Wzmacniacz sygnału Wi-Fi Wireless-N Wi-Fi Repeater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzmacniacz sygnału Wi-Fi Wireless-N Wi-Fi Repeater"

Transkrypt

1 Wzmacniacz sygnału Wi-Fi Wireless-N Wi-Fi Repeater Model: ML0585-N Instrukcja obsługi Owner s manual PL EN Bedienungsanleitung DE Manual de utilizare RO

2

3 Instrukcja obsługi Przed pierwszym użyciem urządzenia, należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować w celu późniejszego wykorzystania. Przed użyciem produktu zaleca się sprawdzenie czy w zestawie znajdują się wszystkie części. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się ze swoim dostawcą. Zawartość zestawu: 1x Wzmacniacz sygnału bezprzewodowego Wi-Fi 1x Kabel sieciowy (1 metr) ze złączką RJ45 1x Instrukcja obsługi Opis produktu Wzmacniacz sygnału Wi-Fi Wtyczka zasilania Gniazdo kabla sieciowego Przycisk reset Kontrolka zasilania Kontrolka WLAN Kontrolka WPS Kontrolka sieci Przycisk WPS Reset: W celu zresetowania urządzenia, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset przez 3-5 sekund. Reset urządzenia jest ukończony kiedy zgasną wszystkie kontrolki, oprócz kontrolki zasilania. Można wtedy zwolnić przycisk Reset. PL Wskaźnik Nazwa Status Opis Wskaźnik zasilania Zielony Zasilanie włączone Wskaźnik sieci bezprzewodowej Wskaźnik WPS Wskaźnik sieci Zielony- miga powoli Zielony-miga szybko Zielony-miga szybko Nie świeci Zielony Zielony-miga szybko Łączność bezprzewodowa włączona Transmisja danych łącznością bezprzewodową WPS włączony WPS wyłączony lub łączność zakończona Połączenie z siecią Transmisja danych przez sieć 3

4 Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału Wi-Fi Zasady bezpieczeństwa: 1. Należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania podczas burzy. 2. Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oraz w miejscu z prawidłową cyrkulacją powietrza. 3. Urządzenie należy zabezpieczyć przed zalaniem / zamoczeniem / wilgocią. 1. Konfiguracja komputera Poniżej przedstawiony został sposób konfiguracji repeatera dla systemu Windows Należy wybrać Start Panel Sterowania Sieć i Internet Centrum sieci i udostępniania Zmień ustawienia karty sieciowej Wi-Fi (prawym przyciskiem myszy) Właściwości. 2. Następnie kliknąć dwa razy na Protokół internetowy (TCP / IPv4) (Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4) ) 3. Należy wprowadzić adres IP komputera x (gdzie x jest dowolną liczbą z zakresu 2~252, np ), maskę podsieci , bramę Kliknąć OK, kiedy na ekranie wyświetli się poprzednie okno, należy ponownie nacisnąć OK. 2. Łączenie z siecią bezprzewodową PL 1. Należy podłączyć repreater do gniazdka zasilania sieciowego. 2. Następnie kliknąć na ikonę sieci (w prawym dolnym rogu ekranu, na pasku zadań). Na liście dostępnych sieci pojawi się sieć repeatera. Należy nacisnąć przycisk Połącz (Connect) i poczekaj chwilę. 3. Na ekranie wyświetli się okno Połącz z Siecią (Connect to a Network), należy nacisnąć Połącz z siecią bez konfiguracji (Connect to the network without setting it up). 4. Następnie należy otworzyć przeglądarkę internetową i w polu adresu wpisać (numer jest domyślnym adresem IP urządzenia). 4

5 Instrukcja obsługi UWAGA! Jeśli nie można załadować strony należy upewnić się, że ustawienia urządzenia są zgodne z jego ustawieniami fabrycznymi. Jeśli nie, zaleca się przywrócenie ustawień fabrycznych: należy nacisnąć i przytrzymać przez 3-5 sekund przycisk Reset, po czym spróbować ponownie załadować stronę. 5. Na ekranie pojawi się okno, takie jak przedstawione poniżej. W odpowiednie miejsca należy wpisać Nazwę Użytkownika (Username) i Hasło (Password) a następnie nacisnąć Zaloguj (Login). Domyślna nazwy użytkownika: admin; domyślne hasło: admin. Wzmacniacz sygnału Wi-Fi 6. Po zalogowaniu, należy nacisnąć przycisk Tryb Podstawowy (Easy Mode), a następnie wejść w Ustawienia Sieci (Network Setting). Na ekranie wyświetlone zostaną 3 tryby: Tryb AP (AP Mode), Tryb Repeatera (Repeater Mode) i Tryb Klienta (Client Mode). PL 3. Tryb konfiguracji 1. Konfiguracja Trybu AP (Sygnał dostarczany jest do urządzenia za pomocą kabla sieciowego i rozsyłany bezprzewodowo). Należy wykonać polecenia podane w punktach

6 Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału Wi-Fi Następnie wybrać zakładkę Trybu AP i wprowadzić informacje potrzebne aby skonfigurować tryb, oraz włączyć / wyłączyć opcję zabezpieczenia hasłem (i opcjonalnie wprowadzić hasło). Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć przycisk Zastosuj (Apply) i zaczekać 3-5 sekund na wprowadzenie zmian. 2. Konfiguracja Trybu Repeater (Sygnał dostarczany i rozsyłany jest z urządzenia bezprzewodowo - zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej). Należy wykonać polecenia podane w punktach Następnie wybrać zakładkę Trybu Repeater i nacisnąć przycisk Szukaj (Search). PL Należy zaznaczyć wybraną sieć bezprzewodową i jeśli jest to wymagane, wprowadzić hasło. Następnie należy wprowadzić wymagane informacje. Po wprowadzeniu danych, należy nacisnąć przycisk Zastosuj (Apply) i zaczekać 3-5 sekund na wprowadzenie zmian. 6

7 Instrukcja obsługi 3. Konfiguracja Trybu Klienta (Sygnał dostarczany jest do urządzenia bezprzewodowo i rozsyłany za pomocą kabla sieciowego). Należy wykonać polecenia podane w punktach Następnie wybrać zakładkę Trybu Klienta (Client) i nacisnąć przycisk Szukaj (Search). Wzmacniacz sygnału Wi-Fi Należy zaznaczyć wybraną sieć bezprzewodową i jeśli jest to wymagane, wprowadzić hasło. PL Następnie należy nacisnąć przycisk Zastosuj (Apply) i zaczekać 3-5 sekund na wprowadzenie zmian. 7

8 4. Ponowne połączenie z repeaterem Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału Wi-Fi 1. Należy wybrać Start (Start) Panel Sterowania (Control Panel) Sieć i Internet (Network and Internet) Centrum sieci i udostępniania (Network and Sharing Center) Zmień ustawienia karty sieciowej (Change adapter settings) Wi-Fi (prawym przyciskiem myszy) Właściwości (Properties). 2. Następnie kliknąć dwa razy na Protokół internetowy (TCP/IPv4) (Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)). 3. Należy zaznaczyć opcje Uzyskaj adres IP automatycznie (Obtain an IP adress automatically) oraz Uzyskaj adres serwera DSN automatycznie (Obtain DSN server address automatically). Następnie należy kliknąć OK, ustawienia powrócą do poprzedniego okna i ponownie naciśnąć OK. 4. Należy wybrać sieć skonfigurowaną w punkcie 3-Tryb Konfiguracji (3 Configuration Mode) i nacisnąć przycisk Połącz (Connect). 5. Jeśli zostało wybrane zabezpieczenie sieci hasłem, na ekranie pojawi się żądanie wpisania hasła. Należy wprowadzić hasło i nacisnąć przycisk OK. PL 5. Konfiguracja przez przeglądarkę internetową 1. Konfiguracja podstawowa sieci bezprzewodowej W prawym górnym rogu okna zarządzania znajduje się zakładka Tryb Zaawansowany (Easy Mode). Należy wejść w Tryb Zaawansowany (Easy Mode) Ustawienia Sieci Bezprzewodowej (Wireless Settings) Podstawowe Ustawienia Sieci Bezprzewodowej (Wireless Basic Settings). Aby uzyskać dostęp do komunikacji bezprzewodowej, można skonfigurować jedynie podstawowe ustawienia łączności bezprzewodowej, takie jak SSID (nazwa sieci) czy Kanał (Channel). Punkt dostępu wymaga jedynie minimalnej ilości konfiguracji. 8 Status Włączony / Wyłączony SSID Identyfikator sieci bezprzewodowej (nazwa sieci) Tryb sieci bezprzewodowej 11b / g / n tryby mieszane Kanał 6 (domyślny) Widoczność SSID Widoczność sieci właczony / wyłączony

9 Instrukcja obsługi Po wprowadzeniu zmian należy nacisnąć przycisk Zastosuj (Apply). Wzmacniacz sygnału Wi-Fi 2. Konfiguracja Zabezpieczeń Sieci Bezprzewodowej W prawym górnym rogu okna zarządzania znajduje się zakładka Tryb Zaawansowany (Easy Mode). Należy wejść w Tryb Zaawansowany (Easy Mode) Ustawienia Sieci Bezprzewodowej (Wireless Settings) Ustawienia Zabezpieczeń Sieci Bezprzewodowej (Wireless Security Settings). Na ekranie wyświetli się poniższe okno: PL Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń i szyfrowania aby zabezpieczyć sieć przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Urządzenie obsługuje szyfrowanie 64/128-bit WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal. Po wprowadzeniu zmian należy nacisnąć przycisk Zastosuj (Apply). 3. Zmiana hasła Zarządzania Domyślne hasło dostępu do urządzenia to admin. Zaleca się zmianę hasła dostępu, aby zabezpieczyć sieć i zmniejszyć ryzyko nieautoryzowanego dostępu. Aby zmienić hasło, należy wykonać poniższe kroki: Należy wejść w Tryb Zaawansowany (Advanced Mode) Narzędzia Systemu (System Tools) Zmiana hasła użytkownika (User Password Change). Na ekranie wyświetli się poniższe okno: 9

10 Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału Wi-Fi Aby zachować dotychczasowe hasło, należy nacisnąć przycisk Anuluj (Cancel). Aby zachować wprowadzone zmiany, należy nacisnąć przycisk Zapisz (Save). 4. Aktualizacja oprogramowania Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania należy wejść w Tryb Zaawansowany (Advanced Mode) Narzędzia Systemu (System Tools) Aktualizacja systemu (System Upgrade). Na ekranie wyświetli się poniższe okno: PL Browse Należy pobrać najnowszą wersję oprogramowania ze strony internetowej producenta i zapisać ją na dysku. Następnie kliknąć przycisk Przeglądaj (Browse), na ekranie pojawi się okienko z żądaniem wskazania pliku w którym znajduje się aktualizacja oprogramowania. Po wybraniu właściwego pliku należy nacisnąć przycisk Aktualizuj (Upgrade). Urządzenie automatycznie rozpocznie aktualizację oprogramowania. UWAGA! Aktualizacja może potrwać kilka minut, w tym czasie zabrania się zamykać przeglądarkę, przerywać połączenie z komputerem oraz odłączać urządzenie od zasilania. Gwarancja produktu nie obejmuje naprawy uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym przeprowadzeniem procesu aktualizacji oprogramowania! 10

11 Instrukcja obsługi 5. Kopia zapasowa ustawień i przywracanie ustawień fabrycznych. Istnieje możliwość utworzenia kopii zapasowej ustawień urządzenia. UWAGA! Po przywróceniu ustawień fabrycznych wszystkie wprowadzone przez użytkownika dane zostaną usunięte. Aby utworzyć kopie zapasowe ustawień lub przywrócić ustawienia fabryczne, należy wykonać poniższe instrukcje: Wejdź w Tryb Zaawansowany (Advanced Mode) Narzędzia Systemu (System Tools) Kopia zapasowa i odzyskiwanie (Backup and Recovery), lub Tryb Zaawansowany (Advanced Mode) Narzędzia Systemu (System Tools) Przywracanie ustawień fabrycznych (Restory Factory Settings). Na ekranie wyświetli się poniższe okno: Wzmacniacz sygnału Wi-Fi Browse PL Utwórz kopię zapasową Przeglądaj Przywróć ustawienia fabryczne Po naciśnięciu przycisku Utwórz kopię zapasową (Backup button) zostanie zapisana kopia ustawień urządzenia Należy kliknąć przycisk Przeglądaj (Browse) aby wybrać plik kopii zapasowej ustawień urządzenia a następnie zatwierdzić przyciskiem Zapisz (Save) aby zamienić obecne ustawienia na ustawienia kopii zapasowej. Po kliknięciu zostaną przywrócone ustawienia fabryczne. Po naciśnięciu przycisków Zapisz i Przywróć ustawienia fabryczne, repeater uruchomi się ponownie. 11

12 Instrukcja obsługi 6. Specyfikacja Wzmacniacz sygnału Wi-Fi Zwiększa zasięg sieci bezprzewodowej Standardy IEEE b/g/n Obsługa sieci WLAN Częstotliwość: GHz Bezpieczeństwo: WPA2, WPA, WEP (64 / 128 bit) WPS Zintegrowany system antenowy 2dBi PCBA Transmisja danych: do 300 Mb/s Zasilanie: V AC Modulacja: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM, DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK Niniejszym firma Lechpol oświadcza, że urządzenie ML0585-N jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Właściwa deklaracja do pobrania na stronie 7. Rozwiązywanie problemów Co zrobić jeśli zapomniałeś hasła? 1. Należy przywrócić ustawienia fabryczne repeatera (przy włączonym urządzeniu, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset przez 3-5 sekund). 2. Ponownie skonfigurować urządzenie zgodnie z powyższą instrukcją. PL Made in China for LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne, 1 Garwolińska Street, Garwolin. 12

13 Owner s manual Before you start to use this device, please check if there s anything missing in the package, and contact your dealer of purchase to claim for missing items: Package Contents: 1x WiFi Repeater 1x 1m Ethernet cable with RJ45 connector 1x Quick Installation Guide Appearance Introduction Wireless Wi-Fi Repeater Euro plug Ethernet Reset Button Power LED WLAN LED WPS LED Ethernet LED WPS Button Reset: If you need to reset the Repeater, press and hold RESET button for 3-5 seconds, release the button when all LEDs are off except of Power LED. EN Indicator Name Status Description Power Status Indicator Green On Get Powered Wireless Status Indicator WPS Status Indicator Ethernet Status Indicator Green slow blink Green fast blink Green fast blink Off Green On Green fast blink Wireless Function Launched Data Transmission via wireless WPS Function Launched Not use or have completed the connection Ethernet Connected Data Transmission via Ethernet 13

14 Wireless Wi-Fi Repeater Owner s manual Cautions: 1. Disconnect the device during thunderstorms in case of lightning damage. 2. Keep far from heat source and ensure proper ventilation. 3. Keep waterproof in the storage, transportation and operating environments 1. Computer Configuration 1. Click Start Control Panel Network and Internet Network and Sharing Center Change adapter settings Wi-Fi(right click) Properties. 2. Double click Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4). 3. To set up the computer IP x (x arbitrary integer between 2~252), subnet mask of , gate of and click OK. Back to the last interface and click OK. 2. Connect To Wireless Network 1. Plug the Wi-Fi Repeater to a wall socket. 2. Click on the network icon on the right bottom of your desktop. You will find the signal from the Wi-Fi Repeater. Click on Connect and wait few seconds. 3. When shows: Connect to a Network, please click Connect to the network without setting it up. EN 4. Open web browser and type in the browser s address box. This number is the default IP address for this devices. NOTE! If you cannot load please check whether Wi-Fi repeater is on default settings. If not, or if you cannot verify the reason for lack of connection, restore default settings. Press the reset button for 3-5 seconds and try to install it again. 14

15 Owner s manual 5. The login screen below will appear. Enter the Username and Password then click Login to login. The default Username is admin, default password is admin. 6. After logging in, click Easy Mode and then click Network Setting, you will see 3 modes: AP Mode, Repeater Mode and Client Mode. Wireless Wi-Fi Repeater 3. Configuration Mode 1. Configure AP Mode. Follow process 2.3 to 2.5. Select AP and enter necessary information, password and click Apply. Wait for ~3-5 seconds until the process is complete. EN 2. Configure Repeater Mode. Follow process 2.3 to 2.5. Select Repeater then click on Search. 15

16 Owner s manual Wireless Wi-Fi Repeater Select desired network and enter the password if necessary. Then, enter information in the spaces provided. Click Apply and wait 3-5 seconds until it s complete. 3. Configure Client Mode Follow process 2.3 to 2.5 Select Client then click on Search. EN 16

17 Owner s manual Select desired network and enter the password if necessary. Click Apply and wait 3-5 seconds until it s complete. Wireless Wi-Fi Repeater 4. Reconnect to Repeater 1. Click Start Control Panel Network and Internet Network and Sharing Center Change adapter settings Wi-Fi (right click) Properties. 2. Double click Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4). 3. Select Obtain an IP address automatically and Obtain DSN server address automatically. Click OK. Back to the last interface and click OK. 4. Select the wireless network name configured in 3 Configuration Mode, click Connect button. EN 5. If you encrypted wireless network in 3 Configuration Mode, the following message will be displayed; type in the password and click OK. 17

18 Owner s manual 5. Configuring via Web Browser Wireless Wi-Fi Repeater 1. KWireless Base Configuration Please click Advanced Mode Wireless Settings Wireless Basic Settings located at the web management interface, the following message will be displayed on your web browser: You could configure the minimum number of Wireless settings for communication, such as SSID and Channel. The Access Point can be set simply with only the minimum setting items. EN Wireless Status Wireless On / Off SSID Service Set Identifier (network name) Wireless Mode Supports 11b/g/n mixed modes Channel 6 (default) SSID Broadcast Wireless Signal On/Off Click Apply button, the WiFi Repeater will become effective. 2. Wireless Security Configuration Please click Advanced Mode Wireless Settings Wireless Security Settings located at the web management interface, the following message will be displayed on your web browser: 18

19 Owner s manual Setup the wireless security and encryption to prevent from unauthorized access and monitoring. Supports 64/128-bit WEP, WPA-Personal, WPA2- Personal encryption methods. Click Apply button, the WiFi Repeater will become effective. 3. Change Management password Default password of this Wi-Fi Repeater is admin. Customize the password in order to protect your network connection. To change password, please follow the instructions below: Please click Advanced Mode System Tools User Password Change menu on the web management interface, the following message will be displayed on your web browser: Wireless Wi-Fi Repeater If you want to keep original password unchanged, click Cancel. Click Save button, the WiFi Repeater will become effective EN 4. Firmware Upgrade To upgrade FW, click Advanced Mode System Tools System Upgrade located at the web management interface, then the following message will be displayed on your web browser: Browse 19

20 Owner s manual Wireless Wi-Fi Repeater Click Browse button first, you ll be prompted to provide the filename of firmware upgrade file. Please download the latest firmware file from our website, and use it to upgrade your repeater. After a firmware upgrade file is selected, click Upgrade button, and the repeater will start firmware upgrade procedure automatically. The procedure may take several minutes, please be patient. NOTE! DO NOT interrupt the upgrade procedure by closing the web browser or physically disconnecting your computer from repeater (warranty voids in case of an interrupted upgrade procedure). 5. Settings Backup and Restore, Factory Default. For security reasons, you can backup all repeater settings. To back up/restore repeater s settings, please follow the instructions below: Please click Advanced Mode System Tools Backup and Recovery and Advanced Mode System Tools Restore Factory Settings located at the web management interface, then the following message will be displayed on your web browser: Browse EN Back up Browse Press back up button to save repeater s settings. Press Browse to pick a previously-saved configuration file from your computer, and click save to replace current settings with the uploaded file. 20

21 Owner s manual Restore All Settings Click Restore All Settings button to remove all settings and return to factory settings. Click Save and Restore All Settings button. The repeater will restart. 6. Specification Improves wireless coverage in all WLAN networks Standards IEEE b / g / n Support WLAN networks Frequency Range: GHz Security: WPA2, WPA, WEP (64 / 128 bit) WPS Integrated 2dBi PCBA Antennas Transmission Rate: up to 300 Mbps Power Supply: V AC Modulation type: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM, DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK Wireless Wi-Fi Repeater The Lechpol company declares that product ML0585 is consistent with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC. The proper declaration for download from www. lechpol.eu. 7. Appendix: Troubleshooting What can I do if I forgot my password? 1. Restore default settings (with repeater powered on, use a pin to press and hold the Reset button for about 3-5 seconds). 2. Configure repeater once again, by following instructions in this manual. EN Made in China for LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne, 1 Garwolińska Street, Garwolin. 21

22 Bedienungsanleitung Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, überprüfen Sie bitte, ob etwas vom Lieferumfang fehlt und kontaktieren Sie Ihren Händler, wenn Teile fehlen: Wireless Wi-Fi Repeater Lieferumfang: 1 x ML0585-N Wi-Fi Repeater 1 x 1m Ethernet Kabel mit RJ45 Buchse 1 x Schnellstartanleitung Gerätevorstellung Netzstecker Ethernet Taste Zurücksetzen Betriebsanzeige LED WLAN LED WPS LED Ethernet LED Taste WPS DE Zurücksetzen: Wenn Sie den Repeater zurücksetzen müssen, drücken und halten Sie die Taste Zurücksetzen für 3-5 Sekunden gedrückt, Taste loslassen wenn alle LED außer der Betriebsanzeige erlöscht sind. Anzeige Name Status Beschreibung Betriebsanzeige Leuchtet grün Gerät eingeschaltet Wireless Statusanzeige WPS Statusanzeige Ethernet Statusanzeige Grün, blinkt langsam Grün, blinkt schnell Grün, blinkt schnell Leuchtet nicht Leuchtet grün Grün, blinkt schnell Wireless Funktion gestartet Wireless Datenübertragung WPS Funktion gestartet Wird nicht benutzt, oder es besteht keine Verbindung Ethernetverbindung hergestellt Ethernet Datenübertragung 22

23 Bedienungsanleitung Vorsichtsmassnahmen: 1. Gerät während Gewitterstürmen ausschalten, Beschädigungsgefahr durch Blitz. 2. Von Heizquellen fernhalten und für Belüftung sorgen. 3. Vor Wassereinfluss während Lagerung, Transport und Betriebsumgebung schützen. 1. Computer Konfiguration 1. Klick Start Systemsteuerung Netzwerk und Internet Netzwerk und Freigabecenter Adaptereinstellungen ändern Wi-Fi (Rechts klicken) Eigenschaften. 2. Doppelklick Internet Protokoll Version 4(TCP/IPv4). Wireless Wi-Fi Repeater 3. Konfiguration der Computer IP x (x beliebige ganze Zahl zwischen 2~252), Subnetzmaske Klick OK. Zurück zum vorherigen Einstellungsmenü und OK klicken. 2. Mit Wireless Netzwerk verbinden 1. Wi-Fi Repeater in eine Wandsteckdose einfügen. 2. Klick auf das Netzwerksymbol unten rechts auf Ihrem Bildschirm. Sie finden das Signal vom Wi-Fi Repeater. Klick auf Verbinden und warten Sie ein paar Sekunden. 3. Wenn die Meldung erscheint: Mit Netzwerk verbinden, bitte auf Mit Netzwerk verbinden ohne Einstellung klicken. DE 4. Web Browser öffnen und in der Adresslinie des Browsers eingeben. Diese Nummer ist die voreingestellte IP Adresse für dieses Gerät. HINWEIS! Wenn Sie nicht laden können, überprüfen Sie bitte ob der Wi- Fi Repeater auf Werks-Einstellungen ist. Wenn nicht, oder wenn Sie den Grund für das Fehlschlagen der Verbindung nicht finden, Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Drücken Sie die Taste Zurücksetzen für 3-5 Sekunden und versuchen erneut die Installation. 23

24 Bedienungsanleitung 5. Der unten angezeigte Anmeldebildschirm erscheint. Geben Sie Benutzernahme und Passwort ein und klicken auf Anmelden zum Anmelden. Der voreingestellte Benutzernahme ist admin und das Passwort ist admin. Wireless Wi-Fi Repeater 6. Nach dem Anmelden Klick Easy Modus und danach Klick Netzwerk-Einstellungen, Sie sehen 3 Funktionsmodus: AP Modus, Repeater Modus und Client Modus. 3. Konfigurationsmodus DE 1. AP Modus einstellen Befolgen Sie die Schritte 2.3 bis 2.5. Wählen Sie AP, geben die nötigen Informationen und Passwort ein, danach Klick auf Übernehmen, warten 3~5 Sekunden bis es abgeschlossen ist. 2. Repeater Modus einstellen Befolgen Sie die Schritte 2.3 bis 2.5. Wählen Sie Repeater und danach auf Suchen klicken. 24

25 Bedienungsanleitung Wireless Wi-Fi Repeater Gewünschtes Netzwerk auswählen und wenn nötig das Passwort eingeben. Dann geben Sie die Informationen in die entsprechenden Felder ein. Klick Übernehmen und warten 3~5 Sekunden bis es abgeschlossen ist. 3. Client Modus einstellen Befolgen Sie die Schritte 2.3 bis 2.5. Wählen Sie Client und danach auf Suchen klicken. DE 25

26 Bedienungsanleitung Wireless Wi-Fi Repeater Gewünschtes Netzwerk auswählen und wenn nötig das Passwort eingeben. Klick Übernehmen und warten 3~5 Sekunden bis es abgeschlossen ist. 4. Verbindung zum Repeater wiederherstellen DE 1. Klick Start Systemsteuerung Netzwerk und Internet Netzwerk und Freigabecenter Adaptereinstellungen ändern Wi-Fi (Rechts klicken) Eigenschaften. 2. Doppelklick Internet Protokoll Version 4(TCP/IPv4). 3. Wählen Sie IP Adresse automatisch bekommen und DNS Server Adresse automatisch bekommen. Klick OK. Zurück zum vorherigen Einstellungsmenü und OK klicken. 4. In 3 Konfigurations-Modus, eingestellten Netzwerknamen wählen, Klick auf die Taste Verbinden. 5. Wenn Sie das Netzwerk in 3 Konfigurations-Modus verschlüsselt haben, erscheint im Web Browser folgende Nachricht (Bild unten), Passwort eingeben, OK Klicken. 26

27 5. Konfiguration über Web Browser Bedienungsanleitung 1. Wireless Allgemeine Einstellungen Bitte klicken Erweiteter Modus Wireless Einstellungen Wireless Allgemeine Einstellungen in der Web Verwaltungsseite, folgende Mitteilung erscheint in Ihrem Browser: Wireless Wi-Fi Repeater Sie können die Mindestanzahl der Wireless - Einstellungen für die Kommunikation einstellen, wie SSID und Kanal. Der Zugriffspunkt (AP) kann einfach eingestellt werden nur mit den Minimalen Einstellungen. Wireless Status SSID Wireless Modus Kanal SSID Übertragung Wireless Ein/Aus Service Set Identifier (Netzwerkname) Unterstützt 11b/g/n gemischten Modus 6 (Voreingestellt) Wireless Signal Ein/Aus Klick auf die Taste Übernehmen der Wi-Fi Repeater ist bereit. 2. Wireless Sicherheitseinstellungen Bitte klicken auf Erweiterten Modus Wireless Einstellungen Wireless Sicherheitseinstellungen in der Web Verwaltungsseite, folgende Mitteilung erscheint in Ihrem Browser: DE 27

28 Bedienungsanleitung Netzwerk Sicherheit und Verschlüsselung einstellen um unbefugten Zugang und Überwachung zu verhindern. Unterstützt 64/128-bit WEP, WPA-Personal, WPA2- Personal Verschlüsselungs methoden. Klick auf die Taste Übernehmen der Wi-Fi Repeater ist bereit. Wireless Wi-Fi Repeater 3. Managements Passwort ändern Voreingestelltes Passwort dieses Wi-Fi Repeater ist admin. Beachten Sie bitte das Passwort wird angezeigt und kann ein Sicherheitsrisiko darstellen. Ändern Sie das Passwort um Ihre Netzwerkverbindung zu schützen. Um das Passwort zu ändern, befolgen Sie bitte die unteren Anweisungen: Bitte in der Web Verwaltungsseite auf das Menü Erweiterter Modus Systemwerkzeuge Benutzer-Passwort ändern klicken, folgende Mitteilung erscheint in Ihrem Web Browser: DE Wenn Sie das Original-Passwort nicht ändern möchten, Klick auf Abbrechen. Klick auf die Taste Speichern der Wi-Fi Repeater ist bereit. 4. Firmware Aktualisieren Bitte in der Web Verwaltungsseite auf das Menü Erweiterter Modus Systemwerkzeuge System Aktualisieren, folgende Mitteilung erscheint in Ihrem Web Browser: Browse 28

29 Bedienungsanleitung Klicken Sie zuerst auf Durchsuchen, Sie werden aufgefordert, den Namen der Firmware- Aktualisierungsdatei anzugeben. Bitte die neueste Firmware-Datei von unserer Website herunterladen, und diese verwenden, um Ihren Repeater zu aktualisieren. Nachdem eine Firmware- Aktualisierungsdatei ausgewählt wurde, Klick auf Aktualisieren, und der Repeater wird das Firmware Aktualisierungs-Verfahren automatisch durchführen. Der Vorgang kann einige Minuten dauern, bitte haben Sie Geduld. HINWEIS! Unterbrechen Sie NIEMALS den Aktualisierungs-Vorgang durch das Schließen des Web-Browsers oder trennen Ihres Computer von Repeater (Die Garantie erlischt, wenn der Aktualisierungs-Vorgang unterbrochen wird). 5. Einstellungs-Sicherheitskopie und Wiederherstellen, Werkseinstellungen. Sie können alle Einstellungen dieses Repeater in eine Datei speichern, so können Sie mehrere Sicherheits-Kopien der Repeater - Einstellungen aus Sicherheitsgründen herstellen. Um die Einstellungen des Repeater zu speichern oder wieder herzustellen, befolgen Sie bitte die unteren Anweisungen: Bitte in der Web Verwaltungsseite auf das Menü Erweiterter Modus Systemwerkzeuge Sicherheits-Kopie und Wiederherstellen oder Erweiteter Modus Systemwerkzeuge Auf Werkseinstellungen zurücksetzen, folgende Mitteilung erscheint in Ihrem Web Browser: Wireless Wi-Fi Repeater Browse DE 29

30 Bedienungsanleitung Wireless Wi-Fi Repeater Sicherheitskopie Durchsuchen Drücken Sie die Taste Sicherheitskopie, um die Einstellungen des Repeater zu speichern. Drücken Sie Durchsuchen, um eine vorher auf Ihrem Computer gespeicherte Konfigurationsdatei zu suchen und klicken auf Speichern, um die aktuellen Einstellungen mit der Konfigurationsdatei zu ersetzen. Alle Einstellungen Klick auf Alle Einstellungen wiederherstellen, um das Gerät wiederherstellen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Klick auf die Taste Speichern oder Alle Einstellungen wiederherstellen. Der Repeater startet erneut. 6. Spezifikation Verbesserte kabellose Abdeckung in allen WLAN Netzwerken Standards und Protokolle IEEE b / g / n Unterstützt WLAN Netzwerke Frequenzbereich: GHz Sicherheit: WPA2, WPA, WEP (64 / 128 bit) WPS Integrated 2dBi PCBA Antennas Übertragungsgeschwindigkeit: bis zu 300 Mbps Spannungsversorgung: V AC Modulation: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM, DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK Hiermit erklär die Firma Lechpol dass sich das Gerät ML0585 im Einklang mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG bendet. Konformitätserklärung zum Download auf 7. Anhang: Fehlerbehebung DE Was kann Ich tun wenn Ich mein Passwort vergessen habe? 1. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Bei eingeschaltetem Repeater drücken Sie mit einem Stift die Taste Zurücksetzen für 3-5 Sekunden). 2. Repeater erneut einstellen indem Sie die Anleitungen in diesem Handbuch befolgen. Vertrieben durch LECHPOL Electronics BV, Nijverheidsweg RT Bruinisse, Niederlande 30

31 Manual de utilizare Înainte de a utiliza acest dispozitiv, vă rugăm să verificați continutul coletului. In cazul in care lipseste ceva reper, luați legătura cu distribuitorul. Continut colet: 1 x Repetor Wi-Fi ML0585-N 1 x 1m Cablu Ethernet cu conector RJ45 1 x Manual de utilizare Prezentare produs Repetor Wireless Wi-Fi Stecher alimentare Ethernet Buton resetare LED Alimentare LED WLAN LED WPS LED Ethernet Buton WPS Resetare: Puteti resetați repetorul, daca apăsați și țineți apăsat butonul Reset timp de 3-5 secunde, eliberați butonul atunci când toate LED-urile se sting, cu excepția LED-ului de pornire. Indicator Nume Stare Descriere Indicator pornire Ledul verde aprins Dispozitiv pornit Wireless Statusanzeige Indicator Wireless Indicator Ethernet Ledul verde clipeste incet Ledul verde clipeste repede Ledul verde clipeste repede Oprit Ledul verde aprins Ledul verde clipeste repede Wireless pornit Transmisie de date Wireless WPS pornit WPS nu este pornit sau este deja conectat Conectat la reteaua Ethernet Transmisie date prin reteaua Ethernet RO 31

Wzmacniacz sygnału Wi-Fi Wireless-N Wi-Fi Repeater

Wzmacniacz sygnału Wi-Fi Wireless-N Wi-Fi Repeater Wzmacniacz sygnału Wi-Fi Wireless-N Wi-Fi Repeater Model: ML0585-N Instrukcja obsługi Owner s manual PL EN Bedienungsanleitung DE Manual de utilizare RO Instrukcja obsługi Przed pierwszym użyciem urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Opis produktu

Dane techniczne. Opis produktu 11868379 Repeater WLAN i Access Point do 300 Mb na sekundę Drodzy Klienci, Dziękujemy, że zdecydowaliście się na zakup Repeatera WLAN. Dzięki temu praktycznemu wzmacniaczowi WLAN pokryjcie dziury w waszej

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Numer produktu 318532 Strona 1 z 12 Funkcje ogólne Wzmacniacz sygnału Huawei WS320, może współpracować routerem Wi-Fi,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N Instrukcja obsługi DN-70182 Otwarty kod źródłowy Urządzenie wykorzystuje kody oprogramowania opracowane przez osoby trzecie. Kody te podlegają Powszechnej Licencji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN w systemie Windows 7 z serwerem rozgrywki wieloosobowej gry Medal Of Honor: Wojna na Pacyfiku: Pacyfik.

Konfiguracja połączenia VPN w systemie Windows 7 z serwerem rozgrywki wieloosobowej gry Medal Of Honor: Wojna na Pacyfiku: Pacyfik. Windows 7 Konfiguracja połączenia VPN w systemie Windows 7 z serwerem rozgrywki wieloosobowej gry Medal Of Honor: Wojna na Pacyfiku: Pacyfik.net... 1 Configuration of VPN connection in Window 7 system

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wireless ADSL2+ Router

Wireless ADSL2+ Router Wireless ADSL2+ Router ML0512 User's manual Instrukcja obsługi EN PL Owner s manual Package content one wireless ADSL2+ modem router one power adapter one RJ45 cable two RJ11 cables quick installation

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji 7106503411 Instrukcja szybkiej instalacji TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. TL-WA5210G Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomiania. TP-LINK jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REPEATERA WI-FI OMEGA ΩMEGA O25W - WIRELESS N 300M.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REPEATERA WI-FI OMEGA ΩMEGA O25W - WIRELESS N 300M. INSTRUKCJA OBSŁUGI REPEATERA WI-FI OMEGA ΩMEGA O25W - WIRELESS N 300M. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego repeatera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Dwuzakresowy router/wzmacniacz sygnału/punkt dostępu do sieci Wi Fi AC

Dwuzakresowy router/wzmacniacz sygnału/punkt dostępu do sieci Wi Fi AC Dwuzakresowy router/wzmacniacz sygnału/punkt dostępu do sieci Wi Fi 802.11AC Instrukcja szybkiej instalacji DN 70184 Otwarty kod źródłowy Urządzenie wykorzystuje kody oprogramowania opracowane przez osoby

Bardziej szczegółowo

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia Uwaga W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL

Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL Przewodnik konfiguracji sieci bezprzewodowej NPD4759-00 PL Sprawdzanie sieci Sprawdź ustawienia sieciowe komputera, a następnie wybierz kolejny krok. Postępuj zgodnie z instrukcjami dla środowiska, w którym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N

Instrukcja szybkiej instalacji. Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N Instrukcja szybkiej instalacji Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N Instalacja Podłączanie urządzenia na czas konfiguracji Podłącz przewód zasilacza do gniazda zasilania z tyłu punktu dostępowego

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006 Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 1/2006 ZyXEL P-336M - wprowadzenie Bezprzewodowy router ZyXEL P-336M XtremeMIMO TM 802.11b/g to brama,

Bardziej szczegółowo

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I Informacje na temat produktu A B C D E F G H I J K L M N O P A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu LAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu 4 LAN F: Kontrolka transferu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji 7106503413 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomiania. TP-LINK jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK TECHNOLOGIES Co., LTD. Inne marki i

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

W razie stwierdzenia braku w opakowaniu jakichkolwiek elementów, należy zwrócić je do punktu sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione.

W razie stwierdzenia braku w opakowaniu jakichkolwiek elementów, należy zwrócić je do punktu sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Uwaga! Chronić Sweex Wireless 300N Adapter USB przed działaniem bardzo wysokich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu, na które bezpośrednio padają promienie

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

NBG318S Series Bezprzewodowy router Super G HomePlug AV

NBG318S Series Bezprzewodowy router Super G HomePlug AV NBG318S Series Bezprzewodowy router Super G HomePlug AV Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Listopad 2007 Wydanie 2 DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Copyright 2007. All rights

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1 POLSKI Informacje ogólne Prestige to router szerokopasmowy z wbudowanym, czteroportowym

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Wireless USB Adapter

Wireless USB Adapter Wireless USB Adapter Welcome... 2 Package Contents... 2 Wireless USB Adapter Overview... 3 Interface... 3 LED Description... 3 WPS Button... 4 Wireless USB Adapter Installation... 4 Windows Vista... 4

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

DI-514 2.4GHz Wireless Router

DI-514 2.4GHz Wireless Router This product can be set up using any current web browser, i.e., Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 6.2.3. DI-514 2.4GHz Wireless Router Before You Begin 1. If you purchased this router to share

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Instalacja w Windows XP i Vista

Wersja polska. Instalacja w Windows XP i Vista LW311 adapter bezprzewodowej magistrali LAN 300 Mbps Sweex Nie narażać urządzenia na działanie skrajnie wysokich ani skrajnie niskich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym

Bardziej szczegółowo

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A

Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz AirPlus Xtreme G DI-624. Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz 5 V, 2,5 A Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-624 Ruter bezprzewodowy 2.4 GHz AirPlus Xtreme G Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

WAN Wł. Połączenie z modemem Internetowym jest prawidłowe. WAN Miga Wskazuje działanie pomiędzy ruterem i modemem.

WAN Wł. Połączenie z modemem Internetowym jest prawidłowe. WAN Miga Wskazuje działanie pomiędzy ruterem i modemem. LW300/LW300UK Sweex Wireless Broadband Router 300 Mbps Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless Broadband Router 300 Mbps na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz

ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz ConnectAir Access Point 2.4/5.7GHz 1/24 Spis treści Wprowadzenie...3 Instalacja ConnectAir Access Point...4 1 Zawartość pudełka...4 2 Podłączenie urządzenia...4 3 Konfiguracja urządzenia ConnectAir...4

Bardziej szczegółowo

Włóż płytę CD-ROM Sweex do napędu CD-ROM i kliknij Drivers and Software (Sterowniki i oprogramowanie).

Włóż płytę CD-ROM Sweex do napędu CD-ROM i kliknij Drivers and Software (Sterowniki i oprogramowanie). LW056V2 adapter bezprzewodowej magistrali LAN 54 Mbps Sweex Wprowadzenie Nie narażać urządzenia na działanie skrajnie wysokich ani skrajnie niskich temperatur. Nie umieszczać urządzenia w miejscu bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 1. W zakładce panelu konfiguracyjnego (adres IP strony konfiguracyjnej urządzenia to: 192.168.1.254) Advanced Setup --> LAN, w sekcji Domain

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS

Wersja polska. Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Instalacja w Windows 2000 i XP LW057 SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS Podłącz SWEEX WIRELESS LAN PCI CARD 54 MBPS do wolnego portu USB w komputerze. Windows automatycznie wykryje urządzenie, pojawi

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W

Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W Szybki przewodnik instalacji TV-IP301 TV-IP301W Spis treści Polski... 1 1. Zanim zaczniesz... 1 2. Instalacja sprzętu... 2 3. Konfiguracja kamery internetowej... 3 Rozwiązanie problemów... 5 Wersja 05.05.2006

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny wzmacniacz sygnału sieci WiFi, Edycja Powerline (XAVNB2001) Podręcznik instalacji

Uniwersalny wzmacniacz sygnału sieci WiFi, Edycja Powerline (XAVNB2001) Podręcznik instalacji Uniwersalny wzmacniacz sygnału sieci WiFi, Edycja Powerline (XAVNB2001) Podręcznik instalacji Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego

Bardziej szczegółowo

LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie

LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Przód urządzenia Status Wył. Znaczenie Do tego portu nie jest podłączone urządzenie LAN1x t/m 4x Wł. Komputer lub inne urządzenie sieciowe jest podłączone

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE, Macintosh OS X (wersja 10.2.x lub nowsza). Przed rozpoczęciem Karta USB do

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN Szybkie uruchamianie NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Wprowadzenie Dziękujemy za zakup modemu podróżnego

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6805] 2015-04-11 Ważne informacje Środki ostrożności Unikaj używania oraz przechowywania urządzenia w miejscach silnie zapylonych, o wysokiej

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201

Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201 Podręcznik instalacji punktu dostępowego Wi-Fi Powerline 500 XWNB5201 Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

PWR Zapalona Wskazuje, że modem jest włączony. ADSL Zapalona Połączenie z łączem ADSL jest prawidłowe.

PWR Zapalona Wskazuje, że modem jest włączony. ADSL Zapalona Połączenie z łączem ADSL jest prawidłowe. MO201 / MO201UK Sweex ADSL 2/2+ Modem/Router Annex A Wstęp Nie należy wystawiać Sweex ADSL 2/2+ Modem/Router Annex A na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na działanie bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja urządzenia WGR614v7. S p i s t r eści

Konfiguracja urządzenia WGR614v7. S p i s t r eści S p i s t r eści 1. Wstęp... 2 2. Podłączenie urządzenia do modemu kablowego (Krok 1)... 3 3. Dostęp do panelu konfiguracji urządzenia (Krok: 2 7)... 4 4. Konfiguracja portu WAN (Krok: 8 9)... 7 5. Kontrola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

PWR Zapalona Wskazuje, że modem jest włączony. WL / ACT Zapalona Wskazuje podłączenie modemu bezprzewodowego.

PWR Zapalona Wskazuje, że modem jest włączony. WL / ACT Zapalona Wskazuje podłączenie modemu bezprzewodowego. MO251V2 Sweex Wireless ADSL 2/2+ Modem/Router 54 Mbps Annex A Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Wireless ADSL 2/2+ Modem/Router 54 Mbps Annex A na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Uwaga! Nowa wersja oprogramowania, oznaczona numerem 1.04V, jest przeznaczona dla routerów współpracujących ze wszystkimi modemem Cyfrowego Polsatu. W tej wersji uaktualnienia dodano obsługę modemów ZTE

Bardziej szczegółowo

Router WiFi AC1750 Smart

Router WiFi AC1750 Smart Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo