Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim"

Transkrypt

1 Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

2 Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła - Kierownik Zespołu 2. Joanna Majewska - Lenarcik 3. Grzegorz Ocieczek 4. Małgorzata Okularczyk 5. Maria Wyra 2 S t r o n a

3 Spis treści 1. Wyniki badań ankietowych zachodniopomorskich przedsiębiorstw z branży informatycznej Zapotrzebowanie na produkty i usługi outsourcingowe branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Zapotrzebowanie przedsiębiorstw z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim produkty i usługi w perspektywie trzech najbliższych lat Marketing Usługi i produkty branżowe Edukacja Plan szkoleń obejmujący zakres usług i produktów marketingowo-promocyjnych dla przedsiębiorstw informatycznych z województwa zachodniopomorskiego Zapotrzebowanie przedsiębiorstw branży informatycznej na usługi outsourcingowe w województwie zachodniopomorskim i współpraca z firmami consultingowymi Outsourcing branży informatycznej Outsourcing marketingu Outsourcing doradczy Outsourcing finansowy Bieżące usługi outsourcingowe z jakich korzystają przedsiębiorstwa z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Przykładowe koszta outsourcingu Przedsięwzięcia branżowe Podsumowanie Bibliografia S t r o n a

4 1. Wyniki badań ankietowych zachodniopomorskich przedsiębiorstw z branży informatycznej Celem badania przedsiębiorstw branży informatycznej z województwa zachodniopomorskiego było poznanie ich potrzeb usługowo-produktowych oraz poznanie możliwości eksportowych na rynki europejskie. Z przeprowadzonych badań wynika, że przedsiębiorstwa z województwa zachodniopomorskiego w większości nie podejmują większych działań w celach zwiększenia eksportu. W badaniu wzięło udział dziesięć przedsiębiorstw z branży informatycznej z województwa zachodniopomorskiego. Wyniki wszystkich przeprowadzonych analiz z tego badania zostaną przedstawione w formie graficznej w dalszej części tego opracowania. W badaniu wzięło udział dziesięć przedsiębiorstw z branży informatycznej z województwa zachodniopomorskiego. W pierwszej kolejności zostaną przedstawione ogólne dane dotyczące badanych przedsiębiorstw. Okazuje się, że lata funkcjonowania firmy na rynku są rozbieżne, a średnia z waha się w granicach 3-6 lat działalności. Wyniki te przedstawia poniższy wykres. 4 S t r o n a

5 Wykres 1: Lata funkcjonowania firm informatycznych z województwa zachodniopomorskiego na rynku % % % Mniej niż rok od roku do 2 lat od 3 do 5 lat od 6 do 10 lat od 11 do 15 lat więcej lat Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. W dalszej kolejności zostanie przedstawiona liczba pełnoetatowych pracowników w badanych przedsiębiorstwach informatycznych z województwa zachodniopomorskiego. Ma to znaczenie ze względów rozwojowych przedsiębiorstwa. Z przeprowadzonych analiz wynika, że przedsiębiorstwa zatrudniające większą ilość pracowników lepiej radzą ą sobie na rynku. Następny wykres przedstawia więc liczbę pracowników w zatrudnionych na pełen etat w przedsiębiorstwach z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim. Przeprowadzone badania pokazują, że wyniki kształtują się ę na podobnym poziomie. Najwięcej pracowników pełnoetatowych mieści się w przedziale od 1 do 10. Tylko 1 przedsiębiorstw zatrudnia do 15 pełnoetatowych pracowników. Z przeprowadzonych badań z respondentami z branży informatycznej wynika również, że e nie ma przedsiębiorstw, które zatrudniałyby do 50 pełnoetatowych pracowników i więcej. Z kolei mediana 1 dla wyników tego pytania a wynosi 2 (słupek 2). Oznacza to, że optymalną przewidywaną wartością dla tego pytania jest odpowiedź: od 3 do 5 pełnoetatowych pracowników. 1 Mediana jest kwantylem rzędu 1/2, czyli drugim kwartylem. Jest również trzecim kwartylem szóstego rzędu, piątym decylem. 5 S t r o n a

6 Wykres 2: Liczba pełnoetatowych pracowników w przedsiębiorstwach informatycznych w województwie zachodniopomorskim % 2 15% 1 1 5% od 1 do 2 osób od 3 do 5 osób (Mediana) od 6 do 10 osób od 11 do 15 osób od 15 do 20 osób od 21 do 50 osób Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań W następnej części ci badania respondenci mieli ocenić kilka stwierdzeń dotyczących możliwości rozwojowych i ich oczekiwań nadając im wartości na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza: Zupełnie się nie zgadzam, a 5: Całkowicie się zgadzam z danym stwierdzeniem. W analizie danych każdej z odpowiedzi wybranych na skali przez respondenta, zostały przydzielone wartości punktowe, również w przedziale od 1 do 5, przedstawiają się one w następujący sposób: 1-Bardzo źle 2-Źle 3-Średnio 4-Dobrze 5-Bardzo dobrze Przydzielenie odpowiedziom wartości punktowych ma na celu uzyskanie obiektywnej oceny postaw respondentów względem ocenianych stwierdzeń. Tego typu klasyfikacja punktowa została wykorzystana w analizie wyników przeprowadzonych badań. 6 S t r o n a

7 Poniższy wykres przedstawia ocenę możliwości rozwojowych w przedsiębiorstwach informatycznych w województwie zachodniopomorskim. Przeprowadzone badania wskazują, że większość ankietowanych uznała, że region zachodniopomorski nie stwarza im możliwości rozwojowych. Uznało tak 4 ankietowanych. Z kolei niewiele mniej respondentów, bo 3 uznało, że region zachodniopomorski stwarza możliwości rozwojowe. Tyle samo ankietowanych nie miało określonego stanowiska w tej kwestii. Z poniższych danych widać więc, że zdania na temat możliwości rozwojowych w województwie zachodniopomorskim są podzielone, a opinie negatywne nie mają dużej przewagi. Biorąc pod uwagę fakt, że badana próba była dość mała, można powiedzieć, że jest to dobra prognoza i że respondenci zaczynają dostrzegać możliwości, jakie daje im województwo zachodniopomorskie. 7 S t r o n a

8 Wykres 3: Ocena możliwości rozwojowych w regionie zachodniopomorskim w opinii przedsiębiorstw informatycznych % % 1 5% Zupełnie się nie zgadzam Nie zgadzam się Ani tak ani nie Zgadzam się Całkowicie się zgadzam Region zachodniopomorski stwarza możliwości rozwojowe Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. W następnej kolejności zostaną zaprezentowane wyniki badań z pytania dotyczącego oceny instytucji otoczenia biznesu. Respondenci mieli ocenić stwierdzenie: Uważam, że instytucje otoczenia biznesu lepiej funkcjonują na rynkach europejskich (niż na rynku zachodniopomorskim). Okazało się, że aż 5 respondentów zgodziło się z tym stwierdzeniem. Tylko 10 % uznało, że regionalne instytucje otoczenia biznesu funkcjonują równie dobrze jak te na rynkach zagranicznych. Również 4 uznało, że nie ma zdania na ten temat, a taka sytuacja może wynikać z braku znajomości instytucji około-biznesowych działających na rynku zagranicznym jak i regionalnym. Średnia 2 dla tego pytania wynosi 3,4 3 przydzielonej wcześniej wartości punktowej. Oznacza to, że przeciętnie respondent ocenia instytucje otoczenia biznesu między stopniem średnim a dobrym, z niewielką przewagą na stopień średni. Dane te wraz ze średnią przedstawia poniższy wykres. 2 Średnią arytmetyczną liczb nazywamy liczbę: mówiąc jest to iloraz sumy n liczb i n (gdzie n to ilość sumowanych liczb). 3 1-Bardzo źle; 2-Źle; 3-Średnio; 4-Dobrze; 5-Bardzo dobrze Inaczej 8 S t r o n a

9 Wykres 4: Ocena instytucji otoczenia biznesu w porównaniu do instytucji europejskich w opinii przedsiębiorstw informatycznych Uważam, że e instytucje otoczenia biznesu lepiej funkcjonują na innych rynkach europejskich 4 35% 3 25% % 15% % Zupełnie się nie zgadzam Nie zgadzam się Ani tak ani nie Zgadzam się Całkowicie się zgadzam Średnia Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Kolejny wykres przedstawia działania ankietowanych wobec promocji przedsiębiorstwa i kształtowania własnej marki, w taki sposób, aby była ona rozpoznawalna zarówno na rynku regionalnym, jak i europejskim. Z przeprowadzonych badań wynika, że połowa respondentów uważa, że działania promocyjne przedsiębiorstwa są świadome i przemyślane i mają mieć wpływ na kształtowanie wizerunku firmy na rynku zachodniopomorskim i zagranicznym. Tylko 1 respondentów zadeklarowało, że e działania marketingowe nie są przemyślane i nie mają wpływu na kształtowanie wizerunku firmy z sektora informatycznego. Średnia dla wartość punktowa dla tego pytania wyniosła 3,2 pkt. Oznacza to, że respondenci ocenili poziom efektywności swoich działań marketingowych jako średni. Wskazuje również na to mediana z wartością 3. 9 S t r o n a

10 Wykres 5: Świadome kreowanie swojej marki przez przedsiębiorstwa informatyczne z województwa zachodniopomorskiego, by była rozpoznawalna znawalna na rynku regionalnym i europejskim. 4 35% 3 25% % 15% % Zupełnie się nie zgadzam Nie zgadzam Ani tak ani się nie (Mediana) Zgadzam się Całkowicie się zgadzam Średnia Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Kolejnym omawianym zagadnieniem, na które mieli zwrócić uwagę badani respondenci są struktury klastrowe, które występują w województwie zachodniopomorskim. Ich celem jest rozwój przedsiębiorstw oraz osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej poprzez skupienie i powiązanie ich w nieformalne struktury. Na początku należy zaznaczyć, że wyniki z tego pytania nie sumują się ę w 10, ponieważ niektórzy respondenci w pierwszej kolejności pytali o to, czym jest klaster i dopiero następnie oceniali stwierdzenie. Z tego względu na wykresie został zamieszczony dodatkowy słupek nie wiem, czym jest klaster, który ważny ze względu na fakt, że aż ż 3 respondentów nie wiedziało, czym są ą struktury klastrowe, występujące w województwie zachodniopomorskim. Wyniki przeprowadzonych badań nie są zbyt optymistyczne. Aż 6 respondentów uznało, że nie zgadza się ę z tym, że struktury klastrowe ułatwiają przedsiębiorstwom w branży informatycznej rozwój. Dane te przedstawia poniższy wykres. 10 S t r o n a

11 Wykres 6: Ocena struktur klastrowych w województwie zachodniopomorskim przez przedsiębiorstwa (Wyniki nie sumują się w 10 ze względu na dodatkowy słupek: Nie wiem czym są klastry) Struktury klastrowe ułatwiają wykorzystywanie potencjału rozwojowego 3 25% % 1 1 5% Zupełnie się nie zgadzam Nie zgadzam Ani tak ani się nie Zgadzam się Całkowicie się zgadzam Nie wiem, czym są klastry Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Kolejne dane przedstawiają ą opinię respondentów na temat wsparcia działań eksportowych przez region zachodniopomorski w branży informatycznej. Niestety aż ż 8 ankietowanych uznało, że e szanse na działania eksportowe są małe a region zachodniopomorski nie ułatwia firmom tego typu działań. ń Żaden z respondentów nie uznał też, że działania eksportowe są wspierane przez województwo zachodniopomorskie, a 2 nie ma zdania na ten temat. Warto zauważyć, że średnia punktacja przydzielonych wartości wynosi zaledwie 1,7 pkt. Oznacza to, że e respondenci średnio ocenili pomoc w działaniach eksportowych na 1,7 pkt., a tym samym na wartość wahającą się między bardzo źle, a źle. Zaokrąglając ten wynik można powiedzieć, że stwierdzenie zostało ocenione źle, a tym samym pomoc w działaniach eksportowych w opinii badanych respondentów jest niska. Dane te przedstawia poniższy wykres. 11 S t r o n a

12 Wykres 7: Region zachodniopomorski wspiera przedsiębiorstwa informatyczne w działaniach eksportowych % 4 35% % % 15% 1 5% Zupełnie się nie zgadzam Zgadzam się Ani tak ani nie Zgadzam się Calkowicie się zgadzam Średnia Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Kolejny wykres przedstawia wyniki badań dotyczące ce opinii respondentów na temat ich możliwości i szans na rynkach europejskich. Tylko 3 ankietowanych uznało, że przedsiębiorstwa z branży informatycznej mają szanse na rynku europejskim. Z kolei 2 jest zdania, że e takich szans nie ma. Z kolei aż 6 uznało, że e szanse rozwoju na rynkach europejskich są średnie. Warto zwrócić jednak uwagę na fakt, że średnia wynikająca z przydzielonych punktów 4 wynosi zaledwie 3,2. Oznacza to, ze respondenci swoje szanse rozwojowe na rynkach zagranicznych ocenili jako średnie. 4 Skala na str. 3 tego raportu 12 S t r o n a

13 Wykres 8: Szanse przedsiębiorstw informatycznych z województwa zachodniopomorskiego na rynku europejskim. Przedsiebiorstwa z mojego regionu nie mają szans na rynku europejskim % 2 1 Zupełnie się nie zgadzam Nie zgadzam Ani tak ani się nie 1 1 Zgadzam się Całkowicie się zgadzam Średnia Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Zadaniem kolejnego wykresu jest przedstawienie opinii respondentów dotyczących stosunku eksportu do importu. W czasie trwania badania ankietowani mieli ocenić, czy stosunek eksportu do importu jest w ich regionie wyższy. Aż 6 ankietowanych uznało, że stosunek eksportu do importu jest niższy, z kolei tylko 10 % zgodziło się ze stwierdzeniem, że stosunek eksportu jest wyższy. Dane te mają istotne znaczenie ze względu oceny możliwości eksportowych przez respondentów. 13 S t r o n a

14 Wykres 9: Stosunek eksportu do importu w opinii respondentów % % 2 15% W moim regionie stosunek eksportu do importu jest wyższy 5% Zupełnie się nie zgadzam Nie zgadam się Ani tak ani nie Zgadzam się Całkowicie się zgadzam Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. W dalszej części ci badania zostały wykorzystane ankietowe pytania hierarchiczne, których celem jest uwydatnienie aktualnego poziomu rozwoju badanych przedsiębiorstw. Respondenci na zadawane pytania mieli odpowiadać TAK lub NIE. Uzyskanym odpowiedziom zostały przydzielone wartości punktowe: TAK-1pkt, NIE-2pktzaprezentowane uzyskane odpowiedzi na poniższym W pierwszej kolejności zostaną wykresie. 14 S t r o n a

15 Wykres 10: Opinie o rynkach europejskich oraz podejmowane działania przez przedsiębiorstwa informatyczne z regionu zachodniopomorskiego wspierające eksport Zbyt duża konkurencja na rynku europejskim Brak szans na czerpanie zysków z eksportu Potrzeba dużego wsparcia finansowego 2 8 Orientacja na rynkach zagranicznych 3 7 Czytanie zagranicznych pism lub portali branżowych Starania o dofinansowania eksportu NIE TAK Udział w międzynarodowych targach 10 Korzystanie z pomocy zagranicznych instytucji otoczenia biznesu 1 9 Współpraca z zagranicznymi przedsiębiorstwami Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań Powyższy wykres pokazuje ogólny zakres udzielanych odpowiedzi przez respondentów. Skala została jednak podzielona na trzy kategorie: Kategoria 1- Niski poziom możliwości eksportowych (stwierdzenia 1-3) Kategoria 2- Średni poziom możliwości eksportowych (stwierdzenia 4-6) Kategoria 3-Wysoki poziom możliwości eksportowych (stwierdzenia 7-9) Na powyższym wykresie widać wyraźnie, że e odpowiedzi pozytywne maleją wraz ze wzrostem odpowiedzi negatywnych. Najważniejszy jest jednak fakt, że na dole wykresu odpowiedzi pozytywnych jest najmniej i rosną one wraz z góra wykresu. Jest tak z tego 15 S t r o n a

16 powodu, ponieważ kategoria 3 (trzy ostanie pytania) charakteryzuje niski poziom możliwości eksportowych. Najwięcej odpowiedzi pozytywnych jest na górze wykresu, czyli w kategorii 1, która charakteryzuje niski poziom możliwości eksportowych firm informatycznych z województwa zachodniopomorskiego. Poniższy schemat graficznie przedstawia poziom możliwości eksportowych badanych przedsiębiorstw. Wyniki zostały przedstawione w formie procentów wszystkich trzech odpowiedzi z danej kategorii dla wszystkich respondentów. Schemat ten przedstawia hierarchię odpowiedzi respondentów, a tym samym obrazuje ich poziom możliwości eksportowych. Sytuacja przedstawia się w ten sposób, ponieważ do kategorii pierwszej zostały wybrane stwierdzenia, które charakteryzują się wysokim stopniem zaangażowania przedsiębiorstwa w eksport towarów i usług. Kategoria druga zawierała pytania o średnim stopniu nasilenia zjawiska, z kolei kategoria 3 zawiera pytania charakteryzujące najwyższy stopień zaangażowania przedsiębiorstwa informatycznego z województwa zachodniopomorskiego w działania eksportowe. Na podstawie tego schematu można również stwierdzić, że aktualny poziom możliwości eksportowych przedsiębiorstw informatycznych jest niski. Świadczy o tym ostatni wykres, gdzie jest najwięcej odpowiedzi negatywnych. 16 S t r o n a

17 Schemat 1: Poziom możliwości eksportowych przedsiębiorstw informatycznych z województwa zachodniopomorskiego Kategoria 1 Tak Nie Stopień pierwszy 155% % % Tak Nie Kategoria 2 Stopień drugi Kategoria 3 Tak Nie Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Stopień trzeci Warto również zauważyć, że pytania zostały skonstruowane w ten sposób, że gdy respondent w kategorii 1 wybrał pozytywną odpowiedź, to do końca kategorii drugiej również wybierał pozytywną odpowiedź. Jeżeli respondent w kategorii 1, pozytywną odpowiedź zaznaczył dopiero w drugim pytaniu, to również do końca kategorii drugiej wybierał odpowiedź pozytywną. Świadczy to o obiektywności przeprowadzonego badania i o hierarchicznym 17 S t r o n a

18 usystematyzowaniu odpowiedzi. Tego typu pytania zostały skontrowane za pomocą wcześniejszego pilotażu, który ułatwił wybór odpowiedniej kafeterii 5 Wszystkie powyższe wykresy wraz z przedstawionymi danymi mają kluczowe znaczenie w poznaniu opinii respondentów dotyczących możliwości eksportowych. Dzięki zaprezentowanym danym widać wyraźnie, że respondenci swoje szanse na rynkach europejskich oceniają średnio i nie wykorzystują ich w pełni. 2. Zapotrzebowanie na produkty i usługi outsourcingowe branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Kontakty z dostawcami usług informatycznych ze względu na swoją specyfikę wymagają odpowiednich zabezpieczeń w podpisywanych umowach. Po pierwsze, są to umowy na świadczenie usług informatycznych - jest to np. zarządzanie sieciami firmowymi, usuwanie awarii systemów IT itp. Pod tym względem, należy zadbać w nich o odpowiednie określenie zakresu obowiązków obciążających partnera, pamiętając o ewentualnych ograniczeniach wynikających z chętnie stosowanych przez firmy ryczałtów godzinowych (miesięczny ryczałt i określona w zamian maksymalną ilość godzin pracy, której przekroczenie skutkuje obowiązkiem uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia). W następnej kolejności należy zwrócić uwagę na kontrakty dotyczące projektowania i wykonania aplikacji informatycznych. Na rynku polskim można wyróżnić dwa rodzaje współpracy: wykonywanie aplikacji wyłącznie dla klienta, wraz z przeniesieniem na niego całości majątkowych praw autorskich, albo udostępnianie programów do korzystania w oparciu o stosowne umowy licencyjne. 5 KAFETERIĄ ZAMKNIĘTĄ - nazywamy ograniczony zestaw możliwych odpowiedzi po za które odpowiadający nie może wyjść lecz tylko wybiera wśród możliwości jakie daje sformułowany zestaw. 18 S t r o n a

19 Należy również zwrócić uwagę na kary umowne, które są stosowane w przypadku nieprawidłowego działania programu lub z przekroczeniem terminów dotyczących usuwania wad lub usterek 6. W dalszej kolejności zostaną zaprezentowane potrzeby przedsiębiorstw z branży informatycznej z województwa zachodniopomorskiego i ich oczekiwania w ciągu najbliższych trzech lat. 3. Zapotrzebowanie przedsiębiorstw z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim produkty i usługi w perspektywie trzech najbliższych lat. W przeprowadzonym badaniu respondenci zostali zapytani o aktualne zapotrzebowanie produktowo-usługowe. Większości z nich trudno było sprecyzować swoje oczekiwania i potrzeby. Zapotrzebowanie przedsiębiorstw w aspekcie produktów i usług zostało podzielone na trzy główne kategorie: marketing, edukacja oraz wyposażenie przedsiębiorstwa. W dalszej części rozdziału zostaną omówione potrzeby przedsiębiorstw w kontekście tych trzech kategorii Marketing Z przeprowadzonych badań wynika, że usługi marketingowe są najbardziej pożądanymi usługami wśród ankietowanych przedsiębiorstw. Usługi marketingowe są istotne dla badanych przedsiębiorstw, ze względu na potrzebę kreowania marki i pozyskiwania nowych klientów i zleceń. Pomimo, że respondenci zadeklarowali, że świadomie kreują swoja markę (Wykres 6), to wciąż brakuje im wiedzy w aspektach marketingowych i promocyjnych S t r o n a

20 Z tego powodu w badanych przedsiębiorstwach informatycznych w województwie zachodniopomorskim, zapotrzebowanie na produkty i usługi marketingowe jest bardzo duże. Przedstawia to poniższy wykres. Wykres 11: Zapotrzebowanie na usługi marketingowe przedsiębiorstw informatycznych w województwie zachodniopomorskim Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Powyższy wykres pokazuje, że 8 respondentów zadeklarowało potrzebę korzystania z usług i produktów marketingowych. Z przeprowadzonych badań ń wynika, że ankietowani respondenci w działaniach marketingowych wyróżniają potrzebę ę pozyskiwania nowych klientów Usługi i produkty branżowe Z przeprowadzonych badańań wynika, że przedsiębiorcy wśród potrzeb usługowo- produktowych wyróżniają ż ą również produkty i usługi typowo branżowe. Są to głównie usługi graficzne i drukarskie. Potrzeby te wynikają głównie ze specyfiki branży informatycznej. Potrzeby te przedstawia poniższy wykres. 20 S t r o n a

21 Wykres 12: Zapotrzebowanie usługowo-produktowe przedsiębiorstw w perspektywie trzech najbliższych lat. 4 35% % 2 15% 1 5% 2 2 Nowy sprzęt Usługi graficzne Uslugi drukarskie Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Z powyższego wykresu wynika, że wśród badanych przedsiębiorstw 4 zadeklarowało, że najbardziej potrzebuje nowego sprzętu branżowego. W dalszej kolejności usług graficznych i drukarskich (po 2). Te potrzeby można zapewnić badanym przedsiębiorstwom poprzez współpracę z parkami naukowo-technologicznymi lub w ramach współpracy z innymi przedsiębiorstwami Edukacja Kolejnym aspektem na który ankietowani zwracają szczególną uwagę ę jest edukacja. Z badań wynika, że respondenci potrzebują szkoleń zwłaszcza rozwojowych, branżowych i marketingowych. Wynika z tego, że niezbędna jest współpraca z instytucjami szkoleniowymi i przygotowanie dokładnego planu szkoleniowego dla przedsiębiorstw informatycznych z województwa zachodniopomorskiego. Poniższy wykres przedstawia zapotrzebowanie przedsiębiorstw na kursy doszkalające. 21 S t r o n a

22 Wykres 13: Zapotrzebowanie przedsiębiorstw w branży informatycznej z województwa zachodniopomorskiego na usługi szkoleniowe % 3 25% Szkolenia 2 15% 1 5% Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Z powyższego wykresu widać, że badani respondenci dostrzegają ą potrzebę szkoleń, które mogą stanowić dla firm nowe możliwości rozwojowe. Usługi i produkty szkoleniowe to jednak pojęcie bardzo rozległe i na podstawie badań można je podzielić ć na elementy bardziej szczegółowe. Przedstawia to poniższa tabela. Tabela 1: Zapotrzebowanie szkoleniowe firm informatycznych z województwa zachodniopomorskiego. Szkolenia Zakres: Szkolenia marketingowe Szkolenia pozyskiwania klientów Szkolenia z naukowi parkami technologicznymi zakresie wykorzystywanie nowych technologii Szkolenia dotyczące obsługi klienta Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w 22 S t r o n a

23 Z powyższej tabeli wynika, że respondenci potrafią zdefiniować swoje zapotrzebowania usługowo-produktowe w kontekście szkoleniowym. Wyraźnie widać, że badanym respondentom zależy na rozwoju poprzez uczestnictwo w szkoleniach dotyczących obsługi klienta, rozwoju technologicznego oraz marketingu. Zapotrzebowanie marketingowe przedsiębiorstw zostało przedstawione na wykresie 11, jednak z przeprowadzonych badań wynika, że jest to temat bardzo ważny dla badanych respondentów i jednocześnie zagadnienie sprawiające im dużo problemów. Z tego względu w dalszej części opracowania zostanie przedstawiony przykładowy plan szkoleniowy dla przedsiębiorstw informatycznych z województwa zachodniopomorskiego w zakresie działań promocyjnych i marketingowych. 4. Plan szkoleń obejmujący zakres usług i produktów marketingowo-promocyjnych dla przedsiębiorstw informatycznych z województwa zachodniopomorskiego. Szkolenia marketingowe przydatne dla firm informatycznych można podzielić na kilka kategorii tematycznych: Tajniki skutecznej promocji firm informatycznych, Praktyczne wykorzystanie badań rynkowych, Nowoczesny marketing strategiczny, Marketing internetowy ( marketing, Social Media Marketing). Powyższe kategorie tematyczne stanowią zarys tematów, które powinny być poruszone na spotkaniach szkoleniowych przedsiębiorstw branży informatycznej. Zagadnienia te są przykładem narzędzi marketingowych, które z sukcesem mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa z branży informatycznej. Tematyka szkoleń została dobrana na przykładzie aktualnie obowiązujących trendów w dziedzinie marketingu oraz specyfiki przedsiębiorstw z branży informatycznej. 23 S t r o n a

24 Celem tego typu szkoleń jest odpowiedź na zapotrzebowania usługowo-produktowe przedsiębiorstw informatycznych w perspektywie trzech najbliższych lat. Tematyka spotkań szkoleniowych ma zapewnić przedsiębiorstwom wzrost możliwości rozwojowych oraz poszerzenie zdolności promocyjnych. Przedsiębiorstwa po odbyciu tego typu szkoleń powinny zostać wyposażone w niezbędne do rozwoju narzędzia marketingowe oraz powinny umiejętnie wykorzystywać je w praktyce. Temat 1: Tajniki skutecznej promocji Szkolenie to odpowiada na potrzeby przedsiębiorstw informatycznych w zakresie usług promocyjnych oraz pozyskiwania nowych klientów. Cele szkolenia: Umiejętne pozyskanie nowych klientów, Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z klientami, Promowanie marki za pomocą nowoczesnych technik marketingowych. Powyższe trzy główne cele, stanowią odpowiedź na oczekiwania klientów względem usług marketingowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że mówiąc o potrzebach marketingowych, przedsiębiorcy nie tylko chcą zapoznać klientów z marką, ale również pozyskać nowe, cenne kontakty biznesowe. Jest to szkolenie ogólne, które ma zaznajomić przedsiębiorstwa z tematyką marketingową. Szkolenie powinno być przeprowadzone w grupach około 10 osobowych, składających się z przedsiębiorców branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim. W dalszej części zostanie przedstawiony szczegółowy plan szkolenia wraz z krótką charakterystyką poszczególnych działów tematycznych. 24 S t r o n a

25 Plan Szkolenia odpowiadający na usługowo-produktowe potrzeby przedsiębiorstw branży informatycznej z województwa zachodniopomorskiego. 1. Omówienie problemów przedsiębiorstw występujących w zakresie usług promocyjnych. W pierwszej części szkolenia należy krótko omówić oczekiwania i problemy przedsiębiorstw związane z działaniami promocyjnymi. Może się to odbyć na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań lub rozmów z przedsiębiorcami na szkoleniu. 2. Omówienie podstawowych zagadnień związanych z promocją przedsiębiorstwa, przedstawienie celów, jakie firma chce osiągnąć za pomocą działań marketingowych. Przedstawienie celów, które można osiągnąć za pomocą działań promocyjnych pomoże przedsiębiorcom lepiej zdiagnozować ich własne aspiracje i racjonalnie spojrzeć na swoje możliwości. 3. Krótka prezentacja technik perswazyjnych i omówienie ich wykorzystywania w działaniach promocyjnych przedsiębiorstw informatycznych z województwa zachodniopomorskiego. Ten etap szkolenia ma na celu zapoznać przedsiębiorstwa z technikami perswazyjnymi i przede wszystkim pokazać możliwości narzędzia perswazyjnego w działaniach promocyjnych. 4. Omówienie technik nawiązywania i podtrzymywania relacji z klientem. Utrzymywanie i nawiązywanie relacji z klientem jest jednym z oczekiwań usługowych przedsiębiorstw z branży informatycznej. Dlatego na szkoleniu temu aspektowi powinno się poświecić najwięcej czasu. 5. Pozyskiwanie klientów za pomocą nowoczesnych strategii marketingowych. To ostatni etap szkolenia, który powinien poruszać kwestie narzędzi marketingowych (marketing internetowy, branding, badania marketingowe), te zagadnienia powinny być rozwinięte dogłębnie w następnych szkoleniach tematycznych, dotyczących określonej metody marketingowej. 25 S t r o n a

26 Po odbyciu szkolenia przedsiębiorca powinien zostać wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu marketingowych działań promocyjnych. Po szkoleniu przedstawiciel firmy powinien zostać również zainteresowany tematyką promocyjną i zachęcony do skorzystania z dalszych etapów szkoleniowych dla przedsiębiorstw informatycznych w województwie zachodniopomorskim. Temat 2: Praktyczne wykorzystywanie badań rynkowych Z przeprowadzonych badań wynika, że przedsiębiorstwa z branży informatycznej z województwa zachodniopomorskiego niewiele wiedzą o wykorzystywaniu badań rynkowych w marketingu. Okazuje się, że przedsiębiorstwa mówiąc o potrzebie usług badawczych używają zazwyczaj sformułowania: jakieś badania, a to świadczy o niskim poziomie wiedzy na temat tych usług marketingowych, z tego względu należy również ten temat bardziej rozwinąć. Z przeprowadzonych badań wynika, że zaledwie 2 badanych respondentów myśli o wykorzystywaniu jakichś badań do rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Wyniki te przedstawia poniższy wykres. 26 S t r o n a

27 Wykres 14: Zapotrzebowanie przedsiębiorstw branży informatycznej z województwa zachodniopomorskiego na wykorzystywanie badan rynkowych w rozwoju przedsiębiorstwa w porównaniu z całością badanej populacji Zapotrzebowanie na usługi i produkty badawcze Reszta przedsiębiorstw Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Z powyższego wykresu widać, że większość badanych przedsiębiorstw nie myśli o wykorzystywaniu usług i produktów badawczych w promocji przedsiębiorstwa. Na taką sytuację może mieć wpływ fakt, że tego typu marketing nie jest popularny wśród małych przedsiębiorstw z branż ż informatycznych. Skoro przedsiębiorcy wykazują zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe, to warto również ich zapoznać z tą metodą ą marketingową podczas przeprowadzania szkoleń. Plan szkolenia dla przedsiębiorstw z branży informatycznej województwa zachodniopomorskiego o tematyce wykorzystywania badań ń rynkowych w rozwoju przedsiębiorstw informatycznych. Szkolenie odpowiada na potrzeby usługowo-produktowe przedsiębiorstw z branży informatycznej i ma na celu zwiększenie możliwości rozwojowych firm. Cele: Zapoznanie przedsiębiorstw z technikami badań rynkowych, 27 S t r o n a

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży spożywczej w województwie zachodniopomorskim

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży spożywczej w województwie zachodniopomorskim Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży spożywczej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła - Kierownik Zespołu

Bardziej szczegółowo

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży chemicznej w województwie zachodniopomorskim

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży chemicznej w województwie zachodniopomorskim Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży chemicznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Stowarzyszenie Polski Instytut Biznesu Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła - Kierownik

Bardziej szczegółowo

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Stowarzyszenie Polski Instytut Biznesu Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań Bezpłatne usługi doradcze finansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy de minimis. Informacje o projekcie IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Outsourcing, czyli skrót angielskich wyrazów outsideresource-ing oznacza nie mniej, nie więcej, jak wykorzystywanie zasobów z zewnątrz. Coraz

Bardziej szczegółowo

Outsourcing. IT Commerce Sp. z o.o. 2003. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3. mirek.domin@itcommerce.pl

Outsourcing. IT Commerce Sp. z o.o. 2003. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3. mirek.domin@itcommerce.pl Outsourcing IT Commerce Sp. z o.o. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3 mirek.domin@itcommerce.pl Agenda Historia informatyki Definicja Outsourcingu Korzyści Oferta IT Commerce Symulacja Podsumowanie Jeśli

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania 01.02.2016 Opracowanie: mgr Angelika Bielak mgr inż. Bartłomiej Kozak Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Wstęp Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Przeszkoleni Pracownicy. Wprowadzamy system szkoleń dla osób zatrudnianych poprzez naszą Agencję do pracy na terenie Zakładu Klienta

Przeszkoleni Pracownicy. Wprowadzamy system szkoleń dla osób zatrudnianych poprzez naszą Agencję do pracy na terenie Zakładu Klienta PR & RECRUITMENT SOLUTIONS jest zespołem osób wyspecjalizowanych w prowadzeniu rekrutacji. To, co nas wyróżnia, to zastosowanie innowacyjnych metod oraz nowych technologii, które jeszcze sprawniej pomagają

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowe perspektywy! BIZNES PLAN Projekt Nowe perspektywy! Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Wzór wstępnego Business Planu

Wzór wstępnego Business Planu Wzór wstępnego Business Planu Informacje niżej zawarte należy traktować jako przykładowe. Podobieństwo informacji zawartych w złożonych pracach nie będzie świadczyła za zasadnością wyboru business planu.

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA CELOWNIKU

INNOWACJE NA CELOWNIKU INNOWACJE NA CELOWNIKU 1 Kim jesteśmy? - Istniejemy na rynku od 2005 roku - Pracujemy w gronie 15 specjalistów wysokiej klasy - w 2009 pomyślnie przeszliśmy audyt technologiczny, otrzymując opinię firma

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014

Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl. Warszawa 16.07.2014 Outsorsing informatyczny w ochronie zdrowia- wybrane zagadnienia Leszek Sikorski leszeksikorski@op.pl Warszawa 16.07.2014 Wyzwania w zakresie informatyki w ochronie zdrowia. Co przed nami? Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

www.kpt.krakow.pl Idealny start

www.kpt.krakow.pl Idealny start www.kpt.krakow.pl» Idealny start Inkubator Technologiczny KPT Jeżeli myślisz o założeniu własnej działalności, albo prowadzisz firmę nie dłużej niż dwa lata, działasz w branży informatycznej, telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

zakres usług septemberevents

zakres usług septemberevents zakres usług septemberevents Kompleksowo organizujemy eventy, imprezy i wydarzenia kulturalne. Naszym atutem jest kreatywna praca i profesjonalizm. Nasz team zadba o to, aby Państwa impreza lub wydarzenie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa www.zpp.net.pl Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZPP zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

Wyniki sondażu pracodawców

Wyniki sondażu pracodawców Jakiego pracownika szukają pracodawcy, czego oczekują kandydaci - wyniki sondażu przeprowadzonego w ramach trzeciej edycji Akademickich Targów Pracy Trójmiasto W środę 19 października 2016 r. na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020

Handel internetowy w Polsce 2015 Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jakie zmiany czekają rynek e-commerce w Polsce w 2020 roku? Jakie decyzje zakupowe podejmują Polacy?

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa www.zpp.net.pl Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZPP zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair

23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair 23 sierpnia 2013 Teatr Capitol Warszawa Organizatorzy Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce & speakerslair 23-08-2013 O nas Organizatorem u jest Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców wraz z firmą

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań. Konkurs Młody Przedsiębiorca

Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań. Konkurs Młody Przedsiębiorca Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań Konkurs Młody Przedsiębiorca Żagań 2010 I. POJĘCIE BIZNESPLANU Biznes plan (ang business plan, corporate plan) jest dokumentem planistycznym związanym

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Polacy o traktowaniu w miejscu zatrudnienia

Raport miesiąca Polacy o traktowaniu w miejscu zatrudnienia Raport miesiąca Polacy o traktowaniu w miejscu zatrudnienia W najnowszych badaniach ustalaliśmy, jakie relacje panują między pracodawcą a pracownikami. Jak czują się Polacy w firmach, w których pracują?

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Ogólnopolski projekt wsparcia przedsiębiorstw w walce ze skutkami spowolnienia gospodarczego Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Założenia projektu Gospodarka szybko się zmienia

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

*Wybierz datę+ OFERTA FIRMOWA

*Wybierz datę+ OFERTA FIRMOWA 2010 *Wybierz datę+ OFERTA FIRMOWA O ULOTEX Toruń W dzisiejszych czasach nie łatwo jest zaistnieć. Rzeczywistość która nas otacza kreślona jest w dużej mierze przez surowe i bezwzględne prawa ekonomi.

Bardziej szczegółowo

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH.

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. dr Agnieszka Dejnaka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Badania (ankieta internetowa) przeprowadzone w 2004 roku na grupie

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER EKLASTER O nas Fundacja eklaster powstała z inicjatywy środowisk reprezentujących MŚP oraz samorządowców i naukowców województwa małopolskiego. Duży i wciąż w niewielkim stopniu wykorzystany potencjał

Bardziej szczegółowo

Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010

Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010 2012 nr 3 (VIII) BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA Marta Woźniak *, Bernard Maj ** Stan podaży szkoleń antykryzysowych w latach 2009 2010 Wprowadzenie Kryzys gospodarczy, zapoczątkowany zapaścią na amerykańskim

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

OFERTA OUTSOURCING IT

OFERTA OUTSOURCING IT OFERTA OUTSOURCING IT ; ; ; ; PERSPEKTIVA OUTSOURCING IT Wyspecjalizowany zespół pracowników firmy PERSPEKTIVA wykonuje kompleksowe usługi z branży IT dla firm i instytucji, a także dla klientów indywidualnych.

Bardziej szczegółowo

Nowy zestaw instrumentów marketingowych (marketing mix) - sześć C str. 57

Nowy zestaw instrumentów marketingowych (marketing mix) - sześć C str. 57 O autorach str. 11 Przedmowa str. 13 Wstęp str. 15 Wprowadzenie str. 33 Definicja, funkcjonowanie i elementy marketingu terenowego str. 33 Kto stosuje marketing terenowy str. 42 Jak korzystać z tej książki

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie DROGA DO WSPÓLNEGO SUKCESU

Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie DROGA DO WSPÓLNEGO SUKCESU Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie DROGA DO WSPÓLNEGO SUKCESU IDEA Klaster ICT Pomorze Zachodnie to stowarzyszenie najdynamiczniej rozwijających się firm informatycznych województwa zachodniopomorskiego.

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Celem badania ewaluacyjnego było zgromadzenie wiedzy na temat efektywności i skuteczności instrumentów wspierania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac.

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac. Rozwiązania z zakresu administracji Oferta na Usługi Naliczania Płac oraz Administracji Kadr wraz z obsługą Prawną i Szkoleniową. Outsourcing strategiczny wybór OPTYMALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW LUDZKICH

Bardziej szczegółowo

Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek artykułów i odzieży sportowej w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Z jaką dynamiką będzie się rozwijał rynek artykułów

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING SZKOLENIOWY

OUTSOURCING SZKOLENIOWY W dobie outsourcingu każdy robi to, co potrafi najlepiej. Korzyści - odnoszą wszyscy" SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Cel naszej usługi...3 3. Pakiety...3 4. Etapy działania...7 5. Korzyści...7 6. Nasza kadra...8

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów...

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów... Spis treści Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej.... 4 Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów.... 4 Wyniki badania... 6 Rozliczanie produkcji

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Jakie nowe korzyści są dostępne? Korzyści obejmują m.in. dostęp do specjalistów ds. technicznych i zasobów działu

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy KLINIKA biznesu pl Menadżer finansowy Virtual spot Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny Klinika Biznesu rozwój i innowacja rozwój i innowacja Czy projekt jest dla Ciebie? Tak, jeżeli jesteś MIKRO

Bardziej szczegółowo

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl 120 UCZESTNIKÓW 12 WYKŁADÓW 11 DRUPAL PRELEGENTÓW 57 STRON OPUBLIKOWAŁO INFORMACJĘ O KONCEFENCJI DRUPAL CAMP 2012 27596 WYŚWIETLEŃ WWW.DRUPALCAMPWROCLAW.PL O KONFERENCJI DRUPAL CAMP WROCŁAW to konferencja

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Rozwój innowacyjności firm, poprzez: usługi proinnowacyjne, współpracę wymianę informacji na temat prac badawczorozwojowych firm, które prowadzą do

Rozwój innowacyjności firm, poprzez: usługi proinnowacyjne, współpracę wymianę informacji na temat prac badawczorozwojowych firm, które prowadzą do 1 2 3 Rozwój innowacyjności firm, poprzez: usługi proinnowacyjne, współpracę wymianę informacji na temat prac badawczorozwojowych firm, które prowadzą do podniesienia ich zdolności do rozwoju, w tym wdrażania

Bardziej szczegółowo

Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie?" 1. publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw.

Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie? 1. publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw. 1 Warszawa- Serock, 31 maja 2016 r. Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie?" 1 publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw. Ile i kiedy firmy w Polsce wydają na usługi konferencyjne?

Bardziej szczegółowo

Badanie o badaniach 2013

Badanie o badaniach 2013 Badanie o badaniach 2013 Wizerunek badań marketingowych w polskich przedsiębiorstwach Patroni: Patroni medialni PRoto polski portal tematyczny, przeznaczony dla środowiska public relations. Wysyła newsletter

Bardziej szczegółowo

NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12)

NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12) NOVA PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH NA SUWALSZCZYŹNIE (WND-POKL.08.01.02-20-004/12) Data i miejsce wpłynięcia wniosku Nr wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek /8.1.2/DRR/2013

Bardziej szczegółowo