Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji murowych z silikatów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji murowych z silikatów"

Transkrypt

1 KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH WYDZIAŁ BUDOWNICTWA POLITECHNIKA ŚLĄSKA Dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji murowych z silikatów Seminarium szkoleniowe, Warszawa r. BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI MURU NA ŚCINANIE 1

2 Cel badań Zasadniczym celem niniejszych badań było określenie, zgodnie z normą PN-EN :2002: początkowej i charakterystycznej wytrzymałości muru na ścinanie f vo i f vok tangensa kąta tarcia wewnętrznego zaprawy w spoinie wspornej 0,8tga Celami pośrednimi była: obserwacja zachowania się elementów badawczych w trakcie obciążenia sposób zarysowania i zniszczenia elementów badawczych Modele badawcze 2

3 Modele badawcze A 1/1 - Ia A 2 - II A 1/2 - Ib A 3 - III A 4A - IVa Modele badawcze A 5 - V A 4B - IVb A 6 - VI 3

4 A 7 - VII Modele badawcze A 9 - IX A 8 - VIII A 11 - XI Modele badawcze A 13 - XIIIa A 13/2 - XIIIb 4

5 Stanowisko badawcze i przebieg badań Badania prowadzono w specjalnie do tego celu skonstruowanym stanowisku pozwalającym na realizację obciążenia pionowego (ścinającego) oraz towarzyszącego mu prostopadłego do spoin wspornych obciążenia ściskającego. Ponieważ wytrzymałość na ściskanie elementów murowych f b > 10 N/mm 2 badania przeprowadzono przy trzech różnych wartościach naprężeń normalnych wynoszących: f p,i = 0,2; 0,6; 1,0 N/mm 2. Opracowanie wyników badań W trakcie badań dokonywano automatycznego pomiaru siły obciążającej za pomocą osprzętu maszyny wytrzymałościowej oraz pomiaru poziomej siły ściskającej. Największe zarejestrowane przez maszynę wytrzymałościową obciążenie przy którym gwałtownie narastały przemieszczenia tłoka maszyny traktowano jako siłę niszczącą F i,max przy, której dla danego elementu próbnego obliczano wytrzymałość na ścinanie f voi jako iloraz obciążenia F i,max i pola powierzchni wspornej A i,h z zależności: f voi F 2A i,max i, h Obliczone dla każdego elementu próbnego wytrzymałości na ścinanie f voi naniesiono na wykresie w funkcji wstępnych naprężeń ściskających f pi. W uzyskane wyniki wpisano prostą regresji metodą najmniejszych kwadratów. Z równania prostej odczytano wartości początkowej wytrzymałości na ścianie f vo z dokładnością do 0,01 N/mm 2 w miejscu przecięcia jej z pionową osią układu oraz kąt tarcia wewnętrznego a z dokładnością do stopnia. 5

6 f voi [N/mm 2 ] Opracowanie wyników badań y = ax + b = tgaf p,i + f vo a f vo a k f vko 0,2 0,6 1,0 fvko 0, 8 f vo tga k 0, 8tga a atan( 0, 8tga ) k f p,i [N/mm 2 ] Opracowanie wyników badań Zniszczenie na skutek ścinania na styku element murowy/zaprawa na jednej powierzchni lub z rozdziałem na dwie powierzchnie elementów murowych typ A Zniszczenie na skutek ścinania wyłącznie wewnątrz zaprawy spoiny typ B 6

7 Opracowanie wyników badań Zniszczenie na skutek ścinania wewnątrz elementu murowego typ C Zniszczenie na skutek rozkruszenia i/lub ścięcia elementu murowego typ D Przy określaniu parametrów ścinania pominięto elementy, których zniszczenie odpowiadało typowi C i D. Wyniki badań Seria A 13 (XIIIa) Wytrzymałość na ścinanie fvoi [N/mm 2 ] 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 A 13 y = 1,2841x + 0,6286 R 2 = 0,8312 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 Wstępne naprężenia ściskające f p,i [N/mm 2 ] f vko 0,8 0,63 0,50 tga k 0,8 2,59 1,03 o ak 46 7

8 Podsumowanie Parametry ścinania Lp. Seria Ao 100 % f vo f vok a a Abrutto N/mm 2 N/mm 2 0,8tga k 1 A 13 20% 0,63 0, , A 1/2 10% 0,37 0, , A 9 26% 0,70 0, , A 7 27% 0,61 0, , A 3 24% 0,65 0, , A 11 26% 0,70 0, , A 8 16% 0,76 0, , A4B 21% 0,38 0, , A 1/1 21% 0,74 0, , A 6 21% 0,56 0, , A 5 21% 0,51 0, , A 2 15% 0,59 0, , A 4A* 37% 0,49 0, , A 13/2* 23% 1,04 0, ,40 22 Podsumowanie Parametry ścinania Lp. Seria f vok f vok, EC6 f N/mm 2 N/mm 2 vok 0, 8tga 0,8tga 0,8tga f EC6 0, 8tga vok,ec6 EC6 1 A 13 0,50 1,68 1,03 2,6 2 A 1/2 0,29 0,98 0,75 1,9 3 A 9 0,56 1,88 0,53 1,3 4 A 7 0,49 1,63 0,57 1,4 5 A 3 0,52 1,74 0,68 1,7 6 A 11 0,56 1,87 0,56 1,4 7 A 8 0,61 2,03 0,99 2,5 0,3 0,4 8 A4B 0,31 1,02 0,64 1,6 9 A 1/1 0,59 1,97 0,39 1,0 10 A 6 0,45 1,50 0,81 2,0 11 A 5 0,41 1,36 0,95 2,4 12 A 2 0,47 1,56 0,68 1,7 13 A 4A 0,39 1,29 0,43 1,1 14 A 13/2 0,83 2,78 0,40 1,0 8

9 Podsumowanie Sposób zniszczenia Typ A Typ B Typ C Typ D Podsumowanie Synteza wyników badań Wytrzymałość na ścinanie fvo,i [N/mm 2 ] 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 A 13 A 1/2 A 9 A 3 A 11 A 8 A 4B A 7 A 1/1 A 6 A 5 A 2 A 4A A 13/2 EC y = 1,1222x + 0,9444 y = 0,854x + 0,6003 R 2 = 0,5604 y = 0,6625x + 0,2917 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 Wstępne naprężenia ściskające f p,i [N/mm 2 ] EC 6 9

10 Podsumowanie Prosta Równanie prostej f vo,test N/mm 2 f vok,test fvok N/mm 2 fvok,ec6 tgα test 0,8tgα test 0, 8tga 0, 8tga EC6 1 Średnia 2 Maksimum 3 Minimum y 0,854x 0,6003 0,60 0,48 1,60 0,85 0,68 1,71 y 1,1222x 0,9994 0,99 0,76 2,52 1,12 0,76 2,24 y 0,6625x 0,2917 0,29 0,23 0,78 0,66 0,53 1,33 Z przedstawionego porównania wynika, że w wypadku wartości minimalnych uzyskano wartość charakterystyczną początkowej wytrzymałości na ścinanie f vko mniejszą od wartości normowej wynoszącej f vko = 0,3 N/mm 2. W wypadku prostej 3, która reprezentowała dolną obwiednię wyników badań uzyskana początkowa wytrzymałość na ścinanie była około 20% mniejsza od wartości normowej. Podobnie w wypadku kąta tarcia wewnętrznego, dla prostych 1 i 2 reprezentujących wartości średnie i maksymalne uzyskano wartości kątów 70% i 120% większe od wartości normowej tgαec6=0,4. Pochylenie prostej 3 stanowiącej dolną obwiednię wyników badań było zbliżone do pochylenia prostej 1 i 33% większe od wartości proponowanej przez normę. Podsumowanie Synteza wyników badań Początkowa wytrzymałość na ścinanie fvok [N/mm 2 ] 2,00 1,50 1,00 0,50 y = -10,102x 2 + 4,9006x - 0,0525 R 2 = 0,2389 0,00 0% 10% 20% 30% 40% Procent pola powierzchni otworów [%] 10

11 Podsumowanie 0,8tg a 2,50 2,00 1,50 1,00 y = -3,6398x 2-0,0147x + 0,8629 R 2 = 0,2598 0,50 0,00 0% 10% 20% 30% 40% Procent pola powierzchni otworów [%] Wnioski Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że: początkowa wytrzymałości muru na ścinanie mieściła się w zakresie f vo =0,37 1,04 N/mm 2, a określone na tej podstawie wytrzymałości charakterystyczne zawierały się w przedziale f vok = 0,59 1,67 N/mm 2 uzyskano wartości tangensa kąta tarcia wewnętrznego w przedziale 0,8tga = 0,39 1,03 Sposób zniszczenia elementów zależał od wartości wstępnych naprężeń ściskających: w wypadku każdej serii elementów ścinanych przy najmniejszym poziomie naprężeń ścinających równych 0,2 N/mm 2 uzyskano najczęściej zniszczenie na skutek ścinania wyłącznie wewnątrz zaprawy spoiny typu B gdy obciążeniom ścinającym towarzyszyły naprężenia ścinające wynoszące 0,6 N/mm 2 i 1,0 N/mm 2 występowało zniszczenie typu B 11

12 Wnioski Rozpatrując uzyskane wyniki badań w stosunku do zapisów EC 6 uzyskano: początkowa wytrzymałość na ścinanie była niemal wszystkich seriach elementów zdecydowanie większa od wartości normowej wynoszącej 0,3 N/mm 2, największy wzrost początkowej wytrzymałości na ścinanie stwierdzono dla serii A9, A8 i A 13/2 rzędu 200% a najmniejszy rzędu 2% w wypadku elementów serii A 4B. W serii A 1/2 uzyskano wynik odpowiadający wartości normowej, w stosunku do kąta tarcia wewnętrznego zaprawy w spoinie 0,8tga., dla tego parametru wartości uzyskane w badaniach były większe niż zalecane w normie 0,8tga = 0,4 maksymalny wzrost kąta tarcia wewnętrznego uzyskano w wypadku elementów serii A 13, A 8 i A 5 rzędu 250%, a najmniejsze rzędu 10% w wypadku elementów serii A 4A. W wypadku serii A 1/1 i A 13/2 uzyskano wartości odpowiadające normie Wnioski Z globalnej analizy wyników badań wynika, że: w wypadku wartości minimalnych uzyskano wartość charakterystyczną początkowej wytrzymałości na ścinanie f vko mniejszą od wartości normowej wynoszącej f vko = 0,3 N/mm2. Dla prostej 1 reprezentującej wartości średnie oraz prostej 2, która stanowiła górną obwiednię wyników uzyskano początkowe wytrzymałość na ścinanie ponad 150% i 60% większe od wartości normowej 0,3 N/mm 2 w wypadku prostej 3, która reprezentowała dolną obwiednię wyników badań uzyskana początkowa wytrzymałość na ścinanie była około 20% mniejsza od wartości normowej. w wypadku kąta tarcia wewnętrznego, dla prostych 1 i 2 reprezentujących wartości średnie i maksymalne uzyskano wartości kątów 70% i 120% większe od wartości normowej tgαec6=0,4. Pochylenie prostej 3 stanowiącej dolną obwiednię wyników badań było zbliżone do pochylenia prostej 1 i 33% większe od wartości proponowanej przez normę 12

13 Wnioski Z globalnej analizy wyników badań wynika, że: najmniejszą początkową wytrzymałość na ścinanie uzyskano przy nasyceniu pola powierzchni elementu murowego otworami rzędu 10% i 35%. wyniki świadczą, że największe początkowe wytrzymałości na ścinanie uzyskuje się przy nasyceniu otworami rzędu 20% - 25% pola powierzchni elementu przy wzroście procentu pola powierzchni otworów obserwuje się tendencję spadkową wartości 0,8tga. Najmniejszy tangens kąta uzyskano przy nasyceniu otworami rzędu 35%, a przy najmniejszym nasyceniu otworami rzędu 10% uzyskana wartość zbliżona była do średniej. W przedziale wartości procentu pola powierzchni otworów rzędu 20-25% uzyskano niejednoznaczne BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI MURU NA ZGINANIE 13

14 Cel badań Celem niniejszych badań było określenie, zgodnie z normą PN-EN :2001: wytrzymałości muru na rozciąganie przy zginaniu f x1, kiedy do zniszczenia dochodzi w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny spoin wspornych, wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu f x2, gdy do wyczerpania nośności dochodzi w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny spoin wspornych Elementy próbne Badania przeprowadzano na elementach próbnych wykonanych w warunkach laboratoryjnych przez przedstawiciela Zleceniodawców z bloczków silikatowych dostarczonych przez Producentów. Modele wykonano na do cienkich spoin. Górne płaszczyzny elementów próbnych zaraz po wykonaniu zostały obciążone, tak aby wywołane zostały pionowe naprężenie ściskające o wartości od 2,5 kpa do 5,0 KPa. 14

15 Elementy próbne Kształt i wymiary elementów próbnych były zgodne z wymaganiami normy PN-EN :2001. Kierunek h u, mm b, mm Warunki dodatkowe Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu w przypadku zniszczenia w płaszczyźnie równoległej do spoin wspornych dowolna 400 oraz 1,5 l u minimum dwie spoiny wsporne między l 2 Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu w przypadku zniszczenia w płaszczyźnie prostopadłej do spoin wspornych oraz 3 h u > minimum jedna spoina czołowa między l 2 minimum jedna spoina wsporna i jedna spoina czołowa między l 2 Elementy próbne W ramach niniejszych badań zbadano po 2 elementy próbne dla każdej z przewidywanych płaszczyzn zniszczenia muru i dla każdego rodzaju elementów murowych. Łącznie po 24 elementy próbne dla każdej z przewidywanych płaszczyzn zniszczenia. Razem 48 elementów próbnych. 15

16 Stanowisko do badań Badania prowadzono w specjalnie do tego celu skonstruowanym stanowisku pozwalającym na realizację obciążenia wzdłuż dwóch linii oraz liniowego podparcia elementów próbnych. Stanowisko do badań Podpory oraz elementy przekazujące obciążenie zaprojektowano tak, aby zapewniony był ich stały kontakt z elementami próbnymi na całej długości. Obciążenie realizowano przez siłomierze o odpowiednim zakresie pomiarowym. Pomiaru siły dokonywano przy pomocy siłomierzy elektrooporowych. Prędkość obciążenia dobrano tak, aby przyrost naprężenia rozciągającego wynosił od 0,03 MPa/min do 0,3 MPa/min. 16

17 Stanowisko do badań Elementy próbne badano w pozycji pionowej w celu wyeliminowania wpływu ciężaru własnego na wartości momentu zginającego. Odległości linii podpór od krawędzi elementu próbnego wynosiły około 50 mm. Rozstaw linii przyłożenia obciążenia w stosunku do rozstawu podpór, czyli l 2 /l 1 zawierał się w przedziale od 0,4 do 0,6. Wyniki badań Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu wyznacza się ze wzoru l1 l, 3Fi,max 2 fxi 2 2bt u w którym f i,max jest siłą niszczącą element próbny, l 1 to rozstaw podpór a l 2 to rozstaw obciążenia liniowego, b jest szerokością elementu próbnego, natomiast t u jego grubością. Wytrzymałość charakterystyczną na podstawie wyników badań 5 elementów próbnych wyznacza się jako fx,mv fxk. 15, 17

18 zniszczenie w płaszczyźnie równoległej do spoin wspornych Element murowy Element próbny Wytrzymałość elementów próbnych f x1,i [MPa] Wytrzymałość średnia f x1,mv [MPa] Względne odchylenie od wartości średniej Δf x1 [%] Wytrzymałość charakterystyczna * f xk1 [MPa] Ia II III V VI VII VIII IX XI XII XIIIa XIIIb X1-Ia-1 0,55 X1-Ia-2 0,55 X1-II-1 0,45 X1-II-2 0,28 X1-III-1 0,20 X1-III-2 0,19 X1-V-1 0,44 X1-V-2 0,34 X1-VI-1 0,74 X1-VI-2 0,65 X1-VII-1 0,17 X1-VII-2 0,17 X1-VIII-1 0,20 X1-VIII-2 0,17 X1-IX-1 0,24 X1-IX-2 0,23 X1-XI-1 0,63 X1-XI-2 0,77 X1-XII-1 0,17 X1-XII-2 0,26 X1-XIIIa-1 0,42 X1-XIIIa-2 0,43 X1-XIIIb-1 0,73 X1-XIIIb-2 0,36 0,55 0,6 0,37 0,36 24,2 0,24 0,19 3,6 0,13 0,39 12,9 0,26 0,70 6,1 0,46 0,17 0,3 0,11 0,18 10,1 0,12 0,23 1,6 0,15 0,70 9,7 0,46 0,22 20,3 0,15 0,42 0,7 0,28 0,54 34,2 0,36 zniszczenie w płaszczyźnie równoległej do spoin wspornych Wartości średnie f x1,mv Wartości charakterystyczne f xk1 0,80 f x1,mv 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Ia II III V VI VII VIII IX XI XII XIIIa XIIIb Element murowy 0,50 f xk1 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 EN ,15 PN-EN ,10 0,05 0,00 Ia II III V VI VII VIII IX XI XII XIIIa XIIIb Element murowy 18

19 zniszczenie w płaszczyźnie równoległej do spoin wspornych Zależność między wytrzymałością f x1,mv i stopniem perforacji płaszczyzn wspornych elementów murowych Element murowy Proporcja Ah,nett Ah,gross Ia 0,79 II 0.85 III 0,76 V 0,79 VI 0,79 VII 0,73 VIII 0,84 IX 0,74 XI 0,74 XII 0,83 XIIIa 0,80 XIIIb 0,77 f x1,i 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 R² = 0,011 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,72 0,74 0,76 0,78 0,8 0,82 0,84 0,86 A h,nett /A h,gross Ah,nett Ah,gross zniszczenie w płaszczyźnie równoległej do spoin wspornych Zniszczenie elementów próbnych X1-Ia-2 X1-VI-1 19

20 zniszczenie w płaszczyźnie prostopadłej do spoin wspornych Element murowy Element próbny Wytrzymałość elementów próbnych f x2,i [MPa] Wytrzymałość średnia f x2,mv [MPa] Względne odchylenie od wartości średniej Δf x2 [%] Wytrzymałość charakterystyczna * f xk2 [MPa] Ia II III V VI VII VIII IX XI XII XIIIa XIIIb X2-Ia-1 0,47 X2-Ia-2 0,41 X2-II-1 0,45 X2-II-2 0,43 X2-III-1 0,28 X2-III-2 0,27 X2-V-1 0,42 X2-V-2 0,42 X2-VI-1 0,38 X2-VI-2 0,37 X2-VII-1 0,41 X2-VII-2 0,43 X2-VIII-1 0,37 X2-VIII-2 0,42 X2-IX-1 0,35 X2-IX-2 0,37 X2-XI-1 0,45 X2-XI-2 0,44 X2-XII-1 0,22 X2-XII-2 0,24 X2-XIIIa-1 0,43 X2-XIIIa-2 0,42 X2-XIIIb-1 0,37 X2-XIIIb-2 0,41 0,44 6,5 0,30 0,44 2,0 0,29 0,27 1,4 0,18 0,42 0,2 0,28 0,38 1,5 0,25 0,42 2,3 0,28 0,40 6,4 0,26 0,36 2,8 0,24 0,44 1,3 0,29 0,23 3,6 0,15 0,43 0,7 0,29 0,39 4,8 0,26 zniszczenie w płaszczyźnie prostopadłej do spoin wspornych Wartości średnie f x2,mv Wartości charakterystyczne f xk2 0,35 f xk2 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,50 f x2,mv 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Ia II III V VI VII VIII IX XI XII XIIIa XIIIb Element murowy PN-EN EN ,00 Ia II III V VI VII VIII IX XI XII XIIIa XIIIb Element murowy 20

21 zniszczenie w płaszczyźnie prostopadłej do spoin wspornych Element murowy Ia II III V VI VII VIII IX XI XII XIIIa XIIIb Element próbny Wytrzymałość elementów murowych f xb,i [MPa] X2-Ia-1 1,42 X2-Ia-2 1,24 X2-II-1 1,34 X2-II-2 1,28 X2-III-1 0,83 X2-III-2 0,80 X2-V-1 1,27 X2-V-2 1,27 X2-VI-1 1,15 X2-VI-2 1,12 X2-VII-1 1,02 X2-VII-2 1,07 X2-VIII-1 1,11 X2-VIII-2 1,26 X2-IX-1 0,88 X2-IX-2 -- X2-XI-1 1,34 X2-XI-2 1,31 X2-XII-1 0,67 X2-XII-2 0,72 X2-XIIIa-1 1,08 X2-XIIIa-2 1,06 X2-XIIIb-1 1,10 X2-XIIIb-2 1,22 Wytrzymałość średnia elementów murowych f xb,mv [MPa] Wytrzymałość średnia muru f x2,mvb [MPa] Wytrzymałość charakterystyczna muru * f xk2,b [MPa] 1,33 0,67 0,44 1,31 0,66 0,44 0,81 0,41 0,27 1,27 0,63 0,42 1,14 0,57 0,38 1,05 0,52 0,35 1,19 0,59 0,40 0,88 0,44 0,29 1,32 0,66 0,44 0,69 0,35 0,23 1,07 0,53 0,36 1,16 0,58 0,39 zniszczenie w płaszczyźnie prostopadłej do spoin wspornych Wytrzymałości średnie elementów murowych f xb,mv 0,40 Wytrzymałości charakterystyczne 0,20 muru f xk2,b 0,00 f xk2,b 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 1,40 f xb,mv 1,20 1,00 0,80 0,60 Ia II III V VI VII VIII IX XI XII XIIIa XIIIb Element murowy Ia II III V VI VII VIII IX XI XII XIIIa XIIIb Element murowy PN-EN EN

22 zniszczenie w płaszczyźnie prostopadłej do spoin wspornych Zależność między wytrzymałością f xb,i i stopniem perforacji elementów murowych 1,50 f xb,i 1,40 Element murowy Proporcja Av,nett Av,gross 1,30 1,20 Ia 0,44 II 0,61 III 0,44 V 0,45 VI 0,42 VII 0,43 VIII 0,50 IX 0,41 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 R² = 0,004 XI 0,43 XII 0,51 XIIIa 0,57 XIIIb 0,55 0,60 0,400 0,450 0,500 0,550 0,600 0,650 A v,nett /A v,gross zniszczenie w płaszczyźnie prostopadłej do spoin wspornych Zależność między wytrzymałością f xb,i i znormalizowaną wytrzymałością elementów murowych na ściskanie f b Element murowy f b [MPa] Ia 17,3 II 24,2 III 16,4 V 18,5 VI 15,2 VII 20,3 VIII 28,2 IX 18,7 XI 21,8 XII 17,6 XIIIa 15,5 XIIIb 22,1 1,50 f xb,i 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 R² = 0,144 0, f b 22

23 zniszczenie w płaszczyźnie prostopadłej do spoin wspornych Zależność między wytrzymałością f xb,i i wskaźnikiem f b A nett /A gross 1,50 f xb,i 1,40 Element murowy Wskaźnik A v,nett f b A v,gross Ia 7,69 II 14,65 III 7,23 V 8,24 VI 6,36 VII 8,79 VIII 14,19 IX 7,63 XI 9,32 XII 9,02 XIIIa 8,81 XIIIb 12,05 1,30 R² = 0,102 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 f b A v,nett /A v,gross Ah,nett Ah,gross zniszczenie w płaszczyźnie prostopadłej do spoin wspornych Zniszczenie elementów próbnych X2-Ia-1 X2-IX-2 23

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 24

Właściwości murów z elementów silikatowych produkowanych w Polsce. Część II wytrzymałość muru na ścinanie

Właściwości murów z elementów silikatowych produkowanych w Polsce. Część II wytrzymałość muru na ścinanie Właściwości murów z elementów silikatowych produkowanych w Polsce. Część II wytrzymałość muru na ścinanie Dr inż. Łukasz Drobiec, dr inż. Radosław Jasiński, dr inż. Adam Piekarczyk, Katedra Konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji murowych z silikatów

Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji murowych z silikatów KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH WYDZIAŁ BUDOWNICTWA POLITECHNIKA ŚLĄSKA Dr hab. inż. Łukasz Drobiec Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji murowych z silikatów Seminarium szkoleniowe, Warszawa 10.12.2014

Bardziej szczegółowo

Właściwości murów z elementów silikatowych produkowanych w Polsce. Część III. Wytrzymałość muru na zginanie

Właściwości murów z elementów silikatowych produkowanych w Polsce. Część III. Wytrzymałość muru na zginanie Właściwości murów z elementów silikatowych produkowanych w Polsce. Część III. Wytrzymałość muru na zginanie Dr inż. Łukasz Drobiec, dr inż. Radosław Jasiński, dr inż. Adam Piekarczyk, Katedra Konstrukcji

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMAŁOŚĆ MURU NA ŚCINANIE

WYTRZYMAŁOŚĆ MURU NA ŚCINANIE Dr inż. Radosław JASIŃSKI Politechnika Śląska WYTRZYMAŁOŚĆ MURU NA ŚCINANIE 1. Wprowadzenie W roku 2009 na łamach miesięcznika Materiały Budowlane w numerach 4/2009, 5/2009 i 6/2009 podjęto tematykę obliczania

Bardziej szczegółowo

Rys.59. Przekrój poziomy ściany

Rys.59. Przekrój poziomy ściany Obliczenia dla ściany wewnętrznej z uwzględnieniem cięŝaru podciągu Obliczenia ściany wewnętrznej wykonano dla ściany, na której oparte są belki stropowe o największej rozpiętości. Zebranie obciąŝeń jednostkowych-

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła statyczna próba ściskania metali Numer ćwiczenia: 3 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Właściwości murów z elementów silikatowych produkowanych w Polsce. Część I. Wytrzymałość muru na ściskanie

Właściwości murów z elementów silikatowych produkowanych w Polsce. Część I. Wytrzymałość muru na ściskanie Właściwości murów z elementów silikatowych produkowanych w Polsce. Część I. muru Dr inż. Łukasz Drobiec, dr inż. Radosław Jasiński, dr inż. Adam Piekarczyk, Katedra Konstrukcji Budowlanych, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych TEMAT PRACY: Badanie właściwości mechanicznych płyty "BEST" wykonanej z tworzywa sztucznego. ZLECENIODAWCY: Dropel Sp. z o.o. Bartosz Różański POSY REKLAMA Zlecenie

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia ścian murowanych. Poz.2.2.

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia ścian murowanych. Poz.2.2. - 1 - Kalkulator Konstrukcji Murowych EN 1.0 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2013 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej 1. Zasady metody Zasada metody polega na stopniowym obciążaniu środka próbki do badania, ustawionej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE MUROWE ZBROJONE. dr inż. Monika Siewczyńska

KONSTRUKCJE MUROWE ZBROJONE. dr inż. Monika Siewczyńska KONSTRUKCJE MUROWE ZBROJONE dr inż. Monika Siewczyńska Odkształcalność współczesne mury mają mniejszą odkształcalność niż mury zabytkowe mury zabytkowe na zaprawie wapiennej mają do 5 razy większą odkształcalność

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ NR LZM /16/Z00NK

RAPORT Z BADAŃ NR LZM /16/Z00NK Strona 1 z 14 ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH LABORATORIUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH RAPORT Z BADAŃ NR LZM01-00652/16/Z00NK Niniejszy raport z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji

Bardziej szczegółowo

0,065 f b f vlt. f vk = f vko 0,4 d

0,065 f b f vlt. f vk = f vko 0,4 d WYKŁAD 5 5.1. Ściany murowe poddane obciążeniom ścinającym 5.2. Ściany murowe zbrojone Ścinanie poziome W EC-6 podobnie jak w większości norm zakłada się, że ścinanie wywołane może być siłami równoległymi

Bardziej szczegółowo

Niezbrojone ściany murowe poddane obciążeniom prostopadłym do ich powierzchni, NRdc = A f d

Niezbrojone ściany murowe poddane obciążeniom prostopadłym do ich powierzchni, NRdc = A f d WYKŁAD 4 4.1. Ściany murowe pod obciążeniem skupionym, 4.2. Niezbrojone ściany murowe poddane obciążeniom prostopadłym do ich powierzchni, Ściany murowe pod obciążeniem skupionym NRdc = A f d Obliczeniową

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2 CERAMIKA BUDOWLANA

ĆWICZENIE 2 CERAMIKA BUDOWLANA ĆWICZENIE 2 CERAMIKA BUDOWLANA 2.1. WPROWADZENIE Norma PN-B-12016:1970 dzieli wyroby ceramiczne na trzy grupy: I, II i III. Zastępująca ją częściowo norma PN-EN 771-1 wyróżnia dwie grupy elementów murowych:

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15 Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15 1. Warunkiem koniecznym i wystarczającym równowagi układu sił zbieżnych jest, aby a) wszystkie

Bardziej szczegółowo

Część 2 b Wpływ projektowania i wykonawstwa na jakość murowanych ścian

Część 2 b Wpływ projektowania i wykonawstwa na jakość murowanych ścian Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji murowych z silikatów Część 2 b Wpływ projektowania i wykonawstwa na jakość murowanych ścian 1 Rysy w miejscach koncentracji naprężeń Strefa podokienna trajektorie

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Materiałów

Wytrzymałość Materiałów Wytrzymałość Materiałów Rozciąganie/ ściskanie prętów prostych Naprężenia i odkształcenia, statyczna próba rozciągania i ściskania, właściwości mechaniczne, projektowanie elementów obciążonych osiowo.

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji Wytrzymałość Materiałów Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 3 Temat ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

MURY PODDANE ZGINANIU W PŁASZCZYŹNIE I Z PŁASZCZYZNY. KONSTRUKCJA ŚCIAN DZIAŁOWYCH

MURY PODDANE ZGINANIU W PŁASZCZYŹNIE I Z PŁASZCZYZNY. KONSTRUKCJA ŚCIAN DZIAŁOWYCH Adam PIEKARCZYK * MURY PODDANE ZGINANIU W PŁASZCZYŹNIE I Z PŁASZCZYZNY. KONSTRUKCJA ŚCIAN DZIAŁOWYCH 1. Wprowadzenie Murowanymi elementami konstrukcji budowli są najczęściej nośne i nienośne ściany oraz

Bardziej szczegółowo

PaleZbrojenie 5.0. Instrukcja użytkowania

PaleZbrojenie 5.0. Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA: 1. WPROWADZENIE 3 2. TERMINOLOGIA 3 3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU 3 4. WPROWADZENIE DANYCH ZAKŁADKA DANE 4 5. ZASADY WYMIAROWANIA PRZEKROJU PALA 8 5.1.

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Materiałów

Wytrzymałość Materiałów Wytrzymałość Materiałów Zginanie Wyznaczanie sił wewnętrznych w belkach i ramach, analiza stanu naprężeń i odkształceń, warunek bezpieczeństwa Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości,

Bardziej szczegółowo

Ocena zmian wytrzymałości na ściskanie trzech grup elementów murowych w zależności od stopnia ich zawilgocenia

Ocena zmian wytrzymałości na ściskanie trzech grup elementów murowych w zależności od stopnia ich zawilgocenia Ocena zmian wytrzymałości na ściskanie trzech grup elementów murowych w zależności od stopnia ich zawilgocenia dr inż. Jarosław Szulc, Instytut Techniki Budowlanej 1. Wprowadzenie Badania wpływu zawilgocenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

1. Połączenia spawane

1. Połączenia spawane 1. Połączenia spawane Przykład 1a. Sprawdzić nośność spawanego połączenia pachwinowego zakładając osiową pracę spoiny. Rysunek 1. Przykład zakładkowego połączenia pachwinowego Dane: geometria połączenia

Bardziej szczegółowo

Elementy murowe ceramiczne wg z PN-EN 771-1

Elementy murowe ceramiczne wg z PN-EN 771-1 Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska Zgodnie z PN-EN 771-1 wyroby ceramiczne podzielono na dwie grupy: elementy LD tj. elementy o gęstości brutto (objętościowej) w stanie suchym 1000 kg/m 3, przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Temat 3 (2 godziny) : Wyznaczanie umownej granicy sprężystości R 0,05, umownej granicy plastyczności R 0,2 oraz modułu sprężystości podłużnej E

Temat 3 (2 godziny) : Wyznaczanie umownej granicy sprężystości R 0,05, umownej granicy plastyczności R 0,2 oraz modułu sprężystości podłużnej E Temat 3 (2 godziny) : Wyznaczanie umownej granicy sprężystości R,5, umownej granicy plastyczności R,2 oraz modułu sprężystości podłużnej E 3.1. Wstęp Nie wszystkie materiały posiadają wyraźną granicę plastyczności

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji Wytrzymałość Materiałów Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 5 Temat ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali 1.1. Wstęp Próba statyczna rozciągania jest podstawowym rodzajem badania metali, mających zastosowanie w technice i pozwala na określenie własności

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE I BETONOWE - LABORATORIA

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE I BETONOWE - LABORATORIA NAWIERZCHNIE ASFALTOWE I BETONOWE - LABORATORIA Ćwiczenie Nr 2. BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE POŚREDNIE 1. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA Celem ćwiczenia laboratoryjnego jest zapoznanie studentów z badaniem

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji Wytrzymałość Materiałów Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 2 Temat ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania: Podstawa opracowania: Kotwica J.: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady, Warszawa 2004 Neuhaus H.: Budownictwo drewniane. Polskie Wydawnictwo Techniczne, Rzeszów 2004 Ściskanie pomiaru

Bardziej szczegółowo

Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali

Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali 2.1. Wstęp Próba statyczna ściskania jest podstawowym sposobem badania materiałów kruchych takich jak żeliwo czy beton, które mają znacznie lepsze

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Próba statyczna rozciągania jest jedną z podstawowych prób stosowanych do określenia jakości materiałów konstrukcyjnych wg kryterium naprężeniowego w warunkach obciążeń statycznych.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji SPRAWOZDANIE B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych Wydział Specjalność.. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16 Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16 1. Warunkiem koniecznym i wystarczającym równowagi układu sił zbieżnych jest, aby a) wszystkie

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 WYZNACZANIE (K IC )

ĆWICZENIE 15 WYZNACZANIE (K IC ) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Imię i Nazwisko... WYDZIAŁ MECHANICZNY Wydzia ł... Wydziałowy Zakład Wytrzymałości Materiałów Rok... Grupa... Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Data ćwiczenia... ĆWICZENIE 15

Bardziej szczegółowo

, u. sposób wyznaczania: x r = m. x n, Zgodnie z [1] stosuje się następujące metody ustalania parametrów geotechnicznych:

, u. sposób wyznaczania: x r = m. x n, Zgodnie z [1] stosuje się następujące metody ustalania parametrów geotechnicznych: Wybrane zagadnienia do projektu fundamentu bezpośredniego według PN-B-03020:1981 1. Wartości charakterystyczne i obliczeniowe parametrów geotechnicznych oraz obciążeń Wartości charakterystyczne średnie

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności

Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności Informacje ogólne Założenia dotyczące stanu granicznego nośności przekroju obciążonego momentem zginającym i siłą podłużną, przyjęte w PN-EN 1992-1-1, pozwalają na ujednolicenie procedur obliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ROZCIĄGANIE W PRÓBIE ZGINANIA

WYZNACZANIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ROZCIĄGANIE W PRÓBIE ZGINANIA WYZNACZANIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ROZCIĄGANIE W PRÓBIE ZGINANIA Jacek Kubissa, Wojciech Kubissa Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. WPROWADZENIE W 004 roku wprowadzono

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-9219/2014 str. 2/27 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania i wykonywania silikatowych nadproży zespolonych

Instrukcja projektowania i wykonywania silikatowych nadproży zespolonych ANB PROJEKT mgr inż. Andrzej Bociąga Instrukcja projektowania i wykonywania silikatowych nadproży zespolonych grudzień, 2005 SPIS TREŚCI 1. Uwagi ogólne 2. Elementy nadproży zespolonych 2.1. Prefabrykaty

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI str. 1. WSTĘP BADANIE...3

SPIS TREŚCI str. 1. WSTĘP BADANIE...3 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG i MOSTÓW w Warszawie Filia w Kielcach OŚRODEK BADAŃ MOSTÓW Badanie samokotwiącego krawężnika kamiennego DRENKAR RAPORT Z BADAŃ Kierownik Ośrodka: mgr inż. Mirosław Biskup Wykonał

Bardziej szczegółowo

Część 2 a Wpływ projektowania i wykonawstwa na jakość murowanych ścian

Część 2 a Wpływ projektowania i wykonawstwa na jakość murowanych ścian Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji murowych z silikatów Część 2 a Wpływ projektowania i wykonawstwa na jakość murowanych ścian Udział procentowy awarii i katastrof budowlanych w latach 1962-2005 podział

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN :2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

Dotyczy PN-EN :2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.010.30; 91.080.40 PN-EN 1992-1-1:2008/AC marzec 2011 Wprowadza EN 1992-1-1:2004/AC:2010, IDT Dotyczy PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Część

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów okresu drgań dla wahadła o długości l = 1,215 m i l = 0,5 cm.

Wyniki pomiarów okresu drgań dla wahadła o długości l = 1,215 m i l = 0,5 cm. 2 Wyniki pomiarów okresu drgań dla wahadła o długości l = 1,215 m i l = 0,5 cm. Nr pomiaru T[s] 1 2,21 2 2,23 3 2,19 4 2,22 5 2,25 6 2,19 7 2,23 8 2,24 9 2,18 10 2,16 Wyniki pomiarów okresu drgań dla wahadła

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2 WYKRESY sił przekrojowych dla belek prostych

ĆWICZENIE 2 WYKRESY sił przekrojowych dla belek prostych ĆWICZENIE 2 WYKRESY sił przekrojowych dla belek prostych bez pisania funkcji Układ płaski - konwencja zwrotu osi układu domniemany globalny układ współrzędnych ze zwrotem osi jak na rysunku (nawet jeśli

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE MUROWE WG EUROKODU 6. dr inż. Monika Siewczyńska Politechnika Poznańska

KONSTRUKCJE MUROWE WG EUROKODU 6. dr inż. Monika Siewczyńska Politechnika Poznańska KONSTRUKCJE MUROWE WG EUROKODU 6 dr inż. Monika Siewczyńska Politechnika Poznańska Obowiązujący komplet norm Polskie wersje Eurokodu 6 PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych, w tym: PN-EN 1996-1-1

Bardziej szczegółowo

żelbetowym powinien być klasy minimum C20/25.

żelbetowym powinien być klasy minimum C20/25. Instrukcja montażu, Dane techniczne oraz Informacja dotycząca zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa jakie wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania (Instrukcja) Niniejsza Instrukcja dotyczy belek

Bardziej szczegółowo

Projekt nr 1. Obliczanie przemieszczeń z zastosowaniem równania pracy wirtualnej

Projekt nr 1. Obliczanie przemieszczeń z zastosowaniem równania pracy wirtualnej POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAKŁAD MECHANIKI BUDOWLI Projekt nr 1 Obliczanie przemieszczeń z zastosowaniem równania pracy wirtualnej

Bardziej szczegółowo

BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. Próba rozciągania metali w temperaturze otoczenia (zg. z PN-EN :2002)

BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. Próba rozciągania metali w temperaturze otoczenia (zg. z PN-EN :2002) Nazwisko i imię... Akademia Górniczo-Hutnicza Nazwisko i imię... Laboratorium z Wytrzymałości Materiałów Wydział... Katedra Wytrzymałości Materiałów Rok... Grupa... i Konstrukcji Data ćwiczenia... Ocena...

Bardziej szczegółowo

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego w sytuacji wystąpienia katastrofy postępującej.

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego w sytuacji wystąpienia katastrofy postępującej. EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego w sytuacji wystąpienia katastrofy postępującej. mgr inż. Hanna Popko Centrum Promocji Jakości Stali Certyfikat EPSTAL EPSTALto

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4 INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4 Temat ćwiczenia: Statyczna próba rozciągania metali Celem ćwiczenia jest wykonanie próby statycznego rozciągania metali, na podstawie której można określić następujące własności

Bardziej szczegółowo

Tutaj powinny znaleźć się wyniki pomiarów (tabelki) potwierdzone przez prowadzacego zajęcia laboratoryjne i podpis dyżurujacego pracownika obsługi

Tutaj powinny znaleźć się wyniki pomiarów (tabelki) potwierdzone przez prowadzacego zajęcia laboratoryjne i podpis dyżurujacego pracownika obsługi Tutaj powinny znaleźć się wyniki pomiarów (tabelki) potwierdzone przez prowadzacego zajęcia laboratoryjne i podpis dyżurujacego pracownika obsługi technicznej. 1. Wstęp Celem ćwiczenia jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY

POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY 62-090 Rokietnica, Sobota, ul. Poznańska 43 INFORMATOR OBLICZENIOWY SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 1 Podstawa do obliczeń... 1 Założenia obliczeniowe... 1 Algorytm obliczeń... 2 1.Nośność żebra stropu na

Bardziej szczegółowo

Poliuretanowa Zaprawa Murarska TBM w postaci piany, do cienkich spoin

Poliuretanowa Zaprawa Murarska TBM w postaci piany, do cienkich spoin APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9365/2014 Poliuretanowa Zaprawa Murarska TBM w postaci piany, do cienkich spoin WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie

Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie Rozciąganie lub ściskanie Zginanie Skręcanie Ścinanie 1. Pręt rozciągany lub ściskany

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA

STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Skręcanie pręta występuje w przypadku

Bardziej szczegółowo

EUROKODY. praktyczne komentarze. Skrypt 3 E01

EUROKODY. praktyczne komentarze. Skrypt 3 E01 BŁĘKITNE STRONY E01 EUROKODY praktyczne komentarze Niniejszy skrypt to kolejne opracowanie w cyklu publikacji na temat podstaw projektowania konstrukcji budowlanych według aktualnie obowiązujących norm

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Ścisła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 2 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Analiza fundamentu na mikropalach

Analiza fundamentu na mikropalach Przewodnik Inżyniera Nr 36 Aktualizacja: 09/2017 Analiza fundamentu na mikropalach Program: Plik powiązany: Grupa pali Demo_manual_en_36.gsp Celem niniejszego przewodnika jest przedstawienie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE: LABORATORIUM Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych

SPRAWOZDANIE: LABORATORIUM Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji SPRAWOZDANIE: LABORATORIUM Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 STROPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych.

Bardziej szczegółowo

Ścinanie betonu wg PN-EN (EC2)

Ścinanie betonu wg PN-EN (EC2) Ścinanie betonu wg PN-EN 992-2 (EC2) (Opracowanie: dr inż. Dariusz Sobala, v. 200428) Maksymalna siła ścinająca: V Ed 4000 kn Przekrój nie wymagający zbrojenia na ścianie: W elementach, które z obliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 Dany jest płaski układ czterech sił leżących w płaszczyźnie Oxy. Obliczyć wektor główny i moment główny tego układu sił.

Przykład 1 Dany jest płaski układ czterech sił leżących w płaszczyźnie Oxy. Obliczyć wektor główny i moment główny tego układu sił. Przykład 1 Dany jest płaski układ czterech sił leżących w płaszczyźnie Oxy Obliczyć wektor główny i moment główny tego układu sił. Wektor główny układu sił jest równy Moment główny układu wynosi Przykład

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA PROWADZĄCY: mgr inż. Łukasz Amanowicz Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne 3 TEMAT ĆWICZENIA: Badanie składu pyłu za pomocą mikroskopu

Bardziej szczegółowo

Właściwości i oznaczenia styropianu

Właściwości i oznaczenia styropianu Właściwości i oznaczenia styropianu Styropian (EPS ang.expanded PolyStyrene) polistyren ekspandowy inaczej spieniony, obecnie produkowany jest zgodnie z europejską normą PN-EN 13163:2009. Norma ta określa,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 326/2012

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 326/2012 POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych Raport 326/2012 WDROŻENIE WYNIKÓW BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE ORAZ GŁĘBOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Badania porównawcze belek żelbetowych na ścinanie. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali

Badania porównawcze belek żelbetowych na ścinanie. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali Badania porównawcze belek żelbetowych na ścinanie Opracowanie: Spis treści Strona 1. Cel badania 3 2. Opis stanowiska oraz modeli do badań 3 2.1. Modele do badań 3 2.2. Stanowisko do badań 4 3. Materiały

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Nie przesuwaj ani nie pochylaj stołu, na którym wykonujesz doświadczenie.

Uwaga: Nie przesuwaj ani nie pochylaj stołu, na którym wykonujesz doświadczenie. Mając do dyspozycji 20 kartek papieru o gramaturze 80 g/m 2 i wymiarach 297mm na 210mm (format A4), 2 spinacze biurowe o masie 0,36 g każdy, nitkę, probówkę, taśmę klejącą, nożyczki, zbadaj, czy maksymalna

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e K 3

Ć w i c z e n i e K 3 Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Nazwisko i Imię: Nazwisko i Imię: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Grupa

Bardziej szczegółowo

Modelowanie Wspomagające Projektowanie Maszyn

Modelowanie Wspomagające Projektowanie Maszyn Modelowanie Wspomagające Projektowanie Maszyn TEMATY ĆWICZEŃ: 1. Metoda elementów skończonych współczynnik kształtu płaskownika z karbem a. Współczynnik kształtu b. MES i. Preprocesor ii. Procesor iii.

Bardziej szczegółowo

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa

Technika świetlna. Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Technika świetlna Przegląd rozwiązań i wymagań dla tablic rejestracyjnych. Dokumentacja zdjęciowa Wykonał: Borek Łukasz Tablica rejestracyjna tablica zawierająca unikatowy numer (kombinację liter i cyfr),

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Materiałów

Wytrzymałość Materiałów Wytrzymałość Materiałów Projektowanie połączeń konstrukcji Przykłady połączeń, siły przekrojowe i naprężenia, idealizacja pracy łącznika, warunki bezpieczeństwa przy ścinaniu i docisku, połączenia na spoiny

Bardziej szczegółowo

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego. wystąpienia katastrofy postępującej.

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego. wystąpienia katastrofy postępującej. EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego w sytuacji wystąpienia katastrofy postępującej. mgr inż. Hanna Popko Centrum Promocji Jakości Stali Certyfikat EPSTAL EPSTALto

Bardziej szczegółowo

H+H Płaskie belki nadprożowe. i kształtki U. i kształtki U

H+H Płaskie belki nadprożowe. i kształtki U. i kształtki U H+H Płaskie belki nadprożowe i kształtki U H+H Płaskie belki nadprożowe i kształtki U 5 H+H Płaskie belki nadprożowe i kształtki U 5.0 H+H Płaskie belki nadprożowe i kształtki U Opis i zastosowanie 5.1

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze

Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze 15. Przedmiot: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: mechatronika systemów energetycznych Rozkład zajęć w czasie studiów Liczba godzin Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji Wytrzymałość Materiałów Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 6 Temat ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze.

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zawartość ćwiczenia: 1. Obliczenia; 2. Rzut i przekrój z zaznaczonymi polami obciążeń;

Bardziej szczegółowo

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali Certyfikat EPSTAL EPSTAL to znak jakości nadawany w drodze dobrowolnej certyfikacji na stal zbrojeniową

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji Wytrzymałość Materiałów Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 1 Temat ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Belki zginane cd W przypadku ścian ze zbrojeniem skoncentrowanym lokalnie:

Wykład 6 Belki zginane cd W przypadku ścian ze zbrojeniem skoncentrowanym lokalnie: Wykład 6 Belki zginane cd W przypadku ścian ze zbrojeniem skoncentrowanym lokalnie: Przekroje zbrojone z półką Belki wysokie Przypadek belek wysokich występuje gdy stosunek wysokości ściany powyżej otworu

Bardziej szczegółowo

3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ

3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ Budynek wielorodzinny przy ul. Woronicza 28 w Warszawie str. 8 3. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ 3.1. Materiał: Elementy więźby dachowej zostały zaprojektowane z drewna sosnowego klasy

Bardziej szczegółowo

MRd=f xd Z. Nośność zginanego muru wyznacza się z wzoru: jako iloczyn obliczeniowej wytrzymałości muru na rozciąganie i wskaźnika zginania.

MRd=f xd Z. Nośność zginanego muru wyznacza się z wzoru: jako iloczyn obliczeniowej wytrzymałości muru na rozciąganie i wskaźnika zginania. WYKŁAD 4 Niezbrojone ściany murowe poddane obciążeniom prostopadłym do ich powierzchni W stanie granicznym nośności moment zginający o wartości obliczeniowej obciążający ścianę murowaną MEd nie powinien

Bardziej szczegółowo

Badanie ugięcia belki

Badanie ugięcia belki Badanie ugięcia belki Szczecin 2015 r Opracował : dr inż. Konrad Konowalski *) opracowano na podstawie skryptu [1] 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest: 1. Sprawdzenie doświadczalne ugięć belki obliczonych

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA METALI - UPROSZCZONA. 1. Protokół próby rozciągania Rodzaj badanego materiału. 1.2.

ĆWICZENIE 1 STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA METALI - UPROSZCZONA. 1. Protokół próby rozciągania Rodzaj badanego materiału. 1.2. Ocena Laboratorium Dydaktyczne Zakład Wytrzymałości Materiałów, W2/Z7 Dzień i godzina ćw. Imię i Nazwisko ĆWICZENIE 1 STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA METALI - UPROSZCZONA 1. Protokół próby rozciągania 1.1.

Bardziej szczegółowo

NIESTETY NIE WSZYSTKO DA SIĘ PRZEWIDZIEĆ

NIESTETY NIE WSZYSTKO DA SIĘ PRZEWIDZIEĆ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH WYDZIAŁ BUDOWNICTWA * POLITECHNIKA ŚLĄSKA Dr hab. inż. Łukasz Drobiec Przykłady błędów projektowych i wykonawczych cz. 1 NIESTETY NIE WSZYSTKO DA SIĘ PRZEWIDZIEĆ 1 Uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAJĘCIA 5 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowska 1 CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁOWE drewno lite sosnowe klasy C35: - f m,k =

Bardziej szczegółowo