Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne"

Transkrypt

1 Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Fryderyk Lewicki Telekomunikacja Polska, Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe, Pracownia Anten i Kompatybilności Elektromagnetycznej, ul. B. Prusa 9, Wrocław, Stacje bazowe często są lokalizowane na stacjach nadawczych UKF-FM i TV. W referacie porównano poziomy promieniowania od stacji bazowych telefonii komórkowej i od emisji UKF-FM i TV dużej mocy. Wskazano na znaczenie maksymalnej mocy promieniowanej ERP, oraz zysku kierunkowego i wysokości środków elektrycznych anten nadawczych. Wprowadzenie Bardzo szybki rozwój radiodyfuzji (ciągle zwiększa się liczba nadawanych programów radiofonicznych UKF-FM, TV, a ostatnio także telewizji cyfrowej DVB-T i radiofonii cyfrowej T-DAB) oraz radiokomunikacji ruchomej (w tym przede wszystkim telefonii komórkowej GSM), powoduje, że w otoczeniu człowieka pojawia się coraz więcej masztów z antenami nadawczymi. Powoduje to zrozumiałe zainteresowanie, a często także zaniepokojenie wielu ludzi. Dużo emocji budzą stacje bazowe telefonii komórkowej, ponieważ są one budowane stosunkowo blisko miejsc zamieszkania. Tak jest, ponieważ stacje bazowe muszą być budowane w obszarach, gdzie przybywają ich użytkownicy. W referacie rozpatrzono stacje bazowe GSM zlokalizowane na masztach radiodyfuzyjnych stacji nadawczych, z reguły położonych stosunkowo daleko od zabudowy mieszkalnej. Charakterystyka źródeł promieniowania Zarówno stacje nadawcze UKF-FM, TV jak i stacje bazowe GSM są w obecnym świecie niezbędna. Ważne jest, aby lokalizowane one były w taki sposób, żeby z jednej strony jak najlepiej wypełniały swoje funkcje telekomunikacyjne, a z drugiej strony minimalizowały wpływ na środowisko, przede wszystkim pod względem poziomu promieniowania niejonizującego do obszarów, gdzie mieszkają ludzie. Dąży się do tego, żeby poziomy promieniowania były wystarczające do prawidłowej pracy urządzeń i jednocześnie możliwie najmniejsze. Stosowane w Polsce rozwiązania techniczne, zarówno dla stacji nadawczych UKF-FM i TV jak i stacji bazowych GSM są takie same, jak stosowane w innych krajach europejskich. W USA rozwiązania techniczne także są podobne, ale stosowane moce promieniowane są na ogół większe. W tabeli 1. zestawiono najważniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska parametry typowych stacji nadawczych: UKF-FM i TV dużej mocy, oraz stacji bazowych telefonii komórkowej GSM. Z tabeli 1 wynika, że zyski kierunkowe systemów antenowych radiodyfuzji i GSM są podobne. Systemy antenowe UKF-FM i TV są jednak montowane znacznie wyżej od anten GSM. Także moce promieniowane z systemów antenowych radiodyfuzji są znacznie większe od mocy promieniowanych przez anteny GSM. Przedstawione porównanie jest słuszne jedynie dla stacji nadawczych UKF-FM i TV dużej mocy. W radiodyfuzji bardzo często wykorzystuje się także stacje małej mocy. Przykładowo warto wspomnieć, że w Polsce istnieją przemienniki telewizyjne o mocy promieniowanej ERP = 20 W, a wiele stacji UKF-FM pracuje z mocami ERP rzędu 50 lub 100 W. Programy UKF i TV mogą więc być nadawane z mocami ERP mniejszymi od maksymalnych mocy promieniowanych stacji bazowych GSM. Na rysunkach 1 3

2 przedstawiono kolejno zdjęcia typowych systemów antenowych UKF-FM i TV dużej mocy, oraz przykładową antenę nadawczą telefonii GSM. Tabela 1. Zestawienie parametrów typowych stacji nadawczych UKF-FM III zakres TV IV/V zakres GSM 900 GSM 1800 dużej mocy dużej mocy TV dużej mocy zakres częstotliwości 87, (860) typowa wysokość nad poziomem terenu m m m m m typowy maksymalny zysk kierunkowy typowa moc wyjściowa nadajnika maksymalne moce promieniowane ERP Typowa pozioma charakterystyka promieniowania dbd dbd dbd dbd dbd 5 10 kw 5 10 kw kw 25 W / kanał 25 W / kanał kw kw kw W / kanał Dookólna dookólna dookólna sektorowa W / kanał Sektorowa 120 Rys. 1 Typowy system antenowy UKF-FM dużej mocy (8 pięter 3 ściany) System antenowe UKF-FM i TV zbudowane są z wielu identycznych elementów antenowych ułożonych w piętra i ściany. Wszystkie elementy antenowe systemu antenowego połączone są wspólnym układem zasilania i pracują jako całość (jako jedna antena nadawcza). Systemy antenowe UKF-FM dużej mocy (rys. 1) mają na ogół 3 4 ścian i 8 12 pięter, oraz wysokość rzędu m. Typowy system antenowy IV/V zakresu TV dużej mocy zbudowany jest z 4 ścian. ma 16 pięter i 25 m wysokości (na rysunku 2 system antenowy ma 8 pięter). Często umieszczony jest w cylindrycznej osłonie dielektrycznej. Typowe stacje bazowe GSM wyposażone są w elementy antenowe najczęściej nazywane panelami (rys. 3). Część z tych paneli pracuje jako anteny nadawczo-odbiorcze, a część jako anteny tylko odbiorcze (w przypadku odbioru przestrzennego). Typowy panel ma 1,5 3 m wysokości i kierunkową poziomą charakterystykę promieniowania. Odmiennie od radiodyfuzji w telefonii GSM każdy panel stacji bazowej pracuje jako oddzielna antena nie stosuje się systemów antenowych, gdzie jednocześnie tym samym sygnałem zasilanych jest wiele paneli. Każdy sektor jednej stacji bazowej obsługiwany jest przez jedną antenę nadawczą (jeden panel).

3 Rys. 3 Typowy panel nadawczo-odbiorczy telefonii GSM (900/1800 ) Rys. 2 System antenowy IV/V zakresu TV dużej mocy (8 piętrowy bez osłony dielektrycznej) Najnowsze obecne rozwiązania w telefonii GSM to pojedynczy panel nadawczoodbiorczy na oba zakresy częstotliwości 900/1800 i w dwóch polaryzacjach +45 /-45. Taki panel spełnia funkcje 8 anten (2 nadawcze i 4 odbiorcze; 4 na pasmo 900 i 4 na pasmo 1800 ; 4 w polaryzacji +45 i 4 w polaryzacji 45 ). Z punktu widzenia ochrony środowiska taki panel to umieszczone w tym samym miejscu dwie anteny nadawcze: jedna w paśmie 900 i druga w paśmie Rozkłady natężenia pola Stacje nadawcze UKF-FM, TV i stacje bazowe GSM często korzystają ze wspólnego masztu. Dlatego istotnym zagadnieniem jest porównanie poziomów pól wytwarzanych przez nie w obszarach w których mogą przebywać ludzie, przede wszystkim bezpośrednio nad poziomem terenu. Z tabeli 1 można odczytać, że anteny nadawcze UKF-FM, TV i GSM mają zyski kierunkowe powyżej 10 db. Oznacza to, że mają stosunkowo wąską (2 10 ) wiązkę główną pionowych charakterystyk promieniowania. Przykładowo typowa szerokość wiązki głównej systemu antenowego IV/V zakresu TV to 2. Maksimum promieniowania jest skierowane na największe odległości, w kierunku horyzontu radiowego czyli w przybliżeniu

4 prostopadle do osi masztu antenowego. Powszechnie stosowane jest pochylenie wiązki głównej charakterystyk pionowych ku ziemi. W przypadku anten radiodyfuzyjnych jest to pochylenie o kąt rzędu 0,2 0,6 dlatego, że pod takim kątem z wysokości środków elektrycznych anten widoczny jest horyzont radiowy. Wiązki główne anten GSM są często bardziej pochylone: o Głównym powodem pochylenia charakterystyk pionowych jest w tym przypadku potrzeba ograniczenia zasięgu, co umożliwia powtórne wykorzystanie tego samego kanału w mniejszej odległości. Wąskie pionowe charakterystyki promieniowania (duże zyski kierunkowe) mają duże zalety nie tylko z punktu widzenia operatora systemu radiokomunikacyjnego (mniejsze moce nadajników potrzebne do uzyskania dużych zasięgów) ale także z punktu widzenia ochrony środowiska. Wąska pionowa charakterystyka promieniowania oznacza, że większość energii promieniowana jest prostopadle do osi masztu i przelatuje ponad obszarem położonym pod masztem antenowym. Do obszaru wokół masztu antenowego wypromieniowywana jest znacznie mniejsza energia. Na rys. 4 przedstawiono przykładowy wykres rozkładu wypadkowej wartości wskaźnikowej zasięgu W w funkcji odległości od masztu dla typowej stacji nadawczej dużej mocy. Rys. 4. Rozkład wypadkowej wartości wskaźnikowej zasięgu W w funkcji odległości od masztu Z wykresu można odczytać wypadkową wartość współczynnika W - krzywa (a) jak i wpływ poszczególnych emisji. Widać, że największy wpływ ma emisja UKF-FM1 (krzywa (b): 5 częstotliwości roboczych, łącznie ERP = 430 kw, 230 m npt.). Mniejszy wpływ mają emisje IV/V zakresu TV (krzywe (e) i (f): 2 częstotliwości robocze, ERP 330 i 240 kw, 270 m npt). Wpływ promieniowania stacji bazowej GSM (krzywa (g): ERP = 500 W, wysokość 35 m npt.) jest bardzo mały. W rozpatrywanym przykładzie poziom promieniowania z systemów antenowych UKF-FM i TV pomimo dużych mocy ERP jest stosunkowo mały (wartość wypadkowa W nie przekracza 0,4) ponieważ systemy antenowe charakteryzują się dużą kierunkowością i są zamontowane na dużych wysokościach. Poziom promieniowania stacji bazowej GSM pomimo że antena jest zamontowana stosunkowo nisko, jest mały ze względu na duży zysk kierunkowy i małą moc

5 promieniowaną. Z przedstawionego wykresu widać, że na stacjach nadawczych dużej mocy wpływ promieniowania ze stacji bazowych GSM może być pominięty. Na rysunku 5 przedstawiono wykres analogiczny jak na rysunku 4, ale wykonany dla stacji nadawczej średniej mocy. Także w tym przypadku największy jest wpływ promieniowania z anteny UKF-FM. Co prawda moc promieniowana jest w tym przypadku stosunkowo mała (7,2 kw), ale mniejszy jest zysk kierunkowy anteny (7 db) i mniejsza wysokość środka elektrycznego anteny (35,5 m npt.). Także w tym przypadku wpływ promieniowania stacji bazowych GSM i innych systemów radiokomunikacji ruchomej (krzywe (e) i (f)) może być pominięty. W pokazanym przykładzie pomijalny jest także wpływ promieniowania w IV/V zakresie TV (moce ERP rzędu 1 kw, środek elektryczny 40 m npt). Jest tak ze względu na stosunkowo duży (11 db) zysk kierunkowy. Rys. 5. Rozkład wypadkowej wartości wskaźnikowej zasięgu W w funkcji odległości od masztu Wnioski Poziomy pól w otoczeniu masztów antenowych, wywoływane przez nadajniki systemów radiokomunikacyjnych zależą przede wszystkim od mocy promieniowanej ERP, zysku kierunkowego i wysokości środków elektrycznych nadawczych systemów antenowych. W przypadku gdy anteny stacji bazowych GSM zamontowane są na radiowotelewizyjnej stacji nadawczej dużej mocy, ich wpływ na wypadkowy poziom promieniowania jest pomijalny. Także w przypadku stacji nadawczych średniej mocy (ERP rzędu 10 kw) wpływ anten GSM na wypadkowy poziom promieniowania jest niewielki. Jedynie w przypadku stacji nadawczych małej mocy anteny GSM mogą w sposób znaczący wpływać na wypadkowy poziom promieniowania. Poziomy promieniowania mogą przekraczać wartości dopuszczalne, jeżeli anteny nadawcze są zamontowane za nisko w stosunku do promieniowanych mocy ERP i zysku kierunkowego. Wchodzące do eksploatacji nowe systemy radiofonii i telewizji cyfrowej wymagają do prawidłowego odbioru co najmniej kilkukrotnie mniejszych mocy promieniowanych ERP. Zastąpienie systemów analogowych przez cyfrowe będzie więc korzystne także z punktu widzenia ochrony środowiska.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Pola elektromagnetyczne w środowisku opis źródeł i wyniki badań

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Pola elektromagnetyczne w środowisku opis źródeł i wyniki badań Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Pola elektromagnetyczne w środowisku opis źródeł i wyniki badań Autor: mgr Przemysław Białaszewski Recenzent: mgr inż. Stefan Różycki Warszawa, sierpień 2007 Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja budowy i eksploatacji obiektów radiokomunikacyjnych

Instrukcja budowy i eksploatacji obiektów radiokomunikacyjnych Listopad 2003 Instrukcja budowy i eksploatacji obiektów radiokomunikacyjnych w przedsiębiorstwach dystrybucji energii elektrycznej Opracował zespół specjalistów TELE-COM sp. z o. o. Poznań itti Instytutu

Bardziej szczegółowo

Kompatybilność systemów nowej generacji oraz zagadnienie kompatybilności elektromagnetycznej w środowiskach specjalnych

Kompatybilność systemów nowej generacji oraz zagadnienie kompatybilności elektromagnetycznej w środowiskach specjalnych Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej ul. Swojczycka 38 51-501 Wrocław T:[+71] 36 99 803, F:[+71] 37 28 8788 www.itl.waw.pl sekretariat@il.wroc.pl National Institute of Telecommunications ul. Szachowa

Bardziej szczegółowo

Komunikacja międzykomputerowa. Cz. I

Komunikacja międzykomputerowa. Cz. I Komunikacja międzykomputerowa Cz. I Dr inż Tomasz Gałkowski 2009 Wykład przygotowano w ramach projektu: Plan rozwoju Politechniki Częstochowskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe sieci lokalne

Bezprzewodowe sieci lokalne Bezprzewodowe sieci lokalne Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Bezprzewodowe sieci lokalne Karol Kuczyński Waldemar Suszyński Lublin 2012

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju metod pomiarów anten w Instytucie Łączności (Z-1)

Kierunki rozwoju metod pomiarów anten w Instytucie Łączności (Z-1) Zakład Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (Z-1) Kierunki rozwoju metod pomiarów anten w Instytucie Łączności (Z-1) Praca nr 01300056 Warszawa, grudzień 2006 Kierunki rozwoju metod pomiarów anten

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Projekt z dnia 18 sierpnia 2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego

Bardziej szczegółowo

Security Systems Komunikacja, na której możesz polegać

Security Systems Komunikacja, na której możesz polegać INTEGRUS Dokumentacja techniczna Security Systems Komunikacja, na której możesz polegać Integrus - dokumentacja techniczna 1 Integrus DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1. Wprowadzenie 3 2. Opis systemu i planowanie

Bardziej szczegółowo

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej 1 Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Ładunek elektryczny Ładunek elektryczny

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH

WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH WYśSZA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW w BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE Informatyka i Technologie Informacyjne PRACA DYPLOMOWA WYKORZYSTANIE SIECI BEZPRZEWODOWYCH W DYDAKTYCE NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Rozwój radiofonii i telewizji

Rozwój radiofonii i telewizji Alina Karwowska-Lamparska Opisano historię rozwoju radiofonii od koncepcji pierwszej emisji radiowej, przez radio kryształkowe, emisję sygnałów radiofonicznych i stereofonię do radia cyfrowego i połączenia

Bardziej szczegółowo

Pytania do testów na świadectwa klasy A i C operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

Pytania do testów na świadectwa klasy A i C operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej Pytania do testów na świadectwa klasy A i C operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej Uwaga: przez podkreślenie zaznaczona jest poprawna odpowiedź Wiadomości techniczne z zakresu

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać antenę DVB-T krótki poradnik

Jak wybrać antenę DVB-T krótki poradnik Jak wybrać antenę DVB-T krótki poradnik Konieczność przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe i związany z tym dynamiczny rozwój sieci nadawczej DVB-T oraz zbliżająca się perspektywa wyłączenia analogowych

Bardziej szczegółowo

RADIOWE SYSTEMY SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU. Daniel J. Bem, Tadeusz W. Więckowski, Ryszard J. Zieliński

RADIOWE SYSTEMY SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU. Daniel J. Bem, Tadeusz W. Więckowski, Ryszard J. Zieliński RADIOWE SYSTEMY SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU Daniel J. Bem, Tadeusz W. Więckowski, Ryszard J. Zieliński WSTĘP Bardzo szybki rozwój systemów telekomunikacyjnych w ostatnich latach jest wywołany głównie dwoma

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Radiowych (Z-1)

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Badania nad synchronizacją czasu i częstotliwości w systemach telekomunikacyjnych, prace badawcze na rzecz wykorzystania dla telekomunikacji i teleinformatyki w Polsce systemu

Bardziej szczegółowo

Poradnik Echolinku Krzysztof Dąbrowski OE1KDA 01.10.2013 1

Poradnik Echolinku Krzysztof Dąbrowski OE1KDA 01.10.2013 1 01.10.2013 1 Wiedeń 2013 Opracowanie niniejsze może być rozpowszechniane i kopiowane na zasadach niekomercyjnych w dowolnej postaci (elektronicznej, drukowanej itp.) i na dowolnych nośnikach lub w sieciach

Bardziej szczegółowo

Przedstawiam roboczą wersję odpowiedzi do testu na świadectwa operatora.

Przedstawiam roboczą wersję odpowiedzi do testu na świadectwa operatora. Przedstawiam roboczą wersję odpowiedzi do testu na świadectwa operatora. Jeśli nie znałem odpowiedzi na jakieś pytanie, to zaznaczałem to znakami zapytania (?????) i zaznaczałem całe pytanie na niebiesko.

Bardziej szczegółowo

Komu potrzebny WiMAX?

Komu potrzebny WiMAX? Co to jest WiMAX? LUBUSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA WPROWADZENIE DO REALIZACJI Spotkanie warsztatowe organizowane przez Biuro Obsługi Sieci Specjalnych - Maciej Jüngst Urząd Miasta Gorzów Wlkp. 4 luty 2010r.

Bardziej szczegółowo

Autor uwagi. Stanowisko uzgodnione. Lp. Uwaga zasadna, wymaga uzgodnienia zapisu na konferencji uzgadniającej patrz też Lp. 2 i 3.

Autor uwagi. Stanowisko uzgodnione. Lp. Uwaga zasadna, wymaga uzgodnienia zapisu na konferencji uzgadniającej patrz też Lp. 2 i 3. Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Analiza tendencji rozwoju technik RFID oraz laboratorium badawcze technik RFID

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Analiza tendencji rozwoju technik RFID oraz laboratorium badawcze technik RFID Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Analiza tendencji rozwoju technik RFID oraz laboratorium badawcze technik RFID Praca nr: 01300018 Warszawa, grudzień 2008 str. 2 z 187 Tytuł pracy: Analiza tendencji rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ Nazwa zadania: Inwestor: Opracowanie koncepcji wdrożenia sieci teleinformatycznej dla potrzeb gminy, oraz przedstawienie w formie opisowej zasady działania

Bardziej szczegółowo

Technologie komunikacji bezprzewodowej Wprowadzenie do przedmiotu

Technologie komunikacji bezprzewodowej Wprowadzenie do przedmiotu Technologie komunikacji bezprzewodowej Wprowadzenie do przedmiotu Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne na terenach wiejskich

Instalacje elektryczne na terenach wiejskich Instalacje elektryczne na terenach wiejskich Biblioteka elektryka wiejskiego Irmina KrakowiakWiśniowska INSTALACJE ELEKTRYCZNE na terenach wiejskich Warszawa 200 Opiniodawcy: prof. dr hab. inż. Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony Aktualności 3 Szanowni Państwo, gdy piszę te słowa, cały świat żyje mistrzostwami świata w piłce nożnej. O mundialu mówi się i pisze wszędzie. Ja jednak ośmielę się zaryzykować twierdzenie, że nie samą

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1 Odbiór sygnału telewizyjnego 4.1.1 Materiał nauczania Wiadomości ogólne Do podstawowych funkcji odbiornika telewizyjnego zalicza się: wyodrębnienie Ŝądanego sygnału spośród wielu

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn

ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Bogusław Dyduch ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Temat opracowania pierwotnego: Projekt Wykonawczy Budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Warszawa Maj 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Uwarunkowania rozwoju Internetu mobilnego w Polsce... 4 1.1. Trendy rynkowe... 4 1.2. Europejska Agenda Cyfrowa i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1843 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 12 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1843 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2014 r. Poz. 1843 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych

Bardziej szczegółowo

Pola elektromagnetyczne

Pola elektromagnetyczne Materiały szkoleniowe Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych CIOP PIB, Warszawa krgry@ciop.pl, jokar@ciop.pl +22 623 46 50 1 1. Czym są pola elektromagnetyczne? tzw.

Bardziej szczegółowo