Grudzień 2004 r. Mamy nadzieję, że dostarczone informacje ułatwią Państwu podjęcie decyzji o wejściu na rynek ze swoją ofertą usługową.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grudzień 2004 r. Mamy nadzieję, że dostarczone informacje ułatwią Państwu podjęcie decyzji o wejściu na rynek ze swoją ofertą usługową."

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Grudzień 2004 r. Prezentujemy Państwu aktualną informację o rynku usług w Królestwie Niderlandów. Opracowanie koncentruje się na możliwościach transgranicznego świadczenia usług przez firmy polskie na rynku niderlandzkim. Po przystąpieniu Polski do UE obserwujemy rosnące zainteresowanie polskich przedsiębiorców tutejszym rynkiem. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, pragniemy za pomocą tego opracowania przybliżyć Państwu niderlandzki rynek usług. Opracowanie składa się dwu części. W części pierwszej zawarta jest ogólna charakterystyka rynku usług i możliwości zaistnienia na nim polskich przedsiębiorców. Potencjalne możliwości świadczenia usług zostały przedstawione na przykładzie branż cieszących się największym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców jak budownictwo i pośrednictwo pracy. Każda z wymienionych branż zawiera krótką charakterystykę ogólną i możliwości rozwoju, a także niezbędne informacje szczegółowe charakterystyczne dla danej branży. Druga część opracowania została poświęcona obowiązującym regulacjom prawnym, zarówno na szczeblu europejskim jak i krajowym, dotyczących warunków świadczenia usług transgranicznych przez pracowników delegowanych. W tej części opracowania znajdą Państwo również wiele potrzebnych informacji każdemu przedsiębiorcy świadczącemu usługi w Niderlandach, a m.innymi na temat podatku VAT (w KN jest to BTW) i możliwości jego zwrotu, ubezpieczeń społecznych, kosztów leczenia. W końcowej części opracowania, informujemy o zapowiadanych przez rząd KN ułatwieniach dotyczących świadczenia usług transgranicznych przez przedsiębiorców z nowych państw członkowskich (z wyłączeniem Malty i Cypru). Mamy nadzieję, że dostarczone informacje ułatwią Państwu podjęcie decyzji o wejściu na rynek ze swoją ofertą usługową. Opracowanie przygotowano we współpracy Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Hadze, biura doradztwa biznesowego EstEnter i kancelarii prawnej Lewandowski Consulting. Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Hadze van Lennepweg LG Den Haag Tel Lewandowski Consulting Postbus BJ Tilburg Tel EstEnter Hoogte Kadijk BE Amsterdam Tel

2 Spis treści A. Sektor usług w Niderlandach i szanse dla polskich firm Rozdział 1 Rozdział 2 Sektor usług w Niderlandach Możliwości świadczenia usług przez polskie firmy w Niderlandach 2.1. Dostęp do informacji 2.2. Rynek holenderski interesujące branże Rozdział 3 Branża budowlana 3.1. Usługi sztukatorskie, wykończeniowe budowlane i parkieciarskoposadzkarskie 3.2. Usługi malarskie, wykończeniowe i szklarskie 3.3. Usługi ciesielskie 3.4. Usługi dekarskie strzechy 3.5. Branża budowlana - dodatkowe informacje praktyczne 3.6. Czasopisma fachowe 3.7. Związki zawodowe 3.8. Książka kosztów Rozdział 4 Pośrednictwo pracy 4.1. Koszty zatrudnienia legalnego i nielegalnego 4.2. Informacje dodatkowe 4.3. Otwarcie biura pośrednictwa pracy B. Prawno administracyjne uwarunkowania świadczenia usług transgranicznych w Niderlandach Rozdział 1 Przepisy Europejskie swoboda przepływu usług 1.1. Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej 1.2. Dyrektywa 97/ Traktat Akcesyjny z Aten 1.4. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału sprawiedliwości: sprawa C-113/89 Rozdział 2 Swoboda świadczenia usług a praktyka na szczeblu narodowym Niderlandy 1. Ustawa o zatrudnianiu obcokrajowców i akty wykonawcze do ustawy 1.1. Zakaz zatrudniania obcokrajowców 2. Wyjątki: 2.1. Wyjątek nr 1: Czynności o charakterze incydentalnym. 2

3 2.2. Wyjątek nr 2: procedura w ramach wspierania międzynarodowych kontaktów handlowych (paragraf 20 Przepisów wykonawczych do Delegacji i rozporządzenia wykonawczego do Ustawy o zatrudnieniu obcokrajowców) 2.3. Sektory, których reżim przepisów przejściowych nie obejmuje 3. Kwestie formalne: Wniosek o przyznanie pozwolenia na podstawie procedury zawartej w paragrafie 20a Przepisów wykonawczych do Delegacji i rozporządzenia wykonawczego do Ustawy o zatrudnieniu obcokrajowców 3.1. Strona odpowiedzialna za złożenie wniosku 3.2. Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku 3.3. Wymogi formalne 4. Kontrola przestrzegania Ustawy o prawie pracy obcokrajowców kary za złamanie Ustawy 5. Zapowiadane złagodzenie ograniczeń swobody przepływu usług Rozdział 3 Rozdział 4 Prowadzenie działalności gospodarczej w formie firmy jednoosobowej samozatrudnienie Świadczenie usług i VAT 1. Transgraniczne świadczenie usług dla osób prywatnych 2. Transgraniczne świadczenie usług dla przedsiębiorców (będących w posiadaniu numeru VAT) 3. Zwrot podatku od wartości dodanej za towary i usługi zakupione w Niderlandach w celu wykonania usługi transgranicznej Rozdział 5 Ubezpieczenia społeczne 1. EEG 1408/71 2. Koszty leczenia 3

4 A. Sektor usług w Niderlandach i szanse dla polskich firm Rozdział 1 Sektor usług w Niderlandach charakterystyka W Niderlandach aktywnych zawodowo jest 6,6 miliona mężczyzn i kobiet, z czego około 2/3 zatrudnionych jest w sektorze usług, 25% w przemyśle, a 5% w rolnictwie. Sektor usług jest, podobnie jak we wszystkich krajach zachodnich, jednym z ważniejszych sektorów gospodarki. Świadczone usługi przez firmy holenderskie poza granicami Niderlandów, generują ponad połowę holenderskiego PKB (Produktu Krajowego Brutto). Przedsiębiorstwa handlowe i transportowe nastawione są przede wszystkim na świadczenie usług za granicą. Głównym obszarem aktywności firm oferujących usługi dla biznesu (np. usługi komputerowe, biura pośrednictwa pracy, księgowość), sektora komunikacyjnego oraz banków i firm ubezpieczeniowych pozostaje wciąż jeszcze rynek wewnętrzny. Konkurencyjność sektora usług w Niderlandach jest w porównaniu np. ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią, Niemcami, Danią, Belgią i Wielką Brytanią przeciętna. Takie wnioski można wyciągnąć na podstawie tzw. testu konkurencyjności, w którym sytuacja w Niderlandach została porównana z sytuacją w wymienionych sześciu wysoko uprzemysłowionych krajach. Wyniki dowiodły, że w Niderlandach relatywnie zbyt mało osób jest aktywnych zawodowo. Wykazano również, że holenderskie firmy niechętnie inwestują w nowe rozwiązania oraz, że brak jest nowych produktów, które wyróżniałyby kraj na arenie międzynarodowej. Sektory przemysłowy i usługowy skupione są na zachodzie Niderlandów, w tzw. Randstad. Jest to najsilniejszy ekonomicznie obszar, a jednocześnie teren najbardziej zaludniony (około 6 milionów z 16 milionów Holendrów mieszka w Randstad). Pozostała część Niderlandów jest ekonomicznie słabsza. Sektor usług oferuje więcej miejsc pracy niż przemysł i rolnictwo razem wzięte. Od roku 1980 jest to jedyny sektor, w którym odnotowano w Europie wzrost zatrudnienia. Wzrost ten był szczególnie odczuwalny w usługach publicznych, finansowych i usługach dla biznesu, a także w handlu, dystrybucji, hotelarstwie i gastronomii. Znaczącym odbiorcą usług w Niderlandach jest sektor publiczny. Państwo, inwestując w infrastrukturę, edukację czy służbę zdrowia, na szeroką skalę korzysta z usług firm prywatnych. W wyniku cięć budżetowych i racjonalizacji wydatków, do współpracy coraz częściej zapraszane są firmy prywatne. Jednak nawet w ten sposób państwu trudno zlikwidować niedobór pracowników np. w służbie zdrowia, opiece nad dziećmi i osobami starszymi lub niepełnosprawnymi. W tych obszarach są szanse zaistnienia na rynku dla polskich firm usługowych. 4

5 Rozdział 2 Możliwości świadczenia usług przez polskie firmy w Niderlandach Po pierwszym maja 2004 notujemy zwiększone zainteresowanie wielu polskich przedsiębiorców rynkiem holenderskim. Często są to firmy, które od lat świadczyły usługi w Niemczech. Stagnacja na rynku niemieckim, szczególnie w sektorze budowlanym, oraz bezrobocie we wschodniej części Niemiec doprowadziły do wzrostu konkurencyjności firm niemieckich wobec polskich. W efekcie, polskie firmy usługowe szukają rynków zbytu w innych krajach UE. Niderlandy są jednym z ciekawszych krajów, między innymi ze względu na dobrą sytuację gospodarczą, wysokie ceny usług oraz niewielką odległość od Polski Dostęp do informacji Ważne jest uzyskanie informacji o sytuacji na rynku w branży, w której zamierza działać polska firma, o możliwościach zdobycia kontraktów, konkurencji oraz obowiązujących stawkach godzinowych. To może być trudne, ponieważ niewielu Polaków mówi po niderlandzku, a najwięcej informacji w internecie jest właśnie w tym języku. Pozostaje telefon oraz język angielski, którym większość Holendrów posługuje się dosyć biegle. Język niemiecki jest rozumiany coraz słabiej, a także używany dość niechętnie i można mieć problemy z otrzymaniem informacji w tym języku. Jednym ze źródeł informacji o konkretnym sektorze są organizacje branżowe. Pracownicy tych organizacji chętnie udzielają informacji ogólnych o sytuacji w danej branży oraz udostępniają źródła informacji. Dodatkowo wiele informacji można znaleźć w internecie. Zbiorcza internetowa strona oferuje wiele linków do organizacji, firm i informacji o wybranej branży lub problematyce: (strona w języku niderlandzkim). Dla osób znających język angielski dobrym źródłem informacji ogólnych o życiu i pracy w Niderlandach, a także w Belgii, Francji i Hiszpanii jest strona Doświadczenie polskiej firmy zdobyte na rynku zachodnim jest często czynnikiem decydującym o sukcesie. Dobre przygotowanie znajomość języka (najlepiej angielskiego), znajomość regulacji prawnych, wgłębienie się w strukturę rynku owocuje bardziej udanym wejściem na rynek, na pewno w przypadku firm usługowych, gdzie kontakt z klientem gra ważną rolę Rynek holenderski interesujące branże Sektor usług w Niderlandach jest bardzo rozbudowany i chłonny. Obecnie wiele branż w tym sektorze boryka się z problemem zbyt małej liczby firm, które mogłyby świadczyć usługi. Nawet nieco gorsza sytuacja gospodarcza niż kilka lat temu nie zmniejszyła popytu na wiele rodzajów usług. W badaniach sektora usług zostały wykorzystane branże, które są szczególnie interesujące dla polskich przedsiębiorców. Branże, które często pojawiały się w zapytaniach polskich firm kierowanych do Wydziału Ekonomiczno-Handlowego przy Ambasadzie RP w Hadze. Wzięto też pod uwagę takie kryteria, jak: niedobór siły roboczej w określonych branżach, okres oczekiwania na wykonanie usługi oraz wysokość cen usług. Wybrano branże budowlaną i pośrednictwa pracy. 5

6 Rozdział 3 Branża budowlana GWW (grond-, water- en wegenbouw) budownictwo lądowe, wodne i drogowe B&U (burgerlijke en utiliteitsbouw) budownictwo mieszkaniowe i publiczne ZZP (Zelfstandig Zonder Personeel) samozatrudnienie Na sto osób czynnych zawodowo w Królestwie Niderlandów siedem jest zatrudnionych w budownictwie i ogółem jest to 430 tysięcy osób. W 2001 r. prawie połowa zatrudnionych w budownictwie miała wykształcenie średnie. Budownictwo jest pod wieloma względami tradycyjną gałęzią przemysłu, w której regułą jest stałe zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin. Ważne znaczenie w Królestwie Niderlandów ma regionalny rynek budownictwa. Większość firm budowlanych prowadzi działalność usługową lokalnie niedaleko od miejsca zarejestrowania. Średnio roczne wynagrodzenie brutto w tej branży usługowej jest najwyższe na zachodzie Niderlandów. Kolejne miejsca zajmują południe, wschód, a najniższe wynagrodzenie jest na północy Niderlandów. (Źródło: De Bouwbedrijven in 2002 [Firmy budowlane w 2002 r.]). Poziom produkcji budowlanej w 2004 r. we wschodnich Niderlandach odnotuje kolejny spadek w sumie o 2%. Jest to w tej części kraju bardziej odczuwalne, gdyż w skali całego kraju spadek ten wyniesie ok. 0,5%. Obecnie 60% firm budowlanych to firmy specjalistyczne. W ostatnich dwóch latach także te firmy odczuwają efekty gorszej koniunktury. W połowie 2003 r. nie było pracy dla prawie 4000 osób co stanowiło około 3% wszystkich zatrudnionych w branży budowlanej. Ta nadmierna podaż pracowników dała się zauważyć przede wszystkim w przedsiębiorstwach z branży malarskiej i wyspecjalizowanych firmach z sektora GWW (budownictwo lądowe, wodne i drogowe). Liczba wolnych etatów wyraźnie zmalała w 2003 r. (Źródło: Gespecialiseerde bedrijven in de bouw in 2003 [Firmy specialistyczne w budownictwie w 2003 r.]). Rozwój i prognozy Wielu przedsiębiorców budowlanych w najbliższej przyszłości nie oczekuje przełomu na rynku. Nastrój pogorszył się szczególnie w sektorze GWW. Podczas gdy w budownictwie mieszkaniowym i publicznym (B&U) większość firm (74%) przyszłość ocenia pozytywnie, w budownictwie lądowym, wodnym i drogowym (GWW) stanowią one mniejszość (38%). Przewiduje się na koniec 2004 r., że obroty firm sektora budownictwa mieszkaniowego i publicznego wzrosną średnio o 3,6%. Obroty przedsiębiorstw z sektora GWW zmniejszają się. Oczekiwany spadek to średnio 7,3%. W sektorze B&U 86% firm spodziewa się zamknięcia roku (2004) z zyskiem. Dotyczy to przede wszystkim dużych firm. Wśród małych i średnich przedsiębiorstw około 15% liczy się z możliwą stratą. W sektorze GWW jedna czwarta przedsiębiorstw zakłada poniesienie straty w 2004 r. W tym sektorze marże są niższe i spadają średnio z 2,8% do 1,7%. W budownictwie mieszkaniowym i publicznym średni zysk z marży spadnie z 3,7% do 3,4%. (Źródło: Firmy budowlane; rozwój; -prognozy). 6

7 W okresie do 2008 r. przewiduje się lekki wzrost liczby pracowników przemysłu budowlanego o 0,6% rocznie. (Źródło: Rynek pracy dla budownictwa w latach ). Zakłada się większe niż dotychczas zapotrzebowanie na cieśli i dekarzy, a mniejsze na murarzy i betoniarzy. W 2008 r. potrzebnych będzie ok nowych pracowników, którzy zrekompensują naturalny odpływ pracowników z omawianej branży. (Źródło: Rynek pracy dla budownictwa w latach ). Istniejące niedobory pracowników stanowią możliwość działań dla polskich przedsiębiorców. Dotyczy to przede wszystkim cieśli i dekarzy. Obecnie na rynku istnieje też duże zapotrzebowanie na osoby wykonujące prace remontowe oraz rozbiórkowe. Z badania przeprowadzonego wśród pracodawców i pracowników w Niderlandach wynika, że w sektorze budowlanym 62% pracodawców widzi szanse dla pracowników z nowych państw członkowskich UE. (Źródło: EU-toetreding treft werkgelegenheid, 2004, Randstad Nederland [Wpływ rozszerzenia UE na zatrudnienie, Randstad, Holandia]). Dobra opinia, jaką cieszą się polscy pracownicy jest zauważalna na holenderskim rynku budowlanym. Holenderskie firmy budowlane, jak i prywatni klienci często i chętnie zatrudniają polskich fachowców do prac budowlanych i remontowych Usługi sztukatorskie, wykończeniowe i parkieciarsko-posadzkarskie W branży usług sztukatorskich, wykończeniowych i parkieciarsko-posadzkarskich aktywnych jest 1900 firm. Firmy te zatrudniają pracowników. Ponadto istnieje 1800 firm jednoosobowych (ZZP). Wartość produkcji sektora szacowana jest na około 1,7 miliardów euro. Zakłada się, że do roku 2008 produkcja w tym sektorze będzie wzrastać średnio rocznie o 2%. Liczba pracowników powinna zatem zwiększać się średnio rocznie o 1,3%. Zapotrzebowanie na pracowników tej branży wynosi ok osób. (Źródło: Sectorprofiel stukadoors-, afbouw- en terrazzo-vloerenbedrijf [Profil sektora: usługi sztukatorskie, wykończeniowe i parkieciarsko-posadzkarskie]). Organizacje branżowe: NOA, ; ESA: Usługi malarskie, wykończeniowe i szklarskie Branża usług malarskich w 2003 r. liczyła około 3700 przedsiębiorstw. Firmy te zatrudniają osób. W branży działa ponadto 2627 firm jednoosobowych. W drugim kwartale 2003 r. w branży usług malarskich odnotowano w sumie około 1100 wakatów. Dwie trzecie pracowników sektora malarskiego jest zatrudnionych przy pracach konserwatorskich, podczas gdy nowe budownictwo stanowi tylko 15% rynku tych usług. Sytuacja zatrudnienia w tej branży diametralnie zmieniła się w przeciągu kilku lat. Jeszcze w roku 2001 prawie połowa firm zmuszona była do odrzucania zleceń z powodu niedoboru personelu. W 2003 roku liczba wakatów zmniejszyła się do tego stopnia, że bez pracy została znaczna część malarzy. Około 4% pracowników w branży malarskiej pochodzi z zagranicy. (Źródło: Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf [Usługi malarskie, wykończeniowe i szklarskie]). Organizacje branżowe: VNCI - VVVH - 7

8 3.3. Usługi ciesielskie Na rynku niderlandzkim świadczona jest szeroka gama usług ciesielskich. Wyróżnia się w tej branży osiem profili zawodowych, jak: ogólne usługi ciesielskie, usługi wykończeniowe, firmowe usługi ciesielskie, budowa konstrukcji szkieletowych drewnianych, betoniarskie usługi ciesielskie, konserwatorskie usługi ciesielskie oraz współwykonawstwo. W praktyce funkcjonują cztery profile usług ciesielskich i są to ogólne usługi ciesielskie, a betoniarskie stanowią osobny profil. Organizacja branżowa: VHN Usługi dekarskie - strzechy Strzecha z taniego i funkcjonalnego pokrycia dachowego zmieniła się w latach 80-tych w pożądany produkt luksusowy. Na przykład w Hadze, w dzielnicy Ypenburg, powstało kilka luksusowych apartamentowców z pokryciem wykonanym z trzciny. Zawód stary jak świat zdobył swoje miejsce w nowej rzeczywistości lub, jak mówi sekretarz techniczny zrzeszenia przedsiębiorstw usług dekarskich Pan Horlings: Strzecha znów jest w modzie!. Rocznie w Niderlandach od 1000 do 2000 nowych domów krytych jest strzechą, a od 1000 do 1500 strzech jest odnawianych. Szacuje się, że w tej chwili ok. 850 osób pracuje na holenderskich dachach, z czego ponad 250 osób to zagraniczni robotnicy instalujący pokrycia z trzciny (Niemcy, Belgowie, Węgrzy i Polacy). W porównaniu z sytuacją sprzed pięciu lat zapotrzebowanie rynku na tego rodzaju usługi dekarskie wzrosło o około 30%! W Niderlandach istnieje około 250 przedsiębiorstw zajmujących się pokryciami dachowymi z trzciny. 85% z tych firm jest reprezentowanych w zrzeszeniu przedsiębiorstw usług dekarskich. Zwykle są to niewielkie firmy zatrudniają średnio 2,4 pracownika. Większe z tych firm zatrudniają po około 15 pracowników. W Niderlandach prowadzi się również handel trzciną. Niderlandzkie firmy strzecharskie sprowadzają surowiec z Węgier, Austrii, Rumunii, Turcji i Polski. Część importowanej trzciny trafia z kolei do Danii, Niemiec i Anglii. W Niderlandach istnieje dwanaście przedsiębiorstw handlujących trzciną i oprócz różnych rodzajów dachów, mat i płyt z trzciny, oferują płyty dachowe, śruby, materiał mocujący i inne niezbędne materiały potrzebne do instalacji i utrzymania strzechy. Zapotrzebowanie na wykonawców strzech jest w Niderlandach bardzo duże - największe w Drenthe, najmniejsze w Limburgii i Zelandii. Przeciętny czas oczekiwania na dach kryty strzechą wynosi w tej chwili około pół roku! Organizacja branżowa: 3.5 Branża budowlana - dodatkowe informacje praktyczne Sektor budowlany niechętnie świadczy usługi na rzecz indywidualnych odbiorców. Przedsiębiorcy nie podejmują się drobnych prac budowlanych, mimo ogromnego zapotrzebowania na te usługi. Taki wniosek wynika z opublikowanego niedawno na zlecenie FNV Bouw (Holenderskiej Federacji Związkowej Budowlańców) raportu Ekonomicznego Instytutu Przemysłu Budowlanego (EIB), z którego wynika, że tutejsi przedsiębiorcy przyzwyczaili się do dużych zleceń, które otrzymywali wcześniej, a nie do oferowania drobnych usług potrzebnych na rynku. Wielu przedsiębiorców nie ma nawet ochoty obliczyć kosztów montażu pojedynczego okna. 8

9 W raporcie Budowa we własnym zakresie oraz nielegalne prowadzenie działalności w 2003 r. Ekonomiczny Instytut Przemysłu Budowlanego ustalił, że poza rynkiem zarejestrowanych przedsiębiorstw budowlanych zrealizowano zlecenia o wartości 1,8 miliarda euro. Stanowi to około 10% produkcji budowlanej, na którą wymagane jest zezwolenie. Raport powstał na zlecenie BouwNed (organizacja branżowa budownictwa mieszkaniowego i użytkowego). Więcej informacji na stronie Czasopisma fachowe Każdy sektor branży budowlanej wydaje własne czasopismo fachowe, stanowiące pożyteczną, przydatną literaturę dla przedsiębiorców z danego sektora. Publikowane są informacje o technologiach, rozwiązaniach praktycznych i o produktach, informacje przybliżające zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości, marketingu i kierownictwa. Czasopisma są również dobrym miejscem na reklamy oferowanych usług. Niestety, czasopisma fachowe nie są dostępne w internecie, natomiast informacje o wydawanych tytułach można znaleźć na stronie Związki zawodowe Związki zawodowe FNV Bouw i CNV Hout- en Bouwbond (Chrześcijańsko-Narodowy Związek Stolarzy i Budowlańców) powstały z myślą o pracownikach i przedsiębiorcach branży budowlanej. FNV Zelfstandigen Bouw (Związek Samozatrudniających się Budowlańców) to największe, liczące 5000 członków stowarzyszenie samozatrudniających się w budownictwie. Dzięki członkostwu można otrzymywać informacje oraz uzyskiwać porady w sprawach związanych z zatrudnieniem, zbiorową umową o pracę, wynagrodzeniami, prawami i obowiązkami, ubezpieczeniami zdrowotnymi, warunkami pracy, emerytury, sprawami socjalnymi itd. Więcej informacji na stronach: lub lub Książka kosztów Książka kosztów roboczogodzin wydana przez Reed Business Inforamation Bouw & Infra stanowi pomoc w obliczaniu kosztów budowy. Książka informuje o kosztach wynagrodzenia oraz stawkach godzinowych w określonych gałęziach branży budowlanej, m.in.: w branży budownictwa mieszkaniowego i użytkowego (B&U), budownictwa lądowego, wodnego i drogowego (GWW), branży instalacyjnej, w budownictwie mieszkaniowym, biur architektów, doradców i projektantów, wykonawców projektów. W książce kosztów można zapoznać się z aktualnymi stawkami godzinowymi oraz kosztami wynagrodzeń ekip i specjalistów. Pozycja ta zainteresuje przedstawicieli budownictwa mieszkaniowego, użytkowego, lądowego, wodnego i drogowego oraz branży instalacyjnej, jak również sztukatorów, malarzy, dekarzy i ogrodników. Zawiera ona szczegółowe oszacowanie kosztów z uwzględnieniem zestawienia roboczogodzin. Przykładowe obliczenia oparte są na rzeczywistych sytuacjach, mających odzwierciedlenie w praktyce. 9

10 Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: (Dział Budowlany i Infrastruktury) lub na stronie Poniżej kilka przykładów stawek obowiązujących w sektorze budowlanym, w oparciu o najnowsze wydanie Książki kosztów, z dnia 1 czerwca Tabele ze stawkami godzinowymi poszczególnych fachowców oraz ekip budowlanych przedstawiają te stawki jako koszty firmy wykonawczej. Podstawą do obliczania kosztów stawek godzinowych są wynagrodzenia godzinowe ustalane według umowy zbiorowej (CAO) oraz dodatki socjalne. Poszczególne zawody mają różne umowy zbiorowe, które określają wysokość stawek. DEKARZE W tej branży wyróżniamy pięć grup funkcyjnych. Koszty i stawki godzinowe dla niżej wymienionych grup: - grupa 1: początkujący dekarz i operator pieca; - grupa 2: dekarz, wykonujący proste roboty dekarskie; - grupa 3: pierwszy dekarz zarządzający lub kierowca przewożący materiały - grupa 4: główny dekarz B, kierownik ekipy - grupa 5: główny dekarz A, kierujący grupą 5-cio osobową lub większą Koszty wynagrodzenia i stawki godzinowe 2-osobowej ekipy dekarzy: Zestawienie ekipy Pierwszy dekarz, Grupa funkcyjna 3 Główny dekarz B, Grupa funkcyjna 4 Razem za ekipę Średnio na osobę Koszty wynagrodzenia Stawki godzinowe za godzinę w euro w euro 23,32 30,78 25,20 33,26 48,52 24,26 64,04 32,02 Koszty wynagrodzenia i stawki 6-cio osobowej ekipy dekarzy: Zestawienie ekipy Koszty wynagrodzenia Stawki godzinowe Początkujący dekarz, za godzinę w euro w euro 19,46 25,69 Grupa funkcyjna 1 Dekarz, grupa funkcyjna 2 20,66 27,27 Pierwszy dekarz, 23,32 30,78 Grupa funkcyjna 3 Pierwszy dekarz, 23,97 31,64 Grupa funkcyjna Kierowca, 23,32 30,78 Grupa funkcyjna 3 Główny dekarz A, 26,38 34,82 Grupa funkcyjna 5 Razem za ekipę Średnio za osobę 137,11 22,85 180,98 30,16 Źródło: Kostenboekjes, Uurlonen; Reed Business Information, Bouw & Infra,

11 Szacunkowy koszt wynagrodzenia pracownika z grupy 3 (pierwszy dekarz zarządzający lub kierowca przewożący materiały) ponoszony przez przedsiębiorcę: Opis Procent Podstawa Koszty wynagrodzenia (euro) Gwarantowane wynagrodzenie tygodniowe: 457, 60 gwarantowane wynagrodzenie godzinowe x 40 godzin Dodatek za osiągnięcia 3,00 457, 60 13,73 Dodatek wakacyjny 8,00 471,33 37,71 Godziny podróży 22,88 Dodatek w razie zatrzymania robót z 5,19 powodu opadów śniegu lub mrozu do 100% Składki na ubezpieczenia społeczne Składka na fundusz pracy (bezrobotne 1) 2,70 465,34 12,56 Składka na fundusz pracy (bezrobotne 2) 1,55 175,34 2,72 Składka na ubezpieczenie od niezdolności do 5,10 465,34 23,73 wykonywania pracy Składka na ubezpieczenie zdrowotne 6,75 465,34 31,41 Specyficzne regulacje branżowe Fundusz dodatkowy z tytułu bezrobocia 1, ,43 5,56 Wcześniejsze odejście na emeryturę 3,00 465,34 13,96 Fundusz szkoleniowy 2,15 465,34 10,- System szkoleniowy 0,50 465,34 2,33 Dodatek do funduszu emerytalnego 9,50 499,10 47,41 Zróżniocowany dodatek z tytułu 2,35 465,34 10,94 niezdolności do wykonywania pracy Dodatek organizacyjny 0,68 Ubezpieczenie od wypadków 1,10 Pozostałe obciążenia przedsiębiorcy Ubrania robocze 4,80 Obuwie 2,60 Całkowite koszty wynagrodzenia na tydzień 710,84 Koszty wynagrodzenia za godzinę, 0 dni zwolnienia lekarskiego 22,45 Koszty wynagrodzenia za godzinę, przy 4% zwolnieniu lekarskim 23,65 Koszty wynagrodzenia za godzinę, przy 6% zwolnieniu lekarskim 24,29 Koszty wynagrodzenia za godzinę, przy 8% zwolnieniu lekarskim 24,98 Źródło: Kostenboekjes, Uurlonen; Reed Business Information, Bouw & Infra,

12 MALARZE Grupy zawodowe: - grupa 0: wykonawca - grupa 1: malarze konstrukcji, nowego budownictwa oraz mieszkaniowi, szklarze, tapeciarze; - grupa 2: specjalista od malowania sufitów i ścian; - grupa 3: sprzątacz Koszty wynagrodzenia i stawki godzinowe dla 2-osobowej ekipy malarzy: Zestawienie ekipy Koszty wynagrodzenia za Stawki godzinowe godzinę w euro w euro Malarze, tapeciarze z grupy 1 z 30,14 39,78 dodatkiem dyplomowym Młody pracownik 18 lat, 13,01 17,17 Razem za ekipę Średnio na osobę 43,15 21,58 56,95 28,48 Źródło: Kostenboekjes, Uurlonen; Reed Business Information, Bouw & Infra, 2004 Koszty wynagrodzenia i stawki godzinowe dla 6-osobowej ekipy malarzy: Zestawienie ekipy Główny malarz, tapeciarz, Grupa funkcyjna 1 z dodatkiem dyplomowym Malarz, tapeciarz Grupa funkcyjna 1 Malarz, tapeciarz Grupa funkcyjna 1 (z niższym bonusem) Koszty wynagrodzenia za Stawki godzinowe godzinę w euro w euro 32,97 43,52 28,74 37,94 26,29 34,70 Pracownik 21 lat 22,46 29,65 Pracownik 21 lat 22,46 29,65 Pracownik 18 lat 13,01 17,17 Razem za ekipę Średnio na osobę 145,93 24,32 192,63 32,11 Źródło: Kostenboekjes, Uurlonen; Reed Business Information, Bouw & Infra,

13 Szacunkowy koszt wynagrodzenia pracownika z grupy 1: Opis Procent z podstawy Gwarantowane wynagrodzenie tygodniowe: gwarantowane wynagrodzenie godzinowe x 37,50 godzin za osobę Podstawa Koszty wynagrodzenia (eur) 511,88 Dodatek za osiągnięcia 15,00 511,88 76,78 Godziny podróży 2 27,30 Fundusz wakacyjny podlegający 87,5 588,66 opodatkowaniu Składki na ubezpieczenia społeczne Składka na fundusz pracy (bezrobotne 1) 6,75 565,- 38,14 Składka na fundusz pracy (bezrobotne 2) 3,85 675,30 26,- Składka na ubezpieczenie od niezdolności do 1,55 344,80 5,34 wykonywania pracy Składka na ubezpieczenie zdrowotne 5,10 675,30 34,44 Specyficzne regulacje branżowe Niezdolność do wykonywania pracy, 2,35 675,30 15,87 odszkodowanie podstawowe Dodatek do emerytury 10,75 231,28 24,86 Fundusz wakacyjny 26,94 588,66 158,59 Koszty wynagrodzenia za godzinę, 0 dni zwolnienia lekarskiego 27,39 Koszty wynagrodzenia za godzinę, przy 5,50% zwolnieniu lekarskim 29,30 Koszty wynagrodzenia za godzinę, przy 6,50% zwolnieniu lekarskim 29,68 Koszty wynagrodzenia za godzinę, przy 7,50% zwolnieniu lekarskim 30,07 Źródło: Kostenboekjes, Uurlonen; Reed Business Information, Bouw & Infra, 2004 Z powyższego wynika, że do podstawowych kosztów wynagrodzenia pracownika należy doliczyć wysokie koszty składki socjalnej, dodatki i fundusze emerytalne. Składki socjalne i inne koszta wynikające z układów zbiorowych mogą się różnić zależnie od branży i rodzaju umowy zbiorowej w niej obowiązującej (CAO). 13

14 Rozdział 4 Pośrednictwo pracy W Niderlandach działa ogółem około 500 zorganizowanych biur pośrednictwa pracy, zrzeszonych w Holenderskiej Organizacji Biur Pracy Czasowej ABU oraz w Holenderskim Związku Pośrednictwa Pracy NBBU), które mają 3050 oddziałów. Ponadto, funkcjonuje około 1500 biur pośrednictwa pracy posiadających około 1900 filii, zarejestrowanych i aktywnych gospodarczo, ale nie należących do żadnego związku branżowego. Biura pośrednictwa pracy osiągnęły w pierwszym kwartale 2004 r. o 6% niższe obroty niż w tym samym okresie 2003 r. Był to najniższy poziom od czterech lat. (Dane według CBS). Wysokość wynagrodzenia pracowników zatrudnianych za pośrednictwem biur pośrednictwa pracy, czyli pracowników czasowych, rosną szybciej niż wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stałe. Według CBS, wynagrodzenie na podstawie umowy zbiorowej w branży pośrednictwa pracy wzrosło w pierwszym kwartale 2004r. o 20% w stosunku do poziomu z roku W przypadku innych sektorów wzrost średniego wynagrodzenia na podstawie tej umowy znalazł się w tym czasie na poziomie niższym o 12%. (Źródło: W rezultacie zainteresowanie firm zatrudnianiem pracowników poprzez biura pośrednictwa pracy spada. Przykładem może być pewne holenderskie przedsiębiorstwo przetwórstwa mięsnego, które przyjęło do pracy czterdziestu pracowników poleconych przez biuro pośrednictwa. Po pół roku firma musiała zrezygnować z tych pracowników, ponieważ ich dalsze zatrudnianie byłoby zbyt drogie. Wynika to z faktu, że ostatnio wprowadzono nowy układ zbiorowy dla pracowników zatrudnianych poprzez biura pośrednictwa pracy. Mimo, że wzrost gospodarczy w Niderlandach jest niższy niż w poprzednich latach czego efektem jest wyższe bezrobocie (7%-8%), w wielu sektorach ciągle istnieje niedobór pracowników. Od roku 2000, w którym zaznaczył się spadek liczby zatrudnionych, wzrosła w Niderlandach liczba biur pośrednictwa pracy nastawionych na tę grupę pracowników. Notuje się wzrost liczby miejsc pracy w przetwórstwie rolno-spożywczym, hotelarstwie, gastronomii i w szklarniach. Te sektory oferują wyższe płace i korzystniejsze warunki, np. stałe godziny pracy. Popyt na polskich pracowników wzrasta, a dodatkową szansę stanowi fakt, że wielu Polaków już pracuje w Niderlandach, choć często nielegalnie Koszty zatrudnienia legalnego i nielegalnego Szacunkowe dane biura ABAB (biuro doradztwa podatkowego) z roku 2003 informują, że w tym czasie w Niderlandach pracowało ok Polaków, w tym tylko ok legalnie. Szacunki na rok 2004 przewidują, że liczba nielegalnie zatrudnionych zwiększy się o dodatkowe osób. W Niderlandach wysokość wynagrodzenia zależy od poziomu płacowego przysługującego pracownikowi. Poziom płacowy naliczany jest między innymi na podstawie wiedzy, samodzielności, zakresu obowiązków i umiejętności. 14

15 Istnieją różne metody naliczania wynagrodzenia. Jedną z najczęściej stosowan jest metoda CATS, w której wyróżnić można poziomy od A do O. Poziom Płaca min. w euro Płaca max. w euro A B C D E F G H I J K L M N O Źródło: De Unie (niezależny Związek Zawodowy przemysłu i usług ) Poziom C plasuje się poniżej średniego poziomu płacowego w branży budowlanej. Stawki w poniższej tabeli ilustrują miesięczne zarobki brutto przy 138 godzinnym miesiącu pracy. Poziom płacy C D Średni poziom Zarobki pracownika brutto (eur) Składki emerytalne Składki socjalne Trzynastka Razem Stawka godzinowa ze wszystkimi kosztami 14,70 16,91 19,66 W przypadku nielegalnego zatrudnienia pracownika zatrudniający ponosi koszty o połowę niższe, a w razie kontroli ryzykuje wysokie kary finansowe. 15

16 Koszty pracodawcy zatrudniającego pracownika nielegalnie Poziom płacy * Średni poziom Na czarno Na czarno z karą Zarobki pracownika Składki emerytalne Składki socjalne Trzynastka Razem Stawka godzinowa z wszystkimi kosztami 19,66 9,70 54,85 (+50% kary) 7605 *Wszystkie dane w euro. Źródło: ABAB biuro doradztwa podatkowego, Tilburg. Wysokość kar za nielegalne zatrudnianie pracowników wciąż rośnie. Jednak mimo chęci zatrudnienia legalnych pracowników, pracodawcy mają problemy z wyszukaniem odpowiednich fachowców. Najwięcej nielegalnie zatrudnionych pracuje w takich sektorach gospodarki jak: rolnictwo i ogrodnictwo, hotele i gastronomia oraz budownictwo (Źródło: Een onderzoek naar illegale activiteiten op het gebied van uitzendarbeid. M. Zuidam, D.H. Grijpstra [Badanie działań nielegalnych w obszarze pośrednictwa pracy]). Według aktualnych badań przeprowadzonych na zlecenie holenderskiego biura Randstad wśród pracodawców i pracowników wynika, że największe możliwości legalnego zatrudnienia oferuje branża budownictwa: 62% pracodawców dostrzega tu szanse zatrudnienia dla pracowników z nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. (Źródło: EU-toetreding treft werkgelegenheid, 2004, [Wpływ rozszerzenia UE na zatrudnienie], Randstad Nederland). Raz na kwartał, CWI (Centrum Zatrudnienia i Dochodów) publikuje listę zawodów, do wykonywania których zgłasza się zbyt mało Holendrów. Dla deficytowych zawodów na rynku oferuje się skróconą procedurę uzyskania pozwolenia na zatrudnienie. Obecnie są to następujące zawody: - transport międzynarodowy: kierowcy TIR na trasach międzynarodowych, - żegluga śródlądowa: marynarz i sternik -sektor opieki zdrowotnej: pielęgniarki instrumentariuszki, asystenci radiologów i radioterapeutów - przemysł przetwórstwa mięsnego: rzeźnicy do rozbiórki mięsa Informacje dodatkowe Biuro pośrednictwa pracy może otworzyć każdy. Nie wymaga się szczególnych certyfikatów. Zastosowanie mają regulacje prawne dotyczące m.innymi prowadzenia działalności gospodarczej w KN. Z myślą o osobach chcących otworzyć biuro Holenderska Organizacja Biur Pracy Czasowej (ABU przygotowała Przewodnik po ustawodawstwie dla biur pośrednictwa pracy. Przewodnik informuje o najważniejszych sprawach związanych z rozpoczęciem działalności biura, obowiązujących regulacjach prawnych dotyczących tej branży, przydatne adresy, pod które można kierować pytania, jednak nie zawiera praktycznych informacji o założeniu i prowadzeniu biura pracy czasowej. 16

17 Więcej informacji na temat przewodnika znajduje się w Handboek Wet- en regelgeving. (Źródło: ABU) 4.3. Otwarcie biura pośrednictwa pracy Aby otworzyć biuro pośrednictwa pracy, należy skontaktować się z trzema instytucjami: 1. Izbą Przemysłowo-Handlową (Kamer van Koophandel) właściwą dla siedziby firmy, gdzie uzyska się wpis przedsiębiorstwa do rejestru handlowego. 2. Działem Wykonawczym Ubezpieczeń Pracowniczych (UWV Gak - dział dla pracodawców. W dziale tym należy złożyć wniosek o numer rejestracyjny, potrzebny do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne ( jak np.składka zdrowotna). 3. Urzędem Skarbowym właściwym dla siedziby firmy, gdzie otrzymuje się numer identyfikacji podatkowej i wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Z chwilą rozpoczęcia działalności na tutejszym rynku należy zapoznać się z procedurą uzyskiwania pozwolenia na pracę w CWI (Centrum Pracy i Dochodów - o które trzeba wnioskować w imieniu osoby ubiegającej się o pracę przez biuro pośrednictwa pracy. Czas oczekiwania na wydanie pozwolenia na pracę trwa od jednego do pięciu tygodni*. * Czasokres ten dotyczy zawodów objętych skrócona procedurą uzyskiwania pozwolenia na pracę. 17

18 B. Prawno administracyjne uwarunkowania świadczenia usług transgranicznych w Niderlandach Rozdział 1 Przepisy Europejskie Swoboda przepływu usług 1. Traktat Akcesyjny z Aten i Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej 1.1 Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej Art. 49 TWE zakazuje ograniczania swobody świadczenia usług w ruchu transgranicznym. TWE nie podaje ścisłej definicji słowa usługa. W art. 50 TWE ustawodawca europejski informuje, iż pod pojęciem usługi należy rozumieć działania usługowe, które nie są działaniami podlegającymi przepisom acquis dotyczącymi swobody przepływu towarów, kapitału i osób. Takie sformułowanie prowadzi do niejasności i konfliktów, czego dowodem jest bogate orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Państwa członkowskie interpretowały i nadal często interpretują art. 49 w sposób niezgodny z acquis communitaire. W wielu przypadkach przesłanką takich interpretacji była niedozwolona ochrona rynków narodowych przed przedsiębiorcami z innych państw członkowskich. W wyniku tej rozbieżnej interpretacji ustawodawca europejski powołał do życia Dyrektywę 96/71/EG, aby wzmóc proces harmonizacji na szczeblu narodowym w zakresie przepisów związanych z reglamentacją świadczenia usług. 1.2 Dyrektywa 96/71 Dyrektywa dotyczy usług transgranicznych w sytuacjach, gdy nastąpi: a) delegacja pracowników w celu tymczasowego wykonania usług na własny rachunek i pod swoim kierownictwem na terytorium Państwa Członkowskiego, w ramach umowy zawartej między przedsiębiorstwem delegującym a odbiorcą usług, działającym w danym Państwie Członkowskim, o ile istnieje stosunek pracy pomiędzy przedsiębiorstwem delegującym a pracownikiem w ciągu okresu delegowania lub; b) delegacja pracowników do zakładu albo przedsiębiorstwa należącego do grupy przedsiębiorstw na terytorium Państwa Członkowskiego, o ile istnieje stosunek pracy między przedsiębiorstwem delegującym a pracownikiem w ciągu okresu delegowania lub; c) wynajmowanie pracowników przez przedsiębiorstwo pracy tymczasowej lub agencję wynajmującą personel przedsiębiorstwu, prowadzącemu działalność gospodarczą lub działającemu na terytorium Państwa Członkowskiego, o ile przez cały okres delegowania istnieje stosunek pracy pomiędzy przedsiębiorstwem pracy tymczasowej lub agencją wynajmującą a pracownikiem. Ponadto Dyrektywa nakazuje państwom członkowskim zagwarantowanie podstawowych warunków zatrudnienia dla pracowników wykonujących usługi transgraniczne. Niezależnie od forum, jakie strony umowy o pracę obrały, państwa członkowskie, w których usługa jest wykonywana, zobowiązane są zagwarantować dla oddelegowanych pracowników podstawowe warunki zatrudnienia zawarte w ustawodawstwie państwa, w którym usługi są wykonywane. 18

19 1.3 Traktat Akcesyjny z Aten Na mocy Traktatu Akcesyjnego z Aten od dnia Rzeczpospolita Polska wstąpiła w struktury Unii i jest podporządkowana przepisom acquis communitaire. Art. 24 TA wraz z postanowieniami zawartymi w Aneksie XII wskazuje wyjątki od zastosowania acquis (tak zwane okresy przejściowe). Większość starych państw członkowskich ustanowiła wymienione okresy przejściowe w stosunku do swobody przepływu pracowników. Tylko dwa państwa, mianowicie Republika Federalna Niemiec i Austria wynegocjowały okresy przejściowe w zakresie swobody przepływu usług. Z powyższego należałoby wnioskować, iż swoboda świadczenia usług powinna być respektowana we wszystkich krajach piętnastki z wyłączeniem pewnych sektorów w Niemczech i w Austrii. Niestety rzeczywistość na szczeblu narodowym nie dogoniła jeszcze zmian na szczeblu europejskim. W Królestwie Niderlandów na przykład Ministerstwo Spraw Socjalnych i Zatrudnienia utrzymało stare przepisy (z małymi zmianami) reglamentujące dostęp do rynku usług. Wymóg uzyskania pozwoleń na pracę dla pracowników polskich przedsiębiorstw świadczących tymczasowo usługi w Niderlandach został utrzymany. Jedyna zmiana po dotyczy skrócenia okresu oczekiwania na przyznanie pozwoleń do 2 tygodni. Sytuacja ta jest sprzeczna z wcześniej wspomnianymi przepisami acquis. Podobnego zdania był ETS. Już w 1989 roku Trybunał orzekł niezgodność takiego zachowania na szczeblu narodowym z acquis w sprawie C-113/ Orzecznictwo Europejskiego Trybunału sprawiedliwości: sprawa C-113/89 W latach osiemdziesiątych w struktury Unii wstąpiła Portugalia. Traktat Akcesyjny z Portugalią wskazywał okresy przejściowe, jeśli chodzi o swobodę przepływu pracowników. Nie przewidziano jednak żadnych okresów przejściowych w zakresie swobodnego przepływu usług. Podobna sytuacja jest przewidziana w Traktacie Akcesyjnym z Aten. Stanowisko administracji francuskiej w stosunku do usługodawców portugalskich było podobne do obecnego stanowiska administracji Królestwa Niderlandów do przedsiębiorców polskich. Sprawa C-113/89 Pewien portugalski przedsiębiorca budowlany otrzymał zlecenie na wykonanie robót we Francji. W celu wykonania usługi firma portugalska oddelegowała do Francji swoich pracowników obywateli portugalskich. Francuski urząd pracy wszczął postępowanie przeciwko firmie portugalskiej ze względu na brak wymaganych pozwoleń na pracę. Portugalski przedsiębiorca skierował sprawę do sądu. ETS uznał, że celem okresu przejściowego w zakresie swobodnego przepływu pracowników jest ochrona rynku pracy. Ponieważ jednak pracownicy delegowani po wykonaniu usługi powracają do Portugalii, to w żaden sposób nie wstępują na rynek pracy we Francji. Przepisy przejściowe stanowią wyjątek od acquis communitaire i jako takie nie mogą być interpretowane rozszerzająco. Tym samym nie można naginać ograniczenia w zakresie swobodnego przepływu pracowników na sektor usług, ograniczając lub uniemożliwiając ich swobodny przepływ. Krotko mówiąc ETS przyznał rację portugalskiemu przedsiębiorcy i uznał przepis dotyczący obowiązku uzyskania pozwoleń na pracę w ramach transgranicznego świadczenia usług o charakterze tymczasowym za bezprawny. 19

20 Podsumowując należy stwierdzić, ze polscy przedsiębiorcy mają prawo do swobodnego świadczenia usług w państwach Unii z wyłączeniem pewnych sektorów w Niemczech i w Austrii. Królestwo Niderlandów działa sprzecznie z przepisami acquis żądając od przedsiębiorców polskich pozwoleń na pracę w ramach tymczasowego wykonywania usług. 20

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36

Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 Jeśli chcesz pracować w Niemczech 2015-06-26 15:06:36 2 Dostęp do niemieckiego rynku pracy został zliberalizowany w maju 2011 r. Liberalizacja nie oznacza, że przestały obowiązywać wymogi dotyczące rejestracji

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa) W N I O S E K

... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa) W N I O S E K ...... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa)..., dnia... (miejscowość) STAROSTA KOSZALIŃSKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie W N I O S E K o skierowanie osób/y/ bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy tymczasowej w Niemczech

Rynek pracy tymczasowej w Niemczech Coraz więcej osób pracuje w Niemczech jako pracownicy tymczasowi, a warunki pracy są coraz lepsze. Najwięcej wolnych stanowisk można znaleźć przy produkcji maszyn i samochodów. Da się na tym zarobić! Leihfirma

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o organizację prac interwencyjnych

W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o organizację prac interwencyjnych /pieczęć wnioskodawcy/ Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o organizację prac interwencyjnych IA INFORMACJA O PRACODAWCY 1.1. Nazwa pracodawcy........................................................

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii :24:44

Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii :24:44 Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii 2015-06-15 17:24:44 2 Dostęp obywateli polskich do szwajcarskiego rynku pracy jest regulowany przez roczne kontyngenty ściśle limitujące liczbę pracowników. W Szwajcarii

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 2 W Irlandii minimalna stawka za godzinę pracy wynosi około 8,65 euro. Niezbędnym warunkiem do podjęcia legalnej pracy w Irlandii, korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

REWICoop Rights to Work Info Centres of Transnational Cooperation

REWICoop Rights to Work Info Centres of Transnational Cooperation REWICoop Rights to Work Info Centres of Transnational Cooperation REWICoop Rights to Work Info Centres of Transnational Cooperation Paweł Galec Oficjalny początek delegowania pracowników: 1996 rok. w 1996

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... XI Literatura... XIII Wprowadzenie... XV Konstrukcje transgranicznego zatrudnienia pracowników z punktu

Wykaz skrótów... XI Literatura... XIII Wprowadzenie... XV Konstrukcje transgranicznego zatrudnienia pracowników z punktu Wykaz skrótów... XI Literatura... XIII Wprowadzenie... XV Konstrukcje transgranicznego zatrudnienia pracowników z punktu widzenia biznesowego i prawnego... 1 1. Podróż służbowa... 1 1.1. Przesłanki formalne...

Bardziej szczegółowo

z uwzględnieniem art. 2 pkt 18 i 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

z uwzględnieniem art. 2 pkt 18 i 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008. Prace Interwencyjne Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiany w niemieckim systemie emerytalnym od 2017r.

Zmiany w niemieckim systemie emerytalnym od 2017r. Podniesienie granicy wieku emerytalnego, podniesienie limitu wieku przejścia na wcześniejszą emeryturę i wzrost progu dochodowego dla emerytów to najważniejsze zmiany w niemieckich przepisach emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Delegowanie pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług

Delegowanie pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług Delegowanie pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług P O D S T A W Y P R A W N E, O B O W I Ą Z K I P R A C O D A W C Ó W, W A R U N K I D E L E G O W A N I A I Z A K R E S Z A D A Ń P A

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy Zmiany w prawie pracy Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. Zmiany, które już weszły w życie Zmiany, które weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Zmiana w zakresie zakazu zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa usługowa powiązania z innymi przepisami prawa wspólnotowego. 27 maja 2009r. Katarzyna Szychowska, avocat

Dyrektywa usługowa powiązania z innymi przepisami prawa wspólnotowego. 27 maja 2009r. Katarzyna Szychowska, avocat Dyrektywa usługowa powiązania z innymi przepisami prawa wspólnotowego 27 maja 2009r. Katarzyna Szychowska, avocat Dyrektywy usługowej: art. 3 Ustęp 1 : relacje z innymi specyficznymi aktami prawa wtórnego

Bardziej szczegółowo

Zasady organizowania prac interwencyjnych w 2014 r.

Zasady organizowania prac interwencyjnych w 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno, tel. 65-529-94-33, 65-529-50-67 e-mail: pole@praca.gov.pl, sekretariat@pupleszno.pl www.pupleszno.pl Zasady organizowania prac interwencyjnych w

Bardziej szczegółowo

Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013

Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013 Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkurs otwarty nr 38/POKL/8.1.1/PWP/2013 Spotkanie informacyjne, 01 sierpień 2013 r. Grzegorz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 1073 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 18. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PODSTAWA PRAWNA: 1 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69,poz.415 z późn.zm.),

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osób migrującychpodejmujących. terenie krajów UE/EOG i Szwajcarii. Delegowanie pracowników w świetle prawa unijnego

Ubezpieczenia osób migrującychpodejmujących. terenie krajów UE/EOG i Szwajcarii. Delegowanie pracowników w świetle prawa unijnego Zielona Góra, listopad 2017 Ubezpieczenia osób migrującychpodejmujących pracę na terenie krajów UE/EOG i Szwajcarii Delegowanie pracowników w świetle prawa unijnego Beata Leszyk Wydział Ubezpieczeń i Składek

Bardziej szczegółowo

A1. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY: Pełna nazwa pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności: Numer NIP: Numer REGON: Numer EKD (PKD):

A1. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY: Pełna nazwa pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności: Numer NIP: Numer REGON: Numer EKD (PKD): POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa tel. (082) 5725-240 fax: (82) 5724-043 e-mail luwl@praca.gov.pl sekretariat@pup.wlodawa.pl NIP 565-133-92-16 REGON 110259359 Włodawa, dnia

Bardziej szczegółowo

www.nlconstruction.info Choroby i ubezpieczenie społeczne Bezpieczeństwo i higiena pracy

www.nlconstruction.info Choroby i ubezpieczenie społeczne Bezpieczeństwo i higiena pracy Jesteś pracownikiem tymczasowym w holenderskim sektorze budowlanym Pools / Polish Czy dostajesz to, co Ci się należy? Informacje dla zagranicznych pracowników i pracowników tymczasowych Publikacja organizacji

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do płacy minimalnej

Każdy ma prawo do płacy minimalnej Każdy ma prawo do płacy minimalnej Otrzymujesz minimalną płacę? Pracujesz w Holandii i masz poniżej 65 lat? To masz prawo do holenderskiej płacy minimalnej. Nawet jeśli jesteś obcokrajowcem. Twój pracodawca

Bardziej szczegółowo

FORMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA

FORMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA Enterprise Europe Network Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości ul. Słowackiego 7a, 35 060 Rzeszów tel/fax (017) 852 49 75 e-mail:een@spp.org.pl http://een.spp.org.pl FACT SHEET No.11 FORMY WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa usługowa- jakie zmiany czekają usługobiorców?

Dyrektywa usługowa- jakie zmiany czekają usługobiorców? Dyrektywa usługowa 13.05.10 1 Dyrektywa usługowa- jakie zmiany czekają usługobiorców? Gdynia, 13 maja 2010' European Commission Enterprise and Industry Dyrektywa usługowa 13.05.10 2 Dyrektywa a ustawa-

Bardziej szczegółowo

Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej - Delegowanie Pracowników do Niemiec

Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej - Delegowanie Pracowników do Niemiec Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej - Delegowanie Pracowników do Niemiec Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej 2 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) art. 56 stanowi o swobodzie

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w ramach Poddziałania PO KL

Pomoc publiczna w ramach Poddziałania PO KL Pomoc publiczna w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Spotkanie informacyjne Paweł Zamorski Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych. 1. Nazwa zakładu pracy... 2. Adres siedziby... 3. Miejsce prowadzenia działalności... 4. Telefon...Fax...

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych. 1. Nazwa zakładu pracy... 2. Adres siedziby... 3. Miejsce prowadzenia działalności... 4. Telefon...Fax... Pieczęć Wnioskodawcy Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8 81-332 Gdynia tel. 58 /620-49-54 w.104 WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych I. INFORMACJA O ZAKŁADZIE PRACY 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA O PRACĘ Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12)

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) oferta sprzedaży raportu KRAKÓW 2011 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl Raport:

Bardziej szczegółowo

SAZ Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia Adres do korespondencji: ul. Brukselska 7, Warszawa tel.: fax.:

SAZ Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia Adres do korespondencji: ul. Brukselska 7, Warszawa tel.: fax.: PRACA TYMCZASOWA DLA CIEBIE PRAKTYCZNY PRZEWODNIK CHCESZ POPRACOWAĆ, ALE NIE JESTEŚ DYSPOZYCYJNY CODZIENNIE I O TEJ SAMEJ PORZE (SZKOŁA, STUDIA, OBOWIĄZKI RODZINNE)? INTERESUJE CIĘ PRACA PRZEZ TYDZIEŃ,

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling

Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling » PRACA W SEKTORZE BUDOWLANYM Praca tymczasowa, oddelegowanie i payrolling CAO dla budownictwa Czas pracy i dodatki z nim związane Wynagrodzenie Pozostałe rekompensaty Czas wolny Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Działania stymulujące transgraniczną mobilność zawodową.

Działania stymulujące transgraniczną mobilność zawodową. SEMINARIUM nr 2 Działania stymulujące transgraniczną mobilność zawodową. Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy - POWT Polska - Saksonia Zgorzelec, Hotel Pawłowski 17 października

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Hiszpanii 2015-06-11 16:42:38

Jeśli chcesz pracować w Hiszpanii 2015-06-11 16:42:38 Jeśli chcesz pracować w Hiszpanii 2015-06-11 16:42:38 2 Hiszpania w 1999 roku wprowadziła ustawę w sprawie ustanowienia i zagwarantowania minimalnych warunków pracy przez przedsiębiorców dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Magdalena Miska st. inspektor pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie

Magdalena Miska st. inspektor pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie Delegowanie pracowników do innych krajów UE Magdalena Miska st. inspektor pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie źródła prawa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 96/71/WE z dnia 16.12.1996r.

Bardziej szczegółowo

Jak założyć polską firmę w Niemczech? :28:33

Jak założyć polską firmę w Niemczech? :28:33 Jak założyć polską firmę w Niemczech? 2015-12-25 22:28:33 2 Obywatele polscy mogą bez specjalnych problemów podjąć samodzielną działalność gospodarczą w postaci rejestracji tej działalności bądź w formie

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie cudzoziemców i Delegowanie pracowników ( nowe zasady i optymalizacja )

Zatrudnianie cudzoziemców i Delegowanie pracowników ( nowe zasady i optymalizacja ) 1 z 5 2017-01-31 08:43 Temat: Zatrudnianie cudzoziemców ( nowe zasady i optymalizacja) Nadawca: Towarzystwo Gospodarki Data: 2017-01-31 08:42 Adresat: towarzystwo@towarzystwo.org.pl

Bardziej szczegółowo

DOING BUSINESS IN FINLAND. www.ecovis.com tax services auditing and accounting legal services corporate advisory services

DOING BUSINESS IN FINLAND. www.ecovis.com tax services auditing and accounting legal services corporate advisory services Global expertise with local faces DOING BUSINESS IN FINLAND - NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY PRAWNE Plan prezentacji FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Ś GOSPODARCZEJ ZAGADNIENIA PODATKOWE PRAWO PRACY Dlaczego Finlandia?

Bardziej szczegółowo

13. Przyczyny zmniejszenia się liczby pracowników (wypełnia się w przypadku zmniejszenia się liczby pracowników w

13. Przyczyny zmniejszenia się liczby pracowników (wypełnia się w przypadku zmniejszenia się liczby pracowników w 13. Przyczyny zmniejszenia się liczby pracowników (wypełnia się w przypadku zmniejszenia się liczby pracowników w stosunku do średniego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia

Bardziej szczegółowo

Płaca minimalna rośnie, ale do Europy wciąż nam daleko

Płaca minimalna rośnie, ale do Europy wciąż nam daleko Płaca minimalna rośnie, ale do Europy wciąż nam daleko Przez 12 ostatnich lat najniższe wynagrodzenie w Polsce wzrosło ponad dwukrotnie. Jednak to wciąż stanowi niewiele ponad połowę średniej europejskiej.

Bardziej szczegółowo

NAV EURES Norwegia. Życie i praca w Norwegii

NAV EURES Norwegia. Życie i praca w Norwegii NAV EURES Norwegia Życie i praca w Norwegii Norwegia kraina północy NAV, 16.07.2010 Side 2 Norwegia - Fakty Statystyka: Długość 1750 km 7. największy kraj w Europie 4,8 mln mieszkańców 19 powiatów Największe

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 października 2009 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r.) Dz.U.2009.183.1426 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie Prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie Prace interwencyjne Prace Interwencyjne polegają na zatrudnieniu osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy przez pracodawcę, jeżeli zatrudnienie nastąpiło w wyniku umowy zawartej z urzędem pracy. Prace

Bardziej szczegółowo

Delegowanie pracowników za granicę. Prowadzący: Paweł Ziółkowski

Delegowanie pracowników za granicę. Prowadzący: Paweł Ziółkowski Delegowanie pracowników za granicę Prowadzący: Paweł Ziółkowski Delegacja a oddelegowanie Żaden przepis polskiego prawa nie ogranicza czasu trwania delegacji. Zazwyczaj delegację i oddelegowanie odróżnia

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYNYCH W 2015 R.

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYNYCH W 2015 R. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYNYCH W 2015 R. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Miasto Drzewica

Miasto Drzewica Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników A. Informacje

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego ... (pieczęć Wnioskodawcy) Prezydent m. st. Warszawy za pośrednictwem Urzędu Pracy m. st. Warszawy WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej

Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Formy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim z przedsiębiorcami w zakresie doposażenia i rozpoczęcia działalności gospodarczej Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy UE o delegowaniu pracowników

Nowe przepisy UE o delegowaniu pracowników Nowe przepisy UE o delegowaniu pracowników Śniadanie prasowe Rafał Rzeźniczak Prezes Zarządu Promedica Care Sp. z o.o. Członek Zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia Przewodniczący Sekcji Agencji

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne informacje na temat handlu transgranicznego czyli co przedsiębiorca musi wiedzieć decydując się na handel transgraniczny?

Praktyczne informacje na temat handlu transgranicznego czyli co przedsiębiorca musi wiedzieć decydując się na handel transgraniczny? Praktyczne informacje na temat handlu transgranicznego czyli co przedsiębiorca musi wiedzieć decydując się na handel transgraniczny? ANNA ŻOCHOWSKA - SYCHOWICZ Plan Wykładu I. Prawo właściwe dla zobowiązań

Bardziej szczegółowo

OBSZAR RYNEK PRACY 1

OBSZAR RYNEK PRACY 1 OBSZAR RYNEK PRACY 1 I. Analiza lokalnego rynku pracy Nadmorskie położenie, wyspiarski charakter oraz bliskość niemieckiej granicy miały znaczący wpływ na kierunek rozwój gospodarki miasta. Najwięcej podmiotów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat

WNIOSEK o przyznanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej 45 lat Turek, dnia...... Pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TURKU WNIOSEK o przyznanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku co najmniej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych Mława, dnia...... pieczęć wnioskodawcy Starosta Mławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych Na zasadach określonych w art. 51 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych Bogdan Majkowski Andrzej Wilczyński Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych 1BW01 1 Autorzy: Bogdan Majkowski specjalista w zakresie prawa pracy

Bardziej szczegółowo

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH URZĄD PRACY SĄDECKI URZĄD PRACY, 33-300 NOWY SĄCZ, UL. WĘGIERSKA 146 TEL. 18 442 91 10, FAX: 18 442 99 84, E-MAIL: sup@sup.nowysacz.pl...... / pieczątka firmowa wnioskodawcy / / miejscowość data / Sądecki

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady zatrudniania na umowę zlecenie. Prowadzący: adw. Piotr Wojciechowski

Nowe zasady zatrudniania na umowę zlecenie. Prowadzący: adw. Piotr Wojciechowski Nowe zasady zatrudniania na umowę zlecenie Prowadzący: adw. Piotr Wojciechowski ZLECENIE A UMOWA O PRACĘ Art. 22. 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego

Bardziej szczegółowo

Czego potrzebuję do podjęcia pracy w Austrii?

Czego potrzebuję do podjęcia pracy w Austrii? Z ecoplus do nowej Europy Czego potrzebuję do podjęcia pracy w Austrii? Informacje dla poszukujących pracy z nowych krajów członkowskich UE www.ecointernational.at Powered by federal government of Lower

Bardziej szczegółowo

Staże Ośrodka RENOWATOR

Staże Ośrodka RENOWATOR Staże Ośrodka RENOWATOR Izabela Solenik Opracowanie wykonane w ramach stażu w Instytucie Badań Systemowych PAN pod patronatem ośrodka Renowator 2 Przedstawienie wizji Pomysł napisania opracowania zrodził

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. Poprzez umowę rozumie się zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych. W przypadku umowy o pracę oświadczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PODSTAWA PRAWNA: 1 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69,poz.415 z późn.zm.),

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o organizowanie prac interwencyjnych

WNIOSEK o organizowanie prac interwencyjnych Będzin, dnia... 2016 roku... ( pieczęć firmowa Wnioskodawcy ) Starosta Będziński za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ul. Ignacego Krasickiego 17 A 42-500 Będzin WNIOSEK o organizowanie

Bardziej szczegółowo

zmiany c) przechowywania przez okres 10 lat dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia.

zmiany c) przechowywania przez okres 10 lat dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia. brzmienie od 2008 08 07 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

..., dnia... WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych

..., dnia... WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych ... (pieczątka zakładu pracy, nr NIP, REGON)..., dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych na zasadach określonych w art. 51,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. Umowy cywilnoprawne zmiany od 1 stycznia 2017 r. oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska urzędowe

Szkolenie. Umowy cywilnoprawne zmiany od 1 stycznia 2017 r. oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska urzędowe Szkolenie Umowy cywilnoprawne zmiany od 1 stycznia 2017 r. oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska urzędowe 1 dzień / 11.10.2016 godz. 10:00-16:00 (lunch + przerwy kawowe) Sala konferencyjna AHK Polska

Bardziej szczegółowo

Program. Transgraniczne zatrudnianie pracowników. Świadczenie usług w Niemczech po wprowadzeniu płacy minimalnej od dnia 1.1.2015

Program. Transgraniczne zatrudnianie pracowników. Świadczenie usług w Niemczech po wprowadzeniu płacy minimalnej od dnia 1.1.2015 Program Transgraniczne zatrudnianie pracowników Świadczenie usług w Niemczech po wprowadzeniu płacy minimalnej od dnia 1.1.2015 Od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązywać będzie w Niemczech na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o organizowanie robót publicznych dla osób bezrobotnych

WNIOSEK o organizowanie robót publicznych dla osób bezrobotnych Starosta Powiatu Starogardzkiego Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3 tel. (58) 72 707 11 wew. 35 WNIOSEK o organizowanie robót publicznych dla osób bezrobotnych (www.pup.starogard.pl)...

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące procedury oddelegowania pracowników z państw członkowskich Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii:

Wskazówki dotyczące procedury oddelegowania pracowników z państw członkowskich Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii: Wskazówki dotyczące procedury oddelegowania pracowników z państw członkowskich Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii: Poniżej zamieszczono skrót przepisów prawnych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizowanie robót publicznych

W N I O S E K o organizowanie robót publicznych Mława, dnia...... pieczęć organizatora Starosta Mławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie W N I O S E K o organizowanie robót publicznych Na zasadach określonych w art. 57 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Czym jest samozatrudnienie?

Czym jest samozatrudnienie? Każdy Polak jako obywatel Unii Europejskiej ma prawo do zarejestrowania, otwarcia i prowadzenia w Niemczech działalności gospodarczej na zasadzie jednoosobowej firmy (Einzelunternehmen). Zgłoszenie działalności

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/ Ryki

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/ Ryki Ryki, dnia... Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08 500 Ryki WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: - art. 46 ustawy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

ZASADY. Postanowienia ogólne

ZASADY. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DĘBICY NR 1/2017 Z DN. 05 STYCZNIA 2017 ZASADY organizacji miejsc pracy w ramach refundacji ze środków Funduszu Pracy pracodawcy lub przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04

Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04 Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04 2 Republika Federalna Niemiec jest największym partnerem gospodarczym Polski. Także Polska jest ważnym i atrakcyjnym gospodarczo partnerem dla Niemiec, a rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG)

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) Artykuł 37. (dawny art. 31 TWE) 1. Państwa Członkowskie dostosowują monopole państwowe o charakterze handlowym w taki sposób, aby wykluczona była wszelka

Bardziej szczegółowo

Problemy stojące przed osobami prowadzącymi Gewerbe

Problemy stojące przed osobami prowadzącymi Gewerbe Przedsiębiorcy, którzy w Niemczech prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą (tzw. Gewerbe) muszą liczyć się z większymi kosztami prowadzonej działalności oraz zwiększoną biurokracją. Niemcy zaczynają

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2015.385 j.t.)

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2015.385 j.t.) Bezzwrotna pomoc finansowa na ochronę miejsc pracy ze środków FGŚP dla przedsiębiorców, którzy z przyczyn niezależnych od nich, w następstwie wystąpienia czasowych ograniczeń wwozu produktów na terytoria

Bardziej szczegółowo

A. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZATORA ROBÓT PUBLICZNYCH

A. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZATORA ROBÓT PUBLICZNYCH ............................................... Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSEK o organizację robót publicznych Na zasadach określonych w: Art.57 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych ...... /Pieczęć firmowa pracodawcy/ /miejscowość i data/ STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Grodzisku Mazowieckim WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych dla osób

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO. 1. Nazwa i adres Pracodawcy, tel...

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO. 1. Nazwa i adres Pracodawcy, tel... ... /pieczęć firmowa pracodawcy/ Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu

Bardziej szczegółowo

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07 Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) 2015-12-25 21:55:07 2 Niemiecka branża ICT osiągnęła w 2012 roku obroty w wysokości ok. 220

Bardziej szczegółowo