Konfiguracja urządzenia WGR614v7. S p i s t r eści

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfiguracja urządzenia WGR614v7. S p i s t r eści"

Transkrypt

1 S p i s t r eści 1. Wstęp Podłączenie urządzenia do modemu kablowego (Krok 1) Dostęp do panelu konfiguracji urządzenia (Krok: 2 7) Konfiguracja portu WAN (Krok: 8 9) Kontrola statusu urządzenia (Krok: 10 11) Aktualizacja oprogramowania (Krok: 12 15) Zmiana hasła dostępu do panelu konfiguracji urządzenia (Krok 16) Zmiana parametrów sieci bezprzewodowej (Krok: 17 19) FAQ (Najczęściej zadawane pytania)

2 Niniejszy dokument opisuje konfigurację urządzenia WGR614 do współpracy z usługodawcami internetowymi typu: UPC, Aster 1. Konfiguracja została przeprowadzona dla urządzenia WGR614 w wersji 7 oraz zainstalowanego firmware u w wersji _ Wszystkie dostępne wersje urządzenia można znaleźć na stronie: Stronę wsparcia technicznego dedykowanego urządzeniu WGR614v7 można znaleźć pod następującym adresem: Z przodu urządzenia Netgear WGR614 znajduje się 8 diod (Rysunek 1). Służą one do sygnalizowania poszczególnych funkcji routera. Szczegółowy opis znaczenia poszczególnych diod został umieszczony w Tabeli 1. Rysunek 1 Widok przodu urządzenia WGR614 Tabela 1 Opis znaczenia oraz zachowani diod urządzenia Oznaczenie Zachowanie Opis Zasilanie (Power) Test Sieć bezprzewodowa (Wireless) Internet (Internet Port) Włączona Kolor bursztynowy (mruga) Włączona Kolor zielony Wyłączona Kolor bursztynowy Włączona Wyłączona Włączona Wyłączona Włączona Mruga Zasilanie jest podłączone i urządzenie przeprowadza testy diagnostyczne. Zasilanie jest podłączone i urządzenie przeszło pomyślnie testy diagnostyczne. Zasilanie nie jest podłączone. Urządzenie nie przeszło pomyślnie testów diagnostycznych. Inicjalizacja urządzenia. Urządzenie jest gotowe do działania. Zintegrowany AP 2 jest włączony. Zintegrowany AP jest wyłączony lub zaistniał inny problem. Port WAN urządzenia wykrył połączenie z drugim urządzeniem. Dane są wysyłane/odbierane przez port WAN urządzenia. 1 Są to zwykle usługodawcy, którzy oferują w swoim pakiecie modem kablowy. 2 AP Access Point punkt dostępowy sieci bezprzewodowej

3 Oznaczenie Zachowanie Opis Włączona Kolor zielony Port switcha wykrył połączenie FastEthernet (100Mbps). Mruga Kolor zielony Dane są wysyłane/otrzymywane dla połączenia FastEthernet (100Mbps). LAN (LAN Port 4) Włączona kolor Dane są wysyłane/otrzymywane dla połączenia Ethernet bursztynowy (10Mbps). Mruga kolor bursztynowy Dane są wysyłane/otrzymywane dla połączenia Ethernet (10Mbps). Wyłączona Nie wykryto połączenia dla danego portu. Z tyłu urządzenia Netgear WGR614 znajduje się zestaw elementów (Rysunek 2). Służą one głównie do podłączenia zasilania oraz innych urządzeń do routera. Ich szczegółowy opis został umieszczony w Tabeli 2. Rysunek 2 Widok tyłu urządzenia WGR614 Tabela 2 Opis elementów dostępnych z tyłu urządzenia Oznaczenie Opis Zasilanie (Power) Zasilanie urządzenia: prąd stały, 12V, 1A, 22W. LAN (4 LAN Ports) RJ-45, porty LAN switcha urządzenia. Służą podłączeniu komputerów do routera 3. WAN (Internet Port) RJ-45, port WAN urządzenia. Służy do podłączenia routera do linii z danymi lub modemu DSL. Przycisk reset (Reset Button) Przycisk RESET. Antena (Wireless Antenna) Antena zintegrowanego AP sieci bezprzewodowej. Krok 1. Proszę podłączyć WGR614 do swojego komputera osobistego (PC, laptop) oraz modemu jak to zostało przedstawione na rysunku poniżej (Rysunek 3). 3 Dla typowych zastosowań będą to komputery. Istnieje oczywiście możliwość podłączenia innych urządzeń: kolejnego routera, switcha, print servera, itp. urządzeń

4 Konfiguracja urządzenia WGR614v7 Rysunek 3 Sposób podłączenia urządzenia Krok 2. Do poprawnej konfiguracji routera potrzebne są dane, które można odszukać na spodzie obudowy urządzenia (Rysunek 4): adres IP interfejsu LAN: domyślna nazwa użytkownika: admin domyślne hasło użytkownika: password Rysunek 4 Widok spodu obudowy urządzenia Krok 3. Przed przystąpieniem do konfiguracji urządzenia proszę przywrócić mu ustawienia fabryczne. Sposób, w jaki można to wykonać, został opisany w punkcie 1 FAQ. Krok 4. Po zgromadzeniu niezbędnych danych (Krok 2), proszę uruchomić okno przeglądarki Internet Explorer (v. 5.0 lub wyższa)4. W pasku adresu proszę wpisać adres interfejsu LAN urządzenia w następującym formacie: (Rysunek 5): 4 Przeglądarka Internet Explorer (w wersji 5.0 lub wyższej) jest zalecana do konfiguracji wszystkich urządzeń firmy Netgear (jeżeli oczywiście posiadają możliwość konfiguracji poprzez protokół HTTP). -4-

5 Rysunek 5 Okno wstępnej konfiguracji routera Krok 5. Proszę wybrać opcję drugą opcję: No, I am advanced user i kliknąć na przycisk <Next>. Krok 6. Pojawi się okno służące autoryzacji dostępu do panelu konfiguracji danego urządzenia. W dostępnych polach proszę wpisać odpowiednio (Rysunek 6): User name: admin Password: password - 5 -

6 Rysunek 6 Autoryzacja użytkownika podczas dostępu do panelu sterownia routera Krok 7. Po wpisaniu odpowiednich danych proszę kliknąć przycisk <OK>. Jeżeli dane zostały wprowadzone poprawnie, w oknie przeglądarki pojawi się panel konfiguracyjny urządzenia (Rysunek 7). W przeciwnym przypadku proszę wrócić do kroku nr

7 Rysunek 7 Strona główna panelu konfiguracji routera Krok 8. Proszę wybrać polecenie Basic Settings znajdujące się w okienku po lewej. Krok 9. W oknie zatytułowanym Basic Settings proszę dokonać następujących zmian (Rysunek 8): dla sekcji: Does Your Internet Connection Require A Login? -> proszę wybrać opcję: No, pola z opisami: Account Name oraz Domain Name proszę pozostawić bez zmian, dla sekcji: Internet IP Address -> proszę wybrać opcję: Get Dynamically from ISP, dla sekcji: Domain Name Server (DNS) Address -> proszę wybrać opcję: Get Automatically from ISP, dla sekcji: Router MAC Address -> proszę zaznaczyć opcję: Use Computer MAC Address 5, dokonane zmiany proszę zatwierdzić klikając na przycisk <Apply>. 5 Przy założeniu, że są do urządzenia jest podłączony komputer, który do tej pory był wykorzystywany do łączenia z Internetem. W przeciwnym przypadku proszę wybrać opcję: Use this MAC Address i zdefiniować adres fizyczny kraty sieciowej wykorzystywanej do tej pory. Przy założeniu, że Państwa ISP nie wprowadził zabezpieczeń typu MAC Address Spoofing, proszę wybrać opcję -> Use Default Address

8 Rysunek 8 Strona Basic Settings Krok 10. Proszę wybrać polecenie Router Status znajdujące się w okienku po lewej. Krok 11. W oknie zatytułowanym Router Status proszę sprawdzić następujące dane (Rysunek 9): Firmware Version, który obecnie został zainstalowany na routerze, dla sekcji Internet Port -> wartość IP Address przy dokonaniu poprawnej konfiguracji, wartość tego pola powinna wyglądać: XXX.XXX.XXX.XXX, gdzie X cyfry z przedziału

9 Rysunek 9 Strona Router Status Krok 12. Proszę otworzyć nowe okno przeglądarki. W pasku adresu proszę wpisać następujący adres: (Rysunek 10) proszę sprawdzić wersję najnowszego firmware opublikowanego dla tego urządzenia. Jeżeli obydwie wersje są identyczne (zainstalowana na urządzeniu oraz znaleziona na stronie) proszę przejść do kroku 16. W przeciwnym przypadku proszę przejść do kroku

10 Rysunek 10 Strona wsparcia pomocy technicznej urządzenia WGR614v7 Krok 13. Proszę kliknąć na link prowadzący do najnowszej wersji firmware. Zostaną Państwo przekierowani do następnej strony umożliwiającej pobranie pliku z najnowszym oprogramowaniem. Proszę wybrać wersję odpowiadającą Państwa lokacji geograficznej (Rysunek 11) oraz kliknąć na przycisk prowadzący do odpowiedniego pliku. Proszę zapisać go na swoim dysku lokalnym. Otrzymają Państwo plik w postaci *.chk

11 Rysunek 11 Strona z najnowszą wersją firmware dla urządzenia Krok 14. Proszę wrócić do okna przeglądarki, w którym mieli Państwo wyświetlony panel służący do konfiguracji routera. Z okienka po lewej proszę wybrać polecenie Router Upgrade (Rysunek 12). W nowym oknie, które Państwo otrzymają, przy pomocy przycisku <Browse> proszę zlokalizować plik, który Państwo uzyskali niedawno po zapisaniu: *.chk. Następnie proszę kliknąć przycisk <Upload>. Proces wgrywania nowego oprogramowania może zająć około 1 minuty

12 Rysunek 12 Strona Router Upgrade Krok 15. Po pomyślnym załadowaniu nowego firmware, z okienka po lewej proszę wybrać polecenie: Router Status i sprawdzić, czy router pracuje używając najnowszego oprogramowania (Rysunek 9). Jeżeli obecna wersja firmware odpowiada wersji pobranej z naszej strony -> proszę przejść do następnego kroku. Jeżeli są one różne -> proszę przejść do kroku poprzedniego. Krok 16. Z okienka po lewej proszę wybrać polecenie: Set Password (Rysunek 13). Przy pomocy tego okna mają Państwo możliwość dokonania zmiany domyślnego hasła dostępu do panelu sterującego urządzenia. W celu zmiany hasła proszę wpisać odpowiednio: w polu Old Password -> stare hasło dostępu (domyślnie - password), w polu New Password -> proszę wpisać nowe hasło dostępu: 1 16 znaków alfanumerycznych (wielkość znaków ma znaczenie), w polu Repeat New Password -> proszę wpisać ponownie raz nowe hasło, a następnie kliknąć na przycisk <Apply>

13 Rysunek 13 Strona Set Password Krok 17. Z okienka po lewej proszę wybrać polecenie: Wireless Settings (Rysunek 14). Przy pomocy tego okna mają Państwo możliwość dokonania zmian dla sieci bezprzewodowej wbudowanego punktu dostępowego dla tego urządzenia

14 Rysunek 14 Strona Wireless Settings Krok 18. W celu dokonania zmian domyślnych ustawień dla sieci bezprzewodowej, dla sekcji Wireless Network, proszę wprowadzić w następujących polach (Rysunek 15): w polu Name (SSID) -> nazwę dla swojej sieci bezprzewodowej: maksymalnie 32 znaki alfanumeryczne (wielkość znaków ma znaczenie), w polu Region -> region geograficzny, w Państwa przypadku Europe, w polu Channel -> numer kanału, na którym ma pracować punkt dostępowy 6, w polu Mode -> tryb pracy punktu dostępowego 7. 6 Wybór numeru kanału jest uwarunkowany obecnością innych sieci bezprzewodowych w zasięgu działania Państwa urządzenia. Proszę kierować się zasadą wyboru najmniej okupowanego kanału. 7 Wybór trybu pracy punktu dostępowego zależy głownie od rodzaju karty sieciowej, której będą Państwo używali do łączenia się z urządzeniem, a dokładniej od obsługiwanych przez nią standardów sieci bezprzewodowych: IEEE b oraz IEEE g. Jeżeli Państwa adapter sieciowy obsługuje tryb pracy g, to proszę ustawić wartość g only dla pola Mode. W przeciwnym wypadku proszę pozostać przy domyślnym ustawieniu: b & g

15 Rysunek 15 Strona Wireless Settings - przykładowe zmiany parametrów dla sieci bezprzewodowej Krok 19. W celu ustawienia zabezpieczeń dla sieci bezprzewodowej, dla sekcji Security Options, proszę wprowadzić następujące zmiany (Rysunek 15): proszę wybrać jeden ze sposobów szyfrowania sieci -> np. WPA-PSK 8, w zależności od wybranego w poprzednim kroku szyfrowania sieci proszę wpisać klucz szyfrujący bądź też hasło dostępu do sieci -> w tym przypadku hasło: Network Key,o długości: 8 64 znaków. w celu zatwierdzenia wprowadzonych zmian: dla kroku 18 oraz 19, proszę klinnąć na przycisk <Apply>. 8 Wybór sposobu szyfrowania dla sieci zależy od: posiadanego adaptera sieci bezprzewodowej oraz od możliwości Państwa systemu operacyjnego. Dla systemów Windows: 2000 oraz XP (w różnych edycjach) zalecamy wgranie wszystkich dostępnych poprawek w celu korzystania ze sposobów szyfrowania innych niż WEP. Zalecamy ustawienie sposobu szyfrowania tak jak w przykładzie

16 F A Q 1. W jaki sposób przywrócić ustawienia fabryczne urządzeniu? Istnieją dwa sposoby na przywrócenie ustawień fabrycznych dla urządzeń firmy Netgear. Zostały one przedstawione w tabeli poniżej: Lp. Typ reset u Poszczególne kroki 1 Soft reset 1. Wcisnąć przycisk Reset z tyłu obudowy urządzenia. 2. Przytrzymać go ok. 30 sekund a następnie zwolnić. 3. Poczekać na wyłączenie diody Test. 2 Hard reset 1. Odłączyć zasilanie od urządzenia. 2. Wcisnąć przycisk Reset z tyłu obudowy urządzenia. 3. Przytrzymując wciśnięty przycisk Reset podłączyć zasilanie do urządzenia. 4. Zwolnić przycisk Reset po upływie ok. 30 sekund od chwili podłączenia zasilania. 5. Poczekać na wyłączenie diody Test. 2. Po zresetowaniu urządzenia diody Zasilanie oraz Test mrugają na przemian. Co powinienem zrobić w takim przypadku? Proszę odłączyć zasilanie od urządzenia, odczekać 10 sekund i ponownie je podłączyć. 3. W jaki sposób skonfigurować przekierowanie portów (Port Forwarding)? Przekierowanie portów (Port Forwarding) zostanie opisane na przykaładzie jendej z najczęściej używanych aplikacji do udostępniania plików P2P: emule. Na rysunku poniżej (Rysunek 17) zostało przedstawione okno konfiguracyjne tego programu. Informacjami niezbędnymi do konfiguracji jest zakres i rodzaj portów, na jakich działa dana aplikacja. W tym przypadku są to odpowiednio: port TCP o numerze: 21026, port UDP o numerze:

17 Rysunek 16 Okno konfiguracyjne programu emule Niezbędnym warunkiem poorawnego działania tej funcjonalności jest zepewnienie przydziału stałego (zawsze tego samego) adresu IP. Zostanie on zarezerwowany we wcześniej zdefiniowanej puli adresów IP wbudowanego i uruchomionego serwera DHCP. W celu skonfigurowania rezerwacji stałego adresu IP dla naszego komputera proszę uruchomić panel konfiguracyjny urządzenia, z okienka po lewej stroni wybrać polecenie: LAN IP Setup (Rysunek 17). Następnie proszę kliknąć na przycisk <Add> dla secji Address Reservation. Zostaną Państwo przekierowani do okna: Address Reservation (Rysunek 18)

18 Rysunek 17 Strona LAN IP Setup W niżej umieszczonych polach wpisujemy odpowiednio (Rysunek 18): IP Address -> adres IP, który chcemy zarezerwować danemu komputerowi, MAC Address -> adres MAC danego komputera, Device Name -> nazwa, którą możemy przypisać w celu jednoznacznej identyfikacji danego komputera. Po wupełnieniu tych pól proszę kliknąć na przycisk <Add> w celu zapamiętania ustawień. Zostaną Państwo z powrotem przekierowani do okna LAN IP Setup a w tabeli Address Reservation pojawi się informacja o zdefiniowanej rezerwacji (Rysunek 19)

19 Rysunek 18 Strona Address Reservation Rysunek 19 Strona LAN IP Setup przykład rezerwacji jednego adresu IP

20 Kolejnym krokiem będzie zdefiniowanie w konfiguracji urządzenia odpowiednich usług działających na odpowiednich portach. Standardowo w urządzeniach firmy Netgear znajdują się wcześniej zdefiniowane najczęściej używane usługi, takie jak: DNS, FTP, HTTP, HTTPS itp. Pośród nich nie ma jednak usługi odpowiadającej parametrami pracy oprogramowaniu emule. W celu zdefiniowania przekierowania portów dla tego programu (dla ustawień jak na Rysunku 16) musimy zdefiniować dwie nowe usługi. W panelu konfiguracyjnym routera, z okienka po lewej proszę wybrać polecenie Port Forwarding/Port Triggering a nastepnie kliknąć na przycisk <Add Custom Service>. Zostaną Państwo przekierowani do okna: Ports Custom Services (Rysunek 20 i 21). Rysunek 20 Strona Ports Custom Services przykład definicji nowej usługi

21 Rysunek 21 Strona Ports - Custom Services przykład definicji nowej usługi Konfiguracja urządzenia WGR614v7 W wyżej umieszczonych polach wpisujemy odpowiednio: Service Name -> nazwę nowo tworzonego serwisu, Service Type -> typ portu, na którym działa dana usługa: TCP, UDP, TCP/UDP, Starting Port, Ending Port -> numer portu początkowego, numer portu końcowego dla całego zaresu portów. Jeżeli usługa działa na jednym porcie, jak w naszym przykładzie, dla obydwu pól wpisujemy ten sam numer poru, Server IP Address -> adres IP komputera z aplikacją. Na koniec proszę kliknąć na przycisk <Apply> w celu zachowania zdefiniowanej usługi (Rysunek 22)

22 Rysunek 22 Okno Port Forwarding/Port Triggering z nowo zdefiniowanymi regułami 4. W jaki sposób mogę zabezpieczyć dostęp do swojej sieci bezprzewodowej? Najprostszym przykładem zabezpieczenia dostępu do sieci bezprzewodowej jest: zmiana domyślnych ustawień dla punktu dostępowego wbudowanego w urządzeniu oraz ustawienie szyfrowania sieci bezprzewodowej (omówione w krokach: niniejszego dokumentu). Dodatkowo można skorzystać z tzw. funkcji listy dostępu ( Setup Access List ). proszę wyświetlić panel konfiguracji urządzenia w nowym oknie przeglądarki, z okienka po lewej, z sekcji: Advanced proszę wybrać polecenie: Wireless Settings, w oknie Advanced Wireless Settings proszę kliknąć na przycisk <Setup Access List> (Rysunek 23), w kolejnym oknie (Rysunek 24) w tabeli otrzymają Państwo listę stacji roboczych uprawnionych do korzystania z Państwa sieci bezprzewodowej. W celu dodania kolejnych komputerów proszę kliknąć na przycisk <Add>. Zostaną Państwo przekserowani do strony: Wireless Card Access Setup (strona 24). W tabeli zatytułowanej: Available Wireless Cards zostaną wyświetlone stacje robocze, wykryte w zasięgu punktu dostępowego. Poszczególne komputery można rozpoznać po: nazwie komputera (dla systemu Windows) oraz adresie fizycznym (MAC)

23 bezprzewodowego interfejsu sieciowego. Stacje robocze, którym chcą Państwo udostępnić korzystanie z punktu dostępowego, należy po kolei zaznaczyć i dodać do listy dostępu klikając na przycisk <Add>. Na końcu proszę kliknąć na pole oznaczone: Turn Access Control On i wcisnąć przycisk <Apply> (Rysunek 26). UWAGA!!! Od tej chwili dostęp do sieci bezprzewodowej będą miały jedynie jednostki, którym Państwo na to zezwolili w poprzednim kroku (Rysunek 26). Rysunek 23 Strona Advanced Wireless Setting

24 Rysunek 24 Strona Wireless Card Access List

25 Rysunek 25 Strona Wireless Card Access Setup

26 Rysunek 26 Strona Wireless Card Access List przykład zastosowania Konfiguracja urządzenia WGR614v7-26 -

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

TP-LINK 8960 Quick Install

TP-LINK 8960 Quick Install TP-LINK 8960 Quick Install (na przykładzie Neostrady) Podłączenie urządzenia Konfiguracja połączenia xdsl Włącz swoją przeglądarkę internetową i w polu adresowym wpisz http://192.168.1.1/ i naciśnij klawisz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL +, TP-Link TD-W890G/TDW890G Ustawienia karty sieciowej Windows XP Ustawienie protokołu TCP/IP 3 Kliknij START następnie zakładkę Ustawienia i Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do skonfigurowania produktu może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air DWL-700AP

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NETGEAR DG834V3

Twoja instrukcja użytkownika NETGEAR DG834V3 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND.

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Podłączenie Routera firmy ASUS Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Router ADSL Poniżej (zdjęcie)

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 1. W zakładce panelu konfiguracyjnego (adres IP strony konfiguracyjnej urządzenia to: 192.168.1.254) Advanced Setup --> LAN, w sekcji Domain

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N Instrukcja obsługi DN-70182 Otwarty kod źródłowy Urządzenie wykorzystuje kody oprogramowania opracowane przez osoby trzecie. Kody te podlegają Powszechnej Licencji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN

Szybkie uruchamianie. NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN Szybkie uruchamianie NETGEAR Trek Router podróżny N300 ze wzmacniaczem sygnału Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Wprowadzenie Dziękujemy za zakup modemu podróżnego

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji. Instrukcja konfiguracji ustawień routera TP-Link dla użytkownika sieci POGODNA.NET

Instrukcja konfiguracji. Instrukcja konfiguracji ustawień routera TP-Link dla użytkownika sieci POGODNA.NET Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ustawień routera TP-Link dla użytkownika sieci POGODNA.NET Łabiszyn, 2017 Niniejszy dokument przedstawia proces konfiguracji routera TP-Link pracującego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie

LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie LW055 Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Przód urządzenia Status Wył. Znaczenie Do tego portu nie jest podłączone urządzenie LAN1x t/m 4x Wł. Komputer lub inne urządzenie sieciowe jest podłączone

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.. Spis treści Przegląd... 3 1. Instalowanie oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

NBG318S Series Bezprzewodowy router Super G HomePlug AV

NBG318S Series Bezprzewodowy router Super G HomePlug AV NBG318S Series Bezprzewodowy router Super G HomePlug AV Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Listopad 2007 Wydanie 2 DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Copyright 2007. All rights

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REPEATERA WI-FI OMEGA ΩMEGA O25W - WIRELESS N 300M.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REPEATERA WI-FI OMEGA ΩMEGA O25W - WIRELESS N 300M. INSTRUKCJA OBSŁUGI REPEATERA WI-FI OMEGA ΩMEGA O25W - WIRELESS N 300M. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego repeatera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6005 N Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway.

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway. Black Box BlackBox to urządzenie oparte na popularnym układzie Realteka RTL8186. Dzięki wielu zaawansowanym opcjom konfiguracyjnym, przeznaczony jest on głównie dla dostawców internetu bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Router z punktem Dostępowym

Router z punktem Dostępowym Seria Instant Wireless Router z punktem Dostępowym Jak zainstalować urządzenie: BEFW11S4 Router z punktem dostępowym Wireless B Krok 1: Podłączanie urządzenia W rozdziale tym zajmiemy się poprawnym podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start

P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start P-320W ZyXEL P-320W Bezprzewodowy szerokopasmowy router 802.11g z zaporą sieciową Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1 POLSKI Informacje ogólne Prestige to router szerokopasmowy z wbudowanym, czteroportowym

Bardziej szczegółowo

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT Przewodnik szybkiej instalacji DN-70690 Spis treści Zawartość pakietu... Strona 1 Podłączenie sieci... Strona 2 Ustawienia sieciowe... Strona 3

Bardziej szczegółowo

NIP: 684-250-86-53 REGON 180253193 INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N.

NIP: 684-250-86-53 REGON 180253193 INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N. INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N. Urządzenie to posiada 1 port WAN (niebieski na zdjęciu) oraz 4 porty LAN (żółte na zdjęciu). Port WAN służy do podłączenia przyjścia

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

RO003/RO003UK Sweex Broadband Router. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie

RO003/RO003UK Sweex Broadband Router. Do tego portu nie jest podłączone urządzenie Wersja polska RO003/RO003UK Sweex Broadband Router Ważne! Program instalacyjny (Setup Wizard) znajduje się na płycie CD-ROM Sweex. Ta procedura instalacji pokazuje krok po kroku sposób instalacji routera.

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T 1. Opis produktu: Liczba / typ portów LAN, 1 x RJ-45, Liczba portów FXS, 2 x RJ-11, Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N

Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N Konfiguracja użyta być może we wszystkich routerach jedno pasmowych tej firmy o oznaczeniu TL-WR... KROK 1 Podstawa to podłączenie routera kablowo do naszego

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Instalacja. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia Uwaga W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Router WiFi AC1600 Smart

Router WiFi AC1600 Smart Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps. Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps umożliwia współdzielenie szerokopasmowego

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi

Zawartość opakowania. Podręcznik instalacji routera R6100 WiFi Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Upgrade przez Web 3. Serwer FTP 3.1. Lokalny serwer FTP 3.2. Zdalny serwer FTP Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006

ZyXEL P-336M. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g. Wersja 1.0 1/2006 Bezprzewodowy router szerokopasmowy XtremeMIMO TM 802.11b/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.0 1/2006 ZyXEL P-336M - wprowadzenie Bezprzewodowy router ZyXEL P-336M XtremeMIMO TM 802.11b/g to brama,

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Spis treści 1. Zawartość zestawu instalacyjnego 2 2. Słowniczek 2 3. Uruchomienie usługi upc wifi 3 4. Opis routera 3 Poprawne umiejscowienie routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu Zawartość zestawu Modem ADSL Zasiilacz sieciowy Instrukcja użytkownika na CD-Rom Przewód telefoniczny (RJ-11) Przewód Ethernet (RJ-45) Modem ADSL Instrukcja Szybki Start Model: AM200 Modem ADSL można skonfigurować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozwiązywania problemów

Instrukcja rozwiązywania problemów Instrukcja rozwiązywania problemów Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. WPROWADZENIE 3 2. RESTART URZĄDZEŃ SIECIOWYCH 3 3. SPRAWDZENIE DZIAŁANIA ROUTERA 4 4. RESET ROUTERA DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH 6 5.

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding)

P-793H v2. Skrócona instrukcja obsługi. Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) P-793H v2 Brama szerokopasmowa G.SHDSL.bis z obsługą agregacji linii (bonding) Domyślne dane logowania: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa użytkownika: user Hasło administratora: 1234 Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Urządzenie posiada domyślny adres do logowania, który powraca zawsze po zresetowaniu produktu.

Urządzenie posiada domyślny adres do logowania, który powraca zawsze po zresetowaniu produktu. Intrukcja EWR-523N Logowanie do interfejsu Urządzenie posiada domyślny adres do logowania, który powraca zawsze po zresetowaniu produktu. Domyślne ustawienia: Adres IP: 192.168.10.253 Login: admin Hasło:

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo