RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) O PIS PATENTOWY (19) PL (11)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) O PIS PATENTOWY (19) PL (11)"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) O PIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: H04B 10/24 H04B 10/17 G02B 6/28 ( 5 4 ) Telekomunikacyjna linia światłowodowa dla przesyłania sygnałów informacyjnych i sygnałów łączności służbowej (30) Pierwszeństwo: (73) Uprawniony z patentu: ,IT, A/90 Pirelli Cavi S.p.A., Mediolan, IT (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 17/91 (72) Twórcy wynalazku: Giorgio Grasso, Monza, IT Mario Tamburello, Vimercate, IT (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: (74) Pełnomocnik: WUP 08/93 Ludwicka Izabella, PATPOL Spółka z o.o. PL B1 (57) 1. Telekomunikacyjna linia światłowodowa dla prze-- syłania sygnałów informacyjnych i sygnałów łączności służbowej, która zawiera urządzenia końcowe linii wyposażone w urządzenia łączności służbowej, przy czym nadajnik i odbiornik optycznego sygnału informacyjnego o pierwszej określonej długości fali umieszczone są na początku i końcu toru światłowodowego podzielonego na odcinki wzmacniakowe, a na końcu każdego odcinka wzmacniakowego znajduje się urządzenie przelotowe ze wzmacniaczem optycznym zawierającym włókno aktywne, znamienna tym, że w torze światłowodowym (3) włączony jest przynajmniej jeden dichroiczny sprzęgacz optyczny (9) lub sprzęgacz optyczny (15) dla trzech długości fali promieniowania świetlnego, do którego dołączony jest układ wprowadzania i wydzielania sygnałów łączności służbowej (10) o drugiej określonej długości fali, różnej od pierwszej określonej długości fali, który to sprzęgacz optyczny (9) lub (15) włączony jest między odcinek wzmacniakowy toru światłowodowego (3) a wzmacniacz optyczny (8), przy czym układ wprowadzania i wydzielania sygnałów łączności służbowej (10) zawiera konwerter sygnału optycznego na sygnał elektryczny, nadajnik i odbiornik oraz konwerter sygnału elektrycznego na sygnał optyczny. Fig. 2

2 Telekomunikacyjna linia światłowodowa dla przesyłania sygnałów informacyjnych i sygnałów łączności służbowej Zastrzeżenia patentowe 1. Telekomunikacyjna linia światłowodowa dla przesyłania sygnałów informacyjnych i sygnałów łączności służbowej, która zawiera urządzenia końcowe linii wyposażone w urządzenia łączności służbowej, przy czym nadajnik i odbiornik optycznego sygnału informacyjnego o pierwszej określonej długości fali umieszczone są na początku i końcu toru światłowodowego podzielonego na odcinki wzmacniakowe, a na końcu każdego odcinka wzmacniakowego znajduje się urządzenie przelotowe ze wzmacniaczem optycznym zawierającym włókno aktywne, znamienna tym, że w torze światłowodowym (3) włączony jest przynajmniej jeden dichroiczny sprzęgacz optyczny (9) lub sprzęgacz optyczny (15) dla trzech długości fali promieniowania świetlnego, do którego dołączony jest układ wprowadzania i wydzielania sygnałów łączności służbowej (10) o drugiej określonej długości fali, różnej od pierwszej określonej długości fali, który to sprzęgacz optyczny (9) lub (15) włączony jest między odcinek wzmacniakowy toru światłowodowego (3) a wzmacniacz optyczny (8), przy czym układ wprowadzania i wydzielania sygnałów łączności służbowej (10) zawiera konwerter sygnału optycznego na sygnał elektryczny, nadajnik i odbiornik oraz konwerter sygnału elektrycznego na sygnał optyczny. 2. Linia według zastrz. 1, znamienna tym, że zarówno na wejściu jak i na wyjściu wzmacniacza optycznego (8) włączony jest sprzęgacz optyczny (9) lub (15) połączony z układem wprowadzania i wydzielania sygnałów łączności służbowej (10). 3. Linia według zastrz. 2, znamienna tym, że układy wprowadzania i wydzielania sygnałów łączności służbowej (10), dołączone do sprzęgaczy optycznych (9) włączonych na wejściu i na wyjściu wzmacniacza optycznego (8), połączone są poprzez elektroniczny wzmacniacz sygnałów łączności służbowej (11). 4. Linia według zastrz. 1, znamienna tym, że włókno aktywne (12) wzmacniacza optycznego (8) jest domieszkowane substancją fluorescencyjną i jest połączone z przynajmniej jednym laserem (13) pompującym energię świetlną o trzeciej określonej długości fali, różnej od pierwszej określonej długości fali, poprzez dodatkowy sprzęgacz optyczny (14). 5. Linia według zastrz. 4, znamienna tym, że do włókna aktywnego (12) dołączony jest drugi laser (13') pompujący energię świetlną o trzeciej określonej długości fali, poprzez drugi dodatkowy sprzęgacz optyczny (14'). 6. Linia według zastrz. 2 albo 5, znamienna tym, że układy wprowadzania i wydzielania sygnałów łączności służbowej (10), dołączone do dichroicznych sprzęgaczy optycznych (9) włączonych odpowiednio na wejściu i na wyjściu wzmacniacza optycznego (8), połączone są ze sobą oraz poprzez dodatkowe sprzęgacze optyczne (14) i (14'), wraz z laserami pompującymi energię świetlną (13) i (13') dołączone są do włókna aktywnego (12) wzmacniacza optycznego (8). 7. Linia według zastrz. 3 albo 4, albo 5, znamienna tym, że każdy sprzęgacz optyczny (9) włączony na wejściu i na wyjściu wzmacniacza optycznego (8) oraz dołączone do włókna aktywnego (12) dodatkowe sprzęgacze optyczne (14) i (14') są sprzęgaczami dichroicznymi. 8. Linia według zastrz. 1, znamienna tym, że każdy włączony na wejściu i na wyjściu włókna aktywnego (12) sprzęgacz optyczny (15) jest sprzgaczem optycznym dla trzech długości fal promieniowania świetlnego, przy czym pierwsze wejście/wyjście (16) przesyłanego sygnału informacyjnego (Sc) tego sprzęgacza dołączone jest do odcinka wzmacniakowego toru światłowodowego (3), jego drugie wejście/wyjście (17) przesyłanego sygnału informacyjnego (Sc) dołączone jest do włókna aktywnego (12), jego trzecie wejście/wyjście (18) synałgów łączności służbowej (Ss) połączone jest z układem wprowadzania i wydzielania sygnałów łączności służbowej (10), a jego wejście sygnału pompującego (Sp) połączone jest z laserem pompującym energię świetlną (13). * * *

3 Przedmiotem wynalazku jest telekomunikacyjna linia światłowodowa dla przesyłania sygnałów informacyjnych i sygnałów łączności służbowej. Linie telekomunikacyjne dalekiego zasięgu, oprócz kanałów sygnałów informacyjnych przesyłanych pomiędzy oddalonymi od siebie urządzeniami końcowymi, zawierają zwykle niezależny kanał dla transmi sji sygnałów łączności służbowej. Sygnałami łączności służbowej są na przykład sygnały regulacji i sterowania wyposażenia linii, zwłaszcza wzmacniaczy lub urządzeń przekształcających sygnał optyczny na elektryczny i odwrotnie, jak również sygnały zapewniające łączność pomiędzy personelem obsługi konserwacyjnej, pracującym wzdłuż linii, oraz pomiędzy przelotowy a końcowym urządzeniem linii. W znanych telekomunikacyjnych liniach świtłowodowych, w regularnych odstępach rozmieszczone są elektroniczne wzmacniaki, dla wzmacniania transmitowanych sygnałów. W takich liniach wykorzystuje się jeden lub wiele kanałów łączności dla przesyłania sygnałów łączności służbowej wzdłuż linii. W każdym wzmacniaku sygnały optyczne zostają podane detekcji i transformacji na sygnały elektryczne, następnie zostają wzmocnione na drodze elektronicznej i po ponownym przekształceniu, wysłane w kierunku docelowego urządzenia końcowego, w postaci sygnału optycznego. W takich wzmacniakach sygnały łączności służbowej przekształcone na sygnały elektryczne, zostają łatwo odebrane i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. W podobny sposób sygnały łączności służbowej zostają wprowadzone w postaci sygnału elektrycznego do urządzenia przelotowego i następnie przekształcone na sygnał optyczny razem z innymi sygnałami przeznaczonymi do wzmocnienia i przesłania wzdłuż linii. Obecnie, w telekomunikacyjnych liniach światłowodowych stosowane są wzmacniacze optyczne, które wzmacniają sygnały bez przekształcania ich na sygnały elektryczne. W takich liniach nie ma możliwości wprowadzania lub wydzielania sygnałów z włóka świadłowodowego, wzdłuż którego są one przesyłane przy użyciu znanego sprzętu elektronicznego, ponieważ sygnały są dostępne tylko w postaci optycznej, nawet we wzmacniaczach. Przy zastosowaniu wzmacniaczy optycznych wzmacniających bezpośrednio sygnały optyczne, bez ich przekształcania na sygnały elektryczne, w linii telekomunikacyjnej występuje problem wprowadzania i wydzielania sygnałów łączności służbowej. Znane są urządzenia zwane sprzęgaczami optycznymi, które są stosowane dla wprowadzania do włókna optycznego i wydzielania zeń sygnałów mających długość fali różną od długości fali innych sygnałów, które przechodzą niezmienione. Jednak dla prawidłowego działania takiego sprzęgacza, z całkowitym odseparowaniem wydzielanych sygnałów i sygnałów pozostałych, oraz z ograniczeniem tłumienia samych sygnałów, powinny one działać przy różnych długościach fal. Natomiast łączn o ś ć optyczna może być osiągnięta tylko w dość wąskim zakresie długości fal, a to ze względu na podstawowe parametry transmisyjne światłowodów, którymi są: tłumienność i pasmo przenoszenia. W opisie patentowym EP przedstawiono łącze transmisji danych zawierające światłowodowe kable zaopatrzone we wzmacniacze optyczne. Każdy wzmacniacz dołączony jest do źródła prądu zasilania oraz do wejścia i wyjścia sygnałów elektrycznych, odpowiadających danym wejściowym linii i danym wyjściowym tejże linii. Dane są transmitowane w postaci sygnałów optycznych pomiędzy urządzeniami końcowymi linii telekomunikacyjnej, w której transmisja sygnałów w obu kierunkach odbywa się jednym kablem światłowodowym. Ponadto, w opisie patentowym FR przedstawiono dwukierunkowe łącze telekomunikacyjne dla transmisji danych, zawierające pojedynczy kabel światłowodowy. Rozwiązania przedstawione we wspomnianych opisach patentowych EP oraz FR nie obejmują nadajników i odbiorników dla wprowadzania i wydzielania optycznych

4 sygnałów łączności służbowej o długości fali różniącej się od długości fali optycznych sygnałów informacyjnych. Nie zawierają też konwerterów dla przekształcania optycznych sygnałów łączności służbowej w elektryczne i odwrotnie, w czasie gdy optyczne sygnały informacyjne pozostają niezmienione. Telekomunikacyjna linia światłowodowa dla przesyłania sygnałów informacyjnych i sygnałów łączności służbowej, według wynalazku zawiera urządzenia końcowe linii wyposażone w urządzenia łączności służbowej. Nadajnik i odbiornik optycznego sygnału informacyjnego, o pierwszej określonej długości fali, umieszczone są na początku i końcu toru światłowodowego podzielonego na odcinki wzmacniakowe. Na końcu każdego odcinka wzmacniakowego znajduje się urządzenie przelotowe ze wzmacniaczem optycznym zawierającym włókno aktywne. Linia charakteryzuje się tym, że w torze światłowodowym włączony jest przynajmniej jeden sprzęgacz optyczny, do którego dołączony jest układ wprowadzania i wydzielania sygnałów łączności służbowej o drugiej określonej długości fali, różnej od pierwszej określonej długości fali. Sprzęgacz optyczny włączony jest między odcinek wzmacniakowy toru światłowodowego a wzmacniacz optyczny. Układ wprowadzania i wydzielania sygnałów łączności służbowej zawiera konwerter sygnału optycznego na sygnał elektryczny, nadajnik i odbiornik oraz konwerter sygnału elektrycznego na sygnał optyczny. Korzystnie, zarówno na wejściu jak i na wyjściu wzmacniacza optycznego włączony jest sprzęgacz optyczny połączony z układem wprowadzania i wydzielania sygnałów łączności służbowej. Układy wprowadzania i wydzielania sygnałów łączności służbowej, dołączone do sprzęgaczy optycznych włączonych na wejściu i na wyjściu wzmacniacza optycznego, połączone są poprzez elektroniczny wzmacniacz sygnałów łączności służbowej. Włókno aktywne wzmacniacza optycznego jest domieszkowane substancją fluorescencyjną i jest połączone z przynajmniej jednym laserem pompującym energię świetlną o trzeciej określonej długości fali, różnej od pierwszej określonej długości fali, poprzez dodatkowy sprzęgacz optyczny. Do włókna aktywnego dołączony jest drugi laser pompujący energię świetlną o trzeciej określonej długości fali, poprzez drugi dodatkowy sprzęgacz optyczny. Układy wprowadzania i wydzielania sygnałów łączności służbowej, dołączone do sprzęgaczy optycznych włączonych odpowiednio na wejściu i na wyjściu wzmacniacza optycznego, połączone są ze sobą oraz, poprzez dodatkowe sprzęgacze optyczne, wraz z laserami pompującymi energię świetlną, dołączone są do włókna aktywnego wzmacniacza optycznego. Każdy sprzęgacz optyczny włączony na wejściu i na wyjściu wzmacniacza optycznego, oraz dołączone do włókna aktywnego, dodatkowe sprzęgacze optyczne są korzystnie sprzęgaczami dichroicznymi. W korzystnym rozwiązaniu według wynalazku, każdy włączony na wejściu i wyjściu włókna aktywnego sprzęgacz optyczny jest sprzęgaczem optycznym dla trzech długości fal promieniowania świetlnego. Pierwsze wejście/wyjście przesyłanego sygnału informacyjnego tego sprzęgacza dołączone jest do odcinka wzmacniakowego toru światłowodowego. Jego drugie wejście/wyjście przesyłanego sygnału informacyjnego dołączone jest do włókna aktywnego. Natomiast jego trzecie wejście/wyjście sygnałów łączności służbowej połączone jest z układem wprowadzania i wydzielania sygnałów łączności służbowej. Wejście sygnału pompującego połączone jest z laserem pompującym energię świetlną. Rozwiązanie według wynalazku zostanie bliżej objaśnione w przykładach wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schematycznie znaną telekomunikacyjną linię światłowodową ze wzmacniakami liniowymi, fig. 2 - schemat telekomunikacyjnej linii światłowodowej według wynalazku, ze wzmacniaczem optycznym, i zaopatrzonej w wejścia i wyjścia sygnałów łączności służbowej, fig. 3 - fragment toru światłowodowego ze wzmacniaczem optycznym i sprzęgaczami optycznymi stanowiącymi sprzęgacze dichroiczne, fig. 4 - fragment toru światłowodowego z włóknem aktywnym i sprzęgaczami optycznymi dla trzech długości fal, a fig. 5 przedstawia wykres tłumienności dla światłowodu krzemowego, w zależności od długości fali promieniowania świetlnego. Jak przedstawiono na fig. 1, znana linia telekomunikacyjna typu światłowodowego zawiera nadajnik światłowodowy 1 przesyłanego sygnału optycznego, do którego doprowadzone są nadawane sygnały 2, zwykle w postaci sygnałów elektrycznych, a emitowane w postaci sygnałów

5 optycznych wprowadzanych do podzielonego na odcinki wzmacniakowe toru światłowodowego 3. Na drugim końcu toru światłowodowego 3, w dużej odległości, rzędu setek kilometrów, od nadajnika światłowodowego 1, znajduje się odbiornik światłowodowy 4, przeznaczony do odbioru optycznych sygnałów transmitowanych wzdłuż toru światłowodowego 3 oraz do przekształcania ich na sygnały innego rodzaju, korzystnie na sygnały elektryczne, oraz dla doprowadzania takich przekształconych sygnałów 5 do nieprzedstawionego urządzenia odbiorczego. Nadajnik światłowodowy 1 i odbiornik światłowodowy 4 są znane. Sygnały optyczne ulegają nieuniknionemu tłumieniu na swej drodze wzdłuż toru światłowodowego 3 linii. Z tego powodu tor światłowodowy 3 podzielony jest na odcinki wzmacniakowe, a na końcu każdego odcinka wzmacniakowego występuje wzmacniak liniowy 6. Każdy wzmacniak liniowy 6 odbiera optyczny sygnał stłumiony, po przejściu określonej długości toru światłowodowego, i emituje go następnie dalej, po przywróceniu pierwotnego poziomu sygnału. Pozwala to na przejście sygnału wzdłuż następnego odcinka toru światłowodowego, aż do następnego wzmacniaka liniowego 6, lub do odbiornika światłowodowego 4 stanowiącego urządzenie końcowe linii. Przesyłany sygnał zachowuje określony poziom, który pozwala na jego prawidłowy odbiór. Linia telekomunikacyjna dalekiego zasięgu zawiera określoną liczbę wzmacniaków liniowych 6, w zależności od całkowitej odległości między nadajnikiem 1 a odbiornikiem 4, tłumienności światłowodu, poziomu wzmocnienia wzmacniaków 6 oraz od minimalnego poziomu akceptowanego przy odbiorze sygnału. Wzmacniaki liniowe 6 przeznaczone są również do odbioru i/lub emisji sygnałów kontrolnych, zwłaszcza sygnałów uruchamiania lub sprawdzania działania urządzeń wchodzących w skład linii. Ponadto, wzmacniaki liniowe podawane są konserwacji, przy której operator musi mieć możliwość skomunikowania się z urządzeniami końcowymi linii, ewentualnie z innymi wzacniakami liniowym. We wszystkich tych przypadkach niezbędne jest wprowadzenie do linii telekomunikacyjnej dodatkowych sygnałów łączności służbowej 7, które są wydzielane lub wprowadzane w każdym wzmacniaku liniowym lub w urządzeniach końcowych. W dotychczas stosowanych rozwiązaniach wzmacniaki liniowe odbierają sygnały optyczne transmitowane przez linię, przekształcają je na sygnały elektryczne, wzmacniają je na drodze elektronicznej i retransmitują w postaci optycznej do następnego odcinka wzmacniakowego toru światłowodowego. Sygnałami łączności służbowej są zazwyczaj sygnały tego samego rodzaju co przesyłany sygnał informacyjny. Sygnały łączności służbowej powinny być łatwe do odróżnienia i wydzielenia z przesyłanego sygnału informacyjnego. Przy stosowaniu wzmacniaków liniowych, sygnały łączności służbowej są wprowadzane do linii wtedy, gdy wszystkie transmitowane sygnały zostały przekształcone do postaci elektrycznej we wzmacniakach liniowych lub w urządzeniach końcowych linii. W przypadku światłowodowych linii telekomunikacyjnych korzystne jest stosowanie wzmacniaczy optycznych, w których sygnały zostają wzmocnione, pozostając w postaci sygnałów optycznych. W takich przypadkach nie ma możliwości wydzielenia, na drodze elektronicznej sygnałów łączności służbowej z przesyłanego sygnału informacyjnego, transmitowanych w tym samym włóknie światłowodowym, bez przerywania ciągłości włókna. Jak to przedstawiono na fig. 2, linia światłowodowa, według wynalazku, zawiera urządzenia końcowe stanowiące nadajnik światłowodowy 1 i odbiornik światłowodowy 4, które połączone są torem światłowodowym 3. W torze światłowodowym 3 włączony jest przynajmniej jeden wzmacniacz optyczny 8. Zarówno do wejścia wzmacniacza optycznego 8, jak i do jego wyjścia dołączony jest taki sam sprzęgacz optyczny 9, odbierający na swym wejściu zarówno sygnał informacyjny jak i sygnały łączności służbowej, mające różne długości fal, a które transmitowane są równocześnie w tym samym torze światłowodowym. W sprzęgaczu optycznym 9 następuje rozdzielenie sygnałów i na jego dwóch wyjściowych włóknach 9a, 9b występują osobno sygnał informacyjny o pierwszej określonej długości fali oraz sygnały łączności służbowej o drugiej określonej długości fali. Ponadto, taki sam sprzęgacz optyczny 9, włączony na wyjściu wzmacniacza optycznego 8 jest zastosowany do łączenia sygnałów i wysyłania do toru światłowodowego 3 wyjściowego sygnału informacyjnego i sygnałów łączności służbowej, doprowadzonych do dwóch wejść sprzęgacza optycznego 9. Sprzęgacze tego rodzaju, stanowiące korzystnie sprzęgacze dichroiczne, występują również przy urządzeniach końcowych linii, a więc przy nadajniku światłowodowym 1 i przy odbiorniku światłowodowym 4.

6 Aby uzyskać wydzielanie sygnałów za pomocą sprzęgaczy dichroicznych, długość fali sygnałów łączności służbowej wybrano tak, że znacznie różni się ona od długości fali sygnału informacyjnego. Stosowana w telekomunikacji długość fali promieniowania świetlnego zwykle mieści się w zakresie nm, w obszarze tzw. trzeciego okna, aby zapewnić pracę przy minimalnym tłumieniu energii świetlnej w krzemowych włóknach szklanych, jak to przedstawiono na wykresie z fig. 5. Zgodnie z wymaganiami telekomunikacji, pozwala to na transmisję danych o dużej szybkości, rzędu kilkuset Mbit/sekundę, na odległości dziesiątek lub setek kilometrów, bez wzmacniania przesyłanych sygnałów informacyjnych, zachowując sygnały na poziomach wystarczających dla prawidłowego odbioru w urządzeniu końcowym. Z punktu widzenia ich charakterystyk, sygnały łączności służbowej mogą być transmitowane z małą szybkością transmisji, rzędu setek kbit/sekundę, zwłaszcza poniżej 300 kbit/sekundę. Zgodnie z wynalazkiem, sygnały łączności służbowej są emitowane przy długości fali około 1300 nm tj. przy drugim minimum wykresu tłumienności dla szkła krzemowego, zwanym drugim oknem. W tym zakresie długości fal amplituda sygnału zależy od parametrów zastosowanego światłowodu. Korzystnym zakresem dla zwykle stosowanych światłowodów jest zakres nm. Tłumienność w tym zakresie długości fal jest znacznie większa niż w zakresie nm. Poziom wejściowy sygnału odbiorczego urządzenia końcowego mógłby być więc za mały, przy urządzeniach przelotowych linii rozmieszczonych w dużych odległościach między sobą, a zwłaszcza przy stosowaniu dużych szybkości transmisji sygnałów informacyjnych. Jednocześnie, sygnały łączności służbowej transmitowane z mniejszą szybkością (zwykle 128 kbit/sekundę), mogą być odbierane przez bardzo czułe odbiorniki, tak więc długość fali około 1300 nm może być bezpiecznie stosowana dla sygnałów łączności służbowej. W związku z tym, możliwe jest wykorzystywanie sprzęgaczy dichroicznych produkowanych na skalę przemysłową. Włókna światłowodowe, które są stopione, lub wykonane techniką mikro-optyki, mają doskonałe parametry pod względem tłumienności, przy ograniczonych kosztach. Każdy sprzęgacz optyczny 9 dołączony jest swym wyjściowym włóknem 9b transmitującym sygnały łączności służbowej do układu wprowadzania i wydzielania sygnałów łączności służbowej 10, w którym sygnały łączności służbowej zostają przekształcone na odpowiadające im wyjściowe sygnały elektryczne. Natomiast doprowadzone do tego układu 10 wejściowe sygnały elektryczne, zostają przekształcone na sygnały optyczne o długości fali sygnałów łączności służbowej i następnie wprowadzone poprzez sprzęgacz optyczny 9 do toru światłowodowego 3, dla równoczesnej transmisji z sygnałem informacyjnym, wzdłuż linii. W ten sposób sygnał optyczny o długości fali 1300 nm, wydzielony przez sprzęgacz optyczny 9 z sygnału trasmitowanego wzdłuż toru światłowodowego 3, zostaje przekształcony w odpowiadający mu sygnał elektryczny, który zostaje wykorzystany w celach dla niego przewidzianych. Zwłaszcza w służbowej łączności telefonicznej personelu konserwującego, lub kontrolującego wzmacniacz optyczny 8, jak przedstawiono linią przerywaną na fig. 2, lub dla dodatkowego sterowania i kontroli. W podobny sposób elektryczne sygnały kontrolne lub telefoniczne sygnały łączności służbowej przekazywane są wzdłuż toru światłowodowego 3 do miejsc przeznaczenia. Aby umożliwić sygnałom łączności służbowej osiąganie urządzeń przelotowych lub urządzeń końcowych linii, znajdujących się w dużej odległości od miejsca emisji sygnału, wzdłuż toru światłowodowego umieszczonych jest kilka wzmacniaczy optycznych. Sygnał wyjściowy układu wprowadzania i wydzielania sygnałów łączności służbowej 10, dołączonego do sprzęgacza optycznego 8 włączonego przed wzmacniaczem optycznym 9, jest wzmocniony w znany sposób w elektronicznym wzmacniaczu sygnałów łączności służbowej 11 i następnie doprowadzony do wejścia takiego samego drugiego układu wprowadzania i wydzielania sygnałów łączności służbowej 10 dołączonego do sprzęgacza optycznego 9, dołączonego do wyjścia wzmacniacza optycznego 8. W ten sposób, odpowiednio wzmocniony sygnał łączności służbowej może być transmitowany wzdłuż kolejnego odcinka toru światłowodowego 3, aż do urządzenia końcowego linii, lub do następnego wzmacniacza optycznego. Na figurze 3 przedstawiono bardziej szczegółowo wzmacniacz optyczny 8, który zawiera włókno aktywne 12, mające odpowiednią długość. Włókno aktywne 12 jest domieszkowane substancją fluorescencyjną, a jego wejście dołączone jest do dodatkowego sprzęgacza optycznego

7 połączonego z laserem 13 pompującym energię świetlną o trzeciej długości fali, różnej od pierwszej długości fali sygnału informacyjnego. Sprzęgacz optyczny 14 stanowi korzystnie sprzęgacz dichroiczny i wprowadza do włókna aktywnego 12 energię świetlną powodującą emisję wymuszoną wewnątrz samego włókna, co zapewnia pożądane wzmocnienie transmitowanych sygnałów. Korzystnie, co nie jest jednak niezbędne, może występować również drugi laser 13', pompujący energię świetlną, i odpowiadającym mu, drugi dodatkowy sprzęgacz optyczny 14', dołączony do drugiego końca włókna aktywnego 12, dla podnoszenia mocy pompowania wewnątrz włókna aktywnego i/lub utworzenia rezerwy energii pompowania na wypadek, gdyby pierwszy laser pompujący nie działał. Należy zauważyć, że możliwość występowania w tym przykładzie drugiego lasera 13' i drugiego dodatkowego sprzęgacza optycznego 14', pozostaje bez wpływu na efekt transmisji sygnałów łączności służbowej wzdłuż toru światłowodowego 3. Jak przedstawiono na fig. 2, zarówno przed wzmacniaczem optycznym 8 jak i za nim, w tor światłowodowy 3 włączone są takie same sprzęgacze optyczne 9, dołączone do odpowiadających im układów wprowadzania i wydzielania sygnałów łączności służbowej 10. Jak zaznaczono na fig. 3 przerywaną linią, lasery pompujące energię świetlną 13 i 13' są dołączone do układów wprowadzania i wydzielania sygnałów łączności służbowej 10 i mogą odbierać lub wysyłać sygnały kontrolne lub sterujące, które sterują ich działaniem. Na figurze 4 przedstawiono korzystny przykład linii światłowodowej, w której występują dwa takie same lasery pompujące energię świetlną 13, a każdy z nich, razem ze swym układem wprowadzania i wydzielania sygnałów łączności służbowej 10, dołączony jest do pojedynczego sprzęgacza optycznego 15 dla trzech długości fal promieniowania świetlnego. Laser pompujący 13 wysyła energię świetlną w kierunku włókna aktywnego 12, podczas gdy układ wprowadzania i wydzielania sygnałów łączności służbowej 10 odbiera sygnały łączności służbowej, wydziela je z sygnału transmitowanego przez odcinek toru światłowodowego 3, zanim dojdą do włókna aktywnego 12 i/lub wprowadza sygnały łączności służbowej do toru światłowodowego 3 za włóknem aktywnym 12. Każdy włączony na wejściu i na wyjściu włókna aktywnego 12 sprzęgacz optyczny 15 jest sprzęgaczem optycznym dla trzech długości fal promieniowania świetlnego. Pierwsze wejście/- wyjście 16 przesyłanego sygnału informacyjnego Sc tego sprzęgacza 15 dołączone jest do odcinka wzmacniakowego toru światłowodowego 3. Jego drugie wejście/wyjście 17 przesyłanego sygnału informacyjnego Sc dołączone jest do włókna aktywnego 12. Trzecie jego wejście/wyjście 18 sygnałów łączności służbowej Ss połączone jest z układem wprowadzania i wydzielania sygnałów łączności służbowej 10, a jego wejście sygnału pompującego Sp połączone jest z laserem pompującym energię świetlną 13. Takie rozwiązanie umożliwia, że sygnał informacyjny Sc o długości fali mieszczącej się w zakresie nm, transmitowany wzdłuż toru światłowodowego 3 doprowadzony zostaje do pierwszego wejścia/wyjścia 16 sprzęgacza 15, dla emisji w postaci niezmienionej do drugiego wejścia/wyjścia 17, do którego dołączone jest włókno aktywne 12. Sygnał łączności służbowej Ss o długości fali 1300 nm, występujący na pierwszym wejściu/wyjściu 16, zostaje przesłany do trzeciego wejścia/wyjścia 18 sprzęgacza optycznego 15 dla trzech długości fal, do którego jest dołączony układ wprowadzania i wydzielania sygnałów łączności służbowej 10. A odwrotnie, sygnał emitowany przez ten układ 10 i doprowadzony do trzeciego wejścia/wyjścia 18, zostaje przesłany wzdłuż tej samej drogi optycznej do pierwszego wejścia/wyjścia 16. Sygnał pompujący Sp zostaje wysłany przez laser pompujący energię świetlną 13 do wejścia 19 i następnie zostaje przesłany do drugiego wejścia/wyjścia 17. Sprzęgacze optyczne dla trzech długości fal promieniowania świetlnego mające wskazane charakterystyki, stanowiące jeden monolityczny element, korzystnie włókno stopowe, są znane, a ich produkcja jest prosta i tania, przy czym długości promieniowania świetlnego, które ma być przesyłane są wzajemnie od siebie wyraźnie oddzielone. Na przykład przy długości fali sygnału informacyjnego około 1500 nm, sygnał łączności służbowej ma długość fali około 1300 nm, jak przedstawiono w przykładzie, a w przypadku wzmacniającego włókna aktywnego domieszkowanego erbem, długość fali pompowania wynosi 980 lub 530 nm.

8 Rozwiązanie tego rodzaju ma określone zalety. Zarówno wprowadzanie energii pompującej do włókna wzmacniacza, jak i wydzielanie lub wprowadzanie sygnałów łączności służbowej do sygnału transmitowanego wzdłuż toru światłowodowego, upraszcza strukturę wzmacniacza, a zwłaszcza zmniejsza liczbę złączy pomiędzy odcinkami światłowodu a sprzęgaczami optycznymi. Każde takie złącze powoduje tłumienie transmitowanego sygnału. W przypadku, gdy zastosowanie drugiego lasera pompującego nie jest pożądane, w miejsce sprzęgacza optycznego 15 dla trzech długości fal promieniowania świetlnego, do którego taki laser jest dołączony, możliwe jest zastosowanie sprzęgacza optycznego 9 stanowiącego sprzęgacz dichroiczny, służący jedynie dla dołączenia układu wprowadzania i wydzielania sygnałów łączności służbowej 10. W rozwiązaniu według wynalazku istotnym jest, że urządzenia końcowe linii światłowodowej stanowią dwa punkty linii, pomiędzy którymi transmitowane sygnały informacyjne przechodzą wyłącznie w postaci optycznej. Gdy jest to konieczne, transmitowane sygnały informacyjne wzmacniane są we wzmacniaczach optycznych włączonych w tor światłowodowy łączący urządzenia końcowe linii.

9 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5

10 Fig.1 Fig. 2 Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz. Cena 1,50 zł

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 164795 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 287577 (22) Data zgłoszenia: 30.10.1990 (51) IntCl5: H04B 10/16 H04B

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl7 H02M 7/42

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl7 H02M 7/42 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184340 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 323484 (22) Data zgłoszenia: 03.12.1997 (51) IntCl7 H02M 7/42 (54)

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 G06F 12/16 G06F 1/30 H04M 1/64. (57)1. Układ podtrzymywania danych przy

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 G06F 12/16 G06F 1/30 H04M 1/64. (57)1. Układ podtrzymywania danych przy RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175315 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307287 (22) Data zgłoszenia: 15.02.1995 (51) IntCl6: H04M 1/64 G06F

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 05/13. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 05/16. rzecz. pat. PL 221679 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221679 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396076 (51) Int.Cl. G08B 29/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1 PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO- -PRODUKCYJNE I USŁUGOWO-HANDLOWE MICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, PL

PL B1 PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO- -PRODUKCYJNE I USŁUGOWO-HANDLOWE MICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KATOWICE, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205621 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 368490 (22) Data zgłoszenia: 14.06.2004 (51) Int.Cl. H04L 29/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Sposób i układ do modyfikacji widma sygnału ultraszerokopasmowego radia impulsowego. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL PL 219313 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219313 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391153 (51) Int.Cl. H04B 7/00 (2006.01) H04B 7/005 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO CIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL BUP 04/16

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO CIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL BUP 04/16 PL 223987 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223987 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 409120 (22) Data zgłoszenia: 06.08.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM, Zabrze, PL BUP 09/13

PL B1. INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM, Zabrze, PL BUP 09/13 PL 216829 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216829 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396673 (51) Int.Cl. A61N 1/372 (2006.01) H04B 10/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL PL 217542 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217542 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 395085 (22) Data zgłoszenia: 01.06.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ, Warszawa, PL BUP 23/13

PL B1. WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ, Warszawa, PL BUP 23/13 PL 222455 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399143 (51) Int.Cl. H02M 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161259 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 282353 (51) IntCl5: G01R 13/00 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 16.11.1989 Rzeczypospolitej Polskiej (54)Charakterograf

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12 PL 218560 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218560 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393408 (51) Int.Cl. H03F 3/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 22/09. CEZARY WOREK, Kraków, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 22/09. CEZARY WOREK, Kraków, PL PL 215148 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215148 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385023 (51) Int.Cl. H04B 1/26 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07.

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07. PL 217306 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217306 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387605 (22) Data zgłoszenia: 25.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(54) PL B1 (19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY

(54) PL B1 (19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 317797 (22) Data zgłoszenia: 30.12.1996 (19) PL (11) 181841 (13) B1 (51) IntCl7 G01D 3/00 G01R

Bardziej szczegółowo

PL B1 H04L 17/00. Fig2. Instytut Łączności, Warszawa, PL. Józef Odrobiński, Warszawa, PL Zbigniew Główka, Warszawa, PL

PL B1 H04L 17/00. Fig2. Instytut Łączności, Warszawa, PL. Józef Odrobiński, Warszawa, PL Zbigniew Główka, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 1 2 ) OPIS PATENTOWY ( 1 9 ) PL (11) 187506 ( 1 3 ) B1 (21) Numer zgłoszenia 324539 ( 5 1 ) IntCl7 H04L 17/00 (22) Data zgłoszenia 28.01.1998

Bardziej szczegółowo

(11) PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (13)B1. Fig.3 B60R 11/02 H01Q 1/32. (54) Zespół sprzęgający anteny samochodowej

(11) PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (13)B1. Fig.3 B60R 11/02 H01Q 1/32. (54) Zespół sprzęgający anteny samochodowej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)166714 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 290469 (22) Data zgłoszenia: 29.05.1991 (51) IntCl6: B60R 11/02 H01Q

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181834 (21) Numer zgłoszenia: 326385 (22) Data zgłoszenia: 30.10.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

A61B 5/0492 ( ) A61B

A61B 5/0492 ( ) A61B PL 213307 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213307 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383187 (22) Data zgłoszenia: 23.08.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175293 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306266 (22) Data zgłoszenia: 12.12.1994 (51) IntCl6: G01R 31/08 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ falownika obniżająco-podwyższającego zwłaszcza przeznaczonego do jednostopniowego przekształcania energii

PL B1. Układ falownika obniżająco-podwyższającego zwłaszcza przeznaczonego do jednostopniowego przekształcania energii PL 215665 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215665 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386084 (51) Int.Cl. H02M 7/48 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. C & T ELMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański, PL BUP 07/10

PL B1. C & T ELMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszcz Gdański, PL BUP 07/10 PL 215666 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215666 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386085 (51) Int.Cl. H02M 7/48 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 02/17. TOMASZ KLEPKA, Lublin, PL MACIEJ NOWICKI, Lublin, PL

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 02/17. TOMASZ KLEPKA, Lublin, PL MACIEJ NOWICKI, Lublin, PL PL 226979 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226979 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 413084 (22) Data zgłoszenia: 10.07.2015 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173969 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 303477 (22) Data zgłoszenia: 16.05.1994 (51) IntCl6 E04B 1/38 (54)Sposób

Bardziej szczegółowo

PL B1. AREVA T&D Spółka z o.o. Zakład Transformatorów w Mikołowie, Świebodzice,PL BUP 12/ WUP 10/09

PL B1. AREVA T&D Spółka z o.o. Zakład Transformatorów w Mikołowie, Świebodzice,PL BUP 12/ WUP 10/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203542 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 344295 (51) Int.Cl. H02M 7/04 (2007.01) H02M 7/06 (2007.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl6: B65D5/18 865D 5/3P. (57) 1. Pudełko składane w kształcie prostopadłościanu

(13) B1 PL B1. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl6: B65D5/18 865D 5/3P. (57) 1. Pudełko składane w kształcie prostopadłościanu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174286 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 303728 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 06.06.1994 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: B65D5/18 865D

Bardziej szczegółowo

PL B1. GRZENIK ROMUALD, Rybnik, PL MOŁOŃ ZYGMUNT, Gliwice, PL BUP 17/14. ROMUALD GRZENIK, Rybnik, PL ZYGMUNT MOŁOŃ, Gliwice, PL

PL B1. GRZENIK ROMUALD, Rybnik, PL MOŁOŃ ZYGMUNT, Gliwice, PL BUP 17/14. ROMUALD GRZENIK, Rybnik, PL ZYGMUNT MOŁOŃ, Gliwice, PL PL 223654 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223654 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402767 (51) Int.Cl. G05F 1/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób podgrzewania żarników świetlówki przed zapłonem i układ zasilania świetlówki z podgrzewaniem żarników

PL B1. Sposób podgrzewania żarników świetlówki przed zapłonem i układ zasilania świetlówki z podgrzewaniem żarników RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211844 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386656 (51) Int.Cl. H05B 41/14 (2006.01) H05B 41/295 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(54) Urządzenie do chłodzenia układu półprzewodnikowego typu tranzystor bipolarny

(54) Urządzenie do chłodzenia układu półprzewodnikowego typu tranzystor bipolarny RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185195 (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 323229 (22) Data zgłoszenia: 19.11.1997 (51 ) IntCl7: H01L 23/473

Bardziej szczegółowo

PL180235B1RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

PL180235B1RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL180235B1RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180235 (21) Numer zgłoszenia: 3 1 5 2 4 3 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia. 1 2.0 7.1 9 9 6 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl7: H04M

Bardziej szczegółowo

PL B1. CAPRICORN SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, PL BUP 13/15. MACIEJ DOBROWOLSKI, Grodziszcze, PL

PL B1. CAPRICORN SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzice, PL BUP 13/15. MACIEJ DOBROWOLSKI, Grodziszcze, PL PL 223457 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223457 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 409312 (22) Data zgłoszenia: 29.08.2014 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 171065 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 299277 (22) Data zgłoszenia: 11.06.1993 (51) IntCl6: G01R 35/02 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania przyczepności materiałów do podłoża

PL B1. Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania przyczepności materiałów do podłoża RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203822 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 358564 (51) Int.Cl. G01N 19/04 (2006.01) G01N 29/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL 207433 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, PL 26.06.2006 BUP 13/06. ZBIGNIEW BORKOWICZ, Wrocław, PL 31.12.

PL 207433 B1. PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa, PL 26.06.2006 BUP 13/06. ZBIGNIEW BORKOWICZ, Wrocław, PL 31.12. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207433 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 371716 (51) Int.Cl. G01N 27/82 (2006.01) B25J 15/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 H02J 3/12

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 (13) B1 H02J 3/12 (54) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181465 (21) Numer zgłoszenia: 324043 (22) Data zgłoszenia: 17.05.1996 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. HIKISZ BARTOSZ, Łódź, PL BUP 05/07. BARTOSZ HIKISZ, Łódź, PL WUP 01/16. rzecz. pat.

PL B1. HIKISZ BARTOSZ, Łódź, PL BUP 05/07. BARTOSZ HIKISZ, Łódź, PL WUP 01/16. rzecz. pat. PL 220905 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220905 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376878 (51) Int.Cl. F16H 7/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,Kraków,PL BUP 19/03

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,Kraków,PL BUP 19/03 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198698 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 352734 (51) Int.Cl. H05B 6/06 (2006.01) H02M 1/08 (2007.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 19/09. MACIEJ KOKOT, Gdynia, PL WUP 03/14. rzecz. pat. PL 216395 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216395 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384627 (51) Int.Cl. G01N 27/00 (2006.01) H01L 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 PL 180331 B1 H04M 11/00 H04L 12/16 G06F 13/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: 315315 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180331 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 315315 (22) Data zgłoszenia: 17.07.1996 (51) IntCl7: H04M 1/64 H04M

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205575 (21) Numer zgłoszenia: 366842 (22) Data zgłoszenia: 24.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 171947 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21)Numer zgłoszenia: 301401 (2)Data zgłoszenia: 08.12.1993 (5 1) IntCl6 H03F 3/72 H03K 5/04

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173902

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173902 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173902 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolite] Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 7 7 1 2 (22) Data zgłoszenia: 12.02.1993 (51) IntCl6: A41H3/00

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, PL JASIŃSKI MARIUSZ, Wągrowiec, PL GOCH MARCIN, Braniewo, PL MIZERACZYK JERZY, Rotmanka, PL

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, PL JASIŃSKI MARIUSZ, Wągrowiec, PL GOCH MARCIN, Braniewo, PL MIZERACZYK JERZY, Rotmanka, PL PL 215139 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215139 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383703 (22) Data zgłoszenia: 06.11.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

H03K 3/86 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPO SPO LITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia:

H03K 3/86 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPO SPO LITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: RZECZPO SPO LITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173599 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 304553 (22) Data zgłoszenia: 04.08.1994 (51) IntCl6: H03K 3/86 (

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób zabezpieczania termiczno-prądowego lampy LED oraz lampa LED z zabezpieczeniem termiczno-prądowym

PL B1. Sposób zabezpieczania termiczno-prądowego lampy LED oraz lampa LED z zabezpieczeniem termiczno-prądowym PL 213343 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213343 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391516 (51) Int.Cl. F21V 29/00 (2006.01) F21S 8/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 C23F 13/04 C23F 13/22 H02M 7/155

(54) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 C23F 13/04 C23F 13/22 H02M 7/155 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 169318 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 296640 (22) Data zgłoszenia: 16.11.1992 (51) IntCl6: H02M 7/155 C23F

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (51) Int.Cl.5: G01R 27/02. (21) Numer zgłoszenia:

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (51) Int.Cl.5: G01R 27/02. (21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 158969 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 275661 (22) Data zgłoszenia: 04.11.1988 (51) Int.Cl.5: G01R 27/02

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (19)

WZORU UŻYTKOWEGO (19) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (19) (21) Numer zgłoszenia: 115040 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 14.09.2004 Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCHIWALNY PL di)63297

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183623 (21) Numer zgłoszenia: 323116 (22) Data zgłoszenia: 12.11.1997 (13) B1 (51 ) IntCl7 G01R 27/18 (54)Sposób

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FI93/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FI93/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173131 (21) Numer zgłoszenia. 309188 (13) B1 (22) Data zgłoszenia: 30.11. 1993 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 30.11.1993,

Bardziej szczegółowo

PL B1. WIJAS PAWEŁ, Kielce, PL BUP 26/06. PAWEŁ WIJAS, Kielce, PL WUP 09/12. rzecz. pat. Wit Flis RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. WIJAS PAWEŁ, Kielce, PL BUP 26/06. PAWEŁ WIJAS, Kielce, PL WUP 09/12. rzecz. pat. Wit Flis RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 212307 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212307 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 375676 (51) Int.Cl. F24H 9/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. System kontroli wychyleń od pionu lub poziomu inżynierskich obiektów budowlanych lub konstrukcyjnych

PL B1. System kontroli wychyleń od pionu lub poziomu inżynierskich obiektów budowlanych lub konstrukcyjnych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200981 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360320 (51) Int.Cl. G01C 9/00 (2006.01) G01C 15/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze optyczne

Wzmacniacze optyczne Wzmacniacze optyczne Wzmocnienie sygnału optycznego bez konwersji na sygnał elektryczny. Prezentacja zawiera kopie folii omawianych na wykładzie. Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ do lokalizacji elektroakustycznych przetworników pomiarowych w przestrzeni pomieszczenia, zwłaszcza mikrofonów

PL B1. Układ do lokalizacji elektroakustycznych przetworników pomiarowych w przestrzeni pomieszczenia, zwłaszcza mikrofonów PL 224727 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224727 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391882 (51) Int.Cl. G01S 5/18 (2006.01) G01S 3/80 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/13

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/13 PL 222357 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222357 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400712 (22) Data zgłoszenia: 10.09.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (1 1)73396 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskie] (21) Numer zgłoszenia: 302236 (2)Data zgłoszenia: 14.02.1994 (51) IntCl6 B60L 7/22 B60L 11/12

Bardziej szczegółowo

(57) Tester dynamiczny współpracujący z jednej strony (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Tester dynamiczny

(57) Tester dynamiczny współpracujący z jednej strony (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Tester dynamiczny RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166151 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 0 5 8 3 (22) Data zgłoszenia: 06.06.1991 (51) IntCl5: G01R 31/28

Bardziej szczegółowo

(57) 1. Układ samowzbudnej przetwornicy transformatorowej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2 PL B2 H02M 3/315. fig.

(57) 1. Układ samowzbudnej przetwornicy transformatorowej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2 PL B2 H02M 3/315. fig. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161056 (13) B2 (21) Numer zgłoszenia: 283989 (51) IntCl5: H02M 3/315 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 23.02.1990 (54)Układ

Bardziej szczegółowo

Sposób sterowania ruchem głowic laserowego urządzenia do cięcia i znakowania/grawerowania materiałów oraz urządzenie do stosowania tego sposobu

Sposób sterowania ruchem głowic laserowego urządzenia do cięcia i znakowania/grawerowania materiałów oraz urządzenie do stosowania tego sposobu PL 217478 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217478 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 397035 (22) Data zgłoszenia: 18.11.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Uszczelnienie nadbandażowe stopnia przepływowej maszyny wirnikowej, zwłaszcza z bandażem płaskim. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Uszczelnienie nadbandażowe stopnia przepływowej maszyny wirnikowej, zwłaszcza z bandażem płaskim. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212669 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381571 (51) Int.Cl. B23Q 17/12 (2006.01) F04D 29/66 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 171664 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.12.04 0480016. (1) Int. Cl. H04B7/06 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.04.2002, PCT/EP02/04612 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.04.2002, PCT/EP02/04612 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203740 (21) Numer zgłoszenia: 371431 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 25.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 25/06

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 25/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209495 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 375424 (22) Data zgłoszenia: 30.05.2005 (51) Int.Cl. G01N 21/05 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL

PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209493 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382135 (51) Int.Cl. G01F 1/698 (2006.01) G01P 5/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188152 (21) Numer zgłoszenia: 327709 (22) Data zgłoszenia: 23.07.1998 (13) B1 (51) Int.Cl.7: F24D 19/10

Bardziej szczegółowo

PL B1. UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Fürth, DE , DE, STEFAN BRÜCK, Nürnberg, DE BUP 19/

PL B1. UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Fürth, DE , DE, STEFAN BRÜCK, Nürnberg, DE BUP 19/ PL 212472 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212472 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 359123 (22) Data zgłoszenia: 12.03.2003 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 07/10. ZDZISŁAW NAWROCKI, Wrocław, PL DANIEL DUSZA, Inowrocław, PL

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 07/10. ZDZISŁAW NAWROCKI, Wrocław, PL DANIEL DUSZA, Inowrocław, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213448 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386136 (51) Int.Cl. H03H 11/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 23.09.2008

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64393 Y1 G09F 15/00 (2006.01) G09F 11/24 (2006.01) GUNAL ALUMINYUM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Izmir, TR

WZORU UŻYTKOWEGO PL 64393 Y1 G09F 15/00 (2006.01) G09F 11/24 (2006.01) GUNAL ALUMINYUM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Izmir, TR RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116449 (22) Data zgłoszenia: 16.11.2006 (19) PL (11) 64393 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180337 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180337 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180337 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 319308 (22) Data zgłoszenia: 06.09.1995 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 18/15. HANNA STAWSKA, Wrocław, PL ELŻBIETA BEREŚ-PAWLIK, Wrocław, PL

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 18/15. HANNA STAWSKA, Wrocław, PL ELŻBIETA BEREŚ-PAWLIK, Wrocław, PL PL 224674 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224674 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 409674 (51) Int.Cl. G02B 6/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL 181236 B1 (19) PL (11) 181236 (12) OPIS PATENTOWY (13) B1. (51) Int.Cl.7: G 06F 3 /1 2 G06K 15/02 G06F 17/60 G07G 1/12

PL 181236 B1 (19) PL (11) 181236 (12) OPIS PATENTOWY (13) B1. (51) Int.Cl.7: G 06F 3 /1 2 G06K 15/02 G06F 17/60 G07G 1/12 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 3 1 6 4 8 2 (22) Data zgłoszenia- 1 1.1 0.1 9 9 6 (19) PL (11) 181236 (13) B1 (51) Int.Cl.7:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: (51)IntCl6: A47J 43/04 A47J 44/00. (2) Data zgłoszenia:

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: (51)IntCl6: A47J 43/04 A47J 44/00. (2) Data zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167562 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 293578 (2) Data zgłoszenia: 21.02.1992 (51)IntCl6: A47J 43/04 A47J

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób chłodzenia obwodów form odlewniczych i układ technologiczny urządzenia do chłodzenia obwodów form odlewniczych

PL B1. Sposób chłodzenia obwodów form odlewniczych i układ technologiczny urządzenia do chłodzenia obwodów form odlewniczych PL 221794 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221794 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 404233 (22) Data zgłoszenia: 06.06.2013 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 E 21F 5/00 E21C 35/04

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 E 21F 5/00 E21C 35/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 317824 (22) Data zgłoszenia: 03.01.1997 (19) PL (11) 180994 (13) B1 (51) IntCl7 E 21F 5/00 E21C

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY PL B1. (21 ) Numer zgłoszenia: BUP 06/ WUP 07/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY PL B1. (21 ) Numer zgłoszenia: BUP 06/ WUP 07/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 335590 (22) Data zgłoszenia: 22.09.1999 (19) PL (11) 187478 (13) B1 (51) IntCl7 A01K 69/00 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190118

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190118 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)190118 (21) Numer zgłoszenia: 329091 (22) Data zgłoszenia. 08.10.1998 (13) B1 (51) IntCl7 F23D 11/38 (54)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FI04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FI04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207178 (21) Numer zgłoszenia: 370883 (22) Data zgłoszenia: 28.01.2004 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL 210507 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL. 02.09.2003, XI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Kielce

PL 210507 B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL. 02.09.2003, XI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Kielce RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210507 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 365767 (51) Int.Cl. H01Q 3/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 02.03.2004

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL BUP 03/06. JANUSZ BACZYŃSKI, Łódź, PL MICHAŁ BACZYŃSKI, Łódź, PL

PL B1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL BUP 03/06. JANUSZ BACZYŃSKI, Łódź, PL MICHAŁ BACZYŃSKI, Łódź, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208357 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 369252 (22) Data zgłoszenia: 23.07.2004 (51) Int.Cl. H04B 3/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL BUP 16/11

PL B1. ADAPTRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL BUP 16/11 PL 219996 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219996 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390194 (51) Int.Cl. G01P 7/00 (2006.01) G01L 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(57) Przyczepa kempingowa składana w kształcie prostopadłościanu (13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(57) Przyczepa kempingowa składana w kształcie prostopadłościanu (13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165883 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 288197 (51) IntCl5: B60P 3/32 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 11.12.1990 Rzeczypospolitej Polskiej (54)

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 F16F 9/14 F16F 9/30 RZECZPOSPOLITA POLSKA. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 F16F 9/14 F16F 9/30 RZECZPOSPOLITA POLSKA. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173407 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305460 (22) Data zgłoszenia: 13.10.1994 (51) IntCl6: F16F 9/14 F16F

Bardziej szczegółowo

PL B1. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych,Wrocław,PL BUP 26/ WUP 08/09. Barbara Plackowska,Wrocław,PL

PL B1. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych,Wrocław,PL BUP 26/ WUP 08/09. Barbara Plackowska,Wrocław,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 202961 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354738 (51) Int.Cl. G01F 23/14 (2006.01) F22B 37/78 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1 A61B 1/26 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia:

PL B1 A61B 1/26 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)175300 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305449 (22) Data zgłoszenia: 14.10.1994 (21) IntCl6: G01D 9/42 A61B 1/26

Bardziej szczegółowo

(30) Pierwszeństwo: (73) (43) Zgłoszenie ogłoszono: (72) Twórca wynalazku: (74) (45) O udzieleniu patentu ogłoszono:

(30) Pierwszeństwo: (73) (43) Zgłoszenie ogłoszono: (72) Twórca wynalazku: (74) (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: RZECZPO SPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176280 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 306937 (51) IntCl6: B01D 53/047 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.01.1995

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173831 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 304562 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 03.08.1994 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: G01R 31/26 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 06/14

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 06/14 PL 223622 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223622 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 403511 (51) Int.Cl. G01T 1/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/12

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/12 PL 219586 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219586 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392996 (51) Int.Cl. H03F 1/30 (2006.01) H04R 3/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: (72) Twórcy wynalazku:

(73) Uprawniony z patentu: (72) Twórcy wynalazku: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176418 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21)Numer zgłoszenia: 310220 (22) Data zgłoszenia: 28.08.1995 (51) IntCl6: F15B 13/02 E21D

Bardziej szczegółowo

PL 214401 B1. Kontener zawierający co najmniej jeden wzmacniający profil oraz sposób wytwarzania takiego profilu

PL 214401 B1. Kontener zawierający co najmniej jeden wzmacniający profil oraz sposób wytwarzania takiego profilu PL 214401 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214401 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378396 (51) Int.Cl. B65F 1/00 (2006.01) B65D 88/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Sposób sterowania zespołem pomp BUP 02/

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Sposób sterowania zespołem pomp BUP 02/ RZECZPOSPOLITA PO LSK A Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180536 (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 315275 (22) Data zgłoszenia: 12.07.1996 (51) IntCl7 F04B 49/02

Bardziej szczegółowo

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203461 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354438 (51) Int.Cl. G01F 1/32 (2006.01) G01P 5/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL B1 (13) B1 A47G 21/06. DE STER NV, Hoogstraten, BE. Jef De Schütter, Brecht, BE. Borowska-Kryśka Urszula, PATPOL Spółka z 0.0.

PL B1 (13) B1 A47G 21/06. DE STER NV, Hoogstraten, BE. Jef De Schütter, Brecht, BE. Borowska-Kryśka Urszula, PATPOL Spółka z 0.0. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174701 (21) Numer zgłoszenia: 314130 (22) Data zgłoszenia: 02.09.1994 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL BUP 20/14. JACEK RADOMSKI, Wrocław, PL

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL BUP 20/14. JACEK RADOMSKI, Wrocław, PL PL 224252 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224252 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 403166 (51) Int.Cl. B66C 13/08 (2006.01) H02K 7/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

1. Technika sprzęgaczy i ich zastosowanie

1. Technika sprzęgaczy i ich zastosowanie . Technika sprzęgaczy i ich zastosowanie Sprzęgacze światłowodowe są podstawowymi elementami rozgałęźnych sieci optycznych (lokalnych, komputerowych, telewizyjnych) dowolnej konfiguracji. Spełniają rolę

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 24/15. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 11/16. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 24/15. PIOTR WOLSZCZAK, Lublin, PL WUP 11/16. rzecz. pat. PL 223974 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223974 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 408242 (51) Int.Cl. E05B 47/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. BRIDGESTONE/FIRESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.p.A., Rzym, IT , IT, TO2001A001155

PL B1. BRIDGESTONE/FIRESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.p.A., Rzym, IT , IT, TO2001A001155 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208257 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 357658 (22) Data zgłoszenia: 10.12.2002 (51) Int.Cl. B60C 3/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186470

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186470 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186470 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia. 327773 (22) Data zgłoszenia- 29.07.1998 (13)B1 (51 ) IntCl7 G06F 13/14 H04M 11/06

Bardziej szczegółowo