School CMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS"

Transkrypt

1 School CMS

2 Wstęp Instalacja Wstępne przygotowanie Instalacja Czynności po instalacyjne Panel Administracyjny Menu Główne Menu modułu Wstępna Konfiguracja Nazwa Strony Informacje do sekcji META Szablon strony Zarządzanie użytkownikami Przeglądanie, Edycja, Usuwanie oraz Blokowanie/Odblokowanie użytkowników, Zmiana haseł Dodawanie użytkowników Zmiana własnych danych oraz hasła Budowa Menu Wprowadzenie Przeglądanie Tworzenie Pozycji w Menu Edycja i Usuwanie pozycji Tworzenie treści podstron Lista Podstron w serwisie Tworzenie nowej podstrony Ustawianie strony startowej Edycja i Usuwanie pozycji Zarządzanie Aktualnościami Tworzenie nowej notatki Zarządzanie notatkami Zarządzanie Księgą Gości Konfiguracja Formularza Zarządzanie wpisami Zarządzanie katalogiem Linków Przeglądanie Listy kategorii Dodawanie nowej kategorii Usuwanie kategorii Zmiana nazwy kategorii Przekształcanie kategorii Migracja kategorii Dodawanie nowego linka Przeglądanie Kategorii Lista linków Autoryzacja propozycji linków

3 10. Zarządzanie publikacją Planów lekcji Przeglądanie listy klas, Edycja, Usuwanie Przeglądanie listy przedmiotów, Edycja, Usuwanie Przeglądanie listy Planów Lekcji, Edycja, Usuwanie Dodawanie Nowej klasy oraz przedmiotu Dodawanie nowego planu lekcji Podsumowanie Dodatek: Własny Szablon Dodatek: Edytor treści WYSIWYG

4 School CMS został przygotowany zmyślą o tworzeniu prosty stron internetowych szkół oraz stron klasowych. Stworzony z wykorzystaniem PHP oraz MySQL pozwala na prace zarówno w środowisku serwera WWW na platformie Linux jak również na platformie Windows Serwer. System tworzony był w środowisku Windows, testy działania przeprowadzono na serwerze XAMPP, w którego skład wchodzą Apache 2, PHP oraz MySQL 5. Testy przeprowadzone zostały również na serwerze hostingowym pracującym w środowisku Linux w identycznej konfiguracji. Bezproblemowo powinien działać również na serwerze WWW opartym o IIS wyposażonym w dodatki zgodnie z poniższymi wymaganiami. Wymagania: Serwer WWW Apache lub IIS, PHP w wersji 4.1 lub wyższej (zalecane 5.x), MySQL w wersji 4.1 lub wyższej (zalecane 5.x), 4

5 1. Instalacja Wstępne przygotowanie Instalacja Czynności po instalacyjne 1.1. Wstępne przygotowanie. W celu poprawnego przeprowadzenia instalacji należy wykonać wszystkie czynności wstępne: Pobrać skompresowane archiwum skryptu z pod adresu: Rozpakować archiwum, Umieścić zawartość rozpakowanego folderu na serwerze hostingowym, o Zaawansowani użytkownicy już na tym etapie mogą dokonać ustawiania praw dostępu z poziomu konta Shell według następującej listy. Utworzyć bazę danych MySQL, 1.2. Instalacja Niezbędne dane do przeprowadzenia instalacji to: Nazwa hosta bazy danych, Nazwa bazy danych, Login do bazy danych, Hasło przypisane do Loginu, Aby uruchomić proces instalacji należy podać następujący adres URL: Krok 1. Skrypt instalacyjny przeprowadzi niezbędne procedury testowe w celu sprawdzenia integralności skryptu oraz dokona odpowiednich ustawień praw dostępu. 5

6 Krok 2. Należy wypełnić pola host, baza, login i hasło. Skrypt utworzy odpowiednie pliki konfiguracyjne oraz dokona próby nawiązania połączenia z bazą danych. Krok 3. Po poprawnym nawiązaniu danych skrypt utworzy odpowiednie wpisy w bazie danych umieszczając w niezbędne standardowe informacje. Krok 4. Należy podać dane użytkownika posługującego się kontem admin oraz hasło, jakie będzie przypisane do tego konta. Z chwilą zakończenia kroku 4 proces instalacji zostanie zakończony i możliwe jest dokonanie wstępnej konfiguracji bez logowania Czynności po instalacyjne. Po ukończeniu instalacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa skryptu należy usunąć lub zmienić nazwę katalogu /install Większość procesów instalacyjnych zostanie wykonana automatycznie i poprawnie. W przypadku specyficznych konfiguracji środowiska serwer WWW, Procesora PHP oraz bazy danych MySQL mogą wystąpić pewne błędy, które zostaną zgłoszone przez skrypt instalacyjny. Rozwiązań tych należy szukać na stronie WWW projektu. 6

7 2. Panel Administracyjny Menu główne Menu modułów 2.1 Menu Główne Rys. 1) Widok menu głównego po zalogowaniu School CMS Rysunek powyższy przedstawia ekran, jaki ujrzymy po poprawnym zalogowaniu się do systemu (widok jest jednakowy dla obu typów kont: Administrator oraz Redaktor). Na rysunku zaznaczono i ponumerowano obszary: 3 przyciski paska górnego (Paska Tytułu) za pomocą, których możemy wykonać następujące - powoduje otworzenie programu pocztowego w celu kontaktu z głównym administratorem systemu. (jest to adres użytkownika admin ),? powoduje otwarcie nowego okna ze stroną pomocy on-line systemu (support), X powoduje wylogowanie aktualnie zalogowanego użytkownika, Szary przycisk wyloguj uruchamia akcję wylogowania aktualnie zalogowanego użytkownika Grupa przycisków/odnośników pozwalająca na przejście do wybranego modułu wchodzącego w School CMS 7

8 2.2 Menu modułu Rys. 2) Widok po przejściu do jednego z wybranych modułów Ekran bardzo podobny do wyglądu menu głównego z niezbędnymi zmianami w jego dolnej części. Poza znanymi już przyciskami z paska górnego (paska tytułu) występują następujące elementy: Przycisk Menu główne jego wybranie powoduje powrót do ekranu, który widoczny jest po zalogowaniu, Przycisk Wyloguj powodujący opuszczenie systemu poprzez wylogowanie użytkownika. Obszar oznaczony tym numerem identyczny w każdym z zaimplementowanych modułów charakteryzujący się pomarańczowym tłem zawiera menu obecnie wczytanego modułu (dostępne funkcje), Największy obszar okna przeznaczony do wyświetlania aktualnie realizowanej czynności (formularze, listy itp.), Dokładny opis funkcjonalności poszczególnych modułów znajduje się w dalszej części niniejszego dokumentu. 8

9 3. Wstępna Konfiguracja Nazwa Strony Informacje do sekcji META Szablon strony W celu prawidłowego przygotowania strony generowanej przez CMS należy dokonać ustawień kilku parametrów. Jeśli nie dokonano tych ustawień w czasie instalacji należy przeprowadzić konfigurację poprzez menu Konfiguracja. 3.1 Nazwa Strony Parametr nazwa strony określa nazwę, jaką można będzie wyświetlać na stronie np. w nagłówku z użyciem specjalnie przygotowanego szablonu. Parametr ten nie ma wpływu na informacje umieszczane na pasku tytułu okna, w którym wyświetlana jest strona. 3.2 Informacje do sekcji META Grupa ustawień, które kryją się pod tym określeniem pozwoli na sprecyzowanie informacji dla sekcji META przydatne dla robotów wyszukiwarek internetowych oraz aplikacji wspomagających SEO. Opis Strony W tej sekcji definiujemy opis strony umieszczany w parametrze description informujący o tematyce/treści strony i wyświetlany przez wyszukiwarki jako podpis pod adresem naszej strony w wyniku wyszukiwania. Tytuł Strony Tytuł strony pozwala na określenie tekstu, jaki będzie umieszczony w znaczniku TITLE i wyświetlany na pasku tytułu okna przeglądarki internetowej. Do wprowadzonego tekstu dołączany będzie tytuł pod strony, jaka aktualnie będzie wyświetlana w przeglądarce. Słowa Kluczowe Słowa kluczowe są określeniami zawartości strony, prawidłowe ich określenie zgodnie z tematyka i zawartością naszej strony pozwoli na prawidłową jej klasyfikacje w wynikach wyszukiwania. 9

10 Słowa kluczowe powinny być oddzielone od siebie przecinkami. 3.3 Szablon strony Aby nasza strona internetowa różniła się od innych tworzonych z School CMS możemy wybrać inny niż standardowy szablon wyświetlania. Na liście wyświetlonej w sekcji Wygląd zaznaczamy jedną pozycję i zatwierdzamy nasz wybór. W celu sprawdzenia efektu zmiany należy odświeżyć zawartość okna, w którym wyświetlana jest nasza strona. W celu większego urozmaicenia wyglądu naszej strony możemy samodzielnie stworzyć szablon strony. Więcej informacji na ten temat w Dodatku: Własny Szablon. 10

11 4. Zarządzanie użytkownikami Przeglądanie, Edycja, Usuwanie oraz Blokowanie/Odblokowanie użytkowników, Zmiana haseł, Dodawanie użytkowników Zmiana własnych danych oraz hasła W menu Użytkownicy znajdziemy wszystkie niezbędne funkcje pozwalające na zarządzanie użytkownikami mającymi możliwość tworzenia treści naszej strony Internetowej. Pozycje w meny zarządzanie użytkownikami dostępne są w zależności od tego, jakim poziomem uprawnień dysponuje zalogowany użytkownik. W przypadku Administratorów dostępne są wszystkie opcje: Przeglądanie, Dodawanie, Edycja, Usuwanie, Blokowanie/Odblokowanie, zmiana hasła. Dla redaktorów został przewidziany dostęp jedynie do wybranych funkcjonalności: Przeglądanie, Zmiatana własnych danych oraz hasła. 4.1 Przeglądanie, Edycja, Usuwanie oraz Blokowanie/Odblokowanie użytkowników, Zmiana haseł. Przeglądanie - W menu pozycja o nazwie Lista Użytkowników, po wybraniu tej pozycji zostanie wyświetlona lista użytkowników zarejestrowanych w systemie. Lista podzielona jest na dwie części. Na pierwszej liście znajdującej się u góry znajdują się użytkownicy, którzy maja prawo do logowania. Lista znajdująca się poniżej zawiera użytkowników, którzy zostali zablokowanie przez użytkownika z uprawnieniami administratora. Edycja, Aby dokonać edycji danych personalnych, hasła oraz poziomu uprawnień dowolnego użytkownika należy posiadać uprawnienia administratora. Edycję użytkownika rozpoczynamy od zlokalizowania użytkownika na jednej z dostępnych list użytkowników. W wierszu z informacjami o użytkowniku po prawej stornie należy wybrać opcję Edycja. System przeniesie nas do formularza edycji danych użytkownika. W formularzu możemy dokonać niezbędnych zmian, po czym zatwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku Zapisz. Przycisk wyczyść pozwala nam 11

