Specyfikacja techniczna form reklamy serwowanych przez system AdOcean/gDE+

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja techniczna form reklamy serwowanych przez system AdOcean/gDE+"

Transkrypt

1 Specyfikacja techniczna form reklamy serwowanych przez system AdOcean/gDE+

2 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Przygotowanie kreacji: 1. Wymagamy przesłania jednorazowo kompletu kreacji na cały okres trwania kampanii minimum 3 dni robocze przed jej rozpoczęciem. W innym przypadku nie gwarantujemy terminowego sprawdzenia materiałów. 2. Kreacje muszą mieć dokładny, założony wymiar i wagi nie większe niż podane w tabeli, dotyczące konkretnych form reklamy (punkt III). Wagi te mogą zostać przekroczone gdy określają to jasno założenia kampanii. Jednak w żadnym przypadku nie mogą przekraczać górnego ograniczenia dla pojedynczej kreacji ustalonego jako 30 kb (za wyjątkiem popundera 50 kb). Jeżeli kreacja nie jest ujęta w specyfikacji AdOcean, a jest dopuszczona do serwowania na poszczególnych stronach, należy kierować się danymi dotyczącymi najbardziej podobnej kreacji ze specyfikacji AdOcean. 3. Kreacje.swf przygotowywane dla AdOcean winny mieć przygotowane zastępcze kreacje.gif lub.jpg. Kreacje zastępcze nie są wymagane dla form: toplayer, brandmark, poltergeist, a dla formy typu expand kreacja zastępcza winna mieć rozmiary stanu nierozwinętego. 4. Wraz z kompletem kreacji powinien być dostarczony heksadecymalny kolor tła dla kreacji.swf. Punkt pomijamy, jeżeli tło jest białe (#FFFFFF). Wymóg ten może zostać zaniedbany, także w przypadku gdy kreacja jest formą layerową (czyli bez html-owego tła, np. brandmark, toplayer). AdOcean nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wyglądu kreacji wynikające z zaniedbania wymagania z tego punktu. 5. Z kompletem kreacji musi być dostarczony aktywny url/urle, na jaki mają odnosić kreacje oraz kody serwujące za pomocą których reklama ma być serwowana. Adres docelowy nie może być dłuższy niż 200 znaków 6. Kreacje.swf typu Poltergeist/Interstitial nie mogą być w wersji wyższej niż Zabronione jest tworzenie kreacji zaciągających dodatkowe elementy lub odwołujących się do zewnętrznych plików (np.: streaming w kreacjach.swf). Wyjątkiem są kreacje, których założeniem jest takie właśnie działanie. 8. Zabronione jest używanie skryptów zmieniających okno przeglądarki (wymiar, położenie). Wyjątek stanowią kreacje, których założeniem są takie właśnie działania. 9. Zabronione jest używanie skryptów śledzących interakcję użytkownika (e-tuning). 10. Nie będą przyjmowane kreacje ani kody serwujące powodujące występowanie błędów lub ostrzeżeń podczas serwowania reklamy. 11. AdOcean nie zajmuje się przygotowaniem kodów serwujących do reklam. Wraz z kompletem materiałów prosimy o przesłanie kodów z jakich kreacje będą serwowane. 12. Kreacje swf typu Toplayer mogą mieć dowolny rozmiar. W przypadku form pełnoekranowych należy szczególnie pamiętać o dostarczeniu kodu serwującego oraz uwzględniać maksymalne dopuszczalne rozmiary kreacji dedykowane do portali: a) Onet 760x570, b) Interia kreacja może zajmować nie więcej niż 50% okna przeglądarki. Ważne jest, by kreacja.swf była przeskalowana proporcjonalnie do pierwotnego rozmiaru z zachowaniem proporcji 4:3 a nie do rozmiaru okna przeglądarki. 13. Jeśli w kampanii wymagane jest użycie multiclicktagow (wiecej niż 1 clicktag) prosimy o zaszycie odpowiednio : _root.clicktag1 dla 1 adresu url, _root.clicktag2 dla 2 adresu url, itd. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wielkość liter. 14. W przypadku, gdy reklama jest dedykowana do portalu Onet powinna spełniać dodatkowe wymagania własne portalu: a) niezależnie od rodzaju może obciążać procesor standardowego komputera najwyżej w 30%. Za standardowy przyjmuje się komputer z procesorem Intel Celeron 1,7 GHz lub AMD Duron 1,7 GHz z zainstalowanym Flash Player v. 7; 2

3 b) zaleca się, aby reklamy flashowe dostarczane były z plikami źródłowymi (FLA) wraz z czcionkami; umożliwi to Onet.pl sprawdzanie parametrów technicznych i poprawności wykonania reklamy oraz wprowadzenie niezbędnych poprawek; c) krzyżyk zamykający kreację (typu: toplayer, brandmark, interstitial) musi być umieszczony w prawym górnym rogu w formie kwadratu o minimalnych rozmiarach 14x14 pikseli z umieszczonym w środku krzyżykiem w układzie X ; dla toplayera i brandmarku dodatkowo w przypadku kompozycji o nieregularnych kształtach przycisk zamknięcia powinien być umieszczony w odległości maksymalnie 20 pikseli (w prawo lub do góry) od prawego górnego skraju głównego elementu kompozycji; przycisk powinien mieć podobny kontrast i wyrazistość jak główny element kompozycji; d) kreacje typu.swf muszą mieć częstotliwość max. 25 fps (frames per sekund = ramek na sekundę);przy czym rekomendowana wartość to 18 fps; e) w reklamach typu banner, billboard, scyscraper, scroller kreacja swf nie może zawierać dźwięków zapętlonych (odtwarzanych przez cały czas wyświetlania banera lub cyklicznie); dźwięk nie może być dłuższy niż 2.5 sekundy; 15. W przypadku, gdy reklama jest dedykowana do portalu WP powinna dodatkowo spełniać wymagania własne portalu: a) kreacje typu.swf muszą mieć częstotliwość max. 25 fps (frames per sekund = ramek na sekundę);przy czym rekomendowana wartość to 12 fps; b) krzyżyk zamykający kreację (typu: toplayer, brandmark, interstitial) musi się znajdować w prawym górnym rogu kreacji i mieć wymiary min. 15x15 piksel c) w reklamach typu banner, billboard, scyscraper, scroller kreacja swf nie może zawierać dźwięków zapętlonych (odtwarzanych przez cały czas wyświetlania banera lub cyklicznie); dźwięk nie może być dłuższy niż 3 sekundy; 16. W przypadku, gdy reklama jest dedykowana do sieci IDG: a) kreacje swf typu toplayer muszą mieś rozmiar 400x300; b) kreacje typu expand scyscraper muszą być w rozmiarach 125x600 (250x600); 17. W przypadku, gdy kreacje nie są emitowane przez system AdOcean/gDE+ należy uwzględniać specyfikację techniczną poszczególnych wydawców. Sytuacja taka ma miejsce, kiedy kreacja jest na stałą obecność (chyba że agencja poinformuje, że jest inaczej) oraz zawsze w przypadku komunikatorów (np. tlen, gadu-gadu). W takim przypadku w funkcji: geturl(_root.clicktag,"_blank"); dla portalu: WP zamiast clicktag stosowany jest click Interia zamiast clicktag stosowany jest gaadlink Onet - zamiast clicktag stosowany jest click Adnet/Gadu-gadu pozostaje bez zmian Gazeta pozostaje bez zmian IDMnet zamiast clicktag stosowany jest click ArboMedia pozostaje bez zmian O2/Tlen - pozostaje bez zmian W przypadku pozostałych wydawców należy skonsultować się z dostarczaną przez nich specyfikacją. Uwaga ważne tutaj jest, że każdy wydawca ustala swoje własne ograniczenia m.in. co do rozmiaru kreacji, ilości frame-rates na sekunde i funkcji ją opisujących. W przypadku stałej obecności kreacja jest zatwierdzana przez wydawcę i musi być wykonana wg specyfikacji danego wydawcy. Dlatego bardzo ważne jest ustalenie przed wykonaniem kreacji, które z nich bedą umieszczone na stałą obecność, tak żeby wykonać je wg specyfikacji danego wydawcy. Poniżej umieszczone są linki do specyfikacji wydawców: WP - Onet - Interia - 3

4 Adnet - IDMnet - Gazeta - ArboMedia - O2 specyfikacja udostępniana na życzenie u wydawcy II. KOMPLET I NAZEWNICTWO MATERIAŁÓW Za komplet materiałów uważa się: komplet kreacji spełniających wymagania specyfikacji, aktywne adresy url stron docelowych, kody serwujące, jeśli są wymagane. Nazewnictwo materiałów: zaleca się używanie nazw typu: forma_kreacji_rozmiar_wersja_serwis; w nazwach należy używać małych liter, podkreślników oraz cyfr; zaleca się nie używanie spacji w nazwach. Aktywne urle: powinny być podane w tabeli, w której jedna kolumna zawiera nazwy kreacji a druga odpowiadający jej url (nie jest to konieczne w przypadku, gdy dla całej kampanii jest tylko jeden adres docelowy). III. DOPUSZCZALNE ROZMIARY KREACJI Dopuszczalne rozmiary i ciężar kreacji oraz czas: NAZWA FORMAT WYMIAR [px] WAGA CZAS/UWAGI Baner GIF/JPG, SWF 468x60 do 15 kb - 400x50 Billboard GIF/JPG, SWF 750x100 do 20 kb - Button GIF/JPG, SWF 120x90 do 8 kb - Boks reklamowy GIF/JPG, SWF 336x280 do 25 kb - Skyscrapper GIF/JPG, SWF 120x600 do 20 kb - Super Skyscrapper GIF/JPG, SWF 160x600 do 25 kb - Popup GIF/JPG, SWF 250x250 do 25 kb - Popunder GIF/JPG, SWF 750x550 do 50 kb - Brandmark SWF 300x300 do 20 kb - Toplayer SWF 400x300 do 30 kb max.30s. Poltergeist / Interstitial SWF 4 : 3 ekranu do 30 kb max.10s. swf flash 5.0 Expand Baner GIF/JPG 468x60 do 15 kb - SWF 468x240 do 15 kb Expand Billboard GIF/JPG SWF 750x x300 do 20 kb do 20 kb Push Billboard GIF/JPG SWF 750x x300 do 20 kb do 20 kb 4

5 Expand GIF/JPG 120x600 do 20 kb - Skyscraper SWF 240x600 do 20 kb Expand Super GIF/JPG 160x600 do 25 kb - Skyscraper SWF 320x600 do 25 kb Scroll Baner GIF/JPG, SWF 468x60 do 15 kb - Scroll Billboard GIF/JPG, SWF 750x100 do 20 kb - Scroll Skyscrapper GIF/JPG, SWF 120x600 do 20 kb - Scroll Super GIF/JPG, SWF 160x600 do 25 kb - Skyscrapper Scroller GIF/JPG,SWF 800x30 do 10 kb - Uwaga 1: Wszystkie kreacje muszą mieć dokładny, założony wymiar i wagi nie większe niż podane w tabelach dotyczących konkretnych form reklamy w kolumnie. Wagi te mogą zostać przekroczone tylko wtedy gdy określają to jasno założenia kampanii. Jednak w żadnym przypadku nie mogą przekraczać górnego ograniczenia dla pojedynczej kreacji ustalonego jako 30 kb (za wyjątkiem popundera 50 kb). Uwaga 2: Kreacje.swf typu Poltergeist/Interstitial nie mogą być w wersji wyższej niż 5. Uwaga 3: Kreacja.swf typu Toplayer ma posiadać maksymalny czas pozostawania na stronie do 30s przy czym w przypadku, gdy jest ona dedykowana na strony: Gazeta.pl - do 15s, IDG do 10s, AdNet do 10s, WP 10s prezentacja nad treścią strony + 10s statyczny obiekt nawigacyjny. IV. WYMAGANIA OGÓLNE FORM REKLAMY. :: KREACJE.GIF/JPG :: - kreacja musi mieć wagę oraz rozmiary zgodne z jej opisem - kreacja musi mieć taką samą nazwę jak kreacja.swf (różnić się tylko rozszerzeniem). :: KREACJE.SWF :: - kreacja musi mieć wagę oraz rozmiary zgodne z jej opisem - kreacja musi mieć taką samą nazwę jak kreacja gif/jpg (różnić się tylko rozszerzeniem). - wszystkie kreacje.swf, niezależnie od ich formy muszą posiadać zaszytą zmienną _root.clicktag umożliwiającą zliczanie kliknięć przez adserwer: 1. Nad przygotowaną animacją tworzymy nową warstwę. Ustawiamy ją jako najwyższą. 2. Rysujemy na niej prostokątny obszar, który przekształcamy na symbol button. 3. Wchodzimy w symbol i nadajemy jego zawartości parametr przezroczystości. 4. Do symbolu dowiązujemy następujące wywołanie wywołanie funkcji: geturl i ustalamy parametry: 5

6 geturl(_root.clicktag,"_blank"); UWAGA: NA WIELKOŚĆ LITER W ZMIENNEJ _root.clicktag - Wraz z kreacją.swf należy dostarczyć heksadecymalny kolor tła (z wyjątkiem form layerowych) V. WYMAGANIA SPECYFICZNE FORM REKLAMY. :: POLTERGEIST / INTERSTITIAL :: Uwaga: Kreacje.swf typu Poltergeist/Interstitial nie mogą być w wersji wyższej niż 5. a. Kreacja powinna być przygotowana w proporcjach 4:3, b. Pierwszą klatkę animacji flash zostawiamy pustą - umieszczamy w niej wyłącznie wywołanie funkcji: stop(); geturl("javascript:loader();","_self"); c. Kreacja powinna posiadać krzyżyk zamykający z dowiązaniem: geturl("javascript:window.close();","_self"); Przez pojęcie krzyżyk zamykający rozumie się button prostokątny o rozmiarach nakreślonych przez ramiona krzyżyka. d. W ostatniej klatce animacji flash umieszczamy: stop(); geturl("javascript:window.close();","_self"); e. Kreacja powinna być rozłożona na listwie _root co najmniej na 5 klatkach i podczas jej przygotowania uwględniane, iż kod dokonuje preloadu operując funkcjami play(), stopplay() z poziomu javascript. f. Jeśli reklama jest udźwiękowiona także wywołanie: stopallsounds(); :: BRANDMARK :: Forma reklamy rekomendowana do przeglądarek Microsoft Internet Explorer 6.0 i wyższych. a. Kreacja powinna posiadać krzyżyk zamykający z dowiązaniem: geturl("javascript:onfinishedplaying();","_self"); Przez pojęcie krzyżyk zamykający rozumie się button prostokątny o rozmiarach nakreślonych 6

7 przez ramiona krzyżyka. b. Kreacja powinna posiadać przycisk minimalizacji reklamy do postaci belki z dowiązaniem: geturl("javascript:bm_min();","_self"); W tym kształcie reklama odpalona z kodu serwującego nie może blokować obszaru w przybliżeniu większego niż obrys belki. Rozmiar widocznego obszaru w stanie minimalizacji reguluje się parametrami liczbowymi w funkcji bm_min() w kodzie serwującym. Niedopuszczalne, aby przezroczysty obszar wielkości standardowej reklamy był klikalny lub uniemożliwiał klikanie na odnośniki w treści witryny. UWAGA: Dla tej kreacji symbol button nie może obejmować obszaru belki. Kreacja przy chwytaniu za belkę nie może przenosić na stronę Klienta. c. Kreacja powinna zawierać przycisk powrotu do standardowej wielkości reklamy z dowiązaniem: geturl("javascript:bm_max();","_self"); Funkcja odpowiada za zwiększenie obszaru widocznego do rozmiarów początkowych. Rozmiar ten należy wyregulować wartościami liczbowymi w funkcji bm_max() w kodzie serwującym. :: TOPLAYER :: Forma reklamy rekomendowana do przeglądarek Microsoft Internet Explorer. a. Kreacja powinna posiadać krzyżyk zamykający z dowiązaniem: geturl("javascript:onfinishedplayingcross();","_self"); Przez pojęcie krzyżyk zamykający rozumie się button prostokątny o rozmiarach nakreślonych przez ramiona krzyżyka. b. W ostatniej pustej klatce animacji flash umieszczamy: stop(); geturl("javascript:onfinishedplaying();","_self"); 7

8 :: EXPAND :: Forma reklamy rekomendowana do przeglądarek Microsoft Internet Explorer. a. Kreacja powinna mieć aktywny obszar na całej swojej powierzchni oraz przez cały czas emisji (w stanie zwiniętym oraz w stanie rozwiniętym) z poniższym dowiązaniem: on (rollover) geturl("javascript:doexpand();","_self"); on (rollout) geturl("javascript:dolittle();","_self"); Rozmiar widocznego obszaru w stanie zwiniętym oraz rozwiniętym reguluje się parametrami liczbowymi w funkcjach dolittle() oraz doexpand() w kodzie serwującym. Po najechaniu myszą na reklamę powinna się rozwijać, natomiast po zdjęciu myszy z obszaru reklamy, warstwa powinna się zwinąć do stanu początkowego. UWAGA: w przypadku expand skyscrapperów należy zwrócić uwagę, czy na danej witrynie, na którą jest przygotowywana kreacja (expand skyscrapper) ma się rozwijać w prawo, czy w lewo i zgodnie z tym przygotować materiał. :: PUSH BILLBOARD :: Forma reklamy rekomendowana do przeglądarek Microsoft Internet Explorer. Emisja kreacji rozpoczyna się od wywietlenia postaci zminimalizowanej o wymiarach 750x100 pikseli. Kreacja.swf w momencie załadowania w 100%, wywołuje funkcję dopushlock(). Rozpoczyna samoczynne rozpychanie serwisu i odsłanianie warstwy, na której osadzona jest kreacja.swf do rozmiarów 750x300 pikseli. Po 5 sekundach wywołana zostaje funkcja dopushunlock(), która rozpoczyna stopniowe ściąganie serwisu i zasłanianie kreacji.swf do rozmiarów wyjściowych. Po zakończeniu tego procesu odblokowywane są funkcje dopushon() i dopushoff(), o analogicznym działaniu jak opisane wyżej, ich wywoływanie determinowane jest akcjami użytkownika (najechanie bądź zjechanie myszką z kreacji). Do tej chwili zablokowane powinny by równie efekty animacyjne w kreacji flash wywoływane po najechaniu bądź zjechaniu myszką z kreacji. a. Kreacja powinna mieć aktywny obszar na całej swojej powierzchni oraz przez cały czas emisji (w stanie zwiniętym oraz w stanie rozwiniętym) z poniższym dowiązaniem: on (rollover) geturl("javascript:dopushon();","_self"); on (rollout) geturl("javascript:dopushoff();","_self"); 8

9 b. Po załadowaniu kreacja powinna wywoływać: geturl("javascript:dopushlock();","_self"); c. Po 5 sec. od załadowania kreacja powinna wywoływać: geturl("javascript:dopushunlock();","_self"); :: SCROLLER / SCROLL FOOTER :: Forma reklamy rekomendowana do przeglądarek Microsoft Internet Explorer. a. Kreacja swf efekt scrollowania zrealizowany powinien być w kreacji. b. Kreacja gif/jpg powinna być statyczna efekt scrollowania uzyskiwany jest przy wykorzystaniu kodu serwującego. :: SCROLL :: Kreacja powinna mieć zdefiniowaną warstwę button przygotowaną analogicznie jak dla kreacji.swf. Krzyżyk kończący scrollowanie jest zapewniany przez kod serwujący. :: MAILING :: Kreacja HTML powinna być wykonana zgodnie ze specyfikacją wydawcy. Do wysłanego mailingu konieczne jest dostarcznie następująch informacji: dane reklamodawcy, e mail zwrotny reklamodawcy, temat maila, nazwa nadawcy e maila, oraz inne informacje wymagane przez wydawcę. WARTO WIEDZIEĆ Jak sprawdzić czy plik.swf posiada poprawnie zaszyty _root.clicktag? W oknie przeglądarki (np.: IE 6) wpisujemy adres url do pliku.swf (nie lokalnie, tylko przez dopisujemy bez pozostawiania odstępu:?clicktag= i także bez odstępu adres url, na który ma odnosić kreacja, inny niż docelowy dla danej kampanii, np.: Następnie klikamy na kreację. Jeśli w nowym oknie otworzy się strona, której url wpisaliśmy, to kreacja jest poprawnie wykonana, np.: 9

10 10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL Agora SA, Czerska 8/10, 00-732 Warszawa tel. (0-22) 555 4444, faks (0-22) 555 4870, NIP 526-030-56-44 Utworzono: 2004-10-07 Ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska)

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Trader.com (Polska) Sp. z o.o. 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, tel. 22 455 33 00, faks 22 455 33 01, NIP 522-010-28-53 Utworzono:

Bardziej szczegółowo

Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych

Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych Data ostatniej aktualizacji: 07.07.2013 Spis treści Wagi, rozmiary i formaty standardowych form reklamowych...3 Zasady ogólne...4 Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Performance Marketing

Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Performance Marketing Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Performance Marketing Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE... 3 2. ROZWIĄZANIA REKLAMOWE... 4 2.1 KREACJE REKLAMOWE TYPU DISPLAY... 4 2.1.1 Dostępne rozmiary

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla witryn

Przewodnik dla witryn Przewodnik dla witryn Data ostatniej aktualizacji: 10.03.2014 Spis treści przewodnik dla witryn sieci IDMnet Spis treści... 2 Wstęp... 3 Definicje... 3 Kody na witrynę... 5 kody reklamowe... 5 Kody badania...

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w portalu Onet

Regulamin emisji reklam w portalu Onet Regulamin emisji reklam w portalu Onet 22 marca 2013 Spis treści 1. Definicje... 3 2. Warunki ogólne... 3 3. Zamawianie i warunki płatności... 4 4. Realizacja zamówień... 5 5. Zasady ergonomiczne emisji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX

Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX Wprowadzenie W 1997 roku firma Macromedia przejęła program FutureSplash zmieniając jego nazwę na Flash. Zaproponowano w ten sposób nowy format rozpoznawany

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

BasicCMS Podręcznik użytkownika

BasicCMS Podręcznik użytkownika BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ A AdSense to serwis reklamowy Google, wyświetlający kontekstowe reklamy tekstowe, ale takŝe umoŝliwiający wyświetlanie banerów

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie.

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie. Portal Sprawozdawczy Krótki przewodnik Wymagania techniczne......2 - co powinienem mieć zainstalowane? Logowanie do Portalu......3 - gdzie znaleźć adres Portalu Sprawozdawczego, jak uzyskać dane uwierzytelniające?

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć marketingu interaktywnego SMB. Agencja interaktywna Agencja reklamowa specjalizująca się w marketingu poprzez Internet i nowe media.

Słownik pojęć marketingu interaktywnego SMB. Agencja interaktywna Agencja reklamowa specjalizująca się w marketingu poprzez Internet i nowe media. Słownik pojęć marketingu interaktywnego SMB Advergames Gry reklamowe, jedna z popularnych form promocji w Internecie wykorzystująca product placement. Advertainment (advert - reklama i entertainment rozrywka).

Bardziej szczegółowo

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi 1 Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi www.selteco.pl 2 Witamy w programie Alligator Flash Designer Alligator Flash Designer pozwala na tworzenie interaktywnych animacji Flash na strony

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne.

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML u dla wszystkich HTML??? nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Opracował: Krzysztof Dzierbicki KADEK - 2003 - 1 - - 2 - Wiek XXI charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II specyfikacja techniczna - ver. 1

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II specyfikacja techniczna - ver. 1 Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II specyfikacja techniczna - ver. 1 26 marca 2013 Spis treści 1 Specyfikacja - założenia i cele 3 2 Wymagania podstawowe 3 2.1 Technologia wykonania....................................

Bardziej szczegółowo

Kurs Google AdWords. Mariusz Gąsiewski www.ittechnology.us

Kurs Google AdWords. Mariusz Gąsiewski www.ittechnology.us Kurs Google AdWords 1 Najważniejsze pojęcia do zapamiętania... 8 Podstawy i wprowadzenie... 12 Co to jest reklama Google AdWords?... 12 Zalecenie redakcyjne tworzenia tekstu reklamowego Google AdWords...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 020

(instrukcja użytkownika) Wersja 020 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nakle nad Notecią Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 020 https://konto24.bsnaklo.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

Tomasz Pudlis Bartłomiej Dwornik. Reklama Internetowa. Bezpłatny przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw. Portal finansowy nr 1

Tomasz Pudlis Bartłomiej Dwornik. Reklama Internetowa. Bezpłatny przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw. Portal finansowy nr 1 Tomasz Pudlis Bartłomiej Dwornik Reklama Internetowa dla Firm Bezpłatny przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw Portal finansowy nr 1 Spis treści Dlaczego warto reklamować się w Internecie? Co

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bs-chojnow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo