Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 ORACLE

2 HISTORIA W 1977 r. Lawrence Ellison, Robert Miner i Edward Oates założyli firmę SDL (Software Development Labs). Jednym z podmiotów zainteresowanych możliwościami gromadzenia dużej liczby danych i szybkiego ich pobierania było CIA. Firma SDL wygrała przetarg i rozpoczęła pracę nad ściśle tajnym projektem. Nazwa kodowa tego projektu brzmiała Oracle (pl. wyrocznia ). Po pewnym czasie przerwano pracę, jednak Lawrence Ellison i jego współpracownicy dostrzegli komercyjne możliwości bazy danych. To spostrzeżenie w połączeniu z przeświadczeniem, że plany firmy IBM uwzględniają zastosowanie takiej relacyjnej bazy danych i języka SQL w swoich przyszłych komputerach, doprowadziło do podjęcia przez Ellisona, Minera i Oates a decyzji o kontynuacji prac nad projektem. W 1978 r. nazwa firmy zmieniła się z SDL na Relational Software Inc. (RSI). W 1979 r. pierwsza komercyjna baza danych trafia na rynek i staje się poważną konkurencją dla IBM. W następnym roku firma RSI zmienia nazwę na Oracle Systems Corporation (a później na Oracle Corporation). System zarządzania bazą danych po raz pierwszy zostaje napisany w C. Przełom lat to powstanie wersji 3 na komputery typu mainframe i minikomputery. Kolejne trzy lata to zmiana siedziby firmy do Kalifornii. Wkroczenie Oracle w sektor aplikacji (finansowych) i powstanie wersji 5 produktu z możliwościami operacji rozproszonych. Firma wkracza na giełdę jeden dzień przed firmą Microsoft jej wartość rynkowa sięga 270 mln dol. (Microsoft 700 mln dol.). W 1988 r. zostaje wydana wersja 6 ze znacznie zmienionym kodem źródłowym. Wprowadzono pakiety oprogramowania finansowego oraz pakiety CASE przeznaczone dla programistów. W latach wartość firmy przekracza granicę 1 mld. dolarów. Dołączenie w 1992 r. do zespołu firmy Ray Lane`a stało się punktem zwrotnym pod wieloma względami.

3 Pozyskanie Ray Lane`a spowodowane było koniecznością zatrudnienia doświadczonych, uznanych menedżerów. Firma dostrzega rosnącą rolę działu aplikacji i wprowadza pakiet aplikacji dla wielu głównych sektorów gospodarki w 1993 r. Lata to powstanie wersji 7 dla komputerów osobistych. W roku 1996 Oracle Corporation wydzielił firmę Network Computer Inc., której zadaniem miało być budowa komputera sieciowego. Projektowany komputer sieciowy miał nie wykorzystywać systemu operacyjnego Windows. Rozpoczęcie działalności firmy Oracle na rynku detalicznym postawiło przedsiębiorstwo przed koniecznością podjęcia konkurencji z takimi firmami jak Sun, IBM i innych producentów komputerowych. W tym samym roku dział aplikacji odnotował wartość sprzedaży na poziomie ponad 500 mln. dol. Ponieważ z każdą aplikacją wiąże się sprzedaż bazy danych, dział aplikacji stał się istotną częścią ogólnej działalności Oracle. Obecnie pakiet Oracle obejmuje: Oracle Financials, Oracle Supply Chain Management, Oracle Manufacturing, Oracle Project Systems, Oracle Human Resources i Oracle Market Management. Również w roku 1996 Oracle wzbogaca się o pakiet narzędzi OLAP, który wykorzystywany jest w zakresie aplikacji obsługujących hurtownie danych. W roku następnym pojawia się Oracle w wersji 8. Po raz kolejny firma podjęła kluczową pod względem strategicznym decyzję techniczną na wczesnym etapie rozwoju produktu, przechodząc na język programowania Java i rezygnując z architektury klient serwer na rzecz aplikacji działających w Internecie. W 1998 r. wprowadzono obsługę sytemu Linux, a rok później pojawił się pakiet Oracle8i w znacznej części utworzony w języku Java. Firma osiąga wartość sprzedaży na poziomie mln. dol. W 2000 r. Lawrence Ellison jeden z głównych założycieli firmy Oracle stał się najbogatszym człowiekiem na świecie. Firma Oracle wprowadza pakiet Oracle9i, który stanowi konkurencje dla takich firm jak m.in.: IBM (DB/2), Microsoft (SQL Server), czy innych. W 2003 r. na rynek trafia najnowsza edycja bazy danych Oracle10g.... historia toczy się dalej: 1. Oracle wydało już wersje 11g, 12c. 2. W 2009 roku Sun przejął MySQL. 3. W 2010 roku Oracle przejął Sun i tym samym MySQL.

4

5 SYSTEM ORACLE Relacyjna baza danych Oracle posługuje się standardowym językiem zapytań SQL oraz posiada wbudowany wewnętrzny język tworzenia procedur składowanych PL/SQL będący proceduralnie obudowanym językiem SQL. Jako języka tworzenia procedur składowanych w bazach danych Oracle (od wersji 8i) można używać również języka Java.

6 BUDOWA ORACLE System bazy danych Oracle składa się z: instancji struktur pamięciowych i procesów systemu operacyjnego obsługujących bazę danych. W skład typowego procesu wchodzi PMON (process monitor) i SMON (system monitor). struktur przechowywania danych

7 LOGICZNY I FIZYCZNY PODZIAŁ BAZY DANYCH

8 WYJAŚNIENIE Ekstent - składa się ze spójnego ciągu bloków alokowanych jako całość. Segment - reprezentuje obszar dysku przeznaczony do zapisu jednego obiektu. Przestrzeń tabel - to struktura pośrednia między strukturą logiczną (tabelami, indeksami) a fizyczną (plikami danych). Baza danych - Oracle zawiera co najmniej jedną przestrzeń tabel o nazwie SYSTEM Podstawowe właściwości strukturalne przestrzeni tabel: Każda przestrzeń tabel składa się z jednego lub więcej segmentów. Każdy segment składa się z jednego lub więcej ekstentów. Każdy ekstent składa się ze spójnego ciągu bloków alokowanych jako całość.

9 STRUKTURA INSTANCJI SCHEMA Schemat jest to zbiór obiektów należących do użytkownika. Większość instalacji bazy Oracle posiada domyślną schema o nazwie SCOTT. Po tym jak w procesie instalacji zostaną utworzone przykładowe tabele, użytkownik (user) może zalogować się do systemu bazy danych podając nazwę użytkownika: scott i domyślne hasło: tiger. Nazwa schemy SCOTT pochodzi od jednego z pierwszych pracowników Oracle Corp. (Bruce Scott), którego kot wabił się Tiger. Inne domyślne schemy zawierają: SYS (podstawowe struktury bazy danych i narzędzia) SYSTEM (dodatkowe struktury bazy danych i narzędzia oraz konto uprzywilejowane) OUTLN (wykorzystywana do przechowywania metadanych dla query-optimizera). BI, IX, HR, OE, PM, SH (rozszerzone przykładowe schemy zawierające więcej danych i struktur niż oryginalna schema SCOTT)

10 STRUKTURA PAMIĘCI Instancja bazy danych Oracle składa się ze współdzielonych struktur pamięciowych (do których dostęp mają wszystkie procesy obsługujące instancję) oraz ze struktur prywatnych, dostępnych tylko dla procesów, które te struktury zaalokowały. Podstawową strukturą pamięciową jest SGA, czyli System Global Area w skład SGA wchodzą: Shared Pool pula współdzielona Library Cache Shared SQL Area przestrzeń przechowująca sparsowane zapytania SQL i programy PL/SQL PL/SQL Area przestrzeń kodu PL/SQL SQL Area przestrzeń ostatnio wykonywanych zapytań SQL Data Dictionary Cache bufor słowników bazy danych Database Buffer Cache obszar bufora danych zorganizowany w listy LRU

11 Redo Log Buffer Cache obszar bufora rekordów powtórzeń, stanowiącego log transakcyjny bazy danych Large Pool (struktura opcjonalna) służy między innymi do komunikacji pomiędzy procesami równoległymi Java Pool (struktura opcjonalna) przestrzeń przeznaczona do wykorzystania przez procedury składowane napisane w języku Java Do struktur współdzielonych należy również Software Code Area będący strukturą przechowującą kod wykonywalny procesów Oracle. Występowanie tego obszaru jest zależne od systemu operacyjnego. Poza strukturami współdzielonymi dostępna jest przestrzeń PGA czyli Program Global Area. PGA jest dostępne tylko dla jednego procesu, który je stworzy i zawiera: Przestrzeń Stosu (Stack Space) Informacje o Procesie Sort Area obszar sortowania

12 PROCESY Procesy drugoplanowe wchodzące w skład instancji Oracle: Database Writer (DBWn) proces "przeglądający" bufor bazy i zapisujący zmienione bloki na dyski Log Writer (LGWR) proces zapisujący historię transakcji do plików dzienników powtórzeń Checkpoint (CKPT) proces realizujący wykonanie punktów kontrolnych System Monitor (SMON) monitoruje działanie instancji bazy danych Process Monitor (PMON) monitoruje działanie procesów użytkownika i wykonuje "sprzątanie" po nieprawidłowo zakończonych procesach użytkowników Archiver (ARCn) proces kopiujący zapełnione pliki dzienników powtórzeń Recovery (RECO) proces odpowiedzialny za odtworzenie rozproszonych transakcji, które uległy awarii w trakcie wykonywania protokołu 2PC Lock (LCKn) istnieje tylko w konfiguracji RAC i służy do synchronizowania dostępu do zasobów Queue Monitor (QMNn) monitoruje kolejki komunikatów

13

14 PRZECHOWYWANIE DANYCH W skład bazy danych Oracle wchodzą: plik parametrów plik opisujący parametry instancji bazy danych Oracle oraz ścieżki do plików kontrolnych pliki kontrolne przechowują zmultiplikowaną informację na temat struktury bazy danych (informacje o plikach danych, historie backupów, numery SCN, informacje na temat archiwalnych dzienników powtórzeń, trybu pracy bazy danych) dzienniki powtórzeń przechowują powtórzoną informację na temat przeprowadzonych w systemie transakcji i mają charakter dookolny po zapełnieniu informacja jest nadpisywana archiwalne dzienniki powtórzeń kopie dzienników powtórzeń wykonywane po ich zapełnieniu pliki danych w których przechowywane są wszystkie gromadzone w systemie dane oraz struktury wspomagające (np. indeksy).

15 WERSJE ORACLE W tej chwili dostępne są: Oracle Enterprise Edition jest sztandarowym i najbardziej rozbudowanym produktem firmy Oracle i może być dodatkowo rozszerzany o opcje np. takie jak: RAC, zaawansowane bezpieczeństwo itp. Oracle Standard Edition tańsza edycja bazy danych Oracle pozbawiona możliwości rozbudowy o opcje, nie posiadająca wszystkich możliwości edycji Enterprise (brak np. mechanizmu DataGuard) oraz ograniczona ilością procesorów na jakiej można ją uruchomić. Oracle Standard Edition One pierwszy raz ukazała się wraz z wersją 10g. Jest to tania edycja bazy danych Oracle nie różniąca się niczym w stosunku do Oracle Standard Edition poza ograniczeniami licencyjnymi takimi między innymi jak: brak możliwości uruchomienia w konfiguracji klastrowej, ograniczenie na pracę w maszynach mających możliwość instalacji maksymalnie dwóch procesorów.

16 Oracle Express Edition (nie należy jej mylić z wielowymiarową bazą danych Oracle Express) jest darmową, ale bardzo ograniczoną (między innymi wykorzystanie jednego rdzenia procesora, wykorzystanie maksymalnie 1 GB RAM, obsługa maksymalnie 4 GB danych użytkownika) edycją SZBD Oracle. Oracle Express Edition jest prezentowana po raz pierwszy w wersji 10gR2. Oracle Personal jest edycją w pełni funkcjonalną, kompatybilną z dowolną wersją rodziny relacyjnych baz danych Oracle, przeznaczoną do użytku indywidualnego. Oracle Lite jest systemem zarządzania bazą danych przeznaczonym do zastosowań mobilnych.

17 ORACLE-SZCZEGÓŁY IMPLEMENTACJI

18 HISTORIA SQL został opracowany w latach 70. w firmie IBM. Stał się standardem w komunikacji z serwerami relacyjnych baz danych. Wiele współczesnych systemów relacyjnych baz danych używa do komunikacji z użytkownikiem SQL, dlatego potocznie mówi się, że korzystanie z relacyjnych baz danych to korzystanie z SQL-a. Pierwszą firmą, która włączyła SQL do swojego produktu komercyjnego, był Oracle.

19 SQL CO TO TAKIEGO?? SQL (ang. Structured Query Language wym. ) strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych. Język SQL jest językiem deklaratywnym.

20 CECHY JĘZYKA SQL Jest językiem wysokiego poziomu (językiem czwartej generacji 4GL), opartym na słownictwie języka angielskiego, jego wyrażenia mają określoną strukturę Jest językiem deklaratywnym (nieproceduralnym), zorientowanym na wynik (użytkownik definiuje, co chce otrzymać, ale nie pisze jak), nie potrzebuje zatem podawania dokładnego sposobu przetwarzania danych, Jest oparty na algebrze relacji, Zawiera logikę trójwartościową, Nie posiada instrukcji sterujących wykonywaniem programu, Nie dopuszcza rekurencji, Umożliwia definiowanie struktur danych, wyszukiwanie danych oraz operacje na danych, Działa na zbiorach danych.

21 PODZIAŁ ZAPYTAŃ SQL SQL DML (ang. Data Manipulation Language język manipulacji danymi ), SQL DDL (ang. Data Definition Language język definicji danych ), SQL DCL (ang. Data Control Language język kontroli nad danymi ). SQL DQL (ang. Data Query Language język definiowania zapytań ).

22 POLECENIA DO POSZCZEGÓLNYCH ZAPYTAŃ

23 WYBRANE SPECYFICZNE FUNKCJE I KONSTRUKCJE ORACLE SQL Operatory DISTINCT i ALL - dotyczące całych wierszy DISTINCT - w przypadku, gdy wiersz wynikowy zapytania powtarza się, powoduje wyświetlenie go jednokrotnie: select DISTINCT PENSJA from PRACOWNICY; ALL - jest to ustawienie domyślne i dlatego nie wymaga stosowania, powoduje wyświetlenie wszystkich wierszy wynikowych zapytania także wtedy, gdy się powtarzają: select ALL PENSJA from PRACOWNICY; select PENSJA from PRACOWNICY;

24 NULL - WARTOŚĆ PUSTA (BRAK WARTOŚCI) ATRYBUTU LUB WYRAŻANIA. Dozwolone konstrukcje: Atrybut lub wyrażenie IS NULL Atrybut lub wyrażenie IS NOT NULL select ID_P, PENSJA from PRACOWNICY where PENSJA is not null; select ID_P, PENSJA from PRACOWNICY where PENSJA is not null; select ID_P, PENSJA from PRACOWNICY where PENSJA is not null;

25 OPERATOR LIKE atrybut lub wyrażenie LIKE wzorzec. Wyświetlenie każdego nazwiska zaczynającego się na 'S' (także składającego się tylko z litery 'S': select ID_P, NAZWISKO from PRACOWNICY where NAZWISKO LIKE 'S%'; Wyświetlenie każdego nazwiska zaczynającego się na 'S' i składającego się dokładnie z 3 znaków, z których żaden nie może być spacją: select ID_P, NAZWISKO from PRACOWNICY where NAZWISKO LIKE 'S ';

26 FUNKCJA NVL - POZWALA WYŚWIETLIĆ DOWOLNĄ WARTOŚĆ, JEŚLI ATRYBUT LUB WYRAŻENIE POSIADA WARTOŚCI NULL. umożliwia przekonwertowanie wartości NULL na pewną wartość zastępczą NVL(atrybut lub wyrażenie, wartość) Funkcja NVL sprawdza najpierw wyrażenie wyrażenie1. Jeśli nie ma ono wartości NULL, funkcja zwraca jako wartość wyrażenie1. Gdy zaś wyrażenie1 ma wartość NULL, funkcja NVL zwraca jako wartość wyrazenie2. Warto zauważyć, że funkcja NVL nie dokonuje zmiany wartości wyrażenie1, gdy nie ma ono wartości NULL, a jedynie zapewnia zastosowanie wartości zastępczej w czasie wykonywania programu w przypadku, gdy przyjmuje NULL. select ID_P, NVL(PENSJA,0) from PRACOWNICY;

27 KONSTRUKCJA BETWEEN AND. atrybut lub wyrażenie BETWEEN wartość1 AND wartość2 jest równoważna koniunkcji: atrybut lub wyrażenie >= wartość1 AND atrybut lub wyrażenie <= wartość2 Dlatego jest używana do sprawdzania warunku, czy wartość atrybutu lub wyrażenia należy do przedziału domkniętego [wartość1, wartość2] Przykład: select ID_P, NAZWISKO from PRACOWNICY; where PENSJA between 1000 and 3000; select ID_P, NAZWISKO from PRACOWNICY; where PENSJA >= 1000 and PENSJA <= 3000;

28 OPERATOR EXISTS Konstrukcja EXISTS zwraca wartość logiczną: Podzapytanie zwraca chociaż jeden wiersz wynikowy => TRUE. Podzapytanie nie zwraca żadnego wiersza wynikowe => FALSE Znaleźć pracowników, którzy posiadają podwładnych select ID_P, IMIĘ, NAZWISKO from PRACOWNICY P1 where EXISTS (select ID_P from PRACOWNICY P2 where P2.ID_BP=P1.ID_P); Znaleźć pracowników, którzy nie posiadają podwładnych select ID_P, IMIĘ, NAZWISKO from PRACOWNICY P1 where NOT EXISTS (select ID_P from PRACOWNICY P2 where P2.ID_BP=P1.ID_P);

29 INSTRUKCJA WIELOKROTNEGO WYBORU W ORACLE SQL -DECODE DECODE (atrybut lub wyrażenie, wartość_spr1, wartość_zwr1 [, wartość_spr2, wartość_zwr2,, wartość_zwr_domyślnie]) select ID_P, decode(id_d,12,'zarząd',11,'produkcja') from PRACOWNICY; select ID_P, decode(id_d, 12,'Zarząd',11,'Produkcja','Administracja) from PRACOWNICY;

30 PODSTAWOWE TYPY DANYCH (DZIEDZINY ATRYBUTÓW) W ORACLE'U Numeryczne typy danych (NUMBER) : NUMBER - liczby zmiennoprzecinkowe, maksymalnie 38 cyfr znaczących, maksymalnie 9.99 * NUMBER(w) - NUMBER o ilości cyfr znaczących w <= 38 NUMBER(w,d) - NUMBER(w), gdzie skala d to ilość cyfr po przecinku, d może być ujemne (-84 <= d <= 127)

31 Tekstowe typy danych : CHAR(r) - łańcuchy znaków o stałej długości r (1 <= r <= 2000 znaków lub bajtów) uzupełniany spacjami przy porównaniach CHAR - domyślnie r=1 VARCHAR2(r) - łańcuch znaków o zmiennej długości r (1 <= r <= 4000 znaków lub bajtów), rozmiar r musi być podany Typ daty i czasu : DATE - przechowuje zarówno datę, jak i czas.

32 WYBRANE FUNKCJE NUMERYCZNE Funkcje zaokrąglające: CEIL(x) - zaokr. do najmniejszej liczby całkowitej nie mniejszej od x ("do góry") FLOOR(x) - zaokr. do największej liczby całkowitej nie większej od x ("do dołu") TRUNC(x[,m]) - obcięcie do x do m miejsc po przecinku (domyślnie m=0), m może być ujemne ROUND(x[,m]) - zaokrąglenie x do m miejsc po przecinku (domyślnie m=0), m może być ujemne

33 FUNKCJE KONWERSJI Funkcja Zwracana wartość TO_CHAR(expr[,fmt]) skonwertuj expr z wartości typu number lub date do wartości znakowej według formatu fmt TO_DATE (char[,fmt ]) konwertuje wyrażenie typu char do typu date według formatu fmt TO_NUMBER( char[,fmt ]) konwertuje wyrażenie typu char do typu number wed lug formatu fmt

34 FUNKCJE KONWERSJI C.D. Konwersja liczby lub daty i czasu do tekstu TO_CHAR(wartość liczbowa lub data i czas[, format konwersji]) => data i czas select to_char(sysdate,'dd.mm.yyyy HH24:MI:SS') from dual; Konwersja tekstu do daty i czasu TO_DATE(data i czas[, format konwersji]) => data select to_date(' :45:34','DD.MM.YYYY HH24:MI:SS') from dual; Konwersja tekstu do liczby TO_NUMBER(tekst[, format konwersji]) => liczba select to_number(' ','9,999,999.99');

35 FORMATY KONWERSJI WSPÓLNE DLA TO_CHAR I TO_DATE MM numer miesiąca, cyframi arabskimi MON trzyliterowy skrót nazwy miesiąca, dużymi literami MONTH pełna nazwa miesiąca, dużymi literami Month j/w, tylko pierwsza litera duża DDD numer dnia w roku DD numer dnia w miesiącu DAY pełna nazwa dnia tygodnia, wszystkie litery duże Day j/w, tylko pierwsza litera duża day j/w, wszystkie litery małe YYYY czterocyfrowy numer roku

36 FORMATY KONWERSJI UŻYWANE TYLKO W FUNKCJI TO_CHAR "string" wypisywany bez zmian fm poprzedza Month lub Day, powoduje, że nazwy miesięcy i dni będą zajmowały tylko tyle znaków, ile występuje w nazwie. Przeciwnym razie wszystkie nazwy będą wyrównywane do tej samej długości TH dodane do numeru roku, miesiąca, dnia, godziny, minuty lub sekundy powoduje wypisanie przyrostka 'th', kapitalizacja liter - jak w formacie liczby SP dodane do liczby powoduje wypisanie jej wartości słownie SPTH jak SP + TH THSP jak TH + SP

37 OPERACJE NA WARTOŚCIACH TYPU DATE (DATA I CZAS) Predefiniowany operator bieżącej daty i czasu systemowego: SYSDATE select SYSDATE from dual; Wyświetlanie bieżącej daty i czasu systemowego zgodnych z zadanym formatem: select to_char(sysdate,'dd.mm.yyyy') from dual; select to_char(sysdate,'hh24:mi:ss') from dual; select to_char(sysdate, 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS') from dual; Zwiększanie oraz zmniejszanie wartości typu DATE Przykładowo: SYSDATE + x - zwiększenie bieżącej daty i czasu systemowego o x dni SYSDATE - x - zmniejszenie bieżącej daty i czasu systemowego o x dni

38 OPERACJE NA ŁAŃCUCHACH TEKSTOWYCH Konkatenacja (sklejanie) łańcuchów tekstowych Funkcja concat(tekst1,tekst2) select concat('studiuję ','fizykę informatyczną') from dual; Operator konkatenacji select 'Studiuję ' 'fizykę informatyczną' from dual;

39 INNE WYBRANE FUNKCJE MANIPULACJI NA ŁAŃCUCHACH INITCAP(char) zmienia wszystkie pierwsze znaki w słowach na duże litery LOWER(char) zmienia wszystkie litery w char na małe UPPER(char) zmień wszystkie litery w char na duże litery SUBSTR(char,m[,n]) zwraca podłańcuch z char, zaczynający się od znaku o numerze m mający n znaków. Jeżeli n nie wystąpi - podłańcuch zaczynający się od znaku m zawierający wszystkie pozostałe znaki (do końca łańcucha char). SUBSTRB(char,m[,n]) jak substr ale numery m oraz n określają bajty, nie znaki (dla niektórych platform sprzętowych to nie jest to samo)

40 FUNKCJE WSPOMAGAJĄCE OPERACJE NA ŁAŃCUCHACH ASCII(char) zwraca kod ASCII znaku char. W systemach w których znaki mają kody wielobajtowe zwraca kod pierwszego bajtu. LENGTH(char) zwraca długość łańcucha char liczoną w znakach LENGTHB(char) zwraca długość łańcucha char liczoną w bajtach

Wykład 8 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle specyficzne konstrukcje i funkcje Oracle SQL, funkcje numeryczne, znakowe, daty i

Wykład 8 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle specyficzne konstrukcje i funkcje Oracle SQL, funkcje numeryczne, znakowe, daty i Wykład 8 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle specyficzne konstrukcje i funkcje Oracle SQL, funkcje numeryczne, znakowe, daty i czasu, parametryzacja zapytao. I. Wybrane specyficzne funkcje

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Funkcje wbudowane

PL/SQL. Funkcje wbudowane Slajd 1 PL/SQL Opis funkcji SQL PL/SQL(funkcje SQL) M. Rakowski - WSISiZ 1 Slajd 2 Funkcje wbudowane Funkcje wbudowane mają za zadanie umożliwić bardziej zaawansowane operowanie danymi. Funkcje operacji

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka SQL

Wprowadzenie do języka SQL Wprowadzenie do języka SQL język dostępu do bazy danych grupy poleceń języka: DQL (ang( ang.. Data Query Language) DML (ang( ang.. Data Manipulation Language) DDL (ang( ang.. Data Definition Language)

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia Kurs Administrator baz danych skierowany jest przede wszystkim do osób zamierzających rozwijać umiejętności w zakresie administrowania bazami danych.

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1. Plan wykładu. SZBD Oracle 2010-10-21

Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1. Plan wykładu. SZBD Oracle 2010-10-21 Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1 Wykładowca dr inż. Agnieszka Bołtuć, pokój 304, e-mail: aboltuc@ii.uwb.edu.pl Liczba godzin i forma zajęć: 15 godzin wykładu oraz 30 godzin laboratorium Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i

Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i struktury pamięciowe - aby użytkownik mógł uzyskać dostęp

Bardziej szczegółowo

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Architektura systemu Oracle10g (c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki 2 Zadania administratora bazy danych Instalowanie oprogramowania serwera bazy danych Tworzenie bazy danych Bieżące zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko. Typy rozproszonych baz danych. Systemy klient-serwer. Klient-serwer: Przykład

ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko. Typy rozproszonych baz danych. Systemy klient-serwer. Klient-serwer: Przykład ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko Typy rozproszonych baz Systemy typu klient-serwer (jeden serwer) Jednorodna rozproszona baza (kilka serwerow, jeden system zarzadzania baza ) Niejednorodna

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - wykład wstępny

Bazy danych - wykład wstępny Bazy danych - wykład wstępny Wykład: baza danych, modele, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy, schemat logiczny, tabela, kwerenda, SQL, rekord, krotka, pole, atrybut, klucz podstawowy, relacja,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

- język zapytań służący do zapisywania wyrażeń relacji, modyfikacji relacji, tworzenia relacji

- język zapytań służący do zapisywania wyrażeń relacji, modyfikacji relacji, tworzenia relacji 6. Język SQL Język SQL (Structured Query Language): - język zapytań służący do zapisywania wyrażeń relacji, modyfikacji relacji, tworzenia relacji - stworzony w IBM w latach 70-tych DML (Data Manipulation

Bardziej szczegółowo

DECLARE typ [( )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } ];

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ]; Braki w SQL obsługi zdarzeń i sytuacji wyjątkowych funkcji i procedur użytkownika definiowania złożonych ograniczeń integralnościowych Proceduralny SQL Transact- SQL używany przez Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret Ogólny plan przedmiotu BAZY DANYCH Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych Małgorzata Krętowska Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Wykład : Wprowadzenie do baz danych Normalizacja Diagramy związków

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. Wprowadzenie do systemów baz danych C.J.Date; WNT Warszawa 2000

LITERATURA. Wprowadzenie do systemów baz danych C.J.Date; WNT Warszawa 2000 LITERATURA Wprowadzenie do systemów baz danych C.J.Date; WNT Warszawa 2000 Systemy baz danych. Pełny wykład H. Garcia Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom;WNT Warszawa 2006 Wprowadzenie do systemów

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L P o d s t a w y j ę z y k a S Q L Adam Cakudis IFP UAM Użytkownicy System informatyczny Aplikacja Aplikacja Aplikacja System bazy danych System zarządzania baz ą danych Schemat Baza danych K o n c e p

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL Co to jest SQL? Możliwości SQL SQL*Plus

Podstawy języka SQL Co to jest SQL? Możliwości SQL SQL*Plus Podstawy języka SQL Co to jest SQL? Structured Query Language uchodzi za standard języka zapytań kierowanych do systemu zarządzania bazą danych. SQL jest językiem deklaratywnym tj. takim, w którym istotne

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Bazy danych podstawowe pojęcia Baza danych jest to zbiór danych zorganizowany zgodnie ze ściśle określonym modelem danych. Model danych to zbiór ścisłych

Bardziej szczegółowo

SQL, LIKE, IN, CASE, EXISTS. Marcin Orchel

SQL, LIKE, IN, CASE, EXISTS. Marcin Orchel SQL, LIKE, IN, CASE, EXISTS Marcin Orchel Spis treści 1 LIKE 2 2 BETWEEN 4 3 IN 5 4 EXISTS 6 5 WYRAŻENIA CASE 7 6 Zadania 9 1 Rozdział 1 LIKE Predykat LIKE jest testem dopasowującym wzorzec łańcucha. Składnia

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 1 Cele kursu Kurs daje wskazówki jak za pomocą Oracle Enterprise Manager można wykonać większość podstawowych czynności administracyjnych.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL Itzik Ben-Gan Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL 2012 przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa.... xiii Wprowadzenie... xv Podziękowania... xix 1 Podstawy zapytań i programowania

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Archiwizacja i odtwarzanie bazy Architektura bazy Oracle %DUWáRPLHM%XáNV]DV bbulk@ii.pb.bialystok.pl Cele archiwizacji i odtwarzania z 2FKURQDED]\GDQ\FKSU]HGUy*Q\PLW\SDPL awarii z =ZLNV]HQLHUHGQLHJRF]DVXSRPLG]\DZDULDPL

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Podstawy języka SQL Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Plan wykładu Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność danych Współbieżność

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH wprowadzenie. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

BAZY DANYCH wprowadzenie. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski BAZY DANYCH wprowadzenie Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Prowadzący Katedra Systemów Multimedialnych dr inż. Piotr Suchomski (e-mail: pietka@sound.eti.pg.gda.pl) (pok. 730) dr inż. Andrzej Leśnicki

Bardziej szczegółowo

Język SQL podstawy zapytań

Język SQL podstawy zapytań Język SQL podstawy zapytań 1 Plan prezentacji 1. Krótka historia języka SQL 2. Cechy języka SQL 3. Przykładowa baza danych 4. Podstawy zapytań - operacje na modelu relacyjnym 5. Polecenie SELECT zapytania

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Skąd pomysł na koło naukowe? Dlaczego akurat ORACLE? Co ja z tego będę miał? Czego będę mógł się nauczyć? Kiedy i gdzie będziemy się spotykać?

Skąd pomysł na koło naukowe? Dlaczego akurat ORACLE? Co ja z tego będę miał? Czego będę mógł się nauczyć? Kiedy i gdzie będziemy się spotykać? Plan wykładu: Skąd pomysł na koło naukowe? Dlaczego akurat ORACLE? Co ja z tego będę miał? Czego będę mógł się nauczyć? Kiedy i gdzie będziemy się spotykać? * * * Jak uzyskać certyfikat OCA, OCP, OCM?

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

Marek Rakowski Podstawy zdania SELECT Strona 1 z 12

Marek Rakowski Podstawy zdania SELECT Strona 1 z 12 Marek Rakowski Podstawy zdania SELECT Strona 1 z 12 Podstawy języka SQL Co to jest SQL? Structured Query Language uchodzi za standard języka zapytań kierowanych do systemu zarządzania bazą danych. SQL

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Część 1 Oracle SQL. Piotr Medoń

PL/SQL. Część 1 Oracle SQL. Piotr Medoń PL/SQL Część 1 Oracle SQL Piotr Medoń Cele Różnice w budowie zapytań bazodanowych pomiędzy bazami SQL Server oraz Oracle Standardowe funkcje Oracle SQL 2 Wprowadzenie do SQL SQL (Structured Query Language)

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express -

Oracle Application Express - Oracle Application Express - Wprowadzenie Wprowadzenie Oracle Application Express (dawniej: HTML DB) to narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji Web owych korzystających z bazy danych Oracle. Od użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

Przydatne sztuczki - sql. Na przykładzie postgres a.

Przydatne sztuczki - sql. Na przykładzie postgres a. Przydatne sztuczki - sql. Na przykładzie postgres a. M. Wiewiórko 05/2014 Plan Uwagi wstępne Przykład Rozwiązanie Tabela testowa Plan prezentacji: Kilka uwag wstępnych. Operacje na typach tekstowych. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

OLAP i hurtownie danych c.d.

OLAP i hurtownie danych c.d. OLAP i hurtownie danych c.d. Przypomnienie OLAP -narzędzia analizy danych Hurtownie danych -duże bazy danych zorientowane tematycznie, nieulotne, zmienne w czasie, wspierjące procesy podejmowania decyzji

Bardziej szczegółowo

Oracle Force. Opis narzęzdi bazodanowych. Przemysław Dadel, Adam Kudła, Maciej Rząsa. 20 marca 2009 AGH::KI::INFORMATYKA::BAZY DANYCH II

Oracle Force. Opis narzęzdi bazodanowych. Przemysław Dadel, Adam Kudła, Maciej Rząsa. 20 marca 2009 AGH::KI::INFORMATYKA::BAZY DANYCH II Opis narzęzdi bazodanowych AGH::KI::INFORMATYKA::BAZY DANYCH II 20 marca 2009 Główne cechy Wsparcie dla grid computing. Wbudowane języki: SQL, PL/SQL, java. Wieloplatformowość. Bogaty zestaw dostarczanych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server MS 20461 Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server Czas trwania: 5 dni (40 h) Poziom trudności: Średnio Zaawansowany Autoryzacja: Microsoft Opis: Szkolenie administratorów baz danych oraz programistów

Bardziej szczegółowo

ZSE - Systemy baz danych 1 SIECIOWE SERWERY BAZ DANYCH

ZSE - Systemy baz danych 1 SIECIOWE SERWERY BAZ DANYCH ZSE - Systemy baz danych 1 SIECIOWE SERWERY BAZ DANYCH System zarządzania bazami danych System zarządzania bazami danych(szbd, ang. DBMS) jest zbiorem narzędzi stanowiących warstwę pośredniczącą pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski Plan wykładu Bazy danych Podstawy relacyjnego modelu danych Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność

Bardziej szczegółowo

Obliczenia arytmetyczne. Konkatenacja pól. Aliasy kolumn. Aliasy tabel. Co dalej? Rozdział 4. Korzystanie z funkcji. Zastosowanie funkcji

Obliczenia arytmetyczne. Konkatenacja pól. Aliasy kolumn. Aliasy tabel. Co dalej? Rozdział 4. Korzystanie z funkcji. Zastosowanie funkcji O autorze Wprowadzenie Rozdział 1. Relacyjne bazy danych i SQL Język i logika Definicja SQL Microsoft SQL Server, Oracle i MySQL Inne bazy danych Relacyjne bazy danych Klucze główne i obce Typy danych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Wstęp do problematyki baz danych Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS w. I Jesień 2014 1 / 17 Plan wykładu 1 Bazy danych 1 Motywacja

Bardziej szczegółowo

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Wprowadzenie Historia i standardy Podstawy relacyjności Typy danych DDL tabele, widoki, sekwencje zmiana struktury DML DQL Podstawy, złączenia,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Oracle SQL podstawy. Terminy. 15 17 lutego 2010 First Minute! 1100zł!

Szkolenie Oracle SQL podstawy. Terminy. 15 17 lutego 2010 First Minute! 1100zł! Szkolenie Oracle SQL podstawy Terminy 15 17 lutego 2010 First Minute! 1100zł! Opis szkolenia Baza danych Oracle od dawna cieszy się zasłużona sławą wśród informatyków. Jej wydajność, szybkość działania

Bardziej szczegółowo

Block Change Tracking

Block Change Tracking Czym jest i czy warto stosować? OPITZ CONSULTING Kraków Przybliżenie technologii i analiza testów Jakub Szepietowski (Młodszy konsultant SE) OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 1 Agenda 1. Plik BCT 2.

Bardziej szczegółowo

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe Oprócz zmiennych w programie mamy też stałe, które jak sama nazwa mówi, zachowują swoją wartość przez cały czas działania programu. Można

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000

Bazy Danych. C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000 Bazy Danych LITERATURA C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000 J. D. Ullman, Systemy baz danych, WNT - W-wa, 1998 J. D. Ullman, J. Widom, Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu PL/SQL. PL/SQL - historia TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH

Plan wykładu PL/SQL. PL/SQL - historia TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH Plan wykładu 2 TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH Wykład 2: Wprowadzenie do PL/SQL: bloki anonimowe, zmienne, kursory Wprowadzenie do PL/SQL Bloki Podstawowe składowe języka Zmienne i stałe Kursory Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Wprowadzenie do języka SQL. Polecenia generujące strukturę bazy danych: CREATE, ALTER i DROP. Polecenia: wprowadzające dane do bazy - INSERT, modyfikujące zawartość

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera :

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : Oracle Designer Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : - modelowanie procesów biznesowych - analizę systemu informatycznego - projektowanie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych Plan wykładu Bazy danych Cechy rozproszonej bazy danych Implementacja rozproszonej bazy Wykład 15: Rozproszone bazy danych Małgorzata Krętowska, Agnieszka Oniśko Wydział Informatyki PB Bazy danych (studia

Bardziej szczegółowo

Baza danych Oracle 11g Express Edition

Baza danych Oracle 11g Express Edition Baza danych Oracle 11g Express Edition Agenda Kim jesteśmy Właściwości Oracle XE Możliwości Ograniczenia licencyjne Dostępna funkcjonalność Oracle XE fast start Podstawowa obsługa bazy danych Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kiedy i czy konieczne?

Kiedy i czy konieczne? Bazy Danych Kiedy i czy konieczne? Zastanów się: czy często wykonujesz te same czynności? czy wielokrotnie musisz tworzyć i wypełniać dokumenty do siebie podobne (faktury, oferty, raporty itp.) czy ciągle

Bardziej szczegółowo

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Spis treści Przedmowa... ix Podziękowania... x Wstęp... xiii Historia serii Inside Microsoft SQL Server... xiii 1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Wymagania SQL Server 2005...

Bardziej szczegółowo

Wykład 7 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle sortowanie, funkcje agregujące i podzapytania.

Wykład 7 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle sortowanie, funkcje agregujące i podzapytania. Wykład 7 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle sortowanie, funkcje agregujące i podzapytania. Przykładowa RBD o schematach relacji (tzw. płaska postać RBD): N(PRACOWNICY) = {ID_P, IMIĘ,

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych

Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych Wprowadzenie do technologii Business Intelligence i hurtowni danych 1 Plan rozdziału 2 Wprowadzenie do Business Intelligence Hurtownie danych Produkty Oracle dla Business Intelligence Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Migracja do PostgreSQL za pomocą narzędzi Enterprise DB

Migracja do PostgreSQL za pomocą narzędzi Enterprise DB Migracja do PostgreSQL za pomocą narzędzi Enterprise DB Przemysław Deć Konsultant IT Linux Polska Sp. z o.o. Cele prezentacji Czym jest Enterprise DB Korzyści migracji do opensource`owej bazy danych Kompatybilność

Bardziej szczegółowo

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni Akademia Morska w Gdyni Gdynia 2004 1. Podstawowe definicje Baza danych to uporządkowany zbiór danych umożliwiający łatwe przeszukiwanie i aktualizację. System zarządzania bazą danych (DBMS) to oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PROGRAMU SWD ST W ZAKRESIE STATYSTYCZNYM st. kpt. mgr inż. Wiktor Gawroński

OBSŁUGA PROGRAMU SWD ST W ZAKRESIE STATYSTYCZNYM st. kpt. mgr inż. Wiktor Gawroński 1 Studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski SPO 4 Obsługa programu SWD ST w zakresie statystycznym Wykład Nazwa przedmiotu: Obsługa programu SWD ST w zakresie statystycznym

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć rzedmiot : Systemy operacyjne Rok szkolny : 015/016 Klasa : 3 INF godz. x 30 tyg.= 60 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 35103 rowadzący : Jacek Herbut Henryk Kuczmierczyk Numer lekcji Dział Tematyka

Bardziej szczegółowo

Zadania SELECT do schematu EDS (EMP, DEPT, SALGRADE)

Zadania SELECT do schematu EDS (EMP, DEPT, SALGRADE) Zadania SELECT do schematu EDS (EMP, DEPT, SALGRADE) W Bazie występują trzy tabele, o następujących schematach: EMP {empno(pk), ename, deptno(fk), mgr(fk), sal, comm, hiredate, job} DEPT {deptno(pk), dname,

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych Plan wykładu Bazy danych Wykład 9: Przechodzenie od diagramów E/R do modelu relacyjnego. Definiowanie perspektyw. Diagramy E/R - powtórzenie Relacyjne bazy danych Od diagramów E/R do relacji SQL - perspektywy

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 2014-04-25 12:45 BD-1 W_3

Wykład 3 2014-04-25 12:45 BD-1 W_3 Wykład 3 SQL - język operacji na bazach danych Schemat przykładowej bazy danych Uczelnia Skrypt SQL - utworzenie bazy Uczelnia Polecenia selekcji i projekcji Interakcyjny dostęp do bazy danych 2014-04-25

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Funkcje systemu operacyjnego Zapewnia obsługę dialogu między użytkownikiem a komputerem Nadzoruje wymianę informacji między poszczególnymi urządzeniami systemu komputerowego Organizuje zapis

Bardziej szczegółowo

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 3 1 Bazy Danych Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka SQL, tworzenie, modyfikacja, wypełnianie tabel 3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota 1)

Bardziej szczegółowo

Program wykładu. zastosowanie w aplikacjach i PL/SQL;

Program wykładu. zastosowanie w aplikacjach i PL/SQL; Program wykładu 1 Model relacyjny (10 godz.): podstawowe pojęcia, języki zapytań (algebra relacji, relacyjny rachunek krotek, relacyjny rachunek dziedzin), zależności funkcyjne i postaci normalne (BCNF,

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Administracja bazami danych

Administracja bazami danych Administracja bazami danych dr inż. Grzegorz Michalski Na podstawie wykładów dra inż. Juliusza Mikody Klient tekstowy mysql Program mysql jest prostym programem uruchamianym w konsoli shell do obsługi

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Bazy Danych i SQL Podstawowe informacje o bazach danych. Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM, regulski@metal.agh.edu.pl

Bazy Danych. Bazy Danych i SQL Podstawowe informacje o bazach danych. Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM, regulski@metal.agh.edu.pl Bazy Danych Bazy Danych i SQL Podstawowe informacje o bazach danych Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM, regulski@metal.agh.edu.pl Literatura i inne pomoce Silberschatz A., Korth H., S. Sudarshan: Database

Bardziej szczegółowo

Język SQL. instrukcja laboratoryjna. Politechnika Śląska Instytut Informatyki. laboratorium Bazy Danych

Język SQL. instrukcja laboratoryjna. Politechnika Śląska Instytut Informatyki. laboratorium Bazy Danych Politechnika Śląska Instytut Informatyki instrukcja laboratoryjna laboratorium Bazy Danych przygotowali: mgr inż. Paweł Kasprowski (Kasprowski@zti.iinf.polsl.gliwice.pl) mgr inż. Bożena Małysiak (bozena@ivp.iinf.polsl.gliwice.pl)

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania bazodanowe EnterpriseDB

Rozwiązania bazodanowe EnterpriseDB Rozwiązania bazodanowe EnterpriseDB Bogumił Stoiński RHC{E,I,X} B2B Sp. z o.o. 519 130 155 bs@bel.pl PostgreSQL Ponad 20 lat na rynku Jedna z najpopularniejszych otwartych relacyjnych baz danych obok MySQL

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Modele danych

Baza danych. Modele danych Rola baz danych Systemy informatyczne stosowane w obsłudze działalności gospodarczej pełnią funkcję polegającą na gromadzeniu i przetwarzaniu danych. Typowe operacje wykonywane na danych w systemach ewidencyjno-sprawozdawczych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do baz danych

Wprowadzenie do baz danych Wprowadzenie do baz danych Bazy danych stanowią obecnie jedno z ważniejszych zastosowań komputerów. Podstawowe zalety komputerowej bazy to przede wszystkim szybkość przetwarzania danych, ilość dostępnych

Bardziej szczegółowo

MySQL. Darmowa baza danych. Æwiczenia praktyczne

MySQL. Darmowa baza danych. Æwiczenia praktyczne IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ONOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TREœCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH Databases Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Tabele 9 Klucze 10 Relacje 11 Podstawowe zasady projektowania tabel 16 Rozdział 2. Praca z tabelami 25 Typy danych 25 Tworzenie tabel 29 Atrybuty kolumn

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE TEKSTOWE W MS EXCEL

FUNKCJE TEKSTOWE W MS EXCEL FUNKCJE TEKSTOWE W MS EXCEL ASC W językach korzystających z dwubajtowego zestawu znaków (DBCS) zmienia znaki o pełnej szerokości (dwubajtowe) na znaki o połówkowej szerokości (jednobajtowe). : ASC(tekst)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami 106 Plan prezentacji 107 Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami Schematy a użytkownicy Tworzenie użytkowników, uwierzytelnianie Przywileje systemowe i obiektowe, role Profile kontrola wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje SQL można podzielić na pięć kategorii, które zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Instrukcje SQL można podzielić na pięć kategorii, które zostały przedstawione w poniższej tabeli. SQL W JĘZYKU PL/SQL Strukturalny język zapytań SQL określa sposób manipulowania danymi w bazie danych. Konstrukcje proceduralne języka PL/SQL stają się bardziej użyteczne w połączeniu z mocą przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Fizyczna organizacja danych w bazie danych

Fizyczna organizacja danych w bazie danych Fizyczna organizacja danych w bazie danych PJWSTK, SZB, Lech Banachowski Spis treści 1. Model fizyczny bazy danych 2. Zarządzanie miejscem na dysku 3. Zarządzanie buforami (w RAM) 4. Organizacja zapisu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i ich aplikacje

Bazy danych i ich aplikacje ORAZ ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH Celem Studiów jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami tworzenia i administrowania bazami oraz systemami informacyjnymi. W trakcie

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonania na laboratorium

Zadania do wykonania na laboratorium Lab Oracle Katowice 2013v1 Fizyczna i logiczna struktura bazy danych 1 http://platforma.polsl.pl/rau2/mod/folder/view.php?id=9975 RB_lab2_v04st Przykładowe pomocne strony www: Zadania do wykonania na laboratorium

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH - 2005/2006-1- A Nazwisko i imię: Kierunek: Rok studiów: Pytanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkty 5 5 5

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Relacyjne Bazy Danych Relational Databases Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Kod przedmiotu: ZIP.GD5.03 Rodzaj przedmiotu: Przedmiot Specjalnościowy na kierunku ZIP dla specjalności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

Bazy danych II. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Bazy danych II. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Bazy danych II Andrzej Grzybowski Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Wykład 12 Zastosowanie PHP do programowania aplikacji baz danych MySQL Wsparcie programowania w PHP baz danych MySQL Obsługa baz danych

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. dr Jakub Boratyński. pok. A38

Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. dr Jakub Boratyński. pok. A38 Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem zajęcia 1 dr Jakub Boratyński pok. A38 Program zajęć Bazy danych jako podstawowy element systemów informatycznych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo