SPECYFIKACJA TECHNICZNA. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA. O.pl Polski Portal Kultury. Ostatnia aktualizacja: 2011-06-15"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA O.pl Polski Portal Kultury Ostatnia aktualizacja:

2 SPIS TREŚCI 1. INFO 3 2. FORMAT REKLAMY 3 3. ROZMIAR I WAGA REKLAMY 3 4. NAZWA PLIKU KREACJI 3 5. MATERIAŁY 3 6. TERMIN DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW 3 7. WARUNKI PRZYJĘCIA REKLAMY 4 8. KREACJA W FORMACIE FLASH (SWF) SPECYFIKACJA 4 9. SPECYFIKACJA POSZCZEGÓLNYCH FORM REKLAMOWYCH Reklama bannerowa (Billboard, Rectangle, Skyscraper) Interstitial Brandmark Toplayer Expand Billboard / Skyscraper Scroll Banner / Billboard / Skyscraper Scroller Video Rectangle Button i Banner czynszowy Square Button w Rotatorze Reklama w Newsletterze O.pl Newsletter zaproszenie 8 KONTAKT 9 Specyfikacja techniczna 2

3 1. INFO Aktualna specyfikacja techniczna znajduje sie pod adresem: 2. FORMAT REKLAMY O.pl przyjmuje do emisji reklamy w nastepujacych formatach: JPEG, GIF, SWF (Adobe Flash); HTML (w tym kody adserwerowe); tekstowych 3. ROZMIAR I WAGA REKLAMY Rozmiar (w pikselach) oraz waga (w kb) reklamy nie może przekraczać wartości podanej w specyfikacji danej formy reklamowej. 4. NAZWA PLIKU KREACJI Nazwa pliku kreacji nie może zawierać spacji ani polskich liter (może zawierać jedynie znaki: a-z, 1, 2,3..., _ lub -. Nazwa musi mieć nastepującą postać: nazwa-kreacji-forma-rozmiar-identyfikator.* (np.: baner-750x100-1.swf); Kreacje Flash, nie mogą być przygotowane w wersji wyższej niż MATERIAŁY Komplet materiałów musi zawierać kreację, która jest: wykonana zgodnie ze specyfikacją konkretnej formy reklamowej nazwana zgodnie z punktem nr 4 zawiera URL na jaki ma kierować reklama Jeżeli w kampanii ma być wykorzystany wiecej niż jeden URL, informacje o tym należy dostarczyć w następującej formie: NAZWA KREACJI (URL), np.: nazwa-kreacji-baner-750x100-1.swf (http://www.domain.pl/index1.html) nazwa-kreacji-baner-750x100-2.swf (http://www.domain.pl/index2.html) 6. TERMIN DOSTARCZENIA MATERIAŁÓW Wszystkie materiały reklamowe powinny być dostarczone nie później niż na 4 dni robocze przed rozpoczęciem kampanii. Niedostarczenie bannerów w powyższym czasie może wiązać się z opóźnieniem startu kampanii lub też niemożnością jej realizacji w zaplanowanym terminie. Jeśli w wyniku okoliczności opisanych w niniejszym punkcie termin rozpoczecia kampanii zostanie za zgodą O.pl przesunięty, po stronie O.pl nie powstaja obowiazki odszkodowawcze z tytułu niezrealizowania zamówienia ani obowiązek zwrotu należności za niezrealizowaną część zamówienia. Specyfikacja techniczna 3

4 7. WARUNKI PRZYJĘCIA REKLAMY 1. Nie będą przyjmowane kreacje: a. niezgodne ze specyfikacją techniczną danej formy reklamy; b. powodujące generowanie błędów bądź ostrzeżeń podczas emisji; c. zawierające odwołania zewnętrzne (np. ściągające elementy graficzne, kody JavaScript z serwera Klienta) wszystkie części składowe kreacji muszą zostać przesłane do O.pl; 2. Rezerwacja powierzchni powinna nastąpić na 10 dni przed ukazaniem się reklamy. 3. Wszystkie materiały konieczne do rozpoczęcia reklamy (Billboardy, Buttony, Skyscrapery) powinny być dostarczone nie później niż 4 dni robocze przed emisją. 4. Materiały reklamowe muszą spełniać warunki techniczne podane w niniejszym dokumencie. 5. Dźwięk w reklamie nie może trwać dłużej niż 2,5 sekundy i nie może być odtwarzany stale (w pętli). 6. Ilość klatek na sekundę w animacji nie może być większa niż 25 fps (klatek na sekundę frames per second). 7. O.pl nie zajmuje się przygotowaniem kodów serwujących do reklam. Za dostarczenie odpowiedniego kodu wraz z kreacją odpowiedzialny jest Klient. 8. KREACJA W FORMACIE FLASH (SWF) SPECYFIKACJA (Uwaga! Nie dotyczy: Square Buttona, Buttona oraz Bannera czynszowego) 1. Do emisji przyjmowane są reklamy zapisane w wersji Adobe Flash 9.0 lub wcześniejszej. 2. Jeżeli kolor tła kreacji SWF jest inny niż biały, należy dostarczyć heksadecymalny kolor tła kreacji. 3. Adres docelowy (URL) nie może być zapisany w reklamie (w pliku flash), powinien być dostarczony osobno, w przeciwnym razie kliknięcia nie będą zliczane przez adserwer. 4. Mając gotową animację w programie Adobe Flash należy zdefiniować ponad wszystkimi warstwami reklamy dodatkową, przeźroczystą warstwę (Alpha = 0 %) i ustawić ją jako button. Na warstwie należy umieścić akcje geturl z następujący wpisem: on(release) { geturl (_root.click,"_blank"); Specyfikacja techniczna 4

5 5. Dźwięk w reklamie nie może trwać dłużej niż 2,5 sek. i nie może być odtwarzany stale (w pętli). 6. Ilość klatek na sekundę w animacji nie może być wieksza niż 25 fps (klatek na sekundę frames per second). 7. Tester kreacji Adobe Flash można znaleźć na stronie 8. Specyfikacja flash dla Square Buttona w Rotatorze oraz Buttona i Bannera Czynszowego znajduje się w punkcie 9: pozycja 13 i SPECYFIKACJA POSZCZEGÓLNYCH FORM REKLAMOWYCH 9.1. REKLAMA BANNEROWA (BILLBOARD, RECTANGLE, SKYSCRAPER) billoboard kb GIF, JPEG, PNG, SWF double billboard kb GIF, JPEG, PNG, SWF rectangle lub kb GIF, JPEG, PNG, SWF skyscraper lub kb GIF, JPEG, PNG, SWF 9.2. INTERSTITIAL Forma reklamy Rozmiar Waga Format Czas interstitial fullscreen (proporcje 4:3) 50 kb SWF max. 10 sekund b. W kreacji SWF, nad warstwą button, na której definiujemy akcje geturl, należy utworzyć przycisk (zawsze widoczny podczas emisji, najlepiej w prawym górnym rogu kreacji) umożliwiajacy zamknięcie reklamy w trakcie jej trwania. Przycisk musi mieć zdefiniowaną akcję: on(release){ geturl("javascript:window.close();","_self"); UWAGA! NIE NALEŻY zaznaczać Expression w polach Command i Arguments. c. Pierwsza klatka animacji jest pusta znajduje się w niej jedynie poniższy wpis: stop(); geturl("javascript:loader();","_self"); d. W ostatniej klatce animacji musi zostac umieszczone wywołanie akcji: stop(); geturl("javascript:window.close();","_self"); 9.3. BRANDMARK brandmark kb SWF a. Kreacja w formacie SWF musi byc zgodna z wytycznymi zawartymi w powyższej tabeli oraz musi zostać przygotowana zgodnie ze specyfikacja Adobe Flash. Specyfikacja techniczna 5

6 b. Kreacja w formacie SWF musi zawierać belkę tytułową, na której znajdzie się przycisk umożliwiający minimalizację reklamy, powrót do jej początkowego rozmiaru oraz przycisk pozwalający na zamknięcie reklamy. Przycisk zamknięcia reklamy musi mieć zdefiniowaną nastepującą akcję: on (release){ geturl("javascript:onfinishedplaying();","_self"); Przycisk minimalizaji reklamy musi mieć zdefiniowaną następującą akcję: on (release){ geturl("javascript:bm_min();","_self"); Przycisk maksymalizaji reklamy musi mieć zdefiniowaną następującą akcję: on (release){ geturl("javascript:bm_max();","_self"); UWAGA! NIE NALEŻY zaznaczać Expression w polach Command i Arguments. c. Użytkownik musi miec możliwość swobodnego przesuwania kreacji SWF po stronie poprzez kliknięcie na belkę tytułową i przytrzymanie lewego przycisku myszy. d. Warstwa klikalna kreacji SWF nie może wychodzić poza obrys reklamy. e. Kreacja SWF może zasłaniać zawartość strony jedynie w ramach swojego obrysu (obszar o max. wymiarach pikseli). Użytkownik musi miec możliwość kliknięcia w linki znajdujące się na stronie poza obrysem reklamy TOPLAYER Forma reklamy Rozmiar Waga Format Czas toplayer dowolny 50 kb SWF max. 10 sek. animacja + 20 sek. element statyczny b. Kreacja w formacie SWF może zawierać przycisk umożliwiający zamknięcie reklamy. Przycisk zamknięcia musi mieć zdefiniowaną akcję: on(release){ geturl("javascript:onfinishedplaying();","_self"); UWAGA! NIE NALEŻY zaznaczać Expression w polach Command i Arguments. c. Eksportując kreacje do pliku SWF w Publish Settings: Playback należy odznaczyć opcje Loop oraz w opcji Window Mode wybrać Transparent Windowless. d. Warstwa klikalna kreacji SWF nie może wychodzić poza obrys reklamy. e. Kreacja SWF może zasłaniać zawartość strony jedynie w ramach swojego obrysu. Użytkownik musi mieć możliwość kliknięcia w linki znajdujące się na stronie poza obrysem reklamy. Specyfikacja techniczna 6

7 9.5. EXPAND BILLBOARD / SKYSCRAPER expand billboard / kb SWF expand skyscraper lub (zwinięty) lub (rozwinięty) 50 kb SWF b. Keacja SWF w postaci zwiniętej musi mieć cały czas aktywny obszar z przypisanym zdarzeniem: on (rollover) { javascript:doexpand() c. Po najechaniu kursorem myszy na reklamę musi sie ona rozwinąć; d. Kreacja SWF w postaci rozwiniętej musi mieć cały czas aktywny obszar z przypisanym zdarzeniem: on (rollout) { javascript:dolittle () e. Po zdjęciu kursora myszy z obszaru reklamy rozwiniętej musi się ona zwinąć do stanu początkowego SCROLL BANNER / BILLBOARD / SKYSCRAPER scroll banner kb GIF, JPEG, PNG, SWF scroll billboard kb GIF, JPEG, PNG, SWF scroll skyscraper / kb GIF, JPEG, PNG, SWF 9.7. SCROLLER scroller kb GIF, JPEG, PNG, SWF 9.8. VIDEO RECTANGLE Forma reklamy Rozmiar Waga Format streaming flash w dowolnej formie reklamy bannerowej odpowiedni dla wybranej formy reklamy waga wybranej formy reklamowej + max. 500 kb waga spotu (filmu) b. W przypadku kiedy film zawiera dźwięk, w widocznym miejscu w obrębie kreacji musi znajdować się przycisk umożliwiający jego wyłączenie. SWF Specyfikacja techniczna 7

8 9.9. BUTTON I BANNER CZYNSZOWY button czynszowy kb GIF, JPEG, SWF, PNG banner czynszowy kb GIF, JPEG, SWF, PNG a. W przypadku kreacji SWF w programie Adobe Flash należy zdefiniować ponad wszystkimi warstwami reklamy dodatkową, przeźroczystą warstwę (Alpha = 0 %) i ustawić ją jako button. Na warstwie należy umieścić akcje geturl z następujący wpisem: on(release){ geturl ("http://link-do-reklamowanej-strony/","_blank"); SQUARE BUTTON W ROTATORZE Forma reklamy Rozmiar w px Format Możliwość wymiany reklamy na inną Square Button kb GIF, JPEG, SWF, PNG Square Button kb GIF, JPEG, SWF, PNG 2 Square Button kb GIF, JPEG, SWF, PNG 4 a. Kreacja w formacie SWF musi odsłaniać tylko właściwą powierzchnię reklamy ( pikseli) a pozostała część powinna zostać zamaskowana (ukryta). b. Kreacja w formacie SWF nie powinna zawierać żadnych akcji geturl a adres docelowy (URL) powinien zostać dostarczony osobno. c. Z uwagi na szczególny charakter reklamy rotacyjnej należy nie nadużywać efektów specjalnych (mnogość akcji, transparencji, animacji, etc., które mogą powodować zbyt duże obciążenie procesora). d. Minimalny czas wyświetlania reklamy wynosi 1 miesiąc. Cyfry 1, 3, 6 w nazwie formy reklamowej oznaczają liczbę miesięcy wyświetlania reklamy w czasie ciągłym (bez przerw), np. Square Button 3 oznacza reklamę emitowaną przez 3 miesiące. e. Wybierając Square Button 3 oraz 6 Istnieje możliwość wymiany reklamy na inną w trakcie trwania kampanii bez ponoszenia dodatkowych kosztów w liczbie podanej w cenniku, np. przy Square button 6 zamawiający może wymienić swoją reklamę na inną czterokrotnie. Dalsze zmiany mogą być dokonane za opłatą wg pozycji w cenniku. Chęć wymiany reklamy należy zgłosić na co najmniej 7 dni przed planowaną datą emisji. Plik z nową reklamą należy przesłać na adres na co najmniej 5 dni przed datą emisji REKLAMA W NEWSLETTERZE O.PL Forma reklamy Rozmiar Waga Format Reklama graficzna px 25 kb GIF, JPG, PNG Reklama tekstowa do 300 znaków TEKST Reklama tekstowo-graficzna grafika px; tekst do 300 znaków 25 kb GIF, JPG, PNG + TEKST a. Reklamodawca jest zobowiązany do dostarczenia kreacji w formacie graficznym i / lub tekstowym zgodnej z wytycznymi zawartymi w powyższej tabeli oraz do podania adresu, na jaki kierować ma reklama NEWSLETTER ZAPROSZENIE Forma reklamy Rozmiar Waga Format Newsletter zaproszenie grafika max px; tekst do 1800 znaków 100 kb GIF, JPG, PNG + TEKST a. Materiały tekstowe do stworzenia Newslettera Zaproszenia powinny zostać dostarczone w oparciu o wzorcowy formularz udostępniany przez Portal. b. Materiały graficzne powinny zostać przesłane razem z formularzem jako odrębne pliki. Specyfikacja techniczna 8

9 KONTAKT Joanna Sokołowska tel.: Dalsze informacje również pod adresem oraz w serwisie reklama.o.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL Agora SA, Czerska 8/10, 00-732 Warszawa tel. (0-22) 555 4444, faks (0-22) 555 4870, NIP 526-030-56-44 Utworzono: 2004-10-07 Ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych

Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych Data ostatniej aktualizacji: 07.07.2013 Spis treści Wagi, rozmiary i formaty standardowych form reklamowych...3 Zasady ogólne...4 Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska)

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Trader.com (Polska) Sp. z o.o. 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, tel. 22 455 33 00, faks 22 455 33 01, NIP 522-010-28-53 Utworzono:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Performance Marketing

Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Performance Marketing Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Performance Marketing Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE... 3 2. ROZWIĄZANIA REKLAMOWE... 4 2.1 KREACJE REKLAMOWE TYPU DISPLAY... 4 2.1.1 Dostępne rozmiary

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w portalu Onet

Regulamin emisji reklam w portalu Onet Regulamin emisji reklam w portalu Onet 22 marca 2013 Spis treści 1. Definicje... 3 2. Warunki ogólne... 3 3. Zamawianie i warunki płatności... 4 4. Realizacja zamówień... 5 5. Zasady ergonomiczne emisji

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ A AdSense to serwis reklamowy Google, wyświetlający kontekstowe reklamy tekstowe, ale takŝe umoŝliwiający wyświetlanie banerów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla witryn

Przewodnik dla witryn Przewodnik dla witryn Data ostatniej aktualizacji: 10.03.2014 Spis treści przewodnik dla witryn sieci IDMnet Spis treści... 2 Wstęp... 3 Definicje... 3 Kody na witrynę... 5 kody reklamowe... 5 Kody badania...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Wersja 7.9

Pierwsze kroki. Wersja 7.9 Pierwsze kroki Wersja 7.9 Spis treści 1 RAZ, DWA GOTOWE!... 3 2 KROK 1. KONFIGURACJA COMARCH ERP OPTIMA... 4 2.1 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP... 4 2.1.1 ZAKŁADKA OGÓLNE... 5 2.1.2 ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

BasicCMS Podręcznik użytkownika

BasicCMS Podręcznik użytkownika BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

Grupa ebroker. Formy reklamowe

Grupa ebroker. Formy reklamowe Grupa ebroker Formy reklamowe Billboard 750x100 Billboard to graficzna forma reklamowa umieszczona centralnie w górnej części strony pod jej nagłówkiem. Ekspozycja na górze strony zapewnia bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop Spis treści I: WSTĘP 1. INSTALACJA SKLEPU 2. LOGOWANIE DO PANELA ADMNISTRACYJNEGO 2.1 PRZYWRACANIE ZAPOMNIANEGO HASŁA 3. WSTĘPNA KONFIGURACJA 3.1 WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Dokument jest zgodny z zaleceniami IAB Polska. Netsprint jest członkiem IAB Polska (www.iab.com.pl)

Dokument jest zgodny z zaleceniami IAB Polska. Netsprint jest członkiem IAB Polska (www.iab.com.pl) Regulamin dostępu i korzystania z Panelu Klienta w sieci reklamowej Adkontekst obowiązujący wszystkich klientów zamawiających usługę - wnoszących opłatę za dostęp do Panelu Klienta za pośrednictwem płatności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

wersja 5.0 Podręcznik Administratora

wersja 5.0 Podręcznik Administratora wersja 5.0 Podręcznik Administratora River Jacek Bator Spółka Jawna, 30-148 Kraków, ul. Lindego 2, Polska tel. +48 012 638-66-55, fax: +48 012 636-97-36, http://www.river.com.pl e-mail: diphoto_help@river.com.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX

Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX Wprowadzenie W 1997 roku firma Macromedia przejęła program FutureSplash zmieniając jego nazwę na Flash. Zaproponowano w ten sposób nowy format rozpoznawany

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Administracja sklepu

Administracja sklepu Spis treści...3 Logowanie...3 Opcje główne...5 Konfiguracja...5 SEO...6 Opcje...7 Strony...9 Prezentacja produktu... 10 Prezentacja produktów... 11 Wyróżnione produkty... 12 Wyszukiwanie produktów... 13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Adfocus - Regulamin Świadczenia Usług Reklamowych

Adfocus - Regulamin Świadczenia Usług Reklamowych 1 Adfocus - Regulamin Świadczenia Usług Reklamowych Wstęp 1. Niniejszy dokument porządkuje wymagane kwestie związane z uzyskaniem dostępu i korzystaniem z Panelu Klienta w platformie reklamowej Adfocus.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

FORMATY REKLAMOWE KOSZT EMISJI INFORMACJE DODATKOWE

FORMATY REKLAMOWE KOSZT EMISJI INFORMACJE DODATKOWE CENNIK REKLAMOWY Wirtualnej Polski Obowiązuje od 01.03.2014 r. W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Reklamy Wirtualnej Polski S.A. reklama@wp-sa.pl, tel. (+48) 22 57 67

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo