REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ"

Transkrypt

1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Niniejszy Regulamin określa warunki akcji promocyjnej pod nazwą CASHBACK ( Akcja promocyjna ). 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest FUJIFILM Europe GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce ( Organizator ). Poniżej dane adresowe i rejestrowe Organizatora: Al. Jerozolimskie Warszawa Polska Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla m.st.warszawa w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS , REGON , NIP Konto: , ING Bank Śląski S.A. 3. Uczestnik Akcji promocyjnej uprawniony jest do otrzymania zwrotu części kwoty wydanej na zakup Produktu objętego promocją w okresie trwania Akcji promocyjnej. Kwota zwrotu zależy od rodzaju zakupionego Produktu objętego promocją, a w przypadku zakupu obiektywów objętych promocją wysokość kwoty zwrotu zależy także od liczby zakupionych obiektywów. Dodatkowo w przypadku zakupu czterech i więcej obiektywów uczestnik Akcji promocyjnej będzie uprawniony do otrzymania bonusu pieniężnego w wysokości 860 zł brutto.. Pełna lista Produktów objętych promocją wraz z przysługującymi kwotami zwrotu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 4. W Akcji promocyjnej może brać udział każda osoba pełnoletnia, która w okresie trwania Akcji promocyjnej zakupi nowy produkt FUJIFILM podlegający promocji i prześle do Organizatora zgłoszenie o zwrot części kwoty wydanej na zakup Produktu objętego promocją wraz z wymaganymi dokumentami. II. CZAS I MIEJSCE TRWANIA AKCJI 1. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2015 r. i trwa do dnia 31 lipca 2015 r. 2. Akcja promocyjna prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. III. PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ 1. Akcja promocyjna obejmuje nowe produkty Fujifilm wskazane na liście produktów objętych promocją stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, zakupione za pośrednictwem biorących udział w Akcji promocyjnej sklepów stacjonarnych lub sklepów internetowych, wskazanych na liście sprzedawców biorących udział w Akcji

2 promocyjnych, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 2. Akcja promocyjna nie obejmuje w szczególności używanych lub naprawianych produktów FUJIFILM oraz pozostałych produktów FUJIFILM nie wymienionych na liście stanowiącej Załącznik nr 1. IV. ZGŁOSZENIE 1. Zgłoszenie o zwrot części kwoty wydanej na zakup Produktu objętego promocją należy składać w terminie dni kalendarzowych od dnia zakupu Produktu objętego promocją. Termin składania zgłoszeń upływa 60 dni po dokonaniu zakupu, a zgłoszenia otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Jedna osoba może przesłać nie więcej niż 3 zgłoszenia w okresie trwania Akcji promocyjnej, przy czym na jednym zgłoszeniu można wskazać nie więcej niż 10 Produktów objętych promocją. 3. Wielokrotne zgłoszenia dotyczące tego samego Produktu objętego promocją są niedopuszczalne i nie będą rozpatrywane, przy czym aparat X-T1 oraz zestawy X-T1 klasyfikuje się jako jeden produkt. Jeśli przedmiotem zakupu jest zestaw produktów to składowe w chodzące w zestaw nie mogą być zgłaszane jako osobne Produkty 4. W przypadku zakupu samych obiektywów, aby być uprawnionym do zwrotu części wydatkowanej kwoty z tytułu zakupu kilku obiektywów, zgłoszenie obejmujące obiektywy należy złożyć na jednym formularzu. Zakup wszystkich produktów u tego samego sprzedawcy biorącego udział w Akcji promocyjnej nie jest wymagany. 5. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej fujifilmcashback.com. 6. Aby wypełnić formularz zgłoszeniowy, należy wprowadzić swoje dane osobowe oraz dane na temat zakupu, w tym dołączyć: 1) dowód zakupu w postaci faktury lub paragonu, z wyraźnie widoczną datą zakupu, nazwą sprzedawcy oraz nazwą Produktu objętego promocją, 2) zdjęcie numeru seryjnego zakupionego Produktu objętego promocją znajdującego się na pudełku lub opakowaniu produktu. W przypadku produktów zakupionych za pośrednictwem internetu konieczne będzie także przedstawienie dowodu dostawy. 7. Zgłoszenia należy przesłać za pośrednictwem strony internetowej fujifilmcashback.com. 8. Po przesłaniu zgłoszenia uczestnik Akcji promocyjnej otrzyma wiadomość z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia przez Organizatora. V. ROZPATRYWANIE ZGŁOSZEŃ. ZWROT KWOTY.

3 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia kwota zwrotu zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy uczestnika Akcji promocyjnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia. Zwrot na rachunek jest jedynym możliwym sposobem przekazania zwrotu przez Organizatora. 2. Organizator zawiadomi uczestnika Akcji promocyjnej, jeśli złożone przez niego zgłoszenie ma braki. Zawiadomienie o brakach zgłoszenia przesłane zostanie do uczestnika Akcji promocyjnej pocztą elektroniczną. Uczestnik Akcji promocyjnej będzie miał możliwość uzupełnienia braków zgłoszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości Wszelkie zgłoszenia zawierające niekompletne, nieprawdziwe, zmienione lub nieczytelne dane i nieuzupełnione zgodnie z ust. 2 powyżej zostaną odrzucone przez Organizatora. 9. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania okazania oryginalnego dowodu zakupu. Jeśli konieczne będzie przesłanie dowodu zakupu pocztą tradycyjną, dowód zakupu zostanie zwrócony do nadawcy, a uczestnik Akcji promocyjnej otrzyma kwotę 28zł tytułem zwrotu części kosztów przesyłki, o ile zgłoszenie zostanie pozytywnie rozpatrzone. 10. W przypadku gdy zgłoszenie zostanie odrzucone z powodu niespełnienia warunków niniejszego Regulaminu, decyzja Organizatora Akcji promocyjnej jest ostateczna, co nie pozbawia uczestnika Akcji promocyjnej prawa do dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. 11. W przypadku gdy Produkt objęty promocją zostanie zwrócony w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży Produktu objętego promocją lub w związku z żądaniem wymiany Produktu objętego promocją na inny produkt, zgłoszenie dotyczące tego Produktu podlega odrzuceniu, a w przypadku gdy zostało już pozytywnie rozpatrzone i kwota zwrotu została wypłacona, uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanej kwoty. VI. DANE OSOBOWE 1. Podanie danych osobowych w zgłoszeniu jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału Akcji promocyjnej. 5. Administratorem danych udostępnionych przez potencjalnych uczestników Akcji promocyjnej jest Organizator. 6. Dane osobowe uczestników Akcji promocyjnej będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Akcji promocyjnej oraz nie będą wykorzystywane do innych celów, a po ich wykorzystaniu zostaną niezwłocznie usunięte. 7. Dane osobowe uczestników Akcji Promocyjnej będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 8. Uczestnikom Akcji promocyjnej udostępniającym dane osobowe w zgłoszeniu przysługują uprawnienia wynikające z art ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądanie ich usunięcia.

4 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 1. Niniejsza Akcja promocyjna nie jest grą hazardową. 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Akcji, a ich interpretacja powinna być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 3. Korespondencję należy przesyłać na adres W korespondencji prosimy się powołać na numer identyfikacyjny zgłoszenia przydzielony w trakcie realizacji zgłoszenia. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce Kontakt na stronie internetowej fujifilmcashback.com.

5 ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ Produkty objęte akcja promocyjną Produkt Zwrot (zł brutto) X-T1 Body 430 X-T mm Kit 430 X-T mm Kit 860 X-T1 Graphite Silver Edition 430 XF18mm F2 R 430 XF35mm F1.4 R 430 XF60mm F2.4 R Macro 430 XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS 430 XF14mm F2.8 R 430 XF55-200mm F3.5-F4.8 R OIS 430 XF27mm Pan Cake F2.8 R 430 XF23mm F1.4 R 430 XF10-24mm F4 R OIS 430 XF56mm F1.2 R 430 XF18-135mm F R OIS WR 430* XF F2.8 R OIS WR 430 XF16-55mm F2.8 R WR 430 Zwrot w przypadku zakupu więcej niż jednego obiektywu* 1 obiektyw obiektywy obiektywy obiektywy obiektywów obiektywów obiektywów obiektywów obiektywów obiektywów 8170 *W przypadku, jeśli w zgłoszeniu znajduje się obiektyw XF18-135, kwota zwrotu powiększona jest o 430 zł niezależnie od liczby zgłaszanych produktów (nie dotyczy zestawu X-T1+XF18-135).

Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro

Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanych Podmiotów oraz zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS 1 Definicje 1. Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r.

Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem programu pod nazwą Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. jest firma FAKRO Sp z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz DEFINICJE 1. Promocja akcja promocyjna prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu polegająca na przyznaniu Premii Uczestnikowi, który w czasie trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

ipad Air 2 Wi-Fi 128GB Space Gray

ipad Air 2 Wi-Fi 128GB Space Gray REGULAMIN AKCJI Zaoszczędź do 450 zł kupując ipad Air 2 lub ipad Mini 3 w zestawie z produktami marki Beats (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 11 czerwca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację Regulamin Akcji Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji pod nazwą 1000 punktów VITAY za kwotację

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PTASIEMLECZKO.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PTASIEMLECZKO.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PTASIEMLECZKO.PL Niniejszy Regulamin, przygotowany przez Packaging Factory Sp. z o.o., reguluje wszelkie zagadnienia związane z zamawianiem przez Klientów wytwarzanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu online www.karpmania.com. Definicje. 1. Sklep online, Sklep sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.karpmania.

Regulamin sklepu online www.karpmania.com. Definicje. 1. Sklep online, Sklep sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.karpmania. Regulamin sklepu online www.karpmania.com Definicje 1. Sklep online, Sklep sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.karpmania.com 2. Regulamin niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IKEA RETAIL SP. Z O.O. 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z wymienionych w nim usług świadczonych przez IKEA Retail Sp. z o.o. (dalej IKEA),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Groupon.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo