Rys. 1.Okno główne serwera Cisco TFTP Server. Rys.2.Okno opcji serwera Cisco TFTP Server

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rys. 1.Okno główne serwera Cisco TFTP Server. Rys.2.Okno opcji serwera Cisco TFTP Server"

Transkrypt

1 Zasady aktualizowania oprogramowania urządzeń sieciowych ZAGADNIENIA Jaki protokół jest wykorzystywany do sporządzania kopii zapasowych plików konfiguracyjnych i systemów operacyjnych urządzeń sieciowych? Jak uruchomić i skonfigurować serwer TFTP? Jak wykonać kopię zapasową pliku konfiguracyjnego i systemu operacyjnego? Jak odtworzyć dane z kopii zapasowej pliku konfiguracyjnego i systemu operacyjnego? 1. Wstęp Urządzenia sieciowe, takie jak zarządzalne przełączniki i routery, można traktować jako wyspecjalizowane komputery posiadające systemy operacyjne i pliki konfiguracyjne. Pliki obrazu systemu przechowywane są w pamięci flash urządzenia, natomiast pliki konfiguracyjne w pamięci nieulotnej NVRAM. Dla celów bezpieczeństwa należy wykonać kopię zapasową systemu operacyjnego urządzenia i plików konfiguracyjnych - w przypadku uszkodzenia pamięci będzie można odtworzyć system i konfigurację urządzenia. Do kopiowania plików pomiędzy urządzeniem a komputerem służy protokół TFTP. TFTP (Triviol File Transfer Protocol) jest to prosty protokół wykorzystywany do przesyłania plików. Korzysta z 69 portu protokołu UDP, a jego jedynym zadaniem jest odczytywanie plików z komputera zdalnego i transmitowanie do niego plików. Działa w architekturze klient-serwer. 2. Instalowanie i konfiguracja serwera TFTP W tym ćwiczeniu zostanie zainstalowany przykładowy serwer TFTP. Do wykonania ćwiczenia będzie potrzebny dowolny serwer TFTP, np. Cisco TFTP Server dostępny z wersji bezpłatnej w internecie. Aby go zainstalować, należy: 1. Odszukać w internecie i pobrać plik instalacyjny serwera TFTP, np. ciscotftp11.exe. 2. Zainstalować serwer - uruchomić plik ciscotftpll.exe i postępować zgodnie z poleceniami kreatora. Po instalacji należy program uruchomić i kliknąć przycisk opcje (na rys. 1 zaznaczony strzałką). 3 W polu TFTP server root directory (rys. 2) wskazać katalog główny usługi (do tego katalogu będą kopiowane pliki) i kliknąć przycisk OK. Rys. 1.Okno główne serwera Cisco TFTP Server Rys.2.Okno opcji serwera Cisco TFTP Server 1

2 Po wykonaniu tych czynności serwer jest uruchomiony i gotowy do pracy.. 3. Zapisywanie na serwerze kopii zapasowej pliku konfiguracyjnego W tym ćwiczeniu przy pomocy protokołu TFTP zostanie utworzona kopia zapasowa pliku konfiguracyjnego routera. W urządzeniach innych producentów procedura przebiega podobnie, choć mogą występować drobne różnice, np. w nazwach lub lokalizacji pliku. Plik konfiguracyjny routera CISCO nosi nazwę startup-con-f ig i przechowywany jest w pamięci NYRAM. Aby zapisać na serwerze kopię pliku konfiguracyjnego routera, należy wykonać następujące czynności: 1. Połączyć komputer z routerem i nawiązać sesję. 2. W trybie użytkownika uprzywilejowanego wydać polecenie kopiowania pliku: copy startup-config tftp. 3. Wprowadzić adres serwera TFTP (Address or name of remote host). 4. Wprowadzić nazwę dla pliku na serwerze (Destination f ilename) - domyślnie jest to nazwa_routera-confg. Przebieg kopiowania pokazany jest na rys Sprawdzić w komunikatach serwera TFTP, czy kopiowanie przebiegło bez błędów (rys. 4). copy startup-config tftp Destination filename [rl-confg]?!! 85 bytes copied in secs (685 bytes/sec) Rys. 3. Procedura kopiowania pliku konfiguracyjnego na serwer TFTP Sun Mar 21 01:22: Receiving r1-config from ## Sun Mar 21 01:22: : Successful Rys. 4. Komunikaty serwera TFTP dotyczące kopiowania pliku 4. Odtwarzanie na routerze kopii zapasowej pliku ' W tym ćwiczeniu przy pomocy protokołu TFTP zostanie odtworzona kopia zapasowa pliku konfiguracyjnego routera CISCO. W urządzeniach innych producent procedura przebiega podobnie, choć mogą występować drobne różnice, np. w nazwach lub lokalizacji plików. Plik konfiguracyjny routera CISCO nosi nazwę startup-config i jest przechowywany w pamięci NVRAM. Aby odtworzyć na routerze kopię pliku konfiguracyjnego, należy wykonać następujące czynności: I. Połączyć komputer z routerem i nawiązać sesję. 2. W trybie użytkownika uprzywilejowanego wydać polecenie kopiowania pliku: copy tftp startup-config. 3. Wprowadzić adres serwera TFTP (Address or name of remote host). 4. Wprowadzić nazwę pliku na serwerze (Destination f ilename) - plik musi zawierać poprawną konfigurację urządzenia. 5. Wprowadzić nazwę pliku na routerze. Przebieg kopiowania pokazany jest na rysunku Po prawidłowym skopiowaniu pliku następuje automatyczne skonfigurowanie routera zgodnie z informacjami zapisanymi w kopiowanym 2

3 copy tftp startup-config Source filename []? rl-confg Destination filename [startup-config]? ' Accessing tftp:// o.10/rl-confg... Loading rl-confg from (via EthernetO/0):! [OK - 85 bytes] [OK] 85 bytes copied in secs (708 bytes/sec) *Mar l 01:01:11.779: %SYS-5-CONFIG_NV_I: Nonvolatile storage configured from tftp:// /rl-confg by console Rys. 5. Procedura kopiowania pliku konfiguracyjnego z serwera TFTP Podobnie jak w przypadku komputerów, w kolejnych wersjach systemów operacyjnych wprowadzane są poprawki i usuwane pojawiające się błędy. Oprogramowanie systemowe urządzeń sieciowych powinno być aktualizowane. Do dobrych praktyk należy wykonanie kopii zapasowej systemu przed rozpoczęciem konfiguracji. Okno zapisywania i odtwarzania pliku konfiguracyjnego w przełączniku Linksys PRZY W urządzeniach zarządzanych przez interfejs WWW również istnieje możliwość zapisania i odtworzenia zawartości pliku konfiguracyjnego urządzenia. Funkcja zapisu i odczytu danych pliku konfiguracyjnego przełącznika Linksys dostępna jest w zakładce Admin, na podstronie Save Conf iguration (rys.6). 5. Zapisywanie na serwerze kopii zapasowej systemu operacyjnego W tym ćwiczeniu przy pomocy protokołu TFTP zostanie utworzona kopia zapasowa systemu operacyjnego routera. System operacyjny routera zapisany jest w jednym pliku. Nazwę tego pliku można odczytać, wydając na routerze polecenie show version (na rys.7 nazwę pliku zaznaczono ramką R1#show version Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(15) T1, RELEASE SOFTWARE (fc2) Technical Support: Copyright (c) by Cisco Systems, Inc. Compiled Wed 18-Jul-07 04:52 by pt_team ROM: System Bootstrap, Yersion 12.3(8r)T8, RELEASE SOFTWARE (fcl) System returned to ROM by power-on System image file is flash:cl841-advipservicesk9-mz tl.bin" This product contains cryptographic features and is subject to United States and local country laws governing import, export, transfer and use. Delivery of Cisco 3

4 cryptographic products does not imply third-party authority to import, export, distribute or use encryption. Importers, exporters, distributors and users arę responsible for compliance with U.S. and local country laws. By using this product you agree to comply with applicable laws and regulations. If you arę unable to comply with U.S. and local laws, return this product immediately. A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at: If you require further assistańce please contact us by sending to Cisco 1841 (revision 5.0) with K/16384K bytes of memory. Processor board ID FTK0947Z18E M860 processor: part number O, mask 49 2 FastEthernet/IEEE interface(s) 191K bytes of NVRAM K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write) Configuration register is 0x2102 Rys.7. Wyświetlenie nazwy pliku zawierającego system operacyjny Aby zapisać na serwerze kopię pliku zawierającego system operacyjny routera, należy wykonać następujące czynności: 1. Połączyć komputer z routerem i nawiązać sesję. 2. W trybie użytkownika uprzywilejowanego wydać polecenie kopiowania pliku copy flash: tftp. 3. Wprowadzić nazwę dla pliku na routerze (Source filename). Ponieważ w pamięci flash routera może być zapisanych wiele plików, należy podać nazwę pliku do kopiowania. 4. Wprowadzić adres serwera TFTP (Address or name of remote host). 5. Wprowadzić nazwę dla pliku na serwerze (Destination filename) - domyślnie jest to ta sama nazwa jak na routerze. Przebieg kopiowania pokazany jest na rys. 8. copy flash: tftp Source filename []? cl841-advipservicesk9-mz.l24-15.t1.bin Destination filename [cl841-advipservicesk9-mz.l24-15.tl.bin]? Writing cl841-advipservicesk9-mz.l24-15.tl.bin...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [OK bytes] bytes copied in secs ( bytes/sec) Rys. 8. Procedura kopiowania pliku zawierającego system operacyjny routera 6. Odtwarzanie na routerze kopii zapasowej pliku zawierającego system operacyjny W tym ćwiczeniu, przy pomocy protokołu TFTP, zostanie odtworzona kopia zapasowa pliku zawierającego system operacyjny routera. Aby odtworzyć na routerze kopię pliku, należy wykonać następujące czynności: 1 Połączyć komputer z routerem i nawiązać sesję. 2 W trybie użytkownika uprzywilejowanego wydać polecenie kopiowania pliku: copy tftp flash: 3 Wprowadzić adres serwera TFTP (Address or name of remote host). 4 Wprowadzić nazwę pliku źródłowego na serwerze (Source filename). : Wprowadzić nazwę pliku na routerze (Destination filename). Ponieważ kopiowanie pliku może powodować czyszczenie pamięci flash, system ostrzega użytkownika i żąda potwierdzenia wykonania tej operacji. Przebieg kopiowania pokazany jest na rys. 9 4

5 copy tftp flash: Source filename []? cl841-advipservicesk9-mz.l24-15.tl.bin Destination filename [cl841-advipservicesk9-mz.l24-15.tl.bin]? %Warning:There is a file already existing with this name Do you want to over write? [confirm] Erase flash: before copying? [confirm] Erasing the flash filesystem will remove all fileś! Continue? [confirm] Erasing device... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...erased Erase of flash: complete Accessing tftp:// o.10/cl841-advipservicesk9-mz tl.bin... Loading cl841-advipservicesk9-mz.l24-15.tl.bin from :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [OK bytes] bytes copied in secs (90289 bytes/sec) Rys. 9. Procedura odtwarzania systemu operacyjnego routera z kopii pliku 5

Laboratorium 11.5.2 Zarządzenie konfiguracją urządzenia

Laboratorium 11.5.2 Zarządzenie konfiguracją urządzenia Topologia sieci Cele nauczania Konfiguracja łączności w sieci Zachowywanie i przywracania konfiguracji Cisco IOS z wykorzystaniem serwera TFTP. Wprowadzenie Sprzęt Liczba Opis Router Cisco 1 Część zestawu

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja

Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja Sieci Komputerowe II Wykład 1 Routery i ich konfiguracja Wprowadzenie do routerów 2 Router Router to specjalny typ komputera. Składa się z takich elementów jak procesor, pamięć, magistralę systemową oraz

Bardziej szczegółowo

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do

Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do Ten dokument jest wyłączną własnością Cisco Systems, Inc. Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu dla celów niekomercyjnych i do wyłącznego użytku przez instruktorów w ramach kursu CCNA 4:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie routerem CISCO

Zarządzanie routerem CISCO Zarządzanie routerem CISCO Routery Cisco podobnie jak to się ma z normalnymi komputerami są wyposażone w procesor, płytę główną a także pamięć a ich działaniem steruje system operacyjny. Systemem odpowiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Główne cechy sieci WAN:

Główne cechy sieci WAN: SEMESTR II Moduł 1 Sieci WAN i routery 1.1 Sieci WAN 1.1.1 Wprowadzenie do sieci WAN Sieć WAN to sieć komunikacji danych, która rozciąga się na dużym obszarze geograficznym, takim jak województwo, region

Bardziej szczegółowo

Routing w sieciach IP

Routing w sieciach IP Routing w sieciach IP Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Routing w sieciach IP Karol Kuczyński Rafał Stęgierski Lublin 2011 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Wersje Systemu Windows Server 2003

Wersje Systemu Windows Server 2003 Wersje Systemu Windows Server 2003 Windows Server 2003, Standard Edition procesory 32 i 64 bitowe (Intel Itanium i AMD64) Windows Server 2003, Enterprise Edition procesory 32 i 64 bitowe (Intel Itanium

Bardziej szczegółowo

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 Podręcznik użytkownika 2 PL7656 Wydanie poprawione Sierpień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

q PRINT ECOSYS P6021cdn ECOSYS P6026cdn ECOSYS P6026cdn Type B PODRĘCZNIK OBSŁUGI

q PRINT ECOSYS P6021cdn ECOSYS P6026cdn ECOSYS P6026cdn Type B PODRĘCZNIK OBSŁUGI q PRINT ECOSYS P6021cdn ECOSYS P6026cdn ECOSYS P6026cdn Type B PODRĘCZNIK OBSŁUGI Wstęp Dziękujemy za zakup urządzenia ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn/ECOSYS P6026cdn Type B. Niniejszy podręcznik obsługi

Bardziej szczegółowo

DSL-N10E Router bezprzewodowy 802.11n

DSL-N10E Router bezprzewodowy 802.11n DSL-N10E Router bezprzewodowy 802.11n Podręcznik użytkownika PL6766 Wydanie poprawione. Styczeń 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Fedora 7 Installation Guide

Fedora 7 Installation Guide Fedora 7 Installation Guide Suart Ellis Paul Frields Installation Guide Fedora 7 Installation Guide Wydanie 2.0 Autor Suart Ellis stuart@elsn.org Autor Paul Frields stickster@gmail.com Copyright 2006 Red

Bardziej szczegółowo

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika RT-N14U Router bezprzewodowy N300 Podręcznik użytkownika PL7879 Wydanie poprawione Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N RT-N56U Ekstremalna wydajność i styl Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N Stylowy router RT-N56U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniającym jednoczesne przesyłanie

Bardziej szczegółowo

Fedora 10 Installation Guide. Fedora Documentation Project

Fedora 10 Installation Guide. Fedora Documentation Project Fedora 10 Installation Guide Fedora Documentation Project Installation Guide Fedora 10 Installation Guide Wydanie 2.0 Autor Fedora Documentation Project docs@lists.fedoraproject.org Copyright 2008,2009

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Sieci komputerowe Laboratorium 8

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Sieci komputerowe Laboratorium 8 Uniwersytet Zielonogórski Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Sieci komputerowe Laboratorium 8 Budowa routera, tryby pracy, składnia i podstawowe komendy 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

(nieoficjalne) Cisco FAQ PL

(nieoficjalne) Cisco FAQ PL (nieoficjalne) Cisco FAQ PL czyli najczęściej zadawane pytania o Cisco z odpowiedziami po polsku Łukasz Bromirski lukasz@bromirski.net (koordynator) (nieoficjalne) Cisco FAQ PL: czyli najczęściej zadawane

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1)

Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1) Podstawowe polecenia konfiguracyjne dla Cisco IOS (Routery z serii 2600 IOS 12.1) 1. Podłączenie konsoli zarządzania routerem: Ustawienia dla programu HyperTerminal (a) oraz TeraTerm Pro (b): a) b) 2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router Podręcznik użytkownika DSL-N14U Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router PL8760 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Seria DSL-N16UP / DSL-N16U Bezprzewodowy router N300 z modemem ADSL PL8931 Wydanie pierwsze Luty 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Fedora Core 6 Installation Guide

Fedora Core 6 Installation Guide Fedora Core 6 Installation Guide Suart Ellis Paul Frields Installation Guide Fedora Core 6 Installation Guide Wydanie 2.0 Autor Autor Suart Ellis Paul Frields stuart@elsn.org stickster@gmail.com Copyright

Bardziej szczegółowo

Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008

Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008 Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008 (aktualizacja 7 sierpnia 2013) Abstrakt W poradniku opisano pełen zakres czynności do wykonania w przypadku instalacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL Podręcznik użytkownika DSL-AC68U Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL PL8891 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawy porządkowe

Rozdział 1. Sprawy porządkowe 1 z 119 2007-07-24 12:29 (nieoficjalne) Cisco FAQ PL czyli najczęściej zadawane pytania o Cisco z odpowiedziami po polsku Łukasz Bromirski (koordynator) v0.99(4) 30/01/2006 23:53:21

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS

Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS Rozdział 5: KONFIGURACJA ROUTERÓW ZA POŚREDNICTWEM IOS 5. Konfigurowanie routerów z poziomu IOS W tym rozdziale zajmiemy się konfiguracją routerów CISCO z poziomu systemu IOS. Będzie to typowym odpowiednikiem

Bardziej szczegółowo

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server]

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Michał Kuciapski Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytet Gdański Temat 0 Konsola Virtual PC Typ zadania: Dodawanie wirtualnych maszyn Zadanie

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA...10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA...10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

RT-N16. Podręcznik użytkownika. Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N

RT-N16. Podręcznik użytkownika. Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N RT-N16 Podręcznik użytkownika Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N Elegancka biało-szara obudowa routera RT-N16 2,4GHz zawiera dużej mocy procesor, zapewniający wysoką przepustowość; obsługa do

Bardziej szczegółowo

WL-520GU/GC. Szerokopasmowy router bezprzewodowy

WL-520GU/GC. Szerokopasmowy router bezprzewodowy WL-520GU/GC Szerokopasmowy router bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji P3188 Wydanie pierwsze Marzec 2007 Informacje kontaktowe producenta ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific) Adres firmy: 15 Li-Te

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie... Spis treści Część I O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...21 Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27 Rozdział 1. Wprowadzenie do architektury kopii zapasowych

Bardziej szczegółowo