WSGK, Kutno, Dr inż. Robert Banasiak 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSGK, Kutno, 2012. Dr inż. Robert Banasiak 1"

Transkrypt

1 WSGK, Kutno, 2012 Dr inż. Robert Banasiak 1

2 KUS - gryplan Zaliczenie: o Case Study w PacketTracer na 4 spotkaniu (70% oceny) o Test/Egzamin 10 pytań na dodatkowym zjeździe (30% oceny) A poza tym: - Spotkanie pierwsze (czyli dziś) Wykład 110 slajdów + 4 ćwiczenia w PKT - Spotkanie drugie Wykład ~50 slajdów + 6 ćwiczeń w PKT - Spotkanie trzecie Wykład ~ 30 slajdów + 7 ćwiczeń w PKT w tym 3 wydrukowane do wypełnienia!! Ćwiczenia zaliczane są na bieżących zajęciach nie przekładamy nic na w domu!!! 2

3 Cisco IOS Routery i przełączniki, tak jak komputery osobiste, nie mogą poprawnie działać bez systemu operacyjnego. Urządzenia te - bez systemu operacyjnego - są wręcz nieprzydatne. System IOS (ang. Internetwork Operating System) jest systemem operacyjnym urządzeń firmy Cisco. Jest to podstawowa technologia większości urządzeń tej firmy. System IOS jest używany niezależnie od wielkości i typu urządzeń. Wykorzystuje się go w routerach, przełącznikach LAN, bezprzewodowych punktach dostępowych (ang. Access Point), ścianach ogniowych (ang. Firewall) oraz w wielu innych urządzeniach. 3

4 Cisco IOS Cisco IOS zapewnia urządzeniom między innymi następujące usługi sieciowe: o Podstawowe funkcje routingu i przełączania o Niezawodny i bezpieczny dostęp do zasobów sieciowych o Skalowalność sieci Szczegóły działania systemu IOS różnią się na poszczególnych urządzaniach, zależnie od jego przeznaczenia i zestawu funkcji. Dostęp do usług udostępnianych przez IOS odbywa się przy użyciu interfejsu linii komend (CLI). Dostępne funkcje zależą od wersji IOS oraz typu urządzenia. 4

5 Cisco IOS Plik IOS ma rozmiar kilkunastu megabajtów i jest przechowywany w pamięci Flash. Pamięć Flash zapewnia nieusuwalny magazyn przechowujący dane. Oznacza to, że zawartość tej pamięci nie jest tracona po wyłączeniu zasilania. Jednak w razie konieczności może zostać ona zmieniona lub nadpisana. Korzystanie z pamięci flash umożliwia aktualizację systemu IOS do nowszej wersji lub uzyskanie dodatkowych funkcjonalności. W wielu architekturach routerów, w momencie włączenia urządzenia, IOS jest kopiowany do pamięci RAM i router podczas pracy korzysta z IOS przechowywanego w tej pamięci. Taka funkcjonalność podnosi wydajność urządzenia. 5

6 Cisco IOS 6

7 Cisco IOS metody dostępu Istnieje kilka sposobów dostępu do środowiska CLI. Najczęściej używane metody to: o Konsola o Telnet lub SSH o port AUX 7

8 Cisco IOS metody dostępu CLI może być dostępne poprzez sesję konsoli, zwaną również linią CTY (ang. CTY line). Konsola wykorzystuje wolne połączenie szeregowe poprzez bezpośrednie podłączenie komputera lub terminala do portu konsoli (console) w routerze lub przełączniku. Port konsoli jest zarządzalnym portem, który zapewnia pełny dostęp do routera. Jest on dostępny nawet w sytuacji, gdy na urządzeniu nie zostały skonfigurowane żadne usługi. Port konsoli najczęściej używany jest w przypadku, gdy usługi sieciowe nie zostały uruchomione lub przestały działać. 8

9 Cisco IOS metody dostępu Przykłady wykorzystania konsoli: o Początkowa konfiguracja urządzenia sieciowego o Procedury awaryjne lub rozwiązywanie problemów w chwili, gdy zdalny dostęp jest niemożliwy o Procedury odzyskiwania hasła 9

10 Cisco IOS Po pierwszym uruchomieniu routera parametry sieci nie są jeszcze skonfigurowane. Zatem router nie może komunikować się poprzez sieć. Aby skonfigurować urządzenie, uruchamiamy na komputerze oprogramowanie emulatora terminala oraz podłączamy komputer do portu konsoli urządzenia. Komendy konfiguracyjne routera mogą być wydawane na podłączonym komputerze. 10

11 Cisco IOS Podczas pracy, jeśli nie ma możliwości dostępu zdalnego, połączenie do konsoli umożliwia sprawdzenie statusu urządzenia. Domyślnie, konsola przekazuje komunikaty generowane w czasie uruchamiania urządzenia, komunikaty dotyczące procesu debugowania oraz komunikaty o błędach. 11

12 Cisco IOS Dla wielu urządzeń z systemem IOS dostęp do konsoli nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń. Jednak konsola powinna być konfigurowana z hasłami ograniczającymi nieautoryzowany dostęp do urządzenia. W razie zagubienia hasła istnieje specjalny zestaw procedur pozwalający na ominięcie hasła i dostęp do urządzenia. Urządzenie powinno być zlokalizowane w zamkniętym pokoju lub szafie serwerowej, aby ograniczyć fizyczny dostęp do niego. 12

13 Cisco IOS Telnet lub SSH Metodą zdalnego dostępu do interfejsu linii poleceń (CLI) urządzenia jest telnet. W przeciwieństwie do połączenia konsolowego sesja telnet wymaga aktywnie działających usług sieciowych na urządzeniu. Urządzenie sieciowe musi posiadać minimum jeden aktywny interfejs skonfigurowany z adresem warstwy 3, np. adres IPv4. Urządzenia z systemem Cisco IOS posiadają wbudowany serwer Telnet uruchamiany podczas startu urządzenia. IOS posiada również klienta Telnet. 13

14 Cisco IOS Telnet lub SSH Host z klientem Telnet może uzyskać dostęp do sesji vty uruchomionych na urządzeniu Cisco. Z powodów związanych z bezpieczeństwem system IOS wymaga, aby każda sesja telnet używała hasła (jako minimalnej metody uwierzytelnienia). 14

15 Cisco IOS Protokół Secure Shell (SSH) jest bardziej bezpieczną metodą zdalnego dostępu do urządzenia. Protokół udostępnia zbliżoną strukturę logowania do Telnet, ale oprócz tego umożliwia korzystanie z bardziej bezpiecznych usług. SSH zapewnia silniejsze niż Telnet uwierzytelnianie haseł oraz używa szyfrowania podczas przesyłu danych. Sesja SSH szyfruje całą komunikację pomiędzy klientem i urządzeniem. To rozwiązanie utrzymuje ID użytkownika, hasło oraz szczegóły prywatnej sesji. Najlepszą praktyką jest używanie SSH (zamiast Telnet), jeśli tylko jest to możliwe. 15

16 Cisco IOS Większość nowszych wersji IOS zawiera serwer SSH. Niektóre urządzenia usługę SSH mają włączoną domyślne. Pozostałe urządzenia wymagają jej uruchomienia. Urządzenia z systemem IOS posiadają również klienta SSH, który może być wykorzystany do ustanawiania sesji z innymi urządzeniami. Podobnie, możesz użyć zdalny komputer z klientem SSH do rozpoczęcia bezpiecznej sesji CLI. Klient SSH nie jest domyślnie dostępny we wszystkich systemach operacyjnych. W razie potrzeby możesz zainstalować i skonfigurować klienta SSH na swoim komputerze. 16

17 Cisco IOS Innym sposobem ustanowienia zdalnej sesji z interfejsem wiersza poleceń CLI jest wykorzystanie telefonicznego połączenia wdzwanianego za pomocą modemu podłączonego do portu AUX routera. Jak w przypadku połączenia konsolowego, metoda ta nie wymaga skonfigurowanych i dostępnych usług sieciowych na urządzeniu. Port AUX może zostać użyty również lokalnie, tak jak port konsoli, przez bezpośrednie połączenie do komputera z uruchomionym emulatorem terminala. Port konsoli jest potrzebny do przeprowadzenia konfiguracji routera, natomiast nie wszystkie routery posiadają port AUX. Do rozwiązywania problemów zaleca się używania portu konsoli, ponieważ wtedy router domyślnie wyświetla komunikaty startowe, debugujące i błędów. 17

18 Cisco IOS 18

19 Pliki konfiguracyjne Urządzenia sieciowe działają w oparciu o dwa typy oprogramowania: system operacyjny oraz konfigurację. Jak w każdym komputerze - system operacyjny ułatwia podstawowe operacje sprzętowym komponentom urządzenia. Pliki konfiguracyjne zawierają komendy Cisco IOS użyte do konfiguracji funkcjonalności urządzenia. Komendy te są parsowane (tłumaczone i wykonywane) przez oprogramowanie Cisco IOS w chwili startu systemu (z pliku startup-config) lub w trybie konfiguracji, kiedy są wprowadzane w linii komend CLI. Administrator sieci tworzy plik konfiguracyjny definiujący wymaganą funkcjonalność urządzenia Cisco. Plik konfiguracyjny zwykle ma rozmiar od kilkuset do kilku tysięcy bajtów. 19

20 Pliki konfiguracyjne Typy plików konfiguracyjnych Urządzenia sieciowe Cisco zawierają dwa pliki konfiguracyjne: o Plik konfiguracji bieżącej (running-config) - używany podczas aktualnej pracy urządzenia o Plik konfiguracji startowej (startup-config) - używany jako kopia konfiguracji i wczytywany podczas startu urządzenia. Plik konfiguracji może być również przechowywany na zdalnym serwerze (jako kopia zapasowa). 20

21 Pliki konfiguracyjne Plik konfiguracji startowej (startup-config) jest używany podczas startu systemu do konfiguracji urządzenia. Plik konfiguracji startowej lub plik startup-config jest przechowywany w nieulotnej pamięci RAM (NVRAM). Zatem w razie wyłączenia urządzenia plik ten pozostaje nienaruszony. Pliki startup-config są wczytywane do pamięci RAM podczas każdego startu lub restartu routera. Po wczytaniu pliku konfiguracyjnego do pamięci RAM jest on traktowany jako bieżąca konfiguracja (plik runningconfig). 21

22 Pliki konfiguracyjne Konfiguracja bieżąca Od momentu przekazania pliku konfiguracyjnego do pamięci RAM, zapisana w nim konfiguracja jest używana przez urządzenie. 22

23 Pliki konfiguracyjne Konfiguracja bieżąca Konfiguracja bieżąca jest modyfikowana podczas wprowadzania zmian przez administratora. Zmiany w pliku konfiguracji bieżącej natychmiast wpływają na funkcjonowanie urządzenia. Po dokonaniu zmian administrator może je zachować poprzez skopiowanie konfiguracji bieżącej do pliku startup-config. Wówczas po restarcie urządzenia zmiany w konfiguracji zostaną uwzględnione. 23

24 Pliki konfiguracyjne Ponieważ konfiguracja bieżąca przechowywana jest w pamięci RAM, jest ona tracona po wyłączeniu lub restarcie urządzenia. Zmiany dokonane w pliku bieżącej konfiguracji (running-config) zostaną również utracone, jeśli nie zostanie on skopiowany do pliku konfiguracji startowej (startup-config) przed wyłączeniem urządzenia. 24

25 Pliki konfiguracyjne 25

26 Tryby systemu CISCO IOS System Cisco IOS został zaprojektowany z podziałem na tryby (ang. modal operating system). Określenie z podziałem na tryby opisuje system, w którym istnieją różne tryby operacyjne, a każdy z nich ma własną grupę operacji. Wiersz poleceń (CLI) korzysta z hierarchicznej struktury tych trybów. Główne tryby to (w kolejności od góry do dołu): o Tryb EXEC użytkownika o Tryb EXEC uprzywilejowany o Tryb konfiguracji globalnej Pozostałe tryby konfiguracji szczegółowej 26

27 Tryby systemu CISCO IOS Każdy tryb ma przyporządkowane konkretne zadania i posiada specyficzny zestaw komend. Na przykład, aby skonfigurować interfejs routera, należy włączyć tryb konfiguracji interfejsu. Wszystkie ustawienia wprowadzone w trybie konfiguracji interfejsu dotyczą tylko danego interfejsu. 27

28 Tryby systemu CISCO IOS Niektóre komendy są dostępne dla wszystkich trybów; pozostałe mogą być wykonane tylko po przejściu w odpowiedni tryb, w którym dana komenda jest dostępna. Poszczególne tryby można odróżnić po charakterystycznym znaku zachęty (ang. prompt) i tylko komendy, które są przypisane do danego trybu, są możliwe do wykonania. 28

29 Tryby systemu CISCO IOS Hierarchiczna struktura trybów zwiększa bezpieczeństwo. Dla każdego trybu można stosować różne sposoby uwierzytelnienia. Dzięki temu, dla personelu sieciowego może być przyznawany różny poziom dostępu. 29

30 Tryby systemu CISCO IOS 30

31 Tryby systemu CISCO IOS Znak zachęty wiersza poleceń W wierszu poleceń CLI tryb identyfikowany jest poprzez znak zachęty linii komend (ang. command-line prompt), który jest unikatowy dla każdego trybu. Znak zachęty składa się z wyrazów i symboli znajdujących się po lewej stronie obszaru roboczego. Wykorzystano określenie znak zachęty, ponieważ intuicyjnie system zachęca do wprowadzania poleceń. 31

32 Tryby systemu CISCO IOS Domyślnie, każdy znak zachęty rozpoczyna się od nazwy urządzenia. Za nazwą urządzenia znak zachęty wskazuje tryb. Przykładowo, domyślny znak zachęty trybu globalnej konfiguracji na routerze będzie wyglądał następująco: Router(config)# Podczas wprowadzania komend i zmiany trybów, znak zachęty prezentuje aktualny stan w sposób, jaki pokazano na rysunku. 32

33 Tryby systemu CISCO IOS 33

34 Tryby systemu CISCO IOS Podstawowe tryby Dwa podstawowe tryby operacyjne: Tryb EXEC użytkownika Tryb EXEC uprzywilejowany Z przyczyn bezpieczeństwa, oprogramowanie Cisco IOS separuje sesje EXEC na dwa rodzaje dostępu. Te dwa podstawowe tryby dostępu są wykorzystywane niezależnie od hierarchicznej struktury wiersza poleceń Cisco CLI. Każdy tryb ma podobne komendy. Mimo podobieństw, uprzywilejowany tryb EXEC ma wyższy poziom uprawnień w wykonywaniu komend. 34

35 Tryby systemu CISCO IOS Tryb EXEC użytkownika - lub w skrócie tryb EXEC - ma ograniczone możliwości, ale jest wykorzystywany do pewnych podstawowych operacji. Jest on jest na szczycie hierarchicznej struktury trybów. Tryb ten jest pierwszym trybem, który pojawia się zaraz po uruchomieniu wiersza poleceń CLI routera. Tryb EXEC użytkownika udostępnia jedynie ograniczony zestaw podstawowych poleceń do monitorowania. Zalecany jest najczęściej do przeglądania ustawień. Tryb EXEC użytkownika nie pozwala na wykonywanie komend, które mogą zmienić konfigurację urządzenia. 35

36 Tryby systemu CISCO IOS Domyślnie nie jest wymagane uwierzytelnienie dostępu do trybu EXEC użytkownika. Dobrą praktyką jest włączenie uwierzytelnienia podczas początkowej konfiguracji. Tryb EXEC identyfikowany jest za pomocą symbolu > na końcu znaku zachęty. Przykład: Switch> 36

37 Tryby systemu CISCO IOS Uprzywilejowany tryb EXEC Wykonywanie komend wymaga od administratora używania uprzywilejowanego trybu EXEC lub specyficznego trybu położonego niżej w hierarchii. Tryb uprzywilejowany EXEC może być rozpoznany za pomocą symbolu # znajdującego się na końcu wiersza poleceń. Switch# 37

38 Tryby systemu CISCO IOS Domyślnie tryb uprzywilejowany EXEC nie wymaga uwierzytelnienia. Niemniej jednak konfigurowanie uwierzytelnienia podnoszącego bezpieczeństwo jest dobrą praktyką. Tryb konfiguracji globalnej oraz wszystkie inne szczegółowe tryby konfiguracji są dostępne tylko z poziomu trybu uprzywilejowanego. W dalszej części rozdziału przedstawiona zostanie konfiguracja urządzenia oraz kilka jej trybów. 38

39 Tryby systemu CISCO IOS 39

40 Tryby systemu CISCO IOS Przechodzenie z trybu EXEC użytkownika do trybu uprzywilejowanego EXEC i odwrotnie. Składnia wprowadzanej komendy enable jest następująca: Router>enable Komenda ta jest wydawana bez potrzeby podawania dodatkowych parametrów czy słów kluczowych. Po wciśnięciu <Enter> znak zachęty routera zmienia się na: Router# Symbol # na końcu wiersza linii poleceń wskazuje, że router jest w trybie uprzywilejowanym EXEC. 40

41 Tryby systemu CISCO IOS Jeżeli dla trybu uprzywilejowanego zostało skonfigurowane hasło uwierzytelniające, system IOS zapyta o nie: Na przykład: Router>enable Password: Router# Komenda disable jest używana w celu powrotu z trybu uprzywilejowanego do trybu EXEC użytkownika. Na przykład: Router#disable Router> 41

42 Tryby systemu CISCO IOS 42

43 Podstawowa struktura komend CISCO IOS Każda komenda w IOS ma specyficzny format i składnię oraz jest wykonywana we właściwym wierszu poleceń. Ogólna składnia polecenia rozpoczyna się komendą, a po niej następują właściwe słowa kluczowe oraz argumenty. Niektóre komendy zawierają podzbiór słów kluczowych i argumenty, które dostarczają dodatkową funkcjonalność. Komenda jest początkowym słowem (lub słowami) wpisanym w wierszu poleceń. Komendy nie rozróżniają wielkości liter. Po komendzie występuje jedno lub więcej słów kluczowych i argumentów. 43

44 Podstawowa struktura komend CISCO IOS Słowa kluczowe opisują specyficzne parametry dla interpretera. Dla przykładu, polecenie show służy do wyświetlania informacji o urządzeniu. Komenda ta, może posiadać wiele słów kluczowych, które mogą być użyte do zdefiniowania wyniku, jaki ma zostać wyświetlony. Na przykład: Switch#show running-config Komenda show została uzupełniona słowem kluczowym running-config. Wydanie polecenia wskazuje, że na wyjściu powinna zostać wyświetlona konfiguracja bieżąca urządzenia. 44

45 Podstawowa struktura komend CISCO IOS Komenda może wymagać jednego lub więcej argumentów. W przeciwieństwie do słowa kluczowego, argument nie jest słowem predefiniowanym. Argument jest wartością lub zmienną definiowaną przez użytkownika. Dla przykładu, gdy chcemy dołączyć opis do interfejsu korzystając z komendy description, wpisujemy: Switch(config-if)#description MainHQ Office Switch Komenda to: description. Argument to: MainHQ Switch. Użytkownik definiuje argumenty. Dla tej komendy argument może być dowolnym ciągiem tekstowym o długości nieprzekraczającej 80 znaków. Po każdej pełnej komendzie, ew. uzupełnionej słowami kluczowymi oraz argumentami, należy wcisnąć klawisz <Enter> w celu przesłania komendy to interpretera poleceń. 45

46 Podstawowa struktura komend CISCO IOS 46

47 Podstawowa struktura komend CISCO IOS Konwencje IOS Format: Router>ping adres IP Przykład z wartościami: Router>ping Komendą jest ping, a argumentem - adres IP. Podobnie, składnia komendy traceroute wygląda następująco: Format: Switch>traceroute adres IP 47

48 Podstawowa struktura komend CISCO IOS Konwencje IOS Format: Router(config-if)#description string Przykład z wartościami: Switch(config-if)#description Interfejs LAN Komendą jest description, a argumentem zastosowanym do interfejsu jest ciąg znaków: Interfejs LAN. Po wykonaniu powyższej komendy opis zostanie przypisany do właściwego interfejsu. 48

49 Podstawowa struktura komend CISCO IOS 49

50 Korzystanie z wiersza pomocy IOS IOS posiada kilka rodzajów dostępu do pomocy: Pomoc kontekstowa w postaci podpowiedzi Weryfikacja składni komendy Skróty i "gorące klawisze" 50

51 Korzystanie z wiersza pomocy IOS Pomoc kontekstowa w postaci podpowiedzi Pomoc kontekstowa dostarcza listę komend i związanych z nimi słów kluczowych, pasujących do aktualnego trybu. W celu uzyskania pomocy należy wpisać znak zapytania? w dowolnym miejscu wiersza poleceń. Następuje wówczas natychmiastowa odpowiedź nie trzeba znaku? potwierdzać klawiszem <Enter>. Korzystając z pomocy kontekstowej otrzymujemy listę dostępnych komend. Takie rozwiązanie może być używane np. jeśli nie mamy pewności co do nazwy polecenia lub jeśli chcemy sprawdzić, czy IOS wspiera konkretną komendę. 51

52 Korzystanie z wiersza pomocy IOS Dla przykładu, w celu uzyskania listy komend dostępnych w trybie EXEC użytkownika wprowadź? w wierszu poleceń po znaku zachęty Router>. Kolejnym przykładem pomocy kontekstowej jest wykorzystanie komendy do wyświetlenia listy komend rozpoczynających się od określonego znaku lub znaków. Po wpisaniu znaku lub sekwencji znaków, jeśli wciśniemy? bez spacji, IOS wyświetli listę poleceń lub słów kluczowych dla kontekstu rozpoczynającego się od podanych znaków. 52

53 Korzystanie z wiersza pomocy IOS Na przykład, wpiszmy sh?, aby wyświetlić listę komend, które rozpoczynają się od ciągu sh. Ostatnim zastosowaniem pomocy kontekstowej jest próba określenia, które opcje, słowa kluczowe czy argumenty są powiązane z określoną komendą. Aby sprawdzić, co może lub powinno zostać wprowadzone, po wpisaniu komendy należy wcisnąć spację i wprowadzić znak?. Jak pokazano na rysunku (następny slajd), po wpisaniu komendy clock set 19:50:00 możemy wpisać znak? i w ten sposób dowiedzieć się, jakie opcje lub słowa kluczowe pasują do tej komendy. 53

54 Korzystanie z wiersza pomocy IOS 54

55 Korzystanie z wiersza pomocy IOS Weryfikacja składni komend Po zatwierdzeniu komendy klawiszem <Enter>, w celu określenia żądanej akcji interpreter parsuje polecenie od lewej strony do prawej. IOS dostarcza informacje na temat błędów w składni. Jeśli interpreter zrozumie komendę, żądana akcja zostaje wykonana, a wiersz poleceń zwraca właściwy znak zachęty. Jednakże, jeśli interpreter nie rozumie wprowadzonego polecenia, to dostarczy informację zwrotną z opisem, co zostało wprowadzone błędnie. Są trzy różne rodzaje komunikatów o błędach: Niejednoznaczne polecenie Niekompletne polecenie Niepoprawne polecenie 55

56 Korzystanie z wiersza pomocy IOS 56

57 Korzystanie z wiersza pomocy IOS 57

58 Korzystanie z wiersza pomocy IOS Skróty i "gorące klawisze" Wiersz poleceń CLI dostarcza tzw. "gorące klawisze" (ang. hot keys) oraz skróty, które ułatwiają konfigurację, monitoring i rozwiązywanie problemów. Następujące skróty zasługują na specjalną uwagę: Tab - dopełnia komendę lub słowo kluczowe Ctrl-R - odświeża linię Ctrl-Z - wychodzi z trybu konfiguracji i wraca do trybu EXEC Strzałka w dół - pozwala użytkownikowi na przewijanie do przodu wydanych komend Strzałka w górę - pozwala użytkownikowi na przewijanie do tyłu wydanych komend Ctrl-Shift-6 - pozwala użytkownikowi na przerwanie procesu IOS takiego jak ping czy traceroute Ctrl-C - przerywa aktualną komendę i wychodzi z trybu konfiguracji 58

59 Korzystanie z wiersza pomocy IOS Przycisk Tab jest wykorzystywany do uzupełniania wpisanych częściowo komend lub parametrów, jeśli ich skrót jest wystarczający do jednoznacznego (nie zbliżonego do innych) określenia komendy lub parametru. W chwili gdy została wprowadzona wystarczająca ilość unikatowych znaków należy wcisnąć klawisz Tab, wówczas wiersz poleceń wyświetli resztę komendy lub słowa kluczowego. Powyższe rozwiązanie jest zalecaną techniką podczas nauki, ponieważ pozwala na obserwowanie pełnego słowa użytego w komendzie lub słowu kluczowym. 59

60 Korzystanie z wiersza pomocy IOS Ctrl-R - odświeżanie właśnie wprowadzanej linii. Aby odświeżyć linię, należy nacisnąć klawisze Ctrl-R. Na przykład, system IOS może zwrócić komunikat do wiersza poleceń w trakcie pisania polecenia. Można wtedy skorzystać z Ctrl-R w celu odświeżenia linii - unikając jej przepisywania. 60

61 Korzystanie z wiersza pomocy IOS W tym przykładzie wiadomość informująca, że interfejs został wyłączony, została wyświetlona w połowie komendy. Switch#show mac- 16w4d: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/10, changed state to down 16w4d: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/10, changed state to down Celem odświeżenia linii należy nacisnąć klawisze Ctrl-R: Switch#show mac 61

62 Korzystanie z wiersza pomocy IOS Ctrl-Z wyjście z trybu konfiguracji. Celem opuszczenia trybu uprzywilejowanego EXEC należy nacisnąć klawisze Ctrl-Z Ponieważ system IOS posiada hierarchiczną strukturę trybów, istnieje możliwość przechodzenia kilka poziomów niżej. Zamiast wychodzić z każdego trybu indywidualnie wystarczy, że naciśniemy Ctrl-Z i od razu znajdziemy się na najwyższym poziomie trybu uprzywilejowanego. Strzałka góra i dół korzystanie z poprzednich komend. IOS buforuje kilka ostatnich komend i znaków, które mogą zostać ponownie wykorzystane. Bufor jest przydatny do ponawiania komend bez przepisywania. 62

63 Korzystanie z wiersza pomocy IOS Sekwencje klawiszy służą do przewijania komend w buforze. Korzystając ze strzałki w górę (Ctrl-P) możemy wyświetlać poprzednio wprowadzane komendy. Za każdym razem, gdy przyciski są uruchamiane, wyświetlana jest kolejna komenda. Za pomocą strzałki w dół (Ctrl-N) możemy przewijać komendy w buforze w kierunku bardziej aktualnych. Ctrl-Shift-6 używane jako sekwencja zakończenia działania procesu. W sytuacji, gdy proces został zainicjowany z wiersza poleceń (np. ping czy traceroute), komenda pracuje do czasu, aż proces się zakończy lub zostanie przerwany. Dopóki proces jest uruchomiony, wiersz poleceń jest nieosiągalny. Do przerwania procesu 63

64 Korzystanie z wiersza pomocy IOS Skrócone komendy lub słowa kluczowe. Komendy i słowa kluczowe mogą być wydane minimalną liczbą znaków, które ją jednoznacznie identyfikują. Na przykład, komenda configure może być wydana przez conf dlatego, że configure to jedyne słowo, które rozpoczyna się od conf. Próba skrócenia polecenia do con nie powiedzie się, ponieważ istnieje więcej komend rozpoczynających się od con. Słowa kluczowe również mogą być skracane. 64

65 Korzystanie z wiersza pomocy IOS Jako kolejny przykład polecenie show interfaces może zostać skrócone następująco: Router#show interfaces Router#show int Można skracać zarazem komendy i słowa kluczowe, na przykład: Router#sh int 65

66 Polecenia testujące IOS W celu weryfikowania i rozwiązywania problemów funkcjonowania sieci, musimy badać funkcjonowanie urządzenia. Możemy sprawdzić konfigurację za pomocą komendy show. Istnieje wiele wariantów tej komendy. Gdy zdobędziesz więcej doświadczenia z systemem IOS, nauczysz się używać i zinterpretować wynik wydanej komendy show. Aby otrzymać pełną listę dostępnych komend w danym trybie, należy użyć komendę show?. 66

67 Polecenia testujące IOS show interfaces Wyświetla statystyki wszystkich interfejsów urządzenia. Aby zobaczyć statystyki konkretnego interfejsu, należy wpisać polecenie show interfaces, a po nim nazwę i numer określonego interfejsu. Na przykład: Router#show interfaces serial 0/1 67

68 Polecenia testujące IOS show version Wyświetla informacje o aktualnie załadowanej wersji oprogramowania razem z informacjami na temat sprzętu i urządzenia. Kilka informacji wyświetlanych tą komendą: Software Version - wersja oprogramowania IOS (przechowywana w pamięci flash) Bootstrap Version - wersja oprogramowania Bootstrap (przechowywana w Boot ROM) System up-time - czas od ostatniego restartu. System restart info - przyczyna i sposób ostatniego restartu (np.: zasilanie, błąd systemu) Software image name - nazwa pliku IOS (przechowywanego w pamięci flash) Router type and Processor type - model routera i typ procesora Memory type and allocation (Shared/Main) - Pamięć RAM procesora oraz współdzielona pamięć buforowania I/O Software Features - wspierane protokoły / zestaw funkcjonalności Hardware Interfaces - dostępne interfejsy routera Configuration Register - ustawienia dotyczące startowania systemu, szybkości pracy konsoli i parametrów systemu. 68

69 Polecenia testujące IOS 69

70 Polecenia testujące IOS show arp - wyświetla tablice ARP urządzenia. show mac-address-table - wyświetla tablicę MAC przełącznika (polecenie dostępne tylko na przełączniku). show startup-config - wyświetla konfigurację urządzenia zapisaną w NVRAM. show running-config - wyświetla zawartość aktualnie uruchomionego pliku konfiguracyjnego lub konfigurację konkretnego interfejsu. show ip interfaces - wyświetla statystyki protokołu IPv4 dla wszystkich interfejsów routera. Aby obejrzeć statystyki konkretnego interfejsu należy wpisać polecenie show ip interfaces, a po nim - konkretny numer slotu/portu interfejsu. Innym istotnym formatem tej komendy jest show ip interface brief. Jest to użyteczne polecenie, dzięki któremu możemy łatwo uzyskać sumaryczne informacje o wszystkich interfejsach i ich statusie. 70

71 Polecenia testujące IOS Router#show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol FastEthernet0/ YES manual up up FastEthernet0/1 unassigned YES unset down down Serial0/0/ YES manual up up Serial0/0/1 unassigned YES unset down down 71

72 Polecenia testujące IOS More w wierszu poleceń Kiedy komenda zwraca więcej informacji i nie mieszczą się one na pojedynczym ekranie, w dolnej części ekranu wiersza poleceń zostanie wyświetlony napis --More--. Gdy napis -- More-- zostanie wyświetlony, należy nacisnąć klawisz spacji, aby wyświetlić na ekranie następną porcję informacji. Aby wyświetlić tylko kolejną linię, należy wcisnąć klawisz Enter. Po naciśnięciu dowolnego klawisza wyświetlanie informacji zostaje przerywane i następuje powrót do wiersza poleceń. 72

73 Tryby konfiguracji IOS Tryb konfiguracji globalnej Podstawowy tryb konfiguracji nazywany jest konfiguracją globalną lub global config. W tym trybie możemy modyfikować ustawienia całego urządzenia. Z trybu konfiguracji globalnej korzystamy również w celu wejścia do trybów konfiguracji szczegółowych. Poniższa komenda stosowana jest do przejścia z trybu uprzywilejowanego do trybu globalnej konfiguracji i pozwala na wprowadzanie komend konfiguracyjnych z terminala: Router#configure terminal Po wykonaniu komendy znak zachęty informuje, że router jest w trybie globalnej konfiguracji. Router(config)# 73

74 Tryby konfiguracji IOS Szczegółowe tryby konfiguracji Z trybu konfiguracji globalnej można przejść do różnych trybów konfiguracji szczegółowych. Każdy z trybów pozwala na konfigurowanie poszczególnych części lub funkcjonalności urządzenia. Poniższa lista przedstawia kilka z nich: Interface mode konfiguracja jednego lub wielu interfejsów sieciowych (Fa0/0, S0/0/0,...) Line mode konfiguracja fizycznej lub wirtualnej linii (konsola, AUX, VTY,..) Router mode konfiguracja parametrów jednego z protokołów routingu 74

75 Tryby konfiguracji IOS 75

76 Tryby konfiguracji IOS W celu wyjścia z trybu konfiguracji szczegółowej i powrotu do trybu konfiguracji globalnej należy wpisać exit. Aby opuścić tryb konfiguracji i powrócić do uprzywilejowanego trybu EXEC należy wpisać end lub skorzystać z sekwencji Ctrl-Z. Po dokonaniu zmian w trybie globalnej konfiguracji dobrą praktyką jest zapisanie ich w pliku konfiguracji początkowej przechowywanej w pamięci NVRAM. Chroni to przed problemami w razie utraty zasilania lub zamierzonego restartu. Komenda, która kopiuje zmiany w bieżącej konfiguracji do konfiguracji początkowej, jest następująca: Router#copy running-config startup-config 76

77 Nazwy urządzeń 77

78 Nazwy urządzeń W znaku zachęty CLI występuje nazwa hosta. Jeśli nazwa hosta nie jest skonfigurowana, router korzysta z domyślnych ustawień fabrycznych "Router". Przełącznik posiada fabryczną, domyślną nazwę - "Switch". Jeśli sieć składa się z kilku routerów, posiadających domyślne nazwy "Router", może to spowodować zamieszanie. Podczas zdalnego dostępu do urządzenia za pomocą Telnetu lub SSH ważne jest uzyskanie potwierdzenia, że połączyliśmy się z właściwym urządzeniem. Gdyby routery miały pozostawione domyślne nazwy, trudno byłoby zidentyfikować, czy podłączyliśmy się do odpowiedniego urządzenia. 78

79 Nazwy urządzeń Poprzez przemyślany wybór oraz dokumentację nazw łatwiej będzie pamiętać, dyskutować i identyfikować urządzenia sieciowe. Spójne i zgodne z przeznaczeniem nazywanie urządzeń wymaga ustalenia konwencji nazewnictwa, która obejmuje firmę lub przynajmniej dany oddział. W celu zachowania spójności wewnątrz organizacji dobrą praktyką jest tworzenie nazw w tym samym czasie co schemat adresowania. 79

80 Nazwy urządzeń Niektóre wytyczne dotyczące konwencji nazewnictwa mówią, że nazwy powinny: Rozpoczynać się od litery Nie zawierać spacji Kończyć się literą lub cyfrą Posiadać tylko litery, cyfry, znak podkreślenia Zawierać do 63 znaków 80

81 Nazwy urządzeń Nazwy hostów stosowane w urządzeniach z systemem IOS mogą zawierać duże i małe litery. W związku z tym mamy możliwość nazywania urządzeń zgodnie z potrzebami - w przeciwieństwie do większości systemów nazw stosowanych w sieci Internet, gdzie duże i małe litery traktowane są identycznie. RFC 1178 dostarcza kilka zasad, które mogą być użyteczne podczas procesu nazywania urządzeń. Częścią konfiguracji jest nadawanie unikatowych nazw hostów na każdym konfigurowanym urządzeniu. Uwaga: Nazwy hostów są wykorzystane przez administratorów tylko podczas konfiguracji i monitorowania urządzeń za pomocą wiersza poleceń. Domyślnie, w czasie wykrywania się wzajemnie i współpracy, urządzenia nie korzystają z nazw. 81

82 Nazwy urządzeń - przykład Załóżmy, że trzy routery tworzą sieć łączącą trzy różne miasta (Atlanta, Phoenix i Corpus) 82

83 Nazwy urządzeń - przykład Do stworzenia konwencji nazw routerów rozważmy ich lokalizację i cel urządzeń. Zadajmy sobie pytania: Czy każdy z tych routerów jest częścią centrali pewnej organizacji? Czy każdy router posiada inny cel? Na przykład, czy router Atlanta jest podstawowym punktem styku sieci, czy kolejnym stykiem w łańcuchu? Ustalmy, że każdy router jest oddziałem centrali dla każdego miasta. Możemy zaproponować następujące nazwy: AtlantaHQ, PhoenixHQ, i CorpusHQ. Natomiast jeżeli każdy router jest kolejnym stykiem w łańcuchu, nazwy mogłyby być na przykład takie: AtlantaJunction1, PhoenixJunction2 i CorpusJunction3. 83

84 Nazwy urządzeń - przykład Wybrane nazwy i opis sposobu ich dobierania powinniśmy dołączyć do dokumentacji sieci w celu zapewnienia ciągłości nazewnictwa w przyszłości. Po ustaleniu konwencji nazewnictwa, korzystając z wiersza poleceń, nadajemy nazwy routerom. Przykład na następnym slajdzie przedstawia sposób nazwania routera Atlanta. 84

85 Nazwy urządzeń Z trybu uprzywilejowanego EXEC należy przejść do trybu konfiguracji globalnej wydając komendę configure terminal: Router#configure terminal Po wykonaniu komendy wiersz poleceń będzie wyglądał następująco: Router(config)# 85

86 Nazwy urządzeń W trybie globalnej konfiguracji wpisujemy nazwę hosta: Router(config)#hostname AtlantaHQ Po wykonaniu komendy, wiersz poleceń zmieni się na: AtlantaHQ(config)# Łatwo zauważyć, że nazwa hosta została dołączona do znaku zachęty wiersza poleceń. Aby wyjść z trybu konfiguracji globalnej można użyć komendę exit. 86

87 Nazwy urządzeń Po dodaniu lub modyfikacji konfiguracji urządzenia należy uaktualnić dokumentację. Urządzenia w dokumentacji opisujemy poprzez wskazanie ich lokalizacji, celu oraz adresu. Uwaga: Aby zanegować efekt komendy, polecenie należy poprzedzić wyrazem no. 87

88 Nazwy urządzeń Przykładowo, aby usunąć nazwę urządzenia, wpiszmy: AtlantaHQ(config)#no hostname Router(config)# Zauważmy, że polecenie no hostname powoduje powrót routera do domyślnego ustawienia nazwy hosta "Router". Polecam : -> wybór nazwy dla hosta sieciowego 88

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego Podstawowa konfiguracja routerów Interfejsy sieciowe routerów Sprawdzanie komunikacji w sieci Podstawy routingu statycznego Podstawy routingu dynamicznego 2 Plan prezentacji Tryby pracy routera Polecenia

Bardziej szczegółowo

Topologia sieci. Cele nauczania.

Topologia sieci. Cele nauczania. Laboratorium 2 Podstawowa konfiguracja urządzeń Cisco. WSTKT 2010 Topologia sieci. Cele nauczania. Podstawowa konfiguracja ustawień globalnych routerów Cisco. Konfiguracja haseł dostępu na routerach Cisco.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera Tryby poleceń Użytkownika (user mode) Router> Przejście do trybu: Dostępny bezpośrednio po podłączeniu konsoli. Opuszczenie trybu: Polecenia:

Bardziej szczegółowo

Packet Tracer - Konfiguracja ustawień początkowych przełącznika

Packet Tracer - Konfiguracja ustawień początkowych przełącznika Topologia Cele Część 1: Sprawdzenie domyślnej konfiguracji przełącznika. Część 2: Konfiguracja podstawowych ustawień przełącznika. Część 3: Konfiguracja wiadomości MOTD. Część 4: Zapisanie plików konfiguracyjnych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Sieci komputerowe Laboratorium 8

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Sieci komputerowe Laboratorium 8 Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Sieci komputerowe Laboratorium 8 Budowa routera, tryby pracy, składnia i podstawowe komendy 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 2 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd

Laboratorium 2 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Laboratorium 2 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Konfigurowanie interfejsu Ethernet Przygotowanie stanowiska Należy zestawid sied podobną do przedstawionej na powyższych rysunkach. Do konfiguracji

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z poniższym schematem ustanów połączenia: konsolowe i ethernetowe z urządzeniem

1. Zgodnie z poniższym schematem ustanów połączenia: konsolowe i ethernetowe z urządzeniem SIECI KOMPUTEROWE ĆWICZENIE 6 PODSTAWY KONFIGURACJI PRZEŁĄCZNIKA SIECIOWEGO PRZEGLĄD KONFIGURACJI PRZEŁĄCZNIKA SIECIOWEGO: 1. Zgodnie z poniższym schematem ustanów połączenia: konsolowe i ethernetowe z

Bardziej szczegółowo

ZADANIE.02 Cisco.&.Juniper Podstawy konfiguracji (interfejsy) Zarządzanie konfiguracjami 1,5h

ZADANIE.02 Cisco.&.Juniper Podstawy konfiguracji (interfejsy) Zarządzanie konfiguracjami 1,5h Imię Nazwisko ZADANIE.02 Cisco.&.Juniper Podstawy konfiguracji (interfejsy) Zarządzanie konfiguracjami 1,5h 1. Zbudować sieć laboratoryjną 2. Podstawowe informacje dotyczące obsługi systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Tak wygląda taki kabel

Tak wygląda taki kabel 1. Połączenie komputera z routerem/switchem Domyślnie wszystkie porty sieciowe są wyłączone. Aby się połączyć z urządzeniem należy wybrać kabel konsolowy i podłączyć do wejścia oznaczonego console na switchu

Bardziej szczegółowo

Interfejsy: Ethernet do połączenia z siecią LAN Serial do połączenia z siecią WAN. pełną konfigurację urządzenia. Zadanie.01-2 -

Interfejsy: Ethernet do połączenia z siecią LAN Serial do połączenia z siecią WAN. pełną konfigurację urządzenia. Zadanie.01-2 - Wybrane urządzenia Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego Przełącznik sieciowy. Dostępny sprzęt: Cisco modele 1900, 2900, 2950, 2960. Interfejsy: technologia Ethernet, szybkość 10/100/1000 Mb/s. Medium: kabel

Bardziej szczegółowo

1) Skonfiguruj nazwę hosta na ruterze zgodną z przyjętą topologią i Tabelą adresacji.

1) Skonfiguruj nazwę hosta na ruterze zgodną z przyjętą topologią i Tabelą adresacji. ROUTER a. Połącz się z ruterem konsolowo i przejdź do trybu uprzywilejowanego. Router> enable Router# b. Ustaw właściwy czas na ruterze. Router# clock set 10:40:30 6 February 2013 Router# c. Przejdź do

Bardziej szczegółowo

2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja

2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja 2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja 2.1. Cele stosowania oprogramowania Cisco IOS Podobnie jak komputer, ani router, ani przełącznik nie mogą działać bez systemu operacyjnego. W oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń

Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń Tryby wprowadzania poleceń... 2 Uzyskanie pomocy... 2 Polecenia interfejsu użytkownika... 4 Wyświetlanie banerów (komunikatów)... 4 System

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

Podstawy konfiguracji urządzeń firmy Cisco. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl

Podstawy konfiguracji urządzeń firmy Cisco. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl Podstawy konfiguracji urządzeń firmy Cisco Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl ROUTER zadania i budowa Zadania routera segmentacja sieci wybór trasy 3 Zadania routera (segmentacja sieci) duże możliwości

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja

Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja Wprowadzenie do routerów 2 Router Router to specjalny typ komputera. Składa się z takich elementów jak procesor, pamięć, magistralę systemową oraz

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji LABORATORIUM SIECI

Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji LABORATORIUM SIECI Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji LABORATORIUM SIECI Instrukcja do ćwiczenia: Switching, VLAN & Trunking Przedmiot: Sieci Lokalne (LAN) Wojciech Mazurczyk Warszawa, kwiecień 2008 ZTiT. Zakład Teleinformatyki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS

Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS 5. Konfigurowanie routerów z poziomu IOS W tym rozdziale zajmiemy się konfiguracją routerów CISCO z poziomu systemu IOS. Będzie to typowym odpowiednikiem

Bardziej szczegółowo

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend...

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... 4 Historia komend... 4 Wywołanie komend operacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 11.5.1: Podstawowa konfiguracja urządzeń Cisco

Laboratorium 11.5.1: Podstawowa konfiguracja urządzeń Cisco Laboratorium 11.5.1: Podstawowa konfiguracja urządzeń Cisco Topologia sieci Cele nauczania Podstawowa konfiguracja ustawień globalnych routerów Cisco. Konfiguracja haseł dostępu na routerach Cisco. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 8

Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 8 Tematyka Konsola Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 8 Wprowadzenie do budowy sieci z wykorzystaniem ruterów Cisco. Opracował: Konrad Kawecki Do fizycznego połączenia z konsolą rutera

Bardziej szczegółowo

ZADANIE.01 Cisco.&.Juniper Wprowadzenie do ZiMSK (budowa sieci, połączenie konsolowe, usuwanie konfiguracji urządzeń) 1h

ZADANIE.01 Cisco.&.Juniper Wprowadzenie do ZiMSK (budowa sieci, połączenie konsolowe, usuwanie konfiguracji urządzeń) 1h Imię Nazwisko ZADANIE.01 Cisco.&.Juniper Wprowadzenie do ZiMSK (budowa sieci, połączenie konsolowe, usuwanie konfiguracji urządzeń) 1h 1. Zbudować sieć laboratoryjną 2. Rozpocząć konfigurację urządzeń

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 Spis treści 1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika........... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika....... 3 1.1.2 Konfigurowanie elementu

Bardziej szczegółowo

Switching, VLAN & Trunking 2

Switching, VLAN & Trunking 2 Zakład Cyberbezpieczeństwa IT PW LABORATORIUM SIECI Instrukcja do ćwiczenia: Switching, VLAN & Trunking Przedmiot: Sieci Lokalne (LAN) Autor: Wojciech Mazurczyk Aktualizacja: Artur Janicki wersja 1.1 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Konsola, TELNET, SSH 1 Wykład

Bardziej szczegółowo

Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix

Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Specjalność: Informatyka Stosowana Rok III Semestr V 1. Logowanie w systemie Unix. Sieci i systemy operacyjne I Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA TERMINALA GPON ONT HG8245

KONFIGURACJA TERMINALA GPON ONT HG8245 KONFIGURACJA TERMINALA GPON ONT HG8245 1. Konfiguracja WiFi W domyślnej konfiguracji terminal ONT posiada zdefiniowane 4 port ethernet z dostępem do internetu (w trybie NAT oznacza to że urządzenie klienta

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat hasła SOHO (ang. Small Office/Home Office).

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat hasła SOHO (ang. Small Office/Home Office). T: Konfiguracja urządzeń sieciowych przez przeglądarkę www. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat hasła SOHO (ang. Small Office/Home Office). Konfiguracja urządzeń sieciowych

Bardziej szczegółowo

System operacyjny UNIX Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix

System operacyjny UNIX Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Specjalność: Automatyka i Robotyka Rok II Semestr IV 1. Logowanie w systemie Unix. System operacyjny UNIX Ćwiczenie 1. Podstawowe polecenia systemu Unix Do zalogowania

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem BX9000 Sterownik BX9000 należy

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

ZASADY ADRESOWANIA IP cz. II

ZASADY ADRESOWANIA IP cz. II ZASADY ADRESOWANIA IP cz. II Cel ćwiczenia Praktyczne zapoznanie z zasadami adresowania IP Zadania 1. Przy użyciu funkcji ipconfig /all odczytać i zapisać w sprawozdaniu następujące ustawienia protokołu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd

Laboratorium 3 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Laboratorium 3 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Konfigurowanie tras statycznych Cel dwiczenia Opanowanie umiejętności konfigurowania tras statycznych pomiędzy routerami w celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian)

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Grupa Ustawienia Sieciowe umożliwia skonfigurowanie podstawowych parametrów terminala: Interfejs ETH0 Umożliwia wybór ustawień podstawowego interfejsu sieciowego. W przypadku wyboru DHCP adres oraz inne

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja klientów SSH - PuTTY i WinSCP

Konfiguracja klientów SSH - PuTTY i WinSCP POLITECHNIKA POZNAŃ SKA - INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAKŁ AD KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA Konfiguracja klientów SSH - PuTTY i WinSCP SSH (ang. Secure Shell) daje możliwo ść połączenia

Bardziej szczegółowo

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do wyłącznego użytku przez instruktorów w ramach kursu CCNA 3:

Bardziej szczegółowo

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do wyłącznego użytku przez instruktorów w ramach kursu CCNA 4:

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie zmiany haseł. Zmiana sekwencji testu POST. Wymuszenie na routerze rozruchu oprogramowania IOS z pamięci NVRAM.

Monitorowanie zmiany haseł. Zmiana sekwencji testu POST. Wymuszenie na routerze rozruchu oprogramowania IOS z pamięci NVRAM. 1 Jakie są niektóre z powodów zmiany ustawień rejestru konfiguracji? (Wybierz dwie odpowiedzi). Zmuszenie systemu do ignorowania pliku konfiguracyjnego przechowywanego w pamięci NVRAM. Monitorowanie zmiany

Bardziej szczegółowo

Telnet. Telnet jest najstarszą i najbardziej elementarną usługą internetową.

Telnet. Telnet jest najstarszą i najbardziej elementarną usługą internetową. Telnet Telnet jest najstarszą i najbardziej elementarną usługą internetową. Telnet standard protokołu komunikacyjnego używanego w sieciach komputerowych do obsługi odległego terminala w architekturze klient-serwer.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia aktywne sieci

Urządzenia aktywne sieci Urządzenia aktywne sieci Konfiguracja routerów i switchy Protokoły routingu Routery w sieciach X25, Frame Relay i ISDN Routery działają równocześnie z różnymi protokołami łączą sieci lokalne (LAN) i rozległe

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Podstawy budowy i konfiguracji sieci (w oparciu o rozwiązania firmy CISCO)

Technologie Informacyjne Podstawy budowy i konfiguracji sieci (w oparciu o rozwiązania firmy CISCO) Technologie Informacyjne Podstawy budowy i konfiguracji sieci (w oparciu o rozwiązania firmy CISCO) Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl Rafał Wojciechowski rwojcie@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Ping. ipconfig. getmac

Ping. ipconfig. getmac Ping Polecenie wysyła komunikaty ICMP Echo Request w celu weryfikacji poprawności konfiguracji protokołu TCP/IP oraz dostępności odległego hosta. Parametry polecenie pozwalają na szczegółowe określenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300 1. Sprawdzanie zawartości opakowania Opakowanie powinno zawierać następujące elementy: ZyWALL USG 300 Kabel zasilający Zestaw do montażu w szafie RACK Kabel ethernetowy RJ-45 Krótką drukowaną instrukcję

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1)

Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1) Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1) 1. Podłączenie konsoli zarządzania routerem: Ustawienia dla programu HyperTerminal (a) oraz TeraTerm Pro (b): a) b) 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do laboratorium 1. Podstawowa konfiguracja środowiska MPLS (Multi-Protocol Label Switching)

Instrukcja do laboratorium 1. Podstawowa konfiguracja środowiska MPLS (Multi-Protocol Label Switching) Instrukcja do laboratorium 1 Podstawowa konfiguracja środowiska MPLS (Multi-Protocol Label Switching) Przed zajęciami proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją i materiałami pomocniczymi dotyczącymi laboratorium.

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server

Konfiguracja IPSec. 5.1.2 Brama IPSec w Windows 2003 Server Konfiguracja IPSec Aby zainstalować OpenSWAN w popularnej dystrybucji UBUNTU (7.10) należy użyć Menedżera Pakietów Synaptics lub w konsoli wydać polecenia: sudo apt-get install openswan. Zostaną pobrane

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

CISCO Skrypt Teleinformatyka WEKA v0.5 maj 2014 lukaszjok PWR

CISCO Skrypt Teleinformatyka WEKA v0.5 maj 2014 lukaszjok PWR CISCO Skrypt Teleinformatyka WEKA v0.5 maj 2014 lukaszjok PWR Też się uczę przed użyciem skonsultuj się z książką lub Internetami, jeśli zauważysz błąd zgłoś to. Opracowywane na podstawie książek i strony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Praca z programami SAS poza lokalną siecią komputerową UZ. Zestawienie tunelu SSH oraz konfiguracja serwera proxy w przeglądarce WWW

Praca z programami SAS poza lokalną siecią komputerową UZ. Zestawienie tunelu SSH oraz konfiguracja serwera proxy w przeglądarce WWW Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Praca z programami SAS poza lokalną siecią komputerową UZ. Zestawienie tunelu SSH oraz konfiguracja serwera proxy w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera Polski UWAGA: 1. Zaleca się aktualizowanie oprogramowania diagnostycznego, zawartego na karcie pamięci, przynajmniej raz w miesiącu!!!!!! 2. Funkcje POKAYOKE są

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

ZADANIE.07. Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego v.2011alfa ZADANIE.07. VPN RA Virtual Private Network Remote Access (Router) - 1 -

ZADANIE.07. Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego v.2011alfa ZADANIE.07. VPN RA Virtual Private Network Remote Access (Router) - 1 - Imię Nazwisko ZADANIE.07 VPN RA Virtual Private Network Remote Access (Router) - 1 - 212.191.89.192/28 ISP LDZ dmz security-level 50 ISP BACKBONE 79.96.21.160/28 outside security-level 0 subinterfaces,

Bardziej szczegółowo

Tutorial 7 Konfiguracja routerów i switchy

Tutorial 7 Konfiguracja routerów i switchy 1 Tutorial 7 Konfiguracja routerów i switchy 1. Podstawy IOS 1.1. Cisco IOS Routery i przełączniki, tak jak komputery nie mogą poprawnie działać bez systemu operacyjnego. System IOS (ang. Internetwork

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi Definicje Moduł Wi-Fi TP-Link router TP-Link TL-WR702n podłączany do dekodera kablami USB (zasilanie), Ethernet (transmisja danych), umożliwiający połączenie się dekodera z istniejącą siecią Wi-Fi Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Wirtualne laboratorium - Cisco Packet Tracer

Wirtualne laboratorium - Cisco Packet Tracer 1. Cel ćwiczenia Zasadniczym celem ćwiczenia jest zapoznanie z możliwościami i słabościami środowiska symulacji sieci złożonej z produktów firmy Cisco - Packet Tracer. 2. Podstawy teoretyczne Cisco Packet

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Tryb konsolowy ćwiczenie b

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Tryb konsolowy ćwiczenie b Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Ćwiczenie 2. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Tryb konsolowy ćwiczenie 2 012b Źródło: http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/pl/library/serv

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala Graficzny terminal sieciowy ABA-X3 część druga Podstawowa konfiguracja terminala Opracował: Tomasz Barbaszewski Ustawianie interfejsu sieciowego: Podczas pierwszego uruchomienia terminala: Program do konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME Nr dwiczenia: PT-02 Nr wersji dwiczenia: 2 Temat dwiczenia: PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PACKET TRACER CZĘŚD 2 Orientacyjny czas wykonania dwiczenia: 1 godz. Wymagane oprogramowanie: 6.1.0 Spis treści 0.

Bardziej szczegółowo