Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja"

Transkrypt

1 Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja

2 Wprowadzenie do routerów 2

3 Router Router to specjalny typ komputera. Składa się z takich elementów jak procesor, pamięć, magistralę systemową oraz różne interfejsy wejścia/wyjścia. Routery wymagają oprogramowania IOS (ang. Internetwork Operating System) do uruchamiania plików konfiguracyjnych. Pliki konfiguracyjne zawierają instrukcje i parametry sterujące przepływem komunikacji do i z routerów. 3

4 Router Routery zawierają zarówno interfejsy LAN, jak i WAN. Routery wykorzystują połączenia WAN do komunikowania się między sobą. Routery są urządzeniami szkieletowymi dużych sieci intranet oraz sieci Internet. Działają one w warstwie 3 modelu OSI, podejmując decyzje w oparciu o adresy sieciowe. 4

5 Zadania routera Trasowanie wybór najlepszej trasy od węzła początkowego do docelowego 5

6 Zadania routera Dynamiczny routing wymiana informacji o aktualnych trasach, powiązaniach pomiędzy routerami oraz ich aktualnym stanie 6

7 Zadania routera Segmentacja sieci i przełączanie pakietów między przyłączonymi sieciami ( większa zarządzalność i funkcjonalność, optymalizacja sieci pod kątem domen rozgłoszeniowych i kolizyjnych) 7

8 Budowa routera Komponenty routera pamięć RAM tablice routingu, cache ARP, fast switching cache, buforowanie pakietów, kolejkowanie pakietów, tymczasowe przechowywanie konfiguracji pamięć NVRAM przechowywanie konfiguracji startowej pamięć FLASH (EEPROM) system operacyjny, software konieczny do pracy systemu pamięć ROM program diagnostyczny POST, bootstrap, podstawowe oprogramowanie systemu operacyjnego interfejsy 8

9 Budowa routera 9

10 Budowa routera 10

11 Budowa routera 11

12 Budowa routera Diody sygnalizacyjne 12

13 Interfejsy fizyczne Interfejs fizyczny w routerze nosi nazwę portu. Używane są one do fizycznego łączenia sieciowych urządzeń transmisyjnych z routerem W routerach o budowie niemodularnej interfejsy mają oznaczenie typu portu i numer portu Interfejsy routerów o modułowych interfejsy mają oznaczenie typu portu, gniazda i numeru portu. 13

14 Interfejsy fizyczne 14

15 Porty zarządzania Routery wyposażone są w dwa porty zarządzania: port konsolowy oraz port AUX Port konsoli jest rekomendowanym portem do wstępnej konfiguracji routera Port konsoli jest preferowany portem do rozwiązywania problemów Wynika to z faktu, iż port konsoli wyświetla dodatkowe informacje o uruchomieniu, debugowaniu i błędach 15

16 Procedura startowa routera ROM Bootstrap Załaduj Bootstrap Flash TFTP Server ROM Cisco Internetwork Operating System Zlokalizuj i załaduj system operacyjny NVRAM TFTP Server Konsola Plik konfiguracyjny Zlokalizuj i załaduj plik konfiguracyjny lub wejdź do trybu Setup 16

17 Procedura startowa routera Procedura startowa 17

18 Procedura startowa routera Analiza informacji inicjalizujących 18

19 Procedura startowa routera Instalacja minimalnej konfiguracji na routerze podczas braku możliwości pobrania pliku konfiguracyjnego ( Setup) 19

20 Procedura startowa routera Komunikat NVRAM invalid, possibly due to write erase" oznacza, że router nie został jeszcze skonfigurowany lub że pamięć NVRAM została skasowana. Należy skonfigurować router, zapisać konfigurację w pamięci NVRAM, a następnie ustawić router do korzystania z konfiguracji zapisanej w pamięci NVRAM. Fabrycznym ustawieniem rejestru konfiguracji jest 0x2102, co oznacza, że router powinien załadować obraz systemu Cisco IOS z pamięci flash. 20

21 Cisco IOS System operacyjny Cisco Internetwork Operating System Cisco IOS dostarcza wszystkich mechanizmów konfiguracyjnych dla sprzętu sieciowego Cisco Cisco IOS stanowi wbudowaną platformę software ową zapewniającą możliwość współpracy wszystkich układów routerów, switchy, access pointów, Cisco IOS umożliwia podstawowe routowanie oraz przełączanie niezawodny oraz bezpieczny dostęp do zasobów sieciowych skalowalność sieci 21

22 Cisco IOS Konfiguracja IOSa CLI ( command line interface) HTTP Dostęp do IOSa sesja konsolowa (terminal ASCII) połączenie komutowane poprzez port AUX routera sesja telnetowa przeglądarka internetowa 22

23 Cisco IOS Logowanie 23

24 Cisco IOS tryby pracy Tryby pracy Tryb użytkownika enable Tryb uprzywilejowany disable Tryb użytkownika 24

25 Cisco IOS tryby pracy Jeśli zostało ustawione hasło, zostaniemy poproszeni o jego wprowadzenie po słowie password. Do ustawiania hasła w uprzywilejowanym trybie EXEC służą polecenia: enable password i enable secret. 25

26 Cisco IOS tryby pracy Aby z trybu uprzywilejowanego powrócić do trybu użytkownika, należy użyć polecenia disable. Aby powrócić do trybu uprzywilejowanego z trybu konfiguracji globalnej, należy wpisać polecenie exit lub nacisnąć klawisze Ctrl-Z. Kombinacja Ctrl-Z pozwala również powrócić bezpośrednio do trybu uprzywilejowanego z dowolnego podtrybu konfiguracji globalnej. 26

27 Tryby konfiguracji globalnej Aby skonfigurować router należy użyć polecenia trybu uprzywilejowanego EXEC configure Polecenie configure ma trzy opcje: konfiguracja z terminala konfiguracja z pamięci konfiguracja z sieci Wybór tych opcji następuje po wprowadzeniu polecenia configure Router#configure Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? 27

28 Tryby konfiguracji użytkownika terminal Opcja terminal jest opcją domyślną i pozwala na konfigurację routera z terminala w czasie rzeczywistym Router#configure Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)# Naciśnięcie klawiszy CTRL+Z powoduje wyjście z trybu konfiguracji globalnej Router(config)#hostname Warsaw Warsaw(config)#^Z %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console Warsaw# 28

29 Tryby konfiguracji użytkownika memory Konfiguracja z pamięci (memory) pozwala skopiować zawartość konfiguracji z pamięci startowej urządzenia przechowywanej w pamięci NVRAM do konfiguracji bieżącej Polecenie configure z opcją memory pełni podobną funkcję jak polecenie copy startup-config runningconfig Warsaw#configure Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? memory 29

30 Tryby konfiguracji użytkownika network Trzecia opcja, konfiguracja z sieci (network), pozwala załadować plik konfiguracyjny z serwera wykorzystującego protokół TFTP. Podczas pobierania takiego pliku domyślnie ładowany jest plik z przyrostkiem confg (np. warsaw-confg) Warsaw#configure Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? network Host or network configuration file [host]? Address of remote host [ ]? Name of configuration file [warsaw-confg]? Configure using warsaw-confg from ? [confirm] Loading warsaw-confg!! [OK] 30

31 Polecenia konfiguracyjne Polecenia konfiguracyjne są używane do konfigurowania routera Muszą one być wprowadzone w trybie konfiguracji globalnej, a nie w trybie uprzywilejowanym EXEC Próba wprowadzenia takiego polecenia w tym trybie zakończy się komunikatem o błędzie Router#hostname Warsaw ^ % Invalid input detected at '^' marker. Router# 31

32 Polecenia konfiguracyjne Polecenia konfiguracyjne CISCO IOS można podzielić na trzy kategorie: polecenia globalne polecenia główne polecenia podrzędne 32

33 Polecenie globalne Polecenia globalne to takie polecenia, których wynik ma wpływ na całą konfigurację systemu IOS Przykładowe polecenia globalne to: hostname, enable password 33

34 Polecenia główne Podstawowy tryb konfiguracyjny podzielony jest na podzbiory, które dotyczącą konkretnego elementu routera. Aby wywołać dany podzbiór należy wywołać polecenie główne Polecenie główne umożliwiaja konfigurację urządzenia za pośrednictwem poleceń podrzędnych Polecenie takie nie konfiguruje urządzenia Przykładem polecenia główne to: interface Ethernet0, router rip Po wydaniu polecenia głównego następuje zmiana symbolu zachęty: interface Ethernet0 Router(config-if)# (tryb interfejsu) router rip Router(config-router)# (tryb routera) Inne przykładowe podzbiory trybu konfiguracji globalnej to: tryb linii tryb routera tryb podinterfejsu tryb sterownika 34

35 Polecenia główne Podinterfejs: Router(config-subif)# Sterownik: Router(config-controller)# Lista odwzorowań: Router(config-map-list)# Klasa odwzorowań: Router(config-map-class)# Linia: Router(config-line)# Router IPX: Router(config-ipx-router)# Mapa tras: Router(config-route-map)# 35

36 Polecenia podrzędne Po wydaniu polecenia głównego można skonfigurować dany element za pomocą odpowiedniego polecenia podrzędnego Wszelkie zmiany w konfiguracji będą dotyczyć tylko tych elementów, które są objęte danym trybem GAD(config)#router rip GAD(config-router)#network GAD(config-router)#network GAD(config-router)#exit 36

37 System pomocy podczas konfiguracji Podczas konfiguracji routera użytkownik ma dostęp do systemu pomocy IOS. Aby znaleźć właściwe polecenie użytkownik powinien wprowadzić symbol znaku zapytania Router(config)#? Configure commands: access-list Add an access list entry cdp <pominięto> Global CDP configuration subcommands 37

38 System pomocy podczas konfiguracji System pomocy można również wykorzystać do znalezienia poleceń podrzędnych i ich opcji dostępnych w czasie wprowadzania polecenia głównego Router0(config)#interface fastethernet 0/0 Router0(config-if)#? Interface configuration commands: cdp CDP interface subcommands description Interface specific description exit Exit from interface configuration mode ip Interface Internet Protocol config commands <pominięto> Router0(config-if)#ip? access-group Specify access control for packets address Set the IP address of an interface <pominięto> 38

39 Usuwanie poleceń konfiguracyjnych Aby usunąć polecenie konfiguracyjne należy je poprzedzić słowem no Router(config)#interface fastethernet 0/0 Router(config-if)#no ip address Router(config-if)#^Z Router# 39

40 Domyślne polecenia konfiguracyjne Domyślne polecenia konfiguracyjne Cisco IOS nie pojawiają się w konfiguracji wyświetlanej poleceniami show running-config i show startup-config Przykładowo wszystkie interfejsy szeregowe w routerach Cisco domyślnie korzystają z enkapsulacji HDLC Wprowadzenie polecenia konfiguracyjnego encapsulaction hdlc nie spowoduje dodania nowego wiersza do bieżącej konfiguracji routera 40

41 Domyślne polecenia konfiguracyjne Jednym z pierwszych zadań administratora powinno być skonfigurowanie unikatowej nazwy dla routera W tym celu w trybie konfiguracji globalnej należy wydać polecenie hostname [nazwa] Router(config)#hostname Warsaw Warsaw(config)# 41

42 Domyślne polecenia konfiguracyjne Wszystkie polecenia konfiguracyjne mają także domyślne ustawienia Poprzedzenie polecenia instrukcją default spowoduje przywrócenie domyślnej wartości W przypadku poleceń konfiguracyjnych, które są domyślnie wyłączone polecenie default pełni podobną funkcję jak polecenie no Warsaw(config)#default hostname Router(config)# 42

43 Konfigurowanie haseł routera Konfiguracja hasła konsoli Router(config)#line console 0 Router(config-line)#password cisco Router(config-line)#login Konfiguracja hasła terminala wirtualnego Router(config)#line vty 0 4 Router(config-line)#password cisco Router(config-line)#login Konfiguracja hasła dostępu dla trybu uprzywilejowanego Router(config)#enable password san-fran Konfiguracja hasła dostępu dla trybu uprzywilejowanego (szyfrowane) Router(config)#service password-encryption Router(config)#enable secret haslo123 43

44 Rodzina poleceń show show interfaces wyświetla dane statystyczne dotyczące wszystkich interfejsów routera Router#show interfaces serial 0/1 show controllers serial wyświetla specyficzne informacje dotyczące sprzętu interfejsu Router#show controllers serial 0/1 show clock wyświetla godzinę ustawioną w routerze show hosts wyświetla przechowywaną w pamięci podręcznej listę nazw i adresów hostów show users wyświetla nazwy wszystkich użytkowników podłączonych do routera show history wyświetla historię wprowadzonych poleceń 44

45 Rodzina poleceń show show flash wyświetla informacje o pamięci flash oraz o plikach IOS w niej przechowywanych show version wyświetla informacje o załadowanej w danym momencie wersji oprogramowania wraz z danymi o sprzęcie i urządzeniach show arp wyświetla tablicę ARP routera show protocols wyświetla status wszystkich skonfigurowanych protokołów warstwy 3 w ujęciu globalnym i z uwzględnieniem konkretnych interfejsów show startup-configuration wyświetla zawartość pamięci NVRAM, jeśli istnieje i jest poprawna, lub prezentuje plik konfiguracyjny wskazywany przez zmienną środowiskową CONFIG_FILE show running-config wyświetla zawartość wykorzystywanego w danym momencie pliku konfiguracyjnego lub konfigurację dla konkretnego interfejsu bądź informacje o klasie odwzorowania 45

46 Rodzina poleceń show 46

47 Konfigurowanie interfejsów Interfejs to łącznik pomiędzy urządzeniem Cisco, a nośnikiem sieciowym Interfejs w urządzeniu Cisco nosi nazwę portu. W urządzeniach o budowie niemodularnej interfejsy ponumerowane są kolejno, np. Ethernet0, Serial0, Serial1 W urządzeniach o budowie modułowej interfejsy są numerowane według składni gniazdo/port, np. Ethernet 1/2 (interfejs Ethernet znajduje się w gnieździe numer 1 i w porcie numer 2) 47

48 Konfigurowanie interfejsów Konfiguracja interfejsu przebiega według następującej procedury: 1. Przejść do trybu konfiguracji globalnej. 2. Następnie przejść do trybu interfejsu. 3. Podać odpowiedni adres interfejsu i maskę podsieci. 4. Jeśli podłączony jest kabel DCE (Data Communications Equipment), należy również ustawić częstotliwość zegara (urządzenia DCE są odpowiedzialne za synchronizację zegara). 5. Punkt 4 można pominąć, jeśli router pracuje jako urządzenie DTE (Data Terminal Equipment). 6. Następnie należy włączyć interfejs. 48

49 Konfigurowanie interfejsów Poleceniem głównym do konfiguracji interfejsów jest polecenie interface Parametrami polecenia są numer portu lub kombinacja gniazdo/port Warsaw(config)#interface Serial 2/0 Warsaw(config-if)#^Z 49

50 Polecenie no shutdown Do zmiany administracyjnego stanu interfejsu z wyłączonego na włączony służy polecenie no shutdown Router nie przekazuje danych do interfejsu, który jest administracyjnie wyłączony Warsaw#show interface Serial 2/0 Serial2/0 is down, line protocol is down Hardware is HD64570 MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY usec, rely 255/255, load 1/255 Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec) Warsaw#show interface Serial 2/0 Serial2/0 is up, line protocol is up Hardware is HD64570 MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY usec, rely 255/255, load 1/255 Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec) 50

51 Konfigurowanie interfejsów adres IP W celu ustawienia adresu IP dla wybranego interfejsu należy skorzystać z podrzędnego polecenia konfiguracyjnego ip address [adres] [maska] Warsaw(config)#interface Serial 2/0 Warsaw(config-if)#ip address Warsaw(config-if)#^Z Warsaw#show interface Serial 2/0 Serial2/0 is up, line protocol is up Hardware is HD64570 Internet address is /24 MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY usec, rely 255/255, load 1/255 51

52 Opis interfejsów Aby do danych wyjściowych wyświetlanych przez polecenie show interfaces dodać opis interfejsu należy użyć podpolecenia konfiguracyjnego description Warsaw(config)#interface fastethernet 0/0 Warsaw(config-if)#description Classrom 2B LAN Warsaw(config-if)#^Z Warsaw#show interfaces FastEthernet 0/0 FastEthernet0/0 is down, line protocol is down Hardware is Lance, address is ab3.8d49 (bia ab3.8d49) Description: Classrom 2B LAN MTU 1500 bytes, BW Kbit, DLY 1000 usec, rely 255/255, load 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set, keepalive set (10 sec) 52

53 Tablica hostów Polecenie show hosts wyświetla przechowywaną w pamięci podręcznej listę nazw i adresów hostów Tablicę hostów konfiguruje się następująco: W trybie konfiguracji globalnej należy użyć polecenia ip host [nazwa] [adresy], gdzie [adresy] to wszystkie adresy skojarzone z interfejsami miejsca docelowego o nazwie [nazwa] Czynność tę powtarzamy, aż wpiszemy wszystkie routery w sieci Żeby wpisów tych nie stracić należy wprowadzić je do pamięci NVRAM 53

Routing w sieciach IP

Routing w sieciach IP Routing w sieciach IP Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Routing w sieciach IP Karol Kuczyński Rafał Stęgierski Lublin 2011 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Polecenia edycyjne: ? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:?

Polecenia edycyjne: ? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:? Polecenia edycyjne:? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:? access-list - Aby zdefiniowa list kontroli dostpu, naley uy polecenia access-list w trybie

Bardziej szczegółowo

Router Asmax Er-903v

Router Asmax Er-903v Router Asmax Er-903v Instrukcja konfiguracji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Wirtualne sieci LAN. Opracowanio na podstawie materiałów kursu CCNA

Wirtualne sieci LAN. Opracowanio na podstawie materiałów kursu CCNA Wirtualne sieci LAN Opracowanio na podstawie materiałów kursu CCNA Wprowadzenie Sieć VLAN jest logiczną grupą stacji i urządzeń sieciowych. Sieci VLAN można tworzyć na podstawie stanowisk lub departamentów

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Rok akademicki 2014/2015 Prowadzący mgr inż. Dariusz Żelasko Spis laboratoriów: 1. Siemens UMX2MS Podstawy UMX (UMX1) 2. Siemens UMX2MS UMX WAN (UMX2) 3. Ericsson

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Zadania Windows 1. Jaki jest adres IP Twojej karty sieciowej? 2. Co robi polecenie IPCONFIG uruchomione bez żadnych parametrów? 3. W jaki sposób można zwolnić automatycznie

Bardziej szczegółowo

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0

EtherWerX PPPoE Terminator. Podręcznik Użytkownika EwxOS. PT rev. 1.0 EtherWerX PPPoE Terminator Podręcznik Użytkownika EwxOS PT rev 10 Spis Treści 1 Wprowadzenie1 1 11 Główne cechy produktu1 3 12 Zawartość opakowania1 5 13 Specyfikacja techniczna1 6 14 Przykłady implementacji

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami WAN Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Zarządzanie sieciami WAN Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Tytuł: Zarządzanie sieciami WAN Autor: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

W menu PPP zmieniamy globalne, domyślne parametry dla połączeń według rysunku i zatwierdzamy SAVE.

W menu PPP zmieniamy globalne, domyślne parametry dla połączeń według rysunku i zatwierdzamy SAVE. bintec VPN Access 5 VPN - połączenie dwóch lokalizacji z wykorzystaniem protokołu PPTP z silnym szyfrowaniem 3DES Routery Bintec oferują profesjonalną implementację protokołu IPSec dla realizacji połączeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej WebPower SNMP/HTTP

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej WebPower SNMP/HTTP 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.: 61 6500 400 www.ever.eu 1 AT, IBM są zarejestrowanymi znakami towarowymi International Business Machines Corporation. NetWare jest zarejestrowanym znakiem handlowym Novell,

Bardziej szczegółowo

MultiLink Router i MicroRouter

MultiLink Router i MicroRouter Strona 1 z 44 GORAMO- Janusz Górecki, 01-458 Warszawa, ul.szańcowa 82 tel/fax (22) 877-39-94,, www.goramo-gorecki.com.pl MultiLink Router i MicroRouter wersja 1.1.6 Warszawa, kwiecień 2010 Strona 2 z 44

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6341 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6341 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.ue 2009-10-08 UWAGA! Wszystkie informacje i dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Router Asmax BR 704n+

Router Asmax BR 704n+ Router Asmax BR 704n+ Podręcznik użytkownika Spis treści ROZDZIAŁ 1... 1 1.1 OMÓWIENIE ROUTERA BR704N+... 1 1.2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 2 1.3 FUNKCJE ROUTERA... 2 1.4 PODŁĄCZANIE ROUTERA... 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T28. Budowa Sieci w modelu Infrastructure 1. Budowa Sieci w modelu Infrastructure Celem poniższego ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

VoIP Router Asmax V320

VoIP Router Asmax V320 VoIP Router Asmax V320 Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawy porządkowe

Rozdział 1. Sprawy porządkowe 1 z 119 2007-07-24 12:29 (nieoficjalne) Cisco FAQ PL czyli najczęściej zadawane pytania o Cisco z odpowiedziami po polsku Łukasz Bromirski (koordynator) v0.99(4) 30/01/2006 23:53:21

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

OSBRiDGE 5XLi / 5GXi. Instrukcja Konfiguracji. Oprogramowanie w wersji 3.30R

OSBRiDGE 5XLi / 5GXi. Instrukcja Konfiguracji. Oprogramowanie w wersji 3.30R OSBRiDGE 5XLi / 5GXi Instrukcja Konfiguracji Oprogramowanie w wersji 3.30R 1. Ustawienia domyślne i konfiguracja. Urządzenia OSBRiDGE 5XLi konfiguruje się poprzez stronę www. Każde urządzenie jest wstępnie

Bardziej szczegółowo