Wzmacniacz sygnału Wi-Fi Wireless-N Wi-Fi Repeater

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzmacniacz sygnału Wi-Fi Wireless-N Wi-Fi Repeater"

Transkrypt

1 Wzmacniacz sygnału Wi-Fi Wireless-N Wi-Fi Repeater Model: ML0585-N Instrukcja obsługi Owner s manual PL EN Bedienungsanleitung DE Manual de utilizare RO

2

3 Instrukcja obsługi Przed pierwszym użyciem urządzenia, należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować w celu późniejszego wykorzystania. Przed użyciem produktu zaleca się sprawdzenie czy w zestawie znajdują się wszystkie części. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się ze swoim dostawcą. Zawartość zestawu: 1x Wzmacniacz sygnału bezprzewodowego Wi-Fi 1x Kabel sieciowy (1 metr) ze złączką RJ45 1x Instrukcja obsługi Opis produktu Wzmacniacz sygnału Wi-Fi Wtyczka zasilania Gniazdo kabla sieciowego Przycisk reset Kontrolka zasilania Kontrolka WLAN Kontrolka WPS Kontrolka sieci Przycisk WPS Reset: W celu zresetowania urządzenia, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset przez 3-5 sekund. Reset urządzenia jest ukończony kiedy zgasną wszystkie kontrolki, oprócz kontrolki zasilania. Można wtedy zwolnić przycisk Reset. PL Wskaźnik Nazwa Status Opis Wskaźnik zasilania Zielony Zasilanie włączone Wskaźnik sieci bezprzewodowej Wskaźnik WPS Wskaźnik sieci Zielony- miga powoli Zielony-miga szybko Zielony-miga szybko Nie świeci Zielony Zielony-miga szybko Łączność bezprzewodowa włączona Transmisja danych łącznością bezprzewodową WPS włączony WPS wyłączony lub łączność zakończona Połączenie z siecią Transmisja danych przez sieć 3

4 Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału Wi-Fi Zasady bezpieczeństwa: 1. Należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania podczas burzy. 2. Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oraz w miejscu z prawidłową cyrkulacją powietrza. 3. Urządzenie należy zabezpieczyć przed zalaniem / zamoczeniem / wilgocią. 1. Konfiguracja komputera Poniżej przedstawiony został sposób konfiguracji repeatera dla systemu Windows Należy wybrać Start Panel Sterowania Sieć i Internet Centrum sieci i udostępniania Zmień ustawienia karty sieciowej Wi-Fi (prawym przyciskiem myszy) Właściwości. 2. Następnie kliknąć dwa razy na Protokół internetowy (TCP / IPv4) (Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4) ) 3. Należy wprowadzić adres IP komputera x (gdzie x jest dowolną liczbą z zakresu 2~252, np ), maskę podsieci , bramę Kliknąć OK, kiedy na ekranie wyświetli się poprzednie okno, należy ponownie nacisnąć OK. 2. Łączenie z siecią bezprzewodową PL 1. Należy podłączyć repreater do gniazdka zasilania sieciowego. 2. Następnie kliknąć na ikonę sieci (w prawym dolnym rogu ekranu, na pasku zadań). Na liście dostępnych sieci pojawi się sieć repeatera. Należy nacisnąć przycisk Połącz (Connect) i poczekaj chwilę. 3. Na ekranie wyświetli się okno Połącz z Siecią (Connect to a Network), należy nacisnąć Połącz z siecią bez konfiguracji (Connect to the network without setting it up). 4. Następnie należy otworzyć przeglądarkę internetową i w polu adresu wpisać (numer jest domyślnym adresem IP urządzenia). 4

5 Instrukcja obsługi UWAGA! Jeśli nie można załadować strony należy upewnić się, że ustawienia urządzenia są zgodne z jego ustawieniami fabrycznymi. Jeśli nie, zaleca się przywrócenie ustawień fabrycznych: należy nacisnąć i przytrzymać przez 3-5 sekund przycisk Reset, po czym spróbować ponownie załadować stronę. 5. Na ekranie pojawi się okno, takie jak przedstawione poniżej. W odpowiednie miejsca należy wpisać Nazwę Użytkownika (Username) i Hasło (Password) a następnie nacisnąć Zaloguj (Login). Domyślna nazwy użytkownika: admin; domyślne hasło: admin. Wzmacniacz sygnału Wi-Fi 6. Po zalogowaniu, należy nacisnąć przycisk Tryb Podstawowy (Easy Mode), a następnie wejść w Ustawienia Sieci (Network Setting). Na ekranie wyświetlone zostaną 3 tryby: Tryb AP (AP Mode), Tryb Repeatera (Repeater Mode) i Tryb Klienta (Client Mode). PL 3. Tryb konfiguracji 1. Konfiguracja Trybu AP (Sygnał dostarczany jest do urządzenia za pomocą kabla sieciowego i rozsyłany bezprzewodowo). Należy wykonać polecenia podane w punktach

6 Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału Wi-Fi Następnie wybrać zakładkę Trybu AP i wprowadzić informacje potrzebne aby skonfigurować tryb, oraz włączyć / wyłączyć opcję zabezpieczenia hasłem (i opcjonalnie wprowadzić hasło). Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć przycisk Zastosuj (Apply) i zaczekać 3-5 sekund na wprowadzenie zmian. 2. Konfiguracja Trybu Repeater (Sygnał dostarczany i rozsyłany jest z urządzenia bezprzewodowo - zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej). Należy wykonać polecenia podane w punktach Następnie wybrać zakładkę Trybu Repeater i nacisnąć przycisk Szukaj (Search). PL Należy zaznaczyć wybraną sieć bezprzewodową i jeśli jest to wymagane, wprowadzić hasło. Następnie należy wprowadzić wymagane informacje. Po wprowadzeniu danych, należy nacisnąć przycisk Zastosuj (Apply) i zaczekać 3-5 sekund na wprowadzenie zmian. 6

7 Instrukcja obsługi 3. Konfiguracja Trybu Klienta (Sygnał dostarczany jest do urządzenia bezprzewodowo i rozsyłany za pomocą kabla sieciowego). Należy wykonać polecenia podane w punktach Następnie wybrać zakładkę Trybu Klienta (Client) i nacisnąć przycisk Szukaj (Search). Wzmacniacz sygnału Wi-Fi Należy zaznaczyć wybraną sieć bezprzewodową i jeśli jest to wymagane, wprowadzić hasło. PL Następnie należy nacisnąć przycisk Zastosuj (Apply) i zaczekać 3-5 sekund na wprowadzenie zmian. 7

8 4. Ponowne połączenie z repeaterem Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału Wi-Fi 1. Należy wybrać Start (Start) Panel Sterowania (Control Panel) Sieć i Internet (Network and Internet) Centrum sieci i udostępniania (Network and Sharing Center) Zmień ustawienia karty sieciowej (Change adapter settings) Wi-Fi (prawym przyciskiem myszy) Właściwości (Properties). 2. Następnie kliknąć dwa razy na Protokół internetowy (TCP/IPv4) (Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)). 3. Należy zaznaczyć opcje Uzyskaj adres IP automatycznie (Obtain an IP adress automatically) oraz Uzyskaj adres serwera DSN automatycznie (Obtain DSN server address automatically). Następnie należy kliknąć OK, ustawienia powrócą do poprzedniego okna i ponownie naciśnąć OK. 4. Należy wybrać sieć skonfigurowaną w punkcie 3-Tryb Konfiguracji (3 Configuration Mode) i nacisnąć przycisk Połącz (Connect). 5. Jeśli zostało wybrane zabezpieczenie sieci hasłem, na ekranie pojawi się żądanie wpisania hasła. Należy wprowadzić hasło i nacisnąć przycisk OK. PL 5. Konfiguracja przez przeglądarkę internetową 1. Konfiguracja podstawowa sieci bezprzewodowej W prawym górnym rogu okna zarządzania znajduje się zakładka Tryb Zaawansowany (Easy Mode). Należy wejść w Tryb Zaawansowany (Easy Mode) Ustawienia Sieci Bezprzewodowej (Wireless Settings) Podstawowe Ustawienia Sieci Bezprzewodowej (Wireless Basic Settings). Aby uzyskać dostęp do komunikacji bezprzewodowej, można skonfigurować jedynie podstawowe ustawienia łączności bezprzewodowej, takie jak SSID (nazwa sieci) czy Kanał (Channel). Punkt dostępu wymaga jedynie minimalnej ilości konfiguracji. 8 Status Włączony / Wyłączony SSID Identyfikator sieci bezprzewodowej (nazwa sieci) Tryb sieci bezprzewodowej 11b / g / n tryby mieszane Kanał 6 (domyślny) Widoczność SSID Widoczność sieci właczony / wyłączony

9 Instrukcja obsługi Po wprowadzeniu zmian należy nacisnąć przycisk Zastosuj (Apply). Wzmacniacz sygnału Wi-Fi 2. Konfiguracja Zabezpieczeń Sieci Bezprzewodowej W prawym górnym rogu okna zarządzania znajduje się zakładka Tryb Zaawansowany (Easy Mode). Należy wejść w Tryb Zaawansowany (Easy Mode) Ustawienia Sieci Bezprzewodowej (Wireless Settings) Ustawienia Zabezpieczeń Sieci Bezprzewodowej (Wireless Security Settings). Na ekranie wyświetli się poniższe okno: PL Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń i szyfrowania aby zabezpieczyć sieć przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Urządzenie obsługuje szyfrowanie 64/128-bit WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal. Po wprowadzeniu zmian należy nacisnąć przycisk Zastosuj (Apply). 3. Zmiana hasła Zarządzania Domyślne hasło dostępu do urządzenia to admin. Zaleca się zmianę hasła dostępu, aby zabezpieczyć sieć i zmniejszyć ryzyko nieautoryzowanego dostępu. Aby zmienić hasło, należy wykonać poniższe kroki: Należy wejść w Tryb Zaawansowany (Advanced Mode) Narzędzia Systemu (System Tools) Zmiana hasła użytkownika (User Password Change). Na ekranie wyświetli się poniższe okno: 9

10 Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału Wi-Fi Aby zachować dotychczasowe hasło, należy nacisnąć przycisk Anuluj (Cancel). Aby zachować wprowadzone zmiany, należy nacisnąć przycisk Zapisz (Save). 4. Aktualizacja oprogramowania Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania należy wejść w Tryb Zaawansowany (Advanced Mode) Narzędzia Systemu (System Tools) Aktualizacja systemu (System Upgrade). Na ekranie wyświetli się poniższe okno: PL Browse Należy pobrać najnowszą wersję oprogramowania ze strony internetowej producenta i zapisać ją na dysku. Następnie kliknąć przycisk Przeglądaj (Browse), na ekranie pojawi się okienko z żądaniem wskazania pliku w którym znajduje się aktualizacja oprogramowania. Po wybraniu właściwego pliku należy nacisnąć przycisk Aktualizuj (Upgrade). Urządzenie automatycznie rozpocznie aktualizację oprogramowania. UWAGA! Aktualizacja może potrwać kilka minut, w tym czasie zabrania się zamykać przeglądarkę, przerywać połączenie z komputerem oraz odłączać urządzenie od zasilania. Gwarancja produktu nie obejmuje naprawy uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym przeprowadzeniem procesu aktualizacji oprogramowania! 10

11 Instrukcja obsługi 5. Kopia zapasowa ustawień i przywracanie ustawień fabrycznych. Istnieje możliwość utworzenia kopii zapasowej ustawień urządzenia. UWAGA! Po przywróceniu ustawień fabrycznych wszystkie wprowadzone przez użytkownika dane zostaną usunięte. Aby utworzyć kopie zapasowe ustawień lub przywrócić ustawienia fabryczne, należy wykonać poniższe instrukcje: Wejdź w Tryb Zaawansowany (Advanced Mode) Narzędzia Systemu (System Tools) Kopia zapasowa i odzyskiwanie (Backup and Recovery), lub Tryb Zaawansowany (Advanced Mode) Narzędzia Systemu (System Tools) Przywracanie ustawień fabrycznych (Restory Factory Settings). Na ekranie wyświetli się poniższe okno: Wzmacniacz sygnału Wi-Fi Browse PL Utwórz kopię zapasową Przeglądaj Przywróć ustawienia fabryczne Po naciśnięciu przycisku Utwórz kopię zapasową (Backup button) zostanie zapisana kopia ustawień urządzenia Należy kliknąć przycisk Przeglądaj (Browse) aby wybrać plik kopii zapasowej ustawień urządzenia a następnie zatwierdzić przyciskiem Zapisz (Save) aby zamienić obecne ustawienia na ustawienia kopii zapasowej. Po kliknięciu zostaną przywrócone ustawienia fabryczne. Po naciśnięciu przycisków Zapisz i Przywróć ustawienia fabryczne, repeater uruchomi się ponownie. 11

12 Instrukcja obsługi 6. Specyfikacja Wzmacniacz sygnału Wi-Fi Zwiększa zasięg sieci bezprzewodowej Standardy IEEE b/g/n Obsługa sieci WLAN Częstotliwość: GHz Bezpieczeństwo: WPA2, WPA, WEP (64 / 128 bit) WPS Zintegrowany system antenowy 2dBi PCBA Transmisja danych: do 300 Mb/s Zasilanie: V AC Modulacja: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM, DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK Niniejszym firma Lechpol oświadcza, że urządzenie ML0585-N jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Właściwa deklaracja do pobrania na stronie 7. Rozwiązywanie problemów Co zrobić jeśli zapomniałeś hasła? 1. Należy przywrócić ustawienia fabryczne repeatera (przy włączonym urządzeniu, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Reset przez 3-5 sekund). 2. Ponownie skonfigurować urządzenie zgodnie z powyższą instrukcją. PL Made in China for LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne, 1 Garwolińska Street, Garwolin. 12

13 Owner s manual Before you start to use this device, please check if there s anything missing in the package, and contact your dealer of purchase to claim for missing items: Package Contents: 1x WiFi Repeater 1x 1m Ethernet cable with RJ45 connector 1x Quick Installation Guide Appearance Introduction Wireless Wi-Fi Repeater Euro plug Ethernet Reset Button Power LED WLAN LED WPS LED Ethernet LED WPS Button Reset: If you need to reset the Repeater, press and hold RESET button for 3-5 seconds, release the button when all LEDs are off except of Power LED. EN Indicator Name Status Description Power Status Indicator Green On Get Powered Wireless Status Indicator WPS Status Indicator Ethernet Status Indicator Green slow blink Green fast blink Green fast blink Off Green On Green fast blink Wireless Function Launched Data Transmission via wireless WPS Function Launched Not use or have completed the connection Ethernet Connected Data Transmission via Ethernet 13

14 Wireless Wi-Fi Repeater Owner s manual Cautions: 1. Disconnect the device during thunderstorms in case of lightning damage. 2. Keep far from heat source and ensure proper ventilation. 3. Keep waterproof in the storage, transportation and operating environments 1. Computer Configuration 1. Click Start Control Panel Network and Internet Network and Sharing Center Change adapter settings Wi-Fi(right click) Properties. 2. Double click Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4). 3. To set up the computer IP x (x arbitrary integer between 2~252), subnet mask of , gate of and click OK. Back to the last interface and click OK. 2. Connect To Wireless Network 1. Plug the Wi-Fi Repeater to a wall socket. 2. Click on the network icon on the right bottom of your desktop. You will find the signal from the Wi-Fi Repeater. Click on Connect and wait few seconds. 3. When shows: Connect to a Network, please click Connect to the network without setting it up. EN 4. Open web browser and type in the browser s address box. This number is the default IP address for this devices. NOTE! If you cannot load please check whether Wi-Fi repeater is on default settings. If not, or if you cannot verify the reason for lack of connection, restore default settings. Press the reset button for 3-5 seconds and try to install it again. 14

15 Owner s manual 5. The login screen below will appear. Enter the Username and Password then click Login to login. The default Username is admin, default password is admin. 6. After logging in, click Easy Mode and then click Network Setting, you will see 3 modes: AP Mode, Repeater Mode and Client Mode. Wireless Wi-Fi Repeater 3. Configuration Mode 1. Configure AP Mode. Follow process 2.3 to 2.5. Select AP and enter necessary information, password and click Apply. Wait for ~3-5 seconds until the process is complete. EN 2. Configure Repeater Mode. Follow process 2.3 to 2.5. Select Repeater then click on Search. 15

16 Owner s manual Wireless Wi-Fi Repeater Select desired network and enter the password if necessary. Then, enter information in the spaces provided. Click Apply and wait 3-5 seconds until it s complete. 3. Configure Client Mode Follow process 2.3 to 2.5 Select Client then click on Search. EN 16

17 Owner s manual Select desired network and enter the password if necessary. Click Apply and wait 3-5 seconds until it s complete. Wireless Wi-Fi Repeater 4. Reconnect to Repeater 1. Click Start Control Panel Network and Internet Network and Sharing Center Change adapter settings Wi-Fi (right click) Properties. 2. Double click Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4). 3. Select Obtain an IP address automatically and Obtain DSN server address automatically. Click OK. Back to the last interface and click OK. 4. Select the wireless network name configured in 3 Configuration Mode, click Connect button. EN 5. If you encrypted wireless network in 3 Configuration Mode, the following message will be displayed; type in the password and click OK. 17

18 Owner s manual 5. Configuring via Web Browser Wireless Wi-Fi Repeater 1. KWireless Base Configuration Please click Advanced Mode Wireless Settings Wireless Basic Settings located at the web management interface, the following message will be displayed on your web browser: You could configure the minimum number of Wireless settings for communication, such as SSID and Channel. The Access Point can be set simply with only the minimum setting items. EN Wireless Status Wireless On / Off SSID Service Set Identifier (network name) Wireless Mode Supports 11b/g/n mixed modes Channel 6 (default) SSID Broadcast Wireless Signal On/Off Click Apply button, the WiFi Repeater will become effective. 2. Wireless Security Configuration Please click Advanced Mode Wireless Settings Wireless Security Settings located at the web management interface, the following message will be displayed on your web browser: 18

19 Owner s manual Setup the wireless security and encryption to prevent from unauthorized access and monitoring. Supports 64/128-bit WEP, WPA-Personal, WPA2- Personal encryption methods. Click Apply button, the WiFi Repeater will become effective. 3. Change Management password Default password of this Wi-Fi Repeater is admin. Customize the password in order to protect your network connection. To change password, please follow the instructions below: Please click Advanced Mode System Tools User Password Change menu on the web management interface, the following message will be displayed on your web browser: Wireless Wi-Fi Repeater If you want to keep original password unchanged, click Cancel. Click Save button, the WiFi Repeater will become effective EN 4. Firmware Upgrade To upgrade FW, click Advanced Mode System Tools System Upgrade located at the web management interface, then the following message will be displayed on your web browser: Browse 19

20 Owner s manual Wireless Wi-Fi Repeater Click Browse button first, you ll be prompted to provide the filename of firmware upgrade file. Please download the latest firmware file from our website, and use it to upgrade your repeater. After a firmware upgrade file is selected, click Upgrade button, and the repeater will start firmware upgrade procedure automatically. The procedure may take several minutes, please be patient. NOTE! DO NOT interrupt the upgrade procedure by closing the web browser or physically disconnecting your computer from repeater (warranty voids in case of an interrupted upgrade procedure). 5. Settings Backup and Restore, Factory Default. For security reasons, you can backup all repeater settings. To back up/restore repeater s settings, please follow the instructions below: Please click Advanced Mode System Tools Backup and Recovery and Advanced Mode System Tools Restore Factory Settings located at the web management interface, then the following message will be displayed on your web browser: Browse EN Back up Browse Press back up button to save repeater s settings. Press Browse to pick a previously-saved configuration file from your computer, and click save to replace current settings with the uploaded file. 20

21 Owner s manual Restore All Settings Click Restore All Settings button to remove all settings and return to factory settings. Click Save and Restore All Settings button. The repeater will restart. 6. Specification Improves wireless coverage in all WLAN networks Standards IEEE b / g / n Support WLAN networks Frequency Range: GHz Security: WPA2, WPA, WEP (64 / 128 bit) WPS Integrated 2dBi PCBA Antennas Transmission Rate: up to 300 Mbps Power Supply: V AC Modulation type: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM, DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK Wireless Wi-Fi Repeater The Lechpol company declares that product ML0585 is consistent with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC. The proper declaration for download from www. lechpol.eu. 7. Appendix: Troubleshooting What can I do if I forgot my password? 1. Restore default settings (with repeater powered on, use a pin to press and hold the Reset button for about 3-5 seconds). 2. Configure repeater once again, by following instructions in this manual. EN Made in China for LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne, 1 Garwolińska Street, Garwolin. 21

22 Bedienungsanleitung Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, überprüfen Sie bitte, ob etwas vom Lieferumfang fehlt und kontaktieren Sie Ihren Händler, wenn Teile fehlen: Wireless Wi-Fi Repeater Lieferumfang: 1 x ML0585-N Wi-Fi Repeater 1 x 1m Ethernet Kabel mit RJ45 Buchse 1 x Schnellstartanleitung Gerätevorstellung Netzstecker Ethernet Taste Zurücksetzen Betriebsanzeige LED WLAN LED WPS LED Ethernet LED Taste WPS DE Zurücksetzen: Wenn Sie den Repeater zurücksetzen müssen, drücken und halten Sie die Taste Zurücksetzen für 3-5 Sekunden gedrückt, Taste loslassen wenn alle LED außer der Betriebsanzeige erlöscht sind. Anzeige Name Status Beschreibung Betriebsanzeige Leuchtet grün Gerät eingeschaltet Wireless Statusanzeige WPS Statusanzeige Ethernet Statusanzeige Grün, blinkt langsam Grün, blinkt schnell Grün, blinkt schnell Leuchtet nicht Leuchtet grün Grün, blinkt schnell Wireless Funktion gestartet Wireless Datenübertragung WPS Funktion gestartet Wird nicht benutzt, oder es besteht keine Verbindung Ethernetverbindung hergestellt Ethernet Datenübertragung 22

23 Bedienungsanleitung Vorsichtsmassnahmen: 1. Gerät während Gewitterstürmen ausschalten, Beschädigungsgefahr durch Blitz. 2. Von Heizquellen fernhalten und für Belüftung sorgen. 3. Vor Wassereinfluss während Lagerung, Transport und Betriebsumgebung schützen. 1. Computer Konfiguration 1. Klick Start Systemsteuerung Netzwerk und Internet Netzwerk und Freigabecenter Adaptereinstellungen ändern Wi-Fi (Rechts klicken) Eigenschaften. 2. Doppelklick Internet Protokoll Version 4(TCP/IPv4). Wireless Wi-Fi Repeater 3. Konfiguration der Computer IP x (x beliebige ganze Zahl zwischen 2~252), Subnetzmaske Klick OK. Zurück zum vorherigen Einstellungsmenü und OK klicken. 2. Mit Wireless Netzwerk verbinden 1. Wi-Fi Repeater in eine Wandsteckdose einfügen. 2. Klick auf das Netzwerksymbol unten rechts auf Ihrem Bildschirm. Sie finden das Signal vom Wi-Fi Repeater. Klick auf Verbinden und warten Sie ein paar Sekunden. 3. Wenn die Meldung erscheint: Mit Netzwerk verbinden, bitte auf Mit Netzwerk verbinden ohne Einstellung klicken. DE 4. Web Browser öffnen und in der Adresslinie des Browsers eingeben. Diese Nummer ist die voreingestellte IP Adresse für dieses Gerät. HINWEIS! Wenn Sie nicht laden können, überprüfen Sie bitte ob der Wi- Fi Repeater auf Werks-Einstellungen ist. Wenn nicht, oder wenn Sie den Grund für das Fehlschlagen der Verbindung nicht finden, Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Drücken Sie die Taste Zurücksetzen für 3-5 Sekunden und versuchen erneut die Installation. 23

24 Bedienungsanleitung 5. Der unten angezeigte Anmeldebildschirm erscheint. Geben Sie Benutzernahme und Passwort ein und klicken auf Anmelden zum Anmelden. Der voreingestellte Benutzernahme ist admin und das Passwort ist admin. Wireless Wi-Fi Repeater 6. Nach dem Anmelden Klick Easy Modus und danach Klick Netzwerk-Einstellungen, Sie sehen 3 Funktionsmodus: AP Modus, Repeater Modus und Client Modus. 3. Konfigurationsmodus DE 1. AP Modus einstellen Befolgen Sie die Schritte 2.3 bis 2.5. Wählen Sie AP, geben die nötigen Informationen und Passwort ein, danach Klick auf Übernehmen, warten 3~5 Sekunden bis es abgeschlossen ist. 2. Repeater Modus einstellen Befolgen Sie die Schritte 2.3 bis 2.5. Wählen Sie Repeater und danach auf Suchen klicken. 24

25 Bedienungsanleitung Wireless Wi-Fi Repeater Gewünschtes Netzwerk auswählen und wenn nötig das Passwort eingeben. Dann geben Sie die Informationen in die entsprechenden Felder ein. Klick Übernehmen und warten 3~5 Sekunden bis es abgeschlossen ist. 3. Client Modus einstellen Befolgen Sie die Schritte 2.3 bis 2.5. Wählen Sie Client und danach auf Suchen klicken. DE 25

26 Bedienungsanleitung Wireless Wi-Fi Repeater Gewünschtes Netzwerk auswählen und wenn nötig das Passwort eingeben. Klick Übernehmen und warten 3~5 Sekunden bis es abgeschlossen ist. 4. Verbindung zum Repeater wiederherstellen DE 1. Klick Start Systemsteuerung Netzwerk und Internet Netzwerk und Freigabecenter Adaptereinstellungen ändern Wi-Fi (Rechts klicken) Eigenschaften. 2. Doppelklick Internet Protokoll Version 4(TCP/IPv4). 3. Wählen Sie IP Adresse automatisch bekommen und DNS Server Adresse automatisch bekommen. Klick OK. Zurück zum vorherigen Einstellungsmenü und OK klicken. 4. In 3 Konfigurations-Modus, eingestellten Netzwerknamen wählen, Klick auf die Taste Verbinden. 5. Wenn Sie das Netzwerk in 3 Konfigurations-Modus verschlüsselt haben, erscheint im Web Browser folgende Nachricht (Bild unten), Passwort eingeben, OK Klicken. 26

27 5. Konfiguration über Web Browser Bedienungsanleitung 1. Wireless Allgemeine Einstellungen Bitte klicken Erweiteter Modus Wireless Einstellungen Wireless Allgemeine Einstellungen in der Web Verwaltungsseite, folgende Mitteilung erscheint in Ihrem Browser: Wireless Wi-Fi Repeater Sie können die Mindestanzahl der Wireless - Einstellungen für die Kommunikation einstellen, wie SSID und Kanal. Der Zugriffspunkt (AP) kann einfach eingestellt werden nur mit den Minimalen Einstellungen. Wireless Status SSID Wireless Modus Kanal SSID Übertragung Wireless Ein/Aus Service Set Identifier (Netzwerkname) Unterstützt 11b/g/n gemischten Modus 6 (Voreingestellt) Wireless Signal Ein/Aus Klick auf die Taste Übernehmen der Wi-Fi Repeater ist bereit. 2. Wireless Sicherheitseinstellungen Bitte klicken auf Erweiterten Modus Wireless Einstellungen Wireless Sicherheitseinstellungen in der Web Verwaltungsseite, folgende Mitteilung erscheint in Ihrem Browser: DE 27

28 Bedienungsanleitung Netzwerk Sicherheit und Verschlüsselung einstellen um unbefugten Zugang und Überwachung zu verhindern. Unterstützt 64/128-bit WEP, WPA-Personal, WPA2- Personal Verschlüsselungs methoden. Klick auf die Taste Übernehmen der Wi-Fi Repeater ist bereit. Wireless Wi-Fi Repeater 3. Managements Passwort ändern Voreingestelltes Passwort dieses Wi-Fi Repeater ist admin. Beachten Sie bitte das Passwort wird angezeigt und kann ein Sicherheitsrisiko darstellen. Ändern Sie das Passwort um Ihre Netzwerkverbindung zu schützen. Um das Passwort zu ändern, befolgen Sie bitte die unteren Anweisungen: Bitte in der Web Verwaltungsseite auf das Menü Erweiterter Modus Systemwerkzeuge Benutzer-Passwort ändern klicken, folgende Mitteilung erscheint in Ihrem Web Browser: DE Wenn Sie das Original-Passwort nicht ändern möchten, Klick auf Abbrechen. Klick auf die Taste Speichern der Wi-Fi Repeater ist bereit. 4. Firmware Aktualisieren Bitte in der Web Verwaltungsseite auf das Menü Erweiterter Modus Systemwerkzeuge System Aktualisieren, folgende Mitteilung erscheint in Ihrem Web Browser: Browse 28

29 Bedienungsanleitung Klicken Sie zuerst auf Durchsuchen, Sie werden aufgefordert, den Namen der Firmware- Aktualisierungsdatei anzugeben. Bitte die neueste Firmware-Datei von unserer Website herunterladen, und diese verwenden, um Ihren Repeater zu aktualisieren. Nachdem eine Firmware- Aktualisierungsdatei ausgewählt wurde, Klick auf Aktualisieren, und der Repeater wird das Firmware Aktualisierungs-Verfahren automatisch durchführen. Der Vorgang kann einige Minuten dauern, bitte haben Sie Geduld. HINWEIS! Unterbrechen Sie NIEMALS den Aktualisierungs-Vorgang durch das Schließen des Web-Browsers oder trennen Ihres Computer von Repeater (Die Garantie erlischt, wenn der Aktualisierungs-Vorgang unterbrochen wird). 5. Einstellungs-Sicherheitskopie und Wiederherstellen, Werkseinstellungen. Sie können alle Einstellungen dieses Repeater in eine Datei speichern, so können Sie mehrere Sicherheits-Kopien der Repeater - Einstellungen aus Sicherheitsgründen herstellen. Um die Einstellungen des Repeater zu speichern oder wieder herzustellen, befolgen Sie bitte die unteren Anweisungen: Bitte in der Web Verwaltungsseite auf das Menü Erweiterter Modus Systemwerkzeuge Sicherheits-Kopie und Wiederherstellen oder Erweiteter Modus Systemwerkzeuge Auf Werkseinstellungen zurücksetzen, folgende Mitteilung erscheint in Ihrem Web Browser: Wireless Wi-Fi Repeater Browse DE 29

30 Bedienungsanleitung Wireless Wi-Fi Repeater Sicherheitskopie Durchsuchen Drücken Sie die Taste Sicherheitskopie, um die Einstellungen des Repeater zu speichern. Drücken Sie Durchsuchen, um eine vorher auf Ihrem Computer gespeicherte Konfigurationsdatei zu suchen und klicken auf Speichern, um die aktuellen Einstellungen mit der Konfigurationsdatei zu ersetzen. Alle Einstellungen Klick auf Alle Einstellungen wiederherstellen, um das Gerät wiederherstellen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Klick auf die Taste Speichern oder Alle Einstellungen wiederherstellen. Der Repeater startet erneut. 6. Spezifikation Verbesserte kabellose Abdeckung in allen WLAN Netzwerken Standards und Protokolle IEEE b / g / n Unterstützt WLAN Netzwerke Frequenzbereich: GHz Sicherheit: WPA2, WPA, WEP (64 / 128 bit) WPS Integrated 2dBi PCBA Antennas Übertragungsgeschwindigkeit: bis zu 300 Mbps Spannungsversorgung: V AC Modulation: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM, DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK Hiermit erklär die Firma Lechpol dass sich das Gerät ML0585 im Einklang mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG bendet. Konformitätserklärung zum Download auf 7. Anhang: Fehlerbehebung DE Was kann Ich tun wenn Ich mein Passwort vergessen habe? 1. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Bei eingeschaltetem Repeater drücken Sie mit einem Stift die Taste Zurücksetzen für 3-5 Sekunden). 2. Repeater erneut einstellen indem Sie die Anleitungen in diesem Handbuch befolgen. Vertrieben durch LECHPOL Electronics BV, Nijverheidsweg RT Bruinisse, Niederlande 30

31 Manual de utilizare Înainte de a utiliza acest dispozitiv, vă rugăm să verificați continutul coletului. In cazul in care lipseste ceva reper, luați legătura cu distribuitorul. Continut colet: 1 x Repetor Wi-Fi ML0585-N 1 x 1m Cablu Ethernet cu conector RJ45 1 x Manual de utilizare Prezentare produs Repetor Wireless Wi-Fi Stecher alimentare Ethernet Buton resetare LED Alimentare LED WLAN LED WPS LED Ethernet Buton WPS Resetare: Puteti resetați repetorul, daca apăsați și țineți apăsat butonul Reset timp de 3-5 secunde, eliberați butonul atunci când toate LED-urile se sting, cu excepția LED-ului de pornire. Indicator Nume Stare Descriere Indicator pornire Ledul verde aprins Dispozitiv pornit Wireless Statusanzeige Indicator Wireless Indicator Ethernet Ledul verde clipeste incet Ledul verde clipeste repede Ledul verde clipeste repede Oprit Ledul verde aprins Ledul verde clipeste repede Wireless pornit Transmisie de date Wireless WPS pornit WPS nu este pornit sau este deja conectat Conectat la reteaua Ethernet Transmisie date prin reteaua Ethernet RO 31

PENTAGRAM Titan (P 2003) Instrukcja instalacji i obsługi. Installation and Operation Manual. Installations- und Bedienungsanleitung 2010-01-06

PENTAGRAM Titan (P 2003) Instrukcja instalacji i obsługi. Installation and Operation Manual. Installations- und Bedienungsanleitung 2010-01-06 Instrukcja instalacji i obsługi PL Installation and Operation Manual EN Installations- und Bedienungsanleitung DE 2010-01-06 PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PL Najnowsze wersje instrukcji, sterowników

Bardziej szczegółowo

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika 2 www.tracer.eu Bezprzewodowy Router

Bardziej szczegółowo

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR

4-CH digital video recorder set URZ0158. User's manual Instrukcja obsługi H.264 DVR 4-CH digital video recorder set URZ0158 User's manual Instrukcja obsługi EN PL H.264 DVR Owner s manual Notes The power supply of this DVR is provided through DC 12V/3A adapter, please check the power

Bardziej szczegółowo

GT-B3800. User manual Benutzerhandbuch Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Felhasználói kézikönyv

GT-B3800. User manual Benutzerhandbuch Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Felhasználói kézikönyv GT-B3800 User manual Benutzerhandbuch Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Felhasználói kézikönyv English...1 Deutsch... 27 Polski... 55 Česky... 85 Magyar... 111 CONTENTS WELCOME THANK YOU FOR CHOOSING

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi v2.9

Instrukcja obsługi v2.9 Instrukcja obsługi v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and

Bardziej szczegółowo

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 Podręcznik użytkownika 2 PL7656 Wydanie poprawione Sierpień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Camera IP Security Cam

Camera IP Security Cam Kamera IP Security Cam Podręcznik Użytkownika Camera IP Security Cam User Guide Kamera IP Security Cam Spis Treści 1 WPROWADZENIE... 4 1.1 Witamy użytkowników Kamery IP Security Cam... 4 1.2 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Bluetooth Handsfree Kit BT77R

Bluetooth Handsfree Kit BT77R www.lutec.eu Bluetooth Handsfree Kit BT77R for Car, Office & Home User Manual Bedienungsanleitung Manuel Utilisateur Manual de Usuario Instrukcja uzytkowania - 1 - Manual English. P.2 P.13 Deutsch......P.14

Bardziej szczegółowo

WL-520GU/GC. Szerokopasmowy router bezprzewodowy

WL-520GU/GC. Szerokopasmowy router bezprzewodowy WL-520GU/GC Szerokopasmowy router bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji P3188 Wydanie pierwsze Marzec 2007 Informacje kontaktowe producenta ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific) Adres firmy: 15 Li-Te

Bardziej szczegółowo

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N RT-N56U Ekstremalna wydajność i styl Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N Stylowy router RT-N56U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniającym jednoczesne przesyłanie

Bardziej szczegółowo

Przenośny router bezprzewodowy 3G (WL-330N3G) Skrócona instrukcja instalacji

Przenośny router bezprzewodowy 3G (WL-330N3G) Skrócona instrukcja instalacji Przenośny router bezprzewodowy 3G (WL-330N3G) Skrócona instrukcja instalacji PL6069 Wydanie pierwsze Styczeń 2011 Copyright 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika RT-N14U Router bezprzewodowy N300 Podręcznik użytkownika PL7879 Wydanie poprawione Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

U s e r. M a W I R E L E. n u S S R. a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO

U s e r. M a W I R E L E. n u S S R. a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO U s e r W I R M a E L E n u S S R a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO TABLE OF CONTENTS 1. WARNING 3 2. PACKAGE CONTENTS 4 3. SPECIFICATION 4 4. INSTALLATION 6 4.1 Before Installation 6

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

RT-N16. Podręcznik użytkownika. Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N

RT-N16. Podręcznik użytkownika. Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N RT-N16 Podręcznik użytkownika Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N Elegancka biało-szara obudowa routera RT-N16 2,4GHz zawiera dużej mocy procesor, zapewniający wysoką przepustowość; obsługa do

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-5304 POE

User s manual NVR-5304 POE User s manual (short) NVR-5304 POE NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 FOREWORD

Bardziej szczegółowo

English. Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi. www.polsky.tv

English. Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi. www.polsky.tv English Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi www.polsky.tv Dune HD TV-102 Quick Start Guide Table of Contents 3 Table of Contents 4 16 Polski English Quick Start Guide Skrócona instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router

DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router (Dla ASUS EZ User Interface) Podręcznik użytkownika PL4862 Wydanie poprawione V1 Czerwiec 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router Podręcznik użytkownika DSL-N14U Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router PL8760 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

user s manual MODECOM

user s manual MODECOM user s manual MODECOM Contents: Important Notices 4 Keys and Functions 5 I. Getting Started 6 1.1 Turn on/off 6 1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode) 6 1.3 Connect to computer 7 II. Your Home Screen

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Seria DSL-N16UP / DSL-N16U Bezprzewodowy router N300 z modemem ADSL PL8931 Wydanie pierwsze Luty 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 4G-N12. Bezprzewodowy modem router LTE N300

Podręcznik użytkownika 4G-N12. Bezprzewodowy modem router LTE N300 Podręcznik użytkownika 4G-N12 Bezprzewodowy modem router LTE N300 PL9553 Wydanie pierwsze Listopad 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N Podręcznik użytkownika Seria RT-N12 Bezprzewodowy router Superspeed N PL7901 Wydanie pierwsze Grudzień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P

User s manual NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual (short form) NVIP-6DN5060V/IRH-2P NVIP-6DN5060V/IRH-2P User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL Podręcznik użytkownika DSL-AC68U Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL PL8891 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego

Bardziej szczegółowo

Mobile phone ML0529.1

Mobile phone ML0529.1 Mobile phone ML0529.1 Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly combining

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

User Manual PY-BT01 BT car system

User Manual PY-BT01 BT car system User Manual PY-BT01 BT car system Românã 15-22 Polski 7-14 English 1-6 Introduction: Thank you for your interest at our Bluetooth car kit. This car kit is a wireless Bluetooth kit based on the Bluetooth

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6805] 2015-04-11 Ważne informacje Środki ostrożności Unikaj używania oraz przechowywania urządzenia w miejscach silnie zapylonych, o wysokiej

Bardziej szczegółowo

Senior phone ML0639. Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL

Senior phone ML0639. Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL Senior phone ML0639 Owner s manual EN Instrukcja obsługi PL 1 General information 1.1 Profile Please read this pamphlet carefully in order to make your phone in perfect condition. Perfectly combining

Bardziej szczegółowo