Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim"

Transkrypt

1 Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

2 Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła - Kierownik Zespołu 2. Joanna Majewska - Lenarcik 3. Grzegorz Ocieczek 4. Małgorzata Okularczyk 5. Maria Wyra 2 S t r o n a

3 Spis treści 1. Wyniki badań ankietowych zachodniopomorskich przedsiębiorstw z branży informatycznej Zapotrzebowanie na produkty i usługi outsourcingowe branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Zapotrzebowanie przedsiębiorstw z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim produkty i usługi w perspektywie trzech najbliższych lat Marketing Usługi i produkty branżowe Edukacja Plan szkoleń obejmujący zakres usług i produktów marketingowo-promocyjnych dla przedsiębiorstw informatycznych z województwa zachodniopomorskiego Zapotrzebowanie przedsiębiorstw branży informatycznej na usługi outsourcingowe w województwie zachodniopomorskim i współpraca z firmami consultingowymi Outsourcing branży informatycznej Outsourcing marketingu Outsourcing doradczy Outsourcing finansowy Bieżące usługi outsourcingowe z jakich korzystają przedsiębiorstwa z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Przykładowe koszta outsourcingu Przedsięwzięcia branżowe Podsumowanie Bibliografia S t r o n a

4 1. Wyniki badań ankietowych zachodniopomorskich przedsiębiorstw z branży informatycznej Celem badania przedsiębiorstw branży informatycznej z województwa zachodniopomorskiego było poznanie ich potrzeb usługowo-produktowych oraz poznanie możliwości eksportowych na rynki europejskie. Z przeprowadzonych badań wynika, że przedsiębiorstwa z województwa zachodniopomorskiego w większości nie podejmują większych działań w celach zwiększenia eksportu. W badaniu wzięło udział dziesięć przedsiębiorstw z branży informatycznej z województwa zachodniopomorskiego. Wyniki wszystkich przeprowadzonych analiz z tego badania zostaną przedstawione w formie graficznej w dalszej części tego opracowania. W badaniu wzięło udział dziesięć przedsiębiorstw z branży informatycznej z województwa zachodniopomorskiego. W pierwszej kolejności zostaną przedstawione ogólne dane dotyczące badanych przedsiębiorstw. Okazuje się, że lata funkcjonowania firmy na rynku są rozbieżne, a średnia z waha się w granicach 3-6 lat działalności. Wyniki te przedstawia poniższy wykres. 4 S t r o n a

5 Wykres 1: Lata funkcjonowania firm informatycznych z województwa zachodniopomorskiego na rynku % % % Mniej niż rok od roku do 2 lat od 3 do 5 lat od 6 do 10 lat od 11 do 15 lat więcej lat Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. W dalszej kolejności zostanie przedstawiona liczba pełnoetatowych pracowników w badanych przedsiębiorstwach informatycznych z województwa zachodniopomorskiego. Ma to znaczenie ze względów rozwojowych przedsiębiorstwa. Z przeprowadzonych analiz wynika, że przedsiębiorstwa zatrudniające większą ilość pracowników lepiej radzą ą sobie na rynku. Następny wykres przedstawia więc liczbę pracowników w zatrudnionych na pełen etat w przedsiębiorstwach z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim. Przeprowadzone badania pokazują, że wyniki kształtują się ę na podobnym poziomie. Najwięcej pracowników pełnoetatowych mieści się w przedziale od 1 do 10. Tylko 1 przedsiębiorstw zatrudnia do 15 pełnoetatowych pracowników. Z przeprowadzonych badań z respondentami z branży informatycznej wynika również, że e nie ma przedsiębiorstw, które zatrudniałyby do 50 pełnoetatowych pracowników i więcej. Z kolei mediana 1 dla wyników tego pytania a wynosi 2 (słupek 2). Oznacza to, że optymalną przewidywaną wartością dla tego pytania jest odpowiedź: od 3 do 5 pełnoetatowych pracowników. 1 Mediana jest kwantylem rzędu 1/2, czyli drugim kwartylem. Jest również trzecim kwartylem szóstego rzędu, piątym decylem. 5 S t r o n a

6 Wykres 2: Liczba pełnoetatowych pracowników w przedsiębiorstwach informatycznych w województwie zachodniopomorskim % 2 15% 1 1 5% od 1 do 2 osób od 3 do 5 osób (Mediana) od 6 do 10 osób od 11 do 15 osób od 15 do 20 osób od 21 do 50 osób Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań W następnej części ci badania respondenci mieli ocenić kilka stwierdzeń dotyczących możliwości rozwojowych i ich oczekiwań nadając im wartości na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza: Zupełnie się nie zgadzam, a 5: Całkowicie się zgadzam z danym stwierdzeniem. W analizie danych każdej z odpowiedzi wybranych na skali przez respondenta, zostały przydzielone wartości punktowe, również w przedziale od 1 do 5, przedstawiają się one w następujący sposób: 1-Bardzo źle 2-Źle 3-Średnio 4-Dobrze 5-Bardzo dobrze Przydzielenie odpowiedziom wartości punktowych ma na celu uzyskanie obiektywnej oceny postaw respondentów względem ocenianych stwierdzeń. Tego typu klasyfikacja punktowa została wykorzystana w analizie wyników przeprowadzonych badań. 6 S t r o n a

7 Poniższy wykres przedstawia ocenę możliwości rozwojowych w przedsiębiorstwach informatycznych w województwie zachodniopomorskim. Przeprowadzone badania wskazują, że większość ankietowanych uznała, że region zachodniopomorski nie stwarza im możliwości rozwojowych. Uznało tak 4 ankietowanych. Z kolei niewiele mniej respondentów, bo 3 uznało, że region zachodniopomorski stwarza możliwości rozwojowe. Tyle samo ankietowanych nie miało określonego stanowiska w tej kwestii. Z poniższych danych widać więc, że zdania na temat możliwości rozwojowych w województwie zachodniopomorskim są podzielone, a opinie negatywne nie mają dużej przewagi. Biorąc pod uwagę fakt, że badana próba była dość mała, można powiedzieć, że jest to dobra prognoza i że respondenci zaczynają dostrzegać możliwości, jakie daje im województwo zachodniopomorskie. 7 S t r o n a

8 Wykres 3: Ocena możliwości rozwojowych w regionie zachodniopomorskim w opinii przedsiębiorstw informatycznych % % 1 5% Zupełnie się nie zgadzam Nie zgadzam się Ani tak ani nie Zgadzam się Całkowicie się zgadzam Region zachodniopomorski stwarza możliwości rozwojowe Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. W następnej kolejności zostaną zaprezentowane wyniki badań z pytania dotyczącego oceny instytucji otoczenia biznesu. Respondenci mieli ocenić stwierdzenie: Uważam, że instytucje otoczenia biznesu lepiej funkcjonują na rynkach europejskich (niż na rynku zachodniopomorskim). Okazało się, że aż 5 respondentów zgodziło się z tym stwierdzeniem. Tylko 10 % uznało, że regionalne instytucje otoczenia biznesu funkcjonują równie dobrze jak te na rynkach zagranicznych. Również 4 uznało, że nie ma zdania na ten temat, a taka sytuacja może wynikać z braku znajomości instytucji około-biznesowych działających na rynku zagranicznym jak i regionalnym. Średnia 2 dla tego pytania wynosi 3,4 3 przydzielonej wcześniej wartości punktowej. Oznacza to, że przeciętnie respondent ocenia instytucje otoczenia biznesu między stopniem średnim a dobrym, z niewielką przewagą na stopień średni. Dane te wraz ze średnią przedstawia poniższy wykres. 2 Średnią arytmetyczną liczb nazywamy liczbę: mówiąc jest to iloraz sumy n liczb i n (gdzie n to ilość sumowanych liczb). 3 1-Bardzo źle; 2-Źle; 3-Średnio; 4-Dobrze; 5-Bardzo dobrze Inaczej 8 S t r o n a

9 Wykres 4: Ocena instytucji otoczenia biznesu w porównaniu do instytucji europejskich w opinii przedsiębiorstw informatycznych Uważam, że e instytucje otoczenia biznesu lepiej funkcjonują na innych rynkach europejskich 4 35% 3 25% % 15% % Zupełnie się nie zgadzam Nie zgadzam się Ani tak ani nie Zgadzam się Całkowicie się zgadzam Średnia Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Kolejny wykres przedstawia działania ankietowanych wobec promocji przedsiębiorstwa i kształtowania własnej marki, w taki sposób, aby była ona rozpoznawalna zarówno na rynku regionalnym, jak i europejskim. Z przeprowadzonych badań wynika, że połowa respondentów uważa, że działania promocyjne przedsiębiorstwa są świadome i przemyślane i mają mieć wpływ na kształtowanie wizerunku firmy na rynku zachodniopomorskim i zagranicznym. Tylko 1 respondentów zadeklarowało, że e działania marketingowe nie są przemyślane i nie mają wpływu na kształtowanie wizerunku firmy z sektora informatycznego. Średnia dla wartość punktowa dla tego pytania wyniosła 3,2 pkt. Oznacza to, że respondenci ocenili poziom efektywności swoich działań marketingowych jako średni. Wskazuje również na to mediana z wartością 3. 9 S t r o n a

10 Wykres 5: Świadome kreowanie swojej marki przez przedsiębiorstwa informatyczne z województwa zachodniopomorskiego, by była rozpoznawalna znawalna na rynku regionalnym i europejskim. 4 35% 3 25% % 15% % Zupełnie się nie zgadzam Nie zgadzam Ani tak ani się nie (Mediana) Zgadzam się Całkowicie się zgadzam Średnia Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Kolejnym omawianym zagadnieniem, na które mieli zwrócić uwagę badani respondenci są struktury klastrowe, które występują w województwie zachodniopomorskim. Ich celem jest rozwój przedsiębiorstw oraz osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej poprzez skupienie i powiązanie ich w nieformalne struktury. Na początku należy zaznaczyć, że wyniki z tego pytania nie sumują się ę w 10, ponieważ niektórzy respondenci w pierwszej kolejności pytali o to, czym jest klaster i dopiero następnie oceniali stwierdzenie. Z tego względu na wykresie został zamieszczony dodatkowy słupek nie wiem, czym jest klaster, który ważny ze względu na fakt, że aż ż 3 respondentów nie wiedziało, czym są ą struktury klastrowe, występujące w województwie zachodniopomorskim. Wyniki przeprowadzonych badań nie są zbyt optymistyczne. Aż 6 respondentów uznało, że nie zgadza się ę z tym, że struktury klastrowe ułatwiają przedsiębiorstwom w branży informatycznej rozwój. Dane te przedstawia poniższy wykres. 10 S t r o n a

11 Wykres 6: Ocena struktur klastrowych w województwie zachodniopomorskim przez przedsiębiorstwa (Wyniki nie sumują się w 10 ze względu na dodatkowy słupek: Nie wiem czym są klastry) Struktury klastrowe ułatwiają wykorzystywanie potencjału rozwojowego 3 25% % 1 1 5% Zupełnie się nie zgadzam Nie zgadzam Ani tak ani się nie Zgadzam się Całkowicie się zgadzam Nie wiem, czym są klastry Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Kolejne dane przedstawiają ą opinię respondentów na temat wsparcia działań eksportowych przez region zachodniopomorski w branży informatycznej. Niestety aż ż 8 ankietowanych uznało, że e szanse na działania eksportowe są małe a region zachodniopomorski nie ułatwia firmom tego typu działań. ń Żaden z respondentów nie uznał też, że działania eksportowe są wspierane przez województwo zachodniopomorskie, a 2 nie ma zdania na ten temat. Warto zauważyć, że średnia punktacja przydzielonych wartości wynosi zaledwie 1,7 pkt. Oznacza to, że e respondenci średnio ocenili pomoc w działaniach eksportowych na 1,7 pkt., a tym samym na wartość wahającą się między bardzo źle, a źle. Zaokrąglając ten wynik można powiedzieć, że stwierdzenie zostało ocenione źle, a tym samym pomoc w działaniach eksportowych w opinii badanych respondentów jest niska. Dane te przedstawia poniższy wykres. 11 S t r o n a

12 Wykres 7: Region zachodniopomorski wspiera przedsiębiorstwa informatyczne w działaniach eksportowych % 4 35% % % 15% 1 5% Zupełnie się nie zgadzam Zgadzam się Ani tak ani nie Zgadzam się Calkowicie się zgadzam Średnia Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Kolejny wykres przedstawia wyniki badań dotyczące ce opinii respondentów na temat ich możliwości i szans na rynkach europejskich. Tylko 3 ankietowanych uznało, że przedsiębiorstwa z branży informatycznej mają szanse na rynku europejskim. Z kolei 2 jest zdania, że e takich szans nie ma. Z kolei aż 6 uznało, że e szanse rozwoju na rynkach europejskich są średnie. Warto zwrócić jednak uwagę na fakt, że średnia wynikająca z przydzielonych punktów 4 wynosi zaledwie 3,2. Oznacza to, ze respondenci swoje szanse rozwojowe na rynkach zagranicznych ocenili jako średnie. 4 Skala na str. 3 tego raportu 12 S t r o n a

13 Wykres 8: Szanse przedsiębiorstw informatycznych z województwa zachodniopomorskiego na rynku europejskim. Przedsiebiorstwa z mojego regionu nie mają szans na rynku europejskim % 2 1 Zupełnie się nie zgadzam Nie zgadzam Ani tak ani się nie 1 1 Zgadzam się Całkowicie się zgadzam Średnia Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Zadaniem kolejnego wykresu jest przedstawienie opinii respondentów dotyczących stosunku eksportu do importu. W czasie trwania badania ankietowani mieli ocenić, czy stosunek eksportu do importu jest w ich regionie wyższy. Aż 6 ankietowanych uznało, że stosunek eksportu do importu jest niższy, z kolei tylko 10 % zgodziło się ze stwierdzeniem, że stosunek eksportu jest wyższy. Dane te mają istotne znaczenie ze względu oceny możliwości eksportowych przez respondentów. 13 S t r o n a

14 Wykres 9: Stosunek eksportu do importu w opinii respondentów % % 2 15% W moim regionie stosunek eksportu do importu jest wyższy 5% Zupełnie się nie zgadzam Nie zgadam się Ani tak ani nie Zgadzam się Całkowicie się zgadzam Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. W dalszej części ci badania zostały wykorzystane ankietowe pytania hierarchiczne, których celem jest uwydatnienie aktualnego poziomu rozwoju badanych przedsiębiorstw. Respondenci na zadawane pytania mieli odpowiadać TAK lub NIE. Uzyskanym odpowiedziom zostały przydzielone wartości punktowe: TAK-1pkt, NIE-2pktzaprezentowane uzyskane odpowiedzi na poniższym W pierwszej kolejności zostaną wykresie. 14 S t r o n a

15 Wykres 10: Opinie o rynkach europejskich oraz podejmowane działania przez przedsiębiorstwa informatyczne z regionu zachodniopomorskiego wspierające eksport Zbyt duża konkurencja na rynku europejskim Brak szans na czerpanie zysków z eksportu Potrzeba dużego wsparcia finansowego 2 8 Orientacja na rynkach zagranicznych 3 7 Czytanie zagranicznych pism lub portali branżowych Starania o dofinansowania eksportu NIE TAK Udział w międzynarodowych targach 10 Korzystanie z pomocy zagranicznych instytucji otoczenia biznesu 1 9 Współpraca z zagranicznymi przedsiębiorstwami Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań Powyższy wykres pokazuje ogólny zakres udzielanych odpowiedzi przez respondentów. Skala została jednak podzielona na trzy kategorie: Kategoria 1- Niski poziom możliwości eksportowych (stwierdzenia 1-3) Kategoria 2- Średni poziom możliwości eksportowych (stwierdzenia 4-6) Kategoria 3-Wysoki poziom możliwości eksportowych (stwierdzenia 7-9) Na powyższym wykresie widać wyraźnie, że e odpowiedzi pozytywne maleją wraz ze wzrostem odpowiedzi negatywnych. Najważniejszy jest jednak fakt, że na dole wykresu odpowiedzi pozytywnych jest najmniej i rosną one wraz z góra wykresu. Jest tak z tego 15 S t r o n a

16 powodu, ponieważ kategoria 3 (trzy ostanie pytania) charakteryzuje niski poziom możliwości eksportowych. Najwięcej odpowiedzi pozytywnych jest na górze wykresu, czyli w kategorii 1, która charakteryzuje niski poziom możliwości eksportowych firm informatycznych z województwa zachodniopomorskiego. Poniższy schemat graficznie przedstawia poziom możliwości eksportowych badanych przedsiębiorstw. Wyniki zostały przedstawione w formie procentów wszystkich trzech odpowiedzi z danej kategorii dla wszystkich respondentów. Schemat ten przedstawia hierarchię odpowiedzi respondentów, a tym samym obrazuje ich poziom możliwości eksportowych. Sytuacja przedstawia się w ten sposób, ponieważ do kategorii pierwszej zostały wybrane stwierdzenia, które charakteryzują się wysokim stopniem zaangażowania przedsiębiorstwa w eksport towarów i usług. Kategoria druga zawierała pytania o średnim stopniu nasilenia zjawiska, z kolei kategoria 3 zawiera pytania charakteryzujące najwyższy stopień zaangażowania przedsiębiorstwa informatycznego z województwa zachodniopomorskiego w działania eksportowe. Na podstawie tego schematu można również stwierdzić, że aktualny poziom możliwości eksportowych przedsiębiorstw informatycznych jest niski. Świadczy o tym ostatni wykres, gdzie jest najwięcej odpowiedzi negatywnych. 16 S t r o n a

17 Schemat 1: Poziom możliwości eksportowych przedsiębiorstw informatycznych z województwa zachodniopomorskiego Kategoria 1 Tak Nie Stopień pierwszy 155% % % Tak Nie Kategoria 2 Stopień drugi Kategoria 3 Tak Nie Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Stopień trzeci Warto również zauważyć, że pytania zostały skonstruowane w ten sposób, że gdy respondent w kategorii 1 wybrał pozytywną odpowiedź, to do końca kategorii drugiej również wybierał pozytywną odpowiedź. Jeżeli respondent w kategorii 1, pozytywną odpowiedź zaznaczył dopiero w drugim pytaniu, to również do końca kategorii drugiej wybierał odpowiedź pozytywną. Świadczy to o obiektywności przeprowadzonego badania i o hierarchicznym 17 S t r o n a

18 usystematyzowaniu odpowiedzi. Tego typu pytania zostały skontrowane za pomocą wcześniejszego pilotażu, który ułatwił wybór odpowiedniej kafeterii 5 Wszystkie powyższe wykresy wraz z przedstawionymi danymi mają kluczowe znaczenie w poznaniu opinii respondentów dotyczących możliwości eksportowych. Dzięki zaprezentowanym danym widać wyraźnie, że respondenci swoje szanse na rynkach europejskich oceniają średnio i nie wykorzystują ich w pełni. 2. Zapotrzebowanie na produkty i usługi outsourcingowe branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Kontakty z dostawcami usług informatycznych ze względu na swoją specyfikę wymagają odpowiednich zabezpieczeń w podpisywanych umowach. Po pierwsze, są to umowy na świadczenie usług informatycznych - jest to np. zarządzanie sieciami firmowymi, usuwanie awarii systemów IT itp. Pod tym względem, należy zadbać w nich o odpowiednie określenie zakresu obowiązków obciążających partnera, pamiętając o ewentualnych ograniczeniach wynikających z chętnie stosowanych przez firmy ryczałtów godzinowych (miesięczny ryczałt i określona w zamian maksymalną ilość godzin pracy, której przekroczenie skutkuje obowiązkiem uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia). W następnej kolejności należy zwrócić uwagę na kontrakty dotyczące projektowania i wykonania aplikacji informatycznych. Na rynku polskim można wyróżnić dwa rodzaje współpracy: wykonywanie aplikacji wyłącznie dla klienta, wraz z przeniesieniem na niego całości majątkowych praw autorskich, albo udostępnianie programów do korzystania w oparciu o stosowne umowy licencyjne. 5 KAFETERIĄ ZAMKNIĘTĄ - nazywamy ograniczony zestaw możliwych odpowiedzi po za które odpowiadający nie może wyjść lecz tylko wybiera wśród możliwości jakie daje sformułowany zestaw. 18 S t r o n a

19 Należy również zwrócić uwagę na kary umowne, które są stosowane w przypadku nieprawidłowego działania programu lub z przekroczeniem terminów dotyczących usuwania wad lub usterek 6. W dalszej kolejności zostaną zaprezentowane potrzeby przedsiębiorstw z branży informatycznej z województwa zachodniopomorskiego i ich oczekiwania w ciągu najbliższych trzech lat. 3. Zapotrzebowanie przedsiębiorstw z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim produkty i usługi w perspektywie trzech najbliższych lat. W przeprowadzonym badaniu respondenci zostali zapytani o aktualne zapotrzebowanie produktowo-usługowe. Większości z nich trudno było sprecyzować swoje oczekiwania i potrzeby. Zapotrzebowanie przedsiębiorstw w aspekcie produktów i usług zostało podzielone na trzy główne kategorie: marketing, edukacja oraz wyposażenie przedsiębiorstwa. W dalszej części rozdziału zostaną omówione potrzeby przedsiębiorstw w kontekście tych trzech kategorii Marketing Z przeprowadzonych badań wynika, że usługi marketingowe są najbardziej pożądanymi usługami wśród ankietowanych przedsiębiorstw. Usługi marketingowe są istotne dla badanych przedsiębiorstw, ze względu na potrzebę kreowania marki i pozyskiwania nowych klientów i zleceń. Pomimo, że respondenci zadeklarowali, że świadomie kreują swoja markę (Wykres 6), to wciąż brakuje im wiedzy w aspektach marketingowych i promocyjnych S t r o n a

20 Z tego powodu w badanych przedsiębiorstwach informatycznych w województwie zachodniopomorskim, zapotrzebowanie na produkty i usługi marketingowe jest bardzo duże. Przedstawia to poniższy wykres. Wykres 11: Zapotrzebowanie na usługi marketingowe przedsiębiorstw informatycznych w województwie zachodniopomorskim Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Powyższy wykres pokazuje, że 8 respondentów zadeklarowało potrzebę korzystania z usług i produktów marketingowych. Z przeprowadzonych badań ń wynika, że ankietowani respondenci w działaniach marketingowych wyróżniają potrzebę ę pozyskiwania nowych klientów Usługi i produkty branżowe Z przeprowadzonych badańań wynika, że przedsiębiorcy wśród potrzeb usługowo- produktowych wyróżniają ż ą również produkty i usługi typowo branżowe. Są to głównie usługi graficzne i drukarskie. Potrzeby te wynikają głównie ze specyfiki branży informatycznej. Potrzeby te przedstawia poniższy wykres. 20 S t r o n a

21 Wykres 12: Zapotrzebowanie usługowo-produktowe przedsiębiorstw w perspektywie trzech najbliższych lat. 4 35% % 2 15% 1 5% 2 2 Nowy sprzęt Usługi graficzne Uslugi drukarskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Z powyższego wykresu wynika, że wśród badanych przedsiębiorstw 4 zadeklarowało, że najbardziej potrzebuje nowego sprzętu branżowego. W dalszej kolejności usług graficznych i drukarskich (po 2). Te potrzeby można zapewnić badanym przedsiębiorstwom poprzez współpracę z parkami naukowo-technologicznymi lub w ramach współpracy z innymi przedsiębiorstwami Edukacja Kolejnym aspektem na który ankietowani zwracają szczególną uwagę ę jest edukacja. Z badań wynika, że respondenci potrzebują szkoleń zwłaszcza rozwojowych, branżowych i marketingowych. Wynika z tego, że niezbędna jest współpraca z instytucjami szkoleniowymi i przygotowanie dokładnego planu szkoleniowego dla przedsiębiorstw informatycznych z województwa zachodniopomorskiego. Poniższy wykres przedstawia zapotrzebowanie przedsiębiorstw na kursy doszkalające. 21 S t r o n a

22 Wykres 13: Zapotrzebowanie przedsiębiorstw w branży informatycznej z województwa zachodniopomorskiego na usługi szkoleniowe % 3 25% Szkolenia 2 15% 1 5% Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Z powyższego wykresu widać, że badani respondenci dostrzegają ą potrzebę szkoleń, które mogą stanowić dla firm nowe możliwości rozwojowe. Usługi i produkty szkoleniowe to jednak pojęcie bardzo rozległe i na podstawie badań można je podzielić ć na elementy bardziej szczegółowe. Przedstawia to poniższa tabela. Tabela 1: Zapotrzebowanie szkoleniowe firm informatycznych z województwa zachodniopomorskiego. Szkolenia Zakres: Szkolenia marketingowe Szkolenia pozyskiwania klientów Szkolenia z naukowi parkami technologicznymi zakresie wykorzystywanie nowych technologii Szkolenia dotyczące obsługi klienta Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 22 S t r o n a

23 Z powyższej tabeli wynika, że respondenci potrafią zdefiniować swoje zapotrzebowania usługowo-produktowe w kontekście szkoleniowym. Wyraźnie widać, że badanym respondentom zależy na rozwoju poprzez uczestnictwo w szkoleniach dotyczących obsługi klienta, rozwoju technologicznego oraz marketingu. Zapotrzebowanie marketingowe przedsiębiorstw zostało przedstawione na wykresie 11, jednak z przeprowadzonych badań wynika, że jest to temat bardzo ważny dla badanych respondentów i jednocześnie zagadnienie sprawiające im dużo problemów. Z tego względu w dalszej części opracowania zostanie przedstawiony przykładowy plan szkoleniowy dla przedsiębiorstw informatycznych z województwa zachodniopomorskiego w zakresie działań promocyjnych i marketingowych. 4. Plan szkoleń obejmujący zakres usług i produktów marketingowo-promocyjnych dla przedsiębiorstw informatycznych z województwa zachodniopomorskiego. Szkolenia marketingowe przydatne dla firm informatycznych można podzielić na kilka kategorii tematycznych: Tajniki skutecznej promocji firm informatycznych, Praktyczne wykorzystanie badań rynkowych, Nowoczesny marketing strategiczny, Marketing internetowy ( marketing, Social Media Marketing). Powyższe kategorie tematyczne stanowią zarys tematów, które powinny być poruszone na spotkaniach szkoleniowych przedsiębiorstw branży informatycznej. Zagadnienia te są przykładem narzędzi marketingowych, które z sukcesem mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa z branży informatycznej. Tematyka szkoleń została dobrana na przykładzie aktualnie obowiązujących trendów w dziedzinie marketingu oraz specyfiki przedsiębiorstw z branży informatycznej. 23 S t r o n a

24 Celem tego typu szkoleń jest odpowiedź na zapotrzebowania usługowo-produktowe przedsiębiorstw informatycznych w perspektywie trzech najbliższych lat. Tematyka spotkań szkoleniowych ma zapewnić przedsiębiorstwom wzrost możliwości rozwojowych oraz poszerzenie zdolności promocyjnych. Przedsiębiorstwa po odbyciu tego typu szkoleń powinny zostać wyposażone w niezbędne do rozwoju narzędzia marketingowe oraz powinny umiejętnie wykorzystywać je w praktyce. Temat 1: Tajniki skutecznej promocji Szkolenie to odpowiada na potrzeby przedsiębiorstw informatycznych w zakresie usług promocyjnych oraz pozyskiwania nowych klientów. Cele szkolenia: Umiejętne pozyskanie nowych klientów, Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z klientami, Promowanie marki za pomocą nowoczesnych technik marketingowych. Powyższe trzy główne cele, stanowią odpowiedź na oczekiwania klientów względem usług marketingowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że mówiąc o potrzebach marketingowych, przedsiębiorcy nie tylko chcą zapoznać klientów z marką, ale również pozyskać nowe, cenne kontakty biznesowe. Jest to szkolenie ogólne, które ma zaznajomić przedsiębiorstwa z tematyką marketingową. Szkolenie powinno być przeprowadzone w grupach około 10 osobowych, składających się z przedsiębiorców branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim. W dalszej części zostanie przedstawiony szczegółowy plan szkolenia wraz z krótką charakterystyką poszczególnych działów tematycznych. 24 S t r o n a

25 Plan Szkolenia odpowiadający na usługowo-produktowe potrzeby przedsiębiorstw branży informatycznej z województwa zachodniopomorskiego. 1. Omówienie problemów przedsiębiorstw występujących w zakresie usług promocyjnych. W pierwszej części szkolenia należy krótko omówić oczekiwania i problemy przedsiębiorstw związane z działaniami promocyjnymi. Może się to odbyć na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań lub rozmów z przedsiębiorcami na szkoleniu. 2. Omówienie podstawowych zagadnień związanych z promocją przedsiębiorstwa, przedstawienie celów, jakie firma chce osiągnąć za pomocą działań marketingowych. Przedstawienie celów, które można osiągnąć za pomocą działań promocyjnych pomoże przedsiębiorcom lepiej zdiagnozować ich własne aspiracje i racjonalnie spojrzeć na swoje możliwości. 3. Krótka prezentacja technik perswazyjnych i omówienie ich wykorzystywania w działaniach promocyjnych przedsiębiorstw informatycznych z województwa zachodniopomorskiego. Ten etap szkolenia ma na celu zapoznać przedsiębiorstwa z technikami perswazyjnymi i przede wszystkim pokazać możliwości narzędzia perswazyjnego w działaniach promocyjnych. 4. Omówienie technik nawiązywania i podtrzymywania relacji z klientem. Utrzymywanie i nawiązywanie relacji z klientem jest jednym z oczekiwań usługowych przedsiębiorstw z branży informatycznej. Dlatego na szkoleniu temu aspektowi powinno się poświecić najwięcej czasu. 5. Pozyskiwanie klientów za pomocą nowoczesnych strategii marketingowych. To ostatni etap szkolenia, który powinien poruszać kwestie narzędzi marketingowych (marketing internetowy, branding, badania marketingowe), te zagadnienia powinny być rozwinięte dogłębnie w następnych szkoleniach tematycznych, dotyczących określonej metody marketingowej. 25 S t r o n a

26 Po odbyciu szkolenia przedsiębiorca powinien zostać wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu marketingowych działań promocyjnych. Po szkoleniu przedstawiciel firmy powinien zostać również zainteresowany tematyką promocyjną i zachęcony do skorzystania z dalszych etapów szkoleniowych dla przedsiębiorstw informatycznych w województwie zachodniopomorskim. Temat 2: Praktyczne wykorzystywanie badań rynkowych Z przeprowadzonych badań wynika, że przedsiębiorstwa z branży informatycznej z województwa zachodniopomorskiego niewiele wiedzą o wykorzystywaniu badań rynkowych w marketingu. Okazuje się, że przedsiębiorstwa mówiąc o potrzebie usług badawczych używają zazwyczaj sformułowania: jakieś badania, a to świadczy o niskim poziomie wiedzy na temat tych usług marketingowych, z tego względu należy również ten temat bardziej rozwinąć. Z przeprowadzonych badań wynika, że zaledwie 2 badanych respondentów myśli o wykorzystywaniu jakichś badań do rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Wyniki te przedstawia poniższy wykres. 26 S t r o n a

27 Wykres 14: Zapotrzebowanie przedsiębiorstw branży informatycznej z województwa zachodniopomorskiego na wykorzystywanie badan rynkowych w rozwoju przedsiębiorstwa w porównaniu z całością badanej populacji Zapotrzebowanie na usługi i produkty badawcze Reszta przedsiębiorstw Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Z powyższego wykresu widać, że większość badanych przedsiębiorstw nie myśli o wykorzystywaniu usług i produktów badawczych w promocji przedsiębiorstwa. Na taką sytuację może mieć wpływ fakt, że tego typu marketing nie jest popularny wśród małych przedsiębiorstw z branż ż informatycznych. Skoro przedsiębiorcy wykazują zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe, to warto również ich zapoznać z tą metodą ą marketingową podczas przeprowadzania szkoleń. Plan szkolenia dla przedsiębiorstw z branży informatycznej województwa zachodniopomorskiego o tematyce wykorzystywania badań ń rynkowych w rozwoju przedsiębiorstw informatycznych. Szkolenie odpowiada na potrzeby usługowo-produktowe przedsiębiorstw z branży informatycznej i ma na celu zwiększenie możliwości rozwojowych firm. Cele: Zapoznanie przedsiębiorstw z technikami badań rynkowych, 27 S t r o n a

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU TRANSFER WIEDZY W REGIONIE POPRZEZ ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY. Stosowanie i zapotrzebowanie

NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY. Stosowanie i zapotrzebowanie 1 NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY Stosowanie i zapotrzebowanie 2 3 Rafał Polak Iwona Leonowicz-Bukała Sławomir Gawroński NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ REKLAMY Stosowanie i zapotrzebowanie Rzeszów 2010 4 Projekt

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy

2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy 2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy 2.1. Analiza firmy i jej otoczenia 2.1.1. Analiza makroekonomiczne PEST Multicom Consulting

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych 1 1 Wstęp Szanowni Państwo! Raport zawiera: Sławomir Koszołko Dyrektor ds. Strategii i Marketingu GTS Poland Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Wyprzedz konkurencje!

Wyprzedz konkurencje! Wyprzedz konkurencje! Audyt Innowacji efekty prac Parku Naukowo-Technologicznego Technopark Gliwice i Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM publikacja podsumowująca Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami 1 SPIS TREŚ CI 1. WPROWADZENIE SYTUACJA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki PODRĘCZNIK STANDARDU ŚWIADCZENIA NOWEJ USŁUGI DORADCZEJ O CHARAKTERZE PROINNOWACYJNYM AUDYTU POTRZEB MARKETINGOWYCH [Podręcznik dystrybuowany

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych w ramach projektu pn. Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. IT@PL rynek pracy IT w Polsce

Spis treści. IT@PL rynek pracy IT w Polsce Spis treści Słowo wstępu... 3 Sektor IT w Polsce - wprowadzenie... 4 Czynniki determinujące rozwój rynku IT w Polsce... 5 O badaniu IT@PL... 7 Cel badania... 7 Metodologia badania... 7 Edukacja polskich

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

10 (80) Październik 2005

10 (80) Październik 2005 10 (80) Październik 2005 LEASING ALTERNATYWA DLA KREDYTU BANKOWEGO WYWIADOWNIA GOSPODARCZA ANIOŁOWIE BIZNESU ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BEZPIECZNY KOSMETYK PROJEKTY EUROPEJSKIE Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi

Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Kreowanie świadomej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi Podręcznik dobrych praktyk Toruń 2012 Świadoma Przedsiębiorczość Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych...

Przedmowa do wydania trzeciego...9. 1. Czym są badania marketingowe?...13. 2. Zastosowania... 29. 3. Planowanie badań marketingowych... Przedmowa do wydania trzeciego...9 1. Czym są badania marketingowe?...13 Badania przeprowadzane w celu podjęcia decyzji marketingowych...14 Rynki a badania marketingowe...17 Zakres informacji, jakie należy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo