożarowe pracowni technicznej wie, co to jest piktogram wyjaśnia znaczenie znaków informacyjnych jako prostego sposobu porozumiewania się w miejscach publicznych projektuje piktogramy postępuje zgodnie z informacją odczytaną z piktogramu 6, s. 0 3 plansze z różnymi znakami informacyjnymi 3. Jak ubiór wpływa na bezpieczeństwo pieszego? pojęcia: droga, jezdnia, pobocze, chodnik, przejście dla pieszych, obszar zabudowany, strefa zamieszkania, sygnalizacja świetlna zna pojęcia: droga, jezdnia, pobocze, chodnik, przejście dla pieszych, obszar zabudowany, strefa zamieszkania, sygnalizacja świetlna wymienia zasady bezpiecznego omawia wpływ odpowiedniego ubioru i elementów odblaskowych na 6, s. 4 bezpieczeństwo pieszego różne elementy odblaskowe zachęca swoich rówieśników do noszenia odzież odblaskowa, np. elementów odblaskowych kamizelka

2 Wymagania ponadpodstawowe zasady bezpiecznego poruszania się pieszego wpływ elementów odblaskowych na bezpieczeństwo pieszego poruszania się pieszego w obszarze zabudowanym i poza nim stosuje elementy odblaskowe, uczestnicząc w ruchu drogowym jako pieszy latarka II. TECHNIKA WOKÓŁ NAS 4. Warto poznawać technikę pojęcia: wynalazek, cywilizacja, postęp cywilizacyjny znaczenie techniki w życiu codziennym zagrożenia spowodowane przez postęp cywilizacyjny korzyści i niebezpieczeństwa stwarzane przez internet przyporządkowuje nazwy wynalazków odpowiednim dziedzinom życia wymienia wynalazki, które najbardziej wpłynęły na życie codzienne ludzi wskazuje urządzenia ułatwiające naukę, które znajdują się w szkole omawia wpływ techniki na wybrane dziedziny życia ocenia znaczenie techniki w różnych sferach działalności człowieka analizuje zagrożenia związane z postępem technicznym wymyśla wynalazek ułatwiający wykonywanie domowych obowiązków i przedstawia zasadę jego działania 6, s encyklopedia techniki encyklopedia powszechna leksykon omawiający różne odkrycia i wynalazki 5. Najczęściej spotykane zawody pojęcia: zawód, praca zawodowa, uzdolnienia, kwalifikacje, rynek pracy, bezrobocie nazwy i charakterystyka zawodów wpływ zainteresowań na wybór przyszłego zawodu zna pojęcia: zawód, uzdolnienia, wyjaśnia pojęcia: praca zawodowa, rynek kwalifikacje, rynek pracy, bezrobocie wymienia zawody związane z funkcjonowaniem szkoły wskazuje zawody, w których wykonywana jest ciężka praca fizyczna opowiada o pracy zawodowej osób ze swojego najbliższego otoczenia pracy charakteryzuje poszczególne zawody związane z funkcjonowaniem szkoły uzasadnia, dlaczego należy szanować pracę innych ludzi analizuje swoje zainteresowania pod kątem wyboru przyszłego zawodu 6, s informacje z internetu na temat obecnej sytuacji na rynku pracy słownik języka polskiego podaje przykłady zawodów związanych z wymienia i charakteryzuje zawody, które określonymi zainteresowaniami III. MŁODY KONSTRUKTOR chciałby wykonywać omawia zawody, które obecnie cieszą się największym uznaniem na rynku pracy 6. Warsztat młodego konstruktora pojęcia: konstrukcja, kosztorys zawód konstruktora i zakres jego czynności zawodowych stanowisko pracy konstruktora zna pojęcia: konstrukcja, kosztorys opisuje stanowisko pracy konstruktora wymienia kolejne etapy pracy konstruktora omawia kolejne etapy pracy konstruktora samodzielnie projektuje prosty przedmiot6, s wymienia narzędzia i urządzenia słownik języka polskiego potrzebne do skonstruowania danego 2

3 Wymagania ponadpodstawowe etapy pracy konstruktora narzędzia, przybory i urządzenia stosowane w pracy konstruktora nazywa narzędzia, przybory i urządzenia używane przez konstruktora przedmiotu 7. Pismo techniczne znormalizowane pismo techniczne i jego rodzaje technika pisania liter i cyfr pismem technicznym zna rodzaje znormalizowanego pisma technicznego odwzorowuje pismo techniczne podejmuje próbę pisania pismem technicznym pisze pismem technicznym zbliżonym do znormalizowanego opisuje rysunki techniczne, posługując się prostym pismem omawia znaczenie znormalizowanego pisma technicznego 6, s tablice lub foliogramy z wzorami znormalizowanego pisma technicznego ołówki typu B 8. Rodzaje linii i znaków rysunkowych pojęcia: linia konturowa, linia wymiarowa, linia pomocnicza, oś symetrii, liczba wymiarowa, kontur, promień, normalizacja rodzaje linii wymiarowych i ich zastosowanie znaki wymiarowe zna pojęcia: linia konturowa, linia wymiarowa, linia pomocnicza, oś symetrii, liczba wymiarowa, kontur, promień, normalizacja wymienia rodzaje znormalizowanych linii i znaków wymiarowych zna zasady umieszczania linii i znaków wymiarowych na rysunku technicznym omawia rysunek techniczny, nazywając linie i znaki wymiarowe omawia zastosowanie poszczególnych rodzajów linii i znaków wymiarowych prawidłowo umieszcza na rysunku technicznym linie, znaki i liczby wymiarowe wyjaśnia znaczenie normalizacji w rysunku technicznym 6, s tablice lub foliogramy ilustrujące rodzaje linii i znaków wymiarowych 9. Sporządzamy rysunek techniczny pojęcia: wymiarowanie, podziałka rysunkowa zasady sporządzania rysunku technicznego rodzaje podziałek rysunkowych zna pojęcia: wymiarowanie, podziałka rysunkowa wymienia ogólne zasady sporządzania rysunków technicznych stosuje w rysunku technicznym znaki ograniczenia linii wymiarowych wymiaruje proste rysunki techniczne potrafi odwzorować rysunek techniczny w danej podziałce omawia zasady sporządzania rysunków technicznych wymiaruje złożone rysunki wyjaśnia cel stosowania podziałek rysunkowych poprawnie stosuje podziałki rysunkowe 0. Ćwiczymy wymiarowanie rysunków zasady wymiarowania rysunków technicznych zna podstawowe zasady wymiarowania rysunków technicznych zapisuje odpowiednie wymiary na rysunku technicznym wymiaruje proste rysunki omawia zasady wymiarowania rysunków technicznych 6, s wymiaruje złożone rysunki zgodnie z przybory kreślarskie (ołówki zasadami wymiarowania typu H i HB, linijka, ekierka) dba o estetykę rysunku, odpowiednio grupując wymiary 3