12 na przywrócenie aktualnie zapisanych informacji o użytkowniku. W formularzu edycji obok nazwy edytowanego użytkownika znajduje się odnośnik pozwalający na przejście do formularza zmiany hasła wybranego użytkownika. Zmiana hasła dowolnego użytkownika Zmiany hasła dowolnego użytkownika można dokonać poprzez formularz edycji użytkownika. Należy wybrać odnośnik Zmień hasło a następnie podać hasło. Należy pamiętać, że od momentu zatwierdzenia nowego hasła użytkownik, któremu zmieniono hasło musi się nim posługiwać. Blokowanie/Odblokowanie użytkownika W celu zablokowania wybranego użytkownika należy odszukać go na liście użytkowników aktywnych, a następnie wybrać w wiersz, w którym się znajduje opcję Blokuj. Odblokowanie użytkownika odbywa się na tej samej zasadzie z tym, iż należy odszukać użytkownika na liście użytkowników nieaktywnych i wybrać opcję Odblokuj Usuwanie W celu usunięcia użytkownika należy go odszukać na liście użytkowników aktywnych (usuwanie użytkowników z listy nie aktywnych jest niemożliwe, należy najpierw odblokować użytkownika), a następnie wybrać opcję Usuń. UWAGA! Usuwanie użytkowników nie jest zalecane gdyż powoduje nieprawidłowe funkcjonowanie pewnych części systemu, do których użytkownik miał dostęp. Zalecane jest zablokowanie użytkownika. 4.2 Dodawanie użytkowników Opcja dodawania użytkowników dostępna jest jedynie dla administratorów, należy wypełnić wszystkie pola formularza i prawidłowo wybrać poziom uprawnień dla nowego użytkownika. 12

13 Nie należy się martwic o możliwość powtórzenia się loginu, jeśli wystąpi taki problem zostaniemy o tym poinformowani Zmiana własnych danych oraz hasła Dwie ostatnie opcje menu zarządzania użytkownikami dostępne są jednocześnie dla Administratorów oraz Redaktorów pozawala na dokonanie zmiany naszych prywatnych informacji. 5. Budowa Menu Wprowadzenie Przeglądanie struktury Menu Tworzenie Pozycji w Menu Edycja i Usuwanie pozycji 5.1 Wprowadzenie Dział Menu dostępny jest jedynie dla użytkowników z prawami administratora. W obecnej wersji zarządzanie menu posiada jedynie podstawowe niezbędne funkcje, z tego powodu należy wcześniej zaplanować kolejność pozycji w menu gdyż niema możliwości przestawiania kolejności wyświetlania pozycji. 5.2 Przeglądanie Opcja menu Pokaż MENU pozwala na podgląd aktualnego wyglądu menu bez konieczności przechodzenia do tworzonej strony. Przy każdej z pozycji dodane zostały odnośniki do Edycji oraz Usuwania pozycji. 5.3 Tworzenie Pozycji w Menu Formularz tworzenia nowej pozycji całościowo składa się 4 elementów, w których należy dokonać odpowiednich zmian. Nazwa Menu pole tekstowe pozwalające na wprowadzenie nazwy pozycji menu, 13

14 nazwa ta będzie wyświetlana jako odnośnik. Menu Rodzic to pole wyboru pozwala na określenie czy nowo dodawana pozycja menu będzie samodzielną pozycja w strukturze menu (opcja brak ) czy będzie jedna z pod pozycji w istniejącym już menu. Na liście pola wyboru znajdują się jedynie te pozycje menu, które są głównymi pozycjami menu. Nie znajdują się na niej również te pozycje, które są głównymi pozycjami, ale odnoszą się do zewnętrznego adresu URL lub do wtyczki CMS. Menu wskazuje na pole wyboru pozwala nam zadecydować, jaka czynność wystąpi po wskazaniu tej pozycji menu. Do wyboru posiadamy: Brak tak opisana pozycja menu będzie pełnić jedynie funkcję nagłówka/separatora gdyż nie będzie odnośnikiem. Istniejąca podstrona wybranie tej opcji w polu wyboru spowoduje pojawienie się dodatkowego pola wyboru pozwalającego na wybranie utworzonej już podstrony do wyświetlenia po wskazaniu na tą pozycje menu. W pojawiającym się polu wyboru umieszczone są wszystkie podstrony istniejące w bazie CMS opisane za pomocą tytułu tej strony. Nowa podstrona wybranie tej opcji spowoduje wraz z zapisem menu utworzenie nowej podstrony o tytule takim jak nazwa menu oraz treści informującej o budowie podstrony. Adres zewnętrzny w pojawiającym się polu tekstowym należy wprowadzić adres URL, na który chcemy przejść po wskazaniu pozycji Menu. Poprawny adres powinien wyglądać następująco protokół://jakas_strona.pl gdzie protokół to http, https, ftp, sftp Wtyczka po wybraniu tej pozycji pojawia się dodatkowe pole wyboru, z którego możemy wybrać wtyczkę, jaka zostanie uruchomiona po wybraniu tej pozycji 14

15 Menu. Aktualnie dostępne wtyczki to: News Manager pozwalający na dodawanie krótkich notatek, aktualności z możliwością ich komentowania przez odwiedzających stronę. Księga gości wtyczka pozwalająca na pozostawianie przez odwiedzających stronę informacji/wpisów. Katalog Linków wtyczka za pomocą, której możemy gromadzić odnośniki do stron internetowych, wtyczka ma możliwość proponowania linków przez odwiedzających. Plany Lekcji wtyczka do publikacji planów lekcji. 5.4 Edycja i Usuwanie pozycji Usuwanie Proces usunięcia pozycji ze struktury menu odbywa się poprzez wybranie opcji Usuń w menu Pokaz MENU Edycja Proces edycji menu podobnie jak usuwanie należy rozpocząć wybierając opcje Pokaz MENU a następnie Edytuj przy odpowiedniej pozycji. Formularz edycji wygląda dokładnie tak samo jak formularz tworzenia nowej pozycji w menu, w celu uzyskania dokładniejszego opisu proszę przejść do punktu 5.3. Jedyna różnicą jest dodatkowy przycisk Przywróć pozwalający cofniecie wprowadzonych zmian do stanu aktualnie zapisanego w bazie. 15

16 6. Tworzenie treści podstron Lista Podstron w serwisie Tworzenie nowej podstrony Ustawianie strony startowej Edycja i Usuwanie pozycji 6.1. Lista Podstron w serwisie. Pozycja Lista stron w Serwisie pozwala na przeglądanie listy utworzonych podstron. Na liście strony występują pod nazwą równoznaczna z ich tytułem zapisanym w bazie CMS. Po prawej stronie każdego wpisu znajdują się odnośniki do czynności, jakie można wykonach na każdej ze stron. Są to opcje: Usuń, Edytuj oaz Startowa Tworzenie nowej podstrony. Po wybraniu pozycji Dodaj Nową Stronę zostanie wyświetlony formularz za pomocą, którego możemy utworzyć nową podstronę. Pole Tytuł Strony pozwala na podanie tytułu strony, pod jakim ona będzie istnieć na liście oraz dodawana do głównego tytułu tworzonej strony. Do stworzenia treści strony przeznaczony jest edytor WYSIWYG wyglądem zbliżony do wyglądu edytorów tekstowych typu Word. Edytor ma możliwość podglądu kodu HTML. W edytor wbudowany jest również edytor CSS umożliwiający stworzenia odpowiednich styli opisujących tworzoną treść. Podczas tworzenia nowej podstrony możemy również zadecydować o tym, iż zostanie ona dodana do menu jako kolejna pozycja. Dokładny opis edytora w dodatku Edytor treści WYSIWYG 6.3. Ustawianie strony startowej Jedna ze stron zawsze oznaczona jest jako strona startowa, która wyświetlana jest jako pierwsza strona po wejściu do serwisu. Aby dokonać wyboru tej strony należy 16

17 wybrać pozycję Lista stron w Serwisie a następnie odszukać stronę, która chcemy uczynić startową oraz wybrać istniejący po jej prawej stronie odnośnik Startowa. Strona, która w obecnej chwili jest strona startową nie może być usunięta, aby to wykonać należy zmienić stronę startową Edycja i Usuwanie pozycji. Edycja, Aby rozpocząć edycję należy odszukać odpowiednia stronę na liście istniejących stron a następnie wybrać opcje Edycja zostaniemy przeniesieni do edytora znanego z procesu dodawania nowej strony. Usuwanie - Aby usunąć podstrone należy przejść do listy stron odszukać stronę, a następnie wybrać opcje USUŃ 17

18 7. Zarządzanie Aktualnościami Tworzenie nowej notatki Zarządzanie notatkami 7.1. Tworzenie nowej notatki Do tworzenia nowych wpisów w News Menadżerze maja prawo Administratorzy i Redaktorzy. Po wybraniu pozycji Dodaj Newsa zostaniemy przeniesieni do formularza, który składa się z 3 elementów. Pole Tytuł Newsa określa przewodni temat notatki, który będzie umieszczany jako nagłówek. Do edycji treści notatki przeznaczony jest mini edytor pozwalający jedynie na podstawowe formatowanie tekstu. Istnieje również możliwość podglądu kodu HTML tworzonej notatki. Funkcje edytora pozawalają na umieszczeni odnośników URL oraz obrazków(z możliwością ich wgrania na serwer) Na etapie edycji notatki możemy zadecydować także o tym czy odwiedzający serwis będą mogli pozostawić swoja opinię w formie komentarza. Do tego celu służą opcje opisane jako Można komentować Nie można komentować Zarządzanie notatkami Opcja Zarządzaj daje możliwość wykonania kilku operacji na istniejących notatkach w zależności od poziomu uprawnień użytkownika. Dla Administratorów dostępne są następujące funkcje: Usuwanie, Edycja, Blokowanie Wyświetlania, Blokowanie Komentowania oraz Blokowanie wyświetlania wybranych komentarz osób odwiedzających. Administrator może zastosować dowolna z tych funkcji do każdego wpisu bez znaczenie czy jest jego autorem. Dla Redaktorów udostępnione są także wszystkie powyżej wymienione funkcje z 18

19 wyłączeniem usuwania wpisu. Redaktor może zastosować je jedynie do wpisów utworzonych przez samego siebie. Przeglądanie wpisów odbywa się sekwencyjnie, co oznacza ze przeglądamy je w formie kolejki począwszy od najnowszego. 8. Zarządzanie Księgą Gości Konfiguracja Formularza Zarządzanie wpisami 8.1. Konfiguracja Formularza W formularzu konfiguracji księgi gości możemy zdecydować, jakich pól będzie składał się formularz dodawanie wpisu widoczny dla odwiedzających stronę. Możemy również podać ilość wpisów wyświetlanych na jednej stronie. Standardowo ustawiona jest liczba 5 i jest zalecana przez autora jako maksymalna wartość Zarządzanie wpisami. Za pomocą menu zarządzania możemy przeglądać oraz usuwać wpisy pozostawione przez odwiedzających nasza witrynę WWW. 9. Zarządzanie katalogiem Linków Przeglądanie Listy kategorii Dodawanie nowej kategorii Usuwanie kategorii Zmiana nazwy kategorii Przekształcanie kategorii Migracja kategorii Dodawanie nowego linka Przeglądanie Kategorii Lista linków Autoryzacja propozycji linków Menu wtyczki Linki podzielone jest na 2 części, pierwsza z nich z nagłówkiem Działy odnosi się do zarządzania kategoriami linków, jakie będą dostępne w 19

20 serwisie. Druga z nich zatytułowana Linki jak sama nazwa wskazuje odnosi się do gromadzonych linków i zapewnia funkcje niezbędne do zarządzania nimi Przeglądanie Listy kategorii Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona lista wszystkich dostępnych kategorii. Kategorie prezentowane są w następujący sposób: Kategorie wyświetlone w tabeli bez wcięcia od lewej strony oznaczają kategorie główne, pozycje z wcięciem z lewej strony to pod kategorie kategorii znajdującej się powyżej. Poza nazwą kategorii oraz jej krótkim opisem w wierszu każdej kategorii podana jest ilość pod kategorii, jaka znajduje się w wybranej kategorii oraz ilość linków bezpośrednio przypisanych do tej kategorii. Nazwa kategorii jest jednocześnie odnośnikiem powodującym przejście do szczegółowych informacji o kategorii oraz możliwości edycji jej parametrów takich jak nazwa oraz opis zawartości. Prawa strona każdego wpisu opatrzona jest 3 odnośnikami pozwalającymi na przeglądanie linków sklasyfikowanych w tej kategorii ( Pokaż linki czynności, jakie mogą być wykonane po wybraniu tego polecenia zostaną omówione później), Edytuj pozwalająca na przejście do tej samej czynności, co wybrnie nazwy kategorii oraz Usuń, którego wybranie spowoduje usunięcie kategorii wraz z zapisanymi w niej linkami oraz wszystkich pod kategorii wraz z ich zawartością. Wybranie opcji Zarządzanie Działami przenosi nas do okna multi formularza pozwalającego na szybkie wykonanie czynności związanych z zarządzaniem oraz tworzeniem nowych kategorii. 9.2 Dodawanie nowej kategorii Pierwszy z formularzy znajdujących się w opcji Zarządzanie Działami. Za jego pomocą możemy dodać kolejną kategorie do naszego katalogu linków. Do dyspozycji mamy 2 pola tekstowe oraz jedną rozwijalna listę wyboru. Pola Nazwa 20

21 działu oraz Opis Działu nie wymagają większego opisu. Istotna jest zaś funkcja listy opatrzonej etykietą Umieść w Dziale, lista ta zawiera jedną standardowa pozycję Dział Główny, której wybór spowoduje stworzenie nowe kategorii (głównej). Pozostałe opcje listy są zależne od istniejących już kategorii głównych. Umieszczane są na niej nazwy kategorii głównych, które mogą zostać rodzicami dla tworzonej przez nas kategorii Usuwanie kategorii. Formularz ten zwiera jedną listę wyboru, na której znajdują się wszystkie istniejące kategorie. Wybranie jednej z nich oraz zatwierdzenie przyciskiem Usuń spowoduje usunięcie kategorii wraz z zapisanymi w niej linkami oraz wszystkich pod kategorii wraz z ich zawartością Zmiana nazwy kategorii. Formularz składający się z listy wyboru oraz pola tekstowego pozwalający na zmianę nazwy wybranego z listy działu na podaną w polu tekstowym Przekształcanie kategorii. Jednoelementowy formularz składający się z rozwijalnej listy wyboru służący do zamiany typu kategorii. Wybranie nazwy kategorii i zatwierdzenie pozwala na przekształcenie pod kategorii w kategorię główną. 21

22 9.6. Migracja kategorii. Formularz zawierający dwie rozwijalne listy wyboru służący do przenoszenia kategorii bądź pod kategorii wraz z jej zawartością do innej kategorii głównej. UWAGA! Wybranie kategorii głównej zawierającej pod kategorie spowoduje przeniesienie jej do wskazanej kategorii. Jednocześnie wszystkie pod kategorie przenoszonej kategorii staną się pod kategoriami kategorii, do której przenoszona jest nadrzędna kategoria. 9.7 Dodawanie nowego linka Wybranie pierwszej z opcji z pod nagłówka linki o nazwie Dodaj nowy link przeniesie nas do formularza pozwalającego na dodanie nowego linka. Niezbędne informacje, jakie należy podać w tym oknie to adres URL. Pole Opisu nie jest konieczne do prawidłowego funkcjonowanie odnośnika. Istotne jest również wybranie odpowiedniej kategorii z listy dostępnych, w jakiej zostanie umieszczony nowy link Przeglądanie Kategorii Opcja służąca do przeglądanej zawartości wybranej kategorii jest równoważna z wybraniem opcji Pokaż linki podczas przeglądania listy kategorii. Jej wybranie powoduje wyświetlenie listy wyboru zawierającej kategorie, które możemy przeglądać. Zatwierdzeni wyboru pozycji powoduje przejście do ekranu zawierającego krótkie informacje na temat kategorii. Jeśli kategoria zawiera pod kategorie zostaną ona wyświetlone w formie odnośników pozwalających na przejście do ich przeglądanie. Ekran zawiera również informacje o ilości linków znajdujących się w kategorii, po której wyświetlona jest lista wszystkich linków znajdujących się w niej. 22

23 Lista linków składa się z: adresu URL linka będącego jednocześnie odnośnikiem do tego adresu, podanego opisu linka oraz dwu odnośników pozwalających wykonać operacje Edycji oraz Usunięcia wybranej pozycji. Wybranie polecenie edycji pozwoli na zmianę parametrów pozycji w formularzu identycznym do formularza dodawania Lista linków Wybranie opcji powoduje wyświetlenie drzewa linków identycznego z tym, jakie będzie prezentowane osobą odwiedzającym naszą stronę WWW Autoryzacja propozycji linków. Jako ze wtyczka ma możliwość przyjmowanie propozycji linków od osób odwiedzających stronę WWW ostatnia z opcji menu zatytułowana Autoryzacja powoduje przejście do listy linków, które zostały wprowadzone przez odwiedzających. Użytkownik mający uprawnienia Administratora po sprawdzeniu proponowanego wpisu może zaakceptować albo usunąć propozycje. W przypadku akceptacji można automatycznie przejść do edycji wpisu w celu poprawienia ewentualnych błędów w opisie bądź przypisanej kategorii. 10. Zarządzanie publikacją Planów lekcji Przeglądanie listy klas, Edycja, Usuwanie Przeglądanie listy przedmiotów, Edycja, Usuwanie Przeglądanie listy Planów Lekcji, Edycja, Usuwanie Dodawanie Nowej klasy oraz przedmiotu Tworzenie nowego planu lekcji. Menu wtyczki Plany Lekcji podzielone jest na dwie podgrupy. Pierwsza podgrupa zatytułowana Przeglądaj zawiera opcje pozwalające na przeglądanie i zarządzania już istniejącymi elementami. Druga o nazwie Dodaj zawiera opcje tworzenia nowych pozycji. 23

24 11.1. Przeglądanie listy klas, Edycja, Usuwanie. W celu przeglądania listy wprowadzonych do bazy danych klas należy wybrać opcję Klasy z części menu Przeglądaj. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie listy wszystkich wprowadzonych klas wraz z odnośnikami pozwalającymi na dokonanie edycji bądź usunięcia wybranej pozycji Przeglądanie listy przedmiotów, Edycja, Usuwanie. W celu przeglądania listy zdefiniowanych w bazi danych przedmiotów należy wybrać opcję Przedmioty z części menu Przeglądaj. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie listy wszystkich zdefiniowanych przedmiotów wraz z odnośnikami pozwalającymi na dokonanie edycji bądź usunięcia wybranej pozycji. System zawiera standardowo zdefiniowaną sporą listę nazw przedmiotów lekcyjnych. Usuwanie zdefiniowanych pierwotnie przedmiotów nie jest wskazane ze względu na możliwość wystąpienia problemów z wcześniej zdefiniowanymi planami lekcji 11.3 Przeglądanie listy Planów Lekcji, Edycja, Usuwanie Po wybraniu opcji Plany Lekcji zostanie przedstawiona nam lista już utworzonych panów lekcji. Konkretny plan lekcji przedstawiony jest za pomocą nazwy klasy, do której jest przypisany. Klikniecie w nazwę klasy powoduje pokazanie plany lekcji. Po prawej stronie nazwy klasy umieszczone są dwa odnośniki pozwalające na edycję oraz usuwanie planu lekcji. Szczególną uwagę należy poświęcić procesowi edycji istniejącego plany lekcji. Aby go zainicjować należy kliknąć odnośnik o nazwie Edycja przy wybranym planie lekcji. Spowoduje to przejęcie do formularza edycyjnego zbudowanego w następujący sposób: Plan lekcji podzielony jest na poszczególne dni tygodnia, każda sekcja posiada dwa przyciski pozwalające na Dodawanie lub Usuwanie ostatniej lekcji z każdego dnia. Maksymalna ilość godzin lekcyjnych dla jednego dnia do 10. Przekroczenie tej liczby 24

25 lekcji skutkuje wyświetleniem komunikatu. Podobna sytuacja występuj w przypadku, gdy jest brak lekcji, które można by usunąć. Po wprowadzeniu niezbędnych zmian edycję należy zakończyć poprzez naciśnięcie przycisku Aktualizuj Dodawanie Nowej klasy oraz przedmiotu Dwie opcje sekcji Dodaj Klasy oraz Przedmioty pozwalają na dodawanie do bazy danych nowych klas oraz definiowanie nowych przedmiotów. Nie wymagają one szczególnego opisu ze względu na ich prostotę Dodawanie nowego planu lekcji. Ostatnia pozycja sekcji Dodaj o nazwie Plany Lekcji służy do wprowadzania do bazy nowych planów lekcji. Po wybraniu tej pozycji zostajemy przeniesieni do formularza gdzie wybieramy z rozwijalnej lisy nazwę klasy, dla której chcemy zdefiniować plan lekcji. Na liście znajdują się jedynie klasy, dla których nie utworzono jeszcze Planu Lekcji, jeśli wszystkie wprowadzone do bazy klasy mają już zdefiniowane plany lekcji zamiast formularza pojawi się stosowna informacja. Poniżej przy poszczególnych dniach z list rozwijalnych należy wybrać ilość godzin lekcyjnych w danym dniu. Jeśli w danym dniu niema lekcji należy pozostawić wybraną opcję Brak Lekcji. Po naciśnięciu przycisku Dalej system przeniesie nas do drugiego etapu tworzenia planu lekcji. Tutaj zostanie przygotowana dla każdego dnia odpowiednia ilość rozwijalnych list wyboru z nazwami dostępnych przedmiotów. Należy wybrać odpowiednią nazwę przedmiotu dla każdej z lekcji, a następnie nacisnąć przycisk Zapisz w celu zapisania w bazie danych stworzonego planu lekcji. W przypadku zaistnienia pomyłki możliwa jest edycja wprowadzonych danych. 25

26 Podsumowanie Wszelkie uaktualnienia niniejszego dokumentu będą na bieżąco udostępniane pod adresem W przypadku problemów z działaniem jakiegokolwiek elementu School CMS wsparcie techniczne można uzyskać kontaktując się poprzez formularz znajdujący się pod adresem Aktualizacje udostępniane będą na bieżąco pod adresem Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu skryptu bądź dokumentacji można zgłaszać pod adresem Rozwiązanie problemów nieomówionych w niniejszej dokumentacji oraz najczęściej zadawane pytania będą publikowane pod adresem 26

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią CMS

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią CMS Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią CMS Wstęp System zarządzania treścią strony internetowej powstał by ułatwić Państwu pracę. Dzięki różnorodnym funkcjom samemu można edytować treść na stronie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu.

Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Dokumentacja serwisu internetowego Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Wykonanie: Radom Maj 2008 1 Serwis WWW szkoły w Internecie to obecnie najszybszy i najtańszy sposób dotarcia do największego kręgu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Informacje podstawowe 1 Spis treści 1. Logowanie... 4 1.1 Widok strony po zalogowaniu... 5 1.2 Widok zaplecza... 6 2. Kopia zapasowa... 9 3.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Jak posługiwać się edytorem treści

Jak posługiwać się edytorem treści Jak posługiwać się edytorem treści Edytor CKE jest bardzo prostym narzędziem pomagającym osobom niezaznajomionym z językiem HTML w tworzeniu interaktywnych treści stron internetowych. Razem z praktyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Agencja IArt 2009r.

Instrukcja obsługi. Agencja IArt 2009r. Instrukcja obsługi Agencja IArt 2009r. 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie...3 Struktura...3 Menu przedmiotowe i menu podmiotowe...3 Grupy (strony tekstowe)...4 Dodawanie grupy (strony tekstowej)...4 Edycja

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38).

Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38). 2. Projektant menu Każde menu jest połączone z modułem, którym zarządza się w menedżerze modułów. Cztery dostępne menu widać na pasku Menu (rysunek 4.38). Rys. 2.1. Menu/mainmenu Dostęp do istniejących

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. Ćwiczenia

Języki programowania wysokiego poziomu. Ćwiczenia Języki programowania wysokiego poziomu Ćwiczenia Języki programowania Ćwiczenia Strukturalny HTML Arkusze CSS Formularze HTML i PHP Baza danych MySQL Forum internetowe Strukturalny HTML Zadania Dokument

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Spis treści 1. Wstęp... 2. Dostęp do Portalu Wymiany Wiedzy... 2.1. Główna strona projektu... 2.2. Główna strona portalu... 3. Rejestracja na Portalu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ Aby dodać artykuł musimy się zalogować. W tym celu wchodzimy na stronę http://sp1.brzesckujawski.pl/3/administrator/, wprowadzamy swoje dane: Nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi/instalacji platformy Krok w Przedsiębiorczość Administrator platformy

www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi/instalacji platformy Krok w Przedsiębiorczość Administrator platformy www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi/instalacji platformy Krok w Przedsiębiorczość Administrator platformy Wersja: 4_23/07/2012 1 Spis treści 1. Wymagania... 3 2. Konfiguracja serwera... 3 3. Parametry konfiguracyjne

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły.

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły. Kurs obsługi systemu CMS Zaczynając przygodę z systemem zarządzania treścią Joomla 2.5 należy przedstawić główny panel administratora. Całość zaprojektowana jest w kombinacji dwóch systemów nawigacyjnych.

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 5 Rozdział 1. Joomla! i inne systemy zarządzania treścią 9. Rozdział 2. Przygotuj swój warsztat 25

Spis treści. Wstęp 5 Rozdział 1. Joomla! i inne systemy zarządzania treścią 9. Rozdział 2. Przygotuj swój warsztat 25 Spis treści Wstęp 5 Rozdział 1. Joomla! i inne systemy zarządzania treścią 9 Co to jest CMS? 9 Budowa CMS 10 Jakie są cechy charakterystyczne CMS? 11 Kiedy przejawia się efektywność CMS? 15 Co oznacza

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji uzyskujemy widok: a. Wstawianie tekstów Tekst możemy wpisywać bezpośrednio w panelu lub wklejać do edytora. Jeśli wklejamy tekst

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. Blog

Języki programowania wysokiego poziomu. Blog Języki programowania wysokiego poziomu Blog Elementy obowiązkowe (2p.) Wyświetlanie wpisów Logowanie/wylogowanie Dodawanie wpisów Elementy obowiązkowe (2p.) Wyświetlanie wpisów - wszystkie wpisy na jednej

Bardziej szczegółowo

cms S INSTRUKCJA OBSŁUGI System cms S, którego dotyczy ta instrukcja, można zobaczyć, wypróbować i kupić na stronie: http://greenmouse.

cms S INSTRUKCJA OBSŁUGI System cms S, którego dotyczy ta instrukcja, można zobaczyć, wypróbować i kupić na stronie: http://greenmouse. cms S INSTRUKCJA OBSŁUGI System cms S, którego dotyczy ta instrukcja, można zobaczyć, wypróbować i kupić na stronie: http://greenmouse.pl/cms Spis treści 1. Logowanie 2. Podstawowe ustawienia 3. Edycja

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

CMS- kontakty (mapa)

CMS- kontakty (mapa) CMS- kontakty (mapa) Rozpatrzy inny rodzaj kontaktu mapa sytuacyjna. W naszej kategorii kontaktów dodamy teraz multimedialną mapę dojazdową. W tym celu potrzebny nam będzie moduł HTML 1.0. Będziemy mogli

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej 1. 2. 3. 4. 5. 6. Podstawowe informacje Wymagania systemowe Zakładanie konta strony domowej Panel administratora Przykłady modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika System zarządzania treścią HONKi PageEditor 3.0 Podręcznik Użytkownika WERSJA 1.1 Spis treści 1 Wstęp...5 1.1 Ogólny opis programu... 5 1.2 Możliwości programu... 5 2 Rozpoczęcie pracy z programem...6

Bardziej szczegółowo

Nowy szablon stron pracowników ZUT

Nowy szablon stron pracowników ZUT Nowy szablon stron pracowników ZUT Uczelniane Centrum Informatyki ZUT przygotowało nowy szablon stron pracowników, zunifikowany z obecnymi stronami ZUT. Serdecznie zachęcamy Państwa do migracji na nowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Spis: Dodawanie nowego dokumentu Edycja dokumentu Dodawanie dokumentu do menu Dodawanie grafiki do dokumentu Dodawanie grafiki głównej Lista dokumentów Operacje na

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Forex PitCalculator Forex PitCalculator jest aplikacją służącą do obliczania podatku należnego z tytułu osiągniętych na rynku walutowym zysków. Jest to pierwsze tego typu oprogramowanie na polskim rynku.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb Uwaga! Niniejsza instrukcja nie stanowi pełnego opisu wszystkich funkcji systemu USOSweb. Zawiera ona jedynie informacje niezbędne do pomyślnego

Bardziej szczegółowo

Joomla! Instalacja. Pobierz pakiet instalacyjny. instalacji XAMPP

Joomla! Instalacja. Pobierz pakiet instalacyjny. instalacji XAMPP Joomla! Instalacja Pobierz pakiet instalacyjny 1. Wejdź na witrynę http://www.apachefriends.org 2. Następnie przejdź do sekcji XAMPP for Windows 3. W sekcji XAMPP for Windows przejdź do działu Download

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. Forum

Języki programowania wysokiego poziomu. Forum Języki programowania wysokiego poziomu Forum Elementy obowiązkowe (2p.) Wyświetlanie wpisów Logowanie/wylogowanie Dodawanie wpisów Rejestracja użytkowników Elementy obowiązkowe (2p.) Wyświetlanie wpisów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja portalu Internetowego Mambo

Instalacja portalu Internetowego Mambo Instrukcja numer SPD4/17_04/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 4 Instalacja portalu Internetowego Mambo (SPD1.2) Wstęp Budowa szkolnej strony

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Webidea CMS. Poradnik szybki start

Webidea CMS. Poradnik szybki start Webidea CMS Poradnik szybki start Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...10 Aktualności...10 Fotogaleria i galeria wideo...11 Download...13 Przekierowanie...14 Formularz...15 Katalog produktów...16

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 3 przejdziemy teraz do zaprojektowania strony przegladaj_dzialami.aspx na której użytkownicy będą przeglądać

Bardziej szczegółowo

1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU... 28 2. USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU... 29 3. DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU... 29... 30 2. USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU...

1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU... 28 2. USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU... 29 3. DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU... 29... 30 2. USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU... Spis treści Uwierzytelnianie Użytkownika w serwisie... 3 1. LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA W SERWISIE... 3 2. RESETOWANIE HASŁA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE... 3 3. WYLOGOWANIE UŻYTKOWNIKA Z SERWISU... 4 Edytor WebCorner

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

1. Platforma e-learningowa

1. Platforma e-learningowa Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku dla prowadzących zajęcia - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 1. Platforma e-learningowa Zespół

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Poznań 2011 Spis treści 1. Zamawianie i rezerwowanie definicja pojęć...3 2. Zasada działania systemu...4 3. Zamawianie

Bardziej szczegółowo

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 (aktualizacja na sierpień 2014) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi nowej wersji systemu zarządzania treścią K2 po migracji na nową platformę.

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i budowa systemu zarządzania treścią opartego na własnej bibliotece MVC Autor: Kamil Kowalski W dzisiejszych czasach posiadanie strony internetowej to norma,

Bardziej szczegółowo

wstawianie zdjęć, tworzenie linków z tekstu lub zdjęcia (strona 4)

wstawianie zdjęć, tworzenie linków z tekstu lub zdjęcia (strona 4) Spis treści : 1. Dodawania zdjęć do biblioteki strony (strona 2) 2. Edycja Podstron wstawianie zdjęć, tworzenie linków z tekstu lub zdjęcia (strona 4) 3. Edycja Menu (strona 10) 4. Panel Ofert Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo