Starzenie mężczyznaspekty. społeczne. Iwona Rotter

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Starzenie mężczyznaspekty. społeczne. Iwona Rotter"

Transkrypt

1 Starzenie mężczyznaspekty fizjologiczne i społeczne Iwona Rotter

2

3 Dane GUS Oczekiwana średnia długośd życia mężczyzny w Polsce- ok. 72 lata Średni wiek mężczyzny: 36,5 lat Pierwsza przyczyna zgonów: choroby układu krążenia

4 Problemy zdrowotne mężczyzn powyżej 50 rż. : Choroba niedokrwienna serca i dyslipidemie- 51,36% Nadciśnienie tętnicze- 42,5% Cukrzyca t.2-17,5% Łagodny rozrost prostaty- 13,3% Choroba zwyrodnieniowa stawów: 8,8% Zadma: 8,6% Rak prostaty: 7,8%

5 Śmiertelny kwartet* Nadciśnienie tętnicze Nietolerancja glukozy Hipertrigliceryd emia Otyłośd centrala * Kaplan N.M.: The deadly quartet, Arch. Intern. Med. 1989; 149:

6 Kryteria rozpoznawania zespołu metabolicznego u mężczyzn wg IDF z 2005r. Obwód brzucha 94 cm oraz 2 z poniższych: Triglicerydy 150mg/dl lub leczenie dyslipidemii, Cholesterol HDL < 40mg/dl lub leczenie dyslipidemii, Ciśnienie tętnicze 130/85mmHg lub leczenie hypotensyjne, Glikemia na czczo 100mg/dl lub leczenie cukrzycy t.2.

7 Epidemiologia zespołu metabolicznego u polskich mężczyzn - badania NATPOL-Plus (kryteria NCEP-ATP III), śr. 18%,częstośd występowania zespołu metabolicznego rośnie z wiekiem: po 60 rż.- 31%-2005 r. - NATPOL otyłośd -ok. 25% mężczyzn, wzrost liczby chorych na cukrzycę lub zagrożonych cukrzycą o 20% - WOBASZ I-23% mężczyzn w wieku lata, między 60 a 74 rż- 35%* *Wyrzykowski i wsp.: Epidemiologia zespołu metabolicznego w Polsce. Wyniki programu WOBASZ, Kardiol. Pol. 2005; 63:6 (supl.)

8 Badanie NATPOL Główne czynniki ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych i ich rozpowszechnienie w polskim społeczeństwie.

9 Konsekwencje zespołu metabolicznego Choroby układu sercowo-naczyniowego Choroby stawów obwodowych Stłuszczenie wątroby Kamica żółciowa Niektóre typy nowotworów (np. rak prostaty*) Zaburzenia hormonalne *1.Schmitz-Dräger BJ et al.: Metabolic syndrome and prostate cancer, Urologe A Jun;52(6): doi: /s CicioneA. et al.:patients with metabolic syndrome and widespread high grade prostatic intraepithelial neoplasia are at a higher risk factor of prostate cancer on re-biopsy: a prospective single cohort study, Urol Oncol Dec 27. pii: S (12)00350-X. doi: /j.urolonc Esposito K.et al.: Metabolic syndrome and risk of cancer: a systematic review and meta-analysis, Diabetes Care 2012 Nov;35(11): doi: /dc

10

11 Zespół częściowej niedomogi androgenowej związanej z wiekiem- zespół niedoboru testosteronu Po 50 rż spadek stężenia testosteronu wynosi ok. 0,8-1% rocznie. Objawy kliniczne są nieswoiste Pomocne w diagnostyce są powszechnie dostępne kwestionariusze, np. kwestionariusz niedomogi androgenowej (ADAM), kwestionariusz objawów starzenia się mężczyzn (AMS) Konieczne jest wykonanie badao hormonalnych Szacuje się, że ZNT występuje u ok % mężczyzn* *MulliganT. et al.: Prevalence of hypogonadism in males aged at least 45 years: The HIM Study. Int. J. Clin. Pract. 2006; 60:

12 Definicja zespołu niedoboru testosteronu jest to "zespół kliniczny i biochemiczny związany ze starzeniem się, charakteryzujący się typowymi objawami oraz obniżonym stężeniem testosteronu (T) w surowicy. Może on powodowad znaczne pogorszenie jakości życia i negatywnie wpływad na czynnośd wielu narządów i układów - International Society for the Study of the Aging Male (ISSAM), Internatiolnal Society of Andrology (ISA) i European Association of Urology (EAU)

13 Rozpoznawanie zespołu niedoboru testosteronu Kliniczne objawy hipogonadyzmu (zaburzenie erekcji, zmniejszenie libido, pogorszenie jakości życia, zaburzenia snu, rozdrażnienie lub stany depresyjne, uczucie przewlekłego zmęczenia, otyłośd brzuszna, zmniejszenie masy i siły mięśniowej, zmniejszenie gęstości mineralnej kości)- przynajmniej 3 objawy Niskie stężenie testosteronu Brak patognomonicznych objawów klinicznych

14 Stężenie testosteronu* stężenia T całkowitego powyżej 12 nmol/l (346 ng/dl) lub T wolnego powyżej 250 pmol/l (72 pg/ml) nie wymagają substytucji testosteronowej, stężenia T całkowitego poniżej 8 nmol/l (231 ng/dl) lub T wolnego poniżej 180 pmol/l (52 pg/ml) wymagają takiej substytucji, można rozważyd próbę terapii zastępczej przy stężeniach 8 12 nmol/l (2,31 3,46 ng/ml) u chorych z objawami, u których wyklucza się inne przyczyny tych objawów *Zalecenia EAU i ISSAM

15

16 Testosteron Komórki Leydiga Testosteron w krwioobiegu Komórki docelowe Testostero n (z cholestero lu) Z SHBG- 60% Wolny biodostęp ny- 1-2% Związany z albumina mi Redukcja do 5αdihydortes tosteronu W tkance tłuszczowe j aromatyza cja do estradiolu

17 Testosteron w tkance tłuszczowej Testosteron produkowany w tkance tłuszczowej trzewnej -Pobudzenie lipolizy - Uwolnienie WKT Indukcja insulinooporności, hiperinsulinemii i zaburzeo lipidowych Siemioska L.: Tkanka tłuszczowa. Patofizjologia, rozmieszczenie, różnice płciowe oraz znaczenie w procesach zapalnych i nowotworowych, Endokrynol. Pol. 2007; 58:

18 Wzajemne koincydencje między zespołem niedoboru testosteronu a zespołem metabolicznym Wang Ch. et al.: Testosterone Associated With Obesity and the Metabolic Syndrome Contributes to Sexual Dysfunction and Cardiovascular Disease Risk in Men With Type 2 Diabetes, Diabetes Care, 2011;34(7):

19 Hiperglikemia a zespół niedoboru testosteronu Zaburza pulsacyjne wydzielanie LH oraz testosteronu¹ Upośledzenie funkcji komórek Leydiga na skutek zaburzenia czynności osi przysadka gonady 1. Iranmanesh A.i wsp.: Glucose ingestion acutely lowers pulsatile LH and basal testosterone secretion in men. Am J Physiol Endocrinol Metab Mar 15;302(6):E724-30

20 Związek zespołu niedoboru testosteronu z cukrzycą i zespołem metabolicznym i chorobami układu krążenia Niskie stężenie testosteronu stanowi niezależny czynnik ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2 oraz zespołu metabolicznego¹ W połowie z analizowanych 32 badao stwierdzono istotnie częstsze występowanie choroby wieocowej u mężczyzn z niskimi stężeniami testosteronu² Częstośd występowania niskich stężeo testosteronu wynosi na 20-64%³ 1. Oh JY, Barret-Connor E, Wedic NM, Wingard DL; Rancho Bernardo Study. Endogenous sex hormones and the development of type 2 diabetes in older men and women, the Rancho Bernardo Study. Diabetes Care 2002; 25: Wu FC, von Eckardstein A. Androgens and coronary artery disease. Endocr Rev 2003; 24: Rabijewski M. Patogeneza i objawy zespołu niedoboru testosteronu. Przeg Urolog 2008; 9:20-26.

21

22 Zespół hipoandrogenometaboliczny (HypoAndrogeno-Metabolic Syndrome HAM) GOULD DC, KIRBY RS, AMOROSO P.:HYPOANDROGEN-METABOLIC SYNDROME: A POTENTIALLY COMMON AND UNDERDIAGNOSED CONDITION IN MEN. INT J CLIN PRACT FEB;61(2):341-4.

23 Zespół metaboliczny a rozrost prostaty W rocznej obserwacji dynamiki BPH stwierdzono statystyczny związek 17 na 19 badanych składowych zespołu metabolicznego ze zmianą objętości gruczołu krokowego. ¹ Szczególną rolę przypisuje się wpływowi insulinooporności na BPH i LUTS.¹ Insulinopornośd stanowi czynnik ryzyka i jest promotorem rozwoju BPH na skutek pobudzenia produkcji insulinopodobnego czynnika wzrostu w wątrobie. ² Podkreśla się istotną rolę otyłości jako czynnika przyczyniającego się do rozwoju BPH, co można wiązad ze zwiększoną produkcją estrogenów, a w konsekwencji zaburzeniami proporcji między androgenami a estrogenami.³ 1. Hammarsten J., Peeker R.: Urological aspects of the metabolic syndrome. Nat Rev Urol Aug 2;8(9): doi: /nrurol Neuhouser ML. et al. Insulin-like growth factor-i, insulin-like growth factor binding protein-3 and risk of benign prostate hyperplasia in the prostate cancer prevention trial. Prostate. 2008;68: Wang S., et al.: Body mass index and risk of BPH: a meta-analysis. Prostate Cancer Prostatic Dis Sep;15(3): doi: /pcan Epub 2011 Dec 20.

24 Łagodny rozrost prostaty- BPH BPH BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA BOO BLADDER OUTLET OBSTRUCTION LUTS LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS BPE BENIGN PROSTATE ENLARGMENT

25 LUTS- Objawy ze strony dolnych dróg moczowych występujące u mężczyzn Bardziej uciążliwe Magazynowanie Częstomocz dzienny Częstomocz nocny Nagłe parcie na mocz Nietrzymanie moczu Nietrzymanie wysiłkowe Nietrzymanie podczas nagłego parcia na mocz Po mikcji Uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza Sączenie moczu kroplami Oddawanie moczu Słaby strumień moczu Rozszczepiony lub oddawany cienką strużką strumień moczu Przerywany strumień moczu Trudności z rozpoczęciem mikcji Utrudnione oddawanie moczu Występujące częściej

26 Kliniczne cele postępowania z BPH Zredukowanie objawów Poprawa jakości życia Zredukowanie ryzyka odległych powikłao

27

28 Styl życia mężczyzn jest znacznie bardziej ryzykowny niż sposób życia kobiet. Większa skłonnośd do używek takich jak alkohol i tytoo powoduje, że są oni bardziej podatni na choroby układu krążenia, nieprzemyślane zachowania są z kolei przyczyną tego, że częściej ulegają wypadkom i urazom, do tego dokłada się też znacznie mniejsza troska mężczyzn o własne zdrowie i brak systematyczności w stosowaniu profilaktyki prof. Alan White

29 Dziękuję za uwagę

Zdrowotne uwarunkowania turystyki, czyli o konsekwencjach pozostawania w bezruchu

Zdrowotne uwarunkowania turystyki, czyli o konsekwencjach pozostawania w bezruchu Zdrowotne uwarunkowania turystyki, czyli o konsekwencjach pozostawania w bezruchu ARTYKUŁY / ARTICLES Abstrakt. Systematyczna i rozsądnie uprawiana aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych czynników

Bardziej szczegółowo

Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy

Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy Kłosiewicz-Latoszek Artykuły poglądowe L. Otyłość / jako review problem papers społeczny, zdrowotny i leczniczy 339 Otyłość jako problem społeczny, zdrowotny i leczniczy Obesity as a social, medical and

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 12/2013 Nr 3(44) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Stanowisko Forum Ekspertów Lipidowych/Position of the Lipid Expert Forum Postępowanie w rodzinnej hipercholesterolemii u dzieci

Bardziej szczegółowo

Pracownia Edukacji, Diagnostyki i Leczeni Otyłości Centrum Medyczne Gizińscy www.gizinscy.pl, www.rajewski.eu

Pracownia Edukacji, Diagnostyki i Leczeni Otyłości Centrum Medyczne Gizińscy www.gizinscy.pl, www.rajewski.eu Pracownia Edukacji, Diagnostyki i Leczeni Otyłości Centrum Medyczne Gizińscy www.gizinscy.pl, www.rajewski.eu Na samym początku każdy pacjent z nadmierną masą ciała zgłaszający sie do lekarza zajmującego

Bardziej szczegółowo

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby

Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych po przebytym zawale serca do osób bez klinicznych objawów tej choroby Stanisławska Hygeia Public J Health i wsp. Porównanie 2014, 49(1): występowania 127-133 czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych... 127 Porównanie występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej

Bardziej szczegółowo

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska

Obniżamy cholesterol ze smakiem 2013 SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII. dr inż. D. Gajewska SCHEMAT I CELE LECZENIA DYSLIPIDEMII dr inż. D. Gajewska Choroby układu sercowo-naczyniowego (CVD) są główną przyczyną przedwczesnej śmiertelności i życia z niepełnosprawnością (DALYs) w Europie. W większości

Bardziej szczegółowo

STYL ŻYCIA I STAN ZDROWIA KOBIET

STYL ŻYCIA I STAN ZDROWIA KOBIET BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLVI, 2013, 3, str. 363 371 Anna Broniecka, Joanna Wyka STYL ŻYCIA I STAN ZDROWIA KOBIET Katedra Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie 40- i 50-letnich mieszkańców Wrocławia. Część II

Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie 40- i 50-letnich mieszkańców Wrocławia. Część II PRACA ORYGINALNA Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2012, Tom 18, Nr 4, 435-441 www.monz.pl Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie 40- i 50-letnich mieszkańców Wrocławia. Część

Bardziej szczegółowo

Lech Panasiuk, Jerzy Bylina, Piotr Paprzycki

Lech Panasiuk, Jerzy Bylina, Piotr Paprzycki Level of lipids in blood plasma among adult inhabitants of rural areas in eastern Poland in the light of guidelines by the European Society of Cardiology Stężenia lipidów surowicy krwi dorosłych mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ROZPOWSZECHNIENIE CZYNNIKÓW RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WARSZAWY

ROZPOWSZECHNIENIE CZYNNIKÓW RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WARSZAWY ROZPOWSZECHNIENIE CZYNNIKÓW RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WARSZAWY PREVALENCE OF CARDIOVASCULAR RISK FACTORS AMONG RESIDENTS OF WARSAW Halina Cieślak, Barbara Knoff, Zofia Sienkiewicz

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok ZALECENIA Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2011 rok Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Zespół redagujący: Krystyna Widecka, Tomasz Grodzicki, Krzysztof Narkiewicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Statyny w terapii chorego z nadciśnieniem tętniczym czy tylko działanie hipolipemizujące?

Statyny w terapii chorego z nadciśnieniem tętniczym czy tylko działanie hipolipemizujące? Katarzyna Starzyk 1, Beata Wożakowska-Kapłon 1,2 ARTYKUŁ POGLĄDOWY 1 I Kliniczny Oddział Kardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 2 Wydział Nauk o

Bardziej szczegółowo

Zespół metaboliczny. Definicja Zespołu Metabolicznego Zespół Metaboliczny (nazywany

Zespół metaboliczny. Definicja Zespołu Metabolicznego Zespół Metaboliczny (nazywany Zespół metaboliczny Definicja Zespołu Metabolicznego Zespół Metaboliczny (nazywany także śmiertelnym kwartetem) to bardzo poważne schorzenie metaboliczne, występujące powszechnie w krajach rozwiniętych.

Bardziej szczegółowo

Jacek Jóźwiak Śląskie Laboratoria Analityczne, Dział Badań Naukowych, Katowice

Jacek Jóźwiak Śląskie Laboratoria Analityczne, Dział Badań Naukowych, Katowice OCENA GOSPODARKI LIPIDOWEJ, STANU ODŻYWIENIA I ŚWIADOMOŚCI PROZDROWOTNEJ POPULACJI OBJĘTEJ OPIEKĄ LEKARZY RODZINNYCH 21 Jacek Jóźwiak Śląskie Laboratoria Analityczne, Dział Badań Naukowych, Katowice 1

Bardziej szczegółowo

Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina

Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina 1 Autorzy raportu: dr n. med. Andrzej Wojtyła dr n. med. Lucyna Kapka Skrzypczak dr n. med. Piotr Paprzycki mgr Julia Diatczyk mgr Jerzy Bylina 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...4 I. WSTĘP...7 1.1 AKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Maria Cisek Edukacja zdrowotna a zmiana częstości występowania czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u mężczyzn do 50 roku życia Praca

Bardziej szczegółowo

Zespół metaboliczny występowanie, zagrożenia zdrowotne, dietoprofilaktyka oraz dietoterapia na co dzień

Zespół metaboliczny występowanie, zagrożenia zdrowotne, dietoprofilaktyka oraz dietoterapia na co dzień Zespół metaboliczny występowanie, zagrożenia zdrowotne, dietoprofilaktyka oraz dietoterapia na co dzień mgr. inż. Dietetyki i Nauk o Żywieniu Człowieka Magdalena Mokrogulska CAŁKOWICIE DARMOWY E-BOOK OPRACOWANY

Bardziej szczegółowo

Czy intensywne leczenie redukuje ryzyko rezydualne u starszych pacjentów z cukrzycą?

Czy intensywne leczenie redukuje ryzyko rezydualne u starszych pacjentów z cukrzycą? Interdyscyplinarne Spotkania Geriatryczne Czy intensywne leczenie redukuje ryzyko rezydualne u starszych pacjentów z cukrzycą? Bartosz Symonides, Zbigniew Gaciong Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (11) wrzesień 2008. Konsensus Rady Redakcyjnej PFP dotyczący dyslipidemii

Nr 2 (11) wrzesień 2008. Konsensus Rady Redakcyjnej PFP dotyczący dyslipidemii Członkowie Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP) Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP) ISSN 1734 9591 P R O F I L AK T Y K I Kolegium Redakcyjne Redaktor Naczelny:

Bardziej szczegółowo

Badanie składu ciała metody i możliwości zastosowania w zaburzeniach hormonalnych

Badanie składu ciała metody i możliwości zastosowania w zaburzeniach hormonalnych P R A C A P O G L Ą D O W A ISSN 1740 3321 Marek Bolanowski 1, Beata Zadrożna-Śliwka 1, Katarzyna Zatońska 1, 2 1 Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

Leczenie hipercholesterolemii w 2013 roku

Leczenie hipercholesterolemii w 2013 roku Choroby Serca i Naczyń 2013, tom 10, nr 3, 141 150 F A R M A K O T E R A P I A C H O R Ó B U K Ł A D U K R Ą Ż E N I A Redaktor działu: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon Leczenie hipercholesterolemii

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska Klinika Położnictwa i Chorób

Bardziej szczegółowo

Rola diety bardzo niskokalorycznej (VLCD) w leczeniu otyłości

Rola diety bardzo niskokalorycznej (VLCD) w leczeniu otyłości P R A C A P O G L Ą D O W A ISSN 1734 3321 Magdalena Olszanecka-Glinianowicz Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Katedry Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Rola diety

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia

Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia Wojciech Drygas 1, Anna Jegier 2 1 Zakład Medycyny Zapobiegawczej 2 Samodzielna Pracownia Medycyny Sportowej Katedra Medycyny

Bardziej szczegółowo

Wydzielanie parathormonu stymulowane doustnym obciążeniem fosforanem sodowym u chorych na cukrzycę typu 2 z nadciśnieniem tętniczym

Wydzielanie parathormonu stymulowane doustnym obciążeniem fosforanem sodowym u chorych na cukrzycę typu 2 z nadciśnieniem tętniczym /ORIGINAL PAPERS Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 60; Numer/Number 3/2009 ISSN 0423 104X Wydzielanie parathormonu stymulowane doustnym obciążeniem fosforanem sodowym u chorych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka zawiera 3,75 mg

Bardziej szczegółowo

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia Szkolenie podyplomowe/postgraduate education Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 63; Numer/Number 4/2012 ISSN 0423 104X Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny:

Bardziej szczegółowo

Wpływ urodzeniowej i aktualnej masy ciała na czynniki ryzyka wystąpienia chorób sercowo- -naczyniowych u młodych osób dorosłych

Wpływ urodzeniowej i aktualnej masy ciała na czynniki ryzyka wystąpienia chorób sercowo- -naczyniowych u młodych osób dorosłych Wływ urodzeniowej i aktualnej masy ciała na czynniki ryzyka wystąienia chorób sercowo- -naczyniowych u młodych osób dorosłych Influence of birthweight and current body mass on cardiovascular risk factors

Bardziej szczegółowo

Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeutyczne dyslipidemii

Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeutyczne dyslipidemii Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeutyczne dyslipidemii The latest diagnostic and therapeutic standards dyslipidemia Katarzyna Grabańska, Matylda Kręgielska-Narożna, Paweł Bogdański, Danuta Pupek-Musialik

Bardziej szczegółowo