4 Wymagania ponadpodstawowe. Rzutowanie prostokątne 2 pojęcia: rzut prostokątny, rzutnia, główna płaszczyzna rzutów, rzut główny, rzut boczny, rzut z góry odczytywanie rzutów prostokątnych etapy rzutowania zasady rzutowania rzutowanie prostokątne prostych brył geometrycznych: prostopadłościanu i walca wie, na czym polega rzutowanie prostokątne zna pojęcia: rzut prostokątny, rzutnia, główna płaszczyzna rzutów rozróżnia poszczególne rzutnie rozpoznaje rzut główny, rzut z góry i rzut boczny zna etapy i zasady rzutowania prostokątnego odwzorowuje rzuty prostokątne analizuje poszczególne rzuty prostokątne omawia etapy i zasady rzutowania prostokątnego rysuje proste bryły geometryczne w rzutach prostokątnych, posługując się układem osi, płaszczyzn i liniami pomocniczymi wymiaruje sporządzone rzuty prostokątne rozpoznaje prawidłowo narysowane rzuty prostokątne danej bryły 6, s. 37 tablice lub foliogramy ukazujące zasady wymiarowania kartka z bloku technicznego przybory kreślarskie (ołówki typu H i HB, linijka, ekierka) 6, s tablice lub foliogramy ilustrujące powstawanie rzutów prostokątnych modele brył geometrycznych kartka z bloku technicznego przybory kreślarskie (ołówki typu H i HB, linijka, ekierka, cyrkiel) IV. WARSZTAT MAJSTERKOWICZA 2. Podstawowe narzędzia do ręcznej obróbki drewna i materiałów drzewnych zasady ręcznej obróbki drewna i materiałów drzewnych oraz dokonywania pomiarów zastosowanie poszczególnych narzędzi do obróbki drewna oraz najczęściej spotykanych przyrządów pomiarowych zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami do obróbki drewna wie, na czym polega ręczna obróbka drewna rozróżnia podstawowe narzędzia do obróbki drewna oraz najczęściej spotykane przyrządy pomiarowe bezpiecznie posługuje się narzędziami dokonuje pomiaru za pomocą przymiaru kreskowego lub miarki składanej przenosi wymiary na materiał dba o porządek i bezpieczeństwo na stanowisku pracy omawia zastosowanie podstawowych narzędzi do obróbki drewna samodzielnie dobiera narzędzia do rodzaju obróbki wymienia narzędzia i przyrządy pomiarowe spotykane w gospodarstwie domowym oraz określa ich przeznaczenie przyporządkowuje przyrządy pomiarowe odpowiednim pomiarom i zawodom, z którymi są związane 6, s narzędzia do ręcznej obróbki drewna: wkrętaki, młotki, piły, tarniki, pilniki, szczypce, obcęgi, dłuta, brzeszczoty, pobijaki cyrkle, ołówki stolarskie, kątowniki, miarki składane, przymiary kreskowe, taśmy zwijane, suwmiarki próbki różnych gatunków drewna oraz materiałów drzewnych 3. Budowa i obsługa wiertarki ręcznej pojęcia: wiertarka, przekładnia, zna pojęcia: wiertarka, przekładnia, przełożenie, rysunek poglądowy, przełożenie symbol graficzny, schemat wie, czym różnią się od siebie rysunek kinematyczny poglądowy, symbol graficzny i schemat budowa wiertarki ręcznej kinematyczny danego urządzenia omawia budowę i zasadę działania wiertarki ręcznej i elektrycznej zna zastosowanie poszczególnych rodzajów przekładni wyjaśnia zasadę działania przekładni 6, s modele różnych rodzajów przekładni wiertarka ręczna, wiertarka 4

