REGULAMIN AKCJI Soundbar z rabatem w zestawie z TV 49 i większym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 września 2017r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI Soundbar z rabatem w zestawie z TV 49 i większym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 września 2017r."

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI Soundbar z rabatem w zestawie z TV 49 i większym (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 września 2017r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Soundbar z rabatem w zestawie z TV 49 i większym (zwana dalej Akcją promocyjną ) jest Media Markt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, Aleje Jerozolimskie 179, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , o numerze NIP , o kapitale zakładowym w wysokości , 00 złotych (zwana dalej Organizatorem ), działająca na rzecz spółek z grupy Media Markt prowadzących placówki handlowe na terenie Polski (zwanych dalej Sklepy Media Markt ) oraz Media Saturn Online Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, Aleje Jerozolimskie 179, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o numerze NIP , o kapitale zakładowym w wysokości , 00 złotych (zwana dalej Organizatorem ), działająca na rzecz sklepu internetowego mediamarkt.pl i Sklepów Media Markt realizujących zamówienia internetowe; działające w porozumieniu. 2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej 1. Akcja promocyjna prowadzona jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich Sklepach Media Markt oraz w sklepie internetowym mediamarkt.pl, z wyłączeniem zakupów w Outlecie. 2. Czas trwania Akcji promocyjnej w Sklepach stacjonarnych Media Markt obejmuje okres od dnia 15 września 2017 r. do dnia 1 października 2017r. w godzinach pracy Sklepów Media Markt, natomiast w Sklepie internetowym mediamarkt.pl obejmuje okres od dnia 15 września od godziny 00:01 do dnia 1 października 2017r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. W przypadku zakupu w sklepie internetowym mediamarkt.pl decyduje data złożenia zamówienia w sklepie internetowym mediamarkt.pl. 3 Uczestnicy Akcji promocyjnej Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorcy, osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na zakup Zestawu o którym mowa w 4 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami"). 4 Zasady Akcji promocyjnej Akcją promocyjną objęte są następujące modele produktów Soundbar marki Samsung: HW-K450 (zwany dalej Produktem głównym1 ); HW-K470/EN (zwany dalej Produktem głównym2 ); oraz następujące modele telewizorów marki Samsung: QE49Q7F(zwany dalej Produktem dodatkowym 1) QE55Q7C(zwany dalej Produktem dodatkowym 2) QE55Q7F(zwany dalej Produktem dodatkowym 3) QE55Q8C(zwany dalej Produktem dodatkowym 4)

2 QE65Q7C(zwany dalej Produktem dodatkowym 5) QE65Q7F(zwany dalej Produktem dodatkowym 6) QE65Q8C(zwany dalej Produktem dodatkowym 7) QE65Q9F(zwany dalej Produktem dodatkowym 8) QE75Q7F(zwany dalej Produktem dodatkowym 9) QE75Q8C(zwany dalej Produktem dodatkowym 10) QE88Q9F(zwany dalej Produktem dodatkowym 11) UE49M5512(zwany dalej Produktem dodatkowym 12) UE49M5672(zwany dalej Produktem dodatkowym 13) UE49M6302(zwany dalej Produktem dodatkowym 14) UE49MU6202(zwany dalej Produktem dodatkowym 15) UE49MU6442(zwany dalej Produktem dodatkowym 16) UE49MU6642(zwany dalej Produktem dodatkowym 17) UE49MU7002(zwany dalej Produktem dodatkowym 18) UE49MU8002(zwany dalej Produktem dodatkowym 19) UE49MU9002(zwany dalej Produktem dodatkowym 20) UE50MU6102(zwany dalej Produktem dodatkowym 21) UE55M5512(zwany dalej Produktem dodatkowym 22) UE55M5672(zwany dalej Produktem dodatkowym 23) UE55M6302(zwany dalej Produktem dodatkowym 24) UE55MU6102(zwany dalej Produktem dodatkowym 25) UE55MU6202(zwany dalej Produktem dodatkowym 26) UE55MU6442(zwany dalej Produktem dodatkowym 27) UE55MU6642(zwany dalej Produktem dodatkowym 28) UE55MU7002(zwany dalej Produktem dodatkowym 29) UE55MU8002(zwany dalej Produktem dodatkowym 30) UE55MU9002(zwany dalej Produktem dodatkowym 31) UE60J6240(zwany dalej Produktem dodatkowym 32) UE65J6250(zwany dalej Produktem dodatkowym 33) UE65MU6102(zwany dalej Produktem dodatkowym 34) UE65MU6202(zwany dalej Produktem dodatkowym 35) UE65MU6442(zwany dalej Produktem dodatkowym 36) UE65MU6642(zwany dalej Produktem dodatkowym 37) UE65MU7002(zwany dalej Produktem dodatkowym 38) UE65MU8002(zwany dalej Produktem dodatkowym 39) UE65MU9002(zwany dalej Produktem dodatkowym 40) UE75MU6102(zwany dalej Produktem dodatkowym 41) UE75MU7002(zwany dalej Produktem dodatkowym 42) UE75MU8002(zwany dalej Produktem dodatkowym 43) UE49K5100(zwany dalej Produktem dodatkowym 44) UE49K5510(zwany dalej Produktem dodatkowym 45) UE49K5600(zwany dalej Produktem dodatkowym 46) UE49K6300(zwany dalej Produktem dodatkowym 47) UE49KS7000(zwany dalej Produktem dodatkowym 48) UE49KS7500(zwany dalej Produktem dodatkowym 49) UE49KS8000(zwany dalej Produktem dodatkowym 50) UE49KU6100(zwany dalej Produktem dodatkowym 51) UE49KU6450(zwany dalej Produktem dodatkowym 52) UE49KU6640(zwany dalej Produktem dodatkowym 53) UE50J6240(zwany dalej Produktem dodatkowym 54) UE50KU6000(zwany dalej Produktem dodatkowym 55) UE55K5510(zwany dalej Produktem dodatkowym 56)

3 UE55K5600(zwany dalej Produktem dodatkowym 57) UE55K6300(zwany dalej Produktem dodatkowym 58) UE55KS7000(zwany dalej Produktem dodatkowym 59) UE55KS7500(zwany dalej Produktem dodatkowym 60) UE55KS8000(zwany dalej Produktem dodatkowym 61) UE55KS9000(zwany dalej Produktem dodatkowym 62) UE55KU6000(zwany dalej Produktem dodatkowym 63) UE55KU6100(zwany dalej Produktem dodatkowym 64) UE55KU6450(zwany dalej Produktem dodatkowym 65) UE58J5200(zwany dalej Produktem dodatkowym 66) UE60J6240(zwany dalej Produktem dodatkowym 67) UE60KS7000(zwany dalej Produktem dodatkowym 68) UE60KU6072(zwany dalej Produktem dodatkowym 69) UE65J6250(zwany dalej Produktem dodatkowym 70) UE65KS7000(zwany dalej Produktem dodatkowym 71) UE65KS7500(zwany dalej Produktem dodatkowym 72) UE65KS8000(zwany dalej Produktem dodatkowym 73) UE65KS9000(zwany dalej Produktem dodatkowym 74) UE65KS9500(zwany dalej Produktem dodatkowym 75) UE65KU6000(zwany dalej Produktem dodatkowym 76) UE65KU6100(zwany dalej Produktem dodatkowym 77) UE65KU6400(zwany dalej Produktem dodatkowym 78) UE70KU6000(zwany dalej Produktem dodatkowym 79) UE75H6400(zwany dalej Produktem dodatkowym 80) UE75KS8000(zwany dalej Produktem dodatkowym 81) UE78KS9000(zwany dalej Produktem dodatkowym 82) UE78KS9500(zwany dalej Produktem dodatkowym 83) UE78KU6500(zwany dalej Produktem dodatkowym 84) UE88KS9800(zwany dalej Produktem dodatkowym 85) (zwane dalej łącznie Produktami dodatkowymi lub każdy z osobna Produktem dodatkowym ) dostępne w ofercie Sklepów Media Markt oraz w sklepie internetowym mediamarkt.pl 2.W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik dokonując zakupu Produktu głównego w zestawie (łącznie) z Produktem dodatkowym (zwanych dalej Zestawem ) w Sklepie (stacjonarnym) Media Markt lub w Sklepie Internetowym mediamarkt.pl może nabyć Zestaw w promocyjnej cenie, tj. z uwzględnieniem rabatu (zwanego dalej Rabatem ), przydzielanego na zasadach opisanych w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu. 3. Uczestnik może brać udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie. 4. W przypadku zakupu w sklepie internetowym mediamarkt.pl o zakupie Zestawu w promocyjnej cenie decyduje data złożenia zamówienia. 5. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech produktów wchodzących w skład Zestawu (Produktu głównego oraz Produktu dodatkowego). 5. Rabat odliczany jest od ceny brutto towaru i będzie naliczany jednorazowo. Rabaty nie mogą być dzielone. 6. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości Rabatu. 7. Dokument stanowiący dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) w celu oznaczenia Akcji promocyjnej będzie zawierał w treści hasło Akcji promocyjnej Soundbar z rabatem w zestawie z TV 49 i większym.

4 8. Akcja promocyjna może być łączona z innymi Akcjami promocyjnymi, w tym kodami rabatowymi otrzymanymi w ramach programu Konto Premium. 5 Odpowiedzialność 1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do wysokości ceny Zestawu, którego to roszczenie dotyczy. 2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych. 6 Reklamacje i wymiana towarów 1. Reklamacje Uczestników dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od jej zakończenia w Sklepie Media Markt, w którym Uczestnik dokonał zakupu Zestawu, pod adresem z tematem wiadomości "Reklamacja TV+ Soundbar w zestawie lub pod numerem Infolinii : * (* opłata zgodnie z taryfą operatora). 2. Reklamacje składane w formie pisemnej w Sklepie Media Markt, w którym dokonano zakupu Zestawu powinny zawierać dopisek Soundbar z rabatem w zestawie z TV 49 i większym oraz powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, Jego adres zamieszkania, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji. 3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w 6 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, telefonicznie lub za pośrednictwem drogi elektronicznej w zależności od formy, w jakiej Uczestnik złożył reklamację. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji bądź kontakt z Uczestnikiem. 5. Reklamacje dotyczące Zestawu i jego składników mogą być składane w dowolnym Sklepie Media Markt. 6. Uczestnikowi, który dokonał zakupu Zestawu w sklepie internetowym mediamarkt.pl przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego mediamarkt.pl oraz Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży. Uczestnik nie może zwrócić pojedynczego składnika Zestawu. 7.Uczestnikowi, który dokonał zakupu Zestawu w Sklepie Media Markt, przysługuje możliwość wymiany lub zwrotu. Uczestnik nie może zwrócić pojedynczego składnika Zestawu. Zasady wymiany towaru obowiązujące u Organizatora zostały określone w odrębnym dokumencie dostępnym w Sklepach Media Markt (sklepy stacjonarne). Uczestnik biorąc udział w Akcji promocyjnej zostaje stosownie poinformowany o warunkach prawa zwrotu. 8.Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz ze zmianami). 7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych. 7 Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej jest Media Saturn Online Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie albo Media Markt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie albo Sklep Media Markt, w

5 zależności od tego w jaki sposób Uczestnik dokonał zakupu i który Sklep Media Markt realizował zakup. Szczegółowe dane Sklepów Media Markt znajdują się na stronie mediamarkt.pl 2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży oraz w celach archiwalnych. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji promocyjnej. 3. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie informacji handlowej na temat towarów i usług Sklepów Media Markt drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz z późn. zm.). 4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz z późn. zm.). 8 Postanowienia końcowe 1. Regulamin Akcji promocyjnej Soundbar z rabatem w zestawie z TV 49 i większym dostępny jest w Sklepach Media Markt oraz na stronie sklepu internetowego mediamarkt.pl 2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń. 3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień. 4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika. 5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz ze zmianami). 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Akcji promocyjnej, mają zastosowanie przepisy Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży dostępne na stronie mediamarkt.pl w zakładce: Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży oraz w Sklepach Media Markt. 7. Regulamin obowiązuje od dnia 15 września 2017 r.

6 Załącznik nr 1 Zasady przydzielania Rabatu do Zestawów Numer zestawu Produkt główny numer Model Rabat produktu głównego Produkt dodatkowy numer Model Zestaw 1 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 1 QE49Q7F Zestaw 2 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 2 QE55Q7C Zestaw 3 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 3 QE55Q7F Zestaw 4 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 4 QE55Q8C Zestaw 5 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 5 QE65Q7C Zestaw 6 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 6 QE65Q7F Zestaw 7 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 7 QE65Q8C Zestaw 8 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 8 QE65Q9F Zestaw 9 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 9 QE75Q7F Zestaw 10 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 10 QE75Q8C Zestaw 11 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 11 QE88Q9F Zestaw 12 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 12 UE49M5512 Zestaw 13 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 13 UE49M5672 Zestaw 14 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 14 UE49M6302 Zestaw 15 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 15 UE49MU6202 Zestaw 16 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 16 UE49MU6442 Zestaw 17 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 17 UE49MU6642 Zestaw 18 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 18 UE49MU7002 Zestaw 19 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 19 UE49MU8002 Zestaw 20 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 20 UE49MU9002 Zestaw 21 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 21 UE50MU6102 Zestaw 22 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 22 UE55M5512 Zestaw 23 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 23 UE55M5672 Zestaw 24 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 24 UE55M6302 Zestaw 25 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 25 UE55MU6102 Zestaw 26 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 26 UE55MU6202 Zestaw 27 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 27 UE55MU6442 Zestaw 28 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 28 UE55MU6642 Zestaw 29 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 29 UE55MU7002 Zestaw 30 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 30 UE55MU8002 Zestaw 31 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 31 UE55MU9002 Zestaw 32 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 32 UE60J6240 Zestaw 33 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 33 UE65J6250 Zestaw 34 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 34 UE65MU6102 Zestaw 35 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 35 UE65MU6202 Zestaw 36 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 36 UE65MU6442 Zestaw 37 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 37 UE65MU6642 Zestaw 38 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 38 UE65MU7002 Zestaw 39 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 39 UE65MU8002 Zestaw 40 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 40 UE65MU9002 Zestaw 41 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 41 UE75MU6102 Zestaw 42 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 42 UE75MU7002 Zestaw 43 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 43 UE75MU8002 Zestaw 44 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 44 UE49K5100

7 Numer zestawu Produkt główny numer Model Rabat produktu głównego Produkt dodatkowy numer Model Zestaw 45 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 45 UE49K5510 Zestaw 46 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 46 UE49K5600 Zestaw 47 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 47 UE49K6300 Zestaw 48 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 48 UE49KS7000 Zestaw 49 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 49 UE49KS7500 Zestaw 50 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 50 UE49KS8000 Zestaw 51 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 51 UE49KU6100 Zestaw 52 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 52 UE49KU6450 Zestaw 53 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 53 UE49KU6640 Zestaw 54 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 54 UE50J6240 Zestaw 55 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 55 UE50KU6000 Zestaw 56 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 56 UE55K5510 Zestaw 57 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 57 UE55K5600 Zestaw 58 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 58 UE55K6300 Zestaw 59 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 59 UE55KS7000 Zestaw 60 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 60 UE55KS7500 Zestaw 61 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 61 UE55KS8000 Zestaw 62 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 62 UE55KS9000 Zestaw 63 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 63 UE55KU6000 Zestaw 64 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 64 UE55KU6100 Zestaw 65 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 65 UE55KU6450 Zestaw 66 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 66 UE58J5200 Zestaw 67 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 67 UE60J6240 Zestaw 68 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 68 UE60KS7000 Zestaw 69 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 69 UE60KU6072 Zestaw 70 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 70 UE65J6250 Zestaw 71 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 71 UE65KS7000 Zestaw 72 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 72 UE65KS7500 Zestaw 73 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 73 UE65KS8000 Zestaw 74 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 74 UE65KS9000 Zestaw 75 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 75 UE65KS9500 Zestaw 76 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 76 UE65KU6000 Zestaw 77 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 77 UE65KU6100 Zestaw 78 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 78 UE65KU6400 Zestaw 79 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 79 UE70KU6000 Zestaw 80 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 80 UE75H6400 Zestaw 81 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 81 UE75KS8000 Zestaw 82 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 82 UE78KS9000 Zestaw 83 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 83 UE78KS9500 Zestaw 84 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 84 UE78KU6500 Zestaw 85 Produkt główny1 HW-K PLN Produkt dodatkowy 85 UE88KS9800 Zestaw 86 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 1 QE49Q7F Zestaw 87 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 2 QE55Q7C Zestaw 88 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 3 QE55Q7F Zestaw 89 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 4 QE55Q8C

8 Numer zestawu Produkt główny numer Model Rabat produktu głównego Produkt dodatkowy numer Model Zestaw 90 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 5 QE65Q7C Zestaw 91 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 6 QE65Q7F Zestaw 92 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 7 QE65Q8C Zestaw 93 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 8 QE65Q9F Zestaw 94 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 9 QE75Q7F Zestaw 95 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 10 QE75Q8C Zestaw 96 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 11 QE88Q9F Zestaw 97 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 12 UE49M5512 Zestaw 98 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 13 UE49M5672 Zestaw 99 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 14 UE49M6302 Zestaw 100 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 15 UE49MU6202 Zestaw 101 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 16 UE49MU6442 Zestaw 102 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 17 UE49MU6642 Zestaw 103 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 18 UE49MU7002 Zestaw 104 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 19 UE49MU8002 Zestaw 105 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 20 UE49MU9002 Zestaw 106 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 21 UE50MU6102 Zestaw 107 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 22 UE55M5512 Zestaw 108 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 23 UE55M5672 Zestaw 109 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 24 UE55M6302 Zestaw 110 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 25 UE55MU6102 Zestaw 111 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 26 UE55MU6202 Zestaw 112 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 27 UE55MU6442 Zestaw 113 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 28 UE55MU6642 Zestaw 114 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 29 UE55MU7002 Zestaw 115 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 30 UE55MU8002 Zestaw 116 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 31 UE55MU9002 Zestaw 117 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 32 UE60J6240 Zestaw 118 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 33 UE65J6250 Zestaw 119 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 34 UE65MU6102 Zestaw 120 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 35 UE65MU6202 Zestaw 121 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 36 UE65MU6442 Zestaw 122 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 37 UE65MU6642 Zestaw 123 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 38 UE65MU7002 Zestaw 124 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 39 UE65MU8002 Zestaw 125 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 40 UE65MU9002 Zestaw 126 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 41 UE75MU6102 Zestaw 127 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 42 UE75MU7002 Zestaw 128 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 43 UE75MU8002 Zestaw 129 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 44 UE49K5100 Zestaw 130 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 45 UE49K5510 Zestaw 131 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 46 UE49K5600 Zestaw 132 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 47 UE49K6300 Zestaw 133 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 48 UE49KS7000 Zestaw 134 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 49 UE49KS7500

9 Numer zestawu Produkt główny numer Model Rabat produktu głównego Produkt dodatkowy numer Model Zestaw 135 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 50 UE49KS8000 Zestaw 136 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 51 UE49KU6100 Zestaw 137 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 52 UE49KU6450 Zestaw 138 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 53 UE49KU6640 Zestaw 139 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 54 UE50J6240 Zestaw 140 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 55 UE50KU6000 Zestaw 141 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 56 UE55K5510 Zestaw 142 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 57 UE55K5600 Zestaw 143 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 58 UE55K6300 Zestaw 144 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 59 UE55KS7000 Zestaw 145 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 60 UE55KS7500 Zestaw 146 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 61 UE55KS8000 Zestaw 147 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 62 UE55KS9000 Zestaw 148 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 63 UE55KU6000 Zestaw 149 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 64 UE55KU6100 Zestaw 150 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 65 UE55KU6450 Zestaw 151 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 66 UE58J5200 Zestaw 152 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 67 UE60J6240 Zestaw 153 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 68 UE60KS7000 Zestaw 154 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 69 UE60KU6072 Zestaw 155 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 70 UE65J6250 Zestaw 156 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 71 UE65KS7000 Zestaw 157 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 72 UE65KS7500 Zestaw 158 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 73 UE65KS8000 Zestaw 159 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 74 UE65KS9000 Zestaw 160 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 75 UE65KS9500 Zestaw 161 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 76 UE65KU6000 Zestaw 162 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 77 UE65KU6100 Zestaw 163 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 78 UE65KU6400 Zestaw 164 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 79 UE70KU6000 Zestaw 165 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 80 UE75H6400 Zestaw 166 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 81 UE75KS8000 Zestaw 167 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 82 UE78KS9000 Zestaw 168 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 83 UE78KS9500 Zestaw 169 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 84 UE78KU6500 Zestaw 170 Produkt główny2 HW-K470/EN 380 PLN Produkt dodatkowy 85 UE88KS9800

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r.

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. REGULAMIN AKCJI TV i soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem TV i soundbar w zestawie (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup TV Samsung 49 cali i większy w zestawie z głośnikiem Audio 360 z rabatem do -50% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 grudnia 2016r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Soundbar za 50% ceny z telewizorami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja - XBOX za połowę ceny z telewizorami LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 listopada 2016r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja - XBOX za połowę ceny z telewizorami LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 listopada 2016r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja - XBOX za połowę ceny z telewizorami LG (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 listopada 2016r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Promocja - XBOX

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Komputer PC PREDATOR w zestawie z Monitorem 300 PLN taniej. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 sierpnia 2016 r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI. Komputer PC PREDATOR w zestawie z Monitorem 300 PLN taniej. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 sierpnia 2016 r. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Komputer PC PREDATOR w zestawie z Monitorem 300 PLN taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 sierpnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Komputer PC PREDATOR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej "Uczestnikami"

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej Uczestnikami REGULAMIN AKCJI Oprogramowanie antywirusowe McAfee AntiVirus Plus 2016 Unlimited OEM w zestawie z notebookiem lub komputerem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup TV i soundbar Samsung i uzyskaj 30% rabatu na soundbar (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Kup TV i soundbar Samsung i uzyskaj 30% rabatu na soundbar (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 kwietnia 2016 r. REGULAMIN AKCJI Kup TV i soundbar Samsung i uzyskaj 30% rabatu na soundbar (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 07 kwietnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup TV i soundbar

Bardziej szczegółowo

4 Zasady Akcji promocyjnej

4 Zasady Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI Office 365 w prezencie przy zakupie wybranych komputerów Lenovo (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji pod hasłem Office 365 w prezencie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych produktów marki Braun (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 sierpnia 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych produktów marki Braun (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 sierpnia 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych produktów marki Braun (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 sierpnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Zestaw kaw Nescafe + ekspres Dolce Gusto (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Zestaw kaw Nescafe + ekspres Dolce Gusto (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI Zestaw kaw Nescafe + ekspres Dolce Gusto (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Zestaw kaw Nescafe + ekspres Dolce Gusto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r.

REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r. REGULAMIN AKCJI Karta podarunkowa do aparatów Olympus (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 października 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Karta podarunkowa do aparatów Olympus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Urządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Drugi telewizor w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 września 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Drugi telewizor w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 września 2016 r. REGULAMIN AKCJI Drugi telewizor w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Drugi telewizor w zestawie (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa z Visa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa z Visa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa z Visa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Karta podarunkowa z Visa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Promocja na Monitory plus gra od Ubisoft (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Promocja na Monitory plus gra od Ubisoft (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 kwietnia 2016 r. REGULAMIN AKCJI Promocja na Monitory plus gra od Ubisoft (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 kwietnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Promocja na Monitory plus gra od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych modeli Hotpoint (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych modeli Hotpoint (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 kwietnia 2016 r. 1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do wybranych modeli Hotpoint (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 kwietnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Karta

Bardziej szczegółowo

ipad Air 2 Wi-Fi 128GB Space Gray

ipad Air 2 Wi-Fi 128GB Space Gray REGULAMIN AKCJI Zaoszczędź do 450 zł kupując ipad Air 2 lub ipad Mini 3 w zestawie z produktami marki Beats (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 11 czerwca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI RABAT TECHNOLOGICZNY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 grudnia 2015 r.

REGULAMIN AKCJI RABAT TECHNOLOGICZNY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 grudnia 2015 r. REGULAMIN AKCJI RABAT TECHNOLOGICZNY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 grudnia 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem akcji pod hasłem RABAT TECHNOLOGICZNY (zwana dalej Akcją promocyjną ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI DOŻYWOTNIA NAWIGACJA NA TELEFON W PREZENCIE. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 lipca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI DOŻYWOTNIA NAWIGACJA NA TELEFON W PREZENCIE. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 lipca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI DOŻYWOTNIA NAWIGACJA NA TELEFON W PREZENCIE. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 lipca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem DOŻYWOTNIA NAWIGACJA NA TELEFON

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r.

REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r. REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji pod hasłem Z Orange taniej (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Głośnik JBL lub SONY w zestawie z telewizorem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 lipca 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Głośnik JBL lub SONY w zestawie z telewizorem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 lipca 2016 r. REGULAMIN AKCJI Głośnik JBL lub SONY w zestawie z telewizorem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 lipca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Głośnik JBL lub SONY w zestawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kasa za szkolnego Asa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 czerwca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem akcji pod hasłem Kasa

REGULAMIN AKCJI Kasa za szkolnego Asa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 czerwca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem akcji pod hasłem Kasa REGULAMIN AKCJI Kasa za szkolnego Asa (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 czerwca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem akcji pod hasłem Kasa za szkolnego Asa (zwana dalej Akcją promocyjną ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI 50 za 500 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 grudnia 2016 r.

REGULAMIN AKCJI 50 za 500 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 grudnia 2016 r. REGULAMIN AKCJI 50 za 500 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 grudnia 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem 50 za 500 (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Markt Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Megaokazje z unikalnym kodem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Ekspresy Dolce Gusto w zestawie z kawą (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Ekspresy Dolce Gusto w zestawie z kawą (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 listopada 2016 r. 1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Ekspresy Dolce Gusto w zestawie z kawą (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Ekspresy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Pakiet aplikacji od Intel (zwany dalej Regulaminem ) z dnia r.

REGULAMIN AKCJI Pakiet aplikacji od Intel (zwany dalej Regulaminem ) z dnia r. REGULAMIN AKCJI Pakiet aplikacji od Intel (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 06.12.2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Pakiet Startowy Oprogramowania Intel (zwana dalej Akcją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Odtwarzacz Bluray i 3 filmy z uniwersum Gwiezdnych Wojen w zestawie przy zakupie wybranego telewizora. (zwany dalej Regulaminem )

REGULAMIN AKCJI. Odtwarzacz Bluray i 3 filmy z uniwersum Gwiezdnych Wojen w zestawie przy zakupie wybranego telewizora. (zwany dalej Regulaminem ) REGULAMIN ACJI Odtwarzacz Bluray i 3 filmy z uniwersum Gwiezdnych Wojen w zestawie przy zakupie wybranego telewizora (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 11 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI DO 12% RABATU NA TELEFONY I KOMPUTERY ZA DODATKOWE ZAKUPY USŁUG I AKCESORIÓW (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 stycznia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI DO 12% RABATU NA TELEFONY I KOMPUTERY ZA DODATKOWE ZAKUPY USŁUG I AKCESORIÓW (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 stycznia 2017 r. REGULAMIN AKCJI DO 12% RABATU NA TELEFONY I KOMPUTERY ZA DODATKOWE ZAKUPY USŁUG I AKCESORIÓW (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 stycznia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem akcji pod hasłem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI OFERTA 200+ (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 października 2016 roku

REGULAMIN AKCJI OFERTA 200+ (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 października 2016 roku REGULAMIN AKCJI OFERTA 200+ (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 października 2016 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Oferta 200+ ( zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Tajmax

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zgarnij bon za zakup AGD Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Rozdajemy bony na zakupy!

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Rozdajemy bony na zakupy! REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rozdajemy bony na zakupy! Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas trwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 "

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 " 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Postaw na nowe technologie. Do wybranych TV kabel HDMI za 1 zł

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Postaw na nowe technologie. Do wybranych TV kabel HDMI za 1 zł REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Postaw na nowe technologie. Do wybranych TV kabel HDMI za 1 zł Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Pakiet aplikacji od Intel (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10.11.2015 r.

REGULAMIN AKCJI Pakiet aplikacji od Intel (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10.11.2015 r. REGULAMIN AKCJI Pakiet aplikacji od Intel (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10.11.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Pakiet Startowy Oprogramowania Intel (zwana dalej Akcją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat technologiczny do 15% na RTV i AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 września 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Rabat technologiczny do 15% na RTV i AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 września 2016 r. REGULAMIN AKCJI technologiczny do 15% na RTV i AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 września 2016 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem akcji pod hasłem technologiczny do 15% na RTV i AGD (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Zabezpiecz swój tablet. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 października 2016 r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI. Zabezpiecz swój tablet. (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 października 2016 r. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Zabezpiecz swój tablet (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 13 października 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Zabezpiecz swój tablet (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Pakiet aplikacji od Intel (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04.12.2015 r.

REGULAMIN AKCJI Pakiet aplikacji od Intel (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04.12.2015 r. REGULAMIN AKCJI Pakiet aplikacji od Intel (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04.12.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Pakiet Startowy Oprogramowania Intel (zwana dalej Akcją

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP"

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą Philips

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ 17% rabatu na 17. urodziny Praktikera

REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ 17% rabatu na 17. urodziny Praktikera REGULAMIN AKCJI RABATOWEJ 17% rabatu na 17. urodziny Praktikera 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Akcji Rabatowej pod nazwą 17% rabatu na 17. urodziny Praktikera zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Codziennie Ty (zwanej dalej: Promocją) jest agencja Q&A Communications z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą 500 wydajesz 100 dostajesz zwanej dalej Promocją, organizowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Kup aparat Sony i odbierz dodatkowe oprogramowanie, zwanej dalej Promocją, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe"

Regulamin promocji Kupon rabatowy na żelazko systemowe Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kupon rabatowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą Promocja Innex i Ariel na 6 miesięcy zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy.

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy. Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Powerstick 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu odkurzaczy oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zyskaj jeszcze więcej (dalej Konkurs ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz za zakupy w SKLEPIE INTERNETOWYM praktiker.pl. 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz za zakupy w SKLEPIE INTERNETOWYM praktiker.pl. 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz za zakupy w SKLEPIE INTERNETOWYM praktiker.pl 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą 500 wydajesz 100 dostajesz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Królowe śniegu (zwanej dalej: Promocją) jest spółka Fresh Brand Design Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Promocja przedłużona

Promocja przedłużona Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Smart TV Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble

Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble Regulamin promocji SAMSUNG Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem Definicje: Akcja: sprzedaż premiowa modeli pralek marki Siemens wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu o nazwie Pralka marki Siemens

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS 2015

REGULAMIN PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS 2015 REGULAMIN PROMOCJI EKSPRESÓW DO KAWY NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS 2015 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorami promocji ekspresów do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS ( Promocja ) są: spółka Groupe SEB Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem)

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kamisiowa Kuchnia (zwanej dalej: Promocją) jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK C. Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI

ZAŁĄCZNIK C. Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI ZAŁĄCZNIK C Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI 1 1. Organizatorem Promocji Gwarancja Satysfakcji jest spółka Agdom-Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 106c

Bardziej szczegółowo

BONA-POLSKA SP.Z O.O. Regulamin PROMOCJI Nr xxx/yyy Promocja BONA SPRAY MOP POSTANOWIENIA OGÓLNE

BONA-POLSKA SP.Z O.O. Regulamin PROMOCJI Nr xxx/yyy Promocja BONA SPRAY MOP POSTANOWIENIA OGÓLNE BONA-POLSKA SP.Z O.O. Regulamin PROMOCJI Nr xxx/yyy Promocja BONA SPRAY MOP 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady na jakich osoby zainteresowane udziałem w akcji promocyjnej BONA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji "IDEALNY UPOMINEK

Regulamin Promocji IDEALNY UPOMINEK Regulamin Promocji "IDEALNY UPOMINEK Nazwa Organizatora Promocji 1. Organizatorem promocji " Idealny upominek (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka 2/4, 03-579 Warszawa;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Chef Collection 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów z linii Chef Collection oznaczonych znakiem towarowym Samsung,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ TELEWIZORÓW PHILIPS Zwrot nawet do 3 000zł (dalej: Regulamin)

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ TELEWIZORÓW PHILIPS Zwrot nawet do 3 000zł (dalej: Regulamin) REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ TELEWIZORÓW PHILIPS Zwrot nawet do 3 000zł (dalej: Regulamin) 1. Organizatorem promocji konsumenckiej Zwrot nawet do 3 000zł (zwaną dalej: Promocją) jest spółka Albedo

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROMOCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ZMYWAREK WHIRLPOOL BŁYSKAWICZNY DUET

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROMOCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ZMYWAREK WHIRLPOOL BŁYSKAWICZNY DUET ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROMOCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ZMYWAREK WHIRLPOOL BŁYSKAWICZNY DUET Wydany w dniu 25 października 2016 roku przez Organizatora promocji konsumenckiej Błyskawiczny duet (dalej: Promocja

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Christmas Promo 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów z linii lodówek RB5000 / RB7000 / RB8000, Grand, Sveta, piekarników

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu dla konsumentów Samsung Concierge. 1 Definicje

Regulamin programu dla konsumentów Samsung Concierge. 1 Definicje Regulamin programu dla konsumentów Samsung Concierge 1 Definicje 1) Uczestnik pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonująca zakupu Produktu

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kupon dla KP

REGULAMIN PROMOCJI Kupon dla KP 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PROMOCJI Kupon dla KP Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą Kupon dla KP zwanej dalej Promocją, organizowanej przez Praktiker Polska spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji. Ankieta Satysfakcji Klienta. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Akcji. Ankieta Satysfakcji Klienta. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Akcji Ankieta Satysfakcji Klienta 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji przeprowadzanej pod nazwą Ankieta Satysfakcji Klienta (dalej Ankieta ) tj. zasady udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo