Technologie sieciowe Sprawozdanie z labolatorium. Lista 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologie sieciowe Sprawozdanie z labolatorium. Lista 5"

Transkrypt

1 Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Technologie sieciowe Sprawozdanie z labolatorium Lista 5 Autor: Piotr Kosytorz IIrokInf. indeks: Prowadzący: dr inż. Łukasz Krzywiecki Wrocław, czerwca 2009

2 1 Cel Celem zajęć labolatoryjnych jest przetestowanie działania oraz przebudowa prostego serwera protokołu HTTP napisanego w języku Perl. 2 Realizacja Przedmiotem badania jest skrypt serwera HTTP, który został przedstawiony na listingu 1. 4 my $d = 5 LocalAddr => localhost, 6 LocalPort => 421, 7 ) die; 8 9 print "Please contact me at: <URL:", $d->url, ">\n"; while (my $c = $d->accept) { 1 while (my $r = $c->get_request) { 14 if ($r->method eq GET ) { $file_s = "./ index. html"; # index. html - jakis istniejacy plik 17 $c-> send_file_response( $file_s); } 20 else { 21 $c-> send_error( RC_FORBIDDEN) 2 24 } 25 $c->close; 26 undef( $c); 27 } Listing 1: Program server.pl. 2.1 Opisprogramu Działanie programu server.pl opiera się o mechanizm udostępniany przez bibliotekę libwww-perl. Na początku tworzona jest nowa instancja obiektu typu Obiekt ten jest serwerem HTTP/1.1, który nasłuchuje na gnieździe nadchodzące żądania. W linii 12 rozpoczyna się pierwsza pętla programu. Konstrukcja my $c = $d-> accept zapisuje w zmiennej $c wskaźnik do obiektu Wykonanie instrukcji my $r = $c-> get request na tym obiekcie (linia 1) powoduje zapisanie w zmiennej $r wskaźnika do obiektu W linii 14 następuje sprawdzenie, czy żądanie zostało wykonane metodą GET. Jeśli nie, to do klienta zostaje przesłana infrmacja o błędzie(linia 21). W przypadku gdy zapytanie było prawidłowe, klient otrzyma treść pliku index.html, który zapisany jest bieżącym katalogu. Działanie skryptu server.pl zostało przetestowane przy pomocy programu telnet. Po uruchomieniu skryptu, nawiązano połączenie programem telnet przez port 421. Następnie przesłano znak x i potwierdzono kombinacją znaków CR LF. Odpowiedź serwera HTTP przedstawia listing 2. 1 HTTP/ Bad Request 2 Date: Tue, 02 Jun :44:17 GMT Server: libwww- perl- daemon/ Content- Type: text/ html 5 Content- Length: <title>400 Bad Request</title> 8 <h1>400 Bad Request</h1> Listing 2: Odpowiedź serwera HTTP. Listing 2 przedstawia nagłówek HTTP/1.1 wraz ze stroną o treści Bad Request. Uzyskano taką odpowiedź, ponieważ skrypt server.pl traktuje wszystkie zapytania typu innego niż GET za 1

3 nieprawidłowe. Przeprowadzono kolejny eksperyment. Nawiązano połączenie, takie samo jak przy poprzedniej próbie, jednak wysłano treść GET/ i potwierdzono ją kombinacją znaków CR LF. Odpowiedź serwera przestawia listing 5. 1 Hello World! Listing : Odpowiedź serwera HTTP. Treść Hello World! jest zawartością pliku index.html, który umieszczono w tym samym katalogu co skrypt server.pl. Odpowiedź jest zatem prawidłowa. Przesłana została prawidłowa zawartość. Oznacza to, że skrypt działa poprawnie. 2.2 Modyfikacjaprogramu Celem kolejnego kroku była modyfikacja serwera HTTP w taki sposób, aby niezależnie od żądania, zwracał jego nagłówek. Listing 4 przedstawia skrypt po modyfikacji. 4 my $d = 5 LocalAddr => localhost, 6 LocalPort => 421, 7 ) die; 8 9 print "Please contact me at: <URL:", $d->url, ">\n"; while (my $c = $d->accept) { 1 while (my $r = $c->get_request) { $response = OK ); 16 $response-> content($r-> as_string); 17 $c-> send_response( $response); } 20 $c->close; 21 undef( $c); Listing 4: Skrypt zwracający nagłówki. Skrypt różni się jedynie zawartością drugiej pętli. Zrezygnowano tutaj ze sprawdzania, czy metoda zapytania jest typu GET. W celu wysłania odpowiedzi, należy ją najpierw przygotować, co następuje w linii 15. Treść zapytania w formie tekstowej($r->as string) zostaje dołączona do obiektu $response. W linii 17 następuje przesłanie przygotowanej odpowiedzi. Działanie tak skonstruowanego skryptu przetestowano przy użyciu programu Mozilla Firefox w wersji.0. W pasku adresu programu Firefox wpisano adres serwera Program wyświetlił informacje, które przedstawia listing 5. 1 GET / HTTP/1.1 2 Connection: keep- alive Accept: text/ html, application/ xhtml+xml, application/ xml;q=0.9,*/*; q=0.8 4 Accept-Charset: ISO ,utf-8;q=0.7,*;q=0.7 5 Accept-Encoding: gzip,deflate 6 Accept-Language: pl,en-us;q=0.7,en;q=0. 7 Host: localhost:421 8 User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.0.) 9 Gecko/ Firefox/.0. (. NET CLR ) FirePHP/0.2.4 Keep- Alive: 00 Listing 5: Odpowiedź zmodyfikowanego serwera HTTP. Serwer zwrócił nagłówek żądania. W pierwszej linii widoczne jest, że program Firefox wysłał żądanie typu GET. Ponieważ w przesyłanym adresie nie podano nazwy żadnego konkretnego pliku, to program wybiera domyślny katalog, czyli/. Druga linia zawiera informacje o rodzaju nawiązanego połączenia. W tym wypadku jest to keep-alive. Linia zawiera akceptowane przez przeglądarkę treści, linia 4- informacje na temat akceptowanego kodowania znaków, linia 5- informacje na temat 2

4 kodowania danych a linia 6 akceptowane języki. W linii 7 znajduje się pełny adres serwera HTTP. Linia 8, oznaczona tagiem User-Agent, zawiera informacje o programie przy pomocy którego dokonano zapytania. Ostatnia linia zawiera wartość Keep-Alive, czyli czas w jakim kolejne zapytania do serwera będą wykonywane przy pomocy tego samego połączenia. Zmodyfikowany skrypt działa poprawnie i spełnia założenia zadania, t.j. zwraca nagłówki żądań wysyłane przez progamy klienckie. 2. Rozszerzenie funkcjonalności serwera Kolejnym zadaniem było zwiększenie funkcjonalności serwera w taki sposób, aby możliwe było uruchomienie przy jego pomocy prostego serwisu www. Po raz kolejny wykorzystano program server.pl. Dokonano niewielkich zmian, które umożliwiają przesłanie dowolnego żądanego pliku znajdującego się w wyznaczonym katalogu. Listing 6 przedstawia zmodyfikowany kod skryptu. 4 $WEBDIR = / home/ kossa/www ; # domyślny folder z plikami 5 6 my $d = 7 LocalAddr => localhost, 8 LocalPort => 421, 9 ) die; 11 print "Please contact me at: <URL:", $d->url, ">\n"; while (my $c = $d->accept) { 15 while (my $r = $c->get_request) { 16 if ($r->method eq GET ) { $file_s = $r->uri; # bezpośredni adres pliku w katalogu if ($file_s eq "/") { 21 $file_s = "/ index. html"; # index. html - domyślnie otwierany plik 2 24 $c-> send_file_response( $WEBDIR. $file_s); # przesyłanie pliku } 27 else { 28 $c-> send_error( RC_FORBIDDEN) 29 } 0 1 } 2 $c->close; undef( $c); 4 } Listing 6: Zmodyfikowany skrypt serwera HTTP. Skrypt po modyfikacji zawiera w linii 4 zmienną $WEBDIR, która przechowuje ścieżkę do katalogu na dysku, w którym znajdują się pliki HTML. W pętli rozpoczynającej się od linii 15 sprawdzany jest warunek, czy zapytanie wykonane zostało metodą GET. Jeśli tak, to w zmiennej $file s zapisany zostaje adres pliku podany w zapytaniu. Jeśli nie podano żadnego konkretnego pliku, to $file s zawiera jedynie znak /. W takim wypadku należy wyświetlić domyślną stronę, czyli index.html (linie 20-22). W lini 24 następuje wysłanie zawartości pliku o nazwie podanej w żądaniu klienta i znajdującym się w katalogu/home/kossa/www. W katalogu/home/kossa/www umieszczono trzy pliki html ze wzajemnymi odnośnikami do siebie. Po otwarciu strony głównej w przeglądarce internetowej możliwe było przechodzenie pomiędzy poszczególnymi podstronami poprzez umieszczone na nich odnośniki. Zmodyfikowany skrypt serwera działa dobrze i wykonuje prawidłowo swoje zadania.

5 2.4 Podgląd komunikatów przesyłanych pomiędzy klientem a serwerem HTTP Ostatnim punktem zadania jest sprawdzenie treści komunikatów przesyłanych do i z serwera HTTP. W tym celu użytko programu podsłuchującego Wireshark. Przechwytywane ramki zawierały części komunikatów protokołu HTTP. Informacje przesyłane do serwera miały treść podobną do tej przedstawionej na listingu 5. Dane przesyłane w drugą stronę, to dane wyświetlane w przeglądarce opakowane dodatkowo w znaczniki protokołu HTTP. 1 HTTP/ OK 2 Date: Tue, 02 Jun :1:08 GMT 4 Server: libwww- perl- daemon/1.9 5 Content- Type: text/ html 6 Content- Length: 1 7 Last-Modified: Tue, 02 Jun :20:09 GMT 8 Hello Wordl! Listing 7: Treść komunikatu przesyłanego przez serwer HTTP. Listing 7 przedstawia przechwycony komunikat z serwera HTTP do przeglądarki internetowej. Jego treśćjestcałkowiciezgodnazespecyfikacjąprotokołuhttpprzedstawionąwdokumencierfc Wnioski Podstawa działania serwera protokołu HTTP jest bardzo prosta. Usługa tego rodzaju daje olbrzymie możliwości, które stały się podstawą dzisiejszego Internetu. Protokół HTTP ma prostą, tekstową budowę, dzięki czemu jego implementacja jest prosta i jednoznaczna. 1 4

Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: HTTP

Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: HTTP Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: HTTP mgr inż. Tomasz Jaworski tjaworski@kis.p.lodz.pl http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Protokoły komunikacyjne HTTP HyperText Transport Protocol 2 Protokół

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW. Wykład 4. Protokół HTTP. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Protokół HTTP

Aplikacje WWW. Wykład 4. Protokół HTTP. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Protokół HTTP Wykład 4 Protokół HTTP wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz Protokół HTTP 1 Plan wykładu Wprowadzenie do protokołu HTTP Struktura komunikatów żądania i odpowiedzi Specyfikacja MIME Uwierzytelnianie metodą

Bardziej szczegółowo

Powinieneś wiedzieć... Powinieneś znać podstawy języka i środowiska

Powinieneś wiedzieć... Powinieneś znać podstawy języka i środowiska Delphi i PHP Komunikacja Pomiędzy Delphi i PHP można stworzyć własne aplikacje do komunikacji pomiędzy tymi językami. Służy do tego metoda POST. Dowiesz się... W jaki sposób odebrać dane ze skryptu. W

Bardziej szczegółowo

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www 1. Architektura www, HTTP, Cookies, HTML Historia rozwoju: Późne lata 60 projekt sieci ARPANet powstał jako inicjatywa Departamentu Obrony USA. 1969

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe 8.1 Integracja Javy z innymi językami - Java Native Interface (JNI) 8.1.1 Obsługa metod rodzimych w kodzie Javy 8.1.2 Kompilacja

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy informacyjne

Sieciowe systemy informacyjne Od strony internetowej do aplikacji WWW Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Historyczna motywacja Technologie internetowe rozwijają się poza komercyjnym obiegiem.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for FTP wersja 7 wydanie 1

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for FTP wersja 7 wydanie 1 WebSphere Adapters Wersja 7 Wydanie 1 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for FTP wersja 7 wydanie 1 WebSphere Adapters Wersja 7 Wydanie 1 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter

Bardziej szczegółowo

http://ci.swps.pl/ http://pk.uni.wroc.pl/ 1. Systemy zarządzania treścią (Content Management System)

http://ci.swps.pl/ http://pk.uni.wroc.pl/ 1. Systemy zarządzania treścią (Content Management System) 1. Systemy zarządzania treścią (Content Management System) Systemy zarządzania treścią idea i wymagania sprzętowe/programowe; Systemy zarządzania treścią (Content Management System) to serwer Apache, język

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Usługi laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp Usługa sieciowa jest zbiorem funkcji udostępnianych przez serwer. Jest to kolejne podejście do problemu zdalnego wołania procedur, w tym wypadku

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Logika prezentacji II

Logika prezentacji II Logika prezentacji II Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Logika prezentacji 1 Plan wykładu Server Side Includes (SSI) Active Server Pages (ASP) ASP.NET PHP Logika prezentacji II (2) Celem wykładu jest

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW. Wykład 12. Serwery HTTP. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Serwery HTTP

Aplikacje WWW. Wykład 12. Serwery HTTP. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Serwery HTTP Wykład 12 Serwery HTTP wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz Serwery HTTP 1 Plan wykładu Wprowadzenie do architektury serwera HTTP Apache Podstawowe parametry konfiguracyjne Dziennik serwera Ścieżki logiczne

Bardziej szczegółowo

Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 Rozdział 2. Tryb tekstowy...17 Rozdział 3. Operacje na katalogach...35

Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 Rozdział 2. Tryb tekstowy...17 Rozdział 3. Operacje na katalogach...35 Spis treści Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 1.1. Co oznaczają skróty DOS i MS-DOS?...11 1.2. Co oznacza skrót XP?...11 1.3. Z jakich elementów składa się system komputerowy?...12 1.4.

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika II

Interfejs użytkownika II Interfejs użytkownika II wykład prowadzi Mikołaj Morzy Interfejs użytkownika 1 Plan wykładu Formularze HTML Wprowadzenie do języka JavaScript Zmienne, wyrażenia i operatory Struktury kontrolne, instrukcje

Bardziej szczegółowo

Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka specjalność: informatyka stosowana w inŝynierii środowiska promotor:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP

Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Technologie internetowe server-side na przykładzie języka PHP Spis treści 1 Czym jest PHP? 2 2 Co potrafi PHP? Niektóre z zalet języka. 3 3 Instalacja PHP i serwera WWW Apache 5 3.1 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

SK Moduł 12 - Studia Informatyczne

SK Moduł 12 - Studia Informatyczne 1 z 44 2014-01-03 13:29 SK Moduł 12 From Studia Informatyczne W tym rozdziale zostaną omówione i przedstawione podstawowe usługi sieciowe, z którymi większość użytkowników ma styczność na codzień. Część

Bardziej szczegółowo

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP Ryszard Myhan Wykład 4: Języki programowania PHP PHP - bibliografia PHP5. Praktyczny kurs Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Kierzkowski, Andrzej Kierzkowski

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: FTP

Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: FTP Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: FTP mgr inż. Tomasz Jaworski tjaworski@kis.p.lodz.pl http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Protokoły komunikacyjne FTP File Transfer Protocol 2 Informacje o

Bardziej szczegółowo

Gdy użytkownicy zaczynają coraz

Gdy użytkownicy zaczynają coraz KNOW HOW Dostrajanie Apache Skuteczna optymalizacja serwerów WWW Szybki jak strzała Nie ma nic bardziej irytującego niż serwer Apache, który nie radzi sobie z odpowiadaniem na żądania klientów i działa

Bardziej szczegółowo

ASP.NET - INTERAKTYWNY MODUŁ CENTRUM OBLICZENIOWEGO

ASP.NET - INTERAKTYWNY MODUŁ CENTRUM OBLICZENIOWEGO Scientific Bulletin of Chełm Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2009 ASP.NET - INTERAKTYWNY MODUŁ CENTRUM OBLICZENIOWEGO ŁUKASZ WRÓBLEWSKI, RAFAŁ OGRODOWCZYK Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

Sieć Rozwiązywanie problemów związanych z TCP/IP

Sieć Rozwiązywanie problemów związanych z TCP/IP Systemy IBM - iseries Sieć Rozwiązywanie problemów związanych z TCP/IP Wersja 5 Wydanie 4 Systemy IBM - iseries Sieć Rozwiązywanie problemów związanych z TCP/IP Wersja 5 Wydanie 4 Uwaga Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA USŁUG PREMIUM SMS, MMS I PAY PER CALL v0.7.8

INSTRUKCJA TECHNICZNA USŁUG PREMIUM SMS, MMS I PAY PER CALL v0.7.8 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 49 email: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA TECHNICZNA USŁUG PREMIUM SMS, MMS I PAY PER CALL v0.7.8 Serwisy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo