Grudzień 2004 r. Mamy nadzieję, że dostarczone informacje ułatwią Państwu podjęcie decyzji o wejściu na rynek ze swoją ofertą usługową.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grudzień 2004 r. Mamy nadzieję, że dostarczone informacje ułatwią Państwu podjęcie decyzji o wejściu na rynek ze swoją ofertą usługową."

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Grudzień 2004 r. Prezentujemy Państwu aktualną informację o rynku usług w Królestwie Niderlandów. Opracowanie koncentruje się na możliwościach transgranicznego świadczenia usług przez firmy polskie na rynku niderlandzkim. Po przystąpieniu Polski do UE obserwujemy rosnące zainteresowanie polskich przedsiębiorców tutejszym rynkiem. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, pragniemy za pomocą tego opracowania przybliżyć Państwu niderlandzki rynek usług. Opracowanie składa się dwu części. W części pierwszej zawarta jest ogólna charakterystyka rynku usług i możliwości zaistnienia na nim polskich przedsiębiorców. Potencjalne możliwości świadczenia usług zostały przedstawione na przykładzie branż cieszących się największym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców jak budownictwo i pośrednictwo pracy. Każda z wymienionych branż zawiera krótką charakterystykę ogólną i możliwości rozwoju, a także niezbędne informacje szczegółowe charakterystyczne dla danej branży. Druga część opracowania została poświęcona obowiązującym regulacjom prawnym, zarówno na szczeblu europejskim jak i krajowym, dotyczących warunków świadczenia usług transgranicznych przez pracowników delegowanych. W tej części opracowania znajdą Państwo również wiele potrzebnych informacji każdemu przedsiębiorcy świadczącemu usługi w Niderlandach, a m.innymi na temat podatku VAT (w KN jest to BTW) i możliwości jego zwrotu, ubezpieczeń społecznych, kosztów leczenia. W końcowej części opracowania, informujemy o zapowiadanych przez rząd KN ułatwieniach dotyczących świadczenia usług transgranicznych przez przedsiębiorców z nowych państw członkowskich (z wyłączeniem Malty i Cypru). Mamy nadzieję, że dostarczone informacje ułatwią Państwu podjęcie decyzji o wejściu na rynek ze swoją ofertą usługową. Opracowanie przygotowano we współpracy Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Hadze, biura doradztwa biznesowego EstEnter i kancelarii prawnej Lewandowski Consulting. Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Hadze van Lennepweg LG Den Haag Tel Lewandowski Consulting Postbus BJ Tilburg Tel EstEnter Hoogte Kadijk BE Amsterdam Tel

2 Spis treści A. Sektor usług w Niderlandach i szanse dla polskich firm Rozdział 1 Rozdział 2 Sektor usług w Niderlandach Możliwości świadczenia usług przez polskie firmy w Niderlandach 2.1. Dostęp do informacji 2.2. Rynek holenderski interesujące branże Rozdział 3 Branża budowlana 3.1. Usługi sztukatorskie, wykończeniowe budowlane i parkieciarskoposadzkarskie 3.2. Usługi malarskie, wykończeniowe i szklarskie 3.3. Usługi ciesielskie 3.4. Usługi dekarskie strzechy 3.5. Branża budowlana - dodatkowe informacje praktyczne 3.6. Czasopisma fachowe 3.7. Związki zawodowe 3.8. Książka kosztów Rozdział 4 Pośrednictwo pracy 4.1. Koszty zatrudnienia legalnego i nielegalnego 4.2. Informacje dodatkowe 4.3. Otwarcie biura pośrednictwa pracy B. Prawno administracyjne uwarunkowania świadczenia usług transgranicznych w Niderlandach Rozdział 1 Przepisy Europejskie swoboda przepływu usług 1.1. Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej 1.2. Dyrektywa 97/ Traktat Akcesyjny z Aten 1.4. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału sprawiedliwości: sprawa C-113/89 Rozdział 2 Swoboda świadczenia usług a praktyka na szczeblu narodowym Niderlandy 1. Ustawa o zatrudnianiu obcokrajowców i akty wykonawcze do ustawy 1.1. Zakaz zatrudniania obcokrajowców 2. Wyjątki: 2.1. Wyjątek nr 1: Czynności o charakterze incydentalnym. 2

3 2.2. Wyjątek nr 2: procedura w ramach wspierania międzynarodowych kontaktów handlowych (paragraf 20 Przepisów wykonawczych do Delegacji i rozporządzenia wykonawczego do Ustawy o zatrudnieniu obcokrajowców) 2.3. Sektory, których reżim przepisów przejściowych nie obejmuje 3. Kwestie formalne: Wniosek o przyznanie pozwolenia na podstawie procedury zawartej w paragrafie 20a Przepisów wykonawczych do Delegacji i rozporządzenia wykonawczego do Ustawy o zatrudnieniu obcokrajowców 3.1. Strona odpowiedzialna za złożenie wniosku 3.2. Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku 3.3. Wymogi formalne 4. Kontrola przestrzegania Ustawy o prawie pracy obcokrajowców kary za złamanie Ustawy 5. Zapowiadane złagodzenie ograniczeń swobody przepływu usług Rozdział 3 Rozdział 4 Prowadzenie działalności gospodarczej w formie firmy jednoosobowej samozatrudnienie Świadczenie usług i VAT 1. Transgraniczne świadczenie usług dla osób prywatnych 2. Transgraniczne świadczenie usług dla przedsiębiorców (będących w posiadaniu numeru VAT) 3. Zwrot podatku od wartości dodanej za towary i usługi zakupione w Niderlandach w celu wykonania usługi transgranicznej Rozdział 5 Ubezpieczenia społeczne 1. EEG 1408/71 2. Koszty leczenia 3

4 A. Sektor usług w Niderlandach i szanse dla polskich firm Rozdział 1 Sektor usług w Niderlandach charakterystyka W Niderlandach aktywnych zawodowo jest 6,6 miliona mężczyzn i kobiet, z czego około 2/3 zatrudnionych jest w sektorze usług, 25% w przemyśle, a 5% w rolnictwie. Sektor usług jest, podobnie jak we wszystkich krajach zachodnich, jednym z ważniejszych sektorów gospodarki. Świadczone usługi przez firmy holenderskie poza granicami Niderlandów, generują ponad połowę holenderskiego PKB (Produktu Krajowego Brutto). Przedsiębiorstwa handlowe i transportowe nastawione są przede wszystkim na świadczenie usług za granicą. Głównym obszarem aktywności firm oferujących usługi dla biznesu (np. usługi komputerowe, biura pośrednictwa pracy, księgowość), sektora komunikacyjnego oraz banków i firm ubezpieczeniowych pozostaje wciąż jeszcze rynek wewnętrzny. Konkurencyjność sektora usług w Niderlandach jest w porównaniu np. ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią, Niemcami, Danią, Belgią i Wielką Brytanią przeciętna. Takie wnioski można wyciągnąć na podstawie tzw. testu konkurencyjności, w którym sytuacja w Niderlandach została porównana z sytuacją w wymienionych sześciu wysoko uprzemysłowionych krajach. Wyniki dowiodły, że w Niderlandach relatywnie zbyt mało osób jest aktywnych zawodowo. Wykazano również, że holenderskie firmy niechętnie inwestują w nowe rozwiązania oraz, że brak jest nowych produktów, które wyróżniałyby kraj na arenie międzynarodowej. Sektory przemysłowy i usługowy skupione są na zachodzie Niderlandów, w tzw. Randstad. Jest to najsilniejszy ekonomicznie obszar, a jednocześnie teren najbardziej zaludniony (około 6 milionów z 16 milionów Holendrów mieszka w Randstad). Pozostała część Niderlandów jest ekonomicznie słabsza. Sektor usług oferuje więcej miejsc pracy niż przemysł i rolnictwo razem wzięte. Od roku 1980 jest to jedyny sektor, w którym odnotowano w Europie wzrost zatrudnienia. Wzrost ten był szczególnie odczuwalny w usługach publicznych, finansowych i usługach dla biznesu, a także w handlu, dystrybucji, hotelarstwie i gastronomii. Znaczącym odbiorcą usług w Niderlandach jest sektor publiczny. Państwo, inwestując w infrastrukturę, edukację czy służbę zdrowia, na szeroką skalę korzysta z usług firm prywatnych. W wyniku cięć budżetowych i racjonalizacji wydatków, do współpracy coraz częściej zapraszane są firmy prywatne. Jednak nawet w ten sposób państwu trudno zlikwidować niedobór pracowników np. w służbie zdrowia, opiece nad dziećmi i osobami starszymi lub niepełnosprawnymi. W tych obszarach są szanse zaistnienia na rynku dla polskich firm usługowych. 4

5 Rozdział 2 Możliwości świadczenia usług przez polskie firmy w Niderlandach Po pierwszym maja 2004 notujemy zwiększone zainteresowanie wielu polskich przedsiębiorców rynkiem holenderskim. Często są to firmy, które od lat świadczyły usługi w Niemczech. Stagnacja na rynku niemieckim, szczególnie w sektorze budowlanym, oraz bezrobocie we wschodniej części Niemiec doprowadziły do wzrostu konkurencyjności firm niemieckich wobec polskich. W efekcie, polskie firmy usługowe szukają rynków zbytu w innych krajach UE. Niderlandy są jednym z ciekawszych krajów, między innymi ze względu na dobrą sytuację gospodarczą, wysokie ceny usług oraz niewielką odległość od Polski Dostęp do informacji Ważne jest uzyskanie informacji o sytuacji na rynku w branży, w której zamierza działać polska firma, o możliwościach zdobycia kontraktów, konkurencji oraz obowiązujących stawkach godzinowych. To może być trudne, ponieważ niewielu Polaków mówi po niderlandzku, a najwięcej informacji w internecie jest właśnie w tym języku. Pozostaje telefon oraz język angielski, którym większość Holendrów posługuje się dosyć biegle. Język niemiecki jest rozumiany coraz słabiej, a także używany dość niechętnie i można mieć problemy z otrzymaniem informacji w tym języku. Jednym ze źródeł informacji o konkretnym sektorze są organizacje branżowe. Pracownicy tych organizacji chętnie udzielają informacji ogólnych o sytuacji w danej branży oraz udostępniają źródła informacji. Dodatkowo wiele informacji można znaleźć w internecie. Zbiorcza internetowa strona oferuje wiele linków do organizacji, firm i informacji o wybranej branży lub problematyce: (strona w języku niderlandzkim). Dla osób znających język angielski dobrym źródłem informacji ogólnych o życiu i pracy w Niderlandach, a także w Belgii, Francji i Hiszpanii jest strona Doświadczenie polskiej firmy zdobyte na rynku zachodnim jest często czynnikiem decydującym o sukcesie. Dobre przygotowanie znajomość języka (najlepiej angielskiego), znajomość regulacji prawnych, wgłębienie się w strukturę rynku owocuje bardziej udanym wejściem na rynek, na pewno w przypadku firm usługowych, gdzie kontakt z klientem gra ważną rolę Rynek holenderski interesujące branże Sektor usług w Niderlandach jest bardzo rozbudowany i chłonny. Obecnie wiele branż w tym sektorze boryka się z problemem zbyt małej liczby firm, które mogłyby świadczyć usługi. Nawet nieco gorsza sytuacja gospodarcza niż kilka lat temu nie zmniejszyła popytu na wiele rodzajów usług. W badaniach sektora usług zostały wykorzystane branże, które są szczególnie interesujące dla polskich przedsiębiorców. Branże, które często pojawiały się w zapytaniach polskich firm kierowanych do Wydziału Ekonomiczno-Handlowego przy Ambasadzie RP w Hadze. Wzięto też pod uwagę takie kryteria, jak: niedobór siły roboczej w określonych branżach, okres oczekiwania na wykonanie usługi oraz wysokość cen usług. Wybrano branże budowlaną i pośrednictwa pracy. 5

6 Rozdział 3 Branża budowlana GWW (grond-, water- en wegenbouw) budownictwo lądowe, wodne i drogowe B&U (burgerlijke en utiliteitsbouw) budownictwo mieszkaniowe i publiczne ZZP (Zelfstandig Zonder Personeel) samozatrudnienie Na sto osób czynnych zawodowo w Królestwie Niderlandów siedem jest zatrudnionych w budownictwie i ogółem jest to 430 tysięcy osób. W 2001 r. prawie połowa zatrudnionych w budownictwie miała wykształcenie średnie. Budownictwo jest pod wieloma względami tradycyjną gałęzią przemysłu, w której regułą jest stałe zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin. Ważne znaczenie w Królestwie Niderlandów ma regionalny rynek budownictwa. Większość firm budowlanych prowadzi działalność usługową lokalnie niedaleko od miejsca zarejestrowania. Średnio roczne wynagrodzenie brutto w tej branży usługowej jest najwyższe na zachodzie Niderlandów. Kolejne miejsca zajmują południe, wschód, a najniższe wynagrodzenie jest na północy Niderlandów. (Źródło: De Bouwbedrijven in 2002 [Firmy budowlane w 2002 r.]). Poziom produkcji budowlanej w 2004 r. we wschodnich Niderlandach odnotuje kolejny spadek w sumie o 2%. Jest to w tej części kraju bardziej odczuwalne, gdyż w skali całego kraju spadek ten wyniesie ok. 0,5%. Obecnie 60% firm budowlanych to firmy specjalistyczne. W ostatnich dwóch latach także te firmy odczuwają efekty gorszej koniunktury. W połowie 2003 r. nie było pracy dla prawie 4000 osób co stanowiło około 3% wszystkich zatrudnionych w branży budowlanej. Ta nadmierna podaż pracowników dała się zauważyć przede wszystkim w przedsiębiorstwach z branży malarskiej i wyspecjalizowanych firmach z sektora GWW (budownictwo lądowe, wodne i drogowe). Liczba wolnych etatów wyraźnie zmalała w 2003 r. (Źródło: Gespecialiseerde bedrijven in de bouw in 2003 [Firmy specialistyczne w budownictwie w 2003 r.]). Rozwój i prognozy Wielu przedsiębiorców budowlanych w najbliższej przyszłości nie oczekuje przełomu na rynku. Nastrój pogorszył się szczególnie w sektorze GWW. Podczas gdy w budownictwie mieszkaniowym i publicznym (B&U) większość firm (74%) przyszłość ocenia pozytywnie, w budownictwie lądowym, wodnym i drogowym (GWW) stanowią one mniejszość (38%). Przewiduje się na koniec 2004 r., że obroty firm sektora budownictwa mieszkaniowego i publicznego wzrosną średnio o 3,6%. Obroty przedsiębiorstw z sektora GWW zmniejszają się. Oczekiwany spadek to średnio 7,3%. W sektorze B&U 86% firm spodziewa się zamknięcia roku (2004) z zyskiem. Dotyczy to przede wszystkim dużych firm. Wśród małych i średnich przedsiębiorstw około 15% liczy się z możliwą stratą. W sektorze GWW jedna czwarta przedsiębiorstw zakłada poniesienie straty w 2004 r. W tym sektorze marże są niższe i spadają średnio z 2,8% do 1,7%. W budownictwie mieszkaniowym i publicznym średni zysk z marży spadnie z 3,7% do 3,4%. (Źródło: Firmy budowlane; rozwój; -prognozy). 6

7 W okresie do 2008 r. przewiduje się lekki wzrost liczby pracowników przemysłu budowlanego o 0,6% rocznie. (Źródło: Rynek pracy dla budownictwa w latach ). Zakłada się większe niż dotychczas zapotrzebowanie na cieśli i dekarzy, a mniejsze na murarzy i betoniarzy. W 2008 r. potrzebnych będzie ok nowych pracowników, którzy zrekompensują naturalny odpływ pracowników z omawianej branży. (Źródło: Rynek pracy dla budownictwa w latach ). Istniejące niedobory pracowników stanowią możliwość działań dla polskich przedsiębiorców. Dotyczy to przede wszystkim cieśli i dekarzy. Obecnie na rynku istnieje też duże zapotrzebowanie na osoby wykonujące prace remontowe oraz rozbiórkowe. Z badania przeprowadzonego wśród pracodawców i pracowników w Niderlandach wynika, że w sektorze budowlanym 62% pracodawców widzi szanse dla pracowników z nowych państw członkowskich UE. (Źródło: EU-toetreding treft werkgelegenheid, 2004, Randstad Nederland [Wpływ rozszerzenia UE na zatrudnienie, Randstad, Holandia]). Dobra opinia, jaką cieszą się polscy pracownicy jest zauważalna na holenderskim rynku budowlanym. Holenderskie firmy budowlane, jak i prywatni klienci często i chętnie zatrudniają polskich fachowców do prac budowlanych i remontowych Usługi sztukatorskie, wykończeniowe i parkieciarsko-posadzkarskie W branży usług sztukatorskich, wykończeniowych i parkieciarsko-posadzkarskich aktywnych jest 1900 firm. Firmy te zatrudniają pracowników. Ponadto istnieje 1800 firm jednoosobowych (ZZP). Wartość produkcji sektora szacowana jest na około 1,7 miliardów euro. Zakłada się, że do roku 2008 produkcja w tym sektorze będzie wzrastać średnio rocznie o 2%. Liczba pracowników powinna zatem zwiększać się średnio rocznie o 1,3%. Zapotrzebowanie na pracowników tej branży wynosi ok osób. (Źródło: Sectorprofiel stukadoors-, afbouw- en terrazzo-vloerenbedrijf [Profil sektora: usługi sztukatorskie, wykończeniowe i parkieciarsko-posadzkarskie]). Organizacje branżowe: NOA, ; ESA: Usługi malarskie, wykończeniowe i szklarskie Branża usług malarskich w 2003 r. liczyła około 3700 przedsiębiorstw. Firmy te zatrudniają osób. W branży działa ponadto 2627 firm jednoosobowych. W drugim kwartale 2003 r. w branży usług malarskich odnotowano w sumie około 1100 wakatów. Dwie trzecie pracowników sektora malarskiego jest zatrudnionych przy pracach konserwatorskich, podczas gdy nowe budownictwo stanowi tylko 15% rynku tych usług. Sytuacja zatrudnienia w tej branży diametralnie zmieniła się w przeciągu kilku lat. Jeszcze w roku 2001 prawie połowa firm zmuszona była do odrzucania zleceń z powodu niedoboru personelu. W 2003 roku liczba wakatów zmniejszyła się do tego stopnia, że bez pracy została znaczna część malarzy. Około 4% pracowników w branży malarskiej pochodzi z zagranicy. (Źródło: Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf [Usługi malarskie, wykończeniowe i szklarskie]). Organizacje branżowe: VNCI - VVVH - 7

8 3.3. Usługi ciesielskie Na rynku niderlandzkim świadczona jest szeroka gama usług ciesielskich. Wyróżnia się w tej branży osiem profili zawodowych, jak: ogólne usługi ciesielskie, usługi wykończeniowe, firmowe usługi ciesielskie, budowa konstrukcji szkieletowych drewnianych, betoniarskie usługi ciesielskie, konserwatorskie usługi ciesielskie oraz współwykonawstwo. W praktyce funkcjonują cztery profile usług ciesielskich i są to ogólne usługi ciesielskie, a betoniarskie stanowią osobny profil. Organizacja branżowa: VHN Usługi dekarskie - strzechy Strzecha z taniego i funkcjonalnego pokrycia dachowego zmieniła się w latach 80-tych w pożądany produkt luksusowy. Na przykład w Hadze, w dzielnicy Ypenburg, powstało kilka luksusowych apartamentowców z pokryciem wykonanym z trzciny. Zawód stary jak świat zdobył swoje miejsce w nowej rzeczywistości lub, jak mówi sekretarz techniczny zrzeszenia przedsiębiorstw usług dekarskich Pan Horlings: Strzecha znów jest w modzie!. Rocznie w Niderlandach od 1000 do 2000 nowych domów krytych jest strzechą, a od 1000 do 1500 strzech jest odnawianych. Szacuje się, że w tej chwili ok. 850 osób pracuje na holenderskich dachach, z czego ponad 250 osób to zagraniczni robotnicy instalujący pokrycia z trzciny (Niemcy, Belgowie, Węgrzy i Polacy). W porównaniu z sytuacją sprzed pięciu lat zapotrzebowanie rynku na tego rodzaju usługi dekarskie wzrosło o około 30%! W Niderlandach istnieje około 250 przedsiębiorstw zajmujących się pokryciami dachowymi z trzciny. 85% z tych firm jest reprezentowanych w zrzeszeniu przedsiębiorstw usług dekarskich. Zwykle są to niewielkie firmy zatrudniają średnio 2,4 pracownika. Większe z tych firm zatrudniają po około 15 pracowników. W Niderlandach prowadzi się również handel trzciną. Niderlandzkie firmy strzecharskie sprowadzają surowiec z Węgier, Austrii, Rumunii, Turcji i Polski. Część importowanej trzciny trafia z kolei do Danii, Niemiec i Anglii. W Niderlandach istnieje dwanaście przedsiębiorstw handlujących trzciną i oprócz różnych rodzajów dachów, mat i płyt z trzciny, oferują płyty dachowe, śruby, materiał mocujący i inne niezbędne materiały potrzebne do instalacji i utrzymania strzechy. Zapotrzebowanie na wykonawców strzech jest w Niderlandach bardzo duże - największe w Drenthe, najmniejsze w Limburgii i Zelandii. Przeciętny czas oczekiwania na dach kryty strzechą wynosi w tej chwili około pół roku! Organizacja branżowa: 3.5 Branża budowlana - dodatkowe informacje praktyczne Sektor budowlany niechętnie świadczy usługi na rzecz indywidualnych odbiorców. Przedsiębiorcy nie podejmują się drobnych prac budowlanych, mimo ogromnego zapotrzebowania na te usługi. Taki wniosek wynika z opublikowanego niedawno na zlecenie FNV Bouw (Holenderskiej Federacji Związkowej Budowlańców) raportu Ekonomicznego Instytutu Przemysłu Budowlanego (EIB), z którego wynika, że tutejsi przedsiębiorcy przyzwyczaili się do dużych zleceń, które otrzymywali wcześniej, a nie do oferowania drobnych usług potrzebnych na rynku. Wielu przedsiębiorców nie ma nawet ochoty obliczyć kosztów montażu pojedynczego okna. 8

9 W raporcie Budowa we własnym zakresie oraz nielegalne prowadzenie działalności w 2003 r. Ekonomiczny Instytut Przemysłu Budowlanego ustalił, że poza rynkiem zarejestrowanych przedsiębiorstw budowlanych zrealizowano zlecenia o wartości 1,8 miliarda euro. Stanowi to około 10% produkcji budowlanej, na którą wymagane jest zezwolenie. Raport powstał na zlecenie BouwNed (organizacja branżowa budownictwa mieszkaniowego i użytkowego). Więcej informacji na stronie Czasopisma fachowe Każdy sektor branży budowlanej wydaje własne czasopismo fachowe, stanowiące pożyteczną, przydatną literaturę dla przedsiębiorców z danego sektora. Publikowane są informacje o technologiach, rozwiązaniach praktycznych i o produktach, informacje przybliżające zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości, marketingu i kierownictwa. Czasopisma są również dobrym miejscem na reklamy oferowanych usług. Niestety, czasopisma fachowe nie są dostępne w internecie, natomiast informacje o wydawanych tytułach można znaleźć na stronie Związki zawodowe Związki zawodowe FNV Bouw i CNV Hout- en Bouwbond (Chrześcijańsko-Narodowy Związek Stolarzy i Budowlańców) powstały z myślą o pracownikach i przedsiębiorcach branży budowlanej. FNV Zelfstandigen Bouw (Związek Samozatrudniających się Budowlańców) to największe, liczące 5000 członków stowarzyszenie samozatrudniających się w budownictwie. Dzięki członkostwu można otrzymywać informacje oraz uzyskiwać porady w sprawach związanych z zatrudnieniem, zbiorową umową o pracę, wynagrodzeniami, prawami i obowiązkami, ubezpieczeniami zdrowotnymi, warunkami pracy, emerytury, sprawami socjalnymi itd. Więcej informacji na stronach: lub lub Książka kosztów Książka kosztów roboczogodzin wydana przez Reed Business Inforamation Bouw & Infra stanowi pomoc w obliczaniu kosztów budowy. Książka informuje o kosztach wynagrodzenia oraz stawkach godzinowych w określonych gałęziach branży budowlanej, m.in.: w branży budownictwa mieszkaniowego i użytkowego (B&U), budownictwa lądowego, wodnego i drogowego (GWW), branży instalacyjnej, w budownictwie mieszkaniowym, biur architektów, doradców i projektantów, wykonawców projektów. W książce kosztów można zapoznać się z aktualnymi stawkami godzinowymi oraz kosztami wynagrodzeń ekip i specjalistów. Pozycja ta zainteresuje przedstawicieli budownictwa mieszkaniowego, użytkowego, lądowego, wodnego i drogowego oraz branży instalacyjnej, jak również sztukatorów, malarzy, dekarzy i ogrodników. Zawiera ona szczegółowe oszacowanie kosztów z uwzględnieniem zestawienia roboczogodzin. Przykładowe obliczenia oparte są na rzeczywistych sytuacjach, mających odzwierciedlenie w praktyce. 9

10 Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: (Dział Budowlany i Infrastruktury) lub na stronie Poniżej kilka przykładów stawek obowiązujących w sektorze budowlanym, w oparciu o najnowsze wydanie Książki kosztów, z dnia 1 czerwca Tabele ze stawkami godzinowymi poszczególnych fachowców oraz ekip budowlanych przedstawiają te stawki jako koszty firmy wykonawczej. Podstawą do obliczania kosztów stawek godzinowych są wynagrodzenia godzinowe ustalane według umowy zbiorowej (CAO) oraz dodatki socjalne. Poszczególne zawody mają różne umowy zbiorowe, które określają wysokość stawek. DEKARZE W tej branży wyróżniamy pięć grup funkcyjnych. Koszty i stawki godzinowe dla niżej wymienionych grup: - grupa 1: początkujący dekarz i operator pieca; - grupa 2: dekarz, wykonujący proste roboty dekarskie; - grupa 3: pierwszy dekarz zarządzający lub kierowca przewożący materiały - grupa 4: główny dekarz B, kierownik ekipy - grupa 5: główny dekarz A, kierujący grupą 5-cio osobową lub większą Koszty wynagrodzenia i stawki godzinowe 2-osobowej ekipy dekarzy: Zestawienie ekipy Pierwszy dekarz, Grupa funkcyjna 3 Główny dekarz B, Grupa funkcyjna 4 Razem za ekipę Średnio na osobę Koszty wynagrodzenia Stawki godzinowe za godzinę w euro w euro 23,32 30,78 25,20 33,26 48,52 24,26 64,04 32,02 Koszty wynagrodzenia i stawki 6-cio osobowej ekipy dekarzy: Zestawienie ekipy Koszty wynagrodzenia Stawki godzinowe Początkujący dekarz, za godzinę w euro w euro 19,46 25,69 Grupa funkcyjna 1 Dekarz, grupa funkcyjna 2 20,66 27,27 Pierwszy dekarz, 23,32 30,78 Grupa funkcyjna 3 Pierwszy dekarz, 23,97 31,64 Grupa funkcyjna Kierowca, 23,32 30,78 Grupa funkcyjna 3 Główny dekarz A, 26,38 34,82 Grupa funkcyjna 5 Razem za ekipę Średnio za osobę 137,11 22,85 180,98 30,16 Źródło: Kostenboekjes, Uurlonen; Reed Business Information, Bouw & Infra,

11 Szacunkowy koszt wynagrodzenia pracownika z grupy 3 (pierwszy dekarz zarządzający lub kierowca przewożący materiały) ponoszony przez przedsiębiorcę: Opis Procent Podstawa Koszty wynagrodzenia (euro) Gwarantowane wynagrodzenie tygodniowe: 457, 60 gwarantowane wynagrodzenie godzinowe x 40 godzin Dodatek za osiągnięcia 3,00 457, 60 13,73 Dodatek wakacyjny 8,00 471,33 37,71 Godziny podróży 22,88 Dodatek w razie zatrzymania robót z 5,19 powodu opadów śniegu lub mrozu do 100% Składki na ubezpieczenia społeczne Składka na fundusz pracy (bezrobotne 1) 2,70 465,34 12,56 Składka na fundusz pracy (bezrobotne 2) 1,55 175,34 2,72 Składka na ubezpieczenie od niezdolności do 5,10 465,34 23,73 wykonywania pracy Składka na ubezpieczenie zdrowotne 6,75 465,34 31,41 Specyficzne regulacje branżowe Fundusz dodatkowy z tytułu bezrobocia 1, ,43 5,56 Wcześniejsze odejście na emeryturę 3,00 465,34 13,96 Fundusz szkoleniowy 2,15 465,34 10,- System szkoleniowy 0,50 465,34 2,33 Dodatek do funduszu emerytalnego 9,50 499,10 47,41 Zróżniocowany dodatek z tytułu 2,35 465,34 10,94 niezdolności do wykonywania pracy Dodatek organizacyjny 0,68 Ubezpieczenie od wypadków 1,10 Pozostałe obciążenia przedsiębiorcy Ubrania robocze 4,80 Obuwie 2,60 Całkowite koszty wynagrodzenia na tydzień 710,84 Koszty wynagrodzenia za godzinę, 0 dni zwolnienia lekarskiego 22,45 Koszty wynagrodzenia za godzinę, przy 4% zwolnieniu lekarskim 23,65 Koszty wynagrodzenia za godzinę, przy 6% zwolnieniu lekarskim 24,29 Koszty wynagrodzenia za godzinę, przy 8% zwolnieniu lekarskim 24,98 Źródło: Kostenboekjes, Uurlonen; Reed Business Information, Bouw & Infra,

12 MALARZE Grupy zawodowe: - grupa 0: wykonawca - grupa 1: malarze konstrukcji, nowego budownictwa oraz mieszkaniowi, szklarze, tapeciarze; - grupa 2: specjalista od malowania sufitów i ścian; - grupa 3: sprzątacz Koszty wynagrodzenia i stawki godzinowe dla 2-osobowej ekipy malarzy: Zestawienie ekipy Koszty wynagrodzenia za Stawki godzinowe godzinę w euro w euro Malarze, tapeciarze z grupy 1 z 30,14 39,78 dodatkiem dyplomowym Młody pracownik 18 lat, 13,01 17,17 Razem za ekipę Średnio na osobę 43,15 21,58 56,95 28,48 Źródło: Kostenboekjes, Uurlonen; Reed Business Information, Bouw & Infra, 2004 Koszty wynagrodzenia i stawki godzinowe dla 6-osobowej ekipy malarzy: Zestawienie ekipy Główny malarz, tapeciarz, Grupa funkcyjna 1 z dodatkiem dyplomowym Malarz, tapeciarz Grupa funkcyjna 1 Malarz, tapeciarz Grupa funkcyjna 1 (z niższym bonusem) Koszty wynagrodzenia za Stawki godzinowe godzinę w euro w euro 32,97 43,52 28,74 37,94 26,29 34,70 Pracownik 21 lat 22,46 29,65 Pracownik 21 lat 22,46 29,65 Pracownik 18 lat 13,01 17,17 Razem za ekipę Średnio na osobę 145,93 24,32 192,63 32,11 Źródło: Kostenboekjes, Uurlonen; Reed Business Information, Bouw & Infra,

13 Szacunkowy koszt wynagrodzenia pracownika z grupy 1: Opis Procent z podstawy Gwarantowane wynagrodzenie tygodniowe: gwarantowane wynagrodzenie godzinowe x 37,50 godzin za osobę Podstawa Koszty wynagrodzenia (eur) 511,88 Dodatek za osiągnięcia 15,00 511,88 76,78 Godziny podróży 2 27,30 Fundusz wakacyjny podlegający 87,5 588,66 opodatkowaniu Składki na ubezpieczenia społeczne Składka na fundusz pracy (bezrobotne 1) 6,75 565,- 38,14 Składka na fundusz pracy (bezrobotne 2) 3,85 675,30 26,- Składka na ubezpieczenie od niezdolności do 1,55 344,80 5,34 wykonywania pracy Składka na ubezpieczenie zdrowotne 5,10 675,30 34,44 Specyficzne regulacje branżowe Niezdolność do wykonywania pracy, 2,35 675,30 15,87 odszkodowanie podstawowe Dodatek do emerytury 10,75 231,28 24,86 Fundusz wakacyjny 26,94 588,66 158,59 Koszty wynagrodzenia za godzinę, 0 dni zwolnienia lekarskiego 27,39 Koszty wynagrodzenia za godzinę, przy 5,50% zwolnieniu lekarskim 29,30 Koszty wynagrodzenia za godzinę, przy 6,50% zwolnieniu lekarskim 29,68 Koszty wynagrodzenia za godzinę, przy 7,50% zwolnieniu lekarskim 30,07 Źródło: Kostenboekjes, Uurlonen; Reed Business Information, Bouw & Infra, 2004 Z powyższego wynika, że do podstawowych kosztów wynagrodzenia pracownika należy doliczyć wysokie koszty składki socjalnej, dodatki i fundusze emerytalne. Składki socjalne i inne koszta wynikające z układów zbiorowych mogą się różnić zależnie od branży i rodzaju umowy zbiorowej w niej obowiązującej (CAO). 13

14 Rozdział 4 Pośrednictwo pracy W Niderlandach działa ogółem około 500 zorganizowanych biur pośrednictwa pracy, zrzeszonych w Holenderskiej Organizacji Biur Pracy Czasowej ABU oraz w Holenderskim Związku Pośrednictwa Pracy NBBU), które mają 3050 oddziałów. Ponadto, funkcjonuje około 1500 biur pośrednictwa pracy posiadających około 1900 filii, zarejestrowanych i aktywnych gospodarczo, ale nie należących do żadnego związku branżowego. Biura pośrednictwa pracy osiągnęły w pierwszym kwartale 2004 r. o 6% niższe obroty niż w tym samym okresie 2003 r. Był to najniższy poziom od czterech lat. (Dane według CBS). Wysokość wynagrodzenia pracowników zatrudnianych za pośrednictwem biur pośrednictwa pracy, czyli pracowników czasowych, rosną szybciej niż wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stałe. Według CBS, wynagrodzenie na podstawie umowy zbiorowej w branży pośrednictwa pracy wzrosło w pierwszym kwartale 2004r. o 20% w stosunku do poziomu z roku W przypadku innych sektorów wzrost średniego wynagrodzenia na podstawie tej umowy znalazł się w tym czasie na poziomie niższym o 12%. (Źródło: W rezultacie zainteresowanie firm zatrudnianiem pracowników poprzez biura pośrednictwa pracy spada. Przykładem może być pewne holenderskie przedsiębiorstwo przetwórstwa mięsnego, które przyjęło do pracy czterdziestu pracowników poleconych przez biuro pośrednictwa. Po pół roku firma musiała zrezygnować z tych pracowników, ponieważ ich dalsze zatrudnianie byłoby zbyt drogie. Wynika to z faktu, że ostatnio wprowadzono nowy układ zbiorowy dla pracowników zatrudnianych poprzez biura pośrednictwa pracy. Mimo, że wzrost gospodarczy w Niderlandach jest niższy niż w poprzednich latach czego efektem jest wyższe bezrobocie (7%-8%), w wielu sektorach ciągle istnieje niedobór pracowników. Od roku 2000, w którym zaznaczył się spadek liczby zatrudnionych, wzrosła w Niderlandach liczba biur pośrednictwa pracy nastawionych na tę grupę pracowników. Notuje się wzrost liczby miejsc pracy w przetwórstwie rolno-spożywczym, hotelarstwie, gastronomii i w szklarniach. Te sektory oferują wyższe płace i korzystniejsze warunki, np. stałe godziny pracy. Popyt na polskich pracowników wzrasta, a dodatkową szansę stanowi fakt, że wielu Polaków już pracuje w Niderlandach, choć często nielegalnie Koszty zatrudnienia legalnego i nielegalnego Szacunkowe dane biura ABAB (biuro doradztwa podatkowego) z roku 2003 informują, że w tym czasie w Niderlandach pracowało ok Polaków, w tym tylko ok legalnie. Szacunki na rok 2004 przewidują, że liczba nielegalnie zatrudnionych zwiększy się o dodatkowe osób. W Niderlandach wysokość wynagrodzenia zależy od poziomu płacowego przysługującego pracownikowi. Poziom płacowy naliczany jest między innymi na podstawie wiedzy, samodzielności, zakresu obowiązków i umiejętności. 14

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 2 Dostęp do niemieckiego rynku pracy został zliberalizowany w maju 2011 r. Liberalizacja nie oznacza, że przestały obowiązywać wymogi dotyczące rejestracji

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 2 W Irlandii minimalna stawka za godzinę pracy wynosi około 8,65 euro. Niezbędnym warunkiem do podjęcia legalnej pracy w Irlandii, korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... XI Literatura... XIII Wprowadzenie... XV Konstrukcje transgranicznego zatrudnienia pracowników z punktu

Wykaz skrótów... XI Literatura... XIII Wprowadzenie... XV Konstrukcje transgranicznego zatrudnienia pracowników z punktu Wykaz skrótów... XI Literatura... XIII Wprowadzenie... XV Konstrukcje transgranicznego zatrudnienia pracowników z punktu widzenia biznesowego i prawnego... 1 1. Podróż służbowa... 1 1.1. Przesłanki formalne...

Bardziej szczegółowo

... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa) W N I O S E K

... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa) W N I O S E K ...... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa)..., dnia... (miejscowość) STAROSTA KOSZALIŃSKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie W N I O S E K o skierowanie osób/y/ bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa usługowa powiązania z innymi przepisami prawa wspólnotowego. 27 maja 2009r. Katarzyna Szychowska, avocat

Dyrektywa usługowa powiązania z innymi przepisami prawa wspólnotowego. 27 maja 2009r. Katarzyna Szychowska, avocat Dyrektywa usługowa powiązania z innymi przepisami prawa wspólnotowego 27 maja 2009r. Katarzyna Szychowska, avocat Dyrektywy usługowej: art. 3 Ustęp 1 : relacje z innymi specyficznymi aktami prawa wtórnego

Bardziej szczegółowo

Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej - Delegowanie Pracowników do Niemiec

Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej - Delegowanie Pracowników do Niemiec Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej - Delegowanie Pracowników do Niemiec Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej 2 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) art. 56 stanowi o swobodzie

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 1073 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling

Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling » PRACA W SEKTORZE BUDOWLANYM Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling CAO dla budownictwa Czas pracy i dodatki z nim związane Wynagrodzenie Pozostałe rekompensaty Czas wolny Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do płacy minimalnej

Każdy ma prawo do płacy minimalnej Każdy ma prawo do płacy minimalnej Otrzymujesz minimalną płacę? Pracujesz w Holandii i masz poniżej 65 lat? To masz prawo do holenderskiej płacy minimalnej. Nawet jeśli jesteś obcokrajowcem. Twój pracodawca

Bardziej szczegółowo

www.nlconstruction.info Choroby i ubezpieczenie społeczne Bezpieczeństwo i higiena pracy

www.nlconstruction.info Choroby i ubezpieczenie społeczne Bezpieczeństwo i higiena pracy Jesteś pracownikiem tymczasowym w holenderskim sektorze budowlanym Pools / Polish Czy dostajesz to, co Ci się należy? Informacje dla zagranicznych pracowników i pracowników tymczasowych Publikacja organizacji

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Działania stymulujące transgraniczną mobilność zawodową.

Działania stymulujące transgraniczną mobilność zawodową. SEMINARIUM nr 2 Działania stymulujące transgraniczną mobilność zawodową. Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy - POWT Polska - Saksonia Zgorzelec, Hotel Pawłowski 17 października

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa usługowa- jakie zmiany czekają usługobiorców?

Dyrektywa usługowa- jakie zmiany czekają usługobiorców? Dyrektywa usługowa 13.05.10 1 Dyrektywa usługowa- jakie zmiany czekają usługobiorców? Gdynia, 13 maja 2010' European Commission Enterprise and Industry Dyrektywa usługowa 13.05.10 2 Dyrektywa a ustawa-

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Hiszpanii 2015-06-11 16:42:38

Jeśli chcesz pracować w Hiszpanii 2015-06-11 16:42:38 Jeśli chcesz pracować w Hiszpanii 2015-06-11 16:42:38 2 Hiszpania w 1999 roku wprowadziła ustawę w sprawie ustanowienia i zagwarantowania minimalnych warunków pracy przez przedsiębiorców dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie

Bardziej szczegółowo

DOING BUSINESS IN FINLAND. www.ecovis.com tax services auditing and accounting legal services corporate advisory services

DOING BUSINESS IN FINLAND. www.ecovis.com tax services auditing and accounting legal services corporate advisory services Global expertise with local faces DOING BUSINESS IN FINLAND - NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY PRAWNE Plan prezentacji FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Ś GOSPODARCZEJ ZAGADNIENIA PODATKOWE PRAWO PRACY Dlaczego Finlandia?

Bardziej szczegółowo

Magdalena Miska st. inspektor pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie

Magdalena Miska st. inspektor pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie Delegowanie pracowników do innych krajów UE Magdalena Miska st. inspektor pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie źródła prawa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 96/71/WE z dnia 16.12.1996r.

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych Bogdan Majkowski Andrzej Wilczyński Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych 1BW01 1 Autorzy: Bogdan Majkowski specjalista w zakresie prawa pracy

Bardziej szczegółowo

Praktyczne informacje na temat handlu transgranicznego czyli co przedsiębiorca musi wiedzieć decydując się na handel transgraniczny?

Praktyczne informacje na temat handlu transgranicznego czyli co przedsiębiorca musi wiedzieć decydując się na handel transgraniczny? Praktyczne informacje na temat handlu transgranicznego czyli co przedsiębiorca musi wiedzieć decydując się na handel transgraniczny? ANNA ŻOCHOWSKA - SYCHOWICZ Plan Wykładu I. Prawo właściwe dla zobowiązań

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych. 1. Nazwa zakładu pracy... 2. Adres siedziby... 3. Miejsce prowadzenia działalności... 4. Telefon...Fax...

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych. 1. Nazwa zakładu pracy... 2. Adres siedziby... 3. Miejsce prowadzenia działalności... 4. Telefon...Fax... Pieczęć Wnioskodawcy Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8 81-332 Gdynia tel. 58 /620-49-54 w.104 WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych I. INFORMACJA O ZAKŁADZIE PRACY 1.

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy.

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Warunki świadczenia pracy Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Nie ma jedynej właściwej formy wykonywania pracy. Wyłącznie od zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

13. Przyczyny zmniejszenia się liczby pracowników (wypełnia się w przypadku zmniejszenia się liczby pracowników w

13. Przyczyny zmniejszenia się liczby pracowników (wypełnia się w przypadku zmniejszenia się liczby pracowników w 13. Przyczyny zmniejszenia się liczby pracowników (wypełnia się w przypadku zmniejszenia się liczby pracowników w stosunku do średniego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA O PRACĘ Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

FORMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA

FORMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA Enterprise Europe Network Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości ul. Słowackiego 7a, 35 060 Rzeszów tel/fax (017) 852 49 75 e-mail:een@spp.org.pl http://een.spp.org.pl FACT SHEET No.11 FORMY WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

NAV EURES Norwegia. Życie i praca w Norwegii

NAV EURES Norwegia. Życie i praca w Norwegii NAV EURES Norwegia Życie i praca w Norwegii Norwegia kraina północy NAV, 16.07.2010 Side 2 Norwegia - Fakty Statystyka: Długość 1750 km 7. największy kraj w Europie 4,8 mln mieszkańców 19 powiatów Największe

Bardziej szczegółowo

Czego potrzebuję do podjęcia pracy w Austrii?

Czego potrzebuję do podjęcia pracy w Austrii? Z ecoplus do nowej Europy Czego potrzebuję do podjęcia pracy w Austrii? Informacje dla poszukujących pracy z nowych krajów członkowskich UE www.ecointernational.at Powered by federal government of Lower

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. Poprzez umowę rozumie się zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych. W przypadku umowy o pracę oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Płaca minimalna rośnie, ale do Europy wciąż nam daleko

Płaca minimalna rośnie, ale do Europy wciąż nam daleko Płaca minimalna rośnie, ale do Europy wciąż nam daleko Przez 12 ostatnich lat najniższe wynagrodzenie w Polsce wzrosło ponad dwukrotnie. Jednak to wciąż stanowi niewiele ponad połowę średniej europejskiej.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o organizowanie prac interwencyjnych

WNIOSEK o organizowanie prac interwencyjnych Będzin, dnia... 2016 roku... ( pieczęć firmowa Wnioskodawcy ) Starosta Będziński za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ul. Ignacego Krasickiego 17 A 42-500 Będzin WNIOSEK o organizowanie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

..., dnia... WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych

..., dnia... WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych ... (pieczątka zakładu pracy, nr NIP, REGON)..., dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych na zasadach określonych w art. 51,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 116/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radzymin w ramach pomocy de minimis Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 maja 2014 r. Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności

Bardziej szczegółowo

Pracownik czy osoba samozatrudniona?

Pracownik czy osoba samozatrudniona? Pracownik czy osoba samozatrudniona? W Belgii istnieje możliwość podjęcia pracy w charakterze pracownika najemnego lub na zasadzie samozatrudnienia. Oba statusy są prawidłowe pod względem prawnym pod warunkiem,

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - KOD ZAWODU 325509 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Czy otrzymują Państwo wynagrodzenie minimalne? Pracują Państwo w Holandii i mają mniej niż 65 lat? W takim razie przysługuje Państwu prawo do holenderskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat

WNIOSEK o przyznanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat Turek, dnia...... Pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TURKU WNIOSEK o przyznanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej

Bardziej szczegółowo

A. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZATORA ROBÓT PUBLICZNYCH

A. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZATORA ROBÓT PUBLICZNYCH ............................................... Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSEK o organizację robót publicznych Na zasadach określonych w: Art.57 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o

Bardziej szczegółowo

zmiany c) przechowywania przez okres 10 lat dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia.

zmiany c) przechowywania przez okres 10 lat dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia. brzmienie od 2008 08 07 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. do ustawy z dnia o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

UZASADNIENIE. do ustawy z dnia o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt z dnia 15 września 2015 r. UZASADNIENIE do ustawy z dnia o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. CZEŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE. W ustawie niniejszej planowaną zmianą jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07 Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) 2015-12-25 21:55:07 2 Niemiecka branża ICT osiągnęła w 2012 roku obroty w wysokości ok. 220

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia... 2015 roku

Będzin, dnia... 2015 roku Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim (I )jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków trzeba rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Od 1 kwietnia 2012 r. przestaje obowiązywać dekret ministra o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników

Bardziej szczegółowo

Program. Transgraniczne zatrudnianie pracowników. Świadczenie usług w Niemczech po wprowadzeniu płacy minimalnej od dnia 1.1.2015

Program. Transgraniczne zatrudnianie pracowników. Świadczenie usług w Niemczech po wprowadzeniu płacy minimalnej od dnia 1.1.2015 Program Transgraniczne zatrudnianie pracowników Świadczenie usług w Niemczech po wprowadzeniu płacy minimalnej od dnia 1.1.2015 Od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązywać będzie w Niemczech na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY Lesko, dnia...... Pieczęć firmowa pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Lesku W N I O S E K O ORGANIZACJĘ ROBÓT PUBLICZNYCH na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Praca w Holandii zorganizowana jest w inny sposób niż ten, do którego są Państwo przyzwyczajeni. Jeśli więc zamierzają Państwo pracować w Holandii,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy ... /pieczęć firmowa Pracodawcy lub Przedsiębiorcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń/... /miejscowość i data/ Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy WNIOSEK o refundacje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ 37-500 PRAC Jarosław INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ 37-500 PRAC Jarosław INTERWENCYJNYCH ...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/... /pieczęć pracodawcy/ Starosta Jarosławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy WNIOSEK O ORGANIZACJĘ 37-500 PRAC Jarosław INTERWENCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych Mława, dnia...... pieczęć wnioskodawcy Starosta Mławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych Na zasadach określonych w art. 51 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę?

Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Ile mogą dorobić osoby otrzymujące wcześniejszą emeryturę? Emeryci i renciści mogą pracować. Aby wcześniejsze emerytury lub renty nie zostały zmniejszone lub zawieszone, uzyskiwane w ten sposób dochody

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizowanie robót publicznych

W N I O S E K o organizowanie robót publicznych Mława, dnia...... pieczęć organizatora Starosta Mławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie W N I O S E K o organizowanie robót publicznych Na zasadach określonych w art. 57 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Czeskie prawo pracy 2015-12-22 16:12:16

Czeskie prawo pracy 2015-12-22 16:12:16 Czeskie prawo pracy 2015-12-22 16:12:16 2 Stosunki pracy pomiędzy pracownikami i pracodawcami na terytorium RCz reguluje Kodeks pracy (Zákoník práce; ustawa Nr 262/2006, kp) oraz pozostałe przepisy dotyczące

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KUTNIE DOTYCZĄCA WSPÓŁFINANSOWANIA TWORZONYCH MIEJSC PRACY

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KUTNIE DOTYCZĄCA WSPÓŁFINANSOWANIA TWORZONYCH MIEJSC PRACY OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KUTNIE DOTYCZĄCA WSPÓŁFINANSOWANIA TWORZONYCH MIEJSC PRACY Marzec 2014 I. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 1. Z tej formy pomocy mogą skorzystać

Bardziej szczegółowo

Przy tej okazji przyjęli do wiadomości następujące jednostronne deklaracje:

Przy tej okazji przyjęli do wiadomości następujące jednostronne deklaracje: PROTOKÓŁ Z PODPISANIA KONWENCJI W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ, REPUBLIKI LITEWSKIEJ, REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ, REPUBLIKI MALTY,

Bardziej szczegółowo

Praca na Islandii Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.is Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.

Praca na Islandii Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.is Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi. Praca na Islandii Praca na Islandii Prawo obcokrajowców do pracy na Islandii Pracownicy pochodzący z krajów należących do ESB i EFTA (Unia Europejska) mają prawo do zatrudnienia się na Islandii bez specjalnego

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (spółką) lub kontrakt menedżerski wskazane w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogą otwierać działalność gospodarczą w Niemczech.

Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogą otwierać działalność gospodarczą w Niemczech. Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogą otwierać działalność gospodarczą w Niemczech. Wprawdzie pewne branże i zawody wymagają specjalnych kwalifikacji, ale samo otwarcie firmy nie jest żadną przeszkodą.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Prawo pracy & Treningi Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Barcelona, 29 marca 2011 Spotkaniaz prawnikiem Od ponad trzech lat Konsulat Generalny RP

Bardziej szczegółowo

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO. 1. Nazwa i adres Pracodawcy, tel...

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO. 1. Nazwa i adres Pracodawcy, tel... ... /pieczęć firmowa pracodawcy/ Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu

Bardziej szczegółowo

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym.

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym. BEZROBOCIE rodzaje, skutki i przeciwdziałanie 1 2 3 Bezrobocie problemem XXI wieku Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Arkadiusz Żabiński ROZDZIAŁ 10 WPŁYW WYBORU FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA OBCIĄŻENIA FISKALNE W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 1. Wstęp Osoby fizyczne prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014. Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą.

RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. RYNKI WSCHODNIE Współpraca gospodarcza Polski z Litwą Przepisy prawne regulujące polsko litewską współpracę gospodarczą. Stosunki gospodarcze między Polską i Litwą regulują przepisy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/ Ryki

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/ Ryki Ryki, dnia... Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08 500 Ryki WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: - art. 46 ustawy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych ...... (miejscowość, data) (pieczęć firmowa pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych na zasadach określonych w art. 51, art. 56 oraz art. 59 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04

Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04 Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04 2 Republika Federalna Niemiec jest największym partnerem gospodarczym Polski. Także Polska jest ważnym i atrakcyjnym gospodarczo partnerem dla Niemiec, a rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych . /pieczęć pracodawcy/.. Miejscowość i data W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU ul. GDAŃSKA 35 Tel./059/8667-125, 8667-126 Podstawa prawna : -Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ

ZGŁOSZENIE ZAMIARU KORZYSTANIA Z REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ Wskazówki dotyczące korzystania z programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczeciński na podstawie uchwały Nr XLII/490/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Anna Chuda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Poznań, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2015.385 j.t.)

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2015.385 j.t.) Bezzwrotna pomoc finansowa na ochronę miejsc pracy ze środków FGŚP dla przedsiębiorców, którzy z przyczyn niezależnych od nich, w następstwie wystąpienia czasowych ograniczeń wwozu produktów na terytoria

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Sprawdź, jakim jesteś pracodawcą?! Każdy prowadzący na własny rachunek działalność gospodarczą ma obowiązek spełniać wymagania prawa pracy, w tym

Bardziej szczegółowo

Zawieszenie działalności gospodarczej Nie palmy za sobą mostów. Wpisany przez Jarosław Chałas

Zawieszenie działalności gospodarczej Nie palmy za sobą mostów. Wpisany przez Jarosław Chałas Pomimo dużego szumu medialnego, ustawodawca nie zdołał przez ostatnie dwa lata poprawić sytuacji przedsiębiorców w kwestii zawieszenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o organizowanie robót publicznych dla osób bezrobotnych

WNIOSEK o organizowanie robót publicznych dla osób bezrobotnych Starosta Powiatu Starogardzkiego Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3 tel. (58) 72 707 11 wew. 35 WNIOSEK o organizowanie robót publicznych dla osób bezrobotnych (www.pup.starogard.pl)...

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zawartość opracowania: - Blok pierwszy: Co o prawie pracy powinien wiedzieć młody

Bardziej szczegółowo

MiLoG - Płaca minimalna w Niemczech 2015-12-21 23:11:12

MiLoG - Płaca minimalna w Niemczech 2015-12-21 23:11:12 MiLoG - Płaca minimalna w Niemczech 2015-12-21 23:11:12 2 Informacja dla polskich firm usługowych działających na rynku niemieckim nt. formalnych i praktycznotechnicznych aspektów stosowania wymogu płacy

Bardziej szczegółowo