5 Wymagania ponadpodstawowe funkcje poszczególnych części i mechanizmów wiertarki ręcznej rodzaje przekładni, ich zastosowanie i zasada działania zasady bhp dotyczące obsługi wiertarki rozróżnia elementy budowy wiertarki ręcznej wymienia rodzaje przekładni zna symbole graficzne stosowane na schematach kinematycznych odczytuje informacje ze schematu kinematycznego wiertarki ręcznej i elektrycznej wie, jakich zasad bhp należy przestrzegać, posługując się wiertarką ręczną i elektryczną V. RÓŻNE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE zębatych: równoległej i kątowej rozpoznaje rodzaje przekładni na podstawie schematu kinematycznego dobiera prędkości obrotowe do średnicy wiertła bezpiecznie obsługuje wiertarkę ręczną i elektryczną poprawnie wykonuje czynności konserwacyjne wiertarki ręcznej elektryczna instrukcje obsługi wiertarek 4. Produkcja i zastosowanie papieru pojęcia: surowiec, celuloza, makulatura surowce wykorzystywane do produkcji papieru etapy produkcji papieru różne gatunki papieru i ich zastosowanie racjonalna gospodarka materiałami papierniczymi zna pojęcia: surowiec, celuloza, makulatura rozpoznaje materiał, z którego wykonano dany przedmiot zna surowce używane do produkcji papieru wymienia główne etapy produkcji papieru rozróżnia podstawowe gatunki papieru wie, jakich narzędzi i przyborów używa się, wykonując prace z papieru zna kolejność czynności podczas wykonywania przedmiotów z papieru wymienia środki ostrożności, jakie należy stosować przy wykonywaniu prac z papieru omawia technologię produkcji papieru charakteryzuje różne gatunki papieru i określa ich zastosowanie określa wpływ wykorzystywania papieru na środowisko naturalne 6, s próbki różnych gatunków papieru mikroskop 5. Wykonujemy zabawki z papieru operacje technologiczne stosowane w czasie obróbki materiałów papierniczych zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami do obróbki papieru bezpiecznie posługuje się narzędziami w trakcie wykonywania prac z papieru wykonuje zabawki z papieru dba o bezpieczeństwo i porządek na stanowisku pracy poprawnie wykonuje poszczególne czynności związane z obróbką papieru precyzyjnie docina elementy z papieru i łączy je w całość, tworząc zabawki z papieru racjonalnie gospodaruje materiałami papierniczymi 6, s. 50, 49, 5 nożyczki, nożyki do cięcia tapet, klej 5

6 Wymagania ponadpodstawowe 6. Drewno i materiały drewnopochodne budowa i właściwości 7. Zastosowanie drewna w różnych dziedzinach życia 2 podstawowe gatunki drewna rodzaje materiałów drewnopochodnych pojęcia: drewno, materiał drewnopochodny, rdzeń, słoje, łyko, płyta wiórowa, płyta pilśniowa, sklejka, fornir właściwości drewna i materiałów drewnopochodnych etapy przerabiania drewna pojęcia: tartak, trak, tarcica, deska, krawędziak, belka, surowiec, półprodukt przykłady zastosowania drewna w ważniejszych dziedzinach gospodarki znaczenie lasów dla zdrowia, wypoczynku i gospodarki człowieka ochrona zasobów leśnych zagrożenia lasów zna pojęcia: drewno, materiał drewnopochodny nazywa kolejne warstwy pnia drzewa rozróżnia podstawowe gatunki drewna i materiałów drewnopochodnych wykonuje próbę łupliwości i twardości różnych gatunków drewna oraz materiałów drewnopochodnych zna pojęcia: tartak, trak, tarcica, deska, krawędziak, belka wie, czym różni się surowiec od półproduktu omawia poszczególne gatunki drewna i materiałów drewnopochodnych charakteryzuje właściwości drewna opisuje sposób otrzymywania materiałów drewnopochodnych rozumie potrzebę zastępowania drewna materiałami drewnopochodnymi analizuje rezultaty wykonywanych prób łupliwości i twardości poszczególnych gatunków drewna oraz materiałów drewnopochodnych omawia etapy przerabiania drewna charakteryzuje znaczenie lasów dla zdrowia i wypoczynku człowieka oraz dla gospodarki rozumie konieczność racjonalnego wymienia etapy przerobu drewna rozpoznaje różne rodzaje tarcicy gospodarowania zasobami leśnymi i podaje przykłady zastosowania drewna w ochrony lasów podstawowych dziedzinach gospodarki omawia zagrożenia lasów związane z człowieka rabunkową gospodarką człowieka, wymienia różne zagrożenia lasów pożarami, zanieczyszczeniami wypowiada się na temat filmu przemysłowymi, klęskami żywiołowymi, dydaktycznego dotyczącego przerabiania pojawianiem się plag szkodników drewna w tartaku 6, s próbki różnych gatunków drewna i materiałów drewnopochodnych 6, s film dydaktyczny dotyczący przerobu drewna w tartaku 8. Planujemy wykonanie drewnianej łopatki kuchennej zasady sporządzania rysunku technicznego właściwości najczęściej używanych gatunków drewna opracowanie dokumentacji technicznej i planu pracy zna podstawowe zasady sporządzania rysunku technicznego opracowuje z pomocą nauczyciela dokumentację techniczną i plan pracy dobiera odpowiedni gatunek drewna do przeznaczenia przedmiotu samodzielnie opracowuje dokumentację techniczną i plan pracy uzasadnia kolejność zaplanowanych czynności i określa czas ich trwania dobiera rodzaj materiału do wymaganych walorów użytkowo-estetycznych łopatki kuchennej odpowiednio dobiera narzędzia do wykonania zaplanowanych czynności 6, s kartka z bloku technicznego przybory kreślarskie (ołówki typu H i HB, linijka, ekierka) próbki różnych gatunków drewna 9. Wykonujemy drewnianą łopatkę 2 wykonanie przedmiotu zgodnie funkcjonalnie i z zachowaniem zasad z dokumentacją techniczną bezpieczeństwa organizuje stanowisko zasady bezpiecznego pracy dobiera narzędzia potrzebne do danej czynności w procesie obróbki drewna i uzasadnia swój wybór dokumentacja techniczna i plan pracy dotyczące wykonania łopatki kuchennej 6

7 Wymagania ponadpodstawowe kuchenną posługiwania się narzędziami do obróbki drewna przestrzega kolejności zaplanowanych czynności prawidłowo posługuje się narzędziami pomiarowymi i przenosi wymiary na materiał właściwie i bezpiecznie posługuje się narzędziami do obróbki drewna wykonuje przedmiot zgodnie z założeniami technologicznymi wypowiada się na temat wykonanej przez siebie łopatki kuchennej zachowuje ład i porządek na stanowisku pracy wykonuje przedmiot dokładnie, starannie przyrządy pomiarowe (linijka, i z uwzględnieniem walorów estetycznych metrówka) narzędzia do obróbki drewna (piła, tarnik, pilnik) papier ścierny szerokie listwy z drewna bukowego VI. GŁÓWNE INSTALACJE I WYPOSAŻENIE 20. Proste obwody elektryczne pojęcia: prąd elektryczny, źródło prądu, obwód elektryczny, odbiornik prądu, prąd stały, prąd zmienny źródła prądu spotykane w życiu codziennym funkcje elementów obwodu elektrycznego rodzaje obwodów elektrycznych zna pojęcia: prąd elektryczny, źródło prądu, obwód elektryczny, odbiornik prądu, prąd stały, prąd zmienny wymienia źródła prądu spotykane w życiu codziennym zna rodzaje obwodów elektrycznych przyporządkowuje rodzaje baterii odpowiednim przedmiotom odczytuje napięcie różnych baterii charakteryzuje różne źródła prądu omawia funkcje poszczególnych elementów obwodu elektrycznego rozumie zasadę przepływu prądu w baterii ustala warunki przepływu prądu w obwodzie wymienia zalety i wady łączenia odbiorników prądu w obwodzie elektrycznym równoległym i szeregowym wskazuje odpowiedni sposób ułożenia baterii w danym urządzeniu 6, s plansze ze schematami elektrycznymi proste obwody elektryczne: szeregowy i równoległy baterie o różnym napięciu 2. Montaż prostych obwodów elektrycznych 2 schematy obwodów elektrycznych montaż i demontaż prostych obwodów elektrycznych wymienia podstawowe elementy obwodu samodzielnie montuje i demontuje elektrycznego obwody elektryczne zna symbole graficzne oznaczające elementy obwodu elektrycznego odczytuje schematy obwodów elektrycznych prawidłowo montuje obwody elektryczne, posługując się schematami i korzystając z pomocy nauczyciela zachowuje bezpieczeństwo podczas prac 6, s baterie, żarówki, przewody elektryczne, wyłączniki, dzwonki, silniczki 7

8 Wymagania ponadpodstawowe montażowych VII. KARTA ROWEROWA 22. Rower mój pierwszy pojazd funkcja i budowa układów roweru obowiązkowe i dodatkowe wyposażenie roweru różne typy rowerów schemat blokowy roweru rower jako pojazd ekologiczny wyróżnia układy, zespoły i części w rowerze wymienia elementy obowiązkowego wyposażenia roweru czyta schematy blokowe uogólniające zasadę działania roweru rozpoznaje poszczególne rodzaje rowerów wyjaśnia, dlaczego rower jest pojazdem ekologicznym zna najważniejsze zasady ruchu drogowego rozumie potrzebę obowiązkowego wyposażenia roweru w trosce o bezpieczeństwo własne i innych omawia zasadę działania roweru na podstawie schematu blokowego 6, s. 0 rower z dodatkowym wyposażeniem fotografie różnych rodzajów rowerów instrukcja obsługi roweru 23. Oświetlenie roweru elementy układu oświetleniowego roweru i ich funkcja budowa i zasada działania prądnicy schemat tradycyjnej i nowoczesnej instalacji elektrycznej roweru wyróżnia w rowerze elementy układu oświetleniowego odczytuje schemat instalacji elektrycznej roweru wymienia podstawowe elementy instalacji elektrycznej roweru poprawnie ustawia światła roweru ustala przyczynę niesprawności układu oświetleniowego roweru dokonuje drobnych napraw układu oświetleniowego roweru omawia budowę układu oświetleniowego roweru wyjaśnia, dlaczego białe światło przednie lub żółte selektywne należy do obowiązkowego wyposażenia roweru porównuje tradycyjną i nowoczesną instalację elektryczną roweru, wskazując ich zalety i wady 6, s rower z dodatkowym wyposażeniem tablica przedstawiająca instalacje elektryczne roweru tradycyjną i nowoczesną narzędzia i materiały do konserwacji instalacji elektrycznej roweru 24. Jak naprawiać i konserwować rower? 2 naprawa i konserwacja roweru wymienia najważniejsze czynności konserwacyjne roweru wie, w jaki sposób należy przygotować rower do drogi wykonuje czynności konserwacyjne zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi roweru wymienia najczęściej występujące usterki roweru omawia sposób konserwacji poszczególnych elementów roweru wie, jak często należy wykonywać poszczególne czynności konserwacyjne roweru ustala wysokość ciśnienia w oponach roweru wyjaśnia, jak należy zabezpieczyć i zakonserwować rower na zimę 6, s rower instrukcja obsługi roweru narzędzia, materiały i środki do konserwacji roweru 8

9 Wymagania ponadpodstawowe reguluje wysokość siodełka i ustala wielkość luzu łańcucha ustala z pomocą nauczyciela wielkość luzu łożysk w przednim i tylnym kole 25. Czego nie wolno rowerzyście? przepisy dodatkowe o ruchu rowerów najczęściej popełniane przez rowerzystów wykroczenia wymienia wykroczenia najczęściej popełniane przez rowerzystów na drodze zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące rowerzystów wie, jak dostosować swoje zachowanie do warunków panujących na drodze wypowiada się na temat filmu dydaktycznego dotyczącego zasad ruchu drogowego przewiduje zagrożenia mogące wystąpić podczas brawurowej jazdy i niedostosowania się do zasad ruchu drogowego przestrzega innych rowerzystów przed skutkami nieodpowiedzialnego zachowania się na drodze 6, s kodeks drogowy film dydaktyczny dotyczący ważnych dla rowerzysty zasad ruchu drogowego 26. Podstawowe manewry w ruchu drogowym 2 manewry wykonywane na drodze: włączanie się do ruchu, zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu, skręcanie, wymijanie, omijanie, wyprzedzanie sygnalizowanie manewrów zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania manewrów na drodze wyjaśnia, czym jest omijanie, wyprzedzanie, wymijanie wymienia rodzaje manewrów wykonywanych przez rowerzystów na drodze wie, w jaki sposób sygnalizować zamiar wykonania manewru zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas wykonywania manewrów wie, o czym należy pamiętać, włączając się do ruchu poprawnie wykonuje manewry na placu manewrowym charakteryzuje poszczególne rodzaje manewrów wykonywanych na drodze przez rowerzystów wyjaśnia, jak powinien zachowywać się odpowiedzialny i przewidujący uczestnik ruchu drogowego zna zasady skrętu w lewo na jezdni dwukierunkowej i jednokierunkowej 6, s plansze ukazujące manewry na drodze programy edukacyjne umożliwiające nauczanie przepisów ruchu drogowego 27. Znaki i sygnały dotyczące rowerzystów 2 znaki i sygnały dotyczące rowerzystów znaczenie stosowania się do znaków i sygnałów drogowych wymienia rodzaje znaków i sygnałów obowiązujących rowerzystów przyporządkowuje znaki drogowe z zakresu karty rowerowej odpowiednim objaśnieniom rozpoznaje rodzaj znaku drogowego wyjaśnia, co oznaczają poszczególne znaki poziome wyjaśnia znaczenie poszczególnych znaków drogowych obowiązujących rowerzystów stosuje się do znaków i sygnałów drogowych 6, s. 20 plansza ścienna Znaki i sygnały drogowe pojęcia: skrzyżowanie, zna pojęcia: skrzyżowanie, pojazd charakteryzuje różne rodzaje skrzyżowań 9

10 Wymagania ponadpodstawowe Zasady poruszania się na skrzyżowaniach skrzyżowanie dróg równorzędnych, skrzyżowanie z drogą podporządkowaną, skrzyżowanie o ruchu okrężnym, skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, pojazd uprzywilejowany zasady pierwszeństwa przejazdu na różnych rodzajach skrzyżowań uprzywilejowany wymienia różne rodzaje skrzyżowań podaje przykłady pojazdów uprzywilejowanych wyjaśnia znaczenie znaków drogowych znajdujących się przed skrzyżowaniem określa kolejność przejazdu poszczególnych pojazdów przez skrzyżowanie wypowiada się na temat filmu dydaktycznego dotyczącego zasad przejazdu przez skrzyżowania omawia zasady pierwszeństwa przejazdu na różnych skrzyżowaniach 6, s plansza ścienna Znaki i sygnały drogowe film dydaktyczny dotyczący zasad przejazdu przez skrzyżowania 0

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA PLAN WYNIKOWY ZAJĘCIA TECHNICZNE - KLASA V

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA PLAN WYNIKOWY ZAJĘCIA TECHNICZNE - KLASA V ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA PLAN WYNIKOWY ZAJĘCIA TECHNICZNE - KLASA V PODRĘCZNIK Technika 4-6 Autor: Lecha Łabecki nr dopuszczenia: 36//00 Temat lekcji Liczba godzin Zakres materiału Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OENINI Z TEHNIKI SZKOŁ PODSTWOW dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim. Zadania systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA nr 38 w Gliwicach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA nr 38 w Gliwicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OENINI ZJĘI TEHNIZNE SZKOŁ PODSTWOW nr 38 w Gliwicach Prowadzący mgr inż. ożena łażejczyk Zadania systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE Vb SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: Monika Peplińska Część techniczna Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017

Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017 Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole 1.1.

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV STANDARDY WYMAGAŃ EDUACYJNYCH W ZARESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA LAS IV Zasady sporządzania dokumentacji technicznej ocena bardzo dobra -Posługują się elementarnymi przyborami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej I półrocze Uczeń: Ocena dopuszczająca zna swoje miejsce pracy, umie zorganizować miejsce pracy i odpowiednio o nie dbać,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy TECHNIKA Jak to działa? Lech Łabecki, Marta Łabecka

Plan wynikowy TECHNIKA Jak to działa? Lech Łabecki, Marta Łabecka Podstawa programowa Plan wynikowy TECHNIKA Jak to działa? Lech Łabecki, Marta Łabecka Temat Treści nauczania Zakładane osiągnięcia uczniów Uczeń: 1. W pracowni technicznej - poznajemy regulamin. 2. Ochrona

Bardziej szczegółowo

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4 2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4 Temat 1. W pracowni technicznej 2. Bezpieczeństwo przede wszystkim Liczba godzin Treści nauczania Zakładane osiągnięcia uczniów Uczeń: 1. BEZPIECZNIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Stopień niedostateczny uczeń otrzymuje tylko w przypadkach skrajnych, jak np. niewykonanie żadnych poleceń i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4 2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 4 Temat 1. W pracowni technicznej 2. Bezpieczeństwo przede wszystkim Liczba godzin Treści nauczania Zakładane osiągnięcia uczniów Uczeń: 1. BEZPIECZNIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 ROK SZKOLNY 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 ROK SZKOLNY 2017/2018 NAUCZYCIEL: BARBARA GÓRCZEWSKA Oceniana Bezpieczeństwo przede wszystkim zna przyczyny wypadków w szkole zna regulamin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 *na ocenę śródroczną: 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE zna regulamin pracowni wie, jakie zasady będą obowiązywać na lekcji zna

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto:

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 Ocena dopuszczający Uczeń: rozróżnia pojęcie pieszy i rowerzysta, wie, co to są przepisy ruchu drogowego, zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, rozumie konieczność

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE

Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE Wymagania programowe na poszczególne oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć technicznych w kl. V Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Olecku POZIOMY WYMAGA Ń EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena

Bardziej szczegółowo

Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Wymagania podstawowe wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć wskazuje miejsce w klasie (szkole), w którym znajduje się apteczka szkolna opisuje kształt,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V Podręcznik Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz, Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa, WSiP, kl.5 Ewa Bubak, Technika

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI W PRACOWNI TECHNICZNEJ. I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OCENA CELUJĄCA: Potrafi podać przykłady stosowania przepisów BHP oraz regulaminu pracowni technicznej. OCENA

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Publiczne Gimnazjum w Zbójnie Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Ścieżki edukacyjne: EEK edukacja ekologiczna EZ edukacja zdrowotna EM edukacja czytelnicza i medialna Lp. Temat lekcji Liczba godzin (propozycja)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole 1.1. Regulamin pracowni na lekcjach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 *na ocenę śródroczną: 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni wie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególną ocenę a godzi n

Wymagania na poszczególną ocenę a godzi n Lp. Temat lekcji 1. Zapoznanie z programem, systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) na lekcji, podczas posługiwania się narzędziami ręcznymi EZ Liczb Wymagania na poszczególną ocenę a

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik:

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012 Podręcznik: Zajęcia techniczne - część komunikacyjna Zajęcia techniczne - część techniczna Wydawnictwo OPERON Część techniczna

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 Przedmiotowy system oceniania ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Artur Kłysz. Rozkład materiału i plan wynikowy. ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V

Artur Kłysz. Rozkład materiału i plan wynikowy. ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V Artur Kłysz Rozkład materiału i plan wynikowy ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V Materiał nauczania.. Regulamin i zasady bhp w pracowni technicznej godz. 2. Zasady sporządzania dokumentacji technicznej 2.. Formaty

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału ZAJĘCIA TECHNICZNE Klasa 4

Rozkład materiału ZAJĘCIA TECHNICZNE Klasa 4 Rozkład materiału ZAJĘCIA TECHNICZNE Klasa 4 Program: Zajęcia techniczne-program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4-6 Bogusława Stanecka Czesław Stanecki Renata Stasiak StanPol Agencja Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Zajęcia techniczne Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE I GIMNAZJUM 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową, dostosowane do programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji Wymaganiami edukacyjne. Kryteria

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE PLAN DYDAKTYCZNY GIMNAZJUM Plan opracowano na podstawie: o Podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum; o Programu nauczania: Zajęcia techniczne Urszula Białka Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z TECHNIKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z TECHNIKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z TECHNIKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Zasady bieżącego oceniania uczniów: Na lekcjach zajęć technicznych są oceniane następujące obszary:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V Temat Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach II

WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach II WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach II I. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach zajęć technicznych II. Uczeń: -zna przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE. Wymagania na ocenę śródroczną

ZAJĘCIA TECHNICZNE. Wymagania na ocenę śródroczną Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV-V posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z TECHNIKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z TECHNIKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Z TECHNIKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Zasady bieżącego oceniania uczniów: Na lekcjach zajęć technicznych są oceniane następujące obszary:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 *na ocenę śródroczną: 1. MÓJ PIERWSZY RYSUNEK TECHNICZNY wymienia rodzaje rysunków nazywa materiały i przybory kreślarskie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV. Wymagania podstawowe. Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV. Wymagania podstawowe. Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom w szkole wymienia zasady bezpiecznego używania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu technika dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu technika dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu technika dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródrocznej i rocznej ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródrocznej i rocznej ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródrocznej i rocznej ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. IV Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: podczas wykonywania zadań teoretycznych i praktycznych nie wykazuje

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 4

Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 4 Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 4 Bezpieczeostwo przede wszystkim przyczyny wypadków w szkole regulamin pracowni technicznej znaki bezpieczeostwa:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa IV. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa IV. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa IV oprac. Beata Łabiga KLASA IV ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE Wymagania podstawowe Uczeń: wyjaśnia, jak zapobiegać

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W ocenianiu zajęć technicznych najbardziej liczy się zaangażowanie ucznia na lekcji oraz wkładany przez niego wysiłek w wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" L. g. Procedury osiągania celów

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna L. g. Procedury osiągania celów Technika dla szkoły podstawowej Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" Dział podręcznika Temat lekcji L. g. Zakres treści Procedury osiągania celów. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 4

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 4 Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 4 Przy wystawianiu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat. Od włókna do ubrania. To takie proste! Pokrowiec na telefon 3. Wszystko o papierze Zagadnienia, materiał

Bardziej szczegółowo

Technika w praktyce zajęcia mechaniczno- -motoryzacyjne

Technika w praktyce zajęcia mechaniczno- -motoryzacyjne Technika w praktyce zajęcia mechaniczno- -motoryzacyjne Wymagania przedmiotowe kryteria oceniania Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania w sposób nietypowy, problemów

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE. Osiągnięcia uczniów Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE. Osiągnięcia uczniów Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe , plan wynikowy do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne" Dostosowane do podręcznika: Waldemar Czyżewski, Waldemar Lib, Wojciech Walat

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015 1.Przepisy o ruchu pieszych WYMAGANIA EDUACYJNE WYCHOWANIE OMUNIACYJNE LASA IV RO SZOLNY 214/2015 onieczne + P Dostateczna ( + P) + R ( +P +R) +D bardzo -wymienia elementy drogi przebiegającej w pobliżu

Bardziej szczegółowo

VI. Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy 1. ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE

VI. Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy 1. ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE VI., plan wynikowy do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne i zajęcia elektrycznoelektroniczne. Dostosowane do podręcznika: Waldemar Czyżewski,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Dział. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki Lekcja organizacyjna. Zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach techniki. program nauczania

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE II i III gimnazjum Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

ROZKŁAD MATERIAŁU Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE II i III gimnazjum Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ROZKŁAD MATERIAŁU Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE II i III gimnazjum Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Rok szkolny 2014/2015 nauczyciel: Renata Główczyk OPRACOWANO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z ZAJĘC TECHNICZNYCH W KLASIE IV A

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z ZAJĘC TECHNICZNYCH W KLASIE IV A WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z ZAJĘC TECHNICZNYCH W KLASIE IV A SEMESTR I TEMATY 1-16 Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY dla klasy IV

ROCZNY PLAN PRACY dla klasy IV Załącznik nr 4 do programu nauczania zajęć technicznych TECHNICZNE MANEWRY ROCZNY PLAN PRACY dla klasy IV zajęcia techniczne 31 godz. lekcji TECHNICZNE MANEWRY program zajęć technicznych w szkole podstawowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Wymagania podstawowe poprawnie posługuje się terminami: włókno,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ROWEROWA Uczeń: zna w zarysie historię roweru, rozróżnia typy rowerów, potrafi dokonać wyboru rodzaju roweru w zależności od przeznaczenia

CZĘŚĆ ROWEROWA Uczeń: zna w zarysie historię roweru, rozróżnia typy rowerów, potrafi dokonać wyboru rodzaju roweru w zależności od przeznaczenia WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V ROK SZKOLNY 2015/16 ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca rozróżnia 2 typy rowerów, zna najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy VI do programu nauczania Jak to działa? Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat 1. Bezpieczeństwo przede wszystkim Zagadnienia, materiał nauczania przyczyny wypadków w szkole regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż.

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. WYMAGANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 4 GLIWICE Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania zajęcia techniczne w gimnazjum SEMESTR I. omawia. omawia

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania zajęcia techniczne w gimnazjum SEMESTR I. omawia. omawia Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania zajęcia techniczne w gimnazjum SEMESTR I L.p. 1. 2. 3. Materiał nauczania Zapoznanie z programem, systemem oceniania. Bezpieczeństwo i

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. V szkoły podstawowej SEMESTR II

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. V szkoły podstawowej SEMESTR II Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. V szkoły podstawowej SEMESTR II L.p. Materiał nauczania celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedosta teczny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA DOPUSZCZAJĄCA przestrzega regulaminu pracowni technicznej rozpoznaje znaki: bhp, p/pożarowe omawia poruszanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ I. TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe rozpoznaje obiekty

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Rok szkolny 2016/2017

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Rok szkolny 2016/2017 Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu Jak to działa? Rok szkolny 06/07 Temat. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Na drodze 3. To takie proste! Pan Stop 6. Piechotą po mieście przyczyny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KLASA IV

KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KLASA IV KRYTERIA OCENIANIA Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. Podczas

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne Klasa IV. Wymagania na ocenę śródroczną

Zajęcia techniczne Klasa IV. Wymagania na ocenę śródroczną Zajęcia techniczne Klasa IV Wymagania na ocenę śródroczną planuje przebieg drogi ewakuacyjnej w szkole, wykazuje się kreatywnością, projektując element odblaskowy, samodzielnie wyznacza trasę wycieczki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z techniki w kl. IV VI

Przedmiotowe zasady oceniania z techniki w kl. IV VI Przedmiotowe zasady oceniania z techniki w kl. IV VI 1. Wstęp System oceniania wynika z założeń Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie i jest jego integralną częścią. 2.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne: ZAJĘCIA MECHANICZNO MOTORYZACYJNE klasa 1- roczne

Zajęcia techniczne: ZAJĘCIA MECHANICZNO MOTORYZACYJNE klasa 1- roczne Zajęcia techniczne: ZAJĘCIA MECHANICZNO MOTORYZACYJNE klasa 1- roczne Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS IV V

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS IV V Program nauczania techniki DW-4014-292/99 PLAN WYNIOWY Z TECHNII DLA LAS IV V 1. ORGANIZACJA PRACY RYSUNE TECHNICZNY onieczne Stosuje zasady bezpiecznej pracy. Określa kryteria ocen z techniki. Posługuje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy IV szkoły podstawowej

PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy IV szkoły podstawowej PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy IV szkoły podstawowej Nr lekcji Temat Liczba godzin Treści programowe Konieczne (dopuszczający) Wymagania Podstawowe Rozszerzające (dobry) (dostateczny)

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy IVb szkoły podstawowej

PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy IVb szkoły podstawowej PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy IVb szkoły podstawowej Nr lekcji Temat Liczba godzin Treści programowe Konieczne (dopuszczający) Wymagania Podstawowe Rozszerzające (dobry) (dostateczny)

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016

Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016 Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole

Bardziej szczegółowo

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku Podręcznik: Zajęcia techniczne. Podręcznik dla gimnazjum. Autor: Urszula Białka Nauczyciel prowadzący: Andrzej Irlik, Klasy: 3a, 3b, 3c WYMAGANIA NA OCENĘ ŚRÓDROCZNĄ: Rozdział 1.Wymagania edukacyjne. Kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. Wymagania na ocenę dostateczną

WYMAGANIA Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. Wymagania na ocenę dostateczną WYMAGANIA Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH L.p. Proponowany temat jednostki metodycznej 1 Bezpieczeństwo przede wszystkim. Znaki i ewakuacyjne. Odniesienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5 POSTAWY UCZNIÓW OCENA Odpowiednia A Dobra B Bardzo dobra C Wzorowa D CHARAKTERYSTYKA POSTAWY v Podczas wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Wymagania edukacyjne z w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Dział podręcznika 1. Bezpieczeństwo w Temat lekcji Lekcja organizacyjna. Regulamin pracowni na lekcjach Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie IV

Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie IV Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie IV Temat Bezpieczeństwo przede wszystkim Na drodze To takie proste! Pan Stop Piechotą po mieście Wymagania podstawowe Uczeń: wyjaśnia, jak zapobiegać

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne klasa 1 Technika w praktyce zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Wymagania przedmiotowe kryteria oceniania

Zajęcia techniczne klasa 1 Technika w praktyce zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Wymagania przedmiotowe kryteria oceniania Zajęcia techniczne klasa 1 Technika w praktyce zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Wymagania przedmiotowe kryteria oceniania Lp. Temat lekcji Liczba godzin Osiągnięcia uczniów Wymagania podstawowe Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV. Ocenę dostateczną. który:

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV. Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV Dział podręcznika Temat lekcji Lekcja organizacyjna. Regulamin pracowni na lekcjach techniki Ocenę dopuszczającą zna i stosuje regulamin pracowni zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który:

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V Dział podręcznika Temat lekcji Ocenę dopuszczającą Ocenę dostateczną Ocenę dobrą Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, Ocenę celującą Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej. Część techniczna

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej. Część techniczna Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część techniczna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V

Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V Wymagania edukacyjne dla działów programowych. Zajęcia techniczne Jak to działa? klasa V Dział programowy: MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 5 ROK SZKOLNY 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 NAUCZYCIEL: BARBARA GÓRCZEWSKA Oceniana Zachowanie zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym rozumie pojęcia: bezpieczeństwo,

Bardziej szczegółowo

Dział programu Lp Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki

Dział programu Lp Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy III a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy 4 szkoły podstawowej Wymagania podstawowe Temat Uczeń: 1. Bezpieczeństwo wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom przede wszystkim w szkole wymienia zasady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 wymagania podstawowe wie, jak zapobiegać wypadkom w szkole zna i rozumie zasady bezpiecznego używania narzędzi i urządzeń w pracowni technicznej przestrzega

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania do zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat 1. Bezpieczeństwo przede wszystkim Odniesienia do podstawy programowej Wymagania do zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Wymagania podstawowe Uczeń: 4.1 wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: posługuje się terminami: włókna roślinne, surowce wtórne, papier, tektura, karton omawia proces produkcji papieru

Bardziej szczegółowo

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca ( wym. konieczne) Ocena dostateczna ( wym. podstawowe) Ocena dobra ( wym. rozszerzające)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika klasa IV

Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika klasa IV Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika klasa IV dopuszczający uczeń: (2) wie jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują podczas zajęć, stosuje się do nich nakłaniany przez nauczyciela, prowadzi zeszyt

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZE SZCZEGÓŁOWYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z ZAJĘĆ TECHNYCZNYCH DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN PRACY ZE SZCZEGÓŁOWYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z ZAJĘĆ TECHNYCZNYCH DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PLAN PRACY ZE SZCZEGÓŁOWYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z ZAJĘĆ TECHNYCZNYCH DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Temat. Od włókna do ubrania. To takie proste! - Pokrowiec na telefon Środki dydaktyczne podręcznik,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z zajęć technicznych. dla klasy V. do programu nauczania Jak to działa?

Plan pracy z zajęć technicznych. dla klasy V. do programu nauczania Jak to działa? Plan pracy z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? 1 Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy Wymagania podstawowe Uczeń: programowej

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Założenia ogólne oceniania: obowiązuje ogólnie przyjęta skala stopni z plusami + i minusami -, stopnie są jawne dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne do programu nauczania Jak to działa? z zajęć technicznych w klasie IV szkoły podstawowej.

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne do programu nauczania Jak to działa? z zajęć technicznych w klasie IV szkoły podstawowej. Plan wynikowy i wymagania edukacyjne do programu nauczania Jak to działa? z zajęć technicznych w klasie IV szkoły podstawowej. Temat Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe/konieczne Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - zajęcia techniczne. klasa IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - zajęcia techniczne. klasa IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - zajęcia techniczne klasa IV Ocena dopuszczający przestrzega regulaminu pracowni technicznej organizuje miejsce pracy rozpoznaje wybrane znaki bhp,

Bardziej szczegółowo

Odkrywamy na nowo Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej. Część techniczna

Odkrywamy na nowo Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej. Część techniczna rok szkolny 2015/2016 Klasa VIa, b, c Nauczyciel prowadzący: mgr Jagoda Tusiewicz Odkrywamy na nowo Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej. Część techniczna

Bardziej szczegółowo