Przewodnik użytkownika Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11 N

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik użytkownika Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11 N"

Transkrypt

1 Przewodnik użytkownika 1 Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11 N

2 Oświadczenie o Prawach Autorskich jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Inne wymienione tu znaki towarowe i nazwy firmowe są znakami lub nazwami będącymi własnością firmy. Prawa autorskie do całego produktu są zintegrowane, łącznie z akcesoriami i oprogramowaniem i są własnością Shenzhen Tenda Technology Co. Zabronione jest kopiowanie, plagiatowanie, podrabianie i tłumaczenie niniejszego tekstu na inne języki bez pozwolenia Shenzhen Tenda Technology Co. Wszystkie fotografie i specyfikacje produktu zawarte w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie do celów informacyjnych, ponieważ oprogramowanie i sprzęt podlegają aktualizacjom. Tenda nie ma obowiązku informowania o takich aktualizacjach z wyprzedzeniem. Więcej informacji dotyczących naszych produktów znaleźć można na naszej stronie internetowej 2

3 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 OPIS PRODUKTU ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA OPIS WSKAŹNIKÓW LED I PORTÓW... 2 ROZDZIAŁ 2 INSTALACJA PRODUKTU U... 4 ROZDZIAŁ 3 JAK SKONFIGUROWAĆ DOSTĘP DO INTERNETU JAK DOKONAĆ KONFIGURACJI SIECI LOGOWANIE DO ROUTERA SZYBKI DOSTĘP DO INTERNETU SZYBKIE KODOWANIE ROZDZIAŁ 4 USTAWIENIA ZAAWANSOWANE STAN SYSTEMU USTAWIENIA WAN USTAWIENIA LAN USTAWIENIA DNS TYPU NOŚNIKA WAN KONTROLA SZEROKOŚCI PASMA STATYSTYKI RUCHU ROZDZIAŁ 5 USTAWIENIA WLAN PODSTAWOWE USTAWIENIA SIECI BEZPRZEWODOWEJ USTAWIENIA ZABEZPIECZEŃ BEZPRZEWODOWYCH USTAWIENIA WPS WPA- PSK WPA2- PSK

4 5.3 BEZPRZEWODOWA KONTROLA DOSTĘPU STAN POŁĄCZENIA ROZDZIAŁ 6 SERWER DHCP SERWER DHCP LISTA KLIENTÓW DHCP ROZDZIAŁ 7 SERWER WIRTUALNY ZAKRES PRZEKAZYWANIA PORTÓW USTAWIENIA DMZ USTAWIENIA UPNP ROZDZIAŁ 8 USTAWIENIA ZABEZPIECZEŃ USTAWIENIA FILTRU KLIENTÓW FILTR ADRESÓW MAC USTAWIENIA FILTRU URL ZDALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ ROZDZIAŁ 9 USTAWIENIA TRASOWANIA TABELA TRASOWANIA TRASOWANIE STATYCZNE ROZDZIAŁ 10 NARZĘDZIA SYSTEMOWE USTAWIENIA CZASU DDNS KOPIA ZAPASOWA/ODTWORZENIE PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH AKTUALIZACJA RESTART ROUTERA ZMIANA HASŁA LOG SYSTEMOWY

5 10.9 WYLOGOWANIE ZAŁĄCZNIK 1 GLOSARIUSZ ZAŁĄCZNIK 2 CECHY PRODUKTU ZAŁĄCZNIK 3 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA ZAŁĄCZNIK 4 CZYSZCZENIE KONFIGURACJI BEZPRZEWODOWEJ ZAŁĄCZNIK 5 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW

6 Rozdział 1 Opis Produktu Dziękujemy za zakup Bezprzewodowego Routera Szerokopasmowego Tenda Wireless N Broadband! Router jest łatwy w użyciu i posiada prosty interfejs umożliwiający użytkownikowi łatwą konfigurację. Opiera się na najnowszym standardzie IEEE802.11n oraz jest kompatybilny z urządzeniami standardów IEEE802.11b/g. Bezprzewodowy router Tenda, w skład którego wchodzi router, bezprzewodowe AP, przełącznik z czterema portami oraz firewall, posiada funkcję monitoringu online i obsługuje filtr URL i MAC. Za pomocą funkcji WDS, może powtarzać i wzmacniać sygnały bezprzewodowe w celu zwiększenia zasięgu sieci. Router obsługuje UPnP i WMM co zwiększa jakość dźwięku i obrazu. Funkcja QoS zapewnia wydajną dystrybucję prędkości pobierania pomiędzy klientami. Doskonała kompatybilność routera umożliwia przekraczanie granic dostępu w niektórych obszarach, co sprawia, że wiele komputerów może dzielić się dostępem do Internetu. Dodatkowo, router obsługuje funkcję WISP korzystania z hot-spotów bezprzewodowych gwarantowanych przez usługodawcę internetowego (funkcja ta odnosi się tylko do niektórych produktów). 1.1 Zawartość Opakowania Otworzyć opakowanie i sprawdzić następujące elementy: Jeden Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy Jeden Przewodnik Szybkiej Instalacji Jeden Zasilacz Jedna płyta CD-ROM W przypadku braku lub uszkodzenia któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów, prosimy o kontakt z dystrybutorem Tenda w celu wymiany towaru. 1

7 1.2 Opis Wskaźników LED i Portów Na panelu routera umieszczone są następujące wskaźniki LED: Opis wskaźników LED na panelu przednim LED Status Opis Stanu Zasilanie Zawsze Włączony Urządzenie w trakcie zasilania SYS Miganie Układ pracuje prawidłowo Port WAN połączony z Zawsze Włączony WAN urządzeniem Ethernet Miganie Wysyłanie i odbieranie pakietów Miganie Transmisja pakietów w toku WLAN Włączony Aktywna funkcja bezprzewodowa LAN 1/2/3/4 WPS Miganie Zawsze Włączony Miganie Transmisja pakietów w toku Port LAN połączony z urządzeniem Ethernet Terminal WLAN łączy się za pomocą WPS 2

8 Opis portów na panelu tylnym (W316R jako przykład) Opis portów na panelu tylnym Port/Przycisk WAN LAN (1/2/3/4) RESET/WPS POWER Opis Może być podłączony do urządzeń Ethernet, takich jak Modem, Przełącznik, Router, etc. Najczęściej podłączany jest do tego portu MODEM DSL, MODEM Przewodowy lub przewód sieciowy usługodawcy internetowego do łączenia się z Internetem. Mogą być podłączone do przełącznika Ethernet, routera Ethernet lub karty NIC. Najczęściej używane są do podłączania komputerów, switchy Ethernet, itp. Przycisnąć ten przycisk i przytrzymać przez 7 sekund. Wszystkie ustawienia zostaną wyzerowane i przywrócone będą ustawienia domyślne routera. Po przytrzymaniu przycisku przez 1 sekundę, włączona zostanie funkcja WPS. Dioda WPS będzie migać w trakcie komunikacji w tym trybie. Wejście do podłączenia zasilacza mocy. Należy używać standardowego zasilacza dołączonego do urządzenia. 3

9 Rozdział 2 Instalacja Produktu W niniejszym przewodniku użytkownika, w celu wyjaśnienia poszczególnych kroków instalacji, jako przykład zastosowano router W316R. Kroki te są bardzo podobne w przypadku innych produktów. 1. Używać tylko zasilacza dostarczonego razem z urządzeniem. (UWAGA: Użycie nieprawidłowego zasilacza może uszkodzić urządzenie.) gniazdko elektryczne Zasilacz Sieciowy Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 2. Połączyć port LAN routera z komputerem za pomocą przewodu Ethernet, jak pokazano poniżej. gniazdko elektryczne Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy Zasilacz Sieciowy przewód 3. Podłączyć linię szerokopasmową od usługodawcy internetowego to portu WAN routera. 4

10 4. Włożyć dołączoną do routera płytę do napędu CD komputera. Po automatycznym otwarciu się oprogramowania, dwukrotnie kliknąć myszką na ikonę Setup i postępować zgodnie z instrukcjami w celu zakończenia instalacji. Konfigurację przeprowadzić też można z sieciowego interfejsu narzędziowego użytkownika. 5

11 Rozdział 3 Jak skonfigurować dostęp do Internetu 3.1 Jak Dokonać Konfiguracji Sieci Konfiguracja sieci pod Windows XP 1. Prawym przyciskiem myszy kliknąć Moje Miejsca Sieciowe (My Network Places) na pulpicie komputera i wybrać Właściwości (Properties). 2. Prawym przyciskiem myszy kliknąć Połączenie Sieci Lokalnej (Local Area Connection) i wybrać Właściwości (Properties). 3. Wybrać Protokół Internetowy (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP)) i kliknąć Właściwości (Properties). 6

12 4. Wybrać Pozyskaj adres IP automatycznie (Obtain an IP address automatically) i Pozyskaj serwer DNS automatycznie (Obtain DNS server address automatically). Kliknąć OK, aby zapisać konfiguracje. Można też wybrać opcję Użyj następującego adresu IP (Use the following IP address) i wprowadzić adres IP, maskę podsieci oraz bramkę domyślną w sposób następujący: Adres IP (IP Address): XXX: (XXX jest liczbą od 2~254) Maska Podsieci (Subnet Mask): Bramka (Gateway):

13 Serwer DNS (DNS Server): Użytkownik powinien wprowadzić nazwę serwera DNS otrzymany od usługodawcy internetowego. W innym wypadku, wprowadzić należy Kliknąć OK. aby zapisać konfiguracje. Konfiguracja Sieci pod Windows 7 1. Kliknąć ikonę sieci w prawym dolnym rogu pulpitu komputera, a następnie kliknąć Otwórz Centrum Sieciowe (Open Network and Sharing Center). 2. Kliknąć Zmień ustawienia adaptera (Change adapter settings) po lewej stronie okna. 8

14 3. Prawym przyciskiem myszy kliknąć Połączenie Sieci Lokalnej (Local Area Connection) i wybrać Właściwości (Properties). 4. Dwukrotnie kliknąć Protokół Internetowy Wersji 4(TCP/IPv4) (Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)). 9

15 5. Wybrać Pozyskaj adres IP automatycznie (Obtain an IP address automatically) i Pozyskaj serwer DNS automatycznie (Obtain DNS server address automatically). Kliknąć OK aby zapisać konfiguracje. Można też wybrać opcję Użyj następującego adresu IP (Use the following IP address) i wprowadzić adres IP, maskę podsieci oraz bramkę domyślną w sposób następujący: 10

16 Adres IP (IP Address): XXX: (XXX jest liczbą od 2~254) Maska Podsieci (Subnet Mask): Bramka (Gateway): Serwer DNS (DNS Server): Użytkownik powinien wprowadzić nazwę serwera DNS otrzymany od usługodawcy internetowego. W innym wypadku, wprowadzić należy Kliknąć OK. aby zapisać konfiguracje. 3.2 Logowanie do Routera 1. Nacisnąć Enter. Aby wejść do Sieciowego Interfejsu Narzędziowego Użytkownika, włączyć przeglądarkę, np.: Internet Explorer lub Firefox i wprowadzić adres 2. System automatycznie wybierze odpowiedni język zgodnie z językiem Wyszukiwarki. Na przykład, jeżeli językiem wyszukiwarki jest francuski, język sieciowy routera wyświetlony zostanie jako francuski. 11

17 3. Jeżeli językiem wyszukiwarki jest angielski, lub inny oprócz 9 języków (arabski, francuski, niemiecki, włoski, polski, portugalski, rosyjski, hiszpański, turecki), to język sieciowy routera ustawiony zostanie na angielski. 3.3 Szybki Dostęp do Internetu Narzędzia sieciowe routera zapewniają dwie metody dostępu do Internetu: ADSL i DHCP. W przypadku gdy użytkownik wybierze metodę ADSL, jedyne co będzie musiał zrobić to wprowadzić hasło dostępu oraz hasło sieci bezprzewodowej, a następnie kliknąć Ok. w celu zakończenia ustawień. 12

18 W przypadku wybrania DHCP, wprowadzić należy jedynie hasło sieci bezprzewodowej i kliknąć Ok w celu zakończenia ustawień. Domyślna metodą dostępu jest ADSL i konto oraz hasło dostępu są identyczne jak konto i hasło ADSL, które otrzymać można od usługodawcy Internetu szerokopasmowego. Informacje dotyczące innych metod dostępu, odnieść się do ustawień WAN w rozdziale 4. Hasło sieci bezprzewodowej składać się może z 8 znaków. Hasło domyślne to , które można w razie potrzeby zmodyfikować. 3.4 Szybkie Kodowanie Router obsługiwany jest przez dwa ekrany ustawień kodowania, jeden łatwy i prosty, a drugi zaawansowany (Informacje dotyczące ustawień zaawansowanych znajdują się w rozdziale 5.2). Łatwy i prosty ekran: Zalogować się do narzędzi sieciowych routera. Pojawi się ekran kodowania routera. Domyślnie, zastosowany będzie tryb WPA-PSK i Algorytm AES. Domyślne hasło to 13

19 , jak pokazano poniżej. UWAGA: Hasło sieci bezprzewodowej może składać się z 8 znaków, a hasłem domyślnym jest , które można w razie potrzeby modyfikować. 14

20 Rozdział 4 Ustawienia Zaawansowane 4.1 Stan Systemu Ekran stanu systemu umożliwia wyświetlenie stan portu WAN routera oraz stan systemu. Stan Połączenia (Connection status): Wyświetla stan połączenia WAN routera. Wyłączony (Disconnected): Wskazuje na to, że port WAN routera nie został połączony z przewodem sieciowym. W Trakcie Łączenia (Connecting): Wskazuje na to, że port WAN routera pobiera adres IP. Połączony (Connected): Wskazuje na to, że Router jest pomyślnie połączony z usługodawcą internetowym. WAN IP: adres IP pozyskany od usługodawcy internetowego. Maska Podsieci (Subnet mask): Pozyskany od usługodawcy internetowego. Bramka (Gateway): Pozyskany od usługodawcy internetowego. Serwer DNS (DNS Server): Pozyskany od usługodawcy internetowego. Alternatywny Serwer DNS (Alternate DNS Server): Pozyskany od usługodawcy internetowego. Rodzaj Połączenia (Connection type): Wyświetla aktualną metodę dostępu. 15

21 Adres LAN MAC (LAN MAC address) : Wyświetla adres LAN MAC Routera. Adres WAN MAC (WAN MAC address) : Wyświetla adres WAN MAC Routera. Czas Systemowy (System time) : Wyświetla aktualny czas systemowy Połączony Klient (Connected client) : Wyświetla ilość połączonych klientów (normalnie wyświetla ilość klientów, których adres IP pozyskany został z serwera DHCP). Wersja Oprogramowania (Software version) : Wyświetla wersję oprogramowania Routera. Wersja Sprzętu (Hardware version) : Wyświetla wersję sprzętu Routera. 4.2 Ustawienia WAN Połączenie Wirtualne (PPPoE) 16

22 Tryb (Mode): Wyświetla aktualny tryb połączenia. Konto Dostępu (Access Account): Wprowadzić konto otrzymane przez usługodawcę internetowego. Hasło Dostępu: Wprowadzić hasło otrzymane od usługodawcy internetowego. MTU: Jest to wielkość największego pakietu danych, który może być przesłany przez sieć. Wartością domyślną jest NIE modyfikować wartości jeżeli nie będzie takiej potrzeby, ale jeżeli określona strona internetowa lub program nie będzie mógł być otwarty, można zmienić wartość MTU na 1450, 1400, itp. Nazwa Usługi (Service Name): Nazwa połączenia dla aktualnego PPPOE; w razie potrzeby wprowadzić ją; jeżeli nie, zostawić puste pole. Nazwa AC (AC Name): Nazwa usługi; w razie potrzeby wprowadzić ją; jeżeli nie, zostawić puste pole. Połącz Automatycznie (Connect Automatically): Automatyczne łączenie z Internetem po resetowaniu systemu lub błędzie połączenia. Połącz na Żądanie (Connect on Demand): Połącz z Internetem po określonym czasie (Maks. Czas Jałowy). Wartość zero oznacza ciągłe połączenie z Internetem. W innym wypadku, wprowadzić ilość minut jakie mają upłynąć przed odłączeniem od Internetu. Połącz Ręcznie (Connect Manually): Ręczne łączenie z Internetem. Połącz o Określonej Porze (Connect on Fixed Time): Połączenie z Internetem 17

23 w momencie określonym przez użytkownika. UWAGA: Funkcja Połącz o Określonej Porze realizowana jest jedynie wtedy, gdy użytkownik ustawił aktualny czas w opcji Ustawienia Czasu (Time Settings) w Narzędziach Systemowych (System Tools). Stałe IP Usługodawca internetowy podaje użytkownikowi numer stałego IP. Należy wybrać numer stałego IP i wprowadzić wybrany numer, maskę podsieci, bramkę, serwer i alternatywny serwer DNS podany przez usługodawcę internetowego lub administratora sieci. Tryb (Mode): Pokazuje aktualny tryb połączenia. Adres IP (IP address): Wprowadzić adres WAN IP podany przez usługodawcę internetowego. W przypadku niepewności, poradzić się usługodawcy. Maska Podsieci (Subnet mask): Wprowadzić Maskę Podsieci WAN podaną przez usługodawcę internetowego. Na ogół jest to Bramka (Gateway): Wprowadzić Bramkę podaną przez usługodawcę internetowego. W przypadku niepewności, poradzić się usługodawcy. Serwer DNS (DNS Server): Wprowadzić serwer DNS podany przez usługodawcę. Alternatywny serwer DNS (Alternate DNS Server): Wprowadzić drugi, alternatywny adres DNS, jeżeli podany został przez usługodawcę internetowego. 18

24 Dynamiczne IP (Przez DHCP) Tryb dynamicznego IP oznacza, że za każdym razem kiedy użytkownik wejdzie do Internetu, będzie miał inny adres IP. W trybie tym nie będą potrzebne żadne inne parametry. Nie ma potrzeby wprowadzania żadnych parametrów w tym trybie. W celu zakończenia ustawień, kliknąć Ok. PPTP Tryb (Mode): Pokazuje aktualny tryb połączenia. Adres serwera IP (PPTP server address): Adres IP lub nazwa domeny serwera docelowego. Wykorzystywany do określenia adresu docelowego potrzebnego do połączenia PPTP. Nazwa Użytkownika/Hasło (Username/Password): Używane do identyfikacji przy łączeniu się z serwerem PPTP. Tryb Adresu (Address mode): Ustawić tryb adresu IP routera. Do wyboru jest 19

25 tryb Dynamiczny lub Statyczny. Jeżeli użytkownik nie otrzyma adresu IP od usługodawcy internetowego, powinien wybrać tryb Dynamiczny. Adres IP (IP address): Wprowadzić adres IP otrzymany od usługodawcy internetowego. W przypadku niepewności, poradzić się usługodawcy. Maska Podsieci (Subnet mask): Wprowadzić Maskę Podsieci WAN podaną przez usługodawcę internetowego. Na ogół jest to Bramka (Gateway): Wprowadzić Bramkę podaną przez usługodawcę internetowego. W przypadku niepewności, poradzić się usługodawcy. Wszystkie powyższe parametry podaje usługodawca internetowy. L2TP Tryb (Mode): Pokazuje aktualny tryb połączenia. Adres serwera L2TP (L2TP server address): Adres IP lub nazwa domeny serwera docelowego. Wykorzystywany do określenia adresu docelowego potrzebnego do połączenia L2TP. Nazwa Użytkownika/Hasło (Username/Password): Używane do identyfikacji przy łączeniu się z serwerem L2TP. Tryb Adresu (Address mode): Ustawić tryb adresu IP routera. Do wyboru jest tryb Dynamiczny lub Statyczny. Jeżeli użytkownik nie otrzyma adresu IP od usługodawcy internetowego, powinien wybrać tryb Dynamiczny. Adres IP (IP address): Wprowadzić adres IP otrzymany od usługodawcy internetowego. W przypadku niepewności, poradzić się usługodawcy. Maska Podsieci (Subnet mask): Wprowadzić Maskę Podsieci WAN podaną przez usługodawcę internetowego. Na ogół jest to

26 Bramka (Gateway): Wprowadzić Bramkę podaną przez usługodawcę internetowego. W przypadku niepewności, poradzić się usługodawcy. Wszystkie powyższe parametry podaje usługodawca internetowy. 4.3 Ustawienia LAN Kliknąć Ustawienia Zaawansowane (Advanced settings) Ustawienia LAN (LAN settings) w celu wyświetlenia następującego ekranu. Adres LAN MAC (LAN MAC address): Niezmienny adres LAN MAC Routera. Adres IP (IP address): Adres IP sieci LAN Routera (nie adres IP komputera). Domyślnie jest to ; w razie potrzeby, można go zmienić. Maska Podsieci (Subnet mask): Wprowadzić Maskę Podsieci WAN podaną przez usługodawcę internetowego. Na ogół jest to UWAGA: Po zmianie adresu IP należy go zapamiętać i wykorzystać przy następnym logowaniu do narzędzi sieciowych. 4.4 Ustawienia DNS DNS jest to System Nazw Domen (lub Usługa). 21

27 Ustawianie DNS (DNS setting): Wybrać aby włączyć serwer DNS. Pierwszy adres DNS (Primary DNS address): Wprowadzić adres otrzymany od usługodawcy internetowego. Alternatywny adres DNS (Alternate DNS address): Wprowadzić drugi, alternatywny adres DNS otrzymany od usługodawcy internetowego. UWAGA: Po zakończeniu ustawień, zrestartować urządzenie i uaktywnić zmodyfikowane ustawienia. 4.5 Typu Nośnika WAN Bezprzewodowa i przewodowa sieć WAN. UWAGA: Funkcja ta ma zastosowanie tylko do niektórych produktów. Przewodowa sieć WAN (Wired WAN): W tym trybie, przewody są połączone 22

28 bezpośrednio z portem WAN. Tryb przewodowy jest trybem domyślnym. Bezprzewodowa sieć WAN (Wireless WAN): Włączyć ten tryb w przypadku, gdy usługodawca internetowy świadczy usługi Internetu bezprzewodowego lub w przypadku wzmocnienia sygnałów bezprzewodowych. SSID: SSID (Identyfikator Zestawu Usług) jest identyfikatorem urządzenia bezprzewodowego. Do sieci usługodawcy internetowego dostęp uzyskać można poprzez prawidłowe wpisanie SSID, a dokładniej, SSID urządzenia bezprzewodowego od usługodawcy internetowego. MAC: Aby połączyć urządzenie bezprzewodowe od usługodawcy internetowego, należy znać adres MAC. Po kliknięciu przycisku Open scan, router automatycznie wyszuka adres MAC urządzenia bezprzewodowego lub nadrzędnego urządzenia bezprzewodowego. Kanał (Channel): Kanał komunikacyjny urządzenia bezprzewodowego. Należy wybrać ten sam kanał, co w przypadku urządzenia bezprzewodowego usługodawcy internetowego. Można go także wyszukać poprzez kliknięcie przycisku Open scan. Tryb Zabezpieczenia (Security mode): Jeżeli urządzenie bezprzewodowe usługodawcy internetowego jest zabezpieczone, urządzenie dostępu powinno znajdować się w tym samym trybie zabezpieczenia, kodowania i mieć ten sam klucz co wspomniane urządzenie bezprzewodowe. Na przykład: Jeżeli identyfikator urządzenia od usługodawcy internetowego SSID brzmi bezprzewodowy, w odpowiednie pola wpisać SSID, adres MAC bezprzewodowego oraz kanał. Jeżeli urządzenie usługodawcy internetowego jest zabezpieczone, ustawić typ kodowania routera na taki sam jak w przypadku urządzeń dostawcy. Można też kliknąć przycisk Open scan aby router automatycznie wypełnił pola SSID, Kanał i adres MAC urządzenia bezprzewodowego. Po zapisaniu ustawień, wrócić do ekranu Ustawień WAN w celu wyboru odpowiedniego rodzaju połączenia WAN i zakończenia ustawień (Na przykład, jeżeli typem połączenia urządzenia bezprzewodowego jest dynamiczne IP, wybrać DHCP). 4.6 Kontrola Szerokości Pasma Kontrola szerokości pasma wykorzystywana jest do ograniczenia ruchu komputerów w sieci LAN przy uzyskiwaniu dostępu do Internetu. Funkcja może kontrolować jednocześnie ruch maksymalnie 254 komputerów. Dodatkowo, funkcja obsługuje konfigurację zakresu adresów IP. 23

29 Włącz Kontrolę Szerokości Pasma (Enable Bandwidth Control): Aby włączyć lub wyłączyć kontrolę szerokości pasma wewnętrznego IP. Domyślnie jest ona wyłączona. Adres IP (IP Address): Zakres adresów IP hostów, których ruch jest kontrolowany. Może to być pojedynczy adres IP lub zakres adresów IP. Prześlij/Ściągnij (Upload/Download): Funkcja do określenia czy adres IP ma być przesłany czy ściągnięty. Zakres Szerokości Pasma (Bandwidth Range): Maksymalny i minimalny ruch przesyłania/ściągania danych hostów w określonym zakresie IP. Jednostką jest Kbit/s. Nie może zostać przekroczony zakres ograniczający szerokości pasma WAN. Włącz (Enable): Funkcja umożliwiająca włączenie aktualnie edytowanej zasady. W innym wypadku, zasada nie zostanie wprowadzona. Dodaj do listy (Add to list): Po edycji zasady, kliknąć dodaj do listy (add to list) w celu dodania zasady do listy zasad. Weźmy za przykład szerokość pasma 2Mbps. Teoretycznie, największą prędkością ściągania dla szerokości pasma 2Mbps to 2Mbps=256Kbitów/s, a największa prędkość przesyłania to 512kbps=54Kbitów/s. Przykład 1 Jeżeli użytkownik zechce ustawić prędkość ściągania w komputerze o adresie IP na 80-90KBitów/s, natomiast prędkość przesyłania na 10-15Kbitów/s, należy najpierw dodać zasadę przesyłania jak pokazano na rysunku poniżej: 24

30 1. Wprowadzić w pole adresu IP 2. W polu Prześlij/Ściągnij (Upload/Download), wybrać opcję Upload 3. W polu zakresu szerokości pasma wprowadzić Wybrać Włącz (Enable) 5. Kliknąć Dodaj do Listy (Add to list) 6. Kliknąć Ok w celu zakończenia ustawień. Następnie, dodać zasadę ściągania jak pokazano na poniższym rysunku. Metoda ustawień jest taka sama jak powyżej. Przykład 2 Ustawić prędkość ściągania dla wszystkich komputerów w zakresie na KBitów/s, a prędkość przesyłania na 20-30KBitów/s, jak pokazano na poniższym rysunku. 25

31 Metoda ustawień jest taka sama jak w Przykładzie 1. 26

32 4.7 Statystyki Ruchu Statystyki ruchu wykorzystywane są do wyświetlania szerokości pasma wykorzystywanego przez komputer w sieci LAN. Włącz statystyki ruchu (Enable Traffic statistics): Funkcja wykorzystywana do obliczania ruchu wykorzystywanego przez komputery w sieci LAN. Można ją włączyć w celu obliczenia ruchu dla danego użytkownika. Zazwyczaj jest ona wyłączona w celu zwiększenia wydajności przetwarzania pakietu danych przez router. Domyślnie, funkcja jest wyłączona. Kiedy funkcja jest włączona, strona będzie odświeżana automatycznie co pięć minut, a w międzyczasie odświeżana będzie wartość ruchu dla każdego komputera. Adres IP (IP address): Adres IP komputera, dla którego obliczany jest ruch. Prędkość Przesyłu (Uplink rate): prędkość przesyłu danych na sekundę; jednostką są Kbity/s. Prędkość Odbioru (Downlink rate):.prędkość odbioru danych na sekundę; jednostką są Kbity/s. Wysłany komunikat (Sent message): ilość przeliczonych pakietów danych komputera przesłanych przez router. Wysłane Bity (Sent Bytes): ilość przeliczonych statystyk komputera przesłanych przez router. Odebrany komunikat (Received message): ilość obliczonych pakietów danych komputera pobieranych przez router. Odebrane Bity (Received Bytes): ilość przeliczonych statystyk komputera odebranych przez router. 27

33 Rozdział 5 Ustawienia WLAN 5.1 Podstawowe Ustawienia Sieci Bezprzewodowej Włącz funkcje bezprzewodową (Enable wireless function): Zaznaczyć opcję w celu włączenia funkcji bezprzewodowych routera; odznaczyć w celu wyłączenia funkcji bezprzewodowych. Tryb pracy bezprzewodowej (Wireless working mode): Router posiada dwie opcje trybu pracy: Bezprzewodowy Punkt Dostępu (AP) oraz Mostek Sieciowy (WDS). Bezprzewodowy Punkt Dostępu (AP) Tryb Sieciowy (Network Mode): Wybrać jeden tryb z menu rozwijanego. tryb 11b : Wybrać w przypadku gdy w sieci są tylko klienci Bezprzewodowi-B. tryb 11g : Wybrać w przypadku gdy w sieci są tylko klienci Bezprzewodowi-G. tryb mieszany 11b/g: Wybrać w przypadku gdy w sieci są tylko klienci Bezprzewodowi-B i klienci Bezprzewodowi-G. tryb mieszany 11b/g/n: Wybrać w przypadku gdy w sieci są tylko klienci Bezprzewodowi-B, G i F SSID: Jest to unikalna nazwa sieci bezprzewodowej, którą można modyfikować. Wprowadzić należy SSID. Nadawanie (Broadcast (SSID)): Wybrać Włącz (Enable) w celu umożliwienia 28

34 skanowania SSID routera przez urządzenia bezprzewodowe. Domyślnie funkcja jest włączona. W przypadku, gdy jest wyłączona, urządzenia bezprzewodowe muszą znać SSID w celu komunikacji. Kanał (Channel): Kanał wykorzystywany aktualnie przez Router. Wybrać kanał efektywny sieci bezprzewodowej (od 1 do 13/Auto). Aktywne WMM (WMM Capable): Włączyć funkcje w celu zwiększenia efektywności bezprzewodowej transmisji multimediów (takich jak wideo lub gry online). Zaleca się włączenie tej opcji w przypadku, gdy użytkownik nie jest zaznajomiony z WMM. Aktywne APSD (APSD Capable): Funkcja wykorzystywana do uzyskania ekonomiki mocy. Domyślnie jest wyłączona. Szerokość pasma kanału (Channel bandwidth): Wybrać odpowiednią szerokość pasma kanału w celu zwiększenia efektywności bezprzewodowej. Wybrać 20.40M w przypadku, gdy sieć posiada klientów 11b/g lub 11 n. Wybrać 20M, w przypadku, gdy sieć ma klientów innych niż 11n. Wybrać 20/40M w przypadku gdy sieć jest w trybie 11n. Kanał Rozszerzający (Extension Channel): Funkcja potwierdzająca zakres częstotliwości sieci w trybie 11n. UWAGA: Niektóre produkty mogą mieć opcję pierwotnego i wtórnego SSID, jak pokazano poniżej. SSID pierwotne jest obowiązkowe, wtórne jest opcjonalne. 29

35 Ustawienia Mostka Sieciowego (Network Bridge (WDS) Settings) WDS (System Dystrybucji Bezprzewodowej) używany jest do rozszerzenia zasięgu bezprzewodowego. Adres AP MAC (AP MAC address): Wpisać adres MAC innego (przeciwnego) routera bezprzewodowego, który ma być podłączony. Przykład: Przykład na mostkowanie dwóch routerów W316R. 1. Jeżeli użytkownik zna adres MAC routera łączącego, powinien wprowadzić go w pole adresu AP MAC i kliknąć Ok.. 30

36 2. Można także wyszukać sygnał routera bezprzewodowego poprzez skanowanie. a) Kliknąć opcję Open scan i kliknąć zeskanowany sygnał, a następnie przycisk Ok w oknie dialogowym. Odpowiedni adres MAC zostanie automatycznie wprowadzony w pole AP MAC. b) Po dodaniu adresu MAC, kliknąć Ok. 31

37 Po zakończeniu powyższej procedury, ustawić drugi router W316R w identyczny sposób. UWAGA: Funkcja WDS wymaga, aby obsługiwały ją obydwa routery. SSID, metoda kodowania kanału oraz hasło są takie same jak w przypadku routera łączącego. 5.2 Ustawienia Zabezpieczeń Bezprzewodowych Za pomocą funkcji zabezpieczeń bezprzewodowych, można zabezpieczyć innych przed podłączeniem do danej sieci bezprzewodowej i wykorzystaniem zasobów sieciowych bez zgody użytkownika. Umożliwia też zablokowanie innych użytkowników przed włamaniem do sieci bezprzewodowej Ustawienia WPS WPS (Ustawienie Zabezpieczonego Dostępu Wi-Fi) umożliwia szybkie i łatwe ustanowienia bezpiecznego połączenia pomiędzy klientami a routerem. Użytkownik powinien wprowadzić tylko kod PIN lub wcisnąć przycisk WPS na tylnym panelu routera w celu przeprowadzenia konfiguracji bez potrzeby ręcznego wyboru metody kodowania lub ustawić klucz. 32

38 Ustawienia WPS (WPS settings): Włączanie lub wyłączanie funkcji WPS. Domyślnie funkcja jest włączona. Tryb WPS (WPS mode): Umożliwia dwie opcje: PBC (Konfiguracja Przycisku) i kod PIN. PBC: Wybrać PBC i kliknąć Ok, lub nacisnąć przycisk WPS na tylnym panelu urządzenia i przytrzymać przez około jedną sekundę. W tym czasie (migająca dioda WPS), można aktywować bezprzewodowego klienta w celu wdrożenia negocjacji WPS/PBC. Po zakończeniu połączenia WPS, wskaźnik LED świecić się będzie w sposób ciągły. Aby dodać większą ilość klientów, powtórzyć powyższe kroki.) PIN: Jeżeli ta funkcja zostanie włączona, użytkownik powinien wprowadzić kod PIN klienta bezprzewodowego w odpowiednim polu i ten sam kod zastosować w przypadku klienta WPS. Zeruj OOB (Reset OOB): Po naciśnięciu tego przycisku, klient będzie w stanie jałowym, natomiast wskaźnik WPS wyłączy się. AP nie odpowie na żądanie połączenia ze strony klienta WPS i ustawi tryb zabezpieczenia jako wyłączony. UWAGA: Wykorzystanie funkcji WPS wymaga tego, aby adapter bezprzewodowy ją obsługiwał. 33

39 5.2.2 WPA- PSK WPA gwarantuje zabezpieczenie danych użytkowników WLAN i dostęp jedynie uwierzytelnionym użytkownikom do sieci WLAN. Algorytmy WPA (WPA Algorithms): Funkcja obsługująca TKIP [Protokół Zabezpieczający Warstwę Łącza Danych] lub AES [Standard Kodowania Zaawansowanego] Klucz (Key): Wprowadzić hasło składające się z 8-63 znaków w kodzie ASCII. Okres Odnawiania Klucza (Key Renewal Interval): Ustawić okres odnawiania klucza, który informuje urządzenie o tym jak często powinno ono zmieniać klucze dynamiczne WPA2- PSK WPA2 (Dostęp Zabezpieczony Wi-Fi wersja 2) umożliwia lepsze zabezpieczenie niż w przypadku WPA (Dostęp Zabezpieczony Wi-Fi). 34

40 Algorytmy WPA (WPA Algorithms): Funkcja obsługująca TKIP [Protokół Zabezpieczający Warstwę Łącza Danych] lub AES [Standard Kodowania Zaawansowanego] Klucz (Key): Wprowadzić hasło składające się z 8-63 znaków w kodzie ASCII. Okres Odnawiania Klucza (Key Renewal Interval): Ustawić okres odnawiania klucza, który informuje urządzenie o tym jak często powinno ono zmieniać klucze dynamiczne. 5.3 Bezprzewodowa Kontrola Dostępu Bezprzewodowa kontrola dostępu opiera się na adresie MAC w celu zezwolenia lub zabronienia dostępu określonym klientom do sieci bezprzewodowej. 35