Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim"

Transkrypt

1 Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim

2 Dokument opracowany przez Stowarzyszenie Polski Instytut Biznesu Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła - Kierownik Zespołu 2. Joanna Majewska - Lenarcik 3. Grzegorz Ocieczek 4. Małgorzata Okularczyk 5. Maria Wyra 2 S t r o n a

3 Spis treści 1. Wyniki badań zachodniopomorskich przedsiębiorstw branży drzewno-meblarskiej Zapotrzebowanie przedsiębiorstw z branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim na produkty i usługi w perspektywie trzech najbliższych lat Marketing Nowoczesny sprzęt technologiczny oraz dostęp do surowca Usługi eksportowe Usługi transportowe Szkolenia branżowe Plan szkoleń obejmujący zakres usług i produktów marketingowo-rozwojowych dla przedsiębiorstw z branży drzewno-meblarskiej z województwa zachodniopomorskiego Zapotrzebowanie przedsiębiorstw branży drzewno-meblarskiej na usługi outsourcingowe w województwie zachodniopomorskim i współpraca z firmami consultingowymi Outsourcing branży drzewno-meblarskiej Outsourcing marketingu Outsourcing doradczy Wykorzystywane usługi outsourcingowe w przedsiębiorstwach z branży drzewnomeblarskiej Przykładowe koszty outsourcingu Targi i wystawy branżowe Podsumowanie Bibliografia S t r o n a

4 1. Wyniki badań zachodniopomorskich przedsiębiorstw branży drzewno-meblarskiej Celem badania przedsiębiorstw branży drzewno-meblarskiej z województwa zachodniopomorskiego było poznanie ich potrzeb usługowo-produktowych oraz zapoznanie się z możliwościami eksportowymi badanych przedsiębiorstw na rynki europejskie. Sektor drzewno-meblarski to zróżnicowana gałąź przemysłu przetwórczego. Z tego względu wymaga wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, by nie odstawać poziomem produktów od konkurencji na rynku globalnym. W badaniu wzięło udział dziesięć przedsiębiorstw działających w branży drzewno-meblarskiej na rynku zachodniopomorskim. Z przeprowadzonych badań wynika, że przedsiębiorstwa drzewno-meblarskie z województwa zachodniopomorskiego korzystają w niewielkim stopniu z możliwości eksportowych. Dlatego też, systematycznie powinny rozwijać się w tym kierunku i tym samym zwiększać swój potencjał eksportowy by z sukcesem konkurować na rynkach zagranicznych. Wyniki wszystkich przeprowadzonych analiz z badania branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim zostaną przedstawione w formie graficznej w dalszej części tego opracowania. W pierwszej kolejności zostaną przedstawione ogólne dane dotyczące badanych przedsiębiorstw, by uwidocznić specyfikę branży w której funkcjonują badane podmioty. Okazuje się, że przedsiębiorstwa z branży drzewno-meblarskiej na rynku funkcjonują dość długo. W większości nie są to przedsiębiorstwa nowe, a średnia liczba lat działalności w zaokrągleniu wynosi lat. Wyniki te przedstawia poniższy wykres (Wykres 1) 1. 1 W badaniu objętych zostało 10 przedsiębiorstw z branży drzewno-meblarskiej. 4 S t r o n a

5 Wykres 1: Lata funkcjonowania firm branży drzewno-meblarskiej z województwa zachodniopomorskiego na rynku. 100% 90% 100% 80% 70% 60% 70% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 0% 10% 10% 10% Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. wykresowi analizując powyższy wykres dotyczący lat funkcjonowania nowania na rynku firm z branży drzewno-meblarskiej, można zauważyć, że najwięcej przedsiębiorstw zadeklarowało, że działają na rynku więcej niż 15 lat (70%). W tym przedziale jest również umiejscowiona mediana 2 wskazująca przeciętną wartość uzyskanych odpowiedzi. Wśród badanych przedsiębiorstw z branży drzewno-meblarskiej nie wystąpiły firmy, które na rynku funkcjonują krócej niż rok oraz od roku do 2 lat. Trzy kolejne kategorie (3-5,6-10,11-15) uzyskały po 10% odpowiedzi ankietowanych przedstawicieli przedsiębiorstw. Tak kształtujące się odpowiedzi dają średnią, która w zaokrągleniu mieści ś się ę w przedziale piątym 2 Mediana (zwana też wartością ś ą środkową, wartością przeciętną lub drugim kwartylem) to w statystyce wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji. 5 S t r o n a

6 (od 11 do 15lat), a to z kolei oznacza, że przedsiębiorstwa drzewno-meblarskie województwa zachodniopomorskiego posiadają bogate doświadczenie, które jest z jednej strony niezbędne dla specyfiki tej branży, a z drugiej oznacza posiadanie cennej wartości dodanej, pozwalającej z sukcesem konkurować na rynkach europejskich. W charakterystyce badanych przedsiębiorstw należy również wziąć pod uwagę liczbę pełnoetatowych pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach z branży drzewnomeblarskiej. Z przeprowadzonych analiz wynika, że przedsiębiorstwa zatrudniające większą ilość pełnoetatowych pracowników sprawniej funkcjonują na rynku branżowym oraz lepiej znają konkurencję i swoje możliwości rozwojowe. Kolejny wykres przedstawia liczbę pracowników zatrudnionych na pełen etat w przedsiębiorstwach z branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim. Przeprowadzone badania pokazują, że wyniki dla poszczególnych przedziałów kształtują się na podobnym poziomie i żaden z przedziałów nie charakteryzuje się znaczną większością uzyskanych odpowiedzi. Okazuje się, że w branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim najwięcej jest przedsiębiorstw zatrudniających od 1 do 5 pracowników, od 11 do 15 pracowników oraz od 21 do 50 pełnoetatowych pracowników. Są to kategorie, które uzyskały maksymalnie 20% odpowiedzi. Reszta zaznaczonych kategorii na wykresie uzyskała maksymalnie 10% odpowiedzi ankietowanych. Świadczy to głównie o dużym zróżnicowaniu przedsiębiorstw z branży drzewno-meblarskiej. W tym sektorze znajdują się zarówno przedsiębiorstwa charakteryzujące się bardzo małą ilością pracowników pełnoetatowych ( do 2 pracowników), jak również firmy zatrudniające 5 razy więcej pełnoetatowych pracowników. Dane te przedstawia poniższy wykres. 6 S t r o n a

7 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Wykres 2: Liczba pełnoetatowych pracowników w przedsiębiorstwach drzewno- meblarskich w województwie zachodniopomorskim. Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań W następnej części ci badania respondenci z branży drzewno-meblarskiej mieli za zadanie ocenić kilka stwierdzeń ń dotyczących możliwości rozwojowych i ich oczekiwań nadając im wartości na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza: Zupełnie się nie zgadzam,, a 5: Całkowicie się zgadzam z danym stwierdzeniem. W analizie danych każdej z odpowiedzi wybranych na skali przez respondenta, zostały przydzielone wartości punktowe, również ż w przedziale od 1 do 5, przedstawiają się one w następujący sposób: 1-Bardzo źle 2-Źle 3-Średnio 7 S t r o n a

8 4-Dobrze 5-Bardzo dobrze Przydzielenie odpowiedziom wartości punktowych ma na celu uzyskanie obiektywnej oceny postaw respondentów względem ocenianych stwierdzeń. Pozwala to obiektywnie ocenić opinie respondentów na temat rozwoju przedsiębiorstw z branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim. Tego typu klasyfikacja punktowa została wykorzystana w analizie wyników przeprowadzonych badań. Poniższy wykres przedstawia ocenę możliwości rozwojowych w przedsiębiorstwach z branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim. Przeprowadzone badania wskazują, że większość ankietowanych uznała, że region zachodniopomorski nie stwarza przedsiębiorstwom drzewno-meblarskim możliwości rozwojowych, tego zdania łącznie jest aż 60% ankietowanych. Wśród uzyskanych odpowiedzi dla stwierdzenia: uważam że region zachodniopomorski stwarza przedsiębiorstwom z mojej branży możliwości rozwojowe, nie pojawiły się odpowiedzi twierdzące. Przeciętna wartość odpowiedzi, jaką jest mediana, znalazła się w przedziale drugim i świadczy to, że przeciętny reprezentant przedsiębiorstwa z branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim uważa, że region zachodniopomorski nie stwarza możliwości rozwojowych przedsiębiorstwom z jego branży. Należy również zaznaczyć, że średnia dla tego pytania w przydzielonej wartości punktowej również uzyskała relatywnie niski wynik: 2,10; a to oznacza, że respondenci oceniają możliwości rozwojowe w województwie zachodniopomorskim jako niskie. 8 S t r o n a

9 Wykres 3: Ocena możliwości ż rozwojowych w regionie zachodniopomorskim 100% 80% 60% 40% 20% 0% Region zachodniopomorski stwarza możliwości ż rozwojowe 100% Zupełnie się nie zgadzam Nie zgadzam 40% się(mediana) 30% 30% Ani tak ani nie 0% 0% Zgadzam się Całkowiciesię zgadzam Średnia 2,10 pkt Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Kolejny wykres przedstawia wyniki badań odnośnie pytania dotyczącego oceny instytucji otoczenia biznesu. Respondenci mieli ocenić stwierdzenie: Uważam, że instytucje otoczenia biznesu lepiej funkcjonują ą na rynkach europejskich (niż na rynku zachodniopomorskim). Z tym stwierdzeniem nie zgodziło się 30% ankietowanych przedsiębiorstw z branży drzewno- meblarskiej w województwie zachodniopomorskim. Tyle ankietowanych jest zdania, że działalność regionalnych instytucji otoczenia biznesu nie odbiega poziomem usług od ich odpowiedników na rynku europejskim. Z kolei aż 60% badanych przedsiębiorstw zgodziło się z wyżej przytoczonym stwierdzeniem i tym samym uznało, że e regionalne instytucje otoczenia biznesu funkcjonują gorzej od instytucji na rynkach zagranicznych, a poziom ich usług jest niższy. Zdania na ten temat są więc podzielone. Potwierdza to również ż średnia uzyskanych punktów dla tego pytania, która wynosi 2,50 3 pkt z przydzielonej wcześniej wartości punktowej. Oznacza to, że średnio respondent z branży drzewno-meblarskiej ocenia instytucje 3 1-Bardzo źle; 2-Źle; 3-Średnio; 4-Dobrze; 5-Bardzo dobrze 9 S t r o n a

10 otoczenia biznesu na poziomie złym, z tendencją zbliżającą się do poziomu średniego. Z kolei mediana wyników dla przytoczonego stwierdzenia ukształtowała się ę w przedziale czwartym. Tym samym można stwierdzić, że przeciętny przedstawiciel z przedsiębiorstwa działającego w branży drzewno-meblarskiej zgadza się ze stwierdzeniem, że e instytucje otoczenia biznesu lepiej funkcjonują na rynku zagranicznym niż regionalnym. Wykres 4: Ocena instytucji otoczenia biznesu w porównaniu do instytucji europejskich Uważam, że e instytucje otoczenia biznesu lepiej funkcjonują na innych rynkach europejskich 100% 80% 60% 40% 20% 10% 20% 10% 30% 30% 0% Zupełnie się nie zgadzam Nie zgadzam się Ani tak ani nie Zgadzam się (Mediana) Całkowicie się zgadzam Średnia 2,50 pkt Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. Kolejny wykres przedstawia działania ankietowanych wobec promocji przedsiębiorstwa i świadomego kształtowania własnej marki w taki sposób, by była ona rozpoznawalna zarówno na rynku regionalnym, jak i europejskim. Respondenci mieli ustosunkować się do stwierdzenia: świadomie kreuję swoją markę, by była rozpoznawalna na rynku regionalnym i europejskim. Wyniki dla branży drzewno-meblarskiej w tym przypadku kształtują się dość 10 S t r o n a

11 dobrze. Z przeprowadzonych badań wynika, że 60% ankietowanych uznało, że ich działania marketingowe są przemyślane i tym samym świadomie kreują ą swoją markę, aby była rozpoznawalna wśród klientów. Wśród badanych przedsiębiorstw nie znalazły się firmy, które nie zgodziły się z tym stwierdzeniem i tym samym uznały, że posiadają ą przemyślaną strategię marketingową. Przyczyną ą takiego podziału odpowiedzi jest aktualny stan rozwojowy przedsiębiorstw i specyfika branży drzewno-meblarskiej, która wymaga aktywności na rynku zarówno regionalnym, jak i zagranicznym. Średnia dla tego stwierdzenia, kształtuje się na poziomie relatywnie wysokim (3,9 pkt), co świadczy o tym, że badane przedsiębiorstwa starają się podejmować ć przemyślane działania marketingowe mające wpływ na ich rozwój. Również mediana ukształtowała się w kategorii 4, co oznacza że przeciętny respondent zgadza się ze stwierdzeniem, że świadomie kreuje swoja markę w taki sposób, by była ona rozpoznawalna w świadomości ści klientów na rynku regionalnym i zagranicznym. Wykres 5: Świadome kreowanie swojej marki przez przedsiębiorstwa z branży drzewno-meblarskiej z województwa zachodniopomorskiego, by była rozpoznawalna na rynku regionalnym i europejskim. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 0% 0% 40% 30% 30% Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 11 S t r o n a

12 Kolejnym omawianym zagadnieniem, na które mieli zwrócić uwagę respondenci są struktury klastrowe, które występują w województwie zachodniopomorskim 4. Ich celem jest rozwój przedsiębiorstw oraz osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej. Przez klaster należy rozumieć przestrzenną koncentrację rożnego typu instytucji, które powiązane są ze sobą rozbudowaną siecią interakcji 5. Klaster drzewno-meblarski z województwa zachodniopomorskiego w swojej strategii rozwojowej i integracyjnej, obejmuje głównie takie zakresy działalności jak 6 : prace badawcze-rozwojowe nad doskonaleniem produktów z drewna, innowacyjność procesowa i produktowa, edukacja zasobów kadrowych, komunikacja pomiędzy partnerami, certyfikacja lasów i produktów drzewnych. Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiają się na średnim poziomie. Spośród wszystkich ankietowanych przedsiębiorstw branży drzewno-meblarskiej, 30% uznało że struktury klastrowe występujące w województwie zachodniopomorskim nie zwiększają możliwości rozwojowych. Średnia z przydzielonej wartości punktowej, wynosi 3,1. Oznacza to, że respondenci oceniają struktury klastrowe na poziomie średnim. Wyniki opinii omówionego stwierdzenia przedstawia poniższy wykres A.Oleksiuk, Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa, 2009, s S t r o n a

13 Wykres 6: Ocena struktur klastrowych w województwie zachodniopomorskim przez przedsiębiorstwa Struktury klastrowe ułatwiają wykorzystywanie potencjału rozwojowego 100% 80% 60% 40% 20% 0% 10% Zupełnie się nie zgadzam 20% Nie zgadzam się 30% 30% Ani tak ani nie Zgadzam się 0% Całkowicie się zgadzam Średnia 3,1 pkt Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań Kolejne dane przedstawiają ą opinię respondentów na temat wsparcia działań eksportowych przez region zachodniopomorski w branży drzewno-meblarskiej. W przypadku tej branży, opinie respondentów dotyczące oceny stwierdzenia: region zachodniopomorski stwarza przedsiębiorstwom branży drzewno-meblarskiej możliwości eksportowe przedstawiają się na relatywnie średnim m poziomie. Dokładnie 50% ankietowanych nie zgodziło się z tym stwierdzeniem, tym samym uważając, że e region zachodniopomorski nie stwarza przedsiębiorstwom drzewno-meblarskim możliwości rozwojowych w dziedzinie eksportu. Tylko 20% ankietowanych uważa, że w ich regionie takie możliwości istnieją. Z kolei 20% ankietowanych uznało, że nie ma zdania w tym temacie. Średni i poziom zadowolenia ze wsparcia w dziedzinie eksportu, jakie otrzymują przedsiębiorstwa z branży drzewno-meblarskiej potwierdza średnia uzyskana z przydzielonej wartości punktowej. Średnia ta kształtuje się na poziomie 2,4 pkt, a to z kolei oznacza, że przedsiębiorcy z branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim 13 S t r o n a

14 oceniają możliwości eksportowe jako słabe. Również mediana na poziomie drugiego przedziału świadczy o tym, że przeciętny respondent będący ę przedstawicielem przedsiębiorstwa drzewno-meblarskiego z województwa zachodniopomorskiego uważa, że jego region nie stwarza jego branży możliwości eksportowych. Dane te przedstawia poniższy wykres. Wykres 7: Region zachodniopomorski wspiera przedsiębiorstwa drzewno-meblarskie w działaniach eksportowych 100% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20% Zupełnie się nie zgadzam 30% Nie zgadzam się (Mediana) 20% 20% Ani tak ani nie 0% Zgadzam się Całkowicie się zgadzam Średnia 2,4 pkt Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Następny wykres przedstawia wyniki badań dotyczące ce opinii respondentów na temat ich możliwości i szans na rynkach europejskich. Ankietowani mieli ocenić stwierdzenie: Uważam, że przedsiębiorstwa z mojego regionu nie mają szans na rynkach europejskich. Z tym stwierdzeniem zgadza się połowa badanych respondentów, uważając tym samym, że przedsiębiorstwa z branży drzewno-meblarskiej z województwa zachodniopomorskiego nie mają szans na rynkach europejskich. Warto zauważyć, że spośród badanych respondentów tylko 10% nie zgodziło się ę z tym stwierdzeniem, uważając że e przedsiębiorstwa branżowe 14 S t r o n a

15 mają szansę na rynku europejskim. Świadczy to o silnej konkurencji na europejskich rynkach zagranicznych, z której przedsiębiorcy z branży drzewno-meblarskiej zdają sobie sprawę. Średnia przydzielonej wartości punktowej wynosi 2,5; co oznacza, że respondenci swoje szanse na rynkach zagranicznych oceniają jako słabe. Również ż mediana potwierdza to, że przeciętny respondent zgadza się ze stwierdzeniem, że przedsiębiorstwa z jego branży nie mają większych możliwości i rozwojowych na rynkach europejskich. Wykres 8: Szanse przedsiębiorstw drzewno-meblarskich zachodniopomorskiego na rynku europejskim. z województwa Przedsiebiorstwa z mojego regionu nie mają ą szans na rynku europejskim 100% 80% 60% 40% 40% 40% 20% 0% 0% Zupełnie się nie zgadzam 10% Nie zgadzam się Ani tak ani nie Zgadzam się 10% Całkowicie się zgadzam Średnia 2,5 pkt Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań Zadaniem kolejnego wykresu jest przedstawienie opinii respondentów dotyczących stosunku eksportu do importu. W czasie trwania badania ankietowani mieli ocenić następujące stwierdzenie: stosunek eksportu do importu w moim regionie jest wyższy. Większość respondentów, bo aż 80% nie zgodziło się z tym stwierdzeniem, uważając tym samym, że 15 S t r o n a

16 eksport towarów w województwie zachodniopomorskim nie kształtuje się na wysokim poziomie. Tylko 10% ankietowanych uważa inaczej. Średnia uzyskanych punktów wynosi 1,8 pkt, a to świadczy o tym, że e w opinii respondentów eksport w województwie zachodniopomorskim kształtuje się na poziomie niskim. Tak samo uważa przeciętny przedstawiciel przedsiębiorstwa drzewno-meblarskiego z województwa zachodniopomorskiego, o czym świadczy mediana znajdująca się ę w drugim przedziale. Odpowiedzi respondentów wraz z medianą i średnią punktową prezentuje poniższy wykres. Wykres 9: Stosunek eksportu do importu w opinii respondentów branży drzewnomeblarskiej W moim regionie stosunek eksportu do importu jest wyższy 100% 90% 80% 70% 60% 50% 50% 40% 30% 30% 20% 10% 0% Zupełnie się nie zgadzam Nie zgadam się (Mediana) 10% Ani tak ani nie 0% 10% Zgadzam się Calkowicie się zgadzam Średnia 1,8 pkt Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 16 S t r o n a

17 W dalszej części ci badania zostały wykorzystane ankietowe pytania hierarchiczne, których celem jest uwydatnienie aktualnego poziomu rozwoju badanych przedsiębiorstw. Respondenci na zadawane pytania mieli odpowiadać TAK lub NIE. Również w tym przypadku uzyskanym odpowiedziom zostały przydzielone wartości punktowe, które wyglądają następująco: TAK-1pkt, NIE-2pkt. Poniższy wykres przedstawia uzyskane odpowiedzi w dwóch kategoriach punktowych dla poszczególnych stwierdzeń, na które odpowiadali respondenci. Wykres 10: Opinie o rynkach europejskich oraz podejmowane działania przez przedsiębiorstwa chemiczne z regionu zachodniopomorskiego omorskiego wspierające eksport 1.Zbyt duża konkurencja na rynku europejskim 2.Brak szans na czerpanie zysków z eksportu 3.Potrzeba dużego wsparcia finansowego 50% 50% 60% 40% 70% 30% 4.Orientacja na rynkach zagranicznych 40% 60% 5.Czytanie zagranicznych pism lub portali branżowych 6.Starania o dofinansowania eksportu 20% 30% 70% 80% NIE TAK 7.Udział w międzynarodowych targach 10% 90% 8.Korzystanie z pomocy zagranicznych instytucji otoczenia biznesu 10% 90% 9.Współpraca z zagraniczymi przedsiębiorstwami 40% 60% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań 17 S t r o n a

18 Powyższy wykres pokazuje ogólny zakres udzielanych odpowiedzi przez respondentów. Skala została jednak podzielona na trzy kategorie: Kategoria 1- Niski poziom możliwości eksportowych (stwierdzenia 1-3) Kategoria 2- Średni poziom możliwości eksportowych (stwierdzenia 4-6) Kategoria 3-Wysoki poziom możliwości eksportowych (stwierdzenia 7-9) Na powyższym wykresie widać wyraźnie, że dwie pierwsze kategorie charakteryzują się większością odpowiedzi twierdzących. Oznacza to, że przedsiębiorstw z branży drzewnomeblarskiej charakteryzujących się niskim poziomem możliwości eksportowych jest o 20% więcej niż przedsiębiorstw charakteryzujących się w tej kategorii wysokim poziomem. Tym samym również w drugiej kategorii jest większa ilość firm charakteryzujących się poziomem średnim. Ostatnia kategoria wyznaczająca wysoki poziom możliwości eksportowych pokazuje, że firm przynależnych do tej kategorii jest zaledwie 20%. Poniższy schemat graficznie przedstawia poziom możliwości eksportowych badanych przedsiębiorstw. Wyniki zostały przedstawione w formie procentów wszystkich trzech odpowiedzi z danej kategorii dla wszystkich respondentów. 18 S t r o n a

19 Schemat 1: Poziom możliwości eksportowych przedsiębiorstw drzewno-meblarskich z województwa zachodniopomorskiego. 80% 60% 40% 20% 0% Kategoria 1 Tak Nie Stopień pierwszy 60% 40% 20% 0% Kategoria 2 Tak Nie Stopień drugi 100% 50% 0% Kategoria 3 Tak Nie Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Stopień trzeci Powyższy schemat przedstawia hierarchię odpowiedzi respondentów, a tym samym obrazuje ich poziom możliwości eksportowych determinowany podejmowanymi działaniami w tym obszarze. Również działania te są ułożone hierarchicznie i świadczą o poziomie możliwości eksportowych badanych przedsiębiorstw drzewno-meblarskich z województwa zachodniopomorskiego. 19 S t r o n a

20 Na podstawie powyższego schematu można również stwierdzić, że aktualny poziom możliwości eksportowych przedsiębiorstw branży drzewno-meblarskiej jest średni. Potwierdza to wcześniej przydzielona wartość punktowa, która kształtuje się na poziomie 3,3 pkt, a to z kolei oznacza poziom średni badanych przedsiębiorstw z branży drzewnomeblarskiej z województwa zachodniopomorskiego. Wpływ na tego typu sytuacje ma specyfika branży drzewno-meblarskiej, która wymaga od przedsiębiorców poszukiwania nowych rynków zbytu, by móc utrzymać przedsiębiorstwo oraz zapewnić odpowiedni poziom rentowności. Innymi słowy, przedsiębiorstwa z branży drzewno-meblarskiej, aby móc utrzymać sie na rynku są zmuszone korzystać z działań eksportowych 7. Wszystkie powyższe wykresy wraz z przedstawionymi danymi mają kluczowe znaczenie w poznaniu opinii respondentów dotyczących możliwości eksportowych. Dzięki zaprezentowanym danym widać wyraźnie, że respondenci swoje szanse na rynkach europejskich oceniają średnio i nie wykorzystują ich w pełni. 2. Zapotrzebowanie przedsiębiorstw z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim na produkty i usługi w perspektywie trzech najbliższych lat. W przeprowadzonym badaniu respondenci zostali zapytani o aktualne zapotrzebowanie produktowo-usługowe. Ankietowani wymieniali swoje zapotrzebowania w perspektywie trzech najbliższych lat. Uzyskane odpowiedzi pozwalają zapoznać się z opiniami i oceną respondentów, jak również mogą umożliwić opracowanie długofalowej strategii rozwojowej, która będzie odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw drzewno-meblarskich w województwie S t r o n a

21 zachodniopomorskim, które prezentuje poniższy wykres. Odpowiedzi respondentów mogą również przyczynić się ę do wzrostu eksportu towarów w branży drzewno-meblarskiej. Poniższy wykres przedstawia więc zapotrzebowanie usługowo-produktowe uktowe przedsiębiorstw drzewno-meblarskich z województwa zachodniopomorskiego. Wykres 11: Zapotrzebowanie usługowo-produktowe przedsiębiorstw drzewnomeblarskich w województwie zachodniopomorskim Zapotrzebowanie uslugowo-produktowe 50% 20% 20% 50% Szkolenia Usługi transportowe Nowe technologie 20% 50% 30% Usługi marketingowe Nowe maszyny branżowe Usługi eksportowe Dostęp do surowca Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Wyniki nie sumują się do 100% ze względu na możliwość udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi przez respondentów. Powyższy wykres prezentuje wszystkie potrzeby usługowo-produktowe wskazane przez przedsiębiorców z branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim. Na podstawie tych danych zostało wybranych najistotniejsze kategorie wynikające z potrzeb usługowo- produktowych przedsiębiorstw drzewno-meblarskich: Usługi i produkty marketingowe, 21 S t r o n a

22 Usługi eksportowe, Usługi transportowe, Sprzęt branżowy z zakresu nowych technologii, Szkolenia branżowe. Powyższe kategorie należą do produktów i usług, które przedsiębiorstwa z branży drzewnomeblarskiej województwa zachodniopomorskiego potrzebują w pierwszej kolejności i wybierali je najczęściej. Świadczą o tym wyniki przeprowadzonych badań. Powyższe kategorie zostały wymieniane przez ankietowanych najczęściej. Zostaną one dokładnie scharakteryzowane w dalszej części opracowania Marketing Z przeprowadzonych badań wynika, że usługi marketingowe są jednymi z najbardziej pożądanymi usług wśród ankietowanych przedsiębiorstw drzewno-meblarskich w województwie zachodniopomorskim. W działaniach marketingowych przedsiębiorstwa drzewno-meblarskie są głównie zainteresowane nowymi sposobami pozyskiwana klientów. Z przeprowadzonych badań wynika, że ankietowani pod pojęciem usług marketingowych wyróżniają zarówno pozyskiwanie nowych klientów, kontaktów biznesowych, jak i również kreowanie marki na rynku regionalnym i zagranicznym Nowoczesny sprzęt technologiczny oraz dostęp do surowca Z przeprowadzonych badań wynika, że przedsiębiorcy wśród potrzeb usługowoproduktowych wyróżniają również produkty branżowe, które mają przyczynić się do ich rozwoju. Wśród tego typu produktów najczęściej znajduje się specjalistyczny sprzęt branżowy wykorzystujący nowe technologie, którego celem jest zwiększenie wydajności pracy przedsiębiorstw drzewno-meblarskich. 22 S t r o n a

23 Istotną kwestia dla przedsiębiorstw drzewno-meblarskich jest również dostęp do surowca, który jest stosunkowo drogi. Z tego względu zaleca się wspólne zamawianie surowca przez przedsiębiorstwa drzewno-meblarskie z województwa zachodniopomorskiego, co znacznie pozwoli obniżyć koszty w wyniku powstania tzw. efektu skali Usługi eksportowe Usługi eksportowe stanowią jeden z ważniejszych elementów rozwojowych dla branży drzewno-meblarskiej. Z tego względu przedsiębiorstwa z tego sektora potrzebują informacji o nowych rynkach zbytu, możliwościach eksportowych i kontrahentach chętnych do współpracy na rynkach europejskich. Tego typu działania powinny odbywać się za pośrednictwem współpracy z instytucjami samorządowymi, które powinny stworzyć dogodne warunki dla eksporterów z branży drzewno-meblarskiej oraz z pomocą instytucji naukowych zajmujących się badaniem nowych rynków zbytu. Również w tym przypadku przedsiębiorstwa drzewno-meblarskie z województwa zachodniopomorskiego powinny podjąć wzajemną współpracę i dzięki działaniom lobbingowym wpłynąć na instytucje samorządowe w celu uzyskania dogodnych warunków eksportowych i rozwojowych Usługi transportowe Połowa badanych przedsiębiorstw zadeklarowała, że potrzebuje usług transportowych. W branży drzewno-meblarskie usługi transportowe odgrywają kluczową role w sprawnym dostarczaniu surowca drzewnego oraz produktów finalnych. W tym przypadku zaleca się współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami w celu obniżenia kosztów transportowych i wspólne zarządzanie systemem logistycznym Szkolenia branżowe Kolejnym aspektem, który respondenci wyróżniają jako jedną ze swoich potrzeb są szkolenia branżowe. Celem tego typu działań dokształcających jest wzrost konkurencyjności badanych 23 S t r o n a

24 przedsiębiorstw drzewno-meblarskich z województwa zachodniopomorskiego oraz rozwój innowacyjności. Z badań wynika, że respondenci potrzebują szkoleń zwłaszcza marketingowych z naciskiem na pozyskiwanie nowych klientów i rozwój rynków zbytu. Wynika z tego, że niezbędna jest współpraca z instytucjami szkoleniowymi i przygotowanie dokładnego planu szkoleniowego dla przedsiębiorstw drzewno-meblarskich z województwa zachodniopomorskiego. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie usługowo-produktowe przedsiębiorstw z branży drzewno-meblarskiej niezbędne jest przygotowanie pod tym względem planów szkoleniowych dla tego sektora z województwa zachodniopomorskiego. Tego typu propozycje przedstawia poniższa tabela. Tabela 1: Zapotrzebowanie szkoleniowe firm informatycznych z województwa zachodniopomorskiego. Szkolenia Zakres: Szkolenia marketingowe Szkolenia z zakresu współpracy przedsiębiorstw Szkolenia z zakresu wykorzystywania nowych technologii Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań Zakres szkoleń w powyższej tabeli jest odpowiedzią na potrzeby branży drzewno-meblarskiej w województwie zachodniopomorskim pod względem możliwości rozwojowych. Szkolenia maja pomóc przedsiębiorstwom w pełni wykorzystać potencjał rozwojowy i wdrożyć do swojej działalności innowacyjne rozwiązania. Z przeprowadzonych badań wynika również, że tematyka promocji i marketingu przedsiębiorstwa jest bardzo istotnym zagadnieniem dla badanych respondentów, ze względu na możliwość zwiększenia swojego potencjału rozwojowego. Dlatego w dalszej części opracowania zostanie przedstawiony przykładowy plan szkoleniowy dla przedsiębiorstw z branży drzewno-meblarskiej z województwa zachodniopomorskiego w zakresie działań marketingowych i rozwojowych dla firm z sektora drzewno-meblarskiego. 24 S t r o n a