Zarządzenia Starosty Starogardzkiegorok 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenia Starosty Starogardzkiegorok 2009"

Transkrypt

1 Zarządzenia Starosty Starogardzkiegorok 2009 Zarządzenia Starosty Starogardzkiego rok 2009 Zarządzenie Nr 1/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (44.6 KB) (Download/get/id,11083.html) w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Starostwo Powiatowe w Załącznik nr 1 (35.7 KB) (Download/get/id,11082.html) Zarządzenie Nr 2/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (154.2 KB) (Download/get/id,11081.html) projektu pn: Kociewiacy zapraszają turystów po angielsku szkolenie językowe na obszarach wiejskich Zarządzenie Nr 3/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (24.6 KB) (Download/get/id,11080.html) zmieniające zarządzenie w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości Załącznik nr 1 (47.8 KB) (Download/get/id,11079.html) Zarządzenie Nr 4/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (29.9 KB) (Download/get/id,11078.html) w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli stacji kontroli pojazdów Załącznik nr 1 (153.9 KB) (Download/get/id,11077.html) Zarządzenie Nr 5/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (34 KB) (Download/get/id,11076.html) w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia Załącznik nr 1 (122 KB) (Download/get/id,11075.html) Zarządzenie Nr 6/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (28.4 KB) (Download/get/id,11074.html) w sprawie upoważnienia do sprawowania nadzoru i przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia kierowców Załącznik nr 1 (137.7 KB) (Download/get/id,11073.html) Zarządzenie Nr 7/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (21.4 KB) (Download/get/id,11072.html) w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Załącznik nr 1 (962 KB) (Download/get/id,11071.html)

2 Zarządzenie nr 8/2009 Starosty Starogardzkiego w z dnia roku (33.6 KB) (Download/get/id,11070.html) w sprawie rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w na 2009 r. Zarządzenie Nr 9/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (175.6 KB) (Download/get/id,11069.html) w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Regulamin (771.6 KB) (Download/get/id,11068.html) Zarządzenie nr 10/2009 Starosty Starogardzkiego w z dnia roku (28.2 KB) (Download/get/id,11067.html) w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu Załącznik (14.1 KB) (Download/get/id,11066.html) Zarządzenie nr 11/2009 Starosty Starogardzkiego w z dnia roku (21.4 KB) (Download/get/id,11065.html) w sprawie uchylenia zarządzenia nr 86/2008 z dnia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Zarządzenie nr 12/2009 Starosty Starogardzkiego w z dnia roku (64.3 KB) (Download/get/id,11064.html) w sprawie wyznaczenia pracowników Starostwa do udzielania pierwszej pomocy w Starostwie Powiatowym w Zarządzenie nr 13/2009 Starosty Starogardzkiego w z dnia roku (28.3 KB) (Download/get/id,11063.html) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim na stanowisko inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Zarządzenie nr 14/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (31.7 KB) (Download/get/id,11062.html) w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w do załatwiania spraw w imieniu Starosty Zarządzenie nr 15/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (26 KB) (Download/get/id,11061.html) w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Starostwie Powiatowym w związanych z realizacją projektu pn. Przedsiębiorczy Kociewiacy rozwój kompetencji kluczowych wśród licealistów powiatu starogardzkiego Załącznik (341 KB) (Download/get/id,11059.html) Zarządzenie nr 16/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (26.4 KB) (Download/get/id,11058.html) w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Starostwie Powiatowym w związanych z realizacją projektu pn.: Z dodatkową

3 wiedzą po indeksy pozalekcyjne Zajęcia w liceach ogólnokształcących powiatu starogardzkiego Załącznik (342.5 KB) (Download/get/id,11057.html) Zarządzenie nr 17/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (302.5 KB) (Download/get/id,11056.html) w sprawie wprowadzenia do użytku bezpiecznej stacji komputerowej Starostwa Powiatowego w Zarządzenie nr 18/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (34.8 KB) (Download/get/id,11055.html) w sprawie przeprowadzenia kontroli rocznej informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Zarządzenie nr 19/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (54.7 KB) (Download/get/id,11054.html) w sprawie Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego Zarządzenie nr 20/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (33.6 KB) (Download/get/id,11053.html) w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiatu Starogardzki Zarządzenie nr 21/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (20.8 KB) (Download/get/id,11052.html) w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Rodzinnej Rodzinny Dom Dziecka w Osieku prowadzonej przez Powiat Starogardzki Zarządzenie nr 22/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (63.8 KB) (Download/get/id,11051.html) w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gd. Załącznik (2 MB) (Download/get/id,11050.html) Załącznik nr 1 (29.7 KB) (Download/get/id,11049.html) Załącznik nr 2 (31.3 KB) (Download/get/id,11048.html) Załącznik nr 3 (31 KB) (Download/get/id,11047.html) Załącznik nr 4 (23.6 KB) (Download/get/id,11046.html) Załącznik nr 5 (23.8 KB) (Download/get/id,11045.html) Zarządzenie nr 23/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (111.9 KB) (Download/get/id,11044.html) w sprawie zakazu wykonywania przez pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonują w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczości lub interesowności oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdański Załącznik nr 1 (27.1 KB) (Download/get/id,11043.html) Załącznik nr 2 (49.9 KB) (Download/get/id,11042.html)

4 Zarządzenie nr 24/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (355.6 KB) (Download/get/id,11041.html) w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym Załącznik (541 KB) (Download/get/id,11040.html) Zarządzenie nr 25/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (36.6 KB) (Download/get/id,11039.html) w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikowanej Kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd. Załącznik (1.8 MB) (Download/get/id,11038.html) Załącznik nr 1 (268.8 KB) (Download/get/id,11037.html) Załącznik nr 2 (273.3 KB) (Download/get/id,11036.html) Zarządzenie nr 26/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (47.5 KB) (Download/get/id,11035.html) pn.: Z dodatkowa wiedzą po indeksy pozalekcyjne zajęcia w liceach ogólnokształcących powiatu starogardzkiego Zarządzenie nr 27/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (33.1 KB) (Download/get/id,11034.html) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Zarządzenie nr 28/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (86.9 KB) (Download/get/id,11033.html) w sprawie zakresu wykonywania przez kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonują w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczości lub interesowności oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy Załącznik nr 1 (25.5 KB) (Download/get/id,11032.html) Załącznik nr 2 (48 KB) (Download/get/id,11031.html) Zarządzenie nr 29/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (283 KB) (Download/get/id,11030.html) projektu pn.: Z dodatkową po indeksy pozalekcyjne zajęcia w liceach ogólnokształcących powiatu starogardzkiego Zarządzenie nr 30/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (283.9 KB) (Download/get/id,11029.html) zakładowego planu kont w Starostwie Powiatowym w w związanych z realizacją projektu pn.: Przedsiębiorczy Kociewiacy rozwój kompetencji kluczowych wśród licealistów powiatu starogardzkiego

5 Zarządzenie nr 31/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (434.2 KB) (Download/get/id,11028.html) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Edukacji Zarządzenie nr 32/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (125.8 KB) (Download/get/id,11027.html) w sprawie organizacji w powiecie starogardzkim służby stałego dyżuru na czas zagrożenia i wojny Zarządzenie nr 33/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (698.2 KB) (Download/get/id,11026.html) w sprawie powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy Zarządzenie nr 34/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (Download/get/id,11025.html)Zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Zarządzenie nr 35/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (Download/get/id,11024.html)Zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdański na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Edukacji Zarządzenie nr 36/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (Download/get/id,11023.html)Powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w na stanowisko specjalisty w Wydziale Finansowym Zarządzenie nr 37/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (Download/get/id,11022.html) W sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu Załącznik (Download/get/id,25984.html) Zarządzenie nr 38/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (54.4 KB) (Download/get/id,11021.html) zmieniające zarządzenie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w na stanowisko specjalisty w Wydziale Finansowym Zarządzenie nr 39/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (48 KB) (Download/get/id,11020.html) w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Starostwie Powiatowym w związanych z realizacją projektu pn. : Powiat Starogardzki 2020 partnerstwo na rzecz rozwoju Projekt uchwały (573.3 KB) (Download/get/id,11019.html) Zarządzenie nr 40/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (67 KB) (Download/get/id,11018.html) w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu dokumentów i zakładowego planu kont w Starostwie

6 Powiatowym w związanych z realizacją projektu pn.; Stypendia szkolne szansą na rozwój edukacyjny młodzieży ponadgimnazjalnej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Załącznik (370.4 KB) (Download/get/id,11017.html) Zarządzenie nr 41/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (Download/get/id,11016.html) zmieniające zarządzenie w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości Załącznik (Download/get/id,11015.html) Zarządzenie nr 42/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (Download/get/id,11014.html)zmieniające zarządzenie w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Starostwo Powiatowe w Załącznik (Download/get/id,11013.html) Zarządzenie nr 43/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (Download/get/id,11012.html) w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Starostwie Powiatowym w Załącznik (Download/get/id,11011.html) Zarządzenie nr 44/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (Download/get/id,11010.html) w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Załącznik (Download/get/id,11009.html) Zarządzenie nr 45/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (Download/get/id,11008.html)w sprawie obowiązku ewidencjonowania umów zlecenia i umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej Zarządzenie nr 46/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (Download/get/id,11007.html) zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz ich podpisywania Zarządzenie nr 47/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (Download/get/id,11006.html) zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnień do poświadczania zgodności kopii z oryginałem Zarządzenie nr 48/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (Download/get/id,11208.html) w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów w zakresie świadczenia usług, na okres realizacji projektu, na stanowiskach: kierownika sekretariatu partnerstwa oraz asystenta kierownika sekretariatu partnerstwa Powiat Starogardzki 2020 partnerstwo na rzecz rozwoju realizowanego przez Starostwo Powiatowe w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki; Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Załącznik (Download/get/id,25985.html)

7 Zarządzenie nr 49/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (26.9 KB) (Download/get/id,11207.html) w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych działających na terenie powiatu starogardzkiego Zarządzenie nr 50/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (25.8 KB) (Download/get/id,11206.html) zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osób powoływanych w skład Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych o wartości powyżej euro w Starostwie Powiatowym w Zarządzenie nr 51/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (23.1 KB) (Download/get/id,11205.html) w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim Załącznik (281.1 KB) (Download/get/id,11204.html) Zarządzenie nr 52/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (42.1 KB) (Download/get/id,11203.html) zmieniające zarządzenie w sprawie Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim Zarządzenie nr 53/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (25.5 KB) (Download/get/id,11202.html) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym Zarządzenie nr 54/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (28.2 KB) (Download/get/id,11201.html) w sprawie wprowadzenia instrukcji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych Załącznik (1.2 MB) (Download/get/id,11200.html) Zarządzenie nr 55/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (31.8 KB) (Download/get/id,11199.html) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na stanowiska kierownika sekretariatu partnerstwa oraz asystenta kierownika sekretariatu partnerstwa pn. Powiat Starogardzki 2020 partnerstwo na rzecz rozwoju realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki: Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Zarządzenie Nr 56/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (27.8 KB) (Download/get/id,11198.html) zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz instrukcji obiegu dokumentacji finansowej w Starostwie Powiatowym w Załącznik (2.2 MB) (Download/get/id,11197.html) Zarządzenie nr 57/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (25.7 KB) (Download/get/id,11196.html) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko

8 urzędnicze w Starostwie Powiatowym w na stanowisko inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zarządzenie nr 58/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (23.8 KB) (Download/get/id,11195.html) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu w związku z zakończeniem praktyki zawodowej dla słuchacza Policealnego Studium Menadżerskiego NOVUM w Zarządzenie nr 59/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (26.5 KB) (Download/get/id,11194.html) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w na stanowisko Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Zdrowia i Polityki Społecznej Zarządzenie nr 60/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (27.5 KB) (Download/get/id,11193.html) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres trzech lat Zarządzenie nr 61/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (267.5 KB) (Download/get/id,11192.html) w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Zarządzenie nr 62/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (34.4 KB) (Download/get/id,11191.html) zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w na stanowisko Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Zdrowia i Polityki Społecznej Zarządzenie nr 63/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (36.2 KB) (Download/get/id,11190.html) w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w do załatwiania spraw w imieniu Starosty Sławomir Sułkowski Zarządzenie nr 64/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (30.7 KB) (Download/get/id,11189.html) w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w do załatwiania spraw w imieniu Starosty Robert Szwarc Zarządzenie nr 65/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (38.1 KB) (Download/get/id,11188.html) w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w do załatwiania spraw w imieniu Starosty Ziemowit Wiciak Zarządzenie nr 66/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (33.1 KB) (Download/get/id,11187.html) zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gd. na stanowisko inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zarządzenie nr 67/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (33.1 KB) (Download/get/id,11186.html)

9 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres trzech lat Zarządzenie nr 68/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (24.4 KB) (Download/get/id,11185.html) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres trzech lat Zarządzenie nr 69/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (25.7 KB) (Download/get/id,11184.html) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w na stanowisko Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Zdrowia i Polityki Społecznej Zarządzenie nr 70/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (31.3 KB) (Download/get/id,11183.html) w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Załącznik (677.5 KB) (Download/get/id,11182.html) Zarządzenie nr 71/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (51.1 KB) (Download/get/id,11181.html) w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych powiatu starogardziego Zarządzenie nr 72/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (17.5 KB) (Download/get/id,11180.html) w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Załącznik (1.4 MB) (Download/get/id,11179.html) Zarządzenie nr 73/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (22.3 KB) (Download/get/id,11289.html) w sprawie przyznania bezprzewodowego dostępu do zasobów sieci Internet Zarządzenie nr 74/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (597.1 KB) (Download/get/id,11288.html) w sprawie ustalenia warunków i sposobu wypłacania premii dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gd. Zarządzenie nr 75/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (610.7 KB) (Download/get/id,11287.html) w sprawie ustalenia warunków i sposobu wypłacania premii dla Dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Powiatowych Placówek Oświatowych w Starogardzie Gd. Zarządzenie nr 76/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (379 KB) (Download/get/id,11286.html) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Zarządzenie nr 77/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (151 KB) (Download/get/id,11285.html) projektu pn. : Powiat Starogardzki 2020 partnerstwo na rzecz rozwoju

10 Zarządzenie nr 78/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (36.9 KB) (Download/get/id,11284.html) w sprawie upoważnienia do sprawowania nadzoru i przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia kierowców Zarządzenie nr 79/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (43.4 KB) (Download/get/id,11283.html) w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia Zarządzenie nr 80/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (39.5 KB) (Download/get/id,11282.html) zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli stacji kontroli pojazdów Zarządzenie nr 81/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (26.9 KB) (Download/get/id,11281.html) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w, na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Zarządzenie nr 82/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (30.6 KB) (Download/get/id,11280.html) zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Zarządzenie 83/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (31.1 KB) (Download/get/id,11279.html) zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjne celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w, na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Zarządzenie 84/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (21.5 KB) (Download/get/id,11278.html) zmieniające Zarządzenie w sprawie przyznania aparatów oraz limitów rozmów w sieci telefonii cyfrowej Zarządzenie 85/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (38.5 KB) (Download/get/id,11277.html) Zmieniające Zarządzenie w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz ich podpisywania Zarządzenie 86/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (33.8 KB) (Download/get/id,11276.html) Zmieniające Zarządzenie w sprawie upoważnień do poświadczania zgodności kopii z oryginałem Zarządzenie 87/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (447 KB) (Download/get/id,11275.html) zmieniające zarządzenie w sprawie nadzorowania w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości Załącznik 1 (62.4 KB) (Download/get/id,11274.html)

11 Zarządzenie 88/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (103.6 KB) (Download/get/id,11273.html) w sprawie udziału jednostek organizacyjnych powiatowego systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w treningu wojewódzkim w dniu 24 września 2009 r. Zarządzenie 89/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (37.8 KB) (Download/get/id,11272.html) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Zarządzenie 90/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (37.8 KB) (Download/get/id,11271.html) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Zarządzenie 91/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (106.9 KB) (Download/get/id,11270.html) w sprawie ustalenia warunków i sposobu wypłacenia nagród dla kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych powiatu starogardzkiego Zarządzenie nr 92/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (128.4 KB) (Download/get/id,11269.html) zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz ich podpisywania Zarządzenie nr 93/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (44.4 KB) (Download/get/id,11268.html) zmieniające zarządzeniem w sprawie upoważnień do poświadczania zgodności kopii z oryginałem Zarządzenie nr 94/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (390.1 KB) (Download/get/id,11267.html) zmieniające zarządzenie w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Starostwo Powiatowe w Załącznik (38.8 KB) (Download/get/id,11266.html) Zarządzenie 95/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (31.4 KB) (Download/get/id,11265.html) w sprawie upoważnienia pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w do załatwiania spraw w imieniu Starosty Zarządzenie 96/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (31.9 KB) (Download/get/id,11264.html) zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania aparatów oraz limitów rozmów w sieci telefonii cyfrowej Zarządzenie nr 97/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (29.7 KB) (Download/get/id,11263.html) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Zarządzenie nr 98/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (34 KB) (Download/get/id,11262.html) zmieniające zarządzenie w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod

12 względem legalności, gospodarności i celowości Załącznik (63.7 KB) (Download/get/id,11261.html) Zarządzenie nr 99/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (37.8 KB) (Download/get/id,11260.html) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Zarządzenie nr 100/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (36.5 KB) (Download/get/id,11259.html) zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Zarządzenie nr 101/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (353.2 KB) (Download/get/id,11258.html) w sprawie przeprowadzenia rejonowego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w dniu 17 grudnia 2009r. Zarządzenie nr 102/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (44.9 KB) (Download/get/id,11257.html) zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie zasad i kontroli dokumentów oraz projektu pn.: Powiat Starogardzki partnerstwo na rzecz rozwoju Zarządzenie nr 103/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (66.6 KB) (Download/get/id,11256.html) projektu pn.: Z dodatkową wiedzą po indeksy pozalekcyjne zajęcia w liceach ogólnokształcących powiatu starogardzkiego Zarządzenie nr 104/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (65.4 KB) (Download/get/id,11255.html) projektu pn.: Przedsiębiorczy Kociewiacy rozwój kompetencji kluczowych wśród licealistów powiatu starogardzkiego Zarządzenie nr 105/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (30.9 KB) (Download/get/id,11254.html) w sprawie wprowadzenia aktualizacji oceny ryzyka zawodowego pracowników Starostwa Powiatowego w Zarządzenie nr 106/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (43.8 KB) (Download/get/id,11253.html) zmieniające Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w do załatwiania spraw w imieniu Starosty Zarządzenie nr 107/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (43.8 KB) (Download/get/id,11252.html) zmieniające Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w do załatwiania spraw w imieniu Starosty

13 Zarządzenie nr 108/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (38.3 KB) (Download/get/id,11251.html) w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Starostwie Powiatowym w związanych z realizacją projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2732G Ocypel - Drewniaczki Załącznik (384.7 KB) (Download/get/id,11250.html) Zarządzenie nr 109/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (73.7 KB) (Download/get/id,11249.html) w sprawie powołania Zespołów Spisowych w celu dokonania inwentaryzacji aktywów i pasywów Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd. w roku obrachunkowym 2009 Zarządzenie nr 110/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (101.7 KB) (Download/get/id,11248.html) w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego powiatu starogardzkiego Zarządzenie nr 111/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (32.3 KB) (Download/get/id,11247.html) zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz instrukcji obiegu dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Załącznik (10.3 MB) (Download/get/id,11246.html) Zarządzenie nr 112/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (1.4 MB) (Download/get/id,11245.html) w sprawie zasad opracowywania projektów uchwał wnoszonych pod obrady Zarządu Powiatu Starogardzkiego METRYKA Liczba odwiedzin : 112 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Urząd Marcin Kosiedowski Beata Gradowska Czas wytworzenia: :37:50 Czas publikacji: :37:50 Data przeniesienia do archiwum : Brak

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego, wydanych Skarbowym w Otwocku przez Naczelnika Urzędu 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Rozdział I Podstawa prawna działania. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Kożlu, zwany dalej MOSiR, został

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 2 z 41 SPIS TREŚCI 1. PREZENTACJA URZĘDU................................... 4 2. KORZYSTANIE Z KSIĘGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ..... 8 3. ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I WYŁĄCZENIA.....

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo