UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu."

Transkrypt

1

2 UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Raport został opracowany w związku z realizacją Projektu UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 Spis treści 1. Wstęp Struktura próby badawczej Absolwenci uczelni wyższych na rynku pracy Cechy i umiejętności absolwenta poszukiwane na rynku pracy Dodatkowe czynniki wpływające na proces rekrutacji Absolwenci Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy Podsumowanie Wykaz tabel i rysunków... 22

4 1. Wstęp Na przełomie roku Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zrealizowało III edycję badań na temat Oczekiwań pracodawców wobec absolwentów uczelni wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Celem badań podobnie, jak w 2009 i 2011 roku było poznanie oczekiwań kompetencyjnych pracodawców wobec absolwentów uczelni wyższych, a tym samym lepsze przygotowanie absolwentów Uniwersytetu Śląskiego do wymagań rynku pracy. Grupę respondentów stanowili: 1) przedstawiciele firm zarejestrowanych w platformie internetowej Biura Karier (dostępnej pod adresem: którzy opublikowali w niej ofertę pracy, stażu lub praktyk, a także 2) przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, współpracujący z Uniwersytetem Śląskim (izby gospodarcze, parkinaukowo-technologiczne). W niniejszym raporcie są oni określani zamiennie takimi terminami, jak: respondenci, pracodawcy, firmy. Badanie zrealizowano techniką sondażową, z wykorzystaniem internetowego kwestionariusza ankiety, zamieszczonego w Systemie Badań Społecznych Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego (dostępnego pod adresem: Pytania badawcze dotyczyły, m.in.: zapotrzebowania na pracowników o określonym wykształceniu, aspektów związanych z zatrudnianiem absolwentów, pożądanych w firmie umiejętności i cech związanych z osobowością. W badaniu znalazły się również pytania dotyczące współpracy z Uniwersytetem Śląskim, a w szczególności z Biurem Karier. Biuro Karier Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12A, Katowice tel.: (032) , tel./fax: (032)

5 2. Struktura próby badawczej W badaniu wzięło udział 137 pracodawców. Zdecydowana większość z nich reprezentowała sektor prywatny (84%), rzadziej sektor publiczny (13%) i NGO (3%) [patrz rysunek 1]. 3% 13% publiczny prywatny NGO 84% Rysunek 1. Struktura respondentów wg sektora działalności Firmy, które reprezentowali pracodawcy, działały przede wszystkim w branżach: IT (1), Produkcja/Przemysł (9%), HR (9%), Edukacja/Kursy/Szkolenia (7%) [patrz rysunek 2].

6 IT Produkcja/ Przemysł HR Edukcja/ Kursy/ Szkolenia Doradztwo Bankowość i finanse Prawo Administracja publiczna Internet/ Multimedia Usługi Telekomunikacja Sprzedaż Rozrywka/ Sztuka/ Media PR/ Reklama/ Marketing Obsługa klienta Wydawnictwo/ Dziennikarstwo Tłumaczenia NGO Ochrona środowiska Księgowość/ Audyt Inżynieria/ Technika Ubezpieczenia Opieka Kosmetyka/ Wizaż/ Uroda Hotelarstwo/ Turystyka Elektronika/ Automatyka Badania i rozwój 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 9% 9% 1 0% 2% 4% 6% 10% 12% 14% 16% 1 20% Rysunek 2. Struktura respondentów wg branż działalności Zdecydowana większość spośród badanych firm (87,5%) w momencie badania posiadała siedzibę główną na terenie Polski, przy czym najczęściej była ona zlokalizowana w województwie śląskim (76%). Firmy, których siedziby główne znajdowały się poza granicami Polski (12,5%) były zlokalizowane, m.in. w: Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Austrii, Francji [patrz rysunek 3].

7 12,5% śląskie 76% mazowieckie 12% małoposkie 5% polska zagranica dolnośląskie pomorskie 4% 87,5% opolskie łódzkie 0% 20% 40% 60% 80% Rysunek 3. Struktura pracodawców wg lokalizacji siedziby głównej organizacji Zazwyczaj siedziby główne firm były zlokalizowane w dużych miastach co trzecia firma znajdowała się w miastach od 200 do 500 tysięcy mieszkańców (34%) lub w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców (29%) [patrz rysunek 4]. 3% 29% 7% do 10 tys od 10 do 50 tys od 50 do 100 tys 19% od 100 do 200 tys od 200 do 500 tys 34% pow 500 tys Rysunek 4. Struktura wielkości miast stanowiących siedziby główne pracodawców Ponad połowa spośród badanych firm (54%) posiadała filie lub oddziały, przy czym większość z nich znajdowała się w Polsce (79%) [patrz rysunek 5].

8 za granicą 2 46% tak 54% nie w Polsce 79% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rysunek 5. Struktura respondentów wg formy organizacyjnej uwzględniającej posiadane filie lub oddziały Spośród firm, które zadeklarowały posiadanie filii lub oddziałów w Polsce, większość znajdowała się na terenie województwa śląskiego (34%), małopolskiego (20%) lub mazowieckiego (19%) [patrz rysunek 6]. Część firm posiadała kilka oddziałów, w różnych województwach. śląskie małoposkie mazowieckie dolnośląskie wielkopolskie pomorskie łódzkie podkarpackie lubuskie zachodnio-pomorskie świętokrzyskie podlaskie opolskie lubelskie kujawsko-pomorskie warmińsko-mazurskie 5% 10% 10% 9% 9% 14% 17% 20% 19% 34% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Rysunek 6. Struktura respondentów wg lokalizacji filii/oddziałów z podziałem na województwa

9 Badana grupa była zróżnicowana pod względem ilości zatrudnianych pracowników. Niemal co trzecia firma (2) zatrudniała do 9 pracowników, co czwarta firma (25%) od 10 do 49 pracowników oraz 250 pracowników i więcej (26%), co piąta firma (2) od 50 do 249 pracowników. Łącznie, pracodawcy z sektora MŚP stanowili 74% respondentów [patrz rysunek 7]. 26% 2 25% 2 do 9 pracowników od 10 do 49 pracowników od 50 do 249 pracowników 250 pracowników i więcej Rysunek 7. Struktura respondentów wg ilości zatrudnienia pracowników Kwestionariusz ankietowy wypełniali głównie pracownicy zatrudniani na stanowiskach samodzielnych/specjalistycznych (5) oraz przedstawiciele szczebla kierowniczego i wyższej kadry menadżerskiej, zarządzającej daną organizacją (44%). W dalszej kolejności byli to asystenci i referenci. Jednostki, które reprezentowali respondenci to, m.in.: działy HR, działy rozwoju, działy kadr, działy szkoleń, działy administracyjne, biura zarządu i inne.

10 3. Absolwenci uczelni wyższych na rynku pracy Większość ankietowanych firm zatrudniała absolwentów uczelni wyższych (9) [patrz rysunek 8]. Jednocześnie, w firmach tych średnia liczba pracowników z wykształceniem wyższym stanowiła 7 wszystkich zatrudnianych. 2% zatrudniamy nie zatrudniamy 9 Rysunek 8. Struktura respondentów pod względem zatrudniania absolwentów Uczelni Pracodawcy chętnie przyjmowali absolwentów również na staże lub praktyki absolwenckie (73%) [patrz rysunek 9]. Średnio respondenci przyjmowali w ciągu roku 11 absolwentów uczelni wyższych na staż lub praktykę. Ci, którzy unikali tej formy aktywizacji zawodowej absolwentów, tłumaczyli swoją decyzję, m.in.: brakiem potrzeb, brakiem funduszy, brakiem stanowisk, brakiem kwalifikacji u kandydatów. 12% 15% 73% przyjmujemy nie przyjmujemy nie wiem Rysunek 9. Struktura respondentów przyjmujących stażystów

11 Pracodawcy, którzy zatrudniali absolwentów uczelni wyższych, najczęściej rekrutowali ich przy pomocy: portali internetowych zajmujących się rekrutacją (5), ogłoszeń na własnej stronie internetowej (42%) lub z polecenia pracowników (42%). Znaczące miejsce w rekrutacji zaczynają zajmować także Biura Karier działające przy uczelniach (39%). Z kolei najrzadziej stosowanymi narzędziami w procesie rekrutacji były: targi pracy (7%), urzędy pracy (12%) i agencje zatrudnienia (13%) [patrz rysunek 10 pracodawcy mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, wobec czego wartości nie sumują się do 100%]. poprzez portale internetowe zajmujące się rekrutacją 5 poprzez własną stronę internetową z polecenia pracowników poprzez Biura Karier przy uczelniach 39% 43% 42% poprzez ogłoszenia w mediach poprzez agencje zatrudnienia poprzez urzędy pracy 13% 12% 15% targi pracy 7% inne 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Rysunek 10. Sposoby rekrutacji pracowników z wyższym wykształceniem

12 4. Cechy i umiejętności absolwenta poszukiwane na rynku pracy Pracodawcy, którzy wzięli udział w badaniu określali, jakie cechy i umiejętności są dla nich najistotniejsze u absolwenta, który aplikuje na dowolne, hipotetyczne stanowisko. Pod uwagę wzięli oni, m.in.: cechy związane z osobowością kandydata, posiadane przez niego tzw. umiejętności miękkie, umiejętności specjalistyczne i wiedzę, znajomość języków obcych oraz staż pracy. Analiza wyników badań wykazała przy tym, że wymienione czynniki mają dla pracodawców, w kontekście zatrudnienia, różne poziomy znaczenia najwyższe znaczenie ma dla nich osobowość kandydata (łącznie: 90%), mniejsze umiejętności miękkie (łącznie: 85%), a także wiedza i umiejętności specjalistyczne (łącznie: 85%), a namniejsze języki obce (łącznie: 5) oraz staż pracy (łącznie: 49%) [patrz tabela 1]. cechy związane z osobowością umiejętności miękkie wiedza i umiejętności specjalistyczne znajomość języków obcych bez znaczenia małe średnie duże bardzo duże kluczowe 4% 5% 25% 37% 2 0% 4% 1 32% 39% 14% 4% 10% 26% 34% 25% 14% 20% 2 19% 1 staż pracy 1 16% 24% 27% 13% 9% Tabela 1. Poziom znaczenia poszczególnych czynników w procesie rekrutacji Co się tyczy cech charakteru kandydatów, to zdaniem pracodawców osoba odpowiedzialna (44%), samodzielna (42%), rzetelna (2) i odporna na stres (25%) ma większe szanse w procesie rekrutacji niż osoba przebojowa (4%), opanowana (4%), życzliwa (4%) i posiadająca szerokie zainteresowania () [patrz rysunek 11 pracodawcy mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, wobec czego wartości nie sumują się do 100%].

13 odpowiedzialność samodzielność 42% 44% rzetelność inicjatywa odporność na stres 25% 2 2 kultura osobista łatwość nawiązywania kontaktów systematyczność elastyczność 20% 20% 1 1 aktywność 1 opanowanie życzliwość inne przebojowość 4% 4% 4% 4% posiadanie zainteresowań 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Rysunek 11. Cechy osobowości absolwentów pożądane przez pracodawców Jeśli chodzi o tzw. umiejętności miękkie, to pracodawcy doceniają u kandydatów w szczególności: umiejętność rozwiązywania problemów (36%), umiejętność uczenia się (35%) i umiejętność komunikowania się (34%). Mniejszą wagę przywiązują natomiast do takich cech, posiadanych przez kandydatów, jak: asertywność (4%), autoprezentacja (3%), umiejętność zarządzania zespołem () [patrz rysunek 12 pracodawcy mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, wobec czego wartości nie sumują się do 100%].

14 umiejętność rozwiązywania problemów 36% umiejętność uczenia się 35% umiejętność komunikowania się 34% umiejętność pracy w zespole 3 umiejętność analitycznego myślenia 3 umiejętność zarządzania czasem pracy umiejętność stosowania posiadanej wiedzy w praktyce kreatywność 25% 24% 23% umiejętność motywowania siebie 1 umiejętność zarządzania projektami 10% asertywność 4% autoprezentacja 3% umiejętność zarządzania zespołem 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Rysunek 12. Umiejętności miękkie absolwentów pożądane przez pracodawców W przypadku tzw. umiejętności twardych pracodawcy cenią u kandydatów najbardziej: wiedzę i umiejętności specjalistyczne wynikające z doświadczenia zawodowego (5), znajomość języków obcych (34%), a także wiedzę i umiejętności specjalistyczne nabyte podczas studiów (30%). Zdaniem respondentów najmniej istotne są natomiast: umiejętność prowadzenia samochodu (5%) oraz umiejętność obsługi specjalistycznej aparatury i urządzeń (5%) [patrz rysunek 13 pracodawcy mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, wobec czego wartości nie sumują się do 100%].

15 wiedza i umiejętności specjalistyczne wynikające z doświadczenia zawodowego 5 znajomość języków obcych znajomość branży wiedza i umiejętności specjalistyczne wyniesione ze studiów znajomość specjalistycznego oprogramowania komputerowego umiejętność korzystania z narzędzi biurowych znajomość produktu 34% 3 30% 27% 2 17% inne umiejętność obsługi specjalistycznej aparatury i urządzeń umiejętność prowadzenia samochodu 5% 5% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Rysunek 13. Wiedza i umiejętności cenione przez pracodawców Pracodawcy, którzy cenią u kandydatów do pracy znajomość języków obcych, zdecydowanie preferują znajomość języka angielskiego (6). Mile widziana jest również znajomość języka niemieckiego (24%). Pozostałe języki cieszą się mniejszą popularnością [patrz rysunek 14]. angielski 6 niemiecki 24% 29% 7 wymagany niewymagany włoski francuski hiszpański rosyjski czeski 6% słowacki 5% 0% 20% 40% 60% 80% Rysunek 14. Wymagania pracodawców odnośnie znajomości języków obcych i preferowane języki obce

16 5. Dodatkowe czynniki wpływające na proces rekrutacji Ponadto, w trakcie badania, pracodawcy określili dodatkowe czynniki, posiadane przez kandydatów do pracy, które pozytywnie wpływają na decyzję o ich zatrudnieniu. Spośród nich najwyższą wagę przyznano: kierunkowi ukończonych studiów (74%) oraz aktywności zawodowej absolwentów, podejmowanej przez nich w trakcie studiów (6). Dla pracodawców ważne są także: dodatkowa aktywność młodych osób na uczelni, np. uczestnictwo w kołach naukowych, organizacjach studenckich itp. (5) i marka uczelni, którą ukończył kandydat do pracy (33%). Najmniej istotne są: oceny uzyskiwane przez absolwenta w trakcie studiów () oraz osoba promotora pracy dyplomowej (4%) [patrz rysunek 15 pracodawcy mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, wobec czego wartości nie sumują się do 100%]. kierunek studiów 74% aktywność zawodowa na studiach 6 aktywność dodatkowa na studiach (koła naukowe) zainteresowania 47% 5 marka uczelni 33% stopień studiów tryb studiów temat pracy dyplomowej 19% 26% 24% oceny osoba promotora pracy dyplomowej 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Rysunek 15. Czynniki uwzględniane przez pracodawców w procesie rekrutacji

17 Dodatkowo, pracodawcy przyznali, iż atutem absolwenta uczelni wyższej w procesie rekrutacji są ukończone przez niego dodatkowe kursy, szkolenia i studia podyplomowe (7) [patrz rysunek 16]. 22% 7 stanowią atut nie stanowią atutu Rysunek 16. Znaczenie ukończonych kursów, szkoleń, studiów podyplomowych Preferowane u kandydatów obszary tematyczne ukończonych kursów, szkoleń i studiów podyplomowych, to: zarządzanie projektem (33%), obsługa klienta (25%) i rachunkowość (25%). Najmniejsze znaczenie mają umiejętności zdobyte podczas kursów, szkoleń i studiów podyplomowych z tworzenia i zarządzania stronami internetowymi (13%) [patrz rysunek 17 pracodawcy mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, wobec czego wartości nie sumują się do 100%]. zarządzanie projektem obsługa klienta rachunkowość i finanse marketing i sprzedaż grafika komputerowa wybrane aspekty prawa zarządzanie zasobami ludzkimi reklama i PR tworzenie i zarządzanie stronami internetowymi 25% 25% % 16% 16% 13% 33% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Rysunek 17. Preferowane przez pracodawców obszary tematyczne kursów, szkoleń, studiów podyplomowych

18 6. Absolwenci Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy Badania wykazały, iż 63% respondentów zatrudnia absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, 12% respondentów zatrudniało ich w przeszłości, natomiast 15% pytanych przyznało, iż nigdy nie współpracowało z absolwentami naszej Uczelni [patrz rysunek 18]. 10% zatrudniamy 15% 12% 63% nie zatrudniamy, ale zatrudnialiśmy nigdy nie zatrudnialiśmy nie wiem Rysunek 18. Respondenci według faktu zatrudniania bądź niezatrudniania absolwentów Uniwersytetu Śląskiego Wśród grup absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, z którymi pracodawcy najczęściej podejmowali współpracę znaleźli się absolwenci: kierunków społecznych (2), humanistycznych (2) oraz ścisłych (2). Żaden z respondentów nie zatrudnił absolwentów po kierunkach artystycznych [patrz rysunek 19]. 0% 2 12% 2 artystyczne ekonomiczne humanistyczne ścisłe 3% 15% 2 prawnicze przyrodnicze społeczne Rysunek 19. Absolwenci grup kierunków zatrudnianych przez badanych pracodawców

19 Pracodawcy wskazali również, na jakich stanowiskach zatrudniani są absolwenci Uniwersytetu Śląskiego. Najwięcej młodych osób z wyższym wykształceniem zatrudnianych jest na stanowiskach samodzielnych/specjalistycznych (66%), a co trzeci absolwent (29%) rozpoczyna swą karierę zawodową od stanowiskach wykonawczych. Na stanowiskach kierowniczych obsadzonych jest jedynie 1 % absolwentów Uniwersytetu Śląskiego [patrz rysunek 20]. 4% 29% 66% kierownicze specjalistyczne wykonawcze nie wiem Rysunek 20. Struktura stanowisk zatrudnianych absolwentów Respondenci wyrazili także opinię na temat przygotowania do pracy zawodowej absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Odpowiedzi rozłożyły się równomiernie 40% potwierdziło dobre przygotowanie absolwentów, 40% nie potwierdziło tej tezy. Niepokojący jest natomiast fakt, że spośród 40% pracodawców, którzy niepozytywnie ocenili poziom przygotowania absolwentów naszej Uczelni do pracy zawodowej 7% respondentów wyraziło zdecydowaną dezaprobatę dla omawianego poziomu [patrz rysunek 21]. 0% 20% zdecydowanie dobrze 7% 33% 40% raczej dobrze raczej niedobrze zdecydowanie niedobrze trudno powiedzieć Rysunek 21. Ocena stopnia przygotowania absolwentów do pracy zawodowej

20 Fakt, czy kandydat do pracy był absolwentem Uniwersytetu Śląskiego nie miał żadnego znaczenia w toku rekrutacji dla 64% respondentów, natomiast dla 26% respondentów wpłynął on pozytywnie na decyzję o zatrudnieniu pracownika. Żaden z ankietowanych pracodawców nie przyznał, iż informacja o ukończonej przez kandydata Uniwersytetu Śląskiego wpłynęła negatywnie na ich decyzję o zatrudnieniu [patrz rysunek 22]. 0% 10% 26% 64% nie ma to znaczenia ma znaczenie pozytywne ma znaczenie negatywne trudno powiedzieć Rysunek 22. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu w oparciu o informację, iż kandydat jest absolwentem Uniwesytetu Śląskiego

21 7. Podsumowanie Przedstawione w niniejszym opracowaniu analizy dotyczyły dwóch zagadnień oczekiwań pracodawców wobec absolwentów uczelni wyższych oraz postrzegania jakości absolwentów Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy. Analiza danych odnoszących się do pierwszego zagadnienia prowadzi do konkluzji, iż pracodawcy reprezentujący różne sektory i branże gospodarki chętnie zatrudniają absolwentów uczelni wyższych i przyjmują ich na staże lub praktyki absolwenckie. Najważniejsze kwalifikacje brane pod uwagę przy zatrudnianiu nowych pracowników to: osobowość kandydata, kwalifikacje miękkie i umiejętności twarde. Idealnym kandydatem w tym kontekście byłaby osoba odpowiedzialna i samodzielna, która posiada umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów, szybkiego uczenia się i poprawnej komunikacji, a przy tym wiedzę i umiejętności wynikające z doświadczenia zawodowego. Informacje te dotyczą w znacznym stopniu wszystkich typów stanowisk, zarówno w firmach z sektora MŚP, jak i większych jest to więc uśredniony obraz kandydata na typowe, aczkolwiek hipotetyczne, stanowisko. Dodatkowe, wysoko cenione przez pracodawców czynniki, wpływające na decyzję o zatrudnieniu kandydata, to: posiadanie doświadczenia zawodowego, ukończenie preferowanego kierunku studiów oraz zdobycie dodatkowych kwalifikacji w trakcie kursów, szkoleń i studiów podyplomowych zwłaszcza z zakresu zarządzania projektami, obsługi klienta, a także rachunkowości i finansów. W kontekście drugiego z omawianych zagadnień znacząca jest informacja, że ponad połowa respondentów podczas rekrutacji nie bierze pod uwagę faktu, czy kandydat do pracy jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego. Oznacza to, że marka naszej Uczelni i naszych absolwentów nie jest wartością konkurencyjną na rynku pracy. Nadto, niemal połowa respondentów wyraziła swoje niezadowolenie w kwestii przygotowania absolwentów Uniwersytetu Śląskiego do pracy zawodowej. Osobiste rozmowy z pracodawcami doprowadziły do konkluzji, iż absolwentom naszej Uczelni brakuje praktycznej wiedzy, m.in. z zakresu podstawowych programów czy aplikacji, tj. Excel, Access, SAP. Stąd też deklarowana przez pracodawców chęć zatrudniania osób, które ukończyły dodatkowe kursy, szkolenia i studia podyplomowe. Efektem niniejszego badania powinno być podjęcie dodatkowych działań pogłębiających współpracę Uniwersytetu Śląskiego z pracodawcami, w celu lepszego przygotowania absolwentów naszej Uczelni do wymogów rynku pracy. Współpraca ta mogłaby przyjąć formę: konsultacji programów kształcenia, umożliwienia pracodawcom prowadzenia fakultatywnych wykładów i specjalnych programów edukacyjnych skierowanych do poszczególnych kierunków; indywidualnych spotkań z pracodawcami, powoływania wydziałowych i kierunkowych zespołów analizujących system kształcenia.

22 8. Wykaz tabel i rysunków Tabela 1. Poziom znaczenia poszczególnych czynników w procesie rekrutacji Rysunek 1. Struktura respondentów wg sektora działalności... 5 Rysunek 2. Struktura respondentów wg branż działalności... 6 Rysunek 3. Struktura pracodawców wg lokalizacji siedziby głównej organizacji... 7 Rysunek 4. Struktura wielkości miast stanowiących siedziby główne pracodawców... 7 Rysunek 5. Struktura respondentów wg formy organizacyjnej uwzględniającej posiadane filie lub oddziały... 8 Rysunek 6. Struktura respondentów wg lokalizacji filii/oddziałów z podziałem na województwa... 8 Rysunek 7. Struktura respondentów wg ilości zatrudnienia pracowników... 9 Rysunek 8. Struktura respondentów pod względem zatrudniania absolwentów Uczelni Rysunek 9. Struktura respondentów przyjmujących stażystów Rysunek 10. Sposoby rekrutacji pracowników z wyższym wykształceniem Rysunek 11. Cechy osobowości absolwentów pożądane przez pracodawców Rysunek 12. Umiejętności miękkie absolwentów pożądane przez pracodawców Rysunek 13. Wiedza i umiejętności cenione przez pracodawców Rysunek 14. Wymagania pracodawców odnośnie znajomości języków obcych i preferowane języki obce Rysunek 15. Czynniki uwzględniane przez pracodawców w procesie rekrutacji Rysunek 16. Znaczenie ukończonych kursów, szkoleń, studiów podyplomowych Rysunek 17. Preferowane przez pracodawców obszary tematyczne kursów, szkoleń, studiów podyplomowych Rysunek 18. Respondenci według faktu zatrudniania bądź niezatrudniania absolwentów Uniwersytetu Śląskiego Rysunek 19. Absolwenci grup kierunków zatrudnianych przez badanych pracodawców Rysunek 20. Struktura stanowisk zatrudnianych absolwentów Rysunek 21. Ocena stopnia przygotowania absolwentów do pracy zawodowej Rysunek 22. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu w oparciu o informację, iż kandydat jest absolwentem Uniwesytetu Śląskiego... 20

23 BIURO KARIER Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12A Katowice tel.: Opracowano: Katarzyna Anuszkiewicz

OPINIE I OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA

OPINIE I OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA Załącznik do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 14/2017/2018 z dnia 15 listopada 2017 r. OPINIE I OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA Szanowni

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, lipiec 2016 Celem badania jest uzyskanie informacji na temat satysfakcji z ukończonych

Bardziej szczegółowo

Wyniki z ankiety pracodawców

Wyniki z ankiety pracodawców Wyniki z ankiety pracodawców Rodzaj Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne 2013-12-11-2014-01-31 27 Opracował: Małgorzata Nazarkiewicz Data opracowania: 2014-07-07 Pytanie dotyczące oceny: Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY?

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? II PÓŁROCZE 2012 2 ANALIZA OFERT PRACY OPUBLIKOWAWANYCH W SERWISIE MONSTERPOLSKA.PL W II PÓŁROCZU 2012 MONSTERPOLSKA.PL Firma Monster Worldwide Polska Sp. z o.o. (dawniej

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Aneksy wojewódzkie Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika. RAPORT Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu Praca.pl potwierdza postawioną na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Bardziej szczegółowo

Raport z badań. ECORYS Polska

Raport z badań. ECORYS Polska Diagnoza umiejętności zawodowych prowadzona w ramach projektu "Portal Koordynacja 3.0 stabilny mechanizm powiązania kształcenia zawodowego z potrzebami mazowieckiego rynku pracy" Raport z badań ECORYS

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2015 Kraków, czerwiec 2016 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami.

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR KARIER 13-14 września 2012r. Innowacyjna działalność Akademickich Biur Karier w dobie globalizacji oraz permanentnego kryzysu gospodarczego Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ANKIETA NT. OPINII I OCZEKIWAŃ PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA Ankieta ma na celu zebranie opinii respondentów nt. opinii i oczekiwań pracodawców względem

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI 2011/2012

ABSOLWENCI 2011/2012 RAPORT Wykonawca: Biuro Karier DSW WROCŁAW, październik 2012 Spis treści 1. Informacje wprowadzające... 3 2. Absolwenci uczestniczący w badaniu... 4 Płeć Absolwentów... 4 Miejsce zamieszkania Absolwentów...

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006

Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006 Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006 Od 1 września 2006 roku dzieci klas pierwszych w 9 194 szkołach podstawowych rozpoczną naukę języka angielskiego. Program wczesnej nauki

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej 1 Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało w

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2014 Kraków, czerwiec 2015 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało na grupie

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie Załącznik 2.2 do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn http://www.uwm.edu.pl Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Bardziej szczegółowo

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Na koniec I kwartału 2012 roku stopa bezrobocia uplasowała się na poziomie 13,3 proc. Według danych serwisu Szybkopraca.pl w tym okresie najłatwiej było znaleźć

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy?

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Informacja prasowa 28 kwietnia 2010 Wraz ze wzrostem stopy bezrobocia swoją pozycję na rynku pracy umacniają pracodawcy. Aby zwiększyć szanse na zatrudnienie, pracownicy

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Wyniki badań losów zawodowych absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej studia stacjonarne II stopnia rok ukończenia 2013 Kraków, czerwiec 2014 Cel badań Uzyskanie informacji na temat: statusu zawodowego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI)

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY KWIECIEŃ-CZERWIEC 2010 POLSKA

RYNEK PRACY KWIECIEŃ-CZERWIEC 2010 POLSKA RYNEK PRACY KWIECIEŃ-CZERWIEC 2010 POLSKA W II kw. 2010 roku w serwisie rekrutacyjnym szybkopraca.pl ukazało się 4 093 ogłoszenia. W ciągu ostatnich trzech miesięcy najwięcej pracodawców zatrudniało na

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

475 tys. absolwentów szkół wyższych

475 tys. absolwentów szkół wyższych 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 475 tys. absolwentów szkół wyższych Studia wyższe przestały byd przywilejem. Obecnie dostęp do wykształcenia wyższego ma niemal każdy. Powszechne

Bardziej szczegółowo

Raport z III fali bada

Raport z III fali bada PBS Spółka z o.o. 81-812 Sopot, ul. Junaków 2, t: (48-58) 550 60 70, f: (48-58) 550 66 70, e: kontakt@pbs.pl, www.pbs.pl Raport z III fali bada Raport EKONOMIA SUKCESU Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA Szanowny Panie/Szanowna Pani, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny jakości studiów i ich przydatności w pracy zawodowej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o szkolnictwie wyższym jesteśmy

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH Keystone Consulting Sp. z o.o. dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Katowice, 29 listopada 2011r. SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z VI fali badania CAWI

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z VI fali badania CAWI EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport Raport z VI fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2014 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z pilotażowej ankietyzacji pracodawcy dotyczącej oceny absolwenta Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

SPRAWOZDANIE. z pilotażowej ankietyzacji pracodawcy dotyczącej oceny absolwenta Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE z pilotażowej ankietyzacji pracodawcy dotyczącej oceny absolwenta Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Procedura, tryb, warunki i zasady ankietyzacji Zgodnie z ustaleniami

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

kierunek Finanse i rachunkowość

kierunek Finanse i rachunkowość Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy 2014 Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy Patrycja Antosz Szczecin 10 czerwca 2014r. PRELEGENCI Prelegent: Patrycja Antosz

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY. Gdańsk 4 lipca 2014r.

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY. Gdańsk 4 lipca 2014r. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY Gdańsk 4 lipca 2014r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU 2013 r. 3,2% zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z III fali badania CAWI

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z III fali badania CAWI EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport Raport z III fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2013 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Opracowanie merytoryczne: Maria Michniowska, Katarzyna Anuszkiewicz. Opracowanie graficzne: Katarzyna Anuszkiewicz. Zdjęcie: www.fotolia.

Opracowanie merytoryczne: Maria Michniowska, Katarzyna Anuszkiewicz. Opracowanie graficzne: Katarzyna Anuszkiewicz. Zdjęcie: www.fotolia. Wydawca: Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice telefon: (32) 359 19 82 faks: (32) 359 20 32 email: bk@us.edu.pl Opracowanie merytoryczne: Maria Michniowska, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r.

Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r. RAPORT Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r. Trzeci kwartał 2016 roku potwierdził wcześniej widoczne na rynku pracy tendencje. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu Praca.pl pokazuje, że

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport z II fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2012 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Najważniejsze wyniki...

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla pracodawców

Ankieta dla pracodawców Ankieta dla pracodawców Celem ankiety jest zasięgnięcie opinii pracodawców na temat kompetencji, jakimi odznaczają się studenci odbywający praktykę zawodową (część A) oraz oczekiwań pracodawców wobec absolwenta

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania pracodawców w zakresie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów - wybrane wyniki badania bezpośredniego

Oczekiwania pracodawców w zakresie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów - wybrane wyniki badania bezpośredniego Oczekiwania pracodawców w zakresie wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów - wybrane wyniki badania bezpośredniego Tomasz Dorożyński Wojciech Urbaniak Katedra Wymiany Międzynarodowej Uniwersytet Łódzki

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2010 POLSKA

RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2010 POLSKA RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2010 POLSKA W serwisie rekrutacyjnym Szybkopraca.pl w IV kw. 2010 roku ukazało się 4 385 ogłoszeń. W porównaniu do III kw. 2010 roku widoczne jest zmniejszenie się liczby

Bardziej szczegółowo

Badania Absolwentów. WSB w Toruniu.

Badania Absolwentów. WSB w Toruniu. Badania Absolwentów WSB w Toruniu Toruń, 2013 Badanie losów absolwentów WSB 2 Badanie absolwentów WSB 1. Cele badania: a) Modyfikacja efektów kształcenia i w konsekwencji: - modyfikacja programów studiów

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Dane statystyczne zebrała Jadwiga Zarębska Opracowanie raportu: Zespół Wydziału Informacji i Promocji ORE SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Cele kształcenia Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2012/2013 badanie po 3 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2012/2013 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 212/213 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji pracodawców w roku akademickim 2015/2016

Sprawozdanie z ankietyzacji pracodawców w roku akademickim 2015/2016 Sprawozdanie z ankietyzacji pracodawców w roku akademickim 2015/2016 1. Opis przebiegu procesu ankietyzacji Proces ankietyzacji pracodawców zatrudniających absolwentów studiów wyższych ZUT w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. PROFIL RESPONDENTA 3. AUDYT I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Kierownika sklepu zatrudnię jak i gdzie poszukujemy pracowników? Poznao, 22 września 2011

Kierownika sklepu zatrudnię jak i gdzie poszukujemy pracowników? Poznao, 22 września 2011 2011 Kierownika sklepu zatrudnię jak i gdzie poszukujemy pracowników? Poznao, 22 września 2011 Kierownika sklepu zatrudnię jak i gdzie poszukujemy pracowników? prelegent: Anna Strzebooska, UJ, ekspert

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w 1 kwartale 2016r. Zapowiadane pod koniec 2015 roku przejęcie rynku pracy przez pracowników stało się faktem.

Sytuacja na rynku pracy w 1 kwartale 2016r. Zapowiadane pod koniec 2015 roku przejęcie rynku pracy przez pracowników stało się faktem. RAPORT Sytuacja na rynku pracy w 1 kwartale 2016r. Zapowiadane pod koniec 2015 roku przejęcie rynku pracy przez pracowników stało się faktem. Jak wynika z przeprowadzonej przez serwis pracy Praca.pl analizy

Bardziej szczegółowo

Wyniki sondażu pracodawców

Wyniki sondażu pracodawców Jakiego pracownika szukają pracodawcy, czego oczekują kandydaci - wyniki sondażu przeprowadzonego w ramach trzeciej edycji Akademickich Targów Pracy Trójmiasto W środę 19 października 2016 r. na Wydziale

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2010 POLSKA

RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2010 POLSKA RYNEK PRACY STYCZEŃ-MARZEC 2010 POLSKA Raport serwisu SzybkoPraca.pl W I kw. 2010 roku w serwisie SzybkoPraca.pl zostało opublikowanych o 15,7 proc. ofert pracy więcej niż w ostatnich trzech miesiącach

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r.

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Akty prawne związane z procedurą Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Źródło: Dane własne portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl. Warszawa, 7 maja 2009 r.

Informacja prasowa. Źródło: Dane własne portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl. Warszawa, 7 maja 2009 r. Warszawa, 7 maja 2009 r. I KWARTAŁ 2009 ROKU: NAJBARDZIEJ UCIERPIAŁ RYNEK PRACY NA MAZOWSZU 37 151 ofert pracy opublikowanych w portalu Pracuj.pl Spadek liczby ofert pracy na Mazowszu o 10% Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki badao poziomu zadowolenia ze studiów oraz sugerowanych zmian w programie i organizacji kształcenia.

Wyniki badao poziomu zadowolenia ze studiów oraz sugerowanych zmian w programie i organizacji kształcenia. Wyniki badao poziomu zadowolenia ze studiów oraz sugerowanych zmian w programie i organizacji kształcenia. Zakres badao: Poziom zadowolenia ze studiów Oczekiwania względem Biura Karier Propozycje zmian

Bardziej szczegółowo

częściej rzadziej Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia

częściej rzadziej Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia Monika Maksim Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia Oczekiwania dotyczące określonych kompetencji zawodowych, społecznych rzadziej częściej

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy po wakacjach

Rynek pracy po wakacjach Rynek pracy po wakacjach Za nami sezon urlopowy. W październiku ostatni wczasowicze wrócą z urlopów. Wypoczęci i zadowoleni zaczynamy poszukiwać nowej pracy. Na rynek wychodzą też absolwenci, którzy niedawno

Bardziej szczegółowo

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska.

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska. OFERTA 1 Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska Obowiązki: nadzorowanie pracy geologów i geofizyków, realizowanie programu

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r.

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą II Toruń, 11 czerwca 2015 r. Realizacja badania W latach

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Formularz

Biuro Karier. Formularz Biuro Karier ul. G. Narutowicza 35 96-300 Żyrardów, tel. 730 111 040 fax. (46) 855 46 64 e-mail: badania.bk@cm.edu.pl Szanowni Państwo, Biuro Karier realizuje projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Zakres badao: Sytuacja absolwentów na rynku pracy Poziom zadowolenia z ukooczonych studiów oraz zdobytej podczas

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

% % % % % % Suma % %

% % % % % % Suma % % wieś miasto do 50 tys. mieszkańcw miasto między 50 a 200 tys. mieszkańcw miasto między 200 a 500 tys. mieszkańcw 8,1% 8,5% 8,6% 8,2% 3,7% 17,4% 25,1% 22,5% miasto powyżej 500 tys. mieszkańcw 26,8% 71,2%

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot i cel raportu

Przedmiot i cel raportu Analiza sytuacji w wybranych grupach zawodów na kujawsko-pomorskim rynku pracy w latach 2010-2013 Diana Turek 17.12.2013, Toruń 1 PRZEDMIOT I CEL RAPORTU 2 Przedmiot i cel raportu Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r.

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r. Biuro Karier Politechniki Łódzkiej Łódź, 2013 r. Usługi Biura Karier PŁ Na stronie pojawia się codziennie kilkanaście nowych ofert pracy, staży oraz praktyk. Wizyta w Biurze Karier pomoże Wam w napisaniu

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

JAK EFEKTYWNIE POSZUKIWAĆ PRACY? DORADZTWO ZAWODOWE DLA LOGISTYKA

JAK EFEKTYWNIE POSZUKIWAĆ PRACY? DORADZTWO ZAWODOWE DLA LOGISTYKA JAK EFEKTYWNIE POSZUKIWAĆ PRACY? DORADZTWO ZAWODOWE DLA LOGISTYKA prowadzące: Anna Bilińska, Agnieszka Groncik Personnel College Doradztwo Personalne Spotkanie informacyjne dla Absolwentów WSL Poznań,

Bardziej szczegółowo

Czynniki decydujące o zatrudnieniu studenta lub absolwenta

Czynniki decydujące o zatrudnieniu studenta lub absolwenta Badanie pracodawców Czynniki decydujące o zatrudnieniu studenta lub absolwenta O badaniu Badanie pracodawców zostało przeprowadzone w maju 2011 roku przez AIESEC POLSKA i. Opinie pracodawców uzyskano podczas

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011 Biuro Karier UJ Raporty z badań losów zawodowych absolwentów (roczniki 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), realizowanych

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach?

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach? Podsumowanie nr 2 (31.08.2013r.) W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 55% absolwentów (44 osoby).

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego,

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12, Katowice telefon: (32)

Wydawca: Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12, Katowice telefon: (32) 1 Wydawca: Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice telefon: (32) 359 19 82 e-mail: bk@us.edu.pl Wprowadzenie danych: Małgorzata Biylnik Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2013

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2013 Biuro Karier KUL BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2013 badanie rok od ukończenia studiów W W W. K U L. P L / B I U R O K A R I E R ETAPY BADANIA I GRUPA BADAWCZA Po roku od ukończenia studiów na

Bardziej szczegółowo

PLANY ABSOLWENTÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK

PLANY ABSOLWENTÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK PLANY ABSOLWENTÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY BIURO KARIER I PROJEKTÓW PWSZ W TARNOWIE ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2012/2013 Podsumowanie ankiet 1 INFORMACJE OGÓLNE W badaniu przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu Pracujący absolwent

Podsumowanie projektu Pracujący absolwent Podsumowanie projektu Pracujący absolwent O projekcie Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Poddziałanie 6.1.1 "Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Młodszy Doradca Bankowości Detalicznej (Stażysta) w Oddziale SMART. Numer req Firma: BH/CSC

Młodszy Doradca Bankowości Detalicznej (Stażysta) w Oddziale SMART. Numer req Firma: BH/CSC NAZWA STANOWISKA Młodszy Doradca Bankowości Detalicznej (Stażysta) w Oddziale SMART Numer req. 16027763 Firma: BH/CSC Treść ogłoszenia Opis stanowiska BH Chcesz pracować w bankowości, ale nie masz doświadczenia?

Bardziej szczegółowo

Opracowanie merytoryczne: Anna Dulak, Katarzyna Anuszkiewicz. Opracowanie graficzne: Katarzyna Anuszkiewicz. Zdjęcie: Fotolia #

Opracowanie merytoryczne: Anna Dulak, Katarzyna Anuszkiewicz. Opracowanie graficzne: Katarzyna Anuszkiewicz. Zdjęcie: Fotolia # 1 Wydawca: Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice telefon: (32) 359 19 82 faks: (32) 359 20 32 e mail: bk@us.edu.pl Opracowanie merytoryczne: Anna Dulak, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017 Satysfakcja Zawodowa Polaków 2016 Kraków 2017 INFORMACJE O BADANIU Badanie zrealizowano przy użyciu kwestionariusza satysfakcji z pracy platformy. Analizowano 14 kluczowych aspektów oceny firmy i posady:

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY OPIS STANOWISKA PRACY 1 Stanowisko Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sułoszowej 2 Lokalizacja w strukturze organizacyjnej 3 Krótka charakterystyka i cel pracy Jednostka Organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 211/212 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 213 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek zarządza Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku zarządza a że zbada zapotrzebowania na rynku

Bardziej szczegółowo