SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA 1

2 Zasady ogólne Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na stronach Ringier Axel Springer powinny spełniać warunki określone w specyfikacji technicznej dla reklam publikowanych w Ringier Axel Springer. Ringier Axel Springer weryfikuje reklamę pod kątem zgodności ze specyfikacją techniczną i ma prawo nie dopuścić do emisji reklamy w przypadku gdy reklama jest niezgodna ze specyfikacją techniczną. Rin Ringier Axel Springer decydując o funkcjonalności stron i biorąc pod uwagę jak są one postrzegane przez użytkowników, zastrzega sobie prawo do odmowy emisji jeśli uzna reklamę za szkodliwą lub dokuczliwą dla użytkowników witryn. Komplet materiałów potrzebnych do emisji reklam na stronach Ringier Axel Springer powinien zostać dostarczony nie później niż 3 dni robocze przed planowaną emisją, bądź w przypadku niestandardowych form reklamowych 5 dni roboczych przed planowaną emisją. W przypadku materiałów w formacie flash konieczne jest dostarczenie zastępczej wersji w formacie graficznym (jpg lub gif). Kreacja zastępcza będzie emitowana użytownikom, których przeglądarka nie obsługuje formatów flash. Materiały dostarczane w postaci skompresowanego archiwum powinny być skompresowane do archiwum zip. Ringier Axel Springer zastrzega sobie prawo do aktualizacji bądź zmiany niniejszej specyfikacji technicznej. 2

3 Ogólne zasady tworzenia kreacji reklamowych Poniższe zasady należy stosować do produkcji wszystkich form reklamowych przeznaczonych do wyświetlania na stronach Ringier Axel Springer. Oprócz zasad ogólnych należy stosować się również do szczegółowych zasad dotyczących poszczególnych typów reklam. Zasady szczegółowe zawarte są w dalszej części niniejszego dokumentu. 1. Żadna reklama emitowana na stronach Ringier Axel Springer nie może zawierać elementów przekierowujących do serwisu reklamodawcy (lub innych serwisów) automatycznie bez wiedzy użytkownika, oraz nie może automatycznie pobierać dodatkowych elementów z zewnętrzych źródeł w trakcie wyświetlania reklamy. Przekierowanie lub pobieranie dodatkowych elementów może się odbywać wyłącznie po kliknięciu użytkownika w reklamę lub odpowiedni jej element. 2. Poza określonymi w dalszej części specyfikacji technicznej Ringier Axel Springer Online przypadkami, dźwięk w reklamach nie może być emitowany automatycznie. Reklama musi zawierać przycisk do wyłączenia/włączenia dźwięku. W przypadku reklam rozwijalnych dopuszczalne jest emitowanie dźwięku po wykonaniu przez użytkownika akcji wywołującej rozwinięcie reklamy (kliknięcie lub najechanie kursorem na reklamę). W takim przypadku dźwięk powinien być automatycznie wyłączany przy zwinięciu reklamy. 3. Zabrania się używania w reklamach skryptów śledzących interakcję użytkownika oraz zmieniających lub odczytujących cookie. 4. Reklama nie może zakłócać działania strony na której będzie wyświetlana. 5. Nazwy plików nie mogą zawierać polskich liter oraz znaków innych niż., _ i - 6. Poza przypadkami wymienionymi w dalszej części specyfikacji technicznej Ringier Axel Springer Online żadna z wyświetlanych reklam, niezależnie od jej formatu, nie może przekraczać 40kB wagi. 7. W komplecie materiałów musi być dostarczony adres docelowy, na który ma przekierowywać reklama po kliknięciu użytkownika. 8. Ze względu na różnorodność rodzajów reklam każdorazowo reklama musi być przetestowana i zaakceptowana przez Ringier Axel Springer Online. 3

4 Reklamy typu obrazek Ringier Axel Springer dopuszcza reklamy przygotowane w formacie jpeg lub gif. Szczegółowe założenia dotyczące poszczególnych form reklamowych zawarte są w dalszej treści niniejszego dokumentu. Reklamy flash 1. Reklama w formacie.swf powinna być zapisywana w formacie Macromedia Flash do wersji 9 włącznie z dowiązaniami ActionScript 2.0 lub 3.0 powyżej. 2. W przypadku gdy kreacja nie jest przygotowana na przeźroczystym tle, reklama powinna zawierać w najniższej warstwie tło w formie jednokolorowego prostokąta o wymiarach reklamy. 3. Animacja flash nie może w znacznym stopniu obciążać pracy procesora oraz utrudniać lub uniemożliwiać pracę użytkownika z innymi aplikacjami. Za standardowy procesor używany do testowania obciążenia uznaje się procesor jednordzeniowy taktowany zegarem o częstotliwości 2 GHz. Reklama nie może obciążać standardowego procesora w stopniu większym niż 30% w przypadku banerów standardowych nierozwijalnych i niezamykalnych lub w 40% pozostałych kreacji. 4. Plik.swf nie może być zabezpieczony przed dekomplilacją. 5. Jeśli reklama ma być klikalna tj. po kliknięciu w reklamę lub jej określony element ma odnosić na stronę reklamodawcy powinna zawierać warstwę klikalną z przyciskiem (button) zawierającym następujące dowiązanie: on (release){ geturl(_root.clicktag, "_blank"); W przypadku gdy reklama ma zawierać kilka niezależnych obszarów klikalnych, powinna zawierać w każdym obszarze klikalnym osobny przycisk ze zdefiniowaną akcją w formie: 4

5 on (release){ geturl(_root.clicktagx, "_blank"); gdzie x oznacza numer akcji. W takim przypadku kreacja powinna być dostarczona razem ze wszystkimi adresami docelowymi i opisem który adres odpowiada danemu numerowi akcji ( clicktag1, clicktag2, itd.). Wersja dla AS 3 powinna zawierać dowiązanie: import flash.external.externalinterface; import flash.net.urlrequest; import flash.net.navigatetourl; btn_click.mousechildren = false; btn_click.buttonmode = true; btn_click.addeventlistener(mouseevent.mouse_up,click) var target = root.loaderinfo.parameters.target; var clicktag = root.loaderinfo.parameters.clicktag; function click(e:mouseevent) { var browsername:string = getbrowsername(); if(browsername == "IE") ExternalInterface.call("function setwmwindow() {window.open('"+ clicktag + "');"); else navigatetourl(new URLRequest(clicktag), target); function getbrowsername():string { var browser:string; try{ var browseragent:string = ExternalInterface.call("function getbrowser(){return navigator.useragent;") catch(error:error){ trace(error); return 'Undefined';; if(browseragent.indexof("firefox") >= 0) browser = "Firefox"; else if(browseragent.indexof("safari") >= 0) browser = "Safari"; else if(browseragent.indexof("msie") >= 0) browser = "IE"; else if(browseragent.indexof("opera") >= 0) browser = "Opera"; else browser = "Undefined"; return browser; 5

6 Kod Javascript 1. Na stronach Ringier Axel Springer zabronione jest używanie skryptów zmieniających okno przeglądarki oraz śledzących interakcje użytkownika. 2. Kod nie może wykorzystywać zdarzeń globalnych np. window.onload 6

7 Reklamy standardowe 7

8 Założenia ogólne Wszystkie standardowe formy reklamowe należy przygotowywać według zasad ogólnych (str. 2.) oraz ogólnych zasad tworzenia kreacji reklamowych (str. 3-6). Dopuszczalne formaty (o ile założenia szczegółowe niniejszej specyfikacji nie mówią inaczej) to jpeg, gif lub swf. Maksymalna waga kreacji to 40kB. Billboard/ Doublebillboard/ Triplebillboard Graficzna forma reklamowa umieszczona w górnej części strony o wymiarach 750x100px dla billboarda, 750x200px dla doublebillboarda oraz 750x300px dla triplebillboarda. Rectangle/Box/Vertical rectangle/rectangle premium Forma reklamowa umieszczona w prawej lub lewej kolumnie witryny. Boksy mają wymiary 300x100 px, 300x150 px, 300x200 px, Rectangle: 300x250 px, Vertical Rectangle 300x600px, Rectangle Premium 300x400px. Intertext Rectangle Rectangle o wymiarach 300x250 umieszczony po środku strony w treści artykułu. Skyscraper/Half Skyscraper Forma reklamowa o wymiarach 160x600 dla Skyscrapera i 160x300 dla Half Skyscrapera umieszczana w prawej lub lewej kolumnie witryny. Baner Forma reklamowa umieszczana w centralnej lub dolnej części strony. Banery emitowane na stronach Ringier Axel Springer mogą mieć wymiary: 690x100 px, 600x100 px, 600x80 px, 598x80 px, 468x60 px, 468x68 px, lub 420x100 px. 8

9 Pasek Reklama umieszczana bezpośrednio pod menu głównym witryny. Wymiary paska to 100% x30px. Pasek powinien być dopasowany do szerokości witryny a ta zmienia się w zależności od konkretnego serwisu Tapeta/Klikalna Tapeta Reklama graficzna w formie tła wyświetlanego na marginesach witryny. W przypadku tapety jedynymi dopuszczalnymi formatami są jpeg i gif. Waga kreacji nie może przekroczyć 50kB. Ringier Axel Springer nie określa rozmiarów tapety; ma być ona dopasowna do serwisu, na którym ma być emitowana lub zostać dostarczona w formie elementu graficznego do powielenia - nie mniejszego niż 80x80 px. Razem z materiałem do tapety, w komplecie, powinna być dostarczona wizualizacja wyglądu tapety na witrynie. Jeśli tapeta ma po kliknięciu odnosić na stronę reklamodawcy to razem z kompletem materiałów powinien być dostarczony docelowy adres URL. Link tekstowy Reklama tekstowa w postaci linku umieszczonego na stronie. Jako materiał należy dostarczyć tekst linka od długści do 35 znaków (wliczając spacje). 9

10 Reklamy ekspandowane 10

11 Założenia ogólne Wszystkie formy ekspandowane, za wyjątkiem Cornera, powinny być przygotowane według następujących wytycznych. Dopuszczalne formaty to: jpeg, gif i swf. W przypadku reklamy dostarczonej w formacie jpeg/gif wymagane jest przesłanie dwóch plików: jednego do formy zwiniętej i jednego do formy rozwiniętej. Waga każdego z plików nie może przekroczyć 40kB. Jeśli będzie to plik swf to należy przesłać pojedyńczy plik swf, kreację zastępczą w formacie jpeg/gif oraz plik fla. Waga pliku swf nie może przekroczyć 40kB. Kreacja powinna zawierać dowiązania: do rozwinięcia on (rollover) { geturl(" javascript:pub_ist_expand() ); do zwinięcia: on (rollout) { geturl("javascript:pub_ist_collapse()"); Kreacja może być też rozwijana i zwijana po kliknięciu. Wtedy należy umieścić dowiązania: do rozwinięcia on (release) { geturl(" javascript:pub_ist_expand() ); do zwinięcia: on (release) { geturl("javascript:pub_ist_collapse()"); Ponadto w warstwie klikalnej należy umieścić przycisk (button) z dowiązaniem: on (release){ geturl(_root.clicktag, "_blank"); 11

12 Ekspand Billboard/Doublebillboard Interaktywny Billboard 750x100 px lub Doublebillboard 750x200 px po najechaniu kursorem myszy rozwijany do maksymalnych rozmiarów 750x300. Ekspand Skyscraper Interaktywny Skyscraper 160x600 px po najechaniu kursorem myszy rozwijany do maksymalnych rozmiarów 320x600. Ekspand Box/Rectangle Ekspandowany interaktywny Box o szerokości 300px, wysokości px, lub Rectangle 300x250px rozwijany po najechaniu kursorem myszy do maksymalnych rozmiarów 600x500px. Kierunki rozwinięcia kreacji zależne są od witryny na której ma być umieszczona. Corner Interaktywna kreacja umieszczona domyślnie w prawym górnym rogu (dopuszczalne jest też umieszczenie jej w lewym górnym rogu) przeglądarki rozwijana po najechaniu kursorem myszy lub kliknięciu. W formie zwiniętej ma rozmiary 50x50 px, w rozwiniętej maksymalnie 500x500. W kreacji należy umieścić następujące dowiązania: do rozwinięcia po najechaniu kursorem: on (rollover) { geturl( javascript:corner_show(), ); gotoandplay( ); lub po kliknięciu: on (release) { geturl( javasript:corner_show(), ); gotoandplay( ); 12

13 do zwinięcia po najechaniu kursorem: on (rollout) { geturl("javascript:corner_hide()", ); gotoandplay( ); lub po kliknięciu: on (rollout) { geturl("javascript:corner_hide()", ); gotoandplay( ); Wskazówki dotyczące budowy kreacji typu Corner można znaleźć na stronie:http://www.smartadserver.com/gestion/corner/corner_en.htm 13

14 Video 14

15 Video standardowe Reklamowy spot/film trwający nie dłużej niż 30 sekund. Video należy dostarczyć w formacie flv w rozdzielczości 300x250 px lub jej wielokrotności. Waga pliku nie może przekroczyć 800kB. Ringier Axel Springer udostępnia własne odtwarzacze video, jednak w przypadku gdy reklamodawca zdecyduje się na własny, powinien dodatkowo przesłać odtwarzacz w formacie swf, o wadze nie przekraczającej 40 kb. Plik swf musi zawierać warstwę klikalną (button) z dowiązaniem: on (release){ geturl(_root.clicktag, "_blank"); Odtwarzacz musi zawierać przyciski do wyciszenia dźwięku, wyłączenia i startu filmu. Przyciski powinny być widoczne i wyraźnie oznaczone. Jeżeli film uruchamia się bez akcji użytkownika musi mieć na starcie wyciszony dźwięk. Niedopuszczalne jest by film/spot był zapętlony; po jednokrotnym odtworzeniu animacja musi się zatrzymać. Double Billboard Video Double billboard 700x250 px będący jednocześnie odtwarzaczem video. Komplet kreacji do tej formy reklamowej powinien zawierać plik flv w rozdzielczości 180x135px lub jej wielokrotności, oraz plik swf o wymiarach 700x200 px bedący odtwarzaczem pliku flv. Plik flv powinien mieć wagę do 800kB, a plik swf do 40kB. Plik swf musi zawierać warstwę klikalną (button) z dowiązaniem: on (release){ geturl(_root.clicktag, "_blank"); Odtwarzacz musi zawierać przyciski do wyciszenia dźwięku, wyłączenia i startu filmiku. Przyciski powinny być widoczne i wyraźnie oznaczone. Jeżeli film odpala się bez akcji użytkownika musi mieć na starcie wyciszony dźwięk. Niedopuszczalne jest by film/spot był zapętlony; po jednokrotnym odtworzeniu animacja musi się zatrzymać. 15

16 Video ekspandowane Reklamowy spot/film trwający nie dłużej niż 30 sekund. Kreacja ma rozmiary 300x250 px a po najechaniu kursorem myszy rozwija się do rozmiarów 600x500 px. Materiał należy przesłać w formie pliku flv o rozdzielczości 600x500 i wadze nie większej niż 800kB. 16

17 Inne 17

18 Toplayer Animowana reklama graficzna umieszczana nad treścią strony. Jedyny dopuszczalny format toplayera to swf. Animacja nie może być zapętlona. Maksymalny czas trwania animacji to 20s, po czym musi nastąpić samoczynne zamknięcie kreacji. Kreacja musi posiadać widoczny napis Zamknij X do zamykania o rozmiarach nie mniejszych niż 60x15px z następującym dowiązaniem: on (release) { flash.external.externalinterface.call( pub_ist_hd ); oraz warstwę klikalną z dowiązaniem: on (release) { geturl(_root.clicktag, _blank ); Żaden przeźroczysty element kreacji nie może być klikalny. Brandmark Animowana reklama graficzna umieszczana nad treścią strony o wymiarach maksymalnych 400x500px i wadze do 40kB. Jedyny dopuszczalny format brandmarka to swf. Kreacja musi posiadać widoczny napis Zamknij X do zamykania o rozmiarach nie mniejszych niż 60x15px z następującym dowiązaniem: on (release){ Flash.external.ExternalInterface.call(_root.fClose); oraz przycisk do minimalizowania wywołujący przy minimalizowaniu funkcję: on (release){ flash.external.externalinterface.call(_root.fname,1); 18

19 a przy przywracaniu pierwotnych rozmiarów funkcję: on (release){ flash.external.externalinterface.call(_root.fname,1); Brandmark powinien także posiadać warstwę klikalną z dowiązaniem: on (release) { geturl(_root.clicktag, _blank ); Scroller Graficzna forma reklamowa umieszczana na dole przeglądarki, przyklejona do jej dolnej krawędzi niezależnie od przewijania serwisu. Kreacja powinna mieć wymiary 100% szerokości serwisu i 30px wysokości. Dopuszczalne formaty to swf oraz jpeg/gif. Interstitial Forma reklamowa w formie pełnoekranowej animacji całkowicie przykrywająca stronę. Maksymalny rozmiar kreacji to 650x400. Dopuszczalne formaty to swf lub jpeg/gif. W przypadku kreacji swf maksymalny czas trwania animacji to 6s. Jeśli kreacja zawiera napis Zamknij X do zamknięcia, to powinien on posiadać dowiązanie: on(release){ flash.external.externalinterface.call("pub_ist_hd"); W przypadku kreacji w formacie swf powinna ona posiadać również warstwę klikalną (button) z dowiązaniem: on (release) { geturl(_root.clicktag, "_blank"); Splash Page Forma reklamowa w formie pełnoekranowej animacji całkowicie przykrywająca stronę. Maksymalny rozmiar kreacji to 650x400. Dopuszczalne formaty to swf lub jpeg/gif. W przypadku 19

20 dostarczenia swf szczególna prośba o dostarczenie kreacji zastępczej w postaci jpeg/gif. W odróżnieniu od Interstitiala, Splash Page nie znika automatycznie. Aby przejść na stronę główną użytkownik musi wykonać jakąś akcję: kliknąć w krzyżyk lub inny przycisk. Możliwe jest równiez użycie kreacji swf z videoadem w formacie flv. Plik flv może mieć maksymalnie 800kB wagi. Maksymalna waga kreacji to 40kB w przypadku plików jpeg/gif oraz swf. Plik swf powinien posiadać warstwę klikalną (button) z dowiązaniem: on (release) { geturl(_root.clicktag, "_blank"); Kreacja swf musi też posiadać dowiązanie do przycisku zamykania: on(release){ flash.external.externalinterface.call("pub_ist_hd"); Screening Forma reklamowa powstająca z dwóch elementów: billboarda/doublebillboarda lub rectangla/vertical rectangla oraz tapety. Szczegóły techniczne dotyczące przygotowania poszczególnych elementów screeningu znajdują się na stronach 8 i 9 niniejszej specyfikacji. Look&Feel Branding serwisu składający się z klikalnego tła oraz banerów umieszczonych na stronie, oraz zmiany kolorystyki samego serwisu. Look&feel jest przygotowywany przez Ringier Axel Springer na podstawie materiałów dostarczonych przez klienta. Aby przygotować tę formę reklamową klient powinien dostarczyć grafiki w formacie psd lub eps w możliwie nawyższej rozdzielczości, zawierające: - logo firmy - zdjęcia i informacje o reklamowanych produktach. 20

21 Motion Wall Branding serwisu składający się z banera górnego dopasowanego do szerokości serwisu oraz pionowej belki z prawej strony, uruchamiającej po interakcji okno z materiałem video (na warstwie, rotujące z treścią strony). Motion Wall jest przygotowywany przez Ringier Axel Springer na podstawie materiałów dostarczonych przez klienta. Aby przygotować tę formę reklamową klient powinien dostarczyć grafiki w formacie psd lub eps w możliwie nawyższej rozdzielczości, zawierające: - logo firmy - zdjęcia i informacje o reklamowanych produktach. 21

22 2 2

Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych

Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych Data ostatniej aktualizacji: 07.07.2013 Spis treści Wagi, rozmiary i formaty standardowych form reklamowych...3 Zasady ogólne...4 Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska)

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Trader.com (Polska) Sp. z o.o. 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, tel. 22 455 33 00, faks 22 455 33 01, NIP 522-010-28-53 Utworzono:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL Agora SA, Czerska 8/10, 00-732 Warszawa tel. (0-22) 555 4444, faks (0-22) 555 4870, NIP 526-030-56-44 Utworzono: 2004-10-07 Ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Performance Marketing

Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Performance Marketing Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Performance Marketing Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE... 3 2. ROZWIĄZANIA REKLAMOWE... 4 2.1 KREACJE REKLAMOWE TYPU DISPLAY... 4 2.1.1 Dostępne rozmiary

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w portalu Onet

Regulamin emisji reklam w portalu Onet Regulamin emisji reklam w portalu Onet 22 marca 2013 Spis treści 1. Definicje... 3 2. Warunki ogólne... 3 3. Zamawianie i warunki płatności... 4 4. Realizacja zamówień... 5 5. Zasady ergonomiczne emisji

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ A AdSense to serwis reklamowy Google, wyświetlający kontekstowe reklamy tekstowe, ale takŝe umoŝliwiający wyświetlanie banerów

Bardziej szczegółowo

Grupa ebroker. Formy reklamowe

Grupa ebroker. Formy reklamowe Grupa ebroker Formy reklamowe Billboard 750x100 Billboard to graficzna forma reklamowa umieszczona centralnie w górnej części strony pod jej nagłówkiem. Ekspozycja na górze strony zapewnia bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla witryn

Przewodnik dla witryn Przewodnik dla witryn Data ostatniej aktualizacji: 10.03.2014 Spis treści przewodnik dla witryn sieci IDMnet Spis treści... 2 Wstęp... 3 Definicje... 3 Kody na witrynę... 5 kody reklamowe... 5 Kody badania...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX

Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX Wprowadzenie W 1997 roku firma Macromedia przejęła program FutureSplash zmieniając jego nazwę na Flash. Zaproponowano w ten sposób nowy format rozpoznawany

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Adfocus - Regulamin Świadczenia Usług Reklamowych

Adfocus - Regulamin Świadczenia Usług Reklamowych 1 Adfocus - Regulamin Świadczenia Usług Reklamowych Wstęp 1. Niniejszy dokument porządkuje wymagane kwestie związane z uzyskaniem dostępu i korzystaniem z Panelu Klienta w platformie reklamowej Adfocus.

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

"Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski

Promocja multimedialna strony web. autor: Piotr Ciechomski "Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski Konspekt zajęć "Promocja multimedialna strony web". 1. Wprowadzenie do zajęć, przedstawienie warunków zaliczenia. Zajęcia organizacyjne. 2.

Bardziej szczegółowo

BasicCMS Podręcznik użytkownika

BasicCMS Podręcznik użytkownika BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

wersja 5.0 Podręcznik Administratora

wersja 5.0 Podręcznik Administratora wersja 5.0 Podręcznik Administratora River Jacek Bator Spółka Jawna, 30-148 Kraków, ul. Lindego 2, Polska tel. +48 012 638-66-55, fax: +48 012 636-97-36, http://www.river.com.pl e-mail: diphoto_help@river.com.pl

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego

Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego shopgold instrukcja obsługi panelu zarządzania Instrukcja obsługi panelu zarządzania w programie shopgold do prowadzenia sklepu internetowego Najbardziej aktualną wersję instrukcji możecie Państwo wygenerować

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć marketingu interaktywnego SMB. Agencja interaktywna Agencja reklamowa specjalizująca się w marketingu poprzez Internet i nowe media.

Słownik pojęć marketingu interaktywnego SMB. Agencja interaktywna Agencja reklamowa specjalizująca się w marketingu poprzez Internet i nowe media. Słownik pojęć marketingu interaktywnego SMB Advergames Gry reklamowe, jedna z popularnych form promocji w Internecie wykorzystująca product placement. Advertainment (advert - reklama i entertainment rozrywka).

Bardziej szczegółowo

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi 1 Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi www.selteco.pl 2 Witamy w programie Alligator Flash Designer Alligator Flash Designer pozwala na tworzenie interaktywnych animacji Flash na strony

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo