Przewodnik użytkownika Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11 N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik użytkownika Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11 N"

Transkrypt

1 Przewodnik użytkownika 1 Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11 N

2 Oświadczenie o Prawach Autorskich jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Inne wymienione tu znaki towarowe i nazwy firmowe są znakami lub nazwami będącymi własnością firmy. Prawa autorskie do całego produktu są zintegrowane, łącznie z akcesoriami i oprogramowaniem i są własnością Shenzhen Tenda Technology Co. Zabronione jest kopiowanie, plagiatowanie, podrabianie i tłumaczenie niniejszego tekstu na inne języki bez pozwolenia Shenzhen Tenda Technology Co. Wszystkie fotografie i specyfikacje produktu zawarte w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie do celów informacyjnych, ponieważ oprogramowanie i sprzęt podlegają aktualizacjom. Tenda nie ma obowiązku informowania o takich aktualizacjach z wyprzedzeniem. Więcej informacji dotyczących naszych produktów znaleźć można na naszej stronie internetowej 2

3 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 OPIS PRODUKTU ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA OPIS WSKAŹNIKÓW LED I PORTÓW... 2 ROZDZIAŁ 2 INSTALACJA PRODUKTU U... 4 ROZDZIAŁ 3 JAK SKONFIGUROWAĆ DOSTĘP DO INTERNETU JAK DOKONAĆ KONFIGURACJI SIECI LOGOWANIE DO ROUTERA SZYBKI DOSTĘP DO INTERNETU SZYBKIE KODOWANIE ROZDZIAŁ 4 USTAWIENIA ZAAWANSOWANE STAN SYSTEMU USTAWIENIA WAN USTAWIENIA LAN USTAWIENIA DNS TYPU NOŚNIKA WAN KONTROLA SZEROKOŚCI PASMA STATYSTYKI RUCHU ROZDZIAŁ 5 USTAWIENIA WLAN PODSTAWOWE USTAWIENIA SIECI BEZPRZEWODOWEJ USTAWIENIA ZABEZPIECZEŃ BEZPRZEWODOWYCH USTAWIENIA WPS WPA- PSK WPA2- PSK

4 5.3 BEZPRZEWODOWA KONTROLA DOSTĘPU STAN POŁĄCZENIA ROZDZIAŁ 6 SERWER DHCP SERWER DHCP LISTA KLIENTÓW DHCP ROZDZIAŁ 7 SERWER WIRTUALNY ZAKRES PRZEKAZYWANIA PORTÓW USTAWIENIA DMZ USTAWIENIA UPNP ROZDZIAŁ 8 USTAWIENIA ZABEZPIECZEŃ USTAWIENIA FILTRU KLIENTÓW FILTR ADRESÓW MAC USTAWIENIA FILTRU URL ZDALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ ROZDZIAŁ 9 USTAWIENIA TRASOWANIA TABELA TRASOWANIA TRASOWANIE STATYCZNE ROZDZIAŁ 10 NARZĘDZIA SYSTEMOWE USTAWIENIA CZASU DDNS KOPIA ZAPASOWA/ODTWORZENIE PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH AKTUALIZACJA RESTART ROUTERA ZMIANA HASŁA LOG SYSTEMOWY

5 10.9 WYLOGOWANIE ZAŁĄCZNIK 1 GLOSARIUSZ ZAŁĄCZNIK 2 CECHY PRODUKTU ZAŁĄCZNIK 3 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA ZAŁĄCZNIK 4 CZYSZCZENIE KONFIGURACJI BEZPRZEWODOWEJ ZAŁĄCZNIK 5 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW

6 Rozdział 1 Opis Produktu Dziękujemy za zakup Bezprzewodowego Routera Szerokopasmowego Tenda Wireless N Broadband! Router jest łatwy w użyciu i posiada prosty interfejs umożliwiający użytkownikowi łatwą konfigurację. Opiera się na najnowszym standardzie IEEE802.11n oraz jest kompatybilny z urządzeniami standardów IEEE802.11b/g. Bezprzewodowy router Tenda, w skład którego wchodzi router, bezprzewodowe AP, przełącznik z czterema portami oraz firewall, posiada funkcję monitoringu online i obsługuje filtr URL i MAC. Za pomocą funkcji WDS, może powtarzać i wzmacniać sygnały bezprzewodowe w celu zwiększenia zasięgu sieci. Router obsługuje UPnP i WMM co zwiększa jakość dźwięku i obrazu. Funkcja QoS zapewnia wydajną dystrybucję prędkości pobierania pomiędzy klientami. Doskonała kompatybilność routera umożliwia przekraczanie granic dostępu w niektórych obszarach, co sprawia, że wiele komputerów może dzielić się dostępem do Internetu. Dodatkowo, router obsługuje funkcję WISP korzystania z hot-spotów bezprzewodowych gwarantowanych przez usługodawcę internetowego (funkcja ta odnosi się tylko do niektórych produktów). 1.1 Zawartość Opakowania Otworzyć opakowanie i sprawdzić następujące elementy: Jeden Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy Jeden Przewodnik Szybkiej Instalacji Jeden Zasilacz Jedna płyta CD-ROM W przypadku braku lub uszkodzenia któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów, prosimy o kontakt z dystrybutorem Tenda w celu wymiany towaru. 1

7 1.2 Opis Wskaźników LED i Portów Na panelu routera umieszczone są następujące wskaźniki LED: Opis wskaźników LED na panelu przednim LED Status Opis Stanu Zasilanie Zawsze Włączony Urządzenie w trakcie zasilania SYS Miganie Układ pracuje prawidłowo Port WAN połączony z Zawsze Włączony WAN urządzeniem Ethernet Miganie Wysyłanie i odbieranie pakietów Miganie Transmisja pakietów w toku WLAN Włączony Aktywna funkcja bezprzewodowa LAN 1/2/3/4 WPS Miganie Zawsze Włączony Miganie Transmisja pakietów w toku Port LAN połączony z urządzeniem Ethernet Terminal WLAN łączy się za pomocą WPS 2

8 Opis portów na panelu tylnym (W316R jako przykład) Opis portów na panelu tylnym Port/Przycisk WAN LAN (1/2/3/4) RESET/WPS POWER Opis Może być podłączony do urządzeń Ethernet, takich jak Modem, Przełącznik, Router, etc. Najczęściej podłączany jest do tego portu MODEM DSL, MODEM Przewodowy lub przewód sieciowy usługodawcy internetowego do łączenia się z Internetem. Mogą być podłączone do przełącznika Ethernet, routera Ethernet lub karty NIC. Najczęściej używane są do podłączania komputerów, switchy Ethernet, itp. Przycisnąć ten przycisk i przytrzymać przez 7 sekund. Wszystkie ustawienia zostaną wyzerowane i przywrócone będą ustawienia domyślne routera. Po przytrzymaniu przycisku przez 1 sekundę, włączona zostanie funkcja WPS. Dioda WPS będzie migać w trakcie komunikacji w tym trybie. Wejście do podłączenia zasilacza mocy. Należy używać standardowego zasilacza dołączonego do urządzenia. 3

9 Rozdział 2 Instalacja Produktu W niniejszym przewodniku użytkownika, w celu wyjaśnienia poszczególnych kroków instalacji, jako przykład zastosowano router W316R. Kroki te są bardzo podobne w przypadku innych produktów. 1. Używać tylko zasilacza dostarczonego razem z urządzeniem. (UWAGA: Użycie nieprawidłowego zasilacza może uszkodzić urządzenie.) gniazdko elektryczne Zasilacz Sieciowy Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 2. Połączyć port LAN routera z komputerem za pomocą przewodu Ethernet, jak pokazano poniżej. gniazdko elektryczne Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy Zasilacz Sieciowy przewód 3. Podłączyć linię szerokopasmową od usługodawcy internetowego to portu WAN routera. 4

10 4. Włożyć dołączoną do routera płytę do napędu CD komputera. Po automatycznym otwarciu się oprogramowania, dwukrotnie kliknąć myszką na ikonę Setup i postępować zgodnie z instrukcjami w celu zakończenia instalacji. Konfigurację przeprowadzić też można z sieciowego interfejsu narzędziowego użytkownika. 5

11 Rozdział 3 Jak skonfigurować dostęp do Internetu 3.1 Jak Dokonać Konfiguracji Sieci Konfiguracja sieci pod Windows XP 1. Prawym przyciskiem myszy kliknąć Moje Miejsca Sieciowe (My Network Places) na pulpicie komputera i wybrać Właściwości (Properties). 2. Prawym przyciskiem myszy kliknąć Połączenie Sieci Lokalnej (Local Area Connection) i wybrać Właściwości (Properties). 3. Wybrać Protokół Internetowy (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP)) i kliknąć Właściwości (Properties). 6

12 4. Wybrać Pozyskaj adres IP automatycznie (Obtain an IP address automatically) i Pozyskaj serwer DNS automatycznie (Obtain DNS server address automatically). Kliknąć OK, aby zapisać konfiguracje. Można też wybrać opcję Użyj następującego adresu IP (Use the following IP address) i wprowadzić adres IP, maskę podsieci oraz bramkę domyślną w sposób następujący: Adres IP (IP Address): XXX: (XXX jest liczbą od 2~254) Maska Podsieci (Subnet Mask): Bramka (Gateway):

13 Serwer DNS (DNS Server): Użytkownik powinien wprowadzić nazwę serwera DNS otrzymany od usługodawcy internetowego. W innym wypadku, wprowadzić należy Kliknąć OK. aby zapisać konfiguracje. Konfiguracja Sieci pod Windows 7 1. Kliknąć ikonę sieci w prawym dolnym rogu pulpitu komputera, a następnie kliknąć Otwórz Centrum Sieciowe (Open Network and Sharing Center). 2. Kliknąć Zmień ustawienia adaptera (Change adapter settings) po lewej stronie okna. 8

14 3. Prawym przyciskiem myszy kliknąć Połączenie Sieci Lokalnej (Local Area Connection) i wybrać Właściwości (Properties). 4. Dwukrotnie kliknąć Protokół Internetowy Wersji 4(TCP/IPv4) (Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)). 9

15 5. Wybrać Pozyskaj adres IP automatycznie (Obtain an IP address automatically) i Pozyskaj serwer DNS automatycznie (Obtain DNS server address automatically). Kliknąć OK aby zapisać konfiguracje. Można też wybrać opcję Użyj następującego adresu IP (Use the following IP address) i wprowadzić adres IP, maskę podsieci oraz bramkę domyślną w sposób następujący: 10

16 Adres IP (IP Address): XXX: (XXX jest liczbą od 2~254) Maska Podsieci (Subnet Mask): Bramka (Gateway): Serwer DNS (DNS Server): Użytkownik powinien wprowadzić nazwę serwera DNS otrzymany od usługodawcy internetowego. W innym wypadku, wprowadzić należy Kliknąć OK. aby zapisać konfiguracje. 3.2 Logowanie do Routera 1. Nacisnąć Enter. Aby wejść do Sieciowego Interfejsu Narzędziowego Użytkownika, włączyć przeglądarkę, np.: Internet Explorer lub Firefox i wprowadzić adres 2. System automatycznie wybierze odpowiedni język zgodnie z językiem Wyszukiwarki. Na przykład, jeżeli językiem wyszukiwarki jest francuski, język sieciowy routera wyświetlony zostanie jako francuski. 11

17 3. Jeżeli językiem wyszukiwarki jest angielski, lub inny oprócz 9 języków (arabski, francuski, niemiecki, włoski, polski, portugalski, rosyjski, hiszpański, turecki), to język sieciowy routera ustawiony zostanie na angielski. 3.3 Szybki Dostęp do Internetu Narzędzia sieciowe routera zapewniają dwie metody dostępu do Internetu: ADSL i DHCP. W przypadku gdy użytkownik wybierze metodę ADSL, jedyne co będzie musiał zrobić to wprowadzić hasło dostępu oraz hasło sieci bezprzewodowej, a następnie kliknąć Ok. w celu zakończenia ustawień. 12

18 W przypadku wybrania DHCP, wprowadzić należy jedynie hasło sieci bezprzewodowej i kliknąć Ok w celu zakończenia ustawień. Domyślna metodą dostępu jest ADSL i konto oraz hasło dostępu są identyczne jak konto i hasło ADSL, które otrzymać można od usługodawcy Internetu szerokopasmowego. Informacje dotyczące innych metod dostępu, odnieść się do ustawień WAN w rozdziale 4. Hasło sieci bezprzewodowej składać się może z 8 znaków. Hasło domyślne to , które można w razie potrzeby zmodyfikować. 3.4 Szybkie Kodowanie Router obsługiwany jest przez dwa ekrany ustawień kodowania, jeden łatwy i prosty, a drugi zaawansowany (Informacje dotyczące ustawień zaawansowanych znajdują się w rozdziale 5.2). Łatwy i prosty ekran: Zalogować się do narzędzi sieciowych routera. Pojawi się ekran kodowania routera. Domyślnie, zastosowany będzie tryb WPA-PSK i Algorytm AES. Domyślne hasło to 13

19 , jak pokazano poniżej. UWAGA: Hasło sieci bezprzewodowej może składać się z 8 znaków, a hasłem domyślnym jest , które można w razie potrzeby modyfikować. 14

20 Rozdział 4 Ustawienia Zaawansowane 4.1 Stan Systemu Ekran stanu systemu umożliwia wyświetlenie stan portu WAN routera oraz stan systemu. Stan Połączenia (Connection status): Wyświetla stan połączenia WAN routera. Wyłączony (Disconnected): Wskazuje na to, że port WAN routera nie został połączony z przewodem sieciowym. W Trakcie Łączenia (Connecting): Wskazuje na to, że port WAN routera pobiera adres IP. Połączony (Connected): Wskazuje na to, że Router jest pomyślnie połączony z usługodawcą internetowym. WAN IP: adres IP pozyskany od usługodawcy internetowego. Maska Podsieci (Subnet mask): Pozyskany od usługodawcy internetowego. Bramka (Gateway): Pozyskany od usługodawcy internetowego. Serwer DNS (DNS Server): Pozyskany od usługodawcy internetowego. Alternatywny Serwer DNS (Alternate DNS Server): Pozyskany od usługodawcy internetowego. Rodzaj Połączenia (Connection type): Wyświetla aktualną metodę dostępu. 15

21 Adres LAN MAC (LAN MAC address) : Wyświetla adres LAN MAC Routera. Adres WAN MAC (WAN MAC address) : Wyświetla adres WAN MAC Routera. Czas Systemowy (System time) : Wyświetla aktualny czas systemowy Połączony Klient (Connected client) : Wyświetla ilość połączonych klientów (normalnie wyświetla ilość klientów, których adres IP pozyskany został z serwera DHCP). Wersja Oprogramowania (Software version) : Wyświetla wersję oprogramowania Routera. Wersja Sprzętu (Hardware version) : Wyświetla wersję sprzętu Routera. 4.2 Ustawienia WAN Połączenie Wirtualne (PPPoE) 16

22 Tryb (Mode): Wyświetla aktualny tryb połączenia. Konto Dostępu (Access Account): Wprowadzić konto otrzymane przez usługodawcę internetowego. Hasło Dostępu: Wprowadzić hasło otrzymane od usługodawcy internetowego. MTU: Jest to wielkość największego pakietu danych, który może być przesłany przez sieć. Wartością domyślną jest NIE modyfikować wartości jeżeli nie będzie takiej potrzeby, ale jeżeli określona strona internetowa lub program nie będzie mógł być otwarty, można zmienić wartość MTU na 1450, 1400, itp. Nazwa Usługi (Service Name): Nazwa połączenia dla aktualnego PPPOE; w razie potrzeby wprowadzić ją; jeżeli nie, zostawić puste pole. Nazwa AC (AC Name): Nazwa usługi; w razie potrzeby wprowadzić ją; jeżeli nie, zostawić puste pole. Połącz Automatycznie (Connect Automatically): Automatyczne łączenie z Internetem po resetowaniu systemu lub błędzie połączenia. Połącz na Żądanie (Connect on Demand): Połącz z Internetem po określonym czasie (Maks. Czas Jałowy). Wartość zero oznacza ciągłe połączenie z Internetem. W innym wypadku, wprowadzić ilość minut jakie mają upłynąć przed odłączeniem od Internetu. Połącz Ręcznie (Connect Manually): Ręczne łączenie z Internetem. Połącz o Określonej Porze (Connect on Fixed Time): Połączenie z Internetem 17

23 w momencie określonym przez użytkownika. UWAGA: Funkcja Połącz o Określonej Porze realizowana jest jedynie wtedy, gdy użytkownik ustawił aktualny czas w opcji Ustawienia Czasu (Time Settings) w Narzędziach Systemowych (System Tools). Stałe IP Usługodawca internetowy podaje użytkownikowi numer stałego IP. Należy wybrać numer stałego IP i wprowadzić wybrany numer, maskę podsieci, bramkę, serwer i alternatywny serwer DNS podany przez usługodawcę internetowego lub administratora sieci. Tryb (Mode): Pokazuje aktualny tryb połączenia. Adres IP (IP address): Wprowadzić adres WAN IP podany przez usługodawcę internetowego. W przypadku niepewności, poradzić się usługodawcy. Maska Podsieci (Subnet mask): Wprowadzić Maskę Podsieci WAN podaną przez usługodawcę internetowego. Na ogół jest to Bramka (Gateway): Wprowadzić Bramkę podaną przez usługodawcę internetowego. W przypadku niepewności, poradzić się usługodawcy. Serwer DNS (DNS Server): Wprowadzić serwer DNS podany przez usługodawcę. Alternatywny serwer DNS (Alternate DNS Server): Wprowadzić drugi, alternatywny adres DNS, jeżeli podany został przez usługodawcę internetowego. 18

24 Dynamiczne IP (Przez DHCP) Tryb dynamicznego IP oznacza, że za każdym razem kiedy użytkownik wejdzie do Internetu, będzie miał inny adres IP. W trybie tym nie będą potrzebne żadne inne parametry. Nie ma potrzeby wprowadzania żadnych parametrów w tym trybie. W celu zakończenia ustawień, kliknąć Ok. PPTP Tryb (Mode): Pokazuje aktualny tryb połączenia. Adres serwera IP (PPTP server address): Adres IP lub nazwa domeny serwera docelowego. Wykorzystywany do określenia adresu docelowego potrzebnego do połączenia PPTP. Nazwa Użytkownika/Hasło (Username/Password): Używane do identyfikacji przy łączeniu się z serwerem PPTP. Tryb Adresu (Address mode): Ustawić tryb adresu IP routera. Do wyboru jest 19

25 tryb Dynamiczny lub Statyczny. Jeżeli użytkownik nie otrzyma adresu IP od usługodawcy internetowego, powinien wybrać tryb Dynamiczny. Adres IP (IP address): Wprowadzić adres IP otrzymany od usługodawcy internetowego. W przypadku niepewności, poradzić się usługodawcy. Maska Podsieci (Subnet mask): Wprowadzić Maskę Podsieci WAN podaną przez usługodawcę internetowego. Na ogół jest to Bramka (Gateway): Wprowadzić Bramkę podaną przez usługodawcę internetowego. W przypadku niepewności, poradzić się usługodawcy. Wszystkie powyższe parametry podaje usługodawca internetowy. L2TP Tryb (Mode): Pokazuje aktualny tryb połączenia. Adres serwera L2TP (L2TP server address): Adres IP lub nazwa domeny serwera docelowego. Wykorzystywany do określenia adresu docelowego potrzebnego do połączenia L2TP. Nazwa Użytkownika/Hasło (Username/Password): Używane do identyfikacji przy łączeniu się z serwerem L2TP. Tryb Adresu (Address mode): Ustawić tryb adresu IP routera. Do wyboru jest tryb Dynamiczny lub Statyczny. Jeżeli użytkownik nie otrzyma adresu IP od usługodawcy internetowego, powinien wybrać tryb Dynamiczny. Adres IP (IP address): Wprowadzić adres IP otrzymany od usługodawcy internetowego. W przypadku niepewności, poradzić się usługodawcy. Maska Podsieci (Subnet mask): Wprowadzić Maskę Podsieci WAN podaną przez usługodawcę internetowego. Na ogół jest to

26 Bramka (Gateway): Wprowadzić Bramkę podaną przez usługodawcę internetowego. W przypadku niepewności, poradzić się usługodawcy. Wszystkie powyższe parametry podaje usługodawca internetowy. 4.3 Ustawienia LAN Kliknąć Ustawienia Zaawansowane (Advanced settings) Ustawienia LAN (LAN settings) w celu wyświetlenia następującego ekranu. Adres LAN MAC (LAN MAC address): Niezmienny adres LAN MAC Routera. Adres IP (IP address): Adres IP sieci LAN Routera (nie adres IP komputera). Domyślnie jest to ; w razie potrzeby, można go zmienić. Maska Podsieci (Subnet mask): Wprowadzić Maskę Podsieci WAN podaną przez usługodawcę internetowego. Na ogół jest to UWAGA: Po zmianie adresu IP należy go zapamiętać i wykorzystać przy następnym logowaniu do narzędzi sieciowych. 4.4 Ustawienia DNS DNS jest to System Nazw Domen (lub Usługa). 21

27 Ustawianie DNS (DNS setting): Wybrać aby włączyć serwer DNS. Pierwszy adres DNS (Primary DNS address): Wprowadzić adres otrzymany od usługodawcy internetowego. Alternatywny adres DNS (Alternate DNS address): Wprowadzić drugi, alternatywny adres DNS otrzymany od usługodawcy internetowego. UWAGA: Po zakończeniu ustawień, zrestartować urządzenie i uaktywnić zmodyfikowane ustawienia. 4.5 Typu Nośnika WAN Bezprzewodowa i przewodowa sieć WAN. UWAGA: Funkcja ta ma zastosowanie tylko do niektórych produktów. Przewodowa sieć WAN (Wired WAN): W tym trybie, przewody są połączone 22

28 bezpośrednio z portem WAN. Tryb przewodowy jest trybem domyślnym. Bezprzewodowa sieć WAN (Wireless WAN): Włączyć ten tryb w przypadku, gdy usługodawca internetowy świadczy usługi Internetu bezprzewodowego lub w przypadku wzmocnienia sygnałów bezprzewodowych. SSID: SSID (Identyfikator Zestawu Usług) jest identyfikatorem urządzenia bezprzewodowego. Do sieci usługodawcy internetowego dostęp uzyskać można poprzez prawidłowe wpisanie SSID, a dokładniej, SSID urządzenia bezprzewodowego od usługodawcy internetowego. MAC: Aby połączyć urządzenie bezprzewodowe od usługodawcy internetowego, należy znać adres MAC. Po kliknięciu przycisku Open scan, router automatycznie wyszuka adres MAC urządzenia bezprzewodowego lub nadrzędnego urządzenia bezprzewodowego. Kanał (Channel): Kanał komunikacyjny urządzenia bezprzewodowego. Należy wybrać ten sam kanał, co w przypadku urządzenia bezprzewodowego usługodawcy internetowego. Można go także wyszukać poprzez kliknięcie przycisku Open scan. Tryb Zabezpieczenia (Security mode): Jeżeli urządzenie bezprzewodowe usługodawcy internetowego jest zabezpieczone, urządzenie dostępu powinno znajdować się w tym samym trybie zabezpieczenia, kodowania i mieć ten sam klucz co wspomniane urządzenie bezprzewodowe. Na przykład: Jeżeli identyfikator urządzenia od usługodawcy internetowego SSID brzmi bezprzewodowy, w odpowiednie pola wpisać SSID, adres MAC bezprzewodowego oraz kanał. Jeżeli urządzenie usługodawcy internetowego jest zabezpieczone, ustawić typ kodowania routera na taki sam jak w przypadku urządzeń dostawcy. Można też kliknąć przycisk Open scan aby router automatycznie wypełnił pola SSID, Kanał i adres MAC urządzenia bezprzewodowego. Po zapisaniu ustawień, wrócić do ekranu Ustawień WAN w celu wyboru odpowiedniego rodzaju połączenia WAN i zakończenia ustawień (Na przykład, jeżeli typem połączenia urządzenia bezprzewodowego jest dynamiczne IP, wybrać DHCP). 4.6 Kontrola Szerokości Pasma Kontrola szerokości pasma wykorzystywana jest do ograniczenia ruchu komputerów w sieci LAN przy uzyskiwaniu dostępu do Internetu. Funkcja może kontrolować jednocześnie ruch maksymalnie 254 komputerów. Dodatkowo, funkcja obsługuje konfigurację zakresu adresów IP. 23

29 Włącz Kontrolę Szerokości Pasma (Enable Bandwidth Control): Aby włączyć lub wyłączyć kontrolę szerokości pasma wewnętrznego IP. Domyślnie jest ona wyłączona. Adres IP (IP Address): Zakres adresów IP hostów, których ruch jest kontrolowany. Może to być pojedynczy adres IP lub zakres adresów IP. Prześlij/Ściągnij (Upload/Download): Funkcja do określenia czy adres IP ma być przesłany czy ściągnięty. Zakres Szerokości Pasma (Bandwidth Range): Maksymalny i minimalny ruch przesyłania/ściągania danych hostów w określonym zakresie IP. Jednostką jest Kbit/s. Nie może zostać przekroczony zakres ograniczający szerokości pasma WAN. Włącz (Enable): Funkcja umożliwiająca włączenie aktualnie edytowanej zasady. W innym wypadku, zasada nie zostanie wprowadzona. Dodaj do listy (Add to list): Po edycji zasady, kliknąć dodaj do listy (add to list) w celu dodania zasady do listy zasad. Weźmy za przykład szerokość pasma 2Mbps. Teoretycznie, największą prędkością ściągania dla szerokości pasma 2Mbps to 2Mbps=256Kbitów/s, a największa prędkość przesyłania to 512kbps=54Kbitów/s. Przykład 1 Jeżeli użytkownik zechce ustawić prędkość ściągania w komputerze o adresie IP na 80-90KBitów/s, natomiast prędkość przesyłania na 10-15Kbitów/s, należy najpierw dodać zasadę przesyłania jak pokazano na rysunku poniżej: 24

30 1. Wprowadzić w pole adresu IP 2. W polu Prześlij/Ściągnij (Upload/Download), wybrać opcję Upload 3. W polu zakresu szerokości pasma wprowadzić Wybrać Włącz (Enable) 5. Kliknąć Dodaj do Listy (Add to list) 6. Kliknąć Ok w celu zakończenia ustawień. Następnie, dodać zasadę ściągania jak pokazano na poniższym rysunku. Metoda ustawień jest taka sama jak powyżej. Przykład 2 Ustawić prędkość ściągania dla wszystkich komputerów w zakresie na KBitów/s, a prędkość przesyłania na 20-30KBitów/s, jak pokazano na poniższym rysunku. 25

31 Metoda ustawień jest taka sama jak w Przykładzie 1. 26

32 4.7 Statystyki Ruchu Statystyki ruchu wykorzystywane są do wyświetlania szerokości pasma wykorzystywanego przez komputer w sieci LAN. Włącz statystyki ruchu (Enable Traffic statistics): Funkcja wykorzystywana do obliczania ruchu wykorzystywanego przez komputery w sieci LAN. Można ją włączyć w celu obliczenia ruchu dla danego użytkownika. Zazwyczaj jest ona wyłączona w celu zwiększenia wydajności przetwarzania pakietu danych przez router. Domyślnie, funkcja jest wyłączona. Kiedy funkcja jest włączona, strona będzie odświeżana automatycznie co pięć minut, a w międzyczasie odświeżana będzie wartość ruchu dla każdego komputera. Adres IP (IP address): Adres IP komputera, dla którego obliczany jest ruch. Prędkość Przesyłu (Uplink rate): prędkość przesyłu danych na sekundę; jednostką są Kbity/s. Prędkość Odbioru (Downlink rate):.prędkość odbioru danych na sekundę; jednostką są Kbity/s. Wysłany komunikat (Sent message): ilość przeliczonych pakietów danych komputera przesłanych przez router. Wysłane Bity (Sent Bytes): ilość przeliczonych statystyk komputera przesłanych przez router. Odebrany komunikat (Received message): ilość obliczonych pakietów danych komputera pobieranych przez router. Odebrane Bity (Received Bytes): ilość przeliczonych statystyk komputera odebranych przez router. 27

33 Rozdział 5 Ustawienia WLAN 5.1 Podstawowe Ustawienia Sieci Bezprzewodowej Włącz funkcje bezprzewodową (Enable wireless function): Zaznaczyć opcję w celu włączenia funkcji bezprzewodowych routera; odznaczyć w celu wyłączenia funkcji bezprzewodowych. Tryb pracy bezprzewodowej (Wireless working mode): Router posiada dwie opcje trybu pracy: Bezprzewodowy Punkt Dostępu (AP) oraz Mostek Sieciowy (WDS). Bezprzewodowy Punkt Dostępu (AP) Tryb Sieciowy (Network Mode): Wybrać jeden tryb z menu rozwijanego. tryb 11b : Wybrać w przypadku gdy w sieci są tylko klienci Bezprzewodowi-B. tryb 11g : Wybrać w przypadku gdy w sieci są tylko klienci Bezprzewodowi-G. tryb mieszany 11b/g: Wybrać w przypadku gdy w sieci są tylko klienci Bezprzewodowi-B i klienci Bezprzewodowi-G. tryb mieszany 11b/g/n: Wybrać w przypadku gdy w sieci są tylko klienci Bezprzewodowi-B, G i F SSID: Jest to unikalna nazwa sieci bezprzewodowej, którą można modyfikować. Wprowadzić należy SSID. Nadawanie (Broadcast (SSID)): Wybrać Włącz (Enable) w celu umożliwienia 28

34 skanowania SSID routera przez urządzenia bezprzewodowe. Domyślnie funkcja jest włączona. W przypadku, gdy jest wyłączona, urządzenia bezprzewodowe muszą znać SSID w celu komunikacji. Kanał (Channel): Kanał wykorzystywany aktualnie przez Router. Wybrać kanał efektywny sieci bezprzewodowej (od 1 do 13/Auto). Aktywne WMM (WMM Capable): Włączyć funkcje w celu zwiększenia efektywności bezprzewodowej transmisji multimediów (takich jak wideo lub gry online). Zaleca się włączenie tej opcji w przypadku, gdy użytkownik nie jest zaznajomiony z WMM. Aktywne APSD (APSD Capable): Funkcja wykorzystywana do uzyskania ekonomiki mocy. Domyślnie jest wyłączona. Szerokość pasma kanału (Channel bandwidth): Wybrać odpowiednią szerokość pasma kanału w celu zwiększenia efektywności bezprzewodowej. Wybrać 20.40M w przypadku, gdy sieć posiada klientów 11b/g lub 11 n. Wybrać 20M, w przypadku, gdy sieć ma klientów innych niż 11n. Wybrać 20/40M w przypadku gdy sieć jest w trybie 11n. Kanał Rozszerzający (Extension Channel): Funkcja potwierdzająca zakres częstotliwości sieci w trybie 11n. UWAGA: Niektóre produkty mogą mieć opcję pierwotnego i wtórnego SSID, jak pokazano poniżej. SSID pierwotne jest obowiązkowe, wtórne jest opcjonalne. 29

35 Ustawienia Mostka Sieciowego (Network Bridge (WDS) Settings) WDS (System Dystrybucji Bezprzewodowej) używany jest do rozszerzenia zasięgu bezprzewodowego. Adres AP MAC (AP MAC address): Wpisać adres MAC innego (przeciwnego) routera bezprzewodowego, który ma być podłączony. Przykład: Przykład na mostkowanie dwóch routerów W316R. 1. Jeżeli użytkownik zna adres MAC routera łączącego, powinien wprowadzić go w pole adresu AP MAC i kliknąć Ok.. 30

36 2. Można także wyszukać sygnał routera bezprzewodowego poprzez skanowanie. a) Kliknąć opcję Open scan i kliknąć zeskanowany sygnał, a następnie przycisk Ok w oknie dialogowym. Odpowiedni adres MAC zostanie automatycznie wprowadzony w pole AP MAC. b) Po dodaniu adresu MAC, kliknąć Ok. 31

37 Po zakończeniu powyższej procedury, ustawić drugi router W316R w identyczny sposób. UWAGA: Funkcja WDS wymaga, aby obsługiwały ją obydwa routery. SSID, metoda kodowania kanału oraz hasło są takie same jak w przypadku routera łączącego. 5.2 Ustawienia Zabezpieczeń Bezprzewodowych Za pomocą funkcji zabezpieczeń bezprzewodowych, można zabezpieczyć innych przed podłączeniem do danej sieci bezprzewodowej i wykorzystaniem zasobów sieciowych bez zgody użytkownika. Umożliwia też zablokowanie innych użytkowników przed włamaniem do sieci bezprzewodowej Ustawienia WPS WPS (Ustawienie Zabezpieczonego Dostępu Wi-Fi) umożliwia szybkie i łatwe ustanowienia bezpiecznego połączenia pomiędzy klientami a routerem. Użytkownik powinien wprowadzić tylko kod PIN lub wcisnąć przycisk WPS na tylnym panelu routera w celu przeprowadzenia konfiguracji bez potrzeby ręcznego wyboru metody kodowania lub ustawić klucz. 32

38 Ustawienia WPS (WPS settings): Włączanie lub wyłączanie funkcji WPS. Domyślnie funkcja jest włączona. Tryb WPS (WPS mode): Umożliwia dwie opcje: PBC (Konfiguracja Przycisku) i kod PIN. PBC: Wybrać PBC i kliknąć Ok, lub nacisnąć przycisk WPS na tylnym panelu urządzenia i przytrzymać przez około jedną sekundę. W tym czasie (migająca dioda WPS), można aktywować bezprzewodowego klienta w celu wdrożenia negocjacji WPS/PBC. Po zakończeniu połączenia WPS, wskaźnik LED świecić się będzie w sposób ciągły. Aby dodać większą ilość klientów, powtórzyć powyższe kroki.) PIN: Jeżeli ta funkcja zostanie włączona, użytkownik powinien wprowadzić kod PIN klienta bezprzewodowego w odpowiednim polu i ten sam kod zastosować w przypadku klienta WPS. Zeruj OOB (Reset OOB): Po naciśnięciu tego przycisku, klient będzie w stanie jałowym, natomiast wskaźnik WPS wyłączy się. AP nie odpowie na żądanie połączenia ze strony klienta WPS i ustawi tryb zabezpieczenia jako wyłączony. UWAGA: Wykorzystanie funkcji WPS wymaga tego, aby adapter bezprzewodowy ją obsługiwał. 33

39 5.2.2 WPA- PSK WPA gwarantuje zabezpieczenie danych użytkowników WLAN i dostęp jedynie uwierzytelnionym użytkownikom do sieci WLAN. Algorytmy WPA (WPA Algorithms): Funkcja obsługująca TKIP [Protokół Zabezpieczający Warstwę Łącza Danych] lub AES [Standard Kodowania Zaawansowanego] Klucz (Key): Wprowadzić hasło składające się z 8-63 znaków w kodzie ASCII. Okres Odnawiania Klucza (Key Renewal Interval): Ustawić okres odnawiania klucza, który informuje urządzenie o tym jak często powinno ono zmieniać klucze dynamiczne WPA2- PSK WPA2 (Dostęp Zabezpieczony Wi-Fi wersja 2) umożliwia lepsze zabezpieczenie niż w przypadku WPA (Dostęp Zabezpieczony Wi-Fi). 34

40 Algorytmy WPA (WPA Algorithms): Funkcja obsługująca TKIP [Protokół Zabezpieczający Warstwę Łącza Danych] lub AES [Standard Kodowania Zaawansowanego] Klucz (Key): Wprowadzić hasło składające się z 8-63 znaków w kodzie ASCII. Okres Odnawiania Klucza (Key Renewal Interval): Ustawić okres odnawiania klucza, który informuje urządzenie o tym jak często powinno ono zmieniać klucze dynamiczne. 5.3 Bezprzewodowa Kontrola Dostępu Bezprzewodowa kontrola dostępu opiera się na adresie MAC w celu zezwolenia lub zabronienia dostępu określonym klientom do sieci bezprzewodowej. 35

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N Instrukcja obsługi DN-70182 Otwarty kod źródłowy Urządzenie wykorzystuje kody oprogramowania opracowane przez osoby trzecie. Kody te podlegają Powszechnej Licencji

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia Uwaga W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START MP01. Wersja: V1.0 PL

SZYBKI START MP01. Wersja: V1.0 PL SZYBKI START MP01 Wersja: V1.0 PL 2014 Spis treści SZYBKI START MP01... 2 1. UŻYJ MP01 DO UTWORZENIA SIECI TELEFONICZNEJ WIFI I WEWNĘTRZNYCH POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH... 2 1.1 KROK 1-LOGOWANIE DO INTERFEJSU

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Router z punktem Dostępowym

Router z punktem Dostępowym Seria Instant Wireless Router z punktem Dostępowym Jak zainstalować urządzenie: BEFW11S4 Router z punktem dostępowym Wireless B Krok 1: Podłączanie urządzenia W rozdziale tym zajmiemy się poprawnym podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji 7106503411 Instrukcja szybkiej instalacji TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. TL-WA5210G Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomiania. TP-LINK jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji 7106503413 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomiania. TP-LINK jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK TECHNOLOGIES Co., LTD. Inne marki i

Bardziej szczegółowo

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY

802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY 802.11N WLAN USB ADAPTER HIGH SPEED WIRELESS CONECTIVITY MT4207 Skrócona instrukcja obsługi Witamy Dziękujemy za zakup naszej bezprzewodowej karty sieciowej w standardzie IEEE 802.11n podłączanej do portu

Bardziej szczegółowo

W razie stwierdzenia braku w opakowaniu jakichkolwiek elementów, należy zwrócić je do punktu sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione.

W razie stwierdzenia braku w opakowaniu jakichkolwiek elementów, należy zwrócić je do punktu sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Uwaga! Chronić Sweex Wireless 300N Adapter USB przed działaniem bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają promienie

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL + router Wireless ready

Modem ADSL + router Wireless ready Seria Instant Broadband Modem ADSL + router Wireless ready Zawartoć zestawu:. Zasilacz sieciowy. CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi. Kabel telefoniczny z wtykiem RJ-11. Jak zainstalować urządzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji

RX3041. Przewodnik szybkiej instalacji RX3041 Przewodnik szybkiej instalacji 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu routera ASUS RX3041. Router ten jest wysokiej jakości, niezawodnym urządzeniem trasującym, umożliwiającym korzystanie przez wielu

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex

Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy + 4-portowy przełącznik + serwer druku firmy Sweex Zalety Współdzielenie łącza internetowego - Szerokopasmowe łącze internetowe umożliwia wielu komputerom jednoczesne

Bardziej szczegółowo

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT Przewodnik szybkiej instalacji DN-70690 Spis treści Zawartość pakietu... Strona 1 Podłączenie sieci... Strona 2 Ustawienia sieciowe... Strona 3

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

polski Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej

polski Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej 100 101 Skrócona instrukcja instalacji Niniejsza instrukcja instalacji przeprowadzi użytkownika przez proces instalacji bezprzewodowej karty sieciowej USB 2.0 GW-7200U oraz jej oprogramowania. W celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu podręcznik użytkownika szybki internet, dzięki któremu szybko i w prosty sposób będą Państwo mogli

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji

IEEE 802.11b/g. Asmax Wireless LAN USB Adapter. Instrukcja instalacji IEEE 802.11b/g Asmax Wireless LAN USB Adapter Instrukcja instalacji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja WDS na module SCALANCE W Wstęp

Konfiguracja WDS na module SCALANCE W Wstęp Konfiguracja WDS na module SCALANCE W788-2 1. Wstęp WDS (Wireless Distribution System), to tryb pracy urządzeń bezprzewodowych w którym nadrzędny punkt dostępowy przekazuje pakiety do klientów WDS, które

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP Ćwiczenie 9.3.5 Konfigurowanie klienta DHCP Cele Zapoznanie się z protokołem dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol) i skonfigurowanie komputera jako klienta DHCP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N

Instrukcja szybkiej instalacji. Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N Instrukcja szybkiej instalacji Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N Instalacja Podłączanie urządzenia na czas konfiguracji Podłącz przewód zasilacza do gniazda zasilania z tyłu punktu dostępowego

Bardziej szczegółowo

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway.

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway. Black Box BlackBox to urządzenie oparte na popularnym układzie Realteka RTL8186. Dzięki wielu zaawansowanym opcjom konfiguracyjnym, przeznaczony jest on głównie dla dostawców internetu bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu Zawartość zestawu Modem ADSL Zasiilacz sieciowy Instrukcja użytkownika na CD-Rom Przewód telefoniczny (RJ-11) Przewód Ethernet (RJ-45) Modem ADSL Instrukcja Szybki Start Model: AM200 Modem ADSL można skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 1. W zakładce panelu konfiguracyjnego (adres IP strony konfiguracyjnej urządzenia to: 192.168.1.254) Advanced Setup --> LAN, w sekcji Domain

Bardziej szczegółowo

Przenośny Bezprzewodowy Router/AP

Przenośny Bezprzewodowy Router/AP Przenośny Bezprzewodowy Router/AP Przenośny Bezprzewodowy Router/AP Oświadczenie o Prawach Autorskich jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Wszystkie produkty i

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Instalacja w Windows XP i Vista

Wersja polska. Instalacja w Windows XP i Vista LW311 adapter bezprzewodowej magistrali LAN 300 Mbps Sweex Nie narażać urządzenia na działanie skrajnie wysokich ani skrajnie niskich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Włóż płytę CD-ROM Sweex do napędu CD-ROM i kliknij Drivers and Software (Sterowniki i oprogramowanie).

Włóż płytę CD-ROM Sweex do napędu CD-ROM i kliknij Drivers and Software (Sterowniki i oprogramowanie). LW056V2 adapter bezprzewodowej magistrali LAN 54 Mbps Sweex Wprowadzenie Nie narażać urządzenia na działanie skrajnie wysokich ani skrajnie niskich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL +, TP-Link TD-W890G/TDW890G Ustawienia karty sieciowej Windows XP Ustawienie protokołu TCP/IP 3 Kliknij START następnie zakładkę Ustawienia i Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne WWW.SWEEX.COM. Wersja polska

Wstęp. Zawartość opakowania. Dane techniczne. Dodatkowe dane techniczne WWW.SWEEX.COM. Wersja polska LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Wstęp Dziękujemy za zakup bezprzewodowego, szerokopasmowego routera 140 Nitro XM Sweex. Z bezprzewodowym routerem,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

NBG318S Series Bezprzewodowy router Super G HomePlug AV

NBG318S Series Bezprzewodowy router Super G HomePlug AV NBG318S Series Bezprzewodowy router Super G HomePlug AV Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Listopad 2007 Wydanie 2 DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Copyright 2007. All rights

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

RO003/RO003UK Sweex Broadband Router. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie

RO003/RO003UK Sweex Broadband Router. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie Wersja polska RO003/RO003UK Sweex Broadband Router Ważne! Program instalacyjny (Setup Wizard) znajduje się na płycie CD-ROM Sweex. Ta procedura instalacji pokazuje krok po kroku sposób instalacji routera.

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo