Laboratorium : Podstawowa konfiguracja urządzeń Cisco

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laboratorium 11.5.1: Podstawowa konfiguracja urządzeń Cisco"

Transkrypt

1 Laboratorium : Podstawowa konfiguracja urządzeń Cisco Topologia sieci Cele nauczania Podstawowa konfiguracja ustawień globalnych routerów Cisco. Konfiguracja haseł dostępu na routerach Cisco. Konfiguracja interfejsów routera Cisco. Zapisywanie konfiguracji. Konfiguracja przełącznika Cisco. Wprowadzenie Sprzęt Liczba Opis Router Cisco 1 Część zestawy laboratoryjnego CCNA. Przełącznik Cisco 1 Część zestawy laboratoryjnego CCNA. *Komputer (host) 1 Komputer w laboratorium Kabel konsolowy (rollover) 1 Łączy komputer (host 1) z portem konsolowym routera. Kabel z przeplotem UTP Cat 5 1 Łączy komputer host 1 z interfejsem Fa0/0 Routera Kabel prosty 3 Łączy komputery z przełącznikiem oraz przełącznik z routerem Tabela 1. Wyposażenie i sprzęt wymagany do laboratorium. Zgromadź wymagane wyposażenie i kable. Aby wykonać laboratorium, upewnij się, że wyposażenie zebrane w tabeli 1 jest dostępne. Podstawowa konfiguracja urządzeń Cisco obejmuje zadania, takie jak ustawienie nazwy urządzenia, haseł dostępu oraz komunikatu dnia (MOTD). publicznie dostępne informacje firmy Cisco. Strona 1 z 19

2 Bardzo istotna jest konfiguracja interfejsu. Oprócz przypisania adresu IP należy także skonfigurować opis interfejsu charakteryzujący miejsce, z którym połączony jest ten interfejs, i pozwalający na szybsze rozwiązywanie ewentualnych problemów związanych z tym interfejsem. Zmiany w konfiguracji obowiązują natychmiast po ich wprowadzeniu. Zmiany w konfiguracji muszą być zapisane w pamięci NVRAM, aby nie zostały utracone po restarcie routera. Zmiany w konfiguracji mogą być także zapisane w pliku tekstowym umieszczonym poza konfigurowanym urządzeniem jako pomoc przy przeprowadzaniu audytu lub wymianie urządzenia. Konfiguracja przełącznika używającego systemu Cisco IOS jest podobna do konfiguracji routera wykorzystującego ten sam system operacyjny. Scenariusz Celem tego ćwiczenia jest przeprowadzenie podstawowej konfiguracji Rutera Cisco i Przełącznika Cisco Mając dany adres IP /24, w którym 4 bity zostały pożyczone dla podsieci, uzupełnij wymaganymi informacjami tabelę umieszczoną poniżej. (Podpowiedź: najpierw zapisz numer podsieci, a następnie adres hosta. Dzięki temu uzupełnienie informacji adresowych będzie prostsze) Maksymalna ilość użytecznych podsieci: Liczba użytecznych hostów w podsieci: Adres IP: # Podsieć Adres pierwszego hosta 0 Maska podsieci: Adres ostatniego hosta Adres rozgłoszeniowy publicznie dostępne informacje firmy Cisco. Strona 2 z 20

3 Przed przystąpieniem do dalszej części ćwiczenia, poproś instruktora o zweryfikowanie zaproponowanej adresacji. Instruktor wybierze numery podsieci, które zostaną użyte w trakcie wykonywania laboratorium. Zadanie 1: Skonfiguruj podstawowe ustawienia globalne routera Cisco. Krok 1: Połącz fizycznie urządzenia. Rysunek 1. Połączenia fizyczne urządzeń Spójrz na rysunek 1. Podłącz kabel konsolowy (rollover) do portu konsoli routera. Podłącz drugi koniec kabla do portu COM1 komputera używając adaptera DB-9 lub DB-25. Kablem z przeplotem połącz kartę sieciową komputera (NIC) i interfejs Fa0/0 routera. Interfejs Fa0/1 routera i którykolwiek z interfejsów przełącznika (1-24) połącz kablem prostym. Upewnij się, że wszystkie trzy urządzenia są włączone. Krok 2: Połącz komputer użytkownika z routerem przy użyciu programu HyperTerminal. Uruchom program HyperTerminal klikając Start Programy Akcesoria Komunikacja Hyper Terminal na pasku zadań Windows. Skonfiguruj program HyperTerminal używając odpowiednich ustawień: Opis połączenia Nazwa: Lab 11_2_11 Ikona: dowolna Połącz z Połącz używając: COM1 (lub inny, w zależności od ustawień komputera) publicznie dostępne informacje firmy Cisco. Strona 3 z 20

4 Właściwości COM1 Liczba bitów na sekundę: 9600 Bity danych: 8 Parzystość: Brak Bity stopu: 1 Sterowanie przepływem: Brak Kiedy otworzy się okno sesji programu HyperTerminal, naciśnij klawisz Enter do momentu, gdy otrzymasz odpowiedź od routera. Jeśli terminal routera pracuje w trybie konfiguracji początkowej, wyjdź z niego wpisując NO. Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no Press RETURN to get started Router> Jeśli terminal routera znajduje się w trybie exec, to wpisanie polecenia, które dla routera jest nierozpoznawalne (np. ze względu na pomyłkę przy wprowadzaniu polecenia), skutkuje próbą traktowania tego polecenia jako nazwy urządzenia, z którym router ma nawiązać połączenie używając protokołu TELNET. Ponieważ nie został skonfigurowany żaden serwer DNS, przetłumaczenie nazwy na adres jest niewykonalne. Jednak router będzie podejmował kilka prób translacji, zanim zrezygnuje z wykonywania tej czynności. Próby te mogą trwać od kilku sekund do kilku minut. Aby przerwać oczekiwanie, wciśnij równocześnie klawisze <CTRL><SHIFT>6, potem puść je, a następnie wciśnij x: Router>enabel Translating "enabel"...domain server ( ) % Wciśnij na chwilę klawisze <CTRL><SHIFT>6, puść je i wciśnij x Name lookup aborted Router> Z poziomu zwykłego użytkownika przejdź do uprzywilejowanego trybu exec. Router> enable Router# Sprawdź, jak wygląda plik konfiguracji bieżącej routera, nie posiadającego żadnej wstępnej konfiguracji, używając polecenia show running-config. Jeśli plik konfiguracyjny został uprzednio zapisany, musi zostać usunięty. W Dodatku 1 umieszczono typową domyślą konfigurację routera. W zależności od posiadanego modelu routera i wersji systemu IOS, konfiguracja Twoja, i ta zawarta w Dodatku 1, mogą nieznacznie różnić się od siebie. Zwróć uwagę na to, żeby w konfiguracji routera, którego używasz, nie było zapisanych haseł ani adresów IP. Jeśli używany router nie zawiera konfiguracji domyślnej, poproś instruktora o usunięcie konfiguracji. Krok 3: Ustaw nazwę routera przy użyciu polecenia hostname. Jakie dwa polecenia mogą być użyte, aby opuścić tryb uprzywilejowany? Jakiego skrótu można użyć, żeby przejść do trybu uprzywilejowanego? publicznie dostępne informacje firmy Cisco. Strona 4 z 20

5 Sprawdź do jakich trybów konfiguracji można przejść z wykorzystaniem komendy configure? Zapisz dostępne tryby konfiguracji i ich opisy: Z trybu uprzywilejowanego przejdź do trybu konfiguracji globalnej: Router# configuration terminal Router(config)# Jakie trzy polecenia pozwalają wrócić z trybu konfiguracji globalnej do trybu uprzywilejowanego? Jakiego skrótu można użyć, żeby przejść do trybu konfiguracji globalnej? Ustaw nazwę urządzenia na Router1: router(config)# hostname Router1 Router1(config)# Jak można usunąć nazwę rutera? Krok 4: Skonfiguruj komunikat dnia (MOTD) Zawartość komunikatu dnia może mieć duże znaczenie prawne dla organizacji. Na przykład przyjazny napis ''Witamy'' może być zinterpretowany przez sąd jako pozwolenie dla hakera na włamanie się do naszego routera. Baner powinien zawierać informację o wymaganym upoważnieniu, karach za nieupoważniony dostęp, o logowaniu wszystkich połączeń i odpowiednim prawie lokalnym. Polityki bezpieczeństwa danej firmy powinny określać też zawartość banerów. Stwórz odpowiedni komunikat MOTD. Tylko administratorzy Firmy ABC mają upoważniony dostęp, nieautoryzowany dostęp będzie ścigany sądownie; wszystkie połączenia są logowane. publicznie dostępne informacje firmy Cisco. Strona 5 z 20

6 Sprawdź jakie typy banerów można skonfigurować. Zapisz listę dostępnych banerów i ich opisy. Router1(config)# banner? Wybierz znak zakończenia, który nie będzie wykorzystywany w wiadomości. Skonfiguruj komunikat dnia (MOTD). Baner MOTD jest wyświetlany przed znakiem zachęty przy wszystkich połączeniach do urządzenia. Wpisz znak zakończenia w pustej linii, żeby zakończyć wpisywanie wiadomości banera MOTD. Router1(config)# banner motd % Wpisz wiadomość tekstową. Zakończ wpisywanie używając znaku '%' ***You are connected to an ABC network device. Access is granted to only current ABC company system administrators with prior written approval. *** *** Unauthorized access is prohibited, and will be prosecuted. *** *** All connections are continuously logged. *** % Router1(config)# Jakim poleceniem wydawanym w trybie konfiguracji globalnej można usunąć komunikat dnia (MOTD)? Zadanie 2: Skonfiguruj hasła dostępu do routera Cisco Hasła dostępu są ustawiane do trybu uprzywilejowanego i w celu ochrony dostępu do routera (konsola, aux, wirtualne połączenia). Najważniejsze jest hasło do trybu uprzywilejowanego, gdyż chroni dostępu do trybu konfiguracji routera. publicznie dostępne informacje firmy Cisco. Strona 6 z 20

7 Krok 1: Skonfiguruj hasło dostępu do trybu uprzywilejowanego exec W systemie Cisco IOS istnieją dwa polecenia, przy pomocy których można ustawić hasło dostępu do trybu uprzywilejowanego exec. Jedno z tych poleceń, enable password, jest słabo zabezpieczone i nie powinno być nigdy używane, jeśli tylko dostępne jest polecenie enable secret. Polecenie enable secret korzysta z mocnego algorytmu szyfrującego MD5. O ile wiadomo, niemożliwe jest odtworzenie poufnego hasła ustawionego za pomocą polecenia enable secret na podstawie zawartości pliku konfiguracyjnego (co oczywiste, w sposób inny niż atak słownikowy). Bezpieczeństwo haseł zależy od algorytmu, ale też i od samych haseł. W normalnych warunkach zawsze powinny być stosowane mocne hasła. Mocne hasło składa się z co najmniej 9 znaków, wśród których znajdują się duże i małe litery, cyfry i symbole. Konfigurując urządzenia w trakcie ćwiczeń będziemy korzystać ze słabych haseł. Ustaw hasło dostępu do trybu uprzywilejowanego exec na cisco. Router1(config)# enable secret cisco Router1(config)# Krok 2: Skonfiguruj hasło dostępu do konsoli Ustaw hasło dostępu do konsoli na class. Hasło dostępu do konsoli ogranicza dostęp przez konsolę do routera. Router1(config)# line console 0 Router1(config-line)# password class Router1(config-line)# login Jakim poleceniem można usunąć hasło dostępu do konsoli? Krok 3: Skonfiguruj hasło dostępu do połączeń wirtualnych Ustaw hasło dostępu do połączeń wirtualnych na class. Hasło dostępu do połączeń wirtualnych ogranicza dostęp do routera przez telnet. We wcześniejszych wersjach systemu Cisco IOS można było skonfigurować maksymalnie pięć linii służących do połączeń wirtualnych do rutera (od 0 do 4). W nowszych wersjach systemu Cisco IOS liczba ta została zwiększona. Dopóki hasło dostępu do połączenia wirtualnego nie będzie ustawione, dostęp przez telnet do rutera jest niemożliwy. Router1(config-line)# line vty 0 4 Router1(config-line)# password class Router1(config-line)# login Tryb konfiguracji linii dostępu do urządzenia może być opuszczony poprzez wydanie jednego z trzech poleceń: Polecenie Rezultat Powrót do trybu konfiguracji globalnej. Opuszczenie trybu konfiguracji i powrót do trybu uprzywilejowanego exec. Wpisz polecenie exit. Jaki jest znak zachęty routera? W jakim trybie znajduje się router? Router1(config-line)# exit publicznie dostępne informacje firmy Cisco. Strona 7 z 20

8 Wpisz polecenie end. Jaki jest znak zachęty routera? W jakim trybie znajduje się router? Zadanie 3: Skonfiguruj interfejsy routera Cisco Wszystkie interfejsy, do których podłączono okablowanie, powinny posiadać informację na temat połączenia. W nowszych wersjach systemu Cisco IOS maksymalna ilość znaków, które mogą stanowić opis połączenia, wynosi 240. Rysunek 2. Schemat połączeń fizycznych Rysunek 2 przedstawia topologię sieci, w której komputer jest podłączony do interfejsu Fa0/0 Routera1. Zapisz numer twojej podsieci i maskę: Komputer ma korzystać z pierwszego adresu IP w podsieci. Zapisz pierwszy adres IP: Interfejs fa0/0 routera ma korzystać z ostatniego adres IP. Zapisz ostatni adres IP: Krok 1: Skonfiguruj interfejs fa0/0 routera Stwórz i zapisz krótki opis połączeń używanych przez Router1: Fa0/0 -> Zastosuj zapisany opis do interfejsu routera używając polecenia description wydawanego w trybie konfiguracji interfejsu: publicznie dostępne informacje firmy Cisco. Strona 8 z 20

9 Router1(config)# interface fa0/0 Router1(config-if)# description Connection to Host1 with crossover cable Router1(config-if)# ip address adres maska Router1(config-if)# no shutdown Router1(config-if)# end Router1# Poczekaj do momentu ujrzenia komunikatu informującego o uaktywnieniu interfejsu: *Mar 24 19:58:59.602: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up Krok 2: Skonfiguruj interfejs Fa0/1 routera Stwórz i zapisz krótki opis połączeń używanych przez Router1: Fa0/1 -> Zastosuj zapisany opis do interfejsu routera używając polecenia description wydawanego w trybie konfiguracji interfejsu: Router1(config)# interface fa0/1 Router1(config-if)# description Connection to switch with straight-through cable Router1(config-if)# ip address adres maska Router1(config-if)# no shutdown Router1(config-if)# end Router1# Poczekaj do momentu ujrzenia komunikatu informującego o uaktywnieniu interfejsu: *Mar 24 19:58:59.602: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up Krok 3: Skonfiguruj komputer Skonfiguruj na komputerze ustawienia połączenia lokalnego. Przypomnij sobie, że okno zawierające konfigurację połączenia lokalnego jest dostępne poprzez wybranie Start Panel sterowania Połączenia sieciowe. Kliknij prawym klawiszem myszki na ikonie Połączenia lokalnego i wybierz Właściwości. Podświetl pole związane z konfiguracją Protokołu internetowego (TCP/IP) i wybierz Właściwości. Wypełnij następujące pola: Adres IP: Pierwszy użyteczny adres hosta Maska podsieci: Maska podsieci Brama domyślna: Adres IP routera Wciśnij OK, potem powtórnie OK. Otwórz okno wiersza poleceń i przy użyciu polecenia ipconfig sprawdź ustawienia sieciowe. Krok 4: Sprawdź łączność w sieci Do sprawdzenia łączności z routerem użyj polecenia ping. Jeżeli ping się nie powiedzie, wykryj i napraw przyczynę problemów z łącznością. Jakim poleceniem systemu Cisco IOS można sprawdzić stan interfejsów rutera? publicznie dostępne informacje firmy Cisco. Strona 9 z 20

10 Jakim poleceniem można sprawdzić konfigurację komputera w systemie Windows? Jakim kablem powinien być połączony host1 i Router1? Zadanie 4: Zapisz konfigurację routera W systemie Cisco IOS, konfiguracja zapisana w pamięci RAM nazywana jest konfiguracją bieżącą (running-configuration), a zapisana w pamięci NVRAM - konfiguracją startową (startup-configuration). Aby konfiguracja nie została utracona po wyłączeniu zasilania lub po restarcie routera, musi zostać skopiowana z pamięci RAM do pamięci NVRAM. Nie jest to proces automatyczny. Wszelkie zmiany w konfiguracji muszą być ręcznie zapisane w pamięci NVRAM. Krok 1: Porównaj konfiguracje przechowywane w pamięciach RAM i NVRAM Użyj odpowiednich poleceń systemu Cisco IOS (show), żeby zobaczyć konfiguracje zapisane w pamięciach RAM i NVRAM. Konfiguracja jest wyświetlana z podziałem na strony. Linia zawierająca -- more -- wskazuje, że całość informacji, która miała zostać wyświetlona, nie zmieściła się na bieżącej stronie. Możliwe do wciśnięcia w tym momencie klawisze oraz reakcja systemu na ich wciśnięcie jest przedstawiona poniżej: Klawisz <SPACJA> <RETURN> Q <CTRL> c Opis Wyświetla następną stronę. Wyświetla następną linię. Przerywa wyświetlanie dalszych informacji. Przerywa wyświetlanie dalszych informacji. Zapisz przykładowy skrót jakiego można użyć, żeby wyświetlić konfigurację zapisaną w pamięci NVRAM. Wyświetl zawartość pamięci NVRAM. Jeżeli konfiguracja nie została wyświetlona to znaczy, że jej nie ma, ponieważ do tej pory nikt jej jeszcze nie zapisał.: Router1# show startup-config startup-config is not present Router1# Wyświetl zawartość pamięci RAM. Router1#show running-config Korzystając z wyświetlonych informacji odpowiedz na pytania: Jak duży jest plik z konfiguracją? Jakie jest poufne hasło dostępu do trybu uprzywilejowanego exec? Czy komunikat MOTD zawiera wcześniej wprowadzone informacje? Czy opisy interfejsów zawierają wcześniej wprowadzone informacje? publicznie dostępne informacje firmy Cisco. Strona 10 z 20

11 Zapisz przykładowy skrót jakiego można użyć, żeby wyświetlić konfigurację zapisaną w pamięci RAM. Krok 2: Zapisz konfigurację bieżącą do pamięci NVRAM Aby konfiguracja była dostępna przy następnym włączeniu lub przeładowaniu rutera, musi być ręcznie zapisana do pamięci NVRAM. Zapisz konfigurację z pamięci RAM do pamięci NVRAM: Router1# copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? (Nazwa pliku docelowego [startupconfig]?) <ENTER> Building configuration... [OK] Router1# Zapisz przykładowy skrót jakiego można użyć, żeby skopiować konfigurację zapisaną w pamięci RAM do pamięci NVRAM. Zobacz zawartość pamięci NVRAM i sprawdź czy zapisana w niej konfiguracja jest identyczna z konfiguracją zapisaną w pamięci RAM. Zadanie 5: Skonfiguruj przełącznik Cisco Konfiguracja przełącznika Cisco jest (na szczęście) podobna do konfiguracji routera. Uczenie się poleceń systemu IOS jest tym pożyteczniejsze, że są one podobne dla wielu urządzeń i wielu różnych wersji IOS. Krok 1: Podłącz komputer do przełącznika. Przepnij kabel konsolowy (rollover) do portu konsoli przełącznika. Upewnij się, że przełącznik jest włączony. Naciskaj Enter w programie HyperTerminal dopóki nie zobaczysz reakcji przełącznika. Krok 2. Ustaw nazwę przełącznika. W Dodatku 2 umieszczono typową domyślą konfigurację przełącznika. W zależności od modelu przełącznika i wersji IOS, zawartość pliku konfiguracyjnego może trochę się różnić. Jednak na pewno nie powinny być ustawione żadne hasła. Jeśli używany przełącznik nie zawiera konfiguracji domyślnej, poproś instruktora o usunięcie konfiguracji. Z poziomu zwykłego użytkownika przejdź do trybu konfiguracji globalnej. Switch> en Switch# config t Switch(config)# Ustaw nazwę urządzenia na Switch1. Switch(config)# hostname Switch1 Switch1(config)# Krok 3: Skonfiguruj komunikat dnia (MOTD) Stwórz odpowiedni komunikat MOTD. Only system administrators of the ABC company are authorized access, unauthorized access will be prosecuted, and all connection information will be logged. publicznie dostępne informacje firmy Cisco. Strona 11 z 20

12 Skonfiguruj komunikat dnia (MOTD). Komunikat MOTD jest wyświetlany przed znakiem zachęty przy wszystkich połączeniach do urządzenia. Wpisz znak zakończenia w pustej linii, żeby zakończyć wpisywanie wiadomości komunikatu MOTD. Jeżeli potrzebujesz pomocy, przejrzyj podobne kroki przy konfigurowaniu komunikatu MOTD na ruterze. Switch1(config)# banner motd % Krok 4: Skonfiguruj hasło dostępu do trybu uprzywilejowanego exec Ustaw hasło dostępu do trybu uprzywilejowanego exec na cisco. Switch1(config)# enable secret cisco Switch1(config)# Krok 5: Skonfiguruj hasło dostępu do konsoli Ustaw hasło dostępu do konsoli na class. Switch1(config)# line console 0 Switch1(config-line)# password class Switch1(config-line)# login Krok 6: Skonfiguruj hasło dostępu do połączeń wirtualnych Ustaw hasło dostępu do połączeń wirtualnych na class. Na przełączniku Cisco można skonfigurować 16 wirtualnych połączeń (od 0 do 15). Switch1(config-line)# line vty 0 15 Switch1(config-line)# password class Switch1(config-line)# login Rysunek 3. Topologia sieci Krok 7: Skonfiguruj opisy interfejsów. Rysunek 3 przedstawia topologię sieci, w której Router1 jest połączony z interfejsem Fa0/1 Switcha1. Interfejs Fa0/2 Switcha1 jest połączony do komputera 2, a interfejs Fa0/3 do komputera 3. Stwórz i zapisz krótki opis połączeń używanych przez Switch1: Interfejs Switcha1 Opis publicznie dostępne informacje firmy Cisco. Strona 12 z 20

13 Fa0/1 Fa0/2 Fa0/3 Zastosuj zapisane opisy do interfejsów przełącznika używając polecenia description wydawanego w trybie konfiguracji interfejsu: Switch1(config)# interface fa0/1 Switch1(config-if)# description Connection to Router1 Switch1(config)# interface fa0/2 Switch1(config-if)# description Connection to host computer 2 Switch1(config)# interface fa0/3 Switch1(config-if)# description Connection to host computer 3 Switch1(config-if)# end Switch1# Krok 8: Zapisz konfigurację bieżącą do pamięci NVRAM Aby konfiguracja była dostępna przy następnym włączeniu lub przeładowaniu przełącznika, musi być ręcznie zapisana do pamięci NVRAM. Zapisz konfigurację z pamięci RAM do pamięci NVRAM: Switch1# copy run start Destination filename [startup-config]? <ENTER> Building configuration... [OK] Switch1# Zobacz zawartość pamięci NVRAM i sprawdź, czy zapisana w niej konfiguracja jest identyczna z konfiguracją zapisaną w pamięci RAM. Zadanie 6: Do przemyślenia Im więcej razy będziesz ćwiczył wpisywanie poleceń, tym szybciej będziesz potrafił skonfigurować router lub przełącznik. Używanie podręcznych notatek w celu skonfigurowania urządzenia jest w początkowej fazie zdecydowanie dozwolone. Jednakże należy pamiętać, że inżynier sieciowy powinien sobie poradzić z podstawową konfiguracją urządzeń bez korzystania ze ściągi. Zbiór poleceń używanych w trakcie realizacji tego laboratorium jest umieszczony poniżej: Cel Przejście do trybu konfiguracji globalnej Skonfigurowanie nazwy routera Skonfigurowanie zaszyfrowanego hasła zabezpieczającego przed nieuprawnionym dostępem do trybu uprzywilejowanego exec Polecenie configure terminal Przykład: Router> enable Router# configure terminal Router(config)# hostname nazwa Przykład: Router(config)# hostname Router1 Router(config)# enable secret hasło Przykład: Router(config)# enable secret cisco Router(config)# publicznie dostępne informacje firmy Cisco. Strona 13 z 20

14 Skonfiguruj hasło zabezpieczające przed nieuprawnionym dostępem do konsoli. Skonfigurowanie hasła zabezpieczającego przed nieuprawnionym dostępem przez telnet Linie vty routera: 0 4 Linie VTY przełącznika: 0 15 password hasło login Przykład: Router(config)# line con 0 Router(config-line)# password class Router(config-line)# login Router(config)# password hasło login Przykład: Router(config)# line vty 0 4 Router(config-line)# password class Router(config-line)# login Router(config-line)# Skonfiguruj komunikat dnia (MOTD). Banner motd % Przykład: Router(config)# banner motd % Router(config)# Konfiguracja interfejsu Router - interfejs jest domyślnie WYŁĄCZONY Przełącznik - interfejs jest domyślnie WŁĄCZONY Zapisanie konfiguracji do pamięci NVRAM Przykład: Router(config)# interface fa0/0 Router(config-if)# description opis Router(config-if)# ip address adres maska Router(config-if)# no shutdown Router(config-if)# copy running-config startup-config Przykład: Router# copy running-config startup-config Router# Zadanie 7: Wyzwanie Czasami wymagane jest (a zawsze przydatne) zapisanie pliku konfiguracyjnego w pliku tekstowym umieszczonym poza urządzeniem Cisco. Jedną z metod na zapisanie pliku konfiguracyjnego jest użycie opcji "Przechwyć tekst..." w menu Transfer programu HyperTerminal. publicznie dostępne informacje firmy Cisco. Strona 14 z 20

15 Rysunek 2. Opcja "Przechwyć tekst..." w programie HyperTerminal Spójrz na Rysunek 2. Wszystkie dane wymieniane pomiędzy komputerem i routerem są zapisywane do pliku. Plik może być potem edytowany i zapisany. Plik może być także zmieniony, a potem skopiowany i wklejony do routera: Aby rozpocząć przechwytywanie tekstu wybierz opcję "Przechwyć tekst..." w menu Transfer programu HyperTerminal. Wprowadź ścieżkę i nazwę pliku, a potem wybierz Start W trybie uprzywilejowanym exec wpisz polecenie show running-config, a następnie wciskaj spację dopóty, dopóki cała konfiguracja nie zostanie wyświetlona. Przerwij przechwytywanie tekstu. Wybierz z menu Transfer Przechwyć tekst... Stop Otwórz utworzony plik tekstowy i przyjrzyj się jego zawartości. Usuń wszystkie linie, które nie są częścią pliku konfiguracyjnego, takie jak na przykład znak zachęty more. Popraw ręcznie linie, które wyglądają niepoprawnie i rozdziel te, które zostały złączone. Po poprawieniu zawartości zapisanego pliku konfiguracyjnego zaznacz wszystkie linie i wybierz opcję Kopiuj z menu Edycja. Spowoduje to umieszczenie pliku konfiguracyjnego w pamięci komputera. Dobrym zwyczajem przy wgrywaniu pliku konfiguracyjnego jest ZAWSZE wgrywanie go do routera nie posiadającego wstępnej konfiguracji. W przeciwnym przypadku polecenia, które do tej pory zostały wprowadzone mogą pozostać po wklejaniu poleceń z nowego pliku konfiguracyjnego i spowodować niezamierzone skutki (zwane Prawem Niezamierzonych Skutków) Usuń plik konfiguracyjny z pamięci NVRAM: Router1# erase start Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files Continue? [confirm] <ENTER> [OK] Erase of nvram: complete Zrestartuj router Router1# reload Proceed with reload? [confirm] <ENTER> Po restarcie routera przejdź do trybu konfiguracji globalnej: Router> en Router# config t Router(config)# Kliknij prawym klawiszem myszy w okienku programu HyperTerminal i wybierz opcję Wklej do hosta. Konfiguracja zostanie natychmiast wgrana do routera. Sprawdź dokładnie, czy w trakcie kopiowania na ekranie pojawiły się komunikaty o błędach. Jeśli tak, musisz zbadać przyczynę każdego z nich i poprawić go. Sprawdź konfigurację i zapisz ją do pamięci NVRAM. publicznie dostępne informacje firmy Cisco. Strona 15 z 20

16 Zadanie 8: Porządkowanie i zakończenie Przed wyłączeniem zasilania w routerze i przełączniku, usuń plik konfiguracyjny z pamięci NVRAM z każdego z tych urządzeń, wydając w trybie uprzywilejowanym polecenie erase startup-config Usuń wszystkie pliki konfiguracyjne zapisane na komputerze użytkownika. Jeśli instruktor nie poleci inaczej, przywróć połączenie komputerów z siecią, a następnie wyłącz je. Usuń wszystko, co przyniosłeś do laboratorium, pozostawiając pomieszczenie przygotowane do zajęć następnej klasy. Dodatek 1- Domyślna konfiguracja routera Cisco Current configuration : 824 bytes version 12.4 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption hostname Router boot-start-marker boot-end-marker no aaa new-model ip cef interface FastEthernet0/0 shutdown duplex auto speed auto interface FastEthernet0/1 shutdown duplex auto speed auto interface Serial0/1/0 shutdown no fair-queue interface Serial0/1/1 shutdown clock rate interface Vlan1 ip http server no ip http secure-server publicznie dostępne informacje firmy Cisco. Strona 16 z 20

17 control-plane line con 0 line aux 0 line vty 0 4 login scheduler allocate end Dodatek 2- Domyślna konfiguracja przełącznika Cisco Current configuration : 1519 bytes version 12.1 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption hostname Switch ip subnet-zero spanning-tree mode pvst no spanning-tree optimize bpdu transmission spanning-tree extend system-id interface FastEthernet0/1 interface FastEthernet0/2 interface FastEthernet0/3 interface FastEthernet0/4 interface FastEthernet0/5 interface FastEthernet0/6 interface FastEthernet0/7 interface FastEthernet0/8 publicznie dostępne informacje firmy Cisco. Strona 17 z 20

18 interface FastEthernet0/9 interface FastEthernet0/10 interface FastEthernet0/11 interface FastEthernet0/12 interface FastEthernet0/13 interface FastEthernet0/14 interface FastEthernet0/15 interface FastEthernet0/16 interface FastEthernet0/17 interface FastEthernet0/18 interface FastEthernet0/19 interface FastEthernet0/20 interface FastEthernet0/21 interface FastEthernet0/22 interface FastEthernet0/23 interface FastEthernet0/24 interface GigabitEthernet0/1 interface GigabitEthernet0/2 publicznie dostępne informacje firmy Cisco. Strona 18 z 20

19 interface Vlan1 no ip route-cache shutdown ip http server line con 0 line vty 5 15 end publicznie dostępne informacje firmy Cisco. Strona 19 z 20

Topologia sieci. Cele nauczania.

Topologia sieci. Cele nauczania. Laboratorium 2 Podstawowa konfiguracja urządzeń Cisco. WSTKT 2010 Topologia sieci. Cele nauczania. Podstawowa konfiguracja ustawień globalnych routerów Cisco. Konfiguracja haseł dostępu na routerach Cisco.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera Tryby poleceń Użytkownika (user mode) Router> Przejście do trybu: Dostępny bezpośrednio po podłączeniu konsoli. Opuszczenie trybu: Polecenia:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera

Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera Wprowadzenie do obsługi systemu IOS na przykładzie Routera Tryby poleceń Użytkownika (user mode) Router> Przejście do trybu: Dostępny bezpośrednio po podłączeniu konsoli. Opuszczenie trybu: Polecenia:

Bardziej szczegółowo

Packet Tracer - Konfiguracja ustawień początkowych przełącznika

Packet Tracer - Konfiguracja ustawień początkowych przełącznika Topologia Cele Część 1: Sprawdzenie domyślnej konfiguracji przełącznika. Część 2: Konfiguracja podstawowych ustawień przełącznika. Część 3: Konfiguracja wiadomości MOTD. Część 4: Zapisanie plików konfiguracyjnych

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego

Podstawowa konfiguracja routerów. Interfejsy sieciowe routerów. Sprawdzanie komunikacji w sieci. Podstawy routingu statycznego Podstawowa konfiguracja routerów Interfejsy sieciowe routerów Sprawdzanie komunikacji w sieci Podstawy routingu statycznego Podstawy routingu dynamicznego 2 Plan prezentacji Tryby pracy routera Polecenia

Bardziej szczegółowo

1) Skonfiguruj nazwę hosta na ruterze zgodną z przyjętą topologią i Tabelą adresacji.

1) Skonfiguruj nazwę hosta na ruterze zgodną z przyjętą topologią i Tabelą adresacji. ROUTER a. Połącz się z ruterem konsolowo i przejdź do trybu uprzywilejowanego. Router> enable Router# b. Ustaw właściwy czas na ruterze. Router# clock set 10:40:30 6 February 2013 Router# c. Przejdź do

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 11.5.2 Zarządzenie konfiguracją urządzenia

Laboratorium 11.5.2 Zarządzenie konfiguracją urządzenia Topologia sieci Cele nauczania Konfiguracja łączności w sieci Zachowywanie i przywracania konfiguracji Cisco IOS z wykorzystaniem serwera TFTP. Wprowadzenie Sprzęt Liczba Opis Router Cisco 1 Część zestawu

Bardziej szczegółowo

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do wyłącznego użytku przez instruktorów w ramach kursu CCNA 4:

Bardziej szczegółowo

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do wyłącznego użytku przez instruktorów w ramach kursu CCNA 3:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 2 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd

Laboratorium 2 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Laboratorium 2 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Konfigurowanie interfejsu Ethernet Przygotowanie stanowiska Należy zestawid sied podobną do przedstawionej na powyższych rysunkach. Do konfiguracji

Bardziej szczegółowo

ZADANIE.02 Cisco.&.Juniper Podstawy konfiguracji (interfejsy) Zarządzanie konfiguracjami 1,5h

ZADANIE.02 Cisco.&.Juniper Podstawy konfiguracji (interfejsy) Zarządzanie konfiguracjami 1,5h Imię Nazwisko ZADANIE.02 Cisco.&.Juniper Podstawy konfiguracji (interfejsy) Zarządzanie konfiguracjami 1,5h 1. Zbudować sieć laboratoryjną 2. Podstawowe informacje dotyczące obsługi systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Interfejsy: Ethernet do połączenia z siecią LAN Serial do połączenia z siecią WAN. pełną konfigurację urządzenia. Zadanie.01-2 -

Interfejsy: Ethernet do połączenia z siecią LAN Serial do połączenia z siecią WAN. pełną konfigurację urządzenia. Zadanie.01-2 - Wybrane urządzenia Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego Przełącznik sieciowy. Dostępny sprzęt: Cisco modele 1900, 2900, 2950, 2960. Interfejsy: technologia Ethernet, szybkość 10/100/1000 Mb/s. Medium: kabel

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z poniższym schematem ustanów połączenia: konsolowe i ethernetowe z urządzeniem

1. Zgodnie z poniższym schematem ustanów połączenia: konsolowe i ethernetowe z urządzeniem SIECI KOMPUTEROWE ĆWICZENIE 6 PODSTAWY KONFIGURACJI PRZEŁĄCZNIKA SIECIOWEGO PRZEGLĄD KONFIGURACJI PRZEŁĄCZNIKA SIECIOWEGO: 1. Zgodnie z poniższym schematem ustanów połączenia: konsolowe i ethernetowe z

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Rozsyłanie domyślnych tras w domenie OSPF

Ćwiczenie Rozsyłanie domyślnych tras w domenie OSPF Ćwiczenie 2.3.6 Rozsyłanie domyślnych tras w domenie OSPF Cele Opanowanie umiejętności konfigurowania schematu adresowania IP dla obszaru routingu OSPF. Opanowanie umiejętności konfigurowania i sprawdzania

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Tak wygląda taki kabel

Tak wygląda taki kabel 1. Połączenie komputera z routerem/switchem Domyślnie wszystkie porty sieciowe są wyłączone. Aby się połączyć z urządzeniem należy wybrać kabel konsolowy i podłączyć do wejścia oznaczonego console na switchu

Bardziej szczegółowo

Część I: Podstawowa konfiguracja routera

Część I: Podstawowa konfiguracja routera Zakład Cyberbezpieczeństwa IT PW LABORATORIUM SIECI Instrukcja do ćwiczenia: Podstawy konfiguracji routerów Przedmiot: Sieci Lokalne (LAN) Autor: Wojciech Mazurczyk Aktualizacja: Artur Janicki wersja 1.1

Bardziej szczegółowo

Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji LABORATORIUM SIECI

Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji LABORATORIUM SIECI Zakład Teleinformatyki i Telekomutacji LABORATORIUM SIECI Instrukcja do ćwiczenia: Switching, VLAN & Trunking Przedmiot: Sieci Lokalne (LAN) Wojciech Mazurczyk Warszawa, kwiecień 2008 ZTiT. Zakład Teleinformatyki

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 8

Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 8 Tematyka Konsola Sieci Komputerowe 2 / Ćwiczenia 8 Wprowadzenie do budowy sieci z wykorzystaniem ruterów Cisco. Opracował: Konrad Kawecki Do fizycznego połączenia z konsolą rutera

Bardziej szczegółowo

Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1)

Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1) Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1) 1. Podłączenie konsoli zarządzania routerem: Ustawienia dla programu HyperTerminal (a) oraz TeraTerm Pro (b): a) b) 2.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Usuwanie konfiguracji sieci VLAN

Ćwiczenie Usuwanie konfiguracji sieci VLAN Ćwiczenie 8.2.6 Usuwanie konfiguracji sieci VLAN Cele Zapoznanie się ze sposobem tworzenia podstawowej konfiguracji przełącznika i sprawdzanie jej poprawności. Zapoznanie się ze sposobem tworzenia dwóch

Bardziej szczegółowo

Warsztaty z Sieci komputerowych Lista 3

Warsztaty z Sieci komputerowych Lista 3 Warsztaty z Sieci komputerowych Lista 3 Uwagi ogólne Topologia sieci na te zajęcia została przedstawiona poniżej; każda czwórka komputerów jest osobną strukturą niepołączoną z niczym innym. 2 2 3 4 0 3

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS

Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS 5. Konfigurowanie routerów z poziomu IOS W tym rozdziale zajmiemy się konfiguracją routerów CISCO z poziomu systemu IOS. Będzie to typowym odpowiednikiem

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci

Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci Topologia sieci Sieć punkt-punkt Cele nauczania Po zakończeniu tego ćwiczenia będziesz potrafił: Sieć przełączana poprawnie identyfikować kable

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE, AiR r. I, sem. II Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń

Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń Podstawy Sieci Komputerowych Laboratorium Cisco zbiór poleceń Tryby wprowadzania poleceń... 2 Uzyskanie pomocy... 2 Polecenia interfejsu użytkownika... 4 Wyświetlanie banerów (komunikatów)... 4 System

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

ZADANIE.01 Cisco.&.Juniper Wprowadzenie do ZiMSK (budowa sieci, połączenie konsolowe, usuwanie konfiguracji urządzeń) 1h

ZADANIE.01 Cisco.&.Juniper Wprowadzenie do ZiMSK (budowa sieci, połączenie konsolowe, usuwanie konfiguracji urządzeń) 1h Imię Nazwisko ZADANIE.01 Cisco.&.Juniper Wprowadzenie do ZiMSK (budowa sieci, połączenie konsolowe, usuwanie konfiguracji urządzeń) 1h 1. Zbudować sieć laboratoryjną 2. Rozpocząć konfigurację urządzeń

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpieczeństwa sieciowego

Systemy bezpieczeństwa sieciowego WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Instytut Teleinformatyki i Automatyki Przedmiot: Systemy bezpieczeństwa sieciowego Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego. TEMAT: Konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Packet Tracer - Podłączanie routera do sieci LAN

Packet Tracer - Podłączanie routera do sieci LAN Topologia Tabela adresacji Urządz enie Interfejs Adres IP Maska podsieci Brama domyślna Cele G0/0 192.168.10.1 255.255.255.0 Nie dotyczy R1 G0/1 192.168.11.1 255.255.255.0 Nie dotyczy S0/0/0 (DCE) 209.165.200.225

Bardziej szczegółowo

Zadanie.05-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside security- level 0 192. 168.1.0/24. inside security- level 100 176.16.0.0/16 VLAN1 10.0.0.

Zadanie.05-1 - OUTSIDE 200. 200. 200.0/24. dmz. outside security- level 0 192. 168.1.0/24. inside security- level 100 176.16.0.0/16 VLAN1 10.0.0. VLAN, trunking, inter-vlan routing, port-security Schemat sieci OUTSIDE 200. 200. 200.0/24 dmz security- level 50 outside security- level 0 192. 168.1.0/24 inside security- level 100 176.16.0.0/16 VLAN1

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI. Zakład Cyberbezpieczeństwa IT PW. Instrukcja do ćwiczenia: Switching, VLAN & Trunking Przedmiot: Sieci Lokalne (LAN)

LABORATORIUM SIECI. Zakład Cyberbezpieczeństwa IT PW. Instrukcja do ćwiczenia: Switching, VLAN & Trunking Przedmiot: Sieci Lokalne (LAN) Zakład Cyberbezpieczeństwa IT PW LABORATORIUM SIECI Instrukcja do ćwiczenia: Switching, VLAN & Trunking Przedmiot: Sieci Lokalne (LAN) Autor: Wojciech Mazurczyk Aktualizacja: Artur Janicki wersja 1.3 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Sieci komputerowe Laboratorium 8

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Sieci komputerowe Laboratorium 8 Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Sieci komputerowe Laboratorium 8 Budowa routera, tryby pracy, składnia i podstawowe komendy 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium.

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. PBS Wykład 1 1. Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Podstawy konfiguracji urządzeń firmy Cisco. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl

Podstawy konfiguracji urządzeń firmy Cisco. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl Podstawy konfiguracji urządzeń firmy Cisco Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl ROUTER zadania i budowa Zadania routera segmentacja sieci wybór trasy 3 Zadania routera (segmentacja sieci) duże możliwości

Bardziej szczegółowo

Administracja sieciami LAN/WAN. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska Opole

Administracja sieciami LAN/WAN. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska Opole Administracja sieciami LAN/WAN Konfigurowanie routerów i budowanie sieci dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Nie moŝna wyświetlić

Bardziej szczegółowo

Switching, VLAN & Trunking 2

Switching, VLAN & Trunking 2 Zakład Cyberbezpieczeństwa IT PW LABORATORIUM SIECI Instrukcja do ćwiczenia: Switching, VLAN & Trunking Przedmiot: Sieci Lokalne (LAN) Autor: Wojciech Mazurczyk Aktualizacja: Artur Janicki wersja 1.1 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfiguracja podstawowych ustawień przełącznika

Ćwiczenie Konfiguracja podstawowych ustawień przełącznika Ćwiczenie Konfiguracja podstawowych ustawień przełącznika Topologia Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Brama domyślna S1 VLAN 99 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 PC-A NIC

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja

2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja 2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja 2.1. Cele stosowania oprogramowania Cisco IOS Podobnie jak komputer, ani router, ani przełącznik nie mogą działać bez systemu operacyjnego. W oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów

Ćwiczenie a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów Ćwiczenie 5.1.13a Budowanie sieci z wykorzystaniem koncentratorów Cele Utworzenie prostej sieci między dwoma komputerami przy użyciu koncentratora. Wybór właściwego kabla do podłączenia komputerów do koncentratora.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP Ćwiczenie 9.3.5 Konfigurowanie klienta DHCP Cele Zapoznanie się z protokołem dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol) i skonfigurowanie komputera jako klienta DHCP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do laboratorium 1. Podstawowa konfiguracja środowiska MPLS (Multi-Protocol Label Switching)

Instrukcja do laboratorium 1. Podstawowa konfiguracja środowiska MPLS (Multi-Protocol Label Switching) Instrukcja do laboratorium 1 Podstawowa konfiguracja środowiska MPLS (Multi-Protocol Label Switching) Przed zajęciami proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją i materiałami pomocniczymi dotyczącymi laboratorium.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja zapory ogniowej w trybie standardowym na module SCALANCE S623

Konfiguracja zapory ogniowej w trybie standardowym na module SCALANCE S623 Konfiguracja zapory ogniowej w trybie standardowym na module SCALANCE S623 1. Słownik Użycie terminów interfejs i port: W tym dokumencie używane będą następujące terminy dotyczące portów modułów zabezpieczeń:

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Vigor Cisco ISDN PPP (CHAP)

Vigor Cisco ISDN PPP (CHAP) Vigor Cisco ISDN PPP (CHAP) Cisco 1721+ WIC BRI S/T, IOS ver. 12.2 Vigor 2200X, firmware ver. 2.3.6 192.168.4.1 Cisco ISDN: 30 ISDN ISDN: 20 Vigor 192.168.5.1 192.168.4.10 192.168.5.10 I. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja

Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja Wprowadzenie do routerów 2 Router Router to specjalny typ komputera. Składa się z takich elementów jak procesor, pamięć, magistralę systemową oraz

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Tryb konsolowy ćwiczenie b

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Tryb konsolowy ćwiczenie b Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Ćwiczenie 2. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Tryb konsolowy ćwiczenie 2 012b Źródło: http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/pl/library/serv

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

INFO-NET.wsparcie. pppoe.in.net.pl. Pamiętaj aby nie podawać nikomu swojego hasła! Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP WAŻNA INFORMACJA

INFO-NET.wsparcie. pppoe.in.net.pl. Pamiętaj aby nie podawać nikomu swojego hasła! Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP WAŻNA INFORMACJA Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP W celu ułatwienia konfiguracji połączenia w przyszłości, w poniższe pola można przepisać nazwę użytkownika (login) i hasło do połączenia, które otrzymali Państwo

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Budowanie prostej sieci, podstawowa konfiguracja przełączników (ćwiczenie w grupach 2-osobowych)

Laboratorium - Budowanie prostej sieci, podstawowa konfiguracja przełączników (ćwiczenie w grupach 2-osobowych) , podstawowa konfiguracja przełączników (ćwiczenie w grupach 2-osobowych) Kluczowe umiejętności Umiejętność ustanowienia sesji z przełącznikiem przez port szeregowy oraz Telnet Umiejętność konfigurowania

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Protokoły

Bardziej szczegółowo

Xesar. Uruchomienie Karta sieciowa

Xesar. Uruchomienie Karta sieciowa Xesar Uruchomienie Karta sieciowa Konfigurowanie komputera W celu skonfigurowania karty sieciowej Xesar można używać dowolnego komputera, może to być także komputer, na którym używane jest oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Router z punktem Dostępowym

Router z punktem Dostępowym Seria Instant Wireless Router z punktem Dostępowym Jak zainstalować urządzenie: BEFW11S4 Router z punktem dostępowym Wireless B Krok 1: Podłączanie urządzenia W rozdziale tym zajmiemy się poprawnym podłączeniem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute

Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute Laboratorium 6.7.1: Ping i Traceroute Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP R2-Central Serwer Eagle S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

ZASADY ADRESOWANIA IP cz. II

ZASADY ADRESOWANIA IP cz. II ZASADY ADRESOWANIA IP cz. II Cel ćwiczenia Praktyczne zapoznanie z zasadami adresowania IP Zadania 1. Przy użyciu funkcji ipconfig /all odczytać i zapisać w sprawozdaniu następujące ustawienia protokołu

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

KROK 1. KONFIGURACJA URZĄDZEŃ KOŃCOWYCH (SERWERÓW)

KROK 1. KONFIGURACJA URZĄDZEŃ KOŃCOWYCH (SERWERÓW) PODSTAWOWA KONFIGURACJA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH WSTĘP 1) Cel ćwiczenia uczenie się: prawidłowego łączenia i konfiguracji urządzeń za pomocą okablowania Ethernet i kabli szeregowych, prawidłowej konfiguracji:

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat hasła SOHO (ang. Small Office/Home Office).

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat hasła SOHO (ang. Small Office/Home Office). T: Konfiguracja urządzeń sieciowych przez przeglądarkę www. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat hasła SOHO (ang. Small Office/Home Office). Konfiguracja urządzeń sieciowych

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Administracja sieciami LAN/WAN Komunikacja między sieciami VLAN

Administracja sieciami LAN/WAN Komunikacja między sieciami VLAN Administracja sieciami LAN/WAN Komunikacja między sieciami VLAN dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Protokół Dynamic Trunking Portocol

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Przyjrzyj się zamieszczonemu powyżej schematowi. Host A chce uzyskać dostęp do usługi e- mail. Jaki numer portu docelowego będzie użyty do komunikacji

Przyjrzyj się zamieszczonemu powyżej schematowi. Host A chce uzyskać dostęp do usługi e- mail. Jaki numer portu docelowego będzie użyty do komunikacji 1 Która z wymienionych poniżej masek umożliwi zaadresowanie 2040 hostów w każdej z utworzonych, możliwie najmniejszych podsieci w sieci o adresie IP 10.0.0.0? 255.255.0.0 255.255.254.0 255.255.252.0 x

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Poznawanie FTP

Laboratorium - Poznawanie FTP Cele Część 1: Korzystanie z usługi FTP z wiersza poleceń. Część 2: Pobranie pliku z serwera FTP za pomocą WS_FTP LE Część 3: Korzystanie z usługi FTP w przeglądarce Scenariusz File Transfer Protocol (FTP)

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. dr inż. Łukasz Sturgulewski dr inż. Artur Sierszeń

ZiMSK. dr inż. Łukasz Sturgulewski  dr inż. Artur Sierszeń ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl ZiMSK - 2011 1 Wykład Zarządzanie konfiguracją: switch router firewall Obsługa

Bardziej szczegółowo

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP Ćwiczenia nr 3 1. Cel: Sprawdzenie konfiguracji protokołu TCP/IP W wierszu poleceń należy wpisać rozkaz ipconfig (zapisać ustawienia na kartce) Ponownie wpisać ten sam rozkaz z opcją ipconfig /all (zapoznać

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem BX9000 Sterownik BX9000 należy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfigurowanie profili programu dzwoniącego

Ćwiczenie Konfigurowanie profili programu dzwoniącego Ćwiczenie 4.3.7 Konfigurowanie profili programu dzwoniącego Cel Opanowanie umiejętności konfigurowanie profili programu dzwoniącego ISDN, aby możliwe było nawiązywanie połączeń DDR jednocześnie z dwóch

Bardziej szczegółowo

CISCO Skrypt Teleinformatyka WEKA v0.5 maj 2014 lukaszjok PWR

CISCO Skrypt Teleinformatyka WEKA v0.5 maj 2014 lukaszjok PWR CISCO Skrypt Teleinformatyka WEKA v0.5 maj 2014 lukaszjok PWR Też się uczę przed użyciem skonsultuj się z książką lub Internetami, jeśli zauważysz błąd zgłoś to. Opracowywane na podstawie książek i strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3.4.2: Zarządzanie serwerem WWW

Laboratorium 3.4.2: Zarządzanie serwerem WWW Laboratorium 3.4.2: Zarządzanie serwerem WWW Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy Fa0/0 192.168.254.253

Bardziej szczegółowo

WSGK, Kutno, 2012. Dr inż. Robert Banasiak 1

WSGK, Kutno, 2012. Dr inż. Robert Banasiak 1 WSGK, Kutno, 2012 Dr inż. Robert Banasiak 1 KUS - gryplan Zaliczenie: o Case Study w PacketTracer na 4 spotkaniu (70% oceny) o Test/Egzamin 10 pytań na dodatkowym zjeździe (30% oceny) A poza tym: - Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd

Laboratorium 3 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Laboratorium 3 Sieci Komputerowe II Nazwisko Imię Data zajęd Konfigurowanie tras statycznych Cel dwiczenia Opanowanie umiejętności konfigurowania tras statycznych pomiędzy routerami w celu umożliwienia

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH WebManipulator Informacje dodatkowe konfiguracji WebManipulatora (v. 2016_01) PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN 1.Zmienna środowiskowa Instalacje rozpoczynamy od zmiany ścieżki we właściwościach mój komputer w zakładce zaawansowane, zmienne środowiskowe

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja trybu pracy Real COM dla serwerów NPort:

Konfiguracja trybu pracy Real COM dla serwerów NPort: Konfiguracja trybu pracy Real COM dla serwerów NPort: Poniższa instrukcja dotyczy następujących modeli z rodziny serwerów portów szeregowych: -NPort DE-211 -NPort DE-311 - NPort DE-311M - NPort 5100 cała

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT Przewodnik szybkiej instalacji DN-70690 Spis treści Zawartość pakietu... Strona 1 Podłączenie sieci... Strona 2 Ustawienia sieciowe... Strona 3

Bardziej szczegółowo