Czy windykacja na własną rękę jest opłacalna?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy windykacja na własną rękę jest opłacalna?"

Transkrypt

1 Czy windykacja na własną rękę jest opłacalna? Autor: Paweł Marszałek Już prawie co czwarta polska firma nie otrzymuje na czas zapłaty za sprzedane towary i usługi alarmuje w raporcie Krajowy Rejestr długów 1. Indeks Należności Polskich Przedsiębiorstw (skala pkt, gdzie 100 oznacza wynik najlepszy), który obrazuje przepływy należności pomiędzy firmami odnotowuje spadek od trzech kwartałów. Ponadto w I kwartale 2012 roku osiągnął on poziom 84,2 pkt, co jest najgorszym wynikiem od dwóch lat. Dla porównania w I kwartale ubiegłego roku wskaźnik ten wynosił 85,8 pkt. Sytuacja obserwowana na rynku polskim nie jest chwilowym zaburzeniem, lecz mamy do czynienia z niepokojącym trendem, który trwa już od prawie roku. W takiej sytuacji polscy przedsiębiorcy coraz częściej dochodzą swoich roszczeń za pomocą windykacji, jednak wciąż pozostaje pytanie czy wykonywać ją we własnym zakresie czy w ramach umowy z firmą? Dane wtórne wskazują na wzrost popularności outsourcingu windykacyjnego, ale czy na pewno jest to korzystne dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw?

2 Niemoralność płatnicza w Europie Jeśli chodzi o zjawisko nieregulowania płatności na czas, dobrym odniesieniem jest Najdłużej na zapłatę w całej Europie czeka się w Hiszpanii, Portugalii oraz w Polsce. Największą moralną płatnością odznaczają się obywatele Niemiec, Szwajcarii oraz Holandii. porównanie Polski z resztą Europy. W naszym kraju aż 40 % faktur nie jest płacona w terminie, a średnia dla starego kontynentu to 25 %. Najdłużej na zapłatę w całej Europie czeka się w Hiszpanii, Portugalii oraz w Polsce. Największą moralną płatnością odznaczają się obywatele Niemiec, Szwajcarii oraz Holandii. Warto wskazać, iż niecałe 30% faktur w Szwajcarii jest płaconych z opóźnieniem do 30 dni, a dłuższe przeterminowanie stanowi w tym kraju niemalże zjawisko marginalne. Polska wraz z Hiszpanią i Portugalią zajmują niechlubne 3 ostatnie miejsca, co oznacza, że w naszym kraju, jak i w krajach Europy Południowej na wpłatę należności trzeba czekać powyżej 4 miesięcy. Biorąc pod uwagę Unię Europejską zjawisko opóźnienia płatności jest powszechne w dużej skali, ponieważ aż milion firm w całej wspólnocie skarży się na tego typu działnia, a małe firmy tracą ok. 600 mln Euro rocznie w związku z niesumiennymi kontrahentami. 1 Rynek windykacji w Polsce jest stosunkowo Aż milion firm w całej wspólnocie skarży się na zjawisko opóźnienia płatności, a małe firmy tracą ok. 600 mln Euro rocznie w związku z niesumiennymi kontrahentami. młody, ponieważ rozwijać zaczął się na początku transformacji systemowej. Ówczesnymi zobowiązaniami były głównie długi wielkich przedsiębiorstw państwowych. Handel wierzytelnościami był wówczas popularny, ponieważ za ich pomocą można było regulować zobowiązania podatkowe. Od 1995 roku, kiedy to nastąpiła zmiana legislacyjna, takiej możliwości już nie było i wówczas mieliśmy do czynienia z silnym wzrostem popularności wierzytelności komercyjnych, który apogeum osiągnął w połowie lat dziewięćdziesiątych. Niemal od początku na rynku polskim obecne były firmy windykacyjne z kapitałem zagranicznym, które miały już doświadczenie nabyte w Europie Zachodniej, dzięki którym do Polski napływał know-how cenny dla rodzimych firm rozpoczynających działalność w opisywanej branży. Najbardziej popularnym kryterium w przypadku podziału rynku windykacyjnego w Polsce są wierzytelności konsumenckie oraz gospodarcze. Pierwsze z nich dotyczą wierzytelności, które osoby fizyczne mają wobec przedsiębiorstw (model B2C). Należy tutaj wyróżnić zaległości względem instytucji finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe), wobec usługodawców (dostawcy telefonii komórkowej czy telewizji kablowej) oraz względem spółdzielni mieszkaniowych. Wierzytelności gospodarcze pojawiają się wówczas gdy przedsiębiorstwo nie reguluje płatności względem innego przedsiębiorstwa (model B2B) z tytułu towarów lub usług.

3 Należy zauważyć, iż długi powstałe w sektorze B2B nie mają charakteru masowego, jednak ich wartość jest znacznie wyższa od tych występujących w sektorze B2C. Polski rynek usług windykacyjnych W związku z nasilającym się problemem nieterminowych płatności polski rynek usług Wartość rynku usług windykacyjnych w Polsce w latach wzrosła o 100%. windykacyjnych rośnie w siłę. Z danych pozyskanych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wynika, że wartość tego sektora w latach wzrosła o 100%. Z prognoz wynika, iż coraz więcej wierzytelności będzie obsługiwanych przez firmy windykacyjne i do 2014 roku wartość tego rynku wzrośnie o ponad 23% w porównaniu do roku Z analizy danych liczbowych wynika, iż coraz więcej przedsiębiorstw będzie rezygnowało z windykacji własnej na rzecz umowy z firmą windykacyjną. 1 Wykres 1. Wartość polskiego rynku windykacji w latach wraz z prognozą na lata (w mld PLN) 21,50 22,80 21,40 22,20 18,00 12,70 14,30 9,00 8, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Jak widać z poniższego wykresu w roku 2009 wartość wierzytelności między przedsiębiorcami sięgała 16% w całej strukturze długów. Tylko długi wynikające z kredytów konsumenckich stanowiły większą kwotę w ogólnym zestawieniu. 30% windykowanych należności (4,4 mld PLN) stanowiło zadłużenie wobec innych podmiotów gospodarczych niż banki. Dane te pokazują, iż coraz częściej właściciele firm decydują się na zakup usług od firm windykacyjnych. 1

4 Wykres 2. Struktura segmentowa rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce w 2009 roku 14% 5% Kredyty konsumenckie B2B 15% 50% Kredyty korporacyjne W roku % windykowanych należności (4,4 mld PLN) stanowiło zadłużenie wobec innych podmiotów gospodarczych niż banki. 16% Sektor niebankowy Kredyty hipoteczne Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Windykacja we własnym zakresie czy w ramach umowy z firmą windykacyjną? Piotr Krupa, prezes największej firmy windykacyjnej w Polsce Kruk S.A. potwierdza, że zauważalny jest wzrost popularności outsourcingu usług windykacyjnych. Spowodowane jest to głównie faktem, iż większość przedsiębiorstw nie posiada rozbudowanego zaplecza windykacyjnego, przez co w sektorze MŚP istnieją trudności z odzyskaniem należnych długów. W przypadku większych podmiotów koszty związane z utrzymaniem odpowiednio wyspecjalizowanej komórki przewyższają dochody z uzyskanych środków. To z pewnością można uznać za zalety omawianego outsourcingu, ale czy są one jedynymi?

5 Proces windykacyjny jest rozłożony w czasie i składa się na niego szereg różnych działań prowadzonych za pomocą odpowiednio dobranych narzędzi windykacyjnych. Składa się on z czterech etapów: monitoring należności, windykację przedsądową (polubowną), windykację sądową i egzekucyjną, windykację po bezskutecznej egzekucji komorniczej Dzięki outsourcingowi usług windykacyjnych firma może skupić się na podstawowym rodzaju działalności a poza tym zachować dobrą reputację na rynku. Należy zauważyć, iż do obsługi niezapłaconych należności w firmie należy stworzyć osobną komórkę zajmującą się tylko tego rodzaju kwestiami. Zaletą outsourcingu usług windykacyjnych jest fakt, iż przedsiębiorstwo może skupić się na podstawowym rodzaju działalności. Dodatkowo firmy zajmujące się odzyskiwaniem niezapłaconych pieniędzy mają większą skuteczność, a zleceniodawca poprzez odpowiednie zapisy w umowie może na bieżąco śledzić postępy prac i kontrolować działania usługodawcy. Kolejną korzyścią jaką daje outsourcing procesów windykacyjnych jest zachowanie dobrej reputacji na rynku. Potencjalni partnerzy handlowi nie będą kojarzyć przedsiębiorstwa z działalnością mającą na celu odzyskanie długów, a z pierwotną działalnością, co zwiększa szanse na nawiązanie współpracy w przyszłości. Warto jednak zauważyć, że w porównaniu z Europą Zachodnią windykacja zewnętrzna wciąż nie jest tak bardzo popularna w Polsce, ponieważ przedsiębiorcy nie mają świadomości korzyści związanych z tego typu usługami. Na to warto zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy z firmą windykacyjną Warto również wspomnieć, na co przedsiębiorcy zainteresowani usługami windykacyjnymi powinni zwrócić uwagę. Po pierwsze, w umowie należy bardzo precyzyjnie określić jej przedmiot, tj. czy umowa ma charakter ramowy, czy też dotyczy jednorazowej usługi, wskazać rodzaj oraz cechy windykowanych wierzytelności oraz

6 jakie konkretne czynności firma windykacyjna ma dokonać na rzecz przedsiębiorcy (w szczególności czy windykacja obejmuje tylko czynności przedsądowe, czy również sądowe). Po drugie, należy ustalić zasady naliczania wynagrodzenia, w tym wysokość należnej firmie windykacyjnej prowizji, co należy rozumieć przez skuteczną windykację, co ma często pierwszorzędne znaczenie przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia oraz zasady ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z procesem windykacyjnym. Po trzecie, należy wskazać, na jaki okres umowa zostaje zawarta na czas określony, nieokreślony, czy wreszcie do czasu spełnienia przez dłużników wszystkich ciążących na nich świadczeń na rzecz przedsiębiorcy. Po czwarte, w umowie bezwzględnie trzeba określić tryb rozwiązania umowy o świadczenie usług oraz wprowadzenia ewentualnych zmian do umowy 1. Patrząc na popularność windykacji w bardziej rozwiniętych krajach warto sobie uświadomić, iż popularność zjawiska windykacji zewnętrznej będzie w najbliższych latach charakteryzowała się tendencją wzrostową. Szczególnie dla małych i średnich firm outsourcing tego typu działań pozwoli na skuteczne i efektywne prowadzenie własnego interesu. Dodatkowo mając na uwadze rozwój polskiego rynku windykacji należy spodziewać się coraz to silniejszej walki konkurencyjnej mającej przełożenie na spadek wysokości prowizji, a co za tym idzie na koszty usług outsourcingu, które nie powinny być wyższe niż koszt utrzymania działu windykacji w firmie. Posłużmy się przykładem firmy kierującej rocznie do kompleksowej windykacji ok. 200 spraw na ogólną kwotę ok. 5 mln PLN, na windykację wyda ona ok. 100 tys. PLN, czyli 2% kwoty zleconej do windykacji. Trzeba tutaj podkreślić, że windykacja w zależności od charakteru sprawy dotyczy wszystkich etapów z postępowaniem sądowym włącznie, a więc w wymienionej kwocie zawarty jest koszt obsługi prawnej. Warto podkreślić, iż zazwyczaj firmy oferujące usługi windykacyjne nie pobierają żadnych kosztów stałych, a jedynie prowizję z kwoty, którą uda się odzyskać. W takim wypadku koszt utrzymywania działu windykacyjnego we własnym przedsiębiorstwie jest bezcelowe. Ponadto skuteczność profesjonalistów w odzyskiwaniu długów nie starszych niż 30 dni jest w wielu przypadkach bliska 100%.

7 Odpowiadając na pytanie postawione na początku artykułu jasno należy wskazać, iż dane dotyczące popularności windykacji w Polsce nie kłamią. Oddanie procesu odzyskiwania zaległych płatności profesjonalistom nie wiąże się z dużymi kosztami, a także nie obciąża budżetu firmy kosztami stałymi. O wiele wyższa skuteczność, a także możliwość kontrolowania całego procesu powinny być korzyściami, które przekonają właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw do podjęcia współpracy z firmą windykacyjną. O Nas ConQuest Consulting od 14 lat świadczy najwyższej jakości usługi z zakresu doradztwa biznesowego obejmujące analizy rynku, badania marketingowe, poszukiwanie partnerów handlowych, opracowywanie biznesplanów, analizy konkurencji. Posiadamy szeroką wiedzę i doświadczenie, które zdobywaliśmy w trakcie realizacji projektów dla najbardziej niszowych branż (chemiczna, biotechnologiczna, cloud computing) w Polsce i innych krajach Europy Środkowo- Wschodniej. Nasza oferta skierowana jest zarówno do największych korporacji jak i małych, lokalnych przedsiębiorców. Wspieramy naszych klientów na wszystkich płaszczyznach działania i umożliwiamy im wykorzystanie pełnego potencjału. Kreatywność i indywidualne podejście do każdego klienta będzie gwarancją sukcesu i rozwoju dla Państwa firmy. Kontakt +48 (22) Nasi klienci

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny KONCEPCJE PRAKTYKA ABC Faktoringu czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury Partner merytoryczny Sposób na płynność Niepewna sytuacja gospodarcza na europejskich i światowych rynkach, powracające

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE Jak poprawić płynność finansową w firmie 1 2 Jak poprawić płynność finansową w firmie Faktoring Spis treści Rynek faktoringu w Polsce i na świecie...4 Definicja

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do 31.03.2014)

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP 34 FAKTORING DLA MSP Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi Płynność finansowa, czyli zdolność przedsiębiorstwa do dokonywania zakupów niezbędnych dla jego funkcjonowania towarów i usług oraz do płacenia

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Polski Związek Windykacji na Kongresie FENCA. Polskiego Związku Windykacji. Polski Związek Windykacji. Październik 2014 Nr 7/2014

Newsletter. Polski Związek Windykacji na Kongresie FENCA. Polskiego Związku Windykacji. Polski Związek Windykacji. Październik 2014 Nr 7/2014 Październik 2014 Nr 7/2014 Newsletter Polskiego Związku Windykacji Spis treści: Polski Związek Windykacji na Kongresie FENCA 2 November Credit & Collection Days 2014 5 O wybór przyszłych partnerów warto

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH

RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW RAPORT Z BADANIA KONKURENCJI NA RYNKU POŚREDNIKÓW OPŁAT GOTÓWKOWYCH (wersja jawna) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Styczeń 2010

Bardziej szczegółowo

Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów

Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów 2013 R OK III Faktoring Almanach Polskiego Związku Faktorów W Almanachu między innymi: Branża faktoringowa w USA, Rosji, Wielkiej Brytanii i Niemczech w 2012 roku Rynek faktoringu w Polsce w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

13 19 grudnia 2013 r.

13 19 grudnia 2013 r. 13 19 grudnia 2013 r. 25 26 13 19 grudnia 2013 r. NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU Najlepsze produkty dla biznesu Firmy, które rosną, dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje

Bardziej szczegółowo

L E A S I N G 2 0 0 8

L E A S I N G 2 0 0 8 RAPORT LEASING 2008 Pełny zakres Wyznaczamy trendy w finansowaniu inwestycji ING Lease Polska lider na rynku leasingu nieruchomości. Jesteśmy w tej dziedzinie ekspertem od początku działalności sfinansowaliśmy

Bardziej szczegółowo

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW.

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW. 9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW 26 9 15 maja 2014 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN REGULACYJNYCH NA KRAJOWY SEKTOR POŻYCZKOWY

OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN REGULACYJNYCH NA KRAJOWY SEKTOR POŻYCZKOWY OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN REGULACYJNYCH NA KRAJOWY SEKTOR POŻYCZKOWY DOTYCZY PROJEKTU ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY Z DNIA 18 KWIETNIA 2014 R., O ZMIANIE USTAWY O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM, USTAWY

Bardziej szczegółowo

Bez VAT-u do końca marca

Bez VAT-u do końca marca 20 21 27 marca 2014 r. perły polskiego leasingu Wartość środków oddanych w leasing w 2013 r. (netto w mln zł) Lp. Spółka Ogółem ruchomości i nieruchomości 1 Europejski Fundusz 3 169,16 Leasingowy SA 2

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny obrót gospodarczy

Bezpieczny obrót gospodarczy Bezpieczny obrót gospodarczy czyli jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych Poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2006 Autorzy: Jacek Kukiełka Marek Matusiak Janusz Brzozowski

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

10 (80) Październik 2005

10 (80) Październik 2005 10 (80) Październik 2005 LEASING ALTERNATYWA DLA KREDYTU BANKOWEGO WYWIADOWNIA GOSPODARCZA ANIOŁOWIE BIZNESU ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BEZPIECZNY KOSMETYK PROJEKTY EUROPEJSKIE Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce

Najlepsze praktyki. w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce R A P O R T Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce 1 Spis treści Najlepsze praktyki w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Polskiego Związku Windykacji. W marcowym wydaniu Newslettera pragniemy przypomnieć o tegorocznym Walnym Zgromadzeniu

Spis treści: Polskiego Związku Windykacji. W marcowym wydaniu Newslettera pragniemy przypomnieć o tegorocznym Walnym Zgromadzeniu Marzec 2015 Nr 2 Newsletter Spis treści: Polskiego Związku Windykacji 1.Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Windykacji 2015 5.Nowy członek Związku 5.20-lecie firmy AOW Faktoring 6.Polski Związek

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

Już 12 czerwca w Hotelu Pałac Czarny Las w Woźnikach koło. Newsletter

Już 12 czerwca w Hotelu Pałac Czarny Las w Woźnikach koło. Newsletter Maj 2014 Nr 4/2014 Newsletter Spis treści: 2 Walne Zgromadzenie Członków PZW 3 CMS World Forum 3 Praktyki zabiezpieczenia transakcji - skutki dla windykacji 4 Dobrowolne poddanie się egzekucji jako forma

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce www.pwc.com/banki 2011 Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce Wstęp Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu tegoroczny raport dotyczący rynku consumer finance w Polsce. Podobnie

Bardziej szczegółowo

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Najlepsze produkty dla MSP Ranking 200 najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP 26 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Szanowni Czytelnicy po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów. Polski Związek Faktorów Warszawa 2011. Pod redakcją Tomasza Biernata, MBA

Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów. Polski Związek Faktorów Warszawa 2011. Pod redakcją Tomasza Biernata, MBA 2011 R O K I Faktoring Almanach Polskiego Związku Faktorów W Almanachu między innymi: Fenomen faktoringu w Polsce Rok 2010 na polskim rynku faktoringowym Świat faktoringu w 2010 roku Doświadczenia niemieckie

Bardziej szczegółowo