School CMS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja/Instrukcja. @ School CMS"

Transkrypt

1 School CMS

2 Wstęp Instalacja Wstępne przygotowanie Instalacja Czynności po instalacyjne Panel Administracyjny Menu Główne Menu modułu Wstępna Konfiguracja Nazwa Strony Informacje do sekcji META Szablon strony Zarządzanie użytkownikami Przeglądanie, Edycja, Usuwanie oraz Blokowanie/Odblokowanie użytkowników, Zmiana haseł Dodawanie użytkowników Zmiana własnych danych oraz hasła Budowa Menu Wprowadzenie Przeglądanie Tworzenie Pozycji w Menu Edycja i Usuwanie pozycji Tworzenie treści podstron Lista Podstron w serwisie Tworzenie nowej podstrony Ustawianie strony startowej Edycja i Usuwanie pozycji Zarządzanie Aktualnościami Tworzenie nowej notatki Zarządzanie notatkami Zarządzanie Księgą Gości Konfiguracja Formularza Zarządzanie wpisami Zarządzanie katalogiem Linków Przeglądanie Listy kategorii Dodawanie nowej kategorii Usuwanie kategorii Zmiana nazwy kategorii Przekształcanie kategorii Migracja kategorii Dodawanie nowego linka Przeglądanie Kategorii Lista linków Autoryzacja propozycji linków

3 10. Zarządzanie publikacją Planów lekcji Przeglądanie listy klas, Edycja, Usuwanie Przeglądanie listy przedmiotów, Edycja, Usuwanie Przeglądanie listy Planów Lekcji, Edycja, Usuwanie Dodawanie Nowej klasy oraz przedmiotu Dodawanie nowego planu lekcji Podsumowanie Dodatek: Własny Szablon Dodatek: Edytor treści WYSIWYG

4 School CMS został przygotowany zmyślą o tworzeniu prosty stron internetowych szkół oraz stron klasowych. Stworzony z wykorzystaniem PHP oraz MySQL pozwala na prace zarówno w środowisku serwera WWW na platformie Linux jak również na platformie Windows Serwer. System tworzony był w środowisku Windows, testy działania przeprowadzono na serwerze XAMPP, w którego skład wchodzą Apache 2, PHP oraz MySQL 5. Testy przeprowadzone zostały również na serwerze hostingowym pracującym w środowisku Linux w identycznej konfiguracji. Bezproblemowo powinien działać również na serwerze WWW opartym o IIS wyposażonym w dodatki zgodnie z poniższymi wymaganiami. Wymagania: Serwer WWW Apache lub IIS, PHP w wersji 4.1 lub wyższej (zalecane 5.x), MySQL w wersji 4.1 lub wyższej (zalecane 5.x), 4

5 1. Instalacja Wstępne przygotowanie Instalacja Czynności po instalacyjne 1.1. Wstępne przygotowanie. W celu poprawnego przeprowadzenia instalacji należy wykonać wszystkie czynności wstępne: Pobrać skompresowane archiwum skryptu z pod adresu: Rozpakować archiwum, Umieścić zawartość rozpakowanego folderu na serwerze hostingowym, o Zaawansowani użytkownicy już na tym etapie mogą dokonać ustawiania praw dostępu z poziomu konta Shell według następującej listy. Utworzyć bazę danych MySQL, 1.2. Instalacja Niezbędne dane do przeprowadzenia instalacji to: Nazwa hosta bazy danych, Nazwa bazy danych, Login do bazy danych, Hasło przypisane do Loginu, Aby uruchomić proces instalacji należy podać następujący adres URL: Krok 1. Skrypt instalacyjny przeprowadzi niezbędne procedury testowe w celu sprawdzenia integralności skryptu oraz dokona odpowiednich ustawień praw dostępu. 5

6 Krok 2. Należy wypełnić pola host, baza, login i hasło. Skrypt utworzy odpowiednie pliki konfiguracyjne oraz dokona próby nawiązania połączenia z bazą danych. Krok 3. Po poprawnym nawiązaniu danych skrypt utworzy odpowiednie wpisy w bazie danych umieszczając w niezbędne standardowe informacje. Krok 4. Należy podać dane użytkownika posługującego się kontem admin oraz hasło, jakie będzie przypisane do tego konta. Z chwilą zakończenia kroku 4 proces instalacji zostanie zakończony i możliwe jest dokonanie wstępnej konfiguracji bez logowania Czynności po instalacyjne. Po ukończeniu instalacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa skryptu należy usunąć lub zmienić nazwę katalogu /install Większość procesów instalacyjnych zostanie wykonana automatycznie i poprawnie. W przypadku specyficznych konfiguracji środowiska serwer WWW, Procesora PHP oraz bazy danych MySQL mogą wystąpić pewne błędy, które zostaną zgłoszone przez skrypt instalacyjny. Rozwiązań tych należy szukać na stronie WWW projektu. 6

7 2. Panel Administracyjny Menu główne Menu modułów 2.1 Menu Główne Rys. 1) Widok menu głównego po zalogowaniu School CMS Rysunek powyższy przedstawia ekran, jaki ujrzymy po poprawnym zalogowaniu się do systemu (widok jest jednakowy dla obu typów kont: Administrator oraz Redaktor). Na rysunku zaznaczono i ponumerowano obszary: 3 przyciski paska górnego (Paska Tytułu) za pomocą, których możemy wykonać następujące - powoduje otworzenie programu pocztowego w celu kontaktu z głównym administratorem systemu. (jest to adres użytkownika admin ),? powoduje otwarcie nowego okna ze stroną pomocy on-line systemu (support), X powoduje wylogowanie aktualnie zalogowanego użytkownika, Szary przycisk wyloguj uruchamia akcję wylogowania aktualnie zalogowanego użytkownika Grupa przycisków/odnośników pozwalająca na przejście do wybranego modułu wchodzącego w School CMS 7

8 2.2 Menu modułu Rys. 2) Widok po przejściu do jednego z wybranych modułów Ekran bardzo podobny do wyglądu menu głównego z niezbędnymi zmianami w jego dolnej części. Poza znanymi już przyciskami z paska górnego (paska tytułu) występują następujące elementy: Przycisk Menu główne jego wybranie powoduje powrót do ekranu, który widoczny jest po zalogowaniu, Przycisk Wyloguj powodujący opuszczenie systemu poprzez wylogowanie użytkownika. Obszar oznaczony tym numerem identyczny w każdym z zaimplementowanych modułów charakteryzujący się pomarańczowym tłem zawiera menu obecnie wczytanego modułu (dostępne funkcje), Największy obszar okna przeznaczony do wyświetlania aktualnie realizowanej czynności (formularze, listy itp.), Dokładny opis funkcjonalności poszczególnych modułów znajduje się w dalszej części niniejszego dokumentu. 8

9 3. Wstępna Konfiguracja Nazwa Strony Informacje do sekcji META Szablon strony W celu prawidłowego przygotowania strony generowanej przez CMS należy dokonać ustawień kilku parametrów. Jeśli nie dokonano tych ustawień w czasie instalacji należy przeprowadzić konfigurację poprzez menu Konfiguracja. 3.1 Nazwa Strony Parametr nazwa strony określa nazwę, jaką można będzie wyświetlać na stronie np. w nagłówku z użyciem specjalnie przygotowanego szablonu. Parametr ten nie ma wpływu na informacje umieszczane na pasku tytułu okna, w którym wyświetlana jest strona. 3.2 Informacje do sekcji META Grupa ustawień, które kryją się pod tym określeniem pozwoli na sprecyzowanie informacji dla sekcji META przydatne dla robotów wyszukiwarek internetowych oraz aplikacji wspomagających SEO. Opis Strony W tej sekcji definiujemy opis strony umieszczany w parametrze description informujący o tematyce/treści strony i wyświetlany przez wyszukiwarki jako podpis pod adresem naszej strony w wyniku wyszukiwania. Tytuł Strony Tytuł strony pozwala na określenie tekstu, jaki będzie umieszczony w znaczniku TITLE i wyświetlany na pasku tytułu okna przeglądarki internetowej. Do wprowadzonego tekstu dołączany będzie tytuł pod strony, jaka aktualnie będzie wyświetlana w przeglądarce. Słowa Kluczowe Słowa kluczowe są określeniami zawartości strony, prawidłowe ich określenie zgodnie z tematyka i zawartością naszej strony pozwoli na prawidłową jej klasyfikacje w wynikach wyszukiwania. 9

10 Słowa kluczowe powinny być oddzielone od siebie przecinkami. 3.3 Szablon strony Aby nasza strona internetowa różniła się od innych tworzonych z School CMS możemy wybrać inny niż standardowy szablon wyświetlania. Na liście wyświetlonej w sekcji Wygląd zaznaczamy jedną pozycję i zatwierdzamy nasz wybór. W celu sprawdzenia efektu zmiany należy odświeżyć zawartość okna, w którym wyświetlana jest nasza strona. W celu większego urozmaicenia wyglądu naszej strony możemy samodzielnie stworzyć szablon strony. Więcej informacji na ten temat w Dodatku: Własny Szablon. 10

11 4. Zarządzanie użytkownikami Przeglądanie, Edycja, Usuwanie oraz Blokowanie/Odblokowanie użytkowników, Zmiana haseł, Dodawanie użytkowników Zmiana własnych danych oraz hasła W menu Użytkownicy znajdziemy wszystkie niezbędne funkcje pozwalające na zarządzanie użytkownikami mającymi możliwość tworzenia treści naszej strony Internetowej. Pozycje w meny zarządzanie użytkownikami dostępne są w zależności od tego, jakim poziomem uprawnień dysponuje zalogowany użytkownik. W przypadku Administratorów dostępne są wszystkie opcje: Przeglądanie, Dodawanie, Edycja, Usuwanie, Blokowanie/Odblokowanie, zmiana hasła. Dla redaktorów został przewidziany dostęp jedynie do wybranych funkcjonalności: Przeglądanie, Zmiatana własnych danych oraz hasła. 4.1 Przeglądanie, Edycja, Usuwanie oraz Blokowanie/Odblokowanie użytkowników, Zmiana haseł. Przeglądanie - W menu pozycja o nazwie Lista Użytkowników, po wybraniu tej pozycji zostanie wyświetlona lista użytkowników zarejestrowanych w systemie. Lista podzielona jest na dwie części. Na pierwszej liście znajdującej się u góry znajdują się użytkownicy, którzy maja prawo do logowania. Lista znajdująca się poniżej zawiera użytkowników, którzy zostali zablokowanie przez użytkownika z uprawnieniami administratora. Edycja, Aby dokonać edycji danych personalnych, hasła oraz poziomu uprawnień dowolnego użytkownika należy posiadać uprawnienia administratora. Edycję użytkownika rozpoczynamy od zlokalizowania użytkownika na jednej z dostępnych list użytkowników. W wierszu z informacjami o użytkowniku po prawej stornie należy wybrać opcję Edycja. System przeniesie nas do formularza edycji danych użytkownika. W formularzu możemy dokonać niezbędnych zmian, po czym zatwierdzić poprzez naciśnięcie przycisku Zapisz. Przycisk wyczyść pozwala nam 11

12 na przywrócenie aktualnie zapisanych informacji o użytkowniku. W formularzu edycji obok nazwy edytowanego użytkownika znajduje się odnośnik pozwalający na przejście do formularza zmiany hasła wybranego użytkownika. Zmiana hasła dowolnego użytkownika Zmiany hasła dowolnego użytkownika można dokonać poprzez formularz edycji użytkownika. Należy wybrać odnośnik Zmień hasło a następnie podać hasło. Należy pamiętać, że od momentu zatwierdzenia nowego hasła użytkownik, któremu zmieniono hasło musi się nim posługiwać. Blokowanie/Odblokowanie użytkownika W celu zablokowania wybranego użytkownika należy odszukać go na liście użytkowników aktywnych, a następnie wybrać w wiersz, w którym się znajduje opcję Blokuj. Odblokowanie użytkownika odbywa się na tej samej zasadzie z tym, iż należy odszukać użytkownika na liście użytkowników nieaktywnych i wybrać opcję Odblokuj Usuwanie W celu usunięcia użytkownika należy go odszukać na liście użytkowników aktywnych (usuwanie użytkowników z listy nie aktywnych jest niemożliwe, należy najpierw odblokować użytkownika), a następnie wybrać opcję Usuń. UWAGA! Usuwanie użytkowników nie jest zalecane gdyż powoduje nieprawidłowe funkcjonowanie pewnych części systemu, do których użytkownik miał dostęp. Zalecane jest zablokowanie użytkownika. 4.2 Dodawanie użytkowników Opcja dodawania użytkowników dostępna jest jedynie dla administratorów, należy wypełnić wszystkie pola formularza i prawidłowo wybrać poziom uprawnień dla nowego użytkownika. 12

13 Nie należy się martwic o możliwość powtórzenia się loginu, jeśli wystąpi taki problem zostaniemy o tym poinformowani Zmiana własnych danych oraz hasła Dwie ostatnie opcje menu zarządzania użytkownikami dostępne są jednocześnie dla Administratorów oraz Redaktorów pozawala na dokonanie zmiany naszych prywatnych informacji. 5. Budowa Menu Wprowadzenie Przeglądanie struktury Menu Tworzenie Pozycji w Menu Edycja i Usuwanie pozycji 5.1 Wprowadzenie Dział Menu dostępny jest jedynie dla użytkowników z prawami administratora. W obecnej wersji zarządzanie menu posiada jedynie podstawowe niezbędne funkcje, z tego powodu należy wcześniej zaplanować kolejność pozycji w menu gdyż niema możliwości przestawiania kolejności wyświetlania pozycji. 5.2 Przeglądanie Opcja menu Pokaż MENU pozwala na podgląd aktualnego wyglądu menu bez konieczności przechodzenia do tworzonej strony. Przy każdej z pozycji dodane zostały odnośniki do Edycji oraz Usuwania pozycji. 5.3 Tworzenie Pozycji w Menu Formularz tworzenia nowej pozycji całościowo składa się 4 elementów, w których należy dokonać odpowiednich zmian. Nazwa Menu pole tekstowe pozwalające na wprowadzenie nazwy pozycji menu, 13

14 nazwa ta będzie wyświetlana jako odnośnik. Menu Rodzic to pole wyboru pozwala na określenie czy nowo dodawana pozycja menu będzie samodzielną pozycja w strukturze menu (opcja brak ) czy będzie jedna z pod pozycji w istniejącym już menu. Na liście pola wyboru znajdują się jedynie te pozycje menu, które są głównymi pozycjami menu. Nie znajdują się na niej również te pozycje, które są głównymi pozycjami, ale odnoszą się do zewnętrznego adresu URL lub do wtyczki CMS. Menu wskazuje na pole wyboru pozwala nam zadecydować, jaka czynność wystąpi po wskazaniu tej pozycji menu. Do wyboru posiadamy: Brak tak opisana pozycja menu będzie pełnić jedynie funkcję nagłówka/separatora gdyż nie będzie odnośnikiem. Istniejąca podstrona wybranie tej opcji w polu wyboru spowoduje pojawienie się dodatkowego pola wyboru pozwalającego na wybranie utworzonej już podstrony do wyświetlenia po wskazaniu na tą pozycje menu. W pojawiającym się polu wyboru umieszczone są wszystkie podstrony istniejące w bazie CMS opisane za pomocą tytułu tej strony. Nowa podstrona wybranie tej opcji spowoduje wraz z zapisem menu utworzenie nowej podstrony o tytule takim jak nazwa menu oraz treści informującej o budowie podstrony. Adres zewnętrzny w pojawiającym się polu tekstowym należy wprowadzić adres URL, na który chcemy przejść po wskazaniu pozycji Menu. Poprawny adres powinien wyglądać następująco protokół://jakas_strona.pl gdzie protokół to http, https, ftp, sftp Wtyczka po wybraniu tej pozycji pojawia się dodatkowe pole wyboru, z którego możemy wybrać wtyczkę, jaka zostanie uruchomiona po wybraniu tej pozycji 14

15 Menu. Aktualnie dostępne wtyczki to: News Manager pozwalający na dodawanie krótkich notatek, aktualności z możliwością ich komentowania przez odwiedzających stronę. Księga gości wtyczka pozwalająca na pozostawianie przez odwiedzających stronę informacji/wpisów. Katalog Linków wtyczka za pomocą, której możemy gromadzić odnośniki do stron internetowych, wtyczka ma możliwość proponowania linków przez odwiedzających. Plany Lekcji wtyczka do publikacji planów lekcji. 5.4 Edycja i Usuwanie pozycji Usuwanie Proces usunięcia pozycji ze struktury menu odbywa się poprzez wybranie opcji Usuń w menu Pokaz MENU Edycja Proces edycji menu podobnie jak usuwanie należy rozpocząć wybierając opcje Pokaz MENU a następnie Edytuj przy odpowiedniej pozycji. Formularz edycji wygląda dokładnie tak samo jak formularz tworzenia nowej pozycji w menu, w celu uzyskania dokładniejszego opisu proszę przejść do punktu 5.3. Jedyna różnicą jest dodatkowy przycisk Przywróć pozwalający cofniecie wprowadzonych zmian do stanu aktualnie zapisanego w bazie. 15

16 6. Tworzenie treści podstron Lista Podstron w serwisie Tworzenie nowej podstrony Ustawianie strony startowej Edycja i Usuwanie pozycji 6.1. Lista Podstron w serwisie. Pozycja Lista stron w Serwisie pozwala na przeglądanie listy utworzonych podstron. Na liście strony występują pod nazwą równoznaczna z ich tytułem zapisanym w bazie CMS. Po prawej stronie każdego wpisu znajdują się odnośniki do czynności, jakie można wykonach na każdej ze stron. Są to opcje: Usuń, Edytuj oaz Startowa Tworzenie nowej podstrony. Po wybraniu pozycji Dodaj Nową Stronę zostanie wyświetlony formularz za pomocą, którego możemy utworzyć nową podstronę. Pole Tytuł Strony pozwala na podanie tytułu strony, pod jakim ona będzie istnieć na liście oraz dodawana do głównego tytułu tworzonej strony. Do stworzenia treści strony przeznaczony jest edytor WYSIWYG wyglądem zbliżony do wyglądu edytorów tekstowych typu Word. Edytor ma możliwość podglądu kodu HTML. W edytor wbudowany jest również edytor CSS umożliwiający stworzenia odpowiednich styli opisujących tworzoną treść. Podczas tworzenia nowej podstrony możemy również zadecydować o tym, iż zostanie ona dodana do menu jako kolejna pozycja. Dokładny opis edytora w dodatku Edytor treści WYSIWYG 6.3. Ustawianie strony startowej Jedna ze stron zawsze oznaczona jest jako strona startowa, która wyświetlana jest jako pierwsza strona po wejściu do serwisu. Aby dokonać wyboru tej strony należy 16

17 wybrać pozycję Lista stron w Serwisie a następnie odszukać stronę, która chcemy uczynić startową oraz wybrać istniejący po jej prawej stronie odnośnik Startowa. Strona, która w obecnej chwili jest strona startową nie może być usunięta, aby to wykonać należy zmienić stronę startową Edycja i Usuwanie pozycji. Edycja, Aby rozpocząć edycję należy odszukać odpowiednia stronę na liście istniejących stron a następnie wybrać opcje Edycja zostaniemy przeniesieni do edytora znanego z procesu dodawania nowej strony. Usuwanie - Aby usunąć podstrone należy przejść do listy stron odszukać stronę, a następnie wybrać opcje USUŃ 17

18 7. Zarządzanie Aktualnościami Tworzenie nowej notatki Zarządzanie notatkami 7.1. Tworzenie nowej notatki Do tworzenia nowych wpisów w News Menadżerze maja prawo Administratorzy i Redaktorzy. Po wybraniu pozycji Dodaj Newsa zostaniemy przeniesieni do formularza, który składa się z 3 elementów. Pole Tytuł Newsa określa przewodni temat notatki, który będzie umieszczany jako nagłówek. Do edycji treści notatki przeznaczony jest mini edytor pozwalający jedynie na podstawowe formatowanie tekstu. Istnieje również możliwość podglądu kodu HTML tworzonej notatki. Funkcje edytora pozawalają na umieszczeni odnośników URL oraz obrazków(z możliwością ich wgrania na serwer) Na etapie edycji notatki możemy zadecydować także o tym czy odwiedzający serwis będą mogli pozostawić swoja opinię w formie komentarza. Do tego celu służą opcje opisane jako Można komentować Nie można komentować Zarządzanie notatkami Opcja Zarządzaj daje możliwość wykonania kilku operacji na istniejących notatkach w zależności od poziomu uprawnień użytkownika. Dla Administratorów dostępne są następujące funkcje: Usuwanie, Edycja, Blokowanie Wyświetlania, Blokowanie Komentowania oraz Blokowanie wyświetlania wybranych komentarz osób odwiedzających. Administrator może zastosować dowolna z tych funkcji do każdego wpisu bez znaczenie czy jest jego autorem. Dla Redaktorów udostępnione są także wszystkie powyżej wymienione funkcje z 18

19 wyłączeniem usuwania wpisu. Redaktor może zastosować je jedynie do wpisów utworzonych przez samego siebie. Przeglądanie wpisów odbywa się sekwencyjnie, co oznacza ze przeglądamy je w formie kolejki począwszy od najnowszego. 8. Zarządzanie Księgą Gości Konfiguracja Formularza Zarządzanie wpisami 8.1. Konfiguracja Formularza W formularzu konfiguracji księgi gości możemy zdecydować, jakich pól będzie składał się formularz dodawanie wpisu widoczny dla odwiedzających stronę. Możemy również podać ilość wpisów wyświetlanych na jednej stronie. Standardowo ustawiona jest liczba 5 i jest zalecana przez autora jako maksymalna wartość Zarządzanie wpisami. Za pomocą menu zarządzania możemy przeglądać oraz usuwać wpisy pozostawione przez odwiedzających nasza witrynę WWW. 9. Zarządzanie katalogiem Linków Przeglądanie Listy kategorii Dodawanie nowej kategorii Usuwanie kategorii Zmiana nazwy kategorii Przekształcanie kategorii Migracja kategorii Dodawanie nowego linka Przeglądanie Kategorii Lista linków Autoryzacja propozycji linków Menu wtyczki Linki podzielone jest na 2 części, pierwsza z nich z nagłówkiem Działy odnosi się do zarządzania kategoriami linków, jakie będą dostępne w 19

20 serwisie. Druga z nich zatytułowana Linki jak sama nazwa wskazuje odnosi się do gromadzonych linków i zapewnia funkcje niezbędne do zarządzania nimi Przeglądanie Listy kategorii Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona lista wszystkich dostępnych kategorii. Kategorie prezentowane są w następujący sposób: Kategorie wyświetlone w tabeli bez wcięcia od lewej strony oznaczają kategorie główne, pozycje z wcięciem z lewej strony to pod kategorie kategorii znajdującej się powyżej. Poza nazwą kategorii oraz jej krótkim opisem w wierszu każdej kategorii podana jest ilość pod kategorii, jaka znajduje się w wybranej kategorii oraz ilość linków bezpośrednio przypisanych do tej kategorii. Nazwa kategorii jest jednocześnie odnośnikiem powodującym przejście do szczegółowych informacji o kategorii oraz możliwości edycji jej parametrów takich jak nazwa oraz opis zawartości. Prawa strona każdego wpisu opatrzona jest 3 odnośnikami pozwalającymi na przeglądanie linków sklasyfikowanych w tej kategorii ( Pokaż linki czynności, jakie mogą być wykonane po wybraniu tego polecenia zostaną omówione później), Edytuj pozwalająca na przejście do tej samej czynności, co wybrnie nazwy kategorii oraz Usuń, którego wybranie spowoduje usunięcie kategorii wraz z zapisanymi w niej linkami oraz wszystkich pod kategorii wraz z ich zawartością. Wybranie opcji Zarządzanie Działami przenosi nas do okna multi formularza pozwalającego na szybkie wykonanie czynności związanych z zarządzaniem oraz tworzeniem nowych kategorii. 9.2 Dodawanie nowej kategorii Pierwszy z formularzy znajdujących się w opcji Zarządzanie Działami. Za jego pomocą możemy dodać kolejną kategorie do naszego katalogu linków. Do dyspozycji mamy 2 pola tekstowe oraz jedną rozwijalna listę wyboru. Pola Nazwa 20

21 działu oraz Opis Działu nie wymagają większego opisu. Istotna jest zaś funkcja listy opatrzonej etykietą Umieść w Dziale, lista ta zawiera jedną standardowa pozycję Dział Główny, której wybór spowoduje stworzenie nowe kategorii (głównej). Pozostałe opcje listy są zależne od istniejących już kategorii głównych. Umieszczane są na niej nazwy kategorii głównych, które mogą zostać rodzicami dla tworzonej przez nas kategorii Usuwanie kategorii. Formularz ten zwiera jedną listę wyboru, na której znajdują się wszystkie istniejące kategorie. Wybranie jednej z nich oraz zatwierdzenie przyciskiem Usuń spowoduje usunięcie kategorii wraz z zapisanymi w niej linkami oraz wszystkich pod kategorii wraz z ich zawartością Zmiana nazwy kategorii. Formularz składający się z listy wyboru oraz pola tekstowego pozwalający na zmianę nazwy wybranego z listy działu na podaną w polu tekstowym Przekształcanie kategorii. Jednoelementowy formularz składający się z rozwijalnej listy wyboru służący do zamiany typu kategorii. Wybranie nazwy kategorii i zatwierdzenie pozwala na przekształcenie pod kategorii w kategorię główną. 21

22 9.6. Migracja kategorii. Formularz zawierający dwie rozwijalne listy wyboru służący do przenoszenia kategorii bądź pod kategorii wraz z jej zawartością do innej kategorii głównej. UWAGA! Wybranie kategorii głównej zawierającej pod kategorie spowoduje przeniesienie jej do wskazanej kategorii. Jednocześnie wszystkie pod kategorie przenoszonej kategorii staną się pod kategoriami kategorii, do której przenoszona jest nadrzędna kategoria. 9.7 Dodawanie nowego linka Wybranie pierwszej z opcji z pod nagłówka linki o nazwie Dodaj nowy link przeniesie nas do formularza pozwalającego na dodanie nowego linka. Niezbędne informacje, jakie należy podać w tym oknie to adres URL. Pole Opisu nie jest konieczne do prawidłowego funkcjonowanie odnośnika. Istotne jest również wybranie odpowiedniej kategorii z listy dostępnych, w jakiej zostanie umieszczony nowy link Przeglądanie Kategorii Opcja służąca do przeglądanej zawartości wybranej kategorii jest równoważna z wybraniem opcji Pokaż linki podczas przeglądania listy kategorii. Jej wybranie powoduje wyświetlenie listy wyboru zawierającej kategorie, które możemy przeglądać. Zatwierdzeni wyboru pozycji powoduje przejście do ekranu zawierającego krótkie informacje na temat kategorii. Jeśli kategoria zawiera pod kategorie zostaną ona wyświetlone w formie odnośników pozwalających na przejście do ich przeglądanie. Ekran zawiera również informacje o ilości linków znajdujących się w kategorii, po której wyświetlona jest lista wszystkich linków znajdujących się w niej. 22

23 Lista linków składa się z: adresu URL linka będącego jednocześnie odnośnikiem do tego adresu, podanego opisu linka oraz dwu odnośników pozwalających wykonać operacje Edycji oraz Usunięcia wybranej pozycji. Wybranie polecenie edycji pozwoli na zmianę parametrów pozycji w formularzu identycznym do formularza dodawania Lista linków Wybranie opcji powoduje wyświetlenie drzewa linków identycznego z tym, jakie będzie prezentowane osobą odwiedzającym naszą stronę WWW Autoryzacja propozycji linków. Jako ze wtyczka ma możliwość przyjmowanie propozycji linków od osób odwiedzających stronę WWW ostatnia z opcji menu zatytułowana Autoryzacja powoduje przejście do listy linków, które zostały wprowadzone przez odwiedzających. Użytkownik mający uprawnienia Administratora po sprawdzeniu proponowanego wpisu może zaakceptować albo usunąć propozycje. W przypadku akceptacji można automatycznie przejść do edycji wpisu w celu poprawienia ewentualnych błędów w opisie bądź przypisanej kategorii. 10. Zarządzanie publikacją Planów lekcji Przeglądanie listy klas, Edycja, Usuwanie Przeglądanie listy przedmiotów, Edycja, Usuwanie Przeglądanie listy Planów Lekcji, Edycja, Usuwanie Dodawanie Nowej klasy oraz przedmiotu Tworzenie nowego planu lekcji. Menu wtyczki Plany Lekcji podzielone jest na dwie podgrupy. Pierwsza podgrupa zatytułowana Przeglądaj zawiera opcje pozwalające na przeglądanie i zarządzania już istniejącymi elementami. Druga o nazwie Dodaj zawiera opcje tworzenia nowych pozycji. 23

24 11.1. Przeglądanie listy klas, Edycja, Usuwanie. W celu przeglądania listy wprowadzonych do bazy danych klas należy wybrać opcję Klasy z części menu Przeglądaj. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie listy wszystkich wprowadzonych klas wraz z odnośnikami pozwalającymi na dokonanie edycji bądź usunięcia wybranej pozycji Przeglądanie listy przedmiotów, Edycja, Usuwanie. W celu przeglądania listy zdefiniowanych w bazi danych przedmiotów należy wybrać opcję Przedmioty z części menu Przeglądaj. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie listy wszystkich zdefiniowanych przedmiotów wraz z odnośnikami pozwalającymi na dokonanie edycji bądź usunięcia wybranej pozycji. System zawiera standardowo zdefiniowaną sporą listę nazw przedmiotów lekcyjnych. Usuwanie zdefiniowanych pierwotnie przedmiotów nie jest wskazane ze względu na możliwość wystąpienia problemów z wcześniej zdefiniowanymi planami lekcji 11.3 Przeglądanie listy Planów Lekcji, Edycja, Usuwanie Po wybraniu opcji Plany Lekcji zostanie przedstawiona nam lista już utworzonych panów lekcji. Konkretny plan lekcji przedstawiony jest za pomocą nazwy klasy, do której jest przypisany. Klikniecie w nazwę klasy powoduje pokazanie plany lekcji. Po prawej stronie nazwy klasy umieszczone są dwa odnośniki pozwalające na edycję oraz usuwanie planu lekcji. Szczególną uwagę należy poświęcić procesowi edycji istniejącego plany lekcji. Aby go zainicjować należy kliknąć odnośnik o nazwie Edycja przy wybranym planie lekcji. Spowoduje to przejęcie do formularza edycyjnego zbudowanego w następujący sposób: Plan lekcji podzielony jest na poszczególne dni tygodnia, każda sekcja posiada dwa przyciski pozwalające na Dodawanie lub Usuwanie ostatniej lekcji z każdego dnia. Maksymalna ilość godzin lekcyjnych dla jednego dnia do 10. Przekroczenie tej liczby 24

25 lekcji skutkuje wyświetleniem komunikatu. Podobna sytuacja występuj w przypadku, gdy jest brak lekcji, które można by usunąć. Po wprowadzeniu niezbędnych zmian edycję należy zakończyć poprzez naciśnięcie przycisku Aktualizuj Dodawanie Nowej klasy oraz przedmiotu Dwie opcje sekcji Dodaj Klasy oraz Przedmioty pozwalają na dodawanie do bazy danych nowych klas oraz definiowanie nowych przedmiotów. Nie wymagają one szczególnego opisu ze względu na ich prostotę Dodawanie nowego planu lekcji. Ostatnia pozycja sekcji Dodaj o nazwie Plany Lekcji służy do wprowadzania do bazy nowych planów lekcji. Po wybraniu tej pozycji zostajemy przeniesieni do formularza gdzie wybieramy z rozwijalnej lisy nazwę klasy, dla której chcemy zdefiniować plan lekcji. Na liście znajdują się jedynie klasy, dla których nie utworzono jeszcze Planu Lekcji, jeśli wszystkie wprowadzone do bazy klasy mają już zdefiniowane plany lekcji zamiast formularza pojawi się stosowna informacja. Poniżej przy poszczególnych dniach z list rozwijalnych należy wybrać ilość godzin lekcyjnych w danym dniu. Jeśli w danym dniu niema lekcji należy pozostawić wybraną opcję Brak Lekcji. Po naciśnięciu przycisku Dalej system przeniesie nas do drugiego etapu tworzenia planu lekcji. Tutaj zostanie przygotowana dla każdego dnia odpowiednia ilość rozwijalnych list wyboru z nazwami dostępnych przedmiotów. Należy wybrać odpowiednią nazwę przedmiotu dla każdej z lekcji, a następnie nacisnąć przycisk Zapisz w celu zapisania w bazie danych stworzonego planu lekcji. W przypadku zaistnienia pomyłki możliwa jest edycja wprowadzonych danych. 25

26 Podsumowanie Wszelkie uaktualnienia niniejszego dokumentu będą na bieżąco udostępniane pod adresem W przypadku problemów z działaniem jakiegokolwiek elementu School CMS wsparcie techniczne można uzyskać kontaktując się poprzez formularz znajdujący się pod adresem Aktualizacje udostępniane będą na bieżąco pod adresem Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu skryptu bądź dokumentacji można zgłaszać pod adresem Rozwiązanie problemów nieomówionych w niniejszej dokumentacji oraz najczęściej zadawane pytania będą publikowane pod adresem 26

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski SPIS TREŚCI PLATFORMA INTERNETOWA ABSOLWENT I. Serwis Absolwenta... 2 II. Przygotowanie środowiska

Bardziej szczegółowo

BasicCMS Podręcznik użytkownika

BasicCMS Podręcznik użytkownika BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Wordpresa

Wprowadzenie do Wordpresa Wprowadzenie do Wordpresa Czym jest Wordpress? Najprościej opisują to sami twórcy: WordPress jest nowoczesną, semantyczną, osobistą platformą publikacyjną, koncentrującą się na estetyce, zgodności z internetowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Wstęp... 4 Logowanie/wylogowanie do/z panelu administracyjnego... 5 Część systemowa... 5 Menadżer stron... 5 Lista wszystkich stron...

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Strony WWW dla bibliotek WordPress dla początkujących Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Po co bibliotece strona internetowa? Zanim zaczniesz W XXI wieku, w dobie Internetu, to pytanie wydaje się trywialne

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Wydział Podstawowych Problemów Techniki Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Praca dyplomowa inŝynierska Marcin Nowicki, Paweł Zakrzewski Promotor: dr hab. inŝ. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania strony podmiotowej BIP i systemu zarządzania treścią CMS

Instrukcja użytkowania strony podmiotowej BIP i systemu zarządzania treścią CMS Instrukcja użytkowania strony podmiotowej BIP i systemu zarządzania treścią CMS Wstęp... 4 Serwis podmiotowy BIP składniki usługi... 5 Hosting serwisu podmiotowego BIP... 7 Strona podmiotowa... 8 Belka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo