Światłowody. w TV przemysłowej (cz. 2) Telewizja. przemysłowa. Podstawowe sposoby modulacji strumienia świetlnego. Bolesław Polus Polvision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Światłowody. w TV przemysłowej (cz. 2) Telewizja. przemysłowa. Podstawowe sposoby modulacji strumienia świetlnego. Bolesław Polus Polvision"

Transkrypt

1 Światłowody w TV przemysłowej (cz. 2) Bolesław Polus Polvision W bieżącym numerze: podstawowe sposoby modulacji strumienia świetlnego techniki zwielokrotniania pojemności włókna światłowodowego kalkulacja (budżet optyczny) łącza światłowodowego adresy polskich producentów kabli światłowodowych Podstawowe sposoby modulacji strumienia świetlnego Z pierwszej części niniejszego artykułu pamiętamy, że jako źródła światła najczęściej stosuje się półprzewodnikowe diody emisyjne (LED) lub lasery półprzewodnikowe. Pierwsze z nich są znacznie tańsze, ale zakres zastosowań obejmuje mniejsze moce promieniowania (rzędu µw, rzadko więcej) oraz mniejsze częstotliwości pracy (rzędu MHz, choć spotyka się szybsze). Zakres promieniowania LED obejmuje pierwsze lub drugie okno. Diody laserowe mają znacznie większy zakres zastosowań, poczynając od mocy (kilkaset µw do kilku mw, a nawet więcej), a na szybkości kończąc (zakres GHz). Aby strumień świetlny mógł przenieść informację, musi być odpowiednio do potrzeb zmodulowany, podobnie zresztą jak fala elektromagnetyczna, którą w istocie jest strumień świetlny. Spośród najczęściej spotykanych sposobów modulacji wymienię kilka podstawowych: modulacja intensywności strumienia IM (ang. Intensity Modulation), niekiedy używa się określenia modulacja amplitudy AM (ang. Amplitude Modulation). Występuje w dwóch odmianach: a) liniowa zmiana amplitudy, proporcjonalna do zmian analogowego sygnału wizyjnego, b) dwuwartościowa, odpowiadająca poziomom zero i jeden w przypadku modulacji sygnałem cyfrowym modulacja kątowa, a w szczególności modulacja częstotliwości FM (ang. Frequency Modulation) lub modulacja fazy PM (ang. Phase Modulation). Inne rodzaje modulacji mają mniejsze znaczenie w technice światłowodowej. Każdy z wymienionych sposobów modulacji ma swoje zalety i wady. Np. liniowa modulacja amplitudy jest obarczona stosunkowo dużą nieliniowością, szczególnie w górnych strefach dopuszczalnego prądu modulacji, ale jest to sposób najprostszy i najtańszy. Odmiana tego sposobu modulacji, czyli bezpośrednie sterowanie elementu nadawczego sygnałem cyfrowym, jest niemal wolna od efektów nieliniowości, ale wymaga przetworzenia analogowego sygnału wizji na postać cyfrową, a następnie wysłania bit po bicie całego słowa odpowiadającego próbce sygnału wizyjnego. Proces cyfryzacji sygnału analogowego musi przebiegać z częstotliwością co najmniej dwukrotnie większą od najwyższej częstotliwości przetwarzanego sygnału (tzw. zasada Nyquista), a ponadto wymagana dokładność przetwarzania nie powinna być mniejsza niż 8 bitów. Poza tym, aby przesłać jednym torem strumień bitów, konieczne jest niezawodne odtworzenie zegara odbiorczego, czyli sygnału sterującego procesem wpisu poszczególnych bitów słowa do rejestru konwertera C/A w odbiorniku i ustalającego moment odczytu kompletnego słowa w celu zamiany jego cyfrowej postaci na analogową. W tym celu powszechnie stosuje się kodowanie słowa przed wysłaniem, które wymaga zwiększenia częstotliwości zegara transmisyjnego np.1,25 raza w stosunku do częstotliwości próbkowania. Przykładowo, sygnał wizyjny poddany cyfryzacji ma pasmo 6 MHz, stąd częstotliwość przetwarzania musi być nie mniejsza niż 12 MHz, typowo 13,5 MHz. Przy przetwarzaniu 8-bitowym wymagana przepływność binarna toru wyniesie 13,5 MHz * 8 bitów * 1,25 = 135 Mbps (megabitów na sekundę). Odpowiada to pasmu przenoszenia toru niemal 70 MHz! Zauważmy, że założyliśmy wymagania najniższe z możliwych. Przesył szerszego pasma wizyjnego oraz osiągnięcie wierniejszego przetwarzania (9-10 bitów) znacząco zwiększa wymagania co do przepustowości toru. I choć warunki wysterowania elementu nadawczego są znacznie lepsze w porównaniu z bezpośrednią modulacją strumienia świetlnego sygnałem wizyjnym, to cały proces staje się znacznie bardziej złożony i kosztowny. Ponadto problematyczna staje się możliwość wykorzystania do przesyłu tanich podzespołów wielomodowych, bowiem już przy stosunkowo niewielkich odległościach pojawia się problem pasma światłowodu. Ta technika przesyłu znajduje uzasadnienie przy zwiększonych wymaganiach jakościowych i związanych z uzyskaniem dużego zasięgu transmisji. Stosowana jest zresztą coraz powszechniej, bowiem dostępne są tanie, szybkie konwertery A/C i C/A oraz inne podzespoły towarzyszące, a jedynie konwertery światłowodowe pozostają drogie, jeśli dla osiągnięcia dużych zasięgów muszą być użyte jednomodowe. Alternatywnym sposobem modulacji jest szerokopasmowa modulacja częstotliwości (FM), do niedawna stosowana głównie w technice przesyłu wizji na znaczne odległości oraz powszechnie stosowana w technice satelitarnej. Najogólniej rzecz ujmując, polega ona na bezpośrednim oddziaływaniu sygnałem modulującym na częstotliwość generatora. Wartość amplitudy sygnału modulującego przekłada się bezpośrednio i proporcjonalnie na zmianę częstotliwości generatora lokalnego. Sygnał z tego generatora steruje elementem nadawczym konwertera światłowodowego (LED lub dioda laserowa) z ustaloną 58

2 i niezmienną amplitudą. Ponieważ informacja jest zawarta w zmianie częstotliwości, nie zaś w amplitudzie strumienia świetlnego, warunki pracy źródła światła są podobne jak w przypadku wysterowania sygnałem cyfrowym, a więc korzystne. Specyficzne dla tego rodzaju modulacji są liniowość procesu modulacji podnośnej w nadajniku i jej demodulacji w odbiorniku, dewiacja lub szerokość zajmowanego pasma. Najczęściej stosuje się częstotliwość nośnej równą 70 MHz, przy której dewiacja osiąga wartość nawet +/-10 MHz, a więc jest to modulacja szerokopasmowa. Wymagania na przepustowość łącza są zatem zbliżone do przypadku omawianego poprzednio. Jako nośną stosuje się również inne częstotliwości, zarówno wyższe, jak i niższe. Np. firma IFS stosuje 30 MHz, co znacznie zmniejsza wymagania co do iloczynu pasmo * odległość, a więc pozwala na osiągnięcie znacznych zasięgów przy użyciu światłowodów wielomodowych. Niektórzy producenci stosują nośną 150 MHz, co wręcz narzuca konieczność stosowania konwerterów i światłowodów jednomodowych, jeśli zasięg transmisji ma przekraczać 4 km. Techniki zwielokrotniania kanałów transmisyjnych W wielu przypadkach zachodzi potrzeba przesłania dwóch lub więcej sygnałów wizyjnych w tym samym kierunku i na podobnej trasie. Dążenie do obniżenia kosztów każdego systemu jest oczywiste, stąd również w TV przemysłowej stosuje się różne techniki zwielokrotniania przepustowości kanałów transmisyjnych, znane od dawna w technice telekomunikacyjnej. Spośród nich na szczególną uwagę zasługują metody elektryczne: FDM (ang. Frequency Division Multiplexing) metoda używająca jednocześnie dwóch lub więcej ciągłych, zmodulowanych częstotliwości nośnych, w celu uzyskania dwóch lub więcej niezależnych kanałów transmisyjnych TDM (ang. Time Division Multiplexing) jest to metoda polegająca na przydzielaniu określonego czasu na przesył próbki sygnału z wybranego kanału przez wspólny dla systemu kanał transmisyjny. Na podobnej zasadzie działają multipleksery z wyjściem VCR, które pozwalają na zapis pojedynczych klatek pochodzących z różnych źródeł, przy czym multipleksowanie do celów transmisyjnych przebiega nieporównywalnie szybciej. Obie metody mają charakter czysto elektryczny, tzn. są realizowane zanim sygnał informacyjny zostanie zamieniony na strumień optyczny. Innym sposobem na zwiększenie pojemności toru światłowodowego jest technika przesyłu z użyciem różnych długości fali optycznych, co w dość powszechnie znanej radiokomunikacji odpowiada stosowaniu różnych częstotliwości fal nośnych (FDM). Każdy strumień optyczny może być zmodulowany dowolną z wyżej wymienionych elektrycznych metod zwielokrotniania, co pozwala na dodatkowe zwiększenie pojemności toru transmisyjnego. Metody czysto optyczne to: WDM (ang. Wave Division Multiplexing) użycie dwóch różnych długości fal optycznych w celu przeniesienia niezależnych informacji w jednym światłowodzie, najczęściej jednodomowym CWDM (ang. Coarse Wave Division Multiplexing) użycie stosunkowo wąskopasmowych (rząd 20 nm) strumieni świetlnych, pozwalające na lepsze wykorzystanie okna poprzez nadawanie i odbiór do 8 różnych fal świetl- 59

3 nych w oknie i do 18 kanałów w 1 włóknie jednodomowym DWDM (ang. Dense Wave Division Multiplexing) metoda jak wyżej, ale z nawet 8-krotnym zagęszczeniem strumieni świetlnych, co jest możliwe dzięki użyciu bardzo wąskich systemów generowania i filtrowania światła rzędu 1,0 nm. Rys. 1. przedstawia powyższe zagadnienie w sposób graficzny. Rys. 1. Techniki optycznego zwielokrotniania pojemności toru światłowodowego Połączenie technik optycznych i elektrycznych umożliwia przesył ponad 150 nieskompresowanych kanałów wizyjnych jednym włóknem! Oczywiście metody te są bardzo kosztowne i dość rzadko stosowane w TV przemysłowej, ale znane są systemy transmisyjne dziesiątków kanałów wizyjnych wraz z danymi o różnym przeznaczeniu. Budżet mocy optycznej Każde łącze światłowodowe, bez względu na rodzaj transmisji, musi zapewnić poprawny przesył danych. Pojęcie poprawny można zdefiniować jako wystarczający do danej aplikacji. Jest oczywiste, że w każdym przypadku wymagania mogą być inne, ale zwykle można mówić o grupie wymagań, jakie powinien spełnić system. W przypadku przesyłu wizji dla potrzeb TV przemysłowej wymagania na ogół nie są wysokie w porównaniu z telewizją studyjną, ale niekiedy bywają bardzo wyśrubowane. W każdym przypadku podstawowym problemem jest zapewnienie niezbędnego współczynnika szumów S/N albo SNR (ang. Signal-To Noise Ratio), minimalnego pasma przenoszenia (o którym wiadomo, że decyduje o szczegółach obrazu) oraz wierności przeniesienia, szczególnie obrazu kolorowego. Poziom szumów jest silnie związany z pasmem wizyjnym w tym sensie, że szersze pasmo wymaga niskiego poziomu szumów wnoszonych przez tor transmisyjny, co jest wymaganiem przeciwstawnym. W przypadku transmisji sygnałów cyfrowych (w tym wizji przenoszonej metodą cyfrową), nadmierny poziom szumów może spowodować przekłamania, uniemożliwiające jakikolwiek przesył. O ile przesył analogowy obarczony zauważalnymi szumami może być akceptowalny do pewnego poziomu, to zaszumiony sygnał cyfrowy (a także zmodulowany częstotliwościowo) może powodować gwałtowne pogorszenie jakości, do całkowitego zaniku włącznie. Analiza źródeł szumów w światłowodowym torze transmisyjnym byłaby zbyt obszerna i na tle tematu tego artykułu w gruncie rzeczy zbędna, dlatego przyjmijmy, że źródłem szumów jest konieczność likwidacji skutków tłumienia wnoszonego przez elementy toru drogą wzmocnienia sygnału w odbiorniku. W przypadku długich łączy optycznych do odbiornika dociera cząstka wysłanego strumienia świetlnego, która wymaga bardzo dużego wzmocnienia. Naturalnie wzmacniane są również szumy. I oto problem. Nadajnik dysponuje pewną mocą strumienia świetlnego, która tylko w niewielkiej części zostaje sprzężona do światłowodu. Stopień przekazania mocy do światłowodu zależy od wielu czynników, spośród których najważniejszym jest jakość wykonania sprzęgu źródło światła-światłowód. Podobny problem istnieje w konwerterze odbiorczym. Zwykle producenci konwerterów podają w danych technicznych moc optyczną sprzężoną do światłowodu mierzoną na określonej odległości od konwertera. Niekiedy jest to 1 m, a niekiedy 100 m. Moc tę wyrażają w µw lub mw i/lub w dbm. Odbiornik optyczny musi otrzymać pewną minimalną moc optyczną, przy której jeszcze działa poprawnie. Określa ona czułość odbiornika. Dla porządku dodam, że ustalona jest również maksymalna moc optyczna, która nie powoduje przesterowania odbiornika. W niektórych zatem przypadkach nie jest możliwe połączenie zestawu nadawczo-odbiorczego na krótkich odcinkach, np. w celu sprawdzenia działania urządzeń. Pojęcie działa poprawnie odnosi się do założonej jakości przesyłu, co nie oznacza, że poniżej tej jakości przesył nie może być akceptowalny w konkretnej aplikacji. W przypadku transmisji cyfrowej (i to nie tylko zdigitalizowanej wizji), używa się pojęcia BER (ang. Bit-Error Rate). Wielkość ta określa zdolność do odbioru z określonym współczynnikiem przekłamań. Np. wartość BER = 10 9 oznacza, że na bilion wysłanych bitów jeden bit może być błędnie odebrany. Jeśli stosuje się specjalne techniki kodowania nadmiarowego, błędnie odebrane bity mogą być automatycznie skorygowane. Współczynnik BER jest ściśle związany z poziomem szumów towarzyszących odbieranemu strumieniowi danych i od pewnego ich poziomu gwałtownie rośnie. W przypadku transmisji analogowej z modulacją intensywności (IM), wymagany poziom szumów jest określony aplikacją, której transmisja służy. Np. w telewizji profesjonalnej przyjmuje się za bardzo dobrą jakość przesyłu, jeżeli S/N odebranego sygnału jest nie gorszy niż 46 db, tzn. średnia wartość sygnału jest minimum 200 razy większa od średniej wartości szumów. Jest to wysokie wymaganie, jeśli uwzględni się, że w torze przesyłowym występuje wiele urządzeń, z których każde wnosi swoje szumy. W ciągu sygnałowym najważniejsze są pierwsze stopnie, bowiem ich szumy są wzmacniane w następnych stopniach razem z sygnałem. Można powiedzieć, że z punktu widzenia poziomu szumów wnoszonych przez każdy tor przesyłowy najważniejszy jest pierwszy stopień. Widać tu wyraźnie, że przesył wizji w postaci ciągu binarnego począwszy od źródła, na monitorze kończąc może zapewnić znakomity współczynnik S/N, ponieważ ten rodzaj przesyłu z natury rzeczy nie wnosi szumów w kolejnych stopniach toru, oczywiście przy zachowaniu pewnych zasad konstrukcyjnych. Po tych uwagach zajmijmy się budżetem mocy optycznej, który jest kwintesencją zagadnień związanych ze stosowaniem światłowodów. Jak zdefiniować to pojęcie? Budżet mocy optycznej pozwala na ocenę przydatności zestawu urządzeń do przesyłu wizji i/lub innych sygnałów na konkretną odległość. Pozwala także na dobór właściwych urządzeń i światłowodów adekwatnych do aplikacji. Procedura obliczeń sprowadza się do prostych działań matematycznych. Jakie dane wyjściowe są niezbędne do takiej oceny? Otóż musimy znać: wartość mocy optycznej sprzężonej do światłowodu 60

4 minimalną moc optyczną wymaganą przez odbiornik (czułość odbiornika) tłumienie wnoszone przez poszczególne składniki toru światłowodowego (światłowód, złącza) oraz przyjąć niezbędny margines bezpieczeństwa, zwykle 3 db. Producenci urządzeń światłowodowych zwykle podają wartość budżetu mocy, jaką dysponują ich urządzenia przy założonej jakości przesyłu. W takich przypadkach ocena zasięgu jest bardzo prosta. Pokażmy to na przykładzie 1. Pomocny okaże się rys. 2 schemat światłowodowego toru przesyłowego (przykład) oraz tab. 1. Rys. 2. Schemat światłowodowego toru przesyłowego (przykład) W konkretnej aplikacji liczba i rodzaj złącz mogą być oczywiście inne. Również wartości tłumienia mogą być nieco inne, co w krytycznych aplikacjach wymaga przyjęcia danych katalogowych producenta kabli i dostawcy-wykonawcy złącz. Tab. 1. Typowe wartości tłumienia elementów toru w budżecie mocy optycznej Typ światłowodu Wielomodowy gradientowy 50/ 125 lub 62,5/125 µm Jednomodowy 8/ 125 µm Tłumienność (typ) 850 nm 1300 nm Tłumienie światłowodu 3 db/km 0,75 db/km Połączenia rozłączne 1,0 db 1,0 db Połączenia stałe (spaw.) 0,25 db 0,25 db Tłumienie światłowodu 0,5 db/km Połączenia rozłączne 0,3 db Połączenia stałe (spaw.) 0,15 db Składnik toru Przykład 1. Dysponujemy urządzeniami firmy AF Inc, nadajnikiem MT-10 i odbiornikiem MR-10. Urządzenie współpracuje ze światłowodem wielomodowym 62,5 µm na fali optycznej 850 nm, dysponując budżetem optycznym 17dB. Uwzględniamy 3-dB margines bezpieczeństwa, czyli do dyspozycji pozostaje 14 db. Obliczamy możliwy do osiągnięcia zasięg. Pozostałe składniki tłumienia to: 4 złącza ST powodujące tłumienie 4 x 1 db = 4 db 3 złącza spawane o tłumieniu 3 x 0,25 db = 0,75 db czyli łącznie 4,75 db. Zatem moc będącą do dyspozycji zmniejszamy 61

5 o 4,75 db, co daje 9,25 db przypadające na światłowód (założyłem, że połączenia kablem ze złączami ST są bardzo krótkie i nie wnoszą istotnego tłumienia). Wystarczy teraz podzielić 9,25 db przez jednostkową tłumienność kabla, czyli 3 db/km, aby w wyniku otrzymać zasięg transmisji równy w przybliżeniu 3080 m. Prawda, że proste? Przykład 2. Mamy dobrać urządzenia do aplikacji wymagającej przesyłu wizji na odległość nie mniejszą niż 5 km. W pierwszej kolejności musimy ustalić konfi gurację toru uwzględniającą wszystkie elementy wnoszące tłumienie, w tym liczbę połączeń stałych, uzgodnioną z wykonawcą okablowania. Przyjmijmy wstępnie: zastosujemy światłowód jak w przykł. 1, który wniesie tłumienie 3 db x 5 km = 15 db konstrukcyjnie zrealizujemy tor z użyciem 2 złączy ST, co daje 2 x 1 db = 2 db oraz z sześcioma złączami spawanymi, co daje 6 x 0,25 db = 1,5 db Łącznie z wymaganym 3-dB marginesem bezpieczeństwa wymagany budżet mocy wyniesie BM = ,5 + 3 = 21,5 db. Jest to wartość, którą jest w stanie zapewnić niewielu producentów. Trzeba zatem rozważyć zbadanie możliwości zastosowania urządzeń pracujących na fali 1300 nm, ponieważ tłumienie światłowodu w tym oknie jest znacznie mniejsze w stosunku do tłumienia w oknie 850 nm. W naszym przykładzie wymagany budżet optyczny zmniejszy się do 10,25 db, czyli jest łatwy do spełnienia. Urządzenia używające fali 1300 nm są jednak droższe i dysponują gorszą liniowością konwersji sygnału analogowego na strumień świetlny (bez znaczenia dla sygnału cyfrowego). Poza tym, przy tej odległości można rozważyć celowość zastosowania interfejsu z modulacją częstotliwości FM, ale wzrost kosztów w stosunku do wyżej rozważanych jest znaczący. Jeśli producent urządzeń podaje wyłącznie moc optyczną nadajnika sprzężoną do światłowodu i minimalną moc wejściową odbiornika wyrażone w µw, wówczas możemy posłużyć się tabelką 2 Konwersja jednostek mocy optycznej albo skorzystać z poniższego wzoru: BM [db] = 10 log gdzie: Podb oznacza czułość odbiornika Pnad oznacza moc nadajnika Tab. 2. Konwersja jednostek mocy optycznej µw dbm µw dbm µw dbm µw dbm µw dbm W tabeli 2 jednostka dbm wraża odniesienie do 1 mw. Np. jeżeli czułość odbiornika wynosi 1µW, co odpowiada wartości 30,0 dbm, natomiast moc nadajnika wynosi 100 µw, co odpowiada -10,0 dbm, to odejmując (decybele podlegają sumowaniu) wartość mocy odbieranej od mocy nadawanej otrzymamy: BM [db] = -10dBm (-30dbm) = 20B Zauważmy, że zgubiliśmy literkę m. Powyższy sposób postępowania jest niezależny od stosowanej metody modulacji tak długo, jak długo dane do obliczeń dotyczą parametrów katalogowych uwzględniających wybrany sposób modulacji. Sposób ten ma zatem charakter uniwersalny. Podsumowanie Przedstawione uwarunkowania dają pogląd na stopień złożoności analizy przydatności techniki światłowodowej do przesyłu wizji. Jak widać, nie jest to problematyka skomplikowana, ale wymaga przyswojenia pewnej wiedzy podstawowej oraz uważnego postępowania podczas doboru urządzeń i sposobu realizacji. Pomijając wszelkie inne względy, popełnienie błędu projektowego może być bardzo dokuczliwe fi nansowo z powodu dość wysokich kosztów realizacji. Niemniej technika światłowodowa użyta do przesyłu wizji ma wystarczająco dużo zalet, aby pokusić się o jej stosowanie, zwłaszcza gdy nie ma innej, porównywalnej jakościowo alternatywy. Polscy producenci kabli światłowodowych Zakłady Kablowe TELE-FONIKA SA Myślenice, woj. małopolskie, ul. Hipolita Cegielskiego 1 Tel. (012) , faks (012) offi Biuro Rynku Krajowego Kraków, ul. Nad Drwiną 20 Tel (52), faks (55) Biura Obsługi Klienta Kraków, ul. Nad Drwiną 20 Tel. (012) , faks (012) Bydgoszcz, ul. Fordońska 152 Tel. (052) , , faks (052) , Szczecin, ul. Kablowa 1 Tel. (091) , faks (091) Corning Cable Systems Polska sp. z o.o. Zakład Produkcji Kabli, Lublin, ul. Energetyków 23 Tel. (081) , , faks (081) Kontakt owy do kierownika działu logistyki: W następnym numerze przykłady urządzeń światłowodowych stosowanych w CCTV zagadnienia praktyczne: dobór i stosowanie urządzeń. 62

SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH

SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH Lublin 06.07.2007 r. SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH URZĄDZEŃ BITSTREAM Copyright 2007 BITSTREAM 06.07.2007 1/8 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2. Moc nadajnika optycznego... 3. Długość fali optycznej...

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

2007-10-27. NA = sin Θ = (n rdzenia2 - n płaszcza2 ) 1/2. L[dB] = 10 log 10 (NA 1 /NA 2 )

2007-10-27. NA = sin Θ = (n rdzenia2 - n płaszcza2 ) 1/2. L[dB] = 10 log 10 (NA 1 /NA 2 ) dr inż. Krzysztof Hodyr Technika Światłowodowa Część 2 Tłumienie i straty w światłowodach Pojęcie dyspersji światłowodów Technika zwielokrotnienia WDM Źródła strat tłumieniowych sprzężenia światłowodu

Bardziej szczegółowo

KONWERTER RS-422 TR-43

KONWERTER RS-422 TR-43 LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 KONWERTER RS-422 TR-43 IO-43-2C Marzec 2004 LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150 Lublin serwis: tel. (81) 443 96 39

Bardziej szczegółowo

Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV

Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV (Światłowodowe systemy szerokopasmowe) (c) Sergiusz Patela 1998-2002 Sieci optyczne - Parametry i technologia systemu CTV 1 Podstawy optyki swiatlowodowej:

Bardziej szczegółowo

Optotelekomunikacja 1

Optotelekomunikacja 1 Optotelekomunikacja 1 Zwielokrotnienie optyczne zwielokrotnienie falowe WDM Wave Division Multiplexing zwielokrotnienie czasowe OTDM Optical Time Division Multiplexing 2 WDM multiplekser demultiplekser

Bardziej szczegółowo

FDM - transmisja z podziałem częstotliwości

FDM - transmisja z podziałem częstotliwości FDM - transmisja z podziałem częstotliwości Model ten pozwala na demonstrację transmisji jednoczesnej dwóch kanałów po jednym światłowodzie z wykorzystaniem metody podziału częstotliwości FDM (frequency

Bardziej szczegółowo

Podstawy transmisji sygnałów

Podstawy transmisji sygnałów Podstawy transmisji sygnałów 1 Sygnał elektromagnetyczny Jest funkcją czasu Może być również wyrażony jako funkcja częstotliwości Sygnał składa się ze składowych o róznych częstotliwościach 2 Koncepcja

Bardziej szczegółowo

1. Nadajnik światłowodowy

1. Nadajnik światłowodowy 1. Nadajnik światłowodowy Nadajnik światłowodowy jest jednym z bloków światłowodowego systemu transmisyjnego. Przetwarza sygnał elektryczny na sygnał optyczny. Jakość transmisji w dużej mierze zależy od

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.03 Podstawowe zasady modulacji amlitudy na przykładzie modulacji DSB 1. Podstawowe zasady modulacji amplitudy

Bardziej szczegółowo

Transmisja bezprzewodowa

Transmisja bezprzewodowa Sieci komputerowe Wykład 6: Media optyczne Transmisja bezprzewodowa Wykład prowadzony przez dr inż. Mirosława Hajdera dla studentów 3 roku informatyki, opracowany przez Joannę Pliś i Piotra Lasotę, 3 FD.

Bardziej szczegółowo

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH

2. STRUKTURA RADIOFONICZNYCH SYGNAŁÓW CYFROWYCH 1. WSTĘP Radiofonię cyfrową cechują strumienie danych o dużych przepływnościach danych. Do przesyłania strumienia danych o dużych przepływnościach stosuje się transmisję z wykorzystaniem wielu sygnałów

Bardziej szczegółowo

Charakteryzacja telekomunikacyjnego łącza światłowodowego

Charakteryzacja telekomunikacyjnego łącza światłowodowego Charakteryzacja telekomunikacyjnego łącza światłowodowego Szybkości transmisji współczesnych łączy światłowodowych STM 4 622 Mbps STM 16 2 488 Mbps STM 64 9 953 Mbps Rekomendacje w stadium opracowania

Bardziej szczegółowo

Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia

Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia Evatronix S.A. 6 maja 2013 Tematyka wykładów Wprowadzenie Tor odbiorczy i nadawczy, funkcje, spotykane rozwiazania wady i zalety,

Bardziej szczegółowo

Światłowody. w TV przemysłowej (cz. 1) Telewizja przemysłowa. Bolesław Polus Polvision. Podstawowe informacje o światłowodach. Światłowód z bliska

Światłowody. w TV przemysłowej (cz. 1) Telewizja przemysłowa. Bolesław Polus Polvision. Podstawowe informacje o światłowodach. Światłowód z bliska Światłowody Bolesław Polus Polvision w TV przemysłowej (cz. 1) O światłowodach w TV przemysłowej pisaliśmy ponad 4 lata temu. Choć od tamtego czasu nie nastąpiły rewolucyjne zmiany w tej dziedzinie, obserwujemy

Bardziej szczegółowo

Lekcja 20. Temat: Detektory.

Lekcja 20. Temat: Detektory. Lekcja 20 Temat: Detektory. Modulacja amplitudy. (AM z ang. Amplitude Modulation) jeden z trzech podstawowych rodzajów modulacji, polegający na kodowaniu sygnału informacyjnego (szerokopasmowego o małej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji światłowodowego konwertera SE-36

Instrukcja instalacji światłowodowego konwertera SE-36 LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 Instrukcja instalacji światłowodowego konwertera e-mail: info@lanex.pl Dział Serwisu www.lanex.pl tel. (081) 443-96-39

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do światłowodowych systemów WDM

Wprowadzenie do światłowodowych systemów WDM Wprowadzenie do światłowodowych systemów WDM WDM Wavelength Division Multiplexing CWDM Coarse Wavelength Division Multiplexing DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing Współczesny światłowodowy system

Bardziej szczegółowo

5. Procedura Projektowania Systemu 1

5. Procedura Projektowania Systemu 1 5. Procedura Projektowania Systemu 1 5.1. Analiza systemu Projektanci systemu muszą przejść następujące pięciu etapów, aby stworzyć światłowodowy optyczny system komunikacji: 1. Sprecyzować wymagania operacyjne

Bardziej szczegółowo

Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5)

Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5) Wojciech Niwiński 30.03.2004 Bartosz Lassak Wojciech Zatorski gr.7lab Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5) Zadanie laboratoryjne miało na celu zaobserwowanie różnic

Bardziej szczegółowo

Odbiorniki superheterodynowe

Odbiorniki superheterodynowe Odbiorniki superheterodynowe Odbiornik superheterodynowy (z przemianą częstotliwości) został wynaleziony w 1918r przez E. H. Armstronga. Jego cechą charakterystyczną jest zastosowanie przemiany częstotliwości

Bardziej szczegółowo

f = 2 śr MODULACJE

f = 2 śr MODULACJE 5. MODULACJE 5.1. Wstęp Modulacja polega na odzwierciedleniu przebiegu sygnału oryginalnego przez zmianę jednego z parametrów fali nośnej. Przyczyny stosowania modulacji: 1. Umożliwienie wydajnego wypromieniowania

Bardziej szczegółowo

Światłowodowy kanał transmisyjny w paśmie podstawowym

Światłowodowy kanał transmisyjny w paśmie podstawowym kanał transmisyjny w paśmie podstawowym Układ do transmisji binarnej w paśmie podstawowym jest przedstawiony na rys.1. Medium transmisyjne stanowi światłowód gradientowy o długości 3 km. Źródłem światła

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF OJDANA SPECJALISTA DS. PRODUKTU MOLEX PREMISE NETWORKS. testowanie okablowania światłowodowego

KRZYSZTOF OJDANA SPECJALISTA DS. PRODUKTU MOLEX PREMISE NETWORKS. testowanie okablowania światłowodowego KRZYSZTOF OJDANA SPECJALISTA DS. PRODUKTU MOLEX PREMISE NETWORKS testowanie okablowania światłowodowego testowanie okablowania światłowodowego wprowadzenie przygotowanie Okablowanie światłowodowe wzbudza

Bardziej szczegółowo

Światłowody. Telekomunikacja światłowodowa

Światłowody. Telekomunikacja światłowodowa Światłowody Telekomunikacja światłowodowa Cechy transmisji światłowodowej Tłumiennośd światłowodu (około 0,20dB/km) Przepustowośd nawet 6,875 Tb/s (2000 r.) Standardy - 10/20/40 Gb/s Odpornośd na działanie

Bardziej szczegółowo

Horyzontalne linie radiowe

Horyzontalne linie radiowe Horyzontalne linie radiowe Projekt Robert Taciak Ziemowit Walczak Michał Welc prowadzący: dr inż. Jarosław Szóstka 1. Założenia projektu Celem projektu jest połączenie cyfrową linią radiową punktów 51º

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Opracowanie na postawie: Frank Karlsen, Nordic VLSI, Zalecenia projektowe dla tanich systemów, bezprzewodowej transmisji danych cyfrowych, EP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Konwerter sygnału HDMI na przewód koncentryczny

Instrukcja Obsługi Konwerter sygnału HDMI na przewód koncentryczny Instrukcja Obsługi Konwerter sygnału HDMI na przewód koncentryczny 1. Informacje ogólne Konwerter HDMI na RF umożliwia przesłanie sygnału HDMI na duże odległości przy wykorzystaniu kabla koncentrycznego

Bardziej szczegółowo

Pomiary kabli światłowodowych

Pomiary kabli światłowodowych Pomiary kabli światłowodowych Ver. 1.8 CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH W E W R O C Ł A W I U ul. Namysłowska 8; 50-304 Wrocław tel. +48 71 777 90 32; fax. +48 71 777 75 65 cui@cui.wroclaw.pl; www.cui.wroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

Pomiary w instalacjach światłowodowych.

Pomiary w instalacjach światłowodowych. Pomiary w instalacjach światłowodowych. Pomiary metodą transmisyjną Pomiary tłumienności metodą transmisyjną Cel pomiaru: Określenie całkowitego tłumienia linii światłowodowej Przyrządy pomiarowe: źródło

Bardziej szczegółowo

1. Modulacja analogowa, 2. Modulacja cyfrowa

1. Modulacja analogowa, 2. Modulacja cyfrowa MODULACJA W16 SMK 2005-05-30 Jest operacja mnożenia. Jest procesem nakładania informacji w postaci sygnału informacyjnego m.(t) na inny przebieg o wyższej częstotliwości, nazywany falą nośną. Przyczyna

Bardziej szczegółowo

Pomiary kabli światłowodowych

Pomiary kabli światłowodowych Pomiary kabli światłowodowych Ver. 1.3 Wydział Informatyki Ul. Świdnicka 53; 50-030 Wrocław Tel. +48 717 77 90 32 Fax. +48 717 77 75 65 win@um.wroc.pl www.wroclaw.pl Historia zmian dokumentu Wersja Data

Bardziej szczegółowo

Przetworniki A/C. Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego

Przetworniki A/C. Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Przetworniki A/C Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Parametry przetworników analogowo cyfrowych Podstawowe parametry przetworników wpływające na ich dokładność

Bardziej szczegółowo

Sieci optoelektroniczne

Sieci optoelektroniczne Sieci optoelektroniczne Wykład 6: Projektowanie systemów transmisji światłowodowej dr inż. Walery Susłow Podstawowe pytania (przed rozpoczęciem prac projektowych) Jaka jest maksymalna odległość transmisji?

Bardziej szczegółowo

TELEKOMUNIKACJA ŚWIATŁOWODOWA

TELEKOMUNIKACJA ŚWIATŁOWODOWA TELEKOMUNIKACJA ŚWIATŁOWODOWA ETAPY ROZWOJU TS etap I (1975): światłowody pierwszej generacji: wielomodowe, źródło diody elektroluminescencyjne 0.87μm l etap II (1978): zastosowano światłowody jednomodowe

Bardziej szczegółowo

Lekcja 19. Temat: Wzmacniacze pośrednich częstotliwości.

Lekcja 19. Temat: Wzmacniacze pośrednich częstotliwości. Lekcja 19 Temat: Wzmacniacze pośrednich częstotliwości. Wzmacniacze pośrednich częstotliwości zazwyczaj są trzy- lub czterostopniowe, gdyż sygnał na ich wejściu musi być znacznie wzmocniony niż we wzmacniaczu

Bardziej szczegółowo

KONWERTER ŚWIATŁOWODOWY TM-146

KONWERTER ŚWIATŁOWODOWY TM-146 LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 KONWERTER ŚWIATŁOWODOWY TM-146 IO146-1a 1 Spis treści 1. Charakterystyka ogólna... 4 1.1. Widok urządzenia... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

Sieci Bezprzewodowe. Charakterystyka fal radiowych i optycznych WSHE PŁ wshe.lodz.pl.

Sieci Bezprzewodowe. Charakterystyka fal radiowych i optycznych WSHE PŁ wshe.lodz.pl. dr inż. Krzysztof Hodyr 42 6315989 WSHE 42 6313166 PŁ khodyr @ wshe.lodz.pl Materiały z wykładów są umieszczane na: http:// sieci.wshe.lodz.pl hasło: ws123he Tematyka wykładu Charakterystyka fal radiowych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej

Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej Projektowanie układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej Część 1 Dr hab. inż. Grzegorz Blakiewicz Katedra Systemów Mikroelektronicznych Politechnika Gdańska Ogólna charakterystyka Zalety:

Bardziej szczegółowo

KONWERTER ŚWIATŁOWODOWY TM-146

KONWERTER ŚWIATŁOWODOWY TM-146 LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 KONWERTER ŚWIATŁOWODOWY TM-146 INSTRUKCJA OBSŁUGI IO146-1C.DOC grudzień 2010 LANEX S.A., Techniczne Wsparcie Klienta:

Bardziej szczegółowo

(1.1) gdzie: - f = f 2 f 1 - bezwzględna szerokość pasma, f śr = (f 2 + f 1 )/2 częstotliwość środkowa.

(1.1) gdzie: - f = f 2 f 1 - bezwzględna szerokość pasma, f śr = (f 2 + f 1 )/2 częstotliwość środkowa. MODULACJE ANALOGOWE 1. Wstęp Do przesyłania sygnału drogą radiową stosuje się modulację. Modulacja polega na odzwierciedleniu przebiegu sygnału oryginalnego przez zmianę jednego z parametrów fali nośnej.

Bardziej szczegółowo

Modulacja i kodowanie - labolatorium. Modulacje cyfrowe. Kluczowane częstotliwości (FSK)

Modulacja i kodowanie - labolatorium. Modulacje cyfrowe. Kluczowane częstotliwości (FSK) Modulacja i kodowanie - labolatorium Modulacje cyfrowe Kluczowane częstotliwości (FSK) Celem ćwiczenia jest zbudowanie systemu modulacji: modulacji polegającej na kluczowaniu częstotliwości (FSK Frequency

Bardziej szczegółowo

Miernik mocy w.cz nadajników RC i FPV 1 MHz 8 GHz

Miernik mocy w.cz nadajników RC i FPV 1 MHz 8 GHz Miernik mocy w.cz nadajników RC i FPV 1 MHz 8 GHz 1. WSTĘP Miernik mocy w.cz jest ważnym narzędziem pomiarowym każdego użytkownika aparatury RC, w tym LRS czy nadajnika video FPV. Większość sprzętu modelarskiego

Bardziej szczegółowo

10 Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji.

10 Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji. 10 Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji. Odbiór sygnału telewizyjnego. Pytania sprawdzające 1. Jaką modulację stosuje się dla sygnałów telewizyjnych? 2. Jaka jest szerokość kanału telewizyjnego?

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji światłowodowego konwertera 100BASE-TX/100BASE-FX SE-35

Instrukcja instalacji światłowodowego konwertera 100BASE-TX/100BASE-FX SE-35 LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 Instrukcja instalacji światłowodowego konwertera 100BASE-TX/100BASE-FX e-mail: info@lanex.pl Dział Serwisu www.lanex.pl

Bardziej szczegółowo

Sygnał vs. szum. Bilans łącza satelitarnego. Bilans energetyczny łącza radiowego. Paweł Kułakowski. Zapewnienie wystarczającej wartości SNR :

Sygnał vs. szum. Bilans łącza satelitarnego. Bilans energetyczny łącza radiowego. Paweł Kułakowski. Zapewnienie wystarczającej wartości SNR : Sygnał vs. szum Bilans łącza satelitarnego Paweł Kułakowski Bilans energetyczny łącza radiowego Zapewnienie wystarczającej wartości SNR : 1 SNR i E b /N 0 moc sygnału (czasem określana jako: moc nośnej

Bardziej szczegółowo

FTF-S1XG-S31L-010D. Moduł SFP+ 10GBase-LR/LW, jednomodowy, 10km, DDMI. Referencja: FTF-S1XG-S31L-010D

FTF-S1XG-S31L-010D. Moduł SFP+ 10GBase-LR/LW, jednomodowy, 10km, DDMI. Referencja: FTF-S1XG-S31L-010D FTF-S1XG-S31L-010D Moduł SFP+ 10GBase-LR/LW, jednomodowy, 10km, DDMI Referencja: FTF-S1XG-S31L-010D Opis: Moduł SFP+ FTF-S1XG-S31L-010D to interfejs 10Gb przeznaczony dla urządzeń pracujących w sieciach

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.10 Odbiór sygnałów AM odpowiedź częstotliwościowa stopnia 1. Odbiór sygnałów AM odpowiedź częstotliwościowa stopnia

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji

Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji Prowadzący: Przemysław Dymarski, Inst. Telekomunikacji PW, gm. Elektroniki, pok. 461 dymarski@tele.pw.edu.pl Wykład: Wstęp: transmisja analogowa i cyfrowa, modulacja

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Medium transmisyjne Kabel miedziany Światłowód Fale radiowe Kabel miedziany 8 żyłowa skrętka telefoniczna Może być w wersji nieekranowanej (UTP Unshielded

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze optyczne ZARYS PODSTAW

Wzmacniacze optyczne ZARYS PODSTAW Wzmacniacze optyczne ZARYS PODSTAW REGENERATOR konwertuje sygnał optyczny na elektryczny, wzmacnia sygnał elektryczny, a następnie konwertuje wzmocniony sygnał elektryczny z powrotem na sygnał optyczny

Bardziej szczegółowo

Detektor Fazowy. Marcin Polkowski 23 stycznia 2008

Detektor Fazowy. Marcin Polkowski 23 stycznia 2008 Detektor Fazowy Marcin Polkowski marcin@polkowski.eu 23 stycznia 2008 Streszczenie Raport z ćwiczenia, którego celem było zapoznanie się z działaniem detektora fazowego umożliwiającego pomiar słabych i

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 4 Media transmisyjne część Program wykładu Widmo sygnałów w. cz. Modele i tryby propagacji Anteny Charakterystyka kanału radiowego zjawiska propagacyjne 1 Transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.09 Określenie procentu modulacji sygnału zmodulowanego AM 1. Określenie procentu modulacji sygnału zmodulowanego

Bardziej szczegółowo

MONITORING PRZESTRZENI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

MONITORING PRZESTRZENI ELEKTROMAGNETYCZNEJ MONITORING PRZESTRZENI ELEKTROMAGNETYCZNEJ (wybrane zagadnienia) Opracowanie : dr inż. Adam Konrad Rutkowski 1 Monitorowanie przestrzeni elektromagnetycznej Celem procesu monitorowania przestrzeni elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) O PIS PATENTOWY (19) PL (11)

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) O PIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) O PIS PATENTOWY (19) PL (11) 167324 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 288879 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 29.01.1991 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: H04B 10/24 H04B

Bardziej szczegółowo

Układy elektroniczne II. Modulatory i detektory

Układy elektroniczne II. Modulatory i detektory Układy elektroniczne II Modulatory i detektory Jerzy Witkowski Modulacja Przekształcenie sygnału informacyjnego do postaci dogodnej do transmisji w kanale telekomunikacyjnym Polega na zmianie, któregoś

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja metod przetwarzania analogowo cyfrowego (A/C, A/D)

Klasyfikacja metod przetwarzania analogowo cyfrowego (A/C, A/D) Klasyfikacja metod przetwarzania analogowo cyfrowego (A/C, A/D) Metody pośrednie Metody bezpośrednie czasowa częstotliwościowa kompensacyjna bezpośredniego porównania prosta z podwójnym całkowaniem z potrójnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi transceivera światłowodowego SE-26 wersja 850 nm i 1300 nm

Instrukcja obsługi transceivera światłowodowego SE-26 wersja 850 nm i 1300 nm LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 Instrukcja obsługi transceivera światłowodowego wersja 850 nm i 1300 nm e-mail: info@lanex.pl Dział Serwisu www.lanex.pl

Bardziej szczegółowo

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2013/2014. Zadania z teleinformatyki na zawody II stopnia

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2013/2014. Zadania z teleinformatyki na zawody II stopnia EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 013/014 Zadania z teleinformatyki na zawody II stopnia Lp. Zadanie 1. Na wejściu układu odbiornika SNR (stosunek sygnał

Bardziej szczegółowo

Media transmisyjne w sieciach komputerowych

Media transmisyjne w sieciach komputerowych Media transmisyjne w sieciach komputerowych Andrzej Grzywak Media transmisyjne stosowane w sieciach komputerowych Rys. 1. kable i przewody miedziane światłowody sieć energetyczna (technologia PLC) sieci

Bardziej szczegółowo

Warstwa fizyczna. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa. Sieciowa. Sieciowa.

Warstwa fizyczna. Model OSI Model TCP/IP. Aplikacji. Aplikacji. Prezentacji. Sesji. Transportowa. Transportowa. Sieciowa. Sieciowa. Warswa fizyczna Model OSI Model TCP/IP Aplikacji Prezenacji Aplikacji Sesji Transporowa Sieciowa Transporowa Sieciowa przesłanie informacji przez nośnik fizyczny Łącza danych Fizyczna Dosępu do sieci Przegląd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-29.

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-29. Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego. 1.Wstęp Modułowy repeater światłowodowy umożliwia połączenie pięciu segmentów sieci Ethernet. Posiada cztery wymienne porty, które mogą zawierać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi światłowodowego konwertera SE-34 wersja 850 nm i 1300 nm

Instrukcja obsługi światłowodowego konwertera SE-34 wersja 850 nm i 1300 nm LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 0-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 5 70 Instrukcja obsługi światłowodowego konwertera wersja 850 nm i 100 nm e-mail: info@lanex.pl Dział Serwisu www.lanex.pl

Bardziej szczegółowo

Technika falo- i światłowodowa

Technika falo- i światłowodowa Technika falo- i światłowodowa Falowody elementy planarne (płytki, paski) Światłowody elementy cylindryczne (włókna światłowodowe) płytkowy paskowy włókno optyczne Rdzeń o wyższym współczynniku załamania

Bardziej szczegółowo

Zjawiska nieliniowe w światłowodach Wykład 8 SMK Na podstawie: J. Siuzdak, Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej

Zjawiska nieliniowe w światłowodach Wykład 8 SMK Na podstawie: J. Siuzdak, Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej Zjawiska nieliniowe w światłowodach Wykład 8 SMK Na podstawie: J. Siuzdak, Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej Dla dużych mocy świetlnych dochodzi do nieliniowego oddziaływania pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Telewizji Cyfrowej

Laboratorium Telewizji Cyfrowej Laboratorium Telewizji Cyfrowej Badanie wybranych elementów sieci TV kablowej Jarosław Marek Gliwiński Robert Sadowski Przemysław Szczerbicki Paweł Urbanek 14 maja 2009 1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWE

CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWE CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWE Do opisu członów i układów automatyki stosuje się, oprócz transmitancji operatorowej (), tzw. transmitancję widmową. Transmitancję widmową () wyznaczyć można na podstawie

Bardziej szczegółowo

06 Tor pośredniej częstotliwości, demodulatory AM i FM Pytania sprawdzające Wiadomości podstawowe Budowa wzmacniaczy pośredniej częstotliwości

06 Tor pośredniej częstotliwości, demodulatory AM i FM Pytania sprawdzające Wiadomości podstawowe Budowa wzmacniaczy pośredniej częstotliwości 06 Tor pośredniej częstotliwości, demodulatory AM i FM Pytania sprawdzające 1. Jakie są wymagania stawiane wzmacniaczom p.cz.? 2. Jaka jest szerokość pasma sygnału AM i FM? 3. Ile wynosi częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.08 Zasady wytwarzania sygnałów zmodulowanych za pomocą modulacji AM 1. Zasady wytwarzania sygnałów zmodulowanych

Bardziej szczegółowo

FIZYKA LASERÓW XIII. Zastosowania laserów

FIZYKA LASERÓW XIII. Zastosowania laserów FIZYKA LASERÓW XIII. Zastosowania laserów 1. Grzebień optyczny Częstość światła widzialnego Sekunda to Problemy dokładności pomiaru częstotliwości optycznych Grzebień optyczny linijka częstotliwości Laser

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 2 Wprowadzenie część 2 Treść wykładu modulacje cyfrowe kodowanie głosu i video sieci - wiadomości ogólne podstawowe techniki komutacyjne 1 Schemat blokowy Źródło informacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Numer ćwiczenia: 5

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Numer ćwiczenia: 5 Politechnika Białostocka WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I APARATURY ELEKTRONICZNEJ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Cyfrowa transmisja pasmowa. Numer ćwiczenia: 5 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Tester tłumienia FiberMASTER firmy IDEAL Industries

Tester tłumienia FiberMASTER firmy IDEAL Industries Tester tłumienia FiberMASTER firmy IDEAL Industries Tester tłumienia FiberMASTER to zestaw składający się z uniwersalnego miernika mocy optycznej FiberMASTER 33-927 i źródła światła FibeMASTER 33-926.

Bardziej szczegółowo

spis urządzeń użytych dnia moduł O-01

spis urządzeń użytych dnia moduł O-01 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie wybranych reprezentatywnych elementów optoelektronicznych nadajników światła (fotoemiterów), odbiorników światła (fotodetektorów) i transoptorów oraz zapoznanie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe

LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe Protokół ćwiczenia 2 LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów Zespół data: ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe Imię i Nazwisko: 1.... 2.... ocena: Modulacja AM 1. Zestawić układ pomiarowy do badań modulacji

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjne systemy dostępowe (przewodowe)

Telekomunikacyjne systemy dostępowe (przewodowe) Telekomunikacyjne systemy dostępowe (przewodowe) Sieć dostępowa - połączenie pomiędzy centralą abonencką a urządzeniem abonenckim. para przewodów miedzianych, przewody energetyczne, światłowód, połączenie

Bardziej szczegółowo

Przetworniki cyfrowo analogowe oraz analogowo - cyfrowe

Przetworniki cyfrowo analogowe oraz analogowo - cyfrowe Przetworniki cyfrowo analogowe oraz analogowo - cyfrowe Przetworniki cyfrowo / analogowe W cyfrowych systemach pomiarowych często zachodzi konieczność zmiany sygnału cyfrowego na analogowy, np. w celu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćwiczenie nr 6 Temat: Sprzęgacz kierunkowy.

Bardziej szczegółowo

MODULACJA. Definicje podstawowe, cel i przyczyny stosowania modulacji, rodzaje modulacji. dr inż. Janusz Dudczyk

MODULACJA. Definicje podstawowe, cel i przyczyny stosowania modulacji, rodzaje modulacji. dr inż. Janusz Dudczyk Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania MODULACJA Definicje podstawowe, cel i przyczyny stosowania modulacji, rodzaje modulacji dr inż. Janusz Dudczyk Cel wykładu Przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik telekomunikacji 311[37]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik telekomunikacji 311[37] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik telekomunikacji 311[37] 1 2 3 4 5 6 W pracy egzaminacyjnej były oceniane następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II.

Bardziej szczegółowo

Pomiar tłumienności światłowodów włóknistych

Pomiar tłumienności światłowodów włóknistych LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI Ćwiczenie 4 Pomiar tłumienności światłowodów włóknistych Cel ćwiczenia: Zapoznanie studentów z parametrem tłumienności światłowodów oraz ze sposobem jego pomiaru Badane elementy:

Bardziej szczegółowo

W celu obliczenia charakterystyki częstotliwościowej zastosujemy wzór 1. charakterystyka amplitudowa 0,

W celu obliczenia charakterystyki częstotliwościowej zastosujemy wzór 1. charakterystyka amplitudowa 0, Bierne obwody RC. Filtr dolnoprzepustowy. Filtr dolnoprzepustowy jest układem przenoszącym sygnały o małej częstotliwości bez zmian, a powodującym tłumienie i opóźnienie fazy sygnałów o większych częstotliwościach.

Bardziej szczegółowo

1. Technika sprzęgaczy i ich zastosowanie

1. Technika sprzęgaczy i ich zastosowanie . Technika sprzęgaczy i ich zastosowanie Sprzęgacze światłowodowe są podstawowymi elementami rozgałęźnych sieci optycznych (lokalnych, komputerowych, telewizyjnych) dowolnej konfiguracji. Spełniają rolę

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014 Model : - Producent : AV-LINK częstotliwość 5.8 GHz 7 kanałów radiowych 1 kanał video 2 kanały audio zasięg do 2,5km antena kierunkowa aktywna zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wbudowany transformator

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 5 Sieci szkieletowe Program wykładu Standardy TDM Zwielokrotnianie strumieni cyfrowych PDH a SDH Ochrona łączy Synchronizacja Sieci SDH na różnych poziomach WDM i DWDM 1

Bardziej szczegółowo

Światłowodowy wzmacniacz erbowy z płaską charakterystyką wzmocnienia

Światłowodowy wzmacniacz erbowy z płaską charakterystyką wzmocnienia Tomasz P. Baraniecki *, Marcin M. Kożak *, Elżbieta M. Pawlik, Krzysztof M. Abramski Instytut Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Światłowodowy wzmacniacz erbowy z płaską charakterystyką

Bardziej szczegółowo

Transmisja w paśmie podstawowym

Transmisja w paśmie podstawowym Rodzaje transmisji Transmisja w paśmie podstawowym (baseband) - polega na przesłaniu ciągu impulsów uzyskanego na wyjściu dekodera (i być moŝe lekko zniekształconego). Widmo sygnału jest tutaj nieograniczone.

Bardziej szczegółowo

Technika analogowa. Problematyka ćwiczenia: Temat ćwiczenia:

Technika analogowa. Problematyka ćwiczenia: Temat ćwiczenia: Technika analogowa Problematyka ćwiczenia: Pomiędzy urządzeniem nadawczym oraz odbiorczym przesyłany jest sygnał użyteczny w paśmie 10Hz 50kHz. W trakcie odbioru sygnału po stronie odbiorczej stwierdzono

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Fryderyk Lewicki Telekomunikacja Polska, Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza napięcia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U LABORATORIUM pomiarów elektronicznych UKŁADÓW ANALOGOWYCH Ćwiczenie 2: pomiar charakterystyk i częstotliwości granicznych wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-32

Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego BMK-32 Instrukcja obsługi i instalacji repeatera światłowodowego e-mail: info@lanex.pl www.lanex.pl 1 1.Wstęp Modułowy repeater umożliwia połączenie siedmiu segmentów sieci Ethernet. Posiada możliwość zastosowania

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIKI C / A PODSTAWOWE PARAMETRY

PRZETWORNIKI C / A PODSTAWOWE PARAMETRY PRZETWORIKI C / A PODSTAWOWE PARAMETRY Rozdzielczość przetwornika C/A - Określa ją liczba - bitów słowa wejściowego. - Definiuje się ją równieŝ przez wartość związaną z najmniej znaczącym bitem (LSB),

Bardziej szczegółowo

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON012 Wersja biurkowa RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie

Bardziej szczegółowo

BER = f(e b. /N o. Transmisja satelitarna. Wskaźniki jakości. Transmisja cyfrowa

BER = f(e b. /N o. Transmisja satelitarna. Wskaźniki jakości. Transmisja cyfrowa Transmisja satelitarna Wskaźniki jakości Transmisja cyfrowa Elementowa stopa błędów (Bit Error Rate) BER = f(e b /N o ) Dostępność łącza Dla żądanej wartości BER. % czasu w roku, w którym założona jakość

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćwiczenie nr 4 Temat: Modulacje analogowe

Bardziej szczegółowo

ABC TECHNIKI SATELITARNEJ

ABC TECHNIKI SATELITARNEJ MARIAN POKORSKI MULTIMEDIA ACADEMY ABC TECHNIKI SATELITARNEJ ROZDZIAŁ 7 PODZESPOŁY POMOCNICZE W INSTALACJACH SATELITARNYCH I MULTIMEDIALNYCH www.abc-multimedia.eu MULTIMEDIA ACADEMY *** POLSKI WKŁAD W

Bardziej szczegółowo

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego, poznanie jego charakterystyki przejściowej

Bardziej szczegółowo