Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim"

Transkrypt

1 Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim

2 Dokument opracowany przez Stowarzyszenie Polski Instytut Biznesu Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła - Kierownik Zespołu 2. Joanna Majewska - Lenarcik 3. Grzegorz Ocieczek 4. Małgorzata Okularczyk 5. Maria Wyra 2 S t r o n a

3 Spis treści 1. Wyniki badań zachodniopomorskich przedsiębiorstw branży drzewno-meblarskiej Zapotrzebowanie przedsiębiorstw z branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim na produkty i usługi w perspektywie trzech najbliższych lat Marketing Nowoczesny sprzęt technologiczny oraz dostęp do surowca Usługi eksportowe Usługi transportowe Szkolenia branżowe Plan szkoleń obejmujący zakres usług i produktów marketingowo-rozwojowych dla przedsiębiorstw z branży drzewno-meblarskiej z województwa zachodniopomorskiego Zapotrzebowanie przedsiębiorstw branży drzewno-meblarskiej na usługi outsourcingowe w województwie zachodniopomorskim i współpraca z firmami consultingowymi Outsourcing branży drzewno-meblarskiej Outsourcing marketingu Outsourcing doradczy Wykorzystywane usługi outsourcingowe w przedsiębiorstwach z branży drzewnomeblarskiej Przykładowe koszty outsourcingu Targi i wystawy branżowe Podsumowanie Bibliografia S t r o n a

4 1. Wyniki badań zachodniopomorskich przedsiębiorstw branży drzewno-meblarskiej Celem badania przedsiębiorstw branży drzewno-meblarskiej z województwa zachodniopomorskiego było poznanie ich potrzeb usługowo-produktowych oraz zapoznanie się z możliwościami eksportowymi badanych przedsiębiorstw na rynki europejskie. Sektor drzewno-meblarski to zróżnicowana gałąź przemysłu przetwórczego. Z tego względu wymaga wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, by nie odstawać poziomem produktów od konkurencji na rynku globalnym. W badaniu wzięło udział dziesięć przedsiębiorstw działających w branży drzewno-meblarskiej na rynku zachodniopomorskim. Z przeprowadzonych badań wynika, że przedsiębiorstwa drzewno-meblarskie z województwa zachodniopomorskiego korzystają w niewielkim stopniu z możliwości eksportowych. Dlatego też, systematycznie powinny rozwijać się w tym kierunku i tym samym zwiększać swój potencjał eksportowy by z sukcesem konkurować na rynkach zagranicznych. Wyniki wszystkich przeprowadzonych analiz z badania branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim zostaną przedstawione w formie graficznej w dalszej części tego opracowania. W pierwszej kolejności zostaną przedstawione ogólne dane dotyczące badanych przedsiębiorstw, by uwidocznić specyfikę branży w której funkcjonują badane podmioty. Okazuje się, że przedsiębiorstwa z branży drzewno-meblarskiej na rynku funkcjonują dość długo. W większości nie są to przedsiębiorstwa nowe, a średnia liczba lat działalności w zaokrągleniu wynosi lat. Wyniki te przedstawia poniższy wykres (Wykres 1) 1. 1 W badaniu objętych zostało 10 przedsiębiorstw z branży drzewno-meblarskiej. 4 S t r o n a

5 Wykres 1: Lata funkcjonowania firm branży drzewno-meblarskiej z województwa zachodniopomorskiego na rynku. 100% 90% 100% 80% 70% 60% 70% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 0% 10% 10% 10% Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. wykresowi analizując powyższy wykres dotyczący lat funkcjonowania nowania na rynku firm z branży drzewno-meblarskiej, można zauważyć, że najwięcej przedsiębiorstw zadeklarowało, że działają na rynku więcej niż 15 lat (70%). W tym przedziale jest również umiejscowiona mediana 2 wskazująca przeciętną wartość uzyskanych odpowiedzi. Wśród badanych przedsiębiorstw z branży drzewno-meblarskiej nie wystąpiły firmy, które na rynku funkcjonują krócej niż rok oraz od roku do 2 lat. Trzy kolejne kategorie (3-5,6-10,11-15) uzyskały po 10% odpowiedzi ankietowanych przedstawicieli przedsiębiorstw. Tak kształtujące się odpowiedzi dają średnią, która w zaokrągleniu mieści ś się ę w przedziale piątym 2 Mediana (zwana też wartością ś ą środkową, wartością przeciętną lub drugim kwartylem) to w statystyce wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji. 5 S t r o n a

6 (od 11 do 15lat), a to z kolei oznacza, że przedsiębiorstwa drzewno-meblarskie województwa zachodniopomorskiego posiadają bogate doświadczenie, które jest z jednej strony niezbędne dla specyfiki tej branży, a z drugiej oznacza posiadanie cennej wartości dodanej, pozwalającej z sukcesem konkurować na rynkach europejskich. W charakterystyce badanych przedsiębiorstw należy również wziąć pod uwagę liczbę pełnoetatowych pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach z branży drzewnomeblarskiej. Z przeprowadzonych analiz wynika, że przedsiębiorstwa zatrudniające większą ilość pełnoetatowych pracowników sprawniej funkcjonują na rynku branżowym oraz lepiej znają konkurencję i swoje możliwości rozwojowe. Kolejny wykres przedstawia liczbę pracowników zatrudnionych na pełen etat w przedsiębiorstwach z branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim. Przeprowadzone badania pokazują, że wyniki dla poszczególnych przedziałów kształtują się na podobnym poziomie i żaden z przedziałów nie charakteryzuje się znaczną większością uzyskanych odpowiedzi. Okazuje się, że w branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim najwięcej jest przedsiębiorstw zatrudniających od 1 do 5 pracowników, od 11 do 15 pracowników oraz od 21 do 50 pełnoetatowych pracowników. Są to kategorie, które uzyskały maksymalnie 20% odpowiedzi. Reszta zaznaczonych kategorii na wykresie uzyskała maksymalnie 10% odpowiedzi ankietowanych. Świadczy to głównie o dużym zróżnicowaniu przedsiębiorstw z branży drzewno-meblarskiej. W tym sektorze znajdują się zarówno przedsiębiorstwa charakteryzujące się bardzo małą ilością pracowników pełnoetatowych ( do 2 pracowników), jak również firmy zatrudniające 5 razy więcej pełnoetatowych pracowników. Dane te przedstawia poniższy wykres. 6 S t r o n a

7 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Wykres 2: Liczba pełnoetatowych pracowników w przedsiębiorstwach drzewno- meblarskich w województwie zachodniopomorskim. Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań W następnej części ci badania respondenci z branży drzewno-meblarskiej mieli za zadanie ocenić kilka stwierdzeń ń dotyczących możliwości rozwojowych i ich oczekiwań nadając im wartości na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza: Zupełnie się nie zgadzam,, a 5: Całkowicie się zgadzam z danym stwierdzeniem. W analizie danych każdej z odpowiedzi wybranych na skali przez respondenta, zostały przydzielone wartości punktowe, również ż w przedziale od 1 do 5, przedstawiają się one w następujący sposób: 1-Bardzo źle 2-Źle 3-Średnio 7 S t r o n a

8 4-Dobrze 5-Bardzo dobrze Przydzielenie odpowiedziom wartości punktowych ma na celu uzyskanie obiektywnej oceny postaw respondentów względem ocenianych stwierdzeń. Pozwala to obiektywnie ocenić opinie respondentów na temat rozwoju przedsiębiorstw z branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim. Tego typu klasyfikacja punktowa została wykorzystana w analizie wyników przeprowadzonych badań. Poniższy wykres przedstawia ocenę możliwości rozwojowych w przedsiębiorstwach z branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim. Przeprowadzone badania wskazują, że większość ankietowanych uznała, że region zachodniopomorski nie stwarza przedsiębiorstwom drzewno-meblarskim możliwości rozwojowych, tego zdania łącznie jest aż 60% ankietowanych. Wśród uzyskanych odpowiedzi dla stwierdzenia: uważam że region zachodniopomorski stwarza przedsiębiorstwom z mojej branży możliwości rozwojowe, nie pojawiły się odpowiedzi twierdzące. Przeciętna wartość odpowiedzi, jaką jest mediana, znalazła się w przedziale drugim i świadczy to, że przeciętny reprezentant przedsiębiorstwa z branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim uważa, że region zachodniopomorski nie stwarza możliwości rozwojowych przedsiębiorstwom z jego branży. Należy również zaznaczyć, że średnia dla tego pytania w przydzielonej wartości punktowej również uzyskała relatywnie niski wynik: 2,10; a to oznacza, że respondenci oceniają możliwości rozwojowe w województwie zachodniopomorskim jako niskie. 8 S t r o n a

9 Wykres 3: Ocena możliwości ż rozwojowych w regionie zachodniopomorskim 100% 80% 60% 40% 20% 0% Region zachodniopomorski stwarza możliwości ż rozwojowe 100% Zupełnie się nie zgadzam Nie zgadzam 40% się(mediana) 30% 30% Ani tak ani nie 0% 0% Zgadzam się Całkowiciesię zgadzam Średnia 2,10 pkt Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Kolejny wykres przedstawia wyniki badań odnośnie pytania dotyczącego oceny instytucji otoczenia biznesu. Respondenci mieli ocenić stwierdzenie: Uważam, że instytucje otoczenia biznesu lepiej funkcjonują ą na rynkach europejskich (niż na rynku zachodniopomorskim). Z tym stwierdzeniem nie zgodziło się 30% ankietowanych przedsiębiorstw z branży drzewno- meblarskiej w województwie zachodniopomorskim. Tyle ankietowanych jest zdania, że działalność regionalnych instytucji otoczenia biznesu nie odbiega poziomem usług od ich odpowiedników na rynku europejskim. Z kolei aż 60% badanych przedsiębiorstw zgodziło się z wyżej przytoczonym stwierdzeniem i tym samym uznało, że e regionalne instytucje otoczenia biznesu funkcjonują gorzej od instytucji na rynkach zagranicznych, a poziom ich usług jest niższy. Zdania na ten temat są więc podzielone. Potwierdza to również ż średnia uzyskanych punktów dla tego pytania, która wynosi 2,50 3 pkt z przydzielonej wcześniej wartości punktowej. Oznacza to, że średnio respondent z branży drzewno-meblarskiej ocenia instytucje 3 1-Bardzo źle; 2-Źle; 3-Średnio; 4-Dobrze; 5-Bardzo dobrze 9 S t r o n a

10 otoczenia biznesu na poziomie złym, z tendencją zbliżającą się do poziomu średniego. Z kolei mediana wyników dla przytoczonego stwierdzenia ukształtowała się ę w przedziale czwartym. Tym samym można stwierdzić, że przeciętny przedstawiciel z przedsiębiorstwa działającego w branży drzewno-meblarskiej zgadza się ze stwierdzeniem, że e instytucje otoczenia biznesu lepiej funkcjonują na rynku zagranicznym niż regionalnym. Wykres 4: Ocena instytucji otoczenia biznesu w porównaniu do instytucji europejskich Uważam, że e instytucje otoczenia biznesu lepiej funkcjonują na innych rynkach europejskich 100% 80% 60% 40% 20% 10% 20% 10% 30% 30% 0% Zupełnie się nie zgadzam Nie zgadzam się Ani tak ani nie Zgadzam się (Mediana) Całkowicie się zgadzam Średnia 2,50 pkt Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Kolejny wykres przedstawia działania ankietowanych wobec promocji przedsiębiorstwa i świadomego kształtowania własnej marki w taki sposób, by była ona rozpoznawalna zarówno na rynku regionalnym, jak i europejskim. Respondenci mieli ustosunkować się do stwierdzenia: świadomie kreuję swoją markę, by była rozpoznawalna na rynku regionalnym i europejskim. Wyniki dla branży drzewno-meblarskiej w tym przypadku kształtują się dość 10 S t r o n a

11 dobrze. Z przeprowadzonych badań wynika, że 60% ankietowanych uznało, że ich działania marketingowe są przemyślane i tym samym świadomie kreują ą swoją markę, aby była rozpoznawalna wśród klientów. Wśród badanych przedsiębiorstw nie znalazły się firmy, które nie zgodziły się z tym stwierdzeniem i tym samym uznały, że posiadają ą przemyślaną strategię marketingową. Przyczyną ą takiego podziału odpowiedzi jest aktualny stan rozwojowy przedsiębiorstw i specyfika branży drzewno-meblarskiej, która wymaga aktywności na rynku zarówno regionalnym, jak i zagranicznym. Średnia dla tego stwierdzenia, kształtuje się na poziomie relatywnie wysokim (3,9 pkt), co świadczy o tym, że badane przedsiębiorstwa starają się podejmować ć przemyślane działania marketingowe mające wpływ na ich rozwój. Również mediana ukształtowała się w kategorii 4, co oznacza że przeciętny respondent zgadza się ze stwierdzeniem, że świadomie kreuje swoja markę w taki sposób, by była ona rozpoznawalna w świadomości ści klientów na rynku regionalnym i zagranicznym. Wykres 5: Świadome kreowanie swojej marki przez przedsiębiorstwa z branży drzewno-meblarskiej z województwa zachodniopomorskiego, by była rozpoznawalna na rynku regionalnym i europejskim. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 0% 0% 40% 30% 30% Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 11 S t r o n a

12 Kolejnym omawianym zagadnieniem, na które mieli zwrócić uwagę respondenci są struktury klastrowe, które występują w województwie zachodniopomorskim 4. Ich celem jest rozwój przedsiębiorstw oraz osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej. Przez klaster należy rozumieć przestrzenną koncentrację rożnego typu instytucji, które powiązane są ze sobą rozbudowaną siecią interakcji 5. Klaster drzewno-meblarski z województwa zachodniopomorskiego w swojej strategii rozwojowej i integracyjnej, obejmuje głównie takie zakresy działalności jak 6 : prace badawcze-rozwojowe nad doskonaleniem produktów z drewna, innowacyjność procesowa i produktowa, edukacja zasobów kadrowych, komunikacja pomiędzy partnerami, certyfikacja lasów i produktów drzewnych. Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiają się na średnim poziomie. Spośród wszystkich ankietowanych przedsiębiorstw branży drzewno-meblarskiej, 30% uznało że struktury klastrowe występujące w województwie zachodniopomorskim nie zwiększają możliwości rozwojowych. Średnia z przydzielonej wartości punktowej, wynosi 3,1. Oznacza to, że respondenci oceniają struktury klastrowe na poziomie średnim. Wyniki opinii omówionego stwierdzenia przedstawia poniższy wykres A.Oleksiuk, Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa, 2009, s S t r o n a

13 Wykres 6: Ocena struktur klastrowych w województwie zachodniopomorskim przez przedsiębiorstwa Struktury klastrowe ułatwiają wykorzystywanie potencjału rozwojowego 100% 80% 60% 40% 20% 0% 10% Zupełnie się nie zgadzam 20% Nie zgadzam się 30% 30% Ani tak ani nie Zgadzam się 0% Całkowicie się zgadzam Średnia 3,1 pkt Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań Kolejne dane przedstawiają ą opinię respondentów na temat wsparcia działań eksportowych przez region zachodniopomorski w branży drzewno-meblarskiej. W przypadku tej branży, opinie respondentów dotyczące oceny stwierdzenia: region zachodniopomorski stwarza przedsiębiorstwom branży drzewno-meblarskiej możliwości eksportowe przedstawiają się na relatywnie średnim m poziomie. Dokładnie 50% ankietowanych nie zgodziło się z tym stwierdzeniem, tym samym uważając, że e region zachodniopomorski nie stwarza przedsiębiorstwom drzewno-meblarskim możliwości rozwojowych w dziedzinie eksportu. Tylko 20% ankietowanych uważa, że w ich regionie takie możliwości istnieją. Z kolei 20% ankietowanych uznało, że nie ma zdania w tym temacie. Średni i poziom zadowolenia ze wsparcia w dziedzinie eksportu, jakie otrzymują przedsiębiorstwa z branży drzewno-meblarskiej potwierdza średnia uzyskana z przydzielonej wartości punktowej. Średnia ta kształtuje się na poziomie 2,4 pkt, a to z kolei oznacza, że przedsiębiorcy z branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim 13 S t r o n a

14 oceniają możliwości eksportowe jako słabe. Również mediana na poziomie drugiego przedziału świadczy o tym, że przeciętny respondent będący ę przedstawicielem przedsiębiorstwa drzewno-meblarskiego z województwa zachodniopomorskiego uważa, że jego region nie stwarza jego branży możliwości eksportowych. Dane te przedstawia poniższy wykres. Wykres 7: Region zachodniopomorski wspiera przedsiębiorstwa drzewno-meblarskie w działaniach eksportowych 100% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20% Zupełnie się nie zgadzam 30% Nie zgadzam się (Mediana) 20% 20% Ani tak ani nie 0% Zgadzam się Całkowicie się zgadzam Średnia 2,4 pkt Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Następny wykres przedstawia wyniki badań dotyczące ce opinii respondentów na temat ich możliwości i szans na rynkach europejskich. Ankietowani mieli ocenić stwierdzenie: Uważam, że przedsiębiorstwa z mojego regionu nie mają szans na rynkach europejskich. Z tym stwierdzeniem zgadza się połowa badanych respondentów, uważając tym samym, że przedsiębiorstwa z branży drzewno-meblarskiej z województwa zachodniopomorskiego nie mają szans na rynkach europejskich. Warto zauważyć, że spośród badanych respondentów tylko 10% nie zgodziło się ę z tym stwierdzeniem, uważając że e przedsiębiorstwa branżowe 14 S t r o n a

15 mają szansę na rynku europejskim. Świadczy to o silnej konkurencji na europejskich rynkach zagranicznych, z której przedsiębiorcy z branży drzewno-meblarskiej zdają sobie sprawę. Średnia przydzielonej wartości punktowej wynosi 2,5; co oznacza, że respondenci swoje szanse na rynkach zagranicznych oceniają jako słabe. Również ż mediana potwierdza to, że przeciętny respondent zgadza się ze stwierdzeniem, że przedsiębiorstwa z jego branży nie mają większych możliwości i rozwojowych na rynkach europejskich. Wykres 8: Szanse przedsiębiorstw drzewno-meblarskich zachodniopomorskiego na rynku europejskim. z województwa Przedsiebiorstwa z mojego regionu nie mają ą szans na rynku europejskim 100% 80% 60% 40% 40% 40% 20% 0% 0% Zupełnie się nie zgadzam 10% Nie zgadzam się Ani tak ani nie Zgadzam się 10% Całkowicie się zgadzam Średnia 2,5 pkt Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań Zadaniem kolejnego wykresu jest przedstawienie opinii respondentów dotyczących stosunku eksportu do importu. W czasie trwania badania ankietowani mieli ocenić następujące stwierdzenie: stosunek eksportu do importu w moim regionie jest wyższy. Większość respondentów, bo aż 80% nie zgodziło się z tym stwierdzeniem, uważając tym samym, że 15 S t r o n a

16 eksport towarów w województwie zachodniopomorskim nie kształtuje się na wysokim poziomie. Tylko 10% ankietowanych uważa inaczej. Średnia uzyskanych punktów wynosi 1,8 pkt, a to świadczy o tym, że e w opinii respondentów eksport w województwie zachodniopomorskim kształtuje się na poziomie niskim. Tak samo uważa przeciętny przedstawiciel przedsiębiorstwa drzewno-meblarskiego z województwa zachodniopomorskiego, o czym świadczy mediana znajdująca się ę w drugim przedziale. Odpowiedzi respondentów wraz z medianą i średnią punktową prezentuje poniższy wykres. Wykres 9: Stosunek eksportu do importu w opinii respondentów branży drzewnomeblarskiej W moim regionie stosunek eksportu do importu jest wyższy 100% 90% 80% 70% 60% 50% 50% 40% 30% 30% 20% 10% 0% Zupełnie się nie zgadzam Nie zgadam się (Mediana) 10% Ani tak ani nie 0% 10% Zgadzam się Calkowicie się zgadzam Średnia 1,8 pkt Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 16 S t r o n a

17 W dalszej części ci badania zostały wykorzystane ankietowe pytania hierarchiczne, których celem jest uwydatnienie aktualnego poziomu rozwoju badanych przedsiębiorstw. Respondenci na zadawane pytania mieli odpowiadać TAK lub NIE. Również w tym przypadku uzyskanym odpowiedziom zostały przydzielone wartości punktowe, które wyglądają następująco: TAK-1pkt, NIE-2pkt. Poniższy wykres przedstawia uzyskane odpowiedzi w dwóch kategoriach punktowych dla poszczególnych stwierdzeń, na które odpowiadali respondenci. Wykres 10: Opinie o rynkach europejskich oraz podejmowane działania przez przedsiębiorstwa chemiczne z regionu zachodniopomorskiego omorskiego wspierające eksport 1.Zbyt duża konkurencja na rynku europejskim 2.Brak szans na czerpanie zysków z eksportu 3.Potrzeba dużego wsparcia finansowego 50% 50% 60% 40% 70% 30% 4.Orientacja na rynkach zagranicznych 40% 60% 5.Czytanie zagranicznych pism lub portali branżowych 6.Starania o dofinansowania eksportu 20% 30% 70% 80% NIE TAK 7.Udział w międzynarodowych targach 10% 90% 8.Korzystanie z pomocy zagranicznych instytucji otoczenia biznesu 10% 90% 9.Współpraca z zagraniczymi przedsiębiorstwami 40% 60% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań 17 S t r o n a

18 Powyższy wykres pokazuje ogólny zakres udzielanych odpowiedzi przez respondentów. Skala została jednak podzielona na trzy kategorie: Kategoria 1- Niski poziom możliwości eksportowych (stwierdzenia 1-3) Kategoria 2- Średni poziom możliwości eksportowych (stwierdzenia 4-6) Kategoria 3-Wysoki poziom możliwości eksportowych (stwierdzenia 7-9) Na powyższym wykresie widać wyraźnie, że dwie pierwsze kategorie charakteryzują się większością odpowiedzi twierdzących. Oznacza to, że przedsiębiorstw z branży drzewnomeblarskiej charakteryzujących się niskim poziomem możliwości eksportowych jest o 20% więcej niż przedsiębiorstw charakteryzujących się w tej kategorii wysokim poziomem. Tym samym również w drugiej kategorii jest większa ilość firm charakteryzujących się poziomem średnim. Ostatnia kategoria wyznaczająca wysoki poziom możliwości eksportowych pokazuje, że firm przynależnych do tej kategorii jest zaledwie 20%. Poniższy schemat graficznie przedstawia poziom możliwości eksportowych badanych przedsiębiorstw. Wyniki zostały przedstawione w formie procentów wszystkich trzech odpowiedzi z danej kategorii dla wszystkich respondentów. 18 S t r o n a

19 Schemat 1: Poziom możliwości eksportowych przedsiębiorstw drzewno-meblarskich z województwa zachodniopomorskiego. 80% 60% 40% 20% 0% Kategoria 1 Tak Nie Stopień pierwszy 60% 40% 20% 0% Kategoria 2 Tak Nie Stopień drugi 100% 50% 0% Kategoria 3 Tak Nie Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Stopień trzeci Powyższy schemat przedstawia hierarchię odpowiedzi respondentów, a tym samym obrazuje ich poziom możliwości eksportowych determinowany podejmowanymi działaniami w tym obszarze. Również działania te są ułożone hierarchicznie i świadczą o poziomie możliwości eksportowych badanych przedsiębiorstw drzewno-meblarskich z województwa zachodniopomorskiego. 19 S t r o n a

20 Na podstawie powyższego schematu można również stwierdzić, że aktualny poziom możliwości eksportowych przedsiębiorstw branży drzewno-meblarskiej jest średni. Potwierdza to wcześniej przydzielona wartość punktowa, która kształtuje się na poziomie 3,3 pkt, a to z kolei oznacza poziom średni badanych przedsiębiorstw z branży drzewnomeblarskiej z województwa zachodniopomorskiego. Wpływ na tego typu sytuacje ma specyfika branży drzewno-meblarskiej, która wymaga od przedsiębiorców poszukiwania nowych rynków zbytu, by móc utrzymać przedsiębiorstwo oraz zapewnić odpowiedni poziom rentowności. Innymi słowy, przedsiębiorstwa z branży drzewno-meblarskiej, aby móc utrzymać sie na rynku są zmuszone korzystać z działań eksportowych 7. Wszystkie powyższe wykresy wraz z przedstawionymi danymi mają kluczowe znaczenie w poznaniu opinii respondentów dotyczących możliwości eksportowych. Dzięki zaprezentowanym danym widać wyraźnie, że respondenci swoje szanse na rynkach europejskich oceniają średnio i nie wykorzystują ich w pełni. 2. Zapotrzebowanie przedsiębiorstw z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim na produkty i usługi w perspektywie trzech najbliższych lat. W przeprowadzonym badaniu respondenci zostali zapytani o aktualne zapotrzebowanie produktowo-usługowe. Ankietowani wymieniali swoje zapotrzebowania w perspektywie trzech najbliższych lat. Uzyskane odpowiedzi pozwalają zapoznać się z opiniami i oceną respondentów, jak również mogą umożliwić opracowanie długofalowej strategii rozwojowej, która będzie odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw drzewno-meblarskich w województwie S t r o n a

21 zachodniopomorskim, które prezentuje poniższy wykres. Odpowiedzi respondentów mogą również przyczynić się ę do wzrostu eksportu towarów w branży drzewno-meblarskiej. Poniższy wykres przedstawia więc zapotrzebowanie usługowo-produktowe uktowe przedsiębiorstw drzewno-meblarskich z województwa zachodniopomorskiego. Wykres 11: Zapotrzebowanie usługowo-produktowe przedsiębiorstw drzewnomeblarskich w województwie zachodniopomorskim Zapotrzebowanie uslugowo-produktowe 50% 20% 20% 50% Szkolenia Usługi transportowe Nowe technologie 20% 50% 30% Usługi marketingowe Nowe maszyny branżowe Usługi eksportowe Dostęp do surowca Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Wyniki nie sumują się do 100% ze względu na możliwość udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi przez respondentów. Powyższy wykres prezentuje wszystkie potrzeby usługowo-produktowe wskazane przez przedsiębiorców z branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim. Na podstawie tych danych zostało wybranych najistotniejsze kategorie wynikające z potrzeb usługowo- produktowych przedsiębiorstw drzewno-meblarskich: Usługi i produkty marketingowe, 21 S t r o n a

22 Usługi eksportowe, Usługi transportowe, Sprzęt branżowy z zakresu nowych technologii, Szkolenia branżowe. Powyższe kategorie należą do produktów i usług, które przedsiębiorstwa z branży drzewnomeblarskiej województwa zachodniopomorskiego potrzebują w pierwszej kolejności i wybierali je najczęściej. Świadczą o tym wyniki przeprowadzonych badań. Powyższe kategorie zostały wymieniane przez ankietowanych najczęściej. Zostaną one dokładnie scharakteryzowane w dalszej części opracowania Marketing Z przeprowadzonych badań wynika, że usługi marketingowe są jednymi z najbardziej pożądanymi usług wśród ankietowanych przedsiębiorstw drzewno-meblarskich w województwie zachodniopomorskim. W działaniach marketingowych przedsiębiorstwa drzewno-meblarskie są głównie zainteresowane nowymi sposobami pozyskiwana klientów. Z przeprowadzonych badań wynika, że ankietowani pod pojęciem usług marketingowych wyróżniają zarówno pozyskiwanie nowych klientów, kontaktów biznesowych, jak i również kreowanie marki na rynku regionalnym i zagranicznym Nowoczesny sprzęt technologiczny oraz dostęp do surowca Z przeprowadzonych badań wynika, że przedsiębiorcy wśród potrzeb usługowoproduktowych wyróżniają również produkty branżowe, które mają przyczynić się do ich rozwoju. Wśród tego typu produktów najczęściej znajduje się specjalistyczny sprzęt branżowy wykorzystujący nowe technologie, którego celem jest zwiększenie wydajności pracy przedsiębiorstw drzewno-meblarskich. 22 S t r o n a

23 Istotną kwestia dla przedsiębiorstw drzewno-meblarskich jest również dostęp do surowca, który jest stosunkowo drogi. Z tego względu zaleca się wspólne zamawianie surowca przez przedsiębiorstwa drzewno-meblarskie z województwa zachodniopomorskiego, co znacznie pozwoli obniżyć koszty w wyniku powstania tzw. efektu skali Usługi eksportowe Usługi eksportowe stanowią jeden z ważniejszych elementów rozwojowych dla branży drzewno-meblarskiej. Z tego względu przedsiębiorstwa z tego sektora potrzebują informacji o nowych rynkach zbytu, możliwościach eksportowych i kontrahentach chętnych do współpracy na rynkach europejskich. Tego typu działania powinny odbywać się za pośrednictwem współpracy z instytucjami samorządowymi, które powinny stworzyć dogodne warunki dla eksporterów z branży drzewno-meblarskiej oraz z pomocą instytucji naukowych zajmujących się badaniem nowych rynków zbytu. Również w tym przypadku przedsiębiorstwa drzewno-meblarskie z województwa zachodniopomorskiego powinny podjąć wzajemną współpracę i dzięki działaniom lobbingowym wpłynąć na instytucje samorządowe w celu uzyskania dogodnych warunków eksportowych i rozwojowych Usługi transportowe Połowa badanych przedsiębiorstw zadeklarowała, że potrzebuje usług transportowych. W branży drzewno-meblarskie usługi transportowe odgrywają kluczową role w sprawnym dostarczaniu surowca drzewnego oraz produktów finalnych. W tym przypadku zaleca się współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami w celu obniżenia kosztów transportowych i wspólne zarządzanie systemem logistycznym Szkolenia branżowe Kolejnym aspektem, który respondenci wyróżniają jako jedną ze swoich potrzeb są szkolenia branżowe. Celem tego typu działań dokształcających jest wzrost konkurencyjności badanych 23 S t r o n a

24 przedsiębiorstw drzewno-meblarskich z województwa zachodniopomorskiego oraz rozwój innowacyjności. Z badań wynika, że respondenci potrzebują szkoleń zwłaszcza marketingowych z naciskiem na pozyskiwanie nowych klientów i rozwój rynków zbytu. Wynika z tego, że niezbędna jest współpraca z instytucjami szkoleniowymi i przygotowanie dokładnego planu szkoleniowego dla przedsiębiorstw drzewno-meblarskich z województwa zachodniopomorskiego. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie usługowo-produktowe przedsiębiorstw z branży drzewno-meblarskiej niezbędne jest przygotowanie pod tym względem planów szkoleniowych dla tego sektora z województwa zachodniopomorskiego. Tego typu propozycje przedstawia poniższa tabela. Tabela 1: Zapotrzebowanie szkoleniowe firm informatycznych z województwa zachodniopomorskiego. Szkolenia Zakres: Szkolenia marketingowe Szkolenia z zakresu współpracy przedsiębiorstw Szkolenia z zakresu wykorzystywania nowych technologii Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań Zakres szkoleń w powyższej tabeli jest odpowiedzią na potrzeby branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim pod względem możliwości rozwojowych. Szkolenia maja pomóc przedsiębiorstwom w pełni wykorzystać potencjał rozwojowy i wdrożyć do swojej działalności innowacyjne rozwiązania. Z przeprowadzonych badań wynika również, że tematyka promocji i marketingu przedsiębiorstwa jest bardzo istotnym zagadnieniem dla badanych respondentów, ze względu na możliwość zwiększenia swojego potencjału rozwojowego. Dlatego w dalszej części opracowania zostanie przedstawiony przykładowy plan szkoleniowy dla przedsiębiorstw z branży drzewno-meblarskiej z województwa zachodniopomorskiego w zakresie działań marketingowych i rozwojowych dla firm z sektora drzewno-meblarskiego. 24 S t r o n a

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży spożywczej w województwie zachodniopomorskim

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży spożywczej w województwie zachodniopomorskim Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży spożywczej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła - Kierownik Zespołu

Bardziej szczegółowo

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży chemicznej w województwie zachodniopomorskim

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży chemicznej w województwie zachodniopomorskim Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży chemicznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Stowarzyszenie Polski Instytut Biznesu Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła - Kierownik

Bardziej szczegółowo

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła - Kierownik

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY KLASTER Jolanta Maria Kozak Prezes TML Prezes Klastra Designu Innowacji i Mody INICJATORZY KLASTRA: INICJATORZY KLASTRA INSTYTUCJA OKOŁOBIZNESOWA, W ramach tworzonego klastra odpowiada za pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Ezine 4. Zapraszamy do współpracy. Małe przypomnienie, czym jest CEO? CEO Kurs szkoleniowy CEO Multiplayer event w Szczecinie...

Ezine 4. Zapraszamy do współpracy. Małe przypomnienie, czym jest CEO? CEO Kurs szkoleniowy CEO Multiplayer event w Szczecinie... Ezine 4 Zapraszamy do współpracy Zachęcemy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.ceo-project.eu Naszego Facebooka oraz LinkedIn Kto jest zaangażowany? Małe przypomnienie, czym jest CEO?... 2 CEO

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 30 stycznia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Rzeszów, 12 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Rzeszów, 12 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Rzeszów, 12 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa www.zpp.net.pl Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZPP zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań Bezpłatne usługi doradcze finansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy de minimis. Informacje o projekcie IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2010 Plan rozwoju eksportu produktów turystycznych na wybranych rynkach Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku LIDIA GRONEK Ekspert ds. środków unijnych

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP ELPARTNERS Twój zaufany partner w rozwoju biznesu Jesteśmy zespołem specjalistów, których misją jest wspierania dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw poprzez kreowania rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

Oferta organizacji wyjazdowej misji gospodarczej na targi FRUIT LOGISTICA Berlin 3 4 5 LUTY 2016

Oferta organizacji wyjazdowej misji gospodarczej na targi FRUIT LOGISTICA Berlin 3 4 5 LUTY 2016 Oferta organizacji wyjazdowej misji gospodarczej na targi FRUIT LOGISTICA NIP: 946 25 74 510 Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o.o. powstało w 2009 roku w Lublinie aby wspierać przedsiębiorczość i pokazywać

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl EXPO XXI, 29 maja 2014, Warszawa www.zpp.net.pl Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZPP zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców

Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców Liderzy branż - dołącz do czołówki branży budowlanej: Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D- miejsce liderów! Co to są Wirtualne Targi BUDMAT 3D?

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania 01.02.2016 Opracowanie: mgr Angelika Bielak mgr inż. Bartłomiej Kozak Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Wstęp Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora MMŚP w Wielkopolsce. Jak wypadamy na tle Polski?

Konkurencyjność sektora MMŚP w Wielkopolsce. Jak wypadamy na tle Polski? KONFERENCJA 2015 rok - plany i wyzwania wielkopolskich MMŚP Konkurencyjność sektora MMŚP w Wielkopolsce. Jak wypadamy na tle Polski? Piła, 27 kwietnia 2015 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Partner główny

Bardziej szczegółowo

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki.

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Innowacje to szansa dla przedsiębiorców na realizację własnych, ambitnych marzeń i pomysłów. Na skuteczne konkurowanie na rynku. Na budowanie wzrostu

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY. Warsztaty przygotowania biznes planu

WARSZTATY. Warsztaty przygotowania biznes planu WARSZTATY Warsztaty przygotowania biznes planu Celem warsztatów jest rozwój wiedzy i umiejętności potrzebnych do: I. Przygotowania biznes planu w trakcie warsztatów II. Rozwoju działalności firmy w kolejnych

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na eksport. Marcin Germanek

Dotacje unijne na eksport. Marcin Germanek Dotacje unijne na eksport Marcin Germanek Dotacje na eksport Ścieżki dostępu: 1. Konkursy ogólnopolskie 2. Konkurs ponadregionalny (PO Polska Wschodnia) 3. Konkursy regionalne (wojewódzkie) Terminy kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Dotacyjny rekonesans - dotacje Dolny Śląsk

Dotacyjny rekonesans - dotacje Dolny Śląsk Dotacyjny rekonesans - dotacje Dolny Śląsk Dotacyjny rekonesans Szlifowanie projektów Składanie wniosku Realizacja projektu Rozliczenie dotacji 1 Wykaz typów projektów Rozwój produkcji 1. Zakup maszyn

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Poznań, 26 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

Wypromuj swoją markę na rynkach zagranicznych wsparcie MSP

Wypromuj swoją markę na rynkach zagranicznych wsparcie MSP 2016 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego

Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego koordynator 22 czerwca 2016 r. Struktura Klastra Dla porównania Zidentyfikowane potrzeby Komunikacja Innowacje i rozwój Rozwój kadr Internacjonalizacja Wizja

Bardziej szczegółowo

NA CO MOGĄ LICZYĆ DOLNOŚLĄSCY PRZEDSIĘBIORCY W 2017 ROKU PLAN NABORÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

NA CO MOGĄ LICZYĆ DOLNOŚLĄSCY PRZEDSIĘBIORCY W 2017 ROKU PLAN NABORÓW W I PÓŁROCZU 2017 ROKU Źródło wsparcia Terminy składania wniosku Przeznaczenie wsparcia co można sfinansować? Kto może składać wniosek? Poddziałanie 1.2.1 -, Regionalny Program Operacyjny 1.2.A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

Jak osiągnąć sukces na targach?

Jak osiągnąć sukces na targach? Jak osiągnąć sukces na targach? Nie ma drugiego instrumentu marketingowego o tak wielu funkcjach jak targi. To właśnie na targach wystawcy zawierają kontrakty, budują swój wizerunek, znajdują nowych partnerów

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Rynek HVAC w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek HVAC w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: grudzień 2015 Format: pdf Cena od: 1700 Możesz mieć wpływ na zawartość tego produktu. Podziel się opinią! Sprawdź w raporcie Jakie rozwiązania HVAC cieszą się

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie?" 1. publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw.

Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie? 1. publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw. 1 Warszawa- Serock, 31 maja 2016 r. Rynek spotkań biznesowych pod lupą: Kto? Co? I gdzie?" 1 publikacja ogólnopolskich badań firm i przedsiębiorstw. Ile i kiedy firmy w Polsce wydają na usługi konferencyjne?

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Przeszkoleni Pracownicy. Wprowadzamy system szkoleń dla osób zatrudnianych poprzez naszą Agencję do pracy na terenie Zakładu Klienta

Przeszkoleni Pracownicy. Wprowadzamy system szkoleń dla osób zatrudnianych poprzez naszą Agencję do pracy na terenie Zakładu Klienta PR & RECRUITMENT SOLUTIONS jest zespołem osób wyspecjalizowanych w prowadzeniu rekrutacji. To, co nas wyróżnia, to zastosowanie innowacyjnych metod oraz nowych technologii, które jeszcze sprawniej pomagają

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Inwestycje w technologie IT 1 muszą podlegać takim samym regułom oceny, jak wszystkie inne: muszą mieć ekonomiczne uzasadnienie. Stanowią one koszty i jako takie

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy KLINIKA biznesu pl Menadżer finansowy Virtual spot Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny Klinika Biznesu rozwój i innowacja rozwój i innowacja Czy projekt jest dla Ciebie? Tak, jeżeli jesteś MIKRO

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Nowy zestaw instrumentów marketingowych (marketing mix) - sześć C str. 57

Nowy zestaw instrumentów marketingowych (marketing mix) - sześć C str. 57 O autorach str. 11 Przedmowa str. 13 Wstęp str. 15 Wprowadzenie str. 33 Definicja, funkcjonowanie i elementy marketingu terenowego str. 33 Kto stosuje marketing terenowy str. 42 Jak korzystać z tej książki

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011

w Polsce 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2011 Na podstawie badania 420 dużych firm Data publikacji: czerwiec 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo sukcesywnego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Dotacyjny rekonesans - dotacje Dolny Śląsk 2016

Dotacyjny rekonesans - dotacje Dolny Śląsk 2016 Dotacyjny rekonesans - dotacje Dolny Śląsk 2016 Dotacyjny rekonesans Szlifowanie projektów Składanie wniosku Realizacja projektu Rozliczenie dotacji Wykaz typów projektów Na co? Kiedy? Ile? Skąd? Rozwój

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

INTERMENTORING W MAŁEJ FIRMIE ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI. Nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-14-859/10-03 Działanie 8.3 Projekty innowacyjne

INTERMENTORING W MAŁEJ FIRMIE ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI. Nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-14-859/10-03 Działanie 8.3 Projekty innowacyjne INTERMENTORING W MAŁEJ FIRMIE ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI Nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-14-859/10-03 Działanie 8.3 Projekty innowacyjne CEL GŁÓWNY PROJEKTU CEL GŁÓWNY PROJEKTU Wzrost poczucia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce 2015 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce 2015 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: marzec 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jakie są wydatki branży kosmetycznej na aktywność reklamową? Jakie nowe strategie biznesowe i handlowe

Bardziej szczegółowo

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4.

1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. 1. Innowacyjne inwestycje w Działaniu 4.4 2. Paszport do eksportu w Działaniu 6.1 3. Gospodarka elektroniczna w Działaniach 8.1 i 8.2 4. Inne możliwości 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo