UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu."

Transkrypt

1

2 UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Raport został opracowany w związku z realizacją Projektu UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 Spis treści 1. Wstęp Struktura próby badawczej Absolwenci uczelni wyższych na rynku pracy Cechy i umiejętności absolwenta poszukiwane na rynku pracy Dodatkowe czynniki wpływające na proces rekrutacji Absolwenci Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy Podsumowanie Wykaz tabel i rysunków... 22

4 1. Wstęp Na przełomie roku Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zrealizowało III edycję badań na temat Oczekiwań pracodawców wobec absolwentów uczelni wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Celem badań podobnie, jak w 2009 i 2011 roku było poznanie oczekiwań kompetencyjnych pracodawców wobec absolwentów uczelni wyższych, a tym samym lepsze przygotowanie absolwentów Uniwersytetu Śląskiego do wymagań rynku pracy. Grupę respondentów stanowili: 1) przedstawiciele firm zarejestrowanych w platformie internetowej Biura Karier (dostępnej pod adresem: którzy opublikowali w niej ofertę pracy, stażu lub praktyk, a także 2) przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, współpracujący z Uniwersytetem Śląskim (izby gospodarcze, parkinaukowo-technologiczne). W niniejszym raporcie są oni określani zamiennie takimi terminami, jak: respondenci, pracodawcy, firmy. Badanie zrealizowano techniką sondażową, z wykorzystaniem internetowego kwestionariusza ankiety, zamieszczonego w Systemie Badań Społecznych Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego (dostępnego pod adresem: Pytania badawcze dotyczyły, m.in.: zapotrzebowania na pracowników o określonym wykształceniu, aspektów związanych z zatrudnianiem absolwentów, pożądanych w firmie umiejętności i cech związanych z osobowością. W badaniu znalazły się również pytania dotyczące współpracy z Uniwersytetem Śląskim, a w szczególności z Biurem Karier. Biuro Karier Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12A, Katowice tel.: (032) , tel./fax: (032)

5 2. Struktura próby badawczej W badaniu wzięło udział 137 pracodawców. Zdecydowana większość z nich reprezentowała sektor prywatny (84%), rzadziej sektor publiczny (13%) i NGO (3%) [patrz rysunek 1]. 3% 13% publiczny prywatny NGO 84% Rysunek 1. Struktura respondentów wg sektora działalności Firmy, które reprezentowali pracodawcy, działały przede wszystkim w branżach: IT (1), Produkcja/Przemysł (9%), HR (9%), Edukacja/Kursy/Szkolenia (7%) [patrz rysunek 2].

6 IT Produkcja/ Przemysł HR Edukcja/ Kursy/ Szkolenia Doradztwo Bankowość i finanse Prawo Administracja publiczna Internet/ Multimedia Usługi Telekomunikacja Sprzedaż Rozrywka/ Sztuka/ Media PR/ Reklama/ Marketing Obsługa klienta Wydawnictwo/ Dziennikarstwo Tłumaczenia NGO Ochrona środowiska Księgowość/ Audyt Inżynieria/ Technika Ubezpieczenia Opieka Kosmetyka/ Wizaż/ Uroda Hotelarstwo/ Turystyka Elektronika/ Automatyka Badania i rozwój 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 9% 9% 1 0% 2% 4% 6% 10% 12% 14% 16% 1 20% Rysunek 2. Struktura respondentów wg branż działalności Zdecydowana większość spośród badanych firm (87,5%) w momencie badania posiadała siedzibę główną na terenie Polski, przy czym najczęściej była ona zlokalizowana w województwie śląskim (76%). Firmy, których siedziby główne znajdowały się poza granicami Polski (12,5%) były zlokalizowane, m.in. w: Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Austrii, Francji [patrz rysunek 3].

7 12,5% śląskie 76% mazowieckie 12% małoposkie 5% polska zagranica dolnośląskie pomorskie 4% 87,5% opolskie łódzkie 0% 20% 40% 60% 80% Rysunek 3. Struktura pracodawców wg lokalizacji siedziby głównej organizacji Zazwyczaj siedziby główne firm były zlokalizowane w dużych miastach co trzecia firma znajdowała się w miastach od 200 do 500 tysięcy mieszkańców (34%) lub w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców (29%) [patrz rysunek 4]. 3% 29% 7% do 10 tys od 10 do 50 tys od 50 do 100 tys 19% od 100 do 200 tys od 200 do 500 tys 34% pow 500 tys Rysunek 4. Struktura wielkości miast stanowiących siedziby główne pracodawców Ponad połowa spośród badanych firm (54%) posiadała filie lub oddziały, przy czym większość z nich znajdowała się w Polsce (79%) [patrz rysunek 5].

8 za granicą 2 46% tak 54% nie w Polsce 79% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rysunek 5. Struktura respondentów wg formy organizacyjnej uwzględniającej posiadane filie lub oddziały Spośród firm, które zadeklarowały posiadanie filii lub oddziałów w Polsce, większość znajdowała się na terenie województwa śląskiego (34%), małopolskiego (20%) lub mazowieckiego (19%) [patrz rysunek 6]. Część firm posiadała kilka oddziałów, w różnych województwach. śląskie małoposkie mazowieckie dolnośląskie wielkopolskie pomorskie łódzkie podkarpackie lubuskie zachodnio-pomorskie świętokrzyskie podlaskie opolskie lubelskie kujawsko-pomorskie warmińsko-mazurskie 5% 10% 10% 9% 9% 14% 17% 20% 19% 34% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Rysunek 6. Struktura respondentów wg lokalizacji filii/oddziałów z podziałem na województwa

9 Badana grupa była zróżnicowana pod względem ilości zatrudnianych pracowników. Niemal co trzecia firma (2) zatrudniała do 9 pracowników, co czwarta firma (25%) od 10 do 49 pracowników oraz 250 pracowników i więcej (26%), co piąta firma (2) od 50 do 249 pracowników. Łącznie, pracodawcy z sektora MŚP stanowili 74% respondentów [patrz rysunek 7]. 26% 2 25% 2 do 9 pracowników od 10 do 49 pracowników od 50 do 249 pracowników 250 pracowników i więcej Rysunek 7. Struktura respondentów wg ilości zatrudnienia pracowników Kwestionariusz ankietowy wypełniali głównie pracownicy zatrudniani na stanowiskach samodzielnych/specjalistycznych (5) oraz przedstawiciele szczebla kierowniczego i wyższej kadry menadżerskiej, zarządzającej daną organizacją (44%). W dalszej kolejności byli to asystenci i referenci. Jednostki, które reprezentowali respondenci to, m.in.: działy HR, działy rozwoju, działy kadr, działy szkoleń, działy administracyjne, biura zarządu i inne.

10 3. Absolwenci uczelni wyższych na rynku pracy Większość ankietowanych firm zatrudniała absolwentów uczelni wyższych (9) [patrz rysunek 8]. Jednocześnie, w firmach tych średnia liczba pracowników z wykształceniem wyższym stanowiła 7 wszystkich zatrudnianych. 2% zatrudniamy nie zatrudniamy 9 Rysunek 8. Struktura respondentów pod względem zatrudniania absolwentów Uczelni Pracodawcy chętnie przyjmowali absolwentów również na staże lub praktyki absolwenckie (73%) [patrz rysunek 9]. Średnio respondenci przyjmowali w ciągu roku 11 absolwentów uczelni wyższych na staż lub praktykę. Ci, którzy unikali tej formy aktywizacji zawodowej absolwentów, tłumaczyli swoją decyzję, m.in.: brakiem potrzeb, brakiem funduszy, brakiem stanowisk, brakiem kwalifikacji u kandydatów. 12% 15% 73% przyjmujemy nie przyjmujemy nie wiem Rysunek 9. Struktura respondentów przyjmujących stażystów

11 Pracodawcy, którzy zatrudniali absolwentów uczelni wyższych, najczęściej rekrutowali ich przy pomocy: portali internetowych zajmujących się rekrutacją (5), ogłoszeń na własnej stronie internetowej (42%) lub z polecenia pracowników (42%). Znaczące miejsce w rekrutacji zaczynają zajmować także Biura Karier działające przy uczelniach (39%). Z kolei najrzadziej stosowanymi narzędziami w procesie rekrutacji były: targi pracy (7%), urzędy pracy (12%) i agencje zatrudnienia (13%) [patrz rysunek 10 pracodawcy mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, wobec czego wartości nie sumują się do 100%]. poprzez portale internetowe zajmujące się rekrutacją 5 poprzez własną stronę internetową z polecenia pracowników poprzez Biura Karier przy uczelniach 39% 43% 42% poprzez ogłoszenia w mediach poprzez agencje zatrudnienia poprzez urzędy pracy 13% 12% 15% targi pracy 7% inne 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Rysunek 10. Sposoby rekrutacji pracowników z wyższym wykształceniem

12 4. Cechy i umiejętności absolwenta poszukiwane na rynku pracy Pracodawcy, którzy wzięli udział w badaniu określali, jakie cechy i umiejętności są dla nich najistotniejsze u absolwenta, który aplikuje na dowolne, hipotetyczne stanowisko. Pod uwagę wzięli oni, m.in.: cechy związane z osobowością kandydata, posiadane przez niego tzw. umiejętności miękkie, umiejętności specjalistyczne i wiedzę, znajomość języków obcych oraz staż pracy. Analiza wyników badań wykazała przy tym, że wymienione czynniki mają dla pracodawców, w kontekście zatrudnienia, różne poziomy znaczenia najwyższe znaczenie ma dla nich osobowość kandydata (łącznie: 90%), mniejsze umiejętności miękkie (łącznie: 85%), a także wiedza i umiejętności specjalistyczne (łącznie: 85%), a namniejsze języki obce (łącznie: 5) oraz staż pracy (łącznie: 49%) [patrz tabela 1]. cechy związane z osobowością umiejętności miękkie wiedza i umiejętności specjalistyczne znajomość języków obcych bez znaczenia małe średnie duże bardzo duże kluczowe 4% 5% 25% 37% 2 0% 4% 1 32% 39% 14% 4% 10% 26% 34% 25% 14% 20% 2 19% 1 staż pracy 1 16% 24% 27% 13% 9% Tabela 1. Poziom znaczenia poszczególnych czynników w procesie rekrutacji Co się tyczy cech charakteru kandydatów, to zdaniem pracodawców osoba odpowiedzialna (44%), samodzielna (42%), rzetelna (2) i odporna na stres (25%) ma większe szanse w procesie rekrutacji niż osoba przebojowa (4%), opanowana (4%), życzliwa (4%) i posiadająca szerokie zainteresowania () [patrz rysunek 11 pracodawcy mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, wobec czego wartości nie sumują się do 100%].

13 odpowiedzialność samodzielność 42% 44% rzetelność inicjatywa odporność na stres 25% 2 2 kultura osobista łatwość nawiązywania kontaktów systematyczność elastyczność 20% 20% 1 1 aktywność 1 opanowanie życzliwość inne przebojowość 4% 4% 4% 4% posiadanie zainteresowań 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Rysunek 11. Cechy osobowości absolwentów pożądane przez pracodawców Jeśli chodzi o tzw. umiejętności miękkie, to pracodawcy doceniają u kandydatów w szczególności: umiejętność rozwiązywania problemów (36%), umiejętność uczenia się (35%) i umiejętność komunikowania się (34%). Mniejszą wagę przywiązują natomiast do takich cech, posiadanych przez kandydatów, jak: asertywność (4%), autoprezentacja (3%), umiejętność zarządzania zespołem () [patrz rysunek 12 pracodawcy mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, wobec czego wartości nie sumują się do 100%].

14 umiejętność rozwiązywania problemów 36% umiejętność uczenia się 35% umiejętność komunikowania się 34% umiejętność pracy w zespole 3 umiejętność analitycznego myślenia 3 umiejętność zarządzania czasem pracy umiejętność stosowania posiadanej wiedzy w praktyce kreatywność 25% 24% 23% umiejętność motywowania siebie 1 umiejętność zarządzania projektami 10% asertywność 4% autoprezentacja 3% umiejętność zarządzania zespołem 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Rysunek 12. Umiejętności miękkie absolwentów pożądane przez pracodawców W przypadku tzw. umiejętności twardych pracodawcy cenią u kandydatów najbardziej: wiedzę i umiejętności specjalistyczne wynikające z doświadczenia zawodowego (5), znajomość języków obcych (34%), a także wiedzę i umiejętności specjalistyczne nabyte podczas studiów (30%). Zdaniem respondentów najmniej istotne są natomiast: umiejętność prowadzenia samochodu (5%) oraz umiejętność obsługi specjalistycznej aparatury i urządzeń (5%) [patrz rysunek 13 pracodawcy mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, wobec czego wartości nie sumują się do 100%].

15 wiedza i umiejętności specjalistyczne wynikające z doświadczenia zawodowego 5 znajomość języków obcych znajomość branży wiedza i umiejętności specjalistyczne wyniesione ze studiów znajomość specjalistycznego oprogramowania komputerowego umiejętność korzystania z narzędzi biurowych znajomość produktu 34% 3 30% 27% 2 17% inne umiejętność obsługi specjalistycznej aparatury i urządzeń umiejętność prowadzenia samochodu 5% 5% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Rysunek 13. Wiedza i umiejętności cenione przez pracodawców Pracodawcy, którzy cenią u kandydatów do pracy znajomość języków obcych, zdecydowanie preferują znajomość języka angielskiego (6). Mile widziana jest również znajomość języka niemieckiego (24%). Pozostałe języki cieszą się mniejszą popularnością [patrz rysunek 14]. angielski 6 niemiecki 24% 29% 7 wymagany niewymagany włoski francuski hiszpański rosyjski czeski 6% słowacki 5% 0% 20% 40% 60% 80% Rysunek 14. Wymagania pracodawców odnośnie znajomości języków obcych i preferowane języki obce

16 5. Dodatkowe czynniki wpływające na proces rekrutacji Ponadto, w trakcie badania, pracodawcy określili dodatkowe czynniki, posiadane przez kandydatów do pracy, które pozytywnie wpływają na decyzję o ich zatrudnieniu. Spośród nich najwyższą wagę przyznano: kierunkowi ukończonych studiów (74%) oraz aktywności zawodowej absolwentów, podejmowanej przez nich w trakcie studiów (6). Dla pracodawców ważne są także: dodatkowa aktywność młodych osób na uczelni, np. uczestnictwo w kołach naukowych, organizacjach studenckich itp. (5) i marka uczelni, którą ukończył kandydat do pracy (33%). Najmniej istotne są: oceny uzyskiwane przez absolwenta w trakcie studiów () oraz osoba promotora pracy dyplomowej (4%) [patrz rysunek 15 pracodawcy mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, wobec czego wartości nie sumują się do 100%]. kierunek studiów 74% aktywność zawodowa na studiach 6 aktywność dodatkowa na studiach (koła naukowe) zainteresowania 47% 5 marka uczelni 33% stopień studiów tryb studiów temat pracy dyplomowej 19% 26% 24% oceny osoba promotora pracy dyplomowej 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Rysunek 15. Czynniki uwzględniane przez pracodawców w procesie rekrutacji

17 Dodatkowo, pracodawcy przyznali, iż atutem absolwenta uczelni wyższej w procesie rekrutacji są ukończone przez niego dodatkowe kursy, szkolenia i studia podyplomowe (7) [patrz rysunek 16]. 22% 7 stanowią atut nie stanowią atutu Rysunek 16. Znaczenie ukończonych kursów, szkoleń, studiów podyplomowych Preferowane u kandydatów obszary tematyczne ukończonych kursów, szkoleń i studiów podyplomowych, to: zarządzanie projektem (33%), obsługa klienta (25%) i rachunkowość (25%). Najmniejsze znaczenie mają umiejętności zdobyte podczas kursów, szkoleń i studiów podyplomowych z tworzenia i zarządzania stronami internetowymi (13%) [patrz rysunek 17 pracodawcy mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, wobec czego wartości nie sumują się do 100%]. zarządzanie projektem obsługa klienta rachunkowość i finanse marketing i sprzedaż grafika komputerowa wybrane aspekty prawa zarządzanie zasobami ludzkimi reklama i PR tworzenie i zarządzanie stronami internetowymi 25% 25% % 16% 16% 13% 33% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Rysunek 17. Preferowane przez pracodawców obszary tematyczne kursów, szkoleń, studiów podyplomowych

18 6. Absolwenci Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy Badania wykazały, iż 63% respondentów zatrudnia absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, 12% respondentów zatrudniało ich w przeszłości, natomiast 15% pytanych przyznało, iż nigdy nie współpracowało z absolwentami naszej Uczelni [patrz rysunek 18]. 10% zatrudniamy 15% 12% 63% nie zatrudniamy, ale zatrudnialiśmy nigdy nie zatrudnialiśmy nie wiem Rysunek 18. Respondenci według faktu zatrudniania bądź niezatrudniania absolwentów Uniwersytetu Śląskiego Wśród grup absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, z którymi pracodawcy najczęściej podejmowali współpracę znaleźli się absolwenci: kierunków społecznych (2), humanistycznych (2) oraz ścisłych (2). Żaden z respondentów nie zatrudnił absolwentów po kierunkach artystycznych [patrz rysunek 19]. 0% 2 12% 2 artystyczne ekonomiczne humanistyczne ścisłe 3% 15% 2 prawnicze przyrodnicze społeczne Rysunek 19. Absolwenci grup kierunków zatrudnianych przez badanych pracodawców

19 Pracodawcy wskazali również, na jakich stanowiskach zatrudniani są absolwenci Uniwersytetu Śląskiego. Najwięcej młodych osób z wyższym wykształceniem zatrudnianych jest na stanowiskach samodzielnych/specjalistycznych (66%), a co trzeci absolwent (29%) rozpoczyna swą karierę zawodową od stanowiskach wykonawczych. Na stanowiskach kierowniczych obsadzonych jest jedynie 1 % absolwentów Uniwersytetu Śląskiego [patrz rysunek 20]. 4% 29% 66% kierownicze specjalistyczne wykonawcze nie wiem Rysunek 20. Struktura stanowisk zatrudnianych absolwentów Respondenci wyrazili także opinię na temat przygotowania do pracy zawodowej absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Odpowiedzi rozłożyły się równomiernie 40% potwierdziło dobre przygotowanie absolwentów, 40% nie potwierdziło tej tezy. Niepokojący jest natomiast fakt, że spośród 40% pracodawców, którzy niepozytywnie ocenili poziom przygotowania absolwentów naszej Uczelni do pracy zawodowej 7% respondentów wyraziło zdecydowaną dezaprobatę dla omawianego poziomu [patrz rysunek 21]. 0% 20% zdecydowanie dobrze 7% 33% 40% raczej dobrze raczej niedobrze zdecydowanie niedobrze trudno powiedzieć Rysunek 21. Ocena stopnia przygotowania absolwentów do pracy zawodowej

20 Fakt, czy kandydat do pracy był absolwentem Uniwersytetu Śląskiego nie miał żadnego znaczenia w toku rekrutacji dla 64% respondentów, natomiast dla 26% respondentów wpłynął on pozytywnie na decyzję o zatrudnieniu pracownika. Żaden z ankietowanych pracodawców nie przyznał, iż informacja o ukończonej przez kandydata Uniwersytetu Śląskiego wpłynęła negatywnie na ich decyzję o zatrudnieniu [patrz rysunek 22]. 0% 10% 26% 64% nie ma to znaczenia ma znaczenie pozytywne ma znaczenie negatywne trudno powiedzieć Rysunek 22. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu w oparciu o informację, iż kandydat jest absolwentem Uniwesytetu Śląskiego

21 7. Podsumowanie Przedstawione w niniejszym opracowaniu analizy dotyczyły dwóch zagadnień oczekiwań pracodawców wobec absolwentów uczelni wyższych oraz postrzegania jakości absolwentów Uniwersytetu Śląskiego na rynku pracy. Analiza danych odnoszących się do pierwszego zagadnienia prowadzi do konkluzji, iż pracodawcy reprezentujący różne sektory i branże gospodarki chętnie zatrudniają absolwentów uczelni wyższych i przyjmują ich na staże lub praktyki absolwenckie. Najważniejsze kwalifikacje brane pod uwagę przy zatrudnianiu nowych pracowników to: osobowość kandydata, kwalifikacje miękkie i umiejętności twarde. Idealnym kandydatem w tym kontekście byłaby osoba odpowiedzialna i samodzielna, która posiada umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów, szybkiego uczenia się i poprawnej komunikacji, a przy tym wiedzę i umiejętności wynikające z doświadczenia zawodowego. Informacje te dotyczą w znacznym stopniu wszystkich typów stanowisk, zarówno w firmach z sektora MŚP, jak i większych jest to więc uśredniony obraz kandydata na typowe, aczkolwiek hipotetyczne, stanowisko. Dodatkowe, wysoko cenione przez pracodawców czynniki, wpływające na decyzję o zatrudnieniu kandydata, to: posiadanie doświadczenia zawodowego, ukończenie preferowanego kierunku studiów oraz zdobycie dodatkowych kwalifikacji w trakcie kursów, szkoleń i studiów podyplomowych zwłaszcza z zakresu zarządzania projektami, obsługi klienta, a także rachunkowości i finansów. W kontekście drugiego z omawianych zagadnień znacząca jest informacja, że ponad połowa respondentów podczas rekrutacji nie bierze pod uwagę faktu, czy kandydat do pracy jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego. Oznacza to, że marka naszej Uczelni i naszych absolwentów nie jest wartością konkurencyjną na rynku pracy. Nadto, niemal połowa respondentów wyraziła swoje niezadowolenie w kwestii przygotowania absolwentów Uniwersytetu Śląskiego do pracy zawodowej. Osobiste rozmowy z pracodawcami doprowadziły do konkluzji, iż absolwentom naszej Uczelni brakuje praktycznej wiedzy, m.in. z zakresu podstawowych programów czy aplikacji, tj. Excel, Access, SAP. Stąd też deklarowana przez pracodawców chęć zatrudniania osób, które ukończyły dodatkowe kursy, szkolenia i studia podyplomowe. Efektem niniejszego badania powinno być podjęcie dodatkowych działań pogłębiających współpracę Uniwersytetu Śląskiego z pracodawcami, w celu lepszego przygotowania absolwentów naszej Uczelni do wymogów rynku pracy. Współpraca ta mogłaby przyjąć formę: konsultacji programów kształcenia, umożliwienia pracodawcom prowadzenia fakultatywnych wykładów i specjalnych programów edukacyjnych skierowanych do poszczególnych kierunków; indywidualnych spotkań z pracodawcami, powoływania wydziałowych i kierunkowych zespołów analizujących system kształcenia.

22 8. Wykaz tabel i rysunków Tabela 1. Poziom znaczenia poszczególnych czynników w procesie rekrutacji Rysunek 1. Struktura respondentów wg sektora działalności... 5 Rysunek 2. Struktura respondentów wg branż działalności... 6 Rysunek 3. Struktura pracodawców wg lokalizacji siedziby głównej organizacji... 7 Rysunek 4. Struktura wielkości miast stanowiących siedziby główne pracodawców... 7 Rysunek 5. Struktura respondentów wg formy organizacyjnej uwzględniającej posiadane filie lub oddziały... 8 Rysunek 6. Struktura respondentów wg lokalizacji filii/oddziałów z podziałem na województwa... 8 Rysunek 7. Struktura respondentów wg ilości zatrudnienia pracowników... 9 Rysunek 8. Struktura respondentów pod względem zatrudniania absolwentów Uczelni Rysunek 9. Struktura respondentów przyjmujących stażystów Rysunek 10. Sposoby rekrutacji pracowników z wyższym wykształceniem Rysunek 11. Cechy osobowości absolwentów pożądane przez pracodawców Rysunek 12. Umiejętności miękkie absolwentów pożądane przez pracodawców Rysunek 13. Wiedza i umiejętności cenione przez pracodawców Rysunek 14. Wymagania pracodawców odnośnie znajomości języków obcych i preferowane języki obce Rysunek 15. Czynniki uwzględniane przez pracodawców w procesie rekrutacji Rysunek 16. Znaczenie ukończonych kursów, szkoleń, studiów podyplomowych Rysunek 17. Preferowane przez pracodawców obszary tematyczne kursów, szkoleń, studiów podyplomowych Rysunek 18. Respondenci według faktu zatrudniania bądź niezatrudniania absolwentów Uniwersytetu Śląskiego Rysunek 19. Absolwenci grup kierunków zatrudnianych przez badanych pracodawców Rysunek 20. Struktura stanowisk zatrudnianych absolwentów Rysunek 21. Ocena stopnia przygotowania absolwentów do pracy zawodowej Rysunek 22. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu w oparciu o informację, iż kandydat jest absolwentem Uniwesytetu Śląskiego... 20

23 BIURO KARIER Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12A Katowice tel.: Opracowano: Katarzyna Anuszkiewicz

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY KWIECIEŃ-CZERWIEC 2010 POLSKA

RYNEK PRACY KWIECIEŃ-CZERWIEC 2010 POLSKA RYNEK PRACY KWIECIEŃ-CZERWIEC 2010 POLSKA W II kw. 2010 roku w serwisie rekrutacyjnym szybkopraca.pl ukazało się 4 093 ogłoszenia. W ciągu ostatnich trzech miesięcy najwięcej pracodawców zatrudniało na

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Wyniki z ankiety pracodawców

Wyniki z ankiety pracodawców Wyniki z ankiety pracodawców Rodzaj Termin badania Liczba respondentów Wyniki wspólne 2013-12-11-2014-01-31 27 Opracował: Małgorzata Nazarkiewicz Data opracowania: 2014-07-07 Pytanie dotyczące oceny: Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013

PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI - PRACODAWCA 2012-2013 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 PODSUMOWANIE BADAŃ ANKIETOWYCH W RAMACH AKCJI

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY?

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? II PÓŁROCZE 2012 2 ANALIZA OFERT PRACY OPUBLIKOWAWANYCH W SERWISIE MONSTERPOLSKA.PL W II PÓŁROCZU 2012 MONSTERPOLSKA.PL Firma Monster Worldwide Polska Sp. z o.o. (dawniej

Bardziej szczegółowo

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA

Obserwatorium Losów Zawodowych Absolwentów ANKIETA Szanowny Panie/Szanowna Pani, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej oceny jakości studiów i ich przydatności w pracy zawodowej. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o szkolnictwie wyższym jesteśmy

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Aneksy wojewódzkie Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami.

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR KARIER 13-14 września 2012r. Innowacyjna działalność Akademickich Biur Karier w dobie globalizacji oraz permanentnego kryzysu gospodarczego Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów

Bardziej szczegółowo

Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006

Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006 Język angielski dla pierwszoklasistów czwartek, 10 sierpień 2006 Od 1 września 2006 roku dzieci klas pierwszych w 9 194 szkołach podstawowych rozpoczną naukę języka angielskiego. Program wczesnej nauki

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH RAPORT DOTYCZĄCY BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH Keystone Consulting Sp. z o.o. dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Katowice, 29 listopada 2011r. SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ANKIETA NT. OPINII I OCZEKIWAŃ PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA Ankieta ma na celu zebranie opinii respondentów nt. opinii i oczekiwań pracodawców względem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. PROFIL RESPONDENTA 3. AUDYT I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Opracowanie merytoryczne: Maria Michniowska, Katarzyna Anuszkiewicz. Opracowanie graficzne: Katarzyna Anuszkiewicz. Zdjęcie: www.fotolia.

Opracowanie merytoryczne: Maria Michniowska, Katarzyna Anuszkiewicz. Opracowanie graficzne: Katarzyna Anuszkiewicz. Zdjęcie: www.fotolia. Wydawca: Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12, 40 007 Katowice telefon: (32) 359 19 82 faks: (32) 359 20 32 email: bk@us.edu.pl Opracowanie merytoryczne: Maria Michniowska, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy

Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy?

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Informacja prasowa 28 kwietnia 2010 Wraz ze wzrostem stopy bezrobocia swoją pozycję na rynku pracy umacniają pracodawcy. Aby zwiększyć szanse na zatrudnienie, pracownicy

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport z II fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2012 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Najważniejsze wyniki...

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI)

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy

Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy 2014 Bilans Kapitału Ludzkiego Oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy Patrycja Antosz Szczecin 10 czerwca 2014r. PRELEGENCI Prelegent: Patrycja Antosz

Bardziej szczegółowo

475 tys. absolwentów szkół wyższych

475 tys. absolwentów szkół wyższych 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 475 tys. absolwentów szkół wyższych Studia wyższe przestały byd przywilejem. Obecnie dostęp do wykształcenia wyższego ma niemal każdy. Powszechne

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie Załącznik 2.2 do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn http://www.uwm.edu.pl Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Dane statystyczne zebrała Jadwiga Zarębska Opracowanie raportu: Zespół Wydziału Informacji i Promocji ORE SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

Kierownika sklepu zatrudnię jak i gdzie poszukujemy pracowników? Poznao, 22 września 2011

Kierownika sklepu zatrudnię jak i gdzie poszukujemy pracowników? Poznao, 22 września 2011 2011 Kierownika sklepu zatrudnię jak i gdzie poszukujemy pracowników? Poznao, 22 września 2011 Kierownika sklepu zatrudnię jak i gdzie poszukujemy pracowników? prelegent: Anna Strzebooska, UJ, ekspert

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla pracodawców

Ankieta dla pracodawców Ankieta dla pracodawców Celem ankiety jest zasięgnięcie opinii pracodawców na temat kompetencji, jakimi odznaczają się studenci odbywający praktykę zawodową (część A) oraz oczekiwań pracodawców wobec absolwenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego,

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY. Gdańsk 4 lipca 2014r.

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY. Gdańsk 4 lipca 2014r. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY Gdańsk 4 lipca 2014r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU 2013 r. 3,2% zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska.

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska. OFERTA 1 Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska Obowiązki: nadzorowanie pracy geologów i geofizyków, realizowanie programu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie merytoryczne: Katarzyna Anuszkiewicz. Opracowanie graficzne: Katarzyna Anuszkiewicz. Zdjęcie: www.fotolia.

Opracowanie merytoryczne: Katarzyna Anuszkiewicz. Opracowanie graficzne: Katarzyna Anuszkiewicz. Zdjęcie: www.fotolia. Wydawca: Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12A, 40-007 Katowice telefon: (32) 359 19 82 faks: (32) 359 20 32 email: bk@us.edu.pl Opracowanie merytoryczne: Katarzyna Anuszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Przedmiot i cel raportu

Przedmiot i cel raportu Analiza sytuacji w wybranych grupach zawodów na kujawsko-pomorskim rynku pracy w latach 2010-2013 Diana Turek 17.12.2013, Toruń 1 PRZEDMIOT I CEL RAPORTU 2 Przedmiot i cel raportu Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY 2008 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

RYNEK PRACY 2008 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE RYNEK PRACY 2008 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Raport serwisu Szybkopraca.pl Branże: finansowa, sprzedażowa oraz handlowa poszukiwały największej liczby pracowników w minionym roku w województwie mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012 podsumowanie badania pilotażowego Pilotażowe badanie Monitoring Karier Zawodowych Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

JAK EFEKTYWNIE POSZUKIWAĆ PRACY? DORADZTWO ZAWODOWE DLA LOGISTYKA

JAK EFEKTYWNIE POSZUKIWAĆ PRACY? DORADZTWO ZAWODOWE DLA LOGISTYKA JAK EFEKTYWNIE POSZUKIWAĆ PRACY? DORADZTWO ZAWODOWE DLA LOGISTYKA prowadzące: Anna Bilińska, Agnieszka Groncik Personnel College Doradztwo Personalne Spotkanie informacyjne dla Absolwentów WSL Poznań,

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Formularz

Biuro Karier. Formularz Biuro Karier ul. G. Narutowicza 35 96-300 Żyrardów, tel. 730 111 040 fax. (46) 855 46 64 e-mail: badania.bk@cm.edu.pl Szanowni Państwo, Biuro Karier realizuje projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów

Bardziej szczegółowo

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PoniŜej przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące uŝytkowników naszego serwisu. Dane zostały stworzone na podstawie CV tworzonych w kreatorze dostępnym na stronie www.szybkopraca.pl.

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 2012-2015 województwo pomorskie Witold Woźniak Gdańsk, 27 sierpnia 2014 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH W ŚWIETLE OCZEKIWAŃ PRACODAWCY

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH W ŚWIETLE OCZEKIWAŃ PRACODAWCY KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH W ŚWIETLE OCZEKIWAŃ PRACODAWCY MONIKA TURLEJ SPECJALISTA DS. REKRUTACJI; SAGE SP. ZO.O. Wizerunek dużej firmy czy małego punktu usługowego jest bezpośrednio budowany

Bardziej szczegółowo

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach?

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach? Podsumowanie nr 2 (31.08.2013r.) W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 55% absolwentów (44 osoby).

Bardziej szczegółowo

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl

Oferta dla uczelni. Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum. www.extremum.org.pl Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla uczelni Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH?

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? Warszawa, październik 2000! Prawie jedna czwarta (23%) Polaków deklaruje, że obecnie uczy się lub w najbliższym czasie zamierza uczyć się języka obcego, przy tym 16%

Bardziej szczegółowo

Czynniki decydujące o zatrudnieniu studenta lub absolwenta

Czynniki decydujące o zatrudnieniu studenta lub absolwenta Badanie pracodawców Czynniki decydujące o zatrudnieniu studenta lub absolwenta O badaniu Badanie pracodawców zostało przeprowadzone w maju 2011 roku przez AIESEC POLSKA i. Opinie pracodawców uzyskano podczas

Bardziej szczegółowo

Karta stanowiska PERSONEL I ZARZ DZANIE 2010-07-01. Aneta Kopera

Karta stanowiska PERSONEL I ZARZ DZANIE 2010-07-01. Aneta Kopera Aneta Kopera Autorka jest menedżerem Zespołu Zarządzania Talentami w HRM partners, firmie doradczej specjalizującej się w doradztwie organizacyjnym i płacowym, zarządzaniu talentami i zmianą, KONTAKT:

Bardziej szczegółowo

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r.

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Akty prawne związane z procedurą Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Prezentacja atutów przed przyszłym pracodawcą

Raport miesiąca Prezentacja atutów przed przyszłym pracodawcą Raport miesiąca Prezentacja atutów przed przyszłym pracodawcą Jak się zaprezentować przed potencjalnym pracodawcą, aby zdobyć wymarzoną pracę? Na co należy zwrócić uwagę, aby nie zostać zdyskwalifikowanym

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek zarządzanie OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek zarządza Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku zarządza a że zbada zapotrzebowania na rynku

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETYZACJI NT. OPINII I OCZEKIWAŃ PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA

WYNIKI ANKIETYZACJI NT. OPINII I OCZEKIWAŃ PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA WYNIKI ANKIETYZACJI NT. OPINII I OCZEKIWAŃ PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA (rok akademicki 2014/2015) Ankietę przeprowadzono w semestrze zimowym roku

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Oferta dla studentów

Biuro Karier. Oferta dla studentów Biuro Karier Biuro Karier prowadzi swoją działalność od września 2001 roku, a głównym celem tej jednostki jest promocja oraz aktywizacja zawodowa studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główne działania

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

1. Czy zawód ma przyszłość? 2. Czym są kwalifikacje, umiejętności i kompetencje? 3. Jakich pracowników potrzebują pracodawcy? 4. Dlaczego podglądamy

1. Czy zawód ma przyszłość? 2. Czym są kwalifikacje, umiejętności i kompetencje? 3. Jakich pracowników potrzebują pracodawcy? 4. Dlaczego podglądamy 1. Czy zawód ma przyszłość? 2. Czym są kwalifikacje, umiejętności i kompetencje? 3. Jakich pracowników potrzebują pracodawcy? 4. Dlaczego podglądamy zachodnie wzorce? 5. Jaka wiedza tkwi w internetowych

Bardziej szczegółowo

Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inzynieria Materiałowa

Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inzynieria Materiałowa Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa WNIOSKI PO ANALIZIE ANKIET OTRZYMANYCH OD PRACODAWCÓW DOT. REALIZACJI ZADANIA 3 Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

prezentacja wyników badanie studentów edycja III

prezentacja wyników badanie studentów edycja III prezentacja wyników badanie studentów edycja III Nic nie wzbudza we mnie takiego podziwu, jak praca ludzka. Mogę się jej przyglądać godzinami. J.K.Jerome Niniejsze badanie od początku jego istnienia ma

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z III edycji staży organizowanych w 2013 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy

Raport ewaluacyjny z III edycji staży organizowanych w 2013 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Raport ewaluacyjny z III edycji staży organizowanych w 2013 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Kielce, styczeń 2014 Strona2 Spis treści I. Informacje o projekcie Edukacja dla rynku pracy...

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY 2008 - POLSKA

RYNEK PRACY 2008 - POLSKA RYNEK PRACY 2008 - POLSKA Raport serwisu Szybkopraca.pl Rok 2009 przywitał nas kolejnymi informacjami o skutkach krachu gospodarczego i planowanych zwolnieniach w wielu branżach. A jeszcze niedawno pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015

Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015 Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015 Bartłomiej Banaszak Rzecznik Praw Absolwenta IV Kongres Akademickich Biur Karier 14 października 2015 r.; Warszawa Raport nt. akademickich biur karier

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI MY NIE SZUKAMY. MY ZNAJDUJEMY! SPECJALISTÓW W (7) BRANŻACH STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI 1 I. PREZENTACJA FIRMY Doradztwo Personalne Pośrednictwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r.

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą II Toruń, 11 czerwca 2015 r. Realizacja badania W latach

Bardziej szczegółowo

NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej

NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej NA MAZOWSZU BUDOWANE SĄ DROGI raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej Warszawa, 2. lipca 2009 r. Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o. opracowała raport, w którym przeanalizowano i podsumowano

Bardziej szczegółowo

Oferujemy: Trevira Polska sp. z o.o., 65-722 Zielona Góra ul. Dekoracyjna 3, bądź adres e-mail: rekrutacja.polska@trevira.com

Oferujemy: Trevira Polska sp. z o.o., 65-722 Zielona Góra ul. Dekoracyjna 3, bądź adres e-mail: rekrutacja.polska@trevira.com Trevira jest waŝnym europejskim producentem markowego poliestru z rocznym obrotem sięgającym 320 milionów EURO i pięcioma zakładami produkcyjnymi w czterech krajach. Produkujemy i sprzedajemy włókna poliestrowe,

Bardziej szczegółowo

Raport. Zadanie 2 kierunek Zarządzanie. Poznań 2012

Raport. Zadanie 2 kierunek Zarządzanie. Poznań 2012 Raport Ocena jakości i efektywności kształcenia na II semestrze studiów stacjonarnych II stopnia, kierunku Zarządzanie na Wydziale Inżynierii Zarządzania w roku akademickim 2011/2012 Zadanie 2 kierunek

Bardziej szczegółowo

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych AGENDA 1. TEST kim jesteśmy? 2. Podwyżki wynagrodzeń na tle wskaźników gospodarczych

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wyniki badao poziomu zadowolenia ze studiów oraz sugerowanych zmian w programie i organizacji kształcenia.

Wyniki badao poziomu zadowolenia ze studiów oraz sugerowanych zmian w programie i organizacji kształcenia. Wyniki badao poziomu zadowolenia ze studiów oraz sugerowanych zmian w programie i organizacji kształcenia. Zakres badao: Poziom zadowolenia ze studiów Oczekiwania względem Biura Karier Propozycje zmian

Bardziej szczegółowo

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 (c) Copyright by Estymator Warszawa 2007-1 - www.estymator.com.pl SPIS TREŚCI str treść 3 Zawartość raportu 3 Treść pytań

Bardziej szczegółowo

IMIGRANCI ABSOLWENCI W OCZACH PRACODAWCÓW

IMIGRANCI ABSOLWENCI W OCZACH PRACODAWCÓW IMIGRANCI ABSOLWENCI W OCZACH PRACODAWCÓW Elżbieta Świdrowska 27 marca 2015, Warszawa Projekt zrealizowany dzięki współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa BADANIA

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE Z WYKSZTAŁCENIEM WYŻSZYM INŻYNIER BUDOWNICTWA - BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE - kod 214203 W klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. nr 82,

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Przedsiębiorczość studentów UŚ

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Przedsiębiorczość studentów UŚ Niniejszy raport w całości poświęcony jest zagadnieniom związanym z prowadzeniem i zakładaniem działalności gospodarczej przez studentów UŚ. Został on sporządzony w oparciu o wyniki badania sondażowego,

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku pracy. Powiatu Kartuskiego

Badanie rynku pracy. Powiatu Kartuskiego Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Tel. (58) 68-4-52 fax (58) 68-42-9 Badanie rynku pracy Powiatu Kartuskiego Opracowała: Anna Wydmańska Kartuzy, czerwiec 2007 - - - 2 -

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Rejestracja w urzędzie pracy to proces dobrowolny. Wiele osób rejestruje się jednak, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, dzięki pomocy uzyskanej z urzędu.

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie podstawowe dyrektorów i członków zarządu. spółka poziom próba 1 decyl I kwartyl mediana III kwartyl 9 decyl średnia

Wynagrodzenie podstawowe dyrektorów i członków zarządu. spółka poziom próba 1 decyl I kwartyl mediana III kwartyl 9 decyl średnia Przykładowe analizy dane fikcyjne (oprócz wielkości próby) Analizy ogólne Wynagrodzenie podstawowe dyrektorów i członków zarządu spółka poziom Skarbu Paostwa prywatna budżetowa lub komunalna dyrektor 149

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier w Polsce. Analiza działalności: wnioski i rekomendacje

Akademickie Biura Karier w Polsce. Analiza działalności: wnioski i rekomendacje Akademickie Biura Karier w Polsce. Analiza działalności: wnioski i rekomendacje Bartłomiej Banaszak Rzecznik Praw Absolwenta III Kongres Akademickich Biur Karier 3 grudnia 2014 r.; Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/47 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 21 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 2/47 Informacje ogólne Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z IV edycji staży organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy

Raport ewaluacyjny z IV edycji staży organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Raport ewaluacyjny z IV edycji staży organizowanych w 2014 roku w ramach projektu Edukacja na rynku pracy Kielce, listopad 2014 Strona2 Spis treści I. Informacje o projekcie Edukacja dla rynku pracy...

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe

Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe Podsumowanie nr 3 (30.11.2013r.) - końcowe W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 58,75% absolwentów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona1 RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona2 Serwis Inwestycyjno - Przetargowy www.pressinfo.pl we współpracy z Grupą Marketingową

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Warszawa, 8 lipca 2014 r. Firmy bardziej aktywne na rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, sytuacja na rynku pracy w II kwartale

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w 2012 roku. Przykładowe analizy (dane fikcyjne)

Wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych w 2012 roku. Przykładowe analizy (dane fikcyjne) Przykładowe analizy (dane fikcyjne) Wynagrodzenie podstawowe i całkowite kierowników małych zespołów (2-10 osób) wynagrodzenie całkowite 15 619 5 000 7 000 9 000 11 000 13 000 10 000 wynagrodzenie podstawowe

Bardziej szczegółowo

Praca stała? Zatrudnia budownictwo

Praca stała? Zatrudnia budownictwo Praca stała? Zatrudnia budownictwo W II kw. 2011 roku, w serwisie rekrutacyjnym Szybkopraca.pl, ukazało się 8600 ofert pracy. Największą popularnością cieszyły się ogłoszenia z Pomorza. Jednak tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY

ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE SPECJALISTA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY KOD ZAWODU 228203 ANALIZA REJESTROWANEJ SYTUACJI W ZAWODZIE NA RYNKU PRACY Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy to jeden z

Bardziej szczegółowo

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW

BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW BADANIE ŚWIADOMOŚCI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE ZMIANY SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PRAKTYK RYNKOWYCH SPRZEDAWCÓW Prezentacja wyników z badania zrealizowanego na zlecenie: Towarzystwa Obrotu

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań na temat karier zawodowych absolwentów GWSHM Milenium, kierunku zarządzanie.

Wyniki badań na temat karier zawodowych absolwentów GWSHM Milenium, kierunku zarządzanie. Wyniki badań na temat karier zawodowych absolwentów GWSHM Milenium, kierunku zarządzanie. Badania przeprowadziło Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczych Milenium w pierwszym kwartale 2012 roku. Celem

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej Emmerson S.A. to: nieruchomości mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku ZDROWIE PUBLICZNE

Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku ZDROWIE PUBLICZNE Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku ZDROWIE PUBLICZNE Opracowanie: Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Marzec 2013 1. Wprowadzenie 1 czerwca 2004r. weszła w życie Ustawa

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Okres pozostawania bez pracy to czas, który warto wykorzystać na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Jak wygląda pod tym względem aktywność osób

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo