Laboratorium Zarządzenie konfiguracją urządzenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laboratorium 11.5.2 Zarządzenie konfiguracją urządzenia"

Transkrypt

1 Topologia sieci Cele nauczania Konfiguracja łączności w sieci Zachowywanie i przywracania konfiguracji Cisco IOS z wykorzystaniem serwera TFTP. Wprowadzenie Sprzęt Liczba Opis Router Cisco 1 Część zestawu laboratoryjnego CCNA. Komputer (host) 1 Komputer w laboratorium Kabel konsolowy (rollover) 1 Łączy komputer (host 1) z portem konsolowym routera. Kabel z przeplotem 1 Łączy kartę sieciową hosta1 z interfejsem Fa0/1 Routera1. Tabela 1. Wyposażenie i sprzęt wymagany do laboratorium. Zgromadź wymagane wyposażenie i kable. Aby wykonać laboratorium, upewnij się, że wyposażenie zebrane w tabeli 1 jest dostępne. publicznie dostępne informacje firmy Cisco. Strona 1 z 10

2 Komputer użytkownika w będzie pełnił rolę serwera TFTP. W laboratorium wykorzystuje się oprogramowanie serwera TFTP SolarWinds. SolarWinds to darmowa aplikacja TFTP dla systemu Windows. Scenariusz W tym ćwiczeniu studenci skonfigurują podstawowe ustawienia routerów Cisco, zapiszą konfigurację na serwer TFTP, a następnie przywrócą konfigurację z serwera TFTP. Dany jest adres IP /24 i maska 6 bitowa. Wykorzystaj OSTATNIĄ podsieć. Host1 powinien używać PIERWSZEGO poprawnego adresu hosta, a Router1 powinien używać OSTATNIEGO poprawnego adresu hosta: Adres IP: Maska podsieci: Podsieć Adres pierwszego hosta Adres ostatniego hosta Adres rozgłoszeniowy Zadanie 1: Konfiguracja łączności w sieci. Krok 1: Fizyczne łączenie urządzeń. Zapoznaj się ze schematem. Jeden koniec kabla konsolowego (rollover) podłącz do portu konsolowego w routerze, a drugi do portu COM komputera użytkownika korzystając z przejściówki na DB9 lub DB25. Upewnij się, że zasilanie zastało podłączone do obydwóch urządzeń tj. komputera użytkownika i routera. Krok 2: Logiczne łączenie urządzeń. Korzystając z informacji o adresach IP w scenariuszu, skonfiguruj hosta1. Krok 3: Łączenie komputera użytkownika z routerem przy użyciu programu HyperTerminal. Uruchom program HyperTerminal klikając Start Programy Akcesoria Komunikacja Hyper Terminal na pasku zadań Windows. Kiedy otworzy się okno sesji programu HyperTerminal, naciśnij klawisz Enter do momentu, gdy otrzymasz odpowiedź od routera. Krok 4: Konfiguracja Routera1 Skonfiguruj Router1. Zadania konfiguracyjne dla Routera1 obejmują następujące czynności: Zadanie - odwołaj się do dodatku 1 po pomoc dotyczącą komend Ustaw nazwę routera- Router1 Ustaw zaszyfrowane hasło do trybu uprzywilejowane EXEC- cisco Ustaw hasło dostępu do konsoli -class Ustaw hasło dostępu przez telnet -class publicznie dostępne informacje firmy Cisco. Strona 2 z 10

3 Skonfiguruj komunikat dnia (MOTD). Skonfiguruj interfejs Fa0/0 Routera1- ustaw opis ustaw adres warstwy 3 wykonaj polecenie no shutdown UWAGA **NIE ZAPISUJ KONFIGURACJI BIEŻĄCEJ DO PAMIĘCI NVRAM. Krok 5: Weryfikacja łączności Zweryfikuj łączność pomiędzy hostem1 i routerem1: ping Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to , timeout is 2 seconds:. Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms Zadanie 2: Wykorzystaj serwer TFTP do zachowania i przywrócenia konfiguracji Cisco IOS. Krok 1: Instalacja aplikacji SolarWinds TFTP Aby rozpocząć instalację kliknij dwukrotnie na aplikacji SolarWinds TFTP. Wybierz Next (Następny). Zgódź się na warunki licencji i zaakceptuj domyślne ustawienia. Po tym jak instalacja aplikacji SolarWinds zostanie zakończona kliknij Finish (Zakończ). Krok 2: Uruchomienie serwera TFTP Rysunek 2. Okno serwera TFTP. Uruchom serwer TFTP wybierając Start Programy SolarWinds Free Tools TFTP Server. Rysunek 2 przedstawia aktywne okno aplikacji serwera TFTP. publicznie dostępne informacje firmy Cisco. Strona 3 z 10

4 Krok 3: Konfiguracja serwera TFTP. Rysunek 3. Okno aplikacji serwera TFTP. Aby skonfigurować serwer TFTP wybierz z menu opcję File (Plik) configure (konfiguracja). Spójrz na rysunek 3. Sprawdź poniższe ustawienia: Parametr TFTP Root Directory: (Katalog główny serwera TFTP) Security (Bezpieczeństwo) Advanced Security (Zaawansowane ustawienia bezpieczeństwa) Auto-Close (Automatyczne zamykanie) Log (Logowanie) Wartość TFTP-Root Transmit and Receive Files (Wysyłaj i odbieraj pliki) to (do) Never (Nigdy) Enable Log Requests to the Following File. (Włącz logowanie żądań do poniższych plików) Leave the default file. (Pozostaw domyślny plik) Kiedy zakończysz, kliknij OK. publicznie dostępne informacje firmy Cisco. Strona 4 z 10

5 Krok 4: Zapisywanie konfiguracji Routera1 na serwer TFTP. Z programu HyperTerminal, rozpocznij wgrywanie konfiguracji na serwer TFTP: copy running-config tftp: Address or name of remote host []? Destination filename [router1-confg]? <ENTER> 1081 bytes copied in secs (538 bytes/sec) Sprawdź czy powiodło się wgrywanie konfiguracji. Otwórz plik z logami znajdujący się w c:\program Files\SolarWinds\Free Tools\TFTP-Server.txt. Jego zawartość powinna być podobna do poniższej: 3/25/ :29 :Receiving router1-confg from ( ) 3/25/ :29 :Received router1-confg from ( ), 1081 bytes Zweryfikuj przesłany plik. Do zbadania zawartości pliku c:\tftp-root\router1-confg wykorzystaj program Word lub Wordpad. Jego zawartość powinna być podobna do poniższej konfiguracji: version 12.4 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption hostname Router1 boot-start-marker boot-end-marker enable secret 5 $1$D02B$AuX05n0HPT239yYRoQ0oE. no aaa new-model ip cef interface FastEthernet0/0 description connection to host1 ip address duplex auto speed auto interface FastEthernet0/1 no ip address shutdown duplex auto speed auto interface Serial0/1/0 no ip address shutdown no fair-queue publicznie dostępne informacje firmy Cisco. Strona 5 z 10

6 interface Serial0/1/1 no ip address shutdown clock rate ip http server no ip http secure-server control-plane banner motd *** ABC COMPANY NETWORK DEVICE **** (URZĄDZENIE SIECIOWE FIRMY ABC) *** Authorized access only ***** (Tylko autoryzowany dostęp) *** Logging is enabled **** (Włączone logowanie) line con 0 password class login line aux 0 line vty 0 4 password class login scheduler allocate End Krok 5: Przywracanie konfiguracji Routera1 z serwera TFTP. Sprawdź czy pamięć NVRAM jest pusta i następnie przeładuj Router1. show startup-config startup-config is not present reload Proceed with reload? [confirm] <ENTER> Należy ustanowić łączność z serwerem TFTP. Należy ustawić adres IP na interfejsie fa0/0 Routera1 i następnie go włączyć. Router> enable Router# conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)# interface fa0/0 Router(config-if)# ip address Router(config-if)# no shutdown Router(config-if)# exit *Mar 25 16:43:03.095: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console *Mar 25 16:43:04.967: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up Ustaw nazwę routera na TEST. publicznie dostępne informacje firmy Cisco. Strona 6 z 10

7 Router(config-if)# exit Router(config)#hostname TEST Router(config-if)#end TEST# Weryfikacja łączności przy użyciu polecenia ping. Router# ping Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to , timeout is 2 seconds:. Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms Router# Ściągnij plik konfiguracyjny Routera1 z serwera TFTP: Router# copy tftp startup-config Address or name of remote host []? Source filename []? router1-confg Destination filename [startup-config]? <ENTER> Accessing tftp:// /router1-confg... Loading router1-confg from (via FastEthernet0/0): [OK bytes] (OK bajtów) 1081 bytes copied in secs (115 bytes/sec) *Mar 25 16:55:26.375: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from tftp:// /router1-confg by console Zobacz na konfigurację w pamięci NVRAM, aby zweryfikować poprawność transferu. Konfiguracja powinna być taka sama, jaką ustawiono w Zadaniu 1, Krok 4. Przeładuj router wybierając 'no' (nie) w linii wiersza poleceń w pytaniu Configuration has been modified (Konfiguracja została zmodyfikowana) Poprzednia konfiguracja powinna zostać przywrócona, a nazwa routera powinna być ustawiona na Router1. publicznie dostępne informacje firmy Cisco. Strona 7 z 10

8 Zadanie 3: Do przemyślenia TFTP jest szybką i wydajną metodą do zapisywania i wgrywania plików konfiguracyjnych Cisco IOS. Zadanie 4: Wyzwanie Podobnie jak przesyłanie plików konfiguracyjnych, również IOS może być zachowany na serwerze TFTP. Aby dowiedzieć się jaka jest nazwa pliku z IOS wykonaj polecenie Cisco IOS show version. Nazwę pliku zaznaczono poniżej: show version Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(10b), RELEASE SOFTWARE (fc3) Technical Support: Copyright (c) by Cisco Systems, Inc. Compiled Fri 19-Jan-07 15:15 by prod_rel_team ROM: System Bootstrap, Version 12.4(13r)T, RELEASE SOFTWARE (fc1) Router1 uptime is 17 minutes System returned to ROM by reload at 16:47:54 UTC Sun Mar System image file is "flash:c1841-advipservicesk9-mz b.bin" This product contains cryptographic features and is subject to United States and local country laws governing import, export, transfer and use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply third-party authority to import, export, distribute or use encryption. Importers, exporters, distributors and users are responsible for compliance with U.S. and local country laws. By using this product you agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable to comply with U.S. and local laws, return this product immediately. A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at: If you require further assistance please contact us by sending to Cisco 1841 (revision 6.0) with K/22528K bytes of memory. Processor board ID FHK110918KJ 2 Serial(sync/async) interfaces DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled. 191K bytes of NVRAM K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write) Configuration register is 0x2102 publicznie dostępne informacje firmy Cisco. Strona 8 z 10

9 Polecenia umożliwiające przesłanie na serwer IOS są podobne do tych pozwalających przesłać na serwer plik konfiguracyjny: copy flash tftp Source filename []? c1841-advipservicesk9-mz b.bin Address or name of remote host []? Destination filename [c1841-advipservicesk9-mz b.bin]? bytes copied in secs ( bytes/sec) Zadanie 5: Porządkowanie i zakończenie. Przed wyłączeniem zasilania routera, usuń plik konfiguracyjny z pamięci NVRAM, jeśli był on tam zapisany. Użyj polecenia trybu uprzywilejowanego użytkownika EXEC erase startup-config. Usuń serwer SolarWinds TFTP z komputera użytkownika. Wybierz Start Panel Sterowania. Otwórz Dadaj lub Usuń Programy. Wybierz SolarWinds, a następnie Usuń. Zaakceptuj ustawienie domyślne. Usuń wszystkie pliki konfiguracyjne zapisane na komputerze użytkownika. Jeśli instruktor nie poleci inaczej, przywróć połączenie komputerów z siecią, a następnie wyłącz je. Usuń wszystko co przyniosłeś do laboratorium pozostawiając pomieszczenie przygotowane do zajęć następnej klasy. publicznie dostępne informacje firmy Cisco. Strona 9 z 10

10 Dodatek 1 Cel Wejście do trybu konfiguracji globalnej. Ustawienie nazwy routera. Ustawienie zaszyfrowanego hasło, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do trybu użytkownika uprzywilejowanego exec. Ustawienie hasła, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do linii konsoli. Skonfigurowanie hasła zabezpieczającego przed nieuprawnionym dostępem przez telnet Linie vty routera: 0 4 Linie VTY przełącznika: 0 15 Polecenie configure terminal Router> enable Router#configure terminal Router(config)# hostname name Router(config)# hostname Router1 Router(config)# enable secret password Router(config)#enable secret cisco Router(config)# password hasło login Router(config)# line con 0 Router(config-line)# password class Router(config-line)# login Router(config)# password hasło login Router(config)# line vty 0 4 Router(config-line)# password class Router(config-line)# login Router(config-line)# Skonfiguruj komunikat dnia (MOTD). Banner motd % Router(config)# banner motd % Router(config)# Konfiguracja interfejsu. Router - interfejs jest domyślnie wyłączony Przełącznik - interfejs jest domyślnie włączony. Zapisanie konfiguracji do pamięci NVRAM Router(config)# interface fa0/0 Router(config-if)# description description Router(config-if)# ip address address mask Router(config-if)# no shutdown Router(config-if)# copy running-config startup-config Router# copy running-config startup-config Router# publicznie dostępne informacje firmy Cisco. Strona 10 z 10

Routing w sieciach IP

Routing w sieciach IP Routing w sieciach IP Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Routing w sieciach IP Karol Kuczyński Rafał Stęgierski Lublin 2011 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawy porządkowe

Rozdział 1. Sprawy porządkowe 1 z 119 2007-07-24 12:29 (nieoficjalne) Cisco FAQ PL czyli najczęściej zadawane pytania o Cisco z odpowiedziami po polsku Łukasz Bromirski (koordynator) v0.99(4) 30/01/2006 23:53:21

Bardziej szczegółowo

(nieoficjalne) Cisco FAQ PL

(nieoficjalne) Cisco FAQ PL (nieoficjalne) Cisco FAQ PL czyli najczęściej zadawane pytania o Cisco z odpowiedziami po polsku Łukasz Bromirski lukasz@bromirski.net (koordynator) (nieoficjalne) Cisco FAQ PL: czyli najczęściej zadawane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej WebPower SNMP/HTTP

Instrukcja obsługi Karty Zarządzającej WebPower SNMP/HTTP 2011/08/01 Pomoc Techniczna, tel.: 61 6500 400 www.ever.eu 1 AT, IBM są zarejestrowanymi znakami towarowymi International Business Machines Corporation. NetWare jest zarejestrowanym znakiem handlowym Novell,

Bardziej szczegółowo

Router Asmax Er-903v

Router Asmax Er-903v Router Asmax Er-903v Instrukcja konfiguracji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

VoIP Router Asmax V320

VoIP Router Asmax V320 VoIP Router Asmax V320 Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Quick Start nr 11 lipiec 2007 2

Quick Start nr 11 lipiec 2007 2 Quick Start Huawei Spis treści: 1. HUAWEI Konfiguracja 3 2. Pierwsze uruchomienie Huawei 3 a) Terminal VT-100 3 b) Klawisze funkcyjne 3 c) Przeglądanie duŝych ilości tekstu 4 d) Ustawienie nazwy routera

Bardziej szczegółowo

OSBRiDGE 5XLi / 5GXi. Instrukcja Konfiguracji. Oprogramowanie w wersji 3.30R

OSBRiDGE 5XLi / 5GXi. Instrukcja Konfiguracji. Oprogramowanie w wersji 3.30R OSBRiDGE 5XLi / 5GXi Instrukcja Konfiguracji Oprogramowanie w wersji 3.30R 1. Ustawienia domyślne i konfiguracja. Urządzenia OSBRiDGE 5XLi konfiguruje się poprzez stronę www. Każde urządzenie jest wstępnie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T28. Budowa Sieci w modelu Infrastructure 1. Budowa Sieci w modelu Infrastructure Celem poniższego ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS

Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Spis treści Moc poza konkurencją Delta InsightPower Karta SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS Instrukcja użytkowania iii Zachowaj niniejszą instrukcję Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki i

Bardziej szczegółowo

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Rok akademicki 2014/2015 Prowadzący mgr inż. Dariusz Żelasko Spis laboratoriów: 1. Siemens UMX2MS Podstawy UMX (UMX1) 2. Siemens UMX2MS UMX WAN (UMX2) 3. Ericsson

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika 2 www.tracer.eu Bezprzewodowy Router

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 4G-N12. Bezprzewodowy modem router LTE N300

Podręcznik użytkownika 4G-N12. Bezprzewodowy modem router LTE N300 Podręcznik użytkownika 4G-N12 Bezprzewodowy modem router LTE N300 PL9553 Wydanie pierwsze Listopad 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Aby można było konfigurować urządzenie poprzez lokalny interfejs, poniższe wymagania muszą zostać spełnione:

Aby można było konfigurować urządzenie poprzez lokalny interfejs, poniższe wymagania muszą zostać spełnione: Połączenie z modułem M875 i podstawowa konfiguracja 1. Łączenie PC z M875 W celu skonfigurowania M875 potrzebny jest komputer klasy PC z przeglądarką Internetową, który w dalszej części artykułu będziemy

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

WL-520GU/GC. Szerokopasmowy router bezprzewodowy

WL-520GU/GC. Szerokopasmowy router bezprzewodowy WL-520GU/GC Szerokopasmowy router bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji P3188 Wydanie pierwsze Marzec 2007 Informacje kontaktowe producenta ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific) Adres firmy: 15 Li-Te

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Porównanie dostępnych modeli...4 3. Instalacja i podłączenie telefonu...6 3.1. Zawartość kompletu...6 3.2. Podłączenie modułu podstawowego...6

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-704g

ADSL Router Asmax Ar-704g ADSL Router Asmax Ar-704g Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Wersje Systemu Windows Server 2003

Wersje Systemu Windows Server 2003 Wersje Systemu Windows Server 2003 Windows Server 2003, Standard Edition procesory 32 i 64 bitowe (Intel Itanium i AMD64) Windows Server 2003, Enterprise Edition procesory 32 i 64 bitowe (Intel Itanium

Bardziej szczegółowo

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 Podręcznik użytkownika 2 PL7656 Wydanie poprawione Sierpień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j.

ADA-13040MG. Instrukcja obsługi ADA-13040MG. Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY. Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. Instrukcja obsługi Konwerter ETHERNET na RS485/RS422 z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-13040mg_v1.12 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE... 4 1.2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N Podręcznik użytkownika Linksys E2000 Spis treści Spis treści Rozdział 1: Opis produktu 1 Góra............................................................. 1 Tył..............................................................

Bardziej szczegółowo

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004

Prestige 334. Szerokopasmowy router z zaporą sieciową. Szybki start Wersja 3.60 May 2004 Prestige 334 Szerokopasmowy router z zaporą sieciową Szybki start Wersja 3.60 May 2004 1. Prestige wprowadzenie Prestige to szerokopasmowy router z wbudowanym czteroportowym przełącznikiem 10/100 Mb/s,

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa

Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa Projektor IN5542/IN5542c/IN5544/IN5544c Podręcznik użytkownika Instrukcja sieciowa Dziękujemy za zakupienie tego projektora. Ten projektor posiada funkcje sieciowe, zapewniające poniższe główne cechy.

Bardziej szczegółowo