Realizacja 48 Rocznych Planów Wspomagania Praca 4 sieci Współpracy i Samokształcenia rok szkolny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja 48 Rocznych Planów Wspomagania Praca 4 sieci Współpracy i Samokształcenia rok szkolny"

Transkrypt

1

2 Realizacja 48 Rocznych Planów Wspomagania Praca 4 sieci Współpracy i Samokształcenia rok szkolny

3 Szkoła Podstawowa Nr 13 w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Nauczyciel 45+ Cel główny: Zwiększenie możliwości korzystania z umiejętności i doświadczeń nauczycieli w wieku 45 + w kreowaniu rozwoju szkoły poprzez wsparcie ich rozwoju osobistego Cele szczegółowe: wzmocnieniu kondycji psychicznej nauczycieli, pomoc w profilaktyce zjawiska wypalenia zawodowego, pomoc w budowaniu programów rozwoju osobistego dotyczących siły i odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem oraz poprzez nabycie umiejętności związanych z pracą głosem. Efekty: Nauczyciele znają i stosuje sposoby i techniki relaksacyjne nauczyciele potrafią efektywnie radzić sobie ze stresem nauczyciele potrafią rozpoznać i zapanować nad symptomami wypalenia zawodowego nauczyciele nabyli umiejętności związanych z efektywną pracą głosem. Rekomendacje Nauczyciele stosują nabyte umiejętności.

4 I moduł Stres w pracy nauczyciela i techniki relaksacyjne II moduł Wypalenie zawodowe III moduł Higiena i emisja głosu w pracy nauczyciela

5 Szkoła Podstawowa w Nielubi rok szkolny 2014/2015 Oferta: Ocenianie kształtujące. Cel główny: podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze wspierania ucznia w dążeniu do osiągnięcia przez niego sukcesu edukacyjnego. Cele szczegółowe: Efekty: podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze pracy z uczniem z wykorzystaniem oceniania kształtującego, podniesienie umiejętności nauczycieli poszczególnych przedmiotów w tworzeniu scenariuszy lekcyjnych z wykorzystaniem oceniania kształtującego, podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie monitorowania, gromadzenia i analizowania danych dotyczących skuteczności wprowadzanych metod oceniania kształtującego. Nauczyciele znają i stosuje ocenianie kształtujące nauczyciele w swojej pracy z uczniami stosują wybrane przez siebie elementy oceniania kształtującego, Nauczyciele potrafią monitorować, gromadzić i analizować dane dotyczące skuteczność wprowadzonych metod oceniania kształtującego. Rekomendacje Nauczyciele stosują nabyte umiejętności dydaktyczne i wychowawcze.

6 II moduł Lekcja a ocenianie kształtujące I moduł Ocenianie kształtujące - podstawy III moduł Doskonalenie wybranych elementów oceniania kształtującego oraz monitorowanie, gromadzenie i analizowanie danych dotyczących skuteczności wprowadzanych metod.

7 Gimnazjum Nr 2 w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Nauczyciel 45+ Cel główny: Zwiększenie możliwości korzystania z umiejętności i doświadczeń nauczycieli w wieku 45 + w kreowaniu rozwoju szkoły poprzez wsparcie ich rozwoju osobistego Cele szczegółowe: wzmocnieniu kondycji psychicznej nauczycieli, pomoc w profilaktyce zjawiska wypalenia zawodowego, pomoc w budowaniu programów rozwoju osobistego dotyczących siły i odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem oraz poprzez nabycie umiejętności związanych z pracą głosem. Efekty: Nauczyciele znają i stosuje sposoby i techniki relaksacyjne nauczyciele potrafią efektywnie radzić sobie ze stresem nauczyciele potrafią rozpoznać i zapanować nad symptomami wypalenia zawodowego nauczyciele nabyli umiejętności związanych z efektywną pracą głosem. Rekomendacje Nauczyciele stosują nabyte umiejętności.

8 I moduł Stres w pracy nauczyciela i techniki relaksacyjne II moduł Wypalenie zawodowe III moduł Higiena i emisja głosu w pracy nauczyciela

9 Gimnazjum nr 3 w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Ocenianie kształtujące. Cel główny: podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze wspierania ucznia w dążeniu do osiągnięcia przez niego sukcesu edukacyjnego. Cele szczegółowe: podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze pracy z uczniem z wykorzystaniem oceniania kształtującego, podniesienie umiejętności nauczycieli poszczególnych przedmiotów w tworzeniu scenariuszy lekcyjnych z wykorzystaniem oceniania kształtującego, podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie monitorowania, gromadzenia i analizowania danych dotyczących skuteczności wprowadzanych metod oceniania kształtującego. Efekty: Nauczyciele znają i stosuje ocenianie kształtujące nauczyciele w swojej pracy z uczniami stosują wybrane przez siebie elementy oceniania kształtującego, Nauczyciele potrafią monitorować, gromadzić i analizować dane dotyczące skuteczność wprowadzonych metod oceniania kształtującego. Rekomendacje Nauczyciele stosują nabyte umiejętności dydaktyczne i wychowawcze.

10 I moduł Ocenianie kształtujące - podstawy II moduł Lekcja a ocenianie kształtujące III moduł Doskonalenie wybranych elementów oceniania kształtującego oraz monitorowanie, gromadzenie i analizowanie danych dotyczących skuteczności wprowadzanych metod.

11 Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Nauczyciel 45+ Cel główny: Zwiększenie możliwości korzystania z umiejętności i doświadczeń nauczycieli w wieku 45 + w kreowaniu rozwoju szkoły poprzez wsparcie ich rozwoju osobistego Cele szczegółowe: wzmocnieniu kondycji psychicznej nauczycieli, pomoc w profilaktyce zjawiska wypalenia zawodowego, pomoc w budowaniu programów rozwoju osobistego dotyczących siły i odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem oraz poprzez nabycie umiejętności związanych z pracą głosem. Efekty: Nauczyciele znają i stosuje sposoby i techniki relaksacyjne nauczyciele potrafią efektywnie radzić sobie ze stresem nauczyciele potrafią rozpoznać i zapanować nad symptomami wypalenia zawodowego nauczyciele nabyli umiejętności związanych z efektywną pracą głosem. Rekomendacje Nauczyciele stosują nabyte umiejętności.

12 I moduł Stres w pracy nauczyciela i techniki relaksacyjne II moduł Wypalenie zawodowe III moduł Higiena i emisja głosu w pracy nauczyciela

13 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Nauczyciel 45+ Cel główny: Zwiększenie możliwości korzystania z umiejętności i doświadczeń nauczycieli w wieku 45 + w kreowaniu rozwoju szkoły poprzez wsparcie ich rozwoju osobistego Cele szczegółowe: wzmocnieniu kondycji psychicznej nauczycieli, pomoc w profilaktyce zjawiska wypalenia zawodowego, pomoc w budowaniu programów rozwoju osobistego dotyczących siły i odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem oraz poprzez nabycie umiejętności związanych z pracą głosem. Efekty: Nauczyciele znają i stosuje sposoby i techniki relaksacyjne nauczyciele potrafią efektywnie radzić sobie ze stresem nauczyciele potrafią rozpoznać i zapanować nad symptomami wypalenia zawodowego nauczyciele nabyli umiejętności związanych z efektywną pracą głosem. Rekomendacje Nauczyciele stosują nabyte umiejętności.

14 I moduł Stres w pracy nauczyciela i techniki relaksacyjne II moduł Wypalenie zawodowe III moduł Higiena i emisja głosu w pracy nauczyciela

15

16 Przedszkole Publiczne nr 5 w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Rodzice są partnerami szkoły. Cel główny: Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie komunikacji i współpracy z rodzicami w celu zwiększenia efektywności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych. Cele szczegółowe: Poszerzenie umiejętności motywowania rodziców do współpracy na rzecz dzieci;; Pozyskanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami rodziców; Wypracowanie wspólnej strategii oddziaływań wychowawczych;. Wzmocnienie umiejętności zapobiegania konfliktom.. Efekty: Opanowanie zasad efektywnej komunikacji; poznanie efektywnych sposobów angażowania rodziców do współudziału w tworzeniu programu wychowawczego przedszkola, pobudzania inicjatywności rodziców do podejmowania decyzji dotyczących pracy przedszkola; Opanowanie technik radzenia sobie z trudnymi zachowaniami, odreagowywania emocjonalnego stresu, łagodzenia konfliktów. Rekomendacje Wdrożenie wiedzy i umiejętności do praktyki zawodowej

17 I moduł :Komunikacja rodzic nauczyciel w kontaktach indywidualnych i zespołowych. II moduł: Typy rodziców sposoby motywowania do współpracy. III moduł: Rodzice partnerzy przedszkola.

18 Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych bezpieczny internet. Cel główny: Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie obsługi i wykorzystania tablicy interaktywnej oraz programów komputerowych adekwatnych dla dzieci przedszkolnych. Cele szczegółowe: Zapoznanie nauczycieli z możliwościami i zastosowaniami tablicy interaktywnej; Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania tablicy interaktywnej; Trening w zakresie praktycznego stosowania sprzętu multimedialnego oraz programów komputerowych adekwatnych dla dzieci przedszkolnych; Efekty: Zdobycie umiejętności posługiwania się sprzętem multimedialnym będącym na wyposażeniu przedszkola; Wiedza na temat bezpiecznego korzystania z multimediów; Poszerzone kompetencje nauczycieli w zakresie komunikacji z rodzicami w aspekcie bezpiecznego wprowadzania dzieci w świat multimediów. Rekomendacje Wdrożenie nabytej wiedzy i umiejętności do praktyki zawodowej

19 Moduł I: Multimedia w pracy nauczyciela przedszkola. Moduł II: Programy komputerowe i tablica interaktywna praktyczne zastosowania. Moduł III: Bezpieczny świat multimediów edukacja dzieci i rodziców.

20 Przedszkole Publiczne nr 3 w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej. Cel główny: Podniesienie kompetencji nauczycieli w aspekcie organizacji procesu edukacyjnego i wychowawczego w przedszkolu uwzględniającego właściwą realizację podstawy programowej. Cele szczegółowe: nabycie umiejętności tworzenia warunków do rozwijania aktywności dzieci w różnych formach działalności zgodnie z podstawą programową poznanie dostępnych i wypracowanie wewnętrznych narzędzi służących diagnozie potrzeb dzieci w aspekcie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zdobycie umiejętności planowania pracy z grupą z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb wychowanków z uwzględnieniem wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego;. Efekty: Rekomendacje Wdrożenie nabytej wiedzy i umiejętności do praktyki zawodowej Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie organizacji procesu edukacyjnego zgodnie z wymogami podstawy programowej wychowania przedszkolnego; Wypracowanie ujednoliconego zestawu narzędzi i sposobu dokumentowania realizowanej na terenie przedszkola pomocy psychologiczno-pedagogicznej; Umiejętność planowania pracy zespołowej i indywidualnej z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb dzieci na poszczególnych etapach rozwojowych;

21 Moduł I: Diagnozy wewnętrzne, obserwacje i inne źródła informacji w planowaniu pracy z dziećmi na kolejnych etapach rozwojowych narzędzia, arkusze obserwacyjne. Moduł II: Organizacja procesu edukacyjnego i wychowawczego na podstawie diagnoz w odniesieniu do podstawy programowej. Moduł III: Realizacja podstawy programowej w aspekcie różnorodnych potrzeb dzieci pomoc psychologiczno-pedagogiczna, wspomaganie gotowości szkolnej, dzieci ze SPE.

22 Przedszkole Publiczne nr 6 w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Budowa koncepcji pracy szkoły. Cel główny: Wypracowanie nowej koncepcji pracy przedszkola ukierunkowanej na rozwój dzieci we współpracy z rodzicami... Cele szczegółowe: Włączenie w koncepcję pracy przedszkola elementów sprawdzonych oraz nowych, cyklicznych inicjatyw służących większej identyfikacji z celami wszystkich podmiotów aktywności przedszkola; Kształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkola; Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i stresowi w pracy nauczyciela; Efekty: Wypracowanie koncepcji przedszkola uwzględniającej jej specyficzny charakter; Identyfikacja nauczycieli z przyjętą koncepcją pracy; Świadome uaktywnianie rodziców w działania przedszkola na rzecz dzieci; Wzmocnienie poczucia wartości i kompetencji nauczycieli; Rekomendacje Wdrożenie wiedzy i umiejętności do praktyki zawodowej

23 I moduł: Analiza stanu obecnego placówki. II moduł: Ocena potrzeby wprowadzenia zmiany i jej zaplanowania. III moduł: Planowanie krótko i długoterminowe.

24 Przedszkole Publiczne nr 9 w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej. Cel główny: Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie organizacji procesu edukacyjno-wychowawczego zgodnie z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego Cele szczegółowe:. nabycie umiejętności tworzenia warunków do rozwijania aktywności dzieci w różnych formach działalności zgodnie z podstawą programową poznanie dostępnych i wypracowanie wewnętrznych narzędzi służących diagnozie potrzeb dzieci w aspekcie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zdobycie umiejętności planowania pracy z grupą z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb wychowanków z uwzględnieniem wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego; Efekty: podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie organizacji procesu edukacyjnego zgodnie z wymogami podstawy programowej wychowania przedszkolnego; nabycie umiejętności prowadzenia ewaluacji wewnętrznej umożliwiającej ocenę efektywności pracy przedszkola w wybranych obszarach; Umiejętność planowania pracy zespołowej i indywidualnej z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb dzieci na poszczególnych etapach rozwojowych; Rekomendacje Wdrożenie nabytej wiedzy i umiejętności do praktyki zawodowej

25 Moduł I: Narzędzia służące do diagnozy i monitorowania efektów realizacji podstawy programowej. Moduł II: Planowanie pracy z dziećmi w różnych grupach wiekowych i na różnych etapach rozwojowych w kontekście podstawy programowej. Moduł III: Dokonywanie oceny efektów realizacji podstawy programowej w aspekcie wymagań nadzoru pedagogicznego.

26 Przedszkole Publiczne nr 19 Bajka w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej. Cel główny: Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie organizacji procesu edukacyjno-wychowawczego we wzajemnej współpracy zgodnie z wymaganiami podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zalecanymi warunkami jej realizacji. Cele szczegółowe: Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w. zakresie planowania krótko i długoterminowego; Podniesienie umiejętności i motywacji do pracy zespołowej w zakresie planowania działań służących realizacji podstawy programowej oraz budowania autorytetu i pozytywnego wizerunku przedszkola; Nabycie umiejętności rozpoznawania i rozwijania potrzeb edukacyjnych dzieci, z uwzględnieniem planowania działań zapewniających rozwój zaobserwowanych umiejętności, zdolności i zainteresowań. Efekty: Wypracowanie wewnętrznych procedur w zakresie planowania i dokumentowania działań; Umiejętność monitorowania własnej pracy nauczycieli i dokonywania w niej niezbędnych korekt; Poszerzenie zakresu znanych metod wspierających rozwój dziecka; Zwiększenie motywacji do działań zespołowych na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku przedszkola. Rekomendacje Wdrożenie nabytej wiedzy i umiejętności do praktyki zawodowej

27 Moduł I: Planowanie i monitorowanie pracy w aspekcie realizacji podstawy programowej. Moduł II: Metody i formy pracy z dziećmi o różnorodnych potrzebach edukacyjnych. Moduł III: Praca zespołu nauczycieli a właściwa realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

28 Przedszkole Publiczne nr 20 z Oddziałem Żłobkowym i Oddziałem Integracyjnym w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Budowa koncepcji pracy szkoły. Cel główny: Opracowanie nowej koncepcji pracy przedszkola przy udziale wszystkich pracowników z uwzględnieniem specyfiki przedszkola integracyjnego. Cele szczegółowe: Zaangażowanie w tworzenie nowej koncepcji całego zespołu w celu zwiększenia identyfikacji z założonymi zadaniami i realizowanymi projektami: Zaplanowanie w koncepcji działań służących współpracy różnych podmiotów na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci ; Ugruntowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym. Efekty: Wypracowanie koncepcji przedszkola uwzględniającej jej specyficzny charakter; Identyfikacja nauczycieli z przyjętą koncepcją, Świadome uaktywnianie rodziców na rzecz działań służących wszechstronnemu rozwojowi dzieci; Promocja przedszkola wśród lokalnej społeczności; Rekomendacje: Wdrożenie wiedzy i umiejętności do praktyki zawodowej

29 I moduł: Analiza stanu obecnego placówki. II moduł: Ocena potrzeby wprowadzenia zmiany i jej zaplanowania. III moduł: Planowanie krótko i długoterminowe.

30 Przedszkole Publiczne nr 21 w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Cel główny: Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie organizacji oraz prowadzenia procesu edukacyjnego sprzyjającego osiąganiu przez dzieci sukcesów bez względu na ich predyspozycje czy ograniczenia. Cele szczegółowe: Podniesienie umiejętności wyciągania wniosków na podstawie diagnoz w celu adekwatnego planowania pracy z dzieckiem; wypracowanie narzędzi służących monitorowaniu pracy z dzieckiem, ocenie efektywności podejmowanych działań oraz potrzeby zmian; poszerzenie wachlarza znanych metod pracy z dzieckiem. Efekty: Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i doboru adekwatnych metod i form pracy; Umiejętność planowania pracy zgodnie z wymogami podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Umiejętność monitorowania własnej pracy nauczycieli i dokonywania w niej niezbędnych korekt oraz prowadzenia ewaluacji wewnętrznej; Rekomendacje Wdrożenie nabytej wiedzy i umiejętności do praktyki zawodowej

31 Moduł I: Dzieci o różnorodnych potrzebach edukacyjnychspecyfika ich funkcjonowania i ogólne zasady dostosowywania oddziaływań. Moduł II: Organizowanie procesu edukacyjnego i wychowawczego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci. Moduł III: Monitorowane efektów pomocy psychologicznopedagogicznej w odniesieniu do dzieci z różnorodnymi potrzebami edukacyjnymi.

32

33 Gimnazjum Społeczne im. Zagłębia Miedziowego w Kotli rok szkolny 2014/20145 Oferta: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Cel główny: zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie technik nauczania i uczenia się oraz metod motywowania do nauki. Cele szczegółowe: poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie technik nauczania oraz metod aktywizujących. zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie technik uczenia się i zapamiętywania. sukcesywne wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy oraz technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność osobistą za rozwój. Efekty: nauczyciele poszerzyli swoje kompetencje w zakresie technik nauczania i uczenia się oraz metod aktywizujących, poszerzyli umiejętności właściwego doboru czynników motywujących w zależności od ucznia, sytuacji, kontekstu nauczyciele wdrożyli do praktyki szkolnej nowe metody motywowania uczniów oraz techniki uczenia się. Rekomendacje Sukces zapewnią podejmowane rozmowy z uczniami na temat ich udziału w procesie uczenia się.

34 I moduł Metody aktywizujące. II moduł Techniki uczenia się i zapamiętywania. III moduł Wspieranie i motywowanie uczniów do nauki.

35 Gimnazjum Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie rok szkolny 2014/20145 Oferta: Ocenianie kształtujące Cel główny: wprowadzenie oceniania kształtującego, który zwiększy motywacje uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskane efekty. Cele szczegółowe: nabycie przez nauczycieli wiedzy na temat metod oceniania kształtującego. poszerzenie kompetencji w obszarze stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu oraz w komunikacji z rodzicami uczniów. przygotowanie szkoły do wdrożenia w praktyce oceniania kształtującego. Efekty: nauczyciele podnieśli swoje kompetencje w zakresie zasad oceniania kształtującego. podnieśli własne kompetencje w zakresie umiejętności stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu oraz w komunikacji z rodzicami uczniów. wdrażane są w pracy z uczniami wybrane elementy oceniania kształtującego. Rekomendacje Trwałość zmiany zapewnią stosowane na wszystkich przedmiotach w szkole, wspólnie wybrane elementy oceniania kształtującego.

36 I moduł Ocenianie kształtujące podstawy. II moduł Lekcja a ocenianie kształtujące. II moduł Współpraca zespołów nauczycieli w zakresie stosowania metod oceniania kształtującego oraz monitorowanie, gromadzenie i analizowanie danych dotyczących skuteczności wprowadzanych metod.

37 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Cel główny : podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze diagnozowania potrzeb oraz możliwości uczniów, sposobów i technik uczenia się oraz motywowania uczniów do nauki. Cele szczegółowe: poszerzenie kompetencji nauczycieli w rozpoznawaniu indywidualnych strategii uczenia się oraz dopasowywania metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. nabycie przez nauczycieli wiedzy dotyczącej procesów uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych przez uczniów. Efekty: nauczyciele poszerzyli swoje kompetencje w zakresie efektywnego nauczania i uczenia się. poszerzyli swoje kompetencje w zakresie diagnozowania mocnych i słabych stron ucznia, pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. poszerzenie/doskonalenie kompetencji w obszarze komunikacji interpersonalnej. stosują w swojej pracy z uczniami nowo poznane aktywizujące metody i formy pracy. Rekomendacje Efekty w nauce zapewni wykorzystywanie przez nauczycieli nabytej wiedzy dotyczącej procesów uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych przez uczniów.

38 I moduł Sposoby i techniki uczenia się oraz motywowania uczniów. II moduł Wsparcie rodziców w motywowaniu uczniów do nauki. III moduł Diagnozowanie mocnych i słabych stron dziecka, praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem zdolnym.

39 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli rok szkolny 2013/2014 Oferta: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Cel główny: zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie technik nauczania i uczenia się oraz metod motywowania do nauki. Cele szczegółowe: poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie technik nauczania oraz metod aktywizujących. zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie technik uczenia się i zapamiętywania. sukcesywne wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy oraz technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność osobistą za rozwój. Efekty: nauczyciele poszerzyli swoje kompetencje w zakresie technik nauczania i uczenia się oraz metod aktywizujących. poszerzyli umiejętności właściwego doboru czynników motywujących w zależności od ucznia, sytuacji, kontekstu. nauczyciele wdrożyli do praktyki szkolnej nowe metody motywowania uczniów oraz techniki uczenia się. Rekomendacje Sukces zapewni wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy oraz technik uczenia się zwiększających odpowiedzialność osobistą uczniów za rozwój.

40 I moduł Metody aktywizujące. II moduł Techniki uczenia się i zapamiętywania. III moduł Wspieranie i motywowanie ucznia do nauki.

41 Zespół Szkół Politechnicznych - Technikum Nr 3 w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich. Cel główny: Zbudowanie modelu pracy rady pedagogicznej opartego na pracy zespołów nauczycielskich. Cele szczegółowe: świadome kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych relacji wśród pracowników, integracja pracowników, inicjowanie i wspieranie działań opartych na zaufaniu, udzielaniu wsparcia, wymianie doświadczeń. zbudowanie modelu pracy rady pedagogicznej opartego na pracy zespołów nauczycielskich. nabywanie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia zespołu, określania ról jego członków, organizacji i monitorowania pracy zespołu. Efekty: nauczyciele nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia zespołu, określania ról jego członków, organizacji i monitorowania pracy zespołu, podziału zadań, pracy metodą projektu. nauczyciele umieją określić swoją rolę w zespole, znają i doceniają znaczenie wszystkich ról w zespole. nauczyciele uczestniczą w pracy zespołów nauczycielskich. Rekomendacje Kluczem do sukcesu jest zbudowanie modelu pracy rady pedagogicznej opartego na pracy zespołów nauczycielskich.

42 I moduł Budowa zespołów nauczycieli, role w zespołach, procesy grupowe. II moduł Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. III moduł Przepływ informacji w relacjach dyrektor nauczyciele, nauczyciele-dyrektor, nauczycielnauczyciel.

43 Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta:- Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Cel główny: zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie technik nauczania i uczenia się oraz metod motywowania do nauki. Cele szczegółowe: poszerzenie kompetencji nauczycieli w rozpoznawaniu indywidualnych strategii uczenia się zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie technik uczenia się i zapamiętywania. doskonalenie przez nauczycieli umiejętności stosowania aktywizujących metod pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Efekty: w szkole funkcjonują wspólnie wypracowane zasady motywowania uczniów do nauki. zwiększa się ilość wykorzystywanych na zajęciach metod aktywizujących uczniów. w szkole realizowany jest skierowany do uczniów program efektywnego uczenia się. Rekomendacje Sukces zapewni efektywna, planowana i systematycznie realizowana współpraca zespołowa nauczycieli na rzecz wspierania rozwoju ucznia.

44 I moduł Metody aktywizujące, dopasowywanie metod pracy do indywidualnych potrzeb ucznia. II moduł Wspieranie i motywowanie uczniów do nauki. III moduł Techniki uczenia się i zapamiętywania, rozpoznawanie indywidualnych strategii uczenia się..

45

46 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? Cel główny: Wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności służące kształtowaniu postaw uczniowskich zgodnych z systemem wartości proponowanych w szkole oraz pomoc w kreowaniu rozwoju szkoły poprzez wsparcie rozwoju osobistego nauczycieli (podniesienie kondycji psychofizycznej nauczycieli, kształtowanie postaw asertywnych, umiejętności radzenia sobie ze stresem, automotywacji). Cele szczegółowe: wsparcie społeczności szkolnej w refleksji nad koncepcją pracy szkoły, pomoc w opisaniu systemu wartości i określeniu w oparciu o ten system modelu absolwenta nabycie przez nauczycieli umiejętności kształtowania programu wychowawczego szkoły tak, aby w planie pracy wychowawczej zaplanowane zostały działania służące realizacji przyjętych celów integracja nauczycieli, uczniów, rodziców i partnerów szkoły wokół zadań służących kształtowaniu postaw uczniów i rozwojowi szkoły Efekty: podniesienie umiejętności aktywnego słuchania i konstruowania prawidłowej informacji zwrotnej ze szczególnym uwzględnieniem komunikatu ja wypracowanie sposobów i technik korygowania negatywnych zachowań uczniów oraz skutecznych metod rozwiązywania konfliktów wypracowanie skutecznych sposobów i technik współpracy z poszczególnymi typami rodziców wypracowanie metod skutecznej komunikacji, asertywnej odpowiedzi i rozładowywania stresów Rekomendacje Wspierać nauczycieli w przekładaniu zdobytej podczas szkoleń i kursów wiedzy i umiejętności na praktykę szkolną.

47 I moduł Kreowanie własnego wizerunku. II moduł M jak motywacja. III moduł Trening umiejętności prospołecznych.

48 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Cel główny: Podniesienie kompetencji nauczycieli i specjalistów w obszarze diagnozowania potrzeb oraz możliwości uczniów, a następnie dostosowywania/dobierania odpowiednich, najbardziej efektywnych metod i form prac oraz wsparcie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze sposobów i technik uczenia się oraz motywowania uczniów do nauki, wprowadzenie elementów oceniania kształtującego. Cele szczegółowe: poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie technik nauczania oraz zwiększenie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie technik uczenia się i zapamiętywania wsparcie we wdrażaniu do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy oraz technik uczenia się podnoszących odpowiedzialność za rozwój osobisty poszerzenie kompetencji w obszarze stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu oraz w komunikacji z rodzicami uczniów Efekty: udoskonalenie praktycznych umiejętności efektywnego prowadzenia rozmów z rodzicami ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postawy zainteresowania rodziców postępami dziecka w nauce oraz gotowości do współpracy ze szkołą budowania konstruktywnych i jednolitych form i zasad współpracy z rodzicami, w tym w obszarze zwiększania motywacji dzieci do nauki umiejętność dostosowania aktywizujących metod pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych przygotowanie szkoły do wdrażania w praktyce w zgodzie z preferowanymi przez uczniów elementów oceniania kształtującego indywidualnymi stylami uczenia się Rekomendacje Wspierać nauczycieli w przekładaniu zdobytej podczas szkoleń i kursów wiedzy i umiejętności na praktykę szkolną.

49 I moduł Metody i formy pracy z uczniami. II moduł M jak motywacja. III moduł Elementy oceniania kształtującego.

50 Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie rok szkolny 2013/2014 Oferta: Nauczyciel 45+ Cel główny: Zwiększenie możliwości korzystania z umiejętności i doświadczeń nauczycieli w wieku 45 + w kreowaniu rozwoju szkoły poprzez wsparcie ich rozwoju osobistego (podniesienie kondycji psychofizycznej nauczycieli, kształtowanie postaw asertywnych i nabycie umiejętności asertywnego nastawienie do świata, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w pracy nauczyciela oraz podniesienie przez nauczycieli umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno komunikacyjnymi). Cele szczegółowe: wzmocnienie kondycji psychofizycznej nauczycieli, pomoc w profilaktyce zjawiska wypalenia zawodowego podniesienie umiejętności wykorzystywania zasobów Internetu oraz posługiwania się edytorem tekstów, arkuszem kalkulacyjnym oraz programem do tworzenia prezentacji multimedialnych pomoc w budowaniu programów rozwoju osobistego dotyczących siły i odporności psychicznej, komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem Efekty: podniesienie umiejętności aktywnego słuchania i konstruowania prawidłowej informacji zwrotnej ze szczególnym uwzględnieniem komunikatu ja wypracowanie sposobów i technik korygowania negatywnych zachowań uczniów oraz skutecznych metod rozwiązywania konfliktów wypracowanie skutecznych sposobów i technik współpracy z poszczególnymi typami rodziców podniesienia swoich kompetencji w zakresie pracy z uczniem wykazującym zaburzenia w zachowaniu Rekomendacje Kontynuować proces doskonalenia nauczycieli, który polega na wspomaganiu pracy szkoły od diagnozy, przez planowanie i wdrażanie zmian, po ich ewaluację.

51 I moduł Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnej w pracy nauczyciela. II moduł Wypalenie zawodowe. III moduł Podstawowe umiejętności interpersonalne w pracy nauczyciela.

52 Gimnazjum nr 1 im. Dzieci Głogowskich w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Cel główny: Podniesienie kompetencji nauczycieli i specjalistów w obszarze diagnozowania potrzeb oraz możliwości uczniów, a następnie dostosowywania/dobierania odpowiednich, najbardziej efektywnych metod i form prac oraz wsparcie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze sposobów i technik uczenia się oraz motywowania uczniów do nauki, wprowadzenie elementów oceniania kształtującego. Cele szczegółowe: poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie technik nauczania oraz zwiększenie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie technik uczenia się i zapamiętywania wsparcie we wdrażaniu do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy oraz technik uczenia się podnoszących odpowiedzialność za rozwój osobisty poszerzenie kompetencji w obszarze stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu oraz w komunikacji z rodzicami uczniów przygotowanie szkoły do wdrażania w praktyce elementów oceniania kształtującego Efekty: udoskonalenie praktycznych umiejętności efektywnego prowadzenia rozmów z rodzicami ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postawy zainteresowania rodziców postępami dziecka w nauce oraz gotowości do współpracy ze szkołą budowania konstruktywnych i jednolitych form i zasad współpracy z rodzicami, w tym w obszarze zwiększania motywacji dzieci do nauki umiejętność dostosowania aktywizujących metod pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych w zgodzie z preferowanymi przez uczniów indywidualnymi stylami uczenia się Rekomendacje Wspierać nauczycieli w przekładaniu zdobytej podczas szkoleń i kursów wiedzy i umiejętności na praktykę szkolną.

53 I moduł Metody i formy pracy z uczniami. II moduł M jak motywacja. III moduł Elementy oceniania kształtującego.

54 Gimnazjum nr 4 im. Polskich Odkrywców w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Cel główny: Podniesienie kompetencji nauczycieli i specjalistów w obszarze diagnozowania potrzeb oraz możliwości uczniów, a następnie dostosowywania/dobierania odpowiednich, najbardziej efektywnych metod i form prac oraz wsparcie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze sposobów i technik uczenia się oraz motywowania uczniów do nauki, wprowadzenie elementów oceniania kształtującego. Cele szczegółowe: poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie technik nauczania oraz zwiększenie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie technik uczenia się i zapamiętywania wsparcie we wdrażaniu do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy oraz technik uczenia się podnoszących odpowiedzialność za rozwój osobisty poszerzenie kompetencji w obszarze stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu oraz w komunikacji z rodzicami uczniów przygotowanie szkoły do wdrażania w praktyce elementów oceniania kształtującego Efekty: udoskonalenie praktycznych umiejętności efektywnego prowadzenia rozmów z rodzicami ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postawy zainteresowania rodziców postępami dziecka w nauce oraz gotowości do współpracy ze szkołą budowania konstruktywnych i jednolitych form i zasad współpracy z rodzicami, w tym w obszarze zwiększania motywacji dzieci do nauki umiejętność dostosowania aktywizujących metod pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych w zgodzie z preferowanymi przez uczniów indywidualnymi stylami uczenia się Rekomendacje Wspierać nauczycieli w przekładaniu zdobytej podczas szkoleń i kursów wiedzy i umiejętności na praktykę szkolną.

55 I moduł Metody i formy pracy z uczniami. II moduł M jak motywacja. III moduł Elementy oceniania kształtującego.

56 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nielubi rok szkolny 2014/ Oferta: Ocenianie kształtujące. Cel główny: Wprowadzenie systemu oceniania kształtującego lub wybranych jego elementów do praktyki szkolnej, który zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskane efekty (osiągnięcia edukacyjne). Cele szczegółowe: przygotowanie szkoły do wdrażania w praktyce oceniania kształtującego lub wybranych jego elementów doskonalenie budowania celów kształcenia w języku ucznia i tzw. nacobezu, czyli szczegółowych kryteriów oceniania opracowanie i wdrożenie modelu pozwalającego na trwałe stosowanie metod oceniania kształtującego na wszystkich lub wybranych poziomach nauczania; na wszystkich lub wybranych przedmiotach Efekty: poszerzono wiedzę dotyczącą procesów uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych przez uczniów nabyto wiedzę na temat metod oceniana kształtującego poszerzono kompetencje w obszarze stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu oraz w komunikacji z rodzicami uczniów Rekomendacje Kontynuować działania, które umożliwiają nauczycielom poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności i wpływają na podniesienie jakości pracy szkoły.

57 I moduł Ocena w szkole. II moduł Elementy oceniania kształtującego. III moduł Doskonalenie wybranych elementów oceniania kształtującego

58 Technikum nr 6 w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? Cel główny Zaangażowanie/zwiększenie zaangażowania nauczycieli w diagnozowanie potrzeb szkoły i planowanie jej rozwoju oraz dążenie do wypracowaniu spójnej, uwzględniającej aktualne potrzeby koncepcji pracy szkoły. Cele szczegółowe: Efekty: wspólna analiza wymagań stawianych szkole przez państwo zawartych w dokumentach MEN w kontekście rozwoju szkoły zwiększyła się umiejętność planowania, monitorowania i dokumentowania pracy przez zespoły nauczycielskie kształcenie kompetencji nauczycieli w zakresie form pracy zespołowej poznanie przez nauczycieli metod, narzędzi i procedur przydatnych w tworzeniu projektu ewaluacyjnego zbudowanie struktury wspierającej efektywne wykorzystanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej do doskonalenia jakości pracy szkoły zweryfikowano wiedzę na temat ewaluacji, form w jakich realizowana jest w edukacji (ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna) oraz jej funkcji w procesie rozwoju szkoły podniesiono niezbędne dla nauczycieli kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej zbudowano projekt ewaluacyjny Rekomendacje Kontynuować działania, które umożliwiają nauczycielom poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności oraz wpływają na podniesienie jakości pracy szkoły...

59 I moduł Ewaluacja wewnętrznapodstawowe wiadomości i akty prawne. II moduł Ewaluacja wewnętrznametody badawcze i obszary. Wpływ ewaluacji wewnętrznej na efektywne funkcjonowanie szkoły. III moduł Wykorzystanie metod i wyników ewaluacji wewnętrznej w ewaluacji zewnętrznej.

60

61 Przedszkole Niepubliczne PROMYK w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? Cel główny: zwiększenie zaangażowania nauczycieli w diagnozowanie potrzeb placówki i planowanie jej rozwoju. Cele szczegółowe: nabycie przez nauczycieli wiedzy na temat ewaluacji, form w jakich realizowana jest w edukacji oraz jej funkcji w rozwoju placówki poznanie metod, narzędzi i procedur przydatnych w tworzeniu projektu ewaluacyjnego ćwiczenie umiejętności przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej w placówce oraz nabycie przez nauczycieli wiedzy/umiejętności na temat wykorzystania wniosków z ewaluacji wewnętrznej do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej Efekty: podniesienie kompetencji nauczycieli z zakresie prowadzenia ewaluacji wewnętrznej w placówce zbudowanie struktury wspierającej efektywne wykorzystanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej do doskonalenia jakości pracy placówki podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie form pracy zespołowej Rekomendacje Wspierać nauczycieli w przekładaniu zdobytej, podczas realizacji RPW, wiedzy i umiejętności na praktykę zawodową Motywować nauczycieli do samodzielnej i zespołowej refleksji nad własną pracą i rozwojem placówki

62 I moduł Ewaluacja wewnętrzna - podstawy i przepisy prawa II moduł Metodologia i obszary ewaluacji. Wpływ ewaluacji wewnętrznej na efektywne funkcjonowanie placówki III moduł Wykorzystanie ewaluacji wewnętrznej do ewaluacji zewnętrznej

63 Przedszkole Publiczne Nr 7 w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Nauczyciel 45 + Cel główny: zwiększenie możliwości korzystania z umiejętności i doświadczeń nauczycieli w wieku 45 + w kreowaniu rozwoju przedszkola poprzez wsparcie rozwoju osobistego nauczycieli Cele szczegółowe: podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wiedzy o stresie wyposażenia nauczycieli w praktyczne umiejętności dotyczące zachowań asertywnych poszerzenie kompetencji nauczycieli w zakresie zapobiegania i niwelowania objawów wypalenia zawodowego. Efekty: poznanie strategii radzenia sobie ze stresem nabycie umiejętności dotyczących zachowań asertywnych - stosowanie podstawowych technik asertywności, asertywność w komunikacji na co dzień, asertywnego sposobu wyrażania własnego zdania, asertywnego traktowanie siebie przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu Rekomendacje Wspierać nauczycieli w przekładaniu zdobytej,podczas realizacji RPW, wiedzy i umiejętności na praktykę zawodową Zachęcać nauczycieli do udziału w szkoleniach i korzystania z oferowanych możliwości w taki sposób, aby mogli czerpać z nich możliwie jak największe korzyści

64 I moduł Stres w pracy nauczyciela II moduł Asertywność w pracy nauczyciela III moduł Wypalenie zawodowe

65 Przedszkole Publiczne Nr 17 w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Rodzice są partnerami szkoły Cel główny: kreowanie środowiska sprzyjającego edukacji i wychowaniu dzieci poprzez budowanie między przedszkolem i rodzicami partnerskich relacji nastawionych na realizację wspólnych przedsięwzięć w obszarze wspierania rozwoju dzieci. Cele szczegółowe: poznanie przez nauczycieli różnorodnych form integracji i komunikacji z rodzicami podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z rodzicami Efekty: poznanie zasad skutecznej współpracy z rodzicami podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie postaw rodzicielskich i ich wpływu na dobrą współpracę z placówką nabycie umiejętności dotyczących zachowań asertywnych Rekomendacje Wspierać nauczycieli w przekładaniu zdobytej, podczas realizacji RPW,wiedzy i umiejętności na praktykę zawodową Motywować nauczycieli do samodzielnej i zespołowej refleksji nad własną pracą i rozwojem placówki

66 I moduł Współpraca z rodzicami Postawy rodzicielskie II moduł Radzenie sobie ze stresem w trudnych sytuacjach w pracy nauczyciela III moduł Asertywność w pracy nauczyciela

67 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Ocenianie kształtujące Cel główny: doskonalenie systemu oceniania kształtującego, który zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskane efekty Cele szczegółowe: Efekty: podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie technik nauczania i uczenia się poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat metod motywowania uczniów do nauki podniesienie efektywności procesów edukacyjnych nabycie umiejętności w obszarze stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu kształtującym oraz w komunikacji z rodzicami uczniów podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie oceniania kształtującego wdrażanie w praktyce oceniania kształtującego Rekomendacje Wspierać nauczycieli w przekładaniu zdobytej, podczas realizacji RPW, wiedzy i umiejętności na praktykę zawodową Wspierać nauczycieli we wdrażaniu nowych rozwiązań w swojej pracy zawodowej na rzecz szkoły

68 I moduł Techniki uczenia się oraz motywowanie uczniów do nauki II moduł Ocena w szkole III moduł Elementy oceniania kształtującego Doskonalenie wybranych elementów oceniania kształtującego

69 Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stanisława Staszica w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Nauczyciel 45+ Cel główny: zwiększenie możliwości korzystania w kreowaniu rozwoju szkoły z wiedzy, umiejętności i doświadczeń nauczycieli 45+ poprzez wsparcie ich rozwoju osobistego. Cele szczegółowe: podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie zachowań asertywnych wzmocnienie kondycji psychofizycznej nauczycieli - pomoc w profilaktyce zjawiska wypalenia zawodowego podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnej Efekty: nabycie umiejętności dotyczących zachowań asertywnych - stosowanie podstawowych technik asertywności, asertywnego sposobu wyrażania własnego zdania, asertywnego traktowanie siebie przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie zastosowania technologii informacyjnokomunikacyjnej w oświacie: w nauczaniu, uczeniu się, pracy własnej Rekomendacje Wspierać nauczycieli w przekładaniu zdobytej, podczas realizacji RPW, wiedzy i umiejętności na praktykę zawodową Wspierać nauczycieli we wdrażaniu nowych rozwiązań w swojej pracy zawodowej na rzecz placówki

70 II moduł Wypalenie zawodowe I moduł Asertywność w pracy nauczyciela III moduł Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnej w pracy nauczyciela

71 Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Nauczyciel 45+ Cel główny: zwiększenie możliwości korzystania w kreowaniu rozwoju szkoły z wiedzy, umiejętności i doświadczeń nauczycieli 45+ poprzez wsparcie ich rozwoju osobistego Cele szczegółowe: podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie higieny i prawidłowej pracy głosem wzmocnienie kondycji psychofizycznej nauczycieli - pomoc w profilaktyce zjawiska wypalenia zawodowego Efekty: podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie zastosowania technologii informacyjno - komunikacyjnej w oświacie: w nauczaniu, uczeniu się, pracy własnej nabycie umiejętności związanych z higieną i prawidłową pracą głosem przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu Rekomendacje Wspierać nauczycieli w przekładaniu zdobytej,podczas realizacji RPW, wiedzy i umiejętności na praktykę zawodową Wspierać nauczycieli we wdrażaniu nowych rozwiązań w swojej pracy zawodowej na rzecz placówki

72 I moduł Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnej w pracy nauczyciela II moduł Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela III moduł Wypalenie zawodowe

73 Zespół Szkół w Białołęce im. Polskich Olimpijczyków Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Białołęce rok szkolny 2014/2015 Oferta: Nauczyciel 45+ Cel główny: zwiększenie możliwości korzystania z umiejętności i doświadczeń nauczycieli w wieku 45 + w kreowaniu rozwoju szkoły poprzez wsparcie ich rozwoju osobistego Cele szczegółowe: Efekty: podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wiedzy o stresie podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie higieny i prawidłowej pracy głosem poznanie strategii radzenia sobie ze stresem nabycie umiejętności związanych z higieną i prawidłową pracą głosem nabycie umiejętności dotyczących zachowań wyposażenia nauczycieli w praktyczne asertywnych - stosowanie podstawowych technik umiejętności dotyczące zachowań asertywnych asertywności, asertywność w komunikacji na co dzień, asertywnego sposobu wyrażania własnego zdania, asertywnego traktowanie siebie Rekomendacje Wspierać nauczycieli w przekładaniu zdobytej, podczas realizacji RPW, wiedzy i umiejętności na praktykę zawodową Wspierać nauczycieli we wdrażaniu nowych rozwiązań w swojej pracy zawodowej na rzecz szkoły

74 II moduł Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela I moduł Stres w pracy nauczyciela III moduł Asertywność w pracy nauczyciela

75

76 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Mikołaja Kopernika w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Ocenianie kształtujące Cel główny: Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie motywowania ucznia do aktywnego udziału w procesie uczenia się, stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu oraz w komunikacji z rodzicami uczniów. Cele szczegółowe: Usystematyzowanie wiedzy na temat oceniania w szkole oraz wprowadzenie do oceniania kształtującego, które ma na celu zwiększenie motywacji uczniów oraz ich poczucia odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskane efekty Efekty: Podniesienie kompetencji w zakresie stosowania oceniania kształtującego Rozwój świadomości w zakresie konkretnych korzyści, które wynikają ze stosowania elementów OK Poszerzenie kompetencji nauczycieli w zakresie wprowadzania elementów oceniania kształtującego w proces dydaktyczny. Rekomendacje: Wybrane elementy oceniania kształtującego będą wprowadzane w proces dydaktyczny przez chętnych nauczycieli.

77 I moduł Ocenianie kształtujące- podstawy. II moduł Elementy oceniania kształtującego III moduł Doskonalenie wybranych elementów oceniania kształtującego

78 Zespół Szkół im. J. Wyżykowskiego w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Nauczyciel 45+ Cel główny: W szkole istnieje potrzeba poszerzenia kompetencji w zakresie zwiększenie możliwości korzystania z umiejętności i doświadczeń nauczycieli w wieku 45 + w kreowaniu rozwoju szkoły poprzez wsparcie ich rozwoju osobistego ( podniesienie kondycji psychofizycznej nauczycieli, nabycie umiejętności prawidłowej pracy głosem oraz poprawa sposobu komunikowania się). Cele szczegółowe: Trening realizujący wzmocnienie sił psychicznych i odporności na stres. Nabycie/ poszerzenie umiejętności związanych z pracą głosem. Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności skutecznego przekazywania i odczytywania informacji Efekty: Rozwój kompetencji w zakresie wiedzy dotyczącej psychologii emocji i stresu, zarządzania własnymi emocjami. Rozwój kompetencji w zakresie diagnozowania swoich naturalnych zasobów radzenia sobie z wypaleniem zawodowym. Poszerzenie umiejętności udzielania informacji zwrotnych oraz aktywnego słuchania i zadawania pytań. Poszerzenie umiejętności skutecznego i umiejętnego posługiwanie się własnym głosem Rekomendacje: Nauczyciele będą wspierani w przekładaniu zdobytej podczas realizacji RPW wiedzy i umiejętności na praktykę zawodową.

79 I moduł Stres w pracy nauczyciela. II moduł Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela. III moduł Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela

80 Szkoła Podstawowa m. Jana Pawła II w Jerzmanowej rok szkolny 2014/2015 Oferta: Rodzice są partnerami szkoły Cel główny: W szkole istnieje potrzeba kreowania środowiska sprzyjającego edukacji i wychowaniu uczniów oraz budowanie między szkołą a rodzicami partnerskich relacji nastawionych na świadomą współpracę w obszarze wspierania rozwoju uczniów. Cele szczegółowe: Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie różnorodnych form integracji i komunikacji szkoły z rodzicami. Doskonalenie kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej w relacji nauczyciel- rodzic, prowadzenia spotkań z rodzicami, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, asertywności. Pozyskanie przez rodziców i pracowników szkoły informacji prawnych na temat funkcjonowania rady rodziców. Opracowanie i wdrożenie zasad efektywnej pracy rady rodziców i form jej współpracy z nauczycielami, uczniami i dyrekcją szkoły. Efekty: Poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli w planowaniu efektywnej współpracy z zespołem rodziców. Poszerzenie umiejętności prowadzenie spotkań z rodzicami - asertywności, radzenia sobie z manipulacją i stresem w kontakcie z rodzicami. Poszerzenie kompetencji w zakresie współpracy z rodzicami, radą rodziców Rekomendacje : Nauczyciele będą wspierani w przekładaniu zdobytej podczas realizacji RPW wiedzy i umiejętności na praktykę zawodową.

Realizacja 48 Rocznych Planów Wspomagania Praca 4 sieci Współpracy i Samokształcenia rok szkolny

Realizacja 48 Rocznych Planów Wspomagania Praca 4 sieci Współpracy i Samokształcenia rok szkolny Realizacja 48 Rocznych Planów Wspomagania Praca 4 sieci Współpracy i Samokształcenia rok szkolny 2013-2014 Szkoła Podstawowa Nr 13 w Głogowie rok szkolny 2013/2014 Oferta: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. w oparciu o projekt WSPIERANIE NAUCZYCIELI W PODNOSZENIU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. w oparciu o projekt WSPIERANIE NAUCZYCIELI W PODNOSZENIU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA w oparciu o projekt WSPIERANIE NAUCZYCIELI W PODNOSZENIU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

I. Efekty. Obszar Oferta Tematy szkoleń 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

I. Efekty. Obszar Oferta Tematy szkoleń 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? I. Efekty Obszar Oferta Tematy szkoleń 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Metody pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb Indywidualne style uczenia się, odkrywanie potencjału uczniów,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 BLIŻEJ SZKOŁY POWIAT OBORNICKI NAUCZYCIELOM WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OBSZAR: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Bardziej szczegółowo

Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Potrzeby nauczycieli Rozmowa wstępna z Dyrektorem placówki Panią Anną

Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Potrzeby nauczycieli Rozmowa wstępna z Dyrektorem placówki Panią Anną SORE Agnieszka Hulewicz Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Potrzeby nauczycieli Rozmowa wstępna z Dyrektorem placówki Panią Anną Kaszczuk dotyczyła potrzeby

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Jaszkotlu

Gimnazjum w Jaszkotlu Gimnazjum w Jaszkotlu SORE Agata Sopniewska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Potrzeby nauczycieli Na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły, spotkania

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 247091-2013 data 20.11.2013

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się.

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się. Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Niepubliczne Złote Krople

Przedszkole Niepubliczne Złote Krople Przedszkole Niepubliczne Złote Krople SORE Agnieszka Hulewicz Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Potrzeby nauczycieli Cel ogólny Cele szczegółowe Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Dębołęce W OBSZARZE: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Dębołęce W OBSZARZE: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Ocenianie kształtujące

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Ocenianie kształtujące Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE W OBSZARZE: RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE W OBSZARZE: RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE W OBSZARZE: RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 28.08.2013 31.08.2014 2. Diagnoza potrzeby

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA: RODZICE SĄ PARTNERAMI PRZEDSZKOLA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA: RODZICE SĄ PARTNERAMI PRZEDSZKOLA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA: RODZICE SĄ PARTNERAMI PRZEDSZKOLA 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Publiczne Gimnazjum w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Rodzice są partnerami szkoły 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 01.09.2014

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu

Przedszkole nr 5 im. JASIA i MAŁGOSI w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa. w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa. w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła 1. Czas realizacji Data

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach

DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach Wiadomym jest, iż nie ma dwóch takich samych ludzi, każdy wygląda inaczej,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS BEZPIECZNA SZKOŁA 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /dotyczy wszystkich części zamówienia/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /dotyczy wszystkich części zamówienia/ Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /dotyczy wszystkich części zamówienia/ 1. Każda grupa realizuje program doskonalenia obejmujący: a) warsztaty prowadzone aktywnymi metodami szkoleniowymi

Bardziej szczegółowo

Co wynika z pilotażu nowego systemu wspomagania szkół? Toruń, września 2015

Co wynika z pilotażu nowego systemu wspomagania szkół? Toruń, września 2015 Co wynika z pilotażu nowego systemu wspomagania szkół? Toruń, 21-22 września 2015 Doskonalenie nauczycieli jako element rozwoju całej szkoły Szkoła jest odpowiedzialna za własny rozwój Rozwój szkoły może

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Aktywne poszukiwanie pracy. Asertywność

Aktywne poszukiwanie pracy. Asertywność Aktywne poszukiwanie pracy rozeznanie w sytuacji na rynku pracy, poznanie źródeł i metod poszukiwania pracy, nabycie wiedzy o wymogach pracodawców wobec potencjalnych pracowników. poznanie i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY TECHNIKUM. w Zespole Szkół w Skępem NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY TECHNIKUM. w Zespole Szkół w Skępem NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY TECHNIKUM w Zespole Szkół w Skępem NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Rozwiązania w zakresie wspomagania pracy szkół i przedszkoli w powiecie giżyckim Sposób realizacji projektu 1) Projekt na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Gminne Przedszkole w Widuchowej ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Gminne Przedszkole w Widuchowej ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 6 STOKROTKA w Wałczu. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Przedszkole nr 6 STOKROTKA w Wałczu W OBSZARZE ŚRODOWISKO Nauczyciel 45+

Przedszkole nr 6 STOKROTKA w Wałczu. ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Przedszkole nr 6 STOKROTKA w Wałczu W OBSZARZE ŚRODOWISKO Nauczyciel 45+ Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KARSIBORZE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA :

SZKOŁA PODSTAWOWA W KARSIBORZE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA : Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Skępem NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU :

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU : RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU : ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I WSPOMAGANIA SZKÓŁ ORAZ PRZEDSZKOLI W POWIECIE KALISKIM SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2012/2013. w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2012/2013 w Zespole Szkół nr 68 w Warszawie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WAŁCZU W OBSZARZE TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WAŁCZU W OBSZARZE TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Radwanicach im. Jana Brzechwy

Szkoła Podstawowa w Radwanicach im. Jana Brzechwy Szkoła Podstawowa w Radwanicach im. Jana Brzechwy SORE Przemysław Żarnecki Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Potrzeby nauczycieli Pożądanym obszarem

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wprowadzające:

1. Informacje wprowadzające: Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RÓŻEWIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE:EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA :

SZKOŁA PODSTAWOWA W RÓŻEWIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE:EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA : Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet IIIDziałanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasku

Szkoła Podstawowa w Piasku Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Opracowała: A. Wątor Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Odbiorca Treść Cele Forma Czas Odpowiedzialni Dokumentacja Nauczyciele Diagnoza zapotrzebowania na działania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SPOTKAŃ. Tematyka wybranych obszarów wspomagania z podziałem na 56 grup szkoleniowych.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ. Tematyka wybranych obszarów wspomagania z podziałem na 56 grup szkoleniowych. HARMONOGRAM SPOTKAŃ Tematyka wybranych obszarów wspomagania z podziałem na 56 grup szkoleniowych. I. Budowa koncepcji pracy 1. Publiczne Budowa koncepcji Gimnazjum pracy w Mordach 1. Diagnoza mocnych i

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH. I. Wstęp Rozwój kompetencji społecznych jest niezbędnym czynnikiem warunkującym prawidłowe i dobre funkcjonowanie jednostki.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LIPNIE NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Sierpień 2017 r. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmowały: I W zakresie kontroli: 1. w publicznych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

w Siemianowicach Śląskich w roku szkolnym 2014/2015

w Siemianowicach Śląskich w roku szkolnym 2014/2015 OFERTA ZAJĘĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Siemianowicach Śląskich dla nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015 ZAPISY NA WSZYSTKIE OFEROWANE ZAJĘCIA PRZYJMUJE SEKRETARIAT PORADNI ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

POWIAT LIPNOWSKI ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Szkoła Podstawowa. w Bobrownikach NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA

POWIAT LIPNOWSKI ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Szkoła Podstawowa. w Bobrownikach NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Szkoła Podstawowa w Bobrownikach NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przebiegu realizacji zadań w ramach

Sprawozdanie z przebiegu realizacji zadań w ramach Sprawozdanie z przebiegu realizacji zadań w ramach Projektu kompleksowego wsparcia szkół oraz przedszkoli, podporządkowany potrzebom tych podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia Powiat

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich

Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Potrzeby nauczycieli W ramach przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Gimnazjum nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu. W OBSZARZE EFEKTY Uczeń aktywny uczestnik uczenia się

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Gimnazjum nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu. W OBSZARZE EFEKTY Uczeń aktywny uczestnik uczenia się ZAŁĄCZNIK NR 25 Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 Przyjęty 27 sierpnia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 Poznań 2015 Wewnątrzszkolne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Stalmierzu NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA. Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Szkoła Podstawowa w Stalmierzu NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA. Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY Podstawowa w Stalmierzu NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola KONCEPCJA PRACY Gminnego Przedszkola w Baćkowicach WIZJA PRZEDSZKOLA Przedszkole: jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby, ukierunkowana jest na dziecko,

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo