CPM: 80 PLN CPM: 90 PLN CPM: 100 PLN ,00 PLN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CPM: 80 PLN CPM: 90 PLN CPM: 100 PLN 39 000,00 PLN"

Transkrypt

1 CENNIK REKLAM Do cen w złotych należy dodać 23% VAT. Reklamy do serwisie internetowym Do Rzeczy : Billboard / Rectnagle CPM: 80 PLN Double Billboard / Expand Billboard / Push Billboard CPM: 90 PLN Wideboard, Screening, Interstital Full Page (tygodniowa emisja na stronie głównej, capp 1 UU / 24 h) CPM: 100 PLN ,00 PLN Double Billboard Uwaga : powyższe ceny dotyczą gotowych materiałów reklamowych przygotowanyh i dostarczonych przez Zleceniodawcę, zgodnie ze specyfikacją techniczną. W przypadku konieczności przygotowania kreacji przez Biuro Reklamy Do Rzeczy podlega ona dodatkowej wycenie. CPM/1000 odsłon Biuro reklamy Orle Pióro Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 179; Blue Office, II piętro; Warszawa; tel. (22) ; faks (22) Cennik ważny od: 26 marca 2013 r.

2 CENNIK REKLAM Do cen w złotych należy dodać 23% VAT. Dopłaty do reklam standardowych: Reklamy mobilne - reklama w e-wydaniu tygodnika dostępna na tabletach i smarthphone ach przez 7 dni dopłata: cena: Capping (1 x UU / 24h) 15% Banner zł Emisja w określonych godzinach 15% Pop Up zł Geotargetowanie - województwo Geotargetowanie - miasto Dźwiek 25% 25% 10% linkowanie reklamy (mobile + e-wydanie www) Full Page statyczny z możliwością podlinkowania (mobile + e-wydanie www) zł zł VideoAd w Billboardzie lub w Rectangle u 30% Targetowanie techniczne (wg danych systemowych) 25% Emisja w określonej sekcji serwisu 50% Biuro reklamy Orle Pióro Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 179; Blue Office, II piętro; Warszawa; tel. (22) ; faks (22) Cennik ważny od: 26 marca 2013 r.

3 str. 1: Wymogi ogólne 1. Komplet materiałów (kreacje, URL, parametry i szczegóły emisji, ewentualne kody emitujące/zliczające) powinien zostać dostarczony najpóźniej na 3 dni robocze przed startem kampanii. W przypadku kampanii niestandardowych czas ten ulega wydłużeniu do 7 dni. 2. W nazwach kreacji dopuszczalne są wyłącznie litery, cyfry i podkreślniki. 3. Kreacje.swf powinny zostać przygotowane w Adobe Flash 8.0 lub wersji wyższej. 4. Maksymalny dopuszczalny frame rate kreacji.swf to 25 fps. 5. Jeśli kreacje wykorzystują dźwięk, powinien on zostać odtworzony dopiero po akcji użytkownika. Musi być także możliwość ponownego wyciszenia dźwięku. Zatrzymanie filmu musi zatrzymywać również dźwięk. 6. Kreacja może obciążać procesor standardowego komputera maksymalnie w 25%. 7. Za standardowy przyjmuje się komputer: procesorm Intel Celeron 1,7 GHz lub AMD Duron 1,7 GHz, z zainstalowanym Flash Player w wersji Zabronione jest używanie skryptów zmieniających okno przeglądarki (wymiar, położenie). Wyjątek stanowią kreacje, których założeniem są właśnie takie działania. 9. W przypadku skryptów emisyjnych Kody kreacji nie mogą generować skryptów w innym języku niż JavaScript (w szczególności VBScript). 10. Kreacje i kody serwujące nie mogą powodować występowania błędów lub ostrzeżeń podczas serwowania reklamy. 11. Jeśli kreacja wykorzystuje multiclicktagi powinny być one zaszyte według schematu: clicktag1 dla 1 URL, clicktag2 dla 2 URL etc. Wielkość liter ma znaczenie. Wszystkie kreacje muszą spełniać wymogi wyszczególnione w dziale miar i wag.

4 str. 2: Dział miar i wag FORMY STANDARDOWE 1. Billboard (.swf /.jpg /.gif) 750x100 px 40 kb 2. Double Billboard 750x200 px 45 kb 3. Triple Billboard 750x300 px 50 kb 4. Expand- / Push- / Scroll-Billboard 750x100 -> 750x300 px 50 kb 5. Rectnagle 300x250 px 30 kb 5. Wideboard, Screening, Interstital 960x300 px 60 kb 6. Full Page 735 x 1000 px (możliwość wykorzystania kreacji prasowej) WIDEO: Rectangle Video 1. (.swf) 300x250 px 40 kb 2. (.swf +.fla /.fla) 300x250 px 1 MB

5 str. 3: Szczegóły techniczne Wszystkie kreacje.swf, muszą posiadać zaszytą zmienną clicktag, według poniższej instrukcji: 1. Nad przygotowaną animacją tworzymy nową warstwę. 2. Ustawiamy ją jako najwyższą. 3. Ustalamy warstwę jako symbol button i nadajemy jej parametr całkowitej przezroczystości. 4. Do symbolu dowiązujmy wywołanie funkcji z odpowiednimi parametrami: Action Script 2.0 on (release){ geturl(_root.clicktag, _blank ); } Action Script 3.0 var clicktag:string=loaderinfo(this.root.loaderinfo). parameters.clicktag; target_button.addeventlistener(mouseevent. CLICK, targeturlhandler); function targeturlhandler(e:mouseevent): void{ if(clicktag){ var req:urlrequest = new URLRequest(clickTag); if(!externalinterface.available){ navigatetourl(req, _blank ); }else{ var struseragent:string = String(ExternalInterface.call( function() { return navigator.useragent; } )).tolowercase(); if(struseragent. indexof( firefox )!= -1 (struseragent.indexof( msie )!= -1 && uint(struseragent.substr(struseragent.indexof( msie )+5,3))>=7)) { ExternalInterface.call( window.open, req.url, _blank ); }else{ navigatetourl(req, _blank ); } } } } 1. Kreacje wykorzystujące streaming video (Rectangle Video) Kreacja składa się z dwóch plików:.swf (ramka obsługująca film) i.flv emitowany za pośrednictwem pliku.swf Waga pliku.flv: do 1 MB Czas trwania pliku.flv: do 30 sekund Wymiary kreacji.flv nie powinny przekraczać wymiarów obsługującego go pliku.swf Plik.swf musi zawierać przyciski umożliwiające zatrzymanie reklamy oraz wyciszenie dźwięku. Zgodnie ze standardami IAB Polska kreacja może uruchamiać się automatycznie, ale z wyciszonym dźwiękiem

6 str. 4: Szczegóły techniczne 2. Kreacje emitowane na warstwie 2.1 Brandmark Kreacja powinna zawierać krzyżyk zamykający z dowiązaniem wywołania funkcji przekazanej do kreacji jako zmienna oncrossclick. Przez pojęcie krzyżyk zamykający rozumiemy button prostokątny o rozmiarach nakreślonych przez ramiona krzyżyka, min. 14x14 pikseli. Kreacja powinna posiadać przycisk minimalizacji reklamy do postaci belki z dowiązaniem wywołania funkcji przekazanej do kreacji jako zmienna minimize. W tym kształcie reklama nie może blokować obszaru większego niż obrys belki. Rozmiar widocznego obszaru w stanie minimalizacji reguluje się parametrami liczbowymi w szablonie kreacji. Niedopuszczalne jest, aby przezroczysty obszar wielkości standardowej reklamy był klikalny lub uniemożliwiał klikanie na odnośniki w treści witryny. Dla tej kreacji symbol target_button nie może obejmować obszaru belki. Kreacja przy chwytaniu za belkę nie może przenosić na stronę klienta. Kreacja powinna zawierać przycisk powrotu do standardowej wielkości reklamy z dowiązaniem wywołania funkcji przekazanej do kreacji jako zmienna maximize. Funkcja odpowiada za zwiększenie obszaru widocznego do rozmiarów początkowych. Rozmiar ten należy wyregulować wartościami liczbowymi w szablonie kreacji. Action Script 2.0 Krzyżyk zamykający on (release) { geturl( javascript: +_root.oncrossclick+ ();, _self ); } Przycisk minimalizacji on (release){ geturl( javascript: +_root. minimize+ ();, _self ); } Przycisk maksymalizacji on (release){ geturl( javascript: +_root.maximize+ ();, _self ); } Action Script 3.0 var oncrossclick:string=loaderin fo(this.root.loaderinfo).parameters.oncrossclick; var minimize:string=loaderinfo(this.root.loaderinfo).parameters. minimize; var maximize:string=loaderinfo(this.root.loaderinfo). parameters.maximize; closebutton.addeventlistener(mouseevent. CLICK,closeAds); function closeads(e:mouseevent):void{ if(oncrossclick){ ExternalInterface.call(onCrossClick); } } minbutton. addeventlistener(mouseevent.click,minimizeads); maxbutton. addeventlistener(mouseevent.click,maximizeads); function minimizeads(e:mouseevent):void{ if(minimize){ ExternalInterface. call(minimize); } } function maximizeads(e:mouseevent):void{ if(maximize){ ExternalInterface.call(maximize); } }

7 str. 5: Szczegóły techniczne 3. Kreacje wykorzystujące efekt Expand, Push, Scroll 3.1 Expand Kreacja powinna mieć aktywny obszar na całej swojej powierzchni przez cały czas emisji (w stanie zwiniętym oraz w stanie rozwiniętym) z poniższym dowiązaniem: Action Script 2.0 on (rollover){ geturl( javascript: +_root. doexpand+ ();, _self ); } on (rollout){ geturl( javascript: +_root. dolittle+ ();, _self ); } Action Script 3.0 var doexpand:string=loaderinfo(this.root. loaderinfo).parameters.doexpand; var dolittle:string=loaderinfo(this. root.loaderinfo).parameters.dolittle; target_button. addeventlistener(mouseevent.roll_over, mouserollover); target_ button.addeventlistener(mouseevent.roll_out, mouserollout); function mouserollover(e:mouseevent):void{ if(doexpand){ ExternalInterface.call(doexpand); } } function mouserollout(e:mousee vent):void{ if(dolittle){ ExternalInterface.call(dolittle); } } Rozmiar widocznego obszaru w stanie zwiniętym oraz rozwiniętym reguluje się parametrami liczbowymi w szablonie kreacji. Po najechaniu myszą na reklamę powinna się ona rozwijać, natomiast po zdjęciu myszy z obszaru reklamy, warstwa powinna się zwinąć do stanu początkowego 3.2 Push Emisja kreacji rozpoczyna się od wyświetlenia postaci zminimalizowanej. Po pełnym załadowaniu, kreacja.swf wywołuje funkcję przekazaną do kreacji jako zmienna dopushlock. Funkcja ta rozpoczyna automatyczne rozpychanie serwisu i odsłania warstwę, na której osadzona jest kreacja.swf, do maksymalnego rozmiaru. Po 5 sekundach wywołana zostaje funkcja przekazana do kreacji jako zmienna dopushunlock, która rozpoczyna stopniowe ściąganie serwisu i zasłanianie kreacji.swf do rozmiarów wyjściowych. Po zakończeniu tego procesu odblokowywane są funkcje przekazane do kreacji jako zmienne dopushon i dopushoff o analogicznym działaniu jak opisane wyżej; ich wywoływanie determinowane jest akcjami użytkownika (najechanie, bądź zjechanie myszką z kreacji). Do tej chwili zablokowane powinny by również efekty animacyjne w kreacji flash wywoływane po najechaniu, bądź zjechaniu myszką z kreacji.

8 str. 6: Szczegóły techniczne Kreacja powinna mieć aktywny obszar na całej swojej powierzchni przez cały czas emisji (w stanie zwiniętym oraz w stanie rozwiniętym) z poniższym dowiązaniem: Action Script 2.0 on (rollover){ geturl( javascript: +_root. dopushon+ ();, _self ); } on (rollout){ geturl( javascript: +_root. dopushoff+ ();, _self ); } Action Script 3.0 var dopushon:string=loaderinfo(this. root.loaderinfo).parameters.dopushon; var dopushoff:strin g=loaderinfo(this.root.loaderinfo).parameters.dopushoff; target_button.addeventlistener(mouseevent.roll_over, mouserollover);target_button.addeventlistener(mouseevent. ROLL_OUT, mouserollout); function mouserollover(e:mouseeven t):void{ if(dopushon){ ExternalInterface.call(dopushon); } } function mouserollout(e:mousevent):void{ if(dopushoff){ ExternalInterface. call(dopushoff); } } self ); Action Script 3.0 var dopushlock:string=loaderinfo(this.root. loaderinfo).parameters.dopushlock; if(dopushlock){ ExternalInterface. call(dopushlock); } Po 5 sekundach od rozpoczęcia animacji po raz pierwszy, kreacja powinna wywoływać funkcję przekazaną do kreacji jako zmienna dopushunlock: Action Script 2.0 geturl( javascript: +_root.dopushunlock+ ();, _self ); Action Script 3.0 var dopushunlock:string=loaderinfo(this. root.loaderinfo).parameters.dopushunlock; if(dopushunlock){ ExternalInterface.call(dopushunlock); } Po załadowaniu kreacja powinna wywoływać funkcję przekazaną do kreacji jako zmienna dopushlock: Action Script 2.0 geturl( javascript: +_root.dopushlock+ ();, _

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTÓW REKLAMOWYCH PORTALU GAZETA.PL Agora SA, Czerska 8/10, 00-732 Warszawa tel. (0-22) 555 4444, faks (0-22) 555 4870, NIP 526-030-56-44 Utworzono: 2004-10-07 Ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska)

Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Specyfikacja techniczna produktów reklamowych serwisów Trader.com (Polska) Trader.com (Polska) Sp. z o.o. 00-732 Warszawa, Czerska 8/10, tel. 22 455 33 00, faks 22 455 33 01, NIP 522-010-28-53 Utworzono:

Bardziej szczegółowo

Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych

Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych Reklama w Adexon specyfikacja techniczna form reklamowych Data ostatniej aktualizacji: 07.07.2013 Spis treści Wagi, rozmiary i formaty standardowych form reklamowych...3 Zasady ogólne...4 Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Performance Marketing

Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Performance Marketing Specyfikacja techniczna i możliwości reklamowe Performance Marketing Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE... 3 2. ROZWIĄZANIA REKLAMOWE... 4 2.1 KREACJE REKLAMOWE TYPU DISPLAY... 4 2.1.1 Dostępne rozmiary

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w portalu Onet

Regulamin emisji reklam w portalu Onet Regulamin emisji reklam w portalu Onet 22 marca 2013 Spis treści 1. Definicje... 3 2. Warunki ogólne... 3 3. Zamawianie i warunki płatności... 4 4. Realizacja zamówień... 5 5. Zasady ergonomiczne emisji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla witryn

Przewodnik dla witryn Przewodnik dla witryn Data ostatniej aktualizacji: 10.03.2014 Spis treści przewodnik dla witryn sieci IDMnet Spis treści... 2 Wstęp... 3 Definicje... 3 Kody na witrynę... 5 kody reklamowe... 5 Kody badania...

Bardziej szczegółowo

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z SŁOWNIK REKLAMY INTERNETOWEJ A AdSense to serwis reklamowy Google, wyświetlający kontekstowe reklamy tekstowe, ale takŝe umoŝliwiający wyświetlanie banerów

Bardziej szczegółowo

DOUBLE BILLBOARD 750/200 PX BILLBOARD 750/100 PX EXPAND BELKA 30 980/30 PX (2) RECTANGLE 300/250 PX USŁUGI DODATKOWE DOPŁATA USŁUGI DODATKOWE DOPŁATA

DOUBLE BILLBOARD 750/200 PX BILLBOARD 750/100 PX EXPAND BELKA 30 980/30 PX (2) RECTANGLE 300/250 PX USŁUGI DODATKOWE DOPŁATA USŁUGI DODATKOWE DOPŁATA CENNIK OGÓLNY DISPLAY KATEGORIA BILLBOARD 750/100 PX EXPAND BELKA 30 980/30 PX DOUBLE BILLBOARD 750/200 PX RECTANGLE 300/250 PX WIDEBOARD 980/200 PX HALFPAGE 300/600 PX BOX 750/360 PX TRIPLE BILLBOARD

Bardziej szczegółowo

CENNIK Wymagania techniczne

CENNIK Wymagania techniczne CENNIK OGÓLNY DISPLAY Kategoria Serwisy Billboard 750/100 px Skyscraper 160/600 px (2) Belka 970/30 px expandowana (2) Double Billboard 750/200 px Rectangle 300/250 px Wideboard 960/200 px Halfpage 300/600

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa serwisów Vitalia.pl i Trener.pl

Oferta reklamowa serwisów Vitalia.pl i Trener.pl Oferta reklamowa serwisów Vitalia.pl i Trener.pl Aktualizacja cennika z dnia: 14 listopada 2011 r. Dane adresowe Agencja Symetria ul. Wyspiańskiego 10/4, 60-749 Poznań tel.: 0618643655, faks: 0618643652

Bardziej szczegółowo

Potencjał Research.NK... 15 Oferta badawcza... 16 Definicje... 21 02/21

Potencjał Research.NK... 15 Oferta badawcza... 16 Definicje... 21 02/21 NK.PL - zbiór narzędzi do pracy z marką... 03 Budowanie zaangażowania... 04 Nośniki reklamowe... 06 Pakiety zasięgowe... 07 Kampanie targetowane... 08 Kampanie na Stronie Głównej portalu... 11 Reklama

Bardziej szczegółowo

FORMATY REKLAMOWE KOSZT EMISJI INFORMACJE DODATKOWE

FORMATY REKLAMOWE KOSZT EMISJI INFORMACJE DODATKOWE CENNIK REKLAMOWY Wirtualnej Polski Obowiązuje od 01.03.2014 r. W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Reklamy Wirtualnej Polski S.A. reklama@wp-sa.pl, tel. (+48) 22 57 67

Bardziej szczegółowo

Grupa ebroker. Formy reklamowe

Grupa ebroker. Formy reklamowe Grupa ebroker Formy reklamowe Billboard 750x100 Billboard to graficzna forma reklamowa umieszczona centralnie w górnej części strony pod jej nagłówkiem. Ekspozycja na górze strony zapewnia bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX

Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX Podręcznik dla słuchacza Macromedia Flash MX Wprowadzenie W 1997 roku firma Macromedia przejęła program FutureSplash zmieniając jego nazwę na Flash. Zaproponowano w ten sposób nowy format rozpoznawany

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć marketingu interaktywnego SMB. Agencja interaktywna Agencja reklamowa specjalizująca się w marketingu poprzez Internet i nowe media.

Słownik pojęć marketingu interaktywnego SMB. Agencja interaktywna Agencja reklamowa specjalizująca się w marketingu poprzez Internet i nowe media. Słownik pojęć marketingu interaktywnego SMB Advergames Gry reklamowe, jedna z popularnych form promocji w Internecie wykorzystująca product placement. Advertainment (advert - reklama i entertainment rozrywka).

Bardziej szczegółowo

Tomasz Pudlis Bartłomiej Dwornik. Reklama Internetowa. Bezpłatny przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw. Portal finansowy nr 1

Tomasz Pudlis Bartłomiej Dwornik. Reklama Internetowa. Bezpłatny przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw. Portal finansowy nr 1 Tomasz Pudlis Bartłomiej Dwornik Reklama Internetowa dla Firm Bezpłatny przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw Portal finansowy nr 1 Spis treści Dlaczego warto reklamować się w Internecie? Co

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Adfocus - Regulamin Świadczenia Usług Reklamowych

Adfocus - Regulamin Świadczenia Usług Reklamowych 1 Adfocus - Regulamin Świadczenia Usług Reklamowych Wstęp 1. Niniejszy dokument porządkuje wymagane kwestie związane z uzyskaniem dostępu i korzystaniem z Panelu Klienta w platformie reklamowej Adfocus.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

BasicCMS Podręcznik użytkownika

BasicCMS Podręcznik użytkownika BasicCMS Podręcznik użytkownika Strona 1 z 29 Spis treści Słowo wstępne 1. Opis techniczny 1.1 Wymagania minimalne 1.2 Zgodność generowanych stron 1.3 Przeglądarka 2. Konfiguracja 2.1 Wprowadzenie 2.2

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Konfiguracja systemu. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Konfiguracja systemu. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Konfiguracja systemu 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY OFERTY SERWISU EDUKACYJNEGO EDULANDIA.PL

OGÓLNE ZASADY OFERTY SERWISU EDUKACYJNEGO EDULANDIA.PL OGÓLNE ZASADY OFERTY SERWISU EDUKACYJNEGO EDULANDIA.PL 1. DEKLARACJA WYDAWCY Agora SA świadczy kompleksową usługę reklamową Oferta Internetowych Serwisów Edukacyjnych Agory, polegającą na zamieszczaniu

Bardziej szczegółowo

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II specyfikacja techniczna - ver. 1

Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II specyfikacja techniczna - ver. 1 Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II specyfikacja techniczna - ver. 1 26 marca 2013 Spis treści 1 Specyfikacja - założenia i cele 3 2 Wymagania podstawowe 3 2.1 Technologia wykonania....................................

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE...

I. INFORMACJE OGÓLNE... 1 Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach... 3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym... 18 3. Kapitał zakładowy... 18 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi 1 Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi www.selteco.pl 2 Witamy w programie Alligator Flash Designer Alligator Flash Designer pozwala na tworzenie interaktywnych animacji Flash na strony

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy,

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Dla kogo jest ten poradnik?

Dla kogo jest ten poradnik? Partnerzy Wydawca Dla kogo jest ten poradnik? Chcesz tanio, a przede wszystkim skutecznie, zareklamować swoją firmę, produkt, usługę, markę? Wiesz mało na temat reklamy w internecie, bo jeszcze nie miałeś

Bardziej szczegółowo

wersja 5.0 Podręcznik Administratora

wersja 5.0 Podręcznik Administratora wersja 5.0 Podręcznik Administratora River Jacek Bator Spółka Jawna, 30-148 Kraków, ul. Lindego 2, Polska tel. +48 012 638-66-55, fax: +48 012 636-97-36, http://www.river.com.pl e-mail: diphoto_help@river.com.pl

Bardziej szczegółowo