Aktualna sytuacja na rynku stoczniowym w Polsce - propozycja działań Grupy ARP S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualna sytuacja na rynku stoczniowym w Polsce - propozycja działań Grupy ARP S.A."

Transkrypt

1 Aktualna sytuacja na rynku stoczniowym w Polsce - propozycja działań Grupy ARP S.A. Analiza stanu obecnego, proponowane inicjatywy działań restrukturyzacyjnych, utrzymania oraz kreowania miejsc pracy oraz rozwoju rynku Warszawa, lipiec 2013

2 Strategia Grupy ARP S.A. Prezentacja przedstawia strategiczne podejście ARP do zarządzanych podmiotów sektora stoczniowego będące konsekwencją działań restrukturyzacyjnych podjętych w latach , w tym postępowania kompensacyjnego oraz zmian wdrożonych w ramach funkcjonowania specjalistycznego funduszu inwestycyjnego MARS. Upadłość Restrukturyzacja Rozwój Integracja rynku Inwestor strategiczny Dokumenty bazowe: Założenia planu restrukturyzacji Stoczni Gryfia i MSR -opracowanie Roland Berger, 2012 Strategia właścicielska i inwestycyjna opracowanie Nexus,

3 Sytuacja na rynku stoczniowym w Europie oraz rynku konstrukcji stalowych offshore Rynek Trendy Kierunek zmian Remonty małych statków Remonty dużych statków wzrost średniej wielkości nowobudowanych statków, spadek udziałumałych jednostek we flocie ogółem, generalneobniżenie popytu na remonty ze względu na trudną sytuację finansową armatorów, rozkładanie remontów klasowych w czasie. Nowe budowy i konwersje Offshore Oil&Gas Offshore Wind bardzo duża nadpodaż tonażu, już zakontraktowana flota może wystarczyć nawet do 2016 roku, rozwój segmentu konwersji w wyniku wymogu niskiej emisji siarki w SECA, wzrost wydobycia ropy i gazu z morskich źródeł, wysoki popyt na platformy wydobywcze, likwidacja starych platform, przywracanie do działalności starych jednostek, rekord wielkości nowych budów i spodziewane utrzymanie się tej tendencji zmiana przepisów unijnych o delegowaniu pracowników stwarza możliwośćpodjęcia w Polsce produkcji bardziej kompletnych obiektów o wyższej cenie i marży bardzo szybki rozwój rynku, liczne planowane inwestycje, tempo wzrostu mocy zainstalowanych w morskich farmach wiatrowych na poziomie 30% rocznie do 2020 roku. 3

4 Sytuacja na rynku stoczniowym w Europie Portfel zamówień, nowe zamówienia i ukończone budowy w regionie basenu M. Bałtyckiego i Północnego [mln GT] Struktura wartości produkcji statków, platform pływających i innych konstrukcji w Europie w latach wg rodzaju statku (w mln EUR) Portfel zamówień Nowe zamówienia Ukończone Statki pasażerskie i promy Konstrukcje pływające Pogłebiarki Masowce = Statki offshore Kontenerowce Drobnicowce Pozostałe Źródło: opracowanie NEXUS na podstawie danych SAJ, Shipbuilding Statistics. Uwaga: Dane obejmują kraje: Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Hiszpania, Portugalia, Polska Wartość portfela zamówień w Europie kontynuuje trend spadkowy od 2007 roku Analiza struktury produkcji statków i konstrukcji stalowych wg ich rodzaju potwierdza istotne osłabienie pozycji Europy w światowym przemyśle stoczniowym po 2008 roku, przy znacznym wzroście produkcji statków oraz konstrukcji pływających dla branży offshore = 7077 = 7453 = % % % % Źródło: opracowanie NEXUS na podstawie danych Eurostat. 4

5 Sytuacja na rynku stoczniowym w Europie - kraje basenu Morza Północnego i Bałtyku procesy integracji Następstwem sytuacji na rynku są zarówno konsolidacje na rynku stoczniowym, jak również upadłości: duńska AP Moeller-Maersk; niemieckie stocznie: Wismar, Warnemünde, Stralsund / Wolfgast(P + S Werften) BLRT Grupp AS Damen Shipyards Group N.V. Aker Solutions/Kvaerner EiroHolding Właściciel Historia Stocznie zależne Mapa Turku Repair Yard Tallin Shipyard Western Shipyard Ponad ~40 stoczni i spółek produkcyjnych Aker Solutions: Oslo/Egersund Kvaerner: Stord, Verdal, Trondheim, Stavanger Riga Shipyard Tosmares Shipyard Wyniki Właściciele prywatni CEO Fjodor Berman pakiet większościowy 1996 Prywatyzacja Grupy 2001przyłączenie Western Shipyard (Litwa) 2007 przyłączanie Turku Repair Yard Sprzedaż [mln EUR] F 356 Firma rodzinna. Obecny CEO Kommer Damen 1927 założenie firmy Grupa zarządza ~40 spółkami i ciągle poszukuje nowych(w 2013 spółka zakupiła holenderską stocznię Shipdock) Sprzedaż [mln EUR] F 1118 AKER ASA I poł. XiXw. założenie firm: Aker (Oslo) / Kvaerner(Oslo) 2002 powstanie spółki Aker Kvaerner Rozłączenie firm, ale wciąż jedna Grupa Kapitałowa Aker ASA Sprzedaż* [mln EUR] Fundusz EiroHolding zarządza spółkami powiązanymi kapitał: Remars Riga posiada 49% udziałów w Riga Shipyard Riga Shipyard posiada 49% udziałów w Tosmares Shipyard Spółki kooperują od 2002 Fundusz poszukuje nowych możliwości inwestycyjnych Sprzedaż [mln EUR] *) Połączone przychody spółek AkerSolutions i Kvaerner, do wyliczeń przyjęto kurs NOK/EUR 0,135 5

6 Zarys rynku stoczniowego w Polsce Po upadłości Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., działające w różnych segmentach rynku polskie stocznie starają się sprostać wyzwaniom konkurencyjnego rynku. KSO Remonty Jednostki specjalistyczne Produkcja specjalna (MW) Konstrukcje stalowe dla sektora offshore Gdańska Stocznia Remontowa S.A. (GSR) Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. (GRF) Morska Stocznia Remontowa S.A. (MSR) Stocznia Remontowa NautaS.A. Energomontaż Północ Gdynia sp. z o.o. (EPG) CRIST S.A. Stocznia Gdańsk S.A. Gdańska Stocznia Remontowa S.A. (GSR) Grupa MARS Shipyards& Offshore Stocznia Remontowa NautaS.A. Stocznia Marynarki Wojennej w upadłości likwidacyjnej (SMW) Gdańska Stocznia Remontowa S.A. (GSR) konsorcjum utworzone w styczniu 2013 r. z SMW Gdańska Stocznia Remontowa S.A. (GSR) Konstrukcje Stalowe Offshoresp. z o.o. Morska Stocznia Remontowa S.A. (MSR) Stocznia Remontowa NautaS.A. Stocznia Gdańsk S.A. CRIST S.A. Energomontaż Północ Gdynia sp. z o.o. Mostostal Pomorze Mostostal Chojnice Vistal Gdynia S.A. Spółki niestoczniowe oferujacekonstrukcje stalowe dla sektora offshore 6

7 Sytuacja na rynku stoczniowym w Polsce - analiza SWOT S: Mocne strony W: Słabe strony Posiadanie majątku predysponowanego do budowy wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz budów statków Niższe koszty wynagrodzeń pracowników produkcyjnych Wiarygodność/rozpoznawalność na rynku (np. CRIST, GSR, EPG, Nauta, MSR, Gryfia) Elastyczne formy zatrudnienia (stosowane przez prywatne firmy np. CRIST S.A.) Zdywersyfikowane źródła przychodów (np. offshore-stocznia Gdańsk, CRIST, GSR, MSR, kontrakty wojskowe Nauta) Doświadczenie w realizacji kontraktów budowy nowoczesnych, specjalistycznych jednostek (CRIST, GSR) Duże problemy z pozyskiwaniem źródeł finansowania kontraktów Nieadekwatne systemy zatrudniania i wynagradzania pracowników Zbyt niskie kapitały własne uniemożliwiające pozyskiwanie środków na inwestycje Zbyt duża ilość majątku do skali prowadzonej działalności 7

8 Sytuacja na rynku stoczniowym w Polsce - analiza SWOT O: Szanse T: Zagrożenia Polityka energetyczna oparta o: pozyskiwanie energii z morskich farm wiatrowych; morskie złoża ropy i gazu; gaz łupkowy jako bezpośredni impuls dla przemysłu w zakresie budowy specjalistycznych konstrukcji stalowych Realizacja zleceń na rzecz Marynarki Wojennej przez polski przemysł stoczniowy (konsorcja) Stworzenie mechanizmów zapewniających preferencyjne źródła finansowania dla przemysłu stalowo-stoczniowego Wdrożenie na poziomie regulacji unijnych przepisów uniemożliwiających zatrudnianie obcokrajowców na innych warunkach (niższe stawki, brak świadczeń dodatkowych, itp.) niż pracownicy krajowi Duże rozdrobnienie zakładów produkcyjnych Ograniczona ilość wykwalifikowanej kadry produkcyjnej, w szczególności średniego szczebla kierowniczego (mistrzowie, brygadziści) Duża wrażliwość społeczna prowadzonych procesów dostosowujących formułę organizacji i zarządzania produkcji konstrukcji stalowych, remontów i budowy statków Pogłębiający się kryzys na rynku shippingowym 8

9 Sytuacja na rynku stoczniowym w Polsce Rozdrobnienie rynku oraz stosunkowo niska kapitalizacja Wewnętrzna konkurencja Brak kapitałów do finansowania rozwoju Ograniczone możliwości finansowania kontraktów i uzyskiwania gwarancji Stocznie produkcyjne w złej sytuacji finansowej (w upadłości/zagrożone upadłością): Stocznia Gdańsk SMW w upadłości likwidacyjnej MaritimShipyardSp. z o.o. 9

10 Zaangażowanie stan obecny Kapitał [%/mln PLN] Dług [mln PLN] Kadra [osoby] Synergia 99 Sp. z o.o. 1) 99,9%/ 17,5 Stocznia Gdańsk S.A. 24,99%/ 112,9 CRIST S.A. SR NAUTA S.A. ARP S.A. PSSE Sp. z o.o. MS TFI S.A. (na dzień ) 5,88%/ 15 SSR Gryfia S.A. 85%/ 58,9 MSR S.A. 73%/ 49,6 SR NAUTA S.A. 93,15%/ 103 EPG Sp. z o.o. 99,99%/ 58,8 MARS Finance 1 Sp. z o.o. 6,6 103, ,5 11,4 23, ,8 60 3) ) %/ 63,8 CRIST S.A. 29,6%/ 40 KSO 4) Sp. z o.o. 32,5 %/ 100 1) W lipcu 2013 udziały wniesione do MARS FIZ 2) dodatkowo 467 osób w Mostostal- Chojnice Łączne zaangażowanie kapitałowe i pożyczkowe ARP S.A. w sektorze: 3) Uwzględnia pożyczkę z lipca 2013 r. ok. 1,1 mld PLN 4) Stan docelowy Łączne zatrudnienie: blisko 5 tys. pracowników 10

11 Zarys rynku stoczniowego w Polsce Przychody ze sprzedaży(mln PLN) Grupa MARS Shipyards & Offshore Gdańska Stocznia Remontowa S.A. * CRIST S.A. Stocznia Gdańsk S.A. Wynik ze sprzedaży(mln PLN) Grupa MARS Shipyards & Offshore Gdańska Stocznia Remontowa CRIST S.A. Stocznia Gdańsk S.A. S.A. * * Brak danych za 2012 r. 11

12 Zarys rynku stoczniowego w Polsce Przemysł stoczniowy odpowiada za wiele miejsc pracy Wynik netto (mln PLN) Grupa MARS Shipyards & Offshore Gdańska Stocznia Remontowa S.A. CRIST S.A. Stocznia Gdańsk S.A. Zatrudnienie (na koniec okresu) * 2012** Grupa MARS Shipyards & Offshore Stocznia Gdańsk S.A. CRIST S.A. *) Przed uzyskaniem pożyczki z ARP (2010 r.) **) Na dzień 10/08/

13 Efekty wsparcia sektora stoczniowego przez ARP S.A. SSR GRYFIA MSR SR NAUTA Energomontaż Północ Wzrost przychodów o 113 mln zł (25,1%) Skumulowany zysk netto 69 mln zł ARP & MARS 219 mln zł EFEKTY CRIST 2011 do 2012 Wzrost przychodów o 390 mln zł (63,6 %) Skumulowany zysk netto 27 mln zł STOCZNIA GDAŃSK Wzrost przychodów o 24 mln zł (10,4 %) Skumulowana strata netto 154 mln 13

14 Działania ARP S.A. wobec Stoczni Gdańsk S.A. Zaangażowanie kapitałowe ARP S.A. 24,99% akcji o wartości nominalnej 112,9 mln zł Zaangażowanie dłużne 103,3 mln zł Spółka jest obecnie w procesie restrukturyzacji. Zobowiązana była do wykonać zadania objęte Planem restrukturyzacji Stoczni Gdańsk zaakceptowanym decyzją KE z dn ARPS.A.zgodniezdecyzjąKEudzieliłaStocznipomocypublicznejwwys.150mlnzł W przypadku negatywnej decyzji Komisji Europejskiej odnośnie wykonania Planu Stocznia będzie zobowiązana do zwrotu udzielonej pomocy publicznej, co jest ryzykiem dalszego funkcjonowania Spółki 14

15 Wsparcie Stoczni Gdańsk S.A. przez ARP S.A. ARP S.A. miała zagwarantowane wyjście kapitałowe ze Spółki w ramach opcji put (wykupienia przez Stocznię od ARP pakietu akcji na kwotę 70 mln) TERMIN WYKUPU PRZESUNIĘTY do końca 2013 r. ARP S.A. przedstawiła następujące propozycje wsparcia finansowego Stoczni Gdańsk: dokonanie proporcjonalnego podwyższenia kapitału zakładowego Stoczni Gdańsk S.A. przez APR S.A. oraz GSG na takich warunkach, że zostanie zachowany parytet udziału w kapitale zakładowym Stoczni kolejne przesunięcie terminu odkupienia od ARP S.A. akcji Stoczni Gdańsk S.A. (opcja put) oraz przesuniecie terminu spłaty pożyczki w kwocie łącznej ok. 218,0 mln zł. ARP S.A. poprzez spółkę portfelową dokonała w marcu 2013 r. zakupu dźwigów od Stoczninakwotęok.14mlnzł ARP S.A. popiera koncepcję zgłoszoną przez GSG w sprawie wejścia kapitałowego do Stoczni nowego inwestora GSG szacuje potrzeby finansowe na uratowanie Stoczni Gdańsk S.A. oraz budowę fabryki wież wiatrowych na kwotę ponad 330 mln zł 15

16 Działania Grupy ARP S.A. spółki portfelowe MARS FIZ Realizacja działań określonych w strategii właścicielskiej i inwestycyjnej dla spółek o profilu stoczniowo-stalowym, wchodzących w skład portfela MARS FIZ, poprzez: Działania rynkowe: Zwiększanie udziału w rynku konstrukcji offshore Pozyskanie zleceń z zakresu produkcji specjalnej jako stałego, istotnego źródła przychodów Zagospodarowanie terenów Synergii 99 jako element dywersyfikacji źródeł przychodów umożliwiający m.in. wejście na rynek nowych budów Integrację biznesową spółek w portfelu: Kontynuacja procesu integracji i konsolidacji MSR oraz stoczni GRYFIA Koordynacja działalności handlowej i wykorzystania kluczowych aktywów Wspólna marka parasolowa Wspólna działania promocyjne Umowy o współpracy Analiza majątku i zdolności produkcyjnych spółek stoczniowo-stalowych MARS FIZ Koordynacja działalności inwestycyjnej Wdrożenie procedury zakupów centralnych Wdrożenie Centrum Usług Wspólnych Wdrożenie jednolitych zasad porównywania i oceny wyników Spółek Portfelowych 16

17 Działania Grupy ARP S.A. rynek konstrukcji offshore-kso sp. z o.o. Współpraca trzech silnych partnerów Wiodąca polska stocznia i producent konstrukcji stalowych Grupa kapitałowa świadcząca usługi w dziedzinie budownictwa oraz dla przemysłu i energetyki Fundusz inwestycyjny operujący na rynku nieruchomości, budowy statków i przemysłu morskiego Celem spółki jest realizacja projektu związanego z uruchomieniem fabryki wytwarzającej fundamenty do morskich farm wiatrowych -j.v. BilfingerConstruction GmbH 62,5%, MARS FIZ 32,5%, CRIST S.A.) realizowanego na terenie uprzednio należącym do Szczecińskiej Stoczni Remontowej GRYFIA S.A. 17

18 Działania Grupy ARP S.A. rynek konstrukcji offshore-kso sp. z o.o. KSOsp.zo.o. Planowane zaangażowanie kapitałowe Funduszu ok. 100 mln zł Planowane nakłady inwestycyjne związane z tym projektem (łącznie z budową mostu na wyspę Gryfia) przekraczają 330 mln zł Produkcja fundamentów do wież wiatrowych powinna zostać uruchomiona w roku 2015 Docelowo fabryka będzie mogła wytwarzać do 90 sztuk fundamentów rocznie (każda o wadze od 700 do 900 ton) Wykreowanie miejsc pracy w Szczecinie, niezbędnych dla osiągnięcia planowanych mocy przerobowych- ok. 580 osób Uruchomienie działalności przez KSO sp. z o.o., poprzedzone usunięciem kolizji linii energetycznych przebiegających nad Odrą na zbyt niskim poziomie, aby było możliwe transport produktów fabryki na morze 18

19 Działania Grupy ARP S.A. rynek konstrukcji offshore Energomontaż Północ Gdynia sp. z o.o. Energomontaż Północ Gdynia sp. z o.o. Zaangażowanie kapitałowe Funduszu 99,99%-58,9 mln zł; zaangażowanie dłużne 8 mln zł Spółka jest obecnie jednym z największych przedsiębiorstw wykonujących wielkogabarytowe konstrukcje dla przemysłu offshore, takie jak moduły i sekcje morskich platform wiertniczych, wydobywczych i przerobowych jak również prefabrykacją elementów podwodnych instalacji wydobywczych EPG działa również na rynku morskich farm wiatrowych prefabrykując ich stalowe elementy takie jak platformy transformatorowe, części fundamentów, konstrukcje ochrony katodowej, zewnętrzne platformy techniczne a także konstrukcje do transportu fundamentów EPG jest w trakcie realizacji planu inwestycyjnego wartego 65 mln zł, który pozwoli na większą automatyzację i wzrost potencjału produkcyjnego. Głównym elementem planu jest budowa nowej hali produkcyjnej o powierzchni m2 dostosowanej do prefabrykacji wielkogabarytowych konstrukcji 19

20 Działania Grupy ARP S.A. rynek konstrukcji offshore CRIST S.A. CRIST S.A. ZaangażowaniekapitałoweFunduszu 29,63%-40mlnzł 1) ;zaangażowaniedłużne60mlnzł Stocznia Crist S.A. jest obecnie jedną z największych polskich stoczni Posiada know-how i doświadczenie w budowie specjalistycznych, zaawansowanych technologicznie jednostek pływających w szczególności tzw. heavy jack-up do budowy morskich farm wiatrowych Obecnie wartość podpisanych przez spółkę kontraktów na budowę statków i konstrukcji stalowych wynosi ok. 250mlneuro Zaangażowanie Funduszu pozwoliło spółce na udział w negocjacjach kolejnych kontraktów 1) Zgodnie z podpisaną umową inwestycyjną zaangażowanie kapitałowe Funduszu ulegnie zwiększeniu po zakończeniu procesu duediligencei otrzymaniu ostatecznej wyceny spółki 20

21 Działania Grupy ARP S.A. rynek konstrukcji offshore Gryfia i Nauta SSR Gryfia S.A.(rynek offshore i subsea) W 2012 roku stocznia rozpoczęła działalność w segmencie offshore, pozyskując kontrakty na rzecz FMC Technologies Inc. światowego lidera w branży SR Nauta S.A. Spółka zaktywizowała działania celem pozyskania nowych kontraktów na rynku konstrukcji offshore(realizowane kontrakty konstrukcji offshore dla firmy HEEREMA) 21

22 Działania Grupy ARP S.A. rynek nowych budów i produkcji specjalnej SR Nauta S.A.: Planowany jest rozwój działalności spółki w dwóch obszarach: obronnym(remonty jednostek specjalnych) cywilnym(remonty i budowy nowych jednostek oraz produkcja offshore) Stocznia specjalizuje się w produkcji specjalnej na potrzeby Marynarki Wojennej RP i odgrywa obecnie wiodącą rolę w programie jej modernizacji. Powyższe działania spółki determinują pozyskanie nowych terenów produkcyjnych przeznaczonych do budowy statków, wyposażonych w infrastrukturę i oprzyrządowanie. Plan produkcji stoczni na lata zakłada realizację nowych budów o wartości ok.150mlnzłrocznie. W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na tereny produkcyjne, Nauta będzie wykorzystywać aktywa spółki Synergia 99 Sp. z o.o. 22

23 Działania Grupy ARP S.A. integracja stoczni na Zachodnim Pomorzu Rynkowe uzasadnienie połączenia Zagrożenia Przeprowadzona restrukturyzacja majątkowa SSR Gryfia S.A. Pogorszenie się sytuacji armatorów morskich skutkuje zmniejszeniem wydatków na remonty statków Zwiększona konkurencja ze strony stoczni z Europy Zachodniej, Rosji oraz Krajów Bałtyckich Proces odnawiania światowej floty skutkujący zwiększeniem średniego tonażu statków, brak dostateczne dużych doków w MSR i SSR Gryfia Szanse Zmiany w regulacjach prawnych potencjalnie wpływających na wzrost popytu na usługi oferowane przez stocznie remontowe Rozwój rynku offshore w zakresie morskiej energetyki wiatrowej oraz podmorskiego wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego Konsolidacja na rynku usług stoczniowych jako źródło poprawy efektywności posiadanych aktywów oraz zdolności do dostosowania oferty do wymagań klientów Na podstawie przeprowadzonych analiz wytypowano teren niezbędny do prowadzenia działalności operacyjnej Spółki (na rysunku teren zaznaczony kolorem żółtym i czerwonym) ok. 5,4ha Pozostała nieefektywnie wykorzystywana część majątku przeznaczona została na sprzedaż a środki przeznaczone na spłatę zobowiązań finansowych: Wyspa Dolna Okrętowa sprzedaż(21 ha). Część Wyspy Górnej Okrętowej sprzedaż(15 ha). Nieruchomości przy ul. Blizińskiego sprzedaż. Nieruchomości przy ul. Ludowej i Przestrzennej przekazanie w zamian za umorzenie zobowiązania podatkowego wobec Urzędu Miasta. 23

24 Działania Grupy ARP S.A. integracja stoczni na Zachodnim Pomorzu Uzasadnienie biznesowe połączenia efektywne rozwiązania wspólnych problemów Zidentyfikowane problemy Uwarunkowania rynkowe i nieelastycznysystem pracy wpłynęły na pogorszenie kondycji finansowej obu spółek Rynkowy spadek średniej wartości zlecenia remontowego Rynkowy spadek rentowności segmentu remontów, występowanie projektów nierentownych na poziomie marży brutto Wysoki poziom zadłużenia, brak możliwości zaciągania kredytów inwestycyjnych W MSR brak nowych kontraktów w segmencie offshore Wysoki stopień umorzenia aktywów produkcyjnych Konieczne działania Konieczne podjęcie działań zaradczych łatwiejsze i mniej kosztowne do zrealizowania w połączonym podmiocie. Zwiększenie aktywności wspólnej służby handlowej (wyższa rentowność zleceń, efektywne wsparcie przygotowania remontu) oraz wzmocnienie wspólnego zarządzania operacyjnego i uelastycznienie organizacji pracy dla skrócenia cykli remontowych do konkurencyjnego poziomu. Wprowadzenie standardów kontroli rentowności na etapie realizacji zleceń Podniesienie zdolności kredytowej dzięki zwiększeniu siły bilansu połączonego podmiotu Możliwedzięki połączeniu inwestycje w niezbędną infrastrukturę Możliwe dzięki połączeniu inwestycje odtworzeniowei rozwojowe 24

25 Działania Grupy ARP S.A. integracja stoczni na Zachodnim Pomorzu PROCES POŁĄCZENIA Podpisano syndykat handlowy, którego celem jest realizacja wspólnych celów gospodarczych Optymalizacja wykorzystania kompetencji i know-how oraz pozostałych zasobów będących własnością stron, Poprawa efektywności działania i redukcja kosztów w obszarach funkcjonowania obu stron, m.in. kosztów zakupu materiałów, itp., Osiągnięcie dla stron efektu skali i efektu synergii, Optymalizacja procesów produkcyjnych w obrębie stoczni należących do obu stron, Optymalizacja i wspólne zarządzanie w zakresie IT Istotnym krokiem w procesie konsolidacji SSR Gryfia i MSR było powołanie 19 zespołów roboczych - w skład zespołów roboczych weszli najlepsi i najbardziej doświadczeni pracownicy i przedstawiciele SSR Gryfia i MSR posiadający kompetencje w obszarze dotyczącym funkcjonowania danego Zespołu Analizowano poniższe warianty połączenia: Wariant 1 Połączenie przez przejęcie MSR przez SSR Gryfia Wariant 2 Połączenie przez przejęcie SSR Gryfia przez MSR Wariant 3 Połączenie poprzez zawiązanie nowej spółki 25

26 Działania Grupy ARP S.A. integracja stoczni na Zachodnim Pomorzu Kluczowe różnice w analizowanych wariantach połączenia Kryterium Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Niezakłócona kontynuacja działalności operacyjnej Brak konieczności uzyskania niezbędnych certyfikatów Brak konieczności uzyskania niezbędnych certyfikatów Konieczność uzyskania niezbędnych certyfikatów Efektywność podatkowa Możliwa oszczędność podatkowa 6,1 mln zł Brak możliwości rozliczenia straty podatkowej Brak możliwości rozliczenia straty podatkowej Dotacja z Departamentu Obrony Narodowej Możliwość utrzymaniadotacji w wysokości 4-5 mln zł Brak możliwości utrzymania dotacji Brak możliwości utrzymania dotacji Wdrożenie nowoczesnego systemu IT Koszt aktualizacji istniejącego systemu 0,9 mln zł Koszt nabycia nowego systemu ok. 2 mln zł Koszt nabycia nowego systemu ok. 2 mln zł Swoboda ustalenia parytetów wymiany akcji i możliwość bezgotówkowego przeprowadzenia połączenia Możliwe ustalenie parytetów takaby nie było konieczności dopłat Utrudnione ustalenie parytetów, możliwa konieczność dopłaty Możliwe ustalenie parytetów tak aby nie było konieczności dopłat Legenda: pozytywne negatywne 26

27 Działania Grupy ARP S.A. integracja stoczni na Zachodnim Pomorzu Wzajemne badanie due diligence stoczni zostało przeprowadzone przez niezależnego eksperta Deloitte Advisory. Cel badania: obiektywna informacja dla zarządów o sytuacji finansowej, majątkowej, podatkowej i prawnej łączących się podmiotów. Analiza poziomu rentowności Analiza umów kredytowych i leasingu finansowego Analiza kluczowych aspektów polityki rachunkowości Badanie struktury przychodów i kosztów. Badanie poziomu majątku obrotowego Identyfikacja ryzyk podatkowych, operacyjnych, finansowych itp. Badanie sytuacji majątkowej Badania due diligence kluczowe wnioski Brak istotnych ryzyk podatkowych i prawnych stanowiących zagrożenie dla procesu połączenia Sprawozdania finansowe obu spółek (badane od dwóch lat przez KPMG) rzetelnie przedstawiają kondycję finansową i sytuację majątkową przedsiębiorstw Polityka rachunkowości w obu podmiotach jest zgodna z obowiązującymi przepisami Badanie due diligence potwierdziło, że oba łączące się podmioty nie są w dobrej kondycji finansowej 27

28 Działania Grupy ARP S.A. integracja stoczni na Zachodnim Pomorzu Zadania zrealizowane w ciągu 12 miesięcy Kamień milowy Status Termin 1 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie planowanego połączenia Zrealizowany Czerwiec Powołanie Zespołów Roboczych Zrealizowany Październik Podpisanie umowy syndykatu Zrealizowany Listopad Analiza wyboru struktury oraz efektów ekonomicznych połączenia Zrealizowany Luty Sporządzenie dokumentów formalno-prawnych Zrealizowany Maj Konsultacje społeczne ze związkami zawodowymi 7 Złożenie Planu Połączenia do Sądu razem ze wspólnym wnioskiem Gryfii oraz MSR o wyznaczenie Biegłego do zbadania Planu Połączenia Zakończone w Gryfii/ Trwają w MSR 8 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obu spółek Planowany 9 Rejestracja połączenia Planowany Czerwiec 2013 Zrealizowany Czerwiec 2013 Wrzesień/Październik 2013 Październik /Listopad 2013 Efektem integracji obu podmiotów będzie poprawa kondycji finansowej oraz wzrost pozycji rynkowej połączonego podmiotu Nowa jakość na polskim rynku usług stoczniowych- Morska Stocznia Remontowa GRYFIA S.A.: Kapitałwłasny:67,9mlnzł Sumabilansowa:122,8mlnzł Docelowy poziom przychodów: minimum 200 mln zł 28

29 Kierunki działania dla polskiego przemysłu stoczniowego Integracja pozioma branży stoczniowej tworzenie silnych grup kapitałowych o zróżnicowanym profilu działalności Współpraca sektora stoczniowego z firmami z branży energetyki offshore (wind power i oil&gas), ewentualnie wydobycia gazu łupkowego Integracja działań z firmami armatorskimi Zapewnienie stabilnego źródła finansowania realizowanych kontraktów jako istotnej przewagi konkurencyjnej Zapewnienie stabilnego, w tym właścicielskiego źródła finansowania inwestycji rozwojowych Sukcesywne włączanie polskich firm w struktury grup międzynarodowych 29

GRYFIA BIZNES PARK OD IDEI DO RZECZYWISTOŚCI. MS TFI Shipyards & Offshore Group

GRYFIA BIZNES PARK OD IDEI DO RZECZYWISTOŚCI. MS TFI Shipyards & Offshore Group GRYFIA BIZNES PARK OD IDEI DO RZECZYWISTOŚCI MS TFI Shipyards & Offshore Group MS TFI Shipyards & Offshore Group MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządza grupą trzech stoczni remontowych: Stocznią

Bardziej szczegółowo

Co oferujemy? Pożyczki przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez duże przedsiębiorstwa w ramach programów restrukturyzacyjnych

Co oferujemy? Pożyczki przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez duże przedsiębiorstwa w ramach programów restrukturyzacyjnych WSPARCIE FINANSOWE Co oferujemy? Pożyczki, poręczenia i gwarancje udzielane średnim i dużym przedsiębiorcom, które mają służyć finansowaniu realizowanych kontraktów i zamówień, poprawie efektywności prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za 2013 rok przez Grupę Kapitałową PBG

Publikacja wyników finansowych za 2013 rok przez Grupę Kapitałową PBG Wysogotowo, 21 marca 2013 r. Publikacja wyników finansowych za 2013 rok przez Grupę Kapitałową PBG W 2012 roku na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PBG zdecydowany wpływ miało wiele zdarzeń jednorazowych,

Bardziej szczegółowo

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Warszawa, 31 sierpnia 2015 r. Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Osiągnięcie pozycji wiodącej polskiej firmy budownictwa przemysłowego, wykorzystującej w pełni potencjał modelu wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja terenów stoczniowych w Gdyni projekt Bałtycki Port Nowych Technologii

Rewitalizacja terenów stoczniowych w Gdyni projekt Bałtycki Port Nowych Technologii Rewitalizacja terenów stoczniowych w Gdyni projekt Bałtycki Port Nowych Technologii BPNT założenia projektu Bałtycki Port Nowych Technologii innowacyjny projekt biznesowy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

MORSKA ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE I EUROPIE STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU

MORSKA ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE I EUROPIE STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) MORSKA ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE I EUROPIE STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU Mariusz Witoński Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju przemysłu morskiego na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej - doświadczenia zagraniczne i polskie

Uwarunkowania rozwoju przemysłu morskiego na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej - doświadczenia zagraniczne i polskie Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) w w w. p t m e w. p l Uwarunkowania rozwoju przemysłu morskiego na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej - doświadczenia zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Wyniki I kwartał 2010. Warszawa, 04.05.2010

Wyniki I kwartał 2010. Warszawa, 04.05.2010 Wyniki I kwartał 2010 Warszawa, 04.05.2010 Wyniki skonsolidowane po I kwartale 2010 Spadek przychodów do 67,4 mln zł, wobec 84,65 mln zł w I kwartale 2009 roku, spowodowany mniejszym portfelem zamówień

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r.

Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych. Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Nowa oferta współpracy w projektach inwestycyjnych Bartłomiej Pawlak Poznań 28 października 2015 r. Kim jesteśmy? Spółka BOŚ Eko Profit od 2009 r. zrealizowała ok dużych 40 projektów Nasze bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Szczeciński Park Przemysłowy - dzisiaj i jutro

Szczeciński Park Przemysłowy - dzisiaj i jutro Szczeciński Park Przemysłowy - dzisiaj i jutro Szczecin, 27.06.2014 Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o. struktura kapitałowa: TF Silesia Sp. z o.o. (100% udziałów) cele powołania spółki: - stworzenie

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r.

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator 215 PLN (') 9M 215 9M 214 Zmiana r/r Sprzedaż 556 91 517 48 7,5% Zysk brutto na sprzedaży 151 857 154 627-1,8% Marża 27,3% 29,9%

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY VISTAL GDYNIA S.A. PO I PÓŁROCZU 2015 ROKU: ISTOTNY WZROST WYNIKÓW FINANSOWYCH I BACKLOGU

KOMUNIKAT PRASOWY VISTAL GDYNIA S.A. PO I PÓŁROCZU 2015 ROKU: ISTOTNY WZROST WYNIKÓW FINANSOWYCH I BACKLOGU KOMUNIKAT PRASOWY 31 sierpnia 2015 VISTAL GDYNIA S.A. PO I PÓŁROCZU 2015 ROKU: ISTOTNY WZROST WYNIKÓW FINANSOWYCH I BACKLOGU Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 ///

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 /// PODSUMOWANIE Iii kwartału roku obrotowego /// luty 2015 /// Podsumowanie III kwartału roku obrotowego Wyniki finansowe 3 8 ///2/// /// podsumowanie III kwartału roku obrotowego /// ///3/// /// ZDYWERSYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY VISTAL GDYNIA S.A.: REALIZACJA PROGNOZ FINANSOWYCH NA 2013 ROK I ISTOTNY WZROST RENTOWNOŚCI

KOMUNIKAT PRASOWY VISTAL GDYNIA S.A.: REALIZACJA PROGNOZ FINANSOWYCH NA 2013 ROK I ISTOTNY WZROST RENTOWNOŚCI KOMUNIKAT PRASOWY 24 marca 2014 VISTAL GDYNIA S.A.: REALIZACJA PROGNOZ FINANSOWYCH NA 2013 ROK I ISTOTNY WZROST RENTOWNOŚCI Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY. VISTAL GDYNIA S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2014: DOBRE WYNIKI FINANSOWE i OBIECUJĄCE PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI

KOMUNIKAT PRASOWY. VISTAL GDYNIA S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2014: DOBRE WYNIKI FINANSOWE i OBIECUJĄCE PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI KOMUNIKAT PRASOWY 17 listopada 2014 VISTAL GDYNIA S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2014: DOBRE WYNIKI FINANSOWE i OBIECUJĄCE PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Produkcja stalowych fundamentów do morskich farm wiatrowych. Koncepcja fabryki. 2014-03-28 / Bilfinger Crist Offshore sp. z o.o.

Produkcja stalowych fundamentów do morskich farm wiatrowych. Koncepcja fabryki. 2014-03-28 / Bilfinger Crist Offshore sp. z o.o. Produkcja stalowych fundamentów do morskich farm wiatrowych. Koncepcja fabryki 2014-03-28 / Bilfinger Crist Offshore sp. z o.o. PROJEKT UTWORZENIE ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO STALOWYCH FUNDAMENTÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Grupa Vistal Wyniki za 2013 rok. 24 marca 2014

Grupa Vistal Wyniki za 2013 rok. 24 marca 2014 Grupa Vistal Wyniki za 2013 rok 24 marca 2014 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Vistal Gdynia SA ( Vistal Gdynia lub Spółka ). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Getin Holding strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

Getin Holding strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Warszawa, 28 czerwca 2011 r. Stan obecny Noble GK Europa PDK Spółki zagraniczne MW Trade Panorama Finansów Idea Open Finance Noble Funds Noble Securities

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. luty 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. luty 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej luty 2015 Nowa inicjatywa TFI BGK S.A. Fundusz finansujący ekspansję zagraniczną polskich firm Docelowa kapitalizacja: 1,5 mld PLN Działanie na zasadach rynkowych Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Grupa PBG publikuje wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2013 r.

Grupa PBG publikuje wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2013 r. Wysogotowo, 2 września 2013 r. Grupa PBG publikuje wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2013 r. SPÓŁKA PBG: Przychody PBG wyniosły 215 mln zł i były aż o 184 mln zł wyższe w porównaniu do analogicznego

Bardziej szczegółowo

1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA. 5. Kontrakty - realizacja

1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA. 5. Kontrakty - realizacja Wyniki 2015 roku Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - realizacja 6. Kontrakty - ofertowanie 7. Dywersyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w I półroczu 2014 roku. Sierpień 2014

Wyniki finansowe grupy kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w I półroczu 2014 roku. Sierpień 2014 Wyniki finansowe grupy kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w I półroczu 214 roku Sierpień 214 Komentarz do sytuacji w I półroczu 214 Czynniki rynkowe w I półroczu Działania w Spółce I półrocze tego roku charakteryzowało

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu to:

Agencja Rozwoju Przemysłu to: Misja ARP S.A. Misją Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jest wspieranie działań restrukturyzacyjnych oraz kreowanie proinnowacyjnych rozwiązań w celu poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. ARP S.A.

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności. w Grupie TAURON na lata 2016-2018. 9 marca 2016 r. Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2016

Program Poprawy Efektywności. w Grupie TAURON na lata 2016-2018. 9 marca 2016 r. Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2016 Program Poprawy Efektywności w Grupie TAURON na lata 2016-2018 Załącznik do raportu bieżącego nr 13/2016 9 marca 2016 r. Dotychczasowe programy poprawy efektywności w Grupie TAURON Oszczędności o ok. 300

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku UZASADNIAJĄCE POŁĄCZENIE Z HARDWARE SOFTWARE OUTSOURCING Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 1. Wprowadzenie W związku z podpisaniem

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku uzasadniające połączenie Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z Datera Spółka Akcyjna Gdańsk, dnia 6 grudnia 2013 roku W związku z podpisaniem

Bardziej szczegółowo

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1 I półrocze 2015 27 sierpnia 2015 1 Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - ofertowanie 6. Kontrakty -

Bardziej szczegółowo

Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku

Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku Warszawa, 31 sierpnia 2010 roku 27 maj 2010 Efekty i kluczowe działania w Q2 2010 i H1 2010 Wyniki finansowe W Q2

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r. Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I półroczu 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I półroczu 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. listopad 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. listopad 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej listopad 2015 Inwestycje zagraniczne polskich firm Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich firm: 22,3 mld EUR na koniec 2014 (aktualne dane NBP) typowy poziom inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. 09 czerwca 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. 09 czerwca 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej 09 czerwca 2015 Inwestycje zagraniczne polskich firm Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich firm: 37,4 mld EUR na koniec 2013 typowy poziom inwestycji: 3,5 mld EUR

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

CEE Market Forum Dni otwarte rynku giełdowego STALEXPORT S.A.

CEE Market Forum Dni otwarte rynku giełdowego STALEXPORT S.A. CEE Market Forum Dni otwarte rynku giełdowego STALEXPORT S.A. GPW Warszawa, 18 stycznia 2007 r. I - 1 Spis treści Wstęp trochę historii Pozyskanie inwestora strategicznego Sprzedaż części stalowej Rozwój

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU Według przepisów prawa UE i Polski inż. Bartłomiej Asztemborski basztemborski@kape.gov.pl dr inż. Ryszard Wnuk Zmień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie Rozwój

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kwartał 2011 (MSSF)

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kwartał 2011 (MSSF) Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za IV kwartał 2011 (MSSF) Zarząd Grupy LOTOS S.A. 23 luty 2012 1 2 3 4 5 Kluczowe działania Otoczenie rynkowe Market Segment Conditions

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 Determinanty struktury kapitału spółek elektroenergetycznych Jak optymalizować strukturę kapitału? Dr hab. Wiesław Janik Dr inż. Artur Paździor Politechnika

Bardziej szczegółowo

Projekt. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r.

Projekt. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na włączenie działek w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS)

Luty 2015. Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Luty 2015 Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Fundusz Infrastruktury Samorządowej (FIS) Kluczowe informacje Dedykowany współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Powołany na okres 25 lat Środki

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 2014 roku. Maj 2014

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 2014 roku. Maj 2014 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 214 roku Maj 214 Komentarz do sytuacji w I kwartale 214 Czynniki rynkowe w I kwartale Zmiany na rynku Popyt na wyroby Spółki w I kwartale

Bardziej szczegółowo

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO Sławomir Żygowski I Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej Nordea Bank Polska S.A. SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W POLSCE UWARUNKOWANIA KRYZYSU Wina banków? Globalna

Bardziej szczegółowo

Technologie offshore inteligentną specjalizacją Pomorza. Leszek Wilczyński CTO S.A.

Technologie offshore inteligentną specjalizacją Pomorza. Leszek Wilczyński CTO S.A. Technologie offshore inteligentną specjalizacją Pomorza Leszek Wilczyński CTO S.A. Plan prezentacji Struktura, potencjał i perspektywy rozwoju sektora offshore w Regionie Pomorskim i w Polsce Zaplecze

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT 5 grudnia 2012 r. O AGENCJI Agencja Rozwoju Innowacji S.A. jest firmą świadczącą usługi doradczo-finansowe związane

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieżący) 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Walka z bezrobociem dzięki rozwojowi OZE

Walka z bezrobociem dzięki rozwojowi OZE Walka z bezrobociem dzięki rozwojowi OZE dr Karolina Jankowska Energia obywatelska dla dobrego klimatu: Otwarta debata o Polsce i jej przyszłości panel pt.: Fakty i mity o zatrudnieniu w energetyce odnawialnej

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 71612 Temat: AKADEMIA FUZJI I PRZEJĘĆ: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe.

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com

Inwestujemy W POLSKIE FIRMY. www.tarheelcap.com Inwestujemy W POLSKIE FIRMY 2015 www.tarheelcap.com Wspólnicy Tar Heel Capital Zarządzający Funduszem O Tar Heel Capital 19 Przeprowadzonych transakcji 15 Od tylu lat inwestujemy w Polsce >200 mln zł Łączna

Bardziej szczegółowo

- powyżej 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1 Informacja o instrumentach finansowych Informacje o instrumentach finansowych Spółki Pożyczki udzielone, I półrocze 2008 2007 I półrocze 2007 należności własne Stan na początek

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. luty 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. luty 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej luty 2015 Nowa inicjatywa TFI BGK S.A. Fundusz finansujący projekty zagraniczne polskich firm Docelowa kapitalizacja: 1,5 mld PLN Działanie na zasadach rynkowych Akcje, pożyczki,

Bardziej szczegółowo

GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r.

GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r. Racibórz, 15 maja 2014 r. GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r. KOMENTARZ ZARZĄDU RAFAKO DO WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2014 ROKU 1. OMÓWIENIE WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 1 2 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 3 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 4 5 Informacje ogólne Wyniki

Bardziej szczegółowo

PGNiG Upstream International

PGNiG Upstream International PGNiG Upstream International Nowe finansowanie norweskiej działalności PGNiG 13.08.2015 Nowe finansowanie dla norweskiej działalności PGNiG Upstream International ( PGNiG UI ) w dniu 13 sierpnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2009 r. L i g h t I m p r e s s i o n s ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS

ES-SYSTEM S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2009 r. L i g h t I m p r e s s i o n s ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS S.A. L i g h t I m p r e s s i o n s Prezentacja wyników za I półrocze 2009 r. 1 GK - najważniejsze dane finansowe na dzień 30 czerwca 2009 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży 67 214 tys. zł - spadek o 16,81%

Bardziej szczegółowo

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Zaproszenie do subskrypcji prywatnej Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie profilu działalności firmy potencjalnym

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.03.2013 MAJ 2013 1. Informacje Ogólne 1.1. Dane jednostki dominującej NAZWA I SIEDZIBA SPÓŁKI TAMEX Obiekty Sportowe S.A. 00-355

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012

EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012 EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2012 DANE FINANSOWE ZA II Q 2012 (01.04.2012 30.06.2012) Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) II Q 2012/ 58% 9 000 8 000 7 000

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie

Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie Ocena finansowa przeprowadzana jest na podstawie części finansowej wniosku wraz z załącznikami. W zależności od kryteriów oceny finansowej zawartych w

Bardziej szczegółowo