REGULAMIN STREFY KIBICA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN STREFY KIBICA"

Transkrypt

1 REGULAMIN STREFY KIBICA 1. Strefa Kibica umożliwia przeglądanie i aktualizację swoich danych, kontakt z Klubem poprzez wysłanie formularza, udostępnienie karnetu innej osobie, zakup biletu lub karnetu w systemie on-line. 2. Nie ma możliwości udostępnienia karnetu osobom, które: a) mają już zakupiony bilet na dany mecz, b) mają zakupiony karnet, c) nie posiadają ważnej Karty Kibica, d) posiadają zakaz sądowy lub stadionowy. 3. Osoby posiadające karnet ULGOWY mogą udostępnić swój karnet wyłącznie osobom uprawnionym do zniżki ulgowej (Uczniowie/studenci). 4. W sektorach rodzinnych można udostępnić karnet: a) Normalny dziecku do 13 roku życia, kobiecie, uczniowi/studentowi do 26 roku życia, osobie dorosłej, b) Ulgowy dziecku do 13 roku życia, kobiecie, uczniowi/studentowi do 26 roku życia, c) Kobieta dziecku do 13 roku życia, kobiecie, d) Dziecko do 13 roku życia dziecku do 13 roku życia, 5. Logowanie do Strefy Kibica odbywa się poprzez oficjalną stronę legia.com/bilety. 6. Aby zalogować się do Strefy Kibica wymagane jest posiadanie ważnej Karty Kibica Legii Warszawa. 7. Pierwsze logowanie następuje poprzez podanie jako loginu nr Karty Kibica oraz jako hasła nr PESEL.

2 8. Każde następne logowanie do Strefy Kibica następuje w sposób podany w punkcie 2 lub po dokonaniu zmiany sposobu logowania w zakładce WNIOSKI. 9. Korzystanie z serwisu jest możliwe jedynie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu Strefy Kibica. 10. Po zaakceptowaniu Regulaminu Strefy Kibica zostajemy przeniesieni do pierwszej z 4 zakładek: MOJE DANE. 11. W zakładce MOJE DANE możemy zobaczyć swoje podstawowe dane: a) imię i nazwisko,

3 b) datę ostatniego logowania do systemu, c) adres IP, z którego nastąpiło logowanie, d) ewentualne nieudane próby logowania, e) nr Karty Kibica oraz jej status. 12. Zakładka MOJE DANE umożliwia aktualizację danych osobowych o: a) adres , b) nr telefonu, c) adres do korespondencji. 13. Po wpisaniu adresu można wysłać testową wiadomość, aby sprawdzić poprawność wpisanego adresu, poprzez wciśnięcie przycisku Wyślij próbny Każdorazowo przy zmianie danych osobowych należy wcisnąć przycisk AKCEPTUJ. 15. Zakładka WNIOSKI umożliwia zmianę zgód marketingowych, wysłanie wniosku w odpowiednim temacie do Klubu oraz zmianę sposobu logowania do Strefy Kibica.

4 16. Klikając na górze ekranu na zielony pasek Chcę wyrazić zgodę na otrzymanie najważniejszych informacji z Klubu otwieramy dodatkowe okno, w którym można wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji z Klubu drogą mailową. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych to zgoda na otrzymywanie od Klubu informacji związanych z rabatami, promocjami, zniżkami w Sklepie Kibica, specjalnymi ofertami przeznaczonymi dla naszych Kibiców, jak również najważniejszymi informacjami dotyczącymi Legii Warszawa. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych to również możliwość kontaktu Klubu z Kibicem w przypadku znalezienia dokumentów czy też kart kredytowych. Wystarczy podać ważny adres w zakładce MOJE DANE oraz zaznaczyć zgodę i kliknąć w zakładce WNIOSKI przycisk AKCEPTUJ. 17. W zakładce WNIOSKI znajduje się również specjalny formularz, poprzez który można kontaktować się z Klubem. Z rozwijanego menu należy wybrać interesujący nas temat, a poniżej w okienku tekstowym wpisać treść informacji, którą chcemy przekazać. Zatwierdzenie wysłania formularza następuję po wciśnięciu przycisku Wyślij. Wpisany tekst można anulować wciskając przycisk Wymaż.

5 18. Na dole zakładki WNIOSKI znajduje się okienko do zmiany sposobu logowania do Strefy Kibica. Zamiast tradycyjnego logowania za pomocą nr Karty Kibica oraz nr PESEL można wybrać logowanie w oparciu o własny login i hasło. W tym celu należy zaznaczyć okienko Logowanie w oparciu o własny login i hasło, a następnie wypełnić pola: Login, Hasło, Potwierdź hasło. Zatwierdzenie zmian logowania następuje po wciśnięciu przycisku AKCEPTUJ. Powrót do tradycyjnej metody logowania poprzez Nr Karty Kibica oraz nr PESEL następuje po odznaczeniu okienka Logowanie w oparciu o własny login i hasło, a następnie kliknięciu przycisku AKCEPTUJ. 19. Kolejna zakładka BILETY/KARNETY daje możliwość: a) zakupu biletu lub karnetu (tak jak to miało miejsce dotychczas poprzez system on-line) szczegółowy opis zakupu biletu w systemie on-line znajduje się w punkcie 30 poniżej, b) zapoznania się z Regulaminem Sprzedaży Biletów i Karnetów, c) sprawdzenia swojej historii zakupów biletów/karnetów dokonywanych od sezonu 2011/2012, d) udostępnienia karnetu imiennego innej osobie posiadającej ważną Kartę Kibica Legii Warszawa. 20. Kliknięcie na przycisk Zobacz historię zakupów otwiera kolejne okno, w którym udostępnione są informacje o: a) dacie i godzinie meczu, b) meczu, na który został zakupiony bilet/karnet, c) rodzaju zakupionego biletu/karnetu, d) wybranym sektorze, rzędzie i miejscu, e) statusie biletu zakupiony, zwrócony.

6 21. Kliknięcie na przycisk na samym dole udostępnij karnet imienny pozwala udostępnić swój karnet osobie trzeciej. Karnet imienny można udostępnić sześć razy w trakcie sezonu zasadniczego. Osoba, której karnet zostanie udostępniony, musi posiadać ważną Kartę Kibica Legii Warszawa. Karnet można udostępnić najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem danego meczu. 22. Po wybraniu opcji Udostępnij karnet imienny pojawi się okno z wyświetlonymi szczegółami karnetu oraz przyciskiem UDOSTĘPNIJ. 23. Po wciśnięciu przycisku UDOSTĘPNIJ pojawi się okno Udostępnianie karnetu, w którym należy podać numer Karty Kibica lub nr PESEL osoby, której chcemy udostępnić karnet. Po wypełnieniu jednego z powyższych pól należy wcisnąć czerwony przycisk SPRAWDŹ.

7 24. W przypadku poprawnego wprowadzenia danych wyświetli się numer Karty Kibica, a także imię i nazwisko osoby, której chcemy udostępnić karnet. Wciśnięcie czerwonego przycisku UDOSTĘPNIJ spowoduje przepisanie karnetu na wybrany mecz dla tej osoby. Pojawi się kolejne okno potwierdzające przepisanie karnetu. Pod tym oknem znajduje się informacja o pozostałych udostępnieniach karnetu, jakie można wykorzystać do końca sezonu (Aktywnych udostępnień: 3). Wpisanie błędnego nr Karty Kibica lub nr PESEL spowoduje wyświetlenie komunikatu Nieprawidłowa karta kibica popraw dane, wpisz nr innego dokumentu.

8 25. Wciśnięcie przycisku USUŃ spowoduje anulowanie przypisania karnetu. Po anulowaniu przypisania karnetu można ponownie udostępnić karnet innej osobie. 26. Uwaga! Osoba która przekaże karnet innemu Kibicowi nie może zakupić biletu na przekazane wydarzenie. System będzie w przypadku próby zakupu wyświetlał komunikat informujący o tym, że Kibic ma już zakupiony bilet lub karnet na dane wydarzenie. Zasady sprzedaży karnetów/biletów w systemie on-line sezon 2014/2015 Logowanie do systemu możliwe jest poprzez Strefę Kibica na oficjalnej stronie Klubu Jako login należy podać nr karty, jako hasło nr PESEL. 1. Aby dokonać zakupu karnetu/biletu poprzez Strefę Kibica w systemie on-line należy: a) wejść na stronę b) zalogować się do systemu wpisując login i hasło poprzez wprowadzenie w pole Login numer posiadanej karty kibica, a w pole Hasło swój numer PESEL, a następnie potwierdzić dane wciskając przycisk ZALOGUJ. c) wybrać zakładkę Bilety/Karnety - w przypadku zakupu biletów wybrać przycisk Bilety, w przypadku zakupu karnety wybrać przycisk Karnety. Osoby, które już dokonały zakupu karnetu/biletu mogą sprawdzić swoje miejsce lub dokonać samodzielnego zwrotu poprzez kliknięcie na nazwie Zakupione bilety/karnety na najbliższe wydarzenie.

9 2. Po wybraniu opcji Karnety lub Bilety pojawi się strona z wyborem dostępnych meczów, na które będzie można zakupić bilety. 3. Po wybraniu meczu system otworzy kolejną stronę z możliwością wyboru sektora, rzędu i miejsca. W górnej części strony znajduje się schemat stadionu z podziałem na sektory oraz tabela z kategoriami cen. Nad schematem znajduje się możliwość wyboru wariantu karnetu/biletu: w sektorach zwykłych, który jest domyślnym wariantem, lub w sektorach rodzinnych. Wybór sektora rodzinnego spowoduje możliwość wyboru miejsc wyłącznie w 6 wyznaczonych sektorach: 117, 118, 119, 217, 218 i 219. Na samej górze oznaczane są kolejne kroki wykonywanych czynności w tym przypadku Krok 1 wybór miejsca.

10 W dolnej części strony znajduje się rozwijane menu z dostępnymi sektorami oraz szczegółowy schemat wybranego sektora. Domyślnie dla wariantu sektora zwykłego wybrany jest sektor 104. Na schemacie sektora pokazane są zielone i czarne miejsca. Zielone miejsca są dostępne do sprzedaży, czarne są już zajęte. Wybranie miejsca powoduje podświetlenie go na kolor czerwony. UWAGA! W obecnej wersji systemu istnieje możliwość dokonania zakupu karnetów/biletów dla większej ilości osób podczas jednej transakcji (i związanej z nią jednej płatności). Grupowy zakup karnetów/biletów został opisany w punkcie Z rozwijanego menu Wybierz sektor: należy dokonać wyboru interesującego nas sektora oraz wybrać miejsce. Po kliknięciu na wybrane miejsce rozwinie się lista kategorii cenowych, z których należy wybrać jedną, odpowiadającą przysługującym zniżkom zgodnie z regulaminem sprzedaży (Normalny, Uczeń, Kobieta, Senior). Po wyborze opcji cenowej karnetu/biletu miejsce oznaczone zostanie kolorem czerwonym. Potwierdzenie wybranego miejsca i przejście do następnego kroku następuje po wciśnięciu przycisku DALEJ.

11 5. Krok 2 Potwierdzenie jest miejscem, w którym należy zatwierdzić wybrane miejsce. Wyświetlone zostaną sektor, rząd, miejsce, rodzaj karnetu/biletu oraz dane osoby kupującej karnet/bilet nr karty kibica, 4 pierwsze cyfry nr PESEL oraz imię i nazwisko. W przypadku zmiany osoby, dla której zostało wybrane miejsce, należy w pole Nr karty wprowadzić nowy numer karty oraz w pole 4 I-sze cyfry PESEL 4 pierwsze cyfry numeru PESEL. Sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych nastąpi po wciśnięciu przycisku SPRAWDŹ. Jeśli dane zostały podane prawidłowo w kolumnie Imię i nazwisko pojawią się dane osoby, dla której kupujemy karnet/bilet. Pod wyświetlonymi danymi znajduje się link do Regulaminu sprzedaży karnetów/biletów na sezon 2013/2014. Akceptacja wyświetlonych danych i przejście do następnego kroku następują po wciśnięciu przycisku AKCEPTUJ. W przypadku próby zakupu karnetu/biletu z nieprzysługującą zniżką pod imieniem i nazwiskiem nabywcy karnetu/biletu wyświetlona zostanie informacja Nieprawidłowy bilet/karnet!.

12 W takiej sytuacji należy ponownie dokonać wyboru właściwego rodzaju karnetu/biletu. Aby to zrobić należy powrócić do poprzedniego kroku poprzez wciśnięcie przycisku POWRÓT lub naciśnięcie przycisku USUŃ i anulację danej pozycji. Wciśnięcie przycisku POWRÓT spowoduje przeniesienie do poprzedniej strony Krok 1 Wybór miejsca. Wciśnięcie wybranego miejsca (zaznaczonego na czerwono) pozwoli ponownie wybrać właściwy rodzaj karnetu/biletu. Po wykonaniu tej czynności należy nacisnąć przycisk DALEJ i ponownie przejść do Kroku 2. Wciśnięcie przycisku USUŃ w Kroku 2 automatycznie usunie wybrane sektor, rząd, miejsce i dane osobowe. W takim przypadku należy wcisnąć przycisk POWRÓT i ponownie wybrać miejsce oraz kategorię cenową (poprzednie miejsce zostanie odznaczone).

13 6. Po akceptacji danych i wariantu cenowego w punkcie Krok 2 Potwierdzenie zostaniemy przeniesieni do kolejnej strony Krok 3 Dane osobowe. W tym miejscu należy zweryfikować dane osobowe oraz adres , na który zostanie wysłane potwierdzenie zakupionego karnetu/biletu wraz z dokładną jego lokalizacją na stadionie. W przypadku braku automatycznego wpisania adresu należy w pole adres wprowadzić adres, na który zostanie wysłane potwierdzenie. W przypadku stwierdzenia niepoprawnych lub nieaktualnych danych osobowych prosimy o wysłanie maila na adres Opcjonalnie w pole nr telefonu można wpisać swój numer kontaktowy. W każdej chwili można wrócić do poprzednich kroków poprzez wciśnięcie przycisku POWRÓT. 7. Po sprawdzeniu danych osobowych i adresu należy wybrać z rozwijanego menu formę płatności przelew przez jeden z dostępnych banków lub płatność kartą kredytową. Rozwijane menu znajduje się po prawej stronie w dolnej części ekranu dostępne po kliknięciu na okienko Wybierz. 8. Po wybraniu z rozwijanego menu opcji płatności należy ją potwierdzić poprzez wciśnięcie przycisku KUP. Nastąpi przeniesienie do serwisu płatności, gdzie należy dokonać zapłaty za karnet/bilet zgodnie z procedurą przewidzianą dla danego Banku (patrz szczegóły transakcji dla serwisu płatności). Po dokonaniu płatności wyświetli się na ekranie Krok 4 Zakończenie, na którym pojawi się informacja o dokonanym zakupie i numerze zamówienia. Dodatkowo na

14 podany adres wysłane zostaną szczegółowe dane dotyczące sprzedaży jak nr zamówienia, cena karnetu/biletu, imię i nazwisko, sektor, rząd i miejsce, które zostało wybrane. Sugerujemy zachowanie otrzymanego maila z potwierdzeniem w przypadku ewentualnych reklamacji. Przesłane potwierdzenie nie uprawnia do wejścia na mecz jest jedynie potwierdzeniem transakcji i zakupionego miejsca. W przypadku braku otrzymania potwierdzania prosimy o jak najszybszy kontakt z Klubem na adres ZAKUP KARNETÓW LUB BILETÓW DLA WIĘKSZEJ GRUPY KIBICÓW 9. Istnieje możliwość zakupu maksymalnie 10 szt. karnetów/biletów w trakcie jednego logowania. Aby tego dokonać należy w Kroku 1 Wybór miejsca z rozwijanego menu wybrać sektor, a następnie zaznaczyć miejsca, które chcemy zakupić. Zaznaczając poszczególne miejsca należy wybrać odpowiednią kategorię cenową karnetu/biletu. Przed zakupem karnetu/biletu warto upewnić się, jaki rodzaj karnetu/biletu dla poszczególnych osób powinniśmy wybrać i czy osoba, dla której dokonujemy zakupu, jest uprawniona do zniżek określonych w regulaminie sprzedaży. Po wybraniu miejsc należy wcisnąć przycisk DALEJ.

15 W Kroku 2 Potwierdzenie należy uzupełnić dane osób, dla których kupowane są karnety/bilety. W pierwszej linii domyślnie wpisane są dane osoby, która zalogowała się do systemu. Te dane oczywiście można zmienić wprowadzając numer karty i 4 pierwsze cyfry nr PESEL. Następnie w celu potwierdzenia należy nacisnąć przycisk SPRAWDŹ. Po prawej stronie 4 cyfr nr PESEL powinny pojawić się imię i nazwisko posiadacza karty. Podobnie należy postępować w przypadku kolejnych linii: wpisać numer karty kibica, 4 pierwsze cyfry nr PESEL oraz nacisnąć przycisk SPRAWDŹ. Na dole znajduje się podsumowanie kwoty wszystkich zamówionych karnetów/biletów. Poniżej znajduje się odnośnik do regulaminu sprzedaży karnetów/biletów. W przypadku braku danych dotyczących nr karty Kibica i nr PESEL lub jeśli nie są one poprawne, w danej pozycji jest wyświetlany komunikat Brak kibica!. W przypadku chęci zmiany miejsc należy nacisnąć przycisk POWRÓT i dokonać zmiany lokalizacji na schemacie lub zmiany kategorii cenowej. Można również usunąć poszczególne

16 miejsca odznaczając je na schemacie. W kroku 2 Potwierdzenie można usunąć poszczególne miejsca poprzez wciśnięcie przycisku USUŃ. Po wprowadzeniu wszystkich danych w Kroku 2 Potwierdzenie należy wcisnąć przycisk AKCEPTUJ - zostaniemy przeniesieni do kolejnej strony Krok 3 Dane osobowe. W tym miejscu należy zweryfikować dane osobowe oraz adres , na który zostanie wysłane potwierdzenie zakupionego karnetu/biletu wraz z dokładną jego lokalizacją na stadionie. W przypadku braku automatycznego wpisania adresu należy w pole adres wprowadzić adres, na który zostanie wysłane potwierdzenie. W przypadku stwierdzenia niepoprawnych lub nieaktualnych danych osobowych prosimy o wysłanie maila na adres Opcjonalnie w pole nr telefonu można wpisać swój numer kontaktowy. UWAGA! W przypadku zakupu grupowego karnetu/biletu potwierdzenia zakupionych miejsc zostaną wysłane tylko na jeden adres! W każdej chwili można wrócić do poprzednich kroków poprzez wciśnięcie przycisku POWRÓT. Po sprawdzeniu danych osobowych i adresu należy wybrać przycisk Płacę poprzez PayU, aby przejść do panelu płatności, wybierając jeden z dostępnych banków lub kartę kredytową.

17

18 Po dokonaniu płatności i wylogowaniu się z systemu płatności internetowych wyświetli się na ekranie Krok 4 Zakończenie, na którym pojawi się informacja o dokonanym zakupie i numerze zamówienia. Dodatkowo na podany adres wysłane zostaną szczegółowe dane dotyczące sprzedaży jak nr zamówienia, ceny karnetów/biletów, imiona i nazwiska, sektor, rząd i miejsca, które zostały wybrane. ZWROT KARNETÓW/BILETÓW 10. Zwrot biletu zakupionego w systemie on-line możliwy jest bezpośrednio w systemie. W tym celu należy zalogować się do systemu on-line, a następnie kliknąć na Zakupione bilety/karnety na najbliższe wydarzenia. Na kolejnym ekranie będzie wyszczególniony mecz, na który został zakupiony Bilet, a po prawej stronie przycisk Zwrot. Po naciśnięciu przycisku nastąpi zwrot środków na konto, z którego dokonano płatności za dany Bilet. Zwrot Biletu zakupionego w online jest możliwy nie później niż 4 godziny przed terminem meczu.

REGULAMIN STREFY KIBICA

REGULAMIN STREFY KIBICA REGULAMIN STREFY KIBICA 1. Strefa Kibica umożliwia przeglądanie i aktualizację swoich danych, kontakt z Klubem poprzez wysłanie formularza, udostępnienie karnetu innej osobie, zakup biletu lub karnetu

Bardziej szczegółowo

Legia Warszawa S.A. ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa. Zasady sprzedaży karnetów/biletów w systemie on-line sezon 2012/2013

Legia Warszawa S.A. ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa. Zasady sprzedaży karnetów/biletów w systemie on-line sezon 2012/2013 Legia Warszawa S.A. ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa Zasady sprzedaży karnetów/biletów w systemie on-line sezon 2012/2013 Legia Warszawa obok tradycyjnego zakupu karnetu/biletu w kasach Klubu umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakupu karnetów w systemie on-line sezon 2012/2013

Instrukcja zakupu karnetów w systemie on-line sezon 2012/2013 Ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa Instrukcja zakupu karnetów w systemie on-line sezon 2012/2013 Legia Warszawa obok tradycyjnego zakupu karnetu w kasach Klubu umożliwia również zakup karnetu w systemie

Bardziej szczegółowo

NOWA STREFA KIBICA bilety.legia.com

NOWA STREFA KIBICA bilety.legia.com NOWA STREFA KIBICA bilety.legia.com Witamy w nowej Strefie Kibica. Za pomocą tej strony w łatwy i prosty sposób zakupisz bilet lub karnet na mecze Legii Warszawa, a także wyrobisz kartę kibica. Przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji mobilnej. BiletKom

Instrukcja obsługi aplikacji mobilnej. BiletKom Instrukcja obsługi aplikacji mobilnej BiletKom BiletKom Spis treści 1. Pierwsze użycie aplikacji rejestracja użytkownika... 2 2. Logowanie... 3 3. Wybór trasy... 4 4. Rezerwacja miejsc... 8 5. Zakup biletu...10

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU URBANCARD PREMIUM

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU URBANCARD PREMIUM INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU URBANCARD PREMIUM Niniejsza Instrukcja została podzielona na dwie części Warunki Ogólne oraz Warunki Szczególne. Warunki Ogólne wskazują na najistotniejsze kwestie dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie ZABOOKUJ.EU

Przewodnik po systemie ZABOOKUJ.EU Przewodnik po systemie ZABOOKUJ.EU Witamy w systemie ZABOOKUJ.EU. Niniejszy przewodnik krok po kroku wprowadzi Państwa do systemu, usprawniając jego funkcjonowanie oraz ułatwi posługiwanie się aplikacją.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA O SERWISIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH... 3 3. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Zakupy bez wychodzenia z domu

Zakupy bez wychodzenia z domu Zakupy bez wychodzenia z domu USŁUGI INTERNETOWE SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B. Eurooffice

Instrukcja obsługi platformy B2B. Eurooffice Instrukcja obsługi platformy B2B Eurooffice by GETRON 2013 1. Logowanie do systemu Logowanie do systemu możliwe jest poprzez podanie poprawnego loginu i hasła w sekcji Sklep online na stronie głównej sklepu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Postanowienia ogólne

Rozdział II Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW, KARNETÓW i WYDAWANIA KART KIBICA Na podstawie Uchwały nr 03/06/2015 z dnia 19.06.2015 roku Zarządu Tyski Sport S.A., wprowadza się poniższy Regulamin sprzedaży Biletów, Karnetów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA NA BILETY I KARNETY NA MECZE SIATKAREK TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA

INSTRUKCJA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA NA BILETY I KARNETY NA MECZE SIATKAREK TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA INSTRUKCJA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA NA BILETY I KARNETY NA MECZE SIATKAREK TAURON BANIMEX MKS DĄBROWA GÓRNICZA 1. Wejdź na stronę www.mks.dabrowa.pl 2. Rozwiń zakładkę bilety znajdującą się w menu głównym

Bardziej szczegółowo

RI KDR Karta Dużej Rodziny

RI KDR Karta Dużej Rodziny RI KDR Karta Dużej Rodziny v. 1.0.0.0 2014 Podręcznik Użytkownika Warszawa 2014 r. Spis treści WSTĘP... 2 Przed pierwszym logowaniem... 2 Pierwsze logowanie do serwisu... 3 Strona startowa serwisu... 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A.

Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A. Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A. Spis treści Wstęp... 3 1. Strona główna... 3 2. Profil... 10 2.1. Oferta dla Ciebie... 11 2.2. Szablony zamówień... 12 2.3. Zarządzaj profilem...

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta

Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie obsługi LSI2014+ wersja 1.2 Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 6.1 Copyright 2012 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE FUNKCJE SKLEPU

PODSTAWOWE FUNKCJE SKLEPU SPIS TREŚCI Strona nr 1 WSTĘP 3 2 INSTALACJA SKLEPU 3 3 PODSTAWOWE FUNKCJE SKLEPU 3 3.1 LOGOWANIE 3 3.2 PANEL ADMINISTRACYJNY 3 4. KONFIGURACJA SKLEPU 3 4.1 SKLEP 3 4.2 JĘZYKI 4 4.3 PRODUKTY 4 4.4 ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Rejestr Instytucji Szkoleniowych Podręcznik użytkownika z instytucji szkoleniowej Przewodnik po aplikacji

Rejestr Instytucji Szkoleniowych Podręcznik użytkownika z instytucji szkoleniowej Przewodnik po aplikacji Podręcznik użytkownika z instytucji szkoleniowej Przewodnik po aplikacji Podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników oprogramowania aplikacyjnego Rejestr instytucji szkoleniowych Dostawca oprogramowania:

Bardziej szczegółowo

FedEx Domestic Shipping Instrukcja Użytkownika

FedEx Domestic Shipping Instrukcja Użytkownika FedEx Domestic Shipping Instrukcja Użytkownika O FedEx Domestic Shipping Zarządzaj listą odbiorców, wystawiaj listy przewozowe, twórz dokumenty wydania, korzystaj z raportów wysyłkowych oraz zarządzaj

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki b2b24.pl Platforma zaopatrzeniowa dla przedsiębiorstw Strona 1 z 35 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. B2B24.PL... 3 2.1. STRONA GŁÓWNA... 3 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

WGSM.pl. ver. 2.0. Profesjonalne rozwiązania dla branży GSM

WGSM.pl. ver. 2.0. Profesjonalne rozwiązania dla branży GSM ver. 2.0. Profesjonalne rozwiązania dla branży GSM Spis treści 1. Wstęp... 1.1. Czym jest?... 1.2. Wymagania systemu... 2. Logowanie do systemu 3. Panel Zarządzanie sklepami 3.1. Menu panelu Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika Strona: 1 / 14 SPIS TREŚCI 1 Portal SDK...3 2 Logowanie do portalu SDK...4 3 Akceptacja regulaminu SDK...5 4 Główna strona portalu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie Bankowości Internetowej

Przewodnik po systemie Bankowości Internetowej Przewodnik po systemie Bankowości Internetowej www.fmbank24.pl Str. 2 Witamy w Systemie Bankowości Internetowej FM Bank! Bankowość Internetowa FM Banku umożliwia dokonywanie operacji bankowych przez Internet

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO Spis treści znajduje się na końcu niniejszej instrukcji. Instrukcja ta stanowi załącznik do przekazanego Państwu, razem z adresem www sklepu internetowego, adresu

Bardziej szczegółowo

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika Strona 1 z 9 1 Portal użytkowników. Portal SDK to system umożliwiający użytkownikom tarnowskiej karty miejskiej uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo