Zarządzenia Starosty Starogardzkiegorok 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenia Starosty Starogardzkiegorok 2009"

Transkrypt

1 Zarządzenia Starosty Starogardzkiegorok 2009 Zarządzenia Starosty Starogardzkiego rok 2009 Zarządzenie Nr 1/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (44.6 KB) (Download/get/id,11083.html) w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Starostwo Powiatowe w Załącznik nr 1 (35.7 KB) (Download/get/id,11082.html) Zarządzenie Nr 2/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (154.2 KB) (Download/get/id,11081.html) projektu pn: Kociewiacy zapraszają turystów po angielsku szkolenie językowe na obszarach wiejskich Zarządzenie Nr 3/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (24.6 KB) (Download/get/id,11080.html) zmieniające zarządzenie w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości Załącznik nr 1 (47.8 KB) (Download/get/id,11079.html) Zarządzenie Nr 4/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (29.9 KB) (Download/get/id,11078.html) w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli stacji kontroli pojazdów Załącznik nr 1 (153.9 KB) (Download/get/id,11077.html) Zarządzenie Nr 5/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (34 KB) (Download/get/id,11076.html) w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia Załącznik nr 1 (122 KB) (Download/get/id,11075.html) Zarządzenie Nr 6/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (28.4 KB) (Download/get/id,11074.html) w sprawie upoważnienia do sprawowania nadzoru i przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia kierowców Załącznik nr 1 (137.7 KB) (Download/get/id,11073.html) Zarządzenie Nr 7/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (21.4 KB) (Download/get/id,11072.html) w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Załącznik nr 1 (962 KB) (Download/get/id,11071.html)

2 Zarządzenie nr 8/2009 Starosty Starogardzkiego w z dnia roku (33.6 KB) (Download/get/id,11070.html) w sprawie rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w na 2009 r. Zarządzenie Nr 9/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (175.6 KB) (Download/get/id,11069.html) w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Regulamin (771.6 KB) (Download/get/id,11068.html) Zarządzenie nr 10/2009 Starosty Starogardzkiego w z dnia roku (28.2 KB) (Download/get/id,11067.html) w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu Załącznik (14.1 KB) (Download/get/id,11066.html) Zarządzenie nr 11/2009 Starosty Starogardzkiego w z dnia roku (21.4 KB) (Download/get/id,11065.html) w sprawie uchylenia zarządzenia nr 86/2008 z dnia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Zarządzenie nr 12/2009 Starosty Starogardzkiego w z dnia roku (64.3 KB) (Download/get/id,11064.html) w sprawie wyznaczenia pracowników Starostwa do udzielania pierwszej pomocy w Starostwie Powiatowym w Zarządzenie nr 13/2009 Starosty Starogardzkiego w z dnia roku (28.3 KB) (Download/get/id,11063.html) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim na stanowisko inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Zarządzenie nr 14/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (31.7 KB) (Download/get/id,11062.html) w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w do załatwiania spraw w imieniu Starosty Zarządzenie nr 15/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (26 KB) (Download/get/id,11061.html) w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Starostwie Powiatowym w związanych z realizacją projektu pn. Przedsiębiorczy Kociewiacy rozwój kompetencji kluczowych wśród licealistów powiatu starogardzkiego Załącznik (341 KB) (Download/get/id,11059.html) Zarządzenie nr 16/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (26.4 KB) (Download/get/id,11058.html) w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Starostwie Powiatowym w związanych z realizacją projektu pn.: Z dodatkową

3 wiedzą po indeksy pozalekcyjne Zajęcia w liceach ogólnokształcących powiatu starogardzkiego Załącznik (342.5 KB) (Download/get/id,11057.html) Zarządzenie nr 17/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (302.5 KB) (Download/get/id,11056.html) w sprawie wprowadzenia do użytku bezpiecznej stacji komputerowej Starostwa Powiatowego w Zarządzenie nr 18/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (34.8 KB) (Download/get/id,11055.html) w sprawie przeprowadzenia kontroli rocznej informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Zarządzenie nr 19/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (54.7 KB) (Download/get/id,11054.html) w sprawie Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego Zarządzenie nr 20/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (33.6 KB) (Download/get/id,11053.html) w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiatu Starogardzki Zarządzenie nr 21/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (20.8 KB) (Download/get/id,11052.html) w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Rodzinnej Rodzinny Dom Dziecka w Osieku prowadzonej przez Powiat Starogardzki Zarządzenie nr 22/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (63.8 KB) (Download/get/id,11051.html) w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gd. Załącznik (2 MB) (Download/get/id,11050.html) Załącznik nr 1 (29.7 KB) (Download/get/id,11049.html) Załącznik nr 2 (31.3 KB) (Download/get/id,11048.html) Załącznik nr 3 (31 KB) (Download/get/id,11047.html) Załącznik nr 4 (23.6 KB) (Download/get/id,11046.html) Załącznik nr 5 (23.8 KB) (Download/get/id,11045.html) Zarządzenie nr 23/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (111.9 KB) (Download/get/id,11044.html) w sprawie zakazu wykonywania przez pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonują w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczości lub interesowności oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdański Załącznik nr 1 (27.1 KB) (Download/get/id,11043.html) Załącznik nr 2 (49.9 KB) (Download/get/id,11042.html)

4 Zarządzenie nr 24/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (355.6 KB) (Download/get/id,11041.html) w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym Załącznik (541 KB) (Download/get/id,11040.html) Zarządzenie nr 25/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (36.6 KB) (Download/get/id,11039.html) w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikowanej Kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd. Załącznik (1.8 MB) (Download/get/id,11038.html) Załącznik nr 1 (268.8 KB) (Download/get/id,11037.html) Załącznik nr 2 (273.3 KB) (Download/get/id,11036.html) Zarządzenie nr 26/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (47.5 KB) (Download/get/id,11035.html) pn.: Z dodatkowa wiedzą po indeksy pozalekcyjne zajęcia w liceach ogólnokształcących powiatu starogardzkiego Zarządzenie nr 27/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (33.1 KB) (Download/get/id,11034.html) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Zarządzenie nr 28/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (86.9 KB) (Download/get/id,11033.html) w sprawie zakresu wykonywania przez kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonują w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczości lub interesowności oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy Załącznik nr 1 (25.5 KB) (Download/get/id,11032.html) Załącznik nr 2 (48 KB) (Download/get/id,11031.html) Zarządzenie nr 29/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (283 KB) (Download/get/id,11030.html) projektu pn.: Z dodatkową po indeksy pozalekcyjne zajęcia w liceach ogólnokształcących powiatu starogardzkiego Zarządzenie nr 30/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (283.9 KB) (Download/get/id,11029.html) zakładowego planu kont w Starostwie Powiatowym w w związanych z realizacją projektu pn.: Przedsiębiorczy Kociewiacy rozwój kompetencji kluczowych wśród licealistów powiatu starogardzkiego

5 Zarządzenie nr 31/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (434.2 KB) (Download/get/id,11028.html) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Edukacji Zarządzenie nr 32/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (125.8 KB) (Download/get/id,11027.html) w sprawie organizacji w powiecie starogardzkim służby stałego dyżuru na czas zagrożenia i wojny Zarządzenie nr 33/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (698.2 KB) (Download/get/id,11026.html) w sprawie powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy Zarządzenie nr 34/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (Download/get/id,11025.html)Zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Zarządzenie nr 35/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (Download/get/id,11024.html)Zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdański na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Edukacji Zarządzenie nr 36/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (Download/get/id,11023.html)Powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w na stanowisko specjalisty w Wydziale Finansowym Zarządzenie nr 37/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (Download/get/id,11022.html) W sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu Załącznik (Download/get/id,25984.html) Zarządzenie nr 38/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (54.4 KB) (Download/get/id,11021.html) zmieniające zarządzenie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w na stanowisko specjalisty w Wydziale Finansowym Zarządzenie nr 39/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (48 KB) (Download/get/id,11020.html) w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Starostwie Powiatowym w związanych z realizacją projektu pn. : Powiat Starogardzki 2020 partnerstwo na rzecz rozwoju Projekt uchwały (573.3 KB) (Download/get/id,11019.html) Zarządzenie nr 40/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (67 KB) (Download/get/id,11018.html) w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu dokumentów i zakładowego planu kont w Starostwie

6 Powiatowym w związanych z realizacją projektu pn.; Stypendia szkolne szansą na rozwój edukacyjny młodzieży ponadgimnazjalnej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Załącznik (370.4 KB) (Download/get/id,11017.html) Zarządzenie nr 41/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (Download/get/id,11016.html) zmieniające zarządzenie w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości Załącznik (Download/get/id,11015.html) Zarządzenie nr 42/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (Download/get/id,11014.html)zmieniające zarządzenie w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Starostwo Powiatowe w Załącznik (Download/get/id,11013.html) Zarządzenie nr 43/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (Download/get/id,11012.html) w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Starostwie Powiatowym w Załącznik (Download/get/id,11011.html) Zarządzenie nr 44/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (Download/get/id,11010.html) w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Załącznik (Download/get/id,11009.html) Zarządzenie nr 45/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (Download/get/id,11008.html)w sprawie obowiązku ewidencjonowania umów zlecenia i umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej Zarządzenie nr 46/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (Download/get/id,11007.html) zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz ich podpisywania Zarządzenie nr 47/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (Download/get/id,11006.html) zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnień do poświadczania zgodności kopii z oryginałem Zarządzenie nr 48/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (Download/get/id,11208.html) w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów w zakresie świadczenia usług, na okres realizacji projektu, na stanowiskach: kierownika sekretariatu partnerstwa oraz asystenta kierownika sekretariatu partnerstwa Powiat Starogardzki 2020 partnerstwo na rzecz rozwoju realizowanego przez Starostwo Powiatowe w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki; Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Załącznik (Download/get/id,25985.html)

7 Zarządzenie nr 49/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (26.9 KB) (Download/get/id,11207.html) w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych działających na terenie powiatu starogardzkiego Zarządzenie nr 50/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (25.8 KB) (Download/get/id,11206.html) zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osób powoływanych w skład Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych o wartości powyżej euro w Starostwie Powiatowym w Zarządzenie nr 51/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (23.1 KB) (Download/get/id,11205.html) w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim Załącznik (281.1 KB) (Download/get/id,11204.html) Zarządzenie nr 52/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (42.1 KB) (Download/get/id,11203.html) zmieniające zarządzenie w sprawie Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim Zarządzenie nr 53/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (25.5 KB) (Download/get/id,11202.html) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym Zarządzenie nr 54/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (28.2 KB) (Download/get/id,11201.html) w sprawie wprowadzenia instrukcji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych Załącznik (1.2 MB) (Download/get/id,11200.html) Zarządzenie nr 55/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (31.8 KB) (Download/get/id,11199.html) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na stanowiska kierownika sekretariatu partnerstwa oraz asystenta kierownika sekretariatu partnerstwa pn. Powiat Starogardzki 2020 partnerstwo na rzecz rozwoju realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki: Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Zarządzenie Nr 56/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (27.8 KB) (Download/get/id,11198.html) zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz instrukcji obiegu dokumentacji finansowej w Starostwie Powiatowym w Załącznik (2.2 MB) (Download/get/id,11197.html) Zarządzenie nr 57/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (25.7 KB) (Download/get/id,11196.html) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko

8 urzędnicze w Starostwie Powiatowym w na stanowisko inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zarządzenie nr 58/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (23.8 KB) (Download/get/id,11195.html) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu w związku z zakończeniem praktyki zawodowej dla słuchacza Policealnego Studium Menadżerskiego NOVUM w Zarządzenie nr 59/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (26.5 KB) (Download/get/id,11194.html) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w na stanowisko Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Zdrowia i Polityki Społecznej Zarządzenie nr 60/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (27.5 KB) (Download/get/id,11193.html) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres trzech lat Zarządzenie nr 61/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (267.5 KB) (Download/get/id,11192.html) w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Zarządzenie nr 62/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (34.4 KB) (Download/get/id,11191.html) zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w na stanowisko Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Zdrowia i Polityki Społecznej Zarządzenie nr 63/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (36.2 KB) (Download/get/id,11190.html) w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w do załatwiania spraw w imieniu Starosty Sławomir Sułkowski Zarządzenie nr 64/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (30.7 KB) (Download/get/id,11189.html) w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w do załatwiania spraw w imieniu Starosty Robert Szwarc Zarządzenie nr 65/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (38.1 KB) (Download/get/id,11188.html) w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w do załatwiania spraw w imieniu Starosty Ziemowit Wiciak Zarządzenie nr 66/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (33.1 KB) (Download/get/id,11187.html) zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gd. na stanowisko inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zarządzenie nr 67/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (33.1 KB) (Download/get/id,11186.html)

9 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres trzech lat Zarządzenie nr 68/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (24.4 KB) (Download/get/id,11185.html) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres trzech lat Zarządzenie nr 69/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (25.7 KB) (Download/get/id,11184.html) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w na stanowisko Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Zdrowia i Polityki Społecznej Zarządzenie nr 70/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (31.3 KB) (Download/get/id,11183.html) w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Załącznik (677.5 KB) (Download/get/id,11182.html) Zarządzenie nr 71/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (51.1 KB) (Download/get/id,11181.html) w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych powiatu starogardziego Zarządzenie nr 72/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (17.5 KB) (Download/get/id,11180.html) w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Załącznik (1.4 MB) (Download/get/id,11179.html) Zarządzenie nr 73/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (22.3 KB) (Download/get/id,11289.html) w sprawie przyznania bezprzewodowego dostępu do zasobów sieci Internet Zarządzenie nr 74/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (597.1 KB) (Download/get/id,11288.html) w sprawie ustalenia warunków i sposobu wypłacania premii dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gd. Zarządzenie nr 75/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (610.7 KB) (Download/get/id,11287.html) w sprawie ustalenia warunków i sposobu wypłacania premii dla Dyrektora Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Powiatowych Placówek Oświatowych w Starogardzie Gd. Zarządzenie nr 76/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (379 KB) (Download/get/id,11286.html) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Zarządzenie nr 77/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (151 KB) (Download/get/id,11285.html) projektu pn. : Powiat Starogardzki 2020 partnerstwo na rzecz rozwoju

10 Zarządzenie nr 78/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (36.9 KB) (Download/get/id,11284.html) w sprawie upoważnienia do sprawowania nadzoru i przeprowadzania kontroli ośrodków szkolenia kierowców Zarządzenie nr 79/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (43.4 KB) (Download/get/id,11283.html) w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia Zarządzenie nr 80/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (39.5 KB) (Download/get/id,11282.html) zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli stacji kontroli pojazdów Zarządzenie nr 81/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (26.9 KB) (Download/get/id,11281.html) w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w, na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Zarządzenie nr 82/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (30.6 KB) (Download/get/id,11280.html) zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Zarządzenie 83/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (31.1 KB) (Download/get/id,11279.html) zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjne celem przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w, na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Zarządzenie 84/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (21.5 KB) (Download/get/id,11278.html) zmieniające Zarządzenie w sprawie przyznania aparatów oraz limitów rozmów w sieci telefonii cyfrowej Zarządzenie 85/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (38.5 KB) (Download/get/id,11277.html) Zmieniające Zarządzenie w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz ich podpisywania Zarządzenie 86/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (33.8 KB) (Download/get/id,11276.html) Zmieniające Zarządzenie w sprawie upoważnień do poświadczania zgodności kopii z oryginałem Zarządzenie 87/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (447 KB) (Download/get/id,11275.html) zmieniające zarządzenie w sprawie nadzorowania w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości Załącznik 1 (62.4 KB) (Download/get/id,11274.html)

11 Zarządzenie 88/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (103.6 KB) (Download/get/id,11273.html) w sprawie udziału jednostek organizacyjnych powiatowego systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w treningu wojewódzkim w dniu 24 września 2009 r. Zarządzenie 89/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (37.8 KB) (Download/get/id,11272.html) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Zarządzenie 90/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (37.8 KB) (Download/get/id,11271.html) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Zarządzenie 91/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (106.9 KB) (Download/get/id,11270.html) w sprawie ustalenia warunków i sposobu wypłacenia nagród dla kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych powiatu starogardzkiego Zarządzenie nr 92/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (128.4 KB) (Download/get/id,11269.html) zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz ich podpisywania Zarządzenie nr 93/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (44.4 KB) (Download/get/id,11268.html) zmieniające zarządzeniem w sprawie upoważnień do poświadczania zgodności kopii z oryginałem Zarządzenie nr 94/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (390.1 KB) (Download/get/id,11267.html) zmieniające zarządzenie w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Starostwo Powiatowe w Załącznik (38.8 KB) (Download/get/id,11266.html) Zarządzenie 95/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (31.4 KB) (Download/get/id,11265.html) w sprawie upoważnienia pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w do załatwiania spraw w imieniu Starosty Zarządzenie 96/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (31.9 KB) (Download/get/id,11264.html) zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania aparatów oraz limitów rozmów w sieci telefonii cyfrowej Zarządzenie nr 97/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (29.7 KB) (Download/get/id,11263.html) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Zarządzenie nr 98/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (34 KB) (Download/get/id,11262.html) zmieniające zarządzenie w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod

12 względem legalności, gospodarności i celowości Załącznik (63.7 KB) (Download/get/id,11261.html) Zarządzenie nr 99/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (37.8 KB) (Download/get/id,11260.html) w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Zarządzenie nr 100/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (36.5 KB) (Download/get/id,11259.html) zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Zarządzenie nr 101/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (353.2 KB) (Download/get/id,11258.html) w sprawie przeprowadzenia rejonowego treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w dniu 17 grudnia 2009r. Zarządzenie nr 102/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (44.9 KB) (Download/get/id,11257.html) zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie zasad i kontroli dokumentów oraz projektu pn.: Powiat Starogardzki partnerstwo na rzecz rozwoju Zarządzenie nr 103/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (66.6 KB) (Download/get/id,11256.html) projektu pn.: Z dodatkową wiedzą po indeksy pozalekcyjne zajęcia w liceach ogólnokształcących powiatu starogardzkiego Zarządzenie nr 104/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (65.4 KB) (Download/get/id,11255.html) projektu pn.: Przedsiębiorczy Kociewiacy rozwój kompetencji kluczowych wśród licealistów powiatu starogardzkiego Zarządzenie nr 105/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (30.9 KB) (Download/get/id,11254.html) w sprawie wprowadzenia aktualizacji oceny ryzyka zawodowego pracowników Starostwa Powiatowego w Zarządzenie nr 106/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (43.8 KB) (Download/get/id,11253.html) zmieniające Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w do załatwiania spraw w imieniu Starosty Zarządzenie nr 107/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (43.8 KB) (Download/get/id,11252.html) zmieniające Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w do załatwiania spraw w imieniu Starosty

13 Zarządzenie nr 108/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (38.3 KB) (Download/get/id,11251.html) w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Starostwie Powiatowym w związanych z realizacją projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2732G Ocypel - Drewniaczki Załącznik (384.7 KB) (Download/get/id,11250.html) Zarządzenie nr 109/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (73.7 KB) (Download/get/id,11249.html) w sprawie powołania Zespołów Spisowych w celu dokonania inwentaryzacji aktywów i pasywów Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd. w roku obrachunkowym 2009 Zarządzenie nr 110/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (101.7 KB) (Download/get/id,11248.html) w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego powiatu starogardzkiego Zarządzenie nr 111/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (32.3 KB) (Download/get/id,11247.html) zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz instrukcji obiegu dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Załącznik (10.3 MB) (Download/get/id,11246.html) Zarządzenie nr 112/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia roku (1.4 MB) (Download/get/id,11245.html) w sprawie zasad opracowywania projektów uchwał wnoszonych pod obrady Zarządu Powiatu Starogardzkiego METRYKA Liczba odwiedzin : 112 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Urząd Marcin Kosiedowski Beata Gradowska Czas wytworzenia: :37:50 Czas publikacji: :37:50 Data przeniesienia do archiwum : Brak

Zarządzenia Starosty Starogardzkiego Rok 2011

Zarządzenia Starosty Starogardzkiego Rok 2011 Zarządzenia Starosty Starogardzkiego Rok 2011 ZARZĄDZENIE NR 1/2011 STAROSTY STAROGARDZKIEGO z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WSa w zakresie wydatków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Starosty 2014

Zarządzenia Starosty 2014 Zarządzenia Starosty 2014 Załączniki do zarządzeń Starosty dostępne do wglądu w Sekretariacie Starosty Zarządzenie Nr 1/2014 (347.6 KB) w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko inspektora ds. obrony cywilnej

Bardziej szczegółowo

REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ

REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 2 stycznia 2012 r. REJESTR DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ (stan aktualny na dzień 30 czerwca 2012 r.) I. ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ZDUŃSKOWOLSKIEGO 2007 ROK

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ZDUŃSKOWOLSKIEGO 2007 ROK REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ZDUŃSKOWOLSKIEGO 2007 ROK Lp. Nr z dnia w sprawie Zarządzenia 1. 1/07 12 stycznia 2007 r. Powołania Zespołu ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych 2. 2/07 16 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 91/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015 r. 1. Zarządzenie: Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/2011. Burmistrza Zbąszynia. z dnia 31 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 124/2011. Burmistrza Zbąszynia. z dnia 31 sierpnia 2011 r. 124/2011 w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Skarbowym w Otwocku. 1. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 85/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego, wydanych Skarbowym w Otwocku przez Naczelnika Urzędu 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA

WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ. OBSZAR Lp. NAZWA DOKUMENTU MIEJSCE PRZECHOWYWANIA Załącznik Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Białej Nr OR.120. 7.2011 z 14.02.2011r w sprawie kontroli zarządczej WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ OBSZAR Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału sprawuje Starosta. Na podstawie 8 pkt 4 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2014 rok

Rejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2014 rok Rejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2014 rok 1) Zarządzenie Nr 1/2014 Starosty Kłodzkiego z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko w ramach umowy na zastępstwo 2) Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE LISTA OFERT PRACY Z ROKU 2010 WEJŚCIE (/Article/get/id,168402.html) DO POBRANIA: Oświadczenie o niekaralności (/Download/get/id,99183.json) LISTA OFERT PRACY Z ROKU

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 93/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w. 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. pracowniczych w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Miliczu

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. pracowniczych w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Miliczu Nabór na stanowisko urzędnicze ds. pracowniczych w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Miliczu BURMISTRZ GMINY MILICZ OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W MILICZU Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. (077) 453-86 - 36, 37 Tel/Fax (077) 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NK0-401-2/06 Opole, dnia 12 stycznia 2007 r. Pan Michał

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014 ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014 Lp. Nr zarządzenia Z dnia Sprawa 1 1/2014 02.01.2014 W sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin 2 2/2014 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2012 STAROSTY STAROGARDZKIEGO. z dnia 14 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2012 STAROSTY STAROGARDZKIEGO. z dnia 14 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2012 STAROSTY STAROGARDZKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie

Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie Informacje ogólne Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie stanowi: - Szkoła Policealna dla

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa Na podstawie 18 uchwały Nr 139/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU OŚWIATY STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU OŚWIATY STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE WOiZ.I.0113 4/09 REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU OŚWIATY STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE z dnia 29 października 2009 roku Nadzór merytoryczny nad pracą wydziału sprawuje Starosta Będziński Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach naboru do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich na wolne stanowiska pracy do obsługi Programu 500 +

Informacja o wynikach naboru do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich na wolne stanowiska pracy do obsługi Programu 500 + Nabór Pracowników Ogłoszenia o Naborze Pracowników Informacja o wynikach naboru na stanowiska urzędnicze ds. ewidencji ludności Informacja o wynikach naboru do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników

Regulamin wynagradzania pracowników Załącznik do Zarządzenia nr 3/2009 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 156 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 31 sierpnia 2007 r. zarządzam, co następuje

Zarządzenie Nr 156 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 31 sierpnia 2007 r. zarządzam, co następuje Zarządzenie Nr 156 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych samorządowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mirsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 2 stycznia 2012 r.

Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 2 stycznia 2012 r. Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl RIO.I.092.2.2013 Zielona

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr../2009

Zarządzenie Nr../2009 Zarządzenie Nr../2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Włoszakowice Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 584/09 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 16.03.2009 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcje, regulaminy i zarządzenia obowiązujące w PPPP w Tarnowie

Instrukcje, regulaminy i zarządzenia obowiązujące w PPPP w Tarnowie Instrukcje, regulaminy i zarządzenia obowiązujące w PPPP w Tarnowie 1. Zarządzenie w sprawie korzystania z telefonów służbowych do rozmów prywatnych pracowników - 2005r. 2. Zarządzenie Dyrektora w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia Zarządzenie Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 07.03.2014r

ZARZĄDZENIE NR 17 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 07.03.2014r ZARZĄDZENIE NR 17 STAROSTY OLKUSKIEGO z dnia 07.03.2014r w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 30 Starosty Olkuskiego z dnia 23.04.2012r w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-28/2014 Opole, dnia 9 września 2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Kontrola zarządcza Na podstawie: Zarządzenie nr 8/2010/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej - Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia r.

Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia r. Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 01.04.2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. o pracownikach

Bardziej szczegółowo

1. GOSPODARKA FINANSOWA

1. GOSPODARKA FINANSOWA Załącznik Nr 5 do Regulaminu Kontroli Zarządczej w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu WYKAZ AKTÓW REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU (podstawowy element dokumentacji

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarzadzenia2/2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 1 z dnia

Karta procesu wydanie 1 z dnia Karta procesu wydanie 1 z dnia 31.08.2012 Nazwa procesu Gospodarka Finansowa Właściciel procesu Urszula Wrona Zatwierdził Zakres stosowania Cele i miary procesu Wydział Finansowy (Działania Jednostki Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. Projekt w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia od 241 do

Zarządzenia od 241 do Zarządzenia od 241 do Zarządzenia od 241 do - ZARZĄDZENIE NR 241/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oborniki - ZARZĄDZENIE NR 242/2004 w sprawie Układu wykonawczego budżetu - ZARZĄDZENIE NR 243/2004

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OPS.S Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku z dnia 17 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OPS.S Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku z dnia 17 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OPS.S 021.32.2014 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku Działając

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Chojnicach na rok szkolny 2012/2013

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Chojnicach na rok szkolny 2012/2013 Wersja archiwalna Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Chojnicach na rok szkolny 2012/2013 Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

Wzór formularza opisu stanowiska pracy OPIS STANOWISKA PRACY

Wzór formularza opisu stanowiska pracy OPIS STANOWISKA PRACY załącznik Nr 2 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Pabianicach Wzór formularza opisu stanowiska pracy OPIS STANOWISKA PRACY

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Zarządzenie nr 9/2015 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 59/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 4 marca 2015 r. wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Walim.

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 4 marca 2015 r. wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Walim. ZARZĄDZENIE NR 31/2015 WÓJTA GMINY WALIM z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Walim Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

1. GOSPODARKA FINANSOWA

1. GOSPODARKA FINANSOWA WYKAZ AKTÓW REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO w RACIBORZU ul. Klasztorna 9 (podstawowy element dokumentacji kontroli zarządczej) 1. GOSPODARKA FINANSOWA 1) Ustawa o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 35/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 5/2009 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy wstępne. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

I. Przepisy wstępne. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Załącznik do zarządzenia Nr 71/10 Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 grudnia 2010 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Urzędu Gminy Międzyrzec Podlaski I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin wynagradzania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu Wersja archiwalna Informacje ogólne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu stanowią: - Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące, - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Tłuszcza Nr 26/2009 r. z dnia 09.04.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu Tłuszcz 2009 Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH MIEJSKIEGO GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CHODZIEŻY

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH MIEJSKIEGO GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CHODZIEŻY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH MIEJSKIEGO GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W CHODZIEŻY l.p. Nazwa zbioru Historia zmian w rejestrze Data wykonanej czynności (wpis, aktualizacja, wykreślenie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIECZU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIECZU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIECZU Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 92/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Garwolinie 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania dodatkowe:

2. Wymagania dodatkowe: OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA NIŻEJ WYMIENIONE STANOWISKA W JEDNOSTCE SAMORZĄDOWEJ GMINY NAŁĘCZÓW W ZAKŁADZIE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W NAŁĘCZOWIE UL. SPÓŁDZIELCZA 17, 24-150 NAŁĘCZÓW Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-13-02/2012 P/12/190 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-13-02/2012 P/12/190 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-13-02/2012 P/12/190 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/190 Realizacja zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 24/11 Głównego Inspektora Pracy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Głównym Inspektoracie Pracy

Zarządzenie nr 24/11 Głównego Inspektora Pracy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Głównym Inspektoracie Pracy Zarządzenie nr 24/11 Głównego Inspektora Pracy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Głównym Inspektoracie Pracy Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 53/2015 STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 53/2015 STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 53/2015 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie: zmiany składu zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt.: Równe szanse - program rozwojowy Specjalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ DLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM DOKONALENIA NAUCZYCIELI Postanowienia ogólne 1 Ustalenia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 84/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 23 czerwca 2009 r. NKO-401-4/09 Pan Albert Macha Starosta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY PĄTNÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY PĄTNÓW Załącznik do Zarządzenia Nr 419/2015 Wójta Gminy Pątnów z dnia 30 stycznia 2015r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY PĄTNÓW I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 66/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 12 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 66/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 12 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 66/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Łodzi. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku Załącznik do Zarządzenia Nr 167/ZiSS/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 marca 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych MÓJ DOM MOJA PRZYSZŁOŚĆ w Słupsku

Bardziej szczegółowo

USTALENIA KONTROLERÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRUNWALD

USTALENIA KONTROLERÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRUNWALD 1 USTALENIA KONTROLERÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY GRUNWALD 2.1.1.1. Kontroli poddano prawidłowość ustalania wynagrodzeń w Urzędzie Gminy Grunwald z

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY MILICZ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W MILICZU

BURMISTRZ GMINY MILICZ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W MILICZU Na stanowisko urzędnicze: zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz na stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w niepełnym wymiarze czasu pracy (łącznie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 22 kwietnia 2014r.

Zarządzenie Nr 11/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 22 kwietnia 2014r. Zarządzenie Nr 11/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY. w zakresie spraw kadrowych, socjalnych i szkolenia:

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY. w zakresie spraw kadrowych, socjalnych i szkolenia: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Naczelnik Wydziału: tel.: 44/685-89-24 e-mail: gaik@radomszczanski.pl 1. Zespół ds. kadrowych, socjalnych i szkolenia tel.: 44/685-89-26 e-mail: organizacyjny@radomszczanski.pl w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Referatu Księgowości Budżetu Powiatu

Referatu Księgowości Budżetu Powiatu Wydział Budżetu i Finansów prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową, organizuje i nadzoruje prawidłowość

Bardziej szczegółowo

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy: 1) w zakresie organizacji funkcjonowania Starostwa a) opracowywanie projektów zarządzeń Starosty w zakresie funkcjonowania Starostwa, b) wykonywanie dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXII/143/09 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 29 września 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXII/143/09 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 29 września 2009 roku UCHWAŁA Nr XXII/143/09 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 29 września 2009 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Źródło: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/organizacja-kprm/sekretariaty-departamen/2310,biuro-dyrektora-generalne go.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze zwany dalej Ośrodkiem", działa na

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Lipnica. z dnia

Wójta Gminy Lipnica. z dnia ' MINY LIPNICA «ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 Wójta Gminy Lipnica z dnia 11.05.2011 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Lipnicy i jednostkach organizacyjnych Gminy.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/09 Burmistrza Kleszczel. z dnia 15 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/09 Burmistrza Kleszczel. z dnia 15 czerwca 2009 r. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/09 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 224/15 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 18 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 224/15 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 224/1 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 18 czerwca 201 r. zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 4 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 4 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Tarnowskiego Organizatora Komunalnego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej Kobierzyce, dnia 07.08.2012 r. Nr KA 2003.6.2012 Pan Henryk Maciej Bosiacki Inspektor ds. wojskowych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w miejscu Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/10 Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Jaśliska Burmistrza Gminy Dukla z dnia 14 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 6/10 Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Jaśliska Burmistrza Gminy Dukla z dnia 14 stycznia 2010 roku Pełniący Funkcję Wójta Gminy JaślIska Burmistrz Gminy Dukla ZARZĄDZENIE NR 6/10 Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Jaśliska Burmistrza Gminy Dukla z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo