Karta informacyjna. Nazwa projektu Opis Projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta informacyjna. Nazwa projektu Opis Projektu"

Transkrypt

1 Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Będzina, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Spis tabel Nazwa Opis INFO Opis zawartości dokumentu Wskaźniki Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie Chrakterystyka Podstawowe informacje statystyczne dotyczące miasta En. elektryczna Zużycie energii elektrycznej oraz emisja CO 2 w roku 2006, 2014 wraz z prognozą na rok 2020 En. elektryczna wykr. Wykresy obrazujące zużycie energii elektrycznej oraz emisję CO 2 roku 2006, 2014 wraz z prognozą na rok 2020 Gaz Zużycie gazu oraz emisja CO 2 w roku 2000, 2014 wraz z prognozą na rok 2020 Gaz wykr. Wykresy obrazujące zużycie gazu oraz emisję CO 2 w roku 2000, 2014 wraz z prognozą na rok 2020 Ruch lokalny Emisja CO 2 generowana przez ruch lokalny na terenie Miasta w roku 2000, 2014 wraz z prognozą na rok 2020 Tranzyt Natężenie ruchu oraz Emisja CO 2 na drogach tranzytowych przebiegających przez teren Miasta w roku 2000, 2014 wraz z prognozą na rok 2020 Transport wykr. Wykresy obrazujące emisję CO 2 z ruchu tranzytowego i lokalnego Ciepło Zużycie paliw opałowych oraz ciepła sieciowego oraz emisja CO 2 w roku 2000, 2014 i prognoza na rok 2020 Ciepło wykr. Wykresy obrazujące emisję CO 2 generowaną przez wykorzystanie ciepła sieciowego oraz spalanie paliw opałowych Ob. publ. Zestawienie obiektów publicznych wraz z informacją o generowanej emisji CO 2 Oświetlenie Informacja o emisji CO 2 generowanej porzez zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe Bilans Łączne zestawienie emisji CO 2 z podziałem na nośniki energii w roku 2000, 2014 wraz z prognozą na rok 2020 i obliczeniem statystycznej emisji na 1 mieszkańca Miasta Gospodarka odpadami Charakterystyka gospodarki odpadami w rejonie Miasta

2 Wskaźniki Zestawienie wskaźników Wskaźnik na rok 2000 Wskaźnik na rok 2014 Jednostka Źrodło Energia elek. 0,226 0,226 Mg CO 2 /GJ Referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI realizowanych w Polsce (KOBiZE) Energia elek. 0,812 0,812 Mg CO 2 /MWh Referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI realizowanych w Polsce (KOBiZE) Węgiel 0, ,09271 Mg CO 2 /GJ Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KOBiZE) Olej opałowy 0, ,07659 Mg CO 2 /GJ Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KOBiZE) Gaz 0, ,03612 GJ/m3 Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KOBiZE) Gaz 0, ,05582 Mg CO 2 /GJ Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KOBiZE) Ciepło sieciowe 0,09 0,09 Mg CO 2 /GJ Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KOBiZE) Gaz ciekły (LPG) 0, ,04731 GJ/kg Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KOBiZE) Gaz ciekły (LPG) 0, ,06244 Mg CO 2 /GJ Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KOBiZE) Gaz ciekły (LPG) 0,562 0,562 t/m3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego Benzyna 0, ,0448 GJ/kg Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KOBiZE) Benzyna 0, ,06861 Mg CO 2 /GJ Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KOBiZE) Benzyna 0,72 0,72 t/m3 Charakterystyka beznyny, PKN ORLEN, px Olej napędowy 0, ,04333 GJ/kg Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KOBiZE) Olej napędowy 0, ,07333 Mg CO 2 /GJ Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KOBiZE) Olej napędowy 0,82 0,82 t/m3 Charakterystyka oleju napędowego, PKN ORLEN, eselultra.aspx Samochody osobowe g CO 2 /km Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "GAZELA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI" (NFOŚiGW) Samochody dostawcze g CO 2 /km Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "GAZELA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI" (NFOŚiGW) Samochody ciężarowe g CO 2 /km Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "GAZELA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI" (NFOŚiGW) Samochody ciężarowe z naczepą g CO 2 /km Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "GAZELA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI" (NFOŚiGW) Autobusy g CO 2 /km Załącznik nr 2 - Metodyka - do Regulaminu I konkursu GIS "GAZELA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI" (NFOŚiGW)

3 Charakterystyka miasta Horyzont czasowy Rok Liczba mieszkańców Prognoza liczby mieszkańców Rok średnioroczny trend zmian Rok Mieszkańcy ,168% Mieszkańcy Liczba mieszkańców Prognoza liczby mieszkańców Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców Prognoza liczby mieszkańców Liczba mieszkań Prognoza liczby mieszkań Rok średnioroczny trend zmian Rok Mieszkania bd bd ,153% Mieszkania Liczba mieszkań Prognoza liczby mieszkań Liczba mieszkań Liczba mieszkań Prognoza liczby mieszkań

4 Charakterystyka miasta Liczba nowych mieszkań Rok średnioroczna wartość Nowe mieszkania , Liczba nowych mieszkań oddanych do użytku Liczba nowych mieszkań Ogólna powierzchnia mieszkań [m 2 ] Prognoza ogólnej powierzchni mieszkań [m 2 ] Rok średnioroczny trend zmian Rok Powierzchnia mieszkań Powierzchnia ######## ######## 1,029% ######## mieszkań Ogólna powierzchnia mieszkań Prognoza powierzchni mieszkań Ogólna powierzchnia mieszkań [m2] Ogólna powierzchnia mieszkań [m2] Prognoza ogólnej powierzchni mieszkań [m2]

5 Charakterystyka miasta Średnia powierzchnia mieszkań [m 2 ] Prognoza średniej powierzchni mieszkań [m 2 ] Rok średnioroczny trend zmian Rok średnia powierzchnia średnia b/d b/d 56,5 56,7 56,9 57,0 57,3 57,6 57,7 58,0 59,6 59,8 60,1 60,3 0,603% 60,6 60,8 61,0 61,2 61,5 61,7 61,9 powierzchnia 61,0 Średnia powierzchnia mieszkań 70,0 Prognoza średniej powierzchni mieszkań 60,0 60,0 59,0 50,0 58,0 40,0 57,0 30,0 56,0 20,0 55,0 10,0 54, , Średnia powierzchnia mieszkań [m2] Średnia powierzchnia mieszkań [m2] Prognoza średniej powierzchni mieszkań [m2] Zarejestrowane podmioty gospodarcze Prognoza zarejestrowanych podmiotów gospodarczych Rok średnioroczny trend zmian Rok liczba podmiotów bd bd ,892% liczba podmiotów Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie miasta Prognoza ilości podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie miasta Zarejestrowane podmioty gospodarcze Zarejestrowane podmioty gospodarcze Prognoza zarejestrowanych podmiotów gospodarczych

6 Charakterystyka miasta Wskaźnik Gęstość zaludnienia Lesistość [%] 6,7 6,4 6,3 6,2 6,2 6,1 6 4,7 4,7 4,7 4,5 4,6 Liczba ludności (według faktycznego miejsca zamieszkania; stan w dniu 31 XII) Liczba miejsc noclegowych całorocznych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania Liczba mieszkań oddanych do użytkowania Liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców 411, ,8 422,6 423,6 425,9 431,3 410,7 413,5 417, Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w sektorze prywatnym - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w sektorze prywatnym - spółki handlowe Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w sektorze prywatnym - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego Liczba osób zwiedzających muzea i oddziały muzealne na 10 tys. mieszkańców 7682,4 7508,6 7374,2 7903,1 9600,1 9712,6 7042,1 6901,3 8962,5 5860, ,7 Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym , ,9 180,1 185,8 189,6 Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przypadająca na 1 komputer z szerokopasmowym dostępem do Internetu ,1 16,6 16, ,7 12,7.. Liczba urodzeń żywych Liczba zgonów Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 49,6 48,9 48,9 49, ,8 51, ,8 56,6 58,6 60,8 Masa odpadów wytworzonych (z wyłączeniem odpadów komunalnych) [tys. ton]

7 Odsetek dzieci w wieku 0-3 lata objętych opieką w żłobkach [%] 2,9 4,6 4,2 4,2 3,7 3,5 3,5 3,5 3,9 7,3 8,8 9 Odsetek dzieci w wieku 3-4 lata objętych wychowaniem przedszkolnym [%] 53,4 53,4 54,1 58, ,3 69,4 68,4 71,1 67,5 71,7. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym [%] 61,3 60,5 60,7 66,1 69,9 68,8 75, ,3 79,4. Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym [%] 71,7 70, ,2 76, ,2 78,1 77,1 77,4 77,7. Odsetek dzieci w wieku 4 6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym [%] ,8 84,4 86,1 84,4 81,8 85,2 81,9. Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej [%] 80,6 80,6 80,7 81,7 81,9 81,9 82,4 82, ,9. Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej [%] ,3 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,3 99,4. Powierzchnia [ha] Powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej [ha]. 188,3 205,2 204,9 199,9 199,9 207,5 207, ,8 205,8 Przyrost naturalny Przyrost naturalny na 1000 ludności -6,1-5,5-3,3-4,8-4 -2,3-3,7-2,7-3 -4, Saldo migracji gminnych na pobyt stały na 1000 osób 0,3 2,7 4,3 2 3,3 1,7 3,4 0,6 1,1 0,7 0,5-0,5 Turyści zagraniczni korzystający z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych Udział absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników w ogólnej liczbie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów ogólnokształcących)... 14,8 8,6 6,7 12,7 18,4 16,8 8,9 15. Udział powierzchni objętej obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni geodezyjnej ogółem [%] ,48 45,12 45,79 45,81 45,81. Udział przemysłu w zużyciu wody ogółem [%] 76, ,9 76,7 78,5 76,7 77,5 80,2 83,8 80,8 80,5. Udział wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w wydatkach budżetu jednostek samorządu terytorialnego ogółem [%] 4,3 3,9 3,9 3,8 3,2 3,3 3,3 4,5 5,6 7,5 7,3 4 Urodzenia żywe na 1000 ludności 7 7,3 8,7 8,7 9,2 10,1 9,8 10,4 8,9 9,5 9,1 8,5 Zgony na 1000 ludności 13,1 12, ,6 13,2 12,4 13,5 13,1 11,9 13,8 14,1 12,5 Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności ogółem [hm³] 12,3 12,2 11,8 11,2 11,7 10,4 10,3 11,3 13,8 11,5 11.

8 Energia elektryczna - zużycie i emisja rok 2006 Umowy kompleksowe Umowy dystrybucyjne Metodologia prognozy: Odbiorcy zasilani z sieci Liczba odbiorców Zużycie MWh Liczba odbiorców Zużycie MWh wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Emisja [Mg CO 2 ] WN 2 225, ,00 0, ,77 SN , , ,87 C , , ,17 R 21 40, ,812 32,48 G , , , , , ,69 Prognoza zużycia energii została przeprowadzona w oparciu o Politykę energetyczną Polski do 2030 roku stanowiącą załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r. W dokumencie tym oszacowano średnioroczny wzrost zapotrzenowania na energię elektryczną jako 2,68% rocznie. rok 2014 Odbiorcy zasilani z sieci Umowy kompleksowe Umowy dystrybucyjne Liczba odbiorców Zużycie MWh Liczba odbiorców Zużycie MWh wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Emisja [Mg CO 2 ] Źródła: 1. Jak osiągnąć bezpieczeństwo energetyczne UE racjonalizując wysokość nakładów inwestycyjnych, kosztów społecznych i środowiskowych?, Prof. Władysław Mielczarski - Politechnika Łódzka, European Energy Institute, Centrum Informacji o Rynku Energii. 2. Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, TD/OBD/OMR/31 sie 2015/ WN , ,28 0, ,65 SN , ,78 0, ,95 C (nn) ,71 0,812 nn R (nn) 4 16, ,33 0, , ,84 G (nn) ,62 0, , , ,44

9 Prognoza do roku 2020 Rok Faktyczne zużycie energii elektrycznej [MWh] Prognozowane zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Emisja [Mg CO 2 ] Zestawienie ,00 0, ,69 rok Zużycie [MWh] Emisja [Mg CO 2] ,78 0, , , , ,16 0, , , , ,49 0, , , , ,20 0, , ,76 0, , ,76 0, , ,90 0, ,71 rok odbiorcy zasilani z sieci Liczba odbiorców Zużycie MWh wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] Emisja [Mg CO 2 ] WN ,00 0, , SN ,00 0, ,87 NN ,00 0, ,05 WN ,88 0, , SN ,50 0, ,95 NN ,40 0, ,84

10 Energia elektryczna - zużycie i emisja - wykresy , , , , , ,00 - Zużycie energii elektrycznej - emisja CO 2 [Mg CO 2 ] rok 2006 WN SN C R G , , , , , , , ,00 - Zużycie energii elektrycznej - emisja CO 2 [Mg CO 2 ] rok 2014 WN SN nn ,00 Prognoza zużycia energii elektrycznej [MWh] , , , , Faktyczne zużycie energii elektrycznej [MWh] Prognozowane zużycie energii elektrycznej [MWh]

11 Gaz - zużycie i emisja rok 2000 rok 2005 rok 2014 Grupy odbiorców Przemysł Gospodarstwa domowe Handel/usługi Pozostali SUMA Przemysł Gospodarstwa domowe Handel/usługi Pozostali SUMA Przemysł Gospodarstwa domowe Handel/usługi Pozostali SUMA rok prognoza SUMA zużycie gazu [m 3 ] zużycie gazu [GJ] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] , ,10 0, , , ,00 0, , , ,90 0, ,196 b/d b/d 0,053 b/d , ,00 0, ,24 zużycie gazu [m 3 ] zużycie gazu [GJ] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] , ,36 0, , , ,00 0, , , ,56 0, , , ,60 0, , , ,52 0, ,13 zużycie gazu [m 3 ] zużycie gazu [GJ] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] , ,48 0, , , ,52 0,056 0,056 0, , , ,00 0, ,72 zużycie gazu [m 3 ] zużycie gazu [GJ] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] , ,91 0, ,35 Metodologia prognozy: Prognoza zużycia gazu została przeprowadzona w oparciu o Politykę energetyczną Polski do 2030 roku stanowiącą załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r. W części opracowania zatytułowanej Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030 oszacowano średnioroczny wzrost zapotrzebnowania na paliwa gazowe w latach na 1,57% rocznie. Źródła: 1. Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku, załącznik 2 do Polityki energetycznej Polski do 2030 roku 2. Bank danych lokalnych 3. Polska Spółka Gazownictwa Sp.z.o.o. Oddział w Zabrzu

12 Gaz - zużycie i emisja Prognoza do roku 2020 Rok Faktyczne zużycie gazu [GJ] Prognozowane zużycie gazu ogółem [GJ] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2 ] ,00 0, , ,52 0, , , ,00 0, , ,53 0, , ,89 0, , ,71 0, , ,67 0, , ,48 0, , ,91 0, ,35 Rodzaj odbiorców Odbiorcy indywidualni (2000 r.) z ogrzewaniem bez ogrzewania razem Pozostali odbiorcy Razem Liczba odbiorców Sprzedaż gazu , , , , ,00 Rodzaj odbiorców Odbiorcy indywidualni (2005 r.) z ogrzewaniem bez ogrzewania razem Pozostali odbiorcy Razem Liczba odbiorców Sprzedaż gazu , , , , ,00

13 Gaz - zużycie i emisja czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych [szt.] odbiorcy gazu (gospodarstwa domowe) zużycie gazu w tys. m , , , , , , , , , , , ,90 ludność korzystająca z sieci gazowej

14 Gaz - zużycie i emisja - wykresy Zużycie gazu - emisja CO 2 [Mg CO 2 ] Zużycie gazu [Nm 3 ] , , , , , , , , , , ,00 0,00 rok 2000 rok 2014 rok prognoza , , ,00 0,00 rok 2000 rok 2014 rok prognoza Prognoza zużycia gazu [GJ] , , , , , , , , Prognozowane zużycie gazu ogółem [GJ]

15 Ruch lokalny - emisja Emisja z ruchu lokalnego rok 2000 (źródło: Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) Liczba pojazdów Rodzaj Paliwa Średni Średnie Gęstość paliwa wartość opałowa wskaźnik emisji [t/m 3 przebieg spalanie ] [km/rok] [dm 3 [GJ/kg] [Mg CO 2 /GJ] /km] Emisja [Mg CO 2 ] Emisja [Mg CO 2 ] 439 Benzyna 0, ,040 0,045 0, ,03 Motocykle Diesel 0, ,040 0,043 0, ,00 272,03 0 LPG 0, ,000 0,047 0, , Benzyna 0, ,080 0,045 0, ,20 Sam. Osobowe Diesel 0, ,071 0,043 0, , ,33 0 LPG 0, ,102 0,047 0, , Benzyna 0, ,321 0,045 0, ,79 Sam. Ciężarowe Diesel 0, ,248 0,043 0, , ,03 1 LPG 0, ,321 0,047 0, ,88 3 Benzyna 0, ,278 0,045 0, ,84 Autobusy Diesel 0, ,278 0,043 0, ,29 432,13 0 LPG 0, ,278 0,047 0, ,00 11 Benzyna 0, ,100 0,045 0, ,33 Samochody Diesel 0, ,105 0,043 0, ,16 specjalne 0 LPG 0, ,125 0,047 0, ,00 203,49 3 Benzyna 0, ,100 0,045 0, ,00 Samochody 4 1 Diesel 0, ,105 0,043 0, ,56 sanitarne 0 LPG 0, ,125 0,047 0, ,00 8,56 0 Benzyna 0, ,321 0,045 0, ,00 Ciągniki Diesel 0, ,248 0,043 0, ,65 samochodowe 0 LPG 0, ,321 0,047 0, ,00 215,65 Liczba pojazdów Rodzaj Paliwa Średni czas Średnie Gęstość paliwa wartość opałowa wskaźnik emisji [t/m 3 pracy spalanie ] [h/rok] [dm 3 [GJ/kg] [Mg CO 2 /GJ] /h] Emisja [Mg CO 2 ] Emisja [Mg CO 2 ] 1 Benzyna 0, ,00 0,045 0, ,69 Ciągniki rolnicze Diesel 0, ,00 0,043 0, , ,94 0 LPG 0, ,00 0,047 0, , Benzyna ,88 SUMA Diesel 5 778, ,15 1 LPG 9,88

16 Ruch lokalny - emisja Emisja z ruchu lokalnego rok Motocykle Liczba pojazdów Rodzaj Paliwa Gęstość paliwa [t/m 3 ] Średni przebieg [km/rok] (źródło: Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) Średnie spalanie wartość opałowa [GJ/kg] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] [dm 3 /km] Benzyna 0, ,040 0,045 0, ,51 4 Diesel 0, ,040 0,043 0, ,85 0 LPG 0, ,000 0,047 0, , Benzyna 0, ,080 0,045 0, ,56 Emisja [Mg CO 2 ] Emisja [Mg CO 2 ] Sam. Osobowe Diesel 0, ,071 0,043 0, , , LPG 0, ,102 0,047 0, , Benzyna 0, ,321 0,045 0, ,42 Sam. Ciężarowe Diesel 0, ,248 0,043 0, , , LPG 0, ,321 0,047 0, ,10 5 Benzyna 0, ,278 0,045 0, ,66 Autobusy Diesel 0, ,278 0,043 0, , ,42 0 LPG 0, ,278 0,047 0, ,00 26 Benzyna 0, ,100 0,045 0, ,53 Samochody Diesel 0, ,105 0,043 0, ,09 specjalne 4 LPG 0, ,125 0,047 0, ,57 3 Benzyna 0, ,100 0,045 0, ,14 Samochody 5 1 Diesel 0, ,105 0,043 0, ,47 sanitarne 1 LPG 0, ,125 0,047 0, ,64 0 Benzyna 0, ,321 0,045 0, ,00 Ciągniki Diesel 0, ,248 0,043 0, ,05 samochodowe 0 LPG 0, ,321 0,047 0, , ,19 12, ,05 Liczba pojazdów Rodzaj Paliwa Średni czas Średnie Gęstość paliwa wartość opałowa wskaźnik emisji [t/m 3 pracy spalanie ] [h/rok] [dm 3 [GJ/kg] [Mg CO 2 /GJ] /h] Emisja [Mg CO 2 ] Emisja [Mg CO 2 ] 1 Benzyna 0, ,00 0,045 0, ,27 Ciągniki rolnicze Diesel 0, ,00 0,043 0, , ,67 0 LPG 0, ,00 0,047 0, , Benzyna ,08 SUMA Diesel , , LPG , ,36

17 Ruch lokalny - emisja Emisja z ruchu lokalnego rok - prognoza 2000 na rok 2020 Liczba pojazdów Rodzaj Paliwa Średni Średnie Gęstość paliwa wartość opałowa wskaźnik emisji [t/m 3 przebieg spalanie ] [km/rok] [dm 3 [GJ/kg] [Mg CO 2 /GJ] /km] Emisja [Mg CO 2 ] Emisja [Mg CO 2 ] Benzyna 0, ,040 0,045 0, ,85 Motocykle Diesel 0, ,040 0,043 0, , ,99 0 LPG 0, ,000 0,047 0, , Benzyna 0, ,080 0,045 0, ,47 Sam. Osobowe Diesel 0, ,071 0,043 0, , , LPG 0, ,102 0,047 0, , Benzyna 0, ,321 0,045 0, ,74 Sam. Ciężarowe Diesel 0, ,248 0,043 0, , , LPG 0, ,321 0,047 0, ,05 4 Benzyna 0, ,278 0,045 0, ,93 Autobusy Diesel 0, ,278 0,043 0, , ,29 0 LPG 0, ,278 0,047 0, ,00 25 Benzyna 0, ,100 0,045 0, ,81 Samochody Diesel 0, ,105 0,043 0, ,24 specjalne 3 LPG 0, ,125 0,047 0, , ,98 2 Benzyna 0, ,100 0,045 0, ,43 Samochody 2 0 Diesel 0, ,105 0,043 0, ,00 sanitarne 0 LPG 0, ,125 0,047 0, ,00 3,43 0 Benzyna 0, ,321 0,045 0, ,00 Ciągniki Diesel 0, ,248 0,043 0, ,60 samochodowe 0 LPG 0, ,321 0,047 0, , ,60 Liczba pojazdów Rodzaj Paliwa Średni czas Średnie Gęstość paliwa wartość opałowa wskaźnik emisji [t/m 3 pracy spalanie ] [h/rok] [dm 3 [GJ/kg] [Mg CO 2 /GJ] /h] Emisja [Mg CO 2 ] Emisja [Mg CO 2 ] 0 Benzyna 0, ,00 0,045 0, ,00 Ciągniki rolnicze Diesel 0, ,00 0,043 0, , ,45 0 LPG 0, ,00 0,047 0, , Benzyna ,23 SUMA Diesel , , LPG ,42

18 Ruch tranzytowy Wskaznik rozwoju ruchu w latach ROK 2010 Sam. Osobowe Motocykle 1,17 Samochody ciężarowe Lekkie sam. Długość drogi Numer drogi Pojazdy ogółem Sam. osobowe Motocykle ciężarowe [km] (dostawcze) 1,27 bez przycz. z przycz. Autobusy Ciągniki rolnicze Lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) 1,03 DK 86 11, Samochody ciężarowe bez przycz. 1,03 DK 94 4, z przycz 1, , Autobusy 1,01 SUMA 23,3 Ciągniki rolnicze 0,74 (źródło: Generalny Pmiar Ruchu) INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Zakład Diagnostyki Nawierzchni Aktualizacja wartości współczynników przeliczeniowych na osie 100 kn i 115 kn na podstawie analizy aktualnej wielkości i struktury ruchu drogowego.

19 Ruch tranzytowy - emisja DK 86 Sam. Osobowe Motocykle Lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) Samochody ciężarowe Dobowa liczba pojazdów w roku 2000 Dobowa liczba pojazdów w roku 2014 Dobowa liczba pojazdów w roku prognoza Wskaźnik [g/km] ,00 bez przycz z przycz Autobusy Ciągniki rolnicze Dł. Drogi [km] Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] w 2000 roku Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] w 2014 roku Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] w 2020 roku - prognoza 155,00 11, , , ,55 155,00 11,80 64,09 85,27 91,65 11, , , ,24 450,00 11, , , ,24 900,00 11, , , ,72 450,00 11,80 534,93 620,48 769,38 450,00 11,80 1,94 2,22 2, , , ,53 Metodologia prognozy: Prognoza natężenia ruchu na drogach tranzytowych została przeprowadzona w oparciu o zasady prognozowania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego na okres na sieci drogowej do celów planistyczno-projektowych, stanowiący załącznik numer 2 do opracowania pn. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. Źródła: 1. Generalny Pomiar Ruchu 2010 r. oraz Generalny Pomiar Ruchu 2005 r. 2. Zasady prognozowania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego na okres na sieci drogowej do celów planistyczno-projektowych, 3. Analiza prognozy wzrostu PKB do 2040 roku dla potrzeb prognozy wzrostu ruchu DK 94 Dobowa liczba pojazdów w roku 2000 Dobowa liczba pojazdów w roku 2014 Dobowa liczba pojazdów w roku prognoza Wskaźnik [g/km] Dł. Drogi [km] Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] w 2000 roku Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] w 2014 roku Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] w 2020 roku - prognoza Sam. Osobowe Motocykle Lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) Samochody ciężarowe ,00 bez przycz z przycz ,00 4, , , ,86 155,00 4,20 8,32 11,20 12,03 4,20 Emisja w transporcie Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] w 2000 Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] w 2014 roku Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] w ,65 363,06 390,22 Tranzyt 49928, , ,75 450,00 4,20 314,57 340,41 367,35 900,00 4,20 658, , ,54 Transport lokalny 18978, , , , , ,54 Autobusy Ciągniki rolnicze ,00 4,20 99,34 115,57 143,30 450,00 4,20 8,97 7,92 9, , , ,13

20 910 Dobowa liczba pojazdów w roku 2000 Dobowa liczba pojazdów w roku 2014 Dobowa liczba pojazdów w roku prognoza Wskaźnik [g/km] Dł. Drogi [km] Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] w 2000 roku Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] w 2014 roku Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] w 2020 roku - prognoza Liczba pojazdów ogółem Sam. Osobowe ,00 7,30 35,10 46,75 56,76 Rodzaj paliwa L. pojazdów w roku 2000 L. pojazdów w roku 2014 L. pojazdów w roku 2020 Motocykle Lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) ,00 7, , , ,64 Benzyna ,00 7,30 540,36 583,05 626,67 Diesel Samochody ciężarowe bez przycz z przycz ,00 7,30 309,35 334,86 361,36 LPG ,00 7,30 318,94 551,07 693, Autobusy Ciągniki rolnicze ,00 7,30 176,26 205,00 254,19 450,00 7,30 0,00 0,00 0, , , ,09 Rodzaj paliwa L. pojazdów w roku 2000 L. pojazdów w roku 2014 L. pojazdów w roku 2020 Numer drogi Dobowa liczba pojazdów Emisja CO 2 [Mg CO 2 ] Numer drogi Benzyna Diesel DK DK , , ,53 LPG DK DK , , , , , , , , ,75 Liczba pojazdów na 1000 mieszkańców Liczba pojazdów rok 2000 rok 2014 rok

21 Transport - emisja - wykresy Struktura paliw wykorzystywanych w transporcie w roku 2000 Struktura paliw wykorzystywanych w transporcie w roku % 9% 11% Benzyna Diesel LPG 29% Benzyna Diesel LPG 60% 91% Struktura paliw wykorzystywanych w transporcie w roku prognoza ,00 Ruch lokalny - emisja CO 2 [Mg CO 2 ] 11% , ,00 Ciągniki rolnicze Ciągniki samochodowe Benzyna ,00 Samochody sanitarne Samochody specjalne 29% 60% Diesel LPG , ,00 Autobusy Sam. Ciężarowe Sam. Osobowe Motocykle 0,00 Emisja z ruchu lokalnego rok 2000 Emisja z ruchu lokalnego rok 2014 Emisja z ruchu lokalnego - prognoza na rok 2020

22 Transport - emisja - wykresy Liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie miasta według wykorzystywanego paliwa ,00 Emisja w transporcie [Mg CO 2 ] , , LPG Diesel , , , ,00 Transport lokalny Tranzyt Benzyna 60000, , L. pojazdów w roku 2000 L. pojazdów w roku 2014 L. pojazdów w roku ,00 0,00 Emisja CO2 [Mg CO2] w 2000 roku Emisja CO2 [Mg CO2] w 2014 roku Emisja CO2 [Mg CO2] w 2020 roku - prognoza Emisja CO 2 na drogach tranzytowych [Mg CO 2 ] Dobowe natężenie ruchu na drogach tranzytowych [liczba pojazdów] , , , , ,00 DK 86 DK DK 86 DK , , Proporcje wielkości emisji CO 2 na drogach tranzytowych w roku % 7% DK 86 DK %

23 Ciepło sieciowe i paliwa opałowe - zużycie i emisja Struktura wykorzystania paliw 2000 % Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] Wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2 ] węgiel 54% węgiel 54% ,65 0, ,25 gaz 39% gaz 39% ,64 0, ,10 biomasa 4% biomasa 4% ,94 0, ,41 inne 3% inne 3% ,20 0, ,16 100,00% SUMA , ,92 Zapotrzebowanie na energię cieplną 2014 % Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] Wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2 ] Zapotrzebowanie na energię 2000 [GJ/m 2 ] 0,894 węgiel 54% ,26 0, ,97 Zapotrzebowanie na energię 2014 [GJ/m 2 ] 0,821 gaz 39% ,69 0, ,77 Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku 2000 [GJ] Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku 2014 [GJ] Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku 2020 [GJ] ,43 biomasa 4% ,02 0, , ,48 inne 3% ,51 0, , ,47 SUMA , , Prognoza % Potrzeby cieplne zaspokajane z danego rodzaju paliwa [GJ] Wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2 ] węgiel 54% ,04 0, ,39 gaz 39% ,41 0, ,61 biomasa 4% ,30 0, ,38 inne 3% ,72 0, ,07 SUMA , ,46

24 System ciepłowniczy - charakterystyka odbiorców (źródło: Tauron ciepło) 2011 Liczba odbiorców Zużycie ciepła CO [GJ] Zużycie ciepła CWU [GJ] Wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2 ] Usługi/handel ,00 554,00 0, ,72 Gospodarstwa domowe , ,00 0, ,09 Pozostałe odbiory , ,00 0, ,04 Przemysł ,00-0,090 - Użyteczność publiczna , ,00 0, ,17 SUMA , , , Liczba odbiorców Zużycie ciepła CO [GJ] Zużycie ciepła CWU [GJ] Wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2 ] Usługi/handel ,00 550,00 0, ,57 Gospodarstwa domowe , ,00 0, ,13 Pozostałe odbiory ,00 371,00 0, ,56 Przemysł ,00 342,00 0,090 30,78 Użyteczność publiczna , ,00 0, ,47 SUMA , , ,51

25 Ciepło sieciowe i paliwa opałowe - zużycie i emisja - wykresy Struktura paliw wykorzystywanych na potrzeby cieplne 3% 4% 39% 54% , , , ,00 węgiel ,00 gaz ,00 biomasa ,00 inne 0,00 Zapotrzebowanie na energię cieplną [GJ] Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku 2000 [GJ] Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku 2014 [GJ] Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku 2020 [GJ] Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku 2000 [GJ] Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku 2020 [GJ] Ogólne zapotrzebowanie na energię w roku 2014 [GJ] ,00 Struktura pokrycia zapotrzebowania na energię cieplną [GJ] Emisja generowana przez pokrycie zapotrzebowania na energię cieplną , , , , , , , , , , , , Prognoza Prognoza węgiel gaz biomasa inne węgiel gaz biomasa inne Struktura zużycia ciepła sieciowego wg energii pobieranej przez odbiorców 3% 3% 13% 5% 76% Usługi/handel Gospodarstwa domowe Pozostałe odbiory Przemysł Użyteczność publiczna

26 System oświetlenia ulicznego Charakterystyka systemu oświetleniowego Ilość opraw Zużycie energii [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja [Mg CO 2] ,70 0,81 272,59 SUMA 335,70

27 Obiekty publiczne - zestawienie Lp. 1 Podmiot Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Będzinie, ul. Szkolna 3 Powierzchnia użytkowa [m 2 ] Zużycie energii elektrycznej [MWh] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /MWh] 3833,00 46,913 0,81 Źródło ciepła kotłownia gazowa Zużycie ciepła [GJ] wskaźnik emisji [Mg CO 2 /GJ] Emisja CO 2 ze Emisja CO 2 z energii zużycia energii na elektrycznej [Mg CO 2 ] potrzeby cieplne [Mg CO ] Doatkowe informacje b/d b/d 38,09 b/d b/d 2 Szkoła Podstawowa nr 4 im. St. Staszica w Będzinie Będzin ul. Stalickiego ,72 52,587 0, ,27 0,090 42,70 102,35 nie planuje się montażu oze oraz działań zwiększających efektywność energetyczną 3 Ośrodek Kultury w Będzinie: ul. Małachowskiego 43 oraz filia ul. Słowackiego ,00 35,39 0, ,99 0,090 28,73 283,77 budynek nieocieplony - wymagana termomodernizacja 4 Ośrodek Kultury w Będzinie: filia ul. Słowackiego 3 840,82 42,67 0,81 kotłownia węglowa 27,23 0,093 34,65 2,52 budynek nieocieplony - wymagana termomodernizacja 5 Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Władysława Broniewskiego 12, Będzin 2 854,00 60,80 0,81 b/d b/d 49,37 b/d trwa termomodernizacja, planowane zakończenie r. 6 Szkoła Podstawowa nr 6, Będzin, ul. Konopnickiej ,00 37,88 0,81 b/d b/d b/d 30,76 b/d Planowane działania zwiększające efektywność energetyczną w budynku wnioskowanie o wymianę okien - Planowane koszty działań zł 7 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie ul. Piłsudskiego ,70 42,32 0,81 b/d b/d 34,36 b/d termomodernizacja odbyła się w 2012 r. 8 Muzeum Zagłebia w Będzinie ul. Świerczewskiego ,98 60,00 0,81 kotłownia gazowa 263,68 0,056 14,72 48, , ,00 brak dociepleń-obiekty zabytkowe / Planowane działania: wymiana okien, docieplenie ścian zew., rozważanie montażu oze: kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła 9 Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Władysława Broniewskiego 12, Będzin 2 854,00 60,80 0, ,25 - aktualnei przeprowadzana termomodernizacja, planowane zakończenie r. 10 Miejski Zespół Szkół nr 3 w Będzinie, ul. Kołłątaja 63, Będzin 6 090,40 84,10 0,81 kotłownia gazowa 1045,95 0,056 68,12 58,38-11 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Będzinie, ul. Orla ,00 47,49 0,81 kocioł na koks 68,05 0,093 38,47 6,31 planowana termomodernizacja budynku 127,35 kocioł na węgiel Dzienny Dom Pomocy Społecznej ,00 0,81 6,00 Będzin ul. Armii Ludowej 1 (2 budynki) 57,29 kocioł na węgiel 0,093 7,29 0,56 Przeprowadzona w roku 2012 termomodernizacja: Ściany ocieplone (styropian + akryl), dachy pokryte papą asfaltową, okna PCV i drewniane (piwnica budynek 1), stolarka drzwiowa drewniana.

28 13 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Będzin ul. 11 Listopada ,00 37,03 0, ,00 - Przeprowadzona w roku 2000 termomodernizacja: Ściany ocieplone (styropian +akryl), dach blacho dachówka, strop pod dachem ocieplony wełną mineralną, okna PCV, stolarka drzwiowa aluminiowa i 14 Miejski Zespół Szkół nr 1 ul. Wolności 51, Będzin 3 720,00 6,60 0, ,00 0,090 5,35 120,24 Planowany montaż instalacji fotowoltaicznej, przeprowadzono w roku 2005 termomodernizację 15 Miejski Zespól Szkół nr, ul. Jedności ,40 100,63 0, ,48 0,090 81,51 128,29-16 Muzeum Zagłębia w Będzinie OFICYNA 1 806,58 24,07 0, ,50 - Planowana wymiana stolarki okiennej 17 Muzeum Zagłębia w Będzinie - PAŁAC 1 019,40 11,69 0,81 18 Przedszkole Miejskie nr 2, im. Kawalerów Orderu Uśiechu w Bedzinie 1 036, Przedszkole miejskie nr 10 w Będzinie 366,00 16,48 0, ,47 - Planowana wymiana stolarki okiennej 5651,36 0, ,62 340,71 0,090 13,35 30,66 Przeprowadzona w roku 2013 termomodernizacja: drzwi zewnetrzne plastikowe, okna PCV, ściany ocieplone płytami styropianowymi i tynkiem oraz papą termzgrzewalną i żelbetonem, dach -papa Przeprowadzona w roku 2012 termomodernizacja, aktualny stan docieplenia budynku dobry 20 Urząd Miejski w Będzinie 4 952,16 197,37 0,81 21 Schronisko dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina Będzin ul. Wolska ,70 10,92 0,81 22 Muzeum Zagłębia w Będzinie ZAMEK 402,29 19,19 0,81 kotłownia gazowa ,87 - Przeprowadzona termomodernizacja w roku ,84 - Ściany ocieplone (styropian +akryl), okna PCV, drzwi zewnętrzne stolarka aluminium szkło PCV, dach pokryty blacho dachówką, strop pod dachem ocieplony wełną mineralną 7268,00 0,056 15,54 405,70 BUDYNEK MUROWANY Z KAMIENIA 23 GIMNAZJUM NR 3 IM. HENRYKA SIENKIWICZA W BĘDZINIE UL. KRAKOWSKA ,89 39,23 0,81 kocioł na koks 2726,04 0,093 31,78 252,73 Rok termomodernizacji 2004/ Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana w Bedzinie ul. Sportowa ,86 28,11 0,81 ogrzewanie elektryczne 28,11 0,810 22,77 22,77 Sciany zewnetrzne docieplane styropianem 25 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 W BĘDZINIE 671,00 26,73 0,81 26 Żłobek Miejski nr 2 w Będzinie, ul. Jesionowa 11, Będzin 370,00 13,96 0,81 ogrzewanie elektryczne kotłownia gazowa 83,25 0,810 21,65 67, ,10 0,056 11,31 79,66 Ściany betonowe, strop akermany, okna plastikowe, drzwi aluminium +szkło antywłamaniowe, dach blachodachówka z posypką budynek kilkuletni, docieplony styropianem, elewacja, dach watą szklaną, szklane drzwi zewnętrzne 27 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 W BĘDZINIE, UL.RADOSNA 8A BĘDZIN 299,00 9,30 0, , Przedszkole Miejskie nr 13 im. Juliana Tuwima w Będzinie 1 142,70 18,40 0,81 738,00 0,090 14,90 66,42 -

29 29 Przedszkole Miejskie nr 14 w Będzinie ul. Traugutta 1a ,40 10,94 0,81 kotłownia gazowa 1185,70 0,056 8,86 66,19-30 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 IM.WANDY CHOTOMSKIEJ W BĘDZINIE 2 600,00 9,04 0,81 kotłownia gazowa 4631,87 0,056 7,32 258,55 ściany murowane(cegła),strop żelbeton, okna PCV, dach kryty papą (konstrukcja drewniana) 31 MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 w Będzinie 4 257,40 10,06 0, ,48 0,090 8,15 128,29-32 Szkoła Podstawowa nr 10 w Będzinie 2 764,17 42,34 0, , Przedszkole Miejskie nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego w Będzinie, Będzin, ul. Zwycięstwa ,51 18,86 0, ,28 - rok termomodernizacji 2012/ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 IM. JANA BRZECHWY BĘDZIN UL. RUTKOWSKIEGO 3A 901,77 14,87 0,81 indywidualny węzeł cieplny ,04 - PLANOWANA MODERNIZACJA BUDYNKU 35 Przedszkole Miejskie nr 11 Będzin 1 111,00 33,78 0,81 kocioł na węgiel 42,00 0,093 27,37 3,89 Budynek aktualnie wyposażony jest w drewniane okna przeznaczone do wymiany 36 Basen kryty ul. Siemońska 1 382,00 26,12 0, ,16 - Przeprowadzona termomodernizacja w roku Centrum Sportowo-Rekreacyjne, ul. Sportowa ,00 56,74 0, , Centrum Sportowo-Konferencyjne, ul. Sportowa 4a 1 186,78 51,48 0, ,70 - Przeprowadzona termomodernizacja Budynek zaplecza - korty tenisowe Zasadzie 264,80 28,00 0,81 ogrzewanie elektryczne , Budynek korona stadionu, ul. Sportowa 6 682,39 17,32 0, , Budynek Zaplecza Socjalnoadministracyjnego Boiska Sportowego ul. Kijowska 2 181,38 46,73 0,81 ogrzewanie elektryczne 3,61 0,810 37,85 2,92 Budowa nowego obiektu 2011 r., kolektory słoneczne SUMA , , , , ,99

30 Ciepło sieciowe i paliwa opałowe - zużycie i emisja - wykresy Bilans emisji wg rodzajów paliw 2000 rok 2014 rok 2020 rok - prognoza 2020 rok - prognoza, scenariusz niskoemisyjny W tym: energia elektryczna (2006 r.) , , , ,71 Oświetlenie n/d 335,70 n/d gaz , , , ,35 paliwa transportowe , , , ,54 Emisja roczna paliwa opałowe , , , , rok 2014 rok 2020 rok - prognoza 2020 rok - prognoza, scenariusz niskoemisyjny ciepło systemowe , , , ,51 Emisja roczna [Mg CO 2 ] , , , ,55 Planowana redukcja emisji ,41 Liczba mieszkańców SUMA , , , ,55 Roczna emisja na 1 mieszkańca [Mg CO 2 ] 4,98 7,78 8,63 8, ,00 Bilans emisji wg rodzajów paliw [Mg CO 2 ] Dobowa emisja na 1 mieszkańca [kg CO 2 ] 13,65 21,31 23,65 22, , , , , ,00 0, rok 2014 rok 2020 rok - prognoza energia elektryczna (2006 r.) gaz paliwa transportowe paliwa opałowe ciepło systemowe

31 Ciepło sieciowe i paliwa opałowe - zużycie i emisja - wykresy Emisja roczna [Mg CO 2 ] Roczna emisja na 1 mieszkańca [Mg CO 2 ] , , , , , ,00 0, rok 2014 rok 2020 rok - prognoza 2020 rok - prognoza, scenariusz niskoemisyjny 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, rok 2014 rok 2020 rok - prognoza 2020 rok - prognoza, scenariusz niskoemisyjny Emisja roczna [Mg CO2] Roczna emisja na 1 mieszkańca [Mg CO2] Dobowa emisja na 1 mieszkańca [kg CO 2 ] Bilans emisji wg rodzajów paliw w roku ,00 12% 20,00 15,00 10,00 5,00 23% 37% 0, rok 2014 rok 2020 rok - prognoza 2020 rok - prognoza, scenariusz niskoemisyjny 23% 5% Dobowa emisja na 1 mieszkańca [kg CO2] energia elektryczna (2006 r.) gaz paliwa transportowe paliwa opałowe ciepło systemowe

32 Ciepło sieciowe i paliwa opałowe - zużycie i emisja - wykresy Bilans emisji wg rodzajów paliw w roku 2014 Bilans emisji wg rodzajów paliw w roku prognoza 6% 6% 16% 32% 15% 34% 38% 8% 37% 8% energia elektryczna (2006 r.) gaz paliwa transportowe paliwa opałowe ciepło systemowe energia elektryczna (2006 r.) gaz paliwa transportowe paliwa opałowe ciepło systemowe

33 Gospodarka odpadami na terenie Miasta Będzin Gospodarka odpadami na terenie województwa śląskiego, w tym Miasta Będzin - informacje ogólne Gospodarka odpadami zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Śląskiego Dokument obejmuje zasięgiem całe województwo śląskie. Pan dzieli obszar województwa na 4 regiony gospodarki odpadami komunalnymi: region I, region II, region III i region IV. Odpady komunalne Wytworzone odpady w 2010 roku Zebrane odpady ogółem w 2010 roku 1 648,00 tys. Mg 1260,1 Mg Ilości odpadów komunalnych poddanych procesom unieszkodliwiania w 2010 roku 82 tys. Mg Odpady komunalne ulegające biodegradacji Wytworzone ogółem w 2010 roku tys. Mg Masa wytworzonych odpadów na terenie Miasta Będzin w latach [tys. Mg] Rok Masa wytworzonych odpadów 784,8 438,1 377,8 420,9 433,7 514,2 522,5 450,9 390,2 448,2 587,3 646,2 564,3 495,4

34 Gospodarka odpadami na terenie Miasta Będzina Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok] odpady z gospodarstw domowych odpady z infrastruktury odpady wielkogabarytowe SUMA Ilość odpadów ulegających biodegradacji [Mg/rok] opady zielone z ogrodów i parków 545, ,4 537,9 517,4 zmieszane odpay komunalne 11187, , , ,5 SUMA 11732, , , , ,9 Ilość poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Będzina w [Mg] Rodzaj odpadu Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 szkło 388,09 514, zmieszane opakowaniowe(papier, plastik, metal, tworzywa sztuczne) 467, , ,7 wielkogabarytowe 390,6 318,38 504,3 biodegradowalne 528,93 937, ,2 zmieszane 17845, , ,2 budowlane 280,3 1319, ,1 inne ,71 75,38 Suma 20041, , ,88 ILOŚCI ODEBRANYCH ODPADÓW W 2014 R. szkło 656 zmieszane opakowaniowe 1174,7 gabaryty 504,3 bio 1984,2 zmieszane 15888,2 budowlane 1731,1 suma 21938,5 Inne 75,38 ŁĄCZNIE 22013,88 Struktura [%] odebranych odpadów komunalnych w 2014 r. 1% 3% 2% 8% 5% 9% 72% szkło zmieszane opakowaniowe gabaryty bio zmieszane budowlane Inne

35

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Pleszew, wykonany na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Krzepice,

Bardziej szczegółowo

Bilans emisji CO 2 dla Gminy Szczurowa

Bilans emisji CO 2 dla Gminy Szczurowa Bilans emisji CO 2 dla Gminy Szczurowa Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Szczurowa, wykonany na potrzeby Planu

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna - inwentaryzacja wzór v.3.0

Karta informacyjna - inwentaryzacja wzór v.3.0 Karta informacyjna - inwentaryzacja wzór v.3.0 Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Borowie, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie miasta Ciechanów, wykonany na

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Sokołów Podlaski, wykonany

Bardziej szczegółowo

Szkolenie III Baza emisji CO 2

Szkolenie III Baza emisji CO 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Szkolenie III Baza emisji CO 2 Dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Bazowa inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Miasta Pruszków, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Opis Projektu. Spis tabel. Opis zawartości dokumentu. Wskaźniki

Karta informacyjna. Opis Projektu. Spis tabel. Opis zawartości dokumentu. Wskaźniki Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Siedlce, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Karta informacyjna. Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy, wykonany

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy, wykonany

Bardziej szczegółowo

Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie

Opis Opis zawartości dokumentu. Zestawienie wskaźników emisji CO 2 z poszczególnych źródeł, wykorzystanych w dokumencie Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na tere gminy Strzelce Opolskie, wykonany

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Zgierz, wykonany na potrzeby

Bardziej szczegółowo

MIASTO WĘGRÓW Karta informacyjna

MIASTO WĘGRÓW Karta informacyjna MIASTO WĘGRÓW Karta informacyjna Opis Projektu Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Węgrów, wykonany na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Nazwa Informacja

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Opis Projektu. Spis tabel. Opis zawartości dokumentu

Karta informacyjna. Opis Projektu. Spis tabel. Opis zawartości dokumentu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie miasta Piotrków Trybunalski, wykonany

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Chrakterystyka Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy, wykonany

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Nazwa projektu

Karta informacyjna. Nazwa projektu Karta informacyjna Nazwa projektu Opis Projektu Spis tabel Nazwa INFO Wskaźniki Inwentaryzacja emisji Arkusz kalkulacyjny inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na terenie gminy Zgierz, wykonany na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole. Baza danych. inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole

Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole. Baza danych. inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białopole Baza danych inwentaryzacji emisji CO 2 na terenie Gminy Białopole Sierpień 2015 BAZA DANYCH Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki emisji pyłów i benzo(a)pirenu dla paliw. (z wyłączeniem biomasy) miano

Wskaźniki emisji pyłów i benzo(a)pirenu dla paliw. (z wyłączeniem biomasy) miano i emisji CO2 * źródło: http://www.kobize.pl/uploads/materialy/download/2013/wo_i_we_do_stosowania_w_she_2014.pdf i emisji CO2 dla paliw opałowych Rodzaj nośnika energetycznego MgCO2/GJ Wartość opałowa

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Mamy energię,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA BAZA DANYCH Zespół wykonawczy: inż. Mateusz Jaruszowiec mgr inż. Elżbieta Maks mgr Natalia Kuzior mgr Agnieszka Sukienik Projekt realizowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Obliczenia wielkości redukcji emisji dla scenariusza bazowego Ilość nośnika energii zużytego w ciągu roku, Mg/rok lub Nm3/rok 3) Energia chemiczna zawarta w nośniku energii, GJ/rok 3) Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Ankieta BUDYNKI na potrzeby opracowania strategii niskoemisyjnej dla Gminy Purda

Ankieta BUDYNKI na potrzeby opracowania strategii niskoemisyjnej dla Gminy Purda Ankieta BUDYNKI 1. Informacje ogólne 1.1. Adres budynku 1.2. Rodzaj budynku jednorodzinny wielorodzinny 1.3. Przeznaczenie obiektu 1.4. Rodzaj prowadzonej działalności 1.5. Rok budowy lub oddania do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Gminy Zębowice z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice

Uchwała Nr.. Rady Gminy Zębowice z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice Projekt Uchwała Nr.. Rady Gminy z dnia... w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Lwówek Śląski. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCY Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dębe Wielkie. Plan ten pozwoli Gminie

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kazimierza Wielka. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Dla Gminy Miasto Pruszków

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Dla Gminy Miasto Pruszków Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Miasto Pruszków Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Październik 2014 Centrum Doradztwa Energetycznego Przygotowanie inwestycji Prowadzenie procedur administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH dla potrzeb opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ANKIETA DLA JEDNOSTEK OŚWIATY I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jako wykonawca projektu pn.: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

Zasady przygotowania SEAP z przykładami. Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA Zasady przygotowania SEAP z przykładami Andrzej Szajner Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA aszajner@bape.com.pl Przygotowanie SEAP Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla liderów podejmujących

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO. Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka

ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO. Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka ''Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miechów'' Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Maczka w Pojałowicach ANEKS DO AUDYTU ENERGETYCZNEGO Szkoła Podstawowa im. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA ANKIETA DLA JEDNOSTEK OŚWIATY I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kazimierza

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 1 Inwentaryzacja emisji dla Wrocław Rok inwentaryzacji 1990 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji 643

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ BAZOWA - WYJŚCIOWA INWENTARYZACJA EMISJI 1) Rok inwentaryzacji 2014 2) Współczynnik emisji IPPC 3) Jednostka zgłaszania emisji Mg CO2e TABELA 1. Końcowe zużycie

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim KATARZYNA ZŁOTNICKA DYREKTOR WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROZWOJU I PROMOCJI STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIERŻONIOWIE Powiat

Bardziej szczegółowo

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój"

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania

Bardziej szczegółowo

Baza inwentaryzacji emisji dla Gminy Koszęcin

Baza inwentaryzacji emisji dla Gminy Koszęcin Baza inwentaryzacji emisji dla Gminy Koszęcin Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Metodologia... 3 3. Inwentaryzacja emisji.... 6 3.1. Transport drogowy... 6 3.2. Oświetlenie... 19 3.3. Obiekty publiczne....

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory" I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA Poprawę efektywności energetycznej budynków szpitala osiągnięto przez: Ocieplenie budynków Wymianę okien i drzwi zewnętrznych Modernizację instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 125 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1390 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIELSKO-BIAŁA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU

Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Załącznik 2. Podsumowanie inwentaryzacji emisji w układzie tabel SEAP oraz prognoza BAU Strona 1 z 5 Inwentaryzacja emisji dla Gmina Oleśnica Rok inwentaryzacji 2013 Liczba mieszkańców w roku inